ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Extraskatten 1762
for
Gjerpen Præstegield

Avskrift: G.S.

Oppdatert: 01.11.2022.

Søketips:
 Hold nede [Control] og trykk [f].


Andre Folketellinger for Gjerpen:
| 1664 | 1762 | 1782 | 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Kiølnæs (Kjølnes)
Eier: Hr. Cancielerieraad Scheel tilhørende
Huusmend og innerster: h.Knud Onunsen + k. (+ k.: og kone)
Deris Barn: Onun Knudsen


Borge Ø.
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Gunder Danielsen + k.
Tjenestepiger: Anne Christensdatter, Anne Pedersdatter

(Husmannsplass u. Ø. Borge):

Plassens navn: u. Østre Borge
Mand og kone: h. Jacob Christophersen+ k
Inderster: i,l. Elen Olsdatter

Borge Ø.
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Christen Brynildsen + k.
Barn over 12 aar: Brynild, Maria
Tjenestepiger: Ragnil Torchildsdatter,Anne Andersdatter
Andre hosboende: Moder Isach Meens enke, moder Ambor Simensd 
(blind almisselem)

(Husmannsplasser u. Ø. Borge):

Plassens navn: u. Østre Borge
Mand og kone: Vilhelm Jørgensen + k.
Andre hosboende: broder Christen Gregersen.

Plassens navn: u. Østre Borge
Mand og kone: Anders Olsen + k.


Borge V.
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Even Jacobsen + k.

Borge V. 
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Ole Evensen + k.


Engrav 
Eier: Solum Præstebol
Mand og kone: Anders Stephensen + k.
Barn over 12 aar: Margrethe, Berthe, Ambor
Tjenestedrenge: Christen Larsen

Engrav
Eier: Solum Præstebol
Mand og kone: Niels Hansen + k.
Barn over 12 aar: Jon Thorsen, Dorthe Thorsdatter
Tjenestedrenge: Jon Andersen


Buer
Eier: Halvor Meen tilhørenhed
Mand og kone: Ole Jacobsen + k
Andre hosboende: Peder Larsen


Eegaasen (Eikåsen)
Eier: Schiens kirche benef.
Mand og kone: Christen Olsen + k
Barn over 12 aar: Ole, Karen, Anne, Ingebor


Klep (Klepp)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Niels Gundersen + k.
Barn over 12 aar: Hans, Karen
Tjenestepiger: Marthe Erichsdatter
Andre hosboende: Niels Knudsen og k., Christen Haraldsen og k.


Meen
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Hans Buer + kone
Tjenestedrenge: Niels Andersen, Jens Nielsen
Tjenestepiger: Anne Sørensdatter, Karen Sørensdatter

Meen
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Niels Hansen + k.
Tjenestedrenge: Jacob Olsen

Meen
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Halvor Pedersen + k.
Barn over 12 aar: Jacob Hansen, Kisten Hansdatter
Tjenestedrenge: Christen Jacobsen
Tjenestepiger: Ambor Hansdatter

Meen
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Peder Olsen
Tjenestedrenge: Erich Christophersen 
Tjenestepiger: Marichen Olsdatter Ingebor Jørgensdatter,Ragnil 
Andre hosboende: Gunder Jonsen (blind l.)

(Husmannsplasser u. Meen):

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Abraham Larsen + k 
Barn over 12 aar: Jens Abrahamsen 
Tjenestepiger: Kisten Sørensdatter 

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Lars Christophersen +k 
Barn over 12 aar: Knud Larsen 

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Christopher Larsen +k 
Tjenestepiger: Kisten Hansdatter 

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Rollef Christophersen+k 
Andre hosboende: foreldere, Christopher Rollefsen+k. f.

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Hans Østensen+k, f.

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Jacob Nirisen+k 
Barn over 12 aar: Haral Jacobsen 

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Jacob Torjersen+k 

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Lars Andersen+k

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Amund Tollefsen+k
Barn over 12 aar: Ole, Kisten
Inderster: i. Isach Johannesen+k

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Ole Jacobsen+k
Barn over 12 aar: Niels, Ragnil

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Christen Larsen+k.
Andre hosboende: moder Abraham Øfrums e.f.

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Jon Olsen+k

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Isach Andersen+k

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Ole Nielsen+k.
Barn over 12 aar: Anne Olsdatter

Plassens navn: u. Meen 
Mand og kone: h. Peder Olsen+k.
Inderster: i. Anders Olsen+k., i. Ole Larsens enke f., 
i. Anders Nielsens enke f.


Ramsaasen(Ramsåsen)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Halvor Hansen+k.
Andre hosboende: Niels Haraldsen+k.

Ramsaasen (Ramsåsen)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Jens Jacobsen+k
Tjenestepiger: Karen Knudsdatter
Andre hosboende: Jacob Jensen, Berthe Torjersdatter


Høysæt (Høgset)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Christian Hansen+k.
Tjenestedrenge: Christopher Sørensen
Tjenestepiger: Gunnil Larsdatter
Andre hosboende: Hans Grunderøs enke

Høysæt (Høgset)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Tollef Isachsen+k
Barn over 12 aar: Kisten
Tjenestepiger: Maren Christophersdatter


Svinholt 
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Hans Olsen+k.
Andre hosboende: Ole Haralsen og datter Maren Olsdatter.


Sølie nedre (Søli nedre)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Hans Christensen+k.
Barn over 12 aar: Kisten

Sølie nedre (Søli nedre)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Haral Rasmussen+k.
Tjenestepiger: Maren Gundersdatter
Andre hosboende: Engebret Sølies enke

(Husmannsplass u. nedre Søli)

Plassens navn: u. nedre Søli.
Mand og kone: Daniel Stephensens enke f.
Barn over 12 aar: Ole, Stephen

Sølie nedre (Søli nedre)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Gunder Olsen+k.
Barn over 12 aar: Simen, Marthe, Thore(d.)
Andre hosboende: Maren Schajesdatter l.

Sølie Ø. (Søli øvre)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Isach Solvesen+k.
Tjenestedrenge: Christian Jensen, Anders Nirisen
Tjenestepiger: Lisbeth Andersdatter
Andre hosboende: Kisten Solvesdatter l.

Sølie Ø. (Søli øvre)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Amun Tollefsen
Barn over 12 aar: Tollef, Jens, Ole, Anders, Inger og Karen
Tjenestepiger: Maria Larsdatter

Sølie Ø. (Søli øvre)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Hans Hansen+k.


Øfrum (Øvrum)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Peder Engebretsen+k.
Tjenestedrenge: Hans Friderichsen
Tjenestepiger: Karen Erichsdatter
Andre hosboende: ,i. Mathis Engebretsen+k., i. Arne Tallachsen f.

(Husmannsplass u. Øvrum)

Plassens navn: u. Øvrum
Mand og kone: h. Christen Gundersen+k.
Barn over 12 aar: Karen f.
Tjenestedrenge:
Tjenestepiger:
Andre hosboende: Gunder Gundersens enke  

Øfrum (Øvrum)
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold 
Mand og kone: Knud Simensen+k.
Tjenestepiger: Kisten Siursdatter


Aaltvet (Åltvedt)
Eier: Ejdanger kirche
Mand og kone: Halvor Isachsen+k.
Tjenestepiger: Lisbeth Andersdatter

Aaltvet (Åltvedt)
Eier: Ejdanger kirche
Mand og kone: Jacob Evensen+k.
Tjenestepiger: Anne Christophersdatter


Borrestad (Borgestad)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Hr. Cancelieraad Løvenschiold og frue
Tjenestedrenge: Johan (B?)echen, Lars Jensen, Niels Abrahamsen, Niels Nielsen, Knud Nielsen.
Tjenestepiger: Berthe Nielsdatter, Mette Alding, Maren Knudsdatter, Elen Christensdatter, Catrine Pedersdatter, Marthe Enochsdatter, 
Margrethe Erichsdatter, Malene Erichsdatter.
Andre hosboende: Christian Rasch, Ole Voight og kone.

(Husmannsplass u. Borgestad)

Plassens navn: u. Borgestad
Mand og kone: h. Hans Vernersen+k.

Plassens navn: u. Borgestad
Mand og kone: h. Ole Andersen+k.

Plassens navn: u. Borgestad
Mand og kone: h. Niels Michelsen+k.
Barn over 12 aar: Ole Nielsen.


Riis N.
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Ole Haagensen+k.
Tjenestepiger: Marthe Andersdatter
Andre hosboende: Haagen Riises enke, Gunnil Haagensdatter.

Riis N.
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Sergiant Jens Halvorsens k.

Riis S.
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Christopher Bentsen+k.
Barn over 12 aar: Aslov, Karen.
Tjenestedrenge: Sivert Hansen

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Søndre Riis
Mand og kone: h. Sivert Sørensen+k.,
Inderster: i. Ingebor Sørensdatter f.

Riis S.
Eier: Cap. Rasch og Løvenschiold
Mand og kone: Søren Vernersens enche
Barn over 12 aar: Hans, Live.


Becheval (Bekkevar)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Halvor Nielsen+k
Tjenestepiger: Ingebor Andersdatter

Becheval (Bekkevar)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Gunder Nielsen+k.
Tjenestepiger: Lisbeth Andersdatter


Langerøe (Langerød)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Anders Mathiesen+k
Barn over 12 aar: Mathie, Anne
Tjenestepiger: Anne Nielsdatter
Andre hosboende: Karen Gundersdatter l.

Langerøe (Langerød)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Niels Andersen+k.
Barn over 12 aar: Karen.


Fløtterøe (Fløtterød)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Rasmus Nirisen+k
Andre hosboende: Halvor Jacobsen og moderen Maren Halvorsd.

Fløtterøe (Fløtterød)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Ole Nirisen+k.


Kragetoe (Kråketo)
Eier: Niels Andersen tilhørende.
Mand og kone: Knud Olsen+k
Andre hosboende: Ole Hansen, Karen Olsdatter, Maren Olsdatter
Huusmend og innerster: i. Lisbeth Nielsdatter


Espedalen
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Engebret Gunlichsen+k.
Barn over 12 aar: Jacob, Ragnil, Kisten
Tjenestedrenge: Bent Gundersen
Andre hosboende: Søster Lisbeth Gunlichsd.


Nærum
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Jacob Johannisen+k.
Tjenestepiger: Maren Olsdatter, Gunnil Christensdatter
Andre hosboende:
Huusmend og innerster: og 

(Husmannsplass u. Nærum)

Plassens navn: u. Nærum
Mand og kone: h. Peder Olsen+k
Andre hosboende: moderen.

Nærum
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Christen Olsen+k.
Tjenestedrenge: Niels Jacobsen


Ballestad S.
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Jens Andersen+k.
Andre hosboende: fader Anders Einersen+k

Ballestad S.
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Gunval Olsen

(Husmannsplasser u. Søndre Ballestad):

Plassens navn: u. Ballestad S.
Mand og kone: h. Anders Isachsen+k.
Barn over 12 aar: Ingebor Andersdatter

Plassens navn: u. Ballestad Søndre
Mand og kone: h. Hans Nielsen+k
Barn over 12 aar: Karen Hansdatter

Plassens navn: u. Ballestad Søndre
Mand og kone: h. Anders Jonsen
Andre hosboende: moder Karen Trulsdatter f.

Plassens navn: u. Ballestad Søndre
Mand og kone: h. Halvor Haralsen+k.

