ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.08.2021Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Tufte 5 - Sandbakken
Gammelt løpenummer 141c. Siden 1889: 54/5.

Opprinnelig husmannsplass under Tufte(3). Utskilt fra Tufte(3) i 1883.

Adresse i dag: Luksefjellv. 714, 3721 Skien.

Ingeborg f. 1654 bg. 30/6-1728. ”Ingeborg Sanbachen, 74 aar.”

Det ble holdt skifte etter Peder Amundsen Eriksrød her i oktober 1740. Se Eriksrød.

Jernverksarbeider, husmann
Hans Pedersen
fra Steigen under Hoppestad dpt. 2/7-1724 bg. 15/4-1764. ”Hans Pedersen Sandbachen 39 aar.”, s.a. Peder Jacobsen.
g. ikke i Gj. m. Anne Rasmusdatter f. ca. 1720 bg. 26/9-1779. ”Hans Pedersens enke 60 aar.”, d.a. Rasmus NN.
1. Rasmus Hansen f. ca. 1748. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 69 - Kleiva 1801.
-   bg. 27/1-1750. ”Hans Pedersens dødf. pb.”
2. Justine dpt. 4/4-1753 bg. 1/4-1764. ”Hans Pedersens d. Justine 10 aar.”
3. Peder Hansen dpt. 27/7-1755. Se M. Bø(B).
4. Lars Hansen dpt. 25/1-1756. Se Åshammeren under Ås. Se også Familie 6 - S. Brekke 1810.
5. Marthe dpt. 7/4-1757 d. før 1764.
6. Nils Hansen dpt. 16/12-1759. Se Familie 29a - Kleiva 1801.
7. Just dpt. 13/4-1760 d. før 1764.
Br. 1751.

F.f. Hans Pedersens pb. Justine fra Tofte Ejet: Gregorii Schavens kone, Ole Aases kone, Jacob Foss, Nils Glende, Rasmus Christensen.
F.f. Hans Pedersens db. Peder fra Tofte Ejet: Christen Fossums kone, Johanne Christensdatter, Gregorius Schaven, Ole Aas, Anders Hansen.
F.f. Hans Pedersens db. Lars fra Tofte Ejet: Friderich Jacobsens kone, Karen Thorsdtr., Engel Jønneval, Just Pedersen.
F.f. Hans Pedersen Sandbachens pb. Marthe: Jacob Fosses kone, Maren Christensdtr., Gregorius Schaven, Rasmus Faarevol, Nils Engebretsen.
F.f. Hans Pedersens db. Nils fra Sandbachen: Nils Engebretsens kone, Anne Clausdatter, Nils Glende, Lars Christensen.

F.f. Hans Pedersens db. Just: Inger Pedersdtr, Maren Pedersdtr., Anders Einersen, Gulbrand Jislesen, Jacob Friderichsen.

14/11-1764     HANS SANDBAKKEN      Bamble skifteprot. nr. 6b, s. 478b.
Sandbakken     Arvinger: Enka Anne Rasmusdatter og barna:
               1. Rasmus Hanssen 16 år.
               2. Lars Hanssen   14 ”
               3. Peder Hanssen  11 ”
               4. Niels Hanssen   9 ”
Formynder for de 3 første ble Gregorius Schavan.
Formynder for Niels ble Niels Glende.
Enka tok Gregorius Schavan til laugverge.
Brt: 35 - 2 - 0
Net: 30 - 3 - 8

Arbeider, husmann
Erik Paulsen
f. ca. 1734 bg. 12/9-1813 i Siljan. ”Erik Povelsen Daapan 73 aar.”
g1g (trol.) 23/12-1768 m. enke Maren Olsdatter f. ca. 1733 bg. 23/12-1770. ”Erik Povelsens kone 37 aar.”, d.a. Ole NN.
g2g i Siljan 2/2-1772 m. Maria Jonsdatter fra Skilbred i Siljan dpt. 30/1-1735 bg. 7/4-1805. ”Maria Jonsd. Daapen 69 aar.”, d.a. Jon Bjørnsen Skilbred.
Forlovere: "Ole Jonsen Schielbred og Jacob Flochstad."
1. Giøran dpt. 11/2-1770 bg. 17/3-1771. ”Erik Povelsens d. Giøran 1 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
2. Jon Eriksen dpt. 14/2-1773 g.m. Marie Jacobsdatter. Bodde på N. Dåpan. Se Siljan Bygds Historie (Bakken) s. 52.
Br. 1769.

