ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


ÅRHUS VESTRE 2
                             

Oppdatert 31.10.2018Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Århus vestre bnr 2. Foto: Widerøe-Polarfly 17/5-1961. Eier Skien kommune. Ariv Telemark Museum, Skien.


Århus vestre 2
Gnr 5 - bnr 2. Gammelt løpenr. 44b.

Gården ble utskilt fra Århus(1) i 1866. Den ligger på vestsiden av Falkumelva.

 

Adresse i dag: Hyniv. 194, 3721 Skien.

Gammel landskyld: 2 ort 6 skilling. I 1886 revidert til 1 mark 55 øre.

Landskyld er en betegnelse på en måleenhet for beregning av skatt. Måleenhetene har endret seg gjennom tidene.
 

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 182. Digitalarkivet.
"Skylddelingsforretning afholdt 28/4-1865, thinglæst 16. april 1866, hvor dette brug (bnr 2) er udskilt fra bnr 1."
"Skjøde fra Kristen Lund til Kristian Jørgensen, dat. 12., thinglæst 16. april 1866."
 

G.br., selveier, hustømmermand, snekker

Christian Jørgensen Aarhus (Christian Aarhus) fra Goberg(5) under Århus f. 3/2-1834 d. 16/11-1903 på Århus, s.a. Jørgen Christensen.

g1g 1/12-1863 m. Maren Gurine Hansdatter fra N. Kise f. 26/11-1837 d. 25/11-1870 på Århus, d.a. Hans Halvorsen Kise.

g2g 20/10-1871 m. Inger Kirstine Pedersdatter fra Åsen under Fossum f. 1/11-1835 d. 17/11-1871 på Århus, d.a. Peder Aslaksen.

g3g 18/4-1873 m. Karen Hansine Johannesdatter Qvisling fra Eikåsen f. 11/4-1841 d. 25/2-1897 på Århus, d.a. Johannes Jensen.

1. Maren Anne Christiansdatter f. 25/6-1865 d. 14/12-1916. Ugift.

Barn i 3. ekteskap:

2. Inger Marie f. 1/4-1874 d. ung.

3. Johannes Christiansen f. 4/6-1875. Overtok gården.

4. Hans Jørgen Christiansen Aarhus f. 25/5-1877 d. 15/6-1925 g. i Skien 15/12-1906 m. Ragna Katrine Schrøder fra Skien. Hans Aarhus var vognfabrikant i Skien.

5. Inger Simonine Christiansen Aarhus (Inger Aarhus) f. 20/2-1880. Lærer og lokalhistorieinteressert forfatter. Ugift.

Br. 1866.

 

Christian Jørgensen Aarhus må ha vært en driftig mann og flink med penger. Han kom fra den fattigslige husmannsplassen Goberg, hvor det den gangen var flere småstuer for arbeidsfolk. Som bygningssnekker jobbet han hardt og sparte penger til han kjøpte eiendom på vestre Århus i 1866. Her bygde han sin egen gård, mens han også bygde for andre. Han lånte ikke penger i noen bank før i 1881. Da lånte han kr. 1400 i Hypotekerbanken (statseid).
Under folketellinga 1875 jobbet han i tillegg som sagmester. Han var da gift med sin tredje kone, Karen Hansine fra Eikåsen. På sine eldre dager fikk han jobb som slusevokter ved "Fossum-slusa". Der var han resten av livet.
Kilder: Kirkebøker, folketellinger, panteregisteret.


Hans svoger Rasmus Davidsen på N. Kise, emigrerte til Amerika i 1868. Se 2 av brevene svogeren skrev til
Christian Aarhus i 1869 og 1871.

Gårdens besetning i 1875 var ”2 Kuer, 1 Naut, 3 Faar, 1 Svin.”

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 182. Digitalarkivet.
"Overenskomst mellem Kristian Jørgensen med fler, og Fossum værk angaaende opførelse og vedligeholdelse af en bro paa et nærmere
betegnet sted ved Hyni, dat. 20. januar 1876, thinglæst 15. Marts 1884."

 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

 5

2

44b

Aarhus       

Aarhus

Kristian Jørgensen

0 - 2 - 6

1 mark 55 øre 

 7 16 59 Hyni Skotland ditto 0 - 1 - 12 0 mark 69 øre

 

 

Ved hans begravelse, skrev presten om dødsårsak: ”Slag. Døde pludselig og alene uden forudgaaende sygdom.”

1/9/1871       MAREN GURINE HANSDATTER AARHUS      Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Aarhus         -død 1.12.1870 -                    
               Arvinger:
               Enkem. Christian Jørgenssen Aarhus og datter Maren Anne Chrstiansdtr. 6 år.
               Verge: Jens Eliassen Aarhus.
Brt: 450 - 0
Net: 270 - 0
Jordegods: Gd. Aarhus, matr.nr.7, skyld 2 ort 6 sk., takst 350 spd.
*) B: Gj 1 s.306. C: Gj III s.44.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 182. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Christian Jørgensen til Johs. Christiansen for kr. 4.100, med forbehold for sælger for livstid at benytte et møbleret værelse,
dat. 21. thingl. 24. august 1901."

 

G.br., kasserer ved Fossum kontor, godsbestyrer, selveier

Johannes Christiansen (Johs. Christiansen) herfra f. 4/6-1875 d. 3/1-1929.

g. 18/5-1898 m. Ida Margrethe Hansdatter Aarhus fra Århus(7) f. 20/11-1870 d. 14/12-1959, d.a. Hans Jensen Aarhus.
Forlovere: "Christian Jørgensen og Hans Jensen Aarhus."

1. Karen Hedvig Elisabeth Aarhus f. 1/11-1898. Lærer i Skien. Ugift.

2. Aage Hans 14/5-1900 d. 13/1-1901.

3. Øyvind Rein Christiansen f. 12/8-1901. Overtok bruket.

4. Aage Christian Christiansen f. 4/12-1902. Bodde i Paris. Var direktør der.

5. Ernst Kristopher Christiansen f. 16/3-1904 d. 2/12-1976. Se Grini(10). Han var trelasthandler i Brevik, ("Salingstrand").

6. Hans Adolf f. 3/6-1905 d. ung.

7. Ruth Christiansen f. 24/8-1906 d. 13/6-1982. Kontordame i Skien. Ugift.

8. Otto Wilhelm Christiansen f. 20/1-1908. Assistent ved et departement i Oslo.

9. Magne Christiansen f. 21/7-1909 d. 15/7-1995. Byråsjef i Oslo. Trolig ugift.

10. Hilda Erika Christiansen f. 26/10-1910 d. 28/8-1992 g.m. Oddvar Vegem f. 10/7-1910 d. 12/6-1959. Gravlagt på Nordstrand i Oslo.

Br. 1901.


Johannes Christiansen begynte som volontør, som kasserer ved Løvenskiold-Fossum i 1900. Han ble siden
ansatt som kasserer der.

(Volontør: ”Person som gjorde tjeneste som sjømann eller soldat uten lønn, etter hvert også som kontorarbeider
uten lønn, som arbeider i håp om fast ansettelse”. Kilde: Wikipedia).

 

I 1900 bodde Johannes sin far her som føderådsmann. Tjenestefolk på gården i 1900: Dordi Kittilsdtr fra Sauherad f. 1880 og
Torvald Paulsen fra Siljan f. 1884.

 

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 1, side 182. Digitalarkivet.
"Skjøte fra Johs. Christiansen - med hustruen Idas paategnede samtykke - til Øivind Rein Christiansen paa dette med flere bruk, for kr. 12.000 og for
løsøre kr. 3.000, dat. 19/12-1928, tinglyst 11/2-1929."

 

G.br., agronom, selveier

Øyvind Rein Christiansen herfra f. 12/8-1901 d. 3/7-1974.

g. 31/12-1929 m. Liv Henny Strømdal fra Strømdal(2) f. 12/3-1902 d. 27/5-1977, d.a. Karl Mikkelsen Strømdal.

1. Johannes Christiansen f. 10/6-1931. Overtok bruket.

Br. 1929.

 

Kilde: Gammel grunnbok.
Dagbokført 19/8-1971. "Livsvarig borett på gården for Rein Christiansen f. 12/8-1901 og hustrue Liv Christiansen f. 12/3-1902, mot å betale kr. 4.000 pr. år.
Skulde eiendommen overdras til andre skal boretten være gratis, ifølge skjøte grunnbokført 23/8-1971."

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

2

Aarhus 

 Øivind Rein Christiansen

1 mark 55 øre 

5 39 ditto - Gregarstykket  ditto 0 mark 01 øre
2 76 Gulset - Hasseldalstykket  Liv Strømdal Christiansen 0 mark 11 øre
2 77 Gulset - Sommerfjøsstykket  ditto 0 mark 12 øre
2 78 Gulset - Niriskåsstykket  ditto 0 mark 35 øre

 


G.br., selveier 

Johannes Christiansen herfra f. 10/6-1931 d. 29/6-1997.

g.m. Turi Marie Grubbe (fra Gråten?) f. 1939. Bosatt i Larvik i 2004.

1. Ina Grubbe f. 1961. Overtok gården.

2. Marikken Grubbe Christiansen f. 1963. 

3. Hanna Birgitte Theresa Christiansen f. 1964.

4. Jørn Christian Grubbe Christiansen f. 1972.

Br. 1971.


Alle 4 barna er født i Sogndal.
 

 

Foto: Gard Strøm 18/5-2004.
 

G.br., selveier
Ina Grubbe herfra f. 1961, d.a. Johannes Christiansen og Turid Marie Grubbe.  

g.m. Knut Morten Bjørklund f. 1960.

1. Tea Benedikte Bjørklund f. 1985.

2. Taran Elisabeth Bjørklund f. 1988.

Br. 1999.


Det er Ina Grubbe som er den tinglyste eier av gården. Ekteparet bodde tidligere i Strømdal Terrasse 19.

Ina Grubbe er også kunstmaler og har sitt ateliér på gården.

 

Gården vurderes solgt i 2017.

Kart fra Skog og landskap 2013.

 


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm