ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Folketelling 1920

for

Gjerpen

Tatt opp 1/12-1920.

Oppdatert: 01.11.2022.

Avskrift: G.S. Langesund juni 2021.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk f.


Andre Folketellinger for Gjerpen:
| 1664 | 1762 | 1782 | 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Folketal i de enkelte tellingskretser.

Krets Krets-Navn Tellerns navn Fastboende Tilstedeværende
1 Gulseth Lærer Flathus 687 679
2 Fossum Lærer H. Graasvold 557 531
3 Aas Lærer Seime 437 436
4 Mo Lærer Tøraa 133 125
5 Luksefjeld Skogbetjent Grinilia 196 497
6 Tufte Lærer Svendsen 504 497
7 Gjerpen Gaardbr. Nils A. Grini 792 780
8 Ballestad Lærer Inlæggen 611 602
9 Borge Lærer Lykka 352 346
10 Nærum Lærer Ballestad (Andreas) 390 391
11 Sneltveit Lærer Sporastøil 638 635
12 Gravlid Lærer Røsaker 213 218
13 Bøle Lærer Hauso 813 790
14 Menstad Lærer Voje 763 749
15 Borgestad Lærer Brændalsmo 909 891
Tilsammen     7995 7894

Jeg har, for første gang ved avskrift av folketellingene, valgt å beholde rekkefølgen slik listeføreren har vandret fra hus til hus.


Krets 1 - Gulset


Husholdningsliste 1.
Gnr 7 - bnr 6. Hyni. 4 personer.


Husholdningsliste 2.
Gnr 7 - bnr 7. Ødegården. 6 personer.


Husholdningsliste 3.
Gnr 7 - bnr ? Hynikåsa. 6 personer.


Husholdningsliste 4.
Gnr 5 - bnr 10. Århus. 3 personer.


Husholdningsliste 5.
Gnr 5 - bnr 2. Århus. 11 personer.


Husholdningsliste 6.
Gnr 2 - bnr 60. Gulset. 7 personer.


Husholdningsliste 7.
Gnr 2 - bnr 18. Gulset. 2 personer.


Husholdningsliste 8.
Gnr 5 - bnr 13. Århus - Nybu. 6 personer.


Husholdningsliste 9.
Gnr 5 - bnr 13. Århus - Et nytt hus. 3 personer.


Husholdningsliste 10.
Gnr 2 - bnr 40. Gulset - Fredheim. 6 personer.


Husholdningsliste 11.
Gnr 2 - bnr 54. Gulset Augestad. 6 personer.


Husholdningsliste 12.
Gnr 2 - bnr 22. Gulset. 4 personer.


Husholdningsliste 13.
Gnr 2 - bnr 20. Gulset. 2 personer.


Husholdningsliste 14.
Gnr 2 - bnr 20. Gulset. 6 personer.


Husholdningsliste 15.
Gnr 2 - bnr 27. Gulset - Minde. 6 personer.


Husholdningsliste 16.
Gnr. 1 - bnr 4. Strømdal - Rønningen. 6 personer.


Husholdningsliste 17.
Gnr 2 - bnr 35. Gulset - Fagertun. 6 personer.


Husholdningsliste 18.
Gnr 2 - bnr 11. Gulset. 4 personer.


Husholdningsliste 19.
Gnr 2 - bnr 4. Gulset. 8 personer.


Husholdningsliste 20.
Gnr 2 - bnr 1. Gulset Myra. 6 personer.


Husholdningsliste 21.
Gnr 2 - bnr 12. Gulset. 6 personer.


Husholdningsliste 22.
Gnr 2 - bnr 10. Gulset - Nygård. 5 personer.


Husholdningsliste 23.
Gnr 2 - bnr 9. Gulset. 7 personer.


Husholdningsliste 24.
Gnr 2 - bnr 9. En liten hytte. 2 personer.


Husholdningsliste 25.
Gnr 2 - bnr 4. Gulset gamle skole. 3 personer.


Husholdningsliste 26.
Gnr 2 - bnr 19. Gulset. 5 personer.


Husholdningsliste 27.
Gnr 2 - bnr 29. Gulset - Bjåland. 6 personer.


Husholdningsliste 28.
Gnr. 2 - bnr 48. Gulset - Furuheim. 1 person.


Husholdningsliste 29.
Gnr 1 - bnr 2. Strømdal. 12 personer.


Husholdningsliste 30.
Gnr 2 - bnr 2. Gulset - Petersplass. 2 personer.


