ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sogneprestens manntall
for

Gjerpen Præstegiæld


1664

Avskrift: G.S.

Oppdatert: 01.11.2022.

Søketips: Hold nede [Control] og trykk [f].


Andre Folketellinger for Gjerpen:
| 1664 | 1762 | 1782 | 1801 | 1825 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Ofvestad (Augestad) Skyld: 4 huder. 
Opsidder: Christen 45 

Backen (Bakken) Skyld: 2 huder, 8 skind. 
Opsidder: Haagen 38 

S. Ballestad (Bruk A) Skyld: 4 tønder 
Opsidder: Hans 26. 
Tieniste-Drenge: Christopher Andersen, 
Christen Trondsen 

S. Ballestad (Bruk B) Skyld: 4t 
Opsidder: Enchen 

N. Ballestad Skyld: 10h 
Opsidder: Enchen Oloug. 
Sønner: Harald Christensen 30, Ole 15 

Bougerøe (Baugerød) Skyld: 1h. 
Opsidder: Mogns, Svend. 

Beekevall (Bekkevar) Skyld: 4h 
Opsidder: Gunner 42 

Bærberg (Berberg) Skyld: 5h 
Opsidder: Mogens 68 
Sønner: Gunner 18 Bærberg (Berberg). 

Bærberg Skyld: 5h. 
Opsidder: Harald. 

S. Bøe (Bruk A) Skyld: 3h. 
Opsidder: Hans 54 
Sønner: Anders 15 

S. Bøe (Bruk B) Skyld: 3h. 
Opsidder: Gunner 51 

S. Bøe (Bruk B) Skyld: 3h. 
Opsidder: Lauritz 46 

Midtbøe  Skyld: 3h. 
Opsidder: Erich 32 

N. Bøe (Bruk A) Skyld: 
Opsidder: Lauritz 70 

N. Bøe (Bruk B) Skyld: 
Opsidder: Tolf 30 

Bøle. Skyld: 6h 
Opsidder: Niels 32 
Husmænd oc Strandsiddere: Jens 70   

Ø. oc W. Borge 

Ø. Borge: Skyld: 9h 
Opsidder: Christen 68 Sønner: Amund 32, 
Isak 26, Hans 14. 
Husmænd oc Strandsiddere: Knud 30, Halvor 60, 
Thommes 28, Lauritz 18, Anund 27, Arne 60, 
Anders 16, Tyjosmud 40, Peder Svendsen 15. 

W. Borge: (Bruk A) Skyld: 2h 
Opsidder: Enchen. 
Sønner: Anders Amundsen 34 
Tieniste-Drenge: Knud Olufsen 13 
Husmænd oc Strandsiddere: Lauritz 14, Hans 55 

W. Borge: (Bruk B) Skyld: 2h 
Opsidder: Oluf Amundsen 38   

Borrestad(Borgestad) Skyld: 8h 
Opsidder: Enchen i byen Anne Gundersdatter   

Breche 

Nord-Breche Skyld: 4h 
Opsidder: Claus Andersen, laugmand i Schieen. 

S. Brecke Skyld: 4h 
Opsidder: Jørgen Hendrichsøn, raadmand i Schieen 

Buslaatten Skyld: 3h. 
Opsidder: Michell Suhm, raadmand udi Schieen 

Boserøe Skyld: 1h. 
Opsidder: Jørgen 50 

Doxrøe Skyld: 3h. 
Opsidder: Oluf 36 
Husmænd: Jens Guttormssøn 

Dyrkoll Skyld: 3h. 
Opsidder: Tollef 60 
Tieniste-Drenge: Jens. 

Eeg-aasen(Eikåsen) Skyld: 2h. 
Opsidder: Bent 70 
Sønner: Lauritz 26, Erich 20. 

Engraf(Engrav) Skyld: 4h 
Opsidder: Johannes 40. 

Espedalen. Skyld: 2h. 
Opsidder: Engelbret 46 
Sønner: Dyre Engelbretssøn 13.   

Falckom(Falkum) 

N. Falckom Skyld: 10h 
Opsidder: Zacharias 30 

S. Falckom Skyld: 8h 
Opsidder: Hans Ifversen, raadmand udi Schieen.   

Fieldalen(Fjelldalen) 

Nordre Fieldalen Skyld: 
Opsidder: Erich 
Sønner: Gunner 20 

Lille Fieldall Skyld: 1 tylft hugne(?). 
Opsidder: Oluf 60 

Fløtterøe(Fløtterød) (Bruk A) Skyld: 2h 
Opsidder: Nirj 50 

Fløtterøe(Fløtterød)(Bruk B) Skyld: 1 1/2 h. 
Opsidder: Amund 36 

Faarevold(Folevall) Skyld: 3h. 
Opsidder: Niels 55. 
Sønner: Hans 18, Tollef 14. 

Foss 

S. Foss (Lillefoss) Skyld: 3h. 
Opsidder: Trugels 33. 

Midtfoss Skyld: 6h. 
Opsidder: Aslach 36 
Sønner: Jørgen 13 

N. Foss Skyld: 6h. 
Opsidder: Helie 80 
Tieniste-Drenge: Christen Claussøn 14, 
Halfuor Claussøn 12. 

Fossejorde(Fossjord) Skyld: 2h. 
Opsidder: Christen 45. 

Fossum 

Midt Fossum Skyld: 6 1/2 h. 
Opsidder: Oluf 60 
Sønner: Gunder 20. 

S. Fossum Skyld: 
Opsidder: Jørgen 32. 

N. Fossum (Bruk A) Skyld: 4 1/2 h. 
Opsidder: Daniel 62 
Tieniste-Drenge: Niels 28. 

N. Fossum (Bruk B) Skyld: 4 1/2 h. 
Opsidder: Jost 30 
Tieniste-Drenge: Søfren 20.   

Frogner   

Nord Frogner Skyld: 4h. 
Opsidder: Borgermester Peder Jensen. 

S. Frogner Skyld: 4h. 
Opsidder: Borgermester Peder Jensen.   

Gierpen. Skyld: 6h. 
Opsidder: Claus laugmand udi Schieen. 
Husmand: Oluf 65 

Glenne Skyld: 3h. 
Opsidder: Jacob Halfuorssøn, postmester i Schieen. 
Husmand: Giest 42 

Gløersmyr(Gløsmyr). Skyld: 
Opsidder: Niells 30. 

Grafli(Gravli). Skyld: 2 h. 
Opsidder: Hans Ifversen, raadmand i Schieen. 
Husmænd: Thormo 60   

Grini 

S. Grini (Bruk A) Skyld: 4 1/2 h. 
Opsidder: Steen 32. 

S. Grini (Bruk B) Skyld: 4 1/2 h. 
Opsidder: Svend 28. 

N. Grini Skyld: 8h. 
Opsidder: Svend 60 
Tieniste-Drenge: Niels "Heliessøn"? 

Grunnerøe(Grønnerød) Skyld: 3t. 
Opsidder: Arne 70 
Sønner: Hans Arnessøn 16 
Husmænd: Oluf Findssøn.   

Guulsæt(Gulset) 

Guulsæt (Bruk A) Skyld: 5h. 
Opsidder: Knud 55. 
Sønner: Jon 26. 
Tieniste-Drenge: Hans Nielsen 28 

Guulsæt (Bruk B) Skyld: 5h. 
Opsidder: Jon 36. 
Tieniste-Drenge: Søfren Nielsen 32 

Gundbiørsdalen(Gunborgdalen) Skyld: 1h. 
Opsidder: Amund 67. 
Sønner: Harald 14.   

Houfven(Hauen) Skyld: 7h. 
Opsidder: Abraham 30. 
Tieniste-Drenge: Sifuer 16   

Haugeli (Høgli) Skyld: 1h. Et sættre.   

Hougerøe(Haugerød) Skyld: 1 h. 
Opsidder: Rasmus 60. 
Sønner: Gunner 18. 

Hielden(Hjellen) Skyld: 2 h. 
Opsidder: Claus Andersen, laugmand i Schieen. 
Husmænd: Oluf Skredder gammel 70.   

Høysæt(Høgset) Skyld: 5h. 
Opsidder: Engelbret 40 

Hoppestad 

Øfre Hoppestad Skyld: 7t. 
Opsidder: Erich 48 
Sønner: Anders 15 

N. Hoppestad Skyld: 9t. 
Opsidder: Rasmus 41 

Høymyr. Skyld: 1h. 
Opsidder: Enchen Karen 

Hyni 

Sø. Hyni Skyld: 5 h. 
Opsidder: Ofue Andersen, Raadmand udi 
Schieen (fogd). 
Tieniste-Drenge: Thienestedrengen er Soldat. 

N. Hyni Skyld: 5h. 
Opsidder: Ifver 38   

Giønnevald(Jønnevall) Skyld: 6h. 
Opsidder: Rasmus 36. 
Husmænd: Svend 54 

Kauserøe(Kausanrød). Skyld: en rødning. 
Opsidder: Halfuor 65 en stackarl. (A poor man) 

Kiise(Kise). Skyld: 6h. 
Opsidder: Halfuor 38. 
Tieniste-Drenge: Niels Christopherssøn 29. 
Husmænd: Gunder 

Kiær(Kjær). Skyld: 5h. 
Opsidder: Hans 38

Klæp(Klepp). Skyld: 2h. 
Opsidder: Hans 50. 
Sønner: Lauritz 12   

Klefuen(Kleven). Skyld: 1h. 
Opsidder: Hans 50 

Kraageto(Kråketo). Skyld: 1 1/2 h. 
Opsidder: Steen 32. 
Tieniste-Drenge: Jacob Mognssøn 26 

Langerøe (Bruk A). Skyld: 2h. 
Opsidder: Anders 60. 
Sønner: Dyre 17.

Langerøe (Bruk B). Skyld: 2h. 
Opsidder: Lauritz 67. 
Sønner: Børge 15 

Li (Lie/Lid) (Bruk A) Skyld: 4h. 
Opsidder: Jacob 70. 
Sønner: Lauritz 14. 
Tieniste-Drenge: Gunder 14 
Husmænd: Oluf Nielsen 60. 

Li (Bruk B) Skyld: 2h. 
Opsidder: Lauritz 40 

Limi

S. Limi (Bruk A) Skyld: 3h. 
Opsidder: Enchen Gunnil. 
Sønner: Thron 17 S. 

Limi (Bruk B). Skyld: 3h. 
Opsidder: Lauritz 26. 

N. Limi Skyld: 
Opsidder: ikke nevnt. 

Limi Skyld: 2h. 
Opsidder: Hans 40   

Løberg

S. Løberg Skyld: 4t. 
Opsidder: Thoer 40. 
Tieniste-Drenge: Søfren 15. 

M. Løberg (Bruk A). Skyld: 2t. 
Opsidder: Enchen Elen. 
Tieniste-Drenge: Søfren 14. 

M. Løberg (Bruk B) Skyld: 1t. 
Opsidder: Tollef 20. 

M. Løberg (Bruk C). Skyld: 3t. 
Opsidder: Oluf 35. 

N. Løberg (Bruk A). Skyld: 2h. 
Opsidder: Anund 40. 

N. Løberg (Bruk B) Skyld: 2h. 
Opsidder: Harald 35   

Lund. Skyld: 6h Opsidder: Oluf 36 

Luxefield(Luksefjell)

V. Luxefield Skyld: 2 h. 
Opsidder: Jens 30. 

Øst. Luxefield Skyld: 2 h. 
Opsidder: Tommas 25 

Marker. Skyld: 
Opsidder: Thommas 

Mæen(Meen)

Meen (Bruk A) Skyld: 5h. 
Opsidder: Gunner 48 år 
Tieniste-Drenge: Jacob 12. 
Husmænd: Anders 48, Lauritz 46. 

Meen (Bruk B) Skyld: 5h. 
Opsidder: Enchen Karen. 
Sønner: Lucas 20. 
Tieniste-Drenge: Isak 15, Jørgen 43. 

Mælum (Mela)

Søndre Mælum Skyld: 6h. 
Opsidder: Hans Ifverssøn, raadmand i Schieen 

Mælom (Bruk A) Skyld: 6h. 
Opsidder: Lauritz 35. 

Mælom (Bruk B) Skyld: 6h. 
Opsidder: Anders 36 

Mænstad (Menstad). Skyld: 3h. 
Opsidder: Tønnis 54. 
Sønner: Isaach 14, Tron 15 

Moe (Mo). Skyld: 6h. 
Opsidder: Mogns 48. 
Tieniste-Drenge: Aslach 12 

Muustvet(Mustvedt). Skyld: 1 h. 
Opsidder: Enchen i byen Maren Finck. 

Nærumb (Nærum). Skyld: 2h, 9s, 1 p. smør. 
Opsidder: Helge 56. 
Tieniste-Drenge: Lauritz Nielsen 22, Rejer 13 

Nøglegaard (Nøklegård). Skyld: 3h. 
Opsidder: Stiftsskrifver David Davidsen 62(?) 

Otterholt (Bruk A) Skyld: 1 1/2 h. 
Opsidder: Amund 44. 

Otterholt (Bruk B) Skyld: 1 1/2 h. 
Opsidder: Jens 46.

Øfverum (Øvrum) (Bruk A) Skyld: 4h. 
Opsidder: Oluf 56.
Tieniste-Drenge: Claus soldat 20, Hans 
Solfvuesen 17. 
Husmænd: Oluf Nielsen(?) 60.
Øfverum (Bruk B) Skyld: 2h. 
Opsidder: Ib 26.

Ramsaasen(Ramsåsen) Skyld: 2h. 
Opsidder: Simen 28. 

S. Riis Skyld: ?h.
Opsidder: Enchen Karen. 

N. Riis (Bruk A) Skyld: 2h. 
Opsidder: Enchen Maren. 
Sønner: Anders 15 

N. Riis (Bruk B) Skyld: 2h. 
Opsidder: Niels 20   

Rising

S. Rising (Bruk A) Skyld: 1 1/2 h. 
Opsidder: Enchen Maren.
Tieniste-Drenge: Erich 18.

S. Rising (Bruk B) Skyld: 3h. 
Opsidder: Søfren 32. 

S. Rising (Bruk C) Skyld: 1 1/2 h. 
Opsidder: Oluf 58. 

N. Rising Skyld: 4h. 
Opsidder: Oluf 58.
Tieniste-Drenge: Mogns 13.  

Røs-ager(Røsaker) Skyld: 1 h. 
Opsidder: Borgermester Caspar bruger.   

Raasvald (Rosvald) (Bruk A) Skyld: 1 1/2 h. 
Opsidder: Torgier 80.

Raasvald (Rosvald) (Bruk B) Skyld: 1 1/2 h. 
Opsidder: Solfue 30. 
Sønner: Jørgen Solfuessøn 14.   

Sanne (Sanni) (Bruk A) Skyld: 2 1/2 h. 
Opsidder: Oluf 74. 
Sønner: Jan 38, Solfve 16   

Sanne(Sanni) (Bruk B) Skyld: 2h. 
Opsidder: Niels 27. 

Øde Sande (Ødesanni). Skyld: 3 h. 
Opsidder: Lauritz 44.  

Semb(Sem)

N. Semb Skyld: 4t. 
Opsidder: Morten 47 

Øfre Semb Skyld: 4h. 
Opsidder: Niels 55. 
Sønner: Thron 12.

Midt Semb Skyld: 4h. 
Opsidder: Torgier 30   

Skavan. Skyld: 2h. 
Opsidder: Daniel 62.

