ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Folketelling 1782

for

Gjerpen Præstegield

Oppdatert: 01.11.2022.

Avskrift G.S. Valebø 2015.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk f.

Etter kopi av original som befinner seg i Grenland Ættehistorielags arkiver.
OBS! Denne listen er sammensatt av to separate lister.


Andre Folketellinger for Gjerpen:
| 1664 | 1762 | 1782 | 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Forkortelser:
bpd. =bismerpund smør (skattegrunnlag = taxbasis)
dtr = datter = daughter
gml. = gammel = old
hdr. = Huder (skattegrunnlag = taxbasis)
Tj. = Tjenestefolk = servants (help)

Der jeg kjenner til manglende patronymikon (farsnavn) har jeg satt inn dette. G.S.

No. Gaardenes Navne Opsiddernes Navne Kone Børn Tj. Pladsmænd og beboernes navne Kone Børn Tj.

Skyld

Tønder Huder Skind
1 Aas Søndre Halvor Hansen 1 4 1 Gaashøllen A. Niels Engebretsen 1 4     10 hdr  
Gaashøllen B. Jacob Arnesen og en gml. Fader og Søster 1 1        
    Ole Nielsen 1 5   Gaashøllen B. Hans Sigurdsen 1 1        
Slettene. Lars Haagensen og 1 gml. Moder 1 3 1 dræng      
2 Aas S. Qværn Hr. Kammerherre Løvenskiold       Ubeboet         1 hud  
3 Meen Hr. Major von Rye 1 3 6 Løkenberg. Niels Hansen 1 2        
Løkenberg. Christen 1 2        
Askildsbakken. Lars 1   1 pige      
Askildsaasen. Niels Jacobsen 1 2        
Svarttangen. Rollef Christophersen 1 1     10 hdr  
Nyegaard. Peder Hansen Enkemand            
Nyegaard. Peder Hansens datter g.m. Anders Nielsen   1        
Lien. Jacob Hansen, og en gml. Inderst Abraham Lien med en vanfør 1 2 1 pige      
Broen. Hans Sørensen samt 1 gml. Enke Marthe 1 2        
    Halvor Knudsen samt 1 Lægds-lem 1 7 3              
    Lars Hansen 1 1 2              
    Jan Hansen 1 1 2              
    Jacob Olsen 1 3                
    Peder Olsen Houkeraas 1 1 1              
    Niels Oustad (Feilplassert?)                    
    Thord Svendsen 1 3                
    Niels Olsen 1 3                
    Gunder Larsen Hørte                    
4 Bærreberg Jens Amunsen 1 3   Skougen 1 (feil for Hougen). Halvor og en gml. Svigermoder 1 2     10 hdr  
    Tollef Amundsen 1 1 1 Hougen 2. Jacob Jansen 1 3        
    Ole Amundsen 1 3   Hougen 3. Anders Amundsen 1 2        
    Niels Jensen 1 2 1              
5 Borge Østre Christen Brynildsen 1 3 1 Rydningen. Jacob Christophersen, samt 1 Paarørende 1 1 1      
Skougen. Engel. Ugift og 2 Inderster.            
Aasebakken.            
