ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Folketelling 1875

for

Gjerpen

Tatt opp 31/12-1875.

Oppdatert: 01.11.2022.

Avskrift: G.S. Gjerpen 1997.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk f.


Andre Folketellinger for Gjerpen:
| 1664 | 1762 | 1782 | 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


De viktigste forskjeller fra FT 1865 er at de fleste navn som begynner med Ch (Christen, Christine, og
lignende) er her skrevet med K. De fleste unntak fra dette er å finne i de "finere" familier.
Navn som Sophie, Christopher og lignende er skrevet Sofie og Kristoffer (eller Kristofer).
Jacob er her oftest skrevet med "k". Altså Jakob. Som tidligere hadde hver krets sin listefører.
Det er derfor også en del stavings-forskjeller blant disse.


Strømdal
Strømdal, l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)a. (Senere bnr 1.)
Jens Hansen, hf., G.br., Selveier, f. 1831 Skien.
Karen Hansd., h., f. 1822 Gj.
Inger Andrea Christensd., ug., Tj.p., f. 1850 Gj.
Hans Jensen, g., Husfaderens far, Føderaad, f. 1807 Skien.
Anne Kirstine Christiansd., g., Husfaderens mor, Føderaad, Sindsyk, f. 1804 (Skien?)
Kreatur: 1 Hest, 3 Kuer.
Strømdal, l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)bc. (Senere br. nr. 2).
Thomas Halvorsen, hf., g., G.br., Selveier, f. 1835 Drangedal.
Liv Stiansd., h., f. 1845 Drangedal.
Mari Kristine Thomasd., b., f. 1873(?) Gj.
Hans Larsen, tj., ug., f. 1860 Saude.
Anne Larsd., tj., ug., f. 1856 Saude.
Bergit Olsd., tj., ug., f. 1860 Tudal.
Strømdal, l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)bc. Elstrøm.
John Knudsen, hf., g., Dagarb. v/Sag, Huseier, f. 1822 Hviteseid.
Margit Knudsd., h., f. 1824 Hviteseid.
Knud Johnsen, b., Hjelper Far, f. 1857 Hviteseid.
Sigrid Johnsd., b., f. 1860 Hviteseid.
Anne Johnsd., b., f. 1868 Skien.
Marie Johnsd., b., f. 1870 Skien.
Strømdal, l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)bc.
Isak Rasmussen, hf., ug., Har delvis Understøttelse, f. 1797 Gj.
Maren Regine Nilsd., Logerende, Skildt, Har delvis Understøttelse, f. 1835 Gj.
Inger Jørgine Ellingsd., ug., Forsørges av Mor, f. 1861 Gj.
Strømdal, l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)bc.
Gunhild Hansd., husmor, ug., Dagarb. v/Klosteret, f. 1834 Saude.
Anne Marie Hansd., søster, ug., Ernæres av søsteren, f. 1844 Skien.
Strømdal, l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)f. (Senere br. nr. 5).
Hans Johnsen, hf., g., Fløtningsmand, f. 1819 Skien.
Laurine Larsd., h., f. 1820 Gj.
Hanna Hansd., datter, ug., Hjelper Mor, f. 1856 Gj.
Martine Løvseth, ug., Betales fra Skien. Er idiot, f. 1845 Porsgrund.
Trosbekjennelse: Gjendøpere.
Kreatur: 2 kuer.
Strømdal, l.nr. (1, 2, 3, 4, 5)g. (Senere br. nr. 6).
Ole Knudsen, hf., G.br., Selveier, f. 1824 Gj.
Ingebor Jacobsd., h., f. 1825 Slemdal.
Ole Olsen, b., Hjelper far, f. 1859 Slemdal.
Anne Olsd., b., f. 1863 Gj.
Peder Olsen, b., f. 1864 Gj.
Jacob Olsen, b., f. 1865 Gj.
Karen Olsd., b., f. 1868 Gj.
Kreatur: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Ungfæ, 5 Faar.
Strømdal, l.nr. (1,2,3,4,5,)d og (6, 7, 8, 9, 10)d. Senere br. nr. 3 og 8.
Eier: E. Jonassen.
Kisten Jensd., logerende Enke, Forsørges av sin datter, f. 1803 Gj.
Anne Karine Jensd., logerende, ug., Vaskekone, f. 1850 Gj.
Strømdal, Tyskland, l.nr. (6, 7, 8, 9, 10). Myren.
Eier: E. Jonassen.
Kittil Larsen, hf., Inderst, Dagrab. Sagbrug, f. 1850 Gj.
Anne Marie Arnesd. (Arvesd.?), h., f. 1859 Bamble.
Anders Andersen, Inderste, Jordarb., f. 1815 Gj.
Tone Nilsd., h., f. 1811 Gj.
Strømdal, l.nr. (6, 7, 8, 9, 10). Myren.
Eier: E. Jonassen. 2 Husholdninger.
1
Andreas Andersen, hf., g., Inderste, Dagarb. Lundetangen Bryggeri, f. 1848 Gj.
Amalie Nilsd., h., f. 1851 Solum.
Nils August Andreasen, b., 1874 Skien.
2
Christian Andersen, Logerende, Snekker, g., f. 1850 Gj.
Elise Hansd., h., f. 1855 Solum.
Gusta Tomine Christiansd., b., f. 1875 Gj.
Strømdal, l.nr. (6, 7, 8, 9, 10). Tyskland.
Eier: E. Jonassen.
Karen Kristoffersen, Logerende, Enke, Inderste, Dagarb., f. 1827 Bamble.
Anna Andreasd., Hjelper Mor, f. 1857 Gj.
Hans Andreasen, sønn, Dagarb., f. 1860 Gj.
Daniel Andreasen, sønn, f. 1862 Gj.
Strømdal, l.nr. (6, 7, 8, 9, 10). Tyskland.
Eier: E. Jonassen.
Peder Halvorsen, Logerende, Skomaker, g., f. 1837 Solum.
Ingeborg Andrea Sigurdsd., g., f. 1846 Holden.
Gunder Pedersen, b., f. 1864 Gj.
Marie Susane Pedersd., b., f. 1866 Gj.
Sofie Pedersd., b., f. 1872 Gj.
Isak Martinius Pedersen, b., f. 1875 Gj.
Gulset
Gulset, Myren, l.nr. 11.
Ingebret Kittilsen, hf., G.br., S.eier, f. 1837 Sigdal.
Torgund Kristensd., h., f. 1838 Saude.
Sofie Gurine Ingebretsd., b., f. 1868 Gj.
Kristen Ingebretsen, b., f. 1871 Gj.
Karl Ingebretsen, b., f. 1874 Gj.
Mathias Rollefsen, Stedfar, Inderst, g. f. 1801 Saude.
Svanoug Sondresd., mor, g., f. 1815 Saude.
Anne Mathiasd., deres barn, f. 1857 Saude.
Gulset, l.nr. 11b,c (Petersplassen) og 15a.
Knud Mikkelsen, hf., ug., G.br., Selveier, f. 1816 Lunde.
Gunder Mikkelsen, ug., hans bror, hjelper broren, f. 1822 Lunde.
Mari Mikkelsd., Søster, ug., hjeper broren, f. 1827 Lunde.
Helge Knudsd., enke, mor, Føderaad, f. 1789 Lunde.
Aslaug Karine Knudsd., ug., Budeie, f. 1851 Holden.
Gunhils Larsd., ug., Budeie, f. 1860 Saude.
Kreatur: 2 Hester, 1 Okse, 12 Kuer, 2 Naut, 8 Faar.
Gulset, l.nr. 12a. (Senere br. nr. 4).
Hans Andersen, hf., G.br., Tømmermand, Selveier, f. 1836 Holden.
Kisten Marie Klemetsd., h., f. 1838 Holden.
Anders Hansen, b., ug., hjelper far, f. 1855 Holden.
Hansine Hansd., b., f. 1864 Gj.
Mariane Hansd., b., f. 1865 Gj.
Karen Marie Hansd., b., f. 1869 Gj.
Hans Hansen, b., f. 1873 Gj.
Karen Kistine Pedersd., tj.p., f. 1857 Solum.
Halvor Olsen, Logerende, Forskjellig arb., f. 1845 Saude.
Kreatur: 1 Hest, 5 Kuer, 5 Faar, 1 Svin.
Gulset, l.nr. 12a.
Christian Jørgensen, hf., Forskj. arb., Huseier, f. 1829 Gj.
Karen Olsd., h., f. 1824 Gj.
Jørgen Christiansen, b., ug., hjelper far, f. 1853 Gj.
Olava Christiansd., b., f. 1864 Gj.
Christine Christiansd., b., f. 1870 Gj.
(Utsæd: 1 ½ tønne poteter)
Gulset, l.nr. 12.
Nils Johannesen, hf., g., Inderste, Forskj. arb., f. 1826 Gj.
Maren Thomasd., h., f. 1830 Gj.
Marthe Nilsd., b., f. 1861 Gj.
Berthe Nilsd., b., f. 1864 Gj.
Thomas Nilsen, b., f. 1865 Gj.
Hanna Nilsd., b., f. 1871 Gj.
Gulset, l.nr. 14a. (Senere br. nr. 9).
Jens Jacobsen, hf., enkem., G.br., Selveier, f. 1810 Gj.
Jacob Jensen, hans søn, ug., hjelper far, f. 1853 Gj.
Anne Helvig Johannesd., tj., Budeie, f. 1845 Gj.
Carl Ingebretsen, tj., ug., f. 1864 Gj.
Kreatur: 1 Hest, 5 Kuer, 5 Faar, 1 Svin.
Gulset l.nr. 12b, 13d, 14e, 15c. Vadrette.
Eier: Ole Sigurdsen. 3 husholdninger.
1.
Ole Sigurdsen, hf., g., Dagarb. Gjemsø Kloster, Huseier, f. 1824 Saude.
Marie Olsd., h., f. 1826 Gj.
Ole Olsen, b., Dagarb. ved Træsliperi, f. 1854 Gj.
Sofie Olsd., b., ug., Hjælper Forældrene, f. 1856 Gj.
Simen Olsen, b., Dagarb. ved Træsliperi, f. 1858 Gj.
Thor Olsen, b., f. 1862 Gj.
Ingeborg Olsd., b., f. 1862 Gj.
John Olsen, b., f. 1865 Gj.
Maren Olsd., b., f. 1868 Gj.
Line Olsd., tj., ug., f. 1865 Tudal.
Guro Olsd., Husfaderens Svigermoder, enke, fattig, f. 1798 Sandsvær.
Fraværende: Berte Gurine Olsd., Ole Sigurdsens datter, ug., tj.p., f. 1849 Gj.
Fraværende: Gunhild Olsd., Ole Sigurdsens datter, ug., tj.p., f. 1852 Gj.
Kreatur: 3 griser.
2.
Halvor Olsen, Sagmester, g., f. 1850 Gj.
Martine Petrea Gundersd., h., f. 1856 Solum.
Ole Johannes Halvorsen, b., f. 1875 Solum.
3.
Amund Sigurdsen, g., Logerende Dagarb., f. 1826 Valebø.
Gunhild Torstensd., h., f. 1846 Saude.
Teodor Severin Amundsen, b., f. 1875 Gj.
Gulset, l.nr. 13ab. Auestad. (Senere br. nr. 7).
Gunder Arnesen Auestad, hf., G.br., Selveier, f. 1806 Gj.
Anne Kittilsd., h., f. 1805 Gj.
Berninne Gundersdatter, d., f. 1848 Gj.
Karl Stribolt, tj., 1863 Gj.
Kreatur: 1 Hest, 5 Kuer, 4 Faar, 1 Svin.
Gulset, l.nr. 13ab.
Maren Nilsd., husmor, enke, Inderste, Delvis Fattigunderstøttelse, f. 1826 Gj.
Nikoline Johannesd., datter, Hjelper mor, f. 1852 Gj.
Johan Johannesen, søn, ug., Dagarb. Træsliperi, f. 1858 Gj.
Fraværende: Johannes Johannesen, søn, Kokk paa vei til England, f. 1854 Gj.
Gulset, l.nr. 13c. Kaasa.
Timan Hansen, hf., G.br., Selveier, f. 1839 Sandsvær.
Kirsten Andreasd., h., f. 1846 Gj.
Mariane Timansd., b., f. 1866 Gj.
Hans Pedersen, Timans far, Føderaad, f. 1810 Sandsvær.
Kjersti Tollefsd., Timans mor, Føderaad, f. 1809 Sandsvær.
Kreatur: 2 kuer, 3 faar.
Gulset, l.nr. 14b.
Gunhild Kirstine Hansen, hm. enke, Gaardeier, f. 1814 Melum.
Karen Marie Børresd., Krøpling efter sit 4de aar, f. 1851 Gj.
Børge Børresen, b., ug., Gjærhusmand, Lundetangen bryggeri, f. 1853 Gj.
Nils Børresen, b., ug., bestyrer gaarden, f. 1856 Gj.
Knut Bjørnsen, tj., Er sinker, f. 1863 Gj. 
Gulset, l.nr. 14b. (Hus) 
Aaste Kittilsd., hm., enke, innerst, dagarb. paa Falkum, f. 1843 Saude.
Hansine Hansd., uægte datter, f. 1871 Gj.
Anne Kittilsd., søster, f. 1861 Saude.
Gulset, Heiklev, l.nr. 15a. Kaasa.
Eier: Knud Mikkelsen.
Ole Thorbjørnsen hf. G.br. Flaademand, Leil., f. 1826 Tudal i Sauland.
Margit Torstensd., h., f. 1827 Tudal i Sauland.
Thorbjørn Olsen b., ug., Dagarb. Løveid Tresliperi, f. 1858 Tudal i Sauland.
Margit Olsd., b., f. 1863 Tudal i Sauland.
Tosten Olsen b., f. 1868 Gj.
Olaves Olsen, b., f. 1871 Gj.
Gulset, l.nr. 15a.
Eier: Knud Mikkelsen.
Fredrik Jørgensen, hf., Dagarb. Gjemsø Kloster, Huseier, f. 1829 Porsgrund.
Sara Jacobsd., h., f. 1834 Bø sogn.
Jacob Fredriksen, b., Sliper v/ Løveid, f. 1857 Solum.
Jørgen Fredriksen, b., Hjelper Far, f. 1859 Solum.
August Fredriksen, b., f. 1862 Solum.
Olaves Fredriksen, b., f. 1868 Solum.
Abraham Fredriksen, b., f. 1871 Solum.
Tomine Fredriksd., b., f. 1865 Solum.
Susane Fredriksd., b., f. 1874 Gj.
Fraværende: Ingeborg Karine Fredriksd., ug., tj.pike, f. 1855 Solum. P.t. Melum.
Gulset, l.nr. 15a.
Ingebor Thorsd., Logerende Enke, f. 1830 Lunde.
Live Halvorsd., b., f. 1865 Lunde.
Fraværende: Nils Halvorsen, b., f. 1861 Lunde og Helga Halvorsd., Døvstum før sit 4de aar., f. 1858 Lunde.
Gulset, l.nr. 15a.
Eier: Knud Mikkelsen.
Johannes Madsen, enkem., Inderst, Fattigunderstøttelse, f. 1796 Gj.
Gulset, l.nr. 17.
Greger Evensen hf. Dagarb. v. Løveid Tresliperi, G.br. selveier, f. 1836 Lunde s.
Ingeborg Johanne Olsd. h. f. 1845 Melum.
Even Gregersen, b., f. 1873 Gj.
Aase Torgrimsd., tj.p. Bor ellers i Solum, f. 1863 Nes i Saude.
Gulset, l.nr. 18.
Jacob Christensen hf. G.br. Tømmerm, selveier f. 1828 Gj. Gjendøper.
Maren Halvorsd. h., f. 1837 Gj.
Jacobine Jacobsd. b., f. 1864 Skien.
Maren Kathrine Jørgensd., mor. Forsørges af søn. f. 1801 Skien.
Fraværende: Marie Jacobsd. hf.'s datter, ug. tjenestep. i Brevig f. 1860 Skien.
Gulset, l.nr. 19.
John Andersen, hf., Gbr., Selveier, f. 1817 Gj.
Karen Kirstine Vetlesd., h., f. 1820 Gj.
Mariane Johnsd., b., f. 1851 Gj.
Anders Johnsen, b., f. 1852 Gj.
Vilhelm Johnsen, b., tj.gutt, p.t. Falkum, f. 1856 Gj.
Martin Johnsen, b., f. 1860 Gj.
Karen Kirstine Johnsd., b., f. 1862 Gj.
Nils Johnsen, b., f. 1968 Gj.
Gulset, l.nr. 20.
Hans Jacob Børresen hf. G.br. Snedker f. 1848 Melum i Solum.
Anne Christensd. kone f. 1842 Saude.
Hans Augustinus Hansen, b., f. 1875 Gj.
Gulset, l.nr. 21.
Thor Thorgrimsen hf. G.br., selveier f. 1833 Gj.
Andrea Eriksd. h. f. 1834 Gj.
Thorvald Nikolai Thorsen f. 1862 Gj.
Erik Thorsen, b., f. 1865 Gj.
Ingeborg Elise Thorsd., b., f. 1867 Gj.
Thomas Severin Thorsen, b., f. 1871 Gj.
Kirsten Marie Thorsd., b., f. 1875 Gj.
Kisten Eriksd. Svigerinde, Har føderaad paa Ballestad, opph.sig her, f. 1838 Gj.
Gulset, l.nr. 22. (Senere br. nr. 18). 2 husholdninger.
1.
Anders Andersen, hf., G.br., Selveier, f. 1822 Holden.
Mari Olsd., h., f. 1831 Holden.
Olava Andersd., b., f. 1867 Solum.
2. 
Ole Svenkesen, logerende, g., Sjauer, f. 1832 Nes, Saude.
Ragnhild Tovsd., h., f. 1846 Nes, Saude.
Petra Olsd., b., f. 1873 Solum.
Kreatur: 3 Kuer, 1 Kalv, 3 Faar.
Gulset, l.nr. 23a.
Knud Augestad, hf., G.br., Selveier, f. 1835 Gj.
Karen Andersd., h., f. 1844 Solum.
Gustava Augestad, b., f. 1870.
Hans C. Knudsen, b., f. 1873 Gj.
Anne G. Augestad, b., f., 1874 Gj.
Kreatur: 2 Kuer, 1 Kalv, 2 Faar.
Gulset, l.nr. 23b. (Senere br. nr. 22).
Anders Halvorsen, hf., G.br., Snekker, Selveier, f. 1836 Saude.
Thore Olsd., h., f. 1834 Saude.
Karen Andersd., b., f. 1868 Gj.
Teodora Marie Andersd., b., f. 1871 Gj.
Anne Marie Andersd., b., f. 1874 Gj.
Kreatur: 1 hest, 5 kuer, 4 faar, 1 svin.
Gulset, l.nr. 23c.
Ellef Johnsen, hf., G.br., Faatemand, Selveier, f. 1818 Skien.
Anne Andersd., h., f. 1830 Bø.
Andreas Ellefsen, søn, f. 1868 Gj.
Kreatur: 2 Kuer, 1 Kalv. 
Gulset, l.nr. 23e. 2 Husholdninger.
1.
Karen Isaksd., husm., Skildt, Arbeider for andre, f. 1835 Gj.
Lisa Hansd., datter, hjelper mor, f. 1859 Gj.
2.
Sigurd Danielsen, Logerende, g., Sagbr. arb., f. 1830 Saude.
Karen Johnsd., g., f. 1833 Saude.
Aashild Sigurdsd., b., f. 1863 Saude.
Gunhild Sigurdsd., b., f., 1866 Saude.
Kisten Sigurdsd., b., f. 1870 Solum.
Gunder Olsen, ug., Logerende, Skomaker, f. 1837 Saude.
Gulset, l.nr. 23f. 
Bjørn Tollefsen, hf., Huseier, Forskj. arb., f. 1820 Seljord.
Karen Aslaksd., h., f. 1823 Seljord.
Tallak Bjørnsen, b., ug., Sagbr. arb., f. 1849 Seljord.
Aslak Bjørnsen, b., ug., Is-skjærer, f. 1852 Seljord.
Halvor Bjørnsen, b., hjelper far, f. 1860 Seljord.
Anne Bjørnsd., b., f. 1866 Skien.
Andrea Bjørnsd., b., f. 1870 Skien.
Falkum
Falkum S., l.nr. 24. (Senere br. nr. 1).
Ole Olsen, ug., Tj.gutt, f. 1852 Lunde.
Torgun Ellefsd., ug., tj.pike, f. 1850 Granshered.
Karen Larsd., ug., tj.pike, f. 1855 Skien.
Fraværende:
Andreas Halvorsen, hf., G.br., Selveier, f. 1849 Lunde.
Inger Gurine Pedersd., h., f. 1828 Skien.
Halvor Andreasen, b., f. 1863 Gj.
Thore Jørgensen, Stedsøn, f. 1870 Gj.
Kreatur: 1 Hest, 8 Kuer, 2 Svin.
Falkum S., l.nr. 24.
Eier: Andreas Halvorsen.
Gustav Nilsen, hf., Logerende, Billedskjærer, f. 1831 Värmland.
Valbor Jensd., h., f. 1839 Langesund.
Jens Gustavsen, b., f. 1868 Kragerø.
Harald Gustavsen, b., f. 1870 Kragerø.
Birge Gustavsen, b., f. 1874 Skien.

Falkum S., l.nr. 24.
Gunder Nirisen, hf., mur-arb., Huseier, f. 1829 Saude.
Maren Hansd., h., f. 1826 Saude.
Nils Gundersen, søn, ug., hjelper far, f. 1859 Skien.
Hans Gundersen, søn, f. 1863 Skien.
Falkum, l.nr. 25a.
Eier: O. A. Olsen. 2 Husholdninger.
1.
Capitain Julius Dahlen, Logerende, fraskildt, Companichef, f. 1828 Christiania.
Mariane Nilsen, ug., Husholderske, f. 1831 Skien.
2.
Jacob Schjeldrup Abel, hf., Kapitan, Divisjonschef, f. 1838 Farsund.
Marie Elisabeth Abel, h., f. 1844 Vadsø.
Johanne Brodtkorb, ug., f. 1853 Vadsø.
Nicolai Petter Noord, Logerende, ug., Skoleelev, f. 1861 Trondhjem.
Tolefine Tønnesd., tj., ug., f. 1853 Vanse v/ Farsund.
Drengestuen:
Svennung Svennungsen, g., Agronom, f. 1853 Lunde.
Karen Knudsd., g., f. 1830 Lunde.
Anne Karoline Svennungsd., b., 1875 Gj.
Gurine Halvorsd., ug. Olsens tj.pike, f. 1855 Lunde.
Kreatur: 1 Hest, 9 Kuer.
Falkum S., l.nr. 25a.
Eier: O. A. Olsen.
Hans Pedersen, Logerende, graastensmurer, g., f. 1827 Modum.
Anne Tollefsd., g., f. 1821 Holden.
Falkum S., l.nr. 25b.
Andreas Nilsen, hf., G.br., Snekker, Selveier, f. 1842 Sandsvær.
Kisten Jacobsd., h., f. 1843 Slemdal.
Inga Mathilde Andreasd., b., f. 1869 Slemdal.
Anton Andreasen, b., f. 1871 Gj.
Johan Andreasen, b., f. 1875 Gj.
Ingebor Olsd., Svigermor, Enke, forsørges av Svigersøn, f. 1816 Slemdal.
Kreatur: 2 Kuer, 1 Kalv, 1 Svin.
Falkum S., l.nr. 25d. Ubebodd. Eier: Th. Thomasen.
Falkum S., l.nr. 25e. Ubebodd. Eier: N. Halvorsen.
Falkum S., l.nr. 26a. Ubebodd. Eier: R. Pedersen.
Falkum S., l.nr. 26b. Ubebodd. Eier: Halvor Juul.
Falkum S., l.nr. 27 Haven, 33 Falkum N., 599 Fristaten.
Nikoline Barnholdt, hm., enke, f. 1800 Skien.
F. G. Rolpstorff, ug., husbestyrer, f. 1826 Sandefjord.
S. Rolpstorff, ug., selskabsdame, f. 1840 Brevig.
Marie Nilsd., tj.p., f. 1819 Romnes (i Holla eller Ramnes i Vestfold?). Tilh. Frimenigheten.
Falkum S., l.nr. 28a. Haven (Gaard). (Senere br.nr. 9).
Eier: Sorenskriveren.
Bernt Christian Sverdrup Torstenson, hf., Sorenskriver, f. 1809 Fredrikstad.
Esther Christine Torstenson, h., f. 1812 Stavanger.
Bernt Christian Sverdrup Torstenson, ug. søn, Ekstraskriver i Revisjonsdept., f. 1846 Stavanger.
Carl Marius Torstenson, ug., søn, Overrettssakfører, f. 1851 Volden, Sundmøre.
Alette Marie Middelthon, ug., Logerende, f. 1818 Stavanger.
Ole Isaksen Dyrkold, tj.dreng, f. 1854 Gj.
Johan Jensen Rønningen, tj.,dreng, f. 1858 Gj.
Therese Eleonore Østrem(?), Husjomfru, f. 1829 Fredrikstad.
Annette Gustava Christophersen, ug, tj.p., f. 1857 Skien.
Karen Knudsd., ug., tj.p., f. 1835 Solum.
Anne Kittilsd., ug., tj.p., f. 1849 Nes i Saude.
Kreatur: 2 Hester, 4 Kuer, 1 Svin.
Falkum S., l.nr. 28b. Haven. (Senere br. nr. 10).
Samt: 31, 39a, 40, 41ab, 42f. (Alle disse er parter av Store Mæla).
Hans August Ording, hf., G.br., Selveier, f. 1828 Skien.
Thalie Katrine Ording, h., f. 1830 Gj.
Christian Nicolai Barnholdt Ording, b., f. 1854 Skien.
Hans August Ording, b., f. 1862 Gj.
Nicoline Ording, b., f. 1863 Gj.
Fredrikke Augusta Ording, b., f. 
Carl Stribolt Ording, b., f. 1870 Gj.
Tolv Olsen, tj., ug., f. 1853 Bø.
Ole Pedersen, tj., ug., f. 1859 Gj.
Anne Marie Nilsd., tj.pike, ug., f. 1859 Skien.
Marie Andersen, ug., tj.p., f. 1855 Sverige.
Kreatur: 3-2 Hester, 1 Okse, 14 Kjør, 2 Svin.
Falkum S., l.nr. 28c. Haven.
4 Husholdninger.
1
Hovedbygningen.
P. Chr. Borchsenius, hf., Skipsfører og reder, f. 1853 Slagen(?).
Dikka Borchsenius, h., f. 1834 Gjemsø Kloster.
Otline Borchsenius, b., f. 1861 Porsgrund.
Charlo Borchsenius, b., f. 1865 Porsgr.
Benedicte Borchsenius, b., f. 1867 Porsgr.
Helene Borchsenius, b., f. 1869 Porsgr.
Hans Borchsenius, b., f. 1872 Porsgr.
Bolette Riis, ug., Husjomfru, f. 1855 Langesund.
Karen Sanna, ug., tj.p., f. 1848 Eidanger.
Louise Sanna, ug., tj.p., f. 1856 Eidanger.
2.
Fløybygningen
Madame Petrea Nærum, hm., enke, G.br, Selveier, f. 1843 Solum.
Bertha Nærum, b., f. 1863 Gj.
Ingeborg Nærum, b., f. 1865 Gj.
Jacob Nærum, b., f. 1870 Gj.
Udøbt pigebarn, f. 1874 Gj.
Anthon Andersen, f. 1851 Toten.
Lars Andersen, f. 1859 Toten.
Karen Isaksen, f. 1856 Gj.
(De 3 siste er trolig tjenestefolk).
Kreatur: 2 Hester, 5 Kuer, 1 Kalv, 1 Faar, 1 Svin.
3.
Fraværende: Maren Christensen, ug., Selskabsdame, f. 1841 Solum.
(Også vanligvis boende i Fløyen). Hu er p.t. på Hauen, er ellers den meste tid av aaret hos sin søster Madame P. Nærum.
4.
Thorbjør Olsd., Logerende, dagarb., ug., f. 1834 Bø.
Ola Jacobsen, ug., søn, Sjømand, f. 1858 Bø.
Falkum N., l.nr. 29, 30ab, 35.
Eier: Sakfører Paulsens børn. 
Christian Blom, logerende, enkem., Rentenist, f. 1801 Skien.
Marte Blom, ug., søster, Rentenist, f. 1804 Skien.
Amalie Blom, datter, hjelper far, f. 1839 Gj.
Tora Hansd., tj.pike, f. 1861 Skien.
Fraværende: Inger Christensd., ug., tj.pike, f. 1841 Holden. P.t. Holden.
Kreatur: 1 Ku.
Drengstuen:
John Olsen, logerende, g., Arbeider, f. 1816 Gj.
Birthe Ellefsd., g., f. 1833 Sandsvær.
Ole Johnsen, b., f. 1860 Gj.
Grete Johnsd., b., f. 1862 Gj.
Ellef Johnsen, b., f. 1865 Gj.
Henrik Johnsen, b., f. 1870 Gj.
Inger Johnsd., b., f. 1784 Gj.
Falkum N., l.nr. 29, 30ab, 35.
2 Husholdninger.
1. 
Augusta Blom, ug., husmor, Gaardsbestyrer, f. 1840 Gj.
Christiane Poulsen, ug., niece, f. 1860 Gj.
Søren Poulsen, nevø, f. 1862 Gj.
Fru C. Blom,Tilreisende fra Skien, Augustas mor, f. 1809 Solum.
Anne Olsd., ug., tj., f. 1835 Skien.
Karen Larsd., ug., tj., f. 1837 Slemdal.
Vilhelm Johnsen, ug., dreng, f. 1856 Gj.
Fraværende: Morten Poulsen, ug., G.br., Selveier, p.t. Zurich i Schweitz, f. 1858 Gj.
Kreatur: 4-1 Hester, 1 Okse, 23 Kuer, 1 Naut, 2 Svin.
2.
Jomfru Hansen, Husholderske, f. 1838 Tistedal.
Mme K. Hansen, dito, mor, enke, f. 1803 Asker.
Margit Kittilsd., ug., tj., f. 1851 Saude.
Inga Andersd., ug., tj., f. 1852 Sverige.
Ole Halvorsen, ug., tj., f. 1832 Lunde.
Elise Thronsen, Tilreisende, tj.pike, f. 1845 Skien.
Mæla
Mæla S., l.nr. 38.
Stener Kragenes, hf., G.br., Skibsreder, Selveier, f. 1826 Laurdal.
Gunhild Kragenes, h., f. 1824 Mo.
Anne Kragenes, b., hjelper forældrene, f. 1850 Laurdal.
Jacob Kragenes, b., f. 1861 Laurdal.
Torjus Kragenes, b., f. 1864 Hvitseid.
Olaf Kragenes, b., f. 1866 Hvitseid.
Olavus Kragenes, b., f. 1869 Hvitseid.
Ole Olsen, ug., tj.gutt, f. 1849 Kristiansand.
Ingeborg Mikkelsd., ug., tj.pike, f. 1858 Laurdal.
Kreatur: 1 Hest, 4 Kjør.
Mæla S., l.nr. 38.
2 Husholdninger.
1.
Henrik Solvesen, hf., ug., Dagarb., Huseier, f. 1822 Gj.
Ingebor Tollefsd., hans mor, enke, f. 1800 Gj.
2.
Andreas Haraldsen, g., Logerende, Toldbetjent, f. 1817 Gj.
Ingebor Karine Haraldsen, h., f. 1819 Gj.
Helle Haraldsen, ug., hjelper far, f. 1853 Gj.
Peder Haraldsen, ug., søn, Matros, f. 1856 Gj.
Gustav Haraldsen, hjelper far, f. 1859 Gj.
Mæla S., l.nr. 39b.
Eier C. H. Blom.
Mikkel Nilsen, hf., enkem., Inderste, f. 1805 Porsgrund.
Nils Nilsen, ug., bror, Dagarb., f. 1801 Porsgr.
Johanne Mikkelsd., ug., datter, hjelper far, f. 1840 Gj.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a. Samt l.nr. 45c, 46, 48b, 49 (av Århus).
Fredrik Chr. S. Borchsenius, hf., Fogd, G.br., f. 1808 Jylland, Danmark.
Anne Margrethe f. Wessel, h., f. 1811 Solum.
Fraværende: Sophie Amalie Borchsenius, ug., f. 1840 Solum, p.t. N. Aurdal.
Antonie Marie Borchsenius, datter, f. 1842 Solum.
Miss May Greaves, besøkende fra England, f. 1850 England.
Christian Johannesen, ug., Kontorist, f. 1850 Skien.
Isakine Isaksen, Jomfru, Husjomfru, f. 1846 Skien.
Selma Bergstrøm, ug., tj.p., f. 1855 Laurvig.
Marie Olsen, , ug., tj.p., f. 1854 Porsgrund.
Ingebor Johannesd., ug., tj.p., f. 1852 Bø.
Aslaug Olsd., ug., tj.p., f. 1855 Bø.
Gunhild Halvorsd., ug., tj.p., f. 1853 Saude.
Aslak Halvorsen, ug., Kvegrøgter, f. 1849 Saude.
Sven Ellingsen, ug., tj.dreng, f. 1859 Bø.
Kreat.: 7-2 Hester, 1 Okse, 50 Kuer, 5 Ungdyr, 4 Svin.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
Andreas Solvesen, hf., Husmand m/jord, Rebslager, f. 1834 Gj.
Anne Halvorsd., h., f. 1835 Gj.
Søren Andreasen, b., 1862 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Svin.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
Edvard Halvorsen, hf., Matros, Huseier, f. 1846 Gj.
Ingebor Svenningsd., h., f. 1843 Gj.
Severine Edvardsd., b., f. 1868 Gj.
Hans Edvardsen, b., f. 1872 Gj.
Anna Edvardsd., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Gris.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
Halvor Pedersen, hf., Sagarb., Huseier, f. 1845 Solum.
Maren Nilsd., h., f. 1844 Gj.
Nikoline Halvorsd., b., f. 1872 Gj.
Anne Halvorsd., b., f. 1874 Gj.
Anna Halvorsd., b., f. 1875 Gj.
Annette Pedersd., tj.p., f. 1860 Gj.
Anders Olsen, Inderste, enke, f. 1805 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
2 Husholdninger.
1.
Erik Mortensen, hf., logerende, dagarb. hos foged, innerst, f. 1819 Gj.
Inger Olsd., h., f. 1819 Gj.
Ingebret Eriksen, søn, hjelper far, f. 1849 Gj.
Maren Eriksd., b., f. 1866 Skien.
2.
Christian Halvorsen Skjøl, logerende, Dagarb., f. 1832 Seljord.
Maren Larsd., h., f. 1830 Slemdal.
Hans Christiansen, b., f. 1860 Slemdal.
Lauritz Christiansen, b., f. 1866 Gj.
Johannes Christiansen, b., f. 1870 Gj.
Halvor Christiansen, b., f. 1874 Gj.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
2 Husholdninger.
1.
Ole Nilsen, hf., Inderste, Rebslager, f. 1814 Gj.
Marie Johnsd., h., f. 1816 Holden.
2.
Andreas Stang, g., svigersøn, Møller, f. 1848 Trendfors, Sverige.
Johanne Olsd., h., f. 1847 Gj.
Ole Halvorsen, pleiesøn, f. 1869 Gj.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
2 Husholdninger.
1.
Ole Olsen, hf., Huseier, Rebslager, f. 1833 Gj.
Ingebor Halvorsd., h., f. 1839 Gj.
Annea Maria Olsd., b., f. 1870 Gj.
Anna Halvorsd., Mor, hos sønnen, f. 1803 Eidanger.
Kreat.: 2 Faar, 1 Svin.
2. 
Andreas Olsen, g., Logerende, Rebslager, f. 1855 Gj.
Anne Karine Olsd., h., f. 1852 Gj.
Ingebor Oline Andreasd., b., f. 1875 Gj.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
Anders Johannesen, g., Inderst, Kudsk hos foged, f. 1832 Skaraborg, Sverige.
Magdalene Isaksd., h., f. 1834 Gj.
Johannes Eriksen, hans far, enkem., arb., f. 1811 Sverige.
Lars Johannesen, hans bror, ug., snekker, f. 1855, Sverige.
Kreat.: 1 Svin.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
Maren Kittilsd., husmor, enke, Huseier, f. 1816 Melum.
Andreas Halvorsen, hendes søn, Arbeider hos fogeden, f. 1861 Gj.
Anne Abrahamsd., enke, fattigunderst., (sindsvag?), f. Slemdal.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
Andreas Andersen, hf., Tømmermand, Huseier, f. 1822 Gj.
Anne Hansd., h., f. 1823 Gj.
Hans Andreasen, s., ug., Dagarb. hos fogden, f. 1856 Gj.
Anne Andreasd., d., f. 1859 Gj.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
2. Husholdninger. Eier: Borchsenius.
1.
Johan Borg, hf., Arbeider hos fogden, f. 1841 Bohus, Sverige.
Anne Svennungsd., h., f. 1840 Holden.
Inga Marie Borg, b., f. 1869 Gj.
Karl Borg, b., f. 1872 Gj.
2.
Maren Pedersd., enke, Arbeider hos fogden, f. 1829 Solum.
Christiane Carlsd., hendes datter, Arbeider hos fogden, f. 1858 Gj.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)a.
Eier: Fogd Borchsenius.
Kristen Olsen, hf., Leil., Rebslager, f. 1840 Skaane, Sverige.
Laurense Christiansd., h., f. 1844 Stavanger.
Oluf Kristensen, b., f. 1867 Stavanger.
Kristian Kristensen, b., f. 1869 Stavanger.
Reinhard Kristensen, b., f. 1871 Stavanger.
Kristine Kristensd., b., f. 1874 Gj.
Mæla Nordre
Mæla N., l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)c Petersborg (senere br. nr. 22).
Fraværende:
Ingebret Olsen Engelstad, hf., ug., G.br., selveier, f. 1845 Laurdal.
Anne Gurine Olsd. Engelstad, søster, hjelper broderen, f. 1854 Laurdal.
Peder Mathiassen, fostersøn, f. 1864 Laurdal.
Drengestuen:
Ole Jacobsen, ug., tj., f. 1858 Laurdal.
Marthe Amundsd., ug., tj., f. 1850 Laurdal.
Lina Olsd., ug., tj., f. 1857 Gj.
Kreat.: 2-2 Hester, 15 Kuer, 2 Kalver.
Mæla N., l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)c (senere br. nr. 23).
Jens Jacobsen (Eltvedt), hf., Statsagronom, G.br., f. 1827 Solum.
Inger Johanne Hansen, h., f. 1829 Skien.
Martha Magdalena Jacobsen, d., f. 1858 Solum.
Thonny Andrea Jacobsen, d., f. 1860 Solum.
Thomas Hansen Jacobsen, s., f. 1863 Skien.
Sara Annette Jacobsen, d., f. 1865 Skien.
Jacob Severin Jacobsen, s., f. 1867 Skien.
Thalie Jacobsen, d., f. 1870 Gj.
Annine Jacobsen, d., f. 1870 Gj.
Amund Gunnuldsen, ug., tj., f. 1853 Bø.
Sofie Olsdatter, ug., tj., f. 1859 Gj.
Thurine Johnsdatter, ug., tj., f. 1857 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 2 Svin.
Mæla Store, l.nr. (39a, 31, 32, 40, 41ab, 42)e. Ubebodd. Eier: Vognmand Pedersen.
Mæla N., l.nr. 43 (senere g./br. nr. 6/1) Petersborg.
Ole Larsen, hf., husm. u/jord, jordarb., f. 1828 Saude.
Ingeborg Jensd., h., f. 1847 Gj.
Olava Olsd., d., f. 1861 Gj.
Lars Olsen, s., f. 1863 Gj.
Olavus Olsen, s., f. 1866 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Aarhus
Aarhus, l.nr. 44a og 390.
Lars Olsen, hf., G.br., Selveier, f. 1828 Slemdal.
Anne Helvig Danielsd., h., f. 1833 Slemdal.
Kristian Larsen, fostersøn, f. 1868 Slemdal.
Anne Hansd., ug., tj., f. 1858 Saude.
Anne Petrine Larsd., ug., tj., pt. i Slemdal, f. 1858 Slemdal.
Kreat.: 1 Hest, 7 Kuer, 3 Faar, 2 Svin.
Aarhus, l.nr. 44a.
Eier: Ingebret Pedersen. 2 Husholdninger.
1.
Ingebret Pedersen, hf., husm. med jord, leilending, Tømmermand, f. 1821 Gj.
Karen Jensd., h., f. 1822 Gj.
Abraham Ingebretsen, søn, Matros, f. 1858 Gj.
Kreatur: 1 Ku, 1 Kalv, 2 Faar.
2.
Olaves Ingebretsen, søn, g., Tømermand, f. 1851 Gj.
Anna Haraldsd., h., f. 1851 Lunde.
Aarhus, l.nr. 44a.
Hans A. Eriksen, hf., enkem., Skomaker, Husmand m/jord, f. 1804 Gj.
Anne E. Hansd., ug., datter, hjelper far, f. 1833 Gj.
Fraværende: Erik Hansen, ug. søn, Skolelærer v/Almueskole i Hvaløer, f. 1842 Gj.
Kreatur: 1 Faar.
Aarhus, l.nr. 44a.
Mads Johannesen, hf., ug., Skomaker, Huseier, f. 1838 Gj.
Anna Jensd., ug., husholderske, f. 1829 Eidanger.
Kreatur: 1 Svin.
Aarhus, l.nr. 44a.
Jordeier: Lars Olsen Aarhus. 2 husholdninger.
1.
Ingebor Ellefsd., husmor, enke, huseier, leilending, f. 1812 Gj.
Karl Halvorsen, søn, ug., dagarb., f. 1853 Gj.
Kreatur: 2 Svin.
2.
Børre Halvorsen, g., logerende, matros, f. 1851 Gj.
Karen Olsd., g., f. 1852 Gj.
Hulda Børresd., b., f. 1874 Gj.
Aarhus, l.nr. 44?.
Halvor Christiansen Skjold, hf., enkem., Husmann, delvis fattigunderst., f. 1801 Gj.
Ellen Hansd., ug., Husholderske, f. 1831 Sandsvær.
Knud Halvorsen, søn, f. 1868 Gj.
Aarhus, l.nr. 44b.
Christian Jørgensen, hf., G.br., sagmester, selveier, f. 1833 Gj.
Karen Johannesd., h., f. 1841 Gj.
Maren Christiansd., b., f. 1865.
Johannes Christiansen, b., f. 1875.
Inger Larsd., tj.p., f. 1861 Skien.
Kreatur: 2 Kuer, 1 Naut, 3 Faar, 1 Svin.
Aarhus, l.nr. 45a, 46, 48. 
Eier: Kammerherreinde Løvenskiold.
Kisten Christiansd., ug., Inderst, Kremmerske, f. 1840 Gj.
Aarhus, l.nr. 45b (senere br. nr. 7).
Hans Jensen, hf., G.br., selveier, f. 1837 Solum.
Martine Jensd., h., f. 1838 Gj.
Maren Kirstine Hansd., d., f. 1863 Gj.
Anna Josefine Hansd., d., f. 1864 Gj.
Severine Marie Hansd., d., f. 1866 Gj.
Jens Hansen, s., f. 1868 Gj.
Ida Margrethe Hansd., d., f. 1871 Gj.
Hilde Mathilde Hansd., d., f. 1873 Gj.
Marta Hansd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 2 Faar, 2 Svin.
Aarhus, l.nr. (44c, 45ad, 46ab)a.
Jens Eliasen, hf., enkem., G.br., selveier, f. 1815 Gj. Dissenter, metodist.
Elias Jensen, s., g., hjelper far, f. 1843 Gj.
Mariane Amalie Thollefsd., h., styrer hus, f. 1840 Porsgrund.
Mari Eliasd., d., f. 1860 Gj.
Emma Randine Eliasd., d., f. 1862 Gj.
Jens Eliasen, s., f. 1868 Gj.
Paulus Eliasen, s., f. 1874 Gj.
Karen Marie Jensdatter, ug., d.a. Jens, f. 1851 Gj. Dissenter, metodist.
Børre Kristiansen, ug., tj., f. 1861 Gj.
Benedicte Hansd., ug., tj., f. 1840 Gj. Dissenter, metodist.
Kreat.: 2-1 Hester, 13 Kuer, 3 Kalver, 3 Faar, 2 Svin.
Aarhus, l.nr. 47. 
Torgrim Torgrimsen, hf., G.br., Dagarb., selveier, f. 1834 Moland.
Anne Sørensd., h., f., 1832 Moland.
Astrid Torgrimsd., b., f. 1870 Moland(?)
Søren Torgrimsen, b., 1874 Moland(?)
Kreatur: 2 Kuer, 1 Kalv.
Aarhus, l.nr. 50.
Svennung Nielsen, hf., G.br. m/bruksret, f. 1808 Holden.
Inger Olsd., h., f. Holden.
Ole Svennungsen, s., ug., selveier, hjelper far, snedker, f. Saude.
Karen Sveinungsd., d., hjelper far, f. Saude.
Martin Sveinungsen., d., ug., hjelper far, f. Gj.
Nikoline Sveinungsd., d., f. Gj.
(Nesten alle årstall er utelatt. G.S.)
Kreat.: 1 Hest, 7 Kuer, 3 Faar, 1 Svin.
Hyni
Hyni S., l.nr. 51ab (senere br. nr. 1).
Eiere: Nils og Andreas Olsen. 2 Husholdninger.
1.
Nils Olsen, hf., G.br., selveier, f. 1847 Gj.
Andrea Svennungsd., h., f. 1847 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 2 Kalver, 5 Faar, 2 Svin.
2.
Andreas Olsen, hf., ug., f. 1855 Gj.
Ingeborg Gunnarsd., enke, føderaad, f. 1817 Gj.
Gurine Olsd., ug., tj., f. 1849 Gj.
Hyni S., l.nr. 52a, 52b (hus).
Eier: Jon Bentsen, Vale af Holden.
Thorgeir Nilsen, hf., dagarb., hussidder, f. 1859 Saude.
Anne Nilsd., h., f. 1829 Saude.
Nils Thorgeirsen, s., f. 1859 Saude.
Rollef Thorgeirsen, s., f. 1863 Gj.
Ingeborg Thorgeirsd., d., f. 1865 Gj.
Johanne Thorgeirsd., d., f. 1869 Gj.
Anders Thorgeirsen, s., f. 1874 Gj.
Hyni S., l.nr. 53. (Ødegaarden).
Neri Olsen, hf., G.br., Dagarb. v/bryggeri, Selveier, f. 1825 Saude.
Ingebor Tovsd., h., f. 1829 Saude.
Ole Nerisen, søn, hjelper far, f. 1855 Saude.
Tov Nerisen, søn, f. 1852 Saude.
Halvor Nerisen, b., f. 1872 Gj.
Kreatur: 2 Kuer.
Hyni S., l.nr. 54. (Ødegaarden. Senere br. nr. 7).
Esekiel Valstrøm, hf., G.br., Dagarb. v/Bryggeri, Selveier, f. 1835 Strømstad, Sverige.
Sina Valstrøm, h., f. 1840 Skien.
Johanne Valstrøm b., hjelper mor, f. 1858 Skien.
Johan Valstrøm b., f. 1862 Skien.
Petronelle Valstrøm b., f. 1865 Skien.
Edvard Valstrøm b., f. 1868 Skien.
Samuel Valstrøm b., f. 1871 Skien.
Ingebor Valstrøm b., f. 1873 Gj.
Kreatur: 2 Kuer, 1 Svin.
Hyni S., l.nr. 54 (skal nok være 52). (Kaasa).
Martin Andersen, hf., ug., Murer, husmand m/jord, f. 1840 Gj.
Karen Andersd., søster, ug., Husbestyrer, f. 1850 Gj.
Anne Andersd., søster, ug., Husbestyrer, f. 1852 Gj.
Anders Nilsen, far, enkem., Føderaad, f. 1806 Gj.
Kreatur: 1 Ku, 3 Faar.
Hyni N., l.nr. 54. 
Anders Ellefsen, g., Logerende, leilending, Inderste, Skomaker, f. 1818 Gj.
Karen Vebjørnsd., g., f. 1816 Gj.
Andreas Andersen, søn, Dagarb. v/Ølbryggeri, f. 1858 Gj.
Kreatur: 1 Ku.
Hyni N., l.nr. 55a (senere br. nr. 8).
Martin Hansen, hf., G.br., selveier, f. 1840 Østre Toten.
Karen Kirstine Knudsd., h., f. 1842 Gj.
Karen Marie Martinsd., d., f. 1873 Gj.
Karen Gurine Hansd., ug., tj., f. 1856 Gj.
Kreat.: 1-1 Hester, 3 Kuer, 1 Faar.
Hyni N., l.nr. 56a (senere br. nr. 13).
Anders Nilsen, hf., G.br., selveier, f. 1832 Holden.
Marte Andersd., h., f. 1847 Bamble.
