ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Folketellingen 1845

for

Gjerpen herred

Avskrift: G.S. oktober 1996.

Oppdatert: 01.11.2022.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk f.


Andre Folketellinger for Gjerpen:
| 1664 | 1762 | 1782 | 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


NB! Stavemåtene her har vært helt opp til telleren som nedtegnet dette (G.S.).


Strømdal
matrikkel nr. 1. (Senere gnr 1, Strømdal.)

L.nr. 1. Strømdal
Eies og bruges af Byfoged Cappelen i Skien og opryddet 60 maal.
Ubeboet.

L.nr. 2. Strømdal Plads
Rasmus Christensen, e., leilending, 79.
Lars Rasmussen, skomager, s., 26.
Anne Marine Rasmusd., d., 23.
Halvor Rasmussen, s., Skrædder, 22.
Pernille Andersdatter, tj., 17

L.nr. 3. Auens Plads.
Ubeboet. Eies af Rasmus Auensens Enke.

L.nr. 4. Reinholdts Plads
Ubeboet. Bruges af Ole Reinholdt i Skien.

L.nr. 5. Bloms Plads.
Ubeboet. Bruges af Isak Larsen i Skien.

L.nr. 6. Kruse Plads.
Ubeboet. Eies og bruges af Byfoged Cappelen i Skien.

L.nr. 7. Tysklands Plads.
Ubeboet. Eies og bruges af Byfoged Cappelen i Skien.

L.nr. 8. Tysklands Plads.
Ubeboet. Eies og bruges af Byfoged Cappelen i Skien.

L.nr. 9. Tysklands Plads.
Ubeboet. Eies og bruges af Byfoged Cappelen i Skien.

L.nr. 10. Kastet Plads.
Ubeboet. Eies og bruges af Byfoged Cappelen i Skien.

Huuse uden Jord
Huus 1
Niels Nielsen, daglønner, g., 35
Anne Margrethe Nielsdatter, g., 39
Niels Jacob Nielsen, s., 6
Anne Marie, d., ¾
Karen Marie Mathiasd., tj., 14

Huus 2
Isak Rasmussen, 48
Marthe Rasmusd., hands søster, 36

Huus 3
Thommes Eliasen, daglønner, g., 33
Berthe Nielsdatter, hans kone, 39
Kirsten Marie Thommesdatter, d. 2
Karen Larsdatter, tj., 34

Huus 4
Johan Eriksen, smed, g., 29
Dorthe Monsdatter, g., 27
Edvard Johansen s., 5
Marie Johannesd., d. 2
Martinius Johansen s., 1

Huus 5
Peder Johannesen, daglønner, g., 36
Elise Hansdatter, g., 42
Elise Marie Høier, d., 9

Huus 6
Niels Hansen, Tømmermand, g., 24
Johanne Marie Holst, g., 27
Gerhardine Karine Nielsdatter, d., 2

Huus 7
Lars Nielsen, flaademand, g., 49
Anne Johannesd., g., 44
Maren Nicoline Larsd., d., 17
Johanne Margrethe Larsd., d.,14
Ingeborg Karine Larsd., d., 11
Caroline Larsd., d., 9
Christine Larsd., d., 6
Laura Marie Larsd., d., 6

Huus 8
Anders Andersen, Skomager, g., 29
Thone Nielsdatter, g., 34
Berthe Marie Andersd., d., 6
Kirsten Andrea Andersd., d., 3
Niels Andersen, s., ½

Huus 9
Frederik Styr, Tæglbrænder, g., 25
Kirsten Nielsdatter. g., 33
Anne Jacobine Fredriksd., d., 3
Jacob Nicolai Fredriksen, s., 1

Huus 10
Margrethe Marie Pedersdatter, Vaskekone, e., 50
Laurine Larsd., d., 24
Lars Nielsen, s., 18
Anne Nielsd., d., 14
Nicoline Nielsd., d., 10

Huus 11
Simon Aamundsen, Daglønner, g., 31
Maren Christophersdatter, g., 28
Amund Simonsen, s., 9
Karen Simonsd., d., 7
Christine Simonsd., d., 4

Huus 12
Jens Jacobsen, Daglønner, g., 39
Kirsten Jensdatter, g., 42
Jacob Jensen, s., 4
Gunhild Marie Jensd., d., ¾
Marthe Andersdatter, ug., tj., 24
Gulseth
matrikkel nr. 2. (Senere gnr 2, Gulset.)

L.nr. 11. Myren.
Lars Gundersen, Selveier, g., 57
Anne Larsdatter, g., 58
Rasmus Larsen, s., 12
Rasmus Jacobsen, tjenestedreng, ug., 30

L.nr. 12. Gulset.
Andreas Paulsen, Stiger (?), g., 60
Anne Dorthea, hans kone, 50
Anne Fredrike Andreasd., d., 19
Regine Benedicte Andreasd., d., 10
Johanne Nicardine Claurine Andreasd., d., 7
Petronelle Gundersd., tj., 18

L.nr. 13a. Gulset.
Anne Børresdatter, Selveier, e., 60
Hans Heljesen, hendes svigersønn, g., 29
Bærthe Kittilsdatter, hans kone, g., 27
Gunhild Hansd., deres datter, 2

L.nr. 13b. Gulset.
Gunder Arnesen, Selveier, g., 40
Anne Kittilsdatter, g., 41
Marianne Gundersd., d., 15
Mathilde Gundersd., d., 13
Knud Gundersen, s., 11
Carl Gundersen, s., 9
Bærthe Gundersd., d., 7
Anne Gundersd., d., 4
Arne Gundersen, s., 1

L.nr. 14. Gulset.
Jens Steen Jacobsen, Selveier, ug., 36
Jacob Jensen, hans fader, Føderaadsmand, 69
Anne Jacobsdatter, søster, ug., 28
Halvor Halvorsen, tj., 17
Anne Pedersdatter, tj., 17

L.nr. 15. Ubebodd. Eies af Byfoged Cappelen i Skien.

L.nr.16 og 19. Gulset.
Anders Pettersen, Selveier, g., 52
Johanne Abrahamsdatter, g., 52
Dorthe Marie Andersd., d., 22
Johan Petter Conrad Andersen, s., 18
Abraham Conrad Andersen, s., 16
Karen Marie Andersd., d., 14
Johan Andreas Andersen, s., 11

L.nr.17. Gulset (Hasleealen.)
Svend Heljesen, Selveier, g., 33
Anne Nielsd., g., 21
Gunhild Lovise, d., 1
Helje Eriksen, hans fader, g., 78
Gjøran Svendsd., hans moder, g., 72

L.nr. 18. Kaasa.
Kirsti Jensd., Selveier, e., 59
Ingeborg Halvorsd., hendes moder, e., 78
Inger Andrea Olsd., fosterdatter, 11

L.nr.20. Gulset. (Nyhus.)
Erik Heljesen, Selveier, g., 45
Anne Pedersdatter, g., 40
Karen Gurine Eriksd., d., 18
Georgine Eriksd., d., 14
Helje Eriksen, s., 10
Peder Eriksen, Vanvittig, s., 7
Carl Eriksen, s., 3

L.nr.21. Gulset.
Peder Andersen, Leilending, g., 61
Siri Knudsd., g., 64
Knud Pedersen, Snedker, s., 23

L.nr.22. Gulset.
Even Eriksen, Selveier, g., 48
Gunhild Haraldsd., g., 47
Harald Evensen, s., Maler, 21
Mari Evensd., d., 16
Erik Evensen, s., 14
Halvor Evensen, s., 10
Ole Evensen, s., 7

L.nr.23a. Gulset.
Lars Larsen, Selveier, g., 40
Ingeborg Thorsd., g., 38
Gurine Larsd., d., 15
Inger Larsd., d., 12
Thor Larsen, s., 9
Lauritz Larsen, s., 6
Anne Kirstine Larsd., d., 3
Marie Larsd., d., ½
Guro Thorgrimsd., hans svigermoder, e., 74

Gulseth Pladse:

Vadræthe Plads u. l.nr. 23.
Ole Johannesen, Flaademand, g., 79
Ingeborg Larsd., g., 36
Ole Olsen, s., 4
Anne Kristine Olsd., d., 1
Andrea Olsd., tj., 12

Plads
Vebjørn Halvorsen, Huusmand, g., 69
Kirsti Hansd., g., 54
Halvor Vebjørnsen, s., Krøbling, 32

Plads
Jørgen Jahnsen, Smed, g., 53
Ingeborg Olsd., g., 47
Ole Jørgensen, s., Skomager, 27
Børre Jørgensen, s., Daglønner, 25
Jahn Jørgensen, s., Daglønner, 23
Andreas Jørgensen, Daglønner, 19
Fredrik Jørgensen, s., 15

Huuse uden Jord

Huus 1
Halvor Halvorsen, Daglønner, g., 41
Marthe Mikkelsd., g., 38
Inger Halvorsd., d., 8
Halvor Halvorsen, s., 5
Carl Halvorsen, s., 3
Ingeborg Halvorsd., ½

Huus 2
Thorsten Vebjørnsen, Daglønner, g., 36
Marthe Isaksd., g., 35
Isak Thorstensen, s., ¼

Huus 3
Anders Ellevsen, Skomager, g., 25
Karen Vebjørnsd., g., 29

Huus 4
Jacob Pedersen, Daglønner, g., 52
Bergitte Hansd., g., 32
Karen Jacobsd., d., 11
Helene Jacobsd., d., 9
Ole Jacobsen, s., 8
Lars Jacobsen, s., 4
Jacob Jacobsen, 1 mnd.

Huus 5
Anders Pedersen, Snedker, g., 25
Berntine Kittilsd., g., 21

Huus 6
Gullik Larsen, Daglønner, g., 27
Christence Christensd., g., 27

Huus 7
Johannes Gundersen, Daglønner, g., 55
Marthe Nielsd., g., 48
Gunder Johannesen, s., Daglønner, 22
Niels Johannesen, s., 17
Christian Johannesen, s., 12
Anders Johannesen, s., 7

Huus 8
Isak Eriksen, Murmester, g., 48
Ragnhild Larsd., g., 47
Ole Isaksen, s., 10
Lovise Isaksd., d., 4

Huus 9
Amund Amundsen, Flaademand, g., 31
Maren Jensd., g., 28
Jens Amundsen, s., 4

Huus 10
Kirsti Tollevsd., Wæverkone, e.,

Falkum søndre
matrikkel nr. 3. (Senere g.nr.3, Falkum.)

L. nr. 24. Ubeboet. Eies og bruges af kjøbm. T. Plesner og Chr. Myhre i Skien.

L.nr. 25. Falkum søndre.
Christian Blom, Skibscaptain, g., 44
Dorthea Christiane, g., 29
Amalia Blom, d., 6
Hans Blom, s., 5
Bendix Blom, s., 2
Anna Blom, d., 1/3
Elen Blom, hands Tante, ug., 86
Anne Cathrine Blom, Stemoder, e., 70
Nicoline Strøm, Huusjomfru, ug., 25
Hans Chr. Blom, Sjømand, hands fostersøn, 18
Anders Isaksen, tj., 24
Anne Throndsd., tj., 28
Ingeborg Johansd., tj., 23
Sophie Rasmusd., tj., 23
Maren Nielsd., tj., 14

(En parsell på dette løpenummer:)
Ubeboet. Eies af Isak Moe og var ikke tilsaaed.

Samme løpenummer. Falkum søndre.
Niels Nielsen, Daglønner, g. 39
Inger Larsd., g., 37
Niels Lauritz Nielsen, s., 10
Karen Elise Nielsd., d., 8
Johanne Marie Nielsd., d., 5
Inger Andrea Nielsd., d., 1
(Kan knapt kalles gård. De hadde 2 sauer, 2 geiter
og en gris. Ingen hest.)

En parsell av samme l.nr.:
Ubeboet. Eies af Peder Olsen i Skien.

L.nr. 26. Falkum søndre.
Ubeboet. Eies og bruges af Chr. Pedersen i Skien.

Parsell av l. nr. 26:
Ubeboet. Eies af Anders J. Jensen i Skien.

L.nr. 27. Et Jordstykke.
Ubeboet. Eies af Anders J. Jensen i Skien.

L.nr. 28. Hagen.
Ubeboet. Eies af Procurator Dahl. Opryddet 100 maal.

Huuse uden Jord

Huus 1
Erik Madsen, Lægslem, g., 82
Bergith Knudsd., g., 67

Falkum nordre
matrikkel nr. 4. (Senere gnr 3, Falkum.)

L.nr. 29. Falkum nordre.
Søren Marthinius Blom, Procurator, g., 41
Gjertrud Christiane, hands kone, g., 37
Jonas Wessel Blom, s., 17
Anna Severine Blom, d., 16
Sophie Amalie Blom, d., 13
Caroline Elise Blom, d., 12
Severine Alette Blom, d., 10
Hanna Eline Blom, d., 8
Christiane Mathilde Blom, d., 7
Hans Blom, s., 5
Agnethe Marie(?) Blom, d., 5
Josephine Frederice Anker, Lærerinde, ug., 21
Anna Bolette Helgesen, Huusjomfru, ug., 22
Kirsten Jensd., tj., 22
Anne Arnesd., tj., 24
Karen Andersd., tj., 17
Anne Larsd., tj., 18
Anne Kittilsd., tj., 29
Karen Tolvsd., tj., 21
Lars Pedersen, tj., 33
Isak Pedersen., tj., 23

L.nr. 30. Falkum nordre.
Susanne Hals, Selveier, e., 57
Marthe Blom, hendes søster, ug., 42
Johannes Kittilsen, tj., 21
Karen Svenkesd., tj., ug., 33

L.nr. 31. Falkum nordre.
Ubeboet. Eies af fruu Cappelen.

L.nr. 32. Falkum nordre.
Karen Barnholt, Leilænding, e., 61

L.nr. 33.
Ubeboet. Eies af Barnholt i Skien.
L.nr. 34.
Ubeboet. Bruges af Snedker Plesner i Skien.
L.nr. 35. Falkum-stykket.
Ubeboet. Bruges af Chr. Pedersen i Skien.
Huuse uden Jord

Huus 1
Rollev Olsen, Daglønner, g., 34
Catrine Pettersd., g., 34
Johan Petter Rollevsen, s., 13
Johannes Rollevsen, s., 13
Karen Marie Rollevsd., d., 10
Olava Kirstine Rollevsd., ¾

Huus 2
Christen Hansen, Daglønner, g., 42
Gunhild Johnsd., g., 35
Johannes Christensen, s., 14
Anne Carine Christensd., 11
Kirsten Marie Christensd., 7
Maren Christensd., 4
Hans Christensen, s., 1

Huus 3
Thyge Hansen, Daglønner, g., 38
Else Larsd., g., 42
Hanne Christine Thygesd., d., 5
Bærthe Marie Thygesd., d., 2

Huus 4
Erik Olsen, Skomager, g., 58
Tørberg Pettersd., g., 51
Peder Eriksen, s., 17

Huus 5
Halvor Olsen, Tobaksspinder, 17
Karen Larsd., ug., Lægslem, 56

Huus 6
Niels Nielsen, Daglønner, g., 37
Karen Olsd., g., 37
Marthe Nielsd., d., 10

Huus 7
Thommes Gundersen, Daglønner, g., 23
Anne Hansd., g., 28

Huus 8
Just Sørensen, Daglønner, g., 23
Laurentze Gundersd., g., 27

Huus 9
Anders Larsen, Daglønner, g., 54
Maren Gundersd., g., 41
Lars Andersen, s., Daglønner, 26

Huus 10
Kirsti Pedersd., Fattig., e., 56

Mela søndre
matrikkel nr. 5. (Senere gnr 4, Mæla søndre.)

L.nr. 39. (Senere, Store Mæla.)
Petronelle Christiania Cappelen, Consul Michael Cappelens Enke., 51
Antonette Johanne Cappelen, d., ug., 29
Didrikka Cappelen, d., ug., 27
Elise Catharina Cappelen, d., ug., 25
Sophie Cappelen, d., 19
Petronelle Michaele Cappelen, d., 17
Carl Elias Smith, Dattersøn, 7
Erich Johan Cappelen, Logerende, 17

Else Kirstine Andersd., tj., 24
Gurine Halvorsd., tj., 21

Samme matrikkel og løpenr.:

Gunder Børresen, Lodbruger, g., 39
Maren Marie Michelsd., g., 41
Anne Marie Christensd., konens moder, e., 72
Karen Marie Gundersd., d., 18
Anne Nicoline Gundersd, d., 16
Berntine Gundersd., d., 13
Michael Gundersen, s., 10
Maren Gurine Gundersd., d., 1
Jørgen Olsen, tj., 21
Maren Christensd., tj., 26

Huus 1
Tilhører Chr. U. Blom.

Mikkel Nissen, Rebslager Mester, g., 41
Petronelle Andersd., g., 46
Nis Nissen, Broder, ug., 44
Berthe Catharina Mikkelsd., d., 19
Andrea Simonine Mikkelsd., d., 18
Anne Marie Mikkelsd., d., 15
Nis Mikkelsen, s., 13
Johanne Petronelle Mikkelsen, d., 5
Anders Mikkelsen, s., 3

Huus 2
Tilhører Fru Cappelen.

Morten Eriksen, Daglønner, g., 56
Anne Halvorsd., g., 50
Erik Mortensen, s., 23
Halvor Mortensen, s., 18
Karen Kirstine Mortensd., d., 15
Maren Gurine Mortensd., d., 12
Marthe Mortensd., d., 9
Niels Mortensen, s., 6
Anne Gurine Gundersd., datterdatter, 5
Olava Gurine Olsd., Fosterbarn, 3

Huus 3
Tilhører Karen Hansd., paa Østen Melas Grund.

Svend Hendriksen, Daglønner, g., 39
Aaste Pedersd., g., 39
Hans Jacob Svendsen, s., 10
Berthe Kirstine Svendsd., d., 5

Huus 4
Huus uden Jord paa fru Cappelens Grund.

Asle Nielsen, Daglønner, g., 39
Inger Halvorsd., g., 37
Berthe Marie Aslesd., d., 6

Huus 5
Paa Østen Melas Grund.

Halvor Madsen, Daglønner, g., 44
Dorthea Larsd., g., 49
Anne Dorthea Halvorsd., d., 9

Huus 6
Tilhørende Halvor Madsen paa Østen Melas Gr.

Lars Hansen, Daglønner, g., 34
Maren Isaksd., g., 24
Anne Carine Larsd., d., 1

Huus 7
Huus uden Jord paa Østen Melas Gr.

Sigvald Anundsen, Daglønner, g., 33
Dorthea Pedersd., g., 33
Anund Sigvaldsen, s., 12
Maren Gurine Sigvaldsd., d., 6
Petronelle Sigvaldsd., d., 4
Peder Severin Sigvaldsen, s., 1

Huus 8
Huus uden Jord paa fru Cappelens Grund.

Ole Nielsen, Rebslager, g., 31
Margith Jahnsd., g., 29
Niels Olsen, s., 6
Andreas Berthran Olsen, s., 3
Marianne Nielsd., d., 1

Huus 9
Huus uden Jord paa fru Cappelens Grund.

Gunder Jensen, Snedker, g., 32
Maren Sørensd., g., 28
Anne Helvig Gundersd., d., 5
Jens Severin Gundersen, s., 2
Karen Marie Nielsd., konens Moder, e., 59

Huus 10
Huus tilhører fru Cappelen.

Ingebret Andersen, Bjelkehugger, g., 30
Anne Dorthea Olsd., g., 29
Anders Ingebretsen, s., 1

Huus 11
Huus tilhører fru Cappelen.

Ole Nielsen, Daglønner, g., 39
Anne Hovaldsd., g., 43
Andreas Olsen, s., 13
Ole Olsen, s., 13
Lars Olsen, s., 10
Kirsten Andrea Olsd., d., 7
Maren Anne Olsd., d., 4

Huus 12
Huus uden Jord. Tilhører fru Cappelen.

Halvor Johannesen, Bjelkehugger, g., 47
Ingeborg Andersd., g., 43
Johannes Halvorsen, s., 16
Andreas Halvorsen, s., 13

Huus 13
Huus uden Jord. Tilhører fru Cappelen.

Peder Pedersen, Daglønner, g., 27
Maren Fredriksd., g., 30
Fredrikke Pedersd., d., 2
Maren Johanne Pedersd., d., 1

Huus 14
Huus uden Jord. Tilhører fru Cappelen.

Halvor Pedersen, Rebslager, g., 24
Gurine Andrea Larsd., g., 23
Anne Marie Halvorsd., d., 1

Huus 15
Huus uden Jord. Tilhører fru Cappelen.

Anders Jensen Lie, Skolelærer, g., 34
Dorthea Thorsd., g., 35
Anne Caroline Andersd., d., 9
Inger Thomine Andersd., d., 3
Petronelle Julie Andersd., d., 1

Huus 16
Huus uden Jord. Tilhører fru Cappelen.
(Lille Mela.)

Jens Hansen, Snedker, g., 31
Dorthea Christensd., g., 26
Karen Marie Jensd., d., 6
Andrine Henriette Jensd., d., 3
Hans Christian Jensen, s., 1
Peter Ingebretsen, Snedkersvend, ug., 35
Anne Marie Gundersd., tj., 26

Huus 17
Huus uden Jord paa Østen Melas Gr.

Karen Hansd., e., 36
Inger Gurine Amundsd., d., 10
Hansine Amundsd., d., 6
Karen Marie Amundsd., d., 4

Huus 18
Tilhører fru Cappelen.
Anne Kirstine Petersd., ug., 44
Christian Christinius Jynge, s., 14
Magdalena Jynge, d., 11
(Børn med Isak Jynge.)
Aaste Torkildsd., Fattig, 82
Anne Catharina Andersd., hendes datter, 44

Huus 19
Tilhører fru Cappelen.
Solve Sørensen, Saugmester, g., 55
Ingeborg Tollefsd., g., 46
Henrik Solvesen, s., 23
Ingeborg Solvesd., d., 21
Søren Solvesen, s., 16
Ingebret Solvesen, s., 14
Peter Solvesen, s., 9
Johan Solvesen, s., 5
Mela nordre
matrikkel nr. 6. (Senere gnr 6, Mæla nordre.)

L.nr. 40.
Ubeboet. Bruges af Konsul Cappelens enke.

L.nr. 41a.
Østen Andersen, Jordbruger, e., 42
Jens Andreas Østensen, s., 13
Sophie Christiane Østensd., d., 9
Karen Elise Østesd., d., 4
Halvor Olsen, tj., 20
Anne Torgersd., tj., ug., 40

L.nr. 41b.
Ubeboet. Bruges af P. Ludvigsens enke i Skien.

L.nr. 42.
Ubeboet. Bruges af Peder Henriksen i Skien.

L.nr. 43.
Ubeboet. Bruges af J. Flood i Porsgrund.

Aarhuus
matrikkel nr. 7. (Senere gnr 5, Århus.)

L.nr. 44. Aarhuus.
Christen Lund, Kirkesanger, e., 58
Sophie Hedvig Lund, d., 25
Karen Simonine Lund, d., 24
Christian Vilhelm Lund, Kontorist, s., 22
Marie Elisabeth Lund, d., 16
Adolph Lauritz Lund, s., 14
Anette Wilhelmine Lund, d., 12
Laura Lund., d., 10
Ingebret Pedersen, tj., g., 24
Karen Jensd., tj., g., 22
Amundine Amundsdatter, tj., 17

L.nr. 45. Ubeboet.

L.nr. 46 og 48. Aarhuus.
Jens Eliasen, Selveier, g., 31
Maren Jacobsd., g., 33
Karen Marie Jensd. d., 9
Marthine Jensd., d., 7
Marthe Kirstine Jensd., d., 5
Elias Jensen, s., 2
Jacob Jensen, s., ½
Andreas Eliasen, hans broder, 14
Kirsten Andersd., tj., 13
Christen Jørgensen, tj., 16

L.nr. 47. Aarhuus.
Simon Christensen, Flaademand, g., 36
Catrine Knudsd., g., 35
Marthe Marie Simonsd., d., 11
Dorthea Simonsd., d., 9
Karen Kirstine Simonsd., d., 7
Kirsten Catrine Simonsd., d., 5
Christiane Simonsd., d., 3
Nicoline Simonsd., d., 1

L. nr. 49. Ubeboet. Eies af John Johnsen i Skien.
L. nr. 50. Ubeboet. Eies af S. Blom.

Aarhuus Pladse

Plads 1
Jørgen Christensen, Grubearbeider, g., 48
Anne Halvorsd., g., 48
Christian Jørgensen, s., 12
Hedvig Halvorsd., tj., 50 (30?)

Plads 2
Gunder Nielsen, Skomager, g., 49
Karen Olsd., g., 39
Niels Gundersen, s., 16
Ole Gundersen, s., 10
Kirsten Gundersd., 3

Plads 3
Halvor Larsen, Grubearb., g., 26
Andrea Andersd., g., 37
Karen Kirstine Andersd., d., 10
Bærthe Andersd., d., 8
Anders Halvorsen, s., 3
Andrine Halvorsd., d., ½

Plads 4
Halvor Christiansen, Værksarb., g., 44
Karen Rasmusd., g., 54
Christian Halvorsen, s., Grubearb., 19
Kirsten Halvorsd., d., 12

Plads 5
Hans A. Eriksen, Skomager, g., 49
Ingeborg Hansd., g., 46
Ernst Andreas Hansen, s., Skomager, 20
Christen Hansen, s., 17
Hans Hansen s., 15
Anne Hansd., d., 13
Erik Hansen, s., 4

Plads 6
Peder Ingebretsen, Daglønner, g., 55
Bærthe Olsd., g., 52
Helje Pedersen, s., 17
Hans Pedersen, s., 14
Gunder Pedersen, s., 7

Plads 7
Peder Olsen, Daglønner, g., 69
Maren Kittilsd., g., 66
Kittil Pedersen, s., Krøbling, 22

Huuse uden jord

Huus 1
Sigurd Sigurdsen, Daglønner, e., 64
Ragnhild Poulsd., ug., 29
Pouline Schæfner, hendes uægte barn, 7
Ingeborg Halvorsd., hendes uægte barn, 3

Huus 2
Johannes Pedersen, Daglønner, e., 42
Johannes Johannesen, s., 9
Else Isaksd., hans moder, e., 84

Huus 3
Halvor Nielsen, Daglønner, g., 28
Ingeborg Ellevsd., g., 34
Niels Halvorsen, s., 4
Ole Halvorsen, s., 3
Edvard Halvorsen, s., 1

Huus 4
Johannes Madsen, Daglønner, g., 49
Johanne Andersd., g., 43
Mads Johannesen, s., 13
Anne Hedvig Johannesd., d., 10
Johan Johannesen, s., 6

Hyni søndre
matrikkel nr. 8. (Senere gnr 7, Hyni m/ Skotland.)

L.nr. 51. Ubeboet. Bruger, A. Pedersen i Skien.

L.nr. 52. Hyni søndre.
Ole Nielsen Leilænding, g., 52
Anne Pedersd., g., 51
Niels Olsen, s., Vanfør, 22
Peder Olsen, s., 16
Gurine Olsd., d., 12
Ingeborg Olsd., d., 9
Kirsti Nielsd., hands søster, ug., 72

Ødegaard Plads
L.nr. 53.
Halvor Halvorsen, Hammersmed, g., 28
Bærthe Nielsd., g., 33
Karen Halvorsd., d., 4
Henriette Halvorsd., d., 2
Kari Johnsdatter, hands moder, e., 48
Maren Halvorsd., hands søster, 8

L.nr. 54. Ubeboet.

Huuse uden Jord
Under søndre Hyni.

Huus 1
Niels Andersen, Fattig., g., 64
Anne Madsd., g., 60
Anne Gurine Nielsd., d., Vanvittig, 28
Johanne Pedersd., ug., Lægslem, 64

Huus 2
Anders Nielsen, Daglønner, g., 33
Anne Isaksd., g., 34
Ole Petter Andersen, s., 8
Marthin Andersen, s., 4
Bærthe Kirstine Andersd., d., 1

Huus 3
Jacob Christensen, Grubearb., e., 54
Gunhild Marie Jacobsd., d., 16

Huus 4
Jens Nielsen, Daglønner, g., 29
Marthe Christophersd., g., 28

Hyni Nordre
matrikkel nr. 9. (Senere gnr 7, Hyni m/ Skotland.)

L.nr. 55.
Ubeboet. Bruges af Hans Jensen Fossum.
L.nr. 56.
Ubeboet. Bruges af Jacob Pettersen Fossum.

Skotland Pladse

Plads 1
L.nr. 57. Hyni nordre.
Pernille Nielsd., e., 61

Plads 2
L.nr. 58. Hyni nordre.
Henrik Solvesen, Værksarbeider, g., 31
Sophie Isaksd., g., 24
Marie Sophie Henriksd., d., ½
Maren Olsd., tj., 22
Daniel Solvesen, hans broder, Skomager, 24
Anders Solvesen, hans broder, Daglønner, 20

Plads 3
L.nr. 59.
Ubeboet. Bruges af Solve Sørensen Mæla.

Andre Pladse
Under l.nr. 59.

Plads 1
Anne Cathrine Schaanning, e., Pensjonist, 69
Anne Schaanning, hendes datter, 23
Anne Larsd., tj., 22
Marie Pedersd., tj., 20

Plads 2
Henrik Danielsen, Værksarb., g., 69
Maren Christensd., g., 69
Ingeborg Solvesd., fosterdatter, 16
Peder Danielsen, Skomager, hans broder, ug., 64

Huuse uden Jord
Under nordre Hyni.

Huus 1
Peder Jensen, Daglønner, g., 45
Karen Johnsd., g., 49
Gunhild Marie Pedersd., d., 12
Ingeborg Pedersd., d., 10
John Pedersen, s., 8

Huus 2
Ole Jensen, Værksarb., g., 36
Gunhild Olsd., g., 46
Amalia Olsd., d., 14
Olava Olsd., d., 10

Huus 3
Østen Gundersen, Skomager, g., 27
Hedvig Nielsd., g., 27
Bærthe Carine Østensd., d., ½
Aaste Larsd., ug., 24
Karen Olsd., Aastes uægte barn, 2

Huus 4
Christopher Olsen, Daglønner, g., 31
Bærthe Abrahamsd., g., 29
Ingeborg Marie Christophersd., d., 4
Anne Oline Christophersd., d., 1

Fossum søndre
matrikkel nr. 16. (Senere g.nr.9, Fossum.)

Forvaltergaarden
L.nr. 74
Hans Andreas Hals, Forvalter, g., 44
Nicoline Cathrine Hals (f. Schetlie), g., 39
Marie Cathrine Hals, d., 9 ½
Petter Nikolai Hals., s., 8
Mathea Schetlie, ug., Svigerinde, 41
Anne Mathea Widsteen, ug., Huusholderske, 68
Gunhild Pedersdatter. tj., ug.,19
Anna Maria Johannesd., tj., ug., 25
Simon Halvorsen, tj., dreng, 19

Simonsjordet
Samme løpenummer:
Hans Rasmussen, Leilænding, g., 35
Margrethe Hansd., g., 34
Karen Hansd., d., 9
Morten Hansen, s., 5
Rasmus Hansen, s., 3
Inger Hansd., Svigerinde, ug., 44
Ole Pedersen, tjenestedreng, 16

Pladse uten navn

Plads 1
Hans Nielsen, Formermester, g., 30
Andrea Augustine Nielsd., g., 29
Wilhelm August Leopold Hansen, s., 4
Christine Sørensd., tj., 19

Plads 2 (Ødegaarden)
Jahn Paulsen Foss, Bogholder, g., 42
Karen Serine Foss, g., 38
Clarencius Foss, s., 13
Hans Elias Foss, s., 11
Lauritz Foss, s., 8
Mathea Conradine Foss, d., 6
Clara Ingerine Foss, d., 4
John Paul Foss, s., 2 ½
Karen Olsd., tj., ug., 23

Skotland
Christopher Larsen, Former, ug., 57
Ingeborg Larsd., Søster, ug., 54
Gurine Jacobsd., tj., 15

Damjord
Anders Hansen, Saugmester, g., 38
Dorthe Maria Jensd., g., 26
Christopher Andersen., s., 13
Jacob Andersen., s., 12
Elen Margrethe Andersd., d., 10
Hans Christian Andersen., s., 6
Hans Andersen., s., 3

Lia Pladse

Liaplads 1
Tollef Hendriksen, Huusmand, g., 33
Bretea Kaisa Kaspersdatter, g., 32
Johan Petter Tollefsen, s., 4
Hendrik Tollefsen, s., 2
Karen Halvorsd., tj., 20

Liaplads 2
Ingeborg Nielsdatter, Fattiglem, e., 58
Har pladsen af Værket til sit underhold.
Jens Jensen, s., Opgiver, 20
Lovise Jensdatter, d., 17

Liaplads 3
Lars Lorentzen, Former, g., 36
IngeborgK. Ingebretsdatter, g., 38
Gunhild Maria Larsd., d., 10
Gurine Pauline Larsd., 7
Jacob Larsen, s., 5
Karen Jacobsd., mandens søsterdatter, 13

Liaplads 4
Lorentz Larsen, Former, g., 65
Kirsten Arnesd., g., 62
Kirsten Lorentzd., d., ug., 34
Andrea Lorentzd., d., ug., 31
Inger Kirstine Nielsd., dennes datter, 9
Ole Lorentzen, s., Former, ug., 25
Lorentz Lorentzen, s., Former, 17

Liaplads 5
Svend Andersen, Hammersmed, g., 35
Anne Christophersd., g., 48
Andreas Svendsen, s., Hammersmed, 21
Christopher Svendsen, s., Dagarb., 18
Niels Svendsen, s., 15
Jan Petter Svendsen, s., 13
Iver Svendsen, s., 9

Liaplads 6
Jens Nielsen, Maanedsarbeider(?), g., 61
Anne Pedersdatter, g., 40
John Jensen, hans søn, Maanedsarbeider, ug., 19
Anne Olsdatter, hans datter datter, 4
Hansine M. Halvorsd., tj., 15

Liaplads 7
Niels Olsen, Saugmester, g., 59
Maren Christensd., g., 45
Gurine Nielsd., d., 15
Christen Nielsen, s., 14
Marthe Maria Nielsd., d., 10

Aasen
Peder Aslaksen, Snedker, g., 34
Maren Kirstine Madsd., g., 35
Inger Kirstine Pedersd., d., 10
Mads Pedersen., s., 5
Niels Pedersen., s., 3

Sandgruben
Ole Christensen, Dagarb., g., 68
Aslov Halvorsd., g., 66
Christen Olsen, s., Malmhakker, 24
Halvor Olsen, s., Dagarb., 21

Langang Pladse
Jens Christensen Riser(?), Maanedsarb.(?), g., 70
Anne K. Haagensd., g., 68
Anne M. C. Paulsd., datter datter, 15

Langang Plads 2
John Jensen Rise, Malmhakker, g., 30
Kirsten Maria Hendriksd., g., 29
Karen Elise Johnsd., d., 9
Caroline Johnsd., d., 6
Olivia Johnsd., d., 3

Bregang
Zacharias Nielsen, Grubearb., g., 30
Inger A. Fredriksd., g., 34
Berthe K. Zachariasd., d., 4
Nicoline F. Zachariasd., d., 2

Huuse uden Jord
Huus 1
Gunder Jensen, Hammersmed, g., 24
Karen Gurine Gundersd., g., 24
Maren Gurine Gundersd., d., 4

Huus 2
Inger Gurine Johannesdatter, Fattiglem, e., 61
Karen Svenkesd., d., Fattig, ug., 25
Svend Olsen, hendes uægte søn, 3

Kirsten Svendsdatter, Fattiglem, ug., 67

Huus 3
Borger Ingebretsen, Gartner, e., 66
Sophie H. Borgersd., d., ug., 25
Martin Christiansen, hendes barn, 1
Gunhild Hansd., tj., 17

Huus 4
Hans Andersen, Former, g., 56
Hedvig Olsd., g., 53
John Hansen, s., Former, ug., 23
Anders Hansen, s., 12
Pernelle Hansd., d., 9


Huus 5
Niels Hansen, Former, g., 35
Karen Andersd., g., 41
Anne D. Nielsd., d., 10

Huus 6
Anne Haraldsd., Fattiglem, e., 65
Anne Gurine Hansd., d., Fattig, ug., 29

Huus 7
Kirsten Olsd., Fattiglem, Inderst, e., 73
(Enke etter Hammersmed Hans Hansen.)

Huus 8
Helene Larsd., Fattiglem, e., 43
Niels Mortensen, s., ug., Grubearb., 20

Huus 9
Niels Jensen, Grubearb., g., 27
Karen Rasmusd., g., 32
Jens Nielsen, s., 3

Huus 10
Ole Nielsen, Rastarbeider(?), g., 53
Maren Hansdatter, g., 51

Huus 11
Niels Pedersen, Hammersmedmester, g., 27
Lovise Hansd., g., 24

Huus 12
Svend Olsen, Snedker, g., 32
Marthe Olsd., g., 31
Anne Maria Svendsd., d., 7
Ole Svendsen, s., 5
Christian Svendsen, s., 3
Olavus Svendsen, s., 1

Huus 13
Christopher Olsen, Snedker, g., 41
Ingeborg Johnsd., g., 50
Hans Christophersen, s., 20
Maren Christophersd., d., 18
Petter Christophersen, s., 15
Christopher Christophersen, s., 13
Elise Christophersd., d., 8
Karen Christophersd., d., 4

Huus 14
Anders Danielsen, Restarbeider(?), g., 63
Gretha Pedersd., g., 66
Peder Andersen, s., Spigersmed, 20

Huus 15
Hans Jensen, Høker, g., 64
Anne Elise, g., 52
Anne Isaksd., hans moder, e., 89
Markus Olsen, tj., 18
Maren Christensd., tj., ug., 30
Anne Johnsd., tj., ug., 25

Huus 16
Peder Aslaksen. Kleinsmed, g., 54
Ingeborg Maria Jacobsd., g., 47
Anne Pedersd., d., 15
Maren Pedersd., d., 13
Karen Pedersd., d., 12
Peder Pedersen, s., 11
Olavus Pedersen, s., 4
Gunder Knudsen, Smedsven, ug., 31
Gunder Jacobsen, Smedreng, 19

Huus 17
Aslak Pedersen, Kleinsmed, g., 30
Anne Maria Borgesd., g., 33
Marthe Gurine Aslaksd., d., 7 ½
Jacobine Aslaksd., d., 5
Petter Aslaksen, s., 2
Et udøbt barn, 3 uger.
Tollef Torgrimsen, Smedsvend, ug., 24
Arne Christensen, Smedreng, 18

Huus 18
Christen Olsen, Snedker, g., 27
Inger Olsd., g., 25
Olavus Christensen, s., 1 ½
Kirsten Maria Olsd., Konens søster, 11
Anders Olsen, Mandens broder, Snedker, ug., 25

Huus 19
Harald Hansen, Former, g., 39
Ingeborg Gundersd., g., 31
Hans Haraldsen, s., 14
Maren K. Haraldsd., s., 11
Peder Haraldsen, s., 8
Anne Gurine Haraldsd., d., 3

Huus 20
Johannes Larsen, Former, g., 32
Maren Nielsd., g., 33
Marte Kirstine Johannesd., d., 7
Niels Johannesen, s., 3

Huus 21
Anders Hansen, Spigersmed, g., 40
Andrea Johannesd., g., 35
Johanne Andersd., d., 6
Johannes Andersen, s., 2

Huus 22
Jahn Jahnsen, Dagarb., g., 55
Kirstine Johannesd., g., 51
Anders Jahnsen, s., Dagarb., ug., 23
Niels Jahnsen, s., Dagarb., 17
Karen Isaksd., Vanvittig lægslem, ug., 43


Huus 23
Maria Jensd., Fattiglem, e., 59
Karen Kirstine Hendriksd., hendes datter, 15

Huus 24
Karen Halvorsd., Fattiglem, e., 63

Huus 25
Ingeborg Jensd., Fattiglem, e., 79
Anne Christensd., d., ug., 24

Huus 26
Maria Christensd., Fattiglem, e., 63

Huus 27
Johannes Johnsen, Snedker, g., 23
Gunhild Maria Reiersd., g., 26
Elise Johannesd., d., ½

Huus 28
Lisbeth Hansd., Fattiglem, e., 45
Hans Rasmussen, s., Spigersvend, 19
Anne Rasmusd., d., 17
Rasmus Rasmussen, s., 15

Huus 29
Lars Iversen, Møllermester, g., 43
Inger Johannesd., g., 44
Iver Larsen, s., 16
Caroline Larsd., d., 14
Elise Larsd., d., 12
Johanne Larsd., d., 6
Johan Olavus Larsen, s., 4
Laura Ingerine Larsd., s., 2
Karen Olsd., tj., 18

Huus 30
Hans Hansen, Fattig Daglønner, g., 44
Kirsten Olsd., g., 44
Ole Hansen, s., Daglønner, 21
Hans Andreas Hansen, s., 14
Inger Hansd., d., 11
Kirsten Hansd., d., 7
Pernille Hansd., d., 4

Huus 31
Ole Jahnsen, Daglønner, e., 64
Kirsten Olsd., d., ug., 28.
Hans Olsen, s., Maanedsarb., 24
Ole Petter Olsen, s., Maanedsarb., 22
Jens Olsen, s., Maanedsarb., 19

Huus 32
Jørgen Hansen, "Knipsmedsdreng"?, 19
Anne Pedersd., hans moder, Fattiglem, e., 55
Marken Hansd., hendes datter, 16

Huus 33
Niels Larsen, Opgiver, g., 40
Inger Tollefsd., g., 38
Lars Nielsen, s., 17
Tollef Nielsen, s., 14
Anne Nielsd., d., 12
IngeborgNielsd., d., 6
Valdemar Nielsen., s., 4
Niels Petter Nielsen, s., ½

Huus 34
Jahn Jensen, Hammersmed, g., 33
Maren Amundsd., g., 40
Ingebret Jahnsen, s., 11
Jens Jahnsen, s., 8
Maren D. Jahnsd., d., 5
Anders Jahnsen, s., 3
Anne Maria Jahnsd., d., ¼

Huus 35
Gunder Isaksen, Murmester, g., 63
Berthe Østensd., g., 57
Dorthe Gundersd., ug., 20

Huus 36
John Jahnsen, Daglønner, Inderst, g., 36
Karen Gundersd., g., 29

Huus 37
Karen Christensd., Fattiglem, e., 70
Elen Hansd., hendes datter, ug., 24

Huus 38
Lars Anundsen, Hammersmed, g., 35
Jørgine Knudsd., g., 38
Katrine M. Larsd., d., 11
Ambor M. Larsd., d., 9
Karoline A. Larsd., d., 2 ½

Huus 39
Ingeborg Andersd., Fattiglem, e., 70

Huus 40
Even Abrahamsen, Hammersmed, g., 34
Berthe Trulsd., g., 26
Maren Evensd., d., 12
Inger Maria Evensd., d., 4
Marthe Turine Evensd., d., 1

Huus 41
Johannes Hansen, Spigermester, g., 45
Karen Hansd., g., 41
Margrethe Johannesd., d., 14
Aslau Maria Johannesd., d., 5 ½
Ingeborg Johannesd., d., 3

Huus 42
Ole Jonasen, Daglønner, g., 58
IngeborgOlsd., g., 51
Jahn Olsen, s., Spigersmedreng, 19
Thor Olsen, s., Spigersmedreng, 17

Huus 43
Christen Johansen, Spigersmed, g., 27
Maren K. Knudsd., g., 31
Johan Christensen, s., 2
Karen Nielsd., tj., 9

Lisbeth Maria Christensd., Fattiglem,
Inderst, e., 54

Huus 44
Hendrik Jensen, Opgiver, g., 53
Karen Kirstine Hansd., g., 54
Hans Hendriksen, s., Daglønner, 19
Jens Hendriksen, s., 16

Huus 45
Anne Helene Anundsdatter, Fattiglem, e., 44
Ingebret Hansen, s., Spigersmedreng, 16
Karen Maria Hansd., d., 10

Huus 46
Ingeborg Maria Olsd., Fattiglem, e., 57
Peder Christensen, s., 14

Huus 47
Halvor Johansen, Snedker, g., 32
Inger Andersd., g., 30
Andreas Halvorsen, s., 7
Johan Halvorsen, s., 5
Martin Halvorsen, s., 2

Huus 48
Inger Tommesd., Fattiglem, e., 61
Niels Trulsen, s., Spigersmedreng, 16

Huus 49
Christian Johansen, Møllersmand, g., 31
Anne Pedersd., g., 34
Carl Johan Christiansen, s., 3
Petronelle Christensd., d., 1

Huus 50
Hans Nielsen, Malmhakker, g., 32
Anne Christensd., g., 35
Grethe Hansd., hans moder, Fattiglem, e., 53
Jens Nielsen, hendes søn, Sadelmager, ug., 27

Huus 51
Niels Jensen, K(R?)ostarbeider, g., 35
Jørgine Rasmusd., g., 41
Maren Regine (Gurine) Nielsd., d., 11
Rasmus Nielsen, s., 7
Jens Nielsen, s., ½

Huus 52
Niels Jensen, Malmhakker, g., 28
Sara Hendriksd., g., 32
Hendrik Nielsen, s., 6
Jens Nielsen, s., 3
Anne Dorthea Nielsd., d., ½

Huus 53
Maria Andersd., Fattiglem, e., 68
Halvor Jahnsen, ug., Grubearb., Inderst, 27

Huus 54
Søren Hendriksen, Former, g., 30
Dorthea Halvorsd., g., 29
Hendrik Sørensen, s., 7
Maria Sørensd., d., 4
Kirsten Sørensd., d., 1

Huus 55
John Nielsen, Daglønner, g., 25
Ingeborg Kirstine Thorsd., g., 30
Niels Theodor Johnsen, s., 4
Peder Johnsen, s., 2
Berent Johnsen, s., ¼

Fossum
Mellem, nordre og Skavan
matrikkel nr. 17. (Senere g.nr.9, Fossum.)

Hovedbygningen
L.nr. 75
Erenst Løvenskiold, Embedsmand og Jernværksbestyrer, bruger af Fossum med Skavan, g., 42
Fanny Løvenskiold, g., 38
Sophie Løvenskiold, d., 18
Eugenie Løvenskiold, d., 13
Olga Løvenskiold, d., 5
Carl Løvenskiold, s., 4
Andergitte Bendixen, ug., Huusjomfru, 30
Berthe Birkerem, ug., Huusholderske, 30
Elise Borgersd., tj., ug.,21
Emilie Christensd., tj., ug.,23
Maren Christensd., tj., ug.,23
Karine Johannesd., tj., ug.,23
Antonette Simonsd., tj., ug.,19
Kirsten Hansd., tj., Døvstum, ug.,30
Marthe Aslaksd., tj., ug.,27
Maren Christiansd., tj., ug., 25
Anne Olsd., tj., ug.,23
Anne Sivertsd., tj., ug.,27
Inger Andersd., tj., 16
Mads Pedersen, Tjener, ug., 36
Niels Larsen, Kudsk, ug., 30
Jens Olsen, Staldreng, ug.,21
Ingebret Fransen, tj., ug., 23
Niels Gundersen, tj., ug., 23
Claus Henningsdalen, Sindsyg, Lægslem, ug., 79

Pladse:
Skavan
Ingebret Ingebretsen, Gaardsfoged, g., 47
Inger Sørensd., g., 40
Søren Ingebretsen, s., 13
Lauritz Ingebretsen, s., 11
Karen Ingebretsd., d., 7
Ingebret Ingebretsen, s., ¾
Karen Balsersd., hans Svigermoder, Fattigl, e., 71
Karen Fransd., tj., ug., 23

Langangen
Lars Madsen, Saugmester, g., 52
Hedvig Christensd., g., 61
Mads Larsen, s., Saugmester, ug., 24
Niels Madsen, tj., ug., 20
Marianne Hansd., tj., ug., 21

Dyrendal
Jacob Madsen, Saugmester, g., 57
Kirstin Johannesd., g., 52
Maren Jacobsd., d., ug., 20
Johannes Jacobsen, s., saugmester, 17
Mads Jacobsen, s., 15
Peder Jacobsen, s., 10
Erik Jacobsen, s., 7
Kari Madsd., mandens søster, ug., 62

Juste Pladse

Justeplads 1
Peder Ingebretsen, Saugmester, g., 44
Johanne Andersd., g., 45
Ingebret Pedersen, s., Daglønner, 18
Niels Pedersen, s., 15
Marthe M. Pedersd., d., 12
Anders Pedersen, s., 10
Maren Pedersd., d., 6
Johannes Pedersen, s., ½

Justeplads 2
Hendrik Christophersen, Hammersmed, g., 59
Annemaria Tollefsd., g., 56
Hendrik Hendriksen, s., Hammersmed, 22
Hans Hendriksen, s., Hammersmed, 19
Tollef Hendriksen, s., Hammersmed, 18
Dorthe Hendriksd., d., 15
Anne Dorthea Tollefsd., Svigerinde, ug., 39

Johannes Hendriksen, Hammersmed, Inderst, g., 29
Trina Gundersd., g., 29
Hendrik Johannesen, s., 4
Gunder Johannesen, s., 2
Ødegaard Pladse

Ødegaard 1
Ingebret Pedersen, Blind, g., 66
Karen Andersd., g., 64
Ellef Olsen, disses Svigersøn, Grubearb., Inderst, g., 40
Karen Ingebretsen, g., 38
Ole Ellefsen, s., 9
Karen M. Ellefsd., d., 7
Maria Ellefsd., d., 5
Ingebret Ellefsen, s., 3
Kari Ellefsd., d., ½
Jacob Thorsen, tj., ug., 37

Ødegaard 2
Peder Sigfridsen, Saugmester, g., 34
Karen Olsd., g., 31
Ole Pedersen, s., 4
Maria Pedersd., d., 2
Karen Isaksd., tj., 18

Ødegaard 3
Svend Sigfridsen, Saugmester, g., 36
Hedvig Andersd., g., 35
Anders Svendsen, s., 7 ½
Maria Svendsd., d., 4
Helie Olsd., tj., 17

Ødegaard 4
Ubeboet.
Bruges af Hans Jensen ved Fossum.
Ulsvand Plass
Anders Amundsen, Grubearb., g., 57
Barbra Nielsd., g., 50
Johanne Andersd., d., 21
Ingebret Andersen, s., Grubearb., 19
Jens Andersen, s., Grubearb., 17
Rasmus Andersen, s., 10

Huuse uden Jord
Under Fossum nordre, mellom og Skavan.

Huus 1
Niels Eriksen, Restearbeider(?), g., 58
Kirsten Johannesd., g., 61
John Nielsen, s., Dagarb., 18

Huus 2
Anders Eriksen Grosvald, Spigersmed, ug., 20
Marthe Johannesd., hans Moder, e., 58
Maren Eriksd., hendes børn, krøbling, 25
Erik Eriksen, hendes børn, Dagarb., 17
Niels Eriksen, hendes børn, 13

Huus 3
Ingebret Gundersen, Hammersmed, g., 32
Margit Andersd., g., 26
Gunhild M. Ingebretsd., d., 2
Christopher Gundersen, Broder, Daglønner, 26
Christen Gundersen, Broder, Daglønner, 22
Peder Gundersen, Broder, Daglønner, 19

Huus 4
Christian Halvorsen, Saugmester, g., 27
Dorthea Olsd., g., 28
Maria Christiansd., d., 4
Anne Christiansd., d., 1

Huus 5
Hans Isaksen, Møller, g., 33
Maren D. Olsd., g., 34
Jens Hansen, s., 12
Anne Lukasd., mandens moder, fattiglem, e., 64

Wenstøb søndre
matrikkel nr. 10. (Senere gnr 8, Venstøp.)

L.nr. 60. (Senere br. nr. 1 og 2, Venstøp søndre.)

Ulrich Frederik Cudrio, g., 51
Marthe Catharina Carlsen, hans hustru, 41
Olivia Margaretha Caroline Cudrio, d., 18
Tallie Catharina Cudrio, d., 15
Anne Milhilde Jacoboa(?) Carlsen, Konens Søster, ug., 30
Anne Dorthea Pedersd., tj., ug., 72
Inger Thomesd., tj. 21
Karen Wetlesd., tj., ug., 23
Kirsten Wetlesd., tj., ug., 32
John Andersen, tj., ug., 28
Halvor Eriksen, tj., 19
Henrik Gundersen, g., 39

L.nr. 61a.
Ubeboet. Bruges af Cudrio.

L.nr. 61b. Ubeboet. Bruges af Flood i Porsgrund.

L.nr. 62.
Ubeboet. Bruges af "Bøssemager" Larsen i Skien.

Buslaatten
matrikkel nr. 11. (Senere gnr 8, Venstøp.)

L.nr. 63. Buslaatten.
Ubeboet(?). Bruges af Jomfru E. Blom i Skien og "diverse medarvinger"? (Nesten uleselig G.S.)

Halvor Larsen, Lodbruger, g., 40
Anne Jacobsd., g., 50
Marthe Carine Halvorsd., d., 18
Sophie Halvorsd., d., 15
Ole Halvorsen, s., 11
Maren Gurine (Simensd.?), tj., 12
Lars Halvorsen, mandens Fader, e., 66
Midtvenstøb
matrikkel nr. 12. (Senere gnr 8, Venstøp.)

L.nr. 64.
Ubeboet. Bruges af Kjøbmand Simon Isaksen i Skien.

L.nr. 65.
Christen Rasmussen, Leilænding, g., 41
Anne Kirstine Larsd., g., 32
Maren Dorthea Christensd., d., 13
Lars Christensen, s., 11
Kirsten Gurine Christensd., d., 10
Rasmus Christensen, s., 7
Geradine Christensd., d., 5
Karen Marie Christensd., d., 3
Mariken Christensd., d., 1
Halvor Christiansen, e., 62
Kirsten Larsd., tj., 24

Huus 1
Tilhører Cudrio.

Niels Hansen Horta, Skrædder, g., 33
Inger Hansd., g., 32
Hans Nielsen, s., 7
Karen Anderine Nielsd., d., 2
Zacharias Andersen, ug., 21

Huus 2
Tilhører Cudrio.
Aslaug Nielsd., kone til Sergiant Ole Langaard i Christiansand, g., 34
Niels Christian Langaard, deres søn, 1

Anne Kirstine Evensd, e., 30
Marthe Kirstine Halvorsd., d., 3

Petersborg
J. Floods gaard.

Østen Knudsen, Smed, g., 35
Ingeborg Marie Johannesd., g., 24
Knud Østensen, s., 1
Karen Maria Knudsd., Mandens Søster, ug., 29

Erlands Wenstøb
matrikkel nr. 13

L.nr. 66a.
Ubeboet. Et skovstykke. Bruges af Kammerherre Løvenskiold.

L.nr. 66b.
Ubeboet. Bruges af Kjøbmand Chr. Myhre i Skien.
(Ble i 1838 brukt av Knud Ibsen. G. S.)

Thor Larsen, Daglønner og Inderst, g., 32
Anne Isaksd., g., 32
Isak Thorsen, s., 4
Karen Marie Thorsdatter, d., 1

Venstøb anden
matrikkel nr. 14. (Senere gnr 8, Venstøp.)
(Også kalt Venstøp Vestre.)

L.nr. 67. Venstøb annen.
Christen Larsen, Værksbetjent, g., 51
Karen M. Ingebretsd., g., 42
Martin Christensen, s., 13
Sophie Christensd., d., 10
Ingebret Christensen, s., 8
Jens Christensen, s., 3
Kirsten Larsd., mandens Søster, ug., 64

Karen Pettersd., Fattiglem, Inderst, e., 64

Pladse uden navn

Plads 1
Jahn Olsen Varme, Masovnmester, g., 66
Anne Paulsd., g., 72
Pederine Christensen, Huusholderske, 18
Andrea Olsd., tj., 18

Plads 2
Jacob Pettersen, Værksbetjent, g., 71
Gunhild M. Olsd., g., 70
Anne Cathrine Jacobsd., d., ug., 41
Andrea Jacobsd., d., ug., 39
Ole Petter Jacobsen, s., ug., 36
Jahn Pettersen, s., Contorbetjent, ug., 30
Gunhild M. Jacobsd., d., ug., 30
Torger Amundsen, tj., 18

Plads 3
Jacob Olsen, Snedker, g., 44
Adamine Hansd., g., 38
Karen Gurine Jacobsd., d., 11 ½
Olavus Høier Jacobsen, s., 9
Elise M. Jacobsd., d., 6
Hulda A. Jacobsd., d., 2
Pernille Jensd., tj., 19

Plads 4
Mads Madsen, Vægter, g., 59
Anne Sigurdsd., g., 68
Christian Østensen, deres dattersøn, 12
Peder Sørensen, Svigersøn, Hammersmed, g., 24
Marte Kirsten Madsd., g., 23

Plads 5
Knut Petter Christophersen, Knipsmed(?), g., 35
Karen Iversd., g., 34
Christopher Knudsen, s., 9 ½
Iver Knudsen, s., 4 ½
Niels Petter Knudsen, s., ½
Maren Haraldsd., tj., ug., 22

Plads 6
Ole Christiansen, Saugmester, g., 54
Anne Isaksd., g. 56
Rasmus Olsen, s., Snedker, 19
Inger M. Olsd., d., 16
Isak Olsen, s., 13

Plads 7
Ole Jensen, Hammersmed, g., 25
Mette Andrea Abrahamsd., g., 28
Kirsten Olsd., mandens Moder, e., fattiglem, 33
Jensine Jensd., hendes datter, 17

Plads 8
Rasmus Nielsen, Opgiver, g., 28
Ingeborg Gundersd., g., 29
Niels Rasmussen, s., 4
Hedvig Halvorsd., tj., 15

Huuse uden Jord

Huus 1
Berthe Nielsd., Fattiglem, e., 79

Huus 2
Niels Sivertsen, Hammersmed og farver, g., 28
Anne Dorthea Jensd., g., 24
Jens Christian Nielsen, s., 5 ½
Lars Severin Nielsen, s., 3
Berntine Nielsd., d., ¼
Anne Karine Pedersd., tj., 14

Huus 3
Else Maria Olsd., Fattiglem, e., 56

Huus 4
Halvor Aslaksen, Daglønner, g., 42
Hedvig Zachariasd., g., 44
Dorthea Halvorsd., d., 14
Christian Halvorsen, s., 11
Elise Halvorsd., d., 7
Hedvig Halvorsd., d., 4
Andreas Halvorsen, s., ½

Wenstøb nordre
matrikkel nr. 15. (Senere gnr 8, Venstøp.)

L.nr. 68. Opdyrket 10 Maal Jord.
Peder Danielsen, Selveier, g., 65
Maren Kirstine Aslaksd., g., 63
Maren Kirstine Pedersd., d., 35
Abraham Pedersen, s., 24
Ingeborg Pedersd., d., 20
Ingebret Jansen, tj., 20

(L.nr. 68c).
Peder Pedersen, Snedker, g., 34
Karen Olsd., g., 31
Maren Anne Pedersd., d., 8
Olava Pedersd., d., 5
Inger Andrea Pedersd., d., 2

L.nr. 69.
Ubeboet. Bruges af Ole Sigurdsen Erse.

L.nr. 70.
Ubeboet. Bruger Lars Iversen ved Fossum Møllebrug.

Niels Pedersen, Daglønner, g., 28
Anne Halvorsd., g., 43
Anders Christiansen, hendes børn, 19
Halvor Christiansen, hendes børn, 17
Ingeborg Marie Nielsd., d., 5
Maren Anne Nielsd., d., 2

L.nr. 71.
Ubeboet. Bruges af Peder Aamundsen i Solum.

Karen Gurine Christiansd., e., 35
Ingeborg Simonsd., d., 10
Karen Olsd., d., 1

Anders Olsen Nøglegaard, Daglønner, g., 43
Inge Marie Rasmusd., g., 43

Huuse uden Jord:

Huus 1
Rønnik Christensen, Daglønner, g., 46
Marthe Andersd., g., 40
Karen Rønniksd., d., 9
Andreas Rønniksen, s., 6
Maren Rønniksd., d., 6
Erik Rønniksen, s., 3
Anne Rønniksd., d., ½

Huus 2
Amun Thorstensen, Daglønner, g., 40
Karen Olsd., g., 36
Anne Amunsd., d., 6
Thorine Amunsd., d., 4
Ole Amunsen, s., 1/8
Marthe Olsd. (Amundsdatter?), 7.

Huus 3
Anders Nielsen, Daglønner, g., 67
Marthe Ingebretsd., g., 66

Niels Andersen, Bjælkehugger, g., 33
Karen Olsd., g., 33
Andreas Nielsen, s., 2

Huus 4
Peder Jahnsen, Møller, g., 33
Inger Pedersd., g., 33
Maren Carine Pedersd., d., 9
Johan Pedersen, s., 7
Ingebret Pedersen, s., 5
Anders Pedersen, s., 3
Anne Kirstine Pedersd., d., 1

L.nr. 72. Opdyrket 2 maal Jord.

Martin Christian Netz, Bankvægter, g., 52
Margaretha Andersd., g., 49
Ole Larsen, tj., 21
Maren Andrea Andersd., tj., 23
Anne Kirstine Hansd., tj., 10
Inger Larsd., Konens Moder, e., 90

En Ubeboet Parcel. Bruges af Halvor Larsen Buslaaten.

Hans Hansen Hentia, Inderst, Snedker, g., 27
Anne Cathrine Johannesd., g., 30
Hans Hansen, s., 5
Karen Jensine Hansd., d., 1

L.nr. 73.
Tolf Jensen, Selveier, g., 59
Elen Amundsd., g., 65
Inger Marie Hansd., tj., 16
Gunhild Olsd., Mandens Moder, e., 87

Niels Solvesen, Inderst, g., 28
Anne Marie Tolfsd., g., 28
Eline Martine Nielsd., d., 3

matrikkel nr. 42.
L.nr. 124. Nordre Wenstøb Skov
Ubeboet. Bruges af kammerherre Løvenskiold.

Bøe søndre
matrikkel nr. 18. (Senere g.nr.10, Bø.)

L.nr. 76. Bøe søndre.
Hans Knudsen, Leilænding, g., 43
Johanne Olsd., g., 37
Østen Hansen, s., 13
Thorine Hansd., d., 10
Maria Hansd., d., 7
Knud Hansen, s., 3
Ole Hansen, s., ½
Halvor Hansen, tj., 18

L.nr. 77. Bøe søndre.
Christen Christensen, Leilænding, g., 30
Maria Johannesd., g., 32
Christen Christensen, s., 3
Anne H. Christensd., d., ¾
Jacob Christensen, tj., 18
Aaste Halvorsd., tj., 16
Kirstine Alfsd., hans Moder, føderaadskone, e., 60

Ole Haraldsen, Inderst hos sin Broder, g., Anne Christensd., g., 27
Marthe K. Olsd., d., ¾

Bøe mellem
matrikkel nr. 19. (Senere g.nr.10, Bø.)

L.nr. 78. Bøe mellem.
Peder Hansen, Leilænding, e., 91
Ole Pedersen, s., g., 51
Karen Johannesd., g., 40
Elen Olsd., d., 17
Peder Olsen, s., 12
Anne Olsd., d., 10
Johannes Olsen, s., 8
Hans Olsen, s., 3
Ole Johannesen, ug., 24 (Svoger?)
Berthe K. Johnsd., tj., ug., 20

L.nr. 79. Bøe mellem.
Nils Christophersen, Leilænding, g., 35
Ragnild Hansd., g., 32
Jens Christophersen, Broder, ug., 22
Christopher Jensen, Fader, e., Føderaadsmand, 64
Maren Jensd., hands Søster, e., 56
Kirsten M. Haraldsd., tj., 15
Marthe Johannesd., Lægslem, ug., 84

Pladse
L.nr. 80.
9 Pladse under midtbøe som bruges af forskjellige Værks og Grubearbeidere.

Børødningen Pladse

Børønningen 1
Isak Jensen, Grubearb., ug., 21
Gurine Jensd., Søster, 14
Inger Karine Jensd., Søster, 12
Karen Kirstine Olsd., Moder, e., Pensionist, 48

Børønningen 2
Aslak Pedersen, Grubearb., g., 60
Ingeborg Sigurdsd., g., 59
Gunder Aslaksen, s., ug., 23

Børønningen 3
Lars Svendsen, Grubearb., g., 59
Helvig Ingebretsd., g., 59
Anne Larsd., d., ug., 29
Maria Larsd., d., ug., 27
Ingebret Larsen, s., 22
Jens M. Larsen, s., 18
Karen Larsd., d., 14

Børønningen 4
Hans Nielsen, grubearb., g., 42
Aslaug Johnsd., g., 40
Maria A. Hansd., d., 14
Niels Hansen, s., 12
Elise Hansd., d., 10
Maren D. Hansd., d., 8

Børønningen 5
Hans Larsen, Daglønner, g., 30
Maren Christophersd., g., 32
Maren E. Hansd., d., 1
Marthe E. Ingebretsd., tj., 18

Børønningen 6
Christen Madsen, Grubearb., g., 38
Inger Ingebretsd., g., 36
Anne Christensd., d., 12
Mads Christensen, s., 10
Ingebret Christensen, s., 7
Karen Christensd., d., 2

Børønningen 7 (Grønsten)
Anders Olsen, Grubearb., g., 26
Ingeborg Paulsd., g., 27
Ole Andersen, s., 1
Halvor Olsen, Broder, Krøbling, 18
Ole Olsen, Broder, 15
Karen Olsd., Søster, ug., 22
Ole Olsen, hendes søn, 1
Lars Olsen, Broder, g., Inderst, Daglønner, 24
Marthe Rasmusd., g., 26

Gjeteboen Plads
Lars Hansen, Grubearb., g., 62
Elen Ingebretsd., g., 56
Jens Larsen, s., ug., 27
Ingebret Larsen, s., 21
Karen Larsd., d., 15

Biørndalen Plads
Christian Nielsen, Grubearb., g., 37
Anne Abrahamsd., g., 34
Maren Christiansd., d., 9
Niels Christiansen, s., 7
Anne Christiansd., d., 4
Else Christiansd., d., 2
Else Abrahamsd., Moder, Fattiglem, e., 76
Aslak Ingebretsen, tj., 20

Bøe nordre
matrikkel nr. 20. (Senere g.nr.10, Bø.)

L. nr. 81. Bøe nordre.
Peder Madsen, Leilænding, g., 42
Maren Halvorsd., g., 50
Halvor Pedersen, s., 17
Anne Pedersd., d., 10
Ole Madsen, Broder, ug., 24
Hans Madsen, Broder, 16
Karen Gundersd., Stemoder, e., 61

L. nr. 82. Bøe nordre.
Hans Halvorsen, Leilænding, g., 67
Dorthe Olsd., g., 69
Andreas Olsen, Svigersønn, g., 39
Maren Hansd., g., 34
Niels Andreasen, s., 13
Tollef Thorstensen, tj., ug., 20
Anne T. Torkildsd., tj., ug., 23

L. nr. 83. Bøe nordre.
Helvig Olsdatter, Leilænding, e., 80
Ole Johannesen, s., g., 48
Ingeborg Larsd., g., 46
Johannes Olsen, deres Børn, ug, 22
Lars Olsen, deres Børn, 20
Anders Johannesen, tj., 17
Anne G. Simonsd., tj., ug., 28
Kirsten Hansd., tj., 17

Pladse
L.nr. 85.
7 pladse under Bøe nordre. Forskjellige Grube og Værksarbeidere.

Nisterød
Solve Olsen, Huusmand, g., 63
Ingeborg Jacobsd., g., 65
Jacob Solvesen, s., g., 34
Maren Halvorsd., g., 33
Ingeborg Jacobsd., d., 5
Margrethe Jacobsd., d., 3
Ole Jacobsen, s., 1

Gromstulen Pladse

Gromstulen 1
Ole Nielsen, Grubearbeider, g., 39
Kirstine Johannesdatter, g., 39
Maren Kirstine Olsd., d., 15
Karen Olsd., d., 13
Else Olsd., d., 10
Niels Olsen, s., 8
Johannes Olsen, s., 5
Anne Olsd., d., 3

Gromstulen 2
Gunhild Johannesdatter, e., 42
Hendes sønner i grubearbeid.
Jacob Johnsen, s., 18
Anne Maria Johnsd., d., 17
Hans Johnsen, s., 15
Else Johnsd., d., 12
Kirstine Johnsd., d., 10
Johannes Johnsen, s., 5
John Johnsen, s., 2
Gunhild Johnsd., d., 2

Gromstulen 3
Niels Christophersen, Grubearb., g., 29
Magnild Hansd., g., 25
Christopher Nielsen, s., 5
Maren Nielsd., d., ½
Maren Jensd., tj., ug., 23

Skriua Plads
Paul Aslaksen, Grubearb., e., 52
Aslaug Paulsd., d., 18
Karen Paulsd., d., 16
Inger Paulsd., d., 13
Aslak Paulsen, s., g., 24
Karen Pedersd., g., 23

Grønsteen

Grønsteen Plads 1
Maren Nielsdatter, e., 62
Hendes søn er i Grubearbeide.
Mads Andersen hendes søn, Grubearb., g., 23
Maren Olsd., sønnens gifte, g., 23

Grønsteen Plads 2
Svend Larsen, grubearb., g., 26
Marthe Hendriksd., g., 24
Lars Svendsen, s., 2

Grønsteen Plads 3?
Jens Pedersen, Grubearb., g., 61
Jørgine Andersd., g., 56
Karen M. Jensd., d., ug., 22
Østen Jensen, s., 20
Peder Jensen, s., 14

Lien Plads
Niels Jensen, Grubearb., g., 51
Anne Maria Madsd., g., 47
Christen Nielsen, s., ug., 25
Maren Nielsd., d., 19
Karen Nielsd., d., 14
Kirsten Nielsd., d., 12
Mads Nielsen, s., 9
Niels Nielsen, s., 7

Andre Pladse

Plass 1
Margrethe Jacobsdatter, Leilænding, e., 39
Anne S. Nielsd., d., 4
Jacob Nielsen, s., 2
Nella Nielsd., d., ½
Ingebret Nielsen, hendes Stesøn, ug., 24
Karen Knudsd., tj., 17
Mads Jahnsen, Føderaadsmand, e., 80

Plass 2
Jens Aslaksen, Grubearb., e., 54
Ingeborg Jensd., d., 25
Ole Jensen, s., 15
Inger Jensd., d., 13
Aslak Jensen, s., 10

Plass 3
Hans Isaksen, Grubearb., e., 53
Isak Hansen, s., 20
Ole Hansen, s., 17
Maria Olsd., tj., ug., 40

Plass 4
Niels Isaksen, Grubearb., g., 56
Asgjær Aslaksd., g., 56
Hans Nielsen, s., 12
Christopher Hansen, hendes søn, g., 27
Dorthe Eriksd., hans hustru, g., 24
Et udøbt Drengebarn.

Huus uden Jord:
Karen Jensdatter, e., 44
Karen H. Olsdatter, d., 15
Jens Olsen, s., 13

Kiise
matrikkel nr. 21. (Senere g.nr.11, Kise.)

L.nr. 86. Kiise søndre
Ole Eriksen, Leilænding, g., 50
Dorthe Ingebretsd., g., 55
Halvor Olsen, s., 17
Ole Olsen, s., 13
Anne Olsd., d., 10
Niels Eriksen, hans Broder, ug., 53
Anne H. Olsd., tj., ug., 24
Anne Larsd., hans Moder, e., 79

L.nr. 87. Kise nordre
Hans Halvorsen, Leilænding, g., 40
Gunhild Larsd., g., 43
Christen Hansen, s., 15
Margrethe Hansd., d., 12
Maren Hansd., d., 9
Halvor Hansen, s., 3
Hans Kittilsen, tj., ug., 29
Karen Halvorsd., tj., ug., 29

Pladse
L.nr. 88. 2 Pladse under Kiise (Rød).

Røepladsene

Røe 1
Erik Olsen, Daglønner, g., 28
Maria Andersd., g., 32
Karen Gundersd., hans Stedatter, 7
Gunder Eriksen, s., 1
Birthe Olsd., tj., 17

Røe 2
Gunder Jacobsen, Huusmand, e., 80
Jacob Gundersen, s., Daglønner, g., 40
Maren Andersd., g., 29
Anne M. Jacobsd., deres Barn, 9

Hoppestad nedre
matrikkel nr. 22. (Senere g.nr.12, Hoppestad.)

Hoppestad nedre.
L.nr. (89, 90, 91)a. (Senere bnr 1.)
Mogens Mogensen, Selveier, g., 52
Ingeborg Aslaksd., g., 54
Aslak Mogensen, s., 22
Peder Mogensen, s., 18
Anne Gurine Mogensd., d., 12

Hoppestad nedre.
L.nr. (89, 90, 91)b. (Senere br. nr. 2.)
Lars Christensen, Selveier, g., 54
Karen Madsd., g., 53
Christen Larsen, s., ug., 28
Mads Larsen, s., 20
Christian Larsen, s., 13
Maren Larsd., d., 10
Anne Nielsd., tj., 17

Hoppestad nedre.
L.nr. (89, 90, 91)c. (Senere br. nr. 3.)
Ole Christensen, Selveier, g., 50
Karen Halvorsd., g., 48
Lars Olsen, s., 8
Peder Larsen, tj., ug., 23
Oline Jensd., tj., ug., 20

Hoppestad nedre.
L.nr. (89, 90, 91)d. (Senere br. nr. 5.)
Niels Rasmussen, Selveier, g., 47
Karen Clausd., g., 41
Claus Mogensen, hans Svigerfader, e., Føder. 73
Christian Christophersen, tj., ug., 22
Pernille Nielsd., tj., 18
Hoppestad øvre
matrikkel nr. 23. (Senere g.nr.12, Hoppestad.)

L.nr. 92. Hoppestad øvre.(Senere br. nr. 8.)
Niels Christensen, Leilænding, g., 80
Karen Hansd., g., 70
Maren Nielsd., d., ug., 34

L.nr. 93. Hoppestad øvre.
Christopher Larsen, Leilænding, g., 47
Maria Davidsd., g., 41
Ingeborg Christophersd., d., 20
Anne Christophersd., d., 18
Kirsten Christophersd., d., 13
Gunhild Ab. Christophersd., d., 9
Margrethe Christophersd., d., 6
Elise Christophersd., d., 3
Hans Christophersen, s., ½
Johannes Hansen Fostersøn, 13
Real Andersen, tj., ug., 23

L.nr. 94. Hoppestad øvre.(Senere br. nr. 14.)
Abraham Halvorsen, Leilænding, g., 59
Anne Torkildsd., g., 59
Karen Abrahamsd., d., ug., 33
Ingeborg Abrahamsd., d., ug., 25
Ole Abrahamsen, s., 22
Juliana Halvorsd., Føderaadskone, e., 65.

Aas søndre
matrikkel nr. 24. (Senere gnr 13, Ås.)

L. nr. 95. Aas søndre. (De senere bruk nr. 1 og 2.)
Peder Beruldsen, Leilænding, e., 53
Inger Kirstine Pedersd., d., ug., 27
Aslak Pedersen, s., ug., 25
Karen Pedersd., d., 18
Lars Pedersen, s., 15
Maren Pedersd., d., 12
Peder Pedersen, s., 10
Karen Nielsd., Føderaadskone, e., 74

L. nr. 96. Aas søndre.(Det senere bruk nr. 3.)
Niels Olsen, Leilænding, g., 44
Maren Halvorsd., g., 41
Lars Nielsen, s., 16
Ole Nielsen, s., 14
Anne Marie Nielsd., d., 8
Christopher Nielsen, s., 6
Maren Nielsd., d., ¾
Gunhild Christophersd., Føderaadskone, e., 77
Maria Rasmusdatter, tj., ug., 21

Pladse
L. nr. 97. 7 Pladse under Aas søndre.

Aasjordet
Hans Tolvsen, Hammersmed, g., 45
Inger Johnsd., g., 43
Maren Johannesd., hendes Moder, har sit Føderaad fra Tolv Wenstøb, e., 73
Andrea Halvorsd., tj., 12

Holmen
Petter Casperg (Peter Casper Gäfvert), Hammersmed, g., 60
Lene Andersd., g., 68
Johannes Caspersen (Petersen), s., e., 29
Maria Johannesd., hans d., 6
Johan Peter Johannesen, s., 4
Andreas Johannesen, s., 2
Karen Andersd., tj., 20

Lars Caspersen (Petersen), Huusmand,
Inderst, g., 25
Marthe Gundersd., g., 26
Caroline Larsd., d., 2
Gunder Larsen, s., ¾
Anne Trondsdatter, tj., 19

Aashammer
Gunder Halvorsen, Hammersmed, g., 64
Anne Olsd., g., 56
Ole Gundersen, s., 19
Halvor Gundersen, s., 16
Anne Karine Gundersd., d., 12

Peder Gundersen, (s.), Huusmand, Inderst, g., 27
Elisabeth Arvesd., g., 27
Anne M. Pedersd., d., 3

Amund Andersen, Hammersmed, g., 24
Marthe Karine Waldemarsd., g., 27

Plads
Christen Hansen, Hammersmed, g., 23
Karen Andersd., g., 23
Hans C. Christensen, s., 1
Anne Olsd., hans Moder, e., 69

Kulten
Jørgen Waldemarsen, Hammersmed, ug., 24
Gurine Waldemarsd., Søster, 21
Ole Waldemarsen, Broder, 19
Thomas Waldemarsen, Broder, 14
Lars Waldemarsen, Broder, 11
Anne Olsd., Moder, e., 54

Erik Rasmussen, Hammersmed, g., 24
Karen K. Jørgensd., g., 23
Karen Eriksd., d., 1
Oline Clausd., tj., 10

Skomagerpladse

Skomagerplads 1
Christen Olsen, Daglønner, g., 68
Bergith Johnsdatter, g., 70
Ole Sørensen, Fostersøn, g., Hammersmed, 24
Anne Christiansd., g., 21
Ingeborg S. Olsd., d., 1

Skomagerplads 2
Hans C. Sørensen, Hammersmed, ug., 19 ½
Erik Sørensen, Broder, 17
John Sørensen, Broder, 14
Andreas Sørensen, Broder, 12
Lars Sørensen, Broder, 8
Ingeborg Pedersdatter, deres Moder, e., 47
Maren Hansd., 21 (tj.?)

Gaasehølen

Gaasehølen 1
Aslak Olsen, Huusmand, Verksarb. g., 31
Maren Larsd., g., 34
Ole Aslaksen, s., 8
Lars Aslaksen, s., 7
Inger Maria Aslaksd., d., 5
Jens Aslaksen, s., 2
Halvor Olsen, tj., 17

Gaasehølen 2
Halvor Bæruldsen, Huusmand, g., 50
Karen Nielsd., g., 56
Jens Halvorsen, s., ug., 25
Maren Halvorsd., d., ug., 25
Aslak Halvorsen, s., 18
Peder Halvorsen, s., 16

Pladsen
Halvor Johnsen, Huusmand, g., 61
Magnild Christensd., g., 60
Kirsten Halvorsd., d., 14
Lars Halvorsen, s., g., 27
Gurine Isaksd., g., 21
Inger K. Larsd., deres børn, 2
Isak Larsen, ders børn, ¼

Bakken u. Aas
Haagen Bæruldsen, Huusmand, g., 56
Karen K. Rasmusd., g., 49
Inger M. Haagensd., d., 19
Maren Haagensd., d., 12
Lars Haagensen, s., 5

Aas nordre
matrikkel nr. 25. (Senere gnr 13, Ås.)

L.nr. 98. Aas nordre. (Senere br. nr. 5.)
Halvor Isaksen, Leilænding, e., 66
Aslak Halvorsen, s., g., 29
Anne Madsd., g., 40
Halvor Isaksen, hans Stebørn, 14
Lars Isaksen, hans Stebørn, 12
Anne Isaksd., hans Stebørn, 9
Mads Aslaksen, s., 6
Isak Aslaksen, s., 3
Ingebret Halvorsen, tj., 22
Anne K. Johannesd., tj., 22

L.nr. 99. Aas nordre. (Senere br. nr. 6.)
Ole Halvorsen, Leilænding, g., 76
Inger Jensd., g., 60
Halvor Olsen, s., g., 35
Maren Simonsd., g., 39
Anne Gurine Halvorsd., d., 13
Ole Halvorsen, s., 10
Simon Halvorsen, s., 7
Karen Halvorsd., d., 4
Aslak Halvorsen, s., 2
Et udøbt barn
Anne Olsd., tj., 23
Ole Hansen, tj., 21
Dorthe Marie Halvorsdatter., Søster, ug., 67

Raasvald
matrikkel nr. 26. (Senere gnr 14, Rosvall)

L.nr. 100. Raasvald.
Engelbret Østensen, Leilænding, ug., 24
Karen Østensd., Søster, ug., 27
Lars Østensen, Broder, ug., 19
Østen Larsen, Fader, g., 56
Margrethe Engelbretsd., g., 48
Helge Olsd., tj., 17
Marthe Elingsd., Lægslem, ug., 78

Furuvold (Furuvald/Furuvall)
matrikkel nr. 27. (Senere gnr 15, Folevall.)

L.nr. 101(a.) Furuvold.
Ole Johnsen, Leilænding, g., 50
Hedevig Gundersd., g., 47
Maren Gurine Olsd., d., ug., 24
John Olsen, s., 17
Gunder Olsen, s., 11
Isak Abrahamsen, tj., ug., 41
Ellen Johnsd., tj., ug., 23

L.nr. 101(b.)
Ubeboet. Tilhører Ole Eriksen Kiise.

Huus uden Jord:
Abraham Isaksen, Legdslæm, g., 71
Maren Aslesd., Legdslæm, g., 75

Dyrkold
matrikkel nr. 28. (Senere gnr 16, Dyrkoll.)

L.nr. 103. (Nummeret utelatt i tellingen)
Rasmus Ingebretsen, Leilænding, g., 40
Maren Olsd., g., 30
Ingebret Rasmussen, s., 13
Jacob Rasmussen, s., 10
Ole Rasmussen, s., 7
Maren K. Rasmusd., d., 4
Lars Rasmussen, s., 1
Gunder Halvorsen, tj., 21
Ellen Rasmusd., tj., 16

Kaasa Plads
Halvor Jahnsen, Huusmand, e., 68
Ingeborg Halvorsd., d., ug., 27
Torborg Gundersd., Inderst, e., 41
Halvor Isaksen, s., 14
Gunder Isaksen, s., 5

Hagen Plads
Christen Christophersen, Huusmand, g., 38
Berthe Ingebretsd., g., 28
Christopher Christensen, s., 13
Maren Christensd., d., 12
Ingebret Christensen, s., 4
Lars Christensen, s., 2

Pladsen
Ole Halvorsen, Huusmand, g., 23
Johanne Johannesd., g., 26
Anne Olsd., d., 2
Maren Halvorsd., tj., 16

Gløsmyr
matrikkel nr. 29. (Senere gnr 17, Gløsmyr.)

L.nr. 104.
Christen Pedersen, Leilænding, g., 39
Maren Elisabeth Sigfridsd.("Siffrisdatter"), g., 39
Peder Christensen, s., 15
Hedevig M. Christensd., d., 13
Anne C. Christensd., d., 11
Lars Christensen, s., 10
Karen Christensd., d., 7
Gunder Christensen, s., 3

Haugerød
matrikkel nr. 30.(Senere g.nr.18 Haugerød vestre.)

L.nr. 105.
Halvor Larsen, Leilænding, g., 55
Ingeborg Hansd., g., 47
Ellen Halvorsd., d., ug., 25
Christopher Halvorsen, s., 20
Lars Halvorsen, s., 16
Ingeborg Halvorsd., d., 11
Maren Halvorsd., d., 6

Stulen
matrikkel nr. 31. (Senere gnr 19, Stulen.)

Stulen søndre
L.nr. 106a. (Senere bnr 1.)
Jens Olsen, Leilænding, g., 33
Ingeborg Olsd., g., 41
Anne Johnsd., hendes børn, 20
Aslak Johnsen, hendes børn, 17
Ole Johnsen, hendes børn, 14
Ingeborg Johnsd., hendes børn, 12
Maren Johnsd., hendes børn, 9
Christopher Jensen, deres børn, 5
Isak Jensen, deres børn, 3

Plads
Peder Aslaksen, Huusmand, g., 57
Berthe Marie Pedersd., g., 42
Peder Pedersen, s., 19
Gregorius Pedersen, s., 15
Ingebret Pedersen, s., 11
Gunhild Pedersd., d., 3

Stulen nordre
L.nr. 106b. (Senere br. nr. 2.)
Niels Olsen, Leilænding, g., 35
Ingeborg Simonsd., g., 35
Anne Nielsd., d., 1
Maren Christophersd., Svigermoder, e., 63
Hedevig Simonsd., Svigerinde, ug., 30
Peder Olsen, tj., 19

Rødningen Plads
Lucas Aslaksen, Huusmand, e., 62
Maren Lucasd., d., ug., 32
Abraham Lucasen, s., ug., 27
Gunhild Lucasd., d., ug., 21
Ingeborg Lucasd., d., ug., 19

Stulen vestre Plads
Gregorius Aslaksen, Huusmand, g., 51
Anne Halvorsd., g., 39
Aslak Gregoriusen, s., 14
Gunhild Gregoriusd., d., 11
Andrea Gregoriusd., d., 8

Holt øde
matrikkel nr. 32. (Senere gård nr. 20.)

L.nr. 107. (Senere br. nr. 1)
Halvor Halvorsen, Selveier, g., 72
Barbro Olsd., g., 78
Ingeborg Halvorsd., Søster, Blind, ug., 70

Ingebret Olsen, Inderst, g., 25
Karen Gundbjørnd., g., 34

L.nr. 108. (Det senere br. nr. 2) Ubeboet. Tilhører Fossum Værk.

Leikaas Plads
Rasmus Halvorsen, Selveier, g., 52
Anne Halvorsd., g., 41
Maren Rasmusd., d., ug., 25
Halvor Rasmussen, s., 8
Anne Rasmusd., d., 8

Liene Plads
Hans Sørensen, Huusmand, g., 40
Maren K. Halvorsd., g., 41
Anders Hansen, s., 11
Søren Hansen, s., 9
Hedevig Hansd., d., 6
Halvor Hansen, s., 3
Peder Hansen, s., ½

Moe
matrikkel nr. 33. (Senere gård nr. 21, Mo.)

Moe Søndre
L.nr. 109. (Senere br. nr. 1)
Niels Larsen, Leilænding, g., 36
Karen Jensd., g., 40
Maren Nielsd., d., 13
Jens Nielsen, s., 9
Karen Nielsd., d., 7
Lars Nielsen, s., 5
Gunhild Nielsd., d., 2
Udøbt Pigebarn, ¼
Christen Pedersen, tj., ug., 43
Karen Tollefsd., Lægdslem, ug., 44

Moe nordre
L.nr. 110. (Senere br. nr. 2.)
Lars Pedersen, Leilænding, e., 63
Maren Larsd., d., ug., 18
Peder Larsen, s., Inderst, g., 24
Ingeborg Olsd., g., 27
Jens Rasmussen, tj., 18
Sara Johannesd., tj., ug., 20

Pladse
L.nr. 111. (Senere br. nr. 3.)

Teigen søndre
Margit Pedersd., Huusmand, e., 68
Lars Jensen, s., Inderst, g., 27
Maren Jacobsd., g., 21
Maren Larsd., deres Barn, 2
John Thørkilsen (Jon Torkildsen), tj., 18
Ingeborg Tørgersdatter (Torgersd.), tj., 19

Teigen nordre (store)
Jacob Pettersen, Huusmand, g., 61
Karen Abrahamsd., g., 63
Ingeborg Jacobsd., d., e., 28
Jens Jensen, datter søn, 4
Karen M. Jensd., 10
Niels Pedersen, tj., 19

Flittig
Niels Pedersen, Huusmand, g., 34
Kirsti Olsd., g., 35
Anne Nielsd., d., 11
Ole Nielsen, s., 9
Peder Nielsen, s., 7
Jacob Nielsen, s., 5
Niels Nielsen, s., 2
Maria Pedersdatter, hans Svigermoder, e., 68
Ingeborg Olsd., Svigerinde, ug., 24
Peder Nielsen, tj., ug., 25

Brændsæter
(Brennseter)
Jacob Thorstensen, Huusmand, g., 53
Maren Larsd., g., 48
Jacob Jacobsen, s., 17
Thorsten Jacobsen, s., 11
Ole Jacobsen, s., 8

Ekoernrød 1 (Ekornrød)
Dorthe Maria Engelbrgtsd., Huusmand, e., 70
Simon Madsen, Inderst, g., 49
Maren M. Ingebretsd., g., 46
Østen Simonsen, s., 19
Halvor Simonsen, s., 17
Ingebret Simonsen, s., 13
Mads Simonsen, s., 11
Simon Simonsen, s., 8
Anders Simonsen, s., 5
Lars Simonsen, s., 2

Ekoernrød 2 (Ekornrød)
Rasmus Isaksen, Huusmand, g., 85
Aslaug Olsd., g., 85
Maria Rasmusd., d., ug., 45

Ole Rasmussen, s., g., 50
Ingeborg Thorstensd., g., 47
Gunhild Olsd., d., 18
Karen Olsd., d., 15
Thorine Olsd., d., 11
Anne Olsd., d., 5

Slettene
Rasmus Bærulsen, Huusmand, g., 49
Live Jacobsd., g., 50
Aslak Rasmussen, s., ug., 23
Inger Rasmusd., d., 21
Lars Rasmussen, s., 16
Rasmus Rasmussen, s., 14
Maren Rasmusd., d., 11

Flata
Anders Johnsen, Huusmand, g., 50
Maren Sørensd., g., 51
Johannes Andersen, s., ug., 22
Karen Andersd., d., 18
Niels Andersen, s., 13
Hans Andersen, s., 10
Anne Andersd., d., 7

Rødningen (Kaasa)
Marthe Hansd., Huusmand, e., 60
Simon Ingebretsen, s., ug., 25
Christopher Engelbrgtsen, s., 16

Svarverplads
Isak Gundersen, Huusmand, g., 32
Karen Jahnsd., g., 33
Jahn Isaksen, s., 8
Berthe D. Isaksd., d., 6
Maren Isaksd., d., 4
Udøbt Barn.
Ingebret Lucasen, e., 75
Anne Hansd., tj., 17

Sverrige (Sverige)
Aslak Halvorsen, Huusmand, g., 35
Selveier af Kutrød. (Kutterød u. Foss)
Anne Hansd., g., 34
Anne H. Aslaksd., d., 6
Ingeborg Aslaksd., d., 4
Hans Aslaksen, s., 2
Thone Gundersd., hans Svigerinde, e., 74
Maria Halvorsd., tj., ug., 20

Westermoe (Vestermo)
Ole Sigurdsen, Huusmand, g., 48
Inger Nielsd., g., 60
Inger Maria Olsd., d., ug., 23

Nykaas (Nykås)
Isak Sørensen, Huusmand, g., 45
Karen K. Bæruldsd., g., 46
Karen Isaksd., d., 6
Maria Isaksd., d., 3
Hedevig Isaksd., Moder, e., 82
Karen M. Halvorsd., tj., 15

Dybedal
matrikkelnr. 43.

L.nr. 125. (Senere br. nr. 5 under Oterholt.)
Peder Jensen, Selveier, g., 37
Svanaug Gundbjørnsd., g., 36
Jens Pedersen, s., 15
Maren Pedersd., d., 13
Kirsti Pedersd., d., 9
Sara Pedersd., d., 6
Niels Pedersen, s., 3

Eriksrød
matrikkel nr. 44. (Senere gård nr. 48.)

Eriksrød nordre
L.nr. 126. (Senere bnr 1.)
Ole Sigurdsen, Selveier, g., 44
Anne C. Nielsd., g., 46
Ole Olsen, s., 23
Nis Olsen, s., 20
Sigurd Olsen, s., 14
Andreas Olsen, s., 11
Marthin Olsen, s., 9
Anne K. Olsd., d., 6
Paul Olsen, s., 3
Sigurd Olsen, hans Fader, e., Føderaadsmand, 75

Huus uden Jord:

Huus 1 (Braanan)
Ole Olsen, Fattiglem, g., 70
Ingeborg Arntsd., g., Fattiglem, 76

Huus 2 (Plasstua)
Berthe Olsd., e., 56
Jacob Thommesen, s., Skomager, ug., 24
Ole Thommesen, s., Skomager, 21
Maren Thommesd., d., 17

Eriksrød søndre:
L.nr. 127. (Senere br. nr. 2.)
Ole Halvorsen, Leilænding, g., 56
Marthe Christiansd., g., 61
Ole Olsen, s., 22

Halvor Olsen, s., Inderst, g., 34
Anne Jacobsd., g., 32
Ole Halvorsen, s., 10
Karen Halvorsd., d., 7
Jacob Halvorsen, s., 5
Marthe Halvorsd., d., 2

Huus uden Jord:
Ole Thorstensen, Daglønner, g., 49
Ingeborg Jacobsd., g., 55
Gunhild M. Olsd., d., 15
Jacob Olsen, s., 10

Gaasehølen
matrikkel nr. 47. (Senere gård nr. 51.)

L.nr. 133a. (Senere bnr 1.)
Gunhild Pedersd., Huusmandsenke, e., 49
Aslak Tørgersen, s., 16
Peder Tørgersen, s., 13
Else Johnsdatter, Fattiglem, ug., 40

L.nr. 133b. (Senere br. nr. 2.)
Thron Gundersen, Daglønner, g., 30
Anne Andersd., g., 49
Johannes Thronsen, s., 2
Mathias Johannesen, Stedbarn, 11

Bøe vestre
matrikkel nr. 34. (Senere gård nr. 22, Bø i Luksefjell.)

L.nr. 112. Bøe vestre. (Senere bnr 1.)
Guldbrand Larsen, Leilænding, e., 69
Anders Guldbrandsen, s., 21
Karen Guldbrandsd., d., ug., 32
Lars Guldbrandsen, s., g., 26
Karen Larsd., hans hustru, g., 29
Berthe Maria Larsd., deres børn, 2
Lars Larsen, deres Børn, ¼
Anders Larsen, Skoleholder, ug., 54
Ragnild K. Andersd., tj., 18

L.nr. 113. Bøe vestre. (Senere br. nr. 2.)
Halvor Halvorsen, Leilænding, e., 72
Halvor Abrahamsen, s., Inderst, Skoleholder, 30
Thone Halvorsd., hustru, g., 26
Thorsten Thorstensen, tj., 18
Guro Kjøstelsd., tj., 19
Karen Larsd., tj., 17

Bøe østre
matrikkelnr. 35. (Senere gård nr. 22.)

L.nr. 114. Bøe østre. (Senere br. nr. 3.)
Anders Johnsen, Leilænding, g., 73
Karen Hendriksd., g., 68
Klemet Johannesen, Svigersøn, g., 33
Karen Andersd., d., hans hustru, g., 30
John Klemetsen, ders barn, 5
Ole Rollevsen, tj., 29
Karen Olsd., tj., 20
Karen Olsd., tj., 13

L.nr. 115. Bøe østre. (Senere br. nr. 4 "Lifjell".)
John Hansen, Leilænding, g., 35
Kristine Torkildsd., g., 52
Christen Olsen, tj., 15
Gunder Olsen, tj., 20
Maria Nielsd., tj., ug., 26
Anne Olsd., tj., 18
Inger Nielsd. Lægdslem, ug., 78

Sætret (i Luksefjeld)
matrikkel nr. 36. (Senere gård nr. 23, Luksefjell.)

Sætret søndre
L.nr. 116. (Det senere br. nr. 1, Luksefjell.)
Lars Olsen, Leilænding, g., 33
Anne Guldbrandsd., g., 29
Ole Larsen, s., 11
Berthe Maria Larsd., d., 8
Karen Larsd., hans Moder, e., 65
Halvor Olsen, tj., ug., 28
Inger Andersd., tj., ug., 29

Sætret nordre
L.nr. 117 (Rettet fra 116 til 117. G.S.)
(Senere br. nr. 2, Luksefjell.)
Niels Isaksen, Leilænding, g., 34
Gunhild Johannesd., g., 29
Isak Nielsen, s., 4
Karen Nielsd., d., 1
Ingeborg Nielsd., Stemoder, e., 64
Knud Kittilsen, tj., 22
Peder Jacobsen, tj., 17
Thorine Børesd., tj., 16

Rødningen
L.nr. 118. (Senere br. nr. 3, Luksefjell.)
Karen Olsd., Huusmandskone, e., 43
Kristine Christiansd., d., 18
Ole Christiansen, s., 15
Karen Christiansd., d., 11
Thorine Christiansd., d., 8
Maren Christiansd., d., 6
Abraham Abrahamsen, tj., 20

Gromstul
matrikkel nr. 37. (Senere gård nr. 24, Gromstul.)

L.nr. 119.
Erik Ingebretsen, Leilænding, g., 54
Karen K. Knudsd., g., 52
Ingebret Eriksen, s., 15
Inger M. Eriksd., d., 13
Lars Kittilsen, tj., 19
Berthe Olsd., tj., ug., 23
Anne Kittilsd., tj., ug., 27

Listul
matrikkel nr. 38. (Senere gård nr. 25, Listul.)

L.nr. 120.
Abraham Olsen, Leilænding, g., 30
Ingeborg Isaksd., g., 37
Karen Abrahamsd., d., 2
Christopher Halvorsen, tj., 20
Karen Isaksd., tj., 22
Karen Olsd., tj., 19

Grinelien
matrikkel nr. 39. (Senere gård nr. 45, Grindeli.)
Med 5 Pladser.

L.nr. 121.(Det senere br. nr. 1, Grindeli skog.)

Grinelien søndre
Anders Hansen, Huusmand, g., 68
Berthe Johnsd., g., 55
Abraham Andersen, s., 20
John Andersen, s., Krøbling, 16
Hans Andersen, s., 14
Hedvig Andersd., d., 13
Anne Gurine Olsd., Fattiglem, e., 36
Abraham Abrahamsen, s?, 10
Ole Olsen, uægte barn, 2

Grinelien nordre
Peder Johannesen, Huusmand, g., 29
Karine Olsd., g., 33
Johannes Pedersen, s., 9
Ole Pedersen, s., 5
Karen Pedersd., d., 3
Ingeborg Pedersd., d., ½
Knud Olsen, tj., 21
Margith Olsd., tj., 19

Kaasa
Sigurd Johnsen, Huusmand, g., 55
Else Torkildsd., g., 48
Ole Sigurdsen, s., 22
Karen Sigurdsd., 20
Maren Sigurdsd., 11
Maren Torkildsd., hans Moder, e., 78
Anne Jahnsd., Lægdslem, Sindsyg, ug., 48

Rødningen søndre (ytre)
Rasmus Olsen, Huusmand, g., 35
Maren Andersd., g., 45
Ingeborg Rasmusd., d., 13
Anders Rasmussen, s., 11
Ole Rasmussen, s., 9
Jacob Rasmussen, s., 7
Ellev Rasmussen, s., 4
Dorthe Halvorsd., Steddatter, 18
Anne Olsd., Føderaadskone, e., 84

Drengen
Ole Olsen, Huusmand, Fattige, g., 57
Ingeborg Rollevsdatter, g., 36
Ole Olsen,s., 11
Gurine Olsd., d., 7
Peder Olsen, s., 5
Halvor Olsen, s., 3
Ingeborg Olsd., d., 1

Trommerplads
matrikkel nr. 40. L.nr. 122.
Ubeboet. Tilhører Fossum.

Lille Økter skov
matrikkel nr. 41. L.nr. 123.
Ubeboet. Tilhører Kammerherren paa Fossum.

Henningsdalen (under Mo).
Hans Eriksen, Huusmand, g., 67
Margrethe Olsd., g., 55
Erik Hansen, s., 16
Karen Hansd., d., 13

Haukeroen (under Bø).
Ole Olsen, Huusmand, g., 43
Maren Jacobsd., g., 32
Ingeborg Olsd., d., 7
Ole Olsen, s., 3
Jacob Olsen, s., 1

Wassenden (under Mo).
John Olsen, Huusmand, g., 44
Dorthe Andersd., g., 38
Anders Johnsen, s., 12
Dorthe Johnsd., d., 10
Ole Johnsen, s., 8
Anne Olsd., d., 6
John Johnsen, s., 2
Ragnild Hansd., tj., 21

Hoppestul Af Sandsværd

Isak Larsen, Selveier, g., 60
Karen Olsd., g., 53
Maria Isaksd., d., ug., 21
Maren Isaksd., d., 16
Karen Isaksd., d., 13
Anders Andersen, tj., 22

Hoppestul af Sandsværd.

Niels Ingebretsen, Huusmand, g., 34
Anne Nielsd., g., 26
Ingebret Nielsen, s., 2
Karl Andersen, Daglønner, ug., 32

Store Økter (Senere gnr 40, Stor-Økter Skog.)
Af Saude. 4 Pladse.

Store Økter 1
Lars Olsen, Selveier, g., 57
Ingeborg Knudsd., g., 64

Fredrik Larsen, Inderst, g., 26
Maren Ingebretsd., g., 28
Ingeborg Fredriksd., d., 3
Ingebret Fredriksen, s., ¼

Isak Jørgensen, Inderst, g., 60
Berthe Larsd., g., 29

Økter øvre, Økterpladsen.
Niels Nielsen, Huusmand, g., 38
Gunhild Olsd., g., 36

Store Økter 3
Anne Olsd., Huusmandskone, e., 64
Ole Andersen, Inderst, g., 25
Dorthe Olsd., g., 26
Anders Olsen, s., 3
Aaste Johnsd., tj., 17

Bratstad
Niels Iversen, Skomager, g., 58
Kari Olsd., g., 57
Ole Nielsen, s., 20
Helge Nielsd., d., 17

Solum. (Senere g. nr. 39, Solum med skog.)
Ole Olsen, Leilænding, g., 30
Anne Hansd., g., 33
Berthe K. Olsd., d., 9
Ingeborg Olsd., d., 7
Karen Olsd.,d., 5
Gurine Olsd., d., 3
Ole Olsen, s., 1
Karen Knudsd., hans Moder, e., 63
Knud Larsen, tj., ug., 25
Ingeborg Ellefsd., tj., 19

Niels Hansen, Inderst, g., 38
Ingeborg Sørensd., g., 30
Halvor Nielsen, s., 4
Ole Nielsen, s., ¾

Godal med Lien. (Senere gnr 41, Godal Seter.)
Knud Olsen, Leilænding, g., 46
Gurine Thoresd., g., 33
Ole Knudsen, s., 15
Thore Knudsen, s., 12
Maren Knudsd., d., 9
John Knudsen, s., 6
Anders Knudsen, s., 3
Abraham Knudsen, s., ¼
Thore Olsen, Svigerfader, g., 71
Mari Olsd., Svigermoder, g., 72
Anund Olsen, tj., ug., 42
Grethe Pedersd., tj., 19

Lia Løkka. (Lialøkka, også kalt Bakhol)
Ole Ingebretsen, Huusmand, g., 48
Guri Helgesd.("Gurine" er feil.G.S.), g., 52
Live Olsd., d., 15
Johan Olsen, s., 12
John Olsen, ug., Daglønner, 31

Bæstul. (Senere g. nr. 42, Bestul)
Rasmus Johnsen, Leilænding, g., 46
Dorthe Nielsd., g., 43
John Rasmussen, s., 21
Ingeborg Rasmusd., d., 19
Niels Rasmussen, s., 17
Jacob Rasmussen, s., 10
Gunhild Rasmusd., d., 7
Ole Rasmussen, s., 4
Anne Rasmusd., d., 1
John Torkildsen, hans Fader, g., 77
Gunhild Rasmusd., hans Moder, g., 74
Maria Olsd., tj., 19

Dahle
(Senere g. nr. 43, Dale Seter med Høgeli)

Dahle øvre
Anders Andersen, Leilænding, e., 67
Anders Andersen, s., ug., 36
Hedevig Olsd., tj., e., 46

Dahle nedre
Torgrim Andersen, Leilænding, g., 57
Anne Andersd., g., 57
Halvor Torgrimsen, s., 12
Halvor Eriksen, tj., ug., 28
Anne Olsd., tj., 22
Maren Knudsd., tj., 20

Anders Nielsen, Inderst, Skomager, g., 32
Maren Torgrimsd., g., 20
Maren Nielsd., d., 2

Høgelie Plads. (Høgeli)
Ole Knudsen, Huusmand, g., 78
Anne Johnsd., g., 68
Abraham Olsen, dattersøn, 20
Marthe Olsd., tj., 21

Fekjend Plads. (Fekjan)
Ole Olsen, Leilænding, g., 40
Maria Jacobsd., g., 34
Gunhild Marie Olsd., d., 14
Isak Olsen, s., 9
Ole Olsen, s., 7
Jacob Olsen, s., 3
Karen Olsd., d., 1
Gunhild Olsd., Moder., e., 73

Haugedahl. (Senere g. nr. 44, Haugedal med Tuftedalen)

Haugedahl nordre. (Senere bnr 1.)
John Endresen, Leilænding, g., 30
Karen Marie Halvorsd., g., 38
Halvor Johnsen, s., 8
Klemmet Johnsen, s., 5
Anne Johnsd., d., 2
Ole Sigurdsen, tj., 20
Ingeborg Halvorsd., tj., 19

Haugedahl søndre. (Senere br. nr. 1)
Halvor Olsen, Leilænding, e., 49
Ole Halvorsen, s., 20
Ingebret Halvorsen, s., 18
Marthe Halvorsd., d., 16
Halvor Halvorsen, s., 14
Ingeborg Halvorsd., d., 10
Gunhild Olsd., hans Søster, ug., 57

Tuftedalen Af Saufde, Sogner til Saufde. (Senere br. nr. 3.)
John Hansen, Selveier, g., 35
Marthe Olsd., g., 34
Gunhild Sigurdsd., Stedbarn, 12
Christine Olsd., tj., 18

Aamodt. (Åmot, husmannsplass)
Ole Rønniksen, Huusmand, g., 90
Kari Knudsd., g., 57
Ole Olsen, s., ug., 24
Ingeborg Andersd., tj., 26

Brække 1. (Brekke) Af Sandsværd. Sogner til Sandsværd.
Anund Olsen, Selveier, g., 50
Grethe Olsd., g., 51
Ole Anundsen, s., ug., 25
Anund Anundsen, s., 23
Margith Anundsd., d., 21
Randine Anundsd., d., 19
Thorsten Anundsen, s., 17
Ole Anundsen, s., 14
Anne Grethe Anundsd., d., 11

Brække 2. (Brekke) Af Sandsværd. Sogner til Sandsværd.
Hans Olsen, Selveier, g., 56
Karen Pedersd., g., 55
Margith Hansd., d., ug., 27
Berthe G. Hansd., d., 10
Halvor Knudsen, tj., ug. 28

Otterholt
matrikkel nr. 45. (Senere gård nr. 49, Oterholt.)

Otterholt nordre
L.nr. 128. (Senere br. nr. 1, Oterholt.)
Ole Larsen, Leilænding, g., 63
Maren Olsd., g., 68
Anne Olsd., d., ug., 25
Ole Olsen, s., Daglønner, g., 32
Sara Jensd., g., 31
Jacob Olsen, deres Børn, 2
Lars Olsen, deres Børn, 1
Ingebret Jansen, tj., 18

Otterholt søndre
L.nr. 129. (Senere br. nr. 2, Oterholt.)
Niels Jensen, Leilænding, g., 34
Gunhild Olsd., g., 27
Ole Nielsen, s., 2
Kirsten Nielsd., 1
Gunhild Marie Nielsd., Steddatter, 7
Helge Tollefsd., Føderaadskone, e., 76
Anne Olsd., tj., 20

Orekaasen
L.nr. 130. (Senere br. nr. 3, Orekåsa)
Erik Christensen, Daglønner, g., 34
Maren Pedersd., g., 33
Niels Eriksen, s., 11
Peder Eriksen, s., 8
Christen Eriksen, s., 6
Anne Eriksd., d., 1

Karen Christensd., ug., 40
Ole Olsen, s., 9

Ingeborg Pedersd., Fattiglem, e., 56
Maria Pedersd., d., ug., 30

Orekaasen 2
L.nr. 130.
Aslak Eriksen, Daglønner, g., 59
Karen Reiersd., g., 42
Karen Aslaksd., d., ug., 34
Niels Aslaksen, s., Dagarbeider, ug., 24

Norig
L.nr. 131. (Senere br. nr. 4, Norge.)
Halvor Halvorsen, Daglønner, g., 43
Anne Pettersd., g., 46
Anne Gurine Halvorsd., d., 14
Helene Halvorsd., d., 10
Maren Halvorsd., d., 6
Pernille Halvorsd., d., 3

(Plassen Dypedal som i dag er br. nr. 5 under Oterholt, hadde l. nr. 125 og ble i F.T.1845
registrert som egen gård med matrikkel nr. 43.)

Aasen
Matrikkel nr. 46. (Senere gnr 50, Åsen.)

L.nr. 132a
Ole Tolvsen, Værksarbeider, g., 35
Karen Olsd., g., 30
Tollef Olsen, s., 8
Halvor Olsen., s., 7
Ole Olsen, s., s., 5
Kirstine Olsd., d., 3
Waldemar Olsen, s., 1

L.nr. 132b
Ole Halvorsen, Leilænding, g., 57
Kirsti Torkildsd., g., 52
Karen Olsd., d., 15
Ole Olsen, s., 13
Halvor Olsen, s., 22, Daglønner, g., 22
Anne Anundsd., g., 25
Anders Halvorsen, deres Barn, 1

Hjønnevald
matrikkel nr. 48. (Senere gnr 52, Jønnevall.)

Hjønnevald store
L. nr. 134. (Senere br. nr. 1, Jønnevall store.)
Tilhører Løvenskiold.
Nils Løvenskiold, Inderst, g., 56
Frue Anne Løvenskiold, g., 59
Inger Karine Johnsd., tj., 16

L.nr. 135. (Senere br. nr. 3, Jønnevallåsen.)
Ubeboet. Eies og bruges af Simon Danielsen som underbrug under Foss hovedgaard.

Plads:
Torkild Olsen, Daglønner, g., 26
Anne Malene Halvorsd., g., 23
Christen Hansen, e., Fattiglem, 71. I kosthold hos Torkild Olsen.

Huus uden Jord: (Portnerboligen. G.S.)
Halvor Rasmussen, Daglønner, e., 43
Hans Halvorsen, s., 15
Andreas Halvorsen, s., 13
Karen Andrea Halvorsd., d., 11
Johan Halvorsen, s., 3

Foss nordre
matrikkel nr. 49. (Senere gnr 53, Foss.)

L.nr. 136. (Senere br. nr. 1, Foss nordre.)
Simon Danielsen, Forpagter, g., 51
Maren Christine Christensd., Lund, g., 44
Karen Simonsd., d., 21
Sophie Hedvig Simonsd., 13
Kirsten Dorthea Simonsd., d., 11
Christen Gregorius Simonsen, s., 5
Lars Halvorsen, tj., 19
Ingeborg Larsd., tj., ug., 28
Anne Christensd., tj., ug., 24

Pladse:
Kverna Plads
Halvor Jacobsen, Huusmand, g., 57
Inger Eriksd., g., 55
Maria Halvorsd., d., 16

Gaasehølen
Halvor Reiersen, Daglønner, g., 54
Kari Olsd., g., 51
Bernhard Olsen, Pleiebarn, Fattiglem, 5

Gaasehølen 2
Anders Reiersen, Daglønner, g., 48
Maria Hansd., g., 45
Anne Gurine Andersd., d., 15
Ingeborg Maria Andersd., d., 13

Plads
Bruges af Jacob Iversen.
Niels Gundersen, Møllersmand, g., 26
Maren Kristine Iversd., g., 29
Anne Karine Nielsd., d., 1
Inger Gundersd., hans Søster, ug., 29

Plads
Jens Isaksen, Tømmermand, g., 52
Anne Margrethe Pedersd., g., 48
Andrea Jensd., d., 12
Isak Jensen, s., 7

Foss mellem
matrikkelnr. 50. (Senere del av gnr 53, Foss)

L.nr. 137a.
Ubeboet. Tilhører kjøbmand Hans Hauen i Skien.

L.nr. 137b. (Senere br. nr. 4, Foss mellom.)
Peder Johnsen, Skomager, g., 55
Johanne Hansd., g., 65
Berthe Kirstine, tj., 17
Ole Petter Andersen, Skomagerdreng, ug., 25

Peder Clausen, Møller, g., 33
Maren Pedersd., g., 29
Christian Pedersen, s., 8
Johanne Margrethe Pedersd., d., 5
Karen Pedersd., d., 2
Gunhild Maria Pedersd., d., 1
Karen Rasmusd., tj., 19

Skriua Plads
L.nr. 137c. (Senere br. nr. 5 under Foss.)
Ubeboet. Bruges af Anders Ingebretsen Lien og eies af Johannes Castbergsen.

Kaste Plads
L.nr. 137d. (Senere br. nr. 6. u. Foss)
Tilhører Daniel Aslaksen Tufte.
Anne Olsd., Huusmandskone, e., 47
Randi Olsd., Fattiglem, e., 67
Ole Knudsen, Daglønner, s., 18
Karen Knudsd., d., 16
Jacob Knudsen, s., 14
Niels Knudsen, s., 12

Kutterød
L.nr. 138. (Senere br. nr. 3, Foss, Kutterød.)
Ubeboet. Tilhører Aslak Larsen under Moe og bruges som underbrug.

Foss lille
matrikkel nr. 51.(Senere del av gnr 53, Foss.)

L.nr. 139. (Senere br. nr. 7 under Foss.)
Helge Larsen, Selveier, g., 58
Maren Johannesd., g., 56
Lars Helgesen, s., Daglønner, ug., 25
Karen Marie Helgesd., d., 21
Ingeborg Helgesd., d., 18
Johannes Helgesen, s., Daglønner, 16
Helvig Helgesd., d., 12
Huus uden Jord
Anne Rasmusdatter, ug., 63
Johan Andersen, s., Daglønner, ug., 29

Tufte
matrikkel nr. 52. (Senere gnr 54.)

L.nr. 140. Tufte. (Senere bnr 1.)
Daniel Aslaksen, Selveier, e., 55
Anne Elise Danielsd., d., 14
Inger Danielsd., d., 10
Karen Johannesd., tj., ug., 23
Caroline Christensd., tj., 15

L.nr. 141. Tufte. (Senere br. nr. 3, 4 og 5.)
Søren Pedersen, Haandværker, g., 25
Anne Abrahamsd., g., 22
Peder Sørensen, s., ½
Hanna Elise Maria Andersd., tj., 21

L.nr. 142. Tufte. (Senere br. nr. 6.)
Halvor Hansen, Selveier, g., 40
Inger Andersd., g., 45
Niels Halvorsen, s., 7
Anders Halvorsen, s., 5
Hans Halvorsen, s., 3
Søren Halvorsen, s., 1
Gurine Nielsd., hans Stedatter, 17
Karen Nielsd., hans Stedatter, 14
Maren Nielsd., hans Stedatter, 12

L.nr. 143. Tufte. (Senere br. nr. 8.)
Peder Sørensen, Selveier, g., 55
Inger Andersd., g., 52
Anders Pedersen, s., ug., 22
Gurine Andrea Pedersd., d., 19
Ingeborg Dorthea Pedersd., d., 13
Anne Anundsd., tj., 16

Pladse:
Mauraasen Plads
Isak Jahnsen, Skomager, g., 48
Maren Larsd., g., 49
Kirstine Isaksd., d., ug., 22
Lars Isaksen, s., 15
Peder Isaksen, s., 12
Andreas Isaksen, s., 9
Ole Isaksen, s., 6

Christian Olsen, Daglønner, g., 26
Gunhild Maria Olsd., g., 24
Sandbakken Plads
(Senere br. nr. 5 under Tufte.)
Niels Andersen, Værksarbeider, g., 31
Torine Eriksd., g., 33
Maren Nielsd., d., 8
Erik Nielsen, s., 5
Anders Nielsen, s., 2

Pladse

Aasen 1
(Senere br. nr. 16 under Tufte.)
Margrethe Gundersd., Huusmandskone, e., 69
Anne Pedersd., d., g., 37
Lars Andersen, Daglønner, hendes mand, g., 42
Andrea Larsd., d., 11
Peder Larsen, s., 1

Aasen 2
Johanne Jacobsd., Huusmandskone, e., 55
Jacob Knudsen, s., ug., Daglønner, 25
Kirsten Knudsd., d., 23
Ole Knudsen, s., Daglønner, 21
Gurine Knudsd., d., 15
Anne Knudsd., d., 13
Peder Knudsen, s., 9

Aasen 3
Bruges af Ole Halvorsen og Johanne Jacobsdatter som underbrug i fællesskab.
Ole Eriksen, Daglønner, ug., 29
Anders Eriksen, Broder, ug., 22
Karen Olsd., Moder, e., 53
Anne Olsd., Inderst, e., 30 (e.e. Halvor Christophersen Skiold. G.S.)
Christopher Halvorsen, s., 8

Lia Plads
Gunhild Larsd., Huusmandskone, ug., 70
Hans Christensen, Daglønner, e., 45
Anders Hansen, hans Søn, 15
Berthe Jacobsd., Inderst, ug., 50
Maren Bjergusd., Fattiglem, ug., 50

Huus med litt Jord
Johannes Torkildsen, Daglønner, ug., 25
Karen Torkildsd., Sødskende, ug., 27
Gjertrud Torkildsd., Sødskende, ug., 22
Anund Torkildsen, Sødskende, Lam, 13

Svarverpladsen
Ellev Olsen, Daglønner, g., 60
Berthe Andersd., g., 61
Maren Ellevsd., d., ug., 28
Berthe Andrea Olsd., hendes Datter, 7

Putten 1
Aslak Larsen, Huusmand, g., 48
Anne Andersd., g., 50

Putten 2.
Helene Andersd., Fattiglem, e., 52
Anders Sigurdsen, s., Fattiglem, 15
Andre Pladse

Plads 1
Anders Johnsen, Daglønner, g., 43
Berthe Isaksd., g., 48
Johannes Andersen, s., 20
Anne Gurine Andersd., d., 12

Plads 2
Tilhører Østen Larsen Dyrkold.
Andreas Madsen, Daglønner, g., 32
Maren Nielsd., g., 22
Gunhild Rasmusd., Fattiglem, e., 73

Huuse uden Jord

Huus 1
Aslak Pedersen, Daglønner, g., 28
Maria Andersd., g., 24
Peder Aslaksen, s., ½

Huus 2
Johannes Bjergusen, Daglønner, g., 34
Fredrikke Ingebretsd., g., 28
Karen Johannesd., d., 6
Gunhild Johannesd., 3

Anders Ingebretsen (Lien), Daglønner, g., 40
Karen Hansd., g., 57
Anniken Andersd., d., 16
Ingeborg Andersd., d., 14

Mauraasen 1
L.nr. 144a. (Senere br. nr. 10 u. Tufte.)
Jahn Bjergusen, Skrædder, e., 40
Karen Andrea Jahnsd., d., 11
Karen Olsd., Fattiglem, ug., 70

Mauraasen 2
L.nr. 144b.
Tilhører Daniel Aslaksen Tufte og bruges af Isak Jahnsen som Underbrug.
Ole Grimersen, Daglønner, g., 58
Kathrine Amundsd., g., 45
Berthe Olsd., d., 10
Anne Olsd., d., 7
Ole Olsen, s., 5
Maria Olsd., d., 3

Hjællen
matrikkel nr. 53. (Senere g. nr. 55, Hjellen.)

L.nr. 145. Opdyrket 4 Maal Jord.
Jahn Andreas Christiansen, ug., 25
Christine Christiansd., Søster, ug., 31
Anne Gurine Christiansd., Søster, ug., 23
Ole Johnsen, tj., 16

Limi
matrikkel nr. 54. (Senere gnr 56, Limi.)

L.nr. 146. Limi nordre.
Anders Nielsen, Selveier, g., 71
Eier Gunbjørnsdal i Gravlie district.
Karen Zachariasd., g., 61
Gunder Andersen, s., 29
Christian Andersen, s., 19
Karen Andersd., tj., ug., 30
Else Carine Guldbrandsd., tj., ug., 25
Maren Dorthea Thomasd., datterdatter, 8

L.nr. 147. Limi søndre. Opdyrket 20 maal Jord.

Peder Pedersen, Lensmand, g., 64
Anne Dorothea Christensd., g., 42
Peder Christian Pedersen, s., 17
Caroline Mathilde Pedersd., d., 16
Inger Dorothea Pedersd., d., 15
Marie Christine Pedersd., d., 12
Christen Andreas Pedersen, s., 11
Nicoline Dorothea Pedersd., d., 10
Else Helene Pedersd., d., 7
Christine Sophie Pedersd., d., 5
Andrea Pedersd., d., 4
Maren Jynge, tj., 16
Aase Gurine Abrahamsd., tj., 17
Inger Georgine Hansd., tj., ug., 25
Karen Wetlesd., tj., ug., 49
Ingebret Andersen, tj., 20
Amund Jørgensen, tj., 24
Lars Johannesen, tj., 28
Gunder Larsen, Arrestant, ug., 28
Abraham Aakelund, Arrestant, ug., 25
Grinie nordre
matrikkel nr. 56. (Senere g. nr. 57, Grini.)

L.nr. 148. (Senere bnr 1.)
Andreas Wattner Bomhoff, Skibsborger, g., 40
Dorothea Sophie, hustru, 29
Elisabeth Marie Bomhoff, Søster, ug., 41
Magdalena Christine Bomhoff, Søster, ug., 32
Caroline Christine Wattner, Fosterbarn, 8
Anders Johannesen, tj., ug., 35
Maren Jørgensd., tj., 23
Karen Olsd., tj., 19

L.nr. 149.
Anders Olsen, Selveier, g., 57
Margarethe Isaksd., g., 47
Inger Johanne Andersd., d., 21
Isak Andersen, s., 18
Sara Andersd., d., 8
Pernille Andersd., Fattiglem, Hans Moder, e., 84

Langgaard
L.nr. 150.
Ubeboet. Bruges af O. Paus paa Riising.
Grinie søndre
matrikkel nr. 57. (Senere g. nr. 57, Grini.)

L.nr. 151. (Senere br. nr. 4, 5, 6.)
Isak Hansen, Selveier, g., 71
Sara Gregoriusd., g., 72
Peder Jacobsen, tj., 17
Halvor Torkildsen, tj., 14
Anne Halvorsd., tj., 24

Huus uden Jord
Huus 1
Hans Isaksen, Skolelærer, g., 45
Maren Gurine Danielsd., g., 47
Isak Hansen, s., 17
Anne Sophie Hansd., d., 10
Simen Hansen, s., 8
Jørgen Pedersen, tj., 21
Marthe Pedersd., tj., 26

Huus 2
(Vassbrekka. G. S.)
Peder Sørensen, g., 64
Berthe Olsd., g., 52
Ole Pedersen, s., 19
Ingeborg Marie Pedersd., d., 16
Karen Sørensd., e., 77

Huus 3
Hans Fander, Skomager, g., 35
Inger Torgersd., g., 35
Tomine Marie Fander, d., 1

Huus 4
Niels Thorsen, Daglønner, g., 47
Maren Knudsd., g., 45
Niels Nielsen, s., 14

L.nr. 152. (Senere br. nr. 7, Grini søndre.)
Niels Sørensen, Selveier, g., 66
Ingeborg Margrethe Larsd., g., 82

Jørgen Thorbjørnsen, Inderst, Jordbruger, g., 53
Karen Marie Nielsd., g., 45
Ingeborg Marie Jørgensd., d., 21
Søren Jørgensen, s., 19
Maren Jørgensd., d., 14
Niels Jørgensen, s., 10

L.nr. 153.
Solve Ingebretsen, g., 57
Marthe Sørensd., g., 60
John Solvesen, s., 21
Anne Johnsd., tj., 23

L.nr. 154. (Senere br. nr. 10, Grini søndre.)
Skibscaptain Eckstorms Enke
Alison Kirstine f. Lieungh, e., 54
Pauline Eckstorm, d., 32
Alison Eckstorm, d., 30
Hanna Eckstorm, d., 29
Elise Eckstorm, d., 25
Paul Eckstorm, s., 23
Didrich Eckstorm, s., 14
Marthe Lieungh, Søster, ug., 57
Anne Petronelle Andersd., tj., ug., 28

Lars Halvorsen Aas, Lodbruger, g., 35
Anne Carine Pedersd., g., 40
Maren Carine Larsd., d., 11
Inger Andrea Larsd., d., 7
Halvor Larsen, s., 4
Peder Larsen, s., 2
Karen Andersd., tj., 14

En Plads. Ubeboet. Bruges af L. Jacobsen i Skien.

Wassbrække Plads
Claus Olsen, Bjælkehugger, g., 45
Petronelle Pedersd., g., 46
Anne Gurine Clausd., hans barn, 14
Gunder Clausen, hans barn, 13
Elen Clarine Clausd., hans barn, 12
Ole Clausen, s., 8
Elisabeth Clausd., d., 5
Christian Clausen, s., 3
Marie Andersd., (Abrahamsd. G.S.), e., 80.

L.nr. 155.
Ubeboet. Bruges af Boyesen i Skien.

Køita
L.nr. 156.
Ubeboet. Bruges af Chr. C. Eberhardt i Skien.

Grinimyren
L.nr. 157.
Ubeboet. Bruges af Solve Grinie.

Rising nordre
matrikkel nr. 58. (Senere også g. nr. 58.)

L.nr. 158.
Ubeboet. Bruges af Proust T. Rode.
Gjerpen Enkesæte.

Anne Thorsd., Fattig, e., 65

Rising søndre
matrikkel nr. 59. (Senere også g. nr. 58.)

L.nr. 159.
Ole Paus, Skipperborger, g., 80
Johanne Catharina Paus, g., 76
Marie Martine Paus, d., ug., 43
Christine Caroline (Pauline) Paus, d., ug., 41
Johan Altenburg Paus, sønnesøn, 12
Thore Johnsd., tj., ug., 46

L.nr. 160.
Ubeboet. Bruges af Boyesen i Skien.

Gjerpen Præstegaard
matrikkel nr. 60. (Senere gnr 59. Gjerpen store.)

L.nr. 161. (Senere bnr 1.)
Fredrik Rode, Provst og Sognepræst, g., 45
Anne Lucie Rode, g., 34
Olava Magdalene Rode, d., 10
Caritte Dorthea Rode, d., 9
Vilhelmine Elisabeth Rode, d., 7
Augusta Fredrikke Pauline Rode, d., 6
Villiam Ludvig Rode, s., 4 ½
Otto Fredrik Rode, s., 3
Ferdinand Christopher Rode, s., 1 ½
Petronelle Pettersen, Huusjomfru, ug., 45
Hans Pedersen, tj., g., 20
Ole Jørgensen, tj., ug., 23
Maren Gurine Kittilsd., tj., ug., 26
Marthe Karine Nielsd., tj., ug., 22
Gunhild Rasmusd., tj., ug., 30
Maren Jørgensd., tj., ug., 25
Ingeborg Andrea Ingebretsd., tj., ug., 22
Grethe Torstensd., tj., 18
Simon Pedersen, tj., 16

Vattenberg Plads
Niels Abrahamsen, Huusmand, g., 52
Kari Olsd., g., 49
Abraham Nielsen, s., ug., 23
Ole Nielsen, s., 16
Andreas Nielsen, s., 14
Johanne Sophie Nielsd., d., 11

Ødesneltved

Ødesneltved 1
Johan Solvesen, Huusmand, g., 33
Selveier i Berg.
Marthe Johnsd., g., 30
Lars Johansen, s., 11 ½
Marthe Marie Johansd., d., 10
John Johansen, s., 4
Ingebret Johansen, s., 1/8
Inger Jensd., Føderaadskone., Svigermoder, e., 75.
Niels Jensen, tj., ug., 25
Marthe Isaksd., tj., 20

Ødesneltved 2
Peder Isaksen, Huusmand, g., 57
Marthe Pedersd., g., 54
Gunhild Pedersd., d., ug., 27
Isak Pedersen, s., 18
Peder Pedersen, s., 15
John Pedersen, s., 12

Roligheden
Jacob Jahnsen, Huusmand, g., 35
Gurine Halvorsd., g., 46
Halvor Jacobsen, s., 8
John Johannesen. opfostringsbarn, 11

Bugodt
Even Olsen, Huusmand, g., 35
Selveier i søndre Kjær.
Johanne Torbjørnsd., g., 39
Ole Evensen, s., 8
Inger Evensd., Føderaadsk., hans Moder, e., 77
Thor Larsen, Føderaadsmand, e., 74

Gjerpen lille
Matr. nr. 61. (Senere br. nr. 60, Lagmannsgården.)

L.nr. 162.
Andreas Blom, Skipperborger, g., 59
Christiane Blom, g., 59
Hanna Blom, d., ug., 29
Elise Blom, d., ug., 27
Fredrik Blom, s., 22
Andrea Blom, d., 18
Marie Mayson, Pleibarn, 9
Isak Andersen, tj., 22
Anne Larsd., tj., 26
Ingeborg Larsd., tj., 22
Ingeborg Gjertsd., tj., 20
Mari Stenersd., tj., 29
Karen Christensd., tj., 18
Mads Knudsen, tj., 12

Berg Pladse
Berg 1.
Ubeboet. Ejes af Johan Solvesen og Ole Evensen.

Berg 2
Isak Larsen, Skomager, g., 40
Marie Anne Christensd., g., 32
Lars Isaksen, s., 8
Christen Isaksen, s., 4
Elen Margrethe Isaksd., d., 1

Berg 3
Ubeboet. Ejes af Niels Røsager og Tormo Kikud.

Huus uden Jord
Halvor Aslaksen, Daglønner, g., 38
Kirsten Halvorsd., g., 36
Inger Halvorsd., d., 14
Anne Halvorsd., d., 12
Aslak Halvorsen, s., 10
Halvor Halvorsen, s., 6
Maren Anne Halvorsd., d., 3
Inger Gundersd., hans Moder, e., 79

Hagen Plads
Søren Thorsen, Huusmand, g., 73
Berthe Hansd., g., 59
Hans Sørensen, s., 28
Thor Sørensen, s., 25
Johannes Sørensen, s., 23
Maren Sørensd., d., 20
Lars Sørensen, s., 15

Brække nordre
matrikkel nr. 62. (Senere g. nr. 61, Brekke.)

Hovedbygningen
L.nr. 163.
Simon Jynge, Kjøbmand, g., 42
Gerhardine, Augusta fød Hirscholm, g., 29
Anton Henrich Hirschholm, s., 9
Jomfru Marie Jensine Constance Hirscholm, Svigerinde, ug., 23
Jomfru Anne Bruun Quist, hans Tante(?),ug., 82

Niels Sophus Munch, Logerende, Buroutilsat, Blind, Pentionist, ug., 42
Anne Larsd., tj., ug., 24
Ingeborg Christophersd., tj., ug., 21
Johanne Sørensd., tj., ug., 30
Margrethe Henningsd., tj., Lægdslem, ug., 79
Margrethe Olsd., tj., 12
Erich Olsen Lie, tj., ug., 24

Grundopsiddere
(L.nr. 163.) (Hus eller små plasser u. nordre Brekke.)

Huus 1
Isak Hansen Nærum, Farvermester, g., 39
Bruger 2 ort, 14 skilling i nordre Ballestad.
Birthe Eriksd., g., 29
Hans Edvard Isaksen, s., 9
Johan Anton Isaksen, s., 6
Erik Bøhle Isaksen, s., 2
Georg Jessen Cudrio, Læredreng, ug., 20
Jens Amundsen, tj., 24
Dorthe Kirstine Olsd., tj., 26
Elisabeth Kirstine Gundersd., tj., Opfostringsbarn af Fattigvesen,16

Huus 2
Lars Rasmussen, Ølbrygger, g., 38
Maren Karine Hansd., g., 37
Sophie Hedvig Larsd., d., 15
Karen Marie Larsd., d., 10
Gerhardine Larsd., d., 7
Anne Mathea Larsd., d., 3

Huus 3
Anders Nielsen, Sjouer, g., 31
Maren Iversd., g., 33
Mariane Andersd., d., 10
Andrea Andersd., d., 7
Nicoline Andersd., d., 5

Huus 4
Ole Hansen, Dagarb., g., 48
Marthe Christensd., g., 52
Anne Marie Olsd., d., 15

Kirsten Marie Eriksd., Fattiglem, Logerende, e., 60

Huus 5
Lars Svenkesen, Dagarb., g., 28
Karen Marie Andersd., g., 33
Svenke Larsen, s., 3

Andreas Andersen, Dagarb., Logerende, ug., 23

Huus 6
Karen Aslaksd., e., 48
Ole Halvorsen, s., 12
Aslak Halvorsen, s., 8 ½
Niels Halvorsen, s., 5

Huus 7
Halvor Andersen, Tømmermand, e., 50

Huus 8
Sondre Gundersen, Vægter, g., 30 ½
Berthe Evensd., g., 33
Gunbertine Sondresd., d., 5
Elise Marie Sondresd., d., 2 ½
Johan Sondresen, s., ¼

Erik Halvorsen, Arbeidsmand, ug., 24

Huus 9
Christen Andersen Steensaasen, Tømmermd, g., 56
Anne Trondsd., g., 54
Trond Christensen, s., 11

Huus 10
Ole Isaksen, Smed, g., 41
Anne Rollefsd., g., 30
Hans Olsen, s., 15

Huus 11
Hans Tollefsen, Vægter, g., 47
Live Andersd., g., 50
Marthe Hansd., d., 15
Andreas Hansen, s., 12
Tollef Hansen, s., 9

Huus 12
Karen Svennungsd., Arbeidsqvinde, ug., 39
Thomas Thomasen, s., 8

Huus 13
Marthe Kirstine NN, Arbeidsqvinde, e., 45
Lars Eriksen, s., 16
Ingeborg Eriksd., d., 10

Huus 14
Ole Jensen, Vægter, g., 36
Karen Klemetsd., g., 52
Christian Knudsen, hans Stedbarn, 16
Knud Olsen, s., 11

Huus 15
Magnhild Nielsd., Arbeidsqvinde, e., 61

Huus 16
Anne Christine Saamundsd., e., 55
Berthe Marie Nielsd., d., 22
Maren Nielsd., d., 19
Johannes Nielsen, s., 15
Christine Nielsd., d., 10

Huus 17
Hans Nielsen, Sjouer, g., 22
Kirsten Marie Andersd., g., 22

Huus 18
Peder Johnsen Røe, Saugmester, g., 39
Gunhild Andrea Halvorsd., g., 39
Hanne Caroline Pedersd., d., 11
Ingeborg Jacobsd., Svigermoder, Fattiglem, Krøbling, e., 69.

Huus 19
Marcus Larsen, Dagarb., g., 52
Thorberg Johnsd., g., 56

Huus 20
John Johnsen Steensrød, Dagarb., g., 31
Karen Pedersd., g., 30
Johan Paulus Johnsen, s., 6 ½
Kirsten Johnsd., d., 4
Niels Otto Johnsen, s., 2

Huus 21
Inger Isaksd., Arbeidsqvinde, e., 29
Ole Olsen, s., 7
Isak Olsen, s., 4
Halvor Olsen, s., 2
Gurine Isaksd., hendes Fosterbørn, 11
Ole Isaksen, hendes Fosterbørn, 6

Huus 22
Andres Gundersen, Dagarb., g., 40
Anne Halvorsd., g., 31
Gunder Andresen, s., 15
Andreas Andresen, s., 1

Huus 23
Ole Olsen, Sjouer, g., 47
Anne Olea Olsd., g., 46
Christine Olsd., d., 14
Ole Olsen, s., 10
Christiane Olsd., d., 6

Huus 24
Ole Isaksen, Dagarb., g., 40
Kirsten Halvorsd., g., 40
Isak Olsen, s., 9
Maren Olsd., d., 5
Anne Kirstine Olsd., d., 1
Inger Isaksd., Fattiglem, e., 59

Huus 25
Jens Johannesen Huken, Dagarb., g., 54
Marthe M. Frederiksd., g., 55
Andrea Jensd., d., 19

Jens Jørgen Torkildsen Huken, Dagarb., ug., 25

Huus 26
Peder Olsen Marker, dagarb. paa Lande, g., 28
Ingeborg Kirstine Jensd., g., 23

Huus 27
Halvor Johnsen, Snedker, ug., 29

Huus 28
Anund Brønnildsen, Arbeider, g., 28 ½
Maren Aamundsd., g., 33
Brønnild Aamundsen, s., 1

Huus 29
Søren Nielsen Hynie, Saugmester, g., 29
Andrea Christensd., g., 30
Marthine Christiane Sørensd., d., 2

Ingeborg Halvorsd., tj.
(Det er usikkert hvor denne hører hjemme. G.S.)

Huus 30
Ole Aslaksen Berg, Dagarb., g., 43
Ingeborg Johnsd., g., 44
Andrea Olsen Berg, d., 13
John Olsen Berg, s., 6
Maren Anne Olsd., Berg, ¾

Huus 31
Halvor Jahnsen Kaasa, Bjælkehugger, g., 45
Birthe Kirstine Lorentzd., g., 42
Lars Halvorsen Kaasa, s., 17
Anne Kirstine Halvorsd., Kaasa, d., 14
Johannes Halvorsen Kaasa, s., 10
Andrea Gurine Halvorsd., Kaasa, d., 7
Andrea Halvorsd., Kaasa, d., 2

Huus 32
Hans Aslaksen Berg, Saugmester, g., 55
Thore Jacobsd., g., 57
Ole Hansen Berg, s., 16

Huus 33
Andreas Andersen Bommen, Saugmester, g., 39
Anne Larsd., Kjær, g., 56

Huus 34
Lars Andersen, Dagarb., g., 31
Maren Larsd., g., 32
Lars Andreas Larsen, s., 2
Birthe Halvorsd., tj., 12

Huus 35
Peder Sørensen, Reebslagerarbeider, g., 25
Birthe Pedersd., g., 34
Peder Pedersen, s., 3

Huus 36
Gunder Olsen, Sjouer, g., 57
Else Knudsd., g., 55
Knud Gundersen, s., Dagarb., ug., 22
Birgitha Gundersd., d., 16

Huus 37
Isak Andersen, Dagarb., g., 52
Lene Marie Larsd., g., 59
Anders Isaksen, Fiskehandler, ug., 26
Karen Marie Isaksd., d., ug., 21

Huus 38
Ebbe Stadsholm Raaberg, Skomager, g., 30
Anne Helene Isaksd., g., 29
Jens Jørgen Stadsholm Raaberg, s., 6
Andreas Stadsholm Raaberg, s., 2
Arne Pedersen, Skomagersvend, ug., 33 ½

Huus 39
Peder Pedersen Bougerøe, Tømmermand, g., 55
Ingeborg Nielsd., g., 58
Anne Karine Pedersd., d., ug., 27
Niels Pedersen, s., Dagarb., ug., 23
Maren Andrea Pedersd., d., 15
Maren Anne, datterbarn, 1 ½

Huus 40
Ole Olsen Falkum, Bjælkehugger, g., 40
Marthe Gundersd., g., 54
Gunhild Olsd. Falkum, d., ug., 20
Johanne Olsd. Falkum, d., 10

Huus 41
Anne Svartz, "Marketænterske"(?), g., 54
Hendes Mand fra hende i 3 aar.
Karl Petter Mortensen Werner, s., Sømand, 19
Severin August Møller, s., 9
Sivert Olsen Opsal, Logerende, Sømand, ug., 26

Huus 42
Peder Pedersen Wattenberg, Fattiglem, g., 49
Elen Marie Nielsd., Fattiglem, g., 63
Anders Pedersen Wattenberg, Fattiglem, s., 11

Huus 43
Ole Olsen Hobæk, Dagarb., g., 49
Mariane f. Saxild, g., 57

Brække søndre
matrikkel nr. 63.
Hovedbygningen
L.nr. 164. Bruges af Kjøbm. C. S. Myhre. (Jorda)

Carl Valentin Falsen, Amtmand over Bratsberg amt, g., 58
Fru Lovise Falsen, f. Kältenborn, g., 60
Enkefru Henriette Christensen, f. Falsen, d., e., 30
Carl Christensen, deres dattersøn, 3 ¾
Jens Wilhelm Rørdam, Kontorbetjent, ug., 27 ¾
Anders Abrahamsen Nygaard, tj., ug., 27
Johannes Werner Ryen, Kudsk, ug., 29
Johanne Marthea Caroline Møller, tj., ug., 28
Karen Dorthe Buchvald, tj., ug., 28
Cecilie Holmen, tj., 22

Grundsiddere
(Søndre Brekkejordet)

Plads
Bruger af skyld 2 Ort, af Bratsberg Matrik.no., l.nr. 195, kaldet Haugstedhaven

Svend Zacharias Thordsen, Huusmand med Fæste, g., 67
Karen Nielsd., g., 57
Reier Andreas Olsen, dattersøn, 14

Huus 1
Jacob Eriksen, Smedmester, g., 37
Bruger af Jordstykke af Bratsberg kaldet Myhren.
Ingeborg Sørensd., g., 39
Erik Jacobsen, s., 8
Søren Jacobsen, s., 6
Aastine Maria Jacobsd., d., 4
Abraham Jacobsen, s., 2
Erik Adolf Trondsen, Læredreng, ug., 21
Wellek Thordsen, Læredreng, ug., 23
Marthe Olsd., tj., 15

Huus 2
Anders Olsen Usterud, Dagarb., g., 60
Karen Johannesd., g., 73
Johan Andersen Usterud, s., ug., 29

Huus 3
Svend Olsen, Reebslagerarb., ug., 32
Maren Anundsd., Forlovede, ug., 31

Huus 4
Anders Zachariasen, Sjouer, g., 37
Anne Marie Olsd., g., 48
Lars Andersen, s., 9
Maren Andersd., d., 5

Huus 5
Maren Olsd., Fattiglem, e., 40
Inger Andrea Johnsd., d., 7
Johan Johnsen, s., ½

Huus 6
Thor Olsen Løberg, Hjulmager, g., 53
Selveier af skyld 12 skind i Gaarden Løberg.
Anne Thomasine Henriksd., g., 48
Henrik Thorsen Løberg, s., 24
Thomas Thorsen Løberg, s., 19
Hans Thomas Thorsen Løberg, s., 17
Gurine Thorsd., Løberg, d., 13
Jacob Thorsen Løberg, s., 8
Lars Thorsen Løberg, s., 6
Olava Thorsd., Løberg, d., 4

Huus 7
Henrik Evensen, Skomager, ug., 25
Inger Marie Andersd., Aulie, hans Forlovede, ug., 23

Bodil Gundersd., Inderst, ug., 29
Anne Marie Andersd., hendes Barn, 2

Huus 8
Anders Larsen Aulie, Skomager, e., 55
Karen Andersd. Aulie, d., 21
Ludvig Andersen Aulie, s., 18
Christine Andersd. Aulie, d.,17
Jørgen Andersen Aulie, s., 14
Anne Margrethe Andersd. Aulie, d.,13
Aslak Andersen Aulie, s., 11
Anders Andersen Aulie, s., 8
Martin Andersen Aulie, s., 3

Huus 9
Ole Pedersen Goberg, Tømmermærker, g., 34
Anne Larsd., g., 38
Inger Dorthea Olsd., d., 13

Huus 10
Hans Halvorsen, Vægter, g., 42
Helvig Jensd., g., 38
Jens Hansen, s., 9
Dorthea Hansd., 2

Huus 11
Gilius Hansen, Sjouer, g., 42
Albertine Kirst. Abrahamsd., hans Forlovede, 28
Ole Johan Olsen, hendes uægte barn, 2 ½
Niels Nielsen, hendes uægte barn, 1/3

Huus 12
Erik Simonsen, Skomager, g., 43
Anne Jacobsd., g., 50
Anne Larine Larsd., hans Steddatter, ug., 25

Huus 13
Christopher Johannesen Løkenberg, Saugmester, g., 40
Kirsten Christensd., g., 35
Elen Gurine Christophersd. Løkenberg, d., 7
Johan Christophersen Løkenberg, s., 3

Hans Jacob Johannsen Løkenberg, Matrods, g., 43
Marthe Marie Nielsd., g., 50
Ingeborg Gurine Hansd. Løkenberg, d., 16 ½
Niels Hansen Løkenberg, s., 13
Marthe Marie Hansd. Løkenberg, d., 11
Karen Hansd. Løkenberg, d., 8
Jacob Hansen Løkenberg, s., 6
Maren Kirstine Nielsd., Logerende, ug., 27


Huus 14
Ole Throndsen, Skomager, g., 48
Marie Olsd., g., 49
Karen Gurine Olsd., d., 10

Huus 15
Niels Andersen Bommen, Dagarb., g., 29 ½
Maren Andersd., g., 33
Anne Helvig Nielsd. Bommen, d., 5
Jacob Nielsen Bommen, s., 3
Kirsten Andrea Nielsd. Bommen, d., ½

Huus 16
Erik Christophersen, Skomager, g., 26
Marthe Nielsd., g., 37
Birthe Jørgine Jørgensd., Fattiglem, Svigermoder, e., 79

Huus 17
Niels Evensen, Bødker, g., 40
Anne Andersd., g., 43
Andreas Nielsen, s., 8
Et nylig fød endu udøbt pigebarn, 1/12

Huus 18
Anne Svendsd., Væverske, ug., 35

Huus 19
Ole Andersen, Dagarb., g., 48
Helvig Thorsd., g., 72
Monsine Nielsd., hans Stedbørn, ug., 24
Niels Nielsen, hans Stedbørn, Matrods, ug., 22
Nilie Carine Nielsd., hans Opfostringsbarn for fattigvæsenets Regning, 9

Huus 20
Christen Ingebretsen, Reberbahnearb., ug., 28
Maria Knudsd., hans Barndoms Pleimoder, e., 65
Lisbeth Hansd., dennes datter, ug., 22

Huus 21
Peder Pedersen, Matrods, g., 38 ½
Inger Andersd., g., 49
Andreas Pedersen, s., 13
Peder Pedersen, s., 10 ½
Østen Andersen, Logerende, ug., 22

Huus 22
Anne Isaksd., Fattiglem, ug., 68

Huus 23
Anne Eriksd., Fattiglem, Stum og Døv, ug., 70

Huus 24
Søren Jespersen, Skomager, ug., 35
Marthe Gulliksd., hans Forlovede, ug., 33
Maren Christine Olsd., dennes uægte Barn, 5 ½

Huus 25
Thomas Svendsen, Skrædder, g., 32
Elen Holjesd., g., 35
Sivert Thomasen, s., 6
Hans Bernhard Thomasen, s., 2 ½
Niels Holjesen, Svoger, Læredreng, 18

Huus 26
Christen Danielsen, Dagarb., g., 37
Ingeborg Jacobsd., g., 50
Thomas Thomasen, hans Stedsøn, Dagarb., 21
Rasmus Christensen, s., 12
Daniel Christensen, s., 10

Huus 27
Peder Zachariasen, Dagarb., g., 29
Maren Olsd., g., 22
Zacharias Andersen, hans Fader, e., 66

Huus 28
Ole Michelsen, Fattiglem, e., 74

Huus 29
Anne Marie Olsd., Fattiglem, ug., 62

Huus 30
Andreas Amundsen, Skolelærer, g., 54
Marthe Marie Svendsd., g., 34
Petronelle Magdalene Andreasd., d., 3 ½
Svend Amandus Andreasen, s., ½

Huus 31
Anund Brønnildsen, Dagarb., g., 43
Sara Isaksd., g., 43
Isak Anunsen, s., 13
Andreas Anundsen, s., 8
Gunhild Marie Anundsd., d., 2 ½

Huus 32
Aslaug Larsd., Fattiglem, ug., 57

Huus 33
Peder Olsen Hvalebøe, Snorslager, g., 47
Nicolea Larsd., g., 44
Olavus Pedersen Hvalebøe, s., 19
Mariane Pedersd., Hvalebøe, d., 16 ½
Bodel Rebbi Pedersd., Hvalebøe, d., 12
Lars Pedersen Hvalebøe, s., 10
Nicolea Pedersd., Hvalebøe, d., 8
Peder Pedersen Hvalebøe, s., 4
Søren Pedersen Hvalebøe, s., 1

Huus 34
Simon Gulliksen, Dagarb., g., 56
Anne Nielsd., g., 50
Inger Marie Simonsd., d., 22

Ingeborg Pettersd., Lægdslem, e., 80


Huus 35
Claus Abrahamsen, Dagarb., g., 43
Cathrine Ellefsd., g., 44

Huus 36
Peder Christensen Wenstøb, Snedkermst., g., 47 ½
Christiane Nicoline f. Hersleb, g., 46
Christen Pedersen Wenstøb, s., 18
Hendrich Pedersen Wenstøb, s.,16
Tollef Pedersen Wenstøb, s.,11
Maren Sophie Pedersd., Wenstøb, d., 7
Karen Elise Pedersd., Wenstøb, d., 2

Huus 37
Hans Jørgen Olsen, Dagsrb., g., 25
Anne Hansd., g., 26
Ole Hansen, s., 2
Hans Andreas Olsen, s., ¼

Huus 38
Gunder Eriksen, Tømmermand, g., 52 ½
Katrine Andersd., g., 56 ½
Ernst Gundersen("Arnst"), s., 22
Ole Petter Gundersen, 16

Huus 39
Guri Knudsd., e., 64
Karen Amundsd., d., 28 ½
Amund Amundsen, s., Matrods, 24 ½
Ole Haraldsen, Logerende, Matrods, ug., 24 ½

Huus 40
Hans Olsen, Sjour, g., 45
Karen Olsd., g., 45
Ane Gurine Hansd., d., 19
Isak Hansen, s., 9

Huus 41
Marthe Nielsd. Rustan, Fattiglem, e., 46
Nicolai Christensen, s., 18
Christian Christensen, s., 15 ½
Aslak Christensen, s., 12
Johan Jørgen Christensen, s., 9 ½

Huus 42
Ole Andersen, Sjour, g., 56
Inger Marie Thorsd., g., 56
Karen Andrea Olsd., d., ug., 26
Elise Ellefsd., datterdatter, ¼

Huus 43
Gunhild Marie Olsd., Fattiglem, e., 67
Hans Jacob Larsen, s., Daglønner, ug., 20

Huus 44
Inger Jørgensd., Nomme, e., 62
Anders Olsen, s., Dagarb., ug., 23

Huus 45
Halvor Olsen, Dagarb., g., 40
Anne Isaksd., g., 27
Anne Maline Halvorsd., d., 17
Olea Halvorsd., d., 11
Anne Dorthea Halvorsd., d., 3
Karoline Halvorsd., d., 1

Frogner nordre
matrikkel nr. 64. (Senere gnr 62, Frogner.)

L.nr. 165a.
Ubeboet. Eies af Andreas Blom.

L.nr. 165b
Ole Olsen, Selveier, Daglønner, g., 53
Dorthe Olsd., g., 55

L.nr. 165c
Ubeboet. Eies af Mads og Gunder Pederssønner.

L.nr. 165d
Christopher C. Blom, Kjøbmand i Skien.
Plads
Jens Thorsen, Huusmand, g., 59
Kristine Jacobsd., g., 61
Anne Marie Pedersd., Pleiebarn, 14
Maren Fredriksd., tj., 19

Frogner søndre
matrikkel nr. 65. (Senere gnr 62, Frogner.)

L.nr. 166.

Pladse

Plads 1
Hans Isaksen, Huusmand, g., 52
Oldermand hos C. H. Blom paa frogner.
Inger Andersd., g., 45
Ingeborg Marie Hansd., d., 18
Isak Hansen, s., 12
Berthe Hansd., d., 10
Andreas Hansen, s., 4
Karen Throndsd., tj., ug., 38.
(Tjenestepige hos C. H. Blom.)

Plads 2
Anund Halvorsen, Huusmand, g., 38
Karen Olsd., g., 33
Halvor Anundsen, s., 3
Gurine Anundsd., d., 1
Gunhild Pedersd., tj., 15

Plads 3
Halvor Thorsen, Huusmand, g., 67
Kirsten Larsd., g., 63
Johannes Halvorsen, s., 29
Isak Halvorsen, s., 23
Lars Halvorsen, s., 21
Thor Halvorsen, s., 18
Gaupaas

Gaupaas Plads 1
Knud Johannesen, Huusmand, e., 72
Gunder Knudsen, s., ug., 30
Andreas Knudsen, s., 20
Berthe Marie Knudsd., g., 32
Hendes Mand tjener hos Provst Rode og er der anført.
Christian Hansen, hendes søn, ½
Inger Karine Eriksd., tj., 26

Gaupaas Plads 2
Erik Andersen, Huusmand, g., 48
Maren Olsd., g., 53
Anne Jørgensd., hans stedbørn, ug., 25
Johanne Jørgensd., hans stedbørn, 16

Frogner Myr
L.nr. 167.
Knud Jacobsen, Arvefast-eier, g., 53
Groe Olsd., g., 48
Jørgen Pedersen, hans stedsøn, 15
Jacob Knudsen, s., 13
Ingeborg Knudsd., d., 7

Bratsberg
matrikkel nr. 66. (Senere g. nr. 63.)

Bratsberg Hovedgaard
L.nr. 168. (Senere bnr 1.)
Karen Marie Nielsd., Leilændingskone, e., 61
Anne Marie Nielsd., d., 20
Jacob Olsen, tj., 23
Syver Olsen, tj., 20
Gundborg Olsd., tj., ug., 45

Gaard uden Jord:
Bruger Jordvei under Bratsberg l.nr. 170 og 199.
Georg Petersen, Procurator, g., 42
Thora Petersen, (f. Resch), g., 32
Maren Christiane Petersd., d., 12
Bernt Holm Petersen, s., 10
Mathilde Elisabeth Petersd., d., 8
Georg Henrik Petersen, s., 6
Harald Petersen, s., 4
Gutorm Petersen, s., 2
Jomfrue Gunløde Resch, hans Svigerinde, ug., 30
Ellef Jensen, tj., ug., 28
Ingeborg Ingebretsd., tj., ug., 24
Anne Kirstine Halvorsd., tj., ug., 24
Ingeborg Hansd., tj., ug., 26

En Parcel (af l.nr. 168):
Ubeboet. Bruges af Enken Anne Maria paa Mæla.

L.nr. 169a. (Senere br. nr. 2.)
Ubeboet. Bruges af Snedker Tollef (Kittilsen) Hildal paa Bratsbergklev.

L.nr. 169b. (Senere br. nr. 3.)
Ubeboet. Bruges af Skolelærer Johannes Guldbrandsen paa Br.klev.

L.nr. 170.(Senere br. nr. 4.)
Ubeboet. Bruges af Procurator Petersen.

Sanssouci
L.nr. 171. (Senere br. nr. 5.)
Ubeboet. Bruges af Underfoged Aamodt i Skien.

Huus uden Jord:
Lars Halvorsen, Daglønner, g., 36
Anne Margrethe Solvesd., g., 34
Inger Marie Larsd., d., 6
Karen Sophie Larsd., d., 3

Elsdyrstykket no.1
L.nr. 172. (Senere br. nr. 6.)
Ubeboet. Ubeboet. Bruges af Underfoged Aamodt i Skien.

Elsdyrstykket no.2
L.nr. 173. (Senere br. nr. 7.)
Ubeboet. Bruges af Høker Gunnuld Thygesen i Skien.

Huus uden Jord:
Ole Andersen, Daglønner, g., 46
Ingeborg Thorstensd., g., 46
Halvor Olsen, s., 13
Ole Olsen, s., 11
Kittil Olsen, s., 8
Anne Marie Olsd., d., 5

Bratsberg
L.nr. 174.(Senere br. nr. 8, Bratsberg.)
Peder Olsen Holm, Snedkermester, g., 44
Anne Sophie Andersd., g., 38
Hans Børn i første Ægteskab:
Ingeborg Kirstine Pedersd. Holm, d., ug., 22
Maren Olava Pedersd. Holm, d., 20
Kirsten Marie Pedersd. Holm, d., 13
Andrea Pedersd. Holm, d., 8
Carl Pedersen, deres barn, 2
Jens Pedersen, Snedkerdreng, 22
Thorsten Olsen, Snedkerdreng, 19

L.nr. 175. (Senere br. nr. 9, Bratsberg.)
Ubeboet. Bruges af Poul Niesen Løberg paa Bratsbergklev.

L.nr. 176. (Senere br. nr. 10, Bratsberg.)
Ubeboet. Bruges af Peder Drengsen paa Br. Klev.

L.nr. 177. (Senere br. nr. 11, Bratsberg.)
Ubeboet. Bruges af Enken Marthe Marie Frogner i Skien.

L.nr. 178. (Senere br. nr. 12, Bratsbergskogen.)
Ubeboet. Bruges af Knud (Isaksen) Bommen paa Br. klev.

Bratsbergskouen
L.nr. 179. (Senere br. nr. 13. Bratsbergskogen.)
Isak Halvorsen, Saugmester, g., 43
Maren Fredriksd., g., 43
Fredrik Anton Isaksen, s., 16
Halvor Isaksen, s., 11
Ingeborg Johanne Isaksd., d., 9
Henrik Isaksen, s., 4

L.nr. 180. (Senere br. nr. 14, Bratsberg.)
Ubeboet. Garver John Olsen i Skien bruger Jordveien.

L.nr. 181. (Senere br. nr. 15, Grobakken.)
Et Jordstykke. Ubeboet. Bruges af Gunder Follaug paa Bratsbergkleven.

L.nr. 182. (Senere br. nr. 16, Hellet.)
Ubeboet. Bruges af Ole Johannesen i Skien.

Myhren
L.nr. 183. (Senere br. nr. 17.)
Knud Larsen, Saugmester, g., 38
Anne Isaksd., g., 41
Lars Knudsen, s., 12
Anne Marie Knudsd., d., 10
Maren Knudsd., d., 7
Isak Knudsen, s., 4
Ole Knudsen, s., ½

Skogen
L.nr. 184. (Senere br. nr. 18, Skauen.)
Isak Isaksen (Løberg), Saugmester, g., 35
Kirsten Larsd., g., 35
Marie Anne Isaksd., d., 10
Isak Isaksen, s., 7
Gurine Marie Larsd., "hs. svigerdatter" 14 (må vel være hans steddatter?)

Bratsberg
L.nr. 185. (Senere br. nr. 19, Bratsberg.)
Hans Jacobsen Follaug, Leilænding, g. 56
Karen Marie Nielsd., g., 71
Ingeborg Hansd., d., e., 32
Andreas Hansen, s., ug., 26
Karen Marie Nielsd., sønnedatter, 4
Gurine Jensd., tj., 17

Huus uden Jord
Niels Hansen, Daglønner, g., 30
Hansine Bjørnsd., g., 39
("Sønnedatteren" ovenfor er deres barn.)
Holmene
L. nr. 186. (Senere br. nr. 20, Holmen (Bekkelund.))

Ubeboet. Bruges af O. Usterud og Smed Jacob Eriksen paa Bratsbergklev.

Myre
L.nr. 187. (Senere br. nr. 21, Myre.)
Halvor Borgersen, Saugmester, g., 40
Anne Henriksd., g., 23
Marie Halvorsd., s., ½
Marthe Halvorsd., tj., ug., 38

Bratsberg
L.nr.188. (Senere br. nr. 22.)
Ubeboet. Bruges af Organist Johnsen i Skien.

L.nr. 189.
Ubeboet. Bruges af Enken Karen Bratsberg.

L.nr. 190. (Senere br. nr. 23.)
Ubeboet. Bruges af Lukas Thorsen i Skien.

Frognerpladsen
L.nr. 191.
Ubeboet. Bruges af Sadelmageren Colbergs Enke i Skien.

Huus uden Jord:
Niels Kittelsen, Daglønner, g., 49
Pernille Pedersd., g., 52
Gregorius Nielsen, s., 16

Peder Nielsen, Inderst, Daglønner, g., 25
Aslaug Olsd., g., 23

L.nr. 192.
Ubeboet. Kilen og et Jordstykke under Follaug.
Bruges af Skipper Stribolt og Ole Follaug.

L.nr. 193. Bratsberg.
Ubeboet. Bruges af Colbergs Enke og Daniel Pedersen.

L.nr. 194. Toften og et Jordstykke.
Ubeboet. Bruges af Knud Halvorsen og Chr. H. Blom.

L.nr. 195. Haugstedhagen.
Ubeboet. Bruges af Svend (Zacharias) Thorstensen Brækkejordet.

L.nr. 196. (Det senere br. nr. 27.)
Kapitteljordet, halve Hestehaugen og et Jordstykke.
Ubeboet. Bruges af Chr. H. Blom i Skien.

L.nr. 197. Langeland, Doctorstykket og halve Hestehaugen.
Ubeboet. Bruges af Apotheker Mülertz Enke i Skien.

Huus uden Jord:
Sigurd Halvorsen, Daglønner, g., 44
Elisabeth Olsd., g., 43
Halvor Sigurdsen, s., 18
Ole Sigurdsen, s., 15
Karen Kirstine Sigurds., d., 12

L.nr. 198. (Senere br. nr. 29, Bratsberg.)
Ubeboet. Bruges af Organist Johnsen i Skien.

L.nr. 199. (Senere br. nr. 30, Bratsberg.)
Ubeboet. Bruges af Procurator Petersen.

En Parcel.
Ubeboet. Bruges af Procuratoren.

Huus uden Jord
Tolv Nielsen, Daglønner, g., 43
Ingeborg Tiostolfsd., g., 43
Ingeborg Tolvsd., d., 15
Ole Tolvsen, s., 12
Maren Tolvsd., d., 9
Halvor Tolvsen, s., 6
Kirstine Tolvsd., d., 3
Hans Tolvsen, s., 1

Skougen Plads
L.nr. 200. (Senere br. nr. 31, Skauen.)
Christen Pedersen, Leilænding, e., 71
Peder Christensen, Saugmester, g., 37
Berthe Nielsd., g., 33
Christian Pedersen, s., 2
Karen Maria Pedersd., d., ½
Marthe Andersd., tj., 20

En Parcel:
Johannes Johnsen, Daglønner, g., 49
Pernille Aslaksd., g., 66
Ingeborg Andrea Johannesd., d., ug., 25
Aslak Johannesen, s., ug., 22

Bratsberg
L.nr. 201. Bratsberg.
Borger Halvorsen, Daglønner, g., 68
Sigrid Mortensd., g., 69
Kirsten Borgesd., d., ug., 26
Halvor Johnsen, dattersøn, 12

Skougen Plads
(og et Jordstykke.)
L.nr. 202. (Ekornrød)
Thor Andersen, Tømmermand, g., 59
Mari Jacobsd., g., 55
Anders Thorsen, s., ug., 26
Jacob Thorsen, s., 22
Anne Thorsd., d., 17
Ingeborg Thorsd., d., 15
Marie Reiersd., tj., ug., 30

Follestad nordre
L.nr. 203.

