ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS 1

                             

Oppdatert 20.04.2021Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Århus bnr 1 sett fra Hoppestadveien i 2012. Foto: Gard Strøm.


Århus østre 1 - Forsøksgården

Gammelt løpenr. (44a, 45f) (31, 32, 39a, 40, 41ab, 42)h. Siden Norges matrikkel 1889: 5/1.

En av 4 deler som ble utskilt fra hovedbølet i 1756 og solgt fra Elias Winthers Århus-eiendom.

Elias Winter
beholdt en part selv. Dette var trolig skogen som gikk helt opp til Åletjern mot Gulset.
Han drev noen sager i Skien og hadde derfor behov for skogen selv.

Denne parten hadde en landskyld på 1 ½ hud og ble kjøpt av Jens Christensen Gulseth (fra Gjerstad). Se Gulset D.
Solgt til Knud Andersen i 1762.


Landskyld er betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.


Adresse i dag: Århusv. 191, 3721 Skien.

 

 

G.br., selveier

Knud Andersen Aarhus fra V. Mo i Gjerstad dpt. 24/12-1719 bg. 19/3-1795. ”Knud Aarhuus 75 1/4 aar.”, s.a. Anders Larsen Moe og Kirsten Jensdatter fra Sunde (Vestøl?).

g. i Gjerstad 24/6-1748 m. Kirsten Tollefsdatter fra Sandåker/ Byholt i Gjerstad dpt. 4/8-1726 bg. 8/6-1798. ”enken Kirsten Tollevsdtr. Aarhuus, henved 72 aar.”, d.a. Tollef Tiostofsen Sandaaker og Asløf Rasmusdatter Kveim.

Forlovere: "Jens Andersen Moe og Wraal Tiøstolfsen Byholt."

1. Anders Knudsen dpt. i Gjerstad 10/5-1749. Se Århus(7).

2. Kiersten dpt. i Gjerstad 5/3-1754 bg. 15/7-1756. ”Knud Aarhuuses dtr. Kisten 2 aar.”

3. Tollef dpt. 17/10-1756 bg. 12/10-1757. ”Knud Aarhuuses s. Tollef 1 aar.”

4. Tollef Knudsen dpt. 8/10-1758 g. i Solum 29/12-1789 m. enke Thore Olsdatter. Forlovere: Ole Tolfsen og Ole Olsen Valen.

5. Lars Knudsen dpt. 24/5-1761. Overtok gården.

6. Jens Knudsen dpt. 29/11-1767.

7. Anders dpt. 1768 bg. 22/6-1777. ”Knud Aarhuuses s. Anders 9 1/2 aar.”

Br. 1762.

F.f. Knud Andersen Moe og Kirsten Tellefsdatters b. Anders: Maren Moe, Asle Gierstad, Nils Jensen Sunde, Wraal Byholt. og Kiddil Torsen Moe.
F.f. Knud Andersen Moe og Kirsten Tellefsdatters b. Kiersten: Maren Moe, Marte Moe, Trugil Fone, Stian Fone og Lars Andersen Moe.

F.f. Knud Aarhuuses db. Tollef: Anders Tollefsens kone, Tyri Andersdatter, Jon Aarhuus, Alf Aarhuus, Tollef Andersen.

F.f. Knud Aarhuuses db. Tollef: Anders Tollefsens kone, Tyri Andersdtr., Jon Aarhuus, Alf Aarhuus, Jens Aarhuus.

F.f. Knud Aarhuuses db. Lars: Jens Aarhuuses kone, Marthe Larsdtr., Jon Aarhuus, Alf Aarhuus, Jens Jonsen.

F.f. Knud Aarhuuses db. Jens: Anders Mælas kone, Anne Kistine Hansdtr., Søren Falchum, Ole Tollefsen, Jens Jonsen.


Denne familien bodde tidligere på Moe i Gjerstad. De kjøpte visstnok 1 hud av Jon Alfsen på Gunnustad under
Ausland i Gjerstad. Se Jon Alfsens familie på Århus(A).

Knud Andersen var trolig tidligere forpakter på hovedbølet for Elias Winther fra ca. 1756.
Han kjøpte i 1762 Jens Christensens part og ble selveier. 

 

Bruket ble delt i 2 like deler i 1792 mellom sønnene Lars og Anders Aarhus.

 

Denne gårdens landskyld var i 1795 på 1 hud (oksehud) 3 skind (kalveskinn).
Landskyld er en målestokk for utregning av eiendomsskatt (gårdsskatt).

 

G.br., lærer, selveier

Lars Knudsen Aarhuus herfra dpt. 24/5-1761 d. 15/2-1845.

g1g 29/3-1787 m. Karen Christensdatter fra S. Lund(1) dpt. 1/7-1759 bg. 9/12-1794. ”Laers Knudssøns Aarhuuses kone Karen Christensdtr. 35 1/2 aar.”, d.a. lensmann Christen Pedersen Lund.

g2g 16/6-1799 m. enke Maria Johannesdatter fra Kausanrød under Grini dpt. 22/3-1752 d. 3/6-1825, d.a. Maren Olsdatter fra Kausanrød og Johannes Eriksen fra Porsgrunn.

1. Christen Larsen Lund dpt. 18/4-1787. Overtok gården.

2. Dorothea Larsdatter dpt. 5/7-1789.

3. Kirsten Larsdatter dpt. 4/9-1791.

4. Knud Larsen Lund dpt. 27/12-1793.

Eier 1792.

F.f. Lars Aarhuuses db. Christen: Haral Jansens kone, Helle Christensdatter, Peder Limie, Alf Aarhuus, Jens Aarhuus, Anders Aarhuus.
F.f. Lars Aarhuuses pb. Dorothea: Peder Limies kone, Helle Christensdatter, Jon Aarhuus, Alf Aarhuus, Anders Nilsen, Knud Andersen.
F.f. Laers Aarhuuses pb.
Kirsten: Peder Limies k., Sara Haraldsdtr., Laers Barnholt, Peder Haraldssøn, Peder Falchum.
F.f. Lars Knudsen Aarhuuses db. Knud f. 1793: Peder Haraldssøns kone, Gunnil Maria Christensdatter, Jens Aarhuus, Christen Andreas Lund, Knud Anderssøn.

Alle barna er fra 1. ekteskap. Begge sønnene tok navnet Lund etter sin morfar, lensmann Christen Pedersen Lund.

21/3-1795      KAREN CHRISTENSDATTER          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 145a.
Aarhus         Arvinger: Enkem. Lars Knutssen og barna:
               1. Christen Larssen 7 år.
               2. Knut Larssen     1 ”
               3. Dorthea Larsdtr. 5 ”
               4. Kirstie Larsdtr. 3 ”
               Faren formynder for sine barn.
Brt: 570 - 2 - 8
Net: 502 - 0 - 1
Jordegods: 1 hud 3 skind i gd. Aarhus, verd 399 rdl. Aarhus var delt mellom Lars og broren Anders.
De skulle sørge for deres mor Kirsten Tollevsdtr.

Lars Knudsens andre hustru var enke etter Lars Gregoriussen. Se Skavan.

Ingen beboere her oppført i folketellingen februar 1801.
 

Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 181, Gjerpen sorenskriveri.
"Skjøde fra Lars Knudsen til sønnen Kristen Larsen, dat. 21., tinglyst 22. januar 1830."


Etter at Lars Knudsen i 1803 kjøpte gårdparten Århus(B) ble disse eiendommene sammenføyd og matrikulert til
løpenr. (31, 32, 39a, 40, 41ab,42)h. Landskylda på gården hadde i 1838 økt til 2 huder 6 skinn.


G.br., kirkesanger, klokker, lærer, selveier

Christen Larsen Lund (Christen Lund) herfra dpt. 18/4-1787 d. 7/5-1867 på Århus.

g. i Gjerpen 21/9-1819 m. Severine Wilhelmine Sophie Hammer f. ca. 1799 d. 29/1-1838.

Forlovere: "Kontorbetjent Søren Brinck, Amund Larsen."

1. Sophie Hedvig Lund f. 8/6-1820 g.m. kontorbetjent John Jacob Pettersen på Fossum. Se Familie 3 - Fossum 1865.

2. Karen Simonine Lund f. 18/12-1821 d. 24/8-1907 på Hospitalet av alderdom. Ugift.

3. Christian Wilhelm Lund f. 8/9-1823.

4. Laura Annette f. 24/10-1825 d. 20/3-1830.

5. Severine Wilhelmine Christine f. 11/12-1827.

6. Marie Elisabeth Lund f. 29/4-1829 d. i Skien 8/8-1918 g. i Gjerpen 16/10-1869 m. kontorist Østen Andreas Halvorsen fra Solum f. 1839 (bosatt i Brevik i 1869) d. i Skien 23/10-1926, s.a. Halvor Østensen.   