Karen Andersd., d., f. 1874 Gj.
Kari Olsd., enke, Anders Nilsens moder, f. 1791 Holden.
Hans Olsen, ug., tj., f. 1855 Holden.
Johannes Olsen, ug., tj., f. 1858 Flatdal.
Margit Haraldsd., ug., tj., f. 1857 Lunde i Telemark.
Kreat.: 4 Hester, 7 Kuer.
Hyni N., l.nr. 59. 
Halvor Halvorsen, hf., g., Dagarb. paa Ulefoss, f. 1847 Gj.
Inger Henriksd., g., f., 1851 Gj.
Berte Nilsd., Mor, Forsørges av søn., f. 1813 Gj.
Kreatur: 1 Ku, 1 Kalv, 2 Faar.
Hyni, l.nr. 57, 58. Skotland. (Senere br. nr. 15). 
Herman Henriksen, hf., g., G.br., Tømmermand, Selveier, f. 1848 Gj.
Matilde Nilsd., h., f. 1847 Gj.
Kreatur: 2 Kuer, 2 Faar.
Venstøp
Venstøp S., l.nr. 60, 61a.
Eier Jacob Larsen. Ubebodd.
Kreat.: 1 Ku, 1 Svin.
Venstøp S., l.nr. (60,61)a (senere br. nr. 1), (60,61)c (senere br. nr. 3).
(Eier også: l.nr. 150, 148b (Langgaard u. Grini) og l.nr. 63c (av Buslåtten).
Otto Emanuel Eberhardt, hf., G.br., kjøbmand, skibsreder, selveier, f. 1832 Skien.
Laura Johanne, f. Irgens, h., f. 1837 Farsund.
Kristiane Kornelia Paus Eberhardt, d., f. 1871 Gj.
Kreat.: 5 Hester, 1 Okse, 20 Kuer, 4 Kalver, 1 Svin.
Bor i sidebygningen:
Hans Eilifsen, ug., tj., f. 1854 Sandsvær.
Anders Ingebretsen, ug., tj., f. 1859 Gj. 
Karen Olsd., ug., tj., f. 1848 Gj.
Sofie Pedersd., ug., tj., f. 1856 Gj.
Martine Jensd., ug., tj., f. 1849 Solum.
Olava Dorthea Pedersd., ug., tj., f. 1856 Solum.
Kristian Karl Eberhardt, pleiesønn, f. 1864 Skien.
Venstøp S., l.nr. (60,61)a. Venstøp-eie (hus).
Eigil Jacobsen, hf., g., leier hus, dagarb., f. 1848 Hviteseid.
Karen Knudsd., h., f. 1828 Slemdal.
Venstøp S., l.nr. (60,61)b (senere br. nr. 2).
Sven Andersen Lindgren, hf., G.br., bødker, selveier, f. 1834 Skaane, Sverige.
Gunhild Pedersd., h., f. 1840 Ringerike.
Emma Mathilde Lindgren, d., f. 1864 Asker.
Lena Maria Lindgren, d., f. 1866 Holmestrand.
August Lindgren, s., f. 1868 Holmestrand.
Georg Hjalmar Lindgren, s., f. 1872 Bamble.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv.
Venstøp S., l.nr. (60, 61a)d. 
Halvor Mortensen, hf., Gaardsarb., Huseier, f. 1827 Gj.
Inger Tomasd., h., f. 1827 Holden.
Theodor Halvorsen, b., f. 1863 Gj.
Venstøp S., l.nr. 62.
Svend Larsen, hf., Dagarb., Huseier, f. 1820 Gj.
Marte Kirstine Henriksd., h., f. 1821 Gj.
Fredrik Martin Svendsen, b., f. 1863.
Kreatur: 1 Hest.
Venstøp S., l.nr. 62.
Eiere: M. og L. Jacobssønner i Skien. Ubebodd.
Venstøp S., l.nr. 63a. Bukslaatten. (Senere br. nr. 9).
3 Husholdninger. 
1.
Guro Rollefsd., husmor, enke, G.br., Selveier, f. 1830 Nes i Saude.
John Knudsen, søn, ug., hjelper moderen, f. 1859 Gj.
Ole Amundsen, pleiesøn, f. 1866 Saude.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 3 Ungdyr, 1 Svin.
2.
Margit Torgrimsd., husmor, enke, Inderst, f. 1814 Gj.
3.
Halvor Kristensen, hf., Inderst, Dagarb. Skogsdrift, f. 1836 Saude.
Ragnhild Danielsd., h., f. 1837 Saude.
Gunhild Halvorsd., b., f. 1864 Saude.
Aslaug Halvorsd., b., f. 1868 Saude.
Guro Halvorsd., b., f. 1871 Saude.
Margit Halvorsd., f. 1871 Saude.
Venstøp M., l.nr. 64a, 66b.
Gunder Torgrimsen, hf., G.br., Selveier, f. 1829 Moland.
Helvig Knudsd., h., f. 1850 Gj.
Signe Gundersd., b., f. 1864 Moland.
Margit Gundersd., b., f. 1866 Moland.
Johan Andersen, tj., ug., f. 1852 Värmland, Sverige.
Gunhild Hansd., tj., ug., f. 1852 Saude.
Kreat.: 1 hest, 5 Kuer, 1 Ungdyr, 1 Svin.
Venstøp M., l.nr. 64b.
Bjørn Taraldsen, hf., G.br., Skolelærer, f. 1822 Hviteseid.
Jørgine Lovise, h., f. 1837 Kristiania.
Tarald Bjørnsen, b., f. 1867 Skien.
Nils Bjørnsen, b., f. 1868 Skien.
Einar Bjørnsen, b., f. 1871 Gj.
Ragnhild Bjørnsd., b., f. 1873 Gj.
Ingeborg Bjørnsd., b., f. 1875 Gj.
Halvor Olsen, tj., ug., f. 1854 Flatdal.
Anne Larsd., tj., ug., 1853 Saude.
Marie Larsd., tj., ug., 1847 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.
Venstøp midtre, l.nr. 65a.
Eier: Fru Løvenskiold. Ubebodd. 
Bruker: John Poulsen Fos. Kreatur: 1 Ku.
Venstøp, l.nr. 65e (av Midre Venstøp) og 67b (av Vestre).
Anders Halvorsen, hf., G.br., Selveier, f. 1840 Gj.
Ingeborg Johnsd., h., f. 1844 Slemdal.
Inger Karine Andersd., b., f. 1869 Gj.
Hulda Marie Andersd., b., f. 1873 Gj.
Anna Andersd., b., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 2 Faar.
Venstøp M., l.nr. 64b.
Kittil Tovsen, hf., Inderst, Jordarb., f. 1816 Saude.
Guro Kristensd., h., f. 1825 Saude.
Ole Pedersen, konenes søn, f. 1867 Saude.
Venstøp, Erlands Venstøb, l.nr. 66a.
Andreas Johannesen, hf., G.br., leil., Bordskriver, f. 1840 Bamble.
Andrea Pedersd., h., f. 1841 Bamble.
Johannes Andreassen, b., f. 1872 Kragerø.
Karen Helene Andreasd., b., f. 1875 Gj.
Anne Kristensd., tj., ug., f. 1856 Gj.
Karen Marie Nilsd., Enke, Tilreisende fra Bamble, f. 1815 Bamble.
Kreat.: 1 Ku, 2 Faar.
Venstøp, Erlands Venstøb, l.nr. 66c.
2 Husholdninger.
1.
Ingebret Pedersen, hf., G.br., Selveier, Tømmermand, f. 1821 Solum.
Andrea Jensd., h., f. 1833 Gj.
Jens Hagbart Andersen, hendes søn, f. 1863 Gj.
Marte Isaksd., Logerende enke, Forsørges af sine sønne, f. 1790 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 2 Faar.
2. Drengestuen.
Hans Hansen, hf., Skomaker, Inderste, f. 1807 Gj.
Maren Dorthea Olsd., h., f. 1813 Gj.
Venstøp Vestre, l.nr. 67a. (Senere br. nr. 19).
Peder Sigfridsen, hf., G.br., leil., Oldermand v/Sagbrug, f. 1812 Gj.
Karen Olsd., h., f. 1814 Holden.
Anne Helvig Pedersd., d., f. 1855 Gj.
Simen Pedersen, s., hjelper faderen, f. 1860 Gj.
Peder Olsen, pleiesøn, f. 1869 Kragerø.
Ole Pedersen, tilreisende, enkem., Maskinist, f. 1841 Gj.
Hans Pedersen, tilreisende, ug., Smed, f. 1849 Gj.
Kreat.: 1 ku, 1 ungdyr, 1 Faar.
Venstøp Vestre, l.nr. 67a.
Ludvig Saxe, hf., ug., Privat Forpagter v/Fossum Verk, f. 1836 Kvinesdal. Fraværende, p.t. i Christiania.
Marie Sofie Henriksd., ug., tj.p., f. 1845 Gj.
Venstøp Vestre, l.nr. 67a.
John Peder Aronsen, hf., Inderst, dagarb., leil., f. 1831 Sverige.
Kristine Andersd., h., f. 1840 Värmland.
Karoline Pedersd., b., f. 1860 Gj.
Andreas Pedersen, b., f. 1862 Gj.
Karen Marie Pedersd., b., f. 1867 Gj.
Hans Pedersen, b., f. 1869 Gj.
Kaisa Pedersd., b., f. 1871 Gj.
Peter Pedersen, b., f. 1872 Gj.
Anne Elise Pedersd., b., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Svin.
Venstøp Vestre, l.nr. 67a.
Eier: Fru Løvenskiold. Ubebodd.
Bruger: Peder Jansen. Kreatur: 2 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.
Venstøp N., l.nr. 68a. (Senere br. nr. 22).
Abraham Pedersen, hf., G.br., Hjulmager, Smed, Selveier, f. 1821 Gj.
Karen Nilsd., h., f. 1839 Holden.
Peder Abrahamsen, s., Hjelper faderen, f. 1857 Gj.
Kristian Abrahamsen, s., Hjelper Faderen, f. 1858 Gj.
Karoline Abrahamsd., d., f. 1861 Gj.
Jens Jensen, konens søn, f. 1867 Holden.
Maren Jørgensd., ug., tj.p., f. 1856 Holden.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kuer, 6 Faar, 1 Svin.
Venstøp, l.nr. 68b, 69, 70, (71, 72, 73)b. Skov.
Venstøp N., l.nr. 68c.
Ole Halvorsen, hf., enkem., G.br., Selveier, f. 1832 Lunde.
Gunhild Olsd., ug., d., f. 1853 Lunde.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Svin.
Venstøp N., l.nr. 68c og 69a.
Eier og bruger: Sigurd Olsen. Ubebodd.
Venstøp N., l.nr. 69a.
Gullik Hansen, hf., Snedker, Inderst, f. 1848 Slemdal.
Ingeborg Marie Kristiansd., h., f. 1855 Gj.
Anne Marie Gulliksd., f. 1874 Slemdal.
Hans Gulliksen, s., f. 1875 Gj.
Anne Margrete Kristiansd., Tilreisende, ug., Gaardmandsdatter, f. 1857 Gj.
Venstøp N., l.nr. 70a. (Senere br.nr. 28).
2 Husholdninger.
1.
Aavald Olsen, hf., G.br., Selveier, f. 1849 Moland.
Aasne Olsd., h., f. 1849 Moland.
Marie Aavaldsd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 1 Ku, 1 ungdyr, 1 Svin.
2.
Karen Svenkesd., husmor, enke, Inderst, Delvis understøttet, f. 1816 Gj.
Andreas Sakariassen, ug., hendes søn, murerarb., f. 1856 Gj.
Venstøp N., l.nr. 70c. (Senere br.nr. 29).
Ole Olsen, hf., G.br., Selveier, f., 1806 Vraadal, Hviteseid.
Sigfrid Leifsd., h., f. 1802 Moland.
Ole Olsen, s., hjelper faderen, f. 1834 Moland.
Johanne Kristiansd., sønnens hustru, f. 1848 Moland.
Anne Olsd., d., f. 1875 Gj.
Leif Olsen, s., hjelper faderen, f. 1842 Moland.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 1 Svin.
Venstøp N., l.nr. 71a. (Senere br. nr. 30).
Nils Nilsen, hf., enkem., G.br., Selveier, f. 1843 Slemdal.
Karen Nilsd., ug., Husholderske, f. 1837 Slemdal.
Maren Karine Kristoffersd., ug., tj.p., f. 1857 Gj.
Halvor Amundsen, ug., tj. karl, f. 1858 Saude.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer.
Venstøp N., l.nr. 71a.
Karen Gurine Kristiansd., hm., enke, huseier, dagarb., f. 1812 Gj.
Ingeborg Simensd., d., ug., f. 1835 Gj.
Venstøp N., l.nr. 71c. Katteberget.
Ole Olsen, hf., G.br., selveier, f. 1845 Bø.
Berte Andrea Andersd., h., f. 1838 Solum.
Andreas Olsen, s., f. 1866 Skien.
Edvard Kornelius Olsen, s., f. 1870 Gj.
Karl Johan Olsen, s., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Kalv.
Venstøp N., l.nr. 71d.
Lars Andersen, hf., Inderste, Dagarb. paa Lastetomten, f. 1837 Värmland, Sverige.
Ingeborg Nilsd., h., f. 1842 Gj.
Andreas Larsen, s., f. 1865 Gj.
Karen Marie Larsd., d., f. 1867 Gj.
Maren Johanne Larsd., d., f. 1873.
Venstøp N., l.nr. 72a. (Senere br. nr. 34).
Nils Olaus Olsen, hf., G.br., selveier, f. 1851 Gj.
Mathea Guttormsd., h., f. 1845 Hviteseid.
Inger Karoline Nilsd., d., f. 1873 Gj.
Ole Gundersen, enkem., Føderaad hos sønnen, f. 1802 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kuer, 1 Svin.
Venstøp N., l.nr. 72c.
Eier og bruger: Jacob Høyer i Skien.
Venstøp N., l.nr. 73a. (Senere br. nr. 36).
Solve Knudsen, hf., ug., G.br., selveier, f. 1841 Slemdal.
Kirsti Knudsd., ug., (søster?) Husholderske, f. 1833 Slemdal.
Kari Torkelsd., ug., tj.p., f. 1859 Saude.
Turine Petrea Olsd., Tilreisende gaardmandsdatter, f. 1863 Slemdal.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 6 Faar, 1 Svin.
Venstøp N., l.nr. 73d. (Senere br.nr. 37).
Nils Andersen, hf., G.br., selveier, f. 1810 Gj.
Karen Olsd., h., f. 1806 Solum.
Karen Gurine Nilsd., d., ug., f. 1853 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 2 Faar.
Fossum
Fossum S., l.nr. 74. (Senere br. nr. 1).
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
Ole Knudsen, hf., husmand, vægter, leil., f. 1827 Gj.
Andrea Olsd., h., f. 1826 Gj.
Olaus Olsen, s., ug., Reberbanearb., f. 1855 Gj.
Peder Olsen, s., ug., Dagarb. paa Bryggeri, f. 1858 Gj. (Bor i Skien).
Knud Olsen, s., ug., Saugdreng, f. 1861 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
Peder Aslaksen, hf., Snedker, husmand, leil., f. 1811 Gj.
Maren Kirstine Madsd., h., f. 1810 Gj.
Anne Evensd., ug., tj.p., f. 1858 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Faar.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
Lars Rasmussen, hf., G.br., leil., f. 1808 Gj.
Maren Karine Hansd., h., f. 1809 Gj.
Anne Mathea Larsd., d., ug., hos Foreldrene, f. 1842 Skien.
Andrea Magnusd., ug., tj.p., f. 1859 Gj.
Idda Marie Pedersd., ug., Tilreisende fra Porsgr., f. 1864 Porsgrund.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 1 ungdyr, 3 Faar.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
Olaus Ellefsen, hf., Husmand, Sagarb., f. 1843 Slemdal.
Maren Andrea Olsd., h., f. 1847 Slemdal
Maren Andrine Olausd., d. f. 1866 Slemdal.
Edvard Olausen, s., f. 1870 Slemdal.
Kreat.: 2 Kuer, 3 Faar.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
Aslak Ingebretsen, hf., enkem., f. 1825 Gj.
Maren Elise Aslaksd., d. f. 1856 Gj.
Ingebret Aslaksen, s., ug., f. 1861 Gj.
Anne Mathea Aslaksd., d., f. 1863 Gj.
Nils Aslaksen, s., f. 1865 Gj.
Hans Aslaksen, s., f. 1868 Gj.
Aslaug Marie Johannesd., enke, Svigermoder, f. 1806 Gj. Delvis Understøttelse.
Fraværende: Andreas Jørgensen, Skomager, p.t. Melum i Solum, f. 1830 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 3 Faar.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
Ingebret Frandsen, hf., Jordarb., husm., leil., f. 1822 Gj.
Hanna Elise Marie Andersd., h., f. 1824 Porsgrund.
Hans Andreas Ingebretsen, s., ug., Dagarb., f. 1859 Gj.
Ingebret Ingebretsen, s., g., Inderst, Dagarb., f. 1851 Gj.
Ingeborg Karine Jacobsd., g., f. 1849 Melum.
Elise Marie Ingebretsd., deres d., f. 1874 Melum.
Frands Halvorsen, hf.,'s fader, enkem., delvis fattigunderstøttelse, f. 1786 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold. 2 Husholdninger.
1.
Nils Hansen, hf., Skredder, husmann, leil., f. 1813 Helgen, Holden.
Inger Hansd., h., f. 1813 Holden.
Marte Mathilde Talie Nilsd., d., ug., hjelper moderen, f. 1851 Gj.
Andreas Nilsen, s., Inderst, Dagarb., g., f. 1854 Gj.
Karen Andrea Ingebretsd., hans hustru, f. 1856 Gj.
Kreat.: 2 Kuer.
2.
Helvig Simensd., enke, husmor, Delvis Fattigunderst., f. 1816 Gj.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
Hans Olsen, hf., husm, leil., Hagearb., f. 1842 Gj.
Margrethe Kristoffersd., h., f. 1839 Gj.
Kristian Hansen, s., f. 1872 Gj.
Karoline Marie Hansd., d., f. 1874 Gj.
Kreat.: 2 Kuer.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold. 
John Jensen, hf., enkem., Reberbanearb., f. 1810 Gj.
Karen Elise Johnsd., d., ug., hos faderen, f. 1836 Gj.
Karoline Johnsd., d., ug., hos faderen, f. 1842 Gj.
Jensine Johnsd., d., ug., hos faderen, f. 1850 Gj.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
Nils Pedersen, hf., husm., leil., Privat Materialskriver, f. 1818 Gj.
Maren Thorsd., h., f. 1826 Gj.
Theodor Nilsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1857 Gj.
Peder Nilsen, s., f. 1864 Gj.
Petter Bernhard Nilsen, s., f. 1867 Gj.
Karen Thorsd., ug., tj.p., f. 1859 Saude.
Nils Pedersen, g., Tilreisende Amtsskolelærer fra Sannikedal, f. 1843 Gj.
Hanna Gurine Pedersd., g., f. 1846 Gj.
Kreat.: 2 Kuer.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Edvard Andersen.
Edvard Andersen, hf., Inderst, Selveier, Skomager, f. 1847 Gj.
Aslaug Marie Johannesd., h., f. 1839 Gj.
Karen Marie Edvardsd., d., f., 1872 Gj.
Julie Edvardsd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Hest.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
John Jacob Petersen, hf., Bokholder v/Fossum Verk, f. 1815 Gj.
Sofie Helvig, h., f. 1820 Gj.
Severine Wilhelmine Petersen, d., ug., f. 1847 Gj.
Emilie Gundersd., ug., tj.p., f. 1854 Eidanger.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
Otto Realf Ottosen, hf., ug., Forvalter v/Fossum Verk. Fraværende, p.t. Kristiania, f. 1828 Sande.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer.
Drengestuen:
Andreas Isaksen, ug., Tjener, f. 1836 Gj.
Mathea Konradine Fos, ug., tjener, f. 1839 Gj.
Maren Knudsd., ug., tjener, f. 1847 Gj.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold. 6 Husholdninger.
1. 
Peder Jonsen, hf., Møllermester, Jordbr., leil., f. 1814 Gj.
Inger Laurine Pedersd., h., f. 1813 Porsgrund.
Anna Kirstine Pedersd., ug., d., hos foreldrene, f. 1845 Gj.
Ingeborg Marie Kristiansd., hennes d., f. 1865 Skien.
Andreas Pedersen. Tilreisende søn, Smed, g., f. 1843 Gj.
Olaus Andreasen, hans søn, f. 1870 Solum.
2.
Remine Andrea Rasmusd., hm., ug., Fattiglem, f. 1834 Vanse.
Hanne Teodore Aline Hansd., hendes d., f. 1868 Vanse.
Jørgen Edvard Jensen, hendes søn, f. 1873 Gj.
3.
Even Abrahamsen, hf., Dagarb., Inderst, f. 1811 Slemdal.
Berte Trulsd., h., f. 1819 Gj.
4.
Hans Jacobsen, hf., innerst, Fattigunderst., f. 1802 Gj.
Magnhild Eriksd., h., f. 1813 Gj.
5.
Jørgine Knudsd., hm., enke, Fattigunderst., f. 1807 Gj.
6.
Inger Jørgine Hansd., hm., ug., Fattigunderst., f. 1820 Gj.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
Anne Sigurdsd., hm, enke, Inderst, delvis fattiginnerst., f. 1815 Gj.
Helene Andersd., hendes Stedmoder, enke, f. 1791 Solum.
Fossum S., l.nr. 74. 
Eier: Fru Løvenskiold. 4 Husholdninger. (Liabrakke).
1. 
Hans Nilsen, hf., Inderst, Blind, Vesentlig Fattigunderst., f. 1813 Gj.
Anne Gurine Nilsd., h., f. 1810 Gj.
2.
Anna Katarina Jacobsd., ug., Vesentlig Fattigunderst., f. 1804 Gj.
Gunhild Marie Jacobsd., Søster, Vesentlig Fattigunderst., f. 1815 Gj.
3.
Anne Dorothea Jensd., hm., enke, Delvis Fattigunderst., f. 1822 Gj.
Anna Caroline Nilsd., d., hos moderen, f. 1852 Gj.
4. 
Maren Kirstine Eriksd., ug., Vesentlig Fattigunderst., f. 1819 Gj. Fraværende.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold. 6 Husholdninger. (Liabrakke).
1.
Gunhild Olsd., hm., enke, Inderst, Fattigunderst., f. 1848 Skien.
Hans Hagerup Ellefsen, hendes Stedsøn, f. 1862 Gj.
Ingeborg Olsd., hendes Søster, ug., f. 1862 Skien.
Ellef Ellefsen, hendes søn, f. 1874 Gj.
2.
Anders Hansen, hf., g., Delvis forsørget af sin søn, f. 1806 Holden.
Andrea Johannesd., h., f. 1810 Holden.
Annette Andersd., d., f. 1854 Gj. Fraværende p.t. i Porsgrund.
3.
Elen Kirstine Olsd., hm., enke, Delvis fattigunderst., f. 1829 Gj.
Johan Hansen, s., Sagbr.arb., f. 1858 Gj.
Erik Hansen, s., Saugdreng, f. 1861 Gj.
Ole Hansen, s., f. 1863 Gj.
Peder Hansen, s., f. 1865 Gj.
4.
Maren Hansd., enke, Delvis fattigunderst., f. 1794 Gj.
5.
Ole Fredriksen, hf., Feier, f. 1849 Gj.
Inger Marie Gundersd., h., f. 1852.
Inger Kirstine Olsd., d., f. 1874 Gj.
6.
Nils Halvorsen, hf., Skolelærer, f. 1844 Toden, Ramnes.
Aslaug Rasmusdatter, h., f. 1849 Gjerstad.
Fossum S., l.nr. 74.
2 Husholdninger.
1.
Jacob Larsen, hf., G.br., Smed, Selveier, f. 1839 Skien.
Hanna Fredrikke Nilsd., h., f. 1843 Solum.
Immanda Sammelle Jacobsd., b., f. 1866 Skien.
Thora Laura Jacobsd., b., f. 1868 Skien.
Julie Haralda Jacobsd., b., f. 1871 Laurvig.
Nilie Petronelle Jacobsd., b., f. 1873 Solum.
Nils Fredrik Jacobsen, b., f. 1875 Gj.
Torgan Olsd., ug., tj.p., f. 1859 Saude.
2.
Marte Olsd., hm., enke, delvis fattigunderst., f. 1814 Gj.
Anne Marie Svendsd., d., hos moderen, f. 1838 Gj.
Olaus Svendsen, ug., s., Sjømand, f. 1844 Gj. Fraværende.
Rasmus Svendsen, ug., s., Snedker, f. 1854 Gj.
Fossum S., l.nr. 74.
Karen Margrete Larsen, hm., enke, Landhandlerinde, f. 1803 Gj.
Sofie Magdalene Larsen, d., ug., hjelper moderen, f. 1835 Gj.
Ingebret Karl Larsen, s., Handelsbetjent i Kristiania, f. 1832 Gj.
Gunhild Pedersd., ug., tj.p., f. 1842 Gj. (fra S. Stulen A)
Fraværende, p.t. i Skien: Johan Pedersen, logerende Bogholder v/Fossum Verk, f. 1850 Skien.
Fossum S., l.nr. 74.
Eier: Fru Løvenskiold.
John Poulsen Fos, hf., Pentionist, f. 1803 Holden.
Karen Laurine Fos, h., f. 1807 Brevig.
Maren Eline Ellefsd., ug., tj.p., f. 1847 Slemdal.
Fossum N., l.nr. 75. Samt l.nr. (74, 89, 90, 91)c og 76, 77, 94b.
Eier: Fru Løvenskiold.
Hedvig Løvenskiold, hm., enke, Godseier, f. 1838 Kiøbenhavn.
Herman Leopold Løvenskiold, Tilreisende søn, Skolelærer i Christiania, f. 1859 Gj.
Egert Kristoffer, Fredrik Adam, s., f. 1861 Gj.
Sigfrid Løvenskiold, s., f. 1863 Gj.
Hedevig Løvenskiold, d., f. 1865 Gj.
Severin Løvenskiold, s., f. 1871 Gj.
Herman Løvenskiold, s., f. 1873 Gj.
Adam Kristoffer Løvenskiold, Tilreisende bestefader, Øverstkom. hos Kongen, f. 1804 Gj.
Louise Katrine Løvenskiold, hans d., tilreisende, f. 1857 Haage.
Laura Becher, ug., lærerinde, f. 1856 Kallundborg, Danmark.
Behadinde Kristensen, ug., Husjomfru, f. 1846 Nitedal.
Thora Mathilde Olsen, ug., tj. Børnepige, f. 1859 Tønsberg.
Thora Marie Eriksen, ug., tj., Børnepige, f. 1849 Kristiania.
Louise Larsen(?), ug., Kammerpige, f. 1846 Skien.
Bergitte Gregersen, ug., Stuepige, f. 1847 Hitterdal.
Marie Johannesd., ug., Kokkepige, f. 1852 Bærum.
Ingeborg Amundsd., ug., Budeie, f. 1846 Saude.
Kristine Kristoffersd., ug., Budeie, f. 1856 Hitterdal.
Martine Ryen, Tilreisende fra Skien, ug., f. 1852 Skien.
Hanna Marie Gulliksen, Tilreisende fra Skien, ug., f. 1854 Gj.
Peder Svendsen, ug., Kudsk, f. 1851 Malmøhus, Sverige.
Nils Olsen, ug., Jæger, f. 1840 Malmøhus, Sverige.
Edvard Halvorsen, ug., tj.karl, f. 1842 Askim.
Gullik Gulliksen, ug., tj. karl, f. 1855 Holden.
Kreat.: 11-1 Hester, 1 Okse, 29 Kuer, 13 ungdyr, 2 Svin.
Fossum N., l.nr. 75.
Eier: Fru Løvenskiold.
Jens Johnsen, ug., hf., Gartner, f. 1844 Kristianstad, Sverige.
Fossum N., l.nr. 75.
Eier: Fru Løvenskiold. 2 husholdninger.
1.
Johan Lindgren, hf., Agronom v/Fossum Verk, f. 1841 Elfsborgs len, Sverige.
Maren Kirstine Jonasd., h., f. 1838 Modum.
2.
Ingebret Ingebretsen, hf., Tidl. verkstedarb., f. 1798 Gj.
Inger Marie Sørensd., h., f. 1805 Gj.
Anton Hagbart Ingebretsen, s., ug., Snedker, f. 1849 Gj.
Fossum N., l.nr. 75.
Eier: Fru Løvenskiold.
Peder Berntsen, hf., Fjøsmand, husm., leil., f. 1833 Slemdal.
Gunhild Torstensd., h., f. 1838 Saude.
Trine Marie Pedersd., d., f. 1865 Gj.
Jacob Pedersen, s., f. 1867 Gj.
Theodor Pedersen, s., f., 1870 Gj.
Lauris Bernhard Pedersen, s., f. 1875 Gj.
Fossum N., l.nr. 75.
Eier: Fru Løvenskiold. 2 Husholdninger.
1.
Kristian Nilsen, hf., Inderste, vesentlig fattigunderstøttet, f. 1808 Gj.
Anne Abrahamsd., h., f. 1812 Gj.
2.
Anne Olsd., hm., enke, vesentlig fattigunderstøttet, f. 1822 Gj.
Halvor Halvorsen, s., f. 1866 Gj.
Fossum N., l.nr. 75.
Eier: Fru Løvenskiold.
Anne Helvig Andersd., hm., enke, Jordbrug til leie, delvis fattigunderstøttet, f. 1810 Gj.
Ingeborg Halvorsd., tj.p., ug., f. 1858 Nes i Saude.
Kreat.: 1 Ku, 2 Faar.
Fossum N., l.nr. 75.
Eier: Fru Løvenskiold.
Gunder Aslaksen, hf., husmand, leil., f. 1821 Gj.
Kirsten Nilsd., h., f. 1832 Gj.
Nils Gundersen, ug., s., Møller, f. 1854 Gj.
Mads Gundersen, ug., s., Saugbr. arb., f. 1856 Gj.
Peter Gundersen, s., f. 1866 Gj.
Simon Gundersen, s., f. 1871 Gj.
Anne Gundersd., d., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Faar.
Fossum N., l.nr. 75.
Eier: Fru Løvenskiold.
Aslak Gundersen, hf., Saugarb., husmand, leil., f. 1821 Gj.
Marie Halvorsd., h., f. 1827 Gj.
Inger Marie Aslaksd., d., f. 1863. Gj.
Anne Kirstine Aslaksd., d., f., 1870 Gj.
Kreat.: 2 Kuer.
Fossum N., l.nr. 75. (Dyrendal)
Eier: Fru Løvenskiold.
Kirsten Kristoffersd., hm., enke, jord tilleie, delvis fattigunderst., f. 1833 Gj.
Jacob Johannesen, ug., s., Sagarb., f. 1859 Gj.
Marie Johannesd., d., f. 1861 Gj.
Johannes Johannesen, s., f. 1863. Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 2 Faar.
Fossum N., l.nr. 75.
Eier: Fru Løvenskiold.
Ingebret Pedersen, hf., husmand, leil., f. 1834 Gj.
Karen Nilsd., h., f. 1831 Gj.
Nils Ingebretsen, s., f. 1861 Gj.
Anne Ingebretsd., d., f. 1863 Gj.
Berte Ingebretsd., d., f., 1863 Gj.
Grete Ingebretsd., d., f., 1867 Gj.
Peder Ingebretsen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 5 Faar.
Fossum N., l.nr. 75.
Eier: Fru Løvenskiold.
Hans Mikkelsen, hf., enkem., pentionist, husmand, leil., f. 1825 Slemdal.
Sofie Mathilde Hansd., d., f. 1861 Gj.
Marie Hansd., d., f. 1865 Gj.
Turine Kirstine Nilsd., ug., Husholderske, f. 1852 Laurdal.
Kirsten Jacobsd., ug., tj.p., f. 1858 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 5 Faar.
Fossum N., l.nr. 75.
Eier: Fru Løvenskiold. 2 Husholdninger.
1.
Ole Torstensen, hf., Inderste, Kjøbmand, f. 1852 Saude.
Ingeborg Halvorsd., h., f. 1849 Saude.
Torine Gu….? Olsd., d., f. 1873 Slemdal.
Halvor Olsen, s., f. 1875 Gj.
2.
Andreas Halvorsen, hf., Inderst, Saugmester, f. 1832 Gj.
Karen Marie Davidsd., h., f. 1832 Hedrum.
Halvor Andreasen, s., Saugdreng f. 1862 Gj.
Karoline Andreasd., d., f. 1863 Gj.
Didrik Anton Andreasen, s., f. 1866 Gj.
Bø S., l.nr. 76, 77. 
Ubebodd. Eier: Fru H. Løvenskiold. Drives under ett med l.nr. 75.
Bø, Midtre, l.nr. 78.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Isak Nilsen, hf., G.br., leil., f. 1829 Slemdal.
Marie Jonsd., h., f. 1841 Slemdal.
Nils Isaksen, s., f. 1863 Slemdal.
Berte Karine Isaksd., d., f. 1867 Slemdal.
Jon Isaksen, s., f. 1871 Slemdal.
Hans Jacob Isaksen, s., f. 1874 Gj.
Isak Jensen, ug., tj., f. 1855 Gj.
Anna Gulliksd., Haugerød, ug., tj.p., f. 1858 Søvde. (Sauherad).
Kreat.: 2 Hester, 4 Kuer, 2 ungdyr, 7 Faar.
Bø, Midtre, l.nr. 79.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ingebret Nilsen, hf., G.br., leil., f. 1844 Gj. Fraværende.
Lovise Simensd., h., f. 1840 Sandsvær.
Anna Sofie Ingebretsd., d., f. 1873 Sandsvær.
Aaste Tollefsd. Stovdalen, ug., tj.p., f. 1846 Saude.
Hans Simonsen, ug., tj.gutt, f. 1853 Sandsvær.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Faar.
(Hans Mikkelsen Fossum bruker noe jord og har her 1 ku).
Bø, l.nr. 80. Børønning.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Lars Olsen, hf., husm. m/jord, f. 1825 Gj.
Marte Gurine Rasmusd., h., f. 1824 Gj.
Ole Larsen, s., hjelper faderen, f. 1859 Gj.
Marte Kirstine Halvorsd., ug., tj.p., f. 1845 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Ungdyr, 5 Faar.
Bø, l.nr. 80. Børønning.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Johan Jonsen, hf., husm. m/jord, f. 1826 Kville pr.gj., Sverige.
Birte Kirstine Jonsd., h., f. 1826 Gj.
Jens Johansen, s., Saugbr. arb., f. 1855 Gj.
Gunhild Marie Johansd., d., f. 1865 Gj.
Olaus Johansen, s., f. 1868 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar.
Bø, l.nr. 80. Børønning. (Geitebua)
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Jens Møller Larsen, hf., ug., husm. m/jord, f. 1828 Gj.
Anne Larsd., søster, ug., hjelper broderen, f. 1813 Gj.
Marie Larsd., søster, ug., hjelper broderen, f. 1817 Gj.
Kreat.: 4 Kuer, 2 Faar.
Bø, l.nr. 80. Børønning. (Bjørndalen)
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Jonsen, hf., husm. m/jord, f. 1835 Gj.
Helvig Mathiasd., h., f. 1830 Svarstad, S. Lardal.
Maren Gurine Olsd., d., Hjelper faderen, f. 1860 Gj.
Gunhild Marie Olsd., d., f. 1864 Gj.
Johannes Olsen, s., f. 1868 Gj.
Hans Martin Olsen, s., f. 1871 Gj.
Ole Olsen, s., f. 1875 Gj.
Gunhild Johannesd., husfaderens moder, delvis Føderaad, delvis understøttelse, f. 1802 Skien.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 8 Faar.
Bø, l.nr. 80. Bjørndalen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Karen Jensd., ug., bruger et stykke jord, f. 1821 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 2 Faar. 
Bø N., l.nr. 81. 
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Nilsen, hf., G.br., leil., f. 1806 Gj.
Kirstine Johannesd., h., f. 1806 Skien.
Johannes Olsen, s., g., Inderst, f. 1845 Gj.
Petronelle Isaksd., hans kone, f. 1845 Slemdal.
Karen Elise Johannesd., d., f. 1868 Gj.
Beate Sofie Johannesd., d., f. 1870 Gj.
Inger Andrea Johannesd., d., f. 1872 Gj.
Ole Johannesen, s., f. 1875 Gj.
Anne Kirstine Olsd., hf.s datter, innerst, f. 1842 Gj.
Nicoline Johannesd., husmoderens datter, f. 1860 Skien.
Ole Helgesen, pleiebarn.
Kreat.: 1-1 Hest, 6 Kuer, 6 Faar, 1 Svin.
Bø N., l.nr. 82. 
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Kristen Kristensen, hf., G.br., leil., f. 1816 Gj.
Anne Marie Johannesd., h., f. 1813 Gj.
Johannes Kristensen, s., hjelper faderen, f. 1852 Gj.
Lars Kristensen, s., er syg, f. 1858 Gj.
Hans Hansen, fostersøn, f. 1866 Gj.
Tilreisende fra Skien:
Lars Larsen Lunde, g., Sagbr.arb., f. 1833 Saude.
Maren Kirstine Kristensd., h., (husfaderens datter), f. 1847 Gj.
Kristen Larsen, s., f. 1872 Skien.
Laurits Larsen, s., f. 1873 Skien.
Kreat.: 2 Hester, 3 Kuer, 2 kalver, 6 Faar.
Bø N., l.nr. 83. 
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Nils Danielsen, hf., G.br., leil., f. 1823 Slemdal.
Inger Olsd., h., f. 1824 Slemdal.
Ole Kristen Nilsen, s., hjelper faderen, f. 1855 Slemdal.
Berte Marie Nilsd., d., f. 1860 Gj.
Kirsten Sofie Nilsd., d., f. 1863 Gj.
Nella Lovise Nilsd., d., f. 1865 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 4 Kuer, 2 Kalver, 8 Faar, 1 Svin.
Bø, l.nr. 84. Børønning.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Kristen Nilsen, hf., husm. m/jord, f. 1823 Gj.
Karen Olsd., g., f. 1824 Gj.
Ingeborg Marie Kristensd., d., ug., hjelper faderen, f. 1852 Gj.
Ole Kristensen, s., ug., Rebslager, f. 1859 Gj.
Nils Kristensen, s., f. 1860 Gj.
Ingebret Kristensen, s., f. 1862 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar.
Bø, l.nr. 84. Børønning.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Jacob Solvesen, hf., enkem., husm. m/jord, f. 1812 Gj.
Ole Jacobsen, s., g., Hjelper faderen, f. 1844 Gj.
Gurine Gundersd., g., f. 1846 Hvala, Holden.
Maren Anne Olsd., d., f. 1869 Gj.
Karen Marie Olsd., d., f. 1871 Gj.
Inger Karine Olsd., d., f. 1873 Gj.
Ingeborg Jacobsd., husfaderens datter, ug., hjelper faderen, f. 1840 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 3 Kuer, 1 kalv, 4 Faar.
Bø, l.nr. 84. Glomstulen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Anders Toresen, hf., husm. m/jord, f. 1841 Slemdal.
Tora Henriksd., g., f. 1845 Saude.
Theodor Andersen, s. f. 1871 Slemdal.
Amalie Kristine Andersd., d., f. 1873 Slemdal.
Mathilde Andersdatter, d., f. 1874 Gj.
Ingeborg Pedersd. Fossum, ug., barnepige, f. 1864 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 2 kalver, 3 Faar.
Bø, l.nr. 84. Nistre.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Kittil Sigurdsen, hf., husm. m/jord, f. 1848 Holden.
Anne Marie Gundersd., g., f. 1850 Holden.
Gunder Kittilsen, s., f. 1875 Gj.
Kirsten Marie Gundersd., ug., tj.p., f. 1858 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 1 Kalv, 8 Faar.
Bø N., l.nr. 85. 
Eier: Fru H. Løvenskiold. 2 husholdninger.
1.
Borge Knudsen, hf., G.br., leil., f. 1839 Sandsvær.
Marte Marie Mathiasd., g., f. 1825 Ladal.
Karl Kristian Borgesen, s., f. 1860 Sandsvær.
Martin Torvald Borgesen, s., f. 1868 Sandsvær.
2.
Knud Olsen, hf., Føderaad, f. 1806 Sandsvær.
Gunhild Marie Halvorsd., f. 1798 Kongsberg.
Fraværende: Elen Kirstine Sigurdsd. Hanemo, ug., tj.p. f. 1859 Sandsvær. P.t. Sandsvær.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 6 Faar.
Kise
Kise, l.nr. 86 og 100 (Rosvald).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Nilsen, hf., G.br., leil., f. 1835 Gj.
Anne Nilsd., g., f. 1844 Gj.
Nils Olsen, s., f. 1864 Gj.
Inger Kirstine Olsd., d., f. 1869 Gj.
Kristian Olsen, s., f. 1872 Gj.
Ole Olsen, s., f. 1874 Gj.
Nils Gundersen, ug., tj., f. 1855 Gj.
Inger Marie Aslaksd., tj., f. 1842 Gj.
Ingeborg Simonsd., husmoderens moder, føderaad, f. 1810 Gj.
Maren Nilsd., husmoderens søster, tj., f. 1853 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 9 Kjør, 16 Faar.
Kise, l.nr. 87.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Rasmus Kristensen, hf., G.br., leil., f. 1823 Gj.
Kirsten Marie Hansd., g., f. 1823 Gj.
Martin Rasmussen, s., ug., Hjelper faderen, f. 1847 Gj.
Karen Marie Rasmusd., d., ug., Hjelper faderen, f. 1850 Gj.
Kristian Rasmussen, s., ug., Hjelper faderen, f. 1855 Gj.
Ingebret Rasmussen, s., ug., Hjelper faderen, f. 1858 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 5 Kuer, 8 Faar, 1 Svin.
Martin Rasmussen har 1 hest.
Kise, l.nr. 88. Rød.
Eier: Fru H. Løvenskiold. 2 husholdninger.
1.
Anders Johansen, hf., husm. m/jord, f. 1846 Sigdal.
Pernille Halvorsd., g., f. 1842 Gj.
Anne Andersd., d., f. 1870 Gj.
Ingeborg Andersd., d., f. 1872 Gj.
Marie Andersd., d., f. 1875 Gj.
Johannes Rasmussen, legdsgutt, f. 1864 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 1 Kalv, 4 Faar.
2.
Margrete Kistine Halvorsd., ug., dagarb., husmor, fattig, f. 1846 Gj.
Gunder Gustavsen, hendes søn, f. 1875 Gj.
Hoppestad
Hoppestad Nedre, l.nr. (89, 90, 91)a. (Senere br. nr. 1).
Erik Olsen, hf., G.br., Selveier, f. 1818 Gj.
Marie Andersd., g., f. 1812 Gj.
Gunder Eriksen, s., ug., hjelper faderen, f. 1844 Gj.
Anne Dorthea Eriksd., d., ug., hjelper faderen, f. 1849 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 7 Faar.
Hoppestad Nedre, l.nr. (89, 90, 91)b, 92c, 93d. (Senere br. nr. 2).
Peder Larsen, hf., G.br., Selveier, f. 1823 Gj.
Maren Halvorsd., g., f. 1834 Gj.
Karen Marie Pedersd., d., ug., f. 1855 Gj.
Lars Pedersen, s., ug., f. 1858 Gj. (Eier l.nr. (92, 93)ab av øvre Hoppestad.)
Anne Sofie Pedersd., d., ug., f. 1861.
Fraværende: Gunnulf Nilsen Hegna, Logerende ug., Lærer, f. Flaa i Lunde.
Kreat.: 1 Hest, 7 Kuer, 8 Faar, 1 Svin.
Hoppestad Nedre, l.nr. (89, 90, 91)c, 92d. (Senere br. nr. 3 og 4).
Lars Olsen, hf., ug., G.br., selveier, f. 1837 Gj.
Lovise Ellefsd. Sandbrække, ug., tj.p., f. 1834 Slemdal.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 Kalv, 2 Faar.
Hoppestad Nedre, l.nr. (89, 90, 91)d. (Senere br. nr. 5).
2 Husholdninger.
1.
Ole Olsen, hf., enkem., G.br., selveier, f. 1832 Gj.
Karen Dorthea Olsd., d., ug., hjelper faderen, f. 1856 Gj.
Nils Olsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1859 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kuer, 6 Faar.
2.
Karen Klausd., husmor, enke, føderaad, f. 1800 Gj.
Hoppestad Nedre, l.nr. (89, 90, 91)e. (Senere br. nr. 6).
Hoppestad Nedre, l.nr. (89, 90, 91)f. (Senere br. nr. 7).
Ubebodd. Eier: Fru H. Løvenskiold. Disse l.nr. drives under ett med l.nr. 75 (Fossum).
Hoppestad Øvre, l.nr. 92a (senere br.nr. 8) og l.nr. 93a (senere br. nr. 11).
Halvor Larsen, hf., G.br., selveier, f. 1842 Gj.
Kirsten Ingebretsd., h., f. 1846 Gj.
Lars Halvorsen, s., f. 1872 Gj.
Karen Halvorsd., d., f. 1873 Gj.
Gunhild Nilsd., ug., tj., f. 1847 Saude.
Inger Pedersd., ug., tj., f. 1862 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.
Hoppestad Øvre, l.nr. 92b.
Ubebodd. Eier: Fru H. Løvenskiold. Drives under ett med l.nr. 75.
Hoppestad Øvre, l.nr. 92b 93b.
Ubebodd. Eier: Lars Pedersen. Drives sammen med l.nr. (89, 90, 91)b, og 92e, 93d. 
Hoppestad Øvre, l.nr. 93c 94b.
Ubebodd. Eier: Fru H. Løvenskiold.
Hoppestad Øvre, l.nr. 93e
Ubebodd. Eier: Gunder Eriksen. Drives sammen med l.nr. (89, 90, 91)a.
Hoppestad Øvre, l.nr. 94a (senere br.nr. 14).
Eier: Sveinung Hansen Hem (fra Sauherad).
Knud Petter Kristoffersen, hf., G.br., forpakter, f. 1811 Kongsberg.
Karen Ivarsd., h., f. 1811 Solum.
Jørgen Herman Olsen, ug., legdslem, f. 1813 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 kuer.
Hoppestad Øvre, l.nr. 94b (senere br.nr. 15).
Eier: Fru H. Løvenskiold. Ubebodd.
Aas
Aas S., l.nr. 95. (De senere br. nr. 1 og 2).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Peder Hansen, hf., G.br., leil., f. 1844 Slemdal.
Lisa Kristoffersd., h., 1842 Gj.
Hans Kristian Pedersen, s., f. 1870 Gj.
Inger Marie Pedersd., d., f. 1872 Gj.
Maren Guneli Pedersd., d., f. 1874 Gj.
Inger Torine Reiersd., ug., tj.p., f. 1856 Gj.
Anne Marie Davidsd., enke, forsørges af søn Peder Hansen, f. 1804 Gj.
Kreat.: 1-1 Hester, 6 Kuer, 7 Kalver, 8 Faar, 1 Svin.
Aas S., l.nr. 96. (senere br. nr. 3).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Gundersen, hf., G.br., leil., f. 1825 Slemdal.
Anne Nilsd., h., f. 1830 Slemdal.
Ingeborg Marie Olsd., d., hjelper faderen, f. 1860 Gj.
Anne Dorthea Olsd. d., hjelper faderen, f. 1862 Gj.
Maren Olsd., d., f. 1870 Gj.
Gunder Olsen, s., f. 1872 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 5 Kuer, 2 Kalver, 6 Faar, 1 Svin.
Aas S., l.nr. 97. (pladse). Aashammer.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Tovsen, hf., husm. m/jord, f. 1832 Saude.
Ingeborg Jensd., h., f. 1832 Saude.
Ingeborg Olsd., d., f. 1858 Saude.
Anne Olsd., d., f. 1864 Saude.
Ole Olsen, s., f. 1869 Gj.
Erik Andreas Olsen, s., f. 1870 Gj.
Birgite Marie Olsd., d., f. 1870 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 3 Faar.
Aas S., l.nr. 97. (pladse). Aashammer.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Peder Jacobsen, hf., husm. m/jord, f. 1828 Slemdal.
Karen Knudsd., h., f. 1828 Gj.
Jacob Pedersen s., bakersvend, tilreisende fra Skien, f. 1856 Gj.
Knud Pedersen s., bakersvend, tilreisende fra Skien, f. 1858 Gj.
Hanna Pedersd., d., f. 1862 Gj.
Petter Pedersen, s., f. 1864 Gj.
Karen Pedersd., d., f. 1867 Gj.
Mari Pedersd., d., f. 1870 Gj.
Josefine Pedersd., d., f. 1872 Gj.
Johan Pedersen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Svin.
Aas S., l.nr. 97. (pladse). Gaashølen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Olsen, hf., husm. m/jord, f. 1833 Gj.
Gurine Knudsd., h., f. 1831 Gj.
Kisten Olsd., d., hjelper moderen, f. 1855 Gj.
Johanne Olsd., d., f. 1867 Gj.
Ole Olsen, s., f. 1872 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar.
Aas S., l.nr. 97. (pladse). Gaashølen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Jens Halvorsen, hf., husm. m/jord, f. 1820 Gj.
Kistine Jensd., h., f. 1823 Gj.
Halvor Jensen, s., ug., Sagbrugsarb., f. 1849 Gj.
Ingebret Jensen, s., ug., f. 1851 Gj.
Maren Karine Jensd., ug., hjelper moderen, f. 1855 Gj.
Andrea Jensine Jensd., d., ug., hjelper moderen, f. 1858 Gj.
Karen Jensd., d., f. 1862 Gj.
Mathilde Jensd., d., f. 1867 Gj.
Kreat.: 4 Kuer, 6 Faar, 1 Svin.
Aas S., l.nr. 97. (pladse). Pladsen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Jan Isaksen, hf., husm. m/jord, f. 1838 Gj.
Anne Helvig Kristensd., h., f. 1845 Gj.
Kristian Jansen, s., f. 1872 Gj.
Isak Jansen s., f. 1874 Gj.
Isak Isaksen, tj., f. 1864 Gj.
Ingeborg Isaksd., ug., tj.p., f. 1857 Gj.
Fraværende p.t. i Porsgrund: 
Halvor Torstensen, hf., dagarb., innerst, f. 1853 Saude.
Berthe Dorthea Isaksd., h., f. 1839 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 6 Faar.
Aas N., l.nr. 98 (senere br. nr. 5).
Eier: Fru H. Løvenskiold. 2 Husholdninger.
1.
Ingebret Halvorsen, hf., G.br., leil., f. 1826 Gj.
Kari Jørgensd., h., f. 1820 Saude.
Halvor Ingebretsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1853 Gj.
John Ingebretsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1856 Gj.
Ole Ingebretsen, s., f. 1862 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 6 Kuer, 1 Kalv, 7 Faar, 1 Svin.
2.
Halvor Olsen, enkem., Føderaad, f. 1801 Gj.
Tilreisende: Johan Andersen, ug., omstreifer, f. 1853 Tønsberg.
Aas N., l.nr. 99 (senere br. nr. 6).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Jacob Olsen, hf., G.br., leil., f. 1834 Slemdal.
Karen Kistine Kristiansd., h., f. 1844 Slemdal.
Nella Jacobsd., d., f. 1863 Slemdal.
Maren Jacobsd., d., f. 1866 Slemdal.
Anne Jacobsd., d., f. 1868 Slemdal.
Anne Bredine Jacobsd., d., f. 1872 Gj.
Olava Jacobsd., d. f. 1874 Gj.
Karoline Jacobsd., f. 1818 Slemdal.
Nils Olsen, tilreisende fra Skien, f. 1853 Slemdal.
Ole Kristiansen, tilreisende fra Skien.
Kreat.: 1-1 Hester, 4 Kuer, 5 Faar, 1 Svin.
Rosval
L.nr. 100. Ubebodd. Eies av fru Løvenskiold.
Furuval
Furuval, l.nr. 101, 102ab. 
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Mads Jacobsen, hf., G.br., leil., f. 1830 Gj.
Ingeborg Helgesd., h., f. 1826 Gj.
Maren Madsd., d., hjelper faderen, f. 1854 Gj.
Johannes Madsen, s., hjelper faderen, f. 1857 Gj.
Hans Edvard Madsen, s., hjelper faderen, f. 1859 Gj.
Jacob Madsen, s., f. 1870 Gj.
Lars Madsen, s., f. 1873 Gj.
Karen Isaksd., ug., tj.p., f. 1853 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 5 Kuer, 1 Kalv, 13 Faar.
Furuval, l.nr. 102e. 
Eier: Fru H. Løvenskiold. Ubebodd.
Dyrkold
Dyrkold, l.nr. 103.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Larsen, hf., G.br., leil., f. 1828 Saude.
Rønnaug Johnsd., h., f. 1828 Nes i Saude.
Lars Olsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1855 Saude.
Gunhild Olsd., d., ug., hjelper faderen, f. 1856 Saude.
Jan Olsen, s., sindsvag før sit 4de aar, f. 1858 Saude.
Kreat.: 2 Hester, i Okse, 5 Kuer, 2 Ungdyr, 5 Faar.
Dyrkold, l.nr. 103. (Kaasa).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Torkild Pedersen, hf., husm. m/jord, f. 1828 Saude.
Margit Pedersd., h., f. 1821 Saude.
Ole Torkildsen, s., f. 1862 Saude.
Kristian Torkildsen, s., f. 1865 Saude.
Gunhild Torkildsd., d., ug., innerst, f. 1848 Saude.
Oline Marie Pedersd., hendes datter, f. 1875 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar.
Dyrkold, l.nr. 103. Hagen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Olsen, hf., husm. m/jord, f. 1839 Gj.
Anne Nilsd., h., f. 1845 Saude.
Kristian Olsen, s., f. 1866 Gj.
Berte Marie Olsd., d., f. 1868 Gj.
Karen Olava Olsd., d., f. 1870 Gj.
Anne Kirstine Olsd., d., f. 1872 Gj.
Ingeborg Olsd., d., f. 1874 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 3 Faar, 1 Svin.
Gløsmyr
Gløsmyr, l.nr., 104.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Gunder Olsen, hf., G.br., leil., f. 1820 Holden.
Kari Nilsd., h., f. 1822 Holden.
Oline Gundersd., d., ug., f. 1853 Holden.
Ole Gundersen, s., ug., hjelper faderen, f. 1856 Gj.
Hans Gundersen, s., f. 1862 Gj.
Aaste Gundersd., d., f. 1864 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 2 Ungdyr, 11 Faar, 1 Svin.
Haugerød Vestre
Haugerød V., l.nr. 105.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Gullik Gulliksen, hf., husm. m/jord, f. 1826 Saude.
Anne Jensd., h., f. 1826 Saude.
Gunhild Gulliksd., d., ug., f. 1852 Saude.
Gullik Gulliksen, s., ug., hjelper faderen, f. 1860 Saude.
Tone Gulliksd., d., f. 1863 Saude.
Ole Gulliksen, s., f. 1869 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 1 Ungfæ, 12 Faar.
Stulen
Stulen, l.nr. 106a.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Aslak Gregoriussen, hf., (husm. m/jord?), f. 1832 Gj.
Maren Guttormsd., h., f. 1840 Slemdal.
Gregorius Aslaksen, s., f. 1871 Gj.
Lars Aslaksen, s., f. 1874 Gj.
Marte Halvorsd., Tilreisende, enke, forsørges af Ole Guttormsen Søntvet i Slemdal, f. 1805 Slemdal.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Ungfæh, 1 Faar.
Stulen, l.nr. 106b.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Poul Larsen, hf., G.br., leil., f. 1823 Gj.
Aslaug Gundersd., h., f. 1820 Saude.
Aaste Poulsd., d., ug., Arbeider v/Gjerpen Meieri, f. 1852 Solum.
Gunhild Marie Poulsd., d., ug., hjelper faderen, f. 1855 Solum.
Lars Anders Poulsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1859 Solum.
Ingeborg Poulsd., d., f. 1861 Solum.
Gunder Berdinius Poulsen, s., f. 1865 Solum.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 2 Ungfæ, 5 Faar.
Stulen, l.nr. 106b.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Halvor Gregoriussen, hf., f. ?
Ingeborg Guttormsd., h., f. ?
Gregorius Halvorsen, s., f. ?
Anne Halvorsd., d., f. ?
Amund Amundsen f. ?
Gregorius Aslaksen, tj., ug., f. ?
Kreat.: 
(Denne mangler mye. Se filmen.)
Holt Øde
Holt øde, l.nr. 107.
Ubebodd. Eier Ingebret Olsen.
Holt øde, l.nr. 108.
Ubebodd. Eier: Fru H. Løvenskiold.
Mo
Mo N., l.nr. 109.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Lars Gulbrandsen, hf., G.br., leil., f. 1819 Lugsefjeld, Gj.
Karen Larsd., h., f. 1817 Gj.
Anders Larsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1850 Gj.
Gunnar Larsen, s., ug., Underoffiser, skoleelev, f. 1855 Gj.
Gunhild Larsd., d., hjelper faderen, f. 1860 Gj.
Anne Johannesd., ug., tj.p., f. 1860 Hjartdal.
Kreat.: 2 Hester, 6 Kuer, 3 Kalver, 7 Faar, 1 Svin.
Mo S., l.nr. 110.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Jens Svenkesen, hf., G.br., leil., f. 1831 Holden.
Anne Hansd., h., f. 1831 Holden.
Hans Jensen, s., hjelper faderen, f. 1859 Gj.
Søren Jensen, s., f. 1865 Gj.
Mari Anne Jensd., d., f. 1867 Gj.
Sofie Jensd., d., f. 1871 Gj.
Ole Jensen, s., f. 1874 Gj.
Karen Kirstine Ingebretsd., tj.p., ug., f. 1857 Gj.
Thore Halvorsen, ug., tj., f. 1851 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 6 Kuer, 3 Kalver, 8 Faar, 1 Svin.
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Nykaas.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Johan Nicolaisen, hf., Tømmermand, leil., f. 1834 Kongsberg.
Karen Isaksd., g., f. 1839 Gj.
Isak Johansen, s., f. 1863 Gj.
Johanne Marie Johansd., d., f. 1864 Gj.
Nils Johansen, s., f. 1866 Gj.
Karen Sofie Johansd., d., f. 1869 Gj.
Peder Johansen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 1 Ungfæ, 5 Faar.
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Slettene.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Aslak Pedersen, hf., Tømmermand, leil., f. 1825 Gj.
Gunhild Anundsd., h., f. 1825 Saude.
Peder Aslaksen, s., hjelper faderen, f. 1852 Gj.
Anne Aslaksd., d., hjelper faderen, f. 1855 Gj.
Gregorius Aslaksen, s., f. 1862 Gj.
Anund Aslaksen, s., f. 1866 Gj.
Berte Aslaksd., d., f. 1869 Gj.
Hansine Aslaksd., d., f. 1872 Gj.
(Helene Aslaksd., d., f. 1841 Gj.?)
Hans Klemetsen, g., Skibstømmermand, Tilreisende, f. 1841 Arendal.
Svenom Hansen, g., Sagbr. arb., Tilreisende, f. 1839 Hedal.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 Ungfæ, 9 Faar.
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Sverige.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Peder Thorgersen, hf., Tømmerm., leil., f. 1832 Gj.
Inger Marie Haagensd., h., f. 1826 Gj.
Halvor Pedersen, s., ug., Sagbr.arb., f. 1857 Gj.
Inger Karine Pedersd., d., hjelper faderen, f. 1860 Gj.
Gunhild Marie Pedersd., d., f. 1863 Gj.
Lars Pedersen, s., f. 1866 Gj.
Karen Kirstine Rasmusd., enke, føderaad, hos svigersønnen, f. 1798 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 8 Faar.
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Sverveplads.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Jacob Nilsen, hf., husm. m/jord, f. 1842 Slemdal.
Elen Mathilde Ellefsd., h., f. 1841 Slemdal.
Marie Jacobsd., d., f. 1864 Slemdal.
Nils Jacobsen, s., f. 1866 Slemdal.
Edvard Jacobsen, s., f. 1870 Slemdal.
Anna Lovise Jacobsd., d., f. 1873 Slemdal.
Elise Mathilde Jacobsd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 2 Kuer.
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Rødningen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Karl Ludvig Olsen, hf., Skolelærer, forpagter, f. 1846 Onsø.
Karen Johannesd., h., f. 1836 Rakkestad.
Peder Johansen, s., f. 1865 Svendal.
Jeanette Karoline Johannesd., d., f. 1867 Svendal.
Olai August Olsen, s., f. 1871 Svendal.
Helga Lovise Olsen, d., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Kalv, 4 Faar. 
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Ekornrød.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Østen Simonsen, hf., G.br., leil., f. 1826 Gj.
Sofie Halvorsd., h., f. 1830 Gj.
Anne Østensd., d., f. 1855 Gj.
Dorthea Østensd., d., f. 1865 Gj.
Sofie Østensd., d., f. 1868 Gj.
Lars Østensen, s., f. 1872 Gj.
Halvor Østensen, s., f. 1874 Gj.
Anders Andersen, ug., tj., f. 1848 Skien.
Isak Andersen, uk., Tilreisende Sagbr.arb fra Skien, f. 1850 Gj. 
Simon Madsen, g. føderaad, f. 1797 Gj.
Maren Marie Engebretsd., h., f. 1800 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kuer, 4 Kalver, 12 Faar, 1 Svin.
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Brændsæter.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Martin Gulbrandsen, hf., ug., Leil., f. 1844 Laurdal.
Marthine Gulbrandsd., ug., tj. (søster?), f. 1846 Laurdal.
Maren Gunelia Gjermundsd., ug., logerende, forsørges af sin morbror, f. 1870 Sandsvær.
Gunhild Marie Kittilsd., føderaadsenke hos sønnen, f. 1806 Hillestad (Lardal?)
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar.
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Flittig.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Nils Pedersen, hf., Pladsmand, leil., f. 1811 Slemdal.
Kirsti Olsd., h., f. 1810 Gj.
Peder Nilsen, deres søn, g., hjelper faderen med gaardsarb., f. 1839 Gj.
Anne Kirstine Olsd., hans hustru, f. 1835 Gj.
Ole Pedersen, s., f. 1865 Gj.
Nils Pedersen, s., f. 1867 Gj.
Kristian Pedersen, s., f. 1869 Gj.
Peder Pedersen, s., f. 1873 Gj.
Anders Nilsen, husfaderens søn, ug., Skrædder, f. 1851 Gj.
Margit Engebretsd., ug., tj., f. 1851 Saude.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 11 Faar.
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Vasenden.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Knudsen, hf., leil., f. 1831 Luxefjeld, Gj.
Grete Marie Olsd., h., f. 1829 Sandsvær.
Olava Karen Olsd., hjelper moderen, d., f. 1856 Gj.
Martin Olsen, s., hjelper faderen, f. 1860 Gj.
Kristian Olsen, s., f. 1862 Gj.
Maren Gurine Olsd., d., f. 1868 Gj.
Lina Marie Olsd., d., f. 1871 Gj.
Karen Lovise Eliasd., logerende, f. 1865 Kongsberg.
Kreat.: 5 Kuer, 10 Faar.
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Teigen nordre.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Olaves Gulbrandsen, hf., pladsmand, leil., f. 1847 Sandsvær.
Karen Pedersd., h., f. 1843 Gj.
Maren Karine Olavesd., d., f. 1872 Gj.
Peder Olavesen, s., f. 1873 Gj.
Grete Marie Olavesd., d., f. 1875 Gj.
Daniel Pedersen, ug., tj., f. 1859 Gj.
Andrine Gulbrandsd., husfaderens søster, f. 1865 Sandsvær.
Berte Kirstine Nilsd., ug., tj., f. 1840 Sandsvær.
Peder Johannesen, føderaadsmand hos svigersønnen, enkem., f. 1816 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 1 Kalver, 8 Faar.
Mo, l.nr. 111. (Pladse). Henningsdalen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Halvor Olsen, hf., pladsmand, leil., f. 1822 Gj.
Karen Hansd., h., f. 1832 Gj.
Margrete Halvorsd., d., hjelper moderen, f. 1859 Gj.
Hans Halvorsen, s., f. 1864 Gj.
Maren Kristine Halvorsd., d., f. 1867 Gj.
Anne Kristine Halvorsd., d., f. 1871 Gj.
Karen Olava Halvorsd., d., f. 1873 Gj.
Fraværende: Helvig Halvorsd., d., ug., f. 1857.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 5 Faar.
Bø
Bø vestre, l.nr. 112 (senere br. nr.1).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Anders Gulbrandsen, hf., G.br., leil., f. 1824 Gj.
Anne Pedersd., h., f. 1826 Slemdal.
Gunnar Andersen, s., ug., hjelper faderen, f. 1853 Gj.
Berte Andersd., d., ug., hjelper faderen, f. 1855 Gj.
Anne Andersd., d., f. 1858 Gj.
Peder Andersen, s., f. 1861 Gj.
Maren Andersd., d., f. 1864 Gj.
Anders Andersen, s., f. 1866 Gj.
Karen Andersd., d., f. 1868 Gj.
Lars Andersen, s., f. 1873 Gj.
Kreat.: 1-1 Hest, 5 Kuer, 3 Ungfæ, 8 Faar.
Bø vestre, l.nr. 113 (senere br.nr. 2).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Halvor Abrahamsen, hf., G.br., leil., f. 1815 Gj.
Tone Halvorsd., h., f. 1819 Gj.
Karen Halvorsd., d., hjelper faderen, f. 1849 Gj.
Ingeborg Halvorsd., d., hjelper faderen, f. 1852 Gj.
Halvor Halvorsen, s., hjelper faderen, f. 1854 Gj.
Abraham Halvorsen, s., hjelper faderen, f. 1856 Gj.
Ole Halvorsen, s., hjelper faderen, f. 1859 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 6 Kuer, 2 Ungfæ, 11 Faar.
Bø østre, l.nr. 114 (senere br.nr. 3).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Jon Klemetsen, hf., G.br., leil., f. 1840 Gj.
Anne Nilsd., h., f. 1834 Gj.
Karen Kirstine Jonsd., d., f. 1862 Gj.
Mari Jonsd., d., f. 1865 Gj.
Kristian Jonsen, s., f., 1868 Gj.
Anne Jonsd., d., f. 1871 Gj.
Ingeborg Karine Jonsd., d., f. 1874 Gj.
Klemet Johannesen, fader, g., føderaad, f. 1812 Sandsvær.
Karen Andersd., moder, g., f. 1815 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 8 Kuer, 2 Kalver, 12 Faar, 1 Svin.
Bø østre, l.nr. 114 (plads) Rødningen Søndre.
Eier: Fru H. Løvenskiold. 2 Husholdninger.
1.
Ole Thorstensen, hf., pladsmand, leil., f. 1817 Saude.
Karen Sigurdsd., h., f. 1825 Gj.
Margit Thorgersd., ug., tj., f. 1838 Saude.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Kalv, 4 Faar.
2.
Halvor Kristoffersen, ug., logerende, markarb., f. 1838 Saude.
Jan Rollefsen, ug., tj., f. 1858 Saude.
Bø østre, l.nr. 115 (senere br.nr. 4).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Jon Hansen, hf., G.br., leil., f. 1809 Gj.
Kristine Thorkildsd., h., f. 1793 Sandsvær.
Karen Andrea Nilsd., ug., tj., f. 1859 Gj.
Ingeborg Olsd., ug., tj., f. 1859 Gj.
Anders Olsen, ug., tj., f. 1855 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 5 Kuer, 3 Kalver, 9 Faar, 1 Svin.
Lugsefjeld
Lugsefjeld, l.nr. 116. Sætret (senere br. nr. 1).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Larsen, hf., G.br., leil., f. 1835 Gj.
Ingeborg Svenkesd., h., f. 1834 Holden.
Anne Olsd., d., f. 1861 Gj.
Karen Olsd., d., f. 1865 Gj.
Lars Olsen, s., f. 1870 Gj.
Ole Olsen, s., f. 1873 Gj.
Ingeborg Sofie Olsd., d., f. 1875 Gj.
Lars Olsen, enkem., husfaderens fader, føderaad, f. 1812 Gj.
Anders Larsen, ug., tj., f. 1850 Gj.
Berte Jansd., ug., tj., f. 1855 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 6 Kuer, 1 kalv, 10 Faar, 1 Svin.
Lugsefjeld, l.nr. 117. Sætret (senere br. nr. 2).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Halvor Halvorsen, hf., enkem., G.br., leil., f. 1831 Gj.
Anders Halvorsen, s., hjelper faderen, f. 1855 Gj.
Maren Sofie Halvorsd., d., hjelper faderen, f. 1858 Gj.
Halvor Halvorsen, s., f. 1865 Gj.
Jan Halvorsen, s., f. 1869 Gj.
Thomine Thorgrimsd., ug., tj., Delvis understøttet, f. 1828 Gj.
Marte Olsd., enke, hos svigersønnen, f. 1812 Gj.
Kreat.: 2 hester, 6 Kuer, 3 Kalver, 8 Faar, 1 Svin.
Lugsefjeld, l.nr. 118. Rønningen (senere br. nr. 3).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Peder Gulliksen, hf., Oppsynsmand, jordbruger, f. 1821 Hedenstad, Sandsvær.
Anne Barbro Hansd., h., f. 1825 Fiskum, Eker.
Grete Pouline Pedersd., d., f. 1857 Fiskum, Eker.
Kristiane Josepha Pedersd., d., f. 1859 Fiskum, Eker.
Petra Borgine Pedersd., d., f. 1863 Fiskum, Eker.
Nina Olava Pedersd., d., f. 1866 Fiskum, Eker.
Kreat.: 4 Kuer, 1 Svin.
Gromstul
Gromstul, l.nr. 119.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Tollef Thorstensen, hf., G.br., leil., f. 1820 Saude.
Maren Sigurdsd., h., f. 1835 Gj.
Karen Tollefsd., d., hjelper faderen, f. 1854 Gj.
Thorsten Tollefsen, s., f. 1856 Gj.
Sigurd Tollefsen, s., f. 1858 Gj.
Marie Elise Tollefsd., d., f. 1860 Gj.
Gunhild Tollefsd., f. 1862 Gj.
Else Torkelsd., enke hos svigersønnen, f. 1797 Sandsvær.
Anne Gurine Nilsd., ug., legdslem, f. ? Gj.
Kreat.: 2 heste, 1 føl, 6 kjør, 2 kalver, 12 faar.
Listul
Listul, L.nr. 120.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Kristian Gundersen, hf., G.br., leil., f. 1833 Slemdal.
Anne Helvig Pedersd., h., f. 1838 Slemdal.
Ingeborg Kristiansd., d., f. 1866 Gj.
Peder Kristiansen, s., f. 1868 Gj.
Gunder Kristiansen, s., f. 1871 Gj.
Anne Karine Kristiansd., d., f. 1873 Gj.
Kristian Kristiansen, s., f. 1875.
Maren Thorine Ellefsd., (tj.p.?), f. 1849 Sandsvær.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 2 Kalver, 6 Faar.
Grindli Skov
Grinilien søndre, l.nr. 121.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Abraham Andersen, hf., pladsmand, leil., f. 1825 Gj.
Anne Gurine Olsd., h., f. 1807 Gj.
Anders Abrahamsen, s., hjelper faderen, f. 1850 Gj.
Berte Andersd., d., hjelper faderen, f. 1852 Gj.
Kari Rollefsd., ug., tj.p., f. 1856 Saude.
Ole Olsen, ug., gjetergutt, f. 1865 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 Kalv, 7 Faar.
Grinilien nedre, l.nr. 121.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Andersen, hf., pladsmand, leil., f. 1820 Gj.
Anne Kathrine Anders., h., f. 1824 Sandsvær.
Knud Olsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1849 Gj.
Anton Olsen, s., f. 1864 Gj.
Karen Marie Olsd., ug., tj., f. 1854 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 1 Kalv, 7 Faar.
Grindeli, l.nr. 121 (plads). Drengen.
Eier: Fru H. Løvenskiold. 2 Husholdninger.
1.
Abraham Abrahamsen, hf., pladsmand, leil., f. 1836 Gj.
Ingeborg Olsd., h., f. 1855 Gj.
Abraham Abrahamsen, s., f. 1874 Gj.
Ole Abrahamsen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 3 Faar.
2.
Ole Johannesen, enkem., logerende, Inderste, Markarbeider, f. 1812 Gj.
Grindeli, l.nr. 121 (plads). Kaasa.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Thorkel Thorkelsen, hf., pladsmand, leil., f. 1830 Hedal.
Berte Karine Olsd., h., f. 1836 Gj.
Thorkel Thorkelsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1855 Gj.
Ole Thorkelsen, s., f. 1857 Gj.
Johannes Thorkelsen, s., f. 1861 Gj.
Anne Thorkelsd., d., f. 1863 Gj.
Anders Thorkelsen, s., f. 1865 Gj.
Kristian Thorkelsen, s., f. 1867 Gj.
Inger Karine Thorkelsd., d., f. 1869
Olaves Thorkelsen, s., f. 1872 Gj.
Knud Thorkelsen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 6 Faar.
Grindeli, l.nr. 121 (plads). Haukeroen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Olsen, hf., pladsmand, leil., f. 1835 Gj.
Maren Olsd., h., f. 1829 Slemdal.
Ole Olsen, s., f. 1862 Gj.
Anne Olsd., d., f. 1868 Gj.
Berthe Dorthea Olsd., d., f. 1871 Gj.
Thorkild Olsen Grinilien, logerende, ug., Arbeider, f. 1852 Gj.
Fraværende: Karen Olsd., Log., ug., Arbeider, f. 1833 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 5 Faar.
Trommeplads
(Eget gårdsnummer).
Trommeplads, l.nr. 122. Sæterplads og Skog.
Ubebodd. Eier: Fru H. Løvenskiold.
Dybedal
Dybedal, l.nr. 125. (Senere br. nr. 5 under Oterholt).
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Anders Kristensen, hf., Strandsidder, Tømmerm., f. 1802 Melum, Solum.
Ingeborg Marie Gulliksd., h., f. 1807 Melum, Solum.
Anne Gurine Andersd., d., ug., sypige, f. 1849 Melum, Solum.
Maren Andersd., d., ug., sypige, f. 1854 Melum, Solum.
Kreat.: 3 Faar.
Eriksrød
Eriksrød N., l.nr. 126. (Senere br. nr. 1).
Sigurd Olsen, hf., G.br., selveier, f. 1831 Gj.
Ingeborg Gregersd., h., f. 1843 Hedal.
Anne Kirstine Sigurdsd., d., f. 1869 Gj.
Berte Marie Sigurdsd., d., f. 1871 Gj.
Ole Sigurdsen, s., f. 1874 Gj.
Anne Kirstine Nilsd., enke, føderaad hos sønnen, f. 1799 Gj.
Ingeborg Karine Nilsd., ug., tj.p., f. 1856 Gj.
Ole Engebretsen, ug., tj.g., f. 1860 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kuer, 3 Kalver, 13 Faar.
Eriksrød S., l.nr. 127. (Senere br. nr. 2).
Andreas Olsen, hf., G.br., Selveier, f. 1834 Gj.
Karen Marie Gunnarsd., h., f. 1848 Gj.
Anne Karoline Andreasd., d., f. 1874 Gj.
Anne Gurine Olsd., ug., tj., f. 1838 Slemdal.
Johan Oluf Poulsen, ug., tj., f. 1864 Slemdal.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 2 Kalver, 7 Faar, 1 Svin.
Eriksrød S., l.nr. 127. (Plads).
Peder Eriksen, hf., Dagarb., forpagter, f. 1841 Gj.
Gunhild Johannesd., h., f. 1841 Gj.
Lovise Pedersd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 2 Faar.
Eriksrød S., l.nr. 127. (Plads).
Jacob Thomasen, hf., Skomager, forpagter, f. 1820 Gj.
Kirstine Isaksd., h., f. 1824 Gj.
Thomas Jacobsen, s., f. 1861 Gj.
Kreat.: 4 Faar.
Eriksrød S., l.nr. 127. (Brånan - Hus).
Erik Kristensen, hf., enkem., Kurvmager, strandsidder, f. 1810 Gj.
Nils Pedersen, ug., logerende, forsørges af bestefaderen, f. 1863 Gj.
Otterholt
Otterholt, l.nr. 128, 129.
Ubebodd. Eier: Nils L. Hauen.
Otterholt, l.nr. 130. Orekaasen.
Ubebodd. Eier: Nils L. Hauen.
Otterholt, l.nr. 131. Norge.
Ubebodd. Eier: Nils L. Hauen.
Aasen
Aasen, l.nr. 132.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Anders Andersen, hf., sagarb., husm. m/jord, f. 1831 Hitterdal.
Mari Amundsd., h., f. 1833 Saude.
Anne Andersd., d., hjelper moderen, f. 1859 Hitterdal.
Liv Andersd., d., f. 1861 Hitterdal.
Thora Andersd., d., Tilreisende fra Porsgrund, f. 1864 Hitterdal.
Anders Andersen, s., f. 1867 Hitterdal.
Amund Andersen, s., f. 1870 Hitterdal.
Mari Andersen, d., f. 1873 Hitterdal.
Svennung Hansen, husfaderens svoger, sagmester, tilreisende fra Solum, f.? i Hitterdal.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 6 Faar. Svennung: 1 Faar.
Gaasehølen
Gaasehølen, l.nr. 133ab.
Ole Johannesen, hf., G.br., selveier, f. 1819 Gj.
Grethe Amundsd., h., f. 1819 Laurdal.
Jørg Severin Olsen, s., er sygelig, f. 1858 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 2 Faar.
Hjønnevald
Hjønnevald, l.nr. 134 (senere br. nr. 1).
Eier: Fru H. Løvenskiold. 2 Husholdninger.
1. (Bor i 2en etage).
Hans Hansen, hf., enkem, skovfoged, f. Atzbold, Slesvig.
Karl Heunk(?), s., ug., styrmand, f. 1848 Sjælland, Danmark.
Ida Anette Marie Hansen, d., ug., hjelper faderen, f. 1849 Sjælland, Danmark.
Mathilde Thora Hansen, d., hjelper faderen, f. 1853 Sjælland, Danmark.
Anne Evensd., ug., tj.p., f. 1850 Holden.
2. (Bor i 1te etage).
Sigurd Olsen, hf., G.br., forpagter, f. 1833 Slemdal.
Christine Christensd., h., f. 1830 Gj.
Johan Sigurdsen f. 1864 Gj.
Anna Dorthea Sigurdsdatter f. 1866 Gj.
Nils Martinius Sigurdsen f. 1868 Gj.
Kreat.: 1-1 Hester, 2 Kuer, 2 Kalver, 3 Faar, 1 Svin.
Hjønnevald, l.nr. 135 (senere br. nr. 3).
Christen Gregorius Simonsen, hf., G.br., selveier, f. 1840 Gj.
Karen Gundersd., h., f. 1839 Gj.
Maren Mathilde Christensd., d., f. 1862 Gj.
Simon Christensen, s., f. 1866 Gj.
Gunnar Christensen, s., f. 1871 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 7 Faar, 1 Ungfæ.
Foss
Foss N., l.nr. 136, 137a (Foss mellem) og 138 (Kutterød).
Nils Laurits Houen, hf., G.br., selveier, f. 1840 Skien.
Marie Kirstine f. Eberhart, h., f. 1840 Fredriksværn.
Hans Thomas Lauritz Houen, s., f. 1865 Gj.
Gunhilde Kristofa Marie Houen, d., f. 1868 Gj.
Kristoffer Eberhart, s., f. 1869 Gj.
Anne Kathrine Eberhart, d., f. 1871 Gj.
Peder Severin Eberhart, s., f. 1874 Gj.
Ingebret Anton Ellefsen, ug., tj., f. 1852 Sandsvær.
Andreas Reidarsen, ug., melkekjører, f. 1855 Gj.
Ingeborg Abrahamsd., ug., stuepige, f. 1849 Gj.
Anne Helvig Larsd., ug., kokkepige, f. 1847 Slemdal.
Anna Nilsen, ug., barnepige, f. 1849 Sverige.
Martha Nilsen, ug., hjelpepige, f. 1838 Sverige.
Marie Nilsen, ug., Budeie, f. 1847 Sverige.
Kirstine Petersen, ug., Budeie, f. 1857 Sverige.
Elise Høyer, enke, legdslem, f. 1803 Danmark.
Kreat.: 5-1 Hester, 1 Okse, 30 kuer, 5 ungfæ, 2 Svin.
(Jorda på Oterholt og Gromstulen drives sammen med dette bruket).
Foss, l.nr. 136 Gaasehølen, samt l.nr. 427e (av Nøglegaard).
Anders Andersen, hf., husm. m/jord, dagarb., f. 1838 Melum.
Maren Anne Rasmusd., h., f. 1835 Gj.
Karoline Andersd., d., f. 1863 Gj.
Rasmus Andreas Andersen, s., f. 1875 Gj.
Karen Andrea Rønniksd., ug., tj.p., f. 1838 Gj.
Hilda Amalie Halvorsd., hendes datter, f. 1869 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 3 Faar, 1 Svin.
Foss, l.nr. 136 Gaasehølen.
Eier: A. Reiersens enke.
Anne Marie Hansd., husmor, enke, har pladsen fremdeles, f. 1798 Gj.
Marie Andersd., logerende, ug., arb., f. 1850 Sverige.
Anne Mathilde Andreasd., hendes datter, f. 1875 Gj.
Foss mellem, l.nr. 137b. 
Eiere: Nils Rollefsen og Rollef Nilsen. 2 Husholdninger.
1.
Nils Rollefsen, hf., G.br., smed, selveier, f. 1810 Saude.
Ingeborg Hansd., h., f. 1812 Saude.
Ingeborg Nilsd., d., ug., tj.p., f. 1850 Saude.
Kreat.: 4 Kuer, 1 Kalv, 1 Faar.
Ingeborg Nilsdatter eier 1 faar.
2.
Rollef Nilsen, hf., ug., smed, selveier, f. 1835 Saude.
Kirsti Nilsd., d., ug., tj.p., f. 1846 Saude.
Foss, l.nr. 137c (plads). Skreua.
Ubebodd. Eier: Andreas Olsen.
Foss, l.nr. 137d (plads). Kastet.
Ubebodd. Eier: Ole Abrahamsen Nøklegaard.
Foss lille, l.nr. 139a,d. (senere br. nr. 7 av Foss lille).
Anna Helvig Olsd., husmoder, enke, selveier, f. 1823 Gj.
Halvor Larsen, s., Lærer, f. 1849 Gj.
Ole Larsen, s., fyrbøter, f. 1854 Gj.
Maren Larsd., d., hjelper moderen, f. 1858 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 6 Faar.
Foss lille, l.nr. 139a,d (hus).
Johan Andersen, hf., Tomtearb., f. 1816 Gj.
Anne Karine Johannesd., h., f. 1825 Gj.
Inger Andrea Johansd., d., f. 1858 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 2 Faar.
Foss lille, l.nr. 139bc (senere br. nr. 8 av Foss lille).
Ubebodd. Eies og bruges af Peder Svendsen Skjelbred.
Tufte
Tufte, l.nr. 140 (senere br. nr. 1 og 2).
Isak Andersen, hf., G.br., f. 1827 Gj.
Inger Marie Danielsd., h., f. 1835 Gj.
Andreas Isaksen, s., selveier, f. 1861 Gj.
Daniel Isaksen, s., f. 1867 Gj.
Hans Isaksen, s., f. 1875 Gj.
Karen Thorstensd., ug., tj.p., f. 1850 Saude.
Kari Eivindsd., ug., tj.p., f. 1861 Lunde.
Kreat.: 1 Hest, 11 Kuer, 6 Faar.
Tufte, l.nr. 140 (plads). Mauraasen.
Isak Jahnsen, hf., husm. m/jord, delvis understøttet, f. 1797 Gj.
Maren Larsd., h., f. 1795 Gj.
Marie Isaksd., d., hjelper moderen, f. 1826 Gj.
Ole Isaksen, s., dagarb., f. 1839 Gj.
Karen Marie Olsd., Maries uægte barn, f. 1865 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 4 Faar.
Tufte, l.nr. 140 (plads). Aasen.
Amund Thorstensen, hf., fraværende, p.t. i Eidanger, delvis fattigunderstøttet, f. 1799 Sandsvær.
Karen Olsd., h., f. 1809 Gj.
Marthe Olsd., enke, delvis fattigunderst., fraværende, p.t. i Skien, f. 1823 Birid.
Ernærer sig delvis ved at lage sopelimer og med at strikke.
Tufte, l.nr. 141a (senere br. nr. 3).
Ingebret Olsen, hf., enkem., G.br., selveier, f. 1821 Gj.
Ole Ingebretsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1848 Gj.
Anne Dorthea Ingebretsd., d., ug., hjelper faderen, f. 1852 Gj.
Maren Anne Østensd., ug., tj.p., f. 1859 Gj.
Kreat.: 1-1 Hest, 8 Kuer, 3 Kalver, 5 Faar, 1 Svin.
Tufte, l.nr. 141a (plads). Sandbakken.
Eier: Ingebret Olsen Tufte.
Ingebret Andersen, hf., tømmermand, husm. m/jord, f. 1831 Gj.
Karen Olsd., h., f. 1829 Gj.
Anne Isaksd., d., f. 1863 Gj.
Isak Ingebretsen, s., f. 1866 Gj.
Anders Isaksen, s., f. 1870 Gj.
Thilde Marie Isaksd., d., f. 1874 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 5 Faar.
Tufte, l.nr. 141a. Aasen (hus).
Eier: Ingebret Olsen Tufte.
Ole Gundersen, hf., høvleriarb., huseier, f. 1827 Gj.
Maren Ellefsd., h., f. 1817 Gj.
Erik Andreas Olsen, s., ug., Sagarb., f. 1852 Gj.
Anders Olsen, s., ug., f. 1860 Gj.
Martin Olsen, s., f. 1864 Gj.
Tufte, l.nr. 141a. Aasen (hus).
Eier: Ingebret Olsen Tufte.
Johannes Børgersen, hf., husmand, tømmermand, f. 1811 Gj.
Fredrikke Ingebretsd., h., f. 1813 Skien.
Tufte, l.nr. 141a. Aasen (hus).
Eier: Ingebret Olsen Tufte. 2 husholdninger.
1.
Kari Olsd., enke, fattigunderst., f. 1790 Gj.
Vier Eriksen, s., krøbling, fattigunderst., f. 1822 Gj.
2.
Anne Olsd., enke, fattigunderst., strikker, f. 1814 Gj.
Tufte, l.nr. 141b (senere br. nr. 4). Hjeldsmyr.
Halvor Olsen, hf., husmand, dagarb., f. 1825 Saude.
Torbjør Hansd., h., f. 1828 Saude.
Ole Halvorsen, s., ug., dagarb., f. 1855 Saude.
Halvor Halvorsen, s., f. 1862 Saude.
Amund Halvorsen, s., f. 1864 Saude.
Gunhild Halvorsd., d., f. 1866 Solum.
Augund Halvorsen, s., f. 1869 Solum.
Kristian Halvorsen, s., f. 1872 Gj.
Kreat.: 1 Ku.
N.B: Halvor Olsen leier et stykke av eiendommen. Størstedelen drives under ett med Venstøp nordre.
Tufte, l.nr. 142a (senere br.nr. 6).
Søren Halvorsen, ug., G.br., selveier, f. 1846 Gj.
Hans Halvorsen, tj.karl, ug., f. 1860 Saude.
Maren Anne Rasmusd., tj.p., f. 1850 Gj.
Kreat.: 1-1 Hester, 7 Kuer.
Tufte, l.nr. 142a (plads).
Eier: Søren Halvorsen.
Hans Rasmussen, hf., husm. m/jord, dagarb., f. 1852 Gj.
Guro Thorkelsd., h., f. 1849 Saude.
Severin Hansen, s., f. 1871 Gj.
Martin Hansen, s., f. 1873 Gj.
Rasmus Hansen, s., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 2 Faar.
Tufte, l.nr. 142a (hus).
Eier: Søren Halvorsen.
Peder Olsen, hf., dagarb., til dels understøttet, f. 1825 Slemdal.
Anne Gurine Halvorsd., h., f. 1831 Gj.
Inger Pedersd., d., f. 1862 Gj.
Halvor Pedersen, s., f. 1865 Gj.
Peder Pedersen, s., f. 1869 Gj.
Anders Pedersen, s., f. 1874 Gj.
Anne Pedersd., d., f. 1874 Gj.
Tufte, l.nr. 142b (senere br. nr. 7). Aasen og Lien.
Jacob Knudsen, hf., G.br., selveier, f. 1820 Gj.
Kirsti Olsd., h., f. 1813 Slemdal.
Johanne Jacobsd., hans moder, enke, føderaad, f. 1790 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 5 Faar.
Tufte, l.nr. 143a (senere br. nr. 8) og 144b (Mauraasen).
Anders Pedersen, hf., G.br., selveier, f. 1823 Gj.
Anne Elise Danielsd., h., f. 1829 Gj.
Dorthea Andersd., d., ug., hjelper faderen, f. 1857 Gj.
Maren Andersd., d., ug., hjelper faderen, f. 1859 Gj.
Peder Andersen, s., f. 1862 Gj.
Sofie Andersd., d., f. 1868 Gj.
Ole Pedersen, ug., tj., f. 1855 Gj.
Ingeborg Jørgensd., ug., tj., f. 1853 Holden.
Kreat.: 1 Hest, 10 kuer, 4 Faar, 1 Svin.
Tufte, l.nr. 144a (Aasen). (Hus).
Jahn Skau, enkem., skredder, jordbruger, selveier, f. 1805 Gj.
Tufte, l.nr. 144a (Aasen).
Reidar Andersen, hf., husm. m/jord, dagarb., f. 1823 Gj.
Marthe Thorsd., h., sindsvag, f. 1827 Lunde.
Hans Martin Reidarsen, s., f. 1863 Gj.
Theodor Reidarsen, s., f. 1865 Gj.
August Reidarsen, s., f. 1869 Gj.
Karoline Reidarsd., d., f. 1872 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 2 Faar.
Hjelden
Hjelden, l.nr. 145.
Anne Gurine Kristoffersd., husmor, enke, selveier, f. 1821 Sande (i Vestfold).
Kristian Martinius Johnsen, s., ug., bruger gaarden for moderen, f. 1850 Gj.
Ludvig Kristoffer Johnsen, s., ug., Styrmand, fraværende, p.t. Engeland, f. 1852 Gj.
Thomine Johnsd., d., ug., hjelper moderen, f. 1856 Gj.
Ida Agnethe Johnsd., d., ug., hjelper moderen, f. 1858 Gj.
Nils Andreas Johnsen, s., ug., f. 1863 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.
Limi
Limi N., l.nr. 146a.
Harald Andersen, hf., G.br., selveier, f. 1809 Gj.
Signe Gurine Gjertsd., h., f. 1827 Gj.
Andreas Haraldsen, s., hjelper faderen, f. 1860 Gj.
Maren Karine Haraldsd., d., f. 1866 Gj.
Anne Marie Reidarsd., ug., tj.p., f. 1860 Gj.
Gunborg Gjertsd., ug., Inderste, f. 1813 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar.
Limi N., l.nr. 146b (hus).
Petter Pedersen, hf., Sagbr.arb., huseier, f. 1831 Kongsberg.
Turine Olsd., h., f. 1834 Gj.
Thorkel Olsen, Fattiginnerst, f. 1867 Gj.
Kreat.: 2 Faar, 1 Svin.
Limi S., l.nr. 147.
Peder Christian Lund Pedersen, hf., G.br., lensmand, selveier, f. 1828 Gj.
Kirsten Kittilsd., h., f. 1841 Holden.
Marie Christine Pedersd., hans søster, ug., f. 1833 Gj.
Hans Gudmundsen, g., tj., f. 1846 Saude.
Hans Aamundsen, ug., tj., f. 1842 Gj.
Maren Kirstine Olsd., ug., tj., f. 1830 Gj.
Aslaug Thorsd., ug., tj., f. 1845 Mo.
Marie Andersd., ug., tj., f. 1858 Holden.
Kreat.: 4-1 Hester, 1 Okse, 13 Kuer, 1 Kalv, 6 Faar, 2 Svin.
Grini
Grini N., l.nr. 148a (senere br. nr. 1).
2. Husholdninger.
1.
Asbjørn Knudsen, hf., G.br., selveier, f. 1820 Moland.
Gudrun Tjostolfsd., h., f. 1831 Moland.
Tjostolf Asbjørnsen, s., ug., hjelper far, f. 1858 Moland.
Tolf Asbjørnsen, s., ug., f. 1858 Moland.
Knut Asbjørnsen, s., f. 1860 Moland.
Bergit Asbjørnsd., d., f. 1860 Moland.
Aashild Asbjørnsd., d., f. 1864 Moland.
Ketil Tholfsen, ug., tj., f. 1857 Moland.
Gunnar Jørgensen, ug., tj., f. 1859 Gj.
Gjørunn Sigurdsd., ug., tj., f. 1832 Moland.
Kreat.: 2-2 Hester, 1 Okse, 15 Kuer, 2 Svin.
2.
Anders Halvorsen, hf., lærer (innerst?), f. 1844 Bø.
Karen Olsd., h., f. 1835 Bø.
Halvor Halvorsen, s., f. 1863 Gj.
Gunhild Halvorsen, d., f. 1867 Vanse.
Olaf Halvorsen, s., f. 1870 Vanse.
Anna Sivertsd., ug., tj., f. 1856 Vanse.
Grini N., l.nr. 149 (senere br. nr. 2).
Eiere: Andreas og Hans Isakssønner.
Halvor Jonsen, hf., møller, hussidder, f. 1838 Gj.
Karen Regine Halvorsd., h., f. 1840 Brunlanæs.
Grini N., l.nr. 150, 148b, 63c (av Buslåtten u. Venstøp). Langgaard. (Senere br. nr. 3).
Eier: Otto Emanuel Eberhardt (på Venstøp).
Johan Martinius Kristensen, hf., malersvend, f. 1846 Drammen.
Pauline Olsd., h., f. 1843 Østre Toten.
Thora Margrethe Johansd., d., f. 1873 Gj.
Olaf Kristensen (Olaf Johansen?), s., f. 1875 Gj.
Drives som underbrug til (60,61)ab Venstøp.
Grini S., l.nr. 151b (senere br. nr. 5) og l.nr. 417a (br. nr. 1 av Lund).
Hans Martin Danielsen, hf., G.br., selveier, f. 1838 Slemdal.
Anne Helvig Gudleiksd., h., f. 1845 Slemdal.
Nils Sigvart Simensen, s., f. 1860 Gj.
Gusta Sofie Simensd., d., f. 1865 Gj.
Maren Gurine Danielsd., enke, føderaad, f. 1797 Gj.
Guro Vetlesd., ug., tj., f. 1848 Aamotsdal, Seljord.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.
Grini S., l.nr. 152a (senere br. nr. 7).
Nils Jørgensen, hf., G.br., selveier, f. 1835 Gj.
Andrea Nilsd., h., f. 1830 Skien.
Karoline Nilsd., d., hjelper mor, f. 1860 Skien.
Thomine Nilsd., d., f. 1862 Skien.
Anna Nikoline Nilsd., d., f. 1864 Skien.
Johan Nikolai Nilsen, s., f. 1869 Gj.
Nils Andreas Nilsen, s., f. 1870 Gj.
Jørgen Thorbjørnsen, g., blind, føderaadsmand, f. 1791 Gj.
Karen Marie Nilsd., g., føderaadskvinde, f. 1800 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 Ungfæ, 4 Faar, 1 Svin.
Grini S., l.nr. 152a.
Eier: Nils Jørgensen. 2 Husholdninger.
1.
Ole Pedersen, hf., kirketjener, graver, forpagter av l.nr. 154, f. 1827 Gj.
Anne Kristensd., h., f. 1844 Gj.
Kristian Bertinius Olsen, s., f. 1862 Gj.
Karen Marie Olsd., d., f. 1863 Gj.
Tallie Olsd., d., f. 1865 Gj.
Kreat.: 1 Ku.
2.
Halvor Pedersen, hf., sagarb., f. 1843 Gj.
Anne Andersd., h., f. 1847 Gj.
Peder Halvorsen, s., f. 1873 Gj.
Jacob Andreas Halvorsen, s., f. 1875.
Grini S., l.nr. 153a (senere br. nr. 9) og l.nr. 157 (senere br. nr. 13 Myren).
Anna Jonsd., enke, selveier, f. 1822 Gj.
Johan Jansen, s., ug., Styrer gaarden, f. 1849 Gj.
Ingebret Jansen, s., matros, f. 1854 Gj.
Nikoline Sofie Jansd., d., f. 1862 Gj.
Marthe Marie Jansd., d., blind fra sit 3dje aar, f. 1865 Gj.
Andrine Jansd., d., f. 1867 Gj.
Karen Olsd., ug., tj., f. 1857 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.
Grini S., l.nr. 154 (senere br. nr. 10).
Eier: Søstrene Eckstorm. 2. Husholdninger.
1.
Pauline Olava Eckstorm, husmor, ug., G.br., Selveier, f. 1813 Skien.
Alison Eckstorm, husmor, ug., Selveier, f. 1815 Gj.
Hanna Henriette Eckstorm, husmor, ug., Selveier, f. 1817 Gj.
Elise Eckstorm, husmor, ug., Selveier, f. 1820 Gj.
Adam Reutz Steen Holter, enkem., afskjediget Oberstleutnant, f. 1814 Næs, Hedmark.
Marte Marie Nilsd., ug., tj., f. 1831 Skien.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 3 Kalver, 1 Svin. A. R. S. Holter: 1 Hest.
2.
Jacob Jensen Aarhus, hf., forpagter, f. 1848 Gj.
Anne Jacobsd., h., f. 1850 Slemdal.
Johannes Olsen, ug., dagarb., f. 1855 Hitterdal.
Kreat.: 1 Svin.
Grini S., l.nr. 154 (plads) Vassbrækka.
Klaus Olsen, hf., arb., husm. m/jord, f. 1801 Gj.
Petronelle Petersd., h., f. 1800 Gj.
Kreat.: Ingen.
Grini S., l.nr. 154 (hus).
Eier: Eckstorm. 2 Husholdninger.
1.
Mari Gundersd., enke, huseier, forskj. arbeide, f. 1816 Lunde.
2.
Helge Olsen, hf., g., forskj. arb., f. 1831 Saude.
Else Olsd., g., f. 1830 Gj.
Johannes Helgesen, s., f. 1864 Skien.
Martin Helgesen, s., f. 1865 Skien.
Kirsten Marie Helgesd., d., f. 1866 Skien.
Karl Helgesen, s., f. 1872 Skien.
Herman Helgesen, s., f. 1874 Skien.
Grini S., l.nr. 154 (hus).
Eier: Eckstorm. 2 Husholdninger.
1. 
Karen Kristiansen, ug., Hus-sidder, f. 1815 Slemdal.
2.
Knud Kristensen, hf., vognmand, forpagter af hus 151c, f. 1820 Gj.
Marte Kristine Kristoffersen, h., f. 1819 Vanse.
Kreat.: 1 Hest, 1 Ku.
Grini S., l.nr. 154 (hus).
Eier: Eckstorm. 2 Husholdninger.
1.
Nils Andreas Thorsen, enkem., forskjellig arb., huseier, f. Skien.
2.
Kirsten Larine Olsd., enke, delvis fattiunderst., f. Gj.
Grini S., l.nr. 155 (senere br. nr. 11).
Jacob Andreas Bøyesen, hf., pensjonist, Skiens Sparebank, f. 1800 Skien.
Bethzy(?) Olava f. Dahl, h., f. 1819 Gj.
Immanuel Bøyesen, s., student, f. 1856 Gj.
Gunhild Kristine Bøyesen, d., hjelper mor, f. 1859 Skien.
Eline Kristine Dahl, ug., selskapsdame, f. 1832 Drammen.
Anne Margrethe Kristoffersd., ug., tj., f. 1859 Gj.
(Ingen kreatur eller utsæd).
Drengestuen:
Gunhild Thordsd., husmor, enke, delvis understøttelse, f. 1829 Lunde i Telemark.
Augustin Eivindsen, s., ug., arb., f. 1860 Lunde.
Thord Eivinsen, s., f. 1864 Lunde.
harald Eivinsen, s., f. 1866 Gj.
Grini S., l.nr. 156 (senere br. nr. 12). Kjøita.
Eier: Otto Eberhardt.
Jens Nilsen, hf., Jordarb., hus-sidder, f. 1816 Gj.
Aagot Eigildsd., h., f. 1831 Brunlanæs.
Edvard Martinius Jensen, s., f. 1864 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Grini S., l.nr. 157a.
Aslak Isaksen, ug., G.br., selveier, f. 1805 Gj.
Bergitte nn, ug., tj., f. 1856 Hitterdal.
Jon Olsen Houkeroa, ug., tilreisende arb., f. ? Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 2 kalver, 1 Faar.
Rising
Rising N., l.nr. 158a (senere br. nr. 1).
Halvor Halvorsen, hf., G.br., selveier, f. 1814 Gj.
Maren Sofie Hansd., h., f. 1815 Brunlanæs.
Inger Kirstine Halvorsd., d., ug., sindsvag, forsørges delvis af fattigvesenet, f. 1846 Brunlanæs.
Hans Jørgen Halvorsen, s., ug., arb., hjelper faderen, f. 1848 Brunlanæs.
Hanna Sofie Halvorsd., d., ug., hjelper mor, f. 1856 Gj.
Mariane Halvorsd., d., ug., hjelper mor, f. 1859 Gj.
Anton Halvorsen, s., f. 1862 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 2 Faar.
Rising S., l.nr. 159, 158b (senere br. nr. 2) og l.nr. 151c (senere br. nr. 6 av S. Grini).
2 Husholdninger.
1.
Kristian Kornelius Paus, hf, G.br., afskjediget byfoged, f. 1800 Gj.
Edvarda Margrethe f. Qvale, h., f. 1807 Vegø i Nordland.
Kristian Kornelius Poul Irgens, fostersøn, f. 1867 Farsund.
Anne Bertine Isaksd., ug., tj., f. 1849 Gj.
Mariane Hansd., ug., tj., f. 1853 Gj.
Berte Kristine Andersd., ug., tj., f. 1854 Holden.
Jens Olsen, ug., tj., f. 1853 Gj.
Kreat.: 3 hester, 10 Kuer.
2.
Thorstein Mathiassen, hf., husbondskarl, f. 1826 Slemdal.
Anne Gurine Gunnarsd., h., 1840 Gj.
Anton Torsteinsen, s., f. 1860 Gj.
Gunhild Marie Torsteinsd., d., f. 1864 Gj.
Martin Torsteinsen, s., f. 1868 Gj.
Rising S., l.nr. 160 (senere br. nr. 3) og l.nr. 155 (senere br. nr. 11 av S. Grini).
Wilhelm August Boyson, hf., G.br., forpagter, f. 1849 Skien.
Mathilde f. Monrad, h., f. 1838 Skien.
Jacob Andreas Boyson, s., f. 1875 Gj.
Peder Poulsen, ug., tj., f. 1858 Sandsvær.
Bergitte Amundsd., ug., tj., f. 1840 Hitterdal.
Marie Olsd., ug., tj., f. 1858 Siljord.
Nikoline Petersd., ug., tj., f. 1848 Egersund.
Kreat.: 3 Hester, 1 Okse, 11 Kuer, 1 Kalv, 1 Svin.
Gjerpen Store
(Prestegaarden).
Gjerpen Store, l.nr. 161a. Prestegaarden.
Johannes Nilsen Skaar, hf., Præst, f. 1828 Vikør prestegj.
Catherine Wilhelmine Pauline, h., f. 1829 Moss.
Nils Fredrik Christian Bruun Skaar, s., ug., skoleelev, f. 1858 N. Aurdal.
Christian Fredrik Skaar, s., ug., skoleelev, f. 1859 N. Aurdal.
Carl Paul Caspar Skaar, s., skoleelev, f. 1860 N. Aurdal.
Anna Elisabeth Skaar, d., f. 1862 Skien.
Johannes Skaar, s., f. 1865 Skien.
Poul Wilhelm Skaar, s., f. 1869 Skien.
Cathrine Hedevig Skaar, d., f. 1874 Gj.
Christiane Fredrikke Hansen, enke, bestemor, f. 1801 Klæbo.
Inger Marie Larsd., ug., tj., f. 1840 Skien.
Helmine Nilsd., ug., tj., f. 1856 Eker.
Laura Nilsd., ug., tj., f. 1859 Kongsberg.
Ole Pedersen, Fjelddal, ug., tj., f. 1856 Gj. Bor i Drengestuen.
Kreat.: 1 Hest, 2 Svin.
Gjerpen Store, l.nr. 161a. Drengestuen (forpakterboligen).
Petter Wendelboe Pedersen, hf., ug., G.br., forpagter, f. 1847 Gj.
Nikoline Pedersd., ug., husholderske, f. 1838 Gj.
Halvor Olsen Opdal, ug., tj., f. 1843 Bø.
Ole Olsen Tufte, ug., tj., f. 1857 Gj.
Anna Hansd. Vestgaarden, ug., tj., f. 1850 Nes, Saude.
Anne Thurine Johannesd. Vestgaarden, f. 1853 Nes, Saude.
Karen Ludvigsen, ug., husjomfru hos præsten, f. 1855 Porsgrund.
Kreat.: 3-1 Hester, 18 Kuer, 1 Kalv, 1 Faar, 1 Svin.
Gjerpen Store, l.nr. 161a (plads).
Ole Olsen, hf., husm. m/jord, f. 1823 Hviteseid.
Anne Eivindsd., h., f. 1827 Lunde herred.
Olava Olsd., d., ug., hjelper moderen, f. 1857. (i Gj?).
Edvard Olsen, s., f. 1864 Gj.
Karl Olaves Olsen, s., d. 1867 Gj.
Andreas Martinius Olsen, s., f. 1870 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Kalv, 2 Faar.
Gjerpen Store, l.nr. 161a (plads). Vattenberg.
Abraham Nilsen, hf., G.br., smed, hjulmager, f. 1822 Gj.
Anna Lovise Hansd., h., f. 1822 Høland.
Hans Nikolai Abrahamsen, s., f. 1857 Gj.
Karen Andrea Abrahamsd., d., f. 1858 Gj.
Olai Skullerud Abrahamsen, s., f. 1860 Gj.
Andreas Abrahamsen, s., f. 1861 Gj.
Mina Karoline Abrahamsd., d., f. 1863 Gj.
Anna Marie Abrahamsd., d., f. 1866 Gj.
Kari Olsd., enke, føderaad, f. 1798 Gj.
Leif Jensen, smed-lærling, f. 1855 Holden.
Kreat.: 3 Kuer, 1 Kalv, 3 Faar.
Abraham N. Vattenberg eide også l.nr. (31, 32, 39a, 40, 41ab, 42)i "Risinghagen".
Gjerpen Store, l.nr. 161a (hus). Vattenberg.
Lars Isaksen, hf., dagarb., fraværende - p.t. Slemdal, f. 1825 Slemdal.
Gunhild Helgesd., h., f. 1833 Slemdal.
Gjerpen Store, l.nr. 161a (plads). Vattenberg.
Peder Eliassen, enkem., G.br., selveier, sadelmaker, f. 1823 Gj.
Lovise Marie Pedersd., d., f. 1863 Gj.
Pouline Elise Pedersd., d., f. 1865 Gj.
Edvard August Pedersen, s., f. 1867 Gj.
Sofie Karoline Pedersd., d., f. 1870 Gj.
Ingen Kreatur.
Gjerpen Store, l.nr. 161b. Ødesneltvedt. (Senere br. nr. 15 av Sneltvedt).
Ole Nilssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1823 Slemdal.
Maren Madsd., g., f. 1838 Gj.
Olava Mathilde Olsd., d., f. 1866.
Peder Peterssøn, tj., ug., forsørges af fattigvæsenet, f. 1862 Gj.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 1 kalv, 2 faar.
Gjerpen Store, l.nr. 161c. Roligheden. (Senere br. nr. 16 av Sneltvedt).
Ole Nilssøn, hf., g., husmand, dagarb., f. 1851 Slemdal.
Hedevig Vetlesd., g., f. 1838 Omesdal (Åmotsdal i Seljord).
Nils Vilhelm Olssøn, s., f. 1875 Gj.
Ikke kreaturhold eller udsæd.
Gjerpen Store, l.nr. 161d. Bugot. (Senere br. nr. 17 av Sneltvedt). Samt 409b (avKjær).
Hans Isakssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1825 Gj.
Kirstine Olsd., g., f. 1832 Gj.
Kirsten Hansd., d., f. 1864 Gj.
Hanna Petrea Markusd., tj., ug., f. 1863 Gj.
Søren Isakssøn, logerende, e., forsørges af gaardsbruget f. 1825 Gj.
Anne Isaksd., ug., logerende, forsøret af broderen, f. 1820 Gj. Tulling fra fødselen.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 1 kalv, 3 faar, 1 svin.
Gjerpen Store, l.nr. 161e. Rønningen. (Senere br. nr. 18 av Sneltvedt).
Anders Olssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1828 Gj.
Anne Marie Ellefsd., g., f. 1829 Gj.
Elen Andersd., d., f. 1858 Gj.
Tomine Andersd., d., f. 1859 Gj.
Edvard Anderssøn, s., f. 1862 Gj. (Skal være Eidanger. G.S.)
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 1 kalv, 2 faar.
Johan Karlson, tilreisende, bosted Skien, Omstreifer, urmager, g., f. 1844 Sverige.
Lina Olsd., g., do., omstreifer, f. 1846 Norge.
Karl Johanson, s., f. 1875 Norge.
Gjerpen Store, l.nr. 161f. Roligheden. (Senere br. nr. 19 av Sneltvedt).
Halvor Jakobssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1838 Gj.
Maren Olsd., g., f. 1836 Gj.
Anne Halvorsd., d., f. 1864 Gj.
Karen halvorsd., d., f. 1867 Gj.
Olava Halvorsd., d., f. 1869 Gj.
Johan Halvorssøn., s., f. 1872 Gj.
Ole Halvorssøn, s., f. 1875 Gj.
Kreat: 1 hest, 1 ko, 1 kalv, 1 svin.
Gjerpen Lille
(Lagmannsgården).
Gjerpen Lille, l.nr. 162a.
Kristiane Blom, husmor, enke, G.br., f. 1786 Gj.
Hanne Fredrikke Blom, d., ug., hjelper mor, f. 1815 Gj.
Elisabeth Katrine Blom, d., ug., hjelper mor, f. 1817 Gj.
Inger Andrea Blom, d., ug., hjelper mor, f. 1827 Gj.
Hans Andreas Blom, s., f. 1861 Gj. (Inger Andreas sønn. G.S.)
Johan Alexander Andersen, ug., tj., f. 1853 Sverige.
Halvor Gregoriussen, ug., tj., f. 1859 Gj.
Rollef Amundsen, ug., tj., f. 1861 Gj.
Aaste Halvorsd., ug., tj., f. 1861 Saude.
Thora Nilsd., ug., tj., f. 1854 Skien.
Marta Andersd., ug., tj., f. 1859 Sverige.
Kreat.: 3 Hester, 18 Kuer, 5 Ungfæ, 2 Faar, 2 Svin.
Gjerpen Lille, l.nr. 162c. Berg. (Senere g.nr. 116 br. nr. 2).
Nils Jenssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1821 Slemdal.
Marte Jonsd., g., f. 1815 Gj.
Johan Nilssøn, s., hustømmermand, f. 1856 Gj.
Hans Andreassøn, tj., forsørget af fattigvæsenet, ug., f. 1862 Skien.
Anne Hansd., tj., ug., f. 1859 Saude.
Kreat: 2 kjør, 1 kalv, 5 faar.
Gjerpen Lille, l.nr. 162d, f. Berg. (Senere g.nr. 116 br. nr. 3 og 5).
Johannes Olssøn, hf., g., g.br., skrædder, selveier, f. 1831 Gj.
Olava Olsd., g., f. 1829 Gj.
Anne Johannesd., d., f. 1860 Gj.
August Johannessøn, s., f. 1863 Gj.
Marie Johannesd., d., f. 1865 Gj.
Milde Josefine Johannesd., d., f. 1867 Gj.
Maren Johannesd., d., f. 1870 Gj.
Olaf Johannessøn, s., f. 1871 Gj.
Karoline Johannesd., d., f. 1875 Gj.
Kreat: 4 kjør, 1 kalv, 3 faar, 1 svin.
Gjerpen Lille, l.nr. 162d, e, g. Berg. (Senere g.nr. 116 br. nr. 1, 4, 6).
Knut Jørgenssøn, hf., g., hustømmermand, g.br., selveier, f. 1816 Gj.
Helvig Halvorsd., g., f. 1818 Slemdal.
Peder Knudssøn, s., ug., f. 1854 Gj.
Kristian Knudssøn, s., f. 1858 Gj.
Karen Knudsd., d., f. 1862 Gj.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 1 kalv, 3 faar, 2 svin.
Gjerpen Lille, l.nr. 592. Myra af Lagmandsgaard (Hagen).
Anne Frantsd., husmoder, enke, selveier, f. 1828 Lunde.
Søren Hansen, s., f. 1852 Skien.
Isak Hansen, s., f. 1856 Gj.
Maren Hansd., d., f. 1866 Gj.
Berte Hansd., d., f. 1869 Gj.
Mari Knudsd., enke, føderaad, f. 1800 Lunde.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 3 Faar.
Brække
Brække, l.nr. 164. (Det senere br. nr. 2 - søndre).
Eier: Hans Koll. Gaarden ligger paa Skiens byes grund.
Kreat: 3 heste, 9 kjør.
Frogner
Frogner, l.nr. 165a, 165d, 166, 167. (De senere br. nr. 1, 4 og 11). Nordre, Søndre.
Sidebygningen:
Eivind Johannessøn, tj., ug., Gartner, f. 1849 Moss i Smaalenene.
Ragnhild Hansd., tj., ug., f. 1839 Næs i Telemark.
Ole Edvard Olssøn, tj., Agronom, g., fraværende i Skien, f. 1847 Tune i Smaalenene.
Eier: Chr. H. Blom.
Kreat: 4 heste, 1 okse, 14 kjør, 3 kalve, 3 faar.
Frogner, l.nr. 165b. (Det senere br. nr. 2).
Jørgen Kristianssøn, hf., g., g.br., dagarb., forpagter, f. 1831 Gj.
Ingeborg Jansd., g., f. 1835 Holden.
Kristian Jørgenssøn, s., f. 1857 Gj.
Ole O. Jørgenssøn, s., f. 1859 Gj.
Hans Joakim Jørgenssøn, s., f. 1862 Gj.
Bertine Jørgensd., d., f. 1862 Gj.
Gustav Jørgenssøn, s., f. 1864 Gj.
Edvard Jørgenssøn, s., f. 1867 Gj.
Inga Karoline Jørgensd., d., f. 1869 Gj.
Hulda Jørgensd., d., f. 1875 Gj.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 3 faar.
Frogner, l.nr. 165b.
Ole Tomassøn, hf., g., husmand, Skomager, f. 1820 Gj.
Karen Knutsd., g., f. 1820 Gj.
Tomas Olssøn, s., skomagerdreng, f. 1859, Gj.
Anne Olsd., d., f. 1862 Gj.
Maren Olsd., d., f. 1865 Gj.
Knut Olssøn, s., f. 1868 Gj.
Ikke kreaturhold eller udsæd.
Frogner, l.nr. 165c. (Det senere br. nr. 3).
Lars Johanssøn, hf., g., sagmester, g.br., selveier, f. 1834 Gj.
Johanne M. Gundersd., g., f. 1837 Gj.
Ingeborg Karoline Larsd., d., hjæper faderen, f. 1857 Gj.
Gusta Marie Larsd., d., f. 1859 Gj.
Johan Martinius Larssøn, s., f. 1861 Gj.
Sofie Larsd., d., f. 1863 Gj.
Mathilde Larsd., d., f. 1866 Gj.
Anna Larsd., d., f. 1867 Gj.
Julie Martine Larsd., d., f. 1872 Gj.
Gunnar Larssøn, s., f. 1875 Gj.
Berthe Jonsd., e., Ophold af gaarden, f. 1813 Gj.
Tjøstol Pedersen, tj., ug., f. 1856 Saude.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 2 kalve, 7 faar, 1 svin.
Frogner, l.nr. 165c. (Det senere br. nr. 3?).
Ole Jakobssøn, hf., g., husmand, Dagarb., f. 1826 Slemdal.
Karen Olsd., g., f. 1830 Gj.
Ole Olssøn, s., Dagarb., f. 1853 Gj.
Hans Olssøn, s., fyrbøder ved Dampmaskin, f. 1862 Gj.
Isak Olssøn, s., 1865 Gj.
Anders Olssøn, s., f. 1868 Gj.
Hanna Olsd., d., f. 1873.
Maria Rasmusd., logerende, ug., forsørges af fattigvæsenet, f. 1800 Gj.
Eier: NN Hanssøn. Ikke kreaturhold. Noe udesæd.
Frogner, l.nr. 165e. (Det senere br. nr. 5).
Ingeborg Larsd., husmoder, e., Selveier, g.br., f. 1823 Skien.
Johan Halvorssøn, s., ug., hjælper moderen, f. 1864 Gj.
Laurits Halvorssøn, s., f. 1868 Gj.
Ingeborg Pedersd., tj., ug., f. 1851 Skien.
Kreat: 1 ko.
Frogner, l.nr. 165f. (Det senere br. nr. 6).
Jens Madssøn, hf., husmand, g., Hustømmermand, f. 1831 Gj.
Anne Aslaksd., g., f. 1835 Skien.
Karl Jenssøn, s., arbeider paa papirfabriken, f. 1858 Gj.
Johan Jenssøn, s., havearbeider, f. 1860 Gj.
Martine Jensd., d., f. 1863 Gj.
Anne Marie Jensd., d., f. 1874 Gj.
Ikke kreaturhold.
Frogner, l.nr. 165f, r. (Part av det senere br. nr. 6?).
Ubeboet. Eier Gunnar Olssøn.
Kreat: 2 heste. Noe udsæd.
Frogner, l.nr. 165h, c, samt 409a(av Kjær). (Det senere br. nr. 8).
Jon Torgerssøn, hf., g., G.br., selveier, f. 1838 Gj.
Karen M. Pedersd., g., f. 1841 Gj.
Thorjus Janssøn, s., f. 1863 Gj.
Maren Jonsd., d., f. 1866 Gj.
Karen Berthea Jonsd., d., f. 1869 Gj.
Anne Kristiane Jonsd., d., f. 1871 Gj.
Peder Jonssøn, s., f. 1873 Gj.
Berthe M. Kristensd., e., hans moder, hjælper ved gaardsbruget, f. 1811 Gj.
Andreas Jakobssøn, tj., ug., f. 1860 Gj.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 2 kalve, 5 faar, 2 svin.
Frogner, l.nr. 166. (Det senere br. nr. 11).
Andreas Knutssøn, hf., g., g.br., forpagter, f. 1825 Gj.
Karine Andersd., g., f. 1821 Gj.
Inger Andrea Olsd., tj., ug., f. 1832 Gj.
Maren Olsd., tj., ug., f. 1854 Gj.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 5 faar.
Frogner, l.nr. 166. (Det senere br. nr. 11).
Nils Knutssøn, hf., g., g.br., forpagter, f. 1847 Gj.
Inger Maria Knutsd., g., f. 1844 Gj.
Hilda Marie Nilsd., d., f. 1873 Gj.
Mathilde Karoline Nilsd., d., f. 1874 Gj.
Hanna Olava Nilsd., d., f. 1875 Gj.
Maren Gurine Jonsd., tj., f. 1851 Gj.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 1 kalv, 3 faar.
Frogner, l.nr. 166. (Det senere br. nr. 11).
Jan Pederssøn, hf., g., husmand, dagarb., f. 1834 Gj.
Nikoline Nilsd., g., f. 1830 Lier.
Nils Petter Janssøn, s., dagarb. paa træsliberiet i Skien, f. 1860 Gj.
Anne Marie Jansd., d., f. 1865 Gj.
Marthe Jansd., d., f. 1870 Gj.
Johanne Olsd., e., logerende, understøttes en del af fattigvæsenet, haandarbeide, f. 1810 Mo i Telemarken.
(Samme hus):
Ole Erikssøn, hf., g., Maler, f. 1820 Gjerpen.
Anne Jakobsd., g., f. 1840 Slemdal.
Karl Johan Olssøn, s., f. 1868 Skien.
Ole Olssøn, s., f. 1871 Skien.
Martinius Olssøn, s., f. 1874 Gj.
Frogner, l.nr. 166. (Det senere br. nr. 11).
Svend Kristenssøn, hf., g., husmand, dagarb., f. 1834 Holden.
Karen Marie Hansd., g., f. 1839 Helgen (Holla).
Kristen Svendssøn, s., tjenestegutt for Blom, f. 1862 Holden.
Hans Jakob Svendssøn, s., arbeider paa Reberbanen, f. 1865 Holden.
Ingeborg Mathea Svendsd., d., f. 1865 Holden.
Teodor Svendssøn, s., fraværende i Holden, f. 1867 Holden.
Gina Marie Svendsd., d., f. 1869 Gj.
Anne Susane Svendsd., d., f. 1869 Gj.
Karen Kirstine Svendsd., d., f. 1871 Gj.
Halvor Svendssøn, s., f. 1871 Gj.
Signy Amalia Svendsd., d., f. 1873 Gj.
Frogner, l.nr. 167. Frognerhagen. (Senere br.nr. 12).
Hans Pederssøn, hf., g., forpagter, g.br., f. 1822 Gj.
Berte M. Knutsd., g., f. 1815 Gj.
Peder Hanssøn, s., ug., hustømmermand, f. 1858 Gj.
Karen Elise Hansd., d., ug., hjælprt forældrene, f. 1861 Gj.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 1 kalv, 3 faar.
Karl Hanssøn, logerende hf., g., husmand og tømmermand, f. 1847 Gj.
Berthe Marie Nilsd., g., f. 1839 Gj.
Karoline Karlsd., d., f. 1869 Gj.
Nils Hagbart Karlsen s., f. 1871 Gj.
Gunda Petrea Karlsd., d., f. 1873 Gj.
Follaug
Follaug, Nordre, Mellom, Søndre, l.nr. (192b, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213)a, b.
(Senere br. nr. 1 og 2).
Lars Isaksen, hf., ug., G.br., fattigforstander, selveier, f. 1824 Gj.
Karen Isaksd., ug., tj., husbestyrer, f. 1840 Gj.
Kittil Pedersen, ug., tj. dreng, f. 1848 Tuddal.
Maren Dorthea Halvorsd., ug., tj. pige, f. 1849 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Okser, 10 Kuer, 4 Kalver, 9 Faar, 1 Svin.
Hus (u. samme l.nr.).
Schønning Olsen, hf., skomager, huseier, f. 1836 Ullensager, Romerige.
Karen Susanne Hansd., h., f. 1846 Solum.
Maren Helene Schønningsd., d., f. 1868 Solum.
Inga Hansine Schønningsd., d., f. 1872 Gj.
Hans Jacob Schønningsen, s., f. 1875 Gj.
Follaug, Nordre, Mellom, Søndre, l.nr. (192b, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213)c.
(Senere br. nr. 3).
Isak Pedersen Meen, hf., G.br., selveier, f. 1845 Gj.
Karen Marie Andreasd., h., f. 1850 Gj.
Anna Lovise Isaksd., d., f. 1872 Gj.
Peder Isaksen, s., f. 1875 Gj.
Maren Anne Knudsd., ug., tj., f. 1856 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 2 Ungfæ, 3 Faar, 1 Svin.
Follaug, Nordre, Mellom, Søndre, l.nr. (192b, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213)d.
(Senere br. nr. 4).
Eier: Jacob Thoresen. Bor ei paa stedet. Ingen kreatur, kun udsæd.
Follaug, Nordre, Mellom, Søndre, l.nr. (192b, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213)e.
(Senere br. nr. 5).
Eier: Peder Rasmussen. Ubebodd. Ingen kreatur, kun udsæd.
Follaug, Nordre, Mellom, Søndre, l.nr. (192b, 207, 208, 209)c, (210, 211, 212, 213)d.
(Senere br. nr. ?)
Even Kristoffersen, hf., G.br., forpagter, f. 1805 Lunde.
Elisabeth Olsd., h., f. 1798 Gj.
Even Evensen, s., ug., hjælper faderen, f. 1831 Gj.
Inger Aasthea Evensd., d., ug., hjælper faderen, f. 1840 Gj.
Bergit Nilsd., ug., tj., f. 1853 Saude.
Karl Hansen, ug., tj., f. 1860 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 1 Ungfæh, 3 Faar, 1 Svin.
Follaug, Nordre, Mellom, Søndre, l.nr. (192b, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213)g.
(Senere br. nr. 7).
Ole Kolbjørnsen, hf., G.br., selveier, f. 1827 Slemdal.
Gunnild Mikkelsd., h., f. 1836 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 Kalv, 1 Svin.
Follaug, l.nr. (192b, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213)h. Kolkinn (senere br. nr. 8).
Peder Olsen, hf., g.br. selveier, f. 1839 Gj.
Anne Margrethe Nilsd., h., 1845 Slemdal.
Inga Berthea Pedersd., d., f. 1870 Gj.
Nella Olava Pedersd., d., f. 1872 Gj.
Peder Andreas Pedersen, s., f. 1875 Gj.
Berte Sørensd., tilreisende gaardmandskone, f. 1806 Slemdal.
Maren Aslaksd., ug., tj., fraværende, f. 1862 Slemdal.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 2 Ungfæ, 2 Faar, 1 Svin.
Follaug, u. l.nr. (192b, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213)a. Kolkinn.
Ole Kristensen, hf., dagarb., huseier med lidt jord, f. 1810 Ulefoss verk.
Kirstine Olsd., h., f. 1812 Gj.
Martin Halvorsen, fostersønn, f. 1867 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 2 Faar.
Follaug, l.nr. (192b, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213)ac. Kolkinn.
Karen Halvorsdatter, husmoder, ug., dagarb., huseier med lidt jord, f. 1827 Gj.
Olava Halvorsd., ug., søster, sindsyg, f. 1848 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Faar.
Follaug, l.nr. (192b, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213)ae. Kolkinn.
Maren Anne Kristensd., enke, huseier med lidt jord, f. 1827 Gj.
Kristen Olsen, s., jordarb., f. 1853 Gj.
Karen Dorthea Olsd., d., f. 1861 Gj.
Simon Martinius Olsen, s., f. 1862 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv.
Bratsberg
Bratsberg, l.nr. 168, 169, 169a, 181, 182, 183, 191, 192, 193, 196, 197, 198. (Senere br. nr. 1 m.fl.).
Hovedbygningen:
Diderik C. Blom, hf., g., Selveier, g.br., skibsreder, f. 1834 Gj.
Anna Helene Blom, g., f. 1845 Gj.
Marie Louise Blom, d., f. 1865 Gj.
Kristoffer Blom, s., f. 1870 Gj.
Dorthea Kristine Blom, d., f. 1872 Gj.
Johanna Augusta Blom, d., f, 1874 Gj.
Gurine Halvorsd., tj., ug., f. 1853 Gj.
Hanna Halvorsd., tj., ug., f. 1856 Gj.
Marie Kristiansd., tj., ug., f. 1854 Gj. Metodist.
Aase Sigurdsd., tj., ug., f. 1853 Solum.
Kreat: 6 heste, 1 føll, 22 kjør, 6 kalve, 3 faar, 2 svin.
Sidebygningen:
Thollef Halvorssøn, tj., ug., f. 1855 Saude.
Ole Johnssøn, tj., ug., f. 1858 Melum.
Sidebygningen:
Halvor Anderssøn, husmand, g., dagarb., f. 1834 Skien.
Pernille Hansd., g., f. 1840 Gj.
Julie Halvorsd., d., f. 1865 Gj.
Hanna M. Halvorsd., d., f. 1866 Skien.
Maren Karette Halvorsd., d., f. 1868 Skien.
Lars Severin Halvorssøn, s., f. 1869 Skien.
Hans Andreas Halvorssøn, s., f. 1874 Gj.
Bratsberg, l.nr. 169b. (Senere br. nr. 3).
Ubeboet. Bruger: Halvor Halvorssøn.
Bratsberg, l.nr. 171 og 172. (Senere br. nr. 5). Sansucci.
Hans Olssøn, hf., g., dagarb. paa Frogner, f. 1821 Gj.
Gunhild Pedersd., g., f. 1818 Gj.
Isak Hanssøn, s., ug., dagarb. i Skien, f. 1852 Gj.
Gustav Johan Johnssøn, dattersøn, forsørges af bæsteforældrene, f. 1869 Gj.
Ingen udsæd eller kreaturhold.
Bratsberg, l.nr. 173. (Senere br. nr. 7).
Ole Kittilssøn, hf., g., møllekjører, husmand, f. 1840 Solum.
Anne Tjøstolsd., g., f. 1840 Holden.
Karl Gustav Olssøn, s., tomtearb., f. 1862 Solum.
Anne K. Olsd., d., f. 1869 Holden.
Anne M. Olsd., d., f. 1873 Gj.
Ikke kreaturhold
Klaus O. Johannessøn, hf., g., dagarb., husmand, f. 1847 Solum.
Kaisa Britta Olsd., g., f. 1847 Sundsvald, Sverige.
Laura Karoline Klausd., d., f. 1874 Gj.
Ikke kreaturhold
Bratsberg, l.nr. 174. (Senere br. nr. 8).
Forpagter (av jorda): Peder Pederssøn.
Tollef Rollefssøn, hf., e., husmand, dagarb., f. 1812 Saude.
Marie Matiasd., tj., e., f. 1842 Baahuslæn i Sverige.
August Fredrikssøn, s., ug., forsørges af moderen, f. 1872 Fredrikstad.
Marthe Svendsd., logerende e., forsørges af fattigvæsenet, f. 1803 Gj.
Ikke kreaturhold.
Bratsberg, l.nr. 175. (Senere br. nr. 9).
Ubeboet. Bruger: Isak Arnessønn (Dyrket jord).
Bratsberg, l.nr. 176. (Senere br. nr. 10).
Ubeboet. Bruger: Abraham Olssøn. (Dyrket jord).
Bratsberg, l.nr. 177 og 178. (Senere br. nr. 11 og 12).
Ubeboet. Eier: A. Pederssøn. (Dyrket jord).
Bratsberg, l.nr. 179. (Senere br. nr. 13).
Isak Halvorssøn, hf., g., g.br., dagarb., forpagter, f. 1803 Gj.
Maren Pernille Fredriksd., g., f. 1802 Skien.
Maria Halvorsd., tj., ug., f. 1842 Kilebygd.
Kreat: 1 ko.
Bratsberg, l.nr. 180. (Senere br. nr. 14).
Ubeboet. Brugere: Lars Gjertssøn og Ø. Rød.
Bratsberg, l.nr. 184. (Senere br. nr. 18).
Ubeboet. Bruger: Lars N. Løberg. Ikke kreaturhold.
Bratsberg, l.nr. 185. (Senere br. nr. 19).
Andreas Hanssøn, hf., g., hjelper faderen med gaardsbruget, kjører, f. 1820 Gj.
Anne Marie Nilsd., g., f. 1825 Gj.
Karen Marie Andreasd., d., hjælper forældrene, f. 1853 Gj.
Maren Andrea Andreasd., d., f. 1856 Gj.
Hanna Nikoline Andreasd., d., f. 1870 Gj.
Hans Jakobssøn, fader, e., g.br., f. 1790 Gj.
Kreat: (Eier Andreas Hanssøn) 1 hest, 2 kjør, 3 faar, 1 svin.
Bratsberg, l.nr. 185. (Senere br. nr. 19).
Ingeborg Hansd., hm., e., forpagter gaardsbruget, f. 1813 Gj.
Ikke kreaturhold. 
Bratsberg, l.nr. 187. (Senere br. nr. 21).
Ubeboet.
Bratsberg, l.nr. 188 og 201. (Senere br. nr. 22).
Halvor Borgerssøn, hf., g., forpagter, g.br., dagarb., f. 1805 Gj.
Anne Hendriksd., g., f. 1822 Gj.
Isak Halvorssøn, s., f. 1863 Gj.
Hendrika Halvorsd., d., f. 1869 Gj.
Kreat: 2 kjør, 2 kalve, 2 faar, 1 svin.
Bratsberg, l.nr. 190. (Senere br. nr. 23).
Ubeboet.
Bratsberg, l.nr. 193. (Senere br. nr. 26).
Ubeboet. Bruger Sigurd Olssøn.
Bratsberg, l.nr. 197. (Senere br. nr. 28). Langeland.
Sidebygning I.
Lars Knudssøn, hf., g., arb. ved gaardsbruget, f. 1830 Vinje.
Maren Hansd., g., f. 1845 Solum.
Gunhild Larsd., d., f. 1858 Vinje.
Jan Larssøn, s., f. 1860 Vinje.
Hanna Lovise Larsd., f. 1875 Vinje.
Sidebygning II
Johannes Auenssøn, hf., g., smed, dagarb., f. 1846 Skien.
Anne Kirstine Andersd., g., 1847 Solum.
August Martinius Johannessøn, s., f. 1869 Solum.
Andreas Johannessøn, s., f. 1871 Gj.
Johannes Johannessøn, s., f. 1871 Gj.
Anne Hansd., logerende, e., erneres ved dagarbeide, f. 1856 Gj.
Bratsberg, l.nr. 199. (Senere br. nr. 30).
Ubeboet. Ikke kreaturhold. Eier: D. Blom. (Dyrket jord)
Bratsberg, l.nr. 200. (Senere br. nr. 31).
Halvor Nilssøn, hf., g., Tomtearbeider, forpagter, f. 1823 Slemdal.
Ingeborg Larsd., g., f. 1802 Gj.
Arnlaug Pedersd. tj., ug., f. 1860 Saude.
Gustav Simonssøn, tj., ug., f. 1860 Kongsberg.
Anders Eivindssøn, logerende, ug., Forsørget af fattigvesenet, f. 1800 Bø i Telem.
Kreat: 2 kjør, 2 faar, 1 svin.
Bratsberg, l.nr. 200. (Senere br. nr. 31).
Peder Kristenssøn, hf., g., Sagmester, forpagter, f. 1808 Gj.
Berte Nielsd., g., f. 1812 Gj.
Kristian Pederssøn, s., ug., Skolelærer, f. 1843 Gj.
Gunhild Pedersd., d., ug., hjælper forældrene, f. 1849 Gj.
Johan M. Løvseth, fosterbarn, f. 1863 Skien.
Kreat: 1 ko, 2 kalve, 4 faar.
Bratsberg, l.nr. 202. (Senere br. nr. 33).
Jakob Thorssøn, hf., g., G.br., forpagter, f. 1822 Gj.
Anne Svenkesd., g., f. 1832 Gj.
Maren Jakobsd., d., f. 1857 Gj.
Karoline Jakobsd., d., f. 1859 Gj.
Thor Jakobssøn, s., f. 1861 Gj.
Svenke Jakobssøn, s., f. 1866 Gj.
Severine Jakobsd., d., f. 1867 Gj.
Theodor Jakobssøn, s., f. 1868 Gj.
Jonas Jakobsen, s., f. 1875 Gj.
Kreat: 2 heste, 1 okse, 10 kjør, 3 kalve, 6 faar, 1 svin.
Bratsberg, Follestad S., l.nr. 204
Eier: Kjøpm. Rasmus Larsen.
Gaarden ligger på Skien Grund. Beboeren er opptalt i Skien.
Bratsberg, Ekornrød, l.nr. 205, 206 (senere br. nr. 36 og 36).
Eier: Didrik Cappelen Blom.
Lars Olsen, hf., dagarb., sjauer, husm. m/jord, f. 1840 Gj.
Berte Andrea Isaksd., h., f. 1841 Solum.
Isak Martinius Larsen, s., f. 1866 Skien.
Ole Engebret Larsen, s., f. 1867 Skien.
Laura Berthea Larsd., d., f. 1869 Gj.
Hanna Sofie Larsd., d., f. 1871 Gj.
Nils Larsen, s., f. 1872 Gj.
Sigvald Larsen, s., f. 1873 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Ungfæ, 1 Faar.
Ballestad
Ballestad N., l.nr. 215a, p (senere br. nr. 1).
Eier: Ole Andersen Houen. Ubebodd.
Ballestad N., l.nr. 215c, k (senere br. nr. 3, Skarpeland og Sandbrekke).
Hans Jensen, hf., G.br., selveier, f. 1800 Gj.
Ingeborg Helgesd., h., f. 1816 Gj.
Marthe Marie Hansd., d., ug., hjelper til, f. 1845 Gj.
Jens Hansen, s., ug., hjelper til, f. 1849 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 1 Kalv, 2 Faar, 1 Svin.
Ballestad N., l.nr. 215f. Ilen (senere br. nr. 6).
Isak Jonsen, hf., kvægslagter, kvæghandler, jordbruger, huseier, f. 1833 Gj.
Maren Isaksd., h., f. 1822 Gj.
Hanna Kirstine Isaksd., d., hjelper moderen, f. 1860 Gj.
Karoline Isaksd., d., f. 1863. Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Ballestad N., l.nr. 215f. (hus) Ilen.
Erik Rasmussen, hf., enkem., dagarb., bordarb., huseier, f. 1822 Gj.
Edvard Eriksen, s., ug., hjelper faderen, f. 1856 Gj.
Martinius Eriksen, s., ug., f. 1861.
Kirstine Marie Torgersd., ug., tj., f. 1820 Gj.
Ballestad N., l.nr. 215g, l, n, 220h, i, 222f (senere br. nr. 7).
Lars Olsen, hf., G.br., dagarb. paa Værft, selveier, f. 1845 Gj.
Maren Laurine Larsd., h., f. 1839 Gj.
Ludvig Larsen, s., f. 1874 Gj.
Lars Olsen, g., Føderaad, f. 1802 Gj.
Marthe Hansd., g., Føderaad, f. 1803 Eidanger.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 1 Svin.
Ballestad N., l.nr. 215g, (senere br. nr. 11), 219d (senere br. nr. 26), 220b (senere br. nr. 27).
Lars Larsen, hf., G.br., selveier, f. 1824 Slemdal.
Inger Marie Hansd., h., f. 1829 Gj.
Ole Olsen, stedsøn, ug., dagarb., f. 1854 Gj.
Karen Larsd., d., ug., hjælper moderen, f. 1855 Gj.
Lars Larsen, s., ug., dagarb. skibsværft, f. 1857 Skien.
Ingeborg Karoline Larsd., d., f. 1871 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 2 Kalver, 2 Faar, 1 Svin.
Ballestad N., l.nr. 215q. Ballestadmyren (senere br. nr. 12).
Nils Jonsen, hf., G.br., selveier, f. 1824 Gj.
Johanne Marie Jensd., h., f. 1820 Skien.
Seriane Nilsd., d., ug., hjelper moderen, f. 1852 Gj.
Johan Olaus Nilsen, s., ug., skibstømmermand, f. 1854 Gj.
Nils Nilsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1860 Gj.
Tilrejsende: Anne Dorthea Svendsen, enke, vasker og stryger, Johanne Maries søster, f. 1808 Porsgrund.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Kalv, 3 Faar.
Ballestad N., l.nr. 217a, 218a. Myren (senere br. nr. 19).
Johannes Olsen, hf., G.br., selveier, f. 1852 Gj.
Johanne Marie Nilsd., h., f. 1849 Gj.
Marie Johannesd., d., f. 1875 Gj.
Elen Hansd., ug., tj., f. 1864 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 3 Faar.
Ballestad N., l.nr. 218b (senere br. nr. 23). Myren
Gunnar Gunnarsen, hf., G.br., selveier, f. 1823 Gj.
Karen Johanne Kristensd., h., f. 1832 Gj.
Inger Marie Gunnarsd., d., f. 1858 Gj.
Gunnar Gunnarsen, s., f. 1860 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Svin.
Ballestad N., l. nr. (219a, 222b)a (senere br. nr. 20), samt 218b og 273. Myren
Marie Pedersd., enke, eier gaarden og ernæres af den, f. 1812 Holden.
Hans Edvard Johannesen, dattersønn, f. 1859 Gj.
Ida Marie Johannesd., datterdatter, f. 1856 Gj.
Ingeborg Marie Jacobsd., ug., tj., f. 1853 Skien.
Jacob Larsen, ug., tj., f. 1855 Slemdal.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 kalv, 5 Faar, 1 Svin.
Ballestad N. og S., l.nr. (219a, 222b) b 224c (senere br. nr. 46, Bruastykket), 224d (senere br. nr. 47, Braanen).
Even Olsen, hf., G.br., selveier, f. 1822 Gj.
Marie Anne Amundsd., h., sindsvag(?), f. 1829 Gj.
Ole Evensen, s., gift, paa skibsværft, f. 1853 Gj.
Andreas Evensen, s., ug., hjælper faderen, f. 1857 Gj.
Ida Berthea Evensd., d., f. 1861 Gj.
Maren Evensd., d., f. 1870 Gj.
Amund Isaksen, enkem., hjælper sønnen (svigersønnen!), f. 1799 Gj.
Lovise Hansd., ug., budeie, f. 1854 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 4 Faar, 1 Svin.
(OBS! Det kan være gamlefar Amund som er den "sindsvage" her og ikke Marie. G.S.)
Ballestad N., l.nr. 219c. (hus) Ilen.
Andreas Albretsen, ug., sjauarb., huseier, f. 1846 Slemdal.
Andreas Tollefsen, fosterbarn, f. 1868 Gj.
Hansine Tollefsd., fosterbarn, f. 1866 Gj.
Albret Hermandsen, far, g., logerende, bødgerarb., delvis understøttet af Slemdal Fattigkasse, f. 1807 Tønsberg.
Anne Pauline Olsd., h., f. 1814 Laurvig.
Ballestad N. og S., l.nr. 220e (senere br. 29, Kaasa).
2 Husholdninger.
1.
Thrond Jacobsen, hf., Skipper, f. 1841 Gj.
Anne Margrethe Eriksd., h., f. 1837 Gj.
Karoline Emilie Throndsd., d., f. 1864 Gj.
Jacob Throndsen, s., f. 1866 Gj.
Erik Throndsen, s., f. 1869 Gj.
Thora Amalie Throndsd., d., f. 1870 Gj.
Inger Olava Throndsd., d., f. 1872 Gj.
2.
Jacob Throndsen, enkem., G.br., selveier, f. 1812 Gj.
Elin Jacobsd., d., ug., hjælper faderen, f. 1853 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 2 Faar.
Ballestad S., l.nr. 222a og 220b, g (senere br. nr. 34).
Lauritz Nilssen, hf., G.br. selveier, navigasjonslærer, f. 1824 Gj.
Dorothea Augusta H. Nilssen, h., f. 1830 Gj.
Karoline Kristine Nilssen, d., f. 1853 Gj.
Abraham Kløcker Nilssen, s., hjælper faderen, f. 1855 Gj.
Joachim Borse Nilssen, s., tilreisende, garverlærling, f. 1858 Gj.
Ingeborg Pedersd., ug., tj., 1860 Tuddal.
Charlotte Amalie Nilssen, enke, bestemor, føderaad, f. 1792 Brevig.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 1 Svin.
Ballestad S., l.nr. 224b (senere br. nr. 45).
Anders Eriksen, hf., g.br. selveier, f. 1842 Gj.
Elise Larsd., h., f. 1852 Gj.
Erik Andersen, s., f. 1875 Gj.
Anne Tollefsd., ug., tj., f. 1845 Søfde.
Gustav Eriksen, enkem., tilreisende Murer, f. 1825 Sverige.
Kreat.: 1 Hest, 1 Føll, 7 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.
Ballestad S., l.nr. 224c,d (senere br. nr. 47).
Arne Olsen, hf., huseier, jordeier, verftsarb., f. 1842 Slemdal.
Anne Olea Gunnarsd., h., f. 1843 Kvelle.
Ole Arnesen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Ungfæ, 1 Svin.
Ballestad S., l.nr. 222d, 226, 227a (senere br. nr. 36).
Maren Olsd., enke, gaardeier, f. 1806 Skien.
Inger Andrea Gunnarsd., d., hjelper moderen, f. 1828 Gj.
Maren Pernille Karoline Gunnarsd., d., hjelper moderen, f. 1852 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv.
Ballestad S., l.nr. 223a (senere br. nr. 39).
Ole Thorgrimsen, hf., G.br., selveier, f. 1826 Gj.
Ingeborg Arvesd., h., f. 1833 Slemdal.
Thorgrim Olsen, s., hjælper faderen, f. 1859 Gj.
Arve Olsen, s., hjælper faderen, f. 1862 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 2 Kalver, 1 Svin.
Ballestad S., l.nr. 223b (senere br. nr. 40), l.nr. 227b (senere br. nr. 50).
Elen Marie Mathiasd., e., G.br., selveier, f. 1827 Slemdal.
Lars Eriksen, s. hjælper til, f. 1858 Gj.
Andreas Madsen, ug., tj., f. 1857 Gj.
Anna Marie Ellingsd., ug., tj., f. 1853 Sandsvær.
Inger Mathea Kittilsd., ug., tj., f. 1863 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 2 Kalver, 5 Faar.
Ballestad S., l.nr. 224a (senere br. nr. 43), 229 (senere br. nr. 44, Graaten), (215, 216)e (senere br. nr. 5, Putten), 238g (Senere Meen, br. nr. 7, Eriksrød).
2 husholdninger.
1.
Even Jacobsen, enkem., G.br., selveier, f. 1797 Gj.
Johan Johannesen, g. G.br., selveier, f. 1840 Gj.
Karen Dorthea Evensd., g., f. 1837 Gj.
Karl Johansen, s., f. 1862 Gj.
Johannes Johansen, s., f. 1863 Gj.
Even Johansen, s., f. 1866 Gj.
Jacob Petter Johansen, s., f. 1869 Gj.
2.
Kristoffer Olsen, ug., logerende skomager, f. 1851 Slemdal.
Svennung Pedersen, ug., tj., f. 1851 Hjerdal.
Berthe Marie Larsd., ug., tj., f. 1857 Slemdal.
Kreat.: 2 Hester, 7 Kuer, 3 Kalver, 6 Faar, 1 Svin.
Ballestad S., (Rydningen), l.nr. 225 (senere br. nr. 49).
Ingebret Jacobsen, hf., enkem., G.br., selveier, ikke sindsvag, men Blind efter det fylte 4de aar, f. 1804 Gj.
Bernhard Ingebretsen, s., ug., hjælper faderen, f. 1847 Gj.
Jacobine Ingebretsd., ug., d., hjælper faderen, f. 1841 Gj.
Kreat.: 3 Kuer 1 Svin.
Ballestad S., l.nr. 227b (senere br. nr. 50).
Ballestad S., l.nr. 227b (hus). Møllerstuen.
Jacob Nilsen, hf., enkem., bordarb., husleier m/lidt jord, f. 1830 Gj.
Kristian Jacobsen, s., f. 1863 Gj.
Karen Marie Jacobsd., d., f. 1866 Gj.
Maren Gurine Kristensd., ug., tj., f. 1848 Gj.
Kreat.: 4 Faar.
Ballestad S., l.nr. 227b (hus). (Hasleholtet).
Nils Helgesen, hf., dagarb., huseier, f. 1828 Gj.
Anne Gurine Nilsd., h., f. 1822 Gj.
Hans Nilsen, s., ug., dagarb., f. 1858 Gj.
Ballestad S., l.nr. (227, 228)c (senere br. nr. 51, Rydningen), 223b (senere br. nr. 40, Myren), 221 (senere br. nr. 33, Skyerputten), 337b (Grønnerød Seter). 
Kristen Mathisen, hf., G.br., selveier, f. 1815 Solum.
Ragnhild Andersd., h., f. 1804 Gj.
Helvig Mikkelsd., stedd., ug., hjælper forældrene, f. 1838 Gj. Tilhører Frimenigheden.
Anne Kristensd., ug., tj., f. 1854 Gj.
Kreat.: 5 Kuer, 2 Kalver, 4 Faar.
Ballestad S., l.nr.228a,b (senere br. nr. 52), 223d (senere br. nr. 42, Liamyren), 217d (senere br. nr. 22, N. Ballestad).
Ole Kristian Eriksen, hf., G.br., selveier, f. 1825 Gj.
Ingeborg Karine Nilsdatter, h., f. 1843 Slemdal.
Erik Olsen, s., f. 1870 Gj.
Nils Olsen, s., f. 1872 Gj.
Bernhard Kiste Olsen, s., f. 1875 Gj.
Ole Pedersen, ug., tj., f. 1853 Tuddal.
Aslaug Halvorsd., ug., tj., f. 1857 Gransherred.
Inger Johanne Johannesd., ug., tj., f. 1863 Gj.
Kreat.: 1-1 Hest, 7 Kuer, 2 Kalver, 4 Faar, 2 Svin.
Kristiansflid
Kristiansflid, l.nr. (230, 222c, 227d)a.
Hans Nilsen, hf., G.br., selveier, f. 1843 Gj.
Anne Larsd., h., f. 1843 Gj.
Hans Hansen, s., f. 1867 Gj.
Martine Hansd., d., f. 1870 Gj.
Ragnhild Hansd., d., f. 1873 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer.
Kristiansflid, l.nr. (230, 222c, 227d)a.
Lars Nilsen, hf., G.br., selveier, f. 1846 Gj.
Anne Eriksd., h., f. 1845 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 1 Kalv, 2 Faar, 1 Svin.
Bøle
Bøle, l.nr. 231ab (senere br. nr. 1).
Hans Holst Kløcker, g.br. selveier, Ysteribestyrer, f. 1828 Gj.
Anne Marie Kløcker, h. f. 1827 Gj.
Hans Holst Kløcker, s. hjælper faderen, f. 1852 Gj.
Elise Marie Kløcker, d., hjæper faderen, f. 1854 Gj.
Hellene Halvorsd., ug., tj., f. 1856 Holden.
Jenny Elisabeth Kløcker, ug., logerende, sindsyg, dissenter, f. 1833 Gj.
Forsørges af faderen mot at han nyder godtgiørelsen af hende selv.
Kreat.: 1 Hest, 1 Føll, 5 Kuer, 1 Faar.
Bøle, l.nr. 231c (senere br. nr. 2). Ødegaarden.
Anders Pedersen, hf., G.br., dagarb. paa hugstplads, selveier, f. 1825 Gj.
Kirsten Andersd., h., f. 1831 Gj.
Peder Andersen, s., hjælper faderen, f. 1857 Gj.
Andreas Andersen, s., hjælper faderen, f. 1859 Gj.
Nils Andersen, s., f. 1862 Gj.
Edvard Andersen, s., f. 1868 Gj.
Anne Marie Andersd., d., f. 1870.
Kreat.: 1 Ku, 2 Kalver, 3 Faar.
Bøle, l.nr. 231d,e (senere br. nr. 3). Ødegaarden.
John Johannesen, hf., G.br., skibstømmerm., selveier, f. 1838 Gj.
Ingeborg Jørgine Jørgensd., h., f. 1843 Gj.
Karen Marie Johnsd., d., f. 1867 Gj.
Johannes Johnsen, s., f. 1871 Gj.
Jørgen Andreas Johnsen, s., f. 1873 Gj.
Isak Johnsen, s., f. 1875 Gj.
Aslaug Halvorsd., ug., tj., f. 1842 Seljord.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar.
Bøle, l.nr. 231f (senere br. nr. 4). Ødegaarden.
2 Husholdninger.
1.
Svenke Olsen, hf., Dagarb., skibstømmerm., jordbr., selveier, f. 1839 Gj.
Kirsten Olsd., h., f. 1845 Gj.
Helvig Marie Svenkesd., d., f. 1869 Gj.
Olava Katrine Svenkesd., f. 1872 Gj.
Anton Andreas Svenkesen, s., f. 1874 Gj.
Knud Andersen, Kirstens fader, g., føderaad, f. 1809 Gj.
Marte Larsd., g., Kirstens moder, føderaad, f. 1809 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.
2.
Lars Knudsen, logerende, enkem., skibstømmerm., f. 1838 Gj.
Inga Mathilde Larsd., d., f. 1873 Gj.
Bøle, l.nr. 232b og 215h,e (senere br.nr. 14 m.fl.)
Anders Halvorsen, hf., g.br. selveier, f. 1836 Melum i Solum.
Mathilde Marie Andersen, h., f. 1845 Gj.
Klaudia Ragnhild Halvorsen, d., f. 1864 Gj.
Julie Helmine Halvorsen, d., f. 1865 Gj.
Anne Marie Halvorsen, d., f. 1871 Gj.
Karl Severin Olsen, ug., tj., f. 1852 Melum.
Karoline Halvorsd., ug., tj., f. 1854 Melum. Metodist.
Anne Turine Halvorsd., ug., tj., 1844 Melum.
Fraværende: Halvor Rasmussen, logerende enkem., føderaad, p.t. i Melum sogn, f. 1796 Melum.
Kreat.: 2 Heste, 9 Kuer, 2 Ungfæ, 6 Faar, 1 Svin.
Bøle, u. l.nr. 232(231?) (hus).
Gunnild Ellingsen, enke, dagarb., huseier, f. 1832 Saude.
Karl Johan Johansen, s., dagarb., f. 1859 Gj.
Gunnild Marie Johannesd., d., f. 1865 Gj.
Jensine Elise Johannesd., d., f. 1867 Gj.
Isak Johannesen, s., f. 1869 Gj.
Hans Johannesen, s., f. 1872 Gj.
Kari Ellingsd., ug., tilreisende, tj.p., f. 1840 Sauvde.
Anton Ellingsen, ug., tj., f. 1839 Sandsvær.
Bøle, l.nr. 233a (senere br. nr. 19) og l.nr. 231dc.
Halvor Johannesen, hf., g.br. selveier, f. 1834 Gj.
Berte Marie Olsd., h., f. 1834 Laurdal.
Johannes Halvorsen, s., hjælper faderen f. 1859 Gj.
Karen Marie Halvorsd., d., f. 1857 Gj.
Ida Karoline Halvorsd., d., f. 1862 Gj.
Halvor Jacobsen, sindsyg, fattiglem, f. 1835.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Ungfæ, 3 Faar, 1 Svin.
Bøle, Ekornrød, u. l.nr. 233 (hus).
Halvor Jonsen, hf., saugmester, huseier, f. 1834 Gj.
Kirsten Amundsd., h., f. 1838 Eidanger.
Anne Marie Halvorsd., d., f. 1865 Gj.
Karen Elise Halvorsd., d., f. 1871 Gj.
Jacob Halvorsen, s., f. 1872 Gj.
Johan Arnt Halvorsen, s., f. 1874 Gj.
Bøle, Ekornrød, l.nr. 234 (hus).
2. Husholdninger.
1.
Markus Danielsen, hf., dagarb., husleier, f. 1819 Skien.
Karen Andersd., h., f. 1833 Gj.
Ingebret Markusen, s., f. 1863 Skien.
Anne Markusd., d., f. 1865 Skien.
Nils Markusen, s., f. 1866 Skien.
Julie Karoline Markusd., d., f. 1868 Skien.
Martin Markusen, s., f. 1870 Skien.
Berte Isaksd., enke, Karens moder, fattig, f. 1790 Gj.
2.
Amund Larsen, g., tilreisende arb., bosted Kragerø, f. 1843 Kragerø.
Anna Mathea Eliasd., h., f. 1846 Brevig.
Jacobine Charlotte Amundsd., d., f. 1872 Kragerø.
Kristiane Marie Amundsd., d., f. 1873 Kragerø.
Karl Severin Amundsen, s., f. 1875 Kragerø.
Hauen
Hauen, l.nr. 235 (senere br. nr. 1).
Ole Andersen, hf., G.br., selveier, f. 1817 Gj.
Anne Sofie Amalie Kløcker, h., f. 1824 Gj.
Martin Olsen, s., ug., skipper, f. 1849 Gj.
Hans Olsen, s., ug., hjælper faderen, f. 1854 Gj.
Marie Olsd., d., f. 1865 Gj.
Abraham Olsen, s., f. 1859 Gj.
Isak Olsen, s., f. 1862 Gj.
Hanna Augusta Olsd., d., f. 1864 Gj.
Jacob Olsen, s., f. 1866 Gj.
Olaf Kløcker Olsen, s., f. 1871 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kuer, 2 Ungfæh, 2 Faar, 2 Svin.
Hauen, l.nr. 235 (hus).
Johannes Kittilsen, hf., bjælkehugger, huseier, f. 1824 Melum i Solum.
Oline Pedersd., h., f. 1820 Melum i Solum.
Johan Oluf Johannesen, s., f. 1865 Gj.
Karen Dorthea Pedersd., enke, Olines søster, fattigunderst. fra Solum, f. 1814 Solum.
Hauen, l.nr. 236 (senere br. nr. 4).
Jørgen Smith, G.br., skibsreder, selveier, f. 1821 Tvedestrand.
Anne Cathrine Smith, h., f. 1827 Gj.
Marie Smith, d., f. 1857 Gj.
Christiane Smith, d., f. 1861 Gj.
Mads Henrik Smith, s., f. 1867 Gj.
Kirstine Jensd., ug., tj., stuepige, f. 1847 Solum.
Elise Sørensd., ug., tj., kokke, f. 1852 Bamble.
Karen Knudsd., ug., tj., budeie, f. 1835 Gj.
Jens Nilsen, ug., tj., f. 1859 Gj.
Kreat.: 2-1 Hester, 6 Kuer, 5 Faar.
Sidebygningen:
Nils Jensen, hf., g., gaardskarl, f. 1826 Gj.
Ingeborg Kirstine Jacobsd., h., f. 1832 Solum.
Marie Nilsd., d., f. 1863 Gj.
Jacob Tolnæs Nilsen, s., f. 1865 Gj.
Abraham Nilsen, s., f. 1869 Gj.
Isak Nilsen, s., f. 1875 Gj.
Hauen, l.nr. 236. Ærsøe, Haukepladsen.
Peder Svennungsen, hf., dagarb., husm. m/jord, f. 1819 Tuddal.
Aslaug Kittilsd., h., f. 1819 Tuddal.
Kreat.: 1 Ku, 1 Faar.
Meenstad
Meenstad, l.nr. 237a (senere br. nr. 1).
2 Husholdninger.
1.
A. Sørensen, hf., G.br., skibsreder, selveier, f. 1819 Eidanger.
Jørgine Marie Pedersen, h., f. 1821 Eidanger.
Petrea Jacobine Sørensen, d., hjælper til, f. 1850 Eidanger.
Pauline Sørensen, d., f. 1853 Eidanger.
Peder Sørensen, s., f. 1856 Brevig.
Marie Sørensen, d., f. 1859 Brevig.
Amynda Sørensen, d., f. 1862 Porsgrund.
Karl Andersen, ug., tj., staldkarl, f. 1856 Gj.
Hanna Petrea Halvorsd., ug., tj., kokke, f. 1857 Gj.
Maren Laurine Halvorsd., ug., tj., budeie, f. 1853 Gj.
Kreat.: 3 Hester, 8 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.
2.
Andreas Svendsen, hf., g., gaardskarl, f. 1838 Skien.
Elise Margrethe Andersd., h., f. 1834 Eidanger.
Anton Severin Andreasen, s., f. 1871 Skien.
Inga Marie Katrine Andreasd., d., f. 1875 Gj.
Meenstad, l.nr. 237a (hus). Lia.
Ole Jonsen, hf., dagarb., huseier, f. 1835 Gj.
Anna Helvig Hansd., h., f. 1840 Gj.
Johan Olsen, s., visergutt, f. 1860 Gj.
Hanna Mathilde Olsd., d., f. 1866 Gj.
Inger Andrea Olsd., d., f. 1869 Gj.
Hans Martinius Olsen, s., f. 1872 Gj.
Anna Olufine Olsd., d., f. 1875 Gj.
Meenstad, Mindaas l.nr. 237b.
Kirsten Dorthea Isaksd., enke, G.br. eier, f. 1821 Gj.
Karen Olsd., ug., d. f. 1847 Gj.
Isak Olsen, ug., s., f. 1851 Gj.
Johan Olsen, ug., s. f. 1858 Gj.
Hans Halvorsen, uægte dattersønn, f. 1870 Gj.
Ole Karlsen, (uægte?) dattersønn, f. 1874 Gj.
Hanna Andersd., tilreisende, g., husmandskone, bosted Brevig, f. ?
Torsten Amundsen, smed, g., bosted Brevig, f. ? Seufde.
Petrea Olsd., husmorens datter, tj., bosted Brevig, f. 1858 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 3 Faar.
Meen
Meen, Lien, l.nr. (238a, 377a, 238k)a (senere br. nr. 1).
Nils Andersen, hf., G.br. selveier, f. 1830 Gj.
Johanne Margrethe Olsd., h., f. 1838 Gj.
Maren Margrethe Nilsd., d., f. 1866 Gj.
Anders Nilsen, s., f. 1867 Gj.
Marthe Marie Nilsd., d., f. 1870 Gj.
Ole Usterud Nilsen, s., f. 1872 Gj.
Anna Mathilde Nilsd., d., f. 1874 Gj.
Dorthea Iversd., ug., tj., f. 1853 Næs i Søfde.
Kreat.: 2 Heste, 1 Føll, 7 Kuer, 3 Ungfæ, 9 Faar, 2 Svin.
Meen, Lien, l.nr. (238a, 377a, 238k)b (senere br. nr. 2), samt 383b, (senere br. nr. 5 av av Skyer).
Jacob Bentsen, hf., dagarb., huseier, jordeier, f. 1825 Eidanger.
Karen Jensd., h., f. 1825 Gj.
Berthea Jacobsd., d., ug., hjelper moderen, f. 1858 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Faar.
Meen, l.nr. (238a, 377a, 238k)c (sener br. nr. 3).
Knud Andersen, hf., ug., G.br. selveier, f. 1832 Gj.
Maren Margrethe Jacobsd., moder, enke, styrer huset, f. 1796 Gj.
Hans Andersen, hendes søn, Rentenist, f. 1828 Gj.
Anne Kirstine Jensd., enke, tj., f. 1839 Gj.
Andrea Kirstine Andreasd., hendes datter, f. 1864 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 1 Føll, 5 Kuer, 2 Ungfæ, 8 Faar, 1 Svin.
Meen, l.nr. 238b (senere br. nr. 4) og l.nr. 238i Myren (senere br. nr. 9).
2. Husholdninger.
1.
Hans Olsen, hf., G.br., selveier, f. 1814 Nes sogn, Tanum.
Anne Nilsd., h., f. 1814 Gj.
Hans Andreas Hansen, s., ug., hjelper faderen, f. 1858 Gj.
2.
Johan Hansen, g., hf., dagarb. jordeier, f. 1841 Gj.
Live Halvorsd., g., f. 1843 Bø.
Ludvig Johansen, s., tulling fra sit 4de aar, f. 1863 Gj.
Hans Andreas Johansen, s., f. 1865 Gj.
Louise Johansd., d., f. 1867 Gj.
Halvor Johansen, s., f. 1869 Gj. 
Anne Johannesd., d., f. 1872 Gj.
Martin Johansen, s., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 2 Kalver, 4 Faar.
Meen. Svarttangen, l.nr. 238m (senere br. nr. 10).
Eier: Ole Andersen Houen. Ubebodd.
Meen, l.nr. 239a (senere br. nr. 11) og 238d (Svarttangen - senere br. nr. 6).
Gunnar Pedersen, g.br., selveier, f. 1833 Gj.
Anne Karine Olsd., h., f. 1837 Gj.
Peder Gunnarsen, f. 1864 Gj.
Maren Gunnarsd., f. 1864 Gj.
Olaf Gunnarsen f. 1875 Gj.
Karen Isaksd., ug., tj., f. 1854 Gj.
Nils Olsen, ug., tj., f. 1860 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 5 Kuer, 1 Ungfæ, 5? faar, 1 Svin.
Meen, l.nr. 239f (senere br. nr. 16) og l.nr. 240l (senere br. nr. 26).
Ole Nilssen, hf., smed selveier, f. 1829 Gj.
Johanne Dorthea Carlsd., h., f. 1833 Gj.
Nils Olaus Olsen, f. 1858 Gj.
Karen Kirstine Olsd., f. 1860 Gj.
Anne Marie Olsd., f. 1861 Gj.
Stina Mathilde Olsd., f. 1865 Gj.
Karl Edvard Olsen, f. 1867 Gj.
Ingeborg Olava Olsd., f. 1870 Gj.
Kirsten Marie Olsd., f. 1873 Gj.
Kreat.: 1 Ku.
Meen, l.nr. (239,240)e, 241c, 243. Meensmyren (senere br. nr. 15).
Even Andersen, hf., G.br., selveier, f. 1840 Gj.
Elen Amundsd., h., f. 1836 Eidanger.
Anne Karoline Evensd., d., f. 1865 Gj.
Maren Evensd., d., f. 1868 Gj.
Elise Evensd., d., f. 1869 Gj.
Amalie Evensd., d., f. 1873 Gj.
Karen Olsd., hans moder, føderaad, f. 1809 Gj.
Kreat.: 2 Kuer.
Meen, l.nr. 239c, 239d, 241b, 379, 380b (plads) Brua.
2 Husholdninger.
1.
Jon Andersen, skomager, jordbruger, huseier, f. 1801 Gj.
Karen Borgarsd., h., f. 1803 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Kalv, 1 Faar.
2.
Kari Larsd., enke, logerende, pensjon fra Ulefos værk, f. 1805 Ulsefos.
Anne Tollefsd., d., ug., stryger og strikker, dagarb., f. 1841 Ulefos.
Anne Karoline Andersd., datterdatter, forsørges af Anne, f. 1865 Solum.
Meen, l.nr. 240a (senere br. nr. 17).
Peder Hansen, hf., G.br., selveier, f. 1815 Gj.
Anne Isaksd., h., f. 1815 Gj.
Hansine Marie Pedersd., d., hjælper moderen, f. 1854 Gj.
Lars Pedersen, s., hjælper faderen, f. 1857 Gj.
Peder Olsen, ug., tj., f. 1858 Gj.
Anne Serine Eriksd., ug., tj., f. 1851 Gj.
Kreat.: 2-1 Hester, 8 Kuer, 1 Ungfæ, 8 Faar, 1 Svin.
Meen, Buer, l.nr. 241a (senere br. nr. 28).
August Isaksen, hf., G.br., selveier, f. 1831 Solum.
Maren Johannesd., h., f. 1835 Gj.
Karen Jensine Augustsd. Buer, f. 1858 Gj.
Mathias Emanuel Augustsen Buer, f. 1860 Gj.
Ole Martinius Augustsen Buer, f. 1862 Gj.
Andreas Thoresius Augustsen Buer, f. 1865 Gj.
Nils Joachim Augustsen Buer, f. 1869 Gj.
Augusta Marie Augustsd. Buer, f. 1871 Gj.
Laura Marie Augustsd. Buer, f. 1872 Gj.
Isak Andreas Sørensen, fostersønn, f. 1865 Solum.
Ole Olsen, ug., tj., f. 1825 Gj.
Ole Andersen, ug., tj., f. 1859 Holden.
Andrea Nicolea Johnsd., ug., tj., f. 1847 Varnæs.
Ingeborg Marie Kristensd., ug., tj., f. 1853 Gj.
Alle untatt de 2 siste tilhørte den Evang. Lutherske Frimenighet.
Kreat.: 4 Hester, 11 Kuer, 3 Ungfæ, 2 Svin.
Meen, l.nr. 241a (plads) Lia.
Anders Pedersen, hf., husm. m/jord, dagarb., f. 1839 Solum. Den Evangelisk Lutherske Frimenighed.
Anne Evensd., h., f. 1840 Langesund. Den Evangelisk Lutherske Frimenighed.
Peder Andersen, s., ug., matros, f. 1854 Holden. Statskirken.
Isak Andersen, s., ug., jungmand, f. 1857 Gj. Den Evangelisk Lutherske Frimenighed.
Karl Andersen, s., f. 1861. Den Evangelisk Lutherske Frimenighed.
Anne Tomine Andersd., d., f. 1874 Gj. Den Evangelisk Lutherske Frimenighed.
Kreat.: 1 Ku, 1 Svin.
Buer
Buer, l.nr. 242. (Senere br. nr. 1).
Eier Knud Martiniusen.
Ole Larsen, hf., logerende, dagarb. skomager, f. 1820 Stensby i Sverige.
Sofie Hansd., h., f. 1828 Stensby i Sverige.
Mathilde Olsd., f. 1861 Stensby i Sverige.
Lars Olsen, f. 1864 Stensby i Sverige.
Sina Olalia Olsd., f. 1870 Eidanger.
Engrav
Engrav, l.nr. (245a, 246) a. (senere br. nr. 1).
Eier: Augusta Berntsen.
Zacharias Wesseltoft, hf., g.br., f. 1835 Skien.
Marie Margrethe Berntsen, h., f. 1837 Drammen.
Ada Wesseltoft, udøpt d., f. 1869 Gj.
Inger Margrethe Wesseltoft, udøpt d., f. 1874 Gj.
Augusta Bernhardine Berntsen, hans svigerinde, eier gaarden, f. 1833 Drammen.
Lars Pedersen, ug., tj., f. 1850 Kvelle.
Anne Jørgensd., ug., tj., f. 1846 Seljord.
Karen Marie Isaksd., ug., tj., f. 1855 Gj.
Kreat.: 3 Heste, 3 Kuer, 2 Ungfæ, 1 Svin.
Engrav, l.nr. (245a,246)b. Skifjeld.
Thorleif Nilssøn, hf., g., Husmand, Dagarb., f. 1847 Slemdal.
Gunhild Marie Olsd., g., f. 1848 Slemdal.
Nella Thorleifsd., d., f. 1870 Gj.
Anne Gurine Thorleifsd., d., f. 1874 Gj.
Martin Henriksen, g., logerende, dagarb. Skovdrift, f. 1851 Gj.
Ingen Kreatur. 
Engrav, l.nr. (245a,246) 271b. Skifjeld.
Lars Sakariasen, hf., g., forpagter af 245a, 246, selveier af 371, f. 1830 Gj.
Gunhild Marie Thordsd., g., f. 1830 Gj.
Marta Larsd., e., husfaderens moder, forsørges af sønnen, f. 1789 Gj.
Hans Thordssøn, ug., husmoderens broder, ug., hjælper husfaderen, f. 1836 Gj. Sindsvag.
Anna Andersd., tj., ug., f. 1861 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 1 kalv, 7 faar, 1 svin.
Engrav, l.nr. (245a,246)c. Ryggen.
Haakon Jonassen, hf., G.br., selveier, f. 1834 Silre? i Sverige.
Anna Gurine Jensd., h., f. 1834 Melum i Solum.
Lene Marie Haakonsd., d., f. 1864 Gj.
Johan Haakonsen, s., f. 1867 Gj.
Gunhild Elise Haakonsd., d., f. 1869 Gj.
Ingeborg Haakonsd., d., f. 1870 Gj.
Olava Haakonsd., d., f. 1873 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 1 Kalv, 3 Faar.
Borge Vestre
Borge V., l.nr. (247, 249)a.
1.
H. B. Sømoe, hf., G.br., Skibsreder, Handelsborger, f. 1822 Porsgrund.
Maren Kirstine f. Moe, h., f. 1827 Porsgr.
Elisabeth Sømoe, f. 1854 Porsgr.
Johan Kristian Sømoe, f. 1856 Porsgr.
Laura Sømoe, f. 1861 Porsgr.
Oluf Halvardius Sømoe, f. 1862 Porsgr.
Gustav Sømoe, f. 1864 Porsgr.
Marie Sømoe, f. 1867 Porsgr.
Amanda Sømoe, f. 1871 Porsgr.
Elise Olsd., f. 1852 Gj.
Karen Marie Moe, ug., tj., f. 1797 Porsgr.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 Ungfæ, 3 Faar, 2 Svin.
2.
K. Thronsegaard, g., Skibsfører, f. 1845 Danmark.
Helvine f. Sømoe, f. 1850 Porsgr.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Breidablikk.
Chr. K. Flørnæss, hf., G.br., selveier, Skibsreder, f. 1809 V. Moland.
Maren Dorthea f. Hansen, h., f. 1811 Langesund.
Inger Johnsd., ug., tj., f. 1855 Gj.
Mari Anne Halvorsd., ug., tj., f. 1855 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Johanne Marie Jacobsd., husm., ug., Dagarb., Huseier, f. 1822 Gj.
Johan Eriksen, s., f. 1860 Gj.
Nils Hansen, enkem., Sjauarb., Logerende, f. 1811 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Hans Knudsen, hf., Tomtearb., Huseier, f. 1833 Gj.
Marie Aasulfsd., h., f. 1831 Melum i Solum.
Peder Hansen, s., f. 1860 Gj.
Kirstine Hansd., d., f. 1862 Gj.
Anna Hansd., d., f., 1865 Gj.
Hanna Marie Hansd., d., f. 1868 Gj.
Mathilde Hansd., d., f. 1873 Gj.
Hilda Hansd., d., f. 1874 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Peder Olsen, hf., Skibstømmermand, f. 1842 Solum.
Liv Zakariasd., h., f. 1842 Næs i Søfde (Sauherad).
Ole Pedersen, f. 1868 Porsgrund.
Severine Pedersd., f. 1873 Porsgrund.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Johan Kristian Halvorsen, hf., Matros, Logerende, f. 1854 Gj.
Hanna Halvorsd., h., f. 1852 Gj.
Sovei Olsd., enke, Huseier, Forsørges af datterens mand, f. 1818 Hitterdal.
Nils Ludvig Nilssen, Hanna Halvorsdatters barn, f. 1873 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Ingeborg Marie Halvorsd., enke, Dagarb., f. 1829 Skien.
Tomine Larsd., d., ug., f. 1860 Gj.
Halvor Larsen, s., Matros, fraværende i Amerika, f. 1854. Forsørger delvis sin moder.
Kreat.: 2 Faar.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Halvor Johnsen, hf., Skibstømmermand, Huseier, f. 1830 Solum.
Anne Marie Andersd., h., f. 1834 Gj.
Jonas Halvorsen, s., ug., Jordarb., f. 1859 Gj.
Kristine Halvorsd., d., f. 1861 Gj.
Andreas Halvorsen, s., f. 1863 Gj.
Emilie Halvorsd., d., f. 1867 Gj.
Mathilde Halvorsd., d., f. 1871 Gj.
Martin Halvorsen, s., f. 1873 Gj.
Maren Halvorsd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 2 Faar, 2 Svin.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Ole Isaksen, hf., Skomager, Huseier, f. 1847 Gj.
Maren Kristoffersd., h., f. 1848 Gj.
Isak Olsen, s., f. 1868 Gj.
Kristian Olsen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 2 Faar, 1 Svin.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Ingebret Knudsen, hf., Bjælkehugger, Strandsidder, Huseier, f. 1825 Gj.
Marte Olsd., h., f. 1831 Gj.
Olavus Ingebretsen, s., ug., Sømand, f. 1857 Gj.
Mathilde Ingebretsd., d., f., 1859 Gj.
Hans Ingebretsen, s., f. 1862 Gj.
Maren Ingebretsd., d., f. 1868 Gj.
Marie Ingebretsd., d., f. 1870.
Kreat.: 1 Svin.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Ole Larsen, hf., hel fattigunderstøttelse, f. 1797 Gj.
Maren Gundersd., h., f. 1806 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
1.
Hans Johannesen, hf., Matros, Huseier, f. 1846 Gj.
Othilde Torjusd., h., f. 1859 Gj.
Andreas Hansen, f. 1871 Gj.
Anne Kirstine Hansd., f. 1872 Gj.
Johan Hansen, f. 1875 Gj.
Andreas Johannesen, broder, ug., Handelsbetjent, tilreisende fra Amerika, f. 1852 Gj.
2. 
Arnt Johannesen, g., Matros, Logerende, f. 1847 Bergen.
Kirsten Andersd., h., f. 1843 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Torjus Ingebretsen, hf., Bjælkehugger, Huseier med leiet Jord, f. 1816 Gj.
Inger Hansine Olsd., h., f. 1822 Gj.
Kreat.: 2 Kuer.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
1.
Nils Pedersen, hf., Garver, Logerende, f. 1824 Skjeberg.
Annette Jacobsd., h., f. 1826 Porsgrund.
Kristine Jacobsd., ug., hendes søster, f. 1822 Porsgrund.
2.
Knud Niridsen, hf., Snedker, f. 1820 Gj.
Karen Olsd., h., f. 1830 Solum.
Mathilde Knudsd., d., f. 1861 Gj.
Olea Knudsd., d., f. 1862 Solum.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
1.
Jon Halvorsen, Skibsværftsarb., Huseier, f. 1849 Saude (Sauherad).
Karen Pedersd., h., f. 1849 Saude.
Anna Jonsd., f. 1872 Gj.
Berte Jonsd., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
2.
Kittil Hansen, g., Tomtearb., f. 1843 Næs i Saude.
Randi Kristensd., h., f. 1844 Saude.
Hans Kittilsen, s., f. 1868 Saude.
Inga Folkmann Wright, Fosterdatter, f. 1874 Solum.
3.
Gullik Halvorsen, ug., Skibsværftsarb., Logerende, f. 1854 Saude.
Halvor Halvorsen, ug., logerende, broder, f. 1856 Saude.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
1.
Ole Hansen, hf., Vognmand, Huseier, f. 1838 Gj.
Maren Nilsd., h., f. 1826 Gj.
Hans Karl Olsen, s., f. 1857 Gj.
Kirstine Olsd., d., f. 1861 Gj.
Nils Olsen, s., f. 1863 Gj.
Kreat.: 1 Hest.
2.
Nikoline Nilsd., enke, Logerende, delvis støtte, Dagarb. i onnene, f. 1835 Gj.
Oluf Mathiassen, f. 1863 Gj.
Marie Mathiasd., f. 1865 Gj.
Kristian Mathiassen, f. 1867 Gj.
Anton Mathiassen, f. 1869 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Hans P. Pedersen, hf., Forskjællig Sjauerarb., Huseier, f. 1818 Solum.
Anne Kirstine Tronsd., h., f. 1818 Gj.
Anne Marie Hansd., ug., d., f. 1855 Gj.
Peder Hansen, s., Matros, fraværende, f. 1853 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b, samt 222b, 244. Borgeskoven.
Jon Hansen, hf., G.br., selveier, Vognmand, f. 1821 Gj.
Ingeborg Marie Andersd., h., f. 1817 Gj.
Mariane Jonsd., ug., d., hos forældrene, f. 1850 Gj.
Halvor Jonsen, ug., s., Matros, Fraværende p.t. Amerika, f. 1853 Gj.
Hans Severin Jonsen, s., Hos Forældrene, f. 1856 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Peder Olsen, hf., Matros, Huseier, f. 1825 Gj.
Hellene Knudsd., h., f. 1818 Gj.
Kristian Pedersen, s., ug., Matros, f. 1853 Gj.
Maren Sofie Pedersd., d., f. 1859 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
1.
Kristian Thorjussen, hf., Matros, Huseier, f. 1852 Gj.
Karen Hansd., h., f. 1848 Slemdal.
2.
Nils Halvorsen, hf., Skibsværftsarb., f. 1841 Gj.
Maren Thorjusd., h., f. 1846 Gj.
Ole Nilsen, s., f. 1861 Gj.
Kristian Nilsen, s., f. 1864 Gj.
Halvor Nilsen, s., f. 1868 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven. 
Thorjus Thronsen, hf., Vognmand, Huseier med leiet Jord, f. 1822 Gj.
Berte Kristine Olsd., h., f. 1819 Gj.
Lars Thorjussen, s., f. 1859 Gj.
Tilhører Den Evangeliske Lutherske Frimenighed.
Kreat.: 1 Hest, 1 Ku, 1 Svin.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Kristian Knudsen, hf., Vognmand, Snedker, Huseier, f. 1829 Gj.
Marianne Abrahamsd., h., f. 1822 Melum.
Knud Kristiansen, s., Matros, Fraværende i Hamburg, f. 1853 Gj.
Hans Kristiansen, s., Matros, Fraværende i Afrika, f. 1855 Gj.
Marie Kristiansd., d., f. 1860 Gj.
Hans Jørgensen, ug., tj., f. 1859 Gj.
Kreat.: 1 Hest.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
1.
Karoline Fredrikke Mødrik(?), enke, Huseier, holder Logerende, f. 1812 Kongsberg.
Tilhører Metodistkirken.
2.
Hans Hansen, hf., Skibsværftsarb., Logerende, f. 1853.
Elise Bertine Enersd., h., f. 1856
Jacob Hansen, ug., Skibsværftsarb., Logerende, f. 1842. Metodist.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
1.
Zakarias Mortensen, Jordbrugsarb., Huseier, f. 1824 Horten.
Ingeborg Margrete Hansd., h., f. 1821 Skien.
2.
Johan Martin Meier, hf., Skomager, f. 1832 Gj.
Anne Kirstine Andersen, h., f. 1849 Skien.
Elise Meier d., f. 1855 Gj.
Jens Kristian Meier, s., f. 1874 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Peder Olsen, hf., Jordbrugsarb., f. 1828 Melum sogn i Solum pr.gj.
Gunnild Jørgensd., h., f. 1827 Helgen sogn i Holden pr.gj.
Jørgine Pedersd., d., f. 1865 Melum.
Mattea Pedersd., d., f. 1867 Melum.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Peder Kristensen, hf., Jordbrugsarb., Huseier, f. 1810 Fredriksværn.
Margrethe Gundersd., h., f. 1811 Gj.
Kristen Pedersen, s., enkemand, Matros, f. 1836 Gj.
Andreas Pedersen, s., Matros, f. 1848 Gj.
Marianne Pedersd., d., hos forældrene, f. 1851 Gj.
Petrea Pedersd., d., hos forældrene, f. 1853 Gj.
Hans Kristensen, søn af Kristen, f. 1867 Gj.
Margrethe Sofie Kristensd., datter af Kristen, f. 1864 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Olavus Olsen, hf., Skibstømmermand, Fraværende, f. 1828 Gj.
Anne Karine Jonsd., h., f. 1823 Porsgrund.
Oluf Olavusen, s., ug., Matros, Fraværende, f. 1855 Porsgrund.
Sofie Olavusd., d., f. 1859 Gj.
Johan Olavusen, s., f. 1863 Gj.
Martin Olavusen, s., f. 1866 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Andrea Aasulfsd., enke, Vasker for folk, f. 1828 Melum.
Elise Kirstine Isaksd., d., hos moderen, f. 1854 Porsgrund.
Nils Isaksen, s., Lettmatros, f. 1856 Gj.
Borge V., l.nr. (247, 249)b. Borgeskoven.
Jacob Olsen, hf., Murerarb., f. 1815 Gj.
Aase Knudsd., h., f. 1812 Gj.
Ole Jacobsen, s., ug., f. 1840 Gj.
Knud Jacobsen, s., ug., Jordbrugsarb., f. 1844 Gj.
Jacob Jacobsen, s., ug., Matros, Fraværende p.t. i Amerika, f. 1846 Gj.
Borge V., l.nr. 248.
Bernhard Wettergren, hf., Pentionert Sognepræst, f. 1804 Skien.
Anna K. Dorthea Wettergren, h., f. 1804 Botne.
Magdalene K. Nyson, Svigerdatter?, f. 1803 Botne.
Andrea Elisabeth Bakke, søsterdatter, f. 1845 Hvidesø.
Gjertrud Marie Brynildsen, Fosterbarn, f. 1857 Solum.
Stella K. Wettergren, Fosterbarn?, f. 1862 Solum.
Anne Kirstine Kristensd., ug., tj., f. 1849 Solum.
Anne Helvig Johnsd., ug., tj., f. 1858 Gj.
Ole Johannesen, ug., tj., f. 1852 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kuer, 1 Ungfæ, 2 Faar, 1 Svin.
Borgestad
Borgestad, l.nr. 250ab. (Senere br. nr. 1 m.fl).
Erik Johan Cappelen, hf., G.br., Selveier, Sakfører, Bankadministrator, f. 1828 Gj.
Maren Dorthea Hedevig f. Blehr, h., f. 1830 Bamble.
Anne Sophie Cappelen, d., f. 1854 Gj.
Frederikke Storm, ug., Husjomfru, f. 1826 Gj.
Hanna Halvorsd., ug., Stuepige, f. 1850 Solum.
Anne Kirstine Hansd., ug., Kokkepige, f. 1853 Solum.
Bertea Gurine Ellefsd., ug., Melkepige, f. 1854 Solum.
Halvor Tolfsen, ug., Kvægrøgter, f. 1826 Gj.
Klaus Jensen, ug., Gaardskarl, f. 1854 Gj.
Erik Mathiasen, ug., gaardskarl, f. 1857 Gj.
Kreat.: 5 Heste, 1 Okse, 20 Kiør (Kuer), 5 Ungfæ (kalver), 6 Faar, 2 Svin. 
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
Nils Knudsen, hf., enkem., dagarb., huseier, f. 1799 Gj.
Ragnhild Hansd., ug., tj., f. 1825 Gj. Metodist.
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
2 Husholdninger.
1.
Kristen Mikkelsen, hf., skibstømmermand, dagarb., huseier m/lidt jord, f. 1834 Gj.
Inger Andrea Larsd., h., f. 1838 Kvelle sogn.
Maren Gurine Kristensd., d., f. 1868 Gj.
Berte Laurine Kristensd., d., f. 1870 Gj.
Lars Kristensen, s., f. 1872 Gj.
Kristian Anton Kristensen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Faar, 1 Svin.
2.
Paul Hansen, g., logerende, skibstømmermand, f. 1845 Sverige.
Gunhild Maria Hansd., h., f. 1855 Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
Ole Knudsen, hf., huseier, jordbruger og leier, f. 1796 Gj.
Elen Margrethe Kristoffersd., h., f. 1833 Gj.
Kreat.: 1 Ku.
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
Herman Larsen, hf., murerarb., huseier, noe jord, f. 1825 Skien.
Inger Hansd., h., f. 1831 Solum.
Hans Hermansen, s., f. 1864 Gj.
Ingebret Hermansen, s., f. 1866 Gj.
Berthe Marie Knudsd., enke, delvis underst., hans moder, f. 1804 Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
Hans Andersen, hf., enkem, dagarb., huseier, noe jord, f. 1808 Gj.
Jacob Hansen, s., ug., flaademand, f. 1853 Gj.
Kirsten Marie Hansd., ug., tj., f. 1851 Gj.
Kreat.: 1 Ku.
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
Sofie Karlsen, enke, huseier, har midler efter manden, f. 1847 Eidanger.
Afd. mand: Skibskapt. Karlsen.
Kathrine Karlsen, d., f. 1870 Gj.
Mikalie Karlsen, d., f. 1872 Risør.
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
Anne Kirstine Larsd., enke, spinner, væver, huseier, f. 1798 Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
3 Husholdninger.
1.
Kristen Pedersen, hf., enkem., logerende, underst. fra fattigvæsenet, f. 1819 Gj.
Helvig Marie Kristensd., d., ug., ligesaa, f. 1835 Gj.
2.
Henrik Ellefsen, hf., g. logerende, fattigunderst., f. 1790 Gj.
Gunhild Johannesd., h., f. 1814 Gj.
3.
Karen Bergitte Arnesd., logerende, enke, dagarb., f. 1832 Solum.
Ingeborg Karine Kittelsd., d., f. 1864 Gj.
Anne Olalia Kittelsd., d., f. 1865 Gj.
Ole Kittelsen, s., f. 1869 Gj.
Anne Kittilsd., d., f. 1871 Gj.
Anne Marie Kittelsd., d., f. 1873 Gj.
Alle disse (i husholdn. nr.3.) en del fattigunderstøttet fra Gjerpens Fattigkasse.
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
Isak Andersen, hf., tømmermand, dagarb., huseier, f. 1833 Gj.
Inger Lovise Knudsd., h., f. 1837 Solum.
Annette Isaksd., d., f. 1863 Gj.
Karl Isaksen, s., f. 1867 Gj.
Anne Johanne Isaksd., d., f. 1872 Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
Halvor Rollefsen, logerende, enkem., mur- og jord-arb., f. 1829 Saude.
Torsten Halvorsen, s., ug., sjømand, f. 1857 Saude.
Anne Halvorsd., d., f. 1859 Gj.
Rollef Halvorsen, s., f. 1861 Gj.
Gunhild Halvorsd., d., f. 1864 Gj.
Borgestadholmen, l.nr. 250 (hus).
Lorents Daniel Isaksen, hf., skibstømmermand, huseier m/jord, f. 1827 Gj.
Anne Sofie Larsd., h., f. 1827 Skien.
Laura Danielsd., d., hjælper moderen, f. 1855 Gj.
Isak Danielsen, s., lærerskoleelev, f. 1858 Gj.
Berte Danielsd., d., f. 1864 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Faar, 1 Svin.
Borgestadholmen, l.nr. 250a Ab (hus).
Johannes Johannesen, Flaademand, huseier, f. 1839 Holden (Holla).
Karoline Jensd., h., f. 1844 Hitterdal (Heddal).
Inga Johannesd., d., f. 1871 Porsgrund.
Jens Jacob Johannesen, s., f. 1874 Gj.
Julie Jensd., ug., tj., f. 1847 Hitterdal.
Karl Nilsen, logerende, ug., fraværende, f. 1847 Holden.
Sten Stensen, ug., Flaademand, f. 1847 Holden.
Kreat.: 1 Svin.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Erik Nilsen, Jordbrugsbestyrer paa Borgestad, huseier med leid jord, f. 1823 Gj.
Anne Hansd., h., f. 1822 Gj.
Martin Eriksen, s., Skibstømmermand, f. 1856 Gj.
Nikoline Eriksd., d., hjelper moderen, f. 1859 Gj.
Hans Eriksen, s., f. 1863 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 2 Ungfæ, 1 Svin.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
1.
Nils Olsen hf., enkem., Skibsdriver, huseier med jord, f. 1805 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
2.
Simon Kristoffersen, g., Bjælkehugger, f. 1818 Solum.
Karen Johannesd., h., f. 1818 Solum.
Karl Johan Simonsen, f. 1852 Gj.
Klara Bertine Simonsd., f. 1864 Gj.
Severin Simonsen, f. 1866 Porsgrund.
Kristiane Simonsd., f. 1868 Gj.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Jacob Andersen, hf., Slagter, Huseier m. Jord, f. 1810 Slemdal.
Karen Jacobsd., h., f. 1812 Skien.
Mariane Jacobsd., d., ug., Hjelper forældrene, p.t. i Skien, f. 1844 Gj.
Jacobine Ingebretsd., ug., tj., f. 1860 Solum.
Kreat.: 1 Hest, 1 Ku, 1 Svin.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Reinholt Pedersen, hf., Skibstømmermand, Huseier, f. 1834 Sandsvær.
Berte Hansd., h., f. 1834 Gj.
Peder Reinholtsen, f. 1866 Gj.
Marte Reinholtsd., f. 1870 Gj.
Hans Reinholtsen, f., 1873 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Jon Knudsen, hf., Skibstømmermand, Huseier, f. 1828 Gj.
Marie Katrine Jacobsd., h., f. 1837 Porsgrund.
Josefine Jonsd., f. 1861 Gj.
Severin Jonsen, f. 1864 Gj.
Elise Jonsd., f. 1868 Gj.
Johanne Olsd., enke, hans moder, f. 1800 Gj.
Kreat.: 2 Svin.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Anne Karine Larsd., husmor, enke, logerende, fattigunderst., dagarb., f. 1836 Porsgrund.
Jacobine Ingebretsd., d., f. 1868 Gj. (Ikke døpt i Gj. G.S.)
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
1.
Halvor Helgesen, hf., Skibstømmermand, Huseier, f. 1836 Næs i Søfde (Sauherad).
Kari Sigurdsd., h., f. 1837 Næs i Søfde.
Sigurd Halvorsen, f. 1862 Holden.
Kristine Halvorsd., f. 1865 Holden.
Helene Halvorsd., f. 1868 Porsgrund.
Kreat.: 1 Svin.
2.
Peder Kristiansen, hf., Skibstømmermand, logerende, f, 1849 Kristiansund.
Helene Kristensd., h., f. 1849 Gj.
Helmine Pedersd., d., f. 1872 Gj.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
1.
Peder Jonsen, hf., Matros, Huseier, f. 1835 Skien.
Anne Margrethe Kristensd., h., f. 1840 Porsgrund.
Kristen Pedersen, visergutt, f. 1860 Gj.
Jon Pedersen, f. 1863 Gj.
Marie Pedersd., f. 1864 Gj.
Hans Pedersen, f. 1865 Gj.
Peder Pedersen, f. 1870 Gj.
Anne Pedersd., f. 1873 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
2.
Peder Evensen, hf., logerende, Skibstømmerm., f. 1847 Ø. Toten.
Ingeborg Sørensen, h., f. 1850 Skien.
Edvard Pedersen, s., f. 1875 Gj.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
1.
Hans Sørensen, hf., enkem., helt fattigunderstøttet, f. 1795 Gj.
Hansine Hansd., datteren, hos faderen, f. 1818 Gj.
Hanna Nilsd., datterdatter, f. 1857 Gj.
2.
Tomas Larsen, hf., Fiskehandler, logerende, f. 1802 Bergen.
Bergitte Dorthea Eriksd., h., f. 1814 Porsgrund.
Bernhard Tomasen, s., ug., Styrmand, f. 1832 Porsgrund.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
1.
Karen Kirstine Jensd., ug., Huseier, har logerende, f. 1834 Gj.
2.
Peder Isaksen, ug., logerende, Hustømmermand, f. 1832 Gj.
3.
Ole Torgersen, ug., logerende, Hustømmermand, Fraværende, f. 1859 Saude.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
1.
Hans Johannesen, hf., Sjauerarb., Huseier, f. 1819 Gj.
Kristine Knudsd., h., f. 1823 Gj.
Johan Hansen, s., ug., Dagarb., f. 1844 Gj.
Martinius Hansen, s., ug., Sømand -Kokk, f. 1854 Gj.
Anders Hansen, enkem., Bjælkehugger, f. 1802 Melum.
2.
Nils Johannesen, Sjauerarb., Huseierens broder, f. 1814 Gj.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Karen Halvorsd., husm., enke, veverske, delvis understøttet, f. 1826 Gj.
Karen Kristoffersd., d., ug., f. 1862 Skien.
Hanna Kristoffersd., d., ug., fraværende, p.t. Porsgrund, f. 1859 Skien.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Thor Johan Larsen, hf., Tomtearbeider, Huseier, f. 1810 Skien.
Andrea Isaksd., h., f. 1815 Gj.
Kreat.: 2 Svin.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Anna Kirstine Andersd., enke, Huseier, f. 1811 Skien.
Andreas Andersen, s., Matros, f. 1851 Gj.
Martin Andersen, s., Matros, Fraværende p.t. Syd-Amerika, f. 1853 Gj.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Jon Nilsen, enkem., Huseier, Skibsdriver, f. 1827 Gj.
Anton Nikolai Jonsen, s., ug., Sømand, Kokk, f. 1857 Gj.
Johan Jonsen, f. 1864 Gj.
Laura Jonsd., d., f., 1866 Gj.
Anine Jonsd., d., f. 1868 Gj.
Theodor Jonsen f. 1871 Gj.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Rasmus Olsen, Sindsyg, Amtsunderstøttet, f. 1825 Gj.
Kirsti Olsd., h., f. 1819 Helgen-Holden.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
B. Borgersen, hf., Billedskjærer, Huseier, f. 1836 Saude (Sauherad).
Kari Jensd., h., f. 1842 Saude.
Jon Borgersen, f. 1863 Saude.
Borger Borgersen, f. 1865 Saude.
Hans Borgersen, f. 1869 Saude.
Kari Borgersen f. 1871 Saude.
Tone Borgersen f. 1873 Saude.
Olaf Adolf Borgersen f. 1875 Gj.
Nils Tellefsen, tilreisende, ug. Billedskjærer, f. 1850 Næs i Saude.
Jens Andersen, ug., Læredreng, f. 1854 Saude.
Ole Kristoffersen, ug., Læredreng, f. 1853 Saude.
Marte Jensd., ug., tj., f. 1856 Drangedal.
H. Heggetvet, ug., logerende, Lærer, f. 1850 Hvideseid (Kviteseid).
Kreat.: 1 Ku.
Borgestadbraaten, l.nr. 250a (hus).
Lars Olsen, hf., enkem., Snedker, Huseier m. lidt Jord, f. 1801 Gj.
Katrine Larsd., d., ug., hjelper faderen, f. 1844 Gj.
Kreat.: 1 Ku.
Aakre
Aakre, l.nr. 251.
Ambor Laura Møller f. Aall, enke, husmoder, Gaardeier, f. 1803 Holt.
Mathilde Møller, d., ug., lever af Formuen, f. 1840 Gj.
Nicolai Møller, s., ug., f. 1840 Gj.
Hansine Gurine Hansen, ug., tj., f. 1857 Eidanger.
Marie Hermansen, ug., tj., f. 1856 Gj.
Marie Halvorsd., ug., tj., f. 1835 Nesherred.
Carl Johanson, ug., tj., f. 1838 Flo S.(?) i Sverige.
Eiere: Moder og søn.
Kreat.: (Moderen) 2 Heste, 9 Kuer, 3 Ungdyr. Nicolai: 1 Hest.
Aakre, l.nr. 251. Egelid.
Hans Jørgen Christian Aall, hf., Amtmand, f. 1806 Nedenes Amt.
Marianne Aall, h., f. 1812 Porsgrund.
Marianne Gasmann, ug., Logerende i familien, Lærer, f. 1841 Christiania.
Jens Jørgensen, ug., tj., f. 1848 Drangedal.
Kirstine Isaksd., ug., tj., f. 1836 Gj.
Marianne Kristensd., ug., tj., f. 1845 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 1 Ku.
Borge Østre
Borge østre, l.nr. 252a, 259b, 324b. (Skauen-gården)
Isak Gundersen, hf., G.br., Selveier, f. 1820 Gj.
Ingeborg Eliasd., h., f. 1839 Gj.
Gurine Marie Isaksd., d., f. 1866 Gj.
Karl A. Isaksen, s., f. 1868 Gj.
Ida Hansine Isaksd., d., f. 1870 Gj.
Isak Martinius Isaksen, s., f. 1875 Gj.
Elise Olava Nilsd., ug., tj., f. 1855 Tanum.
Kreat.: 1 Hest, 1 Føll, 4 Kuer, 2 Kalver, 6 Faar, 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 252a.
Ole Rønniksen, hf., Tomtearb., Huseier, f. 1822 Slemdal.
Inger Kristensd., h., f. 1825 Gj.
Karl Olsen, ug., s., Tomtearb., f. 1851 Gj.
Maren Anne Olsd., ug., d., f. 1853 Gj.
Hans Kristian Olsen, ug., s., Sømandskokk, f. 1856 Gj.
Inger Marie Olsd., d., f. 1858 Gj.
Ole Olsen, s., Tomtearb., f. 1860 Gj.
Andreas Olsen, s., f. 1866 Gj.
Martin Olsen, s., f. 1868 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 252a.
Kristian Amundsen, hf., Skibsdriver, Huseier, f. 1839 Eidanger.
Else Marie Jacobsd., h., f. 1843 Eidanger.
Anders Kristiansen, s., f. 1868 Gj.
Jacob Kristiansen, s., f. 1871 Gj.
Karl Kristiansen, s., f. 1873 Gj.
Hans Kristiansen s., f. 1875 Gj.
Anne Marie Kristiansd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 252a.
Ole Olsen, hf., Skibsdriver, Huseier, f. 1826 Gj.
Maren Kirstine Ingebretsd., h., f. 1820 Gj.
Hans Jacob Olsen, s., f. 1862.
Tilhører Den Evangeliske Lutherske Frimenighed.
Borge østre, l.nr. 252a.
Maren Olsd., enke, Har Brødudsalg og Luder Klippfisk, Huseier, f. 1833 Gj.
Ole Olsen, s., f. 1868.
Borge østre, l.nr. 252a.
Hans Nilsen, hf., Tønnebaandskjærer, Huseier, f. 1834 Gj.
Inger Halvorsd., h., f. 1838 Gj.
Nils Hansen, s., f. 1869 Gj.
Karl Hansen, s., f. 1871 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 252a.
Nils Hansen, hf., Skibstømmermand, fraværende paa vei til Amerika, f. 1835 Gj.
Othilde Andersd., h., f. 1842 Gj.
Hans Andreas Nilsen, s., f. 1865 Gj.
Anne Katrine Nilsd., d., f. 1867 Gj.
Oluf Martinius Nilsen, s., f. 1869 Gj.
Ida Nikoline Nilsd., d., f. 1872 Gj.
Karl Nilsen, s., f. 1874 Gj.
Karen Kristensd., enke, Føderaad hos sønnen, f. 1800 Gj.
Borge østre, l.nr. 252a.
Anders Asbjørnsen, hf., Arbeider paa Skibsværft, f. 1825 Gj.
Karen Jacobsd., h., f. 1831 Gj.
Ida Andersd., d., f. 1866 Gj.
Karl Johan Andersen, s., f. 1869 Gj.
Ingebret Andersen, s., f. 1872 Gj.
Alfred Andersen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 252a.
Nils Andersen, hf., Vognmand, Selveier, f. 1826 Gj.
Anne Karine Nilsd., h., f. 1823 Gj.
Anders Nilsen, ug., s., Matros, Fraværende, f. 1848 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 252a.
Iver Kittilsen, hf., Murmester, Huseier, f. 1816 Næs i Søfde (Sauherad).
Kari Jensd., h., f. 1821 Søfde.
Kittil Iversen, ug., s., Vognmand, f. 1851 Søfde.
Mathias Iversen, ug., s., Jungmand, f. 1857 Gj.
Kreat.: 2 Heste, 1 Ku.
Borge østre, l.nr. 252a. (4 husholdninger).
1.
Lars Sørensen, hf., Skibstømmermand, Fraværende i Vestindien, f. 1842 Qvelle i Hedrum.
Inger Mathiasd., h., f. 1844 Porsgrund.
Severin Larsen, s., f. 1874 Gj.
Berte Larsd., d., f. 1875 Gj.
2.
Sven Larsen, g., Snedker, Logerende, f. 1816 Qvelle.
Berte Sørensd., h., f. 1812 Qvelle.
3.
Jørgen Tjostolfsen, g., Sjauer, Logerende, f. 1813 Gj.
Anne Kirstine Isaksd., h., f. 1805 Solum.
4.
Lars Jensen, hf., enkem, Sjauer, logerende, f. 1828 Gj.
Marie Larsd., d., f. 1860 Gj.
Larine Larsd., d., f. 1862 Gj.
Jens Larsen, s., f. 1866 Gj.
Andrea Larsd., d., f. 1870 Gj.
Anton Larsen, s., f. 1872 Gj.
Borge østre, l.nr. 252b.
Gunhild Marie Olsd., ug., Delvis understøttet, Vever og Spinder, Logerende, f. 1826 Porsgrund.
Eier: Gunhild Olsdatter(!)
Borge østre, l.nr. 252b.
August Mikalsen, hf., Fragtemand, f. 1822 Rygge.
Ingeborg Halvorsd., h., f. 1819 Solum.
Andreas Martinius Augustsen, s., hjelper faderen, f. 1859 Gj.
Jacob Augustsen, s., f., 1862 Brevig.
Karl Augustsen, s., f. 1864 Brevig.
Anne Augustsd., d., f. 1867 Porsgrund.
Borge østre, l.nr. 252b.
Kristen Olsen, hf., Bjælkehugger, Huseier, f. 1833 Gj.
Karine Svendsd., h., f. 1836 Gj.
Ole Kristensen, ug., s., Sømand kokk, f. 1856 Gj.
Kirstine Kristensd., d., f. 1860 Gj.
Severin Kristensen, s., f. 1863 Gj.
Kristian Kristensen, s., f. 1869 Gj.
Andreas Kristensen, s., f. 1872 Gj.
Bertha Kristensd., d., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 252b.
Isak Olsen, hf., Bjælkehugger, Huseier, f. 1835 Gj.
Berte Nilsd., h., f. 1828 Solum.
Kirstine Isaksd., d., f. 1861 Gj.
Ole Isaksen, s., f. 1867 Gj.
Ida Berthea Isaksd., d., f. 1871 Gj.
Borge østre, l.nr. 252b.
Kristen Pedersen, hf., Vedhugger, Huseier, f. 1812 Slemdal.
Karen Helene Jensd., h., f. 1829 Hedrum.
Peder Kristensen, s., ug., Matros, f. 1856 Gj.
Jonas Kristensen, s., f. 1864 Gj.
Hans Kristensen, s., f. 1867 Gj.
Inger Kristensd., d., f. 1871 Gj.
Borge østre, l.nr. 255ab, 284.
1.
Simon Andersen, hf., G.br., Selveier, f. 1831 Gj.
Maren Gurine Jonsd., h., f. 1845 Gj.
Anders Simonsen, s., f. 1873 Gj.
Karen Marie Andersd., søster, Rentenist, f. 1818 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer.
2.
Ole Olsen, hf., Matros, Logerende, f. 1836 Bø.
Marie Abrahamsd., h., f. 1838 Porsgrund.
Adolf Olsen, s., ug., Kokk, f. 1859 Porsgrund.
Tomas Olsen, s., f. 1866 Porsgrund.
Elias Olsen, s., f. 1870 Porsgrund.
Marie Olsd., d., f. 1873 Porsgrund.
Borge østre, l.nr. 257a.
1.
Jermund Jermundsen, hf., Skogarb., Selveier, f. 1842 Tinn
Anna Olsd., h., f. 1845 Lunde.
Kreat.: 1 Ku, 1 Kalv, 1 Svin.
2.
Tron Gundersen, hf., Sjauarb., Logerende, f. 1811 Gj.
Guline Tollefsd., h., f. 1805 Gj.
Borge østre, l.nr. 257b.
Hans Hansen, hf., Skibsværftsarb., Selveier, f. 1838 Gj.
Else Knudsd., h., f. 1839 Gj.
Hans Hansen, s., f. 1866 Gj.
Karl Hansen, s., f. 1868 Gj.
Hanna Hansd., d., f. 1872 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 257b.
Ole Gundersen, hf., Jordarb., Huseier, f. 1815 Gj.
Amborg Larsd., h., f. 1810 Gj.
Hansine Olsd., d., hos forældrene, f. 1850 Gj.
Lars Olsen, s., ug., Matros, Fraværende, f. 1853 Gj.
Kreat.: 1 Faar.
Borge østre, l.nr. 257c, 253.
Nikolai Kristensen, ug., Matros, Selveier, f. 1815 Gj.
Kristen Isaksen, hf., Skomager, f. 1841 Gj.
Karen Mathiasd., h., f. 1835 Gj.
Isak Kristensen, s., f. 1868 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Faar, 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 258.
Isak Nilsen, hf., Skrædder, Selveier, f. 1841 Gj.
Else Fredriksd., h., f. 1837 Gj.
Marie Isaksd., f. 1864 Gj.
Karoline Isaksd., f. 1867 Gj.
Ida Isaksd., f. 1871 Gj.
Elise Isaksd., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Faar.
Borge østre, l.nr. 259a, 262ab, 265, 266, 311, 312, 313.
Edvard A. Funnemark, hf., G.br., Skibsræder, f. 1823 Gj.
Laura Jørgensen, h., f. 1833 Porsgrund.
Elevine Funnemark, d., f. 1856 Porsgrund.
Isak Funnemark, s., f. 1859 Porsgrund.
Elisabeth Funnemark, d., f. 1862 Porsgrund.
Jacob Rasmussen, ug., tj., f. 1856 Gj.
Ingebret Larsen, ug., tj., f. 1850 Eidanger.
Hanna Halvorsen, ug., tj., f. 1858 Solum.
Kreat.: 2 Heste, 9 Kuer, 1 Ungfæ.
Borge østre, l.nr. 259a, 264. (3 husholdninger).
1.
Andreas Petersen, hf., Jordbruger, Selveier, f. 1818 Svarteborg sogn, Bohuslän, Sverige.
Oline Kristensd., h., f. 1816 Kville Sogn, Bohuslän, Sverige.
Johan Peter Andreassen, ug., s., Matros, Fraværende paa vei til Porsgrund, f. 1854 Kville Sogn, Bohuslän, Sverige.
Joel Andreassen, s., ug., Matros, Fraværende paa vei til Ostindien, f. 1856 Kville Sogn, Bohuslän, Sverige.
2.
Karl Andreassen, hf., Matros, Logerende, f. 1846 Kville Sogn, Bohuslän, Sverige.
Karen Polman, h., f. 1845 Lunde.
Andreas Karlsen, s., f. 1870 Gj.
August Karlsen, s., f. 1871 Gj.
Josefine Andreasd., d., f. 1873 Gj.
Oline Andreasd., d., f. 1875 Gj.
3.
Anne Hansd., ug., Vaskedame, Logerende, f. 1831 Gj.
Borge østre, l.nr. 259a.
Anders Eielsen, hf., Tomtearb., f. 1827 Hvidesø (Kviteseid).
Ingeborg Jensd., h., f. 1826 Saude (Sauherad).
Anne Andersd., d., f. 1859 Saude.
Ole Andersen, s., f. 1862 Romnæs i Holden.
Borge østre, l.nr. 259a.
Peter Hansen, hf., Vognmand, Huseier, f. 1844 Gj.
Kirsten Rasmusd., h., f. 1838 Gj.
Hansine Petersd., d., f. 1865 Gj.
August Petersen, s., f. 1867 Gj.
Otilde Petersd., d., f. 1871 Gj.
Martin Petersen, s., f. 1873 Gj.
Kreat.: 1 Hest.
Borge østre, l.nr. 259a.
Kristian Pedersen, hf., Matros, Fraværende paa ukjent sted, f. 1852 Gj.
Karen Olsd., h., f. 1842 Gj.
Peder Kristiansen, s., f. 1869 Gj.
Oluf Kristiansen, s., f. 1874 Gj.
Borge østre, l.nr. 259a.
Karl Friberg, hf., Skibstømmermand, Huseier, f. 1852 Porsgrund.
Marie Gundersd., h., f. 1850 Bamble.
Borge østre, l.nr. 259a. (2 Husholdninger).
1.
O. Kristensen, hf., Kommandersergiant, Huseier, f. 1837 Lunde.
Anne Tobiassen, h., f. 1831 Kristiansund.
Elias Martin Kristensen, ug., s., Sømand kokk, f. 1854 Kristiansund.
Karoline Kristensen, d., f. 1862 Kristiansund.
Anna Kristensen, d., f. 1864 Kristiansund.
Thora Kristensen, d., f. 1866 Gj.
Annette Kristensen, d., f. 1870 Gj.
2.
Thora Hansen, ug., Vaskekone, Logerende, f. 1850 Porsgrund.
Jens Martin Poulsen, hendes søn, f. 1874 Porsgrund.
Borge østre, l.nr. 259a.
1.
Halvor Sørensen, hf., f. 1822 Gj.
Marte Olsd., h., f. 1831 Gj.
Maria Halvorsd., d., f. 1868 Gj.
Severin Halvorsen, s., f. 1874 Gj.
2.
Søren Johannesen, g., Bjælkehugger, Logerende, f. 1811 Skien.
Elen Andersd., h., f. 1805 Skien.
Borge østre, l.nr. 259a.
Laurits Rasmussen, hf., Fraværende, paa vei til Amerika, f. 1843 Solum.
Marte Marie Svendsd., h., f. 1845 Kvelle.
Petrea Lauritsd., d., f. 1872 Gj.
Bera Lauritsd., d., f. 1875 Gj.
Borge østre, l.nr. 259a.
Peder Eriksen, hf., Jordbrugsarb., Huseier, f. 1825 Gj.
Karen Gulliksd., h., f. 1821 Gj.
Peter Pedersen, s., f. 1865.
Kreat.: 1 Ku, 1 Faar, 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 259a.
1.
Anders Isaksen, hf., Stuert, Huseier, fraværende paa vei til Engeland, f. 1835 Holden.
Jørgine Laure, h., f. 1835 Porsgrund.
Anne Sivertsd., hendes datter, f. 1856 Sandefjord.
Kirstine Andersd., d., f. 1865 Porsgrund.
Jørgen Andersen, s., f. 1870 Gj.
2.
Karoline Ransberg, hendes moder, enke, fattigunderstøttet, f. 1811 Christiania.
Borge østre, l.nr. 259a.
1.
Gunder Olsen, hf., hustømmermand, f. 1828 Gj.
Ingeborg Olsd., h., f. 1820 Eidanger.
2.
Marie Anne Petersd., enke, delvis understøttet, Logerende, f. 1814 Gj.
Peter Simonsen, s., ug., Matros, f. 1839 Gj.
Borge østre, l.nr. 259a.
Rasmus Halvorsen, hf., Skibsværftsarb., Huseier, f. 1850 Gj.
Anne Karine Mathiasd., h., f. 1850 Gj.
Lars Halvorsen, tilreisende, ug., Skomager, f. 1849 Slemdal.
Ole Pedersen, tilreisende, hielper faderen i Slemdal, f. 1852 Slemdal.
Pernille Pedersd., tilreisende, hos sine forældre i Slemdal, f. 1854 Slemdal.
Kreat.: 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 259a.
Rasmus Ellefsen, hf., Skibsværftsarb., Huseier, f. 1842 Gj.
Larine Fredriksd., h., f. 1837 Gj.
Marie Rasmusd., d., f. 1867 Gj.
Anna Rasmusd., d., f. 1869 Gj.
Maren Rasmusd., d., f. 1873 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 2 Svin.
Borge østre, l.nr. 259a.
Andreas Kristensen, hf., enkem., Tønnebaandskjærer, Huseier, f. 1835 Romnæs sogn i Holden.
Marie Andreasd., d., f. 1861 Romnæs i Holden.
Kirstine Andreasd., d., f. 1864 Gj.
Kirsten Andreasd., d., f. 1868 Gj.
Anna Andreasd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 259a.
Erik Rønniksen, hf., Bjælkehugger, Huseier, f. 1843 Gj.
Anne Torgersd., h., f. 1842 Gj.
Kristian Eriksen, s., f. 1872 Gj.
Maren Eriksd., d., f. 1872 Gj.
Marie Eriksd., d., f. 1875 Gj.
Marte Eriksd., enke, Mandens moder, fattigunderstøttet, f. 1803 Gj.
Borge østre, l.nr. 259a.
1.
Jacob Olsen, ug., Smed, Huseier, f. 1840 Gj.
Klaudia Olsd., ug., styrer huset for broderen, f. 1848 Gj.
2.
Kittil Nilsen, hf., logerende, f. 1824 Gj.
Anne Larsd., h., f. 1835 Gj.
Martin Kittilsen, s., f. 1859 Gj.
Andreas Kittilsen, s., f. 1871 Gj.
Mathias Kittilsen, s., f. 1874 Gj.
Borge østre, l.nr. 259c
Hans Kristoffersen, hf., Skibsværftsarb., Selveier, f. 1846 Gj.
Marie Rasmusd., h., f. 1848 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Faar, 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 260a.
Lars Haraldsen, hf., Arbeider paa Skibsværft, Selveier, f. 1838 Gj.
Serine Knudsd., h., f. 1833 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 2 Faar, 1 Svin.
Borge østre, l.nr. 260b.
Anne Kristensd., husmoder, enke, Huseier, f. 1816 Gj.
Harald Olsen, ug., s., Matros, f. 1853 Gj.
Borge østre, l.nr. 261.
Anders Eriksen, enkem., hf., Vedhugger, Selveier, f. 1807 Gj.
Maren Andersd., d., g. f. 1837 Gj.
Ole Andreassen, g., Matros, fraværende, f. 1849 Kville Sogn, Bohuslän, Sverige.
Kreat.: 1 Ku, 1 Kalv, 1 Faar.
Borge østre, l.nr. 272a.
Jens Torkildsen, hf., delvis understøttet, f. 1804 Gj.
Ragnild Olsd., h., Plukker Bær, f. 1812 Gj.
Borge østre, l.nr. 270, 272b.
H. O. Meen, hf., Lærer, Meierikasserer, f. 1843 Gj.
Inger Andrea Tufte, h., f. 1854 Gj.
Borge østre, l.nr. 274.
1.
Ole Kristiansen, hf., Vognmand, Selveier, f. 1812 Gj.
Marie Andersd., h., f. 1810 Solum.
Anders Olsen, ug., s. Styrmand, fraværende til sjøs, f. 1844 Gj.
Karen Olsd., ug., d., hos forældrene, f. 1847 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 1 Ku, 1 Kalv.
2.
Kristian Olsen, g., Styrmand, fraværende til sjøs, f. 1842 Gj.
Kristiane Eriksd., h., f. 1851 Gj.
Borge østre, l.nr. 274.
1.
Erik Kristiansen, hf., Vognmand, Selveier, f. 1821 Gj.
Petronelle Gundersd., h., f. 1828 Gj.
Karl Johan Eriksen, s., f. 1860 Gj.
Anton Eriksen, s., f. 1865 Gj.
Elise Eriksd., d., f. 1869 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 1 Ku, 2 Faar.
2.
Karl Johan Nilsen, g., Matros, Fraværende paa sindsygasyl, f. 1836 Eidanger.
Hansine Pedersd., logerende, h., f. 1830 Gj. (født i Sverige?)
Borge østre, l.nr. 274.
Jens Kittilsen, hf., Hjulmager, Selveier, f. 1801 Gj.
Inger Gundersd., h., f. 1815 Gj.
Ida Hansine Jensd., d., f. 1851 Gj.
Karl Gustav Jensen, s., Fraværende Matros i Vestindien, f. 1852 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Svin.
Kjølnæs
Kjølnæs, l.nr. 276.
1. Hovedbygningen.
Marie Paus, f. Bjerk, husmoder, enke, Selveier, f. 1794 Nauster Sogn og Pr.gj.
Hanna Paus, d., hos moderen, f. 1832 Gj.
Inger Torstensd., ug., tj., f. 1844 Gj. Metodist.
Elise Høgh f. Paus, tilreisende datter, gift, f. 1836 Gj.
Sofie Høgh, hendes datter, f. 1867 Brevig.
Kiti Paus, ug., datter af Dr. Paus, f. 1868 Brevig.
2. Fløibygningen.
Hans Hansen, hf., forpagter, Selveier, f. 1835 Gj.
Marte Andersd., h., f. 1836 Gj.
Ingeborg Hansd., d., f. 1866 Gj.
Sara Hansd., d., f. 1869 Gj.
Gunder Jørgensen, ug., tj., f. 1855 Gj.
Gunder Larsen, ug., tj., f. 1859 Gj.
Isak Larsen, ug., tj., f. 1860 Gj.
Inger Rasmusd., ug., tj., f. 1853 Gj.
Maren Halvorsd., ug., tj., f. 1856 Gj.
Kreat.: 3 Heste, 2 Okser, 12 Kiør, 1 Kalv, 11 Faar, 2 Svin.
Riis
Riis, l.nr. 277a. (Senere br.nr. 1).
Eier: Gunhild Abrahamsd. Udsæden opført paa Lid No. 4.
Kreat.: 1 ku, 1 kalv.
Riis, l.nr. 277a, 277e. (Senere part av br. nr. 1).
Hans Isaksen, hf., g., G.br., selveier og Skomager, f. 1828 Gj.
Inger Marie Nilsd., g., f. 1831 Eidanger.
Hanna Hansd., d., f. 1866 Gj.
Karen Kirstine Hansd., d., f. 1869 Gj.
Isak Hansen, s., f. 1871 Gj.
Nils Hansen, s., f. 1874 Gj.
Kirstine Ketilsd., ug., legdslem, forsørges af Fattigvæsenet, f. 1846 Eidanger. Blind.
Mathias Tholvssøn, ug., legdslem, f. 1861 Porsgrund.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 3 faar, 1 svin.
Riis, l.nr. 277b, 278a, 278e, 278f. (Senere br. nr. 2).
Isak Nilssøn, hf., g., Selveier og Skredder, f. 1832 Gj.
Marta Kristensd., g., f. 1831 Gj.
Kristen Isaksen, s., f. 1864 Gj.
Kreat: 1 ku, 1 faar.
Riis, l.nr. 277c, 355f. (Senere br. nr. 3).
Asgerd Gjermundsd., e., gaardeier, f. 1809 Videseid.
Edvard Anderssøn, hf., g., innerst, blikkenslager, f. 1837 Gj.
Ingeborg Olsd., g., f. 1842 Fladal, Seljord. Den lutherske frimenighed.
Ingeborg Edvardsd., d., f. 1863 Gj.
Anders Edvardssøn, s., f. 1864 Gj.
Anna Helmine Edvardsd., d., 1866 Gj.
Elise Mathilde Edvardsd., d., f. 1869 Gj.
Hanna Oline Edvardsd., d., f. 1872 Gj.
Ole Andreas Edvardssøn, s., f. 1875 Gj.
Lars Anderssøn, bosted Kragerød, tilreisende sømand og blikkenslager, g., f. 1830 Gj.
Mangler opplysning om kreaturhold. Se filmen!
Riis, l.nr. 277d. (Senere br. nr. 4).
Nils Thordssøn, hf., g., driver gaarden for sin søn, f. 1825 Gj.
Edel Larsd., g., f. 1827 Kvelle i Hedrum.
Theodor Nilssøn, s., ug., hjælper faderen, f. 1857 Gj.
Martin Nilssøn, s., f. 1863 Gj.
Kreat: 1 ku, 1 faar, 1 svin.
Riis, l.nr. 278a. (Senere br. nr. 8).
Sofie Nilsd., hm., e., selveier, gaar paa dagarbeide, f. 1835 Gj.
Johanne Karoline Halvorsd., d., hos Moderen, f. 1860, Gj.
Nils Martinius Halvorsen, s., f. 1868 Gj.
Anna Marie Halvorsd., d., f. 1868 Gj.
Karen Hansd., logerende, gaar paa dagarb., f. 1848 Gj.
Fraværende:
Hans Jansson, hf., g., Dagarbeider, Sjauer, f. 1842 Slemdal.
Edel Karine Pedersd., g., f. 1854 Kvelle sogn, Hedrum pr.gj.
Kreat: 1 Ku, 1 Faar, 1 Svin.
Riis, l.nr. 278a. (Senere br. nr. 8).
Ole Albrektssøn, hf., g., Huseier og Skjauer, f. 1842 Slemdal.
Turine Thorleifsd., g., f. 1836 Slemdal.
Anne Olsd., d., f. 1872 Gj.
Anna Bertea Olsd., d., f. 1875 Gj.
Kreat: 2 Faar.
Riis, l.nr. 279b. (Senere br. nr. 13).
Ole Kristensen, hf., g., G.br., selveier, f. 1827 Gj.
Maren Anne Velliksd., g., f. 1832 Gj.
Kristian Olssøn, s., hjælper faderen, f. 1857 Gj.
Vellik Olssøn, s., do., f. 1860 Gj.
Jakob Olssøn, s., f. 1863 Gj.
Anders Olssøn, s., f. 1867 Gj.
Karl Martinius Olssøn, s., f. 1872 Gj.
Marie Anne Rasmusd., tj., ug., f. 1859 Gj.
Kreat: 2 Heste, 5 Kjør, 2 Kalve, 5 Faar, 1 Svin.
Riis, l.nr. 280b. (Senere br. nr. 15).
Jakob Rasmussen, hf., g., G.br., Selveier, f. 1843 Gj.
Boel Marie Olsd., g., 1843 Eidanger.
Maren Kirstine Jakobsd., 1867 Gj.
Otilde Regine Jakobsd., 1869 Gj.
Anders Martin Jakobsen, 1872 Gj.
Karl Johan Jakobsen, 1873 Gj.
Johanne Marie Jakobsd., 1875 Gj.
Anne Kirstine Jakobsd., husfaderens moder, e., hos sin søn, 1815 Gj.
Kristen Nilssøn, legdslem bortsat paa Fatigkassens regning, 1863 Gj.
Kreat: 1 Hest, 3 Kjør, 4 Faar, 1 Svin.
Riis, l.nr. 280c (senere br.nr. 16) og 367a (Vosserødklev).
For Tiden ubeboet. Eieren bor i Solum.
Riis, l.nr. 281. Riisrønningen. (Senere br.nr. 17).
Hans Nilsen, hf., g., Selveier, Tømmermand, f. 1849 Gj.
Aase Helene Jakobsd., g., f. 1846 Eidanger.
Maren Hansd., d., f. 1872 Gj.
Nils Hansen, s., f. 1875 Gj.
Kreat: 2 kjør, 4 faar, 1 svin.
Riis, l.nr. 282. Riisrønningen. (Senere br. nr. 18).
Hans Sivertsen, hf., g., Selveier, Skomager, f. 1812 Gj.
Bendikte Bentsd., g., f. 1809 Porsgrund.
Ingerd Hansd., d., f. 1844 Gj. Sindsvag efter fyldte 4 aar.
Johan Hansen, s., Styrmand, f. 1849 Gj.
Kreat: 1 ku, 1 faar.
Bækkevold
Bækkevold, l.nr. 284a og 372 (Båserød). (Senere br.nr. 1).
Nils Anderssøn, hf., g., G.br., selveier, f. 1822 Gj.
Anne Serine Amundsd., g., f. 1828 Eidanger.
Hanna Nilsd., d., f. 1862 Gj.
Isak Hanssøn, lædslem bortsat for Fattigkassens regning, f. 1872 Gj.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 1 kalv, 3 faar, 1 svin.
Bækkevold, l.nr. (285a, 286 c)a og h. (Senere br.nr. 3).
Jon Olssøn, hf., g., G.br., selveier, f. 1808 Gj.
Anne Jakobsd., g., f. 1811 Gj.
Jakob Jonssøn, s., g., innerst og hustømmermand, f. 1850 Gj.
Anne Andersd., hans kone, f. 1850 Gj.
Maren Gurine Jakobsd., deres d., f. 1875 Gj.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 1 kalv, 4 faar, 1 svin.
Bækkevold, l.nr. (285a, b, c, 286 a, b)c, samt (356a, 354c)a (Øvrum). (Senere br.nr. 4).
Anne Hansd., hm., e., Selveier, f. 1829 Gj.
Hans Kristianssøn, s., ug., hjælper moderen, f. 1856 Gj.
Marta Sofie Hansd., tj., f. 1848 Efterlød sogn, Sandsværd p.gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 2 kalve, 4 faar, 1 svin.
Sanden
Sanden, l.nr. 290c. (Senere br. nr. 3).
Karl Johan Haraldssøn, hf., g., G.br., selveier, f. 1844 Gj.
Karen Kirstine Hansd., g., f. 1852 Gj.
Inger Hansine Karlsd., d., f. 1871 Gj.
Martin Karlssøn, s., f. 1874 Gj.
Ingerd Jensd., husfaderens moder, e., forsørges af sin søn, f. 1805 Gj.
Nils Rasmussen, lægdslem bortsat paa Fattigkassens regning, f. 1861 Gj.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 3 kjør, 1 kalv, 2 faar, 1 svin.
Sanden, l.nr. 290d. (Senere br. nr. 4).
Lars Knudssøn, hf., g., G.br., selveier, snedker, f. 1819 Gj.
Karen Nilsd., g., f. 1839 Gj.
Jakob Larssøn, s., smed, hjælper faderen med jordbruget, f. 1852 Gj.
Hans Larssøn, s., fraværende Matros, Sicilien, f. 1856 Gj.
Martin Larssøn, s., hjælper faderen med jordbruget, f. 1859 Gj.
Ingebret August Larssøn, s., f. 1862 Gj.
Laurits Larssøn, s., f. 1864 Gj.
Marie Larsd., d., f. 1868 Gj.
Karoline Matilde Larsd., d., f. 1875 Gj.
Inger Turine Brynjoldsd., tj., ug., f. 1857 Eidanger.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 2 faar, 1 svin.
Sanden, l.nr. 291a. (Senere br. nr. 5).
Erik Mathissøn, hf., g., Selveier og Maler, f. 1843 Gj.
Kirstine Isaksd., g., f. 1848 Gj.
Marie Eriksd., d., f. 1874 Gj.
Maren Eriksd., husmoderens moder, e., forsørges af svigersønnen, f. 1810 Gj.
Kreat: 2 Kjør, 1 kalv, 1 svin.
Sanden, l.nr. 291b. (Senere br. nr. 6).
Ivar Kristenssøn, hf., g., selveier og sjauer, f. 1831 Gj.
Sofie Larsd., g., f. 1841 Gj.
Karl Ivarssøn, s., f. 1865 Gj.
Ingebret Ivarssøn, s., f. 1874 Gj.
Lars Hanssøn, husmoderens fader, g., forsørges af sin svigersøn, f. 1798 Gj.
Ingeborg Eriksd., g., hans kone, f. 1805 Gj.
Kreat: 2 kjør, 2 faar, 1 svin.
Sanden, l.nr. 283b, 290e, 292, 293. (Senere br. nr. 8).
Solve Nilssøn, hf., g., G.br. Selveier, f. 1824 Gj.
Lina Marie Larsd., g., f. 1833 Eidanger.
Nikolai Solvessøn, s., hjælper faderen, f. 1857 Gj.
Gunhild Laurine Solvesd., d., f. 1862 Gj.
Marie Anne Olsd., tj., ug., f. 1856 Solum.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 4 kalve, 8 faar, 1 svin.
Sanden, l.nr. 296, 363a. (Senere br. nr. 10).
Eier Andreas Haraldsen.
Kreat.: 2 heste, 1 føl, 7 kiør, 4 kalve, 5 faar, 1 svin.
Augestad
Augestad, l.nr. 297.
Kristen Hansen, hf., G.br., Selveier, f. 1803 Gj.
Marte Arnesd., h., f. 1819 Gj.
Anton Stribolt, ug., Logerende Matros, f. 1855 Gj.
Gurine Elise Gundersd., ug., tj., f. 1856 Gj.
Martin Kristensen, g., er hos faderen, f. 1846 Gj.
Ingeborg Olsd., h., f. 1847 Gj.
Ole Martinsen, s., f. 1871 Gj.
Augusta Martinsd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kiør, 6 Faar, 1 Svin.
Augestad, l.nr. 299a.
Anders Brynildsen, hf., Skibsdriver, Selveier, f. 1831 Holden.
Anne Isaksd., h., f. 1839 Gj.
Anne Andersd., d., f. 1866 Gj.
Inger Andersd., d., f. 1868 Gj.
Kirsten Andersd., d., f. 1870 Gj.
Hans Jacob Andersen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 2 Faar, 1 Svin.
Augestad, l.nr. 299b, 223a, 327b.
Jacob Vetlesen, hf., G.br., Snedker, Selveier, f. 1845 Gj.
Else Pedersd., h., f. 1851 Gj.
Wilhelm Jacobsen, s., f. 1873.
Anne Karoline Jacobsd., datter, f. 1875.
Vetle Rasmussen, enkem., fader, Snedker, f. 1801 Gj.
Ingeborg Olsd., ug., tj., f. 1857 Gj.
Kreat.: 3 Kjør, 1 Kalv, 4 Faar, 1 Svin.
Augestad, l.nr. 301.
Jon Gundersen, Snedker, Selveier, f. 1810 Gj.
Olalie Jacobsd., h., f. 1816 Brevig.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar.
Augestad, l.nr. ?
Jacob Isaksen, Bjælkehugger, Huseier, f. 1803 Gj.
Kirsten Eriksd., f. 1813 Eidanger.
Kreat.: 2 Faar.
Sølid
Søli nedre, l.nr. 302a.
Nils Andersen, G.br., selveier, f. 1841 Gj.
Maren Larsdatter, h., g., f. 1834 Gj.
Lovise Nilsdatter, d., f. 1866 Gj.
Otilde Nilsdatter, d., f. 1869 Gj.
Anne Larsdatter, Husfaderens moder, e., f. 1805 Gj.
Pernille Albretsdatter, tj., ug., f. 1854, Siljan.
Søli nedre, l.nr. 302b.
Isak Jensen, Skibstømmermand, selveier, g., f. 1840 Gj.
Henriette Abrahamsdatter, h., g., f. 1839 Porsgrund.
Abraham Isaksen, s., f. 1874 Gj.
Karine Hansdatter, tj., barnepige, ug., f. 1863 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Kalv, 4 Faar, 1 Svin.
Søli nedre, l.nr. 303a.
Rasmus Hansen, G.br. selveier, g., f. 1820 Gj.
Gunhild Marie Jensdatter, h., g., f. 1823, Gj.
Sara Lovise Rasmusdatter, d. hos forældrene, ug., f. 1854, Gj.
Anders Rasmussen, s., f. 1862, Gj.
Abraham Rasmussen, s., f. 1865, Gj.
Søli nedre, l.nr. 303b, samt 260b.
Jacob Haraldsen, Hustømmermand, selveier, g., f. 1830, Gj.
Marthe Hansdatter, h., g., f. 1832, Gj.
Hans Jacobsen, s., f. 1864, Gj.
Sara Lovise Jacobsdatter, d., f. 1863, Gj.
Anne Jacobsdatter, d., f. 1868, Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 1 Kalv, 2 Faar, 1 Svin.
Søli nedre, l.nr. 304a.
Hendrik Eriksen, Snedker, logerende, g., f. 1851 Stenby sogn i Sverige.
Gurine Torsteinsdatter, h., g., f. 1843 Eidanger.
Tomas Martinius Eriksen, s., f. 1873 Eidanger.
Søli nedre, l.nr. 305.
Jacob Christensen, G.br. selveier, g., f. 1840 Gj.
Kirstine Jacobsdatter, h., g., f. 1840 Eid.
Christian Jacobsen, s., f. 1873 Gj.
Anna Jacobsdatter, d., f. 1868 Gj.
Marie Jacobsdatter, tj., ug., f. 1856 Siljan.
Magrete Amundsdatter, Legdslem, e., f. 1800 Eid.
Peder Nilsen, Tilreisende, G.br. og selveier i Siljan, ug., f. 1840 Siljan.
Nils Jacobsen, Tilreisende, På Militærskolen i Kr.sand, ug., f. 1854, Siljan.
Kreat.: 1 Hest, 1 Føll, 6 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.
Søli nedre, Myrene, l.nr. 305.
Kristian Thorsen, Logerende, lager Sopelimer, Delvis fattigunderstøttelse, g., f. 1804 Gj.
Inger Jensdatter, h., g., f. 1804 Kongsberg.
Jens Christiansen, s. tomtarb., huseier, ug., f. 1845 Gj.
Kreat.: 3 Faar, 1 Svin.
Søli nedre, l.nr. 305.
Hans Larsen, Logerende. Hel fattigunderstøttelse., g., f. 1835 Gj.
Gurine Mathiasen, h., g., f. 1838 Gj.
Lars Hansen, s., f. 1865 Gj.
Ingeborg Hansdatter, d., f. 1868 Gj.
Karen Hansdatter, d., f. 1873 Gj.
Lars Hansen, Idiot, Logerende, Hos Hans Larsen for betaling af amtet., ug., f. 1850 Gj.
Sølipladsen nedre, l.nr. 306b.
Lars Olsen, Bjelkehugger, huseier, g., f. 1834 Gj.
Kathrine Gundersdatter, h., g., f. 1830 Thiøme sogn og pr.gj.
Ole Larsen, s., f. 1862 Gj.
Edvard Larsen, s., f. 1864 Gj.
Lauritz Larsen, s., f. 1868 Gj.
Johan Larsen, s., f. 1871 Gj. 
Kreat: 1 Ku, 1 Kalv, 1 Svin. 
Sølipladsen nedre, l.nr. 306b.
Jacob Iversen, Arbeider skibsværft, huseier, g., f. 1838 Gj.
Jacobine Christensdatter, h., g., f. 1841 Gj.
Maren Jacobsdatter, d., f. 1868 Gj.
Johan Jacobsen, s., f. 1872 Gj.
Karen Jacobsdatter, d., f. 1875 Gj.
Ingeborg Iversdatter, tj., ug., f. 1840 Gj.
Kreat.: 1 Faar, 1 Svin.
Sølipladsen nedre, l.nr. 306b.
Anders Olsen, Tomtarb. huseier, g., f. 1851 Kjose.
Karen Kittilsdatter, h., g., f. 1850 Eid.
Ole Kristian Andersen, s., f. 1872, Gj.
August Andersen, s., f. 1871 Gj.
Sølipladsen nedre, l.nr. 306b.
Jacob Isaksen, Telegrabud, huseier, ug., f. 1852 Gj.
Johan Isaksen, Broder, ug., f. 1850, Gj.
Laurits Isaksen, Broder, ug., f. 1856, Gj.
Lars Isaksen, Broder, ug., f. 1864, Gj.
Gunhild Jacobsdatter, Styrer huset for sine brodersønner., ug., f. 1814, Eid.
Kreat.: 3 Faar.
Sølipladsen nedre, l.nr. 306b.
Abraham Jacobsen, Bjælkehugger selveier, g., f. 1825 Gj.
Maren Jacobsdatter, h., g., f. 1851 Kvelde i Hedrum.
Lars Abrahamsen, s., f. 1870 Gj.
Johan Abrahamsen, s., f. 1873 Gj.
Anne Abrahamsdatter, d., f. 1861 Gj.
Karen Abrahamsdatter, d., f. 1863 Gj.
Jacobine Abrahamsdatter, d., f. 1865 Gj.
Ole Jacobsen, Konens broder. Tilreisende, bor i Kvelde hos sin fader., ug., f. 1856 Kvelde.
Kreat.: 3 Faar 1 Svin.
Sølipladsen nedre, l.nr. 306b.
Jon Jensen, Tomtarb. selveier, g., f. 1827 Gj.
Helvig Jonsdatter, h., g., f. 1830 Gj.
Karoline Jonsdatter, d., f. 1861 Gj.
Andreas Jonsen, s., f. 1864 Gj.
Johan Jonsen, s., f. 1870 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Faar.
Sølipladsen nedre, l.nr. 306b.
Gunhild Larsdatter, Ernærer sig ved dagarb., e., f. 1832 Gj.
Lars Hansen, s. Tomtarb., f. 1860 Gj.
Gurine Hansdatter, d., f. 1863 Gj.
Sølipladsen nedre, l.nr. 306b.
Ingeborg Pedersdatter, Ernærer sig ved dagarb., e., f. 1824 Gj.
Anders Petersen, s. matros, ug., f. 1857 Gj.
Anne Petersdatter, d. hos moderen, ug., f. 1850 Gj.
Ida Petersdatter, d., f. 1861 Gj.
Karoline Karlsdatter, Anne Pedersd.'s datter, f. 1872 Gj.
Kreat.: 1 Svin.
Sølipladsen nedre, l.nr. 306c.
Anne Marie Halvorsen, Selveierinde, e., f. 1824 Eid.
Kirsten Andersdatter, d. hos moderen., ug., f. 1855 Gj.
Anna Andersdatter, d. , f. 1865 Gj.
Sølipladsen nedre, l.nr. 306c.
Anders Kristensen, Skibsdriver, selveier, g., f. 1827 Gj.
Karen Nilsdatter, h., g., f. 1830 Gj.
Nils Andersen, s., f. 1863 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Gris.
Søli Øvre l.nr. 308a.
Jacob Larsen, G.br. selveier, g., f. 1840 Gj.
Søli Øvre, 308a, Oline Anundsdatter, h., g., f. 1842 Eid.
Søli Øvre, 308a, Maren Thorsteinsdatter, tj., ug., f. 1862 Solum
Søli Øvre l.nr. 308b.
Jacob Andersen, G.br. selveier, g., f. 1820 Gj. DLF
Marta Kirstine Sørensdatter, h., g., f. 1839 Bamb. DLF
Anne Gurine Jacobsdatter, d., f. 1865 Gj.
Anders Jacobsen, s., f. 1868 Gj.
Karen Pedersdatter, tj., ug., f. 1852 Lunde
Søli Øvre l.nr. 309.
Andreas Jonsen, G.br. selveier, g., f. 1832 Gj.
Nella Eriksdatter, h., g., f. 1839 Gj.
Karen Jacobsdatter, tj., ug., f. 1863 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Kalv.
Søli Øvre, l.nr. 310, samt 300.
Kristoffer Knudsen, G.br., murmester, selveier, g., f. 1835 Gj.
Marte Jonsdatter, h., g., f. 1839 Gj.
Karl Kristoffersen, s., f. 1868 Gj.
Marie Kristoffersdatter, d., f. 1865 Gj.
Maren Kristoffersdatter, d., f. 1871 Gj.
Elise Kristoffersdatter, d., f. 1874 Gj.
Knud Kristoffersen, Føderaad af sin søn, g., f. 1803 Gj.
Marte Eriksdatter, h., g., 1798 Eid.
Edvard Knudsen, s. muremester, ug., f. 1846 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar, 1 Svin.
Søli Øvre, Jordeiendom, l.nr. 311 312 og 313. Ubebodd. Eies av Edv. Funnemark.
Søli Øvre Rønningene, l.nr. 314. Ubebodd.
Søli Øvre, l.nr.315. Ubebodd. Eies av Simon Jacobsen.
Søli Øvre, l.nr. 316ab.
Zakarias Gundersen, G.br. selveier, skibsreder, g., f. 1813 Gj.
Maren Sørensdatter, h., g., f. 1819 Eid.
Godtfred Zakariasen, s. hos forældrene., ug., f. 1854 Gj.
Ole Zakariasen, s. hjelper faderen, uk., f. 1858 Gj.
Anna Zakariasdatter, d., f. 1860 Gj.
Marie Zakariasdatter, d., f. 1866 Gj.
Kreat.: 2 Heste, 1 Okse, 6 Kuer, 2 Kalver, 2 Faar, 1 Svin.
Høisæt
Høisæt, l.nr. 317a.
Lars Jacobsen, hf., G.br., Selveier, f. 1837 Gj.
Karen Olsd., h., f. 1837 Slemdal.
Oluf Larsen, s., f. 1862 Slemdal.
Jacob Larsen, s., f. 1868 Slemdal.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kiør, 1 Ungfæ, 6 Faar, 1 Svin.
Høisæt, l.nr. 318a, 315b.
Hans Kristensen, hf., G.br., Selveier, f. 1834 Gj.
Kirsten Gurine Simonsd., h., f. 1838 Gj.
Martin Hansen, f. 1861 Gj.
Kristen Hansen, f. 1863 Gj.
Simon Hansen, f. 1866 Gj.
Nils Hansen, f. 1871 Gj.
Anders Hansen, f. 1873 Gj.
Marte Rasmusd., ug., tj., f. 1856 Gj.
Marie Aleksandersd., ug., bor her for betaling, forsørges af sin broder i Skien, f. 1819 Solum.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kiør, 2 Ungfæ, 5 Faar, 2 Svin.
Høisæt, Svinholt, l.nr. 319.
Maren Olsd., enke, G.br., Selveier, f. 1830 Slemdal (Siljan).
Hella Andersd., d., f. 1868 Gj.
Edvard Hansen ug., tj., f. 1856 Gj.
Maren Andrea Olsd., ug., tj., f. 1852 Slemdal.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kiør, 1 Ungfæ, 5 Faar, 1 Svin.
Aaltvedt
Aaltvedt, l.nr. 320a.
Anne Amundsd., enke, Har Jordbrug, f. 1812 Gj.
Markus Isaksen, g., hos moderen, f. 1845 Gj.
Maren Eliasd., h., f. 1846 Gj.
Isak Markussen, s., f. 1871 Gj.
Marie Markusd., d., f. 1872 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 Ungfæ, 4 Faar, 1 Svin.
Aaltvedt, l.nr. 320b, 317b.
Ole Kristensen, hf., G.br., Selveier, f. 1825 Gj.
Kirsten Kristensd., h., f. 1830 Gj.
Kristen Olsen, s., f. 1860 Gj.
Andrea Olsd., d., f. 1863 Gj.
Maren Olsd., d., f. 1863 Gj.
Karl Olsen, s., f. 1867 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kiør, 6 Faar, 1 Svin.
Aaltvedt, l.nr. 321.
Ingebret Haraldsen, hf., G.br., Skibsdriver, Selveier, f. 1834 Gj.
Ingeborg Jacobsd., h., f. 1834 Eidanger.
Guline Ingebretsd., d., f. 1865 Gj.
Hans Jacob Ingebretsen, s., f. 1869 Gj.