Plassens navn: u. Ballestad Søndre
Mand og kone: h. Schaje Christensen+k.

Plassens navn: u. Ballestad Søndre
Mand og kone: h. Jon Hansen+k
Andre hosboende: moder Hans Bentsens e. f.

Plassens navn: u. Ballestad Søndre, Stubberøe (Stubberød)
Mand og kone: h. Isach Larsen+k.
Barn over 12 aar: Ole, Anne.

Ballestad N.
Eier: Anders Danielsen
Mand og kone: Anders Danielsen
Tjenestedrenge: Ole Gundersen
Tjenestepiger: Christense Heljesdatter

Ballestad N.
Eier: Cap. Rasch
Mand og kone: Jens Ouensen+k.
Barn over 12 aar: Anders Jensen
Andre hosboende: Hans Jensen+k.

Ballestad N.
Eier: Peder Bradsberg
Mand og kone: Børger Johannesen+k
Barn over 12 aar: Halvor Børgesen, Maren Christensdatter

Ballestad N.
Eier: Foged Schweders Stervboe
Mand og kone: Anders Jacobsen+k.
Tjenestedrenge: Thor Rollefsen
Andre hosboende: Niels Olsen+k.

(Husmannsplasser u. Nordre Ballestad):

Plassens navn: u. Ballestad Nordre
Mand og kone: h. Johannes Børgersen+k. "gl. skrøbelig og fattige."
Barn over 12 aar: Karen Andersdatter

Plassens navn: u. Ballestad Nordre
Mand og kone: h. Jermund Jermundsen+k.


Sanden (Sanni)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Lars Isachsen+k
Barn over 12 aar: Ingebret Vetlesen, Anne Vetlesdatter.
Tjenestepiger: Berthe Hansdatter
Andre hosboende: Jon Sandens enche, søn: Anders Jonsen

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: Ødesanden (Ødesanni)
Mand og kone: h. Hans Andersen+k.
Barn over 12 aar: Margrethe Hansdatter.

Sanden (Sanni)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Mads Nielsen


Ouestad (Augestad)
Eier: Hans Bradsbergs enche
Mand og kone: Ole Solvesen+k.
Barn over 12 aar: Gunnil, Anne.
Tjenestedrenge: Lars Haagensen


Bachen (Bakken)
Eier: Ole Vindholmen
Mand og kone: Lars Larsen+k
Tjenestepiger: Marthe Larsdatter
Andre hosboende: Moder Niels Nielsens e.

Bachen (Bakken)
Eier: Ole Vindholmen
Mand og kone: Thor Andersen+k.
Tjenestepiger: Maren Hansdatter


Fossejord (Fossjord) 
Eier: Gunder og Christen Borge
Mand og kone: Lars Pedersen+k.
Tjenestepiger: Ingebor Christophersdatter

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: Solli
Mand og kone: h. Torjer Siversen+k.
Inderster: i. Lisbeth Andersdatter.


Grunderøe (Grønnerød)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Kittil Tollefsen+k.
Barn over 12 aar: Sondre, Lars
Tjenestepiger: Anne Kittilsdatter
Andre hosboende: Helje Thorsen+k.


Lie (Lid)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Hans Lies enche
Barn over 12 aar: Jacob, Lars, Maren.
Andre hosboende: Even Nielsens enche, søn: Anders Evensen

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Lie (u. Lid)
Mand og kone: h. Anders Gundersen+k.
Inderster: i. Gunder Clausen l.

Lie (Lid)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Gunder Hansen+k.
Tjenestedrenge: Adrian Christensen

Lie (Lid)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Lars Hansen+k.
Barn over 12 aar: Niels, Gunnil, Anne.

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: Stulen u. Lie
Mand og kone: Ole Kittilsen+k.


Meenstad (Menstad)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Maurits Schweder dog han for nærværent i Kjøbenhavn.
Tjenestedrenge: Thor Svensen, Johannes Simensen
Tjenestepiger: Aslov Gundersdatter, Anne Siversdatter


Houen (Hauen)
Eier: Nicolaj Kall (kjøpmann)
Tjenestepiger: Berthe Olsdatter

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Houen
Mand og kone: Gunder Nirisen+k.


Bradsberg (Bratsberg)
Eier: Adlerske arvingers
Mand og kone: Christen Greve +k
Tjenestedrenge: Jacob Haagensen,Tisten Thorsen
Tjenestepiger: Elen Andersdatter, Berthe Christensdatter, 
Ragnil Engebretsdatter

Bradsberg (Bratsberg)
Eier: Adlerske arvingers
Mand og kone: Christian Nielsen+k.
Barn over 12 aar: Niels Christiansen
Tjenestedrenge: Anders Hansen
Tjenestepiger: Catrine Olsdatter, Anne Knudsdatter

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Bratsberg
Mand og kone: h. Abraham Christensen+k.
Inderster: i. Karen Kittilsdatter

Plassens navn: u. Bratsberg
Mand og kone: h. Jens Christensen
Andre hosboende: søster Maren Christensd.

Plassens navn: u. Bratsberg
Mand og kone: hqd. Isach Jacobsens enche
Barn over 12 aar: Margrethe Hansdatter,vanvittig lægdslem.
Inderster: i. Knud Larsen+k.

Plassens navn: u. Bratsberg
Mand og kone: h. Lars Christensen+k.
Barn over 12 aar: Anne Hansdatter
Tjenestedrenge: Lars Pedersen

Plassens navn: u. Bratsberg
Mand og kone: h. Niels Hansen+k


Folloug (Follaug)
Eier: Adlerske arvingers
Mand og kone: Sergiant Nords kone
Barn over 12 aar: Anne Catrine
Tjenestedrenge: Christian Nord
Tjenestepiger: Maria Corneliusdatter

Folloug (Follaug)
Eier: Adlerske arvingers
Mand og kone: Ole Andersen+kone
Barn over 12 aar: Jens
Tjenestepiger: Karen Nielsdatter

Folloug (Follaug)
Eier: Adlerske arvingers
Mand og kone: Erich Hansen+kone
Tjenestepiger: Barbara Hansdatter
Andre hosboende: Hans Follougs enche f. (?)

(Husmannsplasser under denne gården - Kolkinn-plasser):

Plassens navn: u. Follaug
Mand og kone: h. Abraham Jonsen+k.
Andre hosboende: moder: Herman Stulens e. almisselem.

Plassens navn: u. Follaug
Mand og kone: Anders Jacobsen+k.
Barn over 12 aar: Christen Olsen, Knud Olsen, 
Johanne Olsdatter

Plassens navn: u. Follaug
Mand og kone: h. Hans Christensen+k.
Barn over 12 aar: Anne Helvig

Plassens navn: u. Follaug
Mand og kone: h. Anders Hieromusen+k.

Plassens navn: u. Follaug
Mand og kone: h. Anders Vibe+k
Tjenestedrenge: Peder Christophersen


Kolchin (Kolkinn-gård)
Eier: Adlerske arvingers
Mand og kone: Ouen Olsen
Barn over 12 aar:
Tjenestedrenge: Christen Larsen
Tjenestepiger: Kisten Ounsdatter, Ingebor Nielsdatter


Bøle
Eier: Adlerske arvingers
Mand og kone: Ole Mathisen+k.
Barn over 12 aar: Erich
Tjenestedrenge: Peder Larsen
Tjenestepiger: Pernille Pedersdatter, Ingebor Larsdatter
Andre hosboende: Søren Pedersen "krøbling, lægdslem

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Bøle
Mand og kone: h. Isach Jensen+k.

Bøle
Eier: Adlerske arvinger
Mand og kone: Engebret Jacobsen+k.
Barn over 12 aar: Johannes, Ingebor
Andre hosboende: moder Jacob Løchenbergs enche, gammel og skrøbeli, fattig
Inderster: i. Anne Halvorsdatter


Løberg S.
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Isach Jonsen
Barn over 12 aar: Jon, Gunder, Anne
Tjenestepiger: Maren Hansdatter, Anne Olsdatter

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Søndre Løberg
Mand og kone: h. Even Larsen+k.
Tjenestepiger: Maria Jensdatter
Andre hosboende: broder: Anun Larsen

Løberg S.
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Anun Isachsen
Tjenestepiger: Marthe Olsdatter

Løberg M.
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Niels Sørensen+k.
Barn over 12 aar: Anders Jonsen, Karen Jonsd., Berthe Jonsd.
Tjenestedrenge: Hans Larsen

Løberg M.
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Engebret Mathisen+k.
Barn over 12 aar: Maren

Løberg M.
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Niels Olsen+k.

Løberg N.
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Abraham Thomesen+k.
Barn over 12 aar: Hans Abrahamsen
Tjenestepiger: Helvig Olsdatter
Andre hosboende: Thomas Poulsen,Halvor Arnesen+k.,
moder Inger Jørgensd. Tj.p.: Lisbeth Hansdatter. 
Inger Jørgensdatter er gamel skrøbelig, fattig.

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Nordre Løberg
Mand og kone: h. Østen Knudsen+k.

Plassens navn: u. Nordre Løberg
Mand og kone: h. Tollef Nielsen+k
Tjenestepiger: Karen Jensdatter


Sneltvet S. (Sneltvedt Søndre)
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Isach Halvorsen+k
Tjenestedrenge: Peder Halvorsen
Tjenestepiger: Johanne Johannisdatter

Sneltvet S. (Sneltvedt Søndre)
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Jens Gudmundsen+k
Tjenestedrenge: Christen Olsen
Tjenestepiger: Karen Tollefsdatter og Alet Olsdatter.

Sneltvet S. (Sneltvedt Søndre)
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Christen Andersen+k
Tjenestedrenge: Lucas Engebretsen
Tjenestepiger: Catrine Erichsdatter
Andre hosboende: Forelder Lars Andersen+k, d. Kirsten Larsdatter.

Sneltvet S. (Sneltvedt Søndre)
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Isach Hansen+k

Sneltvet N. (Sneltvedt Nordre)
Eier: Cap. Rasch et. Løvenschiold.
Mand og kone: Halvor Gundersen+k
Barn over 12 aar: Kirsten Halvorsdatter
Andre hosboende: Søn: Even Halvorsen+k

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Nordre Sneltvet (Sneltvedt)
Mand og kone: h. Halvor Thorsen+k.
Barn over 12 aar: Thor Halvorsen, Gunhild Halvorsdatter


Sorbøe (Sørbø)
Eier: Christen Bruun
Mand og kone: Jon Nielsen+k
Barn over 12 aar: Niels Jonsen
Tjenestepiger: Maren Svenchesdatter
Andre hosboende: Moder: Inger Torgrimsd. f., Anders Gundersen


Kiær (Kjær)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Lars Andersen+k
Barn over 12 aar: Manasse, Berthe, Anne.
Tjenestepiger: Karen Johannesdatter
Andre hosboende: Anders Larsen+k


Røsager (Røsaker)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Sven Hansen+k
Barn over 12 aar: Sitsel Hansdatter
Andre hosboende: Christen Sølies enche l.

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Røsaker
Mand og kone: h. Elling Jensen+k
Andre hosboende: moder Margith.


Mustvet (Mustvedt)
Eier: Thomas Bler
Mand og kone: Lars Olsen+k


Baaserøe (Båserød)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Gunder Larsen+k
Barn over 12 aar: Lars, Peder
Tjenestepiger: Anna Halvorsdatter
Andre hosboende: Moder Marthe Knudsdatter


Aasterøe (Åsterød)
Eier: De Adlerske arvinger
Mand og kone: Christopher Andersen+k
Barn over 12 aar: Anders
Tjenestepiger: Christence Osmundsdatter
Andre hosboende: Foræld: Anders Christophersen+k. gamle 
og skrøbelige


Schyer (Skyer)
Eier: Zacharias Simensen
Mand og kone: Ole Johannesen
Barn over 12 aar: Ragnhild Olsdatter
Tjenestedrenge: Niels Johannesen
Tjenestepiger: Maren Christophersdatter

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Skyer
Mand og kone: h. Niels Tormasen+k
Tjenestepiger: Maria Tostensdatter


Schougsrøe (Skogsrød)
Eier: Gregers Jensen
Mand og kone: Ole Gundersen+k


Gierpen lille (Gjerpen Lille eller Lagmannsgården)
Eier: Laugstolen Beneficeret
Mand og kone: Laugmand Lyche
Barn over 12 aar:
Tjenestedrenge: Hans Aslachsen
Tjenestepiger: Sophia Kistine Randohr, Anne Margrethe 
og Margit Olsdatter
Andre hosboende: Skriverkarl Søren Stenum

Gierpen lille (Gjerpen Lille)
Eier: Laugstolen Beneficeret
Mand og kone: bonden Lars Nielsen+k
Barn over 12 aar: Niels, Kisten, Guri, Inger.

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Gjerpen Lille
Mand og kone: h. Zacharias Pedersen+k
Barn over 12 aar: Inger Zachariasd

Plassens navn: u. Gjerpen Lille
Mand og kone: h. Aslach Hansen+k
Barn over 12 aar: Christen Aslachsen

Plassens navn: u. Gjerpen Lille
Mand og kone: h. Svenche Jonsen+k
Barn over 12 aar: Lars Svenchesen

Plassens navn: u. Gjerpen Lille
Mand og kone: h. Turvil Torgrimsen+k, gamle og skrøbelige.

Plassens navn: u. Gjerpen Lille
Mand og kone: h. Niels Halvorsen+k  


Gierpen Præstegaard (Gjerpen Store, Prestegården)
Eier: Presten Beneficeret
Mand og kone: Presten Monrad+k
Barn over 12 aar: Jochum, Barbara og Kistine Monrad
Tjenestedrenge: Clemet Rasmussen, Isach Abrahamsen
Tjenestepiger: Karen Fallentinsdatter, Maren Jansdatter, 
Barbara Christensdatter,Siri Knudsdatter
Andre hosboende: Kistine Bindrup, Giert Monrad
Inderster: Anun Siursen+k Ovit Dyresdatter l.

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Prestegården
Mand og kone: h. Johannes Pedersen+k
Barn over 12 aar: Johannes, Dorthe

Plassens navn: u. Prestegården
Mand og kone: h. Henrich Torsen+k
Barn over 12 aar:

Plassens navn: u. Prestegården, Vattenberg
Mand og kone: h. Christen Vattenberg
Barn over 12 aar: Lisbeth Christensdatter


Breche N. (Brekke Nordre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: CammeRaad Hansen + frue
Barn over 12 aar: Christian Vilhelm Hansen
Tjenestedrenge: Niels Olsen
Tjenestepiger: Maria Knudsdatter, Sophia Jansdatter, 
Gunnil Sigurdsdatter, Gunnil Olsdatter.


Breche S. (Brekke Søndre)
Eier: Foged Schweders Stervboe
Mand og kone: Simen Schweder
Barn over 12 aar:
Tjenestedrenge: Jon Tiostolfsen
Tjenestepiger: Cicilia Kistine, Ragnil Olsdatter
Andre hosboende: Broder Joachim Henrich Schweder

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Brekke S.
Mand og kone: h. Erich Thorsen+k
Barn over 12 aar: Anders Erichsen

Plassens navn: u. Brekke S.
Mand og kone: Bent Larsen+k

Plassens navn: u. Brekke S.
Mand og kone: Knud Aslachsen+ moder
Andre hosboende: Moder Maria Kielsdatter f., 
Aaste Christophersdatter f.

Plassens navn: u. Brekke S.
Mand og kone: h. Rasmus Sværig(?)+k. 
Har betalt i Scheen for oct. maaned.


Frougner S. (Frogner Søndre)
Eier: Friedrich Vesseltoft
Mand og kone: Ole Jansen+k
Barn over 12 aar: Niels Rasmussen

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Frogner S.
Mand og kone: h. Haagen Erichsen+k
Barn over 12 aar: Anne Haagensdatter
 


Dybedal (Dypedal) 
Eier: Foged Schweders Stervboe
Mand og kone: Ole Fransen+k
Barn over 12 aar: Anne Olsdatter


Ersøe (Eriksrød)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Halvor Halvorsen+k
Barn over 12 aar: Helje Halvorsdatter, Aslou Halvorsdatter
Andre hosboende: Ole Siursen+k, Niri Rejersen+k

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Eriksrød.
Mand og kone: Gunlich Tovsen+k
Inderster: i. Ole Ledvorsen+k.


Otterholt (Oterholt)
Eier: Solum kirche
Mand og kone: Halvor Engelsen
Andre hosboende: Henning Halvorsen+k, 
Johannes Halvorsen+k

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Oterholt.
Mand og kone: h. Niels Erichsen+k

Plassens navn: u. Oterholt.
Mand og kone: h. Søren Halvorsen+k

Plassens navn: u. Oterholt.
Mand og kone: Tollef Erichsen+k


Moe (Mo)
Eier: Cap: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Niels Andersen+k
Barn over 12 aar:
Tjenestedrenge: Ole Sondresen
Tjenestepiger: Ragnil Asbiørnsdatter
Andre hosboende: Moder, Anders Moes enche

Moe (Mo)
Eier: Cap: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Erich Andersen

Moe (Mo)
Eier: Cap: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Hans Aslachsen+k
Barn over 12 aar: Aslach Hansen, Christopher Hansen, 
Ingebor Pedersdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Lars Haagensen+k
Barn over 12 aar: Maren Larsdatter

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Knud Olsen+k.

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Christen Engebretsen+k

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: i. Knud Hermansen+k
Barn over 12 aar: Herman Knudsen

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: i. Friderich Hansens e., f.

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Abraham Gundersen+k

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: i. Guri Povelsdatter f.

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: i. Tormo Kittilsen+k

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Ole Engebretsen+k
Barn over 12 aar:

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Isach Engebretsen+k
Andre hosboende: Moder Kisten Nielsdatter, 
gammel og skrøbelig

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Christen Andersen+k
Barn over 12 aar:

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Knud Tejen+k
Barn over 12 aar: Barbra Knudsdatter

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Anders Olsen+k
Barn over 12 aar:

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Engebret Lucasen+k
Barn over 12 aar: Niels Engebretsen
Inderst: Barbra Povelsdater f.

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Sondre Halvorsen+k
Barn over 12 aar: Turi Sondresdatter

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Jermund Knudsen+k
Barn over 12 aar:

Plassens navn: u. Mo
Mand og kone: h. Ole Christophersen+k
Barn over 12 aar: Malene Olsdatter


Jønneval (Jønnevall)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Jisle Halvorsen
Andre hosboende: Moder Halvorsens enke

Jønneval (Jønnevall)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Guldbran Jislesen+k
Barn over 12 aar: Ole Guldbrandsen

Jønneval (Jønnevall)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Engel Larsen+k
Barn over 12 aar: Karen Engelsdatter
Tjenestedrenge:
Tjenestepiger:
Andre hosboende: Lars Jønnevals enche, Henning Ellefsen+k, 
fader Peder Jensen, Halvor Svensen og moder Joron.

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Jønnevall
Mand og kone: h. Johannes Nielsen+k

Plassens navn: u. Jønnevall
Mand og kone: hq. Christen Gundersens e.
Barn over 12 aar: Gunder Christensen,Margrethe Christensdatter,
Maren Christensdatter. Enken og døtrene, syge og skrøbelige.
Inderster: i. Christen Christophersen+k


Stulen
Eier: Selvejerg. og Cap. Rasch
Mand og kone: Peder Rasmussen+k
Barn over 12 aar: Aslach Pedersen, Inger Pedersdatter
Tjenestedrenge: Hans Haagensen
Andre hosboende: Jens Stulens enke

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Stulen
Mand og kone: h. Tollef Jansen+k
Tjenestepiger: Randi Larsdatter

Plassens navn: u. Stulen
Mand og kone: h. Siur Kittilsen+k


Foss Lille
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Jacob Larsen+k
Barn over 12 aar: Dorthe Helvig Berulfsd
Tjenestepiger: Even Larsen

Foss Nordre
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Jens Schweder+k
Barn over 12 aar:
Tjenestedrenge: Jacob Tønnisen, Aslach Nielsen
Tjenestepiger: Karen Jacobsdatter, Anne Andersd.(Anunsd?),
Kisten Olsdatter,Maren Friderichsdatter.
Andre hosboende: Een Snedkersvend, 
Alexander Gotfrid Christiania

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Nordre Foss
Mand og kone: h. Jens Stephensen+k
Andre hosboende: søster Anne Stephensdatter

Plassens navn: u. Nordre Foss
Mand og kone: h. Saamun Torbiønsen+k
Andre hosboende: i. Erich Torjusen+k

Plassens navn: u. Nordre Foss
Mand og kone: h. Halvor Rasmussen+k
Barn over 12 aar: Rasmus Halvorsen, Johannes Halvorsen
Tjenestepiger: Maren Pedersdatter

Foss Midtre
Eier: H. Løvenskiold 3 huuder

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Midtre Foss
Mand og kone: h. Engel Halvorsen+k
Barn over 12 aar: Karen Engelsdatter
Tjenestedrenge:
Tjenestepiger:
Andre hosboende:
Inderster: i. Anders Christensen+k  

Foss Midtre
Eier: Fogden Schweders Stervbo 3 huuder
Mand og kone: Vilhelm Schweder+k
Barn over 12 aar:
Tjenestedrenge: Ellef Engelsen
Tjenestepiger: Ingebor Engelsdatter
Andre hosboende: een Skreddersvend Andreas Bruun

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Midtre Foss
Mand og kone: h. Hans Pedersen+k

Plassens navn: u. Midtre Foss
Mand og kone: h. Christen Zachariasen+k
Barn over 12 aar: Giert Christensen


Limie S. (Limi Søndre)
Eier: JusticeRaad Bentsen
Mand og kone: Anders Olsen+k
Barn over 12 aar: Knud Andersen, Groe Andersdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Søndre Limi
Mand og kone: h. Anders Thorsen+k
Barn over 12 aar: Siri Andersdatter
Inderster: i. Margrethe Thorsdatter

Limie N. (Limi Nordre).
Eier: Christian Bradsberg
Mand og kone: Niels Jensen+k


Glende (Glenna)
Eier: De Adlerske arvinger
Mand og kone: Niels Larsen+k
Barn over 12 aar: Karen Nielsdatter, Ingeborg Nielsdatter


Berreberg (Berberg)
Eier: Cap. Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Mons Tevsen+k
Tjenestedrenge: Hans Rasmussen, Erich Pedersen
Tjenestepiger: Margrethe Tønnisdatter, Maria Gundersdatter
Andre hosboende: Anders Andersen

Berreberg (Berberg)
Eier: Cap. Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Niels Jansen+k
Tjenestedrenge: Daniel Tjostolfsen
Tjenestepiger: Aaste Olsdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Berberg
Mand og kone: h. Jacob Jansen+k

Plassens navn: u. Berberg
Mand og kone: h. Jan Nielsen+k
Inderster: i. Halvor Hansens enche, l.