Fredrikke Hansine Wibe, Pensionist, e., 55
Anne Margrethe Wibe, d., ug., 26
Anne Halvorsd., tj., 17
Anne Marie Poulsd., tj., 17

Huuse uden Jord

Huus 1
Ole Olsen, Daglønner, g., 37
Karen Madsd., g., 32
Mads Olsen, s., 10
Inger Margrethe Olsd., d., 6
Anne Marie Olsd., d., 3
Karen Kristine Olsd., d., 1

Huus 2
Jørgen Hansen Paus, Daglønner, g., 33
Nicoline Jensd., g., 35
Hans Jørgensen, s., 7
Jens Jørgen Jørgensen, s., 5
Søren Jørgensen, s., 1

Huus 3
Isak Tollefsen, Daglønner, g., 46
Anne Kirstine Olsd., g., 44
Andrea Isaksd., d., 17
Maren Isaksd., d., 13
Tellefine Isaksd., d., 10
Olavus Isaksen, s., 7
Carl Isaksen, s., 2

Ole Olsen Skinnert, Inderst, Daglønner, e., 65
Hans Olsen Skinnert, Inderst, Daglønner, g., 36
Marthe Arnesd., g.,35
Anne Berthea Hansd., d., 1

Huus 4
Isak Larsen, Saugmester, g., 31
Johanne Dorthea Christensd., g., 31
Christen Isaksen, s., 10
Anne Karine Isaksd., d., 8
Lars Isaksen, s., 5
Hans Isaksen, s., 3
Peder Isaksen, s., 1

Huus 5
Svenke Larsen, Saugmester, g., 40
Anne Katrine Olsd., g., 39
Olaus Svenkesen, s., 16
Anne Svenkesd., d., 14
Karen Svenkesd., d., 11
Maren Svenkesd., d., 7
Lars Svenkesen, s., 5

Ole Andersen Bommen, Inderst, Daglønner, g., 23
Karen Turine Carlsd., g., 25

Christian Henriksen, Inderst, Daglønner, g., 32
Ingeborg Larsd., g., 29
Marthe Klarine Christiansd., d., 4

Huus 6
Poul Poulsen, Daglønner, g., 50
Johanne Albertine Albertsd., g., 29
Else Marie Poulsd., d., 12
Marie Laurine Mortensd., hendes uægte barn, 4
Petrea Poulsd., deres barn, 1

Andreas Emilius Oldrup, Inderst, Skomager, g., 27
Ingeborg Olsd., g., 34
Caroline Emilie Oldrup, d., 4

Huus 7
Peder Isaksen, Daglønner, g., 51
Maren Karine Pedersd., g., 40
Johan Peter Pedersen, s., Daglønner, 19
Niels Christian Pedersen, s., Søfarende, 17
Petrea Marthine Pedersd., d., 12
Peder Sommer Pedersen, s., 9
Maren Carine Pedersd., d., 7
Carl Fredrik Pedersen, s., 3
Hans Jacob Pedersen, s., 1

Huus 8
Andreas Christensen, Matros, g., 30
Thone Marie Sørensd., g., 24

Huus 9
Ole Gulliksen, Daglønner, g., 60
Gunhild Nielsd., g., 45
Inger Marie Olsd., d., 12
Niels Olsen., s., 10

Huus 10
Christen Tiøstolfsen, daglønner, g., 58
Berthe Nielsd., g., 42
Niels Christensen, s., Daglønner, 19
Tiøstolf Christensen, s., 15
Anders Christensen, s., 12
Christian Christensen, s., 9
Marie Anne Christensd., d., 4

Huus 11
Lars Christensen, Skomager, g., 38
Berthe Olsd., g., 38
Christiane Marie Larsd., d., 12
Carl Larsen, s., 11
Berthine Larsd., d., 7
Lauritz Larsen s., 5
Christen Larsen, s., 2
Berthe Marie, hans Moder, Fattig, e., 80

Reier Ingebretsen, Inderst, Daglønner, ug., 30

Huus 12
Anne Gundersd., e., 35
Hans Severin Mathiasen, s., 6
Gunder Mathiasen, s., 2
Jørgen Mathiasen, s., 1
Anne Isaksd., tj., 16

Huus 13
Anne Jørgensd., g., (Manden er bortrømt.), 46
Børn af 1. ekteskab:
Henrik Jørgen Thommesen, s., Søfarende, 20
Peder Thommesen, s., Søfarende, 19
Niels Thommesen, s., 16
Thommas And. Christensen, s. af 2. ekteskab, 10

Huus 14
Torkild Børresen, Skibstømmermand, g., 40
Karen Kirstine Aslaksd., g., 30
Andreas Torkildsen, s., 5
Børre Torkildsen, s., 3

Huus 15
Johannes Hansen, Kaaberslager, g., 61
Anne Beathe Larsd., g., 58
Mariane Johannesd., d., Sindsvag, 18
Christiane Johannesd., d., 16
Hans Christian Johannesen, s., 14

Tollef Halvorsen, Inderst, Daglønner, 19

Follestad søndre
L.nr. 204.
Søren Munk, Nordamerikansk Viceconsul, g., 46
Fru Marie Pouline Munk, g., 33
Hans Munk, s., 11
Christian Munk, s., 7
Søren Munk, s., 5
Anne Munk, d., 3
Madame Anne Plesner, hans Svigermoder, e., 67
Jomfru Eline Plesner, hans Svigerinde, ug., 31
Carl Johan Ording, Handelsbetjent, 18
John Pedersen, tj., 27
Maren Hansd., tj., 27
Maren Thorsd., tj., 19
Aslaug Helgesd., tj., 21
Inger Christensd., tj., 24

Eikonrød
L.nr. 205.
Jørgen Tiøstolfsen, Dagarb., g., 32
Anne Kirstine Isaksd., g., 42
Jørgen Andreas Jørgensen, s., 11
Tiøstolf Jørgensen, s., 9
Isak Jørgensen, s., 6
Ingeborg Jørgine Jørgensd., d., 4

L.nr. 206.
Ubeboet. Bruges af Consul Munk.

Huus uden Jord:
Halvor Ingebretsen, Daglønner, g., 26
Søou Olsd., g., 28 (ikke g. i Gj.)
Inger Andrea Halvorsd., d., 4
Kirsten Amalia Halvorsd., d., 2

Follaug nordre
L.nr. 207.
Ubeboet. Omtrent 2/3 dal. Bruges af Even Follaug.

En Parcel. Ubeboet, omtrent 1/6 dal. der Bruges af Reier Andersen paa Bratsbergklev.

En Parcel. Ubeboet, omtrent 1/6 dal. der Bruges af
Anders Hougen.

Follaug mellom
L.nr. 208.
Even Christophersen, Leilænding, g., 40
Lisbeth Olsd., g., 47
Christopher Evensen, s., 18
Ole Evensen, s., 17
Even Evensen, s., 14
Christian Evensen, s., 11
Inger Aastea Evensd., d., 5
Mikael Evensen, s., 1
Helvig Marie Olsd., tj., ug., 40
Maren Gundersd., tj., ug., 26

En Parcel. Ubeboet.
Omtrent 1/6 dal. der bruges af Ingebret Andersen paa Bratsbergklev.

En Parcel. Ubeboet.
Omtrent 1/6 dal. der bruges af Knud Ibsen.

En Parcel. Ubeboet.
Omtrent 1/3 dal. der bruges af Gunder Follaug.

L.nr. 209.
Ubeboet. Bruges af Even Follaug.

Follaug søndre
L.nr. 210.
Ubeboet. Bruges af Gunder Follaug paa Bratsbergklev.

Gaard uden Jord:
Johan Gasmann, Skipperborger, g., 47
Charlotte Gasmann, g., 45
Maren Gasmann, d., 20
Caroline Gasmann, d., 17
Anne Gasmann, d., 9
Henriette Gasmann, d., 6
Maren Elisabeth Andersd., tj., ug., 29

Johannes Johannesen, Inderst, Daglønner, g., 26
Anne Amundsd., g., 27
Inger Andrea Johannesd., d., 2

Ole Johnsen, Inderst, Daglønner, g., 61
Inger Thorstensd., g., 58
Maren Olsd., d., ug., 25
Ole Olsen, s., 16

Skougen Plads
Hans Christensen, Saugmester, Huusmand, g, 33
Berthe Marie Olsd., g., 27

Kolkjøn
L. nr. 211.
Anders Tollefsen, Daglønner, g., 46
Anne Elisabeth Iversd., g., 46
Ingeborg Andersd., d., 16
Tollef Andersen, s., 12
Karen Andersd., d., 8

En Parcell:
Christopher Christensen, Daglønner, g., 29
Sara Pedersd., g., 35
Christian Christophersen, s., 1
Petrea Larsd., konens Broderdatter, 11

En Parcell:
Ubeboet. Bruges af Knud Ibsen.

En Parcell:
Ubeboet. Bruges af Ole Christensen.

L. nr. 212. Kolkjøn
Søren Nielsen, Leilænding, g., 37
Karen Andrea Johnsd., g., 35
Petronelle Sørensd., d., 6
Regine Sørensd., d., 3
Sophie Marie Sørensd., d., 1
Anne Barbra Olsd., Lægdslem, ug., Slagtilfælde, 35

En Parcell:
Ubeboet. Bruges af Christen Mathisen.

En Parcell:
Ubeboet. Bruges af Jens Thorstensen Riis paa Bratsbergklev.

Kolkinnmyr Pladse
Søren Jensen, Huusmand, Skrædder, fattig, g., 61
Ingeborg Nielsd., g., 54
Jens Sørensen, s, Daglønner, 21
Anne Mathea Sørend., d., 14
Niels Sørensen, s., 12
Aaste Kirstine Sørensd., d., 8

Kolkinnmyr Plads 2
Niels Olsen Berg, huusmand, g., 60
Anne Nielsd., g., 50
Halvor Nielsen, s., Inderst, Daglønner, g., 24
Marthe Klemmetsd., g., 28 (Gundersdatter G.S.)

Kolkinnmyr Plads 3
Ole Christensen, Huusmand, g., 35
Kirstine Olsd., g., 33
Berthe Andrea Olsd., d., 6
Marthe Kirstine Olsd., d., 2

Kolkinnmyr Plads 4
Karen Mathiasd., Huusmandskone, e., 40
Mathis Nielsen, s., 9
Marie Anne Nielsd., d., 6
Niels Nielsen, s., 3

Kolkinnmyr Plads 5
John Johnsen, Huusmand, g., 64
Anne Andersd., g., 61

Ole Christensen, Inderst, Daglønner, g., 25
Anne Marie Johnsd., g., 26
Johan Christian Olsen, s., 2

Kolkinnmyr Plads 6
Halvor Olsen, Skomager, g., 51
Kirsten Isaksd., g., 44
Kirsten Marie Halvorsd., d., 13
Ingeborg Halvorsd., d., 7

Kolkinnmyr Plads 7
Ubeboet. Bruges af Enken Ragnhild Tollefsdatter Berg paa Bratsbergklev.

L.nr. 213. Kolkjøn
Ubeboet. Bruges af Isak Pedersen Ballestad.

Bratsbergklev ved Skien
L. nr. 214.
Huustomter og Grunde til Bratsberg Gaard.
Huuse uden Jord (101 hus)

Huus 1
Hans Gutormsen, Stransætter, e, 56
Jens Andreas Hansen, s., Inderst, Stransætter, g., 23
Anne Gundersd., g., 32
Hans Andreas Jensen, derses søn, 1

Huus 2
Ingebret Andersen, Lods, g., 49
Ingeborg Christensd., g., 48
Christine Ingebretsd., d., 20
Andreas Ingebretsen, s., 17
Inger Ingebretsd., d., 14
Christian Ingebretsen, s., 12
Carl Ingebretsen, s., 8
David Ingebretsen, s., 5

Bruger Jordvei under Follaug mellem, l.nr. 208.

Huus 3
Johannes Gulbrandsen, Skolelærer, g., 30
Karen Mortensd., g., 30
Eline Marie Johannesd., d., 4
Nella Mortensd., Svigerinde, ug., 20

Bruger Jordvei under Bratsberg, l.nr. 169a.

Huus 4
Abraham Olsen, Kornmaaler, g., 27
Anne Marie Pedersd., g., Sindsvag, 25

Huus 5
Peder Hansen, Daglønner, g., 40
Pernille Sørensd., g., 37
Elisabeth Pedersd., d., 8
Hans Pedersen, s., 6
Hansine Pedersd., d., 2
Olavus Pedersen, s., 1

Huus 6
Abraham Christensen, Daglønner, g., 46
Dorthe Thommasd., g., 46
Thommas Abrahamsen, s., 18
Christen Abrahamsen, s., 14
Berthe Marie Abrahamsd., d., 12

Huus 7
Marthe Hansd., ug., 55
Halvor Halvorsen, s., Daglønner, ug., 23

Huus 8
Hans Pedersen, Matros., g., 30
Maren Nielsd., g., 31
Niels Johan Hansen, s., 3
Inger Sophie Hansd., d., 1
Peder Nielsen, Matros, ug., (Svoger?) 23
Sara Clausd., hans Svigermoder e., 75. Har Føderaad i Troldsaas.

Huus 9
Peder Sivertsen, Daglønner, g., 66
Thone Olsd., g., 74
Hansine Hansd., deres datterdatter, uægte, 6

Huus 10 (Bratsbergklev)
Ingebret Pedersen, Skomager, g., 42
Marie Johnsd., g., 39
Karen Margrethe Ingebretsd., d., 12
Christopher Ingebretsen, s., 7
John Ingebretsen, s., 1

Huus 11
Christopher Nielsen Holt, Matros, g., 28
Christiane Hansd., g., 24
Hans Jacob Christophersen, s., 4
Niels Christophersen, s., 2
Andreas Christophersen, s., 1
Maren Pedersd., Svigermoder, e., 62

Huus 12
Maren Dorthea Hansd., e., 54

Anne Halvorsd., Inderst, e., 63

Huus 13
Thorger Henriksen, Daglønner, g., 40
Berthe Sophie Nielsd., g., 56
Maren Pernille Olsd., hans Steddatter, 15

Huus 14
Brynild Anundsen, Daglønner, g., 70
Karen Andersd., g., 46
Andreas Brynildsen, hans barn, 14

Huus 15
Anders Andersen Bommen, Daglønner, g., 63
Kirsten Olsd., g., 60

Reier Mathisen, Inderst, Daglønner, g., 58
Gunhild Jacobsd., g., 63
Peter Hansen, deres dattersøn, uægte, 4
Andreas Andersen, deres yngste dattersøn, uægt., 1

Huus 16
Daniel Pedersen, Daglønner, g., 40
Gunhild Olsd., g., 41
Peder Danielse, s., 14
Ole Danielsen, s., 11

Huus 17
Knud Geelmuyden Fleischer, Kontorbetjent, g., 27
Elise Catharine Fleischer, g., 44
Sophie Amalie Jacoba Johanne Budde, hands Steddatter, 11
Marie Amundsd., tj., ug, 22

Huus 18
Aslak Halvorsen, Seilmager, g., 45
Anne Gurine Nielsd., g., 46
Nicoline Henrikke Aslaksd., d., 15

Huus 19
John Alfsen Løvaas, Fattiglem, g., 81
Anne Helvig Thorsd., g., 67

Karen Hansd., Bergmann, Fattiglem, e., 66

Huus 20 (Bratsbergklev)
Lars Christensen, Daglønner, g., 44
Elen Larsd., g., 49
Christian Larsen, s., 13
Sigri Rollougsd., hans Moder, e., 77

Huus 21
Niels Larsen Kjæra, Daglønner, g., 30
Marie Gundersd., g., 30
Mariane Nielsd., d., 3
Gurine Nielsd., d., 1
Niels Thommesen, Matros, ug., 20

Anne Marie Gundersd., Inderst, ug., 46

Peder Larsen Kjæra, Inderst, Daglønner, ug., 36

Huus 22
Ole Nielsen Follaug, Herbergeier, g., 54
Berthe Kirstine, g., 57
Andrea Olsd., d., ug., 21

Bruger Jordvei under Follaug l.nr. 192.

Huus 23
Anders Rasmussen Huken, Grovsnedker, e., 60
Peder Andersen, s., 18
Anne Karine Andersd., d., 10

Anne Kirstine Hansd., Inderst, Fattiglem, e., 37
Hanne Zine Nielsd., d., 12
Maren Nielsd., d., 9
Niels Nielsen,s., 6

Christian Christiansen Limi, Inderst, Daglønner, g., 37
Jørgine Pedersd., g., 37
Lars Christiansen, s., 8
Marthin Christian Christiansen, s., 5
Nicoline Margrethe Christiansd., d., 2

Anne Olsd. Sørbø, Inderst, Fattiglem, ug., 40
Hans Andreas Hansen, s., 18

Marthe Danielsd. Wenstøb, Inderst, Fattiglem, ug., 56

Huus 24
Jacob Halvorsen Røe, Matros g., 42
Maren Helene Johnsd., g., 41
Ingeborg Marie Jacobsd., d., 13
Halvor Jacobsen, s., 10
Johan Jacobsen, s., 9
Anne Christine Jacobsd., d., 4

Isak Christensen, Inderst, Matros, g., 46
Maren Christine Christensd., g., 39
Jacob Isaksen, s., 2

Huus 25 (Bratsbergklev)
Inger Christine Olsd., Fattiglem, e., 68

Huus 26
Hans Christensen, Saugmester, g., 58
Ragnhild Halvorsd., g., 34
Hans børn af 1. ægteskab:
Sidsil Hansd., d., 15
Thor Hansen, s., 13
Maren Abrahamsd., hans Steddatter, 10
Deres Børn:
Gunhild Hansd., d., 3
Ingeborg Hansd., d., 1

Knud Torkildsen, Skibstømmermand, (Inderst), g., 26
Maren Gurine Hansd., g., 28
Gurine Knudsd., d., 5
Thommas Knudsen, s., 2
Udøbt pigebarn, 1

Rasmus Rasmussen, Inderst, Skomager, ug., 32

Huus 27
Tollesius Nord, Snedker, ug., 27
Grete Nord f. Høst, hands Moder, e., 60

Huus 28
Anne Christensdatter, Gartner, Fattiglem, e., 53
Ole Andersen, s., Matros, ug., 25
Jan Andersen, s., vanfør, Idiot, 22
Carl Andersen, s., 18

Huus 29
Hans Solvesen, Matros, g., 50
Turine Halvorsd., g., 46


Huus 30 (Bratsbergklev)
Ingebret Jacobsen (Houen), Saugmester, g., 41
Maren Bolette Mathiasd., g., 38
Jacobine Ingebretsd., d., 5
Karen Berthea Ingebretsd., d., 2

Anne Turine Ingebretsd., Inderst, ug., 29
Karen Regine Børresd., d., uægte, 4

Hans Olsen Sætret, Inderst, Daglønner, g., 47
Ingeborg Amundsd., g., 42
Ole Hansen, hans søn af 1. ægteskab, 10
Carl Andreas Madsen, hendes søn, uægte, 8
Deres udøbte pigebarn, 1

Huus 31
Anne Elisabeth Danielsd. Holth, ......Husholderske, e., 54
Helvig Elisabeth Nielsd., d., ug., 20
Nicoline Nielsd., d., 15
Anne Abelsd., hendes Søsterdatter, ug., 20

Huus 32
Jens Thorstensen Berg (Riis), Hjulmager, g., 42
Kirsten Tollefsd., g., 45
Thorsten Jensen, s., 18
Jacob Jensen, s., 15
Johan Jensen, s., 2
Aase Marie Nordvig, hans Moder, e., 78

Bruger Jordvei under Follaug, l.nr. 212.

Huus 33
Tollef Kittelsen Hildal, Snedkermester, g., 52
Karen Sondresd., g., 54
Ingebret Ingebretsen, hans Stedsøn, 21
Andreas Tollefsen, s., 18
Søren Carl Tollefsen, s., 16
Tellefine Tollefsd., d., 15
Marthin Tollefsen, s., 13
Magnus Tollefsen, s., 11

Bruger Jordvei under Bratsberg, l.nr. 169a.

Huus 34
Gullik Gulliksen, Snedker, Inderst, g., 38
Anne Jensd., g., 41
Gullik Gulliksen, s., 10
Sophie Gulliksd., d., 6
Jensine Gulliksd., d., 3

Sivert Johannesen Beck, Inderst, Daglønner, g., 40
Anna, hans Kone, g., 34

Karen Svendsd., Inderst, Fattiglem, e., 65

Huus 35 (Bratsbergklev)
Christopher Nielsen Venstøb, Buntdmager, g., 48
Marthe Gurine f. Svendsen, g., 60
Olava Kirstine Venstøb, d., 18
Karen Christensd., tj., 18

Huus 36
Karen Margrethe Olsd. Engrav, e., 77

Jan Pedersen, Inderst, Daglønner, g., 36
Berthe Kirstine Andersd., g., 34
Peder Jansen, s., 10
Andreas Jansen, s., 7
Anne Kirstine Jansd., d., 4
Ingebret Jansen, s., 3
Peter Jansen, s., 1

Margrethe Nielsd., Inderst Fattig., ug., 25
Niels Nielsen, hendes søn, uægte, 1

Huus 37
Niels Børresen, Saugmester, g., 42
Sophie Isaksd., g., 44
Isak Nielsen, s., 16
Carl Nielsen, s., 12
Karen Elise Nielsd., d., 9
Severin Nicolai Nielsen, s., 6
Marthine Nielsd., d., 3

Huus 38
Ole Andersen Tangen, Fragtemand, g., 44
Anne Elise Christiansd., g., 46
Andreas Olsen, s., 17
Elen Marie Olsd., d., 15
Andrea Olsd., d., 12
Christian Olsen, s., 10

Huus 39
Reier Andersen, Tømmermand, g., 53
Anne Isaksd., g., 55
Isak Reiersen, s., tjener i Skien, 19
Hans Reiersen, s., 16
Ole Reiersen, s., 12
Gunhild Nielsd., tj., 17

Bruger af Jordvei under Follaug, l.nr. 207.

Gullik Olsen, Inderst, e., 77

John Haraldsen, Inderst, Daglønner, g., 56
Marith Bjørnsd., g., 48
Aaste Kirstine Johnsd., d., 13
Johanne Marie Johnsd., d., 10
Berthe Katrine Johnsd., d., 6
Anne Johnsd., d., 6

Ole Tollefsen, Inderst, Daglønner, g., 47
Kirstine Larsd., g., 45
Tollef Olsen, s., Daglønner, 20
Pernille Olsd., d., 16
Anne Laurine Olsd., d., 10

Huus 40 (Bratsbergklev)
Peder Drengsen, g., 85
Christine Abrahamsd., g., 78
Berthe Pedersd., d., ug., 55

Bruger af Jordvei under Bratsberg, l.nr. 176.

Huus 41
Jacob Rasmussen, Skomager, e., 56
Anne Jacobine Jacobsd., d., 12

Halvor Andersen, Inderst, Daglønner, e., 40

Karen Klemmetsd., Inderst, Fattig (Skien), ug., 26
Gunder Carlsen, s., uægte, 8
Marthin Knudsen, s., uægte, 2

Huus 42
Lorentz Christian Isaksen, Matros, ug., 29
Petronelle Gundersd., Kjæreste, ug., 28

Huus 43
Hans Johnsen, Inderst, Daglønner, g., 38
Bendicte Margrethe Ingebretsd., g., 25
Børn af 1. ækteskab:
Kirsten Marie Hansd., 14
Karen Andrea Hansd., 11
Elias Hansen, Matros, 20

Huus 44
Daniel Pedersen Venstøb, Daglønner, g., 38
Grethe Christine Vollers, g., 43
Nicolai Danielsen, s., 10
Peder Danielsen, s., 6
Hans Danielsen, s., 1

Huus 45
Arne Isaksen, Daglønner, g., 40
Ingeborg Madsd., g., 42
Isak Arnesen, s., 14
Gunhild Arnesd., d., 10
Johanne Andrea Arnesd., 7
Johannes Arnesen, s., 4

Huus 46
Gunder Thomassen Follaug, Herbergerer, g., 54
Maren Olsd., g., 40
Joachime Gundersd., hans datter af 1. ægteskab, 25
Inger Gundersd., d., 17
Thomine Gundersd., d., 14
Allethe Gundersd., d., 7
Olea Gundersd., d., 4
Thomas Gudmund Gundersen, s., 2
Rasmus Jacobsen, tj., 19
Marie Olsd., tj., ug., 36
Marthe Maria Nielsd., Fattig, 15

Bruger Jordvei under Bratsberg l. nr. 181, Follaug l.nr. 208, 210 samt er eier af Skyld 10 s.1 Ort i Ballestad.

Huus 47
Knud Isaksen Bommen, Saugmester, e., 40
Andreas Knudsen, s., 10
Inger Karine Iversd., tj., ug., 29

Bruger Jordvei under Bratsberg l.nr. 178.

Huus 48
Andreas Arnesen Skritzholt, Matros, g., 27
Helvig Sophie Christophersd., g., 29
Anne Berthea Andreasd., d., 2
Anne Laurine Pedersd., tj., 17

Ole Olsen Grini, Inderst, Skomager, g., 60
Berthe Jacobsd., g., 68

Huus 49
Ole Andersen Usterud, Kontorbetjent, g., 32
Marthe Larsd., g., 36
Anders Olsen Usterud, s., 10
Johanne Margrethe Olsd. Usterud, d., 7
Ingeborg Laurine Olsd. Usterud, 4
Lars Olsen Usterud, s., 1
Benedikte Halvorsd., tj., 20

Bruger Jordvei under Bratsberg l.nr. 186.

Huus 50 (Bratsbergklev)
Christen Halvorsen, Skomager, g., 43
Anne Marie Bøidler, g., 40
Herman Christensen, s., 10
Christian Christensen, s., 9
Carl Martinius Bøidler, s., 6
Johan (Dahl?) Bøidler, s., 1

Huus 51
Aslaug Nielsd., e., 54
Marthe Pernille Johannesd., 16

Christopher Jensen Gran, Inderst, Matros, g., 29
Gurine Olsd., g., 26
Ole Johan Christophersen, s., 1

Huus 52
Christopher Jørgensen, Saugmester, e., 44
Karen Christophersd., d., 16
Ole Christophersen, s., 14
Hans Andreas Christophersen, s., 8
Jørgen Christophersen, s., 3


Huus 53
John Olsen, Saugmester, g., 40
Maren Karine Christensd., g., 33
Olava Johnsd., d., 7
Niels Christian Johnsen, s., 1

Kirsten Marie Sørensd., Inderst, e., 36
Niels Andreasen, s., 12
Anne Marie Knudsd., Moder, Fattiglem, e., 79

Huus 54
Sophie Larsd., e., 51
Inger Gurine Andersd., d., 10

Svend Hansen, Inderst, Sjauer (daglønner), g., 52
Anne Andersd., g., 50
Hans Andreas Svendsen, s., 18
Bendix Svendsen, s., 16

Huus 55
Isak Sørensen, Daglønner, g., 37
Karen Marie Knudsd., g., 32
Søren Thomas Isaksen, s., 3
Inger Auensd., hans Moder, e., 77
Karen Marie Sørensd., Søster, ug., 45

Huus 56
John Larsen, Kornmaaler, g., 60
Katrine Kittilsd., g., 53
Kittil Johnsen, s., 16
Anne Bergithe Johnsd., d., 13
Agnethe Johnsd., d., 11
Jacob Halvorsen, Inderst, Søfarende, ug., 20

Mari Pedersd. (Fuhr), Inderst, Fattig, Døv, e., 56
Hans Christian Fuhr, s., Søfarende, ug., 21
Markus (Martinsen?) Fuhr, s., 19
Mariane Magdalena Fuhr, d., 17
Andreas Fuhr, s., 12

Huus 57
Niels Larsen Løberg, Matros, g., 59
Severine Poulsd., g., 68
Hans Pedersen, deres dattersøn, 6
Live Halvorsd., tj., 22

Huus 58
Hans Larsen, Daglønner, g., 38
Inger Christophersd., g., 52
Lars Hansen, hans søn, 19

Huus 59
Simen Korvaldsen, Fattiglem, g., 86
Kirsten Olsd., g., 63

Real Isaksen, Inderst, Daglønner, g., 52
Ingeborg Christensd., g., 65

Huus 60 (Bratsbergklev)
Poul Nielsen Løberg, Styrmand, g., 34
Dorthe Halvorsd., g., 37
Hansine Poulsd., d., 11
Halvor Arnt Poulsen, s., 9
Nicoline Poulsd., 6
Anne Marie Poulsd., d., 2
Berthe Jørgine Rasmusd., tj., 17

Christen Halvorsen, Skibstømmermand, ug., 39

Huus 61
Elias Andersen, Daglønner, g., 39
Berthe Marie Thomasd., g., 29
Anne Marie Eliasd., d., 4
Marthe Eliasd., d., 2

Niels Jacob Olsen, Inderst, Sjauer, g., 50
Karen Margrethe Aamundsd., g., 50
Niels Jacob Nielsen, s., 14
Olavus Nielsen, s., 12

Huus 62
Thomas Andersen, Matros, ug., 24
Inger Lavrandsd., hans Moder, e., 52

Andreas Johnsen, Inderst, Daglønner, g., 26
Maren Marie Tollefsd., g., 21
Johan Andreasen, s., 1

Huus 63
Isak Andersen, Daglønner, Døv, g., 29
Berthe Petronelle Hansd., g., 36
Hans Andreas Isaksen, s., 1
Niels Gundersen, Fattiglem, 12
Ingeborg Isaksd., hans Faster, Fattiglem, slagtilfæld, ug., 57

Huus 64
Anne Jensd., Fattiglem, e., 68

Kittel Rasmussen, Inderst, Daglønner, g., 23
Anne Knudsd., g., 28
Maren Margrethe Kittelsd., d., 1

John Nielsen, Inderst, Sjauer, g., 54
Konen hos O. Bergs enke.

Huus 65 (Bratsbergklev)
Isak Eriksen, Saugmester, g., 40
Anne Torgersd., g., 40
Karen Marie Isaksd., d., 11
Erik Isaksen, s., 9
Anne Kirstine Isaksd., d., 7
Nicoline Andrea Isaksd., d., 1

Huus 66
Peder Knudsen, Sjauer, g., 50
Fredrikke Larsd., g., 42
Christine Pedersd., d., 18
Johan Fredrik Pedersen, s., 10
John Pedersen, s., 8

Ingebret Syversen Skottet, Inderst, Sjauer, ug., 25

Huus 67
Oline Andersd., (Smed), Fattig, e., 52
Anders Andersen, s., 13

Jacob Andersen, s., Inderst, Daglønner, ug., 24
Inger Halvorsd., hans Kiæreste, ug., 29
Halvor Halvorsen, ug., Matros, 23

Huus 68
Sina Henriksd., Pross, Fattiglem, e., 45
Henrikke Rasmusd., d., 15
Christiane Christiansd., hendes uægte barn, 10

Karen Jensd., Inderst, Fattiglem, e., 49
Johannes Abrahamsen, s., 17

Huus 69
Niels Eriksen, Daglønner, g., 46
Maren Christiane Pedersd., g., 34

Huus 70 (Bratsbergklev)
Niels Jacobsen, Daglønner, g., 53
Dorthe Rasmusd., g., 50

Huus 71
Bent Johnsen, Daglønner, g., 30
Ragnhild Olsd., g., 27
John Bentsen, s., 2
Olavus Bentsen, s., 1
Karen Turine Abrahamsd., Fattiglem, 12

Jacob Isaksen Bommen, Inderst, Daglønner, e., 48

Huus 72
Anders Hansen, Snedker, g., 44
Pernille Pedersd., g., 55
Hans Aavaldus Andersen, s., 19

Huus 73
Ole Andersen, Matros, g., 32
Maren Gundersd., g., 34
Aslak Olsen, ug., 19, Søfarende

Huus 74
Bent Jacobsen, Tømmermand, g., 57
Marthe Isaksd., g., 51
Elen Marie Bentsd., d., 12

Marthe Evendsd., Inderst, g., 43
Hendes fraskildte mand boer ikke her paa Staden.
Gunder Henriksen, s., 9

Huus 75 (Bratsbergklev)
Thov Johnsen, Tømmermand, g., 55
Maren Halvorsd., g., 47
Johan Thovsen, s., 15
Ole Thovsen, s., 12
Thov Thovsen, s., 7

Huus 76
Auen Sørensen (Augen), Daglønner, g., 35
Marthe Christine Stoesd., g., 30
Søren Auensen, s., 5
Inger Johanne Auensd., 2

Huus 77
Knud Halvorsen, Vanfør, g., 44
Ingeborg Olsd., g., 37
Inger Olava Knudsd., d., 10

Huus 78
Berthe Marie Ellevsd., Fattiglem, g., 36
Manden Bortrømt.
Hans Edvard Halvorsen, s., 12
Andreas Halvorsen, s., 9

Huus 79
Lars Eliasen, Daglønner, g., 57
Margrethe Axelsd., g., 56
Axel Larsen, s., 14
Lars Larsen, s., 9

Elias Larsen, Daglønner, g., 23
Elen Marie Pedersd., g., 27
Karen Eliasd., d., 1

Huus 80 (Bratsbergklev)
Gunder Axelsen Hyni, Vognmand, e., 48
Andreas Gundersen, s., Snedker, ug., 27
Lars Nielsen Løberg, Inderst, Skibstømmermand, g., 24
Ingeborg Gundersd., (d.,), g., 24
Gunhild Larsd., deres datter, 1
Nicoline Severine Pedersd., hans Søsterdatter, 7

Huus 81
Hans Halvorsen Røe, Matros, g., 31
Anne Berthea Johannesd., g., 28
Inger Karine Hansd., d., 3

Huus 82
Johan Rasmussen, Skibstømmermand, g., 55
Marthe Karine Thorstensd., g., 53
Thorsten Johnsen, s., 20
Olea Johansd., d., 17
Maren Johansd., d., 13

Huus 83
Even Gundersen, Saugmester, g., 35
Ragnhild Marie Isaksd., g., 45
Isak Evensen, s., 8
Gunder Evensen, s., 4

Halvor Vaskaas, Glassmester, e., 60

Huus 84
Marthe Gundersd., e., 65
Maren Gurine Gutormsd., d., 25

Huus 85 (Bratsbergklev)
Ole Nielsen, Daglønner paa Reberbanen, g., 44
Dorthea Abrahamsd., g., 42
Niels Christian Olsen, s., 10
Carl Johan Olsen, s., 5
Anne Christine Olsd., d., 2
Abraham Olsen, Svigerfader, Fattiglem, e., 73

Huus 86
Anders Andersen, Daglønner, g., 28
Inger Margrethe Pedersd., g., 34
Boel Kirstine Simensd., hendes uægte barn, 14
Olava Andersd., d., 7
Inger Margrethe Andersd., d., 3

Huus 87
Ingeborg Nielsd., Fattiglem, g., 48
Manden Bortrømt.
Niels Anthonisen, s., Daglønner paa Reperbanen, 23
Hans Anthonisen, s., Daglønner, 19
Isak Anthonisen, s., 14

Huus 88
Ole Olsen Bugslotten, Daglønner, g., 55
Aslaug Isaksd., g., 48
Ole Olsen, s., 19
Jens Olsen, s., 16

Huus 89
Jørgen Pedersen, Daglønner, g., 68
Kirsti Thomasd., g., 57
Peder Jørgensen, s., Daglønner, ug., 24
Jørgine Jørgensd., d., 15

Huus 90 (Bratsbergklev)
Ole Andersen, Daglønner, g., 30
Inger Andrea Jensd., g., 28
Andreas Olsen, s., 5
Elise Olsd., d., 1
Kari Christensd., hans Moder, Fattiglem, e., 56

Huus 91
Magnhild Jensd., e., 56
Ole Nielsen, s., 15
Jens Nielsen, s., 12

Ole Simensen, Inderst, Daglønner, g., 28
Margrethe Holgersd., g., 28
Simonine Marthine Olsd., d., 1

Huus 92
Margrethe Johnsd., Glænde, Fattiglem, e., 48
Hans Nielsen, s., Daglønner, 20
Gurine Nielsd., d., 17
Dorthea Marie Nielsd., d., 13

Jøran Olsd., Inderst, Fattig, g., 36
Manden i Slaveriet.
Ole Aslaksen, s., 11
Anne Aslaksd., d., 10

Huus 93
Barbro Larsd., Fattiglem, e., 63
Lars Simensen, s., Daglønner, 23
Simen Simensen, s., 20

Huus 94
Ole Hansen, Daglønner, g., 56
Ingeborg Isaksd., g., 53
Isak Olsen, s., Idiot, Stum, 11

Huus 95 (Bratsbergklev)
Gunder Aslaksen Berg, Daglønner, g., 50
Anne Kirstine Andersd., g., 49
Inger Andrea Gundersd., d., 20
Hans Gundersen, s., 9

Anders Gundersen, Inderst, Daglønner, g., 22
Gurine Helgesd., g., 24
Gunder Andersen, s., 1

Huus 96
Lars Halvorsen, Smed, g., 56
Karen Margrethe Christensd., g., 58

Huus 97
Rangde Tollefsd., (Ragne?), e., 40
(O. Bergs enke)
Niels Olsen, Stedbarn, 14
Tollef Olsen, hendes barn af 1. egteskab, 10
Hendes børn af 2. egteskab:
Anne Olsd., d., 5
Ole Olsen, s., 1

Karen Andersd., Inderst, g., 49
(Bor vanligvis i hus nr. 65.)

Bruger Jordvei under Follaug l.nr. 212.

Thorsten Thorsen, Inderst, Daglønner, g., 37
Marthe Marie Kjeldsd., g., 32
Jacob Thorstensen, s., 9
Margrethe Thorstensd., d., 5
Maren Turine Thorstensd., d., 2
Valborg Hansd., hans Moder, Fattiglem, e., 68

Hans Nielsen Berg, Inderst, Daglønner, g., 34
Inger Nielsd., g., 44
Helvig Hansd., d., 8
Niels Hansen, s., 5
Ole Hansen, s., 2

Huus 98
Lars Gundersen, Skibstømmermand, g., 34
Berthe Marie Hansd., g., 33
Marie Elisabeth Larsd., d., 6
Gusta Olava Larsd., d., 4
Elise Larsd., d., 2

Huus 99
Christen Halvorsen Venstøb, Lider af Tæring, g., 56
Maren Dorthea Mikkelsd., g., 47

Mathias Eriksen, Inderst, Murer, e., 38
Halvor Mathisen, s., 12

Christian Christiansen, Inderst Skomager, g., 43
Ingeborg Marie Nielsd., g., 43
Inger Marie Christiansd., d., 16
Martin Christiansen, s., 5
Christian Christiansen, s., 1

Huus 100
Gjertrud Hansd., e., 64
Hans Tollefsen, s., 17

Lars Pedersen, Inderst, Sjauer, g., 50
Konen er Bortløbt

Inger Margrethe Nielsd., Inderst, Fattiglem, e., 48
Maren Gurine Christensd., d., 19
Christian Nielsen, uægte, s., 4

Huus 101
Ole Olsen, Daglønner, g., 64
Ulrikke Holm Throndsd., g., 66
Carl Ulrik Olsen, s., Søfarende, ug., 20

Ballestad nordre
matrikkel nr. 67. (Senere g. nr. 65, Ballestad.)

L.nr. 215a. (Senere br. nr. 1, Ballestad nordre.)
Halvor Larsen, Selveier, g., 41
Marthe Larsd., g., 38
Lars Halvorsen, s., 16
Inger Halvorsd., d., 9
Marie Halvorsd., d., 6
Hans Halvorsen, s., 2

Stian Pedersen, Inderst, Daglønner, g., 63
Anne Poulsd., g., 64

L.nr. 215b. (Senere br. nr. 2.)
Ubeboet. Eies af John Jacobsen Bøhle.

L.nr. 215c. (Senere br. nr. 3.)
Ubeboet. Eies af Hans Jensen Ballestad.

L.nr. 215d. (Part av det senere br. nr. 4.)
Ubeboet. Eies af Ole Andersen Skyer.