1. Anders Svenskes Enke og 1 Broder   1        
2. Pouel Sande, ungkarl     1 pige      
3a. Jon Saavesen og en Svoger - 1          
3b. Rasmus Nielsen 1 1        
4. Anders Ingebrigtsen 1 2        
5. Lars Olsen 1 3        
6. Smed Aslak Nielsen 1 2 1 Dreng      
7. Wetle Larsen 1 1        
8. Matros Anders Kart 1 3        
9. Niels Simonsen 1 2        
10. Hans Olsen Riis     1 pige      
11. Jon Andersen 1 4        
12. Halvor Olsen 1 2        
13. Tollef Svendsen og 1 gml. Fader 1          
14. Halvor Hansen 1 1        
15. Lars Oustad (Augestad) 1 1        
16. Rasmus Biørnsen 1 2        
17. Amund Ingebretsen og en Søn (hennes?) Ole K. 1 2        
18. Søren Eriksen 1          
19. Søren Rollefsen og en Søn Rolloug og konen 1 Barn 1 2        
20. Ole Olsen 1 1     9 hdr  
21. Jacob Olsen Riis, samt en gml. Moder 1 1        
22. Skipper Ole Thue 1 3 1 pige      
23. Tømmerfoged Isach Gynge 1 1 søn 1 pige      
24. Matros Halvor Christensen 1 2 1 pige      
25. Arne Tommassen 1          
26. Skomager Anders Carhof, samt 1 Søster 1 1 dtr.        
27a. Matros Halvor Simonsen 1 1        
27b. SegelMager Lauge Knudsen 1 1        
28. Niels Mat. og 1 gml. Moder 1 1        
29a. Halvor Nielsen og 1 gift Søn - 1 1        
29b. Jacob Halvorsen 1 1        
30. Matros Aslack 1 1        
31a. Lods Ole Pedersen og 1 gift Datter med - 1   1 pige      
31b. Stephen Gundersen 1 2        
32. Niels Halvorsen 1 3        
33. Christen Larsen 1 2        
34. Niels Larsen 1 4        
35. Johannes Sørensen 1 1        
36. Gunder Olsen 1 1        
37. Skomager Jacob 1 2        
38a. Konsumptionsbetient Hardung            
38b. Enkemand Peder Simonsen            
38c. Skrædder Hergaard og Kone 1          
    Skipper Michel Kruuse 1 4 2              
    Senior Peder Knudsen 1   3              
    Brynhild Christensen, 1 gml. Svigermoder 1   3              
6 Borge Westre Senior Jens Fischer og Svigermoderen og - 1 5 5 piger 1 Borge Plads. Enken Gurine   2     4 hdr  
    - Skoleholder Friezler                    
    Hr. Kancelliraad Løvenskiold                    
7 Engrav med Skiefieldskoven Christen Jacobsen og 1 Bodersøn og 1 gml. Inderst. 1 2 1  Ingen Pladse.         5 hdr  
    Niels Hansen og 3 fosterbørn 1 1 søn 1              
    Stephen og 1 Broder 1 2 1 dreng              
8 Bøhle Ole Mathiasen, Enkemand     1 pige Eikornrød plads. Anders 1 3     6 hdr  
    Erik Gundersen 1 5                
    Engebreth Jacobsen 1                  
    Johannes Engebrethsen 1 4 2 piger              
9 Hougen Kittil Olsen 1 7   Gundersrød Plads. Gunnar Nirissen 1 1        
    Thord Jonsen og 1 gml. Moder 1 3 1 pige Gundersrød Plads. Inderst Lars Nielsen 1 1        
10 Meenstad Hr. Doctor Møller (ikke bosatt her)       1. Plads. Anders Olsen 1 3     7 hdr  
    KammerHerre Moltke, Fuldmægtig, Husholderske, SkriverTiener     1 2. Meenstadsæter. Anders Evensen 1 3        
11 Ballestad Søndre Helge Thordsen 1 3 1 pige 1. Skrubberød. Anders Enkemand     1 pige   8 hdr  
2a. Braana Plads. Christen 1 4        
2b. Braana Plads. Harald 1 2        
3. Stubberød. Ole og gml. Fader. 1 5        
4. Fattigmands Stykket. Giermund 1 1        
    Torgrim Gundersen 1 5 1 pige              
    Jens Andersen 1 4 1 gml. pige              
12 Sneltved Søndre Jens Jacobsen 1 3 1 dreng Ingen Plads.         8 hdr  
    Isak Hansen 1   3              
    Engelbreth Johannesen 1 3 1 pige              
    Jens Gudmundsen 1 1 3              
13 Sneltved Nordre Even Halvorsen og 1 gml. Fader 1 2 2 piger Ohredalen Plads. Halvor Thordsen. Se Oredalen. 1   1 pige   4 hdr  
14 Ballestad Nordre 1. Morten Jensen. Se N. Ballestad(A). 1 4 1 dreng Myhren Plads. Peder Larsen. Se Ballestadmyren. 1 4     10 hdr  
    2. Hans Jensen. Se N. Ballestad(D). 1 5                
    3. Anders Jacobsen(død!). Jens Jacobsen. Se N. Ballestad(C). 1   3              
    4. Hans Larsen. Se N. Ballestad(1). 1 3 1 pige              
15 Løeberg Søndre Jon Isaksen. Se S. Løberg(B). 1 5   Rydningen Plads. Even Larsen. Se Løberg(3) "Rønningen". 1 3     3 hdr  
    Anund Isaksen. Se S. Løberg(A). 1 3 1 pige              
16 MidLøeberg 1a. Niels Olsen Enkemand og sønnen       Ingen Plads.         6 hdr  
    1b. Lars Nielsen. Se M. Løberg(B). 1 1 1 pige              
    2. Svend Jørgensen og 1 gml. Moder. Se M. Løberg(A). 1 2 3              