Nilie Ingebretsd., d., f. 1871 Gj.
Anne Ingebretsd., d., f. 1874 Gj.
Ingeborg Haraldsd., f. 1836 Gj. (Moder?)
Kreat.: 2 Kiør, 1 Kalv, 2 Faar.
Klep
Klep, l.nr. 322, 323a. (Senere br. nr. 1, 2).
Anders Jakobssøn, hf., g., G.br., selveier, f. 1799 Gj.
Bertine Kristiane Jakobssøn, g., f. 1823 Brevig.
Ole Ketilssøn, tj., ug., f. 1856 Siljord.
Andrea Jakobsd., tj., ug., f. 1853 Brunlaugnæs.
Liv Halvorsd., tj., f. 1853 Bø.
Kreat: 1 hest, 6 kjør, 1 kalv, 6 faar, 1 svin. 
Klep, l.nr. 325. (Senere br. nr. 8).
Isak Mathiassøn, hf., g., G.br., selveier, skomager, f. 1847 Gj.
Anette Jakobsd., g., f. 1849 Gj.
Jakob Isakssøn, s., f. 1875 Gj.
Lars Larssøn, Føderaadsmand, g., forsørges af husfaderen, f. 1792 Eidanger.
Berte Thorgeirsd., føderaadskone, g., ditto, f. 1790 Gj.
Elise Olsd., Tilreisende - bor i Solum, f. 1867 Solum.
Kreat: 3 kjør, 5 faar, 1 svin.
Klep, l.nr. 326. (Senere br. nr. 9).
Elias Asbjørnssøn, hf., g., Selveier og Gadekjører, f. 1814 Gj.
Gunhild Larsd., g., f. 1806 Gj.
Laurentse Eliasd., d., ug., hjælper forældrene, f. 1842 Gj.
Kreat: 1 hest, 1 ko, 5 faar, 1 svin.
Ramsaasen
Ramsaasen, l.nr. 329, samt 287 (av Bekkevar). (Senere br. nr. 1).
Ole Hanssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1810 Gj.
Kirsti Larsd., g., f. 1806 Gj.
Hans Hanssøn, husfaderens broder, ug., hjælper broderen, f. 1815 Gj.
Ingerd Olsd., tj., ug., f. 1850 Saude.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 1 kalv, 1 svin.
Ramsaasen, l.nr. 330. (Senere br. nr. 2.)
Mathias Gunnarssøn, hf., g., G.br., selveier, f. 1808 Gj.
Marie Eriksd., g., f. 1820 Gj.
Martin Mathiassøn, s., ug., Hjælper Faderen, f. 1851 Gj.
Kirstine Mathiasd., d., ug., do., f. 1856. Gj.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 5 kjør, 2 kalve, 5 faar.
Lie
Lie, l.nr. 334b, 337b, 338b. (Senere br.nr. 4).
Jakob Thorgersen, hf., e., Selveier, Dagarb., f. 1814 Gj.
Andreas Kakobsen, s., f. 1861 Gj.
Signe Johannesd., tj., ug., f. 1845 Sauland Sogn, Hjerdal pr.gj.
Andrea Andersd., hendes datter, uægte barn, f. 1873 Gj.
Kreat: 2 kjør, 1 kalv, 4 faar.
Lie, l.nr. 335. (Senere br.nr. 5).
Martin Olsen, hf., ug., G.br., Selveier, f. 1850 Gj.
Ole Hansen, e., hans fader, brugsberettiget, f. 1800 Gj.
Hanna Olsd., søster, ug., f. 1855 Gj.
Haren Hansd., tj.p., ug., f. 1840 Slemdal.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 3 kalve, 6 faar, 1 svin.
Lie, l.nr. 336, 288. (Senere br.nr. 6).
Gunnar Olsen, hf., g., G.br., Selveier, f. 1817 Gj. 
Maren Gurine Andersd., g., f. 1826 Gj.
Karen Marie Gunnarsd., d., f. 1855 Gj.
Ole Gunnarsen, s., f. 1858 Gj.
Anna Kristine Gunnarsd., d., f. 1860 Gj.
Hans Edvard Gunnarsen, s., f. 1861 Gj.
Ingerd Kristine Gunnarsd., d., f. 1863 Gj.
Gotfred Martinius Gunnarsen, s., f. 1866 Gj.
Karl Gunnarsen, s., f. 1868 Gj.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 2 kalve, 8 faar, 1 svin.
Lie, l.nr. 337a. (Senere br.nr. 7).
Isak Olsen, hf., g., f. 1811 Eid.
Thora Gunnarsd., g., f. 1819 Gj.
Maren Isaksd., d., f. 1851 Gj.
Theodor Isaksen, s., f. 1861 Gj.
Kreat: 1 ku, 1 kalv, 4 faar.
Lie, l.nr. 338a. (Senere br.nr. 9).
Anders Olsen, hf., g., G.br., selveier, Skomager, f. 1821 Gj.
Anne Kristine Kristofersd., g., f. 1824 Gj.
Kristian Andersen, s., f. 1861 Gj.
Kreat.: 3 kjør, 4 faar.
Lie (Myren), l.nr. 339/340 (senere br.nr. 12) og 367b (Vosserødklev).
Nils Jacobsen Myren, hf., g., g.br., selveier og Skibsbyggmester, f. 1826 Gj.
Karen Olsd., g. f. 1835 Eid.
Gunhild Marie Nilsd., d., Hjelper Forældrene, f. 1856 Gj.
Jacob Nilsen., s., Hjelper Forældrene, f. 1859 Gj.
Hedevig Nilsd., d., f. 1862 Gj.
Olaf Versvig, Nilsen, s., f. 1863 Gj.
Kristofer Nilsen, s., f. 1866 Gj.
Harald Nilsen, s., f. 1868 Gj.
Margrete Nilsd., d.,f. 1870 Gj.
Ingebret Nilsen, s., f. 1872 Gj.
Gunnar Nilsen, s., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 hest, 6 kjør, 1 kalv, 5 faar, 1 svin.
Lie, l.nr. (327a, 334a, 343, 337c) a. 
Rasmus Haraldsen, hf., g., G.br., Selveier, f. 1817 Gj.
Ingeborg Isaksd., g., f. 1811 Gj.
Andreas Rasmussen, s., selveier, f. 1842 Gj.
Andrea Olsd., tj., ug., f. 1858 Solum.
Karen Thordsd., tj., ug., f. 1858 Sauland.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 7 kjør, 7 faar, 1 svin.
Bakken
Bakken, l.nr. 344a. (Sener br. nr. 1).
Nils Anderssøn, hf., g., G.br., Selveier, f. 1810 Gj.
Karen Gunnarsd., g., f. 1813 Gj.
Anne Nilsd., d., ug., hjælper forældrene, fraværende i Skien, f. 1850 Gj. 
Ingeborg Nilsd., d., ug., hjælper faderen, f. 1852 Gj.
Martin Nilssøn, s., ug., hjælper faderen, f. 1858 Gj.
Karoline Gunnarsd., sønnedatter, f. 1868 Skien.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 3 kjør, 2 kalve, 7 faar.
Bakken, l.nr. 345. (Sener br. nr. 3).
Anders Larssøn, hf., g., G.br., selveier, f. 1805 Gj.
Anna Hedevik Nilsd., g., f. 1815 Slemdal.
Lars Anderssøn, s., ug., hjælper faderen, f. 1854 Gj.
Karen Andersd., d., hjælper faderen, ug., f. 1857 Gj.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 5 kjør, 4 kalve, 5 faar, 1 svin.
Bakken, l.nr. 346(Bakkerydningen), 363b(Jarseng), 331a, 332(Stulen), 367(Vosserødklev).
(Kalt Bakkeskauen).
Ole Olsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1824 Gj.
Anne Gunnarsd., g., f. 1825 Gj.
Martin Olssøn, s., hjælper faderen, f. 1853 Gj.
Gunnar Olssøn, s., f. 1856.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 4 kjør, 2 kalve, 5 faar, 1 svin.
Fossejordet
Fossejordet, l.nr. 348, 349. (Senere br. nr. 1).
Lars Anderssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1825 Gj.
Karen Hansd., g., 1825 Gj.
Hans Larssøn, s., Snedker, f. 1853 Gj.
Ole Larssøn, s., forsørges af faderen, sindsvag, f. 1856 Gj.
Jakob Larssøn, s., f. 1864 Gj.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 4 faar, 1 svin.
Fossejordet, l.nr. 348, 349. Hus.
Ole Thorgeirssøn, hf.,ug., Hustømmermand, f. 1847 Gj.
Marie Larsd., e., hans moder, forsørges af husfaderen, f. 1814 Gj.
Marta Elise Thorgeirsd., hendes d., g. hos broderen, f. 1850 Gj.
Nils Thorgeirssøn, s.a. Marie Larsd., ug., Skomager, f. 1854 Gj.
Kreat: 2 faar eier: Marie Larsd., 1 faar eier: Marte Thorgeirsd.
Ingen udsæd.
Fossejordet (Solli), l.nr. 350. (Senere br. nr. 2).
Ingerd Johanne Kristofersd., hm., e., Selveier, f. 1832 Gj.
Karl Halvorssøn, s., ug., hjælper moderen gaar paa dagarbeide, f. 1858 Gj.
Martin Halvorssøn, s., f. 1861 Gj.
Peder Halvorssøn, s., f. 1867 Gj.
Hans Halvorssøn, s., f. 1872 Gj.
Kirsten Olsd., tj., ug., f. 1860 Gj.
Kreat: 1 ko, 3 faar, 1 svin.
Nærum
Nærum, l.nr. 351a, 280d (av Riis). (Senere br. nr. 1).
Hans Jakob Simonssøn, hf., g., G.br., Selveier, f. 1838 Gj.
Berte Marie Nilsd., g., f. 1845 Slemdal.
Simon Hanssøn, s., f. 1872 Gj.
Nils Hanssøn, s., f. 1874 Gj.
Berte Kirstine Hansd., d., f. 1875 Gj.
Ingerd Andrea Pedersd., tj., ug., f. 1853 Eidanger.
Kreat: 1 hest, 6 kjør, 5 faar, 1 svin.
Nærum, l.nr. 352a, 353 (av Klepp), samt 324a. (Senere br. nr. 3 og 5)
Isak Olssøn, hf., e., G.br., selveier, f. 1815 Gj.
Ole J. Nærum, s., ug., Skolelærer, f. 1848 Gj.
Ingeborg Olsd., tj., ug., f. 1851 Helgen sogn, Holden pr.gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 1 kalv, 2 faar, 1 svin.
Øvrum
Øvrum, l.nr. (354b, 356a)b. (Senere br. nr. 3 Haugane).
Lars Larssøn, hf., ug., Selveier, Skomager, f. 1850 Gj.
Ingerd Rollefsd., hans Moder, ug., Forsørges af sin søn, f. 1821 Saude pr.gj.
Kreat: 1 ko, 1 kalv.
Øvrum, l.nr. 354a, samt 238h (Askildsåsen av Meen). (Senere br. nr. 4).
Erik Rasmussen, hf., e., G.br., Selveier, f. 1820 Gj.
Isak Eivindssøn, svigersøn, g., innerst, hjælper svigerfaderen, f. 1849 Gj.
Maren Eriksd., g., f. 1852 Gj.
Erik Isakssøn, s., f. 1873 Gj.
Eivind Isakssøn, s., f. 1875 Gj.
Marte Marie Eriksd., d. af husfaderen, ug., hjælper faderen, f. 1860 Gj.
Karen Marie Hansd., tj., ug., f. 1839 Gj.
Kristian Halvorssøn, tj., ug., f. 1864 Gj.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 7 kjør, 2 kalve, 7 faar, 1 svin.
Øvrum, l.nr. 355b, samt 240b (av Meen) og 283a (av Riis). (Senere br. nr. 6).
Lars Jakobssøn, hf., g., G.br., Selveier, f. 1817 Gj.
Anne Marie Haraldsd., g., f. 1821 Gj.
Hans Jakob Larssøn, s., ug., Hjælper Faderen, f. 1847 Gj.
Live Larsd., d., do., f. 1850 Gj.
Anne Karine Larsd., d., do. f. 1852 Gj.
Jakob Larssøn, s., do., f. 1855 Gj.
Andreas Larssøn, s., do., f. 1857 Gj.
Lars August Larssøn, s., do., f. 1859 Gj.
Maren Gurine Olsd., tj., ug., f. 1854 Gj.
Kreat: 2 heste, 12 kjør, 5 kalve, 7 faar, 1 svin.
Øvrum, l.nr. 356b. (Senere br. nr. 10).
Ole Kristoferssøn, hf., e., Selveier, arb. paa en Skibsværft, f. 1839 Gj.
Anne Hansine Olsd., d., f. 1862 Gj.
Kristian Olssøn, s., f. 1863 Gj.
Hans Olssøn, s., f. 1866 Gj.
Maren Margrete Olsd., d., f. 1869 Gj.
Ingerd Andrea Andersd., tj., ug., f. 1847 Gj.
Kreat: 3 kjør, 1 kalv, 4 faar, 1 svin.
Langerød
Langerød, l.nr. 357a. (Senere br.nr. 1).
Jakob Jakobssøn, hf., e., g.br., selveier, f. 1819 Gj.
Bertea Jakobsd., d., ug., hjælper faderen, f. 1849 Gj.
Jakob Jakobssøn, s., ug., arbeider paa skibsværft, f. 1856 Gj.
Andreas Jakobssøn, s., hjælper faderen, f. 1858 Gj.
Johan Karl Jakobssøn, s., f. 1862 Gj.
Marta Kirstine Jakobsd., tj., husfaderens søster, ug., f. 1836 Gj.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 3 kalve, 7 faar, 1 svin.
Langerød, l.nr. 357, 358. (Senere br.nr. 2 og 3).
Ole Arvessøn, hf., g., G.br. selveier, f. 1824 Slemdal.
Anne Marie Olsd., g., f. 1843 Slemdal.
Karen Olsd., d., tilreisende – hos forældrene, vanlig bosted Solum, f. 1860 Laurvig.
Hella Marie Olsd., d., f. 1870 Gj.
Arve Olssøn, s., f. 1873 Gj.
Gurine Eriksd., tj., ug., f. 1856 Saude.
Ole Martin Olssøn, tj., ug., f. 1858 Slemdal.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 1 kalv, 10 faar, 1 svin.
Fløtterød
Fløtterød, l.nr. 359 (senere br.nr. 1), samt 331b, 333 (Stulen).
Nils Anderssøn, hf., g., G.br., forpagter af No. 359, selveier af No. 331b, 333, f. 1815 Gj.
Maren Margrete Jakobsd., g., f. 1828 Gj.
Ingeborg Kirstine Nilsd., d., hjælper forældrene, f. 1860 Gj.
Anders Nilssøn, s., f. 1863 Gj.
Karen Bertea Nilsd., d., f. 1866 Gj.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 3 kjør, 4 kalve, 6 faar, 1 svin.
Fløtterød, l.nr. 360. (Senere br.nr. 2).
Nils Jakob Rasmussøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1845 Gj.
Karen Guline Vetlesd., g., f. 1842 Gj.
Jakob Nilssøn, s., f. 1864 Gj.
Karl Berntinius Nilssøn, s., f. 1870 Gj.
Maren Turine halvorsd., tj., ug., f. 1858 Gj.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 3 kjør, 1 kalv, 6 faar, 1 svin.
Fløtterød, l.nr. 361 (Ødegården). (Senere br.nr. 3).
Rasmus Anderssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1836 Gj.
Marta Margrete Hansd., g., f. 1835 Gj.
Andreas Rasmussøn, s., f. 1866 Gj.
Hans Rasmussøn, s., f. 1869 Gj.
Anne Kirstine Rasmusd., d., f. 1873 Gj.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 1 kalv, 4 faar, 1 svin.
Krageto
Krageto, l.nr. 362.
Gunnar Hanssøn, hf., g., G.br., forpagter, f. 1849 Gj.
Elen Turine Isaksd., g., f. 1853 Gj.
Anne Kirstine Gunnarsd., d., f. 1874 Gj.
Ingerd Margrete Gunnarsd., d., f. 1875 Gj.
Lars Isakssøn, tj., f. 1861 Gj.
Kreat: 2 kjør, 1 kalv, 1 faar.
Jerseng
Jerseng, l.nr. 364. (Senere br. nr. 3).
Berte Eivindsd., ug., lægdslem, fuld fattigunderstøttelse, f. 1799 Gj.
Magnhild Eivindsd., do., ug., do., f. 1802 Gj.
Trollsaas
Trolsaas, l.nr. 365, 279e (av Riis).
Nils Ketilssøn, hf., g., Husmand med jord, f. 1818 Gj.
Berte Isaksd., g., f. 1816 Gj.
Kirsten Nilsd., d., ug., Hjælper Forældrene, f. 1843 Gj.
Kreat: 1 ko, 4 faar, 1 svin.
Nygaard
Nygaard, l.nr. 239a,b, 240b, 241f. (av Meen).
Anders Nilsen, hf., G.br., selveier, f. 1839 Gj.
Live Thorsd., h., f. 1823 Gj.
Knud Martiniusen, ug., tj., f. 1861 Gj.
Karen Petrea Nilsd., ug., tj., f. 1860 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 2 Kalver, 1 Faar.
Nygaard, l.nr. 368ab, samt 377c og 222e.
Eiere: Simon og Anders.
Simon Hansen, enkem., gaardeier, f. 1803 Gj.
Anne Kirstine Simonsd., d., f. 1848 Gj.
Anders Nilsen, g.br., forpagter, f. 1836 Gj.
Marie Andersd., h., f. 1843 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 2 Ungfæ, 6 Faar.
Nygaard, l.nr. 368b (Kaalrud).
Isak Trondsen, hf., G.br., selveier, f., 1825 Gj.
Kirsten Andersd., h., f. 1821 Eidanger.
Anders Isaksen, s., hjælper faderen, f. 1857 Gj.
Anne Isaksd., d., f. 1859 Gj.
Ingebjørg Isaksd., d., hjælper faderen, f. 1864 Gj.
Olava Isaksd., d., f. 1866 Gj.
Konstanse Elise Bergitte Andersd., Kirstens søster, ug., f. 1823 Eidanger.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 2 Kalver, 8 Faar, 1 Svin.
Nygaard, l.nr. 368c. (Senere br. nr. 6).
Ole Janssøn, hf., g., G.br., selveier, f. 1822 Gj. Metodist.
Gunhild Hansd., g., f. 1827 Gj. Metodist.
Ingerd Marie Olsd., d., ug., hos forældrene, Sindsvag efter det fyldte 4 aar, f. 1854 Gj.
Hanna Olsd., d., f. 1863 Gj.
Matilde Olsd., d., f. 1866 Gj.
Jan Olssøn, husfaderens fader, e., forsørges af sønnen, f. 1785 Gj.
Kreat: 2 kjør, 2 kalve, 5 faar, 1 svin.
Haukeraasen
Haukeraasen, l.nr. 370e.
Anders Anderssøn, hf., g., G.br., leilænding, f. 1844 Saude pr.gj.
Liv Halvorsd., g., f. 1852 Saude.
Anders Anderssøn, s., f. 1873 Nes i Saude.
Halvor Anderssøn, logerende, ug., arbeider hos Haukeraasen brugs Interesselag, f. 1854 Saude.
Kreat: 1 hest, 2 kjør.
Baaserød
Baaserød, l.nr. 371.
Knut Olssøn, hf., g., Dagarb., skovdrift, f. 1826 Lunde pr.gj. Metodist.
Kari Amundsd., g., f. 1811 Lunde.
Hans Karl Hanssøn, dattersøn, f. 1870 Gj.
Ingebret Nilssøn, hf., g., Dagarb., skovdrift, f. 1853 Gj.
Gunhild Knutsd., g., f. 1855 Lunde.
Nils Karl Engebretssøn, s., f. 1874 Gj.
Gusta Karoline Ingebretsd., d., f. 1874 Gj.
(Ingen Kreaturer)
Aasterød
Aasterød, l.nr. 375a.
Ole Sørenssøn, hf., g., G.br., leilænding, f. 1834 Slemdal.
Marta Marie Nilsd., g., f. 1837 Gj.
Nils Olssøn, s., f. 1867 Gj.
Ingerd Margrete Olsd., d., f. 1869 Gj.
Maren Sofie Olsd., d., f. 1871 Gj.
Søren Olssøn, s., f. 1873 Gj.
Severin Eivindssøn, tj., f. 1859 Gj.
Margrete Gunnarsd., tj., f. 1833 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 5 faar.
Stubberød
Stubberød, l.nr. 376.
Ketil Johanssøn, hf., g., G.br., leilænding, f. 1845 Hitterdal.
Marie Olsd., g., f. 1843 Slemdal.
Ole Ketilssøn, s., f. 1866 Slemdal.
Ingerd Marie Ketilsd., d., f. 1869 Slemdal.
Johannes Ketilssøn, s., f. 1871 Slemdal.
Nils Ketilssøn, s., f. 1872 Slemdal.
Lars Ketilssøn, s., f. 1874 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 1 kalv, 4 faar.
Eikaasen
Eikaasen, l.nr. 378.
Hans Hansen, hf., G.br., selveier Snedker, f. 1833 Eidanger.
Karen Hellene Johannesd., h., 1836 Gj.
Johannes Hansen, s., f. 1875 Gj.
Inger Olava Nilsd., ug., tj., f. 1859 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 2 Ungfæ, 1 Svin.
Espedalen
Espedalen, l.nr. (379, 380)a,c,d, l.nr. (379, 380)b (Myhren) samt l.nr. (239c,d, 241b)a (senere br. nr. 12 av Meen).
Eier: Ole Isaksen Espedalen. 2 Husholdninger.
1.
Ole Isaksen, hf., G.br., selveier, f. 1836 Gj.
Maren Halvorsd., h., f. 1842 Gj.
Isak Olsen, s., f. 1862 Gj.
Peder Olsen, s., f. 1865 Gj.
Halvor Olsen, s., f. 1869 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 6 Kuer, 1 Kalv, 8 Faar, 1 Svin.
2. 
Halvor Halvorsen, logerende, ug., lærer, f. 1850 Gj.
Mari Hansd., ug., tj., f. 1859 Saude.
Grunderød
Grunderød, l.nr. 381a,c (senere br. nr. 3).
Lars Kittilsen, hf., G.br., selveier, f. 1814 Gj.
Berte Kirstine Hansd., h., f. 1812 Gj.
Thea Evensd., ug., tj., f. 1854 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 2 Faar, 1 Svin.
Grunderød, l.nr. 381b (senere br. nr. 4).
Andreas Olsen, hf., skibstømmermand, jordbruker, selveier, f. 1842 Gj.
Ingeborg Marie Amundsd., h., f. 1839 Eidanger.
Ole Andersen, s., f. 1871 Eidanger.
Amund Andreasen, s., f. 1875 Eidanger.
Sofie Kristensd., ug., tj., f. 1851 Eidanger.
Kreat.: 3 Kuer, 2 Kalver.
Skyer
Skyer, l.nr. 382a, 383b (senere br. nr. 5).
Nils Andersen, hf., G.br., selveier, f. 1812 Gj.
Ragnhild Helgesd., h., f. 1816 Gj.
Marie Anne Nilsd., d., hjelper forældrene, f. 1853 Gj.
Svenke Nilsen, s., hjelper faderen, f. 1859 Gj.
Kreat.: 0-1 Hester, 5 Kuer, 2 Kalver, 7 Faar.
Skyer, l.nr. 382b (senere br. nr. 3)
Nils Isaksen, hf., G.br., selveier, f. 1823 Gj.
Stina Johanne Johannesd., h., f. 1826 Gj.
Marie Nilsd., d., ug., f. 1856 Gj.
Isak Nilsen, s., f. 1862 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 2 Ungfæh, 4 Faar, 1 Svin.
Skyer, l.nr. 383a (senere br. nr. 4) og 383c (senere br. nr. 6).
Eier: Lars Larsen Ballestad. Stedet beboes ikke. (Ingen Kreatur, kun udesæd).
Skyer, l.nr. 384a, 384b.
Nils Olsen, hf., G.br., selveier, f. 1844 Gj.
Helvig Nilsd., h., f. 1838 Gj.
Lina Nilsd., ug., tj., f. 1855 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 2 Kalver, 4 Faar. 
Skogsrød
Skogsrød, l.nr. 385a. (Senere br. nr. 1).
Kristian Anderssøn, hf., g., g.br., leilending, f. 1839 Laurdal.
Ingeborg Kristensd., g., f. 1836 Gj.
Kristen Kristenssøn, s., f. 1862 Gj.
Anders Kristianssøn, s., f. 1866 Gj.
Eivind Kristianssøn, s., f. 1869 Gj.
Martine Kristiansd., d., f. 1874 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 2 faar, 1 svin.
Skogsrød, l.nr. 385b. (Senere br. nr. 2).
Ole Nilssøn, hf., ug., snekker, g.br., selveier, f. 1838 Gj.
Nils Jakobssøn, fader, e., g.br., f. 1800 Gj.
Gunhild Nilsd., d., ug., husholderske, f. 1830 Gj.
Hanna Andreasd., tj., ug., f. 1854 Bamble.
Hans Larsen, tj., ug., snekkerdreng, fraværende på Bakken i Gj., f. 1853 Gj.
Kreat: 2 kjør, 1 kalv, 3 faar.
Løberg
Løberg, l.nr. 386a, 387b, 389c, 390b, 391b. (Det senere br. nr. 2).
Gerhard D. Hofgaard, hf., g., g.br., selveier, f. 1830 Lier.
Diderikke Hofgaard (f. Blom?), g., f. 1829 Skien.
Kristoffer Hofgaard, s., f. 1859 Gj.
Hans Hofgaard, s., f. 1861 Gj.
Gustav Hofgaard, s., f. 1864 Gj.
Elen Hofgaard, d., f. 1870 Gj.
Klara Anderssøn, tj., husjomfrue, ug., f. 1858 Skien.
Karen Thorgrimsd., tj., ug., f. 1849 Næs (i Saude).
Aaste Thorgrimsd., tj., ug., f. 1855 Næs.
Kreat: 7 heste, 2 føll, 1 okse, 32 kjør, 3 kalve, 5 faar, 2 svin.
Sidebygningen:
Erling Amundssøn, tj., ug., f. 1855 Odalen.
Randinus Nilssøn, tj., ug., f. 1858 Melum.
Johannes Karlssøn, tj., ug., f. 1858 Fjäldbakka i Sverige.
Andrea Isaksd., tj., ug., f. 1853 Skien.
Lovise Andreasd., tj., ug., f. 1855 Kville i Sverige.
Olava Kristoffersd., tj., ug., f. 1859 Gj.
(Plassen Løberghaugen):
Kristoffer Ingebretssøn, hf., husmand, dagarb., f. 1829 Gj.
Maren Haakensd., g., f. 1834 Gj.
Hans Kristofferssøn, s., f. 1863 Gj.
Marte Kristoffersd., d., f. 1867 Gj.
Engebret Kristofferssøn, s., f. 1873 Gj.
Kreat: 3 faar.
Løberg., l.nr. 386a. (“Rødstua”)
Johan August Karlssøn, hf., g., husmand, dagarb., f. 1846 Kville, Bohus Læn i Sverige.
Juliana Walentine Andreasd., g., f. 1843 do.
Justina Johansd., d., f. 1864 do.
Karl Johanssøn, s., f. 1871 do.
Johan Alfred Johanssøn, s., f. 1874 Gj.
Anne Kittilsd., logerende, ug., dagarbeider paa Løberg, f. 1820 Gj.
Ikke Kreaturhold.
Løberg., l.nr. 386a.
Andreas Olssøn, hf., g., husmand, dagarb., f. 1814 Kville, Bohus Læn i Sverige.
Johanna Grete Olsd., g., f. 1810 do.
Kreat: 1 faar. Ikke Udsæd.
Løberg., l.nr. 388 (senere br. nr. 3). Rønningen.
Eivind Larssøn, hf., e., g.br., leilænding, f. 1813 Gj.
Kristine Larsd., tj., husholderske, ug., f. 1817 Gj.
Ingeborg Kristoffersd., tj., f. 1861 Gj.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 1 kalv, 4 faar.
Løberg., l.nr. 392 (senere br. nr. 4). Stensrød søndre.
Lars Olsen, hf., G.br., selveier, f. 1851 Gj.
Karen Marie Madsd., h., f. 1852 Gj.
Elisabeth Borgarsd., enke, hans moder, f. 1815 Gj.
Bernhard Henriksen, ug., tj., f. 1856 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 3 Kuer, 3 Faar.
Løberg., l.nr. 393 (senere br. nr. 5). Stensrød nordre.
Isak Eriksen, hf., G.br., selveier, f. 1825 Gj.
Marie Hansd., h., f. 1828 Gj.
Marthe Marie Isaksd., d., hjælper faderen, f. 1858 Gj.
Lars Isaksen, s., f. 1861 Gj.
Erik Isaksen, s., g., hjælper faderen, f. 1851 Gj.
Ingebjørg Nilsd., h., f. 1852 Gj.
Martine Eriksd., deres datter, f. 1875 Gj.
Berte Larsd., enke, Isak Eriksens moder, blind, f. 1798 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 3 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar.
Løberg., l.nr. 394a (senere br. nr. 6), 395a (senere br. nr. 8) og 395d (senere br. nr. 9). 
Ole Jenssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1814 Gj.
Gunhild Larsd., g., f. 1812 Slemdal.
Karen Olsd., d., f. 1851 Gj.
Hans Jakob Olssøn, s., ug., do., f. 1855 Gj.
Lars Olssøn, s., g., hjælper faderen med gaardsbruget, f. 1838 Gj.
Inger Simonsd., kone g., f. 1846 Gj.
Ingeborg Larsd., deres datter, f. 1872 Gj.
Gusta Marie Larsd., deres datter, f. 1874 Gj.
Thore Olsd., tj., ug., f. 1851 Saude.
Kreat: 2 heste, 8 kjør, 3 kalve, 9 faar.
Løberg., l.nr. 394c. (Det senere br. nr. 7).
Peder Jonssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1800 Gj.
Karen Jensd., g., f. 1815 Gj.
Berthe Pedersd., d., f. 1856 Gj.
Kristian Pedersen, s., ug., f. 1860 Gj.
Jens Pederssøn, s., g., hjælper faderen med gaardsbruget, f. 1845 Gj.
Mariane Andersd., g., f. 1854 Gj.
Peder Jenssøn, s., f. 1875 Gj.
Anne Karine Jakobsd., tj., ug., f. 1860 Skien.
Kreat: 2 heste, 5 kjør, 4 kalve, 6 faar, 1 svin.
Eier: Peder Janssøn.
Anders Einarssøn, hf., g., husmand Tomtearb., f. 1848 Gj.
Johanne Pedersd., g., f. 1848 Gj.
Maren Andersd., d., f. 1874 Gj.
Marte Marie Andersd., logerende, e., ærnærer sig ved lit haandarbeide, f. 1803 Gj.
Løberg., l.nr. 395a (det senere br. nr. 8).
Jon Gunnarssøn, hf., g., husmand, forpagter, hustømmermand, f. 1806 Gj.
Karen Andersd., g., f. 1814 Gj.
Gunnar Jonssøn, s., ug., hustømmermand, f. 1845 Gj.
Anne Kirtsine Jonsd., d., f. 1849 Gj.
Kreat: 2 kjør, 1 kalv, 6 faar.
Løberg., l.nr. 395b (det senere br. nr. 10).
Svenke Kittilssøn, g.br., selveier, ug., f. 1831 Gj.
Ikke kreaturhold.
Halvor Rasmussøn, hf., g., husmand, dagarb., f. 1818 Slemdal.
Ingeborg Pedersd., g., 1817 Slemdal.
Ingeborg Halvorsd., d., ug., f. 1859 Gj.
Inger Jensd., ug., logerende, dagarb., f. 1837 Slemdal.
Løberg., l.nr. 395c (det senere br. nr. 11 - Leppen) og 400b (av søndre Sneltvedt).
Lars Larssøn, hf., g., g.br., selveier, skomager, f. 1840 Gj.
Guro Einarsd., g., f. 1848 Saude.
Einar Larssøn, s., f. 1873 Gj.
Anders Martinius Larssøn, s., f. 1875 Gj.
Lars Aslakssøn, tj., ug., skomagergut f. 1862 Gj.
Marte Larsd., tj., f. 1836 Gj.
Ole Larssøn, logerende, ug., skomager, (husfaderens broder), f. 1828 Gj.
Knud Larssøn, logerende, ug., skomager, (husfaderens broder), f. 1830 Gj.
Kreat: 2 kjør, 2 kalve, 4 faar. 
Løberg, l.nr. 395d og 180 (av Bratsberg). (Part av det senere br. nr. 10).
Anders Sigurdssøn, hf., g., husmand, dagarb. paa Ølbryggeriet i Skien, f. 1830 Gj.
Kirsti Jensd., g., f. 1830 Slemdal.
Sofie Andersd., d., f. 1859 Gj.
Jacob Anderssøn, s., f. 1861 Gj.
Maren Andersd., d., f. 1863 Gj.
Hans Anderssøn, s., f. 1865 Gj.
Elise Andersd., d., f. 1866 Gj.
Karen Marie Andersd., d., f. 1870 Gj.
Lars Anderssøn, s., f. 1872 Gj.
Edvard Anderssøn, s., f. 1875 Gj.
Kreat: 1 svin.
Mads Erikssøn, hf., g., husmand Dagarb., f. 1818 Gj.
Anne Marie Hansd., g., f. 1810 Gj.
Kreat: 2 kjør.
Løberg., l.nr. 395b
Kristoffer Hanssøn, hf., g., husmand dagarb., f. 1820 Gj.
Dorte Eriksd., g., f. 1821 Gj.
Nils Isakssøn, logerende, e., forsørges af fattigvæsenet, f. 1790 Gj.
Kreat: 1 Ku, 1 kalv.
Sørbø
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)a. (Senere br. nr. 3). 
Eier: Peder Olssøn.
Hans Nilssøn, hf., g., husmand, tomtearb., f. 1855 Gj.
Gurine Knutsd., g., f. 1851 Bø.
Gustav Hanssøn, s., f. 1875 Gj.
Sigurd Olssøn, hf., g., husmand, tomtearb., f. 1853 Slemdal.
Mariane Sakariasd., g., f. 1848 Gj.
Anders Anundsen, bosted Slemdal, tilreisende, ug., arbeider, f. 1853 Slemdal.
Kristian Olssøn, do., do., ug., do., f. 1855 Slemdal.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)a. (Senere br. nr. 3). 
Kristoffer Hanssøn, hf., g., husmand, tømmerarb., f. 1820 Holden.
Hansine Jakobsd., g., f. 1824 Gj.
Olaus Kristofferssøn, s., f. 1861 Gj.
Kristian Kristofferssøn, s., f. 1864 Gj.
Sofie Kristoffersd., d., f. 1868 Gj.
Ingen Kreaturhold eller udsæd.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)b. (Senere br. nr. 1). Stensaasen. 
Georg ”Jørg” Kudrio, hf., e., g.br., selveier, f. 1826 Skien.
Elen Margrete Kudrio, d., husholderske, ug., f. 1854 Gj.
Ulrik Kudrio, s., vognmand, f., 1856 Gj.
Even Kudrio, s., f. 1861 Gj.
Kristian Kudrio, s., f. 1867 Gj.
Anders Abrahamssøn, bosted Porsgrund, logerende, ug., styrmandselev, f. 1850 Brevig.
Anne Olsd., bosted Skien, fraskilt, tilreisende leiekone, f. 1847 Skien.
Kreat: 2 heste, 3 kjør, 3 faar.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)c og e, samt 401d (av Sneltvedt). (Senere br. nr. 2). 
Mads Pederssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1804 Gj.
Anne Jørgensd., g., f. 1820 Gj.
Ole Madssøn, s., tomtearb., g., f. 1849 Gj.
Elise Nilsd., g., hans kone, f. 1852 Gj.
Mariane Olsd., deres d., f. 1874 Gj.
Karl Madssøn, husfaderens søn, f. 1860 Gj.
Anne Marie Madsd., d., f. 1864.
Kreat: 2 kjør, 5 faar, 1 svin.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 38)g. (Senere br. nr. 5). 
Nils Olssøn (Langaard), hf., g., husmand, dagarb., murer, f. 1845 Gj.
Marte Nilsd., g., f. 1844 Gj.
Ole Kristian Nilssøn, s., f. 1869 Gj.
Nils Kristian Nilssøn, s., f. 1872 Gj.
Anne Gurine Nilsd., d., f. 1874 Gj.
Ingen Kreaturhold eller udsæd.
Gunhild Olsd., e., konens moder, forsørget af fattigvæsenet, f. 1812 Slemdal.
Jakob Nilssøn, s., ug., f. 1857 Gj.
Hans Larssøn, bosted Porsgrund, tilreisende, ug., omstreifer i de nærmeste byer og bygder, f. 1820 Eidanger.
Sørbø, l.nr. (396, 397, 398)h. (Senere br. nr. 6). 
Peder Madssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1835 Gj.
Maren Kristensd., g., f. 1838 Gj.
Kristian Pederssøn, s., f. 1863 Gj.
Mads Pederssøn, s., f. 1868 Gj.
Karen Berthea Pedersd., d., f. 1871 Gj.
Margrete Pedersd., d., f. 1874 Gj.
Kreat: 1 ko, 1 kalv, 2 faar.
Sneltvedt
Sneltvedt, l.nr. 399a, b. (Senere br. nr. 1 og 2).
Eiere: Peder Jonssøn og Gunnar Jonssøn. 
Ubeboet. Ikke kreaturhold, kun udsæd.
Sneltvedt, l.nr. 400a. (Senere br. nr. 9 og 3? Gaarden).
Anders Olssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1809 Gj.
Johanne Halvorsd., g., f. 1814 Gj.
Johan Anderssøn, s., tomtearb., ug., f. 1851 Gj.
Karl Andersøn, s., ug. f. 1858 Gj.
Ole Anderssøn, s., g., tomtearb., f. 1836 Gj.
Gunhild Halvorsd., hans kone, g., f. 1834 Gj.
Halvor Olssøn, s., f. 1866 Gj.
Sofie Olsd., d., f. 1868 Gj.
Anne Olsd., d., f. 1872 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 1 kalv, 5 faar, 1 svin.
Sneltvedt, l.nr. 401b. (Senere br. nr. 6).
Peder Olssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1833 Gj.
Anne Amundsd., g., f. 1835 Gj.
Ole Pederssøn, s., f. 1858 Gj.
Andreas Pederssøn, s., f. 1864 Gj.
Johan Pederssøn, s., f. 1868 Gj.
Isak Pederssøn, s., f. 1870 Gj.
Ida Gurine Johannesd., tj., ug., f. 1854 Gj.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 2 kalve, 5 faar, 1 svin.
Sneltvedt, l.nr. 402b. (Senere br. nr. 10).
Ole Jonssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1815 Gj.
Gunhild Halvorsd., g., f. 1816 Slemdal.
Jon Olssøn, s., ug., tomtearb., f. 1842 Gj.
Ole Olssøn, s., ug., g.br., f. 1848 Gj.
Kirsten Olsd., d., ug., f. 1856 Gj.
Andreas Olssøn, s., g., tomtearb., f. 1852 Gj.
Olava Olsd., g., f. 1849 Gj.
Inger M. Nielsd., tj., ug., understøttes af fattigvæsenet, f. 1861 Skien.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 2 kalve, 11 faar, 1 svin.
Sneltvedt, l.nr. 403b. (Senere br. nr. 13).
Ubeboed. Eier Eivind Olssøn. (Dyrkningsjord).
Sneltvedt, l.nr. 404. Oredalen (Senere br. nr. 14).
Andreas Olssøn, hf., e., skolelærer, g.br., selveier, f. 1838 Gj.
Ole Andreassøn, s., f. 1868 Gj.
Edvard Andreassøn, s., f. 1869 Gj.
Gurine Maria Andreasd., d., f. 1871 Gj.
Maren Andreasd., d., f. 1873 Gj.
Maren Anne Olsd., tj., ug., f. 1827 Solum. Gjendøbt.
Kreat: 2 kjør, 1 kalv, 3 faar.
Mustvedt
Mustvedt, l.nr. 405a og 163c (av N. Brekke). (Senere br. nr. 1).
Peder Erikssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1829 Gj.
Andrea Kristensd., g., f. 1830 Gj.
Karen Pedersd., d., ug., hjælper forældrene, f. 1854 Gj.
Kristen Olssøn, konens fader, e., føderaadsmand, f. 1792 Gj.
Karen Marie Petersd., tj., ug., forsørges af fattigvæsenet, f. 1865 Gj.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 3 kalve, 2 faar, 1 svin.
Mustvedt, l.nr. 405b og 163b (av N. Brekke). (Senere br. nr. 2).
Kristian Halvorssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1841 Gj.
Karen Olsd., g., f. 1840 Gj.
Gurine Halvorsd., tj., ug., f. 1826 Gj.
Anne Marie Olsd., pige, ug., f. 1863 Gj.
Maria Olsd., hans moder, e., forsørges af husfaderen, f. 1799 Gj.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 2 kalve, 2 faar, 1 svin.
Kjær
Kjær, l.nr. 406a (Senere br. nr. 1).
Sakarias Nilssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1829 Gj.
Maria Olsd., g., f. 1824 Gj.
Halvor Thorbjørnssøn, logerende, elev ved lærerskolen i Skien, f. 1856 Bø.
Kreat: 2 kjør, 2 kalve, 4 faar.
Kjær, l.nr. 406b (Senere br. nr. 2).
Einar Olssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1805 Gj.
Gurine Larsd., g., f. 1806 Gj.
Lars Larssøn, fosterbarn opdrages af bæsteforædrene, f. 1866 Skien.
Kreat: 2 kjør, 2 faar.
Kjær, l.nr. 406c (Senere br. nr. 3).
Ubeboed. Eier: Eivind Olssøn. Jord.
Kjær, l.nr. 406d (Senere br. nr. 4).
Jon Johannessøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1835 Gj.
Ingeborg Halvorsd., g., f. 1837 Gj.
Anders Peterssøn, tj., ug., forsørget af fattigvæsenet, f. 1865 Gj.
Kreat: 2 kjør, 1 kalv, 2 faar.
Kjær, l.nr. 406d (Senere part av br. nr. 4).
Thorbjørn Eivindssøn, hf., g., eier af et lidet jordstykke ellers husmand, dagarb., f. 1816 Bø.
Ingeborg Olsd., g., 1817 Saude.
Ole Thorbjørnssøn, s., ug., dagarb., hustømmermand, f. 1841 Bø.
Eivind Thorbjørnssøn, s., ug., tomtearb., f. 1850 Bø.
Anne Thorbjørnsd., d., ug., f. 1853 Bø.
Kreat: 2 Kjør.
Kjær, l.nr. 407a (Senere br. nr. 7).
Mathias Sørenssøn, hf., e., g.br., selveier, f., 1818 Laurdal.
Børre Mathissøn, s., tomtarbeider som dagarb., ug., f. 1853 Gj.
Hans Mathissøn, s., do., ug., f. 1860 Fredriksværn.
Ingeborg Eriksd., ug., hans moder., forsørges af fattigvæsenet, f. 1798 Gj.
Gurine Sakariasd., tj., ug., forsørges af fattigvæsenet, f. 1859 Gj.
Ikke kreaturhold. Noe udsæd.
Kjær, l.nr. 407b. (Senere br. nr. 8).
Thyke Larssøn, hf., g., g.br., selveier, f. 1818 Gj.
Ingeborg Gregersd., g., f. 1820 Gj.
Gunnar Thykessøn, s., hjælper faderen med gaardsbruget, f. 1842 Gj.
Maren Thykesd., d., f. 1844 Gj.
Andreas Thykessøn, s., dagarb., f. 1851 Gj.
Kristian Thykessøn, s., f. 1859 Gj.
Anne Thykesd., d., f. 1861 Gj.
Bernhard Jørgenssøn, tj., ug., f. 1862 Gj.
Kreat: 1 hest, kjør, 2 kalve, 7 faar, 1 svin.
Kjær, l.nr. 408. (Senere br. nr. 9).
Jon Aslaksen, hf., g., g.br., selveier, f. 1830 Gj.
Margrete Larsd., g., f. 1833 Gj.
Karine Jonsd., d., f. 1859 Gj.
Aslak Jonssøn, s., f. 1864 Gj.
Ole Jonssøn, s., f. 1871 Gj.
Ingebret Anderssøn, logerende, ug., hel fattigunderstøttelse, f. 1829 Gj. Sindsvag efter det 4de aar.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 2 kalve, 1 faar, 1 svin.
Kjær, l.nr. 409a. (Senere br. nr. 10).
Ole Kristenssøn, hf., g., smed, husmand, f. 1813 Laurdal.
Maren Anne Halvorsd., g., f. 1845 Gj.
Karl Johan Olssøn, s., f. 1868 Gj.
Hans Kristian Olssøn, s., f. 1870 Gj.
Hella Andrea Olsd., d., f. 1872 Gj.
Halvor Olssøn, s., f. 1875 Gj.
Kjær, l.nr. 409c. (Senere br. nr. 12).
Jørgen Amundsen, hf., G.br., sagarb., selveier, f. 1842 Gj.
Ingeborg Eriksd., h., f. 1843 Gj.
Karl Edvard Jørgensen, s., f. 1867 Gj.
Gurine Jørgensd., d., f. 1869 Gj.
Karen Marie Jørgensd., d., f. 1872 Gj.
Anne Marie Jørgensd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar.
Kreppa
Kreppa, l.nr. 410b.
Kristian Jansen, hf., G.br., skomager, selveier, f. 1842 Gj.
Kristine Kristensd., h., f. 1840 Gj.
Inger Andrea Kristiansd., d., f. 1873.
Thorkild Johannesen, ug., skomagerlærling, f. 1858 Gj.
Ingeborg Kirstine Halvorsd., ug., tj.p., f. 1849 Solum.
Kirsten Hansd., ug., Fattiglem, hjelper husmoderen, f. 1838 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Kalv, 4 Faar.
Lundsaasen
Lundsaasen, l.nr. 411a og b.
Jon Torgeirsen, hf., G.br., bjelkehugger, selveier, f. 1826 Solum.
Mari Steinarsd., h., f. 1815 Nesherred, Saude.
Johan Andreas Jonsen, s., arb., f. 1853 Gj.
Gunhild Kirstine Jonsd., d., arb., f. 1858 Gj.
Inger Johannesd., ug., fattiglem, f. 1814 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 4 Faar.
Sem
Sem nedre, l.nr. 412a (senere br. nr. 1).
Mathias Øvrum, hf., G.br., selveier, kirkesanger, f. 1821 Gj.
Anne Karine Hansd., h., f. 1840 Ramnes.
Marie Øvrum, d., hjelper moderen, f. 1859 Porsgrund.
Ebbe Øvrum, s., f. 1863 Porsgrund.
Olaf Øvrum, s., f. 1865 Porsgrund.
Valdemar Øvrum, s., f. 1868 Porsgrund.
Kristian Olsen, ug., tj., f. 1848 Gj.
Maren Karine Olsd., ug., tj., f. 1852 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 6 Kuer, 2 Kalver, 5 Faar, 1 Svin.
Sem nedre, l.nr. 412a (plads). Lysa.
Eier: Mathias Øvrum.
Jon Gunnarsen, hf., enkem., husmand, dagarb., f. 1824 Gj.
Karen Jonsd., d., ug., hjelper faderen, f. 1858 Gj.
Anne Gurine Jonsd., d., f. 1863 Gj.
Kari Pedersd., føderaadsenke, forsørges af Holden Jernverk, f. 1804 Holden.
Ingeborg Kristensd., ug., fattiglem, sindsyg, f. 1814 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 3 Faar.
Midt - Sem, l.nr. 413a (senere br.nr. 3) og 412d (av nedre Sem, senere br.nr. 4).
Lars Gunnarsen, hf., enkem., skibsreder, G.br., selveier, f. 1817 Holden.
Inger Gurine Larsd., d., ug., husmor, f. 1855 Gj.
Gunnar Larsen, s., ug., lærer, f. 1857 Gj.
Nils Nilsen, ug., tj., f. 1850 Saude.
Ingeborg Madsd., ug., tj., f. 1847 Gj.
Karen Kirstine Jørgensd., ug., tj., f. 1862 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 9 Kuer, 2 Kalver, 2 Faar, 1 Svin.
Midt - Sem, l.nr. 413a (plads).
Anders Eliassen, hf., Husmand og arb., f. 1826 Ørsløsa (Vester Götaland), Sverige.
Kristine Pedersd., h., f. 1832 Gj.
Ida karoline Andersd., d., ug., hjelper moderen, f. 1859 Gj.
August Andersen, s., f. 1862 Gj.
Anna Petrea Andersd., d., f. 1865.
Marie Andersd., d., f. 1870 Gj.
(Ingen kreatur).
Sem nordre, l.nr. 414ab. "Farlig bakke"?
Vetle Pedersen, ug., snedker, huseier, f. 1814 Gj.
Ingen kreatur.
