| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |Mine Kilder

Oppdatert 22.09.2014

Primærkildene er Kirkebøker
.
I dag ligger alle gamle kirkebøker på www.digitalarkivet.no.

Folketellinger.
I dag ligger de fleste folketellinger på www.digitalarkivet.no. Jeg skrev i tillegg av folketellinger
for Gjerpen 1825 (ufullstendig), 1835, 1845, 1865, 1875 og 1891, lenge før noen av dem ble
lagt ut på Digitalarkivets fantastiske nettsted.

Skattelister.
Jan Christensen har transkribert et stort antall skattelister, jordebøker og skattemanntall både for
Skien og Gjerpen og lagt ut på sin hjemmeside Slekt.org.

Sakefalsregisteret (bøteregisteret) og tingbøkene.
Jan Christensen har vært til stor hjelp med sin transkripsjoner av et stort antall saker både fra bøteregisteret,
rettsaker, besiktigelser og oppmålinger.

Skifter.
John Hvidsand i Sauherad, skrev i sin tid av alle skifter som omhandlet Gjerpen i Bamble skifte-
protokoller etter originalprotokollene på Riksarkivet.
Familieopplysningene fra disse skiftene, ble på 1990-tallet ført inn på data av Reidar Ballestad i
Grenland Ættehistorielag.
Jeg benytter både Reidar Ballestads dataregistrerte skifter og Hvidsands avskrifter, som omhandler
hele skiftet.
Er det noe jeg er i tvil om, finner jeg fram til de skannede originalskiftene på Digitalarkivet.
Jan Christensen har skrevet av alle skiftekort som har med Skien å gjøre (1666-1739). Der finnes
det også skifter som omhandler Gjerpens-folk.
Det finnes egne skifteprotokoller for "Sønnafjelske bergamt 1689-1813", hvor man finner bergverksarbeidere.
Skifter for Holla er utgitt i bokform, men ligger også på Digitalarkivet.

Andre skifter:
Egil Theies avskrifter: Eidanger, Slemdal (Siljan) og Tinn.
Vestfold-slekt: Andebu, Borre, Nøtterøy, Ramnes, Stokke.
Digitalarkivet: Tønsberg og Holmestrand (1696 - 1801)
Digitalarkivet: Larvik (1672 - 1812).

Matrikler.
Norges landmatrikler ble skrevet ut ved finansdepartementet. Disse matriklene (1838-1950),
gir oss oversikt over eiendommenes gårdsnummer (gnr) og bruksnummer (bnr), deres skatte-
grunnlag, samt eiere/brukere. "Norges matrikel 1889" gir oss nøkkelen mellom de gamle løpe-
nummere og de nye bruksnummere man fremdeles benytter i dag.
Dessuten ligger "Matrikkelgrunnlaget for 1723" for Gjerpen på Digitalarkivet.
Noen av matriklene finnes på nettet.

Regesta Norvegica.
Brev fra 822-1390. Norges middelalderhistorie. Finnes på Dokumentasjonsprosjektet, Oslo universitet via Digitalarkivet.

Diplomatarium Norwegicum.
Brev fra norsk middelalder (1050-1590). En viktig kilde for middelalder-genealogi.
Finnes også på Dokumentasjonsprosjektet, Oslo universitet.

Jørn Sandnes.
"Kilder til Busetningshistorien. i eldste tida." Artikkel i "Heimen" nr. 1, mars 1967.
"Heimen" er tidsskriftet for "Landslaget for Bygde- og byhistorie".
Søk i Heimen. (RHData).
Jørn Sandes (Wikipedia).

Norske Gaardnavne (Oluf Rygh).
Norske Gaardnavne er et 9 binds verk, hvor forfatteren forklarer betydningen av Norske gårdsnavn.
Finnes også digitalt i søkbar form på Dokumentasjonsprosjektet, Oslo universitet.
Les om Oluf Rygh på Wikipedia.

Overhoffrettsdomar 1, 1667-1679. Link til utsalg.

Andre kilder.
Håndskrevne opplysninger fra gårdbrukerne i Gjerpen til bygdebokkomiteen for Gjerpen Bygdebok på 1950/60-tallet.
Bygdebokmaterialet til Terje Christensen, som skrev Gjerpen bygds historie (tre bind).

Webkilder.
Jeg bruker ofte følgende nettsteder. Se også Linker:
Digitalarkivet: Kirkebøker, Folketellinger, Tinglysingsdukumenter, Matrikler, Skattelister, Skifter, m.m.m.
Eidanger: Jørn Olsens hjemmeside med Eidanger- og Siljan-slekter før 1814. Pluss avskrifter av kirkebøker, manntall m.m.
Eidanger Bygdehistorie bind II og III (Nagell-Svendsen). Nettversjoner Porsgrunn Bibliotek.
Gjerpen - Porsgrund (Finn C. Knudsen). Nettversjon Porsgrunn Bibliotek.
Holla-Lunde: Nils Buveruds database over Holla- og Lunde-slekter (fra tid til annen noe ustabil).
Skien: Jan Christensens hjemmeside med en mengde kilder både fra Skien og Gjerpen. Avskrifter av skattelister, kirkebøker, emigranter, skannede gamle bøker m.m.m.
Solum: Leif Biberg Kristensens database over alle slekter i Solum før 1814. Pluss avskrifter av kirkebøker i Solum, Bamble, Porsgrunn, Holla. Også manntall m.m.m.

Bokliste. (ikke alfabetisert).
Jordebok over Telemark (Bratsberg Len) ca. 1615 (Odd Arne Helleberg) 1991.
Stattholderskapets Jordebog over Telemark (Bratsberg) 1624 (Odd Arne Helleberg) 2004.
Skattematrikkelen 1647, Telemark fylke (Rolf Fladeby og Knut Johannessen) 1992.
Segltegninger fra hyllingene i Norge 1591 og 1610 (Norsk Slektshistorisk Forening) 2010.
Beskrivelse over Bradsbierg Amt (Bartholomeus Herman Løvenskiold) 1784.
Et lykkelig hjem (E. Bodenhoff) 1910.
Fra det Gamle Skien 1-3 (J. A. Schneider) 1914.
Gjerpen Provstigods og Gjerpen kirkegods (Leopold Løvenskiold) 1917.
Gjerpen. En bygdebok, Den historiske del I (J. L. Quisling) 1917.
Gjerpen. En bygdebok, Den historiske del II (J. L. Quisling) 1919.
Gjerpen. En bygdebok, Gaardshistorie (J. L. Quisling) 1921.
Skiensavisene gjennem 100 år (Einar Eriksen) 1929.
Skien før branden 1886 (J. Borchsenius) 1934.
Kirketjenerens Fortellinger (Nils J. Nykås) 1937.
Fossum Verks Historie gjennem 400 år (Roy Jacobsen) 1939.
Gjerpen kommune 100 år (Aarhus) 1947.
Gjerpen - Porsgrund (Finn C. Knudsen) 1948.
Tinnsoga (H. H. Einung) 1953.
Norske Gardsbruk, Telemark Fylke, bind I (Forlaget Norske Gardsbruk P. M. Bye & Co A/S) 1955.
Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter (C. S. Schilbred) 1956.
Solum 1-2 (Toralf Gjone) 1965.
Siljan Bygdehistorie (Asbjørn Bakken) 1969.
Gjerpen bygds historie 1-3 (Terje Christensen) 1971-1985.
Holla I (S. Ytterbøe, Sverre Liestøl) 1975.
Lardal bygdebok (Gunnar Christie Wasberg) 1978.
Bygdebok for Sauherad 1-5 (Birger Kirkeby) 1980-1988.
Bø - Soga (Stian Henneseid) 1982.
Hedrum 1-3 (Jan W. Krohn-Holm) 1982.
Eidanger Bygdehistorie 1 (C. S. Schilbred) 1984.
Eidanger Bygdehistorie 2-3 (Per Chr. Nagell Svendsen) 1984.
From the Indian land (Malcolm Rosholt) 1985.
Bydelen Bratsbergkleiva, Byminner 20 (Selskapet for Skien Bys Vel) 1986.
Skien et streiftog i gamle bilder (Berner Hansen, Thor Hansen og Per Svein Bratsberg) 1986.
Drangedal med Tørdal (Olav Sannes) 1988.
Slektsregister for Drangedal (Bjørn Edvin Holta) 2001.
Kjenn din by (Birger A. Øvrum) 1989.
Byglimt fra Skien (Erling Svenkerud) 1990.
Grunntrekk i Norsk Historie, fra vikingtid til våre dager (Rolf Danielsen, Ståle Dyrvik, Tore Grønlie, Knut Helle, Edgar Hovland) 1991.
Sandsværs historie 2-9 (Olav Såtvedt) 1991-2002.
Grenlandsboka (Jan Erik Tangen og Roger Halvorsen) 1991-1992.
Skifteregister for Holla, Nedre Telemark (Arne Johan Gjermundsen) 1992.
Våre Røtter (Nils Johan Stoa og Per-Øivind Sandberg) 1992.
Norwegian Immigrants to the USA (Gerhard Naeseth) 1993 -
Henrik Ibsen, Herregårder, kammerherrer, godseiere og proprietærer (Arvid Høgvoll og Ruth Bærland) 1996.
Slik var Skien (Tor Kjetil Gardåsen) 1996.
Fra lensherre til fylkesrådmann (Bjarne Grimsrud) 1997.
Sånn var'e på Bøle (Thorbjørn Wahlstrøm) 1999.
Barnholdtene i Skien, Byminner 32 (Thorbjørn Wahlstrøm) 2002.
Slektsregister for Drangedal (Bjørn Edvind Holte) 1999-2003.
Norsk Innvandringshistorie, bind I (Erik Opsahl og Sølvi Sogner) 2003.
Porsgrunns Historie 1 (Ole Georg Moseng) 2006.
Den nye Grenlandsboka (Jan Erik Tangen og Stian Tangen) 2008.
Langs Ælva (Thorbjørn Wahlstrøm) 2009.
Med og uten ball. Fossum idrettsforening 75 år (Magne Thommesen og Jon Ytterbø) 2009.
Skiensboka - Et historisk leksikon (Historisk Forum i Skien) 2010.

Pluss et utall av bøker jeg gjennom årene har lånt på bibliotek. Bl.a.:
Bamble bygdebøker.
Brunlanes bygdebøker.
Bø bygdebøker.
Drangedal bygdebok.
Drangedal slektsregister.
Eidanger bygdebøker.
Gjerstad-heftene.
Gransherad bygdebok.
Hjartdal bygdebøker.
Hitterdalboka (Heddal).
Holla bygdebøker.
Hovind bygdebok.
Kviteseid bygdebøker (på nett).
Mo bygdebøker.
Sandsvær bygdebøker.
Sauherad bygdebøker.
Seljord bygdebøker.
Siljanboka.
Solum bygdebøker.

Email: post@gamlegjerpen.no