17 Løeberg Nordre Hans Larsen. Se N. Løberg(5) "Stensrød". 1 3   1a. Rydningen Plads. Jon Jonsen. Se "Gammelrønningen". 1   1 pige      
    Tollef Nielsen nu Jon Jonsen. Se N. Løberg(4) "Stensrød". 1 3 1 pige 1b. Rydningen Plads. Anund Larsen. 1          
    Ole Jensen. Se N. Løberg(8). 1 1 1 pige              
    Jon Torbiørnsen. Se N. Løberg(6). 1 3 1 pige              
18 Øvrum med Jersengskov Erik Kittilsen og Sviger Broder. Se Øvrum(A). 1 4 1 pige 1. Rydningen. Anders Christensen. 1 gml. Fader. Se Øvrum(2) "Rønningen". 1 2     6 hdr  
2. Ødegaarden. Enken Karie. Se Øvrum(10) "Ødegården".   2        
3. N. Myhre. Ole Olsen. Se N. Øvrummyren. 1 3        
4a. S. Myhre. Mathias Engebretsen. Se S. Øvrummyhren. 1 4        
4b. Myhre. En gml. Inderste Aaste.   2        
    Ole Torjussen (Sviger-Broder, inderst) 1 2                
19 Lie (Lid) Niels Andersen og 1 Datter og Sted-Søn 1 3   1. Myhre Plads. Simon Larsen 1 2   4 tnr    
    Enken Mari   1   2. Hesterydningen Plads. Ole 1 1 dtr        
20 Langerød med Jerseng Niels Andersen 1 3   Ingen Plads.         4 hdr 2
    Anders Mathiasen og en gift søn Jacob 1                  
    Jacob Andersen 1 1 i pige              
21 Nærum med Trolsaas Jacob Johansens Enke og Datter med 2 Børn   2   Trolsaas Plads. Peder Olsen 1 2 1 dreng 1/2 bp.* 2 8 1/2
    Ole Jacobsen 1 2 1 dreng              
22 Sanden med Myhren Lars Isachsen 1 3 1 pige Kierlingaas. Hr. KammerHerre H. Løvenskiold. Ubebodd.         4  
    Isach Larsen 1                  
    Inderst Bent 1 1                
23 Søelen Nedre Simon og 1 gml. Værmoder (svigermor) 1 2   Ingen Plads.         6  
    Harald Rasmussens Enke   7                
    Hans Hansen 1 2                
24 Fløtterøe Mathias Andersen 1 1 2 Ingen Plads.         3  
    Ole Nielsen 1                  
    Rasmus Nirisen 1 6                
25 Søelen Øvre Ole Danielsen og 1 Værmoder 1 3   Ingen Plads.         6  
    Halvor Svendsens Enke   1                
    Solve Zachariassen 1 1                
    Niels Tollebeck 1 3                
    Anders Ødegaard og 2de (tvende) Værforældre 1 2                
26 Riis Søndre Halvor Rasmussen 1 4   Rødningen Plads. Hans Fredriksen 1 1     6  
    Een Vestlænding Kittel 1   1 pige              
27 Riis Nordre Ole Barstad 1 1 2           4  
    Knud Larsen 1 4                
28 Høyseth med Svinholt Christian Hansen 1 2 2 Svinholt Plads. Mathias Svinholt 1 6 1 pige   6  
    Tollef Isaksen 1 1 2              
    Even Tollefsen 1 1 1 dreng              
29 Ouestad med Fossejord Hans Hansen og 1 1 1 pige Sollie Plads. Lisbeth Enke. Se Solli under Fossjord.   2     6  
    Gunder Hansen                    
    Sivert Hansen 1 4                
    Lars Pedersen 1                  
30 Borrestad Hr. CancelliRaad Løvenskiold. Se Borgestad. 1   8           8  
    Johan Meyer 1 1                
    Lars Jensen 1 2                
31 Bræche Søndre Senior Jochum Adtzlew. Se S. Brekke. 1 3 9 Huusmænd efter hoslagt liste nemlig (liste mangler)         4  
32 Falchum Søndre Ole Abrahamsen. Se S. Falkum. 1 4 3           4  
    Zacharias Zachariassen, 1 Husholderske, 1 Skriver Karl. Se Familie 1 - Falkum 1782.     9              
    Jørgen Abrahamsen. Se Familie 2 - Falkum 1801. 1 3 2              
    Arne Johannesen, Moder, broder og Søster. Se Familie 2 - Falkum 1782. 1 2 1              
    Erland Eriksen. Se Familie 3 - S. Falkum 1782. 1 2                
    Enkemand Thor (?)                    
    Hans Gundersen (?) 1   1 pige              
    Jon Olsen. Se Familie 5 - Falkum 1782. 1 2                
    Aslack Evensen, Indsidder (Inderst). Se Familie 6 - Falkum 1782. 1 3                
    Lars Lind. Se Familie 7 - Falkum 1782. 1 4 1 pige              
33 Falchum Nordre Søren Christensen. Se N. Falkum(A).   1 5 1. Plads. Isak Abrahamsen. Se Familie 5 - Falkum 1801. 1 2 Søner     6  
    Jon Asbjørnsen, 1 Indsidder (inderst) Ingeborg og Inger. Se Familie 8 - Falkum 1782. 1     2. Plads. Rasmus Olsen. Se Familie 8 - Falkum 1801.            
    Hans Christensens Enke. Se N. Falkum(B).   1 2              
34 Fossum Søndre Hr. Kammerherre H. Løvenskiold. Se M. Fossum. 1 3 8 (Den gamle hovedbygningen lå på S. Fossums grunn.)         6  
    2de (tvende) SkriveKarle med flere sc.(?)       (Den nye hovedbygningen ble i 1811 bygd på M. Fossums grunn. G.S.)            
    2de Præceptor Domestique.                    
    2de Inderster.                    
            Fossum Jernverk (fra annen liste funnet i Eidangerlistene!)            
Harald Jansøn Møller, Jan Jensen Fader. Se Plassen under Venstøp. 1 5 4      
Jon Pedersøn Belgemager. Se Familie 6 - Fossum 1782. 1 2 3      
Smed Petter Hansøn. Se Familie 7 - Fossum 1782. 1 3 1      
Christen Clausøn. Se Plassen under Venstøp. 1 1 1      
Skrædder Abraham Andersøn Lang. Se Familie 8 - Fossum 1782. 1   1      
Murmester Haagen Jansøn. Se Familie 9 - Fossum 1782. 1 4 2      
Møller Ole Nielsøn. Se Familie 7 - Fossum 1762. 1 4 1      
Zacharias Hermandsøn. Se Familie 11 - Fossum 1782. 1 1 1      
Ole Fredrichsøn. Se Familie 17 - Fossum 1762. 1          
Anders Thomesøn. Se Familie 13 - Fossum 1782. 1 3        
Jacob Thønesen. Se Familie 14a - Fossum 1782. 1 5        
Kudsk/ opgiver Knud Olsen. Se Familie 15 - Fossum 1782. 1 1 1      
Arne Erichsen. Se Familie 16 - Fossum 1782.   4 1      
Masemester Svend Poulsen. Se Familie 17 - Fossum 1782. 1 4 3      
Baltzer Jensøn. Se Familie 18 - Fossum 1782.   2        
Maren Abrahamsdatter. Se Familie 19 - Fossum 1782.     1      
Skollemester Mathias. Se Familie 20 - Fossum 1782. 1 1        
Peder Buse. Se Familie 25a - Fossum 1801. 1          
Søren Christian Conderup. Se Familie 42 - Fossum 1801. 1 1 3      
Christen Olesen. Se N. Skotland(E) under Hyni. 1          
Christopher Hansøn.  Se Familie 43 - Fossum 1801. 1 1        
Anders Hansøn. Se Familie 25 - Fossum 1782. 1 1        
Magnus Nielsøn. Se Familie 26 - Fossum 1782. 1 1 1      
Monsieur Lars Barnholt            
Niels Erichsen og en Fader. Se Familie 28 - Fossum 1782. 1 2 2      
Anders Jensen. Se Familie 29 - Fossum 1782. 1 1 1      
Ole Jensen. Se Familie 30 - Fossum 1782. 1 1 1      
Ougen Pedersen. Se Familie 31 - Fossum 1782. 1 1        
Sven Skotland (Svend Engelsen). Se Familie 32 - Fossum 1782. 1 2        
Ole Nielsen Aasen. Se Åsen under Fossum. 1 1 1      
Niels Bredgangen. Se Familie 34 - Fossum 1782. 1 3        
Halvor Larsen Skold Langangen. Se Langangen(B) under Fossum. 1 4 3      
Halvor Gundersen Langangen. Se Langangen(B) under Fossum. 1 3        
Christen Olsen Riisør. Se Langangen(A) under Fossum. 1 4        
Jan Hansøn Lien. Se Familie 38 - Fossum 1782. 1 2        
Endre Jacobsøn Lien (Endre Sørensøn). Se Familie 39 - Fossum 1782. 1          
Petter Hansøn Hammer Svend. Se Damjordet under Fossum. 1 2 1      
Hans Olsens Enke. Se Familie 23 - Fossum 1762.   1        
Aslach Gundersøn. Se Familie 42 - Fossum 1782. 1          
Peder Gundersøn. Se Familie 43 - Fossum 1782. 1 1 1      
Jens Balzersens Enke. Se Familie 12 - Fossum 1762.   4 1      
Peder Knudsen. Se Familie 3 - Fossum 1762. 1 2 1      
Halvor Pedersens Moder. Se Familie 46 - Fossum 1782.     4      
Christen Larsen Fossum. Se N. Fossum.            
Jan Pedersen under Fossum. Se Familie 48 - Fossum 1782. 1 2        
Ole Larsen under Fossum. Se Børønningen(B) under Bø. 1 1        
Johannes Pedersen og 1 Fader. Se Familie 54 - Fossum 1801. 1   1      
Hans Sørensen under Fossum. Se Familie 51 - Fossum 1782. 1 1        
Wilhelm Doxerøds Enke under Fossum. Se Doksrød(3).   1        
Just Qures Enke under Fossum. Se Familie 2 - Fossum 1762.   2        
Lars Kosbakken. Se Familie 54 - Fossum 1782.            
Mads Justsen under Fossum. Se Familie 55 - Fossum 1782. 1 2        
Jens Olsen under Fossum. Se Familie 35 - Fossum 1762. 1 2        
Mads Dyrendal under Fossum. Se Dyrendal. 1 2 2      
Jonas Erichsen under Fossum. Se Familie 60 - Fossum 1782.            
Svend Langangen under Fossum. Se Familie 61 - Fossum 1782. 1 2        
Thorleif Langangen. Se Langangen(A). 1 1        
35 Dito Søndre Qværn Harald Jansen. Se Plassen under Venstøp.                 7  
36 Dito Søndre Saug (sag) Hr. Kammerherre H. Løvenskiold. Se M. Fossum.                 7  
37 Gulseth Johannes Knudsens Enke. Se Gulset(1) "Myren" (Gregersen).   1   1. Kaasa (Kittilskaas). Peder Herlofsen. Se Kittilskås. 1 2     10  
2. Kaasa. Martin (?) 1 2        
3. Kaasa. Jørgen Jensen. Se Gulset(7). 1 1 søn        
4. Ebbes plads. Ebbe Olsen. Se Ebbes plass. 1          
5. Ebbes plads. Jens Thronsen. 1 2        
6. Olines plads. Olene. Se Familie 6 - Gulset 1782.   2        
7. Ole Jansens plads. Ole Jansen. Se Familie 11 - Gulset 1762. 1 1 søn        
8. Vadrette. Mathias Larsen. Se Vadrette. 1   1 dreng      
9. Vadrette. Peder Solvesen. Se Vadrette. Se også Gulset(B). 1 3        
10. Vadrette. Aslak Solvesen. Se Vadrette. 1          
11. Nils pladsen. Isak Gundersen. Se Familie 20 - Gulset 1801. 1 1        
12. Halvor Haagensens plads. Enke Ellen. Familie 12a - Gulset 1782.   2        
13. Halvor Haagensens plads. Niels Halvorsen. Familie 12b - Gulset 1782. 1 3        
14. Kaaber plads. Svend Mortensen. Se Familie 13 - Gulset 1782. 1 2        
15. Peer Ellefsens plads. Ola Siulsen. Se Familie 14 - Gulset 1782. 1 1        
    Knud Gundersen. Se Gulset(7). (Fra Gjerstad) 1 4 1 pige              
    Peder Stiansen. Se Gulset(C).     1 pige              
    Niels Gundersen. Se Gulset(B). (Fra Gjerstad) 1 3 1 pige              
    Einer Andersen. Se Einaren. 1 3                
38 Midfossum Hr. Kammerherre H. Løvenskiold. Se M. Fossum.                 6  
39 Fossum Nordre Christian Larsen. Se N. Fossum. 1 4 2           9  
    Lars Christiansen. Se Familie 12 - Gulset 1825. 1 2 2              
40 Bøe Søndre Østen Knudsen. Se S. Bø(A). 1 4 1 pige 1. Biøndalen. Hans Nielsen. Se Bjørndalen(B). 1 3     6  
    Gunder Nielsen. Se S. Bø(B). 1 3   2. Biøndalen. Niels Nielsen. 1          
41 MidBøe Lars Pedersen. Se M. Bø(B). 1 4 1 dreng 1. Bøerydning. Ole Helgesen. Se Børønningen(B). 1   1   6  
    Peder Engelbrethsen. Se M. Bø(A). 1 3 2 2. Bøerydning. Hellie Nirisens Enke. Se Børønningen(B).            
3. Bøerydning. Aslach Isaksen Hoppestad. Se Børønningen(E). 1 3        
42 Bøe Nordre Christen Gundersen og 1 gml. søster. Se N. Bø(C). 1 5   1. Lien. Jens Nielsøn. Se Lia(B) under Bø. 1       12  
2. Lien. Tosten Hansen, 1 gml. kone Asne. Se Lia(A) under Bø. 1 1        
3. Bøerydning. Hellie Nirisen. Se Børønningen(B). 1 2        
4. Lien(B). Niels Jensen (gml. Fader). Se S. Bø(B). 1 2        
5. Grønsten. Anders Nilsen Grønstens Enke. Se Grønsten(A).   2        
6. Grønsten. Johannes Andersen Grønsten. Se Grønsten(A). 1          
7. Grønsten. Niels Andersen Grønsten. Se Grønsten(A). 1 1        
8. Schreua øvre. Ole Abrahamsen. Se Børønningen(D). 1 2 1      
9. Schreua. Aslach Nielsen. Se Skreua. 1 3        
10. Gromstulen. Jacob Jonsen, 1 gml. Fader. Se Gromstulen(B). 1 2        
11. Gromstulen. Isach Abrahamsen. Se Gromstulen(B). 1 3        
12. Nisterø. Ole Anundsen. Se Nisterud. 1 2 2      
13. Plads. Bent Knudsen. Finnes ikke i andre kilder. 1 3        
14. Plads. Isach Hansen og Moder. Se N.Bø(D).            
15. Skomager Halvor under Fossum (?). 1 1 1      
16. Engebret Pedersen under Fossum. Se Familie 19 - Fossum 1835. 1 2        
    Halvor Hansen. Se N. Bø(D). 1 2 2              
    Jon Johannesen (skal være Jan Johannesen. G.S.). Se N. Bø(A). 1 2 1 pige              
43 Kiise Ole Aslaksen. Se S. Kise. 1 5   Rød Plads. Jacob Gundersen. Se Rød under Kise. 1 4     6  
    Hans Halvorsen. Se N. Kise. 1 6                
44 Aas Nordre Isak Halvorsen og en gml. Fader. Se N. Ås(A). 1 4 2           5 3
    Halvor Solvesen. Se N. Ås(B). 1 4 2              
45 Moe Niels Andersen. Se N. Mo.                 6 hdr.  
    Aslak Hansen. Se S. Mo.                    
46 Hoppestad Øvre Christen Nielsen og 1 gml. Moder. Se Øvre Hoppestad(A). 1 5 1 dreng         7 tnd.    
    Christopher Olsen. Se Øvre Hoppestad(C). 1 2 1 pige              
    Christian Willumsen. Se Øvre Hoppestad(B). 1 4 1 pige              
47 Hoppestad Nedre Ole Christensen og 1 gml. mand. Se Nedre Hoppestad(B). 1 3 1 dreng 1. Plads. Halvor Eriksen. 1 3     9 hdr  
2. Plads. Bergbryder Mads 1 3        
    Clauses Enke. Se Nedre Hoppstad(A).                    
  Steg Qværn Ingen beboere.                    
48 Foss Nordre Procurator Gasmann  Fader og Broder. Se Foss(1). 1 2 5 1. Gabriels Plads. Hans Jacob Halvorsen, Fader og moder samt 1 barn. Se Gabriels Plads. 1 1     6 hdr  
2. Qværna. Harald Pedersen. Se Kverna under Foss. 1 2 2      
3. (Kastet). Peder Hansen. Se Kastet under Foss. 1 3        
4. Gaasehølen. Ole Torbiørnsen. Se Gåsehølen under Foss. 1 1        
49 Foss Anden Anders (?) 1     1. Plads. Anders. (?) 1       6 hdr  
2. Plads. Morten. 1 2        
3. Havbachen. Christens Enke. Se Habakken under Foss.   3        
4. Schreua. Ole Halvorsen. Se Skreua under Foss. 1 3        
5. Aasen. Ole. Trolig feilført. Ingen kjent "Aasen" plass under Foss). 1 1        
6. Aasen. Hans. Trolig feilført. Ingen kjent "Aasen" plass under Foss). 1          
7. Kaste. Tov Olsen. Se Kastet under Foss. 1 4        
    Niels Christophersen Wenstøb (deleier?).                    
  Foss Qværn Procurator Gasmann. Se Foss(1).       Ingen beboere.            
50 Tufte Aslak Halvorsen, Jan Halvorsen (broder og søster). Se N. Tufte(1).     1 pige 1. Sværver Plads. Thor Jacobsen, 1 gml. Kone. Se Svarverplass. 1 1     8 hdr  
2. Sværver Plads. Poul Asgautsen, 1 gml. Kone. Se Svarverplass.   2        
3. Aasen. Gunder Halvorsen. Se Tufte(7) "Åsen". 1 3 1 dreng      
4. Aasen. Jacob Pedersen. Se Tufte(7) "Åsen". 1 3        
5. Aasen. Anders Reiersen. Se Åsen under Tufte. 1 1        
6. Sandbakke. Lars Hansen. Se Åshammeren under Aas. 1 2        
7. Sandbakke. Herman Døhl. Se Sandbakken under Tufte. 1 3        
8. Sandbakke. Ole Halvorsen Aasen. Se Skriva under Foss. 1 3        
9. Mour-Aasen. Jan Olsen, 1 gml. Kone Mari med 1 barn. Se Tufte(10) Mauråsen. 1 1        
    Peder Tollefsens Enke. Se S. Tufte(8).   1 2              
51 Wenstøb Søndre Gundlich Amundsen, 1 Værfader, 1 gml. Kone Turi, 1 barn. Se Erlands Venstøp. 1 3             6 hdr  
52 Wenstøb Nordre Abraham Zachariassen (fader) og Daniel Abrahamsen. Se N. Venstøp(C). 1 4           5 tdr 5 hdr  
    Halvor Larsen og Lars Christiansen. Se N. Venstøp(A).   4   fader og moder med 2 stædbørn            
    Engebreth Nielsen. Se N. Venstøp(D). 1 4                
    Niels Engebrethsen. Se Venstøp(26). 1 3                
    Niels Christophersen. Se N. Venstøp(B). 1 4 1 dreng              
53 Grinnie Søndre Søren Jansen. Se S. Grini(7). 1 3 1 d, 1gml pige 1. Trolsaas. Halvor Haraldsen. 1 5     9 hdr  
2. Nedre Høgelie. Elling Olsen. Se Høymyr(1). 1 1 1 dreng      
3. Wasbræche. Klaus Olsen. 1 5        
4. Øvre Høgelie. Lars. 1 1        
5. Plads. Hasle. 1 1        
6. Plads (Myhre). Ole Enersen. 1 3        
7. Nedre Høglie. Tosten. 1 4
8. Kausanrød. Knud Olsen. 1 4
    Aslak Hansen (Hans Aslaksen) 1 Broder. Se S. Grini(4). 1 1 2 9. Griniteigen. Jacob Jansen Grinnie. 1 4        
    Gregers Jensen (eier av 3 huder). Se S. Grini(10). 1 2 4              
    Ole Gundersen. Se S. Grini(9). 1 1                
  (Grinniehaven) Daniel Henriksen. Se S. Grini(21) "Grinihaven". 1 3                
55 Jønnevold Halvor Halvorsen, Peder og Kone 1 Barn 1 2   1. Plads. Marte og 1 gml. Moder   1     4 hdr  
    Senior (Bernt) Barnholt og Moder, samt 1 Broder     5 1. Plads. Gunder Christ., Moder, 2 søsken.            
56 Grinie Nordre Svennum Nielsens Enke, 1 fosterbarn   2   1. Plads. Rasmus 1 3     8 hdr  
2. Plads. Axel 1 3        
    Niels Axelsen 1 3 1 pige              
    Gunder Nielsen 1 1                
    Axel 1 4                
57 Holm Gunder Tolvsen 1 2 3           10 hdr  
    Niels 1                  
    Christen Michelsen 1 4                
    Christian Høst 1 5                
58 Semb øvre Procurator Peder Rougtved, 1 Værfader. 1 4 5 1. Rødningen. Gæst (Gjest), 1 Fosterbarn. 1 1 4 tdr
2. Kastdalen. Anders Olsen. 1 1 pige
3. Hollet (Jonsholet). Simen Jonsen, 1 Moder, 1 Søster. 1 1
59 Semb Nordre Jørgen Christensen (fra Gjerstad). 1 2           4 tdr    
    Børge Jørgensen (Børre Jørgensen - f. i Gjerstad). 1   1 pige Inderst: Madame Borgum.            
60 Mid Semb Niels Gregoriusen 1 1 pige 1. Plads. 1 Tellebonde 1 1 4 hdr
1. Lyca (Lysa). Niels 1 2
3. Lyca (Lysa). Aanund 1 2
61 Semb Nedre Jochum Schweder Monrad 1 4 3 1. Lysa. Ole Gundersen. 1 2     4 hdr  
62 Limie Søndre med Schougsaas Christen Lund 1 4 3 1. Kollebund. Knud Kræppa. 1 1 6 hdr
2. Kollebund. Ole 1 2
Peder Christensen 1 1
63 Riising Søndre Henrik Bruuns Enke, Hr. Hypkoff og Ulrich Cudrio (eiere)       1. Putten. Anders Eriksen Putten. 1 2 7 hdr
2. Tveten. Christopher Tveten. 1 1 dreng
3. Tveten. Anders. 1 3
4. Halvor Sucke. 1 2
5. Torgier. 1 3
6. Holmen. Jacob Holmen (tidligere Ole Holmen) 1 2 1 pige
7. Kittelrød. Sigurd Torkildsen. 1 2
8. Løvaas. Alf Torjersen 1 1
9. Puttekaas. Hans Torstensen. 1 dreng
10. ditto. Isak Gundersens enke og Gunder og 1 barn.
11. Stulen. Anders Stulen 1 2
12. Løvaas. Jon Alfsen. 1 3
13. Kickud. Tormoe Jonsen (Tormod Jonsen). 1 4
14. Løvaas. Torsten Jonsen.
64 Frougner Nordre Jochum Adslef (eier)                 4 hdr  
65 Aarhuus Knud Andersen (fra Gjerstad). Se Århus(1). 1 2 4 1. Plads. Marthe   2     6 hdr  
    Anders Knudsen (født i Gjerstad). Se Århus(7). 1 5   2. Plads. Simen Erlandsen. 1 3        
    Jens Jonsen (født i Gjerstad). Se Århus(A). 1 2 1 pige 3. Plads. Ole Knudsen. 1 2        
    Alf Olsen (fra Gjerstad). Se Århus(B). 1 2 1 pige 4. Plads. Ewen Henriksen, Moder og 1 broder.            
66 Mæhlum Nordre Anders Giæstesen. Se Østens Mæla. 1 2 3 1. Plads. Hans Andersen og 2 gamle folck. 1 1 12 hdr
2. Plads. Klemet og 1 gml. Moder. 1 3
    Jacob Andersen. Se Østens Mæla. 1 2 1 pige              
    Senior Johan Sehsen, holdende ingen.                    
67 Lund Peder Christensen (eier?)       1. Lundsaasen. Thomas. 1 2 6 hdr
2. Rødningen. Jens Thomasen. 1 2
3. Rødningen. Hans Eriksen. 1 1
4. Plads. Herbrand. 1 1
    Gregorius Simensen 1 5 1 pige              
68 Mæhlum Søndre Diderich von Cappelen. Se Store Mæla.       1. Plads. Peder, 1 Fosterdreng. 1       6 hdr  
    Jørgen Zachariassen. Se S. Mæla(A).                    
    Poul Lieungh                    
69 Riising Nordre Abrahams Enke                    
    Tallak og Ole                    
70 Aaltved Hans                    
    Halvor Isaksen                    
71 Bæchevald Gunder Nielsen                    
    Thord og Lars Bache(?)                    
72 Klep Erik Olsen                    
    Christian Høgseth                    
    Halvor Aaltved og                    
    Gunder Bechevald                    
    Jacob Andersen                    
73 Hynie Søndre Jens Christophersen                    
    Niels Torbiørnsen                    
74 Otterholt Poul Eriksen                    
    Ole                    
75 Dyrkold Rasmus                    
76 Erlands Wenstøb Peder Christensen                    
77 Hynie Nordre Giert Condrups carl                    
78 Frougner Søndre Hr. Jochum Adslef                    
79 Wenstøb Anden Søren Falchum                    
80 Espedahlen Jacob Engebretsen                    
    Jon Pedersen                    
81 Bache (Bakken) Lars Larsen                    
    Thord Andersen                    
82 Rosvold Engebret Solvesen                    
83 Furuevold Niels Sørensen                    
  (Under Holt øde) Halvor Buen (kan være feilskrevet for Lien)                    
  (Holt øde) Halvor Halvorsen                    
84 Limie Nordre Christian Nielsen                    
85 Foss Lille Torkild Olsen. Se Lille Foss.     1 pige              
  Foss Lille Indsidder (inderst) Ole Gundersen. Se Lille Foss. 1    
86 Nøchlegaard Anders Kulsrød                    
87 Aakre med Kiølnes Hr. Doctor Møller                    
    Frøelunds Sterbboe                    
88 Stuelen Peder Rasmussen                    
89 Doxrød Just Henriksen                    
    Torsten Willumsen                    
90 Strømdahl Gunder Gundersen                    
91 Kiær Lars Solvesen                    
    Tyge Thordsen                    
92 Grunderød Sondre Kittilsen                    
93 Bøe Østre med Luxefield Poul Olsen                    
    Abraham Nielsen                    
94 Eegaasen Ole Christensen                    
95 Bosserød Gunder Larsen                    
96 Røsager Svend Hansen                    
97 Bøe Westre Luxefield Halvor og Lars                    
98 Schielbred Torieir Olsen                    
    Torsten Torkildsen                    
    Anders Olsen                    
99 Fieldahl Halvor Biønsen                    
100 Kleven med Lyngaasen Enken Ingeborg                    
    Halvor Halvorsen                    
101 Ramsaasen Torgier Sivertsen                    
    Halvor Hansen                    
102 Schougsrød Niels Abrahamsen                    
103 Erichsrød Ole Sigurdsens Enke                    
104 Gløsmyhr Frands Rasmussen                    
105 Schaven (Skavan) Lars Gregoriusen                    
106 Sanden Øde med Kierlingaas Hr. Kammerherre H. Løvenskiold                    
107 Glende Rasmus Olsen og                    
    Christopher Halvorsen                    
108 Kragetoe med  Knud Olsen                    
  Gundersaas Engebret Bommen                    
109 Gravelie Erik Gregoriusen                    
110 Hougerød Westre Christopher Isaksen                    
111 Heymyhr Anders Christensen                    
112 Bougerød Engebret og Peder                    
113 Aamodt Niels Olsen                    
114 Hielden Christian Nielsen                    
115 Buxslotten Anders Giæstsen.                    
    Daniel Abrahamsen                    
116 Sørbøe med Søndre Steensaas Ole Nielsem                    
117 Muustved Gregers Halvorsen                    
118 Suchen Østre Niels Andersen                    
119 Buer Jon Hansen                    
    Halvor Meen                    
120 Fieldahl Lille Knud Pedersen                    
121 Aasterød Niels Johannesen                    
122 Stuelen med Lie Christen Eriksen Lunde (i Eidanger)                    
123 Gierpen Lille med Luxeschoug og
Nedre Steensaasen
Hr. Laugmand Hagerup                      
124 Luxefield Hr. Provst Monrad                      
125 Bradsberg med Nordre og Søndre
Follestad, Kolkiøn og Eichenrød
Hr. KammerHerre Adeler                      
126 Lyngaasen Nordre og Westre Halvor Halvorsen                      
127 Holt øde Christen Fossum                      
128 Schyer Ole Johansen                      
129 Gunbiørnsdahlen ("Gunborgdalen") Niels Christensen                      
130 Bræche (Nordre) KammerRaad Hansen                      
131 Sukken med Schiefield Gregers Halvorsen                      
132 Hytten Qværn Hr. KammerHerre H. Løvenskiold                      
133 Foss Qværn Procuratos Gasmann                      
134 Steeg Qværn -                      
135 Hougerød Østre Niels Olsen                      
    Anders Herkildsen                      
136 Dybedahl Niels Andersen                      

Denne listen fortsetter med Siljan.Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no