| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Mæla
Gård nr. 4 og 6 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.
Deler av søndre Mæla ble tillagt Skien by i forbindelse med byutvidelsen i 1917.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 11.05.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Nordre Mæla C
Fradelt i 1695, trolig fra Halvor Arnesens bruk N. Mæla A.

G.br., leilending

Johan Arnesen Mælum trolig fra N. Venstøp(A), s.a. Arne Halvorsen Wenstøb.

g. 27/9-1696 m. Rønnaug Nilsdatter fra N. Oterholt f.ca. 1668, d.a. Nils Christophersen.

1. Gjertrud Johansdatter dpt. 2/2-1699.

Br. 1695.


F.f. Johan Mælis datter Giertru: Halvor Mæle, Lauritz Arnesen, Jon Gulsets qnde Maren, Nils Otterholts datter.
 

G.br., leilending

Abraham Tollefsen Mælum fra Mo f. ca. 1675 bg. 1/2-1731. ”Abraham Mælum, 56 aar.”, s.a. Tollef Halvorsen Mo.

g1g 24/10-1700 m. Sophie Evensdatter f. ca. 1677 bg. 13/7-1706. ”Abraham Melums qvinde Sophie 29 aar.”

g2g 6/4-1707 m. Inger Jørgensdatter fra V. Lyngåsen f. ca. 1680 bg. 18/5-1732. ”Inger fra Kleven, 52 aar.”, d.a. Jørgen Asbjørnsen.

Forlovere: "Jochum Fant, guldsmed i Scheen og Christen Snidker."

1. Ingeborg dpt. 6/11-1701 bg. 14/7-1705. ”Abraham Mælums tvende børn. Datter Ingeborg 4 aar.”

2. Even dpt. 7/9-1704 bg. 14/7-1705. ”Sønnen Even 1 aar. Døde af Børnekopper.”

3. Even Abrahamsen dpt. 9/5-1706.

Barn i 2. ekteskap:

4. Jørgen dpt. 5/8-1708 bg. 7/10-1708. ”Abraham Mælums søn Jørgen 9 uger gl.”

5. Tollef Abrahamsen dpt. 7/7-1709.

6. Sophia Abrahamsdatter dpt. 25/10-1711.

7. Anna Abrahamsdatter dpt. 8/10-1713.

Br. 1700.


F.f. Abraham Meles datter Ingeborg: Jon Høst i byen, Isak Moo, Halvor Mele, Tolluf Hoppestads qvinde Karen, Claus Mæles qv: Gunne, sl: Jacob Postmesters datter fra byen Maren.

F.f. Abraham Melums Søn Even: Halvor Bøe, Halvor Melum, Mogens Hoppestad, Tof Hoppestads qvinde Karen, Anna Steensdatter.

F.f. Abraham Meles søn Even: Halvor Mele, Guner Berreberg, Mogens Hoppestad, Isak Mos qvinde Inger, Harald Berrebergs datter Maren.

F.f. Abraham Melums søn Jørgen: Jochum Pent, Erik Kittilsen i Scheen, Truls ...sens qvinde Elsebeth, Jochum Pants datter Maren alle af Scheen.

F.f. Abraham Melums søn Tollef: Gunder Berreberg, Levor Mela, Peder Faareval, Inger Mo, Maren Hoppestad,

F.f. Abraham Mælums datter Sophia: Jens Boringh Labilerer og hans Svend, Jens Høst, Fogdens Kieriste, Anders Eriksøns datter Karen.
F.f. Abraham Melums datter Anna: Peder Lænsmd., Gunder Berenberg, Hans Anders. i Scheen, Isak Moos qde og Marthe Hoppestad.


Inger var søster til Hans Jørgensen Kleven. Hun flyttet til sin bror på Kleven da hun ble
enke og døde der året etter.


Denne eiendomen ble siden tillagt gården den tidligere ble skilt ut fra.

 

(C) Gard Strøm.