ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Mo
Gård nr. 21 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 06.04.2021


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Brennseter
Husmannsplass under Mo.

Arbeider, husmann
Christen Andersen Brennseter fra Mo dpt. 14/12-1732 i Siljan bg. 28/2-1802. ”Christen Anderssøn Brænnneseter f. BratsbergKlev, anm. at være henved 70 aar.”, s.a. Anders Nilsen Moe.
g. 28/12-1753 m. Dorthe Halvorsdatter fra N. Kise dpt. 1/11-1732 bg. 10/8-1797. ”Christen Anderssøns kone Dorthe Halvorsdtr. u/Bradsberg 64 3/4 aar.”, d.a. Halvor Aslaksen Kise.
1. Helvig Christensdatter dpt. 7/7-1754 g.m. Peder Corneliussen. Se Familie 16 - S. Brekke 1801.
2. Ole Christensen dpt. 9/5-1756 g.m. Kirsten Nilsdatter fra Berberg. Se Familie 10 - S. Brekke 1801.
3. Karen dpt. 13/8-1758 bg. 29/10-1758. ”Christen Moes d. Karen 11 uger.”
4. Karen Christensdatter dpt. 18/11-1759.
5. Lisbeth Christensdatter dpt. 4/4-1762 g. 2/11-1797 m. husmann Anders Nilsen. Se Århus 1801. Ingen barn.
6. Anne dpt. 9/6-1765 bg. 1/6-1766. ”Christen Andersens d. Anne 1 aar.”
7. Halvor Christensen dpt. 25/3-1767. Se Familie 55 - Kleiva 1801.
8. Erik Christensen dpt. 18/3-1770. Se Familie 71 - Kleiva 1801.
9. Anders Christensen dpt. 19/11-1775 d. 19/3-1828. Var kornmåler i Skien.
Br. ca. 1753.

F.f. Christen Moes pb. Helvig: Hans Moes kone, Maren Halvorsdtr., Ole Folloug, Christian Hoppestad, Hans Halvorsen.
F.f. Christen Moes db. Ole: Knud Sverrigs kone, Maren Halvorsdtr., Anders Moe, Hans Moe, Hans Halvorsen.
F.f. Christen Moes pb. Karen: Hans Moes kone, Margrethe Engebretsdatter, Ole Folloug, Nils Langerøe, Christen Andersen.
F.f. Christen Moes pb. Karen: Knud Olsens kone, Ingebor Tronsdtr., Nils Andersen, Hans Andersen.
F.f. Christen Moes pb. Lisbeth: Nils Moes kone, Pernille Halvorsdatter, Christen Hoppestad, Nils Moe, Hans Halvorsen.
F.f. Christen Andersens pb. Anne fra Moe Ejet: Nils Moes kone, Pernille Andersdtr., Ole Folloug, Hans Kiise, Lucas Engebretsen.
F.f. Christen Andersens db. Halvor fra Moe Ejet: Nils Moes kone, Inger Pedersdtr., Ole Folloug, Hans Kiise.
F.f. Christen Andersens db. Erik fra Moe Ejet: Nils Moes kone, Maria Andersdtr., Nils Moe, Hans Kiise.
F.f. Christen Andersens db. Anders fra Foss Ejet: Nils Moes kone, Helvig Christensdtr., Christopher Christiansen, Ole Christensen.

Christen var født på gården Solverød i Siljan, hans fars farsgård. Han var s.a. Anders Nilsen Mo
fra Solverød. Familien kom til Gjerpen i ca. 1751.
Hans søsken slo seg ned på bl.a. Mo, Follaug og Langerød.
Christen og familien bodde på Brennseter fra 1753 og til ut på 1770-tallet.

Husmannen Erik Heljesen var tidligere på en plass under Hyni. Han var her fra 1775-1783.
Siden bodde han på Slettene under Mo.

En husmann Gunder var her fra 1783-1787. Vi vet ikke hvem Gunder dette var.

I 1787 kom Gjermund Knudsen. Han bodde lengst på S. Teigen u. Mo. Se der.
Det var hans sønn Torstein Gjermundsen som ble husmann her i 1790.

