ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS B

                             

Oppdatert 31.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.Århus B

En av 4 deler som ble solgt av Elias Winther i 1756.


Elias Winter beholdt en part selv. Dette var trolig skogen som gikk helt opp til Åletjern mot Gulset.
Han drev noen sager i Skien og hadde derfor behov for skogen selv.

 

Gammelt løpenr. 44a, 45f. Dette bruket hadde ei landskyld på 1 ½ hud.


Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.

 

 

G.br., selveier

Alf Tollefsen fra øvre Haugen i Gjerstad dpt. 11/3-1731 bg. 16/12-1783 på østre Kolstad i Helgen, Holla. "Alf Tollefsen Kolstad 54 aar.", s.a. Tellef Alfsen øvre Haugen og Kirsten Jacobsdatter.

g. 19/10-1757 m. Anne Cathrine Sørensdatter fra Sollien under Århus dpt. 3/1-1740, d.a. Søren Jensen.

1. Kirsten Alfsdatter dpt. 13/8-1758 g. i Holla 8/11-1779 m. Ole Nilsen fra Juve under Hjelset i Helgen. Bodde på Veberg i Melum. Se Solumslekt.org.

2. Søren Alfsen dpt. 21/5-1761 bg. 12/9-1783 i Helgen. "Søren Alfsen Store Kolstad 22 aar 39 uger."

3. Karen Alfsdatter dpt. 25/9-1763.

4. Tellef Alfsen dpt. 25/3-1766 bg. 22/4-1784 i Helgen. "Tollev Alfsen St. Kolstad af ovenmældte Soot 18 aar."

5. Else dpt. 19/2-1769 bg. 10/9-1769. ”Alf Aarhuuses d. Else 1/2 aar.”

6. Else Alfsdatter dpt. 2/6-1771.

Br. 1756.


F.f. Alf Aarhuuses pb. Kisten: Jens Aarhuuses kone, Kisten Larsdatter, Jon og Knud Aarhuus, Engebret Nilsen.

F.f. Alf Aarhuuses db. Søren: Knud Aarhuuses kone, Else Halvorsdatter, Anders Mæla, Jens Aarhuus, Jens Jonsen.

F.f. Alf Aarhuuses pb. Karen: Hans Rusches kone, Else Halvorsdtr., Knud Aarhuus, Christen Hansen, Jens Jonsen.

F.f. Alf Aarhuuses db. Tollef: Engebret Hynies kone, Marthe Eriksdtr., Torbiøn Hynie, Jens Jonsen, Anders Knudsen.

F.f. Alf Aarhuuses pb. Else: Jens Gulsets kone, Maria Johannisdatter, Knud Aarhuus, Jens Aarhuus, Nils Hynie.

F.f. Alf Aarhuuses pb. Else: Jens Gulsets kone, Dorthe Torbiønsdatter, Anders Aarhuus, Jens Aarhuus.


Alf Tollefsen var brorsønn av Jon Alfsen på Århus(A). De kom samtidig til Gjerpen i 1756 og kjøpte jord på Århus.
Gjerpen kirkebok skriver alltid hans navn Tollefsen/ Tollevsen mens navnet i Gjerstad alltid ble skrevet Tellefsen/Tellevsen.


I 1773 flyttet denne familien til Helgen i Holla hvor de kjøpte gården østre Kolstad. Se Holla I (Ytterbøe), s. 613.
De flyttet samtidig med Jens Christensen Gulseth som kjøpte den vestre delen av Kolstad. Se Holla I, s. 619.

OBS: Det er nevnt i de militære ruller for det Gjerpenske kompani at ”Alf Tollefsen Aarhuus” er født i Sannidal.

 

Kilder: Gjerstad - heftene og Gjerstad kirkebøker, samt Holla I og Holla kirkebøker, og selvsagt Gjerpen kirkebøker.

 

G.br., selveier

Alf Olsen Aarhuus fra nedre Lunde i Gjerstad dpt. 14/8-1740 bg. 17/8-1793. ”Alf Olessøn Aarhuus 53 aar.”, s.a. Ole Olsen Lunde og Ambør Alfsdatter.

g1g i Gjerstad 12/7-1767 m. Kirsten Jacobsdatter fra Mostad i Gjerstad dpt. 7/8-1746 bg. 4/3-1779. ”Alf Aarhuuses kone 32 1/2 aar.”, d.a. Jacob Olsen Mostad g. 25/6-1744 Andbør Knudsdatter.

Forlovere: "Thore Hougeland og Haavard Rollefssøn."

g2g 24/7-1781 m. Sigrid Jacobsdatter fra Mostad i Gjerstad dpt. 27/11-1757. Sigrid var søster til Alfs 1. kone Kirsten.

1. Ambjørg Alfsdatter dpt. i Gjerstad 10/7-1768.

2. Magnhild f.ca. 1768 bg. 12/8-1779. ”Alf Aarhuuses d. Magnil 11 aar (og Anne 8 aar.)”

3. Anne dpt. 5/5-1771 i Gjerstad bg. 12/8-1779. ”Alf Aarhuuses d. (Magnild 11 aar og) Anne 8 aar.”
-   bg. 8/5-1774. ”Alf Aarhuuses dødf. pb.”

4. Ole Alfsen dpt. 20/8-1775. Overtok bruket.

5. Jacob Alfsen dpt. 28/2-1779.

Barn i 2. ekteskap:

6. Kirsten bg. 10/3-1782. ”Alf Aarhuuses hj.db. d. Kisten 3 dage.”

7. Kirsten dpt. 7/12-1783 bg. 31/3-1784. ”Alf Aarhuuses d. Kisten 4 mnd.”

8. Kirstine Alfsdatter dpt. 16/5-1785 g.m. Christen Christensen Bøe. Se S. Bø(B).

Br. 1773.


F.f. Alv Olssøn Lunde og Kirsten Jacobsdatters barn Amdbør: Else Mostad, Anne Lunde, Tellef Ultved, Joen Wraalsen og Anun Peederssøn Røe.
F.f. Alv Olssøn Lunde og Kirsten Jacobsdatters barn Anne: Else Mostad, Anne Lunde, Peder Rød., Ole Mælaas og Giørri Lunde.

F.f. Alf Aarhuuses db. Ole: Anders Aarhuuses kone, Jens Aarhuuses kone, Knud Aarhuus, Nils Gulset, Knud Gulset.

F.f. Alf Aarhuuses db. Jacob: Aarhuuses kone, Kisten Jonsdtr., Jens Aarhuus, Ole Knudsen, Lars Knudsen.

F.f. Alf Aarhuuses pb. Kiesten: Anders Aarhuuses kone, Ingebor Larsdtr., Jens Aarhuus, Ole Knudsen, Tollef Knudsen.
F.f. Alf Aarhuuses pb.
Kistine: Anders Aarhuuses kone, Ingebor Larsdtr., Jens Aarhuus, Ole Knudsen, Lars Knudsen.


Denne familien bodde på Lunde i Gjerstad før de kom hit i 1773.

Enka Sigrid Jacobsdatter ble g2g m. Nils Gundersen Bøe. Se S. Bø(B).

 

Ambør Alfsdatter (fra Gjerstad f. ca. 1700) bg. 17/9-1788. ”Alf Aarhuuses moder 88 1/2 aar.”

Ambør Knudsdatter (fra Gjerstad f. ca. 1719) bg. 26/11-1792. ”Alf Aarhuuses svigermoder Ambør Knudsdtr. 73 aar.”

 
24/4-1779      KIRSTI JACOBSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 10a, side 9b.
Aarhus         Arvinger: Enkem. Alf Olssen og barna:
               1. Ole Alfssen 4 år.
               2. Jacob Alfssen 2 mndr.
               3. Amborg Alfsdtr. 11 år.
               4. Anne Alfsdtr.    8 ”
Faren er selv verge for barna.
Brt: 1015 - 3 - 12
Net:  415 - 1 - 12
Jordegods: 1 hud 3 skind m.b. og h. i Aarhus, ifl. skjøte 20.4.1773, tl. 24.5. s.a..
Det var Alf Tolfssen Aarhus som solgte dette til gårdm. Alf Olssen Lunde av Gjerstad
pr.gj. Kjøpesummen var 899 rdlr. som det også nå ble vurdert for.

