| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kleven
Gård nr. 141 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 29.10.2022

 

Kleven 1
Gammelt løpenr. 473a.  Siden Norges matrikkel 1889: 141/1 m.fl.

Se også Gamle Kleven.

Landskyld 4 ½ skinn i 1818.

Adresse i dag: Haugerødv. 68, 3719 Skien.

G.br., leilending

Torjer Kleven
f. ca. 1625/34 bg. 20/4-1699. ”Torjer Sem 74 aar gml. i fattig jorden.”
g.m. Anne Madsdatter f. ca. 1636 bg. 24/8-1691. ”Torjers Klevens qvinde Anne Matzdatter 55 aar g.”
1. Thomas Torjersen f. ca. 1651/62 g1g 9/4-1695 med enka på Glenna. Se Glenna(1).
Br. i 1680, 1691.

Navnet Torjer og Torger ble skrevet om hverandre.

Både ”Torger Klefuen” og ”Thomas Torgersen Klefuen” var nevnt som vitne i en rettsak (Bamble tingbok nr. 3)
av 18/3-1692.

Torjer flyttet siden til M. Sem før 1699. Han er ved begravelsen tydelig skrevet for ”Torjer Semb”.

G.br., leilending
Tollef Nilsen Kleven
fra Furuvald f. ca. 1640 bg. 16/6-1694. ”Tolleff Kleven 54 aar.”, s.a. Nils Furuvald.
g1g m. Maren Lucasdatter f. ca. 1647 bg. 20/12-1683. ”Tollof Faarevols qvinde Maren Lucasdatter 36 aar.”
g2g 5/10-1684 m. Kirsten Christophersdatter.
1. Kirsten Tollefsdatter f. ca. 1676 trolig g.m. Helge Svendsen. Se V. Lyngåsen.
2. Lucas Tollefsen. Var på Kleven i 1691.
Barn i 2. ekteskap:
-   bg. 20/3-1686. ”Tollef Faarevolds døfødde datter.”

-   bg. 18/12-1687. ”Tollof Faarvals døfødd s.”

Br. 1689.

Tollef Kleven bodde tidligere på Furuvald, men ble kastet ut derfra pga en rettsak. Se hele saken der.

Barnedåp i Gjerpen kirke 13/11-1692: Peder (Nilsen) Doxrøs tvende tvillinger Jost og Jahanne,
Faddere: Steen Berrberg, Tollev Kleven, Zacharias Tevesen, Christen Skrøve (Skreua), Marthe Holm, Margret Otterholt, Anne Bø, Jahanne Jønneval, Sibille Holm, Margrete Tolfsdatter Bø.

Lucas Tollefsen i Kleven var fadder i 1691 for Jacob Jønnevalds barn.

G.br., leilending
Ole Kleven

g.m. Kirsten f. ca. 1633 bg. 1/4-1712. ”Ole Klevens qvinde Kirsten 79 aar.”
Br. ca. 1700.

Oluf/Ole Kleven var fadder i 1703 for Hans Jørgensen Haugerøds barn.

Kilde: Skoskatten 1711.
Klefven, Ole Klefven Self, 5, kone, 2 Piger, 1 Dreng, 30 skilling.
Een Kone heder Gurj Klefven Self, 6 sk.
Albreckt (Albret) Klefven Self, 6, Kone, hans moder, 3 børn, 2 u. 3 aar, 36 sk.
Huusmand Reier Self, 4, Kone, 2 børn u. 3 aar, 24 sk.

G.br., selveier
Hans Jørgensen Kleven
fra V. Lyngåsen f. ca. 1667 bg. 8/4-1740. ”Hans Kleven, 73 aar.”, s.a. Jørgen Asbjørnsen.
g. 29/10-1702 m. Anne Hansdatter fra Ø. Haugerød(1) f. ca. 1677 bg. 3/4-1742. ”Hans Klevens Enche Anne, 65 aar.”, d.a. Hans Kleven.
Br. 1724.

Denne familien bodde tidligere på Ø. Haugerød(1). Alle barna ble født der.

Hans Kleven ble den første selveier her i april 1739 i det han kjøpte eiendommen av Hans Gregersen i Skien. 
Hans Jørgensen Kleven kjøpte mer enn 1 1/2 hud (2 huder 3 skind med bygsel) av Søren Jansen Grini i
november 1729. Se Grini(7).

21/7-1741      HANS JØRGENSSEN KLEVEN           Bamble Skifteprot. nr. 4, side?
Kleven         Arvinger: Enka Anne Hansdatter ”meget aldrig og svag kone” og barna:
               1. Jørgen Hanssen, myndig, bor i Kleven.
               2. Aslak Hanssen,  --”-- , bor på Grini.
               3. Anne Hansdtr. g.m. Harald Berberg.
Brt: 239 - 2 - 0
Net: 201 - 0 - 0.
Jordegods: 1 hud 2 2/5 skind m.b. og herlighed i Kleven. Etter skjøte dat. 15.4.1739 fra Hans Gregerssen i Skien. Verdi 110 rdlr.
Boet eide videre 1 hud i Grini m.b. og herl. over 2 huder og 3 skind i samme gård for 129 rdlr 2 mrk.
Skjøte av 10.11.1729 fra Søren Jonssen (Jansen G.S.).

G.br., selveier
Jørgen Hansen Kleven
herfra dpt. 30/3-1704 bg. 5/7-1760. ”Jørgen Kleven 55 1/2 aar.”, s.a Hans Jørgensen Kleven.
g. 1/1-1729 m. Abigael Sørensdatter fra Grini(7) dpt. 16/1-1707 bg. 5/11-1768. ”Jørgen Klevens enke 62 aar.”, d.a. Søren Jansen Grinie.
1. Anne