L.nr. 215e. (Part av det senere br. nr. 5, Rønningen.)
Et Jordstykke. Ubeboet. Eies af Johannes Halvorsen Bøhle.

L.nr. 215f. (Senere br. nr. 7.)
Ubeboet. Eies af Lars Olsen Bøle.

L.nr. 216. Putten. (Senere part av br. nr. 5, Rønningen.)
Ubeboet. Eies af Isak Olsen.

Ballestadmyren
L.nr. 217. (Senere br. nr. 19.)
Inger Johannesd., Leilending, e., 40
Johannes Jensen, s., 11
Andreas Andersen, s., 3
Halvor Haraldsen, tj., ug., 69

Guri Mikkelsd., Inderst, Fattiglem, e., 64

L.nr. 218.
Hans Jensen, Leilænding, g., 45
Ingeborg Helgesd., g., 30
Marie Hansd., d., 17
Maren Hansd., d., 14
Birthe Hansd., d., 11
Marthe Maria Hansd., d., ½
Børthe Larsd., hans Moder, Føderaad, e., 78
Isak Abrahamsen, tj., 19

Selveier af jord i nordre Ballestad, l.nr. 215c.

Anne Gundersd., Inderst, Fattiglem, e., 51
Jacob Hansen, s., fattigbarn, 13
Isak Hansen, s., fattigbarn, 10

L.nr. 219. (Senere br. nr. 24. Ballestad nordre.)
Erik Eriksen, Selveier, g., 36
Marie Pedersd., g., 35
Erik Eriksen, s., 13
Inger Eriksd., d., 10
Petronelle Eriksd., d., 8
John Olsen, tj., 17
Gunhild Hansd., tj., 24

Hans Andersen, Inderst, Skrædder, ug., 25

L.nr. 220a.
Ubeboet. 2 ort, 5 skl. Eies af Niels Andersen Skyer.

L.nr. 220b.
Ubeboet. 3 ort, 19 skl. Eies af Amund Isaksen Skogsrød.

L.nr. 220c. (Senere br. nr. 28.)
Jacob Throndsen, Selveier, g., 33
Kirsten Pedersd., g., 28
Thron Jacobsen, s., 4
Elisabeth Jacobsd., d., 2

Myrplassen
L.nr. 220d. (Part av det senere br. nr. 4.)
Ole Andersen (Skyer), Selveier, g., 29
Amalie Kløcker, g., 22
Svenke Olsen, s., 6
Andreas Olsen, s., 3
Lars Olsen, s., 1

Kaasa
L.nr. 220e. (Senere br. nr. 29.)
Johannes Jensen, Selveier, Daglønner, g., 40
Helvig Jacobsd., g., 40
Ingeborg Johannesd., d., 11
Helvig Johannesd., d., 7
Anne Johannesd., d., 1/8

Braanan
L.nr. 220f. (Senere br. nr. 30 m.fl.)
Ubeboet. Eies af Farver (Isak Hansen) Nærum (paa Bratsbergklev).

Skyerputten
L. nr. 221. (Senere br. nr. 33.)
Ubeboet. Eies af Christen Marthinsen paa søndre Ballestad.

Rødningen Plads
Lars Olsen, Huusmand, Smed, g., 44
Marthe Hansd., g., 43
Olava Larsd., d., 17
Hans Larsen, s., 15
Karen Larsd., d., 10
Niels Larsen, s., 7
Anne Larsd., d., 2

Ballestad søndre
matrikkel nr. 68. (Senere gnr 65.)

L.nr. 222a. (Senere br. nr. 34, Ballestad søndre.)
Amalie Charlotte Nielsen (Borse), Selveier, e., 53
Lauritz Nielsen, s., Sømand, 22
Ingeborg Bergithe Nielsen, d., 12
Severine Borse, hendes Søster, Vanvittig, Fattiglem, ug., 48
Jacob Torgersen, tj., ug., 31
Maren Isaksd., tj., 16

Plads
Boel Isaksd., Huusmandskone, e., 64
Isak Larsen, s., Daglønner, ug., 25

Inger Knudsd., Inderst, ug., 47

L.nr. 222b.(Senere br. nr. 35.)
Et Jordstykke. Ubeboet. Eies af Erik Eriksen paa nordre Ballestad.

Braanen Pladse
Plass 1
John Pedersen, Huusmand, g., 50
Sigrid Jensd., g., 48
Niels Johnsen, s., Daglønner, ug., 22
Karen Johnsd., d., 10
Peder Johnsen, s., 7

Braanen Plads 2
Peder Pedersen, Huusmand, g., 56
Anne Knudsd., g., 56
Anders Pedersen, s., Daglønner, 20

Ragnhild Pedersd., Inderst, e., 52
Ole Jensen, s., Skomager, ug., 24
Elisabeth Pedersd., d., 8

Pladsen
L.nr. 222c.
Lars Thorsen, Selveier, g., 51
Karen Gurine Sørensd., g., 56
Lars Larsen,

Ballestad søndre
L.nr. 222d. (Senere part av br. nr. 36.)
Ubeboet. Eies af Gunder Follaug.

Huus uden Jord:
Anne Pedersd., Huusmandskone, e., 58
Kirsten Amundsd., d., 11

Gunhild Gundersd., Inderst, ug., 72

L.nr. 223a. (Senere br. nr. 39, Ballestad søndre.)
Thorgrim Thorsen, Selveier, g., 52
Ingeborg Christophersd., g., 52
Ole Thorgrimsen, s., 19
Elen Thorgrimsd., d., 16
Thov Thorgrimsen, s., 12

Rødningen søndre
L.nr. 223c. (Senere br. nr. 41.)
Karen Maria Arnesd., Selveier, e. (og fraskilt), 42
Inger Andrea Gundersd., tj., 12

L.nr. 224a. (Senere br. nr. 43, Ballestad søndre.)
Even Jacobsen, Selveier, g., 48
Karen Pedersd., g., 50
Jacob Petter Evensen, s., 10
Caroline Evensd., d., 8
Kirstine Nielsd., tj., 20

L.nr. 224b. (Senere br. nr. 45, Ballestad søndre.)
Anders Jacobsen, Selveier, g., 54
Marthe Olsd., g., 48
Hans Sivertsen, tj., 16
Andrea Thorgersd., tj., 20

Rødningen søndre
L.nr. 225. (Senere br. nr. 49.)
Jacob Ingebretsen, Selveier, e., 67
Christiane Jacobsd., d., e., 41
Hendes sønner:
Johannes Christiansen, 14
Jacob Christiansen, 11

L.nr. 227b.(Det senere br.nr. 50.)
Erik Larsen, Selveier, g., 54
Marthe Jacobsd., g., 45
Lars Eriksen, s., 20
Gunhild Olsd., tj., 24

L.nr. 227c. (Part av det senere br. nr. 51.)
Ballestad søndre, Rydningen.
Christen Mathiesen, Selveier, g., 30
Ragnhild Andersd., g., 41
Gunhild Mikkelsd., stedbørn, 9
Helvig Mikkelsd., stedbørn, 7
Marie Anne Christensd., d., ¼
Karen Christophersd., tj., 20

Huus uden Jord:
Ingeborg Sophie Larsd., e., 43
Frederike Olsd., d., 12
Lars Olsen, s., 7

Niels Halvorsen, Inderst, g., 55
Marthe Nielsd., g., 56
Halvor Nielsen, s., Daglønner, ug., 25
Niels Nielsen, s., 23
Jacob Nielsen, s., 13

Kirsten Sivertsd., Inderst, ug., 33

L.nr. 228a. (Senere part av br. nr. 52, Ballestad søndre.)

Erik Olsen, Selveier, e., 44
Ole Christian Eriksen, s., 20
Anne Marie Eriksd., d., 18
Kirsten Eriksd., d., 16
Christiana Eriksd., d., 14
Andrea Eriksd., d., 12
Thor Eriksen, s., 9
Anne Margrethe Eriksd., d., 8
Edvard Eriksen, s., 6
Anders Eriksen, s., 4
Kirsten Eriksd., hans Moder, føderaadskone, e., 74

L.nr. 228b.
Ubeboet. Eies af Ole Andersen Ballestad.

Hasleholtet Plads
Niels Andersen, Huusmand, g., 61
Ragnhild Andersd., g., 61

Graaten
matrikkel nr. 69. (Senere gnr 65.)
L.nr. 229. (Senere br. nr. 44.)
Isak Pedersen, Leilænding, g., 52
Gurine Larsd., g., 44
Lars Isaksen, s., 22
Anne Margrethe Isaksd., d., 19
Peder Isaksen, s., 10
Laurense Isaksd., d., 8
Karen Isaksd., d., 6
Gunder Isaksen, s., 1

Christiansflid
matrikkel nr. 70. (Senere g. nr. 66.)

L.nr. 230. (Senere: Kristiansflid.)
Ubeboet. Eies af Madame Nielsen.

Bøhle
matrikkel nr. 71. (Senere gnr 67, Bøle.)

L.nr. 231. (Senere bnr 1.)
Erik Eriksen, Leilænding, g., 67
Ingeborg Bjørnsd., g., 58
Live Halvorsd., føderaadskone, ug., 74
Niels Jensen, tj., 20
Andrea Nielsd., tj., 17
Karen Amundsd., tj., 15

L.nr. 232. (Senere br. nr. 14.)
Ingebret Johannesen, Leilænding, g., 65
Marie Larsd., g., 59
Niels Isaksen, tj., 22
Maren Isaksd., tj., 24

John Jacobsen, Inderst, Daglønner, g., 38
Ragnhild Ingebretsd., g., 28
Mathilde Marie Johnsd., d., 1
Ingeborg Abrahamsd., fosterbarn, 10

Selveier av en part i nordre Ballestad (l.nr. 215 b,h,i).

L.nr. 233. (Senere br. nr. 19.)
Halvor Andersen, Leilænding, e., 64

Johannes Halvorsen, Inderst, Daglønner, g., 39
Karen Marie Johnsd., g., 41
Halvor Johannesen, s., 12
John Johannsen, s., 7
Johan Johannesen, s., 6
Maren Svendsd., tj., 19
Inger Hansd., tj., 15

Ekornrød Plads
L.nr. 234. (Senere br. nr. 24.)
Halvor Andersen, Selveier, Huusmand, g., 64
Anne Olsd., g., 55
Andreas Halvorsen, s., Søfarende, ug., 29
Marthe Kirstine Halvorsd., d., 27
Jens Halvorsen, s., Søfarende, 25
Martin Halvorsen, s., 22
Jacob Halvorsen, s., Søfarende, 20
Daniel Halvorsen, s., Søfarende, 18
Elisabeth Halvorsd., d., 14
Hans Halvorsen, s., 11
Anne Gurine Nielsd., tj., 24

Houen
matrikkel nr. 72. (Senere gnr 68, Hauen.)

L.nr. 235. (Senere bnr 1.)
Abraham Kløcker, Selveier, g., 52
Fru Kløcker, g., 57
Hans Kløcker, s., 18
Dorthea Augusta Kløcker, d., 15
Christen Larsen, tj., 17
Anne Johnsdatter, tj., ug., 54
Helvig Jensd., tj., ug., 34

L.nr. 236. (Senere br. nr. 4.)
Gregorius Isaksen, Selveier, g., 42
Else Johnsd., g., 52
Ole Kittilsen, tj., 21
Svenke Kittilsen, tj., 15
Edel Sophie Larsd., tj., 22
Karen Jensd., tj., 22

Ersøe Plads
Gunder Steenulsen, Huusmand, g., 57
Maren Christensd., g., 55
Marthe Gundersd., d., 14
Anne Margrethe Gundersd., d., 12
Gunder Gundersen, s., 7

Meenstad
matrikkel nr. 73. (Senere gnr 69, Menstad.)

L.nr. 237a. (Hovedbygningen.)
Christian Fredrik Wamberg, Skibscapitain, g., 27
Hansine Jacobine Wamberg, g., 22
Elias Marthinius Flood (Wamberg?), s., 1
Niels Johnsen, tj., ug., 26
Maren Kirstine Andersd., tj., 24
Ida Louise Jensd., tj., 21
Dorthea Margrethe Stoesd., tj., 25

Mindaas
L.nr. 237b. Mindaas.
Ole Olsen, Eiendomsmand, g., 46
Kirsten Dorthea Isaksd., g., 25
Anne Olsd., d., 13
Ole Olse, s., 11
Kristine Olsd., d., 7
Carl Olsen, s., ½

Meen
matrikkel nr. 74. (Senere gnr 70, Meen.)

L.nr. 238a. (Senere bnr 1.)
Lars Larsen Aabye, Selveier, g., 67
Kirsten Larsd., g., 58
Abraham Larsen, s., ug., 30
Berthea Gurine Larsd., d., 19
Christen Larsen, s., 11

Lars Larsen, (s.), Inderst, g., 32
Børthe Sørensd., g., 39
Karen Sørensd., tj., 17
Kirsten Maria Larsd., fosterbørn, 15
Lauritz Larsen fosterbørn, 15
Lars Larsen, s., 2

Lars Olsen, Inderst, Skrædder, ug.,24

Simon Thorbjørnsen, Inderst, ........, g., 38
Fru Thorbjørnsen, g., 34
Jomfru Thorbjørnsen, Søster, Husholderske, ug., 40
Tallie Thorbjørnsen, Søster, 16
Torvald Thorbjørnsen, s., 10
Palvels Thorbjørnsen, s., 9
Valborg Thorbjørnsen, d., 5
Jensine Thorbjørnsen, d., 3
Marie Thorbjørnsen, d., 1
Niels Olsen, tj., ug., 33
Johanne Marie Jensd., tj., ug., 25
Olava Johnsd., tj., ug., 20
Margit Isaksd., tj., ug., 25

Myren
L.nr. 238b.
Hans Olsen, Selveier, g., 32
Anne Nielsd., g., 30
Ole Hansen, s., 8
Niels Hansen, s., 6
Johan Hansen, s., 4
Petter Hansen, s., 2
Maren Jensd., hans Moder, e., 65

L.nr. 238c.
Ubeboet. eies af Jacob Christophersen Myren.

Svarttangen
L.nr. 238d.
Lars Andersen, Selveier, g., 59
Inger Halvorsd., g., 70
Halvor Halvorsen, Fosterbarn, 12

Anders Larsen, Inderst, (s.), g., 37
Anne Halvorsd., g., 36
Lars Andersen, s., 10
Inger Andersd., d., 1

Løkenberg
L.nr. 238e.
Petter Hansen, Selveier, g., 44
Anne Olsd., g., 42
Halvor Johannesen, Fosterdreng, Fattiglem, 15
Anne Larsd., tj., 18

Brua
L.nr. 238f?
John Andersen, Skomager, g., 45
Karen Borgersd., g., 43
Helvig Johnsd., d., 15
Jacob Johnsen, s., 14
Anne Johnsd., d., 10
Børthe Johnsd., d., 8
Andreas Johnsen, s., 6

Lien
Anders Nielsen, Huusmand, g., 27
Karen Christensd., g., 25
Christen Andersen, s.,
Inger Christensd., tj., 17
Anne Halvorsd., hendes Moder, e., 60

Lien Plads 2
Svend Knudsen, Huusmand, g., 51
Dorthea Pedersd., g., 58
Anne Svendsd., d., 10

Karen Solvesd., Inderst, ug., 42

Ersøe Sæter
Ubeboet. Eies af Even og Anders Jacobsen Ballestad.

Askildsaasen
L.nr. 238h.
Ubeboet. Eies af Isak Andersen Engelsteen.

L.nr. 239a. (Senere br. nr. 11, Meen.)
Peder Larsen, Selveier, g., 44
Maren Gundersd., g., 46
Gunder Pedersen, s., 12
Marthe Hansd., fosterbarn, 13
Maren Christensd., tj., 19
Ole Isaksen, tj., 21

Plads
Jens Halvorsen, Smed, g., 27
Kirsten Nielsd., g., 32
Hanna Nicoline Jensd., d., 1
Mariken Halvorsd., hans Moder, e., 68

Nygaard
L.nr. 239h(?) (Senere del av br. nr. 1, Nygård)
Thorsten Olsen, Selveier, Skomager, g., 29
Anne Thorgrimsd., g., 23
Hanna Thorstensd., d., 3
Martinius Thorstensen, s., 1
Albreth Hansen, stedsøn, 7
Sophie Sørensd., tj., 13

L.nr. 240a. (Senere br. nr. 17, Meen.)
Halvdelen af denne skyld bruges af sønnen Peder.
Hans Larsen, Selveier, g., 58
Anne Jensd., g., 36
Gunhild Hansd., d., 8
Lars Larsen, tj., 19
Maren Olsd., tj., 21

Peder Hansen, Inderst, g., 30
Anne Isaksd., g., 30
Gurine Pedersd., d., 7
Sophie Pedersd., d., 6
Hans Pedersen, s., 3
Isak Pedersen, s., ¼
Isak Throndsen, tj., 20
Kirsten Andersd., tj., ug., 25

Buer
L.nr. 241. (Senere br. nr. 28 av Meen.)
John Olsen, Selveier, g., 54
Kirsten Jacobsd., g., 50
Maren Johnsd., d., 10
Halvor Halvorsen, tj., ug., 25
Niels Gundersen, tj., ug., 30
Maren Nielsd., tj., ug., 22
Karen Thorsd., tj., ug., 28

L.nr. 240b. (Senere br. nr. 18, Meen.)
Jacob Andersen, Selveier, g., 60
Live Larsd., g., 60
Kirsten Jacobsd., d., ug., 28
Anne Margrethe Jacobsd., d., 18
Jacob Jacobsen, tj., ug., 26

Anders Jacobsen, Inderst, (s.), g., 35
Marthe Nielsd., g., 30
Niels Jacob Andersen, s., 10
Hans Andersen, s., 6
Lars Andersen, s., 3
Anders Nielsen, tj., 16

L.nr. 240c. Skovstykke.
Ubeboet. Eies af Fossum Værk.

L.nr. 240d. Myren.
Ubeboet. Eies af Jacob Jacobsen Langerød.

Skiefjeld, Ryggen
(Senere br. nr. 6, Ryggen under g. nr. 93.)
John Olsen, Huusmand, g., 61
Ingeborg Isaksd., g., 45
Ole Johnsen, s., 24
Isak Johnsen, s., 11
Maren Johnsd., d., 6

Askelsbakke (Askilsbakke)
Inger Mikkelsd., Huusmandskone, e., 40

Engelsteen
Isak Andersen, Huusmand, g., 34
Anne Nielsd., g., 24
Johanne Andersd., tj., ug., 42
Anders Hansen, hans Fader, Føderaadsmand, e., 74

Hørta
Ole Olsen, Huusmand, g., 52
Maren Larsd., g., 53
Ole Olsen, s., 21
Ragnhild Olsd., d., 17

Myren
Karen Olsd., Huusmandskone, e., 36
Andreas Andersen, s., 18
Anne Andersd., d., 16
Even Andersen, s., 6
Et udøbt barn, 1/16

Buer
matrikkel nr. 75. (Senere gnr 71.)

L.nr. 242. (Senere br. nr. 1, Buer.)
Knud Larsen, Selveier, g., 57
Inger Marie Larsd., g., 48
Lars Knudsen, s., Sømand, ug., 29
Christian Julius Knudsen, s., 16
Martinius Knudsen, s., 12

L.nr. 243. (Senere br. nr. 2, Buer.)
Ubeboet. Tilhører Anders Andersen.

L.nr. 244. (Senere br. nr. 3, Buermyren.)
Tilhører Christen Sørensen.

Engrav
matrikkel nr. 76. (Senere g. nr. 72.)

L.nr. 245a.

Del 1:
Lars Sivertsen, Leilænding, g., 44
Maline Olsd., g., 43
Simon Larsen, s., 16
Inger Larsd., d., 8
Ole Larsen, s., 6
Anne Kirstine Larsd., d., 1

Del 2:
Ingebret Olsen, Leilænding, g., 43
Karen Larsd., g., 44
Niels Ingebretsen, s., 8
Ingeborg Knudsd., hans Moder, e., 65
Jahn Jensen, tj., 18

Plads
Anders Viersen, Huusmand, g., 58
Elen Halvorsd., g., 46
Vilhelm Andersen, s., 17
Thorsten Andersen, s., 12
Aaste Andersd., d., 8
Hanna Andersd., d., 3

Ryggen
Isak Olsen, Huusmand, g., 58
Gunhild Larsd., g., 59
Gurine Jensd., Steddatter, 11

Skiefjeld
Zacharias Stephensen, Huusmand, g., 61
Marthe Larsd., g., 54
Lars Zachariasen, s., 16
Anne Stephensd., hans Søster, ug., 57

Skiefjeld Plads 2
Niels Pedersen, Huusmand, g., 39
Børthe Larsd., g., 50
Niels Olsen, Stesøn, 13

Skiefjeld Plads 3
Ole Johnsen, Huusmand, g., 71
Maren Andersd., g., 45
Anne Larsd., Stebørn, 10
Lars Larsen, Stebørn, 7

Skiefjeld Plads 4
Johannes Bjergusen, Huusmand, g., 60
Groe Olsd., g., 67

Henrik Ellefsen, Inderst, Daglønner, g., 45
Gunhild Johannesd., g., 30
Ellef Henriksen, s., 6
Johannes Henriksen, s., 3
Ole Henriksen, s., 1

Huus uden Jord: (Vallerdalen)
Ole Johnsen, Daglønner, g., 44
Jøran Wetlesd., g., 46
John Olsen, s., 10
Jacob Olsen, s., 6

L.nr. 245b og 246. Skovstykker.
Ubeboet. Tilhører Fossum Værk.

Borge vestre
matrikkel nr. 77. (Senere gnr 73.)

L.nr. 247. (Senere br.nr. 1.)
Hans Norderhaug, Kaptein, g., 62
Marthe Norderhaug, g., 50
Maren Othilie Norderhaug, d., 24
Albertine Frederika Norderhaug, d., 20
Carl Halfdan Norderhaug, s., 18
Wilhelm Ferdinand Norderhaug, s., 14
Hans Isaksen, tj., 18
Maren Johnsd., tj., 22
Inger Maria Hansd., tj., 18

Borgeaasen
L.nr. 249.
Ubeboet. Tilhører Erik Knudsen.

Huuse under Borgeaasen (14 hus)

Huus 1 (Borgåsen.)
Johanne Maria Larsd., Huuseier, e., 62

Peder Hansen, Matros, g., 28
Anne Karine Jacobsd., g., 35
Hans Jacob Pedersen, s., 6
Lars Pedersen, s., 4
Johanne Dorthea Pedersd., d., 1

Huus 2 (Borgåsen.)
Elen Haavardsd., e., 57
Lars Throndsen, s., 14

Carl Bendixen, Fattiglen, g., 66
Berthe Maria Jørgensd., Fattiglem, g., 69

Karen Kirstine Andersd., Fattiglem, e., 41
Isak Andersen, s., 12
Anne Elise Andersd., d., 7

Hans Danielsen, Arbeidsmand, g., 50
Kirsten Mikkelsd., Krøbling, g., 51
Berthe Maria Hansd., d., 23
Mikkel Hansen, s., 14

Huus 3 (Borgåsen.)
Jørgen Halvorsen, Arbeider, g., 61
Maren Larine Larsd., g., 59

Huus 4 (Borgåsen.)
Marthe Asgjerdsd., e., 59

Christen Hansen, Arbeider, g., 46
Elen Maria Mathiasd., g., 44
Karen Andrea Christensd., d., 16
Hans Mathias Christensen, s., 12
Mathias Christensen, s., 9
Maria Christensd., d., 6

Huus 5 (Borgåsen)
Even Christensen, Matros, g., 28
Ingeborg Kittilsd., g., 24
Christian Evensen, s., ½
Berthe Jacobsd., hands Svigermoder, e., 57

Huus 6 (Borgåsen.)
Johan Wiersen, Skrædder, ug., 29

Huus 7 (Borgåsen.)
Maren Sophie Pedersd., Fattiglem, e., 53
Peder Olsen, s., Sømand, 21
Maren Olsd., d., 13

Thorjus Thronsen, arb., g., 24
Berthe Kristine Olsd., g., 27

Huus 8 (Borgåsen.)
Hans Sørensen, arb., g., 53
Maria Hansd., g., 58

Huus 9 (Borgåsen.)
Berthe Maria Hansd., e., 56
Søren Svendsen, s., arb., 24
Petter Svendsen, s., Sømand, 21

Huus 10 (Borgåsen.)
Abraham Olsen, arb., g., 57
Anne Larsd., g., 47
Ole Abrahamsen, s., Sømand, 19
Andreas Abrahamsen, s., 16
Lars Abrahamsen, s., 10

Huus 11 (Borgåsen.)
Anne Jacobsd., Fattiglem, e., 59
Zacharias Mortensen, s., arb., 22
Jacob Mortensen, s., 19

Huus 12 (Borgåsen.)
Jacob Olsen, arb., g., 41
Aase Maria Knudsd., g., 30
Ole Jacobsen, s., 13
Hans Jacobsen, s., 6
Jacob Jacobsen, s., ¾

Huus 13 (Borgåsen.)
Peder Christensen, arb., g., 36
Margrethe Gundersd., g., 35
Christen Pedersen, s., 9
Gunder Pedersen, s., 7
Ole Pedersen, s., 3
Karen Kirstine Pedersd., d., ¼

Huus 14 (Borgåsen.)
Ole Svendsen, Maler, g., 40
Groe Hansd., g., 28
Torgun Olsd., d., 5
Hans Olsen, s., 4
Maren Olsd., d., 1

L.nr. 248. Borge
Ragnhild Olsd., ug., 65
Tilhører Kjøbmand Jørgen A. Flood.

Borrestad
matrikkel nr. 78. (Senere gnr 74, Borgestad.)

Hovedgården
L.nr. 250.
Realf Cappelen, Selveier, g., 54
Sophie Cappelen, g., 45
Anne Hermine Cappelen, d., 12
Jomfru Elisabeth Skou, Blind, ug, 74

Erik Nielsen, tj., 22
Lorentz Daniel Isaksen, tj., 18
Anne Hansd., tj., 23
Karen Hansd., tj., 20
Inger Andersd., tj., 16
Jomfru Karen Eriksen, tj., 33
Berthe Pedersd., Lægdslem, e., 74

Holmen

Plads
Isak Isaksen, Arbeidsmand, g., 52
Berthe Pernille Larsd., g., 53
Andrea Thorsd., tj., 18

Huus

Knud Nielsen, Fattiglem, g., 88
Anne Olsd., Fattiglem, g., 85

Berthe Marie Knudsd., Fattiglem, e., 49
Herman Larsen, s., arb., 20
Maren Karine Larsd., d., 14
Lovise Marie Larsd., d., 9

Huuse uden Jord (27 hus)

Huus 1 (Borrestad.)
Christen Larsen, Selveier, g., 68
Anne Kirstine Larsd., g., 46

Huus 2 (Borrestad.)
Jacob Ingebretsen, arb., e., 73
Hans Andersen, Svigersøn, arb., g., 34
Anne Margrethe Jacobsd., (d.), g., 36
Ingebret Hansen, s., 10
Anne Hedvig Hansd., 6
Andreas Hansen, s., 3

Huus 3 (Borrestad.)
Ole Knudsen, Matros, g., 50
Elen Margrethe Christophersd., g., 43

Huus 4 (Borrestad.)
Niels Knudsen, arb., g., 47
Gurine Saamundsd., g., 52
Mariken Nielsd., d., 16
Maria Nielsd., d., 13
Carl Nielsen, s., 10

Huus 5 (Borrestad.)
Anne Johannesd., e., 46
Andreas Johan Gundersen, s., 16
Gunhild Kirstine Gundersd., d., 7

Huus 6 (Borrestad.)
Gunhild Marie Hyni, (e.?), 34
Gurine Thomine Hyni, d., 15
Amalie Hyni, d., 4
Gurine Josephine Hyni, d., 1

Huus 7 (Borrestad.)
Klaus Thorsen, Snedker, g., 30
Kirsten Olsd., g., 30
Kirsten Johanne Klausd., d., 3
Thoresius Klausen, s., ½

Huus 8 (Borrestad.)
Thorjus Ingebretsen, arb., g., 29
Inger Hansine Olsd., g., 24
Jacob Jacobsen, Pleiesøn, 4

Huus 9 (Borrestad.)
Knud Hansen, arb., g., 50
Kirsten Jensd., g., 40
Hans Knudsen, s., 12
Gunhild Kirstine Knudsd., d., 9
Anne Berthea Knudsd., d., 7
Jens Knudsen, s., 4

Huus 10 (Borrestad.)
Ole Larsen, arb., g., 47
Maren Gundersd., g., 39
Gunder Olsen, s., 16
Marte Olsd., d., 14
Lars Olsen, s., 11
Christen Olsen, s., 8
Maren Oline Olsd., d., 4

Huus 11 (Borrestad.)
Anne Christine Isaksd., e., 62
Erika Madsd., d., 26
Martilius Madsen, s., 20

Huus 12 (Borrestad.)
Lars Olsen, Snedker, g., 45
Ingeborg Maria Throndsd., g., 42
Halvor Larsen, s., 3
Else Kathrine Larsd., d., 1 ½
Sophie Jørgensd., tj., 15

Huus 13 (Borrestad.)
Ole Evensen, arb., g., 57
Elisabeth Jansd., g., 56
Ole Olsen, s., arb., 22
Elef Olsen, s., Sømand, 19
Peder Olsen,s., 14
Steen Olsen, s., 10

Huus 14 (Borrestad.)
Anders Ingebretsen, arb., g., 33
Anne Kirstine Olsd., g., 34
Anne Maria Andersd., d., 11
Maren Andersd., d., 8
Theoline Andersd., d., 6
Inger Andersd., d., 4
Kirsten Andersd., d., 1

Huus 15 (Borrestad.)
Niels Olsen, arb., g., 41
Marthe Larsd., g., 49
Mariane Nielsd., d., 10
Anne Margrethe Olsd., hans Moder, e., 75
Ole Andreas Grætzsen (Gjertsen?), Pleiesøn, 15

Huus 16 (Borrestad.)
Jacob Andersen, arb., g., 36
Karen Maria Einersd., g., 34
Mariane Jacobsd., d., 2
Karen Hansd., tj., 15

Hans Petter Pedersen, arb., g., 29
Anne Throndsd., g., 29
Thorjus Hansen, s., 1 ½

Huus 17 (Borrestad.)
Maria Olsd., Fattiglem, e., 60
Gunder Isaksen, s., Krøbling, 21
Gullik Isaksen, s., 16

Huus 18 (Borrestad.)
Hans Mikkelsen, arb., g., 45
Inger Kirstine Eriksd., g., 43
Ingeborg Hansd., d., 12
Mariane Hansd., d., 9
Elen Hansd., d., 6

Thorsten Rassesen Dahle, arb., g., 35
Bergitte Dorthea Eriksd., g., 33
Lars Godthfred Thorstensen, s., 11
Hanna Mathilde Thorstensd., d., 9
Erik Thorstensen, s., 7
Inger Thomine Thorstensd., d., 4
Anne Dorthea Thorstensd., d., 1

Huus 19 (Borrestad.)
Knud Johnsen, arb., g., 58
Johanne Olsd., g., 45
Serine Johnsdatter, d., 13
(Skal nok være Knudsdatter. G.S.)

Huus 20 (Borrestad. Bråten.)
Jens Jensen, arb., g., 29
Ingeborg Eriksd., g., 35
Hendes Børn:
Martine Madsd., 11
Lars Madsen, 9
Ders Børn:
Maren Jensd., 4
Inger Jensd., 1

Huus 21 (Borrestad.)
Christen Christiansen, Matros, g., 40
Anne Helene Jacobsd., g., 39
Hans Christian Christensen, s., 13
Anne Marie Christensd., d., 11
Karen Kristine Christensd., d., 8
Jacob Christensen, s., 2

Huus 22 (Borrestad.)
Jens Olsen, arb., g., 46
Else Knudsd., g., 46
Ole Andreas Jensen, s., 16
Karen Kirstine Jensd., d., 12

Huus 23 (Borrestad.)
Niels Helgesen, Matros, g., 42
Ingeborg Christensd., g., 42
Halvor Nielsen, s., 11
Mariane Nielsd., d., 9
Niels Nielsen, s., 6
Martin Nielsen, s., 1

Huus 24 (Borrestad.)
Hans Sørensen, arb., g., 50
Kristiane Storm, g., 57
Kristine Hansd., d., ug., 27

Huus 25 (Borrestad.)
Maren Nielsd., e., 64
Niels Johannesen, s., arb., ug., 31
Hans Johannesen, s., arb., ug., 27

Huus 26 (Borrestad.)
mads Monsen, arb., g., 35
Anne Thorsd., g., 38
Elise Madsd., d., 9
Hedvig Madsd., d., 6
Martine Madsd., d., 3

Huus 27 (Borrestad.)
Christen Jacobsen, Matros, g., 33
Maren Margrethe Hansd., g., 30
Edvard Christian Christensen, s., 10
Marie Christensd., d., 7
Jacobine Christensd., d., 5
Hans Andreas Christensen, s., 2

Aakre
matrikkel nr. 79. (Senere gnr 75.)

Hovedbygningen
L.nr. 251.
Hans Eleonardus Møller, Kjøpmand i Porsgrund, g, 41
Ambor Laura Møller (f. Aall), g., 42
Louise Møller, d., 16
Hans Møller, s., 15
Jacob Aall Møller, s., 11
Inger Møller, d., 8
Nicolai Møller, s., 5
Mathilde Møller, d., 5

Niels Haraldsen, tj., ug., 24
Anne Cathrine Olsd., e., tj., 44
Inger Olsd., tj., ug., 28
Thore Gundersd., tj., ug., 25
Maria Andersd., tj., ug., 28

Egeli
(Senere br. nr. 2, Ekeli.)
Hans Møller, Kjøbmand, g., 65
Inger Møller (f. Aall), g., 71
John Hansen, tj., 24
Anne Margrethe Halvorsd., tj., 31
Anne Christensd., tj., 22

Borge østre
matrikkel nr. 80. (Senere br. nr. 76.)

Skauen
L.nr. 252. (Senere bnr 1.)
Gunder Isaksen, Selveier, g., 53
Margit Halvorsd., g., 60
Isak Gundersen, s., 25
Karen Hansine Gundersd., d., 20
Peder Pedersen, tj., 17

Huus under østre Borge
L.nr. 252.

Huus 1
Ingeborg Haavardsd., e., 46
Anne Martine Olsd., d., 9

Niels Eriksen, arb., g., 70
Gunhild Haavardsd., g., 54
Erik Nielsen, s., 16

Huus 2
Berthe Kirstine Larsd., e., 60
Maren Jensd., d., ug., 26

Huus 3
Ingebret Andersen, arb., g., 56
Maren Haavardsd., g., 59

Huus 4
Kirsti Andersd., Fattiglem, e., 82

Huus 5
Ole Jacobsen, arb., g., 42
Inger Maria Rasmusd., g., 46
Jacob Olsen, s., 18
Marthe Maria Olsd., d., 15
Peder Olsen, s., 10
Andrea Olsd., d., 7
Olavus Olsen, s., 4

Huus 6
Jan Olsen, Skomager, g., 28
Karen Alette Andersd., g., 30
Elise Karine Jansd., d., 3
Olavus Jansen, s., ½

Huus 7
Peder Hansen, Matros, g., 30
Gunhild Sørensd., g., 31
Anne Maria Pedersd., d., 6
Sophie Hansine Pedersd., d., 3

Huus 8
Karen Christensd., e., 49
Niels Hansen, s., 10
Ole Hansen, s., 8

Christence Sivertsd., Fattiglem, e., 77
Anne Jacobsd., d., ug., 50
Nicoline Nielsd., hendes uægte barn, 10
Marthe Olsd., Fattiglem, e., 50
Anne Olsd., d., 13

Huus 9
Abraham Jacobsen, arb., g., 40
Inger Gurine Pedersd., g., 36
Petrine Abrahamsd., d., 10
Ingeborg Marie Abrahamsd., d., 7
Jacob Abrahamsen, s., 5
Karenius Abrahamsen, s., 1

David Thorsen, arb., g., 38
Karen Berthea Pedersd., g., 38
Marthe Johanne Davidsd., d., 10
Theodor Davidsen, s., 7
Petronelle Davidsd., d.,5
Bergitta Davidsd., d., 2

Huus 10 (Østre Borge)
Hans Andersen, arb., g., 50
Live Iversd., g., 56
Andreas Hansen, s., Sømand, 21
Maren(?) Anne Hansd., d., 15

Huus 11
Iver Jacobsen, arb., e., 39
Jacob Iversen, s., 7
Inger Kirstine Iversd., d., 4

Jacob Isaksen, g., 80
Larine Iversd., g., 68
Isak Jacobsen, s., ug., 33
Maria Jacobsd., d., Sindsvag, 24
Gunhild Jacobsd., d., ug., 20

Hus?
L.nr. 253. Borge østre
Nicolai Christensen, Matros, ug., 30
Anne Nicolaisd., hans Moder, e., 54
Christen Isaksen, Fostersøn, 5

L.nr. 254.
Ubeboet. Tilhører fru Leegaard.

L.nr. 255.
Ubeboet. Tilhører fru Redisch(?)

L.nr. 256.
Ubeboet. Tilhører Madame Marie Christensen.

Løkkene
L.nr. 257a. Løkke no. 1
Ole Gundersen, arb., g., 30
Ambor Larsd., g., 35
Hans Stedbørn:
Anne Thorine Hansd., Krøbling, 13
Hans Andreas Hansen, 7
Deres børn:
Karen Olsd., 4
Gurine Olsd., 2

L.nr. 257b.
Anne Guline Knudsd., e., 44

L.nr. 257c.
Ubeboet. Tilhører Nicolai Christensen som Underbrug.

L.nr. 258. Løkke no. 2
Ubeboet. Tilhører Quisling.

L.nr. (259a) a. Løkke no. 3a
Ubeboet. Tilhører C. Bruun.

L.nr. (259a) b. Løkke no. 3b
Ubeboet. Tilhører Ellef Helgesen.

L.nr. 259b. Løkke no 3
Ubeboet. Tilhører Gunder Isaksen som Underbrug.

L. nr. 260. Løkke no. 4.
Aslak Pedersen, arb., g., 32
Kirsten Olsd., g., 36
Peder Aslaksen, s., 9
Ole Aslaksen, s., 7
Lars Aslaksen, s., 4
Anne Marie Aslaksd., d., 1

L.nr. 261. Løkke no. 5
Ubeboet. Tilhører Byfoged Heyerdahl.

L.nr. 262a. Løkke no. 6
Ubeboet. Tilhører enke Lise Olsdatter.

L.nr. 262b.
Ubeboet. Tilhører Hans Wetlesen.

L.nr. 263. Løkke no. 7.
Ubeboet. Tilhører Postmester Krohn.

L.nr. 264. Løkke no. 8.
Ubeboet. Tilhører Ole Thorsen Moe.

L.nr. 265. Løkke no. 9.
Ubeboet. Tilhører Thorgrim Olsen.

L.nr. 266. Løkke no. 10.
Ubeboet. Tilhører Kjøbmand Wiborg.

L.nr. 267. Løkke no. 11.
Ubeboet. Tilhører Postmester Krohn.

L.nr. 268 og 269. Løkke no. 12 og 13.
Ubeboet. Tilhører Madm. Marie Christensen.
Begge som Underbrug.

L.nr. 270. Løkke no. 14.
Ubeboet. Tilhører Jens Meier.

L.nr. 271. Løkke no. 15.
Afgaad til Porsgrund.

L.nr. 272. Løkke no. 16.
Ubeboet. Tilhører Lars Hansen.

L.nr. 273. Løkke no. 17.
Afgaad til Porsgrund.

L.nr. 274. Løkke no. 18.
Christian Østensen, Selveier, g., 64
Karen Olsd., g., 56
Erik Christensen, s., 24
Gurine Christiansd., d., 20
Hans Andersen, tj., 19

L.nr. 275. Løkke no. 19.
Afgaad til Porsgrund.

Huuse uden Jord

Huus 1
Ole Christiansen, Matros, g., 33
Berthe Maria Andersd., g., 36
Karen Kirstine Olsd., d., 5
Christian Olsen, s., 3
Anders Olsen, s., 1

Huus 2
Jens Riis, Hjulmager, g., 46
Inger Marie Riis, g., 31
Gurine Kirstine Riis., d., 5
Martin Aasvald Riis, s., 2

Kjølnæs
matrikkel nr. 81. (Senere gnr 77, Kjølnes.)

L.nr. 276.
Christian Paus, Selveier, g., 61
Else Marie Paus, g., 51
Anne Kathrine Paus, d., 18
Johanne Paus, d., 14
Kristine Kristiane Elisabeth Paus, d., 10
Jomfru Mette Kristine Paus, hans Søster, ug., 63

Isak Nielsen, tj., 22
John Knudsen, tj., 18
Karoline Fredrikke Augustsd., tj., ug., 33
Isak Larsen, hendes søn, 6
Margith Haraldsd., tj., ug., 35
Margith Knudsd., tj., ug., 35
Karen Brynildsd., tj., ug., 23
Anne Nielsd., tj., ug., 24

Riis nordre
matrikkel nr. 82. (Senere gnr 78, Riis.)

L.nr. 277. (Senere br.nr. 1.)
Lars Knudsen, Leilænding, e., 76
Isak Larsen, s., g., 49
Karen Kirstine Hansd., g., 46
Lars Isaksen, s., 21
Jacob Isaksen, s-. 15
Mariane Isaksd., d., 13
Kirstine Isaksd., d., 10
Andreas Isaksen, s., 4

Anders Larsen, Inderst, g., 40
Asgjerd Gjermundsd., g., 36
Lars Andersen, s., 15
Maren Larsd., d., 13
Jørgen Larsen, s., 11
Edvard Larsen, s., 8
Marte Larsd., d., 6
Carl Larsen, s., 4
Anne Larsd., d., 1

L.nr. 278a. (Senere br.nr. 8.)
Halvor Olsen, Leilænding, e., 66
Ole Halvorsen, (s.), arb., g., 33
Elen Kristine Olsd., g., 39
Maren Anne Olsd., d., 5
Olavus Olsen, s., 2

L.nr. 278b. (Senere br. nr. 9.)
John Nielsen, Leilænding, g., 55
Marthe Halvorsd., g., 65
Karen Kirstine Johnsd., d., ug., 27
Anne Johnsd., d., 19

Riis søndre
matrikkel nr. 83. (Senere g. nr. 78, Riis.)

L.nr. 279. (Senere br. nr. 13.)
Erik Kittilsen, Leilænding, g., 51
Karen Larsd., g., 46
Anders Eriksen, s., 17
Carl Eriksen, s., 14
Lars Eriksen, s., 10
Erik Eriksen, s., 7

L.nr. 280b. (Senere br.nr. 15.)
Anne Kirstine Rasmusd., Leilænding, e., 56
Olavus Olsen, tj., 16

Rasmus Jacobsen, (s.), g., 26
Selveier af en gaardpart i Eidanger.
Anne Kirstine Jacobsd., g., 29
Kirsten Maria Rasmusd., d., 7
John Rasmussen, s., 5
Jacob Rasmussen, s., 2
Gunhild Maria Andersd., tj., 19

Riisrønningen
L. nr. 281. (Senere br. nr. 17, Riisrønningen.)
Isak Christensen, Leilænding, e., 79
Ole Mathiasen, arb, Svigersøn, g., 56
Anne Isaksd., g., 51
Mathias Olsen, s., 14
Gunder Olsen, s., 9

Sivertrønningen
L.nr. 282. (Senere br. nr. 18, Sivertrønningen.)
Sivert Hansen, Leilænding, Skomager, e., 70
Margrethe Sivertsd., d., ug., 35

Hans Sivertsen, (s.), Skolelærer, g., 33
Benedicte Kristine Bentsd., g., 37
Severin Hansen, s., 6
Christian Hansen, s., 4
Inger Berthea Hansd., d., 1

Hongaarden
L.nr. 283. (Hongården v. Jarseng. G.S.)
Ubeboet. Underbrug til Wagners Sanda. (Sanni.)

Bekkevald
matrikkel nr. 84. (Senere gnr 79, Bekkevar.)

L.nr. 284. (Senere br. nr. 1 og 2, Bekkevar.)
Skyld: 3 dal., 1 ort, 6 skl.
Ubeboet. Bruges af Anders Sølie og Lars H. Gata.

L.nr. 285a. (Senere br.nr. 3, Bekkevar.)
John Olsen, Selveier, g., 38
Anne Jacobsd., g., 35
Marthe Johnsd., d., 6
Maren Gurine Johnsd., d., 1

L.nr. 285b. (Senere br.nr. 4, Bekkevar.)
Harald Olsen, Selveier, g., 54
Live Larsd., g., 49
Jacob Haraldsen, s., 13
Lars Haraldsen, s., 9

L.nr. 286.
Ubeboet. Bruges af Harald Olsen og John Olsen.

L.nr. 287.
Ubeboet. Bruges af Harald Olsen og John Olsen.
Selveiere.

L.nr. 288.
Ubeboet. Bruges af O. E. Lie, Selveier.

L.nr. 289.
Ubeboet. Bruges af Lars Jacobsen Sølie, Selveier.

Sanden
matrikkel nr. 85. (Senere gnr 80, Sanni.)

L.nr. 290a. (Senere br. nr. 1, Sanni.)
Madm. Maria Wagner, Leilænding, e., 68
Nicolai Wagner, s., Skovridder, ug., 39
Wensel Wagner, s., Skipperborger, ug., 41
Sophie Wagner, d., ug., 35

Knud Knudsen, tj., g., 53
Ole Christensen, tj., ug., 21
Larine Nielsd., tj., ug., 24
Ingeborg Olsd, tj., ug., 25

L.nr. 290b. (Senere br. nr. 2, Traet.)
Ubeboet. Bruges af Christian Østensen.
(Bor på l.nr. 274, Borge østre. G. S.)

L.nr. 291a. (Senere br. nr. 5, Sanni.)
Niels Rasmussen, Selveier, g., 60
Gunhild Solvesd., g., 56
Isak Nielsen, s., ug., 32
Anders Nielsen, s., 20
Karen Nielsd., d., 16

L.nr. 291b. (Senere br. nr. 6, Sanni.)
Lars Hansen, Selveier, g., 47
Ingeborg Eriksd., g., 41
Gunhild Larsd., d., 13
Hans Larsen, s., 11
Sophie Larsd., d., 4

L.nr. 292 og 293. (Senere br. nr. 8, Sanni.)
Christen Hansen, Selveier, g., 42
Marthe Arnesd., g., 26
Live Christensd., d., 14
Hans Christensen, s., 11
Jacob Christensen, s., 8
Anne Amundsd., tj., 18
Hans Hansen, tj., 18

Myrerød
L.nr. 294. (Senere br. nr. 9, Myrerød/Myre).
Ubeboet. Bruges af Christen Sanden.
(Eier i 1838: Lars Andersen Skyer.)

L.nr. 295. Ikke nevnt.

Ødesanni
matrikkel nr. 86. (Senere under gnr 80, Sanni.)

L.nr. 296. Del A
(Senere br. nr. 10, Ødesanni/Sanden øde.)
Erik Madsen, Leilænding, g., 68
Mari Solvesd., g., 64
Maren Eriksd., d., ug., 30
Mads Eriksen, s., ug., 27
Peder Eriksen, s., 18

L.nr. 296. Del B:
(Senere br. nr. 10, Ødesanni/Sanden øde.)
Anders Eriksen, Leilænding, g., 39
Anne Kirstine Andersd., g., 35
Maren Anne Andersd., d., 8
Hans Andersen, s., 2

Augestad
matrikkel nr. 87. (Senere gnr 81, Augestad.)

L.nr. 297. (Senere br.nr. 1, Augestad.)

Arne Andreasen, Selveier, g., 65
Anne Maria Gundersd., g., 62
Hans Arnesen, s., Skrædder, ug., 34
Karen Arnesd., d., ug., 22

L.nr. 298. (Senere br. nr. 2, Augestad.)
Ubeboet. Bruges af Simon Jacobsen Sølie.

L.nr. 299. (Senere br.nr. 3, Augestad.)
Wetle Rasmussen, (Leilendinng), Snedker, g., 45
Karen Jacobsd., g., 39
Maren A. Wetlesd., d., 13
Karen G. Wetlesd., d., 4
Jacob Wetlesen, s., 1/8

L.nr. 300. (Senere br. nr. 5, Augestad.)
Ubeboet. Bruges af Rasmus (Jacobsen) Riis.

L.nr. 301. (Senere br.nr. 6, Austad.)
John Gundersen, Selveier, g., 35
Olalia Jacobsd., g., 29
Elise Johnsd., d., 6
Jacob Johnsen, s., 2

Huuse uden Jord

Huus 1 (Augestad)
Hans Knudsen, Daglønner, g., 38
Margrethe Amundsd., g., 46
Amund Hansen, s., 12

Huus 2 (Augestad)
Jacob Isaksen, Daglønner, g., 43
Live Hansd., g., 45
Hans Jacobsen, s., Matros, ug., 23
Isak Jacobsen, s., 21
Jacob Jacobsen, s., 10
Berthe Jacobsd., d., 7

Huus 3 (Augestad)
Niels Tollefsen, Daglønner, g., 48
Karen Gundersd., g., 49
Christen Nielsen, s., Daglønner, 21
John Nielsen, s., 16
Berthe Nielsd., d., 6

Huus 4 (Augestad)
Anders Andersen, Fattiglem, g., 57
Karen Knudsd., Fattiglem, g., 65

Sølie nedre
matrikkel nr. 88. (Senere gnr 82, Søli.)

L.nr. 302. (Senere br. nr. 1 og 2, Søli nedre.)
Anders Olsen, Leilænding, g., 45
Anne Larsd., g., 41
Ole Andersen, s., 10
Marthe Andersd., d., 8
Niels Andersen, s., 5
Maria Andersd., d., 3
Christian Haraldsen, tj., 19
Niels Andersen, tj., 20
Magnhild Eriksd., tj., ug., 32

L.nr. 303. (Senere br. nr. 3 og 4, Søli nedre.)
Hans Rasmussen, Leilænding, g., 59
Sara Johnsd., g., 55
Rasmus Hansen, s., ug., 25
Kirsten Hansd., d., 22
Anne Hansd., d., 17
Marte Hansd., d., 14
Hans Hansen, s., 10
Anders Asbjørnsen, tj., 21

L.nr. 304. (Senere br.nr. 5 og 6, Søli nedre.)
Jacob Andersen, Leilænding, g., 66
Kirsten Simonsd., g., 65

Simon Jacobsen, (s.), Selveier, e., 34. Bruger af l.nr. 298 under Augestad.
Kirsten Simonsd., d., 7
Jacob Simonsen, s., 4
Ole Christensen, tj., 22
Maria Eriksd., tj., e., 29
Kirsten Hansd., tj., ug., 44

L.nr. 305. (Senere br. nr. 7, Søli nedre og 8, Søli nedre, Myrene.)
Christen Olsen, Leilænding, g., 45
Inger Marie Rasmusd., g., 47
Rasmus Christensen, s., 22
Inger Christensd., d., 20
Marte Christensd., d., 14
Karen Christensd., d., 13
Ingeborg Christensd., d., 10
Hans Tollefsen, tj., 16

Søliepladsene
L.nr. 306.

Plads 1
Jens Jacobsen, Leilænding, g., 44
Marte Larsd, g., 43
Lars Jensen, s., 16
Jacob Jensen, s., 14
Anne Jensd., d., 8
Isak Jensen, s., 6
Ingeborg Jensd., d., 3

Plads 2
Christen Olse, Leilænding, g., 55
Anne Rasmusd., g., 58
Iver Christens., s., 15

Myhren
L.nr. 307.
Mathias Larsen, Selveier, g., 37
Ingeborg Torkildsd., g., 25
Thomas Mathiasen, s., 2
Karen Olsd., tj., 16

Sølie øvre
matrikkel nr. 89. (Senere g., nr. 82, Søli.)

L.nr. 306. (Søliplassene. Se Søli nedre.)
Tilhører C. Paus.(3 sk.d., 7 Skl.)
Niels Isaksen, arb., g., 49
Lisbeth Olsd., g., 42
Jacob Nielsen, s., 15
Andreas Nielsen, s., 12

L.nr. 308a. (Senere br.nr. 13, Søli øvre.)
Lars Jacobsen, Selveier, g., 45
Karen Christiansd., g., 31
Jacob Larsen, s., 6
Niels J. Larsen, s., 3
Ingebret Larsen, s., 1/8
Anders Christensen, 18
Siri Olsd., tj., 21

L.nr. 308b. (Senere br. nr. 14, Søli øvre.)
Anders Jacobsen, Selveier, g., 60
Anne Jacobsd., g., 52
Karen Marie Andersd., d., ug., 27
Jacob Andersen, s., ug., 25
Niels Andersen, s., ug., 23
Simon Andersen, s., 14
Ingebret Andersen, s., 12
Bertel Andersen, s., 8

L.nr. 309. (Senere br.nr. 15, Rønningene.)
(I 1838 eid og brukt av John Rasmussen. Ikke nevnt i 1845-tellingen. G. S.)

Kapteinrønningen
L.nr. 310. (Senere br. nr. 16, Kapteinrønningen.)
Knud Christophersen, Selveier, g., 41
Marte Eriksd., g., 46
Live Knudsd., d., 15
Mathea Knudsd., d., 12
Christopher Knudsen, s., 10
Else Knudsd., d., 7
Maren Knudsd., d., 4
Anne Kirstine Knudsd., d., 2

L.nr. 311. (Senere part av br. nr. 17, Søli øvre.)
Lars Gundersen, Selveier, 39
Anne D. Arnesd., g., 42
Andreas Johnsen, hans Stedsøn, 13
John Larsen, s., 8
Godtfred Larsen, s., 4
Andrea Jacobsd., tj., 20

Peder Pedersen, Inderst, Daglønner, g., 29
(Jorden bruges af Torgrim Olsen i Porsgrund.)
Ingeborg Pedersd., g., 22
Petter Pedersen, s., 1/6

Gunhild Nielsd., Inderst, e., 47

L.nr. 312. (Senere part av br. nr. 17, Søli øvre.)
(Ikke nevnt, men eid av Torgrim Olsen i Porsgrunn.)

L.nr. 313. (Senere part av br. nr. 17, Søli øvre.)
Ubeboet. Bruges af Madme Simonsen i Porsgrund.

L.nr. 314.
Ubeboet. Bruges af T. Olsen og Hans Hansen.
(Trolig feil og skal være: Hans Olsen og Niels Simonsen. G. S.)

L.nr. 315. (Senere br.nr. 19, Søli øvre.)
(Ikke nevnt, men var eid av Simon Jacobsen.)

L.nr. 316. (Senere br. nr. 20 og 21, Ødegården søndre og nordre.)
Ikke nevnt, men var eid av Christian Paus på Kjølnes. G. S.)

Høiseth
matrikkel nr. 90. (Senere gnr 84, Høgset.)

L.nr. 317. (Senere br. nr. 1, Høgset og 2, Ønna.)
Lars Mathiasen, Leilænding, g., 72
Anne Jacobsd., g., 77
Laurine Larsd., d., ug., 41

Jacob Larsen, (s.), Inderst, g., 43
Maren Nielsd., g., 40
Lars Jacobsen, s., 8
Niels Jacobsen, s., 4
John Jacobsen, s., 1/12
Knud Larsen, tj., ug., 30
Berthe Olsd., tj., 16

L.nr. 318. (Senere br.nr. 3, Høgset og 4, Ønna.)
Thor Nielsen, Leilænding, g., 56
Inger Sørensd., g., 53
Live Thorsd., d., ug., 23
Niels Thorsen, s., ug., 21
Gunhild Thorsd., d., 17
Sara Thorsd., d., 14
Inger Thorsd., d., 12
Hans Thorsen, s., 9

Christian Thorsen, (s.), Inderst, g., 30
Inger Jensd., g., 30
Jens Christiansen, s., 1

Svinholt
L.nr. 319. (Senere br. nr. 5, Svinholt.)
Ole Olsen, Selveier, g., 34
Maren Jacobsd., g., 25
Marie Olsd., d., 2
Amund Olsen., s., ½
Isak Olsen, tj., 17
Anne Olsd., tj., ug., 22

Aaltvedt
matrikkel nr. 91. (Senere gnr 83.)

L.nr. 320. (Senere br. nr. 1 og 2, Åltvedt.
Lars Halvorsen, Selveier, g., 84
Ragnhild Olsd., g., Sindsvag, 77

Isak Larsen, s., Inderst, g., 51
Anne Amundsd., g., 32
Lars Isaksen, s., 11
Anne Isaksd., d., 6
Jacob Isaksen, s., 4
Halvor Isaksen, s., 2
Markus Isaksen, s., 1/8

L.nr. 321. (Senere br.nr. 9, Åltvedt.)
Gunhild Tovsd., Leilænding, e., 50
Niels Haraldsen, s., 14
Ingebret Haraldsen, s., 11
Ingeborg Haraldsd., d., 9

Anders Sørensen, Inderst, Dagarb., e., 54

Klep
matrikkel nr. 92. (Senere gnr 85, Klepp.)

L.nr. 322. (Senere br. nr. 1, Klepp.)
Jacob Nielsen, Selveier, g., 72
Gunhild Hansd., g., 74
Anders Jacobsen, s., Inderst, g., 46
(Bruger matrikkeljord.)
Ingeborg Rasmusd., g., 42
Kirsten Christensd., tj., 17
Anne Nielsd., tj., 23

L.nr. 323a.
Ubeboet. Bruges af Anders Klep.

L.nr. 323b. Et Jordstykke.
Ubeboet. Tilhører Jacob Hansen Nærum.

L.nr. 324a.
Ubeboet. Bruges af Jacob Olsen Nærum.

L.nr. 324b.
Ubeboet. Bruges af Erik Madsen Sanden.

Saubrekke
L.nr. 325. (Senere br. nr. 8, Saubrekka.)
Lars Larsen, Selveier, g., 55
Berthe Torgersd., g., 56
Amborg Larsd., d., ug., 25
Ingebret Olsen, tj. 21
Andreas Torkildsen, Fattiglem, 12

L.nr. 326. Klep
Elias Asbjørnsen, Selveier, g., 30
Gunhild Larsd., g., 36
Ingeborg Eliasd., d., 6
Laurense Eliasd., d., 4
Andreas Eliasen, s., 1
Asbjørn Eliasen, hans Fader, Inderst, e., 64

L.nr. 327.
Knud Olsen, Selveier, g., 72
Marte Ingebretsd., g., 67
Ingebret Knudsen, s., 20

L.nr. 328.
Ubeboet. Tihører Fossum Jernværk.

Ramsaas
matrikkel nr. 93. (Senere gnr 87, Ramsåsen.)

L.nr. 329. (Senere br.nr. 1, Ramsåsen.)
Hans Halvorsen, Leilænding, g., 78
Anne Stenersd., g., 72
Anne Hansd., d., ug., 45
Maria Hansd., d., ug., 37
Hans Hansen, s., ug., 31

Ole Hansen, (s.), Inderst, g., 35
Kirsten Larsd., g., 45
Inger Olsd., d., 10
Hans Olsen, s., 4
Lars Olsen, s., 2

L.nr. 330. (Senere br.nr. 2, Ramsåsen.)
Karen Olsd., Leilænding, e., 61
Gunder Gundersen, s., 23
Anne Gundersd., d., 21

Mathias Gundersen, (s.), Inderst, e., 38
Karen Mathiasd., d., 11
Anne Gurine Mathiasd., d., 8
Gunder Mathiasen, s., 5

Stuelen
matrikkel nr. 94. (Senere gnr 88, Stulen.)

L.nr. 331.
Anders Knudsen, Selveier, e., 65

Knud Andersen, s., Inderst, g., 37
Marte Larsd., g., 36
Lars Knudsen, s., 8
Andreas Knudsen, s., 5
Karen Knudsd., d., 3
Anne Knudsd., d., 1

L.nr. 332a.
Anne Andersd., Selveier, e., 63
Anders Nielsen, s., ug., 21

Søren Olsen, Inderst, g., 37
Ingeborg Nielsd., g., 35
Niliea Sørensd., d., 10
Lars Sørensen, s., 3

Lnr. 332b.
Ole Nielsen, Daglønner, g., 30
Ingeborg Gundersd., g., 28

L.nr. 333.
Ubeboet. Bruges af A. Stuelen.

Lie
matrikkel nr. 95. (Senere gnr 86, Lid.)

L.nr. 334a. Del A. (Senere br. nr. 1, Lid.)
Harald Rasmussen, Selveier, g., 55
Inger Jensd., g., 38
Andreas Haraldsen, s., ug., 20
Carl Johan Haraldsen, s., 2
Dorthe Auensd., hands Moder, e., 74

L.nr. 334a. Del B.
Rasmus Haraldsen, Selveier, g., 29
Ingeborg Isaksd., g., 34
Andreas Rasmussen, s., 3
Maren Andersd., tj., 19

Bruger dels halve af gaarden med faderen Harald Rasmussen.

Skottet
L.nr. 334b. Skottet. (Tidligere husmannsplass.)
Ubeboet. Bruges af Torger Johnsen.

L.nr. 335. (Senere br. nr. 5, Lid.)
Ole Hansen, Selveier, g., 46
Pernille Ellefsd., g., 27
Hans Olsen, s., 14
Maren Olsd., d., 11
Karen Olsd., d., 10
Anne Olsd., d., 8
Ellef Olsen, s., 2
Maria Hansd., tj., ug., 52

L.nr. 336. (Senere br.nr. 6, Lid.)
Ole Eriksen, Selveier, g., 57
Karen Johnsd., g., 66
Gunder Olsen, s., ug., 29
Hans Olsen, s., ug., 21
Karen Fredriksd., tj., 15

L.nr. 337.
Ubeboet. Bruges af Torger Johnsen. (12 skl.)

L.nr. 338. (Senere br.nr. 9, Lid.)
Christen Pedersen, Selveier, g., 49
Karen Larsd., g., Blind, 92
Marte Hansd., tj., ug., 48

Myren
L.nr. 339. (Senere del av br.nr. 12, Myren.)
Maren Nielsd., Selveier, e., 58
Isak Olsen, s., Skomager, ug., 34
Sara Olsd., d., ug., 27
Anders Olsen, s., ug., 24

L.nr. 340. (Senere del av br.nr. 12, Myren.)
Jacob Christensen, Selveier, g., 54
Helvig Olsd., g., 51
Niels Jacobsen, s., 19
Gunhild Jacobsd., d., 16

L.nr. 341. Lid Skog.
Ubeboet. Tilhører Fossum Jernværk.

L.nr. 342. Et Skogstykke.
Tilhører Lars Gata. (I Eidanger.)

Hesterønningen
L.nr. 343. Pladsen Hesterønningen.
Bruges af Harald Rasmussen Lie.

Huuse uden Jord

Huus 1
Tollef Larsen, Daglønner, g., 50
Maren Larsd., g., 49
Karen Tollefsd., d., 13
Jacob Tollefsen, s., 8

Huus 2
Margrethe Nielsd., e., 64
Ragnhild M. Nielsd., d., ug., 31
Halvor Halvorsen, s., uægte barn, 7

Huus 3
Berthe Evensd., ug., 47
Magnhild Evensd., Søster, ug., 45
Gunhild Gulliksd., hendes uægte datter, 14

Bakken
matrikkel nr. 96. (Senere gnr 103, Bakken.)

L.nr. 344. (Senere br.nr. 1.)
Niels Andersen, Selveier, g., 35
Karen Gundersd., g., 33
Gunder Nielsen, s., 11
Anders Nielsen, s., 9
Karen Nielsd., d., 7
Isak Nielsen, s., 4
Ingeborg Nielsd., d., 2
Anne Nielsd., d., 1/12

L.nr. 345. (Senere br.nr. 2.)
Anders Larsen, Selveier, g., 41
Karen Andersd., g., 34
Marte Andersd., d., 9
Karen Andersd., d., 6
Anne Andersd., d., 4
Lars Andersen, s., 1
Maria Jacobsd., hands Moder, e., 77
Ole Nielsen, tj., 19
Anne Knudsd., tj., 20

Bakkerønningen
L.nr. 346. Bakkerønningen. (Ligger ved Jarseng.)
Ole Olsen, Selveier, e., 55
Ole Olsen, s., 22
Erik Olsen, s., 15

L.nr. 347. Et Skogstykke.
Eies af Fossum Jernværk.

Fosjordet
matrikkel nr. 97. (Senere gnr 102, Fossjord.)

L.nr. 348 og 349. (Senere br. nr. 1, Fossjord.)
Anders Olsen, Selveier, g., 58
Kirsti Hansd., g., 64
Margrethe Andersd., d., ug., 25
Karen Andersd., d., ug., 22
Lars Andersen, s., 20

Sollid
L.nr. 350. (Senere br. nr. 2, Solli.)
Torger Johnsen, Selveier, e., 55
Anne Torgersd., d., 4
Lars Knudsen, Føderaad, g., 74
Marte Pedersd., Føderaad, g., 72
Maria Larsd., tj., ug., 32
Rasmus Nielsen, Fattiglem, 12

Nærum
matrikkel nr. 98. (Senere gnr 104, Nærum.)

L.nr. 351. (Senere br.nr. 1, Nærum.)
(Søndre)
Jacob Hansen, Selveier, g., 51
Ragnhild Eriksd., g., 37
Carl Isaksen, Søstersøn, 4
Gunhild Jensd., tj., 22
Elise Nielsd., tj., 18
Martin Christensen, tj., 19

L.nr. 352a. (Senere br. nr. 3, Nærum.)
Ubeboet. Bruges af O. Nærum.

L.nr. 352b. (Senere br. nr. 4, Nærum.)
Ubeboet. Bruges af Ole Trolsaasen.

L.nr. 353. (Senere br. nr. 5, Nærum.)
(Nordre)
Ole Jacobsen, Selveier, g., 61
Signe Isaksd., g., 65
Isak Olsen, s., Inderst og Skrædder, g., 31
Marte Jacobsd., g., 26
Jacob Olsen, hans Fader, Føderaadsmand, e., 81
Berthe Trondsd., tj., 17

Øvrum
matrikkel nr. 99. (Senere gnr 105, Øvrum.)

L.nr. 354. (Senere br. nr. 1, Øvrum.)
Rasmus Madsen, Leilænding, e., 59
Maria Rasmusd., d., 27
Erik Rasmussen, s., ug., 25
Torjus Rasmussen, s., 22
Peder Rasmussen, s., 19
Maren Amundsd., tj., ug., 30

L.nr. 355b. (Senere br. nr. 6.)
Lars Jacobsen, Selveier, g., 28
Anne Marie Haraldsd., g., 25
Anne Thorsd., tj., 19

Myren (søndre)
L.nr. 355c. (Senere br. nr. 7, Myraplassen søndre.)
Ingebret Mathiasen, Huusmand, g., 60
Maren Olsd., g., 60
Mathias Ingebretsen, s., Skolelærer, ug., 24
Laurense Hansd., tj., 13

Myren (nordre)
Maren Christensd., Leilænding, e., 75
Christen Sørensen, s., Inderst, g., 50
Karen Pedersd., g., 27
Anne Christensd., d., 1

Nyrødningen
Lars Simonsen, Huusmand, g., 72
Berthe Nielsd., g., 81
Gregar Olsen, tj., 13

Rødningen
Niels Andersen, Leilænding, g., 67
Lisbeth Kittilsd., g., 55
Anders Andersen, tj., 23
Marte Andersd., tj., 16

Ødegaarden
L.nr. 356. (Senere br.nr. 10, Øvrum, Ødegården.)
Christopher Olsen, Selveier, g., 54
Kirsten Jensd., g., 54
Anne H. Christophersd., d., 21
Ole Christophersen, s., 16
Inger Christophersd., d., 14

Langrød
matrikkel nr. 100. (Senere gnr 99, Langerød.)

L.nr. 357a. (Senere br.nr. 1, Langerød.)
Jacob Jacobsen, Selveier, e., 57
Lars Jacobsen, s., 21
Maren Jacobsd., d., 18
Marte Jacobsd., d., 10
Berthe Olsd., tj., 17

L.nr. 357b. (Senere br.nr. 2, Langerød.)
Lars Jacobsen, Selveier, e., 53
Maria Larsd., d., 16
Maren Larsd., d., 11
Anders Tygesen, 14 (Pleie-/fosterbarn?)
Ingeborg Torgersd., Inderst, ug., 23
Anne H. Ebbesd., hendes uægte barn, 1/8

L.nr. 358. (Senere br.nr. 3, Langerød.)
Anders Mathiesen, Selveier, g., 59
Maria Johnsd., g., 58
Maren Andersd., d., 20
Anne Andersd., d., 15

Fløtrød
matrikkel nr. 101. (Senere gnr 100, Fløtterød.)

L.nr. 359. (Senere br.nr. 1, Fløtterød.)
(Eies og bruges af C. Paus paa Kjølnæs.)
Niels Andersen, Inderst, g., 31
Ingeborg Jensd., g., 33
Jørgine Olsd., tj., 17
Wilhelm Larsen, Fostersøn, 9

L.nr. 360. (Senere br. nr. 2, Fløtterød.)
Rasmus Nielsen, Selveier, g., 28
Berthe Kirstine Andersd., g., 23
Niels Jacob Rasmussen, s., 1
Maren Hansd., tj., 21
Rønnik Eriksen, Fattiglem, 15

Storødegaarden
L.nr. 361. (Senere br. nr. 3, Ødegården.)
Anders Gjertsen, Selveier, g., 61
Anne Kirstine Rasmusd., g., 48
Gunhild Andersd., d., 18
Cecilia Andersd., d., 14
Rasmus Andersen, s., 9

Kragetoe
matrikkel nr. 102. (Senere gnr 101, Kråketo.)

L.nr. 362.
Anders Hansen, Selveier, g., 53
Maren Jacobsd., g., 50
Hans Andersen, s., 18
Niels Andersen, s., 16
Knud Andersen, s., 14
Hans Olsen, tj., 24
Gunhild Hansd., tj., 21

Jarseng
matrikkel nr. 303. (Senere gnr 89, Jarseng.)

L.nr. 363. (Senere br. nr. 1, Jarseng.)
Gunder Simonsen, Selveier, g., 24
Anne Dorthea Jacobsd., g., 25
Anne Gundersd., d., 3
Inger Gundersd., d., 1

L.nr. 364.
Ubeboet. Bruges af Ole Bakkeskoven.

Huus uden Jord:
Aaste M. Jensd., fattiglem, e., 53
Karine Hansd., d., 13
Jens Hansen, s., 7

Trolsaasen
matrikkel nr. 104. (Senere gnr 90, Trollsåsen.)

L.nr. 365.
Ole Olsen, Huusmand, g., 48
Maria Jacobsd., g., 49
Christian Olsen, s., 23
Ole R. Olsen, s., 20
Karen Hansd., Fattiglem, 28.

Skylden bruges af Realf Cappelen. (På Borgestad.)

Vosserødklev
matrikkel nr. 105. (Senere g. nr. 97.)

L.nr. 367.
Gunder Isaksen, Selveier, g., 61
Inger Sondresd., g., 58
Ingeborg Gundersd., d., 24
Marie Gundersd., d., 19
Isak Gundersen, s., 15

Nygaard
matrikkel nr. 106. (Senere gnr 108.)

L.nr. 368a.
Simon Hansen, Selveier, g., 42
Ingeborg Hansd., g., 27
Hans Jacob Simonsen, s., 7
Inger Simonsd., d., ¼
Anne Hansd., tj., 16
Jacob Nielsen, tj., 18

Kolrød
L.nr. 368b.
Anders Jacobsen, Selveier, g., 61
Karen Nielsd., g., 61
Inger Andersd., d., ug., 28
Konstance Andersd., d., ug., 23

Plads
(Under Nygård)
Niels Steenulsen, Huusmand, g., 57
Karen Andersd., g., 46
Maren Nielsd., d., 13
Stine Nielsd., d., 9

Laaven
matrikkel nr. 107. (Senere g. nr. 91, Låven.)

L.nr. 369.
Ubeboet. Eies af Ellev Helgesen Houkeraasen.

Houkeraasen
matrikkel nr. 108. (Senere gnr 92, Haukeråsen.)

L.nr. 370a.
Ellev Helgesen, Leilænding, g., 45
Elen Jacobsd., g., 38
Live Ellevsd., d., Vanvittig, 19
Anne Maria Ellevsd., d., 18
Hans Ellevsen, s., 12
Jacob Ellevsen, s., 10
Thorgrim Ellevsen, s., 7
Rasmus Ellevsen, s., 4
Lars Ellevsen, s., 2
Live Thorstensd., hans Moder, e., 72
Marine Ellevsd., datterdatter, 14

Skiefjeld
L.nr. 370b.
Lars Andersen, Leilænding, g., 37
Anne Marie Olsd., g., 36
Marthe Larsd., d., 14
Anders Larsen, s., 10
Anne Larsd., d., 7
Marie Larsd., d., 4
Isak Larsen, s., 1

Boserød
matrikkel nr. 109. (Senere gnr 96, Båserød.)

L.nr. 371.
Ubeboet. Eies af Anders Hansen Kragetoe.

L.nr. 372.
(Ikke nevnt i 1845, men stedet var ubebodd og familien Hans Danielsen, tidl. eier og beboer,
hadde nylig emigrert til Amerika. G. S.)

L.nr. 373. Et Skovstykke.
Ubeboet. Eies af Erik Eriksen Bøhle.

L.nr. 374. Jordstykke, Broten.
Ubeboet. Eies af John Olsen Skiefjeld.

Aasterød
matrikkel nr. 110. (Senere gnr 95.)

L.nr. 375a.
Ole Isaksen, Leilænding, g., 59
Anne Kirstine Halvorsd., g., 50
Marthe Olsd., d., 19
Ingeborg Olsd., d., 13
Jacob Hansen, tj., 19
Aslau Gunders., føderaadskone, e., 80

Meenstadsæter
L.nr. 375. Sætersmarken, Thorbjørnsrød.
Ubeboet. Bruges af Sigurd Bratsbergs Enke.

Stubberød
matrikkel nr. 111. (Senere g. nr. 94.)

L.nr. 376a.
Hans Andersen, Leilænding, g., 41
Anne Kirstine Larsd., g., 50
Maren Hansd., d., 18
Marthe Hansd., d., 13
Kirsten Hansd., d., 11
Lars Hansen, s., 8
Ole Hansen, tj., 16
Karen Olsd., Fattiglem, e., 79

L.nr. 376b. Stubberødskov.
Ubeboet. Eies af Fossum Værk.

Gunnerødsæter
matrikkel nr. 112.

L.nr. 377.
Ubeboet. Eies af Niels Pedersen Grønnerød.
(Trolig skrevet stavet feil og skal være Grønnerødsæter. G. S.)
Eegaasen
matrikkel nr. 113. (Senere gnr 107, Eikåsen.)

L.nr. 378.
Johannes Jensen, Leilænding, g., 46
Margith Hansd., g., 43
Ernstine Johannesd., d., 20
Hans Michael Johannesen, s., 16
Karen Helene Johannesd., d., 9
Karen Jensine Johannesd., d., 4
Madam Evensen, hans Moder, e., 72

Espedalen
matrikkel nr. 114. (Senere g. nr. 106.)

L.nr. 379.
Isak Gundersen, Selveier, g., 52
Marthe Olsd., g., 52
Anne Margrethe Isaksd., d., 27
Gunder Isaksen, s., 22
Lina Isaksd., d., 20
Maren Isaksd., d., 16
Ole Isaksen, s., 9
Inger Olsd., hans Moder, e., 77

Grønnerød
matrikkel nr. 115. (Senere gnr 109.)

L.nr. 380a.
Lars Kittilsen, Selveier, g., 31
Børthe Hansd., g., 33
Inger Andrea Larsd., d., 7

L.nr. 381b.
Ubeboet. Eies af Christen Larsen Holmen.

L.nr. 381c.
Føderaadsfolk:
Niels Pedersen, Vanvittig, g., 52
Marie Andersd., g., 57
Ingeborg Nielsd., d., ug., 24

Skyer
matrikkel nr. 116. (Senere gnr 110, Skyer.)

L.nr. 382a. (Senere br. nr. 1, Skyer.)
Niels Andersen, Selveier, g., 34
Ragnhild Helgesd., g., 30
Helvig Nielsd., d., 7
Anders Nielsen, s., 5
Hans Nielsen, s., 2
Anders Larsen, hans Fader, Føderaadsmand, e., 74
Taran Olsd., tj., ug., 20

L.nr. 382b. (Senere br. nr. 2, Skyer.)
Lars Isaksen, Selveier, g., 27
Anne Dorthea Nielsd., g., 21
Isak Larsen, s., ½
Karen Nielsd., Føderaadskone, e., 65
Katrine Isaksd., hans Søster, ug., 20

L.nr. 383. (Senere br. nr. 4 og 6, Skyer.)
Kittil Nielsen, Selveier, g., 24
Anne Johannesd., g., 24
Anne Dorthe Kittilsd., d., 1 ½
Berthe Johannesd., Svigerinde, ug., 34
Andreas Fredriksen, tj., 16

L.nr. 384. (Senere br. nr. 8, Skyer.)
Niels Olsen, Selveier, g., 60
Gunhild Svendsd., g., 56
Karen Nielsd., d., 12

Ole Nielsen, Inderst, g., 28
Marthe Nielsd., g., 26
Niels Olsen, deres Søn, 1
Berthe Maria Andersd., tj., 17

Skogsrød
matrikkel nr. 117. (Senere gnr. 111, Skogsrød.)

L.nr. 385.
Anund Isaksen, Leilænding, g., 47
Berthe Larsd., g., 48
Maria Anne Anundsd., d., 16
Anne Anundsd., d., 11
Ole Nielsen, tj., 21
Margit Olsd., Lægdslem, e., 90

Myra
Niels Jacobsen, Huusmand, g., 45
Karen Kirstine Isaksd., g., 46
Isak Nielsen, s., 14
Hans Nielsen, s., 12
Ole Nielsen, s., 9

Løberg søndre
matrikkel nr. 118. (Senere g. nr. 112, Løberg.)

L.nr. 386. Løberg søndre.
Erik Isaksen, Leilænding, g., 50
Berthe Larsd., g., 56
Isak Eriksen, s., 20
Lars Eriksen, s., 15
Ole Nielsen, tj., 19
Kristine Larsd., tj., ug., 28
Berthe Jørgensd., tj., ug., 22

L.nr. 387. Løberg søndre.
Niels Johnsen, Leilænding, g., 74
Agnete Thygesd., g., 67
Lars Nielsen, Inderst, g., 35
Kirsten Larsd., g., 30
Niels Larsen, s., 5
Lars Larsen, s., 3
Isak Larsen, s., 2
Peder Pedersen, tj., 20
Even Tollevsen, tj., 19
Inger Gundersd., tj., 20
Gunhild Halvorsd., tj., 16

L. nr. 388. Løberg søndre.
Even Larsen, Leilænding, g., 32
Karen Gurine Larsd., g., 31
Lars Evensen, s., 3
Berthe Evensd., d., 1
Berthe Nielsd., hans Moder, Føderaadskone, e., 64

Løberg midtre
matrikkel nr. 119. (Senere g. nr. 112, Løberg.)

L.nr. 389. Løberg midtre.
Peder Johnsen, Leilænding, g., 34
Karen Jensd., g., 30
Karen Marie Pedersd., d., 5
John Pedersen, s., 2
Kari Pedersd., Føderaadskone, hans Moder, e., 64
Jacob Bentsen, tj., 21
Sigurd Sigurdsen, tj., 19
Karen Isaksd., tj., 17
Hanna Svendsd., tj., 15

L.nr. 390. Løberg midtre.
Ole Larsen, Leilænding, g., 61
Ingeborg Evensd., g., 62
Marthe Olsd., d., ug., 29
Even Olsen, s., ug., 25
Anders Olsen, s., 21
Anne Gurine Hansd., tj., 16

L.nr. 391. Ubeboet.
Bruges af Fossum Jernværks eiere.

Løberg nordre
matrikkel nr. 120. (Senere g. nr. 112, Løberg.)