Arbeider, husmann
Torstein Gjermundsen fra S. Teigen under Mo dpt. 26/12-1762 bg. 21/2-1809. ”Thorsten Jermundssøn und. Moe 46 1/12 aar.”, s.a. Gjermund Knudsen.
g. 18/3-1786 m. Gunborg Levorsdatter fra Flittig under Mo f. ca. 1762 i Hjartdal d. 7/8-1842 på Brennseter, d.a. Levor Olsen Flittig.
1. Jøran dpt. 12/2-1786 bg. 12/3-1786. ”Tosten Brænde Sæterets d. Jøran 4 dage.”
2. Ole bg. 13/1-1788. ”Tosten Jermundsens hj.db. s. Ole 1 dag.”
3. Ingeborg dpt. 6/9-1789 bg. 4/12-1791. ”Tosten Jermundssøn Brændesæters pb. Ingebor 2 1/4 aar.”
4. Jacob dpt. 9/4-1792 bg. 26/8-1792. ”Tosten Jermundssøns db. Jacob u/Moe 20 uger.”
5. Jacob Torstensen dpt. 21/7-1793. Se nedenfor.
6. Ole Torstensen dpt. 1/5-1796. Se Brånan under Eriksrød.
7. Ingeborg Torstensdatter dpt. 18/8-1799 g.m. Ole Rasmussen Ekornrød. Se Ekornrød(A) under Mo.
8. Halvor dpt. 14/11-1802 bg. 19/12-1802. ”Torsten Jermundssøns db. Halvor u/Moe 7 uger.”
9. Jermund dpt. 26/12-1805 bg. 4/10-1810. ”Afdøde Thorsten Jermundssøns db. Jermund und. Moe 4 3/4 aar.”
Br. 1790.

F.f. Tosten Jermundsens pb. Jøran fra Brændesetteret: Sigur Jermundsens kone, Ole Ledvorsens kone, Sigur Jermundsen, Ole Ledvorsen.
F.f. Tosten Jermundsens pb. Ingebor u/Moe: Petter Tejens kone, Ole Ledvorsens kone, Ole Ledvorsen, Sigur Jermundsen, Anders Tovsen.
F.f. Torsten Jermundssøns db. Jacob u/Moe: Karen Abrahamsdtr., Kirsten Olesdtr., Peter Jacobssøn, Ole Levorssøn, Jon Halvorssøn.
F.f. Torsten Jermundssøns db. Jacob u/Moe: Siri Jermundsdtr., Hedevig Aslaksdtr., Tore og Jon Eikornrøe, Sigur Jermundssøn.
F.f. Torsten Jermundssøns db. Ole u/Moe: Ole Levorssøns k., Kirsten Isaksdtr., Ole Levorssøn, Sigur Jermundssøn, Tolv Nilssøn.
F.f. Torsten Jermundssøns pb. Ingebor u/Moe: Ole Flittigs kone, Pernelle Aslaksdatter, Ole Flittig, Hans Aslakssøn, Ole Engelbertssøn.
F.f. Torsten Jermundssøns db. Halvor u/Moe: Ole Levorssøns k., Maren Aslaksdtr. Ole Levorssøn, Hans Aslakssøn, Sigur Jermundssøn.
F.f. Torsten Jermundssøns db. Jermund f. Moe Ejet: Ole Levorssøns k., Anne Olesdtr., Ole Levorssøn, Sigur Jermundssøn, Jacob Peterssøn.

Gunborg var ikke født i Gjerpen, men kom til Flittig med sine foreldre i ca. 1775.

Arbeider, husmann
Jacob Torstensen Brændsæter (Jacob Brandseter) herfra dpt. 21/7-1793 d. 1887 i Sugar Creek, s.a. Torstein Gjermundsen.
g. 21/9-1820 m. Maren Margrethe Larsdatter fra Vestermo under Mo dpt. 4/2-1798 d. 1875 i Sugar Creek, d.a. Lars Christensen.
Forlovere: Lars Moe, Ole Flittig.
1. Maren Gurine f. 5/1-1822 d. 18/6-1828 på Brennseter.
2. Marie Jacobsdatter f. 21/12-1824 g.m. Lars Jensen. Se S. Teigen under Mo.
3. Ingeborg f. 31/8-1827 d. 8/7-1828 på Brennseter.
4. Jacob Jacobsen f. 10/6-1829 d. 1869 i Wisconsin.
5. Lars f. 6/3-1832 d. 30/1-1843 på Brennseter.
6. Torsten Jacobsen Brandseter f. 10/1-1834 d. 10/4-1920 g. 6/7-1862 i Sugar Creek m. Ingeborg Karine Jacobsdatter f. 29/2-1844 d. 13/8-1916.
    Begge er gravlagt på Sugar Creek Lutheran Cemetery.
7. Ole Jensen Brandseter f. 26/4-1838 d. 27/1-1912 g.m. Anne Jørgensdatter f. 11/12-1848 d. 8/1-1927.
    Begge er gravlagt på Sugar Creek Lutheran Cemetery. Ole var 2. løyntnant i kompani H i det 13. Wisconsin regiment under den amerikanske
    borgerkrigen og overlevde.
Br. 1821.

