| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |  


Kise
Gård nr. 11 i Gjerpen kommune, i Telemark. Overført til Skien kommune i 1964.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri med brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 12.01.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Kise 6 - Kise nordre
Dette er bruket som ble fraskilt fra hovedbølet i ca. 1695.


Kise nordre fra nord. Foto: Gard Strøm.

Adresse i dag: Stulenv. 43 og 45, 3721 Skien.

Landskyld i 1695: 3 huder. Eier Peter Børting på Fossum. Landskyld i 1801: 3 huder. Eier Løvenskiold – Fossum.
Løpenr. 87: Landskyld 1838: 3 huder. Ny skyld: 4 dlr. 0 ort 17 skilling. Eier Løvenskiold – Fossum.
Landskyld 1889: 4 dlr. 0 ort 17 skilling. Ny skyld: 9 mark 16 øre. Eier H. Løvenskiold.
Utskilt fra br. nr. 2 i 1906: Kise nordre, br. nr. 6 som er gården minus skogen. Eier Ingebret Rasmussen Kise.
Landskyld 1950: 3 mark 85 øre. Eier Hans Kise.

G.br., leilending
Christopher Kiise
f. ca. 1677 bg. 26/8-1735. ”Christopher Kiise  ... gift med een Kone 59 aar”.
g. 25/9-1681 m. Inger Jonsdatter (Ingri Jonsdatter) f. ca. 1658 bg. 21/2-1745.
”Christopher Kises Enche Inger, 86 aar.”
1. Ellen Christophersdatter dpt. 26/12-1682
g.m. Aslak Halvorsen. Se S. Kise.
Br.ca. 1695.

Kiise 1711 (Skoskatten):
Christopher Kiise Self, 6, kone, 2 drenge, 2 piger, 36 sk.
Aslach Kiise Self, 5, kone og 3 børn det ene under 3 aar, 30 sk.
Else Røe Self, 2, Huuskone paa Røe Heter Else, 1 sønn, 12 sk.

G.br., leilending
Halvor Aslaksen Kiise
fra S. Kise dpt. 1/6-1704 bg. 26/4-1766. ”Halvor Kiise 62 aar.”, s.a. Aslak Halvorsen Kise.
g. 12/8-1725 m. Kirsten Hansdatter fra S. Ås(A) dpt. 29/9-1702 bg. 14/12-1768.
”Halvor Kiises enke 67 aar.”, d.a. Hans Haraldsen Aas.
Forlover: Per Skavan.
1. Christopher Halvorsen dpt. 9/6-1726 bg. 22/1-1749.
”Halvor Kiises søn Christopher 22 aar.”
2. Inger Halvorsdatter dpt. 11/12-1728
g.m. Christian Willumsen. Se øvre Hoppestad(B).
3. Maren dpt. 25/3-1731 bg. 24/5-1731.
”Halvor Kises Maren, 10 uger.”
4. Dorthe Halvorsdatter dpt. 1/11-1732
g.m. Christen Andersen. Se Brennseter under Mo.
5. Hans Halvorsen dpt. 27/3-1735.
Se nedenfor.
6. Helvig dpt. 1740 bg. 4/2-1752.
”Halvor Kiises dtr. Helvig 12 aar.”
7. Karen dpt. 9/3-1738 bg. 22/12-1748.
”Halvor Kiises dtr. Karen 8 aar.”
8. Pernille Halvorsdatter dpt. 4/10-1744
g.m. Anders Thommesen. Se Familie 13 - Fossum 1782.
Br. 1725.

F.f. Halvor Kises Christopher: Morten Bø, Halvor Hanssøn, Isak Kise, Aslak Mognssøns qde, Karen Jacobsdatter.
F.f. Halvor Kises Inger: Morten Bø, Halvor Iverssøn, Halvor Hanssøns qde. i Scheen, Dorte Straale.
F.f. Halvor Kises Maren.: Halvor Hanssøn, Rasmus Aas, Isak Kise, Aslak Mogenssøns qde., Karen Berreberg.
F.f. Halvor Kises Dorte: Lensmand, Aslev, Isak Kise, Aslak Mognssøns qde.
F.f. Halvor Kises Hans: Solve Bø, Christen Aaseje, Hans Kise, Aslak Mognssøns qde., Dorte Berreberg.
F.f. Halvor Kises Karen: Solve Bø, Rasmus Aas, Hans Kise, Aslak Mognssøns qde., Pernille ------
F.f. Halvor Kiises Pernille: Isak Hoppestad, Gunder Bø, Haral Rasmussøn, Christen Eresrøs qde. Maren Aslaksdatter.
 

Kilde: Besigtigelse av jernverket med henhørende jordegods i forbindelse med Larvik-grevens kjøp i 1730.
"Kiise nørdre skylder med bøksel 6 huder. Derav bruger Aslach Halvorsen 3 huder, som han bygslet av forvalter Bergsted 16 juli 1719.
Halvor Aslachsen bruger de andre 3 huder, som han bygslet 13 juli 1725 av forvalter Laers Winter, tilsammen landskyld
5 rdr. Derunder 2 husmannsplasser, årlig avgift til leilendingen.

 

Kilde: Bamble tingbok 12.
Skuddpremie. Berberg tingstue 13. november 1741: ”Halvor Kise lod frembære en voxen Biørneskind som han formodede at nyde betaling for.”


G.br., leilending
Hans Halvorsen Kiise
herfra dpt. 27/3-1735 bg. 3/5-1788. ”Hans Kiise 53 aar.”
g. 19/10-1762 m. Maren Engebretsdatter fra Dyrkold dpt. 19/9-1734 bg. 11/11-1806,
d.a. Engebret Johannesen Dyrkold.
1. Engebret Hansen dpt. 15/1-1764 bg. 10/5-1788.
”Hans Kiises s. Engebret 24 aar.”
2. Christopher Hansen dpt. 17/11-1765
bg. 3/5-1788. ”(Hans Kiise 53 aar) og søn Christopher 22 aar.”
3. Halvor dpt. 1/1-1768 bg. 9/4-1769.
”Hans Kiises s. Halvor 1 1/4 aar.”
4. Kirsten Hansdatter dpt. 1/4-1770 bg. 29/3-1788.
”Hans Kiises d. Kisten 17 aar.”
5. Halvor Hansen dpt. 26/12-1771. Se nedenfor
.
6. Christen Hansen dpt. 1/1-1775 bg. 31/5-1788.
”Hans Kiises s. Christen 14 aar.”
7. Karen Hansdatter dpt. 2/11-1777
g.m. Nils Christensen. Se Øvre Hoppestad(A).
Br. 1762.

F.f. Hans Kiises db. Engebret: Frans Glorsmyrs kone, Karen Christensdtr., Ole Kiise, Christian Hoppestad, Rasmus Dyrchol.
F.f. Hans Kiises db. Christopher: Rasmus Dyrchols kone, Karen Jensdtr., Ole Kiise, Christian Hoppestad, Anders Thommesen.
F.f. Hans Kiises db. Halvor: Christian Hoppestads kone, Anne Engebretsdtr., Ole Kiise, Christopher Houerøe, Jens Engebretsen.
F.f. Hans Kiises pb. Kisten: Rasmus Dyrchols kone, Maren Fransdtr., Isak Hoppestad, Jens Engebretsen, Christopher Christiansen.
F.f. Hans Kiises db. Halvor: Rasmus Dyrchols kone, Maren Fransdatter, Christian Hoppestad, Jens Engebretsen, Aslak Olsen.
F.f. Hans Kiises db. Christen: Rasmus Dyrchols kone, Maren Fransdtr., Christian Hoppestad, Jan Haagensen, Aslak Olsen.
F.f. Hans Kiises pb. Karen: Rasmus Dyrchols kone, Aslov Fransdtr., Ole Kiise, Jan Haagensen, Christopher Christiansen.

Denne familien må ha blitt rammet av en smittsom sykdom i 1788. Både Halvor selv og 4 av barna døde samme år.
Yngste barnet Karen Hansdatter kom til oppfostring hos sin tante Inger og onkel Christian Willumsen Øvre Hoppestad(B).

Enka Maren Engebretsdatter ble g2g med sin svoger, enkemann Christian Willumsen. Se nedenfor.

4/6/1788       HANS HALVORSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 11, s. 313b.
Kise           Arvinger: Enka Mari Engelbretsdatter og barna:
               1. Halvor Hanssen i sitt 17.år.
               2. Kari Hansdtr. 10 år.
Enka fikk Rasmus Dyrkold til laugverge.
Formynder for Halvor ble farbroren Ole Kise.
----”----      -”- Kari ble farbroren Christian Hoppestad.
Boets midler: Br.formue: 122 rdl 1 ort 14 sk
                      Gjeld/Omk:   9 rdl 1 ort 17 sk.
                      Nt.formue: 113 rdl - ort  2 sk.
                      Enkas lodd:  56 rdl 2 ort  1 sk.
                      Sønnens lodd:  37 rdl 2 ort 16.2/3 sk.
                      Datterens lodd:  18 rdl 3 ort  8.1/3 sk.
Intet hus eller jordegods.
Lausøret er bra.
Av husdyr: 1 blakk 7 års gjelk, verd 28 rdl (stor hestepris...)
           1 ditto 16 år gl, verd 10 rdl
           5 kuer, Dagrei, Salekoll, Molik, Bonnekoll og Salekoll
           1 kvige Stjerne
           12 sauer

G.br., leilending
Christian Willumsen
fra Venstøp dpt. 27/10-1726 bg. 31/12-1807. ”Christian Willumssøn Kiise 81 1/4 aar.”, s.a. Willum Østensen. Se Familie 13 - Venstøp 1711.
g1g 3/11-1751 Inger Halvorsdatter herfra dpt. 11/12-1728
bg. 31/5-1788. ”Christian Hoppestads kone 60 aar.”, d.a. Halvor Aslaksen Kise.
g2g 4/10-1788 enke Maren Engebretsdatter fra Dyrkold dpt. 19/9-1734 bg. 11/11-1806.
”Christian Kiises kone Maren Engelbertsdtr. 72 1/4 aar.”
Br. 1789.

Christian Willumsen Hoppestad bodde tidligere på øvre Hoppestad(B). Se der.

G.br., leilending
Halvor Hansen Kiise
herfra dpt. 26/12-1771 d. 6/3-1841 på Kise, s.a. Hans Halvorsen.
g1g 20/10-1803 m. Margrethe Christensdatter fra Ø. Hoppestad(A) dpt. 2/10-1774 d. 24/11-1821 på Kise,
d.a. Christen Nilsen Hoppestad.
g2g 3/10-1822 m. enke Anne Abrahamsdatter fra Ø. Bø(3) i Luksefjell dpt. 2/2-1768 d. 9/9-1841 på Kise,
d.a. Abraham Nilsen.
Forlovere: "Ole Eriksen Kiise, Christen Larsen Falkum."
1. Kirsten Halvorsdatter dpt. 12/8-1804
g.m. Ole Isaksen. Se Familie 25 - N. Brekkejordet 1845.
2. Hans Halvorsen dpt. 7/4-1806.
Se nedenfor.
3. Jens dpt. 18/12-1808 bg. 21/1-1810.
”Halvor Hanssøns db. Jens f. Kiise 1 1/12 aar.”
4. Maren Halvorsdatter f. 29/1-1811
g.m. Jacob Solvesen. Se Nisterud under Bø.
5. Kristen bg. 23/7-1814.
”Halvor Hansen Kiises hj.db. søn Kristen, levde 1 time.”
-   f. 31/1-1816.
”Dødfødt pigebarn.”
6. Karen Halvorsdatter f. 14/1-1817
g. 6/5-1847 m. Hans Kittilsen fra Gisholt i Solum f. ca. 1817.
Br. 1808.

F.f. Halvor Hanssøns pb. Kirsten f. Kiise: Willum Hoppestads k., Karen Jansdtr., Jens Forevald, Erik Olessøn, Nils Christenssøn.
F.f. Halvor Hanssøns db. Hans f. Kiise: Nils Christenssøns k., Magnil Christensdtr., Erik Kiise, Vilhelm Hoppestad. Jens Christenssøn.
F.f. Halvor Hanssøns db. Jens f. Kiise: Erik Kiises k., Magnil Christensdtr. Christopher Hanssøn, Gunder Jacobssøn, Jens Aslakssøn.
F.f. Halvor Hanssøns pb. Maren f. Kiise: Karen Hansdtr., Magnil Christensdatter, Gunder Røe, Christopher Hanssøn, Nils Erikssøn.

Halvors andre kone, Anne Abrahamsdatter fra Luksefjell, var enke etter Halvor Fransen Gløsmyr.

Kilde: Bamble sk.pr. 16 - s.5a
Skifte den 1 mai 1823 på gården Kise i Gjerpen etter Margrethe Christensdatter
Skifterett: Lensm. Limie, Rasmus Nilssen Kise, Nils Christensen Hoppestad.
Arvinger: 
Enkem. 	Halvor Hanssen
Barn: 	Hans Halvorsen,   16 år
    	Kirsti Halvorsd.,   18 år    Faren verger for alle
    	Maren Halvorsd.,  12 år
    	Karen Halvorsd.,    5 år
Boets midler: 
Br. form.:     101 spd 2 mrk - sk
Gj/Omk.:      144 spd - mrk 23 sk
Insolvent for:   42 spd 3 mrk 23 sk
Aktiva: 
Løsøret taksert for 101 spd 2 mrk.:
3 hester (en blakk hoppe, en muset hoppe og en gammel blakk hoppe)
4 kuer: Roselind, Fagelind, Nettelind, Mærlind
8 sauer, 5 lam og 1 galtegris
Gården Kise var leilendingsbruk u/Fossum jernverk.
Passiva:
1: Til Fossum jernverk, i følge kontrabok 	102 spd 1 mrk 15 sk
2: Til Kongelige skatter       		18 spd - mrk – sk
3: Til Hans Eriksen Bøe        		13 spd - mrk – sk
4: Til lensm. P. Limie        		3 spd 4 mrk – sk
5: Til skifteomkostninger      		7 spd - mrk 8 sk

G.br., leilending
Hans Halvorsen
herfra dpt. 7/4-1806,
s.a. Halvor Hansen Kiise.
g. 25/10-1827 m. Gunhild Larsdatter fra Vestermo under Mo dpt. 11/11-1804,
d.a. Lars Christensen.
Forlovere: "Ole Kise, Claus Hoppestad."
1. Christen Hansen f. 4/7-1830.
2. Margrethe Hansdatter f. 8/2-1834
g.m. Rasmus Davidsen fra Hedrum. Se nedenfor.
3. Maren Gurine Hansdatter f. 26/11-1837
g.m. 1/12-1863 m. Christian Jørgensen fra Århus. Se Århus(2).
4. Halvor Hansen f. 25/5-1843.
Br. 1842.

F.f. Hans Halvorsen Kises søn Christen: Jacob Brænsæters kone u. Moe, pige Kirsti Halvorsdatter Kise, Christen N. Hoppestad, Ole Eriksen Kise, Christen Larsen u. Moe.
F.f. Hans Halvorsen og Gunhild Larsd. Kises Margrethe: Ole Eriksens kone Kise, P. Maren Halvorsd. Kise, Jacob Brændsæter u. Moe, Christen Larsen u. Moe, Christen Nilsen Hoppestad.

Andre beboere her i 1835: Fattiglem Halvor Johnsen (13). Tjenestefolk i 1845: Hans Kittilsen (29) og Karen Halvorsdatter (29).
Tjenestejente på gården i 1865: Margrethe Jacobsdatter(25). I 1866 flyttet de til Ås, sammen med svigersønnen og datteren.
Hans Halvorsen(63) og Gunhild Larsdatter(64), emg. til Am. i april 1868, sammen med datteren Margrethe og hennes familie.
De var alle skrevet med gårdsnavnet Aas, noe som tyder på at de bodde på Ås like før de utvandret. Vi ser av barna nedenfor
at Christian er født på Ås i 1866.

Gårdsarbeider, innerst (leieboer)
Rasmus Davidsen Kiise
fra N. Odberg i Hedrum f. 25/4-1834 i Hedrum,
s.a. David Larsen N. Odberg og Kari Olsdatter.
g. 29/5-1856 m. Margrethe Hansdatter herfra f. 8/2-1834 d. 7/2-1871 i Sugar Creek,
d.a. Hans Halvorsen Kise. Se ovenfor.
1. Hans Rasmussen f. 7/7-1856 på Kise. Til N. Amerika med foreldrene i 1866.

2. Karen Dortea Rasmusdatter f. 1/2-1858.
Til N. Amerika med foreldrene i 1866.
3. Gunhild Marie Rasmusdatter f. 27/1-1860.
Til N. Amerika med foreldrene i 1866.
4. Lars Rasmussen f. 11/5-1862. Til N. Amerika med foreldrene i 1866.
5. Ole Rasmussen f. 10/5-1864. Til N. Amerika med foreldrene i 1866.
6. Christian Rasmussen f. 8/10-1866 på Ås. Til N. Amerika med foreldrene i 1866.

Rasmus var i tjeneste (eller i arbeide) på Bø i Gjerpen før han giftet seg. Familiene bodde
på Ås i 1866 til de emigrerte til N. Amerika i april 1868 sammen med Margrethes foreldre (ovenfor).
Se Presteattest av 8/4-1868.

Se brev Rasmus Davidsen Kise skrev fra nord Amerika til sin svoger Christian Jørgensen Aarhus.

G.br., leilending
Rasmus Christensen Kiise
fra Ballestad(20) f. 28/9-1823 i N. Ødegård under Øvrum d. 8/12-1891 på Kise, s.a. Christen Olsen Storemyr.
g. 22/6-1847 m. Kirsten Marie Hansdatter fra Søli(3) f. 26/5-1824 d. 6/4-1916 på Nøklegård,
d.a. Hans Rasmussen Søli.
Forlovere: "Wetle Rasmussen Ougestad (Augestad) og John Hansen under Borge."
1. Martin Rasmussen f. 24/6-1847 på nedre Søli.
Se Nøklegård(1).
2. Maren Anne Rasmusdatter f. 25/3-1849 på Riis.
Var i mange år i tjeneste hos ungkaren, Søren Halvorsen Tufte, som hun senere giftet seg med. Se Tufte(6).
3. Karen Marie Rasmusdatter f. 9/9-1850 på Rosvald g.m.
Johannes Madsen Furuvald. Se Furuvald.
4. Hans Rasmussen f. 8/9-1852 på Rosvald. Se
Rosvald.
5. Christian Rasmussen f. 22/3-1855 g.m. Anne Abrahamsdatter Nøklegaard. Se Kleven(5).
6. Severin f. 24/3-1857 d. tidlig.
7. Ingebret Rasmussen f. 21/12-1858 på Løberg.
Se nedenfor.
8. Severin f. 13/3-1863 d. 18/5-1865 i Slettene under Mo.
Br. 1868.

Rasmus var født på Øvrum og vokste opp på nedre Søli på Uthaugen. Rasmus og Kirsten Marie var 3-meninger. De bodde
på nedre Søli i 1847, på Riis i 1849 og på Rosvald i 1850 og 1852. Han brukte Slettene u. Mo fra høsten 1852 og bodde på
Rosvald(1) i 1857/58. De bodde på Løberg i desember 1858, i Slettene igjen fra 1863 - 1867. Deretter ble de boende
på N. Kise fra 1868.

Fra folketellingen 1891.
Tjenestegutt, Nils Nilsen fra Rauland f. 1868. Han jobbet i skogen og på gården. En ugift skogsarbeider hadde losji her i 1891.
Det var Andreas Andreasen fra Sauherad f. ca. 1872.

G.br., skogsarbeider, selveier
Ingebret Rasmussen Kise
herfra f. 21/12-1858 på Løberg d. 24/12-1931, s.a. Rasmus Christensen. Se ovenfor.
g. 23/9-1887 m. Mathilde Jensdatter fra S. Gåshølen under Ås f. 12/10-1867 d. 25/2-1934,
d.a. Jens Halvorsen Gaashølen.
1. Kirsten Marie Kise f. 5/1-1888
g.m. Gunnar Aasulfsen. Se Mælag. 81.
2. Anna Kristine Kise f. 2/2-1890 g.m. forpakter Herman O. Bø f. 28/12-1887. Se S. Mo.
3. Ragna Sofie Kise f. 22/4-1892 g.m. Simon Simonsen f. 6/8-1886. Se Solstad under Mæla. Hun vokste opp hos sin tante Maren Anne Rasmusdatter på Tufte(6) fra hun var 6 år.
4. Jens Kise f. 14/1-1896 d. 7/2-1968 på Ulevål sykehus. Ugift. Agronom og gårdsbestyrer. Bodde for det meste i Oslo/ Bærum området.
5. Hans Kise f. 18/11-1898.
Overtok gården.
6. Einar Kise f. 9/5-1902 d. 25/4-1942
g.m. Gunhild Fjeldstad fra Holla f. 3/11-1903 d. 15/7-1979. Hadde ingen eiendom i Gjerpen i 1950. Gunhild bodde i 1969 på Jønnevald.
7. Kristian Ingebretsen Kise f. 22/8-1905.
Se Gåshølen(1).
8. Rasmus Kise f. 28/4-1908 d. 4/10-1993
g.m. Gunhild Sandsland fra Brunkeberg f. 28/6-1904. Bodde i Fiolvn. 3 i Porsgrunn. Ingen barn. Han arbeidet på Hydro, Herøya.
9. Herman Kise f. 13/10-1910 d. 28/5-1990 g.m. Astrid Therese Fjellstad fra Holla f. 13/8-1917. Herman Kise var s
jåfør. Bodde i mange år på Ås. Siden på Jønnevald.
    I 1985 bodde de i Jernbanev. 90 på Rising.
    Barn 1. Helge Kise f. 1949.
Br. 1893.

 


Mathilde og Ingebret Kise. Foto fra samme bok som nedenfor.


Kise nordre. Foto fra: "En beretning om, og en oversikt over familien Ingebret og Mathilde Kise" (Hans Simonsen 1968).

Ingebret Kise kjøpte gården av Løvenskiold i 1893. Gården og jorda ble skilt ut, mens skogen ble
beholdt av Løvenskiold som bnr 1 m.fl.

Tjenestefolk i 1900: Anne Andersdatter fra Gjerpen f. 1884, Folkvar Kittilsen fra Tuddal f. 1883 og
skogsarbeider Andreas Madsen fra S. Mæla f. 1870.

G.br., smed, selveier

Hans I. Kise
herfra f. 18/11-1898 d. 8/3-1967, s.a. Ingebret Rasmussen Kise.
g.m. Olga Fjeldstad fra Holla f. 7/4-1906 d. 4/12-1975,
d.a. Ole Petter Fjeldstad på Febakke i Holla og Gunhild Kasin fra Bø i Telemark.
1. Arne Kise f. 1939.
Overtok bruket.
Br. 1934.

Arne Kise er enebarn.

Brødrene Hans, Rasmus og Herman eide og drev gården i sammen fra 1934 til 1949, da Hans ble eneeier.

Gårdens grenser beskrevet av Hans Kise på 1950-tallet:
”Syd: Søndre Kise, øst: Ås, nord: Rosvald, vest: Løvenskiold skog og Nordang (Bø).”

Fra Grunnboka: "Andel av Stulenvegen 43 (Gnr 11, bnr 6) er overdradd til Arne Kise (17.04.1967)."

G.br, selveier.
Arne Kise herfra f. 1939.
g.m. Signe Dali fra Seljord f. 1933.
1. Hans Olav Kise f. 1965. Overtok gården.
2. Kari Kise f. 1966.
3. Kjell Arne Kise f. 1968.
Bosatt i Skien.
Br. 1967.

Fra Grunnboka: "Stulenvegen 43 (Gnr 11, bnr 6) er overdradd for kr 650.000 fra Arne Kise til Hans Olav Kise (24.11.2011).
Overdragelsen omfatter også Gnr 14, bnr 19 (tilleggsjord av Rosvald)."

Selveier
Hans Olav Kise
f. 1965.
Br. 2011.

Hans Olav Kise har utskilt ei tomt og bygd ny enebolig. Det er et privat traktormuseum på gården. Gamle motorsykler
og andre antikke kjøretøy kan man også se her.

Jorda blir leid bort (2014).

(C) Gard Strøm.