F.f. Erik Povelsens pb. Giøran fra Tofte Ejet: Halvor Rasmusens kone, Ingebor Olsdtr., Lars Haagensen, Gunder Olsen.
F.f. Erik Povelsens db. Jon fra Tofte Ejet: Hans Bergs kone, Kisten Jonsdatter, Hans Berg, Halvor Gundersen.

Erik Paulsen er ikke døpt i Gjerpen eller Siljan. Maren Olsdatter var enke etter Halvor Pedersen. Se Ø. Lyngåsen.
Erik Paulsen flyttet til Siljan mellom 1774 og 1780. I 1791 fikk han skjøte på husmannsplassen nordre Dåpan i
Siljan. Se Siljan Bygds Historie (Bakken), side 52.

22/3/1771      MAREN OLSDATTER         Bamble Skifteprot. nr. 7, s. 14a.
Sandbakken     Arvinger:                            
u/Tufte        Enkem. Erik Paulssen og barna:
               1. Inger Halvorsdtr.  6 år. (Etter ekteskap m. Halvor Pedersen).
               2. Helvig Halvorsdtr. 4 "  (-----------------------"----------------------------).
               Formynder for barna ble deres bestefar Ole Kreppa.
Brt:   23 - 3 - 22
Gjeld: 38 - 3 - 20 (insolvent).

Ole Halvorsen fra Skriva u. Foss brukte Sandbakken fra 1778-1785.
Han bodde lengst på Skriva. Se der.

Arbeider, husmann
Herman Knudsen Døhl,
visstnok fra Nore i Rollag f. ca. 1743 bg. 21/8-1808. ”lægdslem Herman Knudssøn, meent at være ved 65 aar.”, s.a. Knud Hermansen.
g. 24/4-1765 m. Maren Sigurdsdatter fra Øyer i Gudbrandsdalen f. ca. 1729 bg. 31/5-1807. ”lægdslem Maren Sigursdtr., død paa Kiise, sagt at være ved 70 aar.”
1. Knud dpt. 27/5-1765 bg. 22/12-1765. ”Herman Knudsens s. Knud 3/4 aar.”
2. Karen Hermansdatter dpt. 23/11-1766.
3. Sigurd dpt. 2/2-1769 bg. 12/2-1769. ”Herman Knudsens s. Sivert (Sigurd) 14 dage.”
4. Knud dpt. 14/1-1770 bg. 11/2-1770. ”Herman Knudsens s. Knud 4 uger.”
5. Jørgen Hermansen dpt. 3/3-1771 g. 22/3-1804 m. Marthe Knudsdatter fra Bratsbergkleiva.
6. Ingeborg dpt. 8/5-1774 bg. 14/5-1774. ”Herman Knudsens dtr. Ingebor 14 dage.”
7. Knud Hermansen dpt. 1/7-1777 g. 18/8-1803 m. Anne Maria Torstensdatter fra Bratsbergkleiva. Bodde i Skien?

F.f. Herman Knudsens db. Knud: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdtr., Lars Haagensen, Haagen Haagensen.
F.f. Herman Knudsens pb. Karen: Abraham Gundersens kone, Bergit Knudsdtr., Christen Engebretsen, Lucas Engebretsen.
F.f. Herman Knudsens db. Sivert fra Moe Ejet: Abraham Gundersens kone, Karen Haagensdtr., Guttorm Knudsen, Peder Engebretsen.
F.f. Herman Knudsens db. Knud fra Moe Ejet: Abraham Gundersens kone, Karen Olsdtr., Jacob Arnesen, Haagen Haagensen.
F.f. Herman Knudsens db. Jørgen: Abraham Gundersens kone, Ingebor Knudsdtr., Jacob Arnesen, Abraham Gundersen.
F.f. Herman Knudsens pb. Ingebor fra Moe Ejet
: Abraham Gundersens kone, Berthe Knudsdtr., Abraham Gundersen, Christen Eichonrøe.
F.f. Herman Knudsens db. Knud fra Moe Ejet: Aslak Moes kone, Berthe Knudsdtr., Knud Guttormsen, Halvor Ledvorsen.

