ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | SØKBARE KILDER | LINKER | HJELP |


Lyngåsen
Gård nr. 131 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 04.09.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Lyngåsen Vestre
Før 1665 og noe senere brukt under Høymyr, som ”et lidet støcke schov”.

Fra jordebok for Bratsberg 1661:
”Westre Lyngaas Anders Pederssen i Hovden (Hollen?) bruger
Arbeidspenge – 1 m 21 s
Leeding – 1 m smør
Meell – 2 m
Er – 2 m 1 s 1 alb.“

G.br., leilending
Christen Hansen
fra Ø. Haugerød.
Br. 1683-1687.

Dette er trolig den samme Christen Hansen fra Ø. Haugerød som senere kom til Gravli. Se Gravli.

Arbeider, leilending
Ole Ingebretsen
”Setter” (Setre) f. ca. 1660 bg. 12/10-1726. ”Ole Lyngaasen 66 aar.”
g1g m. Dorthe NN?
g2g 13/10-1697 m. enke Marthe Svendsdatter, e.e. Henning Eriksen på M. Foss.
1. Henning Olsen dpt. 18/9-1698 bg. 26/12-1725. ”Ole Lyngaases søn Henning 21 aar 15 uger.”
2.
Jan Olsen dpt. 18/9-1701.
Br. 1688 og fra 1717.

F.f. Ole M. Fosses søn Henning: Ole Jenssen, Tore Haralsen paa S. Brekke, Ole Hoppestads qnde. Karen, Elev Jønnevals qnde Olou, Søren Guldsmeds pige i Byen, Dorthe.
F.f. Oluf Mellum Fosses søn Jan: Jens Gynge i byen, Oluf Jønnevald, Gunder Rolfssen hos Jørgen Holst, Hans Lunds qvinde Tore, Tor Suchens qvinde Anne paa BratzbergKleven, Ingeborg Jensdatter hos Jens Gynge i byen.

Ole M. Foss er nevnt i Gjerpen kirkebok i 1698 som fadder for Tor Haraldsens barn på Brekke-eiet.
Han giftet seg med enka etter Henning Eriksen på M. Foss og bodde der noen år.
De kom tilbake til Lyngåsen før 1717.

G.br., leilending
Jørgen Asbjørnsen
f. ca. 1641 bg. 16/9-1700. ”Jørgen Asbiørnssen Lyngaasen. 59 1/2 aar g.”
g. i Skien 1/11-1674 m. Anne Tollefsdatter f. ca. 1644 bg. 21/5-1699. ”Jørgen Lyngaasens qnde Anne Tolevsd. 55 aar g.”
1. Hans Jørgensen dpt. 21/1-1679 i Skien. Se Ø. Haugerød(1) og Kleven.
2. Inger Jørgensdatter f. ca. 1680 g.m. Abraham Tollefsen. Se N. Mæla(C).
3. Anne Jørgensdatter. Var fadder for sin brors barn i 1703.
Br. ca. 1695.

Jørgen var leilending av V. Lyngåsen fra ca. 1695 og av Ø. Lyngåsen fra 1700.

G.br., leilending
Helge/ Holger Svendsen

g1g 18/11-1696 m. Kirsten Tollefsdatter fra Kleven f. ca. 1676 bg. 18/7-1700. ”Holger Løngaasens qnd. Kirsten Tolvsdatter 24 aar.”, d.a. Tollef Nilsen.
g2g 1/1-1701 m. Anne Tormodsdatter.
Br. ca. 1697.

Han var fadder i 1699 som ”Helge Lyngaasen” for "Hans Mathisen Høimyrs" barn.

G.br., leilending
Reier
Torjersen.
Br. 1704. Se Høymyr.

G.br., leilending

Isak Andersen
.
Br. ca. 1730.

Barnedåp i Gjerpen kirke den 21/9-1732:
”U=ægte Isak fra Lyngaasen. Moderen Kirsten Isaksdatter. Barnefader udlagt Anders Kullebrender.
Test: Ole Lyngaas, Per Bouerø, Ole Bouerøs qde. og datter.”

G.br., selveier
Halvor Halvorsen
fra Ø. Lyngåsen f. ca. 1731 bg. 13/12-1806. ”Halvor Jønnevold, meldt at være ved 75 aar.”, s.a. Halvor Sondresen.
g. 30/6-1757 m.
Gro Jonsdatter fra Bestul dpt. 15/5-1731 i Gransherad bg. 4/5-1805. ”Groe Jonsdtr. Jønnevold, meent at være ved 76 aar.”, d.a. Jon Torkildsen.
1. Halvor dpt. 1/11-1758 bg. 12/5-1758. ”Halvor Lyngaasens s. Halvor 14 dage.”
2. Maren dpt. 13/1-1760 bg. 15/6-1779. ”Halvor Jønnevals d. Maren 19 1/2 aar.”
3. Halvor dpt. 8/3-1761 bg. 5/4-1761. ”Halvor Lyngaasens s. Halvor 5 uger.”
4. Jon dpt. 29/3-1762 bg. 27/6-1762. ”Halvor Lyngaasens s. Jon 10 uger.”
5. Marthe Halvorsdatter dpt. 4/9-1763 g.m. Nils Gregoriussen Semb. Se M. Sem.
6. Anne Halvorsdatter dpt. 1/4-1766 g.m. Daniel Gregoriusen. Se S. Jønnevald.
7. Halvor dpt. 22/1-1769 bg. 29/1-1769. ”Halvor Lyngaasens s. Halvor 8 dage.”
8. Aslaug Halvorsdatter dpt. 4/2-1770
g1g m. Jan Halvorsen. Se Tufte(3).
Br. 1757.

F.f. Halvor Lyngaasens db. Halvor: Biøn Fieldalens kone, Aslov Halvorsdtr., Halvor Lyngaasen, Just Døxerøe, Jisle Halvorsen.
F.f. Halvor Lyngaasens pb. Maren: Frans Glørsmyrs kone, Aslov Halvorsdatter, Ole Ersrøe, Biøn Fieldalen, Jisle Halvorsen.
F.f. Halvor Lyngaasens db. Halvor: Biøn Fieldalens kone, Ole Ersrøes kone, Gregorius Lund, Frans Glørsmyr, Sivert Nilsen.
F.f. Halvor Lyngaasens db. Jon: Biøn Fieldalens kone, Helje Halvorsdatter, Biøn Fieldalen, Halvor Ersrøe, Jisle Jønneval.
F.f. Halvor Lyngaasens pb. Marthe: Frans Glørsmyrs kone, Inger Jørgensdatter, Halvor Ersrøe, Jisle Jønneval, Hans Rasmusen.
F.f. Halvor Lyngaasens pb. Anne: Gregorii Lunds kone, Anne Jørgensdtr., Jisle Jønneval, Frans Glørsmyr, Siur Omoth.
F.f. Halvor Lyngaasens db. Halvor: Biøn Fieldalen(s kone?), Gunnil Zachariædatter, Jisle Jønneval, Gregorius Lund, Siur Omoth.
F.f. Halvor Lyngaasens pb. Aslov: Frans Glørsmyrs kone, Christine Biønsdatter, Halvor og Ole Ersrøe, Jisle Jønneval.

Det smaker Rollag/Tinn/Gransherad av navnene her. Denne familien flyttet siden til S. Jønnevald. Se også der.

G.br., selveier
Mads Halvorsen

Br. ca. 1780. Se Habakken under Foss.

G.br., selveier
Nils Gregoriusen Semb
.
Br. 1794. Se M. Sem.

Begge brukene ble forenet i 1819.

Se Lyngåsen(1).


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013.

(C) Gard Strøm.