Sem nordre, l.nr. 414ab. Sems-eie.
2 husholdninger.
1.
Anne Karine Thorstensd., enke, huseier, leiet lidt at saa paa, f. 1842 Gj.
Hans Ingvaldsen, s., f. 1872 Gj.
Thora Ingvaldsd., d., f. 1874 Gj.
2.
Ingebjørg Olafsd., enke, logerende, arbeiderske, f. 1800 Gj.
Sem øvre, l.nr. 414c. Smedjordet (senere br. nr. 7).
Peder Olsen, hf., snedker, G.br., selveier, f. 1817 Gj.
Ingeborg Kirstine Jensd., h., f. 1821 Fredriksværn.
Ingeborg Marie Pedersd., d., ug., hjelper moderen, f. 1848 Gj.
Hans Pedersen, s., ug., dagarb., f. 1853 Gj.
Marthe Karine Pedersd., d., ug., hjelper moderen, f. 1860 Gj.
Peder Isaksen, enkem., legdslem, f. 1790 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar.
Sem N., l.nr. 415a (senere br. nr. 8) og l.nr. 417b (av Lund).
2 Husholdninger.
1.
Nils Davidsen, enkem., G.br., selveier, huseier, f. 1808 Gj.
2.
Henrik Jansen, hf., smed, hjulmager, G.br., selveier, f. 1836 Gj.
Marte Gurine Halvorsd., h., f. 1837 Gj.
Ingeborg Laurine Henriksd., d., f. 1855 Gj.
Halvor Henriksen, s., f. 1860 Gj.
Lars Henriksen, s., f. 1864 Gj.
Hans Henriksen, s., f. 1867 Gj.
Jon Thorsen, ug., smedsvend, f. 1847 Næs herred.
Anne Thorkelsd., ug., tj.p., f. 1854 Saude.
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar.
Sem N., l.nr. ( 415b,c,416a,b)a (senere br. nr. 9).
Gregorius Halvorsen, hf., G.br., selveier, f. 1825 Gj.
Andrea Gregoriusd., h., f. 1838 Gj.
Anne Marie Gregoriusd., d., f. 1867 Gj.
Gurine Gregoriusd., d., f. 1869 Gj.
Gregorius Gregoriusen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 3 Faar, 1 Svin.
Sem N., l.nr. ( 415b,c,416a,b)a. Sems-seie.
Halvor Nilsen, hf., snedker, huseier, f. 1832 Saude.
Ingeborg Halvorsd., h., f. 1830 Gj.
Nils Halvorsen, s., ug., murarb., f. 1858 Gj.
Ingerd Thorine Halvorsd., d., f. 1864 Gj.
Ingeborg Marie Halvorsd., d., f. 1866 Gj.
Halvor Halvorsen, s., f. 1870 Gj.
Kristine, logerende arbeiderske, f. 1816 Gj.
Sem N., l.nr. ( 415b,c,416a,b)b (senere br. nr. 10).
Karl Gunnulvsen, hf., G.br., selveier, f. 1842 Gj.
Sara Andrea Kristensd., h., f. 1841 Gj.
Thov Thovsen, ug., forsørges af husfaderen, f. 1798 Mælum.
Bebedikte Andrea Bentsd., ug., fosterdatter, f. 1861 Solum.
Eivind Halvorsen, ug., tj., f. 1853 Bø.
Anne Kirstine Hansd., ug., tj., f. 1853 Gj.
Thurid Nilsd., ug., tj., f. 1855 Saude.
Kreat.: 1 Hest, 10 Kuer, 5 Faar, 2 Svin.
Sem N., l.nr. ( 415b,c,416a,b)b. Sems-seie.
Hans Ingvaldsen, hf., husm. m/ litt jord, delvis understøttelse, f. 1814 Slemdal.
Ingeborg Jacobsd., h., f. 1816 Gj.
Peder Hansen, s., f., 1858 Gj.
Berte, Legdslem, fattigunderst., f. 1791 Gj.
Kreat.: 2 Faar.
Sem N., l.nr. 416a,b. Sems-eie.
Kirsten Halvorsd., husmoder, enke, arbeiderske, delvis understøttelse, f. 1802 Gj.
Marte Klarine Henriksd., d., tulling efter 4de aar, f. 1835 Gj.
Lund
Lund, l.nr. 417a (senere br. nr. 1).
Eies av Hans Martin Danielsen Grini.
Lund, l.nr. 417b, 418 (senere br. nr. 2).
Simon Gregoriusen, hf., G.br., selveier, f. 1822 Gj.
Maren Larsd., h., f. 1827 Gj.
Sakarias Gregoriusen, stedsøn, hjelper stedfaderen, f. 1858 Gj.
Elias Andersen, ug., tj., f. 1857 Gj.
Anne Gurine Jonsd., ug., tj., f. 1849 Gj.
Anne Malene Gregoriusd., ug., tj., f. 1858 G.
Kreat.: 1-1 Hest, 9 Kuer, 2 Kalver, 5 Faar, 2 Svin.
Lund, l.nr. 417d (senere br. nr. 4). Østjordene.
Jens Pedersen, hf., G.br., smed, selveier, f. 1847 Gj.
Inger Marie Halvorsd., h., f. 1846 Gj.
Ingebret Halvorsen, fosterbarn, f. 1863 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar.
Lund, l.nr. 419a, 419b (senere br. nr. 7). 
Daniel Gregoriusen, hf., G.br., selveier, f. 1822 Gj.
Anne Mine Halvorsd., h., f. 1829 Gj.
Gregorius Danielsen, s., ug., bordarb., f. 1849 Gj.
Maren Gurine Danielsd., d., ug., hjelper moderen, f. 1851 Gj.
Halvor Danielsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1854 Gj.
Ida Karoline Danielsd., d., ug., hjelper moderen, f. 1856 Gj.
Ingeborg Dorthea Danielsd., d., døv fra sit 9de aar, f. 1858 Gj.
Anne Sofie Danielsd., d., f. 1860 Gj.
Simen Danielsen, s., f. 1863 Gj.
Marte Andrea Danielsd., d., f. 1868 Gj. 
Kreat.: 1 Hest, 4 Kuer, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Svin.
Berreberg
Berreberg, l.nr. 420, 423a.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Isak Olsen, G.br., leil., f. 1825 Gj.
Kirsti Gunleiksdatter, h., f. 1829 Slemdal.
Anne Gurine Isaksd., d., ug., hjelper moderen, f. 1857 Gj.
Maren Berntine Isaksd., d., ug., hjelper moderen, f. 1861 Gj.
Ole Isaksen, s., f. 1866 Gj.
Kristian Isaksen, s., f. 1869 Gj.
Andreas Isaksen, s., f. 1871 Gj.
Ole Jensen, husfaderens fader, enkem., føderaad, f. 1796 Gj.
Jørgen Thorkelsen, ug., tj.karl, f. 1856 Saude.
Kreat.: 1-1 Hest, 7 Kuer, 2 Kalver, 9 Faar, 1 Svin.
Berreberg, l.nr. 421, 422.
Andreas Gregoriusen, hf., G.br., leil., f. 1842 Gj.
Karen Sakkariasd., h., f. 1850 Gj.
Halvor Olsen, ug., tj., f. 1855 Saude.
Anne Jacobsd., ug., tj., f. 1845 Gj.
Erik Gregoriusen, ug., broder, tilreisende, Sagbr.arb., f. 1852 Gj.
Kreat.: 1-1 Hest, 6 Kuer, 1 kalv, 6 Faar, 2 Svin.
Anne Jacobsd.: 2 Faar.
Berreberg, l.nr. (423, 424)b. Haugen.
Anders Andersen, hf., G.br., tømmerm., selveier, f. 1811 Gj.
Karine Pedersd., h., f. 1811 Porsgrund.
Marie Anne Andersd., d., ug., hjelper moderen, f. 1848 Gj.
Hans Kristian Jacobsen, fattiglem for betaling, f. 1871 Gj.
Karoline Sørensd., tilreisende, (S. Augunsens datter) f. 1866 Skien.
Kreat.: 3 Kuer, 1 Kalv, 5 Faar.
Berreberg, l.nr. 423b. Haugen.
Pernille Jacobsd., husmor, enke, dagarb., delvis fattigunderstøttet, f. 1799 Gj.
Nikolai Nilsen, s., ug., dagarb., f. 1832 Gj.
Berreberg, l.nr. 423c, 424c (senere br. nr. 6). Langerød, samt l.nr. 430c (av Skjelbred).
Nils Haraldsen, hf., G.br., hustømmerm., selveier, f. 1821 Gj.
Aaste Marie Tronsd., h., f. 1819 Gj.
Live Nilsd., d., ug., hjelper faderen, f. 1855 Gj.
Martin Nilsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1857 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Kalv, 7 Faar, 1 Svin.
Mads Pedersen Sæbø: 1 Ku.
Live Nilsd.: 2 Faar.
Berreberg, l.nr. 423d, 424a. Aasen (senere br. nr. 7 og 8).
Isak Ingebretsen, hf., G.br., skomager, selveier, f. 1826 Gj.
Helga Olsd., h., f. 1828 Gj.
Nils Isaksen, s., ug., skomager, f. 1855 Gj.
Johan Petter Isaksen, s., hjelper faderen, f. 1860 Gj.
Ole Isaksen, s., f. 1863 Gj.
Karen Kirstine Isaksd., d., f. 1872 Gj.
Ingebret Johnsen, g. fader, hel fattigunderstøttelse, f. 1788 Gj.
Karen Kirstine Pedersd., g., moder, f. 1788 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 1 Kalv, 3 Faar.
Glende
Glende, l.nr. 425 (senere br. nr.1).
Ole Nilsen, hf., enkem., G.br., selveier, f. 1823 Gj.
Ole Olsen, s., f. 1871 Gj.
Karen Marie Olsd., steddatter, f. 1857 Gj.
Inger Andrea Olsd., steddatter, f. 1866 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 3 Faar.
Nøklegaard
Nøklegaard, l.nr. 427a (senere br. nr.1), 427b (senere br. nr.2).
Eiere: Enkene nedenfor. 2 Husholdninger.
1.
Dorthe Nilsd., husmor, enke, selveier, f. 1797 Slemdal.
Ole Olsen, s., g., bruger gaarden, f. 1834 Gj.
Anne Halvorsd., h., f. 1822 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 6 Faar.
2.
Karen Nilsd., husmor, enke, selveier, f. 1820 Slemdal.
Ole Abrahamsen, s., ug., bruger gaarden, f. 1847 Gj.
Kristian Abrahamsen, s., ug., tjener her, f. 1855 Gj.
Anne Abrahamsd., d., ug., tjener her, f. 1857 Gj.
Karen Abrahamsd., d., f. 1860 Gj.
Nils Martin Abrahamsen, s., f. 1862 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 6 Faar.
Nøklegaard, l.nr. 427c,d og 143b (Tufte).
Peder Andersen, hf., G.br., sagmester, selveier, f. 1838 Gj.
Anne Catrine Olsd., h., f. 1839 Gj.
Anne Carine Pedersd., d., f. 1862 Gj.
Ole Pedersen, s., f. 1864 Gj.
Karen Kirstine Pedersd., d., f. 1866 Gj.
Anders Pedersen, s., f. 1868 Gj.
Kristian Pedersen, s., f. 1870 Gj.
Johan Pedersen, s., f. 1873 Gj.
Karl Pedersen, s., f. 1875 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 11 Faar, 1 Svin.
Skjelbred
Skjelbred, l.nr. 428a (senere br. nr.1), 139bc (senere br. nr. 8 av Foss lille).
Peder Svendsen, hf., enkem., G.br., selveier, f. 1819 Slemdal.
Maren Sofie Pedersd., d., ug., hjelper faderen, f. 1857 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer.
Skjelbred, l.nr. 428b (plads). Kaasa.
Eier: Gregorius Nilsen. 2 husholdninger.
1.
Hans Andersen, hf., leier et stykke jord, sagbr.arb., huseier, f. 1835 Gj.
Inger Kirstine Ingebretsd., h., f. 1829 Gj.
Maren Karine Hansd., d., ug., hjelper til, f. 1860 Gj.
Inger Andrea Hansd., d., f. 1863.
Kreat.: 3 Faar.
2.
Karen Thorkelsd., ug., logerende, innerste, delvis understøttelse, f. 1818 Gj.
Skjelbred, l.nr. 429.
Ubebodd. Eier: I. Kristensen.
Skjelbred, l.nr. 430a (senere br. nr. 4), samt l.nr. 426 (senere br. nr. 2 av Glende).
David Jacobsen, hf., G.br., selveier, f. 1840 Gj.
Ingeborg Larsd., h., f. 1842 Gj.
Inger Karine Davidsd., d., f. 1869 Gj.
Maren Davidsd., d., f. 1871 Gj.
Andrea Davidsd., d., f. 1873 Gj.
Laura Davidsd., d., f. 1875 Gj.
Jacob Davidsen, fader, enkem., føderaad, f. 1801 Gj.
Peder Pedersen, ug., tj., f. 1851 Sverige.
Anna Olsd., ug., tj., f. 1856 Gj.
Maren Gurine Olsd., ug., tj., f. 1860 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 9 Kuer, 2 Kalver, 1 Svin.
Skjelbred, l.nr. 430a (plads). Pladsen.
Eier: David Jacobsen
Mari Larsd., ug., full fattigunderstøttelse, f. 1800 Gj.
Skjelbred, l.nr. 430a (hus). Pladsen.
Eier: David Jacobsen
Johannes Thorkelsen, hf., Jordarb., huseier, f. 1821 Gj.
Aaste Svenkesd., h., f. 1821 Holden.
Kreat.: 3 Faar.
Skjelbred, l.nr. 430b (senere br. nr. 5), samt l.nr. 428b (senere br. nr. 2).
Gregorius Nilsen, hf., enkem., selveier, f. 1828 Gj.
Sofie Marie Gregoriusd., d., ug., hjelper til, f. 1856 Gj.
Nils Gregoriusen, s., ug., hjelper til, f. 1860 Gj.
Kreat: 1 Hest, 2 Kuer, 1 Kalv, 1 Faar, 1 Svin. Sofie: 1 Faar.
Holm
Holm Skov, l.nr. (431,432,433)a (senere br. nr. 1, 4 og 10).
Ubebodd. Eier: Fru H. Løvenskiold. 
Holm, l.nr. 431b (senere br. nr. 2).
Søren Jørgensen, hf., G.br., selveier, f. 1827 Gj.
Anne Marie Gundersd., h., f. 1828 Slemdal.
Jørgen Sørensen, s., f. 1861 Gj.
Ingeborg Marie Sørensd., d., f. 1864 Gj.
Gurine Sørensd., d., f. 1866 Gj.
Gunhild Marie Andersd., ug., tj., f. 1860 Slemdal.
Gunnar Pedersen Vaneboen, ug., logerende fra Slemdal, tj., f. 1856 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 8 Kuer, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Svin.
Holm, l.nr. 432b (senere br. nr. 5), 433c (senere br.nr. 9).
Sakarias Nilsen, hf., G.br., Selveier, f. 1822 Gj.
Hanna Andrea Torstensd., h., f. 1842 Gj.
Anne Margrethe Sakariasd., d., hjelper faderen, f. 1857 Gj.
Maren Kirstine Sakariasd., d., f. 1864 Gj.
Ingeborg Marie Sakariasd., d., f. 1866 Gj.
Anne Sofie Sakariasd., d., f. 1869 Gj.
Turine Sakariasd., d., f. 1871 Gj.
Nils Sakariassen, s., f. 1873 Gj.
Andreas Sakariassen, s., f. 1875 Gj.
Arve Nilsen, enkem., føderaadsm., svigerfader, f. 1798 Slemdal.
Kreat.: 1 Hest, 8 Kuer, 2 Kalver, 7 Faar, 2 Svin.
Holm, l.nr. 433b, 434 (senere br. nr. 7)
Eier: Lars Gregoriusen.
Halvor Olsen, hf., G.br., leil., f. 1803 Gj.
Sara Larsd., h., f. 1814 Gj.
Søren Nilsen, ug., tj., f. 1856 Gj.
Birthe Kirstine Sakariasd., ug., tj., f. 1843 Gj.
Jacobine Sakariasd., ug., tj., f. 1854 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 7 Kuer, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Svin.
(I tillegg): Birthe Sakariasd., eier 1 Faar og Jacobine eier 1 Faar.
Doksrød
Doksrød, l.nr. 435a, 438 (senere br. nr. 1).
Karen Halvorsd., husmor, Lars Sørensens enke, selveier, f. 1833 Gj.
Ingeborg Kirstine Larsd., d., f. 1864 Gj.
Ole Karlsen, ug., tj.karl, f. 1857 Saude.
Karoline Christiansd., (?) f. 1863 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 4 Faar.
Doksrød, l.nr. 435b. Hagen. (Senere br. nr. 2).
Markus Olsen, hf., G.br., Høvleriarb., selveier, f. 1827 Gj.
Karen Marie Halvorsd., h., f. 1830 Gj.
Maren Markusd., d., f. 1865 Gj.
Halvor Markusen, s., f. 1868 Gj.
Kristian Markusen, s., f. 1869 Gj.
Andreas Markusen, s., f. 1873 Gj.
Kreat.: 2 Kuer, 2 Faar.
Doksrød, l.nr. 435c.
Ubebodd. Bruges af A. Nilsen.
Doksrød, l.nr. 435d (senere br. nr. 5) og 437b (senere br. nr. 8).
Ubebodd. Eies og bruges af Johannes Andersen Kleven. Drives under et med Kleven.
Doksrød, l.nr. 435e.
Ubebodd. Bruges af A. Nilsen.
Doksrød, l.nr. 436a (hus).
Bergithe Nilsd., ug., dagarb., huseier, f. 1825 Saude.
Doksrød, l.nr. 436c. (Senere br. nr. 6).
Jahn Hendriksen, hf., enkem., G.br., selveier, f. 1801 Gj.
Halvor Jahnsen, s., g., innerst, skredder, f. 1832 Gj.
Karen Hansd., h., f. 1849 Gj.
Doksrød, l.nr. 435c, 436ab (senere br. nr. 3 og 4).
Erik Gregoriusen, hf., G.br., selveier, f. 1830 Gj.
Karoline Danielsd., h., f. 1840 Sverige.
Gregorius Eriksen, s., f. 1866 Gj.
Karen Andrea Eriksd., d., f. 1869 Gj.
Sofie Eriksd., d., f. 1872 Gj.
Anne Malene Simonsd., enke, moder, føderaad, f. 1800 Gj.
Hilde Sofie Johannesd., ug., tj., f. 1856 Skien.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 3 Kalver, 12 Faar.
Doksrød, l.nr. 437a.
Ubebodd. Bruges af N. Davidsen.
Baugerød
Baugerød, l.nr. 439ab.
2 husholdninger.
1.
Hans Eriksen, hf., G.br., selveier, f. 1843 Solum.
Ingeborg Torstensd., h., f. 1845 Saude.
Karoline Bertea Hansd., d., f. 1869 Gj.
Edvard Hansen, s., f. 1871 Gj.
Gurine Hansd., d., f. 1873 Gj.
Hanna Petrea Hansd., d., f. 1875 Gj.
Jens Larsen, ug., Sindsvag, f. 1819 Gj.
Ingeborg Marie Pedersd., ug., tj., f. 1859 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 3 Faar. Ingeborg Marie Pedersd.: 1 Faar.
2.
Ole Eriksen, hf., G.br., selveier, f. 1834 Solum.
Gro Christiansd., h., f. 1846 Bø.
Erik Olsen, s., f. 1875 Gj.
Kari Halvorsd., ug., tj., f. 1859 Bø.
Kreat.: 1 Hest, 2 Kuer, 2 Kalver, 2 Faar.
Høimyr
Høimyr, l.nr. 443b, c. (Senere br. nr. 2).
Nils Gjertsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1818 Gj.
Maren Solvesd., g., f. 1814 Gj.
Ole Nilsen, s., ug., f. 1849 Gj.
Simon Nilsen., s., ug., f. 1852 Gj.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 1 kalv, 7 faar, 1 svin.
Høimyr, l.nr. 443a. (Senere br. nr. 1).
Gregorius Larsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1839 Gj.
Gurine Halvorsd., g., f. 1841 Gj.
Inger Karine Gregoriusd., d., f. 1873 Gj.
Ingeborg Marie Gregoriusd., d., f. 1875 Gj.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 1 kalv, 5 faar, 1 svin.
Lars Erlingsen, hf., e., føderaadsmand, f. 1791 Gj.
Halvor Larsen, tilreisende, s., bosted Slemdal, ug., skolelærer, f. 1842 Gj.
Gravlid
Gravlid, l.nr. 444a.
Lars Gregoriusen, hf., ug., g.br., selveier, f. 1852 Gj.
Jonas Jonsen, tj., ug., f. 1860 Gj.
Anne Sørensd., tj., ug., Budeie, f. 1831 Solum.
Martine Gregoriusd., tj., ug., f. 1864 Gj.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 3 kjør, 1 svin.
Gravlid, l.nr. 444b, 445b.
Eier: Simon Gregoriusen.
Mads Andreasen, hf., g., dagarb., f. 1843 Gj.
Ingeborg Vetlesd., g., f. 1835 Siljord.
Marie Madsd., d., f. 1867 Gj. (Ingeborg Maria Madsd.)
Andreas Madsen, s., f. 1870 Gj.
Anne Marie Madsd., d., f. 1875 Gj.
Ikke kreaturhold.
Gravlid, l.nr. 445a. Putten.
Halvor Gregoriusen, hf., g., g.br., selveier, f. 1848 Gj.
Ingeborg Tovsd., g., f. 1842 Saude.
Martin Halvorsen, s., f. 1873 Gj.
Karen marie Halvorsd., d., f. 1875 Gj.
Anne Jørgensd., tj., ug., f. 1857 Gj.
Anne Halvorsd., føderaadskvinde, e., f. 1790 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 6 faar, 1 svin.
Aamot
Aamot, l.nr. 446.
Knut Nilsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1821 Slemdal.
Mina Gregoriusd., g., f. 1820 Gj.
Hella Marie Knutsd., d., ug., hjælper faderen, f. 1855 Gj.
Maren Sofie Knutsd., d., ug., do., f. 1859 Gj.
Eilef Olsen, tj., ug., understøttes af fattigvæsenet, f. 1863 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 8 faar.
Røsager
Røsager, l.nr. 447a, 450a (av Sætret).
Nils Nilsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1824 Gj.
Marte Olsd., g., f. 1816 Gj.
Anders Olsen, tj., ug., f. 1824 Gj.
Isak Eivindsen, tj., ug., f. 1859 Gj.
Anne Olea Olsd., tj., ug., f. 1854 Eidanger.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 3 kalve, 6 faar.
Røsager, l.nr. 448.
Eier: Lars Johannessen.
Andreas Madsen, hf., g., delvis fattigunderstøttelse, ernærer sig forresten ved at træske korn, f. 1805 Fredriksværn.
Marie Nilsd., g., f. 1822 Hitterdal.
Nils Andreasen, s., ug., sømand, f. 1850 Gj.
Maren Andreasd., d., tilreisende, tj. i Slemdal, ug., f. 1855 Gj.
Nils Andreasen, s., f. 1865 Gj.
Kaasa
Kaasa, l.nr. 449.
Ubeboet.
Sætret
Sætret, l.nr. 450a.
Eivind Olsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1820 Gj.
Johanne Marie Olsd., g., f. 1841 Eidanger.
Ingeborg Helene Eivindsd., d., f. 1863 Gj.
Ole Eivindsen, s., f. 1867 Gj.
Kreat: 2 kjør, 3 faar.
Puttekaasa
Puttekaasa, l.nr. 450b.
Eivind Olsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1811 Gj.
Johanne Torbjørnsd., g., f. 1807 Gj.
Ole Eivindsen, s., g., innerst, hjælper faderen, f. 1838 Gj.
Grete Sofie Hansd., g., f. 1826 Eidanger.
Gunhild Marie Olsd., d., f. 1869 Gj.
Eivind Olsen, s., f. 1873 Gj.
Halvor Olsen, s., f. 1875 Gj.
Marie Hansd., tj., ug., 1843 Eidanger.
Karen Marie Olsd., tj., ug., f. 1860 Drangedal.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 2 kalve, 5 faar, 1 svin.
Tvedten
Tvedten, l.nr. 451.
Jørgen Tygesen, hf., e., g.br., selveier, f. 1846 Gj.
Marie Tygesd., tj., ug., f. 1853 Gj.
Bernhardt Jørgensen, tj., f. 1862 Gj.
Kreat: 2 kjør.
Tvedten, l.nr. 451.
Jørgen Olsen, hf., e., huseier, ærnærer sig ved kjøring, f. 1818 Gj.
Karoline Augusta Jørgensd., d., ug., f. 1857 Gj.
Olaf Jørgensen, s., ug., f. 1862 Gj.
Gusta Marie Jørgensd., d., f. 1869 Gj.
Kreat: 1 hest.
Kittilsrud
Kittilsrud, l.nr. 455,
Ingebret Nilsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1848 Gj.
Anne Isaksd., g., f. 1846 Gj.
Martin Ingebretsen, s., f. 1872 Gj.
Karen Marie Ingebretsd., d., f. 1873 Gj.
Kirstine Jensd., lædslem, ug. (e.?), fattigunderstøttelse, f. 1825 Eidanger.
Kreat: 1 hest, 2 kjør, 2 kalve, 6 faar.
Hobæk
Hobæk, l.nr. 456, 452 (Stulen), 458 (Puttedalen).
Ole Jørgensen, hf., g., g.br., selveier, f. 1826 Gj.
Anne Larsd., g., f. 1820 Skien.
Lauritz Amindus Olsen, s., ug., hjælper faderen, f. 1859 Gj.
Sofie Augusta Olsd., d., ug., do., f. 1853 Gj.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 3 kalve, 7 faar, 1 svin.
Johan Olsen, deres søn, g., g.br., selveier, sergeant, f. 1846 Gj.
Kirsten Halvorsd., g., f. 1853 Gj.
Anna Marie Johansd., d., f. 1875.
Kreat: 1 hest.
Kikud
Kikud, l.nr. 459a, 453 og 454(Holmen).
Hans Jonsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1814 Gj.
Anne Gurine Olsd., g., f. 1819 Gj.
Ole Olsen, hendes fader, e., føderaadsmand, f. 1793 Lugsefjeld (Gj.).
Dorthea Danielsd., tj., f. 1855 Slemdal.
Christian Olsen, bagersvend, tilreisende fra Christiania, f. 1815 Christiania.
Kreat: 1 hest, 5 kjør, 5 faar.
Løvaas
Løvaas, l.nr. 459b.
Tormod Jonsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1812 Gj.
Marie Isaksd., g., f. 1817 Gj.
Maren Tormodsd., d., ug., do., f. 1848 Gj.
Johannes Tormodsen, s., ug., hjælper faderen, f. 1855 Gj.
Berte Olsd., tj., ug., f. 1854 Gj.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 4 kjør, 7 faar, 1 svin.
Sukka
Sukka, l.nr. 461.
Erling Halvorsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1831 Gj.
Maren Larsd., g., f. 1831 Gj.
Halvor Erlingsen, s., hjælper faderen, f. 1860 Gj.
Lars Erlingsen, s., f. 1861 Gj.
Christian Erlingsen, s., f. 1863 Gj.
Inger Erlingsd., d., f. 1865 Gj.
Ingeborg Marie Erlingsd., d., f. 1867 Gj.
Andrea Erlingsd., d., f. 1869 Gj.
Andreas Erlingsen, s., f. 1873 Gj.
Ingeborg Marie Aslaksd., husfaderens moder, e., forsørges af husfaderen, f. 1797 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 7 faar, 1 svin.
Sukka, l.nr. 462.
Ubeboet. Bruger: Sognepræst Skaar. Ikke udsæd eller kreaturhold.
Trollsaas
Trolsaas, l.nr. 466, (464, 465, 153b)b (av Marker).
Jon Olsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1824 Saude.
Anne Stenersd., g., f. 1824 Saude.
Stener Jonsen, s., ug., hjælper faderen, f. 1851 Saude.
Halvor Jonsen, s., ug., do., f. 1854 Saude.
Gunhild Andrea Jonsd., d., ug., do., f. 1860 Saude.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 1 kalv, 9 faar, 1 svin.
Marker
Marker, (464, 465, 153b)a (av S. Grini).
Ole Olsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1830 Næs i Saude.
Anlaug Stenersd., g., f. 1831 Saude.
Ole Olsen, s., ug., hjælper forældrene, f. 1858 Gj.
Gunhild Olsd., d, ug., f. 1862 Gj.
Stener Olsen, s., ug., f. 1868 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 1 kalv, 4 faar 1 svin.
Marker, l.nr. 467a.
Simon Olsen, hf., g., g.br., selveier, stenbryder, f. 1832 Gj.
Ingeborg Hansd., g., f. 1832 Ladal (Laurdal).
Olava Simonsd., d., f. 1862 Gj.
Peder Simonsen, s., f. 1864 Gj.
Hans Simonsen, s., f. 1866 Gj.
Anne Simonsd., f. 1868 Gj.
Ole Simonsen, s., f. 1874 Gj.
Jon Simonsen, s., f. 1874 Gj.
Inger Sofie Simonsd., f. 1873 Gj.
Kreat: 2 kjør, 1 kalv, 6 faar.
Ole Torbjørnsen, hf., g., føderaadsmand, f. 1800 Gj.
Anne Hansd., g., f. 1791 Gj.
Marker, l.nr. 467b og e.
Ubeboet. Eiere: Nils Jørgensen og Søren Jørgensen. Udsæd finnes ikke her.
Kausanrød
Kausanrød, l.nr. 468b.
Nils Jonsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1819 Gj.
Ingeborg Marie Jørgensd., g., f. 1825 Gj.
Karen Nilsd., d., ug., hjælper faderen, f. 1850 Gj.
Jon Nilsen, s., ug., do., f. 1855 Gj.
Kirsten Maria Nilsd., d., ug. do., f. 1857 Gj.
Anne Kirstine Jonsd., tj., ug., underholdes af broderen, f. 1825 Gj.
Kreat: 4 kjør, 1kalv, 5 faar, 1 svin.
Høgelid
Høgelid, l.nr. 463.
Amund Amundsen, hf., e., g.br., selveier, f. 1818 Gj.
Jakob Amundsen, s., ug., hjælper faderen, f. 1855 Gj.
Karen Amundsd., d., ug., do., f. 1860 Gj.
Kreat: 2 kjør, 2 kalve, 5 faar.
Høgelid nedre, l.nr. 468a og 470 (Fislerød).
Nils Aslaksen, hf., g., g.br., selveier, f. 1825 Gj.
Maren Jørgensd., g., f. 1831 Gj.
Aslak Nilsen, s., ug., hjælper faderen, f. 1857 Gj.
Carl Nilsen, s., f. 1864 Gj.
Olaf Nilsen, s., f. 1867 Gj.
Anne Nilsd., d., f. 1869 Gj.
Karen Marie Nilsd., d., f. 1872 Gj.
Jørga Sofie Nilsd., d., f. 1875.
Andrea Jørgensd., tj., Budeie, ug., f. 1855 Siljord.
Lars Andreasen, fattiglem, ug., full understøttelse af fattigvæsenet, f. 1820 Skien. Sindsvag.
Kreat: 1 hest, 1 føll, 5 kjør, 1 kalv, 5 faar, 1 svin.
Høgelid, l.nr. 469.
Torstein Jonsen, hf., e., g.br., selveier, f. 1816 Gj.
Johan Torsteinsen, s., ug., hjælper faderen, f. 1852 Gj.
Turine Torsteinsd., d., ug., do., f. 1856 Gj.
Andrea Ingvaldsd., tj., ug., f. 1870 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 1 kalv, 4 faar, 1 svin.
Jon Torsteinsen, hf., g., innerst, f. 1845 Gj.
Ellen Andrea Isaksd., g., f. 1843 Gj.
Anne Tomine Jonsd., d., f. 1875 Gj.
Haugerød Østre
Haugerød østre, l.nr. 471, 479b(av Fjelldalen).
Mikkel Eriksen, hf., g., g.br., selveier, f. 1821 Gj.
Karen Arvesd., g., f. 1827 Gj.
Anne Sofie Mikkelsd., d., f. 1856
Andreas Mikkelsen, s., f. 1861 Gj.
Halvor Mikkelsen, s., f. 1866 Gj.
Erik Mikkelsen, s., f. 1870 Gj.
Erik Mikkelsen, hf., e., føderaadsmand, f. 1793 Gj.
Kreat: 1 hest, 1 okse, 5 kjør, 4 faar, 1 svin.
Haugerød østre, l.nr. 472.
Nils Nilsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1829 Gj.
Anne Marie Eriksd., g., f. 1835 Gj.
Marthe Nilsd., d., f. 1860 Gj.
Nils Nilsen, s., f. 1863 Gj.
Hanna Nilsd., d., f. 1865 Gj.
Sofie Nilsd., d., 1869 Gj.
Maren Nilsd., d., f. 1871 Gj.
Erik Nilsen, s., f. 1874 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 1 kalv, 5 faar, 1 svin.
Kleven
Kleven, l.nr. 473a.
Jens Zakariassen, hf., g., g.br., selveier, f. 1814 Gj.
Karen Aslaksd., g., f. 1817 Gj.
Zakarias Jensen, s., ug., hjælper faderen, f. 1844 Gj.
Sofie Jensd., d., ug., do., f. 1858 Gj.
Hanna Jensd., d., f. 1863 Gj.
Kreat: 4 kjør, 1 kalv, 3 faar.
Kleven, l.nr. 473b, 475b.
Daniel Halvorsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1834 Gj.
Anne Christiansd., g., f. 1849 Gj.
Anna Danielsd., d., f. 1875 Gj.
Anne Marie Pettersd., tj., ug., f. 1861 Gj.
Kreat: 1 hest, 3 kjør, 1 kalv, 3 faar.
Halvor Nilsen, hf., føderaadsmand, g., f. 1804 Gj.
Ingeborg Danielsd., g., f. 1807 Gj.
Kleven, l.nr. 473d.
Gunnar Eriksen, hf., g., g.br., selveier, hustømmermand, f. 1815 Laurdal (Lardal).
Anne Kittilsd., g., f. 1816 Laurdal.
Karoline Gunnarsd., d., ug., f. 1849 Gj.
Bredine Gunnarsd., d., ug., f. 1850 Gj.
Christian Gunnarsen, s., ug., hjælper faderen, f. 1856 Gj.
Gustav Gunnarsen, s., ug., do., f. 1859 Gj.
Anna Sørensd., uægte barn, datter af Søren Nilsen, f. 1875 Gj.
Kreat: 2 kjør, 1 kalv, 3 faar, 1 svin.
Kleven, l.nr. 474a.
Anders Eriksen, hf., g., g.br., selveier, f. 1825 Gj.
Kirsten Christensd., g., f. 1827 Gj.
Halvor Andersen, s., ug., hjælper faderen, f. 1854 Gj.
Anne Andersd., d., ug., do., f. 1857 Gj.
Erik Andersen, s., ug., do., f. 1860 Gj.
Christian Andersen, s., f. 1863 Gj.
Maren Andersd., d., f. 1866 Gj.
Andreas Andersen, f. 1869 Gj.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 1 kalv, 8 faar, 1 svin.
Kleven, l.nr. 474b, 475c.
Halvor Olsen, hf., g., g.br., selveier, murer, f. 1830 Næs, Saude.
Ingeborg Maria Christiansd., g., f. 1840 Gj.
Olava Halvorsd., d., f. 1863 Gj.
Anna Halvorsd., d., f. 1865 Gj.
Hanna Halvorsd., d., f. 1867 Gj.
Ole Halvorsen, s., f. 1870 Gj.
Nils Halvorsen, s., f. 1872 Gj.
Aaste Halvorsd., d., f. 1875 Gj.
Anne Pedersd., hendes mor, e., Forsørges af no. 1. Gaardmandskone, f. 1813 Slemdal.
Kreat: 5 kjør, 1 kalv, 2 faar.
Kleven, l.nr. 475a.
Ole Hendriksen, hf., g., g.br., selveier, f. 1833 Gj.
Kirsten Gunnarsd., g., f. 1847 Saude.
Kreat: 2 kjør, 2 kalve, 3 faar, 1 svin.
Kleven, l.nr. 476.
Anne Christine Torgrimsd., husmoder, e., gaardmandskone, f. 1822 Gj.
Martin Torsteinsen, s., ug., skomager, f. 1845 Gj.
Ole Torsteinsen, s., ug., sømand, f. 1847 Gj.
Gunhild Marie Torsteinsd., d., ug., hjælper moderen, f. 1851 Gj.
Torgrim Torsteinsen, s., ug., skomager, f. 1852 Gj.
Simon Torsteinsen, s., ug., murarb., f. 1855 Gj.
Nils Torsteinsen, s., f. 1863 Gj.
Inger Kirstine Larsd., tj., ug., forsørges af enken, f. 1866 Gj.
Kreat: 3 kjør, 1 kalv, 5 faar, 1 svin.
Kleven, l.nr. 477.
Johannes Andersen, hf., e., g.br., selveier, f. 1810 Gj.
Inger Marie Nilsd., steddatter, e., gaardmandskone, f. 1831 Gj.
Nils Isaksen, hendes s., ug., hjælper moderen, f. 1859 Gj.
Christen Isaksen, do., f. 1863 Gj.
Andreas Isaksen, do., f. 1865 Gj.
Martin Isaksen, do., f. 1868 Gj.
Berte Marie Isaksd., hendes d., f. 1872 Gj.
Anne Nilsd., tj., ug., f. 1858 Gj.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 3 kalve, 6 faar.
Fjelddalen
Fjelddalen, l.nr. 478a.
Ubeboet. Eier: Torsten Jonsen (på Høgli).
Fjelddalen, l.nr. 478 b, c.
Peder Olsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1818 Gj.
Ingeborg Nilsd., g., f. 1843 Saude.
Martin Pedersen, s., f. 1861 Gj.
Nils Pedersen, s., f. 1867 Gj.
Anne Marie Pedersd., d., f. 1869 Gj.
Halvor Pedersen, s., f. 1873 Gj.
Johan Petter Pedersen, s., f. 1874 Gj.
Kreat: 3 kjør, 1 kalv, 4 faar.
Fjelddalen, l.nr. 479a.
Mattias Mattiasen, hf., ug., g.br., selveier, Binder(?), f. 1839 Røken.
Ikke kreaturhold.
Nils Jensen, hf., g., logerende skomager, f. 1839 Næs, Saude.
Inger Margrete Danielsd., g., f. 1848 Gjærestad.
Johanne Petrea Nilsd., d., f. 1869 Kragerø.
Johanne Dorthea Nilsd., d., f. 1872 Kragerø.
Gregorius Halvorsen, hf., g., huseier, lidt understøttelse af fattigkassen og ernærer sig forresten ved at binde limer, f. 1803 Gj.
Taran Olsd., g., f. 1837 Gj.
Ole Gregoriussen, s., f. 1871 Gj.
Kreat: 1 kjør, 1 faar.
Fjelddalen, l.nr. 479b.
Ole Jonsen, hf., g., g.br., selveier, f. 1831 Saude.
Anne Olsd., g., f. 1827 Bø.
Jon Olsen, s., ug., arb. paa et sagbrug, f. 1853 Gj.
Ole Olsen, s., ug., hjælper faderen, f., 1857 Gj.
Karen Olsd., d., f. 1860 Gj.
Halvor Olsen, s., f. 1863 Gj.
Kreat: 1 hest, 4 kjør, 6 faar, 1 svin.
Fjelddalen, l.nr. 479c.
Eier Mikkel Eriksen.
Kirsten Halvorsd., logerende, e., forsørges af fattigkassen, f. 1811 Holden.
Fjelddalen, l.nr. 479e.
Maren Halvorsd., husmoder, e., huseierske, forsørges af sønnen, f. 1815 Gj.
Peder Pedersen, s., g., innerst, Skrædder, f. 1840 Gj.
Anne Vetlesd., g., f. 1841 Ommesdal (Aamotsdal i Seljord).
Pauline Andrea Pedersd., d., f. 1866 Gj.
Peder Pedersen, s., 1868 Gj.
Maren Pedersd., d., f. 1871 Gj.
Andreas Pedersen, s., f. 1874 Gj.
Kreat: 3. faar.
Solum
Solum, l.nr. 583.
Eier: Fru H. Løvenskiold. 2 Husholdninger.
Knud Olsen, hf., G.br., leil., f. 1848 Gj.
Maren Andrea Abrahamsd., h., f. 1854 Gj.
Grete Sofie Knudsd., d., f. 1872 Gj.
Maren Andrea Knudsd., d., f. 1874 Gj.
Anne Sofie Hansd., g. hos sønnen Knud Olsen, f. 1813 Sandsvær.
Maren Olsd., ug. hendes datter, hos broderen, f. 1857 Gj.
Reidar Ellefsen, ug., tj.gutt, f. 1835 Sandsvær.
Fraværende: Ole Olsen, i Amerika, føderaadsmand, Knud Olsens fader, f. 1816 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 5 Kuer, 3 Kalver, 8 Faar.
Store Øgter Skov
Store Øgter Skov, l.nr. 585, 594. Øgter plads (senere kalt "Lensmannssæter).
Ubebodd. Eier: Lensmand Pedersen. Henligger til Hø.
Store Øgter Skov, l.nr. 585, 594 (plads). Fredrikstad.
Eier: Fru H. Løvenskiold. 2 Husholdninger.
1.
Halvor Johnsen, hf., husm., forpagter, f. 1836 Saude.
Ingeborg Knudsd., h., f. 1820 Saude.
2.
Ellef Halvorsen, hf., Tømmerhugger, f. 1852 Saude.
Maren Oline Ellefsd., h., f. 1851 Sandsvær.
Ingeborg Marie Ellefsd., d., f., 1875 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 3 Faar.
Store Øgter Skov, l.nr. 596. Øgterstulen øvre.
Eier: Jan Halvorsen (i 1889).
Halvor Jansen, hf., G.br., forpagter, f. 1825 Lilleherred, Hedal.
Aslaug Jensd., h., f. 1830 Lilleherred, Hedal.
Jan Halvorsen, s., hjelper faderen, f. 1857 Sandsvær.
Helene Halvorsd., d., hjelper faderen, f. 1859 Sandsvær.
Johannes Halvorsen, s., f. 1862 Sandsvær.
Anne Marie Halvorsd., d., f. 1864 Sandsvær.
Anton Halvorsen, s., f. 1865 Sandsvær.
Halvor Jensen, konens broder, ug., selveier, f. 1808 Lillehered, Heddal.
Kreat.: 5 Kuer, 2 Faar.
Store Øgter Skov, l.nr. 597. Vestre Øgter.
Eier: Tor Knudsen (i 1889).
Nils Nilsen, hf., pladsmand, forpagter, f. 1808 Sandsvær.
Gunhild Olsd., h., f. 1810 Gj.
Kreat.: 3 Kuer, 1 Kalv, 4 Faar.
Store Øgter Skov, l.nr. 597. Bratstad.
Eier: Kristian Olsen (i 1889).
Peder Abrahamsen, hf., pladsmand, forpagter, f. 1850 Gj.
Sofie Olsd., h., f. 1853 Gj.
Grete Sofie Pedersd., d., f. 1873 Gj.
Anne Gunelie Pedersd., d., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Kalv, 2 Faar.
Godal Sæter
Godal sæter, l.nr. 587.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Thore Knudsen, hf., G.br., leil., f. 1832 Gj.
Grete Marie Sigurdsd., h., f. 1837 Sandsvær.
Karen Sofie Thoresd., d., f. 1868 Gj.
Maren Gurine Thoresd., d., f. 1871 Gj.
Ingeborg Karine Knudsd., ug., tj.p., f. 1859 Gj.
Nils Olausen (Olsen?), ug., tj., f. 1855 Sandsvær.
Tilreisende:
Erik Pedersen Hagan, g., murmester, f. 1826 Sandsvær.
Johannes Eriksen Hagan, ug. grubearb., f. 1856 Sandsvær.
Hans Jørgen Andersen Bjerknes, g., gaardsarb., f. 1832 Sandsvær.
Kreat.: 2-1 Hester, 5 Kuer, 4 Kalver, 11 Faar.
Godal sæter, l.nr. 587 (plads). Lien.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Knud Olsen, hf., pladsmand, leil., f. 1799 Gj.
Gurine Thoresd., h., f. 1813 Gj.
Gurine Knudsd., d., ug., hjelper forældrene, f. 1854 Gj.
Kreat.: 1 Okse, 3 kuer, 4 Faar.
Godal sæter, l.nr. 587 (plads). Lialøkka.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Abrahamsen, hf., skomager, leil., f. 1851 Gj.
Andrea Knudsd., h., f. 1848 Gj.
Anton Kristian Olsen, s., f. 1872 Gj.
Gustava Marie Olsd., d., f. 1874 Gj.
Grete Kirstine Olsd., d., f. 1875 G.
Kreat.: 2 Kuer, 3 Faar.
Bestul
Bestul, l.nr. 588.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Anders Gundersen, hf., G.br., leil., f. 1821 Slemdal.
Anne Marie Eriksd., h., f. 1834 Gj.
Ingeborg Andersd., d., ug., hjelper faderen, f. 1854 Slemdal.
Aslak Andersen, s., f. 1856 Slemdal.
Karen Andersd., d., f. 1858 Slemdal.
Gunhild Marie Andersd., d., f. 1860 Slemdal.
Gunnar Andersen, s., f. 1862 Gj.
Anne Andersd., d., f. 1864 Gj.
Elise Andersd., d., f. 1866 Gj.
Inger Dorthea Andersd., d., f. 1869 Gj.
Kristian Andersen, s., f. 1870 Gj.
Anders Andersen, s., f. 1873 Gj.
Marie Andersd., d., f. 1875 Gj.
Kreat.: 2-1 Hester, 8 Kuer, 5 Kalver, 17 Faar, 1 Svin.
Dale Sæter med Høgelid
Dale Sæter med Høgelid, l.nr. 589. Dale.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Erik Hansen, hf., G.br., leil., f. 1829 Gj.
Kristiane Kristiansd., h., f. 1827 Gj.
Kristian Eriksen, s., ug., hjelper faderen, f. 1853 Gj.
Maren Eriksd., d., hjelper faderen, f. 1856 Gj.
Hans Eriksen, s., f. 1865 Gj.
Karen Eriksd., d., f. 1868 Gj.
Tilreisende: Helvig Halvorsd. Henningsdal, ug., tj.pige, f. 1857 Gj.
Kreat.: 2 Hester, 6 Kuer, 4 Kalver, 14 Faar.
Dale Sæter med Høgelid, l.nr. 589(plads), Høgelid.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Abraham Olsen, hf., pladsmand, leil., f. 1826 Gj.
Grete Marie Pedersd., h., f. 1818 Sandsvær.
Karen Abrahamsd., d., ug., hjelper moderen, f. 1857 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 1 Kalv, 6 Faar.
Haugedal med Tuftedalen
Haugedal med Tuftedalen, l.nr. 590. Haugedal.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Halvorsen, hf., enkem., G.br., leil., f. 1834 Gj.
Thorsten Olsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1853 Gj.
Ingeborg Olsd., d., ug., hjelper faderen, f. 1857 Gj.
Halvor Olsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1860 Gj.
Ole Olsen, s., f. 1863 Gj.
Peder Olsen, s., f. 1872 Gj.
Kristian Olsen, s., f. 1873 Gj.
Inger Karine Olsd., d., f. 1874 Gj.
Ingeborg Knudsd., ug., tj.p., f. 1852 Saude.
Kreat.: 2 Hester, 7 Kuer, 2 Kalver, 10 Faar.
Haugedal med Tuftedalen, l.nr. 590(plads). Aamodt.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Kristian Abrahamsen, hf., husm., leil., f. 1848 Gj.
Karen Olsd., h., f. 1844 Gj.
Ole Edvard Kristiansen, s., f. 1873 Gj.
Grete Marie Kristiansd., d., f. 1873 Gj.
Ingeborg Martine Kristiansd., d., f. 1874 Gj.
Kreat.: 1 Ku, 1 Kalv, 3 Faar.
Haugedal med Tuftedalen, l.nr. 591(plads). Fækjen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Olsen, hf., pladsmand, leil., f. 1807 Gj.
Ingeborg Sørensd., h., f. 1815 Gj.
Jacob Olsen, s., ug., hjelper faderen, f. 1843 Gj.
Maren Olavesd., ug., tj., f. 1859 Gj.
Kreat.: 1 Hest, 3 Kuer, 2 Kalver, 6 Faar.
Haugedal med Tuftedalen, l.nr. 593(plads). Tuftedalen.
Eier: Fru H. Løvenskiold.
Ole Olsen, hf., pladsmand, leil., f. 1846 Gj.
Anne Margrete Andreasd., h., f. 1848 Slemdal.
Ole Olsen, s., f. 1870 Gj.
Hella Dorthea Olsd., d., f. 1873 Gj.
Kreat.: 1 hest, 3 Kuer, 6 Faar, 1 Svin.

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no