Barnedåp 13/4-1794: Karen Hermansdatters uægte pb. Maren. Til Barnefader udlagt Soldat Christen Knudssøn.
Test: Knud Klevens k., Anne Andersdtr.,- Knud Hermanssøn, Christen Laerssøn, Ellev Olessøn.
Begravelse 25/4-1794: ”Karen Hermans. uægte pb. Maren 3 uger.”

Herman bodde her under manntallet av 1782 sammen med Ole Halvorsen familie.
Maren Sigurdsdatter (også kalt Sivertsdatter) var født i Øyer sogn i Gudbrandsdalen.
Hun kom til Gjerpen som 1 ½ år gammel. Konfirmert i Sauherad.

Herman Knudsen ble konfirmert som 18-åring med bosted under Mo. Han ble i Gjerpen ofte kalt Herman Døhl.
Han var visstnok født på Prestegården i Nore i Nummedal og mistet sine foreldre tidlig. Han kom til Gjerpen som barn.
Etter 18 år som soldat i det Gjerpenske kompani ble han avskjediget (dimmitert) i 1783. Etter livet som soldat
livnærte han seg ved dels å lage og reparere sko, dels ved å sanke molter og almeløv.
Han var ”litt tørst” og hadde litt lange fingre og i 1785 ble han tatt for at han 4 år tidligere hadde vært på ”Skrenna”
(Skreva) under Foss hos Ole Halvorsen mens denne var til seters med sin familie. Hermann Døhl hadde der stjålet
ett strielaken, brød, bondsøljer, ringer og lenker, 7 alen ubleket lerret, et par blå strømper, et par strømpebånd og
et par skospenner.

I en attest fra presten Monrad (1785) står det bl.a.: ”Hermann Døhl har begaaet mange usømmelige handlinger,
arrestert tillige, tilsnakket for sitt uartelige forhold med Maren Hansdatter (et forhold han hadde mens han var
gift) tillige advart uden noen forbedring.”

Se for øvrig Luksefjellminner 12, fra side 24 (Skavan Miniforlag). Se framsiden.

Smed
Mads Madsen
f. ca. 1708 bg. 28/4-1793. ”Mads Smed u/Tofte 85 aar.”
g1g (trol.) i  Haug prestegjeld (Hokksund) i Eiker, Buskerud 4/11-1753 m. Kirsti Olsdatter.
g2g i Holla krk. 16/1-1775 m. Karen Olsdatter "fra Ringsevja under Værket" i Holla f. ca. 1739 d. 6/1-1818 ved Fossum.
Forlovere: "
Peder Pedersøn Søndre Fæn og Kittil Isachsøn Søndre Fæn."
1. Anne Kirstine Madsdatter dpt. 13/8-1775 i Holla g.m. Jan Jacobsen. Se Grinihagen under Grini.
2. Ole dbt. 6/7-1777 d. 7/7-1782 i Holla. "
Ole Madsen Ringsevje af Gierpen Sogn, druknede i Ringsevjebæk den 7. Julii, ved Holden, 5 Aar."
3. Mads dpt. 4/7-1779 bg. 16/5-1784. ”Mads Madsens Søn Mads 4 1/2 aar.”
4. Anne Madsdatter dpt. 21/10-1781 g.m. Nils Andersen. Se Kåsa under Hyni.
5. Ole Madsen dpt. 8/8-1784.
6. Mads Madsen dpt. 20/8-1786. Se Familie 34 - Fossum 1835

F.f. Mads Madsen Smeds og Karen Olsdatters (i Holla krk.) Anna Kirstine: Morten Tofte, Anders Ringsevje, Ole Rolighed, Kirsten Torstensdatter W. Anna Nielsdatter Ringsevje.
F.f.
Mads Madsen Smed og Karen Olsdatters Ole: Ledvor Tejen, Ole Jensen Wrk., Ole Halvorsen sønd. Fæn, Anna sønd. Fæn, Anna Tejen.
F.f. Mads Madsens db.
Mads fra BradsbergKleven: Marthe Madsdatter, Anne Nilsdatter, Gunne Eliæsen, Knud Aslaksen, Nils Nilsen.
F.f. Mads Madsens pb.
Anne fra Hytten: Gunhild Nilsdtr., Maren Larsdatter, Anders Henrichsen, Jens Nilsen, Hans Andersen.
F.f. Mads Madsens db.
Ole under Tofte: Hans Reinholts kone, Anne Dorthe Andersdtr., Anders Thomesen, Niri Torjersen, Jørgen Sørensen.

F.f. Mads Madsens db.
Mads under Tofte: Karen Nilsdtr., Maren Engebretsdatter, Hans Biering, Poul Christensen.

Mads Madsen var tidligere smed på Hassel jernverk i Drammensvassdraget. Der ble han forlovet med sine første kone i 1775.

Denne familien bodde på Bratsbergkleiva i 1779 da sønnen Mads ble døpt. Siden er han også nevnt som Mads Madsen fra
Hytten (Fossum Jernverk). Mads var enkemann, da han giftet seg i Holla kirke i januar 1775.

Det finnes ingen bevis på at det var her på Sandbakken denne familien bodde.
Men dette er den eneste plassen under Tufte de kan passe inn på.

Enka Kari Olsdatter ble g2g m. enkem. Haagen Jansen. Se Familie 9 - Fossum 1782.

Arbeider, husmann
Lars Christensen
fra S. Grinilia under Bø i Luksefjell dpt. 15/2-1756 d. 4/8-1817, s.a. Christen Larsen.
g. 13/11-1779 m. Sigrid Aslaksdatter fra Kåsa under Bø i Luksefjell f. ca. 1748 d. 13/12-1829 d.a. Aslak Torjusen Kaasa.
1. Christopher Larsen dpt. 1/1-1780.
2. Gunhild Larsdatter dpt. 29/4-1781.
3. Aagot Larsdatter dpt. 8/12-1782.
4. Anne dpt. 5/6-1785 bg. 28/8-1785. ”Lars Grinilias d. Anne 2 mnd.”
5. Aslak Larsen dpt. 21/9-1788.
Br. ca. 1786.

F.f. Lars Christensens db. Christopher fra Luxefjeld: Jon Rønnichsens kone, Gunhild Chrestensdtr., Anders Nøglegaard, Erik Abrahamsen.
F.f. Lars Christensens pb.
Gunhild fra Grinielia: Ole Aslaksens kone, Astri Halvorsdtr., Halvor Justsen, Ole Aslaksen.
F.f. Lars Grinielias pb.
Aagoth fra Luxefjeld: Jon Aslaksens kone, Aagoth Aslaksdatter, Halvor Christophersen, Nils Gundersen, Lars Christensen.
F.f. Lars Grinilias pb.
Anne: Jon Aslaksens kone, Ingebor Pedersdatter, Jon Aslaksen, Torjus Aslaksen.
F.f. Lars Christensens db.
Aslak u/Foss: Peder Hansens kone, Gunnil Aslaksdtr., Jon Aslaksen, Peder Olsen.

Denne familien bodde først noen år på Grinilia i Luksefjell. Lars ble skrevet for:
”Lars Christensen Grinelien nu ved Tufte” da han døde.

Arbeider, husmann
Thore Halvorsen Sandbachen
f. ca. 1756 d. 12/10-1844 på Sandbakken.
g. 25/10-1798 m. Zarke Olsdatter fra Skreva under Foss dpt. 8/4-1776 d. 13/12-1839 på Sandbakken, d.a. Ole Halvorsen.
Br. før 1822.

Thore og Zarke hadde ei foreldreløs jente her som fosterbarn. Det var Pernille Olsdatter f. ca. 1806
d. 10/1-1822 på Sandbakken. De hadde selv ingen barn.
Tjenestepike her i 1835: Ingeborg Reiersdatter f. ca. 1801. Hun døde her den 15/2-1837.
I ei stue på plassen bodde i 1835, enka Kari Jahnsdatter f. ca. 1777 og (sønn?) Johannes Bjørgussen.

Verksarbeider, husmann
Nils Andersen
fra Grønsten(A) under Bø f. 3/12-1814, s.a. Anders Johannesen Grønsten.
g. 13/10-1836 m. Torine Eriksdatter fra Berberg(B) f. 14/6-1812, d.a. Erik Abrahamsen.
Forlovere: "Ole Jansen Berberg og Johannes Andersen Bøe."
1. Maren Nilsdatter f. 22/9-1837 på Grønsten under Bø.
2. Erik Nilsen f. 24/5-1840. Konfirmert i april 1855
.
3. Anders Nilsen f. 11/5-1843 på Sandbakken.
4. Margrethe Nilsdatter f. 1/12-1846 på Sandbakken.
5. Andrea f. 27/2-1850 på Doksrød d. 27/9-1850 på Doksrød.
Br. i 1845.

Denne familien flyttet til Doksrød(2) i 1849. De emigrerte derfra til N. Amerika i mai 1855.

Arbeider, leilending
Ole Pedersen
fra Sørmyrstulen under Rogstad i Sandsvær f. 23/6-1823 i Ollebakken u. Rogstad, s.a. Peder Olsen og Jacobea Olsdatter Sagvolden.
g. i Hedenstad krk. i Sandsvær 9/1-1847 m. Gunhild Trondsdatter fra Vestfossen i Eiker f. ca. 1822, d.a. Trond Trondsen Dørsjø.
1. Grethe Sophia Olsdatter f. 17/8-1847 på Sørmyrstulen i Sandsvær.
2. Inger Thurine Olsdatter f. 19/6-1850 på Sandbakken.
3. Anne Petrea Olsdatter f. 22/3-1853 på Sandbakken.
4. Karen Olava Olsdatter f. 17/7-1855 på Sandbakken.
5. Peder Olsen f. 13/4-1858 på Økter.
Br. 1849.

Denne familien er reg. innflyttet til Sandbakken u. Tufte fra Sandsvær, våren 1849. I 1858 var de
innom en av Økter-plassene i Luksefjell og fikk sønnen Peder der. De var da trolig på veg til et
nytt bosted. Ikke til Sandsvær eller Sauherad. Ikke funnet i Norge i FT 1865.

Tømmermann, husmann
Anders Ingebretsen Lien
fra Hofstadejet i Eiker f. 15/10-1806 d. 23/2-1867 på Sandbakken, s.a. Ingebret Andersen Grønli og Anniken Andersdatter Beyer.
g. 6/7-1829 m. Kari Hansdatter fra S. Grinilia i Luksefjell dpt. 7/6-1789 d. 9/12-1874 på Sandbakken, d.a. Hans Rønniksen Grinilia.
Forlovere: Anders H. Grindlien, Hans C. Wasenden.
1. Hans f. 23/5-1827 d. 29/4-1828 i Luksefjell. Født 2 år før foreldrene giftet seg.
2. Anniken Andersdatter f. 16/10-1829 d. 20/9-1871.
3. Ingebret Andersen f. 24/8-1831. Se nedenfor.
Br. 1856.

Kari Hansdatter fikk en sønn Ole Sigurdsen i Fjelldalen den 27/7-1823 med Sigurd Jonsen i Tangen under Skilbred.
Sigurd Jonsen kom siden til Kåsa under Bø, hvor sønnen Ole Sigurdsen vokste opp hos sin far og hans kone, som deres barn.


Anders kom fra Eiker til Luksefjell i ca. 1827 og arbeidet som tømmermann. Han hadde med seg
presteattest, datert 17/4-1824 hvor hans fødselsdato er nevnt. Han var født på Kongsberg. Det
var også nevnt at han vil gifte seg med Kari Hansdatter Grinilien av Gjerpen. Dette skjedde først
2 år etter at de hadde fått sitt første barn.
I 1835 bodde familien på Brånan under Eriksrød som innerster hos familien Ole Torsteinsen.
I 1845 bodde de på Åsen under Tufte. Deretter her på Sandbakken fra 1856.

I husmannskontrakten står det at han er forpliktet til en årlig avgift  på 15 spesidaler og en arbeidsytelse på 3 mål skur.

Tømmermann, husmann, senere selveier
Ingebret Andersen
herfra f. 24/8-1831 d. 1/7-1920.
g. 31/8-1854 m. Karen Olsdatter fra Åsen(B) f. 18/8-1829 d. 11/9-1893 i Sandbakken, d.a. Ole Halvorsen Aasen.
1. Andreas d. 18/3-1855.
2. Anders f. 19/12-1854 d. 3/6-1869 i Sandbakken.
3. Karen Kirstine Ingebretsdatter f. 30/5-1857 i Sandbakken.
4. Ole Ingebretsen f. 15/4-1860. Se nedenfor.
5. Anne Ingebretsdatter f. 1/3-1863 d. 30/8-1885. Ugift. Bodde hjemme.
6. Isak Ingebretsen Sandbakken f. 25/8-1866 i Sandbakken. Han var hustømmermann og snekker og bodde her i 1891 g.m. Petra Johnsdatter
    fra Lunner på Hadeland (Oppland fylke) f. 1870. Under FT 1900 bodde de i Duestien i Skien. Isak E. Sandbakken var da kolonialkjøpmann.
    Familien emigrerte til Minnesota over Kristiania den 19/9-1901 med dampskipet ”Hekla” av Lie-linjen.
    Barn 1. Josef Sandbakken f. 1891.
    Barn 2. Inga Sandbakken f. 1893.
    Barn 3. Paulus Sandbakken f. 1899.
7. Anders Ingebretsen (Anders Ingebretsen Limi) f. 13/12-1870. Se Limi(7).
8. Mathilde Marie Ingebretsdatter f. 1873.
Br. ca. 1854.

Denne familien bodde her med Ingebrets foreldre i 1865. Da var det faren som hadde husmannskontrakt her.

Arbeider Hans Christensen f. 1804, døde på Sandbakken 23/1-1870. Se Vassend under Mo.
Ugifte Anne Kirstine Rønniksdatter f. ca. 1847, døde her 30/4-1873 av lungebetennelse.

Tømmermann, selveier
Ole Ingebretsen Sandbakken
herfra f. 15/4-1860, s.a. Ingebret Andersen.
g.m. Anne Dorthea Olsdatter fra S. Ås(B) f. 2/1-1862, d.a. Ole Gundersen.
Br. 1884.

Ole Ingebretsen eide Sandbakken i noen få år før den gikk tilbake til faren igjen. Se Berberg(10) "Norheim".

Arbeider, leieboer
Nikolai Nilsen
fra Haugen under Berberg f. 1832 d. 12/7-1900 på Sandbakken, s.a. Nils Levorsen Haugen.
g. 29/6-1883 m. Marie Andersdatter Gaashølen fra Vermland i Sverige f. 1850, d.a. Anders Mangeskog.
1. Petra f. 1883 d. 5/1-1891 på Sandbakken.
2. Nils Nikolaisen f. 11/6-1885.
Beboer i 1885.

F.f. Nikolai Nilssens Nils: Anne Olsd. Sandbakken, Maren Hansd. Kaasa, Ole Ingebretsen Sandbakken, Anders Pederssen Myra, Martin Reiersen(?) Aasen.

Dagarbeider Nikolai Nilsen, bodde her i 1891.

Ingebret Andersen
g.m. Karen Olsdatter Aasen.
Br. 1890. Se ovenfor.