Følgende personer bodde hos familien i 1835: Enke (og bestemor) Gundborg Levorsdatter(73), og Peder Johannesen(20).
Familien emigrerte til N. Amerika den 28. april 1847. Han ble da skrevet for ”Jens Torstensen Brændsæter”, hvor fornavnet
altså er feilskrevet. De slo seg ned i den sørlige delen av Wisconsin. Området fikk senere navnet ”Sugar Creek” og ligger i
Walworth county (fylke). Deres familienavn ble i USA skrevet for bl.a. "Brensaeter".
Se Emigranter 1847.

Husmann, vognmann
Anders Isaksen Brændsæter fra N. Sætre i Luksefjell f. 15/5-1822 d. 17/1-1897 i Skien, s.a. Isak Andersen Sætre.
g. 23/9-1847 m. Marthe Karine Halvorsdatter fra Buslåtten under Venstøp f. 3/11-1827, d.a. Halvor Larsen.
1. Ingeborg f. 30/7-1848 i Brennseter. ”Død før Daabens Konfirmation. Hjemmedøbt af Skolelærer Ole Oterholt.”
2. Isak Andersen f. 22/9-1849 i Brennseter g. i Skien 15/10-1882 m. Anna Margrethe Isaksen f. 1854 i Skien.
    Han var bademester i Skien i 1914. Datteren Ida Andersen Brændsæter f. i Skien 1887 g. i Skien 15/5-1914 med
    formann ved Skien skofabrikk, Johannes Wilhelm Johannesen fra Bamble f. 1886.
3. Anne Andersdatter f. 10/11-1852 på Brennseter g.m. Peder Knudsen Berg. Se Berg(1).
4. Ingeborg Andersdatter f. 24/11-1855 g. i Siljan 30/11-1877 m. skomaker Sigurd Olsen på Kamperhaug under Holte f. 14/3-1853, s.a. Ole Nilsen.
5. Halvor Andersen f. 16/1-1859.
6. Maren Andersdatter f. 16/3-1862.
7. Lars Andersen f. 4/5-1865 g. i Skien 13/1-1895 m. Karen Marie Rosenvold fra Skien f. 25/5-1870, d.a. Sivert Hansen Rosenvold og Jacobine Isaksd.
    Bodde i Sandviken i Skien.
Br. 1852.

Marthe Karine er ved dåpen feilaktig kalt Ingeborg Karine i kirkeboken. Dette har presten anført ved hennes konfirmasjon den 23/4-1843.
Marthe Karine var på Rising før de giftet seg. Anders holdt til under Mo. De flyttet til Sætre i ca. 1869 for å overta plassen etter hans bror
Nils Isaksen som utvandret til Amerika.
Anders skrev seg etter hvert Anders Brændsæter. Han var oppført som ”forhenværende vognmann” da han døde i Skien i 1897.
Han bodde på nordre Brekkejordet. Begravelsen ble betalt av ”Skiens Fattigvesen”.

Skogsarbeider og husmann Helge Helgesen m/ familie brukte Brennseter fra 1869-1873. Se øvre Dale i Luksefjell.
De emigrerte til N. Amerika våren 1873.

Skogsarbeider, leilending
Martin Gudbrandsen Brennseter fra Lie-eiet i Lardal f. 4/4-1844, s.a. Gudbrand Mathisen og Gunhild Marie Kittilsdatter fra Hillestad i Lardal.
g. 28/12-1876 m. Berte Kirstine Nilsdatter fra Sandsvær f. 13/3-1840, d.a. bergarbeider Nils Hansen Klippenberg og Ingeborg Maria Olsdatter.
1. Gunhild Marie Brennseter f. 9/10-1878 på Brennseter.
2. Ingeborg Karine Brennseter f. 1/6-1880 på Brennseter.
3. Gunder f. 22/6-1882 på Brennseter d. 25/2-1884 på Brennseter.
Br. 1873.


Brudebilde av Martin og Kirstine Brennseter. Foto: Privat.

Andre beboere her i 1875: Marthine Gudbrandsdatter fra Lardal f. 1846 (hans søster), Losjerende: Maren Gunelia Gjermundsdatter
fra Sandsvær f. 1870 ”forsørges af sin morbror” (Maren Gunelias barn) og føderådsenken Gunhild Marie Kittilsdatter (hans mor) f. 1806.
Buskap i 1875: 1 hest, 3 kuer, 1 kalv og 5 sauer.
Denne familien utvandret til N. Amerika den 15/4-1885.