Plassens navn: u. Berberg
Mand og kone: h. Anders Einersen+k
Barn over 12 aar: Christen Andersen
Inderster: i. Einer Andersen+k  


Aamoth (Åmot)
Eier: Selvejer gods
Mand og kone: Ole Nielsen+k

Aamoth (Åmot)
Eier: Selvejer gods
Mand og kone: Ole Hansen+k
Barn over 12 aar: Marthe Olsdatter


Grinie S. (Grini Søndre)
Eier: Selvejer gods
Mand og kone: Jan Sørensen+k
Barn over 12 aar: Søren og Jacob Jansen, Guri Jansdatter, 
Gunbiør Jansdatter
Tjenestedrenge:
Tjenestepiger:
Andre hosboende:

Grinie S. (Grini Søndre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Aslach Hansen+k
Barn over 12 aar: Hans Aslachsen, Anne Aslachsdatter
Tjenestepiger: Maren Nielsdatter
Andre hosboende: Inger Sørensdatter

Grinie S. (Grini Søndre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Solve Engebretsen+k
Tjenestedrenge: Jest Olsen, Ole Einersen
Tjenestepiger: Ingebor Olsdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Søndre Grini
Mand og kone: h.qv. Rollef Thorsens e.
Barn over 12 aar: Jens, Kisten

Plassens navn: u. Søndre Grini
Mand og kone: h. Torjer Olsen+k  

Plassens navn: u. Søndre Grini
Mand og kone: h.qv. Margith Jacobsdatter, 
(mannen Ole ikke tilstede)
Barn over 12 aar: Jacob Olsen, Margith Olsdatter

Plassens navn: u. Søndre Grini
Mand og kone: h. Peder Henrichsen+k

Plassens navn: u. Søndre Grini
Mand og kone: i. Ole Knudsens enche
Barn over 12 aar: Marthe Olsdatter

Plassens navn: u. Søndre Grini
Mand og kone: h. Peder Christensen+k

Plassens navn: u. Søndre Grini
Mand og kone: h. Mons Henrichsen+k
Barn over 12 aar:
Andre hosboende: moder Henrich Monsens e.f, datter: 
Gunnil Henrichsd, Lars Olsen, vanvittig almisselem

Plassens navn: u. Søndre Grini
Mand og kone: h. Einer Torbiønsen+k
Andre hosboende: Claus Olsen+k

Plassens navn: u. Søndre Grini
Mand og kone: h. Rasmus Hansen
Andre hosboende: Søsken Guri Hansdatter ,
Margrethe Hansdatter(Syg og f.)


Riising S. (Rising Søndre)
Eier: Tolder Lange
Mand og kone: Lars Olsen
Tjenestepiger: Kisten Amunsdatter,Ingeborg Isachsdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Søndre Rising (Stulen)
Mand og kone: h. Tosten Jonsen
Barn over 12 aar: Karen Tostensdatter
 
Plassens navn: u. Søndre Rising (Hobek)
Mand og kone: h. Jens Thorsen+k

Plassens navn: u. Søndre Rising (Tveten)
Mand og kone: h. Jon Tormosen+k
Barn over 12 aar: Halvor Jonsen

Plassens navn: u. Søndre Rising
Mand og kone: i. Aase Torbiønsdatter

Plassens navn: u. Søndre Rising
Mand og kone: i. Peder Knudsens e.
Barn over 12 aar: Anders Larsen

Plassens navn: u. Søndre Rising (Putten)
Mand og kone: h. Halvor Pedersen+k
Barn over 12 aar: Marthe Halvorsdatter

Plassens navn: u. Søndre Rising (Kittilrød)
Mand og kone: h. Christen Olsen+k
Barn over 12 aar: Anne Halvorsdatter

Plassens navn: u. Søndre Rising (Holmen?)
Mand og kone: h. Halvor Nirisen+k
Tjenestedrenge:Lars Heljesen

Plassens navn: u. Søndre Rising (Puttekås)
Mand og kone: h. Hans Tostensen+k
Barn over 12 aar: Agathe Hansdatter
Inderst: i. Anne Tostensdatter f.

Plassens navn: u. Søndre Rising (Sætret)
Mand og kone: Lars Pedersen+k
Barn over 12 aar: Karen Larsdatter, Peder Larsen

Plassens navn: u. Søndre Rising
Mand og kone: Ole Halvorsen+k
Barn over 12 aar: Halvor Olsen
Tjenestepiger: Inger Larsdatter

Plassens navn: u. Søndre Rising
Mand og kone: Isach Nielsen+k
Barn over 12 aar: Niels Isachsen

Plassens navn: u. Søndre Rising (Kikut)
Mand og kone: Peder Sivertsen+k


Grinie N. (Grini Nordre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Gunder Nielsen+k
Barn over 12 aar: Axel Gundersen, Marthe Gundersdatter

Grinie N. (Grini Nordre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Niels Axelsen+k
Barn over 12 aar: Anne Nielsdatter

Grinie N. (Grini Nordre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Svennung Nielsen+k
Barn over 12 aar: Dorthe, Lisbeth, Marthe


Sem Øvre
Eier: Jacob Schweder
Mand og kone: Hans Jørgensen+k
Tjenestedrenge: Søren Rasmussen
Tjenestepiger: Karen Christensdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: Kastdalen u. Sem Øvre.
Mand og kone: h. Anders Olsen+k

Plassens navn: Jonsholet u. Sem Øvre.
Mand og kone: h. Jon Andersen+k
Andre hosboende: moder Rejer Aslesens e. f., skrøbelig og fatti

Sem M.
Eier: Jacob Schweder
Mand og kone: Jacob Schweder

Sem M.
Eier: Jacob Schweder
Mand og kone: Sven Pedersen+k
Andre hosboende: Peder Haagensens enche,

Sem M.
Eier: Jacob Schweder
Mand og kone: i. Else Nielsd. blind l.
Barn over 12 aar: Ingebor Torbiønsdatter f.

Sem Nedre
Eier: Jacob Schweder
Mand og kone: Haral Pedersen+k
Tjenestedrenge: Erland Erichsen
Tjenestepiger: Maria Hansdatter

Sem Nedre
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Captain Ryes frue
Tjenestedrenge: Jacob Jonsen
Tjenestepiger: Maren Christophersdatter, Ingebor Olsdatter, Guri Svendsdatter
Andre hosboende: Else Jørgine Jørgensdatter

Sem N.
Eier: Capitain Rye
Mand og kone: h. Ole Gundersen+k
Barn over 12 aar: Gunder Olsen
Inderst: i. Halvor Pedersen+k


Gravelie (Gravli)
Eier: Selvejer gods
Mand og kone: Michel Zachariasen+k
Tjenestedrenge: Erich Jørgensen

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Gravli
Mand og kone: h. Jon Pedersen+k
Andre hosboende: moder Peder Stensaasens e. fattig.


Holm
Eier: Cap. Rasch et Løvensk
Mand og kone: Berul Christensen+k
Andre hosboende: foreldre Christen Olsen+k

Holm
Eier: Cap. Rasch et Løvensk
Mand og kone: Gunder Tolfsen+k
Barn over 12 aar: Marthe Gundersdatter
Tjenestedrenge: Henrich Alfsen, Christen Madsen
Tjenestepiger: Ingebor Madsdatter

Holm
Eier: Cap. Rasch et Løvensk
Mand og kone: Christian Nielsen+k
Tjenestedrenge: Torgrim Engebretsen
Tjenestepiger: Maren Torchilsdatter


Tofte (Tufte)
Eier: Selvejer gods
Mand og kone: Halvor Jostsen+k
Barn over 12 aar: Just Halvorsen
Tjenestedrenge: Christen Clausen
Tjenestepiger: Karen Clausdatter, Kistine Friderichsdatter

Tofte (Tufte)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Peder Tollefsen+k
Barn over 12 aar: Anne Pedersdatter
Tjenestedrenge: Christen Pedersen
Tjenestepiger: Kisten Michelsdatter
Andre hosboende: fader Tolf Nielsen

(Husmannsplasser under denne gården):  

Plassens navn: u. Tufte (Sandbrekke)
Mand og kone: h. Hans Pedersen+k

Plassens navn: u. Tufte 
Mand og kone: h. Peder Jacobsen+k
Barn over 12 aar: Jacob Pedersen, Inger Pedersdatter

Plassens navn: u. Tufte
Mand og kone: h. Gunder Halvorsen+k
Barn over 12 aar: Anne Gundersdatter

Plassens navn: u. Tufte
Mand og kone: h. Lars Jørgensen+k
Andre hosboende: fader Peder Olsen l.
(muligens feil plassert)

Plassens navn: Sandbreche u. Tufte (Sandbrekke/Sandbakken)
Mand og kone: h. Hans Pedersen +k

Plassens navn: Aasen u. Tufte (Åsen)
Mand og kone: h. Anders Rejersen+k
Barn over 12 aar: Karen Andersdatter

Plassens navn: Svarvepladsen u. Tufte
Mand og kone: h. Povel Aschoutsen+k

Plassens navn: Mauraasen u. Tufte (Maueråsen)
Mand og kone: h. Johan Lorentsen+k  


Bouerøe (Baugerød)
Eier: de Adlerske arvinger
Mand og kone: Niels Henrichsen+k
Barn over 12 aar: Engebret Nielsen, Maren Nielsdatter

Bouerøe (Baugerød)
Eier: de Adlerske arvinger
Mand og kone: Niri Torgrimsen+k
Barn over 12 aar: Erich Nirisen


Suchen V (Sokka Vestre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Thor Halvorsen+k
Barn over 12 aar: Halvor Thorsen


Doxerøe (Doksrød)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Vilhelm Henrichsen+k
Barn over 12 aar: Tosten Vilhelmsen, Henrich Vilhelmsen
Andre hosboende: fader Henrich Pedersen

Doxerøe (Doksrød)
Eier: Selvejergods 
Mand og kone: Just Henrichsen+k
Andre hosboende: i. Peder Erichsen+k


Fieldalen Store (Fjelldalen Store)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Biøn Biønsen+k
Tjenestepiger: Aaste Sivertsdatter, Margit Olsdatter
Andre hosboende: fader Biøn Halvorsen, konemoder 
Jon Bestuls e.

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Fjelldalen Store
Mand og kone: h. Ledvor Olsen+k  

Fieldalen lille (Fjelldalen Lille)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Knud Pedersen+k
Barn over 12 aar: Ingebor Knudsdatter, Karen Knudsdatter  


Lund
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Christen Pedersen+k
Tjenestedrenge: Aslov Jonsdatter

Lund
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Gregorius Simensen+k
Tjenestepiger: Live Hansdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: Hagen u. Lund
Mand og kone: h. Even Gundersen+k
Barn over 12 aar: Lars Evensen
Inderster: i. Johannes Hansen+k

Plassens navn: Lundsaasen u. Lund (Lundsåsen)
Mand og kone: h. Erich Erlandsen+k
Barn over 12 aar: Anders, Christen, Hans

Plassens navn: Lundsaasen u. Lund (Lundsåsen)
Mand og kone: Anders Jonsen+k
Inderster: i. Ledvor Kreppas enche l.

Plassens navn: u. Lund
Mand og kone: h. Gunder Olsen+k
Barn over 12 aar: Aslov Gundersdatter
Inderster: i. Anne Nielsdatter l.

Plassens navn: u. Lund
Mand og kone: h. Sven Asbiønsen+k


Nøglegaard (Nøklegård)
Eier: de Adlerske arvinger
Mand og kone: Tiøstol Christophersen+k
Barn over 12 aar:
Tjenestedrenge:
Tjenestepiger: Guri Nielsdatter
Andre hosboende: Jens Thomesen+k

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Nøklegård
Mand og kone: Niels Aslachsen+k

Nøglegaard (Nøklegård)
Eier: de Adlerske arvinger
Mand og kone: Ole Thorsen+k
Tjenestepiger: Guri Nielsdatter


Høymyr
Eier: Schiens kirke
Mand og kone: Jens Nielsen+k
Barn over 12 aar: Anne Jensdatter


Kleven
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Jørgen Hansens enche
Barn over 12 aar: Sven Jørgensen, Anne Jørgensdatter, 
Tjenestepiger: Maren  Henrichsdatter


Houerøed (Haugerød)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Niels Olsen+k
Tjenestepiger: Ingebor Alfsdatter
Andre hosboende: Siur Nielsen+k


Schielbred (Skilbred)
Eier: Selveiergods
Mand og kone: Torjer Olsen+k
Barn over 12 aar: Karen Torjersdatter
Tjenestedrenge:
Tjenestepiger: Maren Olsdatter

Schielbred (Skilbred)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Gunder Olsen+k
Barn over 12 aar:
Tjenestedrenge:
Tjenestepiger: Marthe Aschoutsdatter
Andre hosboende: Ole Schielbreds e., sønn: Anders Olsen

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Skilbred
Mand og kone: h. Erich Tømermand+k
Inderster: i. Maren Erichsdatter

Plassens navn: u. Skilbred
Mand og kone: h. Halvor Christensen+k
Inderster: i. Anne Jensdatter l., i. Mads Sørensen


Lyngaasen (Lyngåsen)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Halvor Halvorsen+k


Gunbiørsdalen (Gunborgsdalen)
Eier: Niels Vejer
Mand og kone: Jan Olsen+k


Riising N. (Rising Nordre)
Eier: Cap. Rasch et Løvensk.
Mand og kone: Jacob Abrahamsen+k
Tjenestedrenge: Anders Gundersen
Tjenestepiger: Else Jonsdatter, Helje Gundersdatter
Andre hosboende: Niels Olsen+k

Riising N. (Rising Nordre)
Eier: Cap. Rasch et Løvensk.
Mand og kone: Abraham Jacobsens enke
Barn over 12 aar: Isach Abrahamsen
Tjenestedrenge: Anders Gundersen (som ovenfor)
Tjenestepiger: Else Jonsdatter, Helje Gundersdatter
(Felles tjenestefolk med gården ovenfor)
Andre hosboende: Marthe Jacobsdatter


Kiise (Kise)
Eier: Cap. Rasch et Løvensk.
Mand og kone: Halvor Aslachsen+k
Barn over 12 aar: Pernille Halvorsdatter
Tjenestedrenge: Peder Engebretsen
Andre hosboende: Hans Halvorsen+k

Kiise (Kise)
Eier: Cap. Rasch et Løvensk.
Mand og kone: Ole Aslachsen+k
Tjenestedrenge: Ole Nielsen
Tjenestepiger: Karen Christensdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: Røeplassen u. Kise (Rød)
Mand og kone: h. Gunder Halvorsen
Barn over 12 aar: Niels Gundersen

Plassens navn: Røeplassen u. Kise (Rød)
Mand og kone: h. Jacob Gundersen+k


Aas S (Ås Søndre)
Eier: Cap. Rasch et Løvensk.
Mand og kone: Hans Larsen
Barn over 12 aar: Halvor, Dorte, Inger

Aas S (Ås Søndre)
Eier: Cap. Rasch et Løvensk.
Mand og kone: Ole Rasmussen+k
Tjenestedrenge: Halvor Rasmussen, Rasmus Hansen
Tjenestepiger: Else Halvorsdatter
Andre hosboende: moder Rasmus Aases enche

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: Slettene u. Ås
Mand og kone: h. Haagen Haagensen+k
Barn over 12 aar: Lars, Karen

Plassens navn: Gaasehølen N. u. Ås (Gåshølen Nordre)
Mand og kone: Tron Olsen+k

Plassens navn: u. Ås
Mand og kone: Arne Pedersen+k, Arne Pedersens kone
syg og skrøbelig
Barn over 12 aar: Anne Arnesdatter

Plassens navn: u. Ås
Mand og kone: Jacob Arnesen+k

Plassens navn: u. Ås
Mand og kone: Otter Danielsen+k
Tjenestepiger: Maren Hansdatter

Plassens navn: u. Ås
Mand og kone: Friderich Jacobsen+k
Barn over 12 aar: Anne Friderichsdatter

Plassens navn: u. Ås
Mand og kone: Jacob Friderichsen+k

Plassens navn: u. Ås
Mand og kone: Hans Pedersen+k

Plassens navn: u. Ås
Mand og kone: Jacob Jacobsen

Aas N. (Ås Nordre)
Eier: Cap. Rasch et Løvensk.
Mand og kone: Halvor Larsen+k
Barn over 12 aar: Isach, Margrethe, Karen
Andre hosboende: fader Lars Gundersen

Aas N. (Ås Nordre)
Eier: Cap. Rasch et Løvensk.
Mand og kone: Tolf Henrichsen+k
Andre hosboende: Anders Jonsen+k


Rosval (Rosvald)
Eier: Cap. Rasch et Løvensk.
Mand og kone: Solve Engebretsen+k
Barn over 12 aar: Halvor, Ingebor, Dorthe, Maren


Dyrchol (Dyrkoll)
Eier: Cap. Rasch et Løvensk.
Mand og kone: Engebret Johannesens e.
Barn over 12 aar: Rasmus, Anne
Tjenestedrenge: Jens Engebretsen
Tjenestepiger: Maria Fransdatter

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: Kaasa u. Dyrkoll (Kåsa)
Mand og kone: h. Søren Hansen+k
Barn over 12 aar: Niels, Halvor, Karen


Glørsmyr (Gløsmyr)
Eier: Selv Eier gods
Mand og kone: Frans Rasmussen+k
Tjenestepiger: Maren Halvorsdatter


Faareval (Folevall)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Halvor Rasmussen+k
Barn over 12 aar: Christen, Halvor
Andre hosboende: Rasmus Halvorsen+k

Faareval (Folevall)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Rasmus Christensen+k
Tjenestepiger: Bergith Knudsdatter


Houerøe V.(Haugerød Vestre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Morten Rasmussen+k


Bøe N.(Bø Nordre)
Eier: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Gunder Pedersen+k
Barn over 12 aar: Christen, Morten, Halvor, Karen

Bøe N.(Bø Nordre)
Eier: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Mads Erichsen+k

Bøe N.(Bø Nordre)
Eier: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Ole Larsen+k

Bøe N.(Bø Nordre)
Eier: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Hans Larsen+k
Barn over 12 aar: Jacob Hansen

Bøe N.(Bø Nordre)
Eier: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Jan Johannisen+k
Tjenestedrenge: Engebreth Johannisen
Tjenestepiger: Maren Johannisdatter
Andre hosboende: Moder: Johannes Bøes e.

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: Nisterøe u. Nordre Bø (Nisterud)
Mand og kone: h. Knud Olsen
Barn over 12 aar: Ole Knudsen,Torber Knudsdatter

Plassens navn: Lien u. Nordre Bø (Lia)
Mand og kone: h. Ole Thorsen+k
Andre hosboende: Fader:Thor Olsen "fattig og skrøbelig."

Plassens navn: Skriua u. Nordre Bø
Mand og kone: h. Thomas Christensen+k
Barn over 12 aar: Christen Thomasen, Anders Thomasen

Plassens navn: Børønningen u. Nordre Bø
Mand og kone: h. Anders Nielsen+k
Barn over 12 aar: Niels Andersen

Plassens navn: Børønningen u. Nordre Bø
Mand og kone: h. Ole Jørgensen+k
Barn over 12 aar: Jørgen Olsen, Johanne Olsdatter

Bøe M. (Bø Midtre)
Eier: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Peder Aslachsen+k
Barn over 12 aar: Lars Pedersen, Karen Pedersdatter
Andre hosboende: Rasmus Pedersen+k

Bøe M. (Bø Midtre)
Eier: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Peder Tollefsen+k
Barn over 12 aar: Halvor Pedersen, Ole Pedersen, 
Pernille Pedersdatter, Else Pedersdatter.

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: Biøndalen u. Midtre Bø (Bjørndalen)
Mand og kone: h. Abraham Tollefsen+k
Barn over 12 aar: Ole Abrahamsen, Maren Abrahamsdatter

Plassens navn: Børønningen u. Midtre Bø
Mand og kone: h. Erich Madsen+k
Andre hosboende: i. Signe Christensdatter l.

Plassens navn: Børønningen u. Midtre Bø
Mand og kone: h. Helje Nirisen+k
Barn over 12 aar: Niri Heljesen, Povel Heljesen

Plassens navn: Børønningen u. Midtre Bø
Mand og kone: h. Anders Jørgensen+k

Plassens navn: Børønningen u. Midtre Bø
Mand og kone: h. Knud Arentsen+k
Barn over 12 aar: Arent Knudsen
Andre hosboende: i. Hans Nielsen

Plassens navn: Børønningen u. Midtre Bø
Mand og kone: h. Ellef Halvorsen+k "syg og ælendig"
Tjenestepiger: Maren Pedersdatter

Plassens navn: Børønningen u. Midtre Bø
Mand og kone: h. Gunder Nielsen
Andre hosboende: Moder Maren Pedersdtr

Plassens navn: Børønningen u. Midtre Bø
Mand og kone: h. Lars Jonasen+k
Andre hosboende: i. Christen Sørensen+k

Plassens navn: u. Midtre Bø
Mand og kone: h. Niels Olsen+k
Barn over 12 aar: Povel Nielsen

Bøe S. (Bø Søndre)
Eier: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Jacob Knudsen
Tjenestedrenge: Niels Sørensen
Tjenestepiger: Maren Olsdatter
Andre hosboende: Moder Knud Bøes enche

Bøe S. (Bø Søndre)
Eier: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Niels Jensen+k
Tjenestedrenge: Aslach Gundersen


Hoppestad Nedre
Eier: De Adlerske arvinger
Mand og kone: Claus Zachariasens enche
Barn over 12 aar: Mons Clausen, Christen Clausen, 
Marichen Clausdatter, Maren Clausdatter

Hoppestad Nedre
Eier: De Adlerske arvinger
Mand og kone: Ole Christensen+k
Barn over 12 aar: Jon Olsen
Tjenestepiger: Marthe Halvorsdatter

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Hoppestad Nedre
Mand og kone: h. Erich Halvorsen+k
Barn over 12 aar: Halvor Erichsen
Andre hosboende: Niels Hansen skræder

