ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


HJELP!
Utarbeides videre på oppfordring. Gard Strøm.

Oppdatert 22.08.2018

Tips:
(Standard i de fleste programmer).

Søk:
Når du er inne i det dokumentet du vil søke i, hold nede tasten [CONTROL] og trykk [F].

Zoom inn/ut:
Er skriften for liten, hold nede tasten [CONTROL] og trykk [+] gjentatte ganger.
Er skriften for stor, hold nede tasten [CONTROL] og trykk [-]  gjentatte ganger.

Skal du kopiere en hel side (fra topp til bunn):
Hold inne tasten [CONTROL] og trykk [A] for "alt".
Hele siden blir da svart.
Deretter trykker du igjen tasten [CONTROL], holder den inne og trykk [C] for "copy".
Da kan du legge kopien i ditt eget dokument ved og holde inne tasten [CONTROL] og trykke [ V ].
Da blir kopien limt inn der du vil ha den. F.eks. i et Word dokument.

Ordbok (enkel)
Engelsk - Norsk ordbok for slektsgranskere.
Dictionary English - Norwegian for genealogists.

Forkortelser og gamle stedsnavn.

Forkortelser (Abbrevations).

afd.

afdøde (avdøde)

afg.

afgangne (avdøde)

arb.

arbeider

bg.

begravet

Br. Bruker (av gården). Årstallet etter forteller fra når.

Br.kl.

Bratsbergkleven

Brekkej.

Brekkejordet N.(nordre) eller S. (søndre).

BS Bamble skifteprotokoll
Caut. Cautionist = Vitne = Forlover
Cop. Copulered (Copuleret) = Viet = Gift

d.

død

d.a.

datter av

dpt. døpt

E./ e.

enke

e.e.

enke etter

Em./em.

enkemand

enkem.

enkemand/ enkemann

f.

født (dato)

f.

fra (helst i sitat fra kirkebøker)

F:

Far (Fader)

F.f. Faddere for ....

fad.

fader

fl.

fattiglem

FT Folketelling(en)

g.

gift

g.br.

gaardbruker

G.br.

Gårdbruker ("Gaardbruger")

Gh. Gransherad
Gj. Gjerpen
G.B. Gjerpen bygdebok

Gmd.

Gårdmann ("Gaardmand")

gmnd.

gaardmand (gårdbruker)

Gaardm.

Gårdmann

h.

hustru

hm.

husmann ("Huusmand")

ht.

hustru

Huusm.

Husmann

Jfr.

Jomfrue

KB

Kirkebok.

Leil.

Leilending

Ld. Lardal
L.B. Lardal bygdebok
m. og m/ med

M.

Mellem/ Midtre (Eks: Bøe Mellem = midtre Bø.)

Oseb.

Osebakken

p.

pige (ugift)

pr.gj.

prestegjeld

s.a.

sønn af

Sh. Sauherad
S.B. Sauherad bygdebok

stef.

stedfader

Sv. Sandsvær
S.B. Sandsvær Bygdebok
Tel. Telemark

u.

under (Brukes i forb. med boplass under en gård.)

ug.

ugift

uk.

ungkarl (ugift)

v.

ved

S., N., V. og Ø. i forbindelse med gårdsnavn står for Søndre, Nordre, Vestre og Østre bruk.
Øvre og nedre er skrevet fullt ut. M. står for midtre eller mellem.

Skrivemåter på stedsnavn (før og nå).
Gammel måte (Oldfashion way) Moderne skrivemåte (modern writing)
Saude Sauherad
Holla/ Hollen/ Holden Nome
Hitterdahl Heddal
Slemdal Siljan
Brunlaugnæs Brunlanes
Hierdahl Hjartdal
Hvidesøe/ Widsø Kviteseid
Laurvig Larvik
Kristiania (Christiania) Oslo
Gierpen Gjerpen
Hierpen Gjerpen
Jærpen Gjerpen
Jerpen Gjerpen
Scheen Skien
Merdin Mæla
Sanikkedal Sannidal
Fredriksværn Stavern
Fredrikshald Halden
Laurdahl (Telemark) Lårdal
Sandsvær Kongsberg

Noe du ikke finner HJELP til her?

Send email til post@gamlegjerpen.no