ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Lyngåsen
Gård nr. 131 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lyngåsen Østre
Før 1665 og noe senere brukt under Kleven. Siden under Sem nedre.

Arbeider, husmann
Albert Olsen Lyngaasen
(Albret Olsen) f. ca. 1677 bg. 16/5-1747. ”Albret Lyngaasen 70 aar.”
g. 4/6-1704 (trolovet i Skien) m. Karen Clausdatter fra Porsgrunn f. ca. 1680.
1. Ole Albertsen dpt. 17/8-1704. Se nedenfor.
2. Claus Albretsen dpt. 24/4-1707.
3. Villum dpt. 28/9-1710 bg. 8/1-1716. ”Albret Lyngaasens søn Villum, 5 aar 14 uger. Børnekopper.”
4. Torjer dpt. 4/2-1714 bg. 15/12-1715. ”Albret Lyngaasens søn Torjer 2 aar. Døde i Børnekopper.”
5. Willum Albretsen dpt. 26/12-1716 (Willum Albretsen Alvart). Bosatte seg i V. Porsgrunn. Se Solumslekt.org (Leif Biberg Kristensen).
Br. ca. 1704.

F.f. Albert Lyngaasens søn Ole: Jochum Fant fra Scheen, Mads Sergiant, Ove Smids qvinde og hans Søster Ingeborg.
F.f. Albert Lyngaasens søn Claus: Rasmus Jørgenssen i Scheen, Sergiant Madz., Christen Valebøs qvinde Maren, Jenert Breches datter Birte af Scheen.
F.f. Albert Lyngaasens søn Willum: Mads Smed, Jens Høst, Mas Vallebøe, Christen Vallebøes qvinde Maren, Hans Jørgensens datter.
F.f. Albert Lyngaasens Søn Torger: Jens Claussøn og Bendix fra Porsgrunden, Jens Olssøns qde. Catrine og Lenert Brechis datter Birte af Scheen.
F.f. Albret Lyngaasens søn Villum: Per Guldsmed, Tyge hos Wejer, Christen Valebøs qde., Per Olssøns datter.

Albert Lyngaasen var nevnt første gang i Gjerpen kirkebok som fadder i 1704 for Hans Haugerøds sønn Jørgen.
Han var siden fadder for Christen Puttens datter Kirsten i 1716.

Ingeborg f. ca. 1645 bg. 13/4-1726. ”Albert Lyngaases Moder Ingeborg 81 aar - 5 maaneder.”
Torjer Lyngaas f. ca. 1700 bg. 2/7-1740. ”Torjer Lyngaas, 40 aar.”

Leif Biberg Kristensen (solumslekt.org), har rett når han hevder at Karen Clausdatter er søster til Jens Clausen i Porsgrunn og at hun også er søster til Anne Clausdatter som var gift med Bendik Olsen i Porsgrunn. Se fadderne ovenfor.

Barnedåp 30/11-1738:
U=ægte Per fra Lyngaas. Moderen Anne Persdatter. Udlagte (barnefader) Claus Albretssøn. (Faddere ikke innført.)

Gårdsarbeider, innerst
Ole Albretsen Lyngaasen
herfra dpt. 17/8-1704 d. etter 1762.
g. 10/11-1729 m. Kirsten Gundersdatter fra N. Grini dpt. 12/11-1702 d. etter 1762, d.a. Gunder Christensen Grini.
Forlovere: "Simon Lund og Lars Sem."
1. Maren Olsdatter dpt. 4/6-1730 m. Nils Torgersen. Bodde i Skien i 1786 (ifølge skifte etter mannen. Takk til Jan Christensen!).

2. Axel bg. 16/2-1732. ”Ole Lyngaasens hiemdøbte Axel, 3 dage gl.”

3. Ingeborg Olsdatter dpt. 24/6-1733 g.m. Clemet Rasmussen.
Se Familie 5 - Mæla 1801.
4. Claus Olsen dpt. 10/4-1737. Se
Vassbrekka under Grini.
Br. 1727.

F.f. Ole Lyngaasens Maren: Simon Lund, Lars Sem, Lars Halvorssøn, Axel Grinis qde., Margrete Borge.
F.f. Ole Lyngaasens Ingeborg: Lars Sem, Simon Graflj, Hans Bratsberg, Anders Sems qde. Anne Kleven.
F.f. Ole Lyngaas's Claus: Lars Sem, Nils og Sven Grinj, Lars Sems qde. Kirsten Grinj.

Se skifte etter Kirsten Gundersdatters søster Bodil Gundersdatter på N. Grini.

G.br., selveier
Lars Andersen

g. NN.
1. Jørgen bg. 29/7-1736. ”Lars Lyngaas Jørgen, 9 uger.”
Br. 1738.

G.br., selveier
Halvor
Lyngaas trolig f. ca. 1690 bg. 25/11-1745. ”Halvor Lyngaas.”
g.m. NN f. ca. 1695 bg. 15/7-1773. ”Halvor Lyngaases enke 82 aar.”
1. Anne Halvorsdatter dpt. 30/11-1721 i Flatdal kirke g.m. Just Henriksen. Se Doksrød(1).
2. ?Bjørn dpt. 29/3-1723.
3. ?Gisle Halvorsen f. ca. 1721? Se N. Jønnevald.
3. Helje Halvorsdatter f. ca. 1729 (konf. fra Lyngåsen, 18 år gml. i 1747) g.m. Frans Rasmussen. Se Gløsmyr.
4. Halvor Halvorsen f. ca. 1729 (konf. fra Gløsmyr, 18 år gml. i 1750). Se V. Lyngåsen og S. Jønnevald.
6. Ole dpt. 1734.
7. Aslaug f. ca. 1735 bg. 18/5-1747. ”Halvor Lyngaasens dtr. Asløf 12 aar.”
Br. 1742.

Arbeider, innerst (leieboer)
H
alvor Pedersen f. ca. 1740 bg. 19/7-1767. ”Halvor Pedersen 27 aar.”
g. 15/1-1762 m. Maren Olsdatter f. ca. 1733.
1. Peder dpt. 13/6-1762 død før 1770.
2. Inger dpt. 10/3-1765 bg. 21/3-1773. ”Halvor Pedersens d. Inger 8 aar.”
3. Helvig Halvorsdatter dpt. 13/9-1767.

F.f.
Halvor Pedersens db. Peder: Ole Kreppas kone, Else Olsdtr., Nils Olsen, Rasmus Hansen, Anders Eriksen.
F.f.
Halvor Pedersens pb. Inger fra N. Limie: Gunder Nilsens kone, Else Olsdatter, Ole Kreppa, Jacob Riising, Hans Aslaksen.
F.f. Halvor Pedersens pb. Helvig: Abraham Riisings enke, Else Olsdatter, Rasmus Hansen, Jacob Sørensen, Gunder Olsen.

Maren var i tjeneste på Kausanrød under Grini i 1748. Senere var hun i tjeneste på Kreppa.
Denne familien bodde sammen med konas familie her i 1762.

Enka Maren Olsdatter ble g2g m. Erik Paulsen. Se Sandbakken under Tufte.


Samme eiere her, som på vestre Lyngås fra ca. 1760.

Begge brukene ble forenet i 1819.

Se Lyngåsen(1).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.