Ole Andersen
Br. 1901.

Skomaker
Thomas Jacobsen Eriksrød
fra Plassen u. Eriksrød f. 10/3-1861, s.a. skomaker Jacob Thomassen.
g. 20/2-1891 m. Berthe Marie Sigurdsdatter fra N. Eriksrød f. 1872 d. 4/6-1918, d.a. g.br. Sigurd Olsen Eriksrød.
1. Johan Sigvard Eriksrød f. 14/6-1891 g.m. Maren Oterholt.
2. Inga Kirstine Eriksrød f. 9/3-1893 g.m. Karl Jacobsen. Se Grini(33), Luksefjellveien 164.
3. Hanna Eriksrød f. 19/3-1896.
4. Olaf Eriksrød f. 10/2-1899. Bodde i Herslebsg. 2 i Kristiania (Matheus menighet i Oslo) i 1923. Han var da ugift dokkarb. ved Akers mek.
Br. 1904.

F.f. Skomager Thomas Jacobsen og Berte Marie Sigurdsdatters Johan Sigvard på Eriksrød: Anders Andersen Aasen, Ole Sigurdsen Eriksrød, Ole Andreassen Eriksrød,
       moderen, Anne Karoline Andreasdatter Eriksrød.

Denne familien bodde tidligere på N. Eriksrød hvor alle barna ble født.

Knut Vaale
Br. 1933.

Anders O. Berberg fra Berberg(10) "Norheim" f. 17/5-1897 på Skreva under Bø d. 16/9-1971, s.a. Ole Ingebretsen Berberg herfra.
g. i Luksefjell 9/5-1918 m. Martha Brendsæter f. 18/10-1895 d. 26/4-1984, d.a. Gunder Pedersen Brendsæter. Se Brennseter under Mo.
1. Oddmar Berberg f. 2/3-1920. Se Venstøphøgda 136 under Venstøp.
2. Agnes Berberg f. 7/12-1921 på Foss g.m. Kjell Lauritzen. Se Luksefjellv. 604 under Jønnevald.
3. Gunnar Berberg f. 12/7-1923 d. 12/6-1992. Gift med Hjørdis Clausen fra Vadrette. Bosatt i Kristiansand.
4. Ivar Berberg f. 1925. Se Luksefjellv. 630 under Jønnevald.
5. Rolf Berberg f. 1927. Bosatt i Limistien 2A under Limi.
6. Reino Anders Berberg f. 1937 g.m. Bjørg Unni f. 1943. Bodde i Frogner Ring 30 i 1969. Siden i Sveene 23 i Skien.
Br. 1943.

Husene er skilt ut og selve eiendommen ble solgt til Skien Tomteselskap A/S i 1968.
To bolighus: 54/55 (Luksefjellv. 716) og 54/86 (Luksefjellv. 714).

Barnebarn av Anders O. Berberg, Solveig Sørbø f. Berberg sier (i 2009):
”Når det gjelder Sandbakken vet jeg ikke gateadressa på gamlehuset (Luksefjellv. 714). Etter at min bestemor solgte
til Skien kommune ble bolighuset leid ut. Noe av eiendommen ned mot Jønnevald - er etter det jeg vet  innlemmet i
golfbanen.  Men tett ved gården er et lite hus som onkelen min (Ivar Berberg) bodde i noen år. Dette er det nå hans
barnebarn som kjøpte for noen år siden.  Det var ikke eid av familien i mellomtiden.  Han som eier det huset nå er
Rikard Ekornrød med adresse Luksefjellv. 716. Rikards hus og det gamle huset har samme innkjøring. Huset som
kommunen eier har stått tomt i lengre tid nå. Rikard Ekornrød har vistnok fått kjøpt noe av grunnen.”


Foto: DIS-Telemark v/ Ivar Eliassen.

Jeg takker Solveig Sørbø og Halvard Skårdal for en del nyere familieopplysninger her!


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart.  Luksefjellveien svinger seg nordvest på kartet.

(C) Gard Strøm.