| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Forord

Oppdatert 22.09.2014

Gjerpen prestegjeld er utgangspunktet for Gjerpen herred (kommune), som ble
etablert ved formannskapslovene av 14. januar 1837.
Kommunegrensene skulle følge de gamle veletablerte prestegjeldsgrensene.

Gjerpen kommune ble ved den store kommunesammenslåingen i 1964/67, for
det meste, innlemmet i Skien kommune. De sydligste gårdene, som Augestad,
Åltvedt, Høgset, Klepp og delvis Søli, ble innlemmet i Porsgrunn kommune i 1967.
Mesteparten av denne tiden, har allikevel Gjerpen prestegjeld bestått nesten uendret!

Arbeidet med dette prosjektet ble satt i gang av undertegnede på eget initiativ, etter
at jeg fikk se Gjerpen Bygds Historie bind III, som skulle omhandle slektshistorien.
Denne boka ga meg inspirasjon til å sette i gang dette arbeidet, som jeg nå, etter 23
år, begynner å se avslutningen på.

"Gamle Gjerpen" er skrevet med stor ærbødighet over for Gjerpens-folket gjennom tidene.
Jeg vet hvor glade de er i dette flotte naturlandskapet, som strekker seg fra Vallermyrene
i sør, til og med Luksefjell i nord. Fra Gulset og Strømdal i vest til Siljan-grensa i øst.
En mengde flotte turområder med sletter, lier, fjell og gamle setre, hvor noen fremdeles
blir holdt i hevd, om ikke lenger til ordinær seterdrift.

Bygdeboka ”Gamle Gjerpen” er et resultat av ca. 8000 skrevne A4-sider, hvor jeg har
samlet stoff, skrevet av kirkebøker, manntall og folketellinger, lenge før disse ble lagt ut
på Internett i Digitalarkivet.

Jeg beklager datoformatet jeg bruker. Jeg er selv født i 1950 og vokste opp med
”10/11-1950” - formatet. Dette brukte jeg da jeg startet i 1989 og siden har det bare
blitt værende slik. Den fornuftige leser, vil forstå at det er umulig og endre på dette nå.
Min salige mor, Ellinor Strøm, ble født i Larvik i 1916 og skrev helt til 1970-tallet ”mig”,
”dig” og ”sig” i brevene sine.  Det kan ta sin tid og endre gamle skrivevaner.

Denne bygdeboka blir vel aldri 100 % ferdig. Det blir heller ingen papir-bygdebok, men
”Gamle Gjerpen” gir mulighet for stadige oppdateringer og tilføyelser både av tekst og
bilder, hvertfall i min levetid.

Mitt ønske er at flere og flere Gjerpens-folk og etterkommere av disse, vil finne glede
i dette materialet og hjelpe til å rette opp feil der man oppdager det.
Det vil alltid være velkomment med innsending av bilder, nekrologer, minneord og
jubileums-artikler for personer. Alt dette vil tilsammen skape en enda bedre bygdebok.
Epost-adresse nederst.

Mitt mål er at ingen skal være glemt! Graver blir slettet, men i ”Gamle Gjerpen” skal alle
bestå. Her kan man f.eks. "besøke" sine forfedre, se hvilke søsken de hadde og hvor
det ble av dem.

Mitt håp er at den som interesserer seg for slektene sine, skal kunne kose seg med å bla
rundt i "Gamle Gjerpen". Og kanskje også finne ut noe som han eller hun, ikke visste fra før.

Gard Strøm, Valebø den 28/2-2012.

Epost: Gard Strøm.