Steinsrød
L.nr. 392. (Senere br. nr. 4, Steinsrød søndre.)
Anders Johnsen, Leilænding, g., 33
Ingeborg Nielsd., g., 32
Kirsten Andersd., d., 5
Anne Andersd., d., 2
Kirsten Andersd., hans Moder, Føderaadsk., e., 62
Maren Johnsd., hans Søster, ug., 22
Anders Gundersen, tj., ug., 26
Ingeborg Olsd., tj., 14

L.nr. 393. (Senere br. nr. 5, Steinsrød nordre.)
Ole Isaksen, Leilænding, g., 33
Elisabeth Borgersd., g., 30
Karen Olsd., d., 2
Berthe Olsd., d., ½
Kari Olsd., hans Moder, Føderaadskone, e., 66
Maren Isaksd., hans Søster, ug., 29
Ingeborg Isaksd., hans Søster, ug., 26

Nordre
L.nr. 394a. (Senere br. nr. 6, Løberg nordre.)
Jacob Jacobsen, Selveier, g., 43
Gurine Torbjørnsd., g., 42
Hans Stedbørn:
Niels Evensen, 12
Torbjørn Evensen, 9
Christian Evensen, 6

L.nr. 394bc. (Senere br. nr. 7, Løberg nordre.)
Niels Torbjørnsen, Selveier, g., 49
Berthe Torbjørnsd., g., 45
Thomas Nielsen, s., 22
Anne Maria Nielsd., d., 18
Ragnhild Nielsd., d., 15
John Nielsen, s., 10
Johan Nielsen, s., 7
Kirsten Maria Nielsd., d., 5
Niels Nielsen, s., 1/8
Gunder Thomasen, Svigerfader, Føderaadsmand., g., 67
Ragnhild Sondresd., Svigermoder, g., 67

L.nr. 395a. (Senere br. nr. 8, Løberg nordre.)
Jens Olsen, Selveier, g., 64
Mari Jacobsd., g., 63
Ole Jensen, s., Inderst, g., 32
Gunhild Larsd., g., 33
Deres Børn:
Jens Olsen, s., 9
Lars Olsen, s., 7
Ole Olsen, s., 5
Christian Olsen, s., 3
Anne Maria Olsd., d., 1

L.nr. 395b. (Trolig senere br. nr. 10.)
Harald Andersen, Leilænding, g., 37
Maren Hansd., g., 36
Maren Haraldsd., d., 10
Hans Haraldsen, s., 7
Andreas Haraldsen, s., 4
Anne Turine Haraldsd., d., 1/9
Ingeborg Christensd., tj., ug., 32

Leppen
L.nr. 395c. (Senere br. nr. 11, Leppen.)
Lars Olsen, Skomager, g., 45
Anne Margrethe Knudsd., g., 47
Ole Larsen, s., 18
Knud Larsen, s., 14
Anne Laurine Larsd., d., 12
Marthe Larsd., d., 8
Lars Larsen, s., 6

L.nr. 395.
Torbjørn Gundersen, Skomager, g., 36
Anne Andersd., g., 45
Maria Torbjørnsd., d., 12
Martine Torbjørnsd., d., 10
Andrea Torbjørnsd., d., 9

Rødningen
John Gundersen, Tømmermand, g., 39
Karen Andersd., g., 31
Inger Maria Johnsd., d., 3
Gunder Johnsen, s., 2 uger.
Kirsten Andersd., Svigerinde, 14

Myren
Plads 1
Niels Anundsen, Omgangsskoleholder, ug., 29
Anne Olsd., hans Moder, e., 67

Myren Plads 2
Lars Johansen, Huusmand, g., 37
Kirsten Torbjørnsd., g., 37
Johan Larsen, s., 8
Kirsten Dorthea Larsd., d., 2

Huus uden Jord:
Knud Jørgensen, Daglønner, g., 30
Helvig Andersd., g., 28
Isak Knudsen, s., 6
Halvor Knudsen, s., 3
Inger Maria Knudsd., d., ½

Plads:
Ubeboet. Bruges af Anders Olsen Sneltved som underbrug i Sneltved.

Sørbøe
matrikkel nr. 121. (Senere g. nr. 113, Sørbø med Stensåsen.)

L.nr. 397a.
Ole Evensen, Selveier, g., 45
Inger Johnsd., g., 44
Even Olsen, s., 23
Maria Olsd., d., 17
Johannes Olsen, s., 15
Peder Olsen, s., 12
Ole Olsen, s., 9

L.nr. 397. (Hus?)
Gunder Pedersen, Saugmester, g., 34
Berthe Johnsd., g., 32
Johanne Marie Gundersd., d., 8
Maren Isaksd., tj., 13

L.nr. 397. (Hus?)
Mads Pedersen, Saugmester, g., 41
Kari Jensd., g., 44
Jens Madsen, s., 15
Maria Madsd., d., 13
Peder Madsen, s., 11
Maren Madsd., d., 8
Margrethe Madsd., d., 5
Ingeborg Madsd., d., ¾

Steensaasen
L.nr. 398. Stensåsen.
Erik Jacobsen, Selveier, g., 49
Anne Karine Henriksd., g., 49
Anne Eriksd., d., 17
Jacob Eriksen, s., 13
Henrik Eriksen, s., 10

L.nr. 398. (En parcel, 2 ort.)
Ubeboet. Bruges af Andreas Blom til Sæterhavn.

Huuse uden Jord:

Huus 1
Torkild Torstensen, Daglønner, g., 63
Inger Sigurdsd., g., 54
Gunder Torkildsen, s., 20
John Torkildsen, s., Blind, 15

Huus 2
Jens Abrahamsen, Daglønner, g., 63
Mari Aslaksd., g., 65

Sneltved søndre
matrikkel nr. 122. (Senere g. nr. 115, Sneltvedt.)

L.nr. 399. (Senere br. nr. 1, Sneltvedt søndre.)
Anders Olsen, Leilænding, g., 36
Johanne Halvorsd., g., 33
Ole Andersen, s., 9
Halvor Andersen, s., 5
Lars Andersen, s., 2
Kirsten Andersd., d., 1/8
Sara Reiersd., hans Moder, Føderaadsk., e., 75
Isak Isaksen, tj., 20
Karina Nielsd., tj., 20
Maria Larsd., tj., 13

L.nr. 400. (Senere br. nr. 3.)
Christen Knudsen, Leilænding, g., 57
Abigael Svendsd., g., 61
Torger Olsen, Inderst, g., 36
Berthe Maria Christensd., (d.), g., 34
John Torgersen, deres s., 8
Christian Torgersen, deres s., 6
Anders Olsen, tj., ug., 24
Ingeborg Olsd., tj., ug., 37

L.nr. 401.
Daniel Olsen, Leilænding, g., 34
Maren Pedersd., g., 30
Ole Danielsen, s., 5
Peder Danielsen, s., 2
Niels Gundersen, tj., g., 27
Ingeborg Johnsd., tj., ug., 20

L.nr. 402.
Ole Johnsen, Leilænding, g., 28
Gunhild Marie Halvorsd., g., 29
Karen Olsd., d., 6
John Olsen, s., 3
Hans Olsen, s., 1
Halvor Hansen, Føderaadsm., Svigerfader, e., 61
Halvor Clausen, tj., 20
Karine Andersd., tj., 22
Kirsten Larsd., Fattigbarn, 13

Sneltved nordre
matrikkel nr. 123. (Senere g. nr. 115, Sneltvedt.)

L.nr. 403. (Senere br. nr. 13, Gården.)
Ener Olsen, Leilænding, g., 40
Gurine Larsd., g., 39
Ole Enersen, s., 17
Lars Enersen, s., 14
Maren Enersd., d., 6
Inger Maria Enersd., d., 5
Ingeborg Enersd., d., 2
Inger Larsd., Føderaadsk., e., 69
Gurine Halvorsd., tj., 18
Inger Andrea Olsd., tj., 12

Oredalen
L.nr. 404.
Ole Olsen, Selveier, g., 39
Helvig Pedersd., g., 39
Pauline Olsd., d., 3
Ole Olsen, s., 1 ½
Maria Olsd., tj., 20

Mustved
matrikkel nr. 124. (Senere g. nr. 117, Mustvedt.)

L.nr. 405a. (Senere bnr 1.)
Christen Olsen, Selveier, g., 54
Anne Andersd., g., 45
Inger Andrea Christensd., d., 14
Christine Christensd., d., 6

L.nr. 405b. (Senere br. nr. 2.)
Halvor Olsen, Selveier, g., 44
Maria Olsd., g., 46
Ole Halvorsen, s., 15
Gunhild Halvorsd., d., 12
Christian Halvorsen, s., 4

Huus uden Jord:
Just Eriksen, Møller, ug., 43
Live Andreasd., Handværker, i huset hos ham, e., 60

Kjær
matrikkel nr. 125. (Senere gnr 118.)

Kjær søndre:
L.nr. 406a. (Senere bnr 1.)
Ubeboet. (Eier:) Ole Gundersen.

(Hus?)
Marthe Maria Andersd., Fattiglem, e., 40
Anne Laurine Fredriksd., d., 8
Else Fredriksd., d., 8

L.nr. 406b. (Senere br. nr. 2.)
Ubeboet. (Eier:) Halvor (Olsen) Mustvedt og Ole Kaasa.

L.nr. 406c. (Senere br. nr. 3, 11 m.fl.)
Ubeboet. (Eier:) Even Olsen (Bugot).

L.nr. 406d.
Ubeboet. (Eier:) Solve Ingebretsen Grini.

L.nr. 406e.
Ubeboet. (Eier:) Halvor Torbjørnsen.

L.nr. 407a. (Senere br. nr. 7.)
Gunder Larsen, Selveier, ug., 20
Maren Larsd., Søster, 18
Laurine Larsd., Søster, 15 ½
Gunhild Gundersd., Moder, Sindsvag, e., 44

L.nr. 407b. (Senere br. nr. 8.)
Thyge Larsen, Selveier, g., 28
Ingeborg Gregersd., g., 25
Lars Thygesen, s., 6
Gunder Thygesen, s., 4
Maren Thygesd., d., 1 ½
Aase Larsd., Søster, ug., 29
Kirsti Thygesd., Faster, Føderaadspige, ug., 59

Kjær nordre:
L.nr. 408. (Senere br. nr. 9.)
Marthe Akselsd., Selveier, e., 64
Lars Larsen, Inderst, g., 44
Deres Børn:
Anne Olsd., g., 35
Lars Larsen, s., 16
Ole Larsen, s., 13
Inger Maria Larsd., d., 9
Andreas Larsen, s., 6
Aksel Larsen, hendes Børn, ug., 25
Margrethe Larsd., hendes Børn, ug., 28

L.nr. 409a. (Senere br. nr. 10.)
Andreas Solvesen, Selveier, g., 31
Maren Ingebretsd., g., 35
Anne Maline Andreasd., d., 5
Anne Gurine Andreasd., d., 2

L.nr. 409b.
Lars Solvesen, Selveier, g., 35
Gunhild Olsd., g., 39
Turine Larsd., d., 9
Anne Karine Larsd., d., 5
Solve Larsen, s., 5
Andrea Hansd., Opfostringsbarn, 11

Kræppa
matrikkel nr. 126. (Senere g. nr. 119, Kreppa.)

L.nr. 410.
Daniel Olsen, g., 58
Kirsten Nielsd., g., 55
Maren Danielsd., d., 21
Sigurd Svendsen, tj., 17

Lundsaasen
matrikkel nr. 127. (Senere gnr 120, Lundsåsen.)

L.nr. 411.
Henrik Torgersen, g., 82
Kirsten Halvorsd., g., 39
Marthe Clarine Henriksd., d., 10

Semb nedre
matrikkel nr. 128. (Senere g. nr. 121, Sem.)

L.nr. 412. (Senere br. nr. 1, Sem nedre.)
Peder Haraldsen, g., 84
Hella Christensd., g., 76
Simen Olsen, tj., 27
Marie Ingebretsd., tj., 26
Anne Pedersd., tj., 24

Midt Semb
matrikkel nr. 129. (Senere g. nr. 121, Sem.)

L.nr. 413. (Senere br. nr. 3, Sem midtre.)
Lars Gundersen, Selveier, ug., 28
Inger Thomasd., hans Moder, e., 59
Karen Thovsd., tj., 26
Marthe Halvorsd., tj., 12
Gunder Trondsen, tj., 17

Semb øvre
matrikkel nr. 130. (Senere g. nr. 121, Sem.)

L.nr. 414ab.
(Senere br. nr. 6, Sem øvre med Kastdalen.)

Gunnuld Nielsen, Selveier, g., 60
Marthe Marie Carlsd., g., 44
Carl Gunnuldsen, s., 3
Thov Thovsen, tj., ug., 48
Marie Isaksd., tj., 20

Huus uden Jord:
Peder Isaksen, Daglønner, g., 55
Inger Torstensd., g., 50
Christine Pedersd., d., 13
Peder Pedersen, s., 9

L.nr. 414c.
Anders Christensen, Jorddyrker, g., 56
Anne Kirstine Nielsd., g., 54
Kirsten Andrea Andersd., d., 19
Christen Andersen, s., 16

Semb nordre
matrikkel nr. 131. (Senere g. nr. 121, Sem.)

L.nr. 415a. (Senere br. nr. 8, Sem nordre.)
Niels Davidsen, Snedker, ug., 38
Ingeborg Knudsd., Fattiglem, ug., 61

Lysa
Thomas Eriksen, Skrædder, g., 30
Anne Johnsd., g., 54

Hagen
L.nr. 415b.
Ubeboet. Bruges af Halvor Paulsen Doxrød.

L.nr. 416a.
Ubeboet. Bruges af Arve Nielsen Berberg.

Lnr. 416b.
Opdyrket 3 maal Jord.
Børre Jørgensen, Snedker, g., 34
Maren Hansd., g., 32
Gunhild Andrea Børresd., d., 9
Ellen Elise Børresd., d., 7
Karina Børresd., d., 4
Karen Børresd., d., 2
Ellen Andersd., hans Svigermoder, e., 64

Lund
matrikkel nr. 132. (Senere gnr 122, Lund.)

L.nr. 417a. (Senere br. nr. 1, Lund søndre.)
Ubeboet. bruges af Peder Zachariasen.

L.nr. 417b. (Senere part av br. nr. 2, Lund søndre.)
Ubeboet.
Bruges af Hans Grinie og Halvor Lyngaasen.

L.nr. 418a. Lund nordre. (Senere part av br. nr. 2.)
Peder Zachariasen, Selveier, g., 58
Ingeborg Simonsd., g., 53
Halvor Thovsen, tj., 20
Trine Andersd., tj., 24

L.nr. 418b.
Ubeboet. Bruges af Gregorius Eriksen.

Plads
Christen Pedersen, Daglønner, g., 60
Kirsten Evensd., g., 42
Karen Christensd., d., 9
Elen Christensd., d., 8

L.nr. 419. (Senere br. nr. 7, Lund.)
Daniel Nicolai Gregoriusen, Selveier, ug., 23
Adamine Gregoriusd., Søster, 19
Gunder Christensen, tj., 13

Huus uden Jord :
Svend Olsen Ohredalen, Fattiglem, e., 66
Ole Svendsen, s., Sindsvag, ug. 34
Helje Pedersd. Fjeldal, Losjerende, ug., 34
Svend Svendsen hendes søn, 10

Berberg
matrikkel nr. 133. (Senere gnr 123.)

L.nr. 420. Berberg.
Ole Zachariasen, Leilænding, ug., 22
Magnild Simonsd., Moder, e., 61
Karen Zachariasd., Søster, ug., 36
Kirstine Zachariasd., Søster, 19
Amund Zachariasen, Broder, 14
Halvor Olsen., tj., 23

L.nr. 421. Berberg.
Arve Nielsen, Leilænding, g., 47
Karen Aslaksd., g., 67
Maren Kirstine Arvesd., d., 21
Karen Arvesd., d., 17
Wier Eriksen, tj., 24
John Gundersen, tj., 17
Ole Johnsen, Fattiglem, 11

L. nr. 422.
Ubeboet. Bruges af Ole Jensen og Ole Zachariasen som Underbrug i fællesskab.

L.nr. 423. Berberg.
Ole Jensen, Leilænding, g., 50
Margrethe Eriksd., g., 49
Erik Olsen, s., 23
Isak Olsen, s., 21
Anne Olsd., d., 19
Maren Jensine Olsd., d., 14
Karen Olsd., d., 8

Aasen
L.nr. 424a.
Hans Jacobsen, Værksarb., g., 43
Helvig Olsd., g., 33
Karen Maria Hansd., d., 6
Jacob Hansen, s., 4
Halvor Hansen, s., 1
Maren Torkildsd., tj., 20

Haugen
L.nr. 424b
Hans Pedersen, Værksarb., g., 35
Inger Gundersd., g., 34
Andrea Sørensd., tj., 20
Markus Gundersen, Svoger, Værksarb., ug., 24

Haugen vestre
L.nr. 424b.
Jacob Svendsen, Værksarb., g., 41
Anne Gundersd., g., 35
Anne Jacobsd., d., 14

Langerød
L.nr. 424c.
Marthe Isaksd., Leilændingskone, e., 55
Isak Aslaksen, s., ug., 33
Kirsten Aslaksd., d., ug., 25
Anne Kirstine Aslaksd., d., 20
Halvor Aslaksen, s., 15

Glenna
matrikkel nr. 134. (Senere gnr 124.)

L.nr. 425.
Halvor Christophersen, Selveier, g., 40
Gunhild Zachariasd., g., 37
Zacharias Halvorsen, s., 10
Maren Halvorsd., d., 6
Inger Halvorsd., d., 4
Ingeborg Halvorsd., d., 2
Inger Nielsd., hans Moder, e., 60

L.nr. 426. Glenna.
Jacob Davidsen, Selveier, g., 45
Maren Rasmusd., g., 39
Rasmus Jacobsen, s., 13
Ingeborg Kirstine Jacobsd., d., 11
Elisabeth Sophie Jacobsd., d., 8
David Jacobsen, s., 5
Karen Jacobsd., d., 3
Anne Jacobsd., d., ½

Nøklegaard
matrikkel nr. 135. (Senere gnr 125, Nøklegård.)

L.nr. 427.
Berthe Olsd., Leilænding, e., 79
Karen Olsd., d., ug., 46

Ole Olsen, s., Inderst, g., 52
Dorthe Nielsd., g., 48
Gunhild Olsd., d., 14
Ole Olsen, s., 11

Myhren
Anders Andersen, Daglønner, g., 36
Karine Pedersd., g., 35
Andrea Andersd., d., 14
Petrea Andersd., d., 12
Peder Andersen, s., 9
Christine Andersd., d., 7
Kirstine Andersd., d., 5
Søren Andersen, s., 1

Skjeldbred
matrikkel nr. 136. (Senere g. nr. 126, Skilbred.)

L.nr. 428a. (Senere br. nr. 1, Skilbred.)
Ole Ellingsen, Selveier, g., 50. Tillige Selveier af 10 dl., 23 skilling i gaarden Fjeldalen.
Dorthe Kirstine Aslaksd., g., 50
Aslak Olsen, s., 22
Elling Olsen, s., 18
Gurine Olsd., d., 16
Ole Olsen, s., 11

L.nr. 428b. (Senere br. nr. 2, Skilbred.)
Halvor Torstensen, Selveier, g., 55
Maren Margrethe Isaksd., g., 49
Berthe Halvorsd., d., 16
Marthe Halvorsd., d., 13
Pernille Halvorsd., d., 7
Anne Gurine Halvorsd., d., 2

L.nr. 429. (Senere br. nr. 3, Skilbred.)
Anders Olsen, Selveier, g., 59
Gunhild Andersd., g., 67
Maria Andersd., d., ug., 25
Inger Maria Halvorsd., Pleibarn og Brordatter, 14

L.nr. 430a. (Senere br. nr. 4, Skilbred.)
Torkild Sigurdsen, Selveier, g., 54
Maren Johnsd., g., 44
Sophie Maria Torkildsd., d., 4

L.nr. 430b. (Senere br. nr. 5, Skilbred.)
Niels Sigurdsen, Selveier, g., 48
Anne Margrethe Zachariasd., g., 47
Maren Nielsd., d., 19
Gregorius Nielsen, s., 17
Marthe Maria Nielsd., d., 8
Ingeborg Maria Nielsd., d., 5

Kaasa
Lars Johannesen, Huusmand, e., 79
Maren Larsd., d., ug., 42

Tangen
Ole Jacobsen, Daglønner, g., 38
Maria Fredriksd., g., 42
Jacob Olsen, s., 14
Anne Maria Olsd., d., 5

Huus uden Jord:
Kirsten Andersd., Fattiglem, e., 45
Anders Olsen, s., 17
Isak Olsen, s., 10
Ole Olsen, s., 6

Holm
matrikkel nr. 137. (Senere g. nr. 127.)

L.nr. 431. Holm.
Peder Jacobsen, Leilænding, g., 30
Margrethe Olsd., g., 41
Christian Pedersen, s., 6
Johan Pedersen, s., 2
Ole Christensen, Stedbørn, 17
Maria Christensd., Stedbørn, 13
David Christensen, Stedbørn, 11

L.nr. 432. Holm.
Christen Isaksen, Leilænding, e., 53
Anne Kirstine Christensd., Moder, e., 82
(Skal være Andersdatter. G.S.)
Kirsten Christensd., d., 18
Christen Christensen, s., 14
Rasmus Christensen, s., g., 22
Gunhild Kirstine Larsd., g., 21
Bent Gundersen, tj., 19

L.nr. 433. Holm.
Ubeboet. Bruges af Christen Isaksen og Halvor Olsen som Underbrug i fællesskab.

L.nr. 434. Holm.
Halvor Olsen, Leilænding, g., 42
Sara Larsd., g., 32
Maren Halvorsd., d., 11
Ingeborg Halvorsd., d., 7
Ole Petter Halvorsen, s., 5
Maren Aslaksd., hans Moder, e., 71
Aslak Gundersen, tj., ug., 25
Erik Rasmussen, tj., ug., 25
Berthe Torgersd., tj., ug., 22

Doxrød
matrikkel nr. 138. (Senere gnr 128, Doksrød.)

L.nr. 435a. Ubeboet. Bruges af Halvor Paulsen som Underbrug under Doxrød søndre.

Et Jordstykke (samme l.nr.):
Ubeboet. Af samme skyld (6 skilling) og bruges af Jens Hendriksen som underbrug af Doxrød øvre.

Et Jordstykke (samme l.nr.):
Ubeboet. Af samme skyld og bruges af Johannes Andersen som Underbrug under Kleven

Hagen
L.nr. 435b.(Senere br. nr. 2, Doksrød, Hagen.)
Ole Isaksen, Skrædder, g., 46
Anne Larsd., g., 50
Lars Olsen, s., 19
Anders Olsen, s., 14
Christen Olsen, 11
Anne Kirstine Olsd., d., 9

L. nr. 436a. Doksrød.
Jens Hendriksen, Selveier, e., 53
Halvor Jensen, s., ug., 26
Ingeborg Olsd., tj., ug., 24

L.nr. 436b.
Ubeboet. Bruges af Jens Hendriksen som Underbrug.

L.nr. 436c. (Senere br. nr. 6, Doksrød.)
Jahn Hendriksen, Selveier, g., 44
Ingeborg Larsd., g., 43
Halvor Jahnsen, s., 15
Hendrik Jahnsen, s., 10
Christine Jahnsd., d., 3

L.nr. 437. Doksrød.
Berthe Maria Olsd., Selveierkone, e., 41
Ole Christensen, s., 15
Halvor Christensen, s., 11
Maren Christensd., d., 7
Sara Andrea Christensd., 4

L.nr. 438. Doksrød.
Halvor Paulsen, Selveier, g., 58
Inger Maria Andersd., g., 49
Pauline Halvorsd., d., 18
Karen Halvorsd., d., 12
Ole Halvorsen, s., 4
Huuse uden Jord

Huus 1
Tilhører Halvor Paulsen.
Halvor Sørensen, Daglønner, g., 43
Karen Johanne Christensd., g., 42
Anders Halvorsen, s., 13
Maren Halvorsd., d., 12
Christian Halvorsen, s., 9
Søren Halvorsen, s., 5
Hans Halvorsen, s., 3

Huus 2
Ingebret Jahnsen, Skomager, g., 57
Bruger Pladsen Mauraasen u. Tufte.
Karen Kirstine Pedersd., g., 57
Jahn Ingebretsen, s., Skræddersvend, ug., 24
Isak Ingebretsen, s., 19
Inger Kirstine Ingebretsd., d., 16
Anders Ingebretsen, s., 10

Huus 3
Søren Andersen, Fattiglem, g., 68
Anne Isaksd., g., 62
Søren Sørensen, s., 15

Huus 4
Christen Nielsen, Daglønner, g., 27
Gurine Sørensd., g., 26
Maria Christensd., d., 4
Gunhild Christensd., d., 2
Maren Christensd., d., 2

Huus 5
Abraham Pedersen, Daglønner, ug., 22
Ambra Abrahamsd., Moder, ug., 53

Ole Gundersen, Daglønner, ug., 28

Baugrød
matrikkel nr. 139. (Senere gnr 129, Baugerød.)

L.nr. 439.
Ole Gundersen, Leilænding, g., 44
Eier af 1 daler, 1 ort, 11 skill. i Gaarden søndre Kjær.
Inger Svendsd., g., 34
Niels Olaves Olsen, s., 4
Kittil Nielsen, tj., 20
Maren Andrea Olsd., tj., 19

Kastdalen
matrikkel nr. 130.

L. nr. 414.
Ole Mikkelsen, Selveier, g., 46
Kirsten Hansd., g., 45
Johanne Olsd., d., 15
Anne Kirstine Olsd., d., 11
Mikkel Olsen, s., 8
Mari Thomasd., Svigerm., e., Føderaadskone, 69

Gunbjørnsdalen
matrikkel nr. 140. (Senere g..nr. 130, Gunborgdalen. Som stedet egentlig heter.)

L.nr. 440. Tilhører og bruges af Jan Chr. Limie.

Frans Halvorsen, Daglønner, g., 58
Karen Kirstine Ingebretsd., g., 52
Inger Hansd., Fattiglem, ug., 50

L.nr. 441. Ubeboet. Tilhører og bruges af Anders Nielsen Limie.

Lyngaasen
matrikkel nr. 141.(Senere gnr 131, Lyngåsen.)

L.nr. 442.
Halvor Nielsen, Selveier, g., 41
Eier af 1 skind i Lund søndre.
Ingeborg Danielsd., g., 38
Anne Mine Halvorsd., d., 17
Niels Halvorsen, s., 15
Daniel Halvorsen, s., 11
Marthe Gurine Halvorsd., d., 8
Margrethe Halvorsd., d., 4
Maren Halvorsd., d., 4
Gregorius Halvorsen, s., ½

Høimyr
matrikkel nr. 142. (Senere g. nr. 132, Høymyr.)

L.nr. 443a. (Senere bnr 1.)
Lars Ellingsen, Selveier, g., 54
Inger Karine Nielsd., g., 45
Niels Larsen, s., 20
Elling Larsen, s., 19
Marte Larsd., d., 17
Maren Gurine Larsd., d., 14
Margrethe Larsd., d., 13
Inger Andrea Larsd., d., 10
Gregorius Larsen, s., 7
Ingeborg Larsd., d., 4
Halvor Larsen, s., 4
Marte Christine Larsd., d., 1

L.nr. 443b. (Senere br. nr. 2.)
Gjert Ellingsen, Selveier, g., 61
Mari Nielsd., g., 60
Gunborg Gjertsd., d., ug., 32
Signe Gjertsd., d., 18
Anne Gjertsd., d., 15

Niels Gjertsen, s., Daglønner, g., 27
Maren Zachariasd., g., 31
Ingeborg Nielsd., d., 3 ½
Zacharias Nielsen, s., 1

Gravelie
matrikkel nr. 143. (Senere gnr 133, Gravli.)

L. nr. 444a. (Senere bnr 1.)
Lars Zachariasen, Selveier, e., 64
Gregorius Larsen, s., ug., 23
Gunhild Nielsd., tj., ug., 25

L.nr. 444b. (Senere br. nr. 2.)
Gregorius Eriksen, Selveier, g., 53
Eier af 1 skind i Lund nordre.
Anne Maline Simonsd., g., 45
Simon Gregoriusen, s., 25
Erik Gregoriusen, s., 16
Anne Jørgensd., tj., ug., 34

Putten
L.nr. 445.
Gregorius Halvorsen, Selveier, ug., 20
Turine Halvorsd., Moder, Føderaadskone, e., 55
Christine Halvorsd., Søster, ug., 28
Ingeborg Halvorsd., Søster, 15

Aamodt
matrikkel nr. 144. (Senere g. nr. 134, Åmot.)

L.nr. 446.
Niels Nielsen, Selveier, g., 42
Sara Nielsd., g., 41
Ingeborg Nielsd., d., 20
Niels Nielsen, s., 10
Anne Marie Nielsd., d., 6
Simon Nielsen, s., 3 ½
Jacob Isaksen, tj., 22
Anders Torkildsen, tj., 20

Røsager
matrikkel nr. 145. (Senere g. nr. 135, Røsaker.)

L.nr. 447. Røsaker.
Niels Nielsen, Selveier, g., 56
Eier af 3 ort, 3 skl. i Berg nordre u. Gjerpen lille.
Ingeborg Zachariasd., g., 52
Niels Nielsen, s., 21 ½
Zacharias Nielsen, s., 17
Margrethe Arvesd., tj., 19

L.nr. 448. Røsaker.
Kirsti Larsd., Selveier, e., 52
Anne Isaksd., d., Vanvittig, 25
Søren Isaksen, s., 23
Hans Isaksen, s., 21
Andrea Halvorsd., Fosterd., 4
Marte Jørgensd., tj., 19
Marte Halvorsd., tj., 17

Kaasa
matrikkel nr. 146. (Senere gnr 136.)

L.nr. 449.
Ole Jansen, Selveier, g., 57
Eier (i fællesskab med Halvor Mustved) af 22 skl. i Kjær søndre.
Guro Olsd., g., 51
Jørgen Olsen, s., ug., 28
Anne Olsd., d., 26
Lava Olsd., d., 16
Kirstine Olsd., d., 14
Ole Olsen, s., 11
Andreas Olsen, s., 7

Riisingparcellerne
matrikkel nr. 147. (Senere g. nr. 137.)

Sætret
L.nr. 450.
Ole Olsen, Selveier, g., 28
Berthe Olsd., g., 27
Aslaug Johnsd., hans Moder, Føderaadskone, e., 69

(En part: 3 ort 17 skl.) Tilhører Torger Olsen Sneltvedt.

Plads (Sæterkollen?)
Mathias Hansen, Huusmand, e., 56
Anne Kirstine Mathiasd., d., ug., 28

Tveten
L.nr. 451
Gregers Aslaksen, Selveier, e., 56
Anne Gurine Gregersd., d., ug., 28

Huuse uden Jord:

Huus 1
Anders H. Lindberg, Betler(Skredder?), e., 64

Huus 2
Anne Aslaksd., Fattiglem, e., 41
Aslak Olsen, s., Vanvittig, 16
Ole Olsen, s., 15
Margrethe Olsd., d., 13
Maren Gurine Olsd., d., 10
Olava Olsd., d., 6

Stulen
L.nr. 452.
Kittil Nielsen, Selveier, e., 73
Hedevig Zachariasd., tj., 14

Niels Kittilsen, Daglønner, g., 34
Johanne Johannesd., g., 34
Ole Nielsen, s., 6
Guri Nielsd., d., 4
Knud Nielsen, s., ½

Holmen
L.nr. 453a. 2 ort, 12 skl.
Tilhører Niels Røsager og Tormod Kikut.

Huus uden Jord:
Inger Lucasd., Fattiglem, e., 66
Aslaug Olsd., hendes Datter, ug., 32

L.nr. 453b. Holmen.
Ubeboet. Tilhører og bruges af Gjert E. Høimyr.

Kittilrød
L.nr. 455.
Ole Sigurdsen, Selveier, g., 53
Marie Torstensd., g., 54
Ole Olsen, s., ug., 26
Anne Gurine Olsd., d., 21
Karen Olsd., d., 15
Niels Olsen, s., 11

Hobæk
L.nr. 456.
Jørgen Olsen, Selveier, g., 62
Sidsile Hansd., g., 49
Ole Jørgensen, s., 19
Aslaug Jørgensd., Føderaadsk., hans Moder, e., 82
Maren Olsd., tj., 18

Puttekaasen
L.nr. 457.
Ubeboet. Tilhører Even Olsen Bugodt.

Puttedalen
L.nr. 458.
Halvor Thorbjørnsen, Selveier, ug., 42
Eier af 10 Skl. i Kjær søndre.
Thorbjørn Halvorsen, Føderaadsfolk, g., 75
Berthe Maria Nielsd., Føderaadsfolk, g., 68
Serine Nielsd., tj., 17

Kikut
L.nr. 459.
Tormod Johnsen, Selveier, g., 33
Eier af 3 ort, 3 skl. i Berg nordre u. Gjerpen lille.
Marie Isaksd., g., 28
Ingeborg Torgersd., Føderaadskone, moder, e., 58
Torger Johnsen, Broder, 18
Karen Helene Hansd., tj., 11

Løvaas Plads
Under l.nr. 459.
Hans Johnsen, Huusmand, g., 30
Anne Gurine Olsd., g., 27

L.nr. 460.
Ubeboet. Et Skoustykke. Tilhører Fossum.
Sukken østre
Matr.nr. 148. (Senere g./br. nr. 138/1, Sokka.)

L.nr. 461.
Halvor Ellingsen, Selveier, g., 48
Ingeborg Aslaksd., g., 49
Elling Halvorsen, s., 15
Aslak Halvorsen, s., 13
Ingeborg Halvorsd., d., 9
Gurine Halvorsd., d., 4
Sukken vestre
matrikkel nr. 149. (Senere g./br. nr. 138/2, Sokka.)

L.nr. 462.
Ubeboet. Tilhører Procurator S. Blom.

Huus uden Jord:
Ole Ingebretsen, Daglønner, g., 49
Ingeborg Johnsd., g., 49
Kirsten Olsd., d., 15
Inger Johanne Olsd., d., 8
Grinie Parcellerne
Matr. nr. 150. (Senere g. nr. 139, Griniparsellene.)

Høgelie
L.nr. 463. Høgli øvre.
Amund Jørgensen, Selveier, e., 81
Ragnhild Amundsd., d., ug., 49

Amund Amundsen, Daglønner, g., 28
Karen Jacobsd., g., 26
Jørgen Amundsen, s., 3 ½

L.nr. 468. Høgli nedre.
Aslak Svendsen, Selveier, g., 54
Anne Olsd., g., 55
Ole Aslaksen, s., 25
Niels Aslaksen, s., 21
John Aslaksen, s., 18
Anne Aslaksd., d., 15
Svend Aslaksen, s., 12
Gudmund Knudsen, Føderaadsmand, e., 80

Marker
L.nr. 464.
Niels Nielsen, Selveier, g., 42
Karen Jørgensd., g., 32
Niels Nielsen, s., 11
Jørgen Nielsen, s., 8
Peder Nielsen, s., 5
Elen Karine Nielsd., d., 2
Kari Pedersd., Føderaadsakone, hans Svigermoder, e., 66

Ole Gundersen, Smed, g., 34
Maren Ellevsd., g., 30
Karen Olsd., d., 3
Ellev Olsen, s., 1
Olaus Olausen, uægte af hende, 6

L.nr. 465. Marker.
Hans Olsen, Selveier, g., 44
Anne Mikkelsd., g., 50
Ole Hansen, s., 17
Anne Hansd., d., 14
Mikkel Hansen, s., 11
Anders Hansen, s., 8
Ingeborg Torgrimsd., Føderaad, hans moder, e., 68

L.nr. 467a. Marker.
Ole Thorbjørnsen, Selveier, g., 46
Anne Hansd., g., 50
Hans Olsen, s., 24
Niels Olsen, s., 15
Simon Olsen, s., 13
Inger Andrea Olsd., d., 11

L.nr. 467b. Marker.
Ubeboet. Tilhører og bruges af Jørgen Thorbjørnsen paa Grinie.

Trolsaas
L.nr. 466.
Ole Nielsen, Selveier, g., 34
Margrethe Isaksd., g., 36
Sara Olsd., d., 15
Maren Olsd., d,. 12
Nicoline Olsd., d., 9
Isak Olsen, s., 4
Catarine Olsd., d., 2
Sarka Klausd., Føderaad, hans Moder, e., 73
Halvor Nielsen, hans Broder, ug., 38.
Kausanrøe
L.nr. 469. Kausanrød.
Kari Nielsd., Selveier, e., 50
Niels Johnsen, s., ug., 27
Anne Johnsd., d., 21
Ole Hendriksen, uægte, 13

Høgelie Plads
Under l.nr. 469. (Eid av) Kausanrød.

Torstein Johnsen, Huusmand, g., 29
Anne Turine Halvorsd., g., 30
Karine Torsteinsd., d., 3
John Torsteinsen, s., 3/52 (3 uger)
Fislerud
L.nr. 470. Asbjørn Gundersen, Selveier, ug., 50

Haugerød østre
matrikkel nr. 151. (Senere gnr 140.)

L.nr. 471. (Senere, Haugerød østre bnr 1.)
Erik Mikkelsen, selveier, g., 53
Marte Halvorsd., g., 53
Mikkel Eriksen, s., 24
Anders Eriksen, s., 21
Gregorius Eriksen, s.,18
Halvor Eriksen, s., 15
Anne Marie Eriksd., d., 11
Abigael Andersd., Føderaad, hans Moder, e., 78

L.nr. 472. (Senere, Haugerød østre br. nr. 2.)
Niels Nielsen, Selveier, ug., 18
Maren Turine Nielsd., Søster, 9

(Haugerødkåsa)
Christopher Nielsen, Daglønner, g., 53
Marthe Ingebretsd., g., 52
Hedvig Christophersd., d., 22
Kleven
matrikkel nr. 152.(Senere g. nr. 141.)

L.nr. 473a. (Senere, Kleven bnr 1.)
Jens Zachariasen, Selveier, g., 31
Karen Aslaksd., g., 28
Marte Kirstine Jensd., d., 3
Zacharias Jensen, s., 1
Marte Olsd., tj., 13

Plads
Anne Halvorsd., Huusmannskone, e., 51
Marte Zachariasd., d., ug., 25
Isak Zachariasen, s., 19
Knud Zachariasen, s., 16
Karen Zachariasd., d., 8

Huus uden Jord:
Kari Gundersd., Fattiglem, e., 80
Marte Jensd., d., ug., 35

L.nr. 474a. Kleven.
Niels Nielsen, Selveier, g., 37
Karen Nielsd., g., 41
Jens Nielsen, s., 15
Gunhild Nielsd., d., 13
Isak Nielsen, s., 11
Grete Nielsd., d., 8
Niels Nielsen, s., 5
Karen Nielsd., d., 3
Ingeborg Nielsd., d., 1

L.nr. 474b. Kleven.
Christian Nielsen, selveier, g., 29
Anne Pedersd., g., 31
Ingeborg Marie Christiansd., d., 5
Berte Kirstine Christiansd., d., 3
Niels Christiansen, s., 1
Anne Marie Nielsd., tj., 17

L.nr. 475. Kleven.
Sigurd Zachariasen, Selveier, g., 35
Anne rasmusd., g., 35
Zacharias Sigurdsen, s, 9
Karen Sigurdsd., d., 6
Anne Sigurdsd., d., 2
Anne Hedvig Sigurdsd., Føderaad, Moder, e., 67.

Plads:
Hans Hansen, Skomager, g., 38
Ingeborg Zachariasd., g., 40
Sara Andrea Hansd., d., 13
Hans Hansen, s., 11
Zacharias Hansen, s., 8
Berthe Hansd., d., 4
Ole Hansen, s., 1

L.nr. 476. (Senere br. nr. 10, Kleven.)
Even Nielsen, Selveier, g., 65
Inger Olsd., g., 65
Anders Evensen, s., ug., 26
Ellev Evensen, s., 22
Karen Christensd., Fosterdatter, 10

L.nr. 477. (Senere br. nr. 11, Kleven.)
Johannes Andersen, Selveier, g., 34
Berthe Maria Andersd., g., 45
Anne Nielsd., Steddatter, 19
Inger Nielsd., Steddatter, 14
Niels Johannesen, s., 10
Anders Johannesen, s., 4
Maren Johannesd., d., 1

Fjeldalen lille
matrikkel nr. 154. (Senere gnr 142, Fjelldalen.)

L.nr. 478.
Ole Pedersen, Selveier, g., 56
Hella Nielsd., g., 51
Peder Olsen, s., 24
Maren Pedersd., d., 20
Helge Olsd., d., 17
Inger Karine Olsd., d., 14
Anne Olsd., d., 10

Huus uden Jord:
Wetle Pedersen, Daglønner, ug., 32
Fjeldalen store
matrikkel nr. 154.

L.nr. 479a. (Senere br. nr. 4, Fjelldalen.)
Gregorius Halvorsen, Selveier, g., 42
Ragnhild Andersd., g., 43
Inger Halvorsd., Fosterd., 10
Inger Andrea Bertelsdatter, tj., 21

Huus uden Jord:
Peder Pedersen, Daglønner, g., 33
Maren Halvorsd., g., 30
Peder Pedersen, s., 5
Halvor Pedersen, s., 3
Inger Karine Pedersd., d., ¼
Ingeborg Jørgensd., Fattiglem, Moder, e., 76

L.nr. 479b. (Senere br. nr. 5, Fjelldalen.)
Børre Halvorsen, Selveier, g., 60
Ingeborg Eriksd., g., 47
Anne Christine Børresd., d., 20
Ingeborg Marie Børresd., d., 14

Lys, 3 pladse under Kullebund No. 128 og 55.
Ubeboet. Tilhører P. Haraldsen og Lensmand P. Pedersen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no