11/10-1793     ALF OLSSEN            Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 73a.
Aarhus         Arvinger: Enka Siri Jacobsdatter og avdødes barn:
               1. Ole Alfssen      18 år. Form: Jens Jonssen Aarhus.
               2. Jacob Alfssen    14 ”   --”-- Lars Knutssen.
               3. Kirstine Alfsdtr. 8 ”   --”-- Anders Knutssen Aarhus.
Enka fikk Peder Falkum til laugverge.
Brt: 904 - 3 - 22
Net: 496 - 3 - 21
Jordegods: 1 hud 1 skind m.b. i gd. Aarhus, verdi 780 rdl.

G.br., selveier

Ole Alfsen Aarhuus herfra dpt. 20/8-1775 d. 30/1-1844, s.a. Alf Olsen Aarhuus.

g1g i Skien 12/5-1805 m. Inger Marie Sørensdatter Paust fra Skien dpt. 19/7-1778 bg. 14/10-1808 i Skien, d.a. skipsfører Søren Paust.
Forlovere: "
Jacob Alvsen, Søren Jørgensen."

g2g 13/10-1819 m. Ingeborg Kirstine Gulliksdatter fra Erlands Venstøp dpt. 17/6-1787 d. 24/2-1863, d.a. Gullik Amundsen.

Forlovere: "Elias Aarhuus, Niels Aarhuus."

1. Søren Paust Olsen dpt. 6/12-1805 (hjemmedøpt) i Skien. Bodde i Skien.

2. Andreas Olsen dpt. 10/3-1808 i Skien g.m. Maren Hansdatter. Se N. Bø(D).

Barn i 2. ekteskap:

3. Inger Olsdatter f. 23/5-1819 g.m. Christen Olsen Fossum. Se Familie 9 - Fossum 1865.

4. Kirstine Maria Olsdatter f. 29/4-1836.

Br. 1794.


F.f. Ole Alvsens Søren Paust: Maria Leerodden, Inger Christensd. Paust, Jørgen Hansen, Knud Mathiesen, Søren Paust og Jacob Alvsen.
F.f. Ole Alvsens Andreas: Maren Christiansd., Maren Dorthea Poulsd., Knud Mathiesen, Søren Paust, Hans Paust.

 

Barnedåp i Gjerpen kirke den 14/6-1801:

” NB! Sara Dorothea Jensdtrs uægte pb. Dorothea f. Aarhuus. Udlagt barnefader Ole Alfssøn.

Test: Anders Anderssøns k., Ingeborg Pedersdtr., Anders Aarhuus, Hans Thomæsøn, Jacob Alfssøn.” 

Begravelse i Gjerpen kirke den 16/1-1802: ”Sara Dorothea Jensdtrs uægte pb. Dorothea f. Aarhuus 7/12 aar.”

 

Landskyld 1801: 1 hud 3 skinn (1 1/4 hud).

 

19/4-1844      OLE ALFSSEN                  Bamble skifteprot. nr. *)
Aarhus         - husmann, død 29.1.1844 -           
               Arvinger: Enka Ingeborg Gulliksdatter og avdødes barn i 2 ekteskap:
            A. Av 1.ekteskap med ...... :
               1. Søren Alfssen (skal være Olssen), myndig, bor i Skien.
                  Tilsynsverge: Broren Andreas.
               2. Andreas Olssen, bor på gd. Bøe, myndig.
            B. Av 2.ekteskap med Ingeborg Gulliksdtr.:
               3. Ingeborg (Skal være Inger) Olsdtr. g.m. Christen Olssen v/Fossum Verk.
               4. Kirsten Olsdtr. 8(?) år.
                  Formynder: Christen Olssen v/Fossum.
Brt:   34 -  73
Gjeld: 38 - 119 (Insolvent).
*) A: BS 18 s.403b-419b-452b-osv. B: BS 22 s.105b. C: BS 24 s.172.

 

Dette bruket ble kjøpt opp av Lars Knudsen i 1803 og ble deretter en del av bruket Århus 1.

 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm