ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i Gjerpen kommune
.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert  02.04.2023


Vestermo
Husmannsplass under Mo.

Trolig ryddet ca. 1756.

Plassen lå langs den nåværende "Stulenvegen" mellom Nykås og Mo.

Arbeider, husmann
Christen Engebretsen Westermoe fra Ekornrød(A) dpt. 8/5-1735 i Siljan bg. 11/7-1779. ”Christen Engebretsen f. Moe ejet 44 aar.”, s.a. Engebret Larsen.
g. 4/5-1756 m. Margrethe Nilsdatter fra øvre Hoppestad(A) dpt. 12/10-1738 bg. 28/5-1787. ”Christen Vestre Moes enke 52 aar.”, d.a. Nils Lucassen Hoppestad.
1. Isak Christensen dpt. 27/6-1756.
2. Engebret Christensen dpt. 27/11-1757. Se Kølabånn under Limi.
3. Kirsten Christensdatter dpt. 3/4-1760 g.m. Ole Simonsen. Se Kulten under Ås.
4. Nils Christensen dpt. 28/3-1762 g.m. Maren Eriksdatter. Han ble former ved Bolvik jernverk. Se Familie 65 - Fossum 1782.
5. Lars Christensen dpt. 27/5-1765. Se nedenfor.
6. Isak Christensen dpt. 21/2-1768. Hammersmed på Fossum. Se Familie 10 - Fossum 1801.
7. Hans Christensen Westermoe dpt. 12/8-1770. Se Familie 39 - Fossum 1801.
8. Peder Christensen dpt. 13/2-1774.
Br. ca. 1756.

F.f. Christen Engebretsens db. Isak fra Moe Ejet: Knud Sverrigs kone, Dorthe Christensdatter, Hans Løve, Peder Øfrum, Nils Andersen.
F.f. Christen Engebretsens db. Engebret fra Moe Ejet: Knud Olsens kone, Karen Olsdatter, Knud Olsen, Peder Engebretsen, Ole Olsen.
F.f. Christen Engebretsens pb. Kisten fra Moe Ejet: Friderich Hansens kone, Marthe Hovorsdatter, Friderich Hansen, Knud Olsen.
F.f. Christen Engebretsens db. Nils fra Moe Ejet: Friderich Hansens kone, Karen Petterdtr., Knud Olsen, Ole Engebretsen.
F.f. Christen Engebretsens db. Lars fra Moe Ejet: Hans Moes kone, Anne Larsdtr., Peder Øfrum, Ole Engebretsen.
F.f. Christen Engebretsens db. Isak fra Moe Ejet: Aslak Moes kone, Marthe Olsdatter, Abraham Gundersen, Ole Engebretsen.
F.f. Christen Engebretsens db. Hans fra Moe Ejet: Friderich Hansens enke, Karen Haagensdatter, Knud Olsen, Ole Engebretsen.
F.f. Christen Engebretsens db. Peder fra Moe Ejet: Friderich Hansens enke, Maria Friderichsdtr., Ole Engebretsen, Knud Hermandsen.

Arbeider, leilending
Bæruld Haagensen fra Plassen under Ås dpt. 28/10-1759 d. 24/5-1838 i Slettekås under Ås.
g. 29/12-1787 m. Elen Mortensdatter fra V. Haugerød dpt. 28/10-1759 d. 29/7-1840, d.a. Morten Rasmussen.
Br. 1787.

Denne familien flyttet senere til Slettene u. Mo.

Arbeider, husmann
Lars Christensen Westermoe herfra dpt. 27/5-1765 d. 3/9-1834, s.a. Christen Engebretsen Westermoe.
g1g 13/9-1788 m. Ellen Halvorsdatter fra Leikås under Holt øde dpt. 16/1-1757 bg. 2/8-1792. ”Laers Christenssøns Lienes kone Ellen Halvorsdtr. 34 ½ aar.”, d.a. Halvor Christophersen.
g2g 22/8-1793 m. Marthe Halvorsdatter fra Holt øde dpt. 24/9-1769 d. 19/11-1839, d.a. Halvor Halvorsen Holt.
1. Halvor Larsen dpt. 6/6-1790. Se V. Haugerød.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ellen Larsdatter dpt. 5/1-1794 g.m. Lars Christensen fra Bratsbergkleiva. Se Familie 24 - Kleiva 1845.
3. Maren Margrethe Larsdatter dpt. 4/2-1798 g.m. Jacob Torstensen. Se Brennseter under Mo.
4. Gunhild dpt. 17/1-1801 bg. 24/1-1802. ”Lars Christenssøns pb. Gunnil f. Liene 1 uge.”
5. Gunhild Larsdatter dpt. 11/11-1804 g.m. Hans Halvorsen Kise. Se N. Kise.
6. Karen Larsdatter dpt. 27/4-1808 d. 15/7-1828 på Vestermo. ”Aflivet sig selv ved Strikken (hengte seg). Sindsyg Tungsindighed.” Ugift.
7. Christen Larsen f. 15/8-1812. Se nedenfor.
Br. 1809.

F.f. Laers Christenssøns db. Halvor u/Moe: Aslak Moes kone, Aslou Olesdtr., Nils Christenssøn, Aslak Stulen, Ole Simonssøn.
F.f. Laers Christensson Liene pb. Ellen: Halvor Leegaases k., Anne Halvorsdtr., Isakog Engelbert Christenssøn, Halvor Halvorssøn.
F.f. Lars Christenssøns pb. Maren Margarete f. Liene: Anne Halvorsdtr., Karen Kirstine Aslaksdtr., Halvor Halvorssøn, Simon Aslakssøn, Isak Christenssøn.
F.f. Lars Christenssøns pb. Gunnil f. Liene: Halvor Leegaases k., Karen Aslaksdtr., Halvor Halvorssøn, Simon og Lucas Aslakssøn.
F.f. Lars Christenssøns pb. Gunnil u/Leegaas: Barbara Olesdtr., Ingebor Halvorsdtr., Halvor Leegaas, Hans Gullikssøn, Knud Olessøn.
F.f. Lars Christenssøns pb. Karen u/Holt øde: Halvor Holts k., Ingebor Halvorsdtr, Halvor Halvorssøn, Mons Rasmussøn, Lucas Aslakssøn.
F.f. Lars Christenssøns db. Christen u/Moe: Halvor Holts k., Ellen Larsdtr, Lars Moe, Halvor Holt, Halvor Larssøn.

Denne familien bodde på Liajordet (Liene) u. Holt fra 1798-1809.

24/6/1793 ELEN HALVORSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 91a.
Liene                     Arvinger:
u/Holt                 Enkem. Lars Christenssen
                            og deres sønn: Halvor Larssen.
Brt: 5 - 1 - 4. - Enkm. betalte gjelden. -

Arbeider, leilending
Christen Larsen Westermoe herfra f. 15/8-1812 d. i Holden, Goodhue, Minnesota, USA.
g. 25/8-1836 m. Ingeborg Hansdatter fra Kutterø under Foss f. 27/1- 1816 i Holla d. i USA, d.a. Hans Madsen Kutterø.
1. Lars Christensen f. 2/10-1836.
2. Hans Christensen f. 3/5-1838 d. 18/9-1906 g1g m. Karen Sortedal g2g m. enke Dina Sortedal. Hans C. Westermoe var en av donatorene til St. Olav College.
3. Maren Thurine f. 19/6-1840 d. før 1847.
4. Nils Christensen f. 1842.
5. Maren Turine f. 7/12-1846 d. 24/9-1866.
6. Anne Christensdatter f. 1854.
7. Martin Christen Christensen f. 1856 g. 1875 m. Anne Maria Huset.
    Barn 1. Christen Westermoe (C.M. Westermoe) f. 1879 g. 1906 m. Randi Bestul. Han var prest i New York i 1912.
    Barn 2. Halvor Westermoe f. 1881 g. 1908 m. Marie Homme.
    Barn 3. Isaac Westermoe f. 1883 g. 1907 m. Emma Jorstad.
    Barn 4. Ingeborg Amanda Westermoe f. 1886.
    Barn 5. Alfred Lauritz Westermoe f. 1889.
    Barn 6. Aslaug Mathilda Westermoe g. 1916 m. Austin Strand.
    Barn 7. Layra Mathilda Westermoe g. 1924 m. Frederick Perrett.
    Barn 8. Adolph Herman Westermoe f. 1897 g. 1919 m. Marie Walsvik f. 1895.

Denne familien emigrerte til N. Amerika i April 1844. De bodde først i Sugar Creek, Wisconsin. I 1856 flyttet
de videre til Holden twp, Goodhue Co., Minnesota. Se Presteattest av 26/4-1844.

Det var i 1912 en luteransk prest i New York ved navn C. M. Westermoe. Trolig Christen Martinsen Westermoe.

Arbeider, leilending
Ole Sigurdsen fra Bødkerplassen under Mo dpt. 28/1-1798 d. 28/3-1867 på Vestermo, s.a. Sigurd Gjermundsen.
g. 29/8-1822 m. Inger Nilsdatter fra S. Bø(B) dpt. 4/9-1785 d. 20/3-1854 u. Mo, d.a. Nils Jensen Bøe fra Hoppestad.
Forlovere: "Tov Johnsen Flaten og Rasmus Pedersen Hynie."
1. Inger Marie Olsdatter f. 7/9-1822. Se nedenfor.
2. Nils Olsen f. 28/4-1826.
3. Anne Olsdatter f. 28/6-1828.
Br. 1844.

Denne familien bodde tidligere på Bødkerplassen. De bodde på Svarverplassen under Mo i tiden 1868-1875.
I 1865 bodde svigersønnen Gunder Halvorsen her med sine barn og enke og husholderske Mari Torgrimsdatter (42) f. i Gjerpen.
Se Mari på øvre Dali i Luksefjell.

Fra Gjerpen kirkebok:
”Abraham Olsen (uægte) f. 7/4-1826, Moder: Pige Karen Olsd. Luksefield. Død i Barselseng.
Barnefader: Ole Sigurdsen u. Moe. Gift Mand., Luksefield.”

Denne Abraham Olsen vokste opp på Høgli i Luksefjell. Han giftet seg den 24/9-1846 med
Grethe Marie Pedersdatter fra Hillestad i Sandsvær. De bodde på Høgli og fikk mange barn.

Arbeider, innerst
Gunder Halvorsen Westermoe fra Øverland i Sauherad f. 28/11-1822 d. i Amerika, s.a. Halvor Gundersen Øverland.
g1g i Gjerpen 26/11-1847 m. Inger Marie Olsdatter herfra f. 7/9-1822 d. 10/3-1865. ”Død i Barselseng uden at være forløst.”, d.a. Ole Sigurdsen.
Forlovere: "Nils Andersen under Tufte og Simon Engebretsen under Moe."
g2g i Holla 5/3-1866 m. Børte Turine Halvorsdatter fra Dilsdalen i Holla f. 1831 d. 1866, d.a. Halvor Jonsen Dilsdalen.
Forlovere: "Arne Kristensen Stenstad og Jørgen Pedersen Ytterbø."
1. Ole Gundersen f. 27/8-1850.
2. Halvor Gundersen f. 10/2-1853.
3. Inger Karine Gundersdatter f. 20/12-1856.
4. Anne Dorthea Gundersdatter f. 15/2-1861.
Bodde her i 1865/66.

Innflytting anmeldt: 18/6-1845.
Navn, alder: Uk. Gunder Halvorsen Øveland, 21.
Hensigt: At tjene.
Fra: Seufde pr.gj.
Til: Dyrkold.

Gunder var i 1845 i tjeneste hos Rasmus Ingebretsen Dyrkoll.

3/3/1866     INGER MARIE OLSDATTER Bamble Skifteprot. nr. *)
Vestermo     Arvinger: Pro.k. *)
u/Mo         Enkem. innerst Gunder Halvorssen og barna:
                    1. Ole Gunderssen f. 27.8.1850.
                    2. Halvor Gunderssen f. 10.2.1853.
                    3. Inger Karine Gundersdtr. f. 20.12.1856.
                    4. Anne Dorthea Gundersdtr. f. 15.2.1861.
                    Verge for alle: Leilending Jens Svenkessen Mo.
Brt: 236 - 0 - 0
Net: 210 - 1 - 6
*) B: BS 107 s.516. C: BS 126 s.54.

Den 31. desember 1865 (under folketellinga) bodde enkemannen Gunder Halvorsen med sine 4 barn på Vestermo,
sammen med hans svigerfar Ole Sigurdsen.
 

Gunder Halvorsen Vestermoe er i utflyttingsprotokollen i Gjerpen kirkebok registrert som utvandret til Amerika med presteattest av 26. februar 1866. Han dro først til Holla og giftet seg igjen, dermed emigrerte han. Hans andre kone er i Holla kirkebok meldt utvandret til Amerika våren 1866.
Passasjerlisten viser at han var enkemann og at han reiste med sine barn Ole(16), Halvor(13), Inger Karine(9) og Anne Dorthea(5). Kona har trolig omkommet på overfarten.
De seilte med skuta ”Tamworth” - med kaptein H. Hansen og med ankomst Montreal, Canada den 7/4-1866.


Aslak Pedersen Slettene
Br. 1869. Se Slettene under Mo og N. Mo.

Peder Aslaksen Slettene
Br. 1888. Se Slettene under Mo.

Ole Brækkekaasa
Br. 1901. Se Slettene under Mo.

Nedlagt som boplass. Husene er revet for mange år siden.

Gjerpen kommune kjøpte jordbruksareal av Løvenskiold her i ca. 1902/1907 slik at læreren på Mo kunne drive litt gårdsbruk.
Etter 1950 har ikke læreren drevet gårdsbruk. Jordene blei brukt av forpakteren på
Nykås
til utpå 60-tallet.
Senere har Løvenskiold igjen overtatt arealet og planta skog her. (Halvard Skårdal).

 


(C) post@gamlegjerpen.no