Hoppestad Øfre (Hoppestad Øvre)
Eier: Rasch og Løvenskiold
Mand og kone: Isach Aslachsen+k
Barn over 12 aar: Aslach Isachsen, Maren Isachsdatter
Andre hosboende: Christopher Isachsen+k

Hoppestad Øfre (Hoppestad Øvre)
Eier: Rasch og Løvenskiold
Mand og kone: Christian Vilhelmsen+k
Tjenestedrenge: Halvor Sondresen
Tjenestepiger: Maren Christensdatter

Hoppestad Øfre (Hoppestad Øvre)
Eier: Rasch og Løvenskiold
Mand og kone: Christen Nielsen+k
Tjenestedrenge: Johannes Olsen
Tjenestepiger: Karen Nielsdatter
Andre hosboende: Niels Luchasens enche Hans Engebretsen


Schaven (Skavan)
Eier: Selv ejer gods
Mand og kone: Gregorius Larsen+k
Barn over 12 aar: Lars Gregoriusen, Marthe Gregoriusdatter
Tjenestedrenge: Ole Olsen
Tjenestepiger: Anne Clausdatter

Schaven (Skavan)
Eier: Selv ejer gods
Mand og kone: Peder Trulsen+k,


Hyni N. (Hyni Nordre)
Eier: De Adlerske arvinger 
Mand og kone: Jens Christensen+k 
Barn over 12 aar: Anne Jensdatter 

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: Skotland u. Nordre Hyni. (Skottland).
Mand og kone: Ole Jensen+k 

Plassens navn: Skottland u. Nordre Hyni.
Mand og kone: Søren Larsen+k 
Inderster: i. Gunnuls Maren

Hyni S.
Eier: De Adlerske arvinger 
Mand og kone: Torbiøn Nielsen+k 
Barn over 12 aar: Niels Torbiønsen 
Tjenestepiger: Barbara Hansdatter 

Hyni S.
Eier: De Adlerske arvinger
Mand og kone: Engebret Gundersen
Tjenestepiger: Live Jensdatter


Fossum M. (Fossum Midtre)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Junker Herman Løvenskiold
Tjenestedrenge: Tjener Anders Olsen,Gunder Ellefsen
Tjenestepiger: Margrethe Olsdatter,Karen Jensdatter,
Catrine Abrahamsdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: Ødegaarden u. Midtre Fossum.
Mand og kone: h. Just Andersen+k
Barn over 12 aar: Karen Justdatter

Plassens navn: Lien u. Midtre Fossum.
Mand og kone: h. Peder Knudsen+k
Tjenestepiger: Anne Jansdatter

Fossum S. (Fossum Søndre)
Eier: Cap: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Forvalter Karhoff+k
Barn over 12 aar: Vilhelm Karhoff,Margrethe Karhoff,
Barbara Karhoff,Antonette Karhoff
Tjenestedrenge: Thor Knudsen
Tjenestepiger: Inger Abrahamsdatter,Margrethe Nielsdatter,
Anne Engebretsdatter

Andre hosboende: Peder Bredsdorff
Tjenestedrenge: Harald Jensen
Tjenestepiger: Karen Johanne Fryderich

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn:Aasen u. Søndre Fossum. (Åsen)
Mand og kone: h. Niels Magnusen+k
Barn over 12 aar: Magnus Nielsen

Plassens navn: Lien u. Søndre Fossum.(Lia)
Mand og kone: Christen Larsen+k
Barn over 12 aar: Aslach Christensen
Tjenestepiger: Thore Nielsdatter

Dette området, kalt "Hytten", var for det meste bebodd av
arbeidere ved Fossum verk.
(This area, called "Hytten", were for the most occupied 
with families where the husbands were employeers at the
iron mill.)

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Ole Nielsen+k
Barn over 12 aar: Ingebor Halvorsdatter

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Peder Jansen+k
Barn over 12 aar: Margrethe Pedersdatter

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Lucas Erichsen+k
Barn over 12 aar: Elen Lucasdatter,Erich Lucasen

Plassens navn: "Fossumejet" u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Christen Andersen

Plassens navn: "Fossumejet" u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Johan Ludvig Hansen

Plassens navn: "Fossumejet" u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Jens Baltzersen+k
Barn over 12 aar: Baltzer Jensen,Ingebor Baltzersdatter

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Herman Tronsen
Andre hosboende: Fader Tron Gabrielsen
Inderster: i. Berthe Christensdatter

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Hieronomus Jensen+k
Barn over 12 aar: Jens Hieronomusen

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Henrich Sørensen+k
Barn over 12 aar: Anders Henrichsen,Marthe Henrichsdatter

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Philip Pedersen

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Ole Friderichsen+k

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Simen Erlandsen+k

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Niels Tronsen+k

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Mons Andersen+k
Inderster: i. Marthe Siursdatter l

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Rasmus Berth+k

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Johannes Nyqvist+k

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Hans Olsen+k
Barn over 12 aar: Petter Hansen
Andre hosboende: Moder Ole Hansens e. g.

Plassens navn: Skotland u. Søndre Fossum.(Skottland)
Mand og kone: Ole Thorsen+k Kirsten Arntsdatter
Inderster: i. Jacob Monsen,i. Guri Monsdatter

Plassens navn: ? u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Giert Sørensen Condrup+k Sophie Johannesdtr
Tjenestedrenge: Hans Christensen
Tjenestepiger: Anne Larsdatter, Berthe Ellefsdatter
Andre hosboende: Fader Niels Cundrup,Kones Søster 
Maria Johannisd

Plassens navn: ? u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Erich Kabbe

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Jon Pedersen+k
Tjenestepiger: Maren Jonsdatter

Plassens navn: Hytten u. Søndre Fossum.
Mand og kone: Jon Halvorsen+k
Barn over 12 aar: Halvor Jonsen
Tjenestepiger: Anne Abrahamsdatter

Fossum N.
Eier: Cap: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Teves Monsen+k
Tjenestedrenge: Anders Nielsen
Tjenestepiger: Marthe Nielsdatter
Andre hosboende: Gunder Tevsen+k

Fossum N.
Eier: Cap: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Christen Rasmussen+k
Barn over 12 aar: Lars Christensen,Marthe Christensdatter,
Dorthe Christensdatter
Tjenestedrenge: Jon Jonsen

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: Langangen u. Nordre Fossum.
Mand og kone: h. Tollef  Abrahamsen+k
 

Plassens navn: Dyrendal u. Nordre Fossum.
Mand og kone: h. Erich Solvesen+k
Barn over 12 aar: Mads Erichsen,Sitsel Erichsdatter
Inderster: i. Ole Torjersens e.

Plassens navn: ? u. Nordre Fossum.
Mand og kone: h. Niels Engebretsen+k

Plassens navn: Hytten u. Nordre Fossum.
Mand og kone: h. Anders Jonsen+k

Plassens navn: Hytten u. Nordre Fossum.
Mand og kone: h. Jens Olsen+k
Barn over 12 aar: Ole Jensen

Plassens navn: ? u. Nordre Fossum.
Mand og kone: h. Mads Olsen+k
Barn over 12 aar: Vilhelm Larsen,Margrethe Larsdatter,
Inderster: i. Niels Siursens enche

Plassens navn: "Fossumejet"u. Nordre Fossum.
Mand og kone: h. Peder Olsen+k
Inderster: i. Hans Sørensen, i. Ouen Pedersen+k


Venstøb M. (Venstøp Midtre)
Eier: Cap: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: h. Jan Jensen+k
Barn over 12 aar: Karen Jansdatter
Tjenestedrenge: Niels Halvorsen
Tjenestepiger: Maren Solvesdatter

Venstøb M. (Venstøp Midtre)
Eier: Cap: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: h. Johan Meyer+k
Barn over 12 aar: Jørgen Meyer

Venstøb M. (Venstøp Midtre)
Eier: Cap: Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Madm. Jørgen Straales e.
Tjenestepiger: Anne Svensdatter

Venstøb N. (Venstøp Nordre)
Eier: De Adlerske arvinger
Mand og kone: Christopher Rasmussen+k
Barn over 12 aar: Niels Christophersen,Ole Christophersen
Tjenestepiger: Maren Olsdatter
Andre hosboende: Anders Thorsens enche g.

Venstøb N. (Venstøp Nordre)
Eier: De Adlerske arvinger
Mand og kone: Abraham Zachariasen+k
Barn over 12 aar: Daniel Abrahamsen
Tjenestepiger: Maren Pedersdatter
Andre hosboende: Zacharias Halvorsen

Venstøb N. (Venstøp Nordre)
Eier: De Adlerske arvinger
Mand og kone: Lars Christensen+k
Barn over 12 aar: Niels Larsen,Christen Larsen
Tjenestepiger: Gunnil Olsdatter

Venstøb N. (Venstøp Nordre)
Eier: De Adlerske arvinger
Mand og kone: Engebret Nielsen+k
Barn over 12 aar: Niels Engebretsen, Marthe Engebretsdatter
Andre hosboende: Anders Sems enche

Bugslotten (Buslåtten)
Eier: Christen Monrad
Mand og kone: Jens Gundersen+k

Venstøb S. (Venstøp Søndre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Captain Fleischer+k
Tjenestedrenge: Hans Andersen
Tjenestepiger: Live Jensdatter,Gunnil Henrichsdatter
Andre hosboende:

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Søndre Venstøp
Mand og kone: h. Ole Olsen+k.

Erlands Venstøb
Eier: Søren Falchum
Mand og kone: Peder Christensen+k
Barn over 12 aar: Dorthe Pedersdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Erlands Venstøp
Mand og kone: h. Jan Larsen+k
Barn over 12 aar: Haagen Jansen
Tjenestepiger: Marthe Jacobsdatter

Plassens navn: u. Erlands Venstøp
Mand og kone: h. Abraham Andersen+k
Andre hosboende: moder: Anders Olsens e.

Plassens navn: u. Erlands Venstøp
Mand og kone: h. Johannes Biønsens enche
Barn over 12 aar: Hieronomus Johannisen

Plassens navn: u. Erlands Venstøp
Mand og kone: h. Christopher Pedersen+k
Barn over 12 aar: Peder, Jens og Petter 
Christophersønner,Kisten Christophersdatter

Plassens navn: u. Erlands Venstøp
Mand og kone: h. Jørgen Hansen+k


Aarhuus (Århus)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Jon Alfsen+k
Barn over 12 aar: Jens Jonsen

Aarhuus (Århus)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Knud Andersen+k
Barn over 12 aar: Anders Knudsen
Tjenestepiger: Karen Larsdatter

Aarhuus (Århus)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Jens Christensen+k
Tjenestepiger: Berthe Hansdatter

Aarhuus (Århus)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Alf Tollefsen+k
Tjenestepiger: Maren Nielsdatter

Plassens navn: u. Århus
Mand og kone: h. Gunder Børresen+k
Tjenestepiger: Marthe Nielsdatter

Plassens navn: u. Århus
Mand og kone: h. Anders Tollefsen+k
Tjenestepiger: Kisten Erichsdatter

Plassens navn: u. Århus
Mand og kone: h. Lars Evensen+k

Plassens navn: u. Århus
Mand og kone: h. Henrich Evensen+k
Barn over 12 aar: Even Henrichsen


Falchum S.(Falkum Søndre)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Abraham Nielsen+k
Barn over 12 aar: Halvor, Ole og Niels  Abrahamssønner, 
Karen Abrahamsdatter
Andre hosboende: Thor Olsen+k, Ole Hansen+k

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Søndre Falkum
Mand og kone: h. Hans Amundsens enche

Plassens navn: u. Søndre Falkum
Mand og kone: h. Hans Gundersen+k

Plassens navn: u. Søndre Falkum
Mand og kone: h. Asle Rejersen+k

Plassens navn: u. Søndre Falkum
Mand og kone: h. Peder Erichsens e.

Plassens navn: u. Søndre Falkum
Mand og kone: h. Johannes Rejersens e.
Barn over 12 aar: Anne Johannesdatter,Berthe Johannesdatter

Plassens navn: u. Søndre Falkum
Mand og kone: h. Ole Pedersen+k
Barn over 12 aar: Marthe Olsdatter

Falchum N. (Falkum Nordre)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Søren Christensen+k
Tjenestedrenge: Ole Torchilsen, Anders Jensen
Tjenestepiger: Inger Hansdatter,Anne Heljesdatter

Falchum N. (Falkum Nordre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Hans Christensen+k
Barn over 12 aar: Christen Hansen,Mathis Hansen,
Peder Hansen
Tjenestepiger: Helje Hansdatter

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Nordre Falkum
Mand og kone: h. Gunder Thomesen+k


Mælum N. (Mela Nordre)
Eier: Selvejergods
Mand og kone: Anders Jestsen+k
Barn over 12 aar: Isach Andersen,Lars Andersen
Tjenestepiger: Aslov Saamundsdatter

(Husmannsplass under denne gården):

Plassens navn: u. Nordre Mela
Mand og kone: h. Falentin Hansen+k
Barn over 12 aar: Christian Andersen
Andre hosboende: Søster Karen Hansdatter
Inderster: i. Anders Hansen

Mælum N. (Mela Nordre)
Eier: Anders Jestsen
Mand og kone: Christian Gasmands kone
Barn over 12 aar: Isach Christiansen,Margrethe 
Christiansdatter

(Husmannsplass ved denne gården eid av Christian Gasmand):

Plassens navn: u. Nordre Mela
Mand og kone: h. Hans Mathisen
Barn over 12 aar: Pernille Hansdatter

Mælum S. (Mela Søndre)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Halvor Christensen
Barn over 12 aar: Thor Halvorsen,Anne Halvorsdatter
Andre hosboende: Johannes Jansen+k


Gulsæt (Gulset)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Solve Aslachsen+k
Tjenestedrenge: Ole Olsen,Herlof Pedersen
Tjenestepiger: Margit Pedersdatter,Gunnil Arvesdatter

Gulsæt (Gulset)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Gunder Larsen+k
Barn over 12 aar: Isach Gundersen,Christence 
Gundersdatter
Tjenestedrenge: Niels Jacobsen

Gulsæt (Gulset)
Eier: Selv Ejer gods
Mand og kone: Niels Isachsen+k
Tjenestedrenge: Ole Gundersen
Tjenestepiger: Maren Larsdatter

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: h. Niels Larsen+k

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: h. Christen Jonsen+k

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: h. Gunder Andersen+k
Barn over 12 aar: Gunder Gundersen, Maren 
Gundersdatter

Plassens navn: Vadrette u. Gulset.
Mand og kone: h. Jacob Isachsen+k
Tjenestedrenge: Mons Olsen

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: h. Jacob Andersen+k

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: h. Peder Herlofsen+k
Barn over 12 aar: Kittil Pedersen

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: h. Hans Gundersen+k

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: h. Ole Erichsen+k
Barn over 12 aar: Ragnil Olsdatter

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: h. Lars Pedersen

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: i. Ole Jermundsen+k

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: h. Anders Evensen+k

Plassens navn: u. Gulset.
Mand og kone: h. Ole Jansen+k

Strømdal
Eier: De Adlerske arvinger
Mand og kone: Hans Clausen+k
Barn over 12 aar: Søren, Anders, Hans, Ingebor, Maria

(Husmannsplasser under denne gården):

Plassens navn: u. Strømdal
Mand og kone: h. Ole Andersen+k

Plassens navn: u. Strømdal
Mand og kone: h. Jan Clausen+k
Tjenestepiger: Ambor Rasmusdatter

Plassens navn: u. Strømdal
Mand og kone: h. Lars Isachsen+k

Plassens navn: u. Strømdal
Mand og kone: h. Rasmus Ouensen+k

Plassens navn: u. Strømdal
Mand og kone: h. Ouen Rasmusen+k


Bøe Ø. (Østre Bø i Luksefjell)
Eier: Cap. Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Guttorm Knudsen+k
Barn over 12 aar: Ingebor Guttormsdatter
Tjenestedrenge: Peder Gundersen

Bøe Ø. (Østre Bø i Luksefjell)
Eier: Cap. Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Vebiøn Halvorsen+k
Barn over 12 aar: Halvor Vebiønsen,Turi Vebiønsdatter

Bøe V. (Vestre Bø i Luksefjell)
Eier: Cap. Rasch et Løvenskiold
Mand og kone: Ole Anulsen+k
Barn over 12 aar: Anun, Povel, Lars, Halvor, Ole, Guttorm, 
Torcil Olssønner, Giøran Olsdatter.
Tjenestepiger: Sønneve Olsdatter

(Husmannsplasser i Luksefjell eid av Cap. Rasch og Løvenskiold):

Plassens navn: Stulsrøe u. Bøe i Luxsefjeld (Stulsrudstulen)
Mand og kone: h. Anders Olsen+k
Andre hosboende: moder Giøran Torjersdtr.

Plassens navn: Liestul i Luksefjell (Listul)
Mand og kone: h. Erich Pedersen+k
Inderster: Maren Knudsdatter

Plassens navn: Gromstuul i Luksefjell
Mand og kone: h. Hans Thorsen+k
Barn over 12 aar: Thor Hansen
Inderster: Sven Listuuls enche

Plassens navn: Rønningen i Luksefjell
Mand og kone: h. Jon Rønningen+k

Plassens navn: Houchero u. Bø i Luksefjell (Haukeroa)
Mand og kone: h. Gunder Jensen+k
Barn over 12 aar: Niels Gundersen
Inderster: i. Halvor Christophersen+k

Plassens navn: Grindlien S. i Luksefjell (Grindelia)
Mand og kone: h. Christen Larsen+k

Plassens navn: Kaasa u. Bø i Luksefjell
Mand og kone: h. Aslach Torjusen+k

Plassens navn: Busterud u. Bø i Luksefjell
Mand og kone: h. Ole Olsen+k
Barn over 12 aar: Ole, Tron, Anne, Marthe

Plassens navn: "Bøejet" u. Bø i Luksefjell (Plass u. Bø)
Mand og kone: h. Ole Kittilsen+k

Plassens navn: "Bøejet" u. Bø i Luksefjell (Plass u. Bø)
Mand og kone: h. Jisle Gulbrandsen+k
Barn over 12 aar: Gunne Jislesdatter
Tjenestedrenge: Knud Halvorsen

Plassens navn: "Bøejet" u. Bø i Luksefjell (Plass u. Bø)
Mand og kone: h. Niels Jacobsen+k

Plassens navn: "Bøejet" u. Bø i Luksefjell (Plass u. Bø)
Mand og kone: h. Tarjer Olsen

Sætre i Luxefjeld
Eier: Gjerpen præstebol Benef.
Mand og kone: Guldbrand Lucasen+k
Barn over 12 aar: Maria Guldbrandsdtr

Sætre i Luxefjeld
Eier: Gjerpen præstebol Benef.
Mand og kone: Michel Lucasen+k
Barn over 12 aar: Ole Michelsen,Berthe Michelsdatter

Sætre i Luxefjeld
Eier: Gjerpen præstebol Benef.
Mand og kone: Isach Guldbrandsen+k
Barn over 12 aar: 
Tjenestedrenge: 
Tjenestepiger: 
Andre hosboende: moder Elen
Inderst: i. Ole Sigursen+k

Rønningen Nordre i Luxefjeld
Eier: Gjerpen præstebol Benef.
Mand og kone: h. Gunder Monsen
Barn over 12 aar: Lars Gundersen,Kisten Gundersdatter
 


Borgere paa Osebachen

1.
Mand og Kone: Berthel Arveskoug og Kone (Kirsten Wright)
Børn over 12 aar: Ole Thue, Lisbeth, Maren og Anthonette Arveskoug.
Tieneste Drenge: Hans Larsen
Tieneste Piger: Anne Catrine Pedersdatter, Live Jacobsdatter
Andre hos sig havende Folch: Konens Broder Lars Aagesen.

2. 
Mand og Kone: Hans (Hansen) Qvist og kone (Gunhild Margrethe Arveskoug)
Tieneste Drenge: Niels Halvorsen
Tieneste Piger: Berthe Jonsdatter, Anne Pedersdatter.

3.
Mand og Kone: Hans Bradsbergs Enche
Børn over 12 aar: Engebret Hansen, Gunder Hansen, Marthe Hansd.
Tieneste Drenge: Rejer Andersen
Tieneste Piger: Berthe Jonasd.

4.
Mand og Kone: Peder Knudsen

Desuden:

5. 
Mand og Kone: En Engelsk Capitain Hamburg og Kone
Børn over 12 aar: 2 Døttre Sally Hamburg (g. Gustav Nording i 1765) og Pally Hamburg.
Tieneste Drenge: Jacob Aasolsen
Tieneste Piger: Anne Catrine Enoksd., Thore Stephensd., Elen Engebretsd., Anne Erichsd.
 


Strandsiddere paa Osebachen  

1.
Mand og Kone: Halvor Nielsen og kone (Inger Henrichsdatter).
Børn over 12 aar: Jacob Halvorsen

2. 
Mand og Kone: Anders Olsens Enche, Fattig.
Andre hos sig havende Folch: Moder Karen

3.
Mand og Kone: Ole Solvesen og kone (Guri Nielsdatter).
Andre hos sig havende Folch: Kirsten Pettersdatter, Fattig.

4. 
Mand og Kone: Erich Olsen og Kone 

5.
Mand og Kone: Peder Olsen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Hans Jacobsen

6. 
Mand og Kone: Knud Hansen og Kone
Børn over 12 aar: Hans Andersen, Erich Andersen, Christence Andersd.

7.
Mand og Kone: Halvor Christensen og Kone
Tieneste Folch: Johanne Abrahamsdatter.

8.
Mand og Kone: Andreas Hansen og Kone
Børn over 12 aar: Bendix Andreasen, Anne Margrethe Andreasd., Mette Maria Andreasd.

9.
Mand og Kone: Pernille Halvorsd. og Dorthe Halvorsd.
Tieneste Folch: Alet Olsd.

10.
Mand og Kone: Amun Larsens Enche, fattig.
Børn over 12 aar: Giert Amunsen, Elias Amunsen.
Tieneste Folch: Marthe Olsd.
Andre hos sig havende Folch:

11.
Mand og Kone: Ole Pedersen og Kone

12.
Mand og Kone: Sven Engebretsen og Kone
Børn over 12 aar: Engebreth, Knud, Anders og Niels Svensønner.

13.
Mand og Kone: Solve Isachsen og Kone (Dorthe Eriksdatter).
Tieneste Folch: Else Jensd., Malene Isachsd.

14.
Mand og Kone: Lars Andersens Enche, fattig.
Andre hos sig havende Folch: Pernille Davidsd. Lægdslem.

15.
Mand og Kone: Jon Sovesen (Saavesen) og Kone (Johanne Christophersd. fra Porsgrund).
Børn over 12 aar: Anne Maria Jonsd.

16.
Mand og Kone: Gulbrand Stephensen og Kone
Børn over 12 aar: Stephen Gulbrandsen

17.
Mand og Kone: Anders Ledvorsens Kone
Andre hos sig havende Folch: Moder Niels Hansens Kone, Søn Lars Sivertsen.

18.
Mand og Kone: Andreas Christensens Kone
Andre hos sig havende Folch: Niels Simonsen og Kone.

19.
Mand og Kone: Søren Sørensen og Kone
Tieneste Folch: Anne Sørensd.  

20.
Mand og Kone: Ole Larsens Enche
Børn over 12 aar: Aaste Olsdatter
Andre hos sig havende Folch: Anne Hansdatter

21.
Mand og Kone: Johannes Olsen og Kone

22.
Mand og Kone: Søren Olsen og Kone

23.
Mand og Kone: Morten Henrich(sen?) og Kone.
Børn over 12 aar: Peder Mortensen

24.
Mand og Kone: Søren Hansens Enche.
Andre hos sig havende Folch: Kobbersvend Bøje Karhoffs kone og Moder.

25.
Mand og Kone: Engebret Engebretsen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Anders Andersen og datter Anne Andersdatter.

26.
Mand og Kone: Christopher Andersen og Kone

27.
Mand og Kone: Hans Olsen og Kone

28.
Mand og Kone: Iver Pedersen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Moder Ragnil Johannisdatter, Almisselem.

29.
Mand og Kone: Christen Hanches Enche, fattig.

30.
Mand og Kone: Fredrich Storm og Kone

31.
Mand og Kone: Ole Tollefsen og Kone
Børn over 12 aar: Halvor Olsen

32.
Mand og Kone: Sergiant Ole Moes Kone
Børn over 12 aar: Christian Olsen

33.
Mand og Kone: Jens Sørensen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Moder Else Jensdatter.

34.
Mand og Kone: Hans Olsen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Maren Jacobsdatter.

35.
Mand og Kone: Tollef Halvorsen og Kone

36.
Mand og Kone: Sven Olsen og Kone
Børn over 12 aar: Lars Svensen

37.
Mand og Kone: Peder Rejersen og Kone
Børn over 12 aar: Rejer Pedersen

38.
Mand og Kone: Halvor Johannisen
Børn over 12 aar: Johannes Johannisen
Andre hos sig havende Folch: Marthe Schajesdatter, fattig.

39.
Mand og Kone: Giert Danielsens Enche

40.
Mand og Kone: Amun Engebretsen og Kone

41.
Mand og Kone: Søren Enochsen og Kone
Børn over 12 aar: Erich Sørensen
Andre hos sig havende Folch: Berthe Torkildsdatter, fattig.

42.
Mand og Kone: Søren Rollefsen og Kone
Børn over 12 aar: Else Kistine Sørensdatter
Andre hos sig havende Folch: Christian Andersens Enche, fattig, Søn: 
Martinius Christiansen.

43.
Mand og Kone: Ole Olsen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Ole Sivertsens Enche, fattig.

44.
Mand og Kone: Gunder Hansen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Ellef Pedersens Enche, fattig.

45.
Mand og Kone: Kal Pedersen og Kone
Børn over 12 aar: Sivert Kalsen, Marthe Sivertsdatter (Kalsdatter?).

46.
Mand og Kone: Corporal Jacob Rasmussens kone

47.
Mand og Kone: Lieutenant Storm og Kone 
Andre hos sig havende Folch: Hans Smeds Enche, fattig.


Bratsbergkleven

1.
Mand og Kone: Peder Bradsberg og Kone (Marthe)
Tieneste Folch: Knud Larsen, Isach Engebretsen, Ingeborg Olsd., Maren Sivertsd.
Andre hos sig havende Folch: Moder Marte Solvesdatter, Broder Ole Engebretsen.

2. 
Mand og Kone: Isach Jacobsen og Kone (Alhed Olsdatter).
Børn over 12 aar: Ole Isachsen, Ole Isachsen (skal trolig være Niels).

3.
Mand og Kone: Jacob Isachsen og Kone(Anne Jonsdatter).

4. 
Mand og Kone: Simen Corfitsen og Kone(Marthe Knudsdatter).

5. 
Mand og Kone: Erich Simensen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Maren Jansdatter.

6.
Mand og Kone: Lars Michelsens kone.

7.
Mand og Kone: Niels Larsen og Kone (Karen Larsdatter).

8.
Mand og Kone: Hans Løwe og Kone (Ingeborg Larsdatter).

9.
Mand og Kone: Christian Asmussen og Kone(Margrethe Bentsdatter).
Børn over 12 aar: Anne Maria Gundersdatter
Andre hos sig havende Folch: Johanna Tychesdatter, fattig og vanfør.

10.
Mand og Kone: Berthe Knudsdatter.

11.
Mand og Kone: Niels Galt og Kone.
Andre hos sig havende Folch: Inderst, Inger Povelsdatter.

12.
Mand og Kone: Niels Jansens Enche (Maren Olsdatter).
Andre hos sig havende Folch: Kisten Jonsdatter og Anne Jonsdatter, vandøre og fattige.

13.
Mand og Kone: Peder Gundersen og Kone (Trolig: Lisbeth Alexandersdatter).

14.
Mand og Kone: Anders Halvorsen og Kone (Trolig Mette Olsdatter).

15.
Mand og Kone: Søren Mathisen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Knud Johannisen.

16.
Mand: Hans Ellefsen

17.
Mand og Kone: Erich Larsen og Kone (Marie Bentsdatter).
Børn over 12 aar: Anne Catrine Erichsdatter.

18.
Mand og Kone: Abraham Pedersen og Kone

19.
Mand og Kone: Christen Hansen
Andre hos sig havende Folch: Halvor Alfsen og Kone.

20.
Mand og Kone: Hans Rolfsen og Kone

21.
Mand og Kone: Arne Hansen og Kone

22.
Mand og Kone: Borger Olsen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Moder Agatha Olsdatter

23.
Mand og Kone: Niels Andersen og Kone
Børn over 12 aar: Simen Jacobsen, Engebret Jacobsen.
Tieneste Folch: Kirsten Larsdatter, Sitsel Andersdatter.

24.
Mand og Kone: Erich Engebretsen og Kone (Trolig Birte Jacobsdatter).
Børn over 12 aar: Jacob Erichsen.

25.
Mand og Kone: Ole Isachsen og Kone (Barbara Michelsdatter).
Børn over 12 aar: Michel Olsen, Anne Olsdatter.

26.
Mand og Kone: Gunder Halvorsen og Kone(Marte Isachsdatter).
Andre hos sig havende Folch: Broder Jens Halvorsen.

27.
Mand og Kone: Knud Engebretsens Enche, fattig (Martha Isachsdatter).
Andre hos sig havende Folch: Kirsten Larsdatter.

28.
Mand og Kone: Daniel Aslachsen og Kone(Barbara Simensdatter).
Tieneste Folch: Christian Hansen

29.
Mand og Kone: Ole Andersen.
Andre hos sig havende Folch:  Anne Pedersdatter, almisselem.

30.
Mand og Kone: Jens Simensens Enche (Anne Nielsdatter).
Andre hos sig havende Folch: Jon Nielsen og Kone. (Trolig Gunhild Gundersd.)

31.
Mand: Peder Olsen

32.
Mand og Kone: Ole Andersen og Kone.

33.
Mand og Kone: Abraham Isachsen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Ole Christensen og Kone (Lægdslemme),
Niels Ischsens kone og Datter, fattig.

34.
Mand og Kone: Erich Thorsen og Kone(Inger Jonsdatter)

35.
Mand og Kone: Thor Torjersen og Kone(Margrethe Erichsdatter).

36.
Mand og Kone: Torjer Thorsen og Kone(Aase Jonsdatter).

37.
Mand og Kone: Anders Pedersen og Kone(Anne Nielsdatter)
Andre hos sig havende Folch: Lars Danielsen og Kone(Gunhild Jacobsdatter), 
Lars Danielsen gl. og skrøbelig.

38.
Mand og Kone: Peder Larsen og Kone

39.
Mand og Kone: Anders Amundsen og Kone(Cathrine Hansdatter).
Børn over 12 aar: Hans Andersen, Marthe Andersdatter.
Andre hos sig havende Folch: Berthe Amundsdatter, fattig.

40.
Mand og Kone: Anders Larsen og Kone
Andre hos sig havende Folch: Hans Erichsens Enche, Almisselem.

41.
Mand og Kone: Ole Hieronimussen og Kone

42.
Mand og Kone: Ole Engebretsen og Kone(Marthe Larsdatter).

43.
Mand og Kone: Lars Engebretsen og Kone(Anne Andersdatter).
Børn over 12 aar: Engebret Larsen, Knud Larsen.

44.
Mand og Kone: Thor Amundsen og Kone(Anne Thorsdatter).
Andre hos sig havende Folch: Hans Erichsen og Kone.

45.
Mand og Kone: Thomas Glendes Enche.
Børn over 12 aar: Malene Thomasdatter
Begge "skrøbelige og fattige."

46.
Mand og Kone: Halvor Gundersens Enche(Gunhild Nielsdatter).
Børn over 12 aar: Anne Halvorsdatter.

47.
Mand og Kone: Ole Nielsens Kone(Magnhild Olsdatter).

48.
Mand og Kone: Jon Olsen og Kone.
Andre hos sig havende Folch: Anders Nielsen og Kone.

49.
Mand og Kone: Arve Nielsens Enche (Maren Mathisdatter)
Børn over 12 aar: Niels Arvesen, Sven Arvesen, Hans Arvesen.

50.
Mand og Kone: Niels Haraldsen "Skrøbelig og fattig", og Kone.
Andre hos sig havende Folch: Niels Prossens Enche, Almisselem.

51.
Mand og Kone: Knud Pedersen og Kone.

52.
Mand og Kone: Isach Hansen og Kone.

53.
Mand og Kone: Jon Jacobsen og Kone, Skrøbelige og fattige.

54.
Mand og Kone: Niels Nielsens Enche (Ambor Helgesdatter).
Børn over 12 aar: Mona (Maria?) Nielsdatter.
Andre hos sig havende Folch: Jonas Pedersen og Kone(Maren Jonsdatter), 
Niels Engebretsen.

55.
Mand og Kone: Hans Bionsen og Kone.
Børn over 12 aar: Aslach Hansen.


Tallet paa de personer i dette Gierpen Sogn over 12 aar er altsaa:

Osebachens indbyggere -------------------   169
Paa Bradsberg Kleven  -------------------   157
Videre i Sogenet  -------------------------1768
        2094

Gierpen Prestegaard af 8de Nov. 1762

Johan Fr. Monrad(sign.)

Herudi afgaar  - de Militaire.

No. 17.  Regiments Smed Anders Levorsen. 1p
27. Sergeant Jens Halvorsøn. 1 p.
32. Sergeant Ole Moes kone og søn Christen 2 p.
46. Corporal Jacob Rasmusøns kone. 1p.
59. Hr. Capitaine Ryes hustrues(?) familie. 6 p.
125. Folloug. Sergeant Nords kone og datter. 2p.

Conform præstens attest herved No. 36, -13p (personer)


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no