Husholdningsliste 31.
Gnr 1 - bnr 1. Strømdal - Ødegården. 4 personer.


Husholdningsliste 32.
Gnr 1 - bnr 6. Strømdal - Ødegården. 3 personer.


Husholdningsliste 33.
Gnr 1 - bnr 5. Strømdal - Rønningen. 3 personer.


Husholdningsliste 34.
Gnr 1 - bnr 56. Strømdal - Bellevu. 5 personer.


Husholdningsliste 35.
Gnr 1 - bnr 60. Strømdal - Kile. 7 personer.


Husholdningsliste 36.
Gnr 1 - bnr 64. Strømdal - Kveldro. 6 personer.


Husholdningsliste 37.
Gnr 1 - bnr 61. Strømdal - Fagerheim. 5 personer.


Husholdningsliste 38.
Gnr 1 - bnr 20. Strømdal - Granli. 10 personer.


Husholdningsliste 39.
Gnr 1 - bnr 24. Strømdal - Elverhøi. 6 personer.


Husholdningsliste 40.
Gnr 1 - bnr 50. Strømdal - Furuheim. 10 personer.


Husholdningsliste 41.
Gnr 1 - bnr 38. Strømdal - Fredheim. 3 personer.


Husholdningsliste 42.
Gnr 1 - bnr 33. Strømdal - Moen. 11 personer.


Husholdningsliste 43.
Gnr. 1 - bnr 47. Strømdal - Heimdal. 6 personer.


Husholdningsliste 44.
Gnr 1 - bnr 62. Strømdal - Heimly. 4 personer.


Husholdningsliste 45.
Gnr 1 - bnr 37. Strømdal - Gonsholt nedre. 6 personer.


Husholdningsliste 46.
Gnr 1 - bnr 27. Strømdal - Haugen. 11 personer.


Husholdningsliste 47.
Gnr 1 - bnr 2. Strømdal. 5 personer.


Husholdningsliste 48.
Gnr 1 - bnr 48. Strømdal - Vegheim. 6 personer.


Husholdningsliste 49.
Gnr 1 - bnr 45. Strømdal. 6 personer.


Husholdningsliste 50.
Gnr 1 - bnr 55. Strømdal - Sofienborg. 15 personer.


Husholdningsliste 51.
Gnr 1 - bnr 36. Strømdal - Furuheim. 7 personer.


Husholdningsliste 52.
Gnr 1 - bnr 45. Strømdal - Myrvang. 5 personer.


Husholdningsliste 53.
Gnr 1 - bnr 15. Strømdal - Roheim. 13 personer.


Husholdningsliste 54.
Gnr 1 - bnr 21. Strømdal - Fredheim. 5 personer.


Husholdningsliste 55.
Gnr 1 - bnr 22. Strømdal - Vestli.11 personer.


Husholdningsliste 56.
Gnr 1 - bnr 9. Strømdalsskogen. 11 personer.


Husholdningsliste 57.
Gnr 1 - 43. Strømdal - Heimstad. 11 personer.


Husholdningsliste 58.
Gnr 1 - bnr 26. Strømdal - Snippen. 14 personer.


Husholdningsliste 59.
Gnr 1 - bnr 19. Strømdal - Granli. 8 personer.


Husholdningsliste 60.
Gnr 1 - bnr 23. Strømdal - Åsen. 11 Personer.


Husholdningsliste 61.
Gnr 2 - bnr 52. Gulset. 4 Personer.


Husholdningsliste 62.
Gnr 1 - bnr 8. Strømdal - Myren. 7 Personer.


Husholdningsliste 63.
Gnr 1 - bnr 8. Strømdal - Myren. 7 Personer.


Husholdningsliste 64.
Gnr 1 - bnr 46. Strømdal Myren. 6 Personer.


Husholdningsliste 65.
Gnr 1 - bnr 44. Strømdal - Haltung. 7 Personer.


Husholdningsliste 66.
Gnr. 1 - bnr 31. Strømdal - Ås. 14 Personer.


Husholdningsliste 67.
Gnr. 1 - bnr 42. Strømdal - Høgli. 10 Personer.


Husholdningsliste 68.
Gnr 1 - bnr 30. Strømdal - Gonsholt. 5 Personer.


Husholdningsliste 69.
Gnr 1 - bnr 28. Strømdal - Granheim. 8 Personer.


Husholdningsliste 70.
Gnr 1 - bnr 29. Strømdal - Norheim. 4 Personer.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no