Skifield (Skifjell). Skyld: 1h. Et sættre.

Skelbredt(Skilbred). Skyld: 
Opsidder: Erich 28.

S. oc N. Sneltved(Sneltvedt)

S. Sneltved (Bruk A) Skyld: 4t. 
Opsidder: Thoer 40.
Tieniste-Drenge: Søfren 15 

S. Sneltved (Bruk B) Skyld: 4t. 
Opsidder: Oluf Sønner: 

N. Sneltved (Bruk A). Skyld: 2h. 
Opsidder: Levor 32. 
Tieniste-Drenge: Lauritz Soldatt 26.

N. Sneltved (Bruk B) Skyld: 2h. 
Opsidder: Oluf 36.  

Sucken(Sokka)

Østre Sucken Skyld: 1 h. 
Opsidder: Ingen nevnt.

Nord Sucken Skyld: 
Opsidder: Ingen nevnt.  

Søle(Søli)

Ned. Søle: (Bruk A) Skyld: 3h. 
Opsidder: Levor 29.
Husmænd oc Strandsiddere: Oluf 60. 

Ned. Søle: (Bruk B). Skyld: 3h. 
Opsidder: Wetle 36.

Øfre Søle: Skyld: 6h. 
Opsidder: Amund 48 
Sønner: Amund 17, Jens 17, Tolf 14. 

Sørbøe (Sørbø). Skyld: 1 h. 
Opsidder: Niels 28   

Strømdall (Strømdal). Skyld: 4h. 
Opsidder: Amund 28.

Svinholt. Skyld: 1h. 
Opsidder: Enchen Signe. 
Sønner: Oluf 30, Niels 23, Jacob 18 

Tofte(Tufte) (Bruk A) Skyld: 6h. 
Opsidder: Enchen Karen. 
Sønner: Tollef 20, Isaach 11 

Tofte(Tufte) (Bruk B) Skyld: 3h. 
Opsidder: Mogns 33. 

Tofte(Tufte) (Bruk C) Skyld: 3h. 
Opsidder: Gunder Sønner:   

Windstøb (Venstøp)

N. Windstøb (Bruk A) Skyld: 5h. 
Opsidder: Engelbret 40.

N. Windstøb (Bruk B) Skyld: 5h. 
Opsidder: Arne 30. 

S. Windstøb Skyld: 
Opsidder: (Ingen nevnt) 

Midt Windstøb (Bruk A) Skyld: 4h. 
Opsidder: Enchen Dorthe. 

Midt Windstøb (Bruk B) Skyld: 1h. 
Opsidder: Hans 40. 

Windstøb anden Skyld:3h. 
Opsidder: Enchen Ingebor. 

Erlands Windstøb Skyld: 3h. 
Opsidder: Engebret 28.   

Aacker (Åkre). Skyld: 3t. 
Opsidder: Oluf 90. 
Husmænd: Gunner Olsen 32   

Aaltved (Åltvedt). Skyld: 3h. 
Opsidder: Axell 40.
Sønner: Halfuor 21. 

Aamod. Skyld: 1 h. 
Opsidder: Hans Ifversen, raadmand i Schieen. 
Husmænd oc Strandsiddere: Engelbret 53   

Aarhuus (Århus). Skyld: 6h. 
Opsidder: En Borger i Schieen med nafn 
Samuel Halfvorsen.
Tieniste-Drenge: Tvende drenge som ere soldatter.

Aas (Ås)

S. Aas (Bruk A) Skyld: 5h. 
Opsidder: Oluf 66.
Tieniste-Drenge: Christen Jonssøn 25 
Husmænd: Pofuel 30 

S. Aas (Bruk B) Skyld: 5h. 
Opsidder: Willas 26 
Sønner: Søren 13. 
Husmænd: Mogns 63. 

N. Aas Skyld: 4h 
Opsidder: Madtz 40.

Aasteru (Åsterød) Skyld: 2h. 
Opsidder: Amund 64.
Sønner: Amund 20, Gunder 12.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no