Eier av Mo og alle plassene i 1875: Fru H. Løvenskiold (Løvenskiold-Fossum).

Skogsarbeider, leilending
Hans Jørgen Sørensen fra Ådalen under Omholt i Efteløt sogn, Sandsvær f. 26/8-1832 på Bjerknes i Sandsvær d. 11/11-1915 på Åsen, s.a. skomaker Søren Andersen fra Bjerknes i Sv. og Aase Jørgensdatter.
g. i Efteløt krk. 28/12-1868 m. Anne Oline Clausdatter f. 20/2-1841 i Løverkroken i Lardal d. 18/8-1920 på Rønningen under Mo. "Enke Oline Sørensen Rønningen.", d.a. Claus Tommesen.
1. Syvert Martin f. 1869 d. 1872.
2. Karl Anton Hansen f. 19/4-1871 i Ådalen i Sandsvær.
3. Severine Mathilde Hansdatter f. 26/9-1874 g.m. Anund Aslaksen. Se Rønningen under Mo.
4. Regine Anette Hansen f. 16/2-1876 i Ådalen i Sandsvær.
5. Olaves Hansen f. 19/3-1878 i Ådalen. Se Furuvald(1).
6. Hans Martin Hansen f. 21/12-1880 i Rønningen i Sandsvær. Kom til Årlifoss.
7. Berte Marie Hansen f. 31/1-1883 i Veierud i Sandsvær.
Br. 1885.

Fra Innflyttingslisten i kirkebok  for Gjerpen 1886-1895 folie 269a:
Innfl. 1890 fra Sandsvær. Hans Jørgen Sørensen Aadalen f. 1832.
hustru Anne Oline Klausd. f. 1841.
Børn:
1. Regine Annette f. 16/2-76 - dpt. 2/7-76.
2. Olaves f. 19/3-78 - dpt. 14/7-78.
3. Hans Martin f. 21/12-80 - dpt. 3/4-81.
4. Birte Marie f. 21/1-83 (!) - dpt. 10/6-83.
Til: Brændsæter.

Anne Oline hadde en sønn fra et tidligere forhold. Det var Ole Olsen f. i Lardal 1864. Barna ovenfor ble alle døpt i Efteløt kirke i Sandsvær. Hans Jørgen var eier av Gulsplassen i Sandsvær i 1863. Han var selveier av Ådalen under Omholt i 1876. Han solgte gården til sin bror og svoger i 1879 og bodde på forskjellige plasser i Sandsvær mens han jobbet i skauen som skogsarbeider.
De kom til Brennseter under Mo i 1885. I 1892 ble han oppsagt, visstnok på grunn av en sak på kontoret til Løvenskiold. Han kom dit for
å hente sin lønning. Da ble det opplyst at den var hentet. Det var visstnok kasserer Adam Høier som hadde tilvendt seg denne (ubekreftet G.S.). Men Hans-Jørgen ble jo ikke trodd på. Han ble oppsagt og måtte flytte fra Brennseter snarest mulig.
De reiste da til en gård i Melum, og var der en tid, men kom så tilbake til Gjerpen og bodde på Oterholt. Så flyttet de til Grønli, et litet bruk under Jønnnevald. Derfra flyttet de til Glenna og siden til Åsen hvor de bodde noen år.
Hans Jørgen døde der i 1915. Anne Oline flyttet så til Oterholt igjen, men litt senere flyttet hun til sin datter på Rønningen under Mo hvor hun døde i 1920.


Brennseter. Foto innsendt av Solveig Sørbø.

Skogsarbeider, leilending
Daniel Pedersen fra N. Grinilia f. 13/5-1859 på S. Teigen, s.a. Peder Johannesen.
Br. 1892. Se Kleven(11) "Storhaug".

Denne familien flyttet veldig mye rundt på forskjellige plasser og småbruk i Gjerpen. Daniel Pedersen og den første
kona bodde på Listul fra 1888-1892. På Brennseter fra 1892-1895. Han var på Fossum senere i 1895 og på Glenna(3)
i 1897/98.
Under folketellingen 1900 bodde enkemannen Daniel Pedersen og sønnene Peder og Anders på Mo skole.
Da Daniel giftet seg for andre gang bodde han på Kleven(11). Der bodde de fra 1905-1912. I 1913 bodde familien
på Vassenden under Mo, da Peder ble døpt i Luksefjell kapell. Daniel Pedersen m/ familie flyttet derfra til gården
S. Kjølnes i Siljan og bodde der til de igjen måtte flytte i 1919 pga oppdemming av Gorningen ("Gonningen"). Da flyttet
de endelig til Elverhøy i Siljan hvor de ble boende. Se Kleven(11) "Storhaug".

Skogsarbeider, leilending
Gunder Pedersen Brennseter fra N. Grinilia f. 22/5-1856, s.a. Peder Johannesen.
g. 31/7-1885 m. Andrine Gulbrandsdatter fra Løkka i ytre Sandsvær f. 8/2-1865 i Tvet-eiet, d.a. Gulbrand Olsen Løkka og Marte Marie Simonsdatter.
1. Peder G. Brennseter f. 4/4-1893. Se nedenfor.
2. Martha Brennseter f. 18/10-1895 g.m. Anders O. Berberg. Se Sandbakken under Tufte.
3. Dorthea Brennseter f. 10/8-1903 g.m. Olaf Nykås. Se Hoppestadv. 108 under Venstøp.
Br. 1895.


Gunder og Andrine Brennseter.

Denne familien bodde tidligere på N. Teigen under Mo. Gunnar og Andrine Brennseter har eget familiegravsted
på Gjerpen kirkegård.

Skogsarbeider, forpakter
Peder G. Brennseter herfra f. 4/4-1893 d. 1978 på Eriksrød, s.a. Gunder Pedersen.
g.m. Jenny Gunhilde Tøraa fra Fjære sogn ved Grimstad f. 18/11-1893 d. 19/7-1969 på Eriksrød, d.a. sjømann og småbruker Johan Martin Martinsen Tøraa f. 21/6-1858 d. 15/5-1936 og Torine Bolette Nilsdatter f. 16/9-1860 d. 25/3-1934.
1. Astrid Brennseter f. 2/5-1917 i Sildrevik under Mo g.m. Martin Eriksrød. Se Luksefjellv. 888 under Eriksrød.
2. Bodil Brennseter f. 29/9-1918 i Sildrevik g.m. Gustav Holmbakken. Se Luksefjellv. 929 under Mo.
3. Ruth Brennseter f. 7/8-1920 i Sverige under Mo. Se nedenfor.
4. Martha Brennseter f. 26/4-1922 i Sverige g.m. Ingvald Norborg. Se Sverige under Mo. Bygde siden huset Åshammeren 50 under Ås.
5. Gudrun Brennseter f. 31/10-1924 på Berberg g.m. Per Holt. Bosatt i Siljan.
6. Johannes Brennseter f. 16/1-1927 på Berberg g.m. Kristi Konstanse Teigen. Se Luksefjellv. 735 under Jønnevald.
Br. 1930.

Denne familien bodde tidligere i Sildrevika (1917-1920. Bodil og Astrid ble født der.
Peder bygde i 1950 nytt hus på Eriksrød. Se Luksefjellv. 860.

Jenny Gunhilda hadde sine søstere, Bertha Mathilde, Maren og Thordis i Gjerpen.
Bertha Mathilde var g.m. Hans Holt, Maren var g.m. enkem. Halvor Johansen Nykaas
og Thordis var g.m. Johannes Stulen. Deres bror Nils Tøraa var lærer på Mo skole.

Skogsarbeider, forpakter
Gunnar Larsen Ekornrød fra Ekornrød(B) u. Mo f. 26/6-1912, s.a. Lars Østensen Ekornrød.
g.m. Ruth Brennseter herfra f. 7/8-1920, d.a. Peder G. Brennseter.
Br. 1950.

Denne familien flytta til Ekornrød(B) u. Mo i 1956.

Skogsarbeider, forpakter
Karl Johan Norman Eriksen (Karl Eriksen) f. 13/1-1919 i Stokke, Vestfold d. 22/3-1989 i Bamble.
g. 18/11-1950 m. Serine Berthine Rasmussen fra Ofoten f. 25/6-1930 d. 17/5-1989 i Bamble.
1. Karin Eriksen f. 1949.
2. Nora Eriksen f. 1951.
3. Oddveig Eriksen f. 1952.
4. Nils Eriksen f. 1953.
5. Solfrid Eriksen f. 1954.
6. Jan Erik Eriksen f. 1956.
Br. 1957.

Denne familien bodde tidligere på Teigen nordre under Mo. Dette var den siste familien som bodde i
Brennseter. Familien Eriksen flytta videre til Lille Ekornrød i 1965. Deretter flytta di siden til Bamble.

De gamle bygningene på plassen ble revet og jorda ble tilplanta med skog. Restene etter Brennseter begrenser
seg til et litet tun, noen steinmurer og noen gamle epletrær (G.S. 2018).


(C) post@gamlegjerpen.no