    De var for det meste bosatt i Skien.
7. Adolf Laurits Lund f. 14/7-1831 g. 5/10-1866 m. Henriette Berntine Julie Høier fra Skien f. 1831, d.a. Nils Høier. Adolf Lund var adjunkt i 1866.

8. Annette Wilhelmine Lund f. 6/11-1833 d. i Skien 20/4-1915 g. 28/10-1855 m. kjøpmann Ole Andersen Grini fra Grini(2) f. 31/5-1821 d. i Skien 22/5-1873, s.a. Anders Olsen Grini. Bodde i Skien.

9. Laura Lund f. 26/12-1835 d. på Bratsbergkleven i Skien 15/5-1901 som pensjonist. Ugift.

10. Julie Petrea f. 24/7-1837 d. 29/8-1837.

Eier 1830.


 

Kilde: "Gjerpen Herred gjennem 100 år 1837 - 1937" (Inger Aarhus 1937).
Christen Lund var en av de første lærere i Gjerpen med skikkelig lærerutdannelse. Han ble, av kammerherre Severin Løvenskiold, påkostet 3 - årig lærerutdanning ved ”Brahetrolleborg Seminar” på Fyn i Danmark (1806-1809). Han ble dessuten Gjerpens andre ordfører (1841-1843).


Tjenestefolk i 1835: Christine C. Gasmann(25), Maren Kirstine Knudsdatter(20), Laurentze Gundersdatter(17),
Inger Halvorsdatter(17), Børre Christ. Jacobsen(20) og Søren Sørensen(50).


 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

44

Aarhuus

Christen Lund

2 huder 6 skind

5 daler - 4 ort - 2 skilling

 


Kilde: Tinglysingsprotokoll nr. IV 1, side 181, Gjerpen sorenskriveri.
"Kontrakt, hvorved eieren af Aarhus tillader eieren af Fossum jernværk at anlægge en sluse i Falkumelven, hvortil afgives
fornøden grund, samt til i den hensigt at foretage opdæmning med videre i elveleiet mod erstatning mot forvoldt skade og mod at
Fossum værks eier anbringer og for eftertiden vedligeholder en bro over elven, dat. 15. december 1856, tinglyst 6. nov. 1860."

13/2-1867      C. LUND         Bamble og Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Aarhus         - konkursbo - Han var klokker. -
                      Arvinger:
Ikke spesifisert, men det blir nevnt en ikke navngitt sønn og 2 døtre: Else (også kalt Elise) og Laura.
Brt:    4990 - 2 - 12
Gjeld: 10038 - 2 - 14 (Insolvent).
Jordegods: Gd. Aarhus, solgt v/auksjon for 4223 spd. Skiftet avsluttet 31.3.1871.
*) A: BS 31 s.179. B: Gj 2 s.40-42-50-61 og Gj 1 s.244b. C: Gj I s.310b og Gj III s.27.

Fra Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 28. april, tinglyst 16. april 1866."
"Efter skjøde tinglyst 16. april 1866, har eieren af bnr 2 ret til havnegang for sine egne kreaturer paa dette brug."
"Skjøde fra kirkesanger Kristen Lund til sønnen adjunkt Adolf Lund, dat. 29., tinglyst 30. jan. 1867."
"Skjøde fra adjunkt A. Lund til faderen kirkesanger Kr. Lund, dat. 14., tinglyst 25. juni 1867."

"Auktionsskjøde til Jens Eliasen Aarhus, dat. 3., tinglyst 16. december 1867."
 

G.br., selveier

Jens Eliasen Aarhus f. 28/2-1815.

Br. 1867. Se Århus(3).


Jens Aarhus kjøpte denne gården på tvangsauksjon i 1867, men måtte selv selge den på tvangsauksjon 2 år senere.


"Auktionsskjøde til kst. foged K. Jensen, dat. 5. nov. 1868, tinglyst 1. april 1869."
 

Konstituert fogd, lensmann, selveier

Knud Jensen f. 20/11-1831 på Tvede i Hægeland i Øvrebø prestegjeld, Vest-Agder d. 24/10-1902 i Helgen. "Lensmand, gift, Knut Jensen paa Stenbø.", s.a. husmann Jens Christensen og Herborg Christensd.
g. i Skien 20/2-1859 m. Maren Berthea Reiersdatter fra Solum f. 19/9-1836 på Meltvedt d. 15/7-1916 på Notodden. "Enkefru Maren Jensen, av Slag.", d.a. herberger Reier Andersen fra Findal lille og Anne Olsd. Se Solumslekt.org.
Forlovere: "Fuldmægtig A. Kaase og formand Chr. Hagen. Begge af Skien."
1. Herman Anton Jensen f. 21/6-1859 (døpt i Helgen kirke 2/10).
2. Jens Rudolf Jensen f. 3/3-1861 i Skien.
3. Thomas Andreas Martin Jensen (Thomas Jensen) f. 5/2-1863 i Skien.
4. Herborg Olava Tomine Jensen f. 28/2-1865 i Skien.
5. Knud Birger Reidar f. 1/3-1867 i Skien. Trolig død som liten.
6. Olaf Fredrik Jensen f. 10/1-1869 i Skien.
7. Anne Margrethe Hellfried Jensen f. 21/10-1870 (døpt 28/5-1871 i Holla kirke).
8. Ragna Marthine Jensen f. 6/8-1874 (døpt 13/1-1875 i Holla kirke).

Br. 1869.

 

Denne familien har nok aldri bodd her, men han eide gården noen år. Ingen av hans barn ble født i Gjerpen, men
jeg tar med familien når jeg får opplysninger tilsendt. I tillegg går jeg inn i kirkebøker og leter fram datoer og sted
for kirkehendelser.


Se FT 1865 for Skien.

Se også FT 1900 for Holla.

 

 

Kilde: Holla I (Simon Ytterbø), Omarbeidet og utvidet utgave ved Sverre Liestøl, Nome Kommune 1975, side 636, 637.
(Innsendt av Fredrik Andersen desember 2014).

Knut Jensen var født i Vennesla i 1832(!). Etter han gikk ut fra underoffiserskolen, hadde han arbeid på kontoret hos sakfører Bolmann i Skien i noen år. Deretter ble han tilsatt som fullmektig hos futen Borchsenius i Nedre Telemark. Denne stillinga hadde han i 3 år og han var også konstituert som fut ei tid. I 1870 ble han “beskikket” som lensmann i Holla. Han bodde først på Eie og seinere på Tufte (i Holla). Etter han hadde kjøpt Bø bygde han  først alle husa der, før han flytta ut. I 1857 (!) ble han g.m. Maren Reiersen Findal  og de hadde 8 barn, hvorav 6 levde i 1925, Herman, Jens, Olaf, Herborg, Anne og Ragna.
På Bø anla lensmann Jensen og frue den store Frukthagen og gården ble betydelig oppdrevet. Skogen ble spart og stod der vokst-erlig og tett til en pryd for bygda. Ved tellinga i 1891 var det 3 hester, 21 storfe, 2 griser og 36 høner på gården. Utså: 0.9 hl. Hvete, 1 hl. Bygg, 10 hl. Havre, 1.3 hl. Vikker og havre, 11 hl. Poteter, 50 kg grasfrø. Der var 10 ar til turnips og 10 ar til kjøkkenvekster. Her må en også merke at lensmannen dreiv en part av Kålstad som underbruk. Jensen døde i 1902. Kona satt deretter med gården i noen år, men solgte så i 1908.


På side 59 i samme bok står følgende om ham under Lensmenn i Holla:
Knut Jensen (1870-1902) bodde først på Eie, deretter på Tufte og fra 1882 på Bø. Det var en stor , staut mann, som det stod meget respekt av. Dette kom vel med i “Kanaltida”. Jensen var medlem av herredsstyret i en periode, valgmann og formann i direksjonen i Holla Sparebank i mange år.

Knut Jensen var altså Lensmann i Holla fra 1870 til sin død i 1902.Fra Tinglysingsprotokollen.
"Grunnseddel fra K. Jensen til skomager Mads Johannesen og hustru paa en hustomt på livstid, mod aarlig afgift 3 spd. og er
for de sidste 20 aars afgift. Panteret forbeholdt i hus og tomt, dat. 24. juni, tinglyst 1. juli 1869."
 

"Skjøde fra lendsmand Jensen til Lars Olsen, dat. 1. juli, tinglyst 18. august 1873."
 

G.br., selveier

Lars Olsen Aarhus fra Austad i Siljan f. 21/2-1828 d. 21/8-1890, s.a. Ole Larsen Austad og Berthe Jacobsdatter.

g. i Siljan 16/10-1863 m. Anne Helvig Danielsdatter fra Kiste i Siljan f. 29/4-1833 d. 22/12-1915, d.a. Daniel Nilsen og Berthe Marie Larsdatter.

Br. 1873.


Fostersønn: Kristian Larsen Aarhus f. 17/4-1868 i Siljan. Hun var hans tante. Han overtok gården. Se nedenfor.
Se også N. Kiste i Eidangerslekt.org (Jørn Olsen).


 

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

44a,45f (31,32,39a,40,41a,b,42)h

Aarhus og Mæla

Lars Olsen

4 daler - 0 ort - 22 skilling

 


"
Skjøde fra Lars Olsen til fostersønnen Kristian Larsen paa dette brug, samt løsøre for kr. 12.000 kr., hvorved sælgeren for sig og
hustru har forbeholdt brugsret, eller en aarlig livrente stor 800 kr., dat.7., tingl. 21. juni 1890."


 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

5

1

Se over

Aarhus

Aarhus

Lars Olsen

3 - 1 - 3

10 mark 79 øre

5 9 45e ditto ditto ditto 0 - 2 - 5 0 mark 37 øreG.br., selveier

Kristian L. Aarhus "herfra" f. 17/4-1868 i Siljan d. 15/2-1941.

g. i Gjerpen 11/8-1897 m. Mathilde Marum fra Melum f. 21/10-1872 d. 18/9-1937, d.a. bonde Peder Marum.

1. Lars K. Aarhus f. 21/7-1898. Overtok gården.
2. Alfhild Aarhus f. 13/11-1905.

Br. 1890.

 

Ved vielsen i 1897 skrev presten i kirkeboka at bruden tilhørte den "Lutherske frimenighed" og at hun derfor ikke
var konfirmert.
 

 

Litt om Kristian L. Aarhus sine biologiske foreldre.
Kilde: Siljan kirkebok, døpte barn 7. juni 1868.
Christian (Kristian) f. 17/4-1868. Foreldre: G.br. Lars Danielsen Gonsholt og hustru Anne Helvig Olsdatter.
Faddere: Lars Olsen Austad, Peder Arnesen Qvisla, Ole Larsen Gonsholt, Helvig Larsdatter Rød og Berthe Marie Larsdatter Gonsholt.

Mora, Anne Helvig Olsdatter fra Rød i Siljan, døde fra flere små barn. Faren gifta seg på nytt med Karen Olsdatter. Han døde i 1891. Han forpaktet Gonsholt nordre av Treschow.


Tjenestefolk i 1891: Petrine Larsen fra Siljan f. 1858, Marie Jacobsen f. 1873 i Siljan, Andreas Markussen f. 1873 i
Gjerpen og gaardskarl Jacob Paulsen f. 1878 i Siljan.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 13 er udskilt, afholdt 8., tingl. 10. marts 1899."

"Fæstekontrakt fra Kristian Larsen Aarhus til overrettssakfører S. B. Paulsen paa sin hustrus og børns levetid, paa et tomtestykke av
aarlig grunnleie kr. 30.- , samt forkjøpsret, dat. 25., tingl. 26. okt. 1901."


Se folketellingen 1900.

 

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

5

1

Aarhus

Aarhus

Kristian Larsen

9 mark 59 øre

 

Se folketellingen 1910.
 

G.br., selveier

Lars K. Aarhus herfra f. 21/7-1898 d. 21/10-1992.

g.m. Hedvig Marie f. 26/3-1903 d. 17/4-1956.

Br. 1935.


Ingen barn.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

5

1

Aarhus

Kristian Larsen (!)

9 mark 54 øre


Eiendommen ble testamentert til Staten, ved Telemark Fylkeslandbruksstyre og er i dag kalt Århus forsøksgård.

 

Jernalderhuset.
På denne eiendommen har ildsjeler bygd en bolig fra jernalderen, ei smie og et halvt vikingeskip m.m.
Det har vokst fram et helt litet museum her, som for de fleste, absolutt vil være verd et besøk!

 

 


Kart fra Skog og landskap 2013. Alle teiger av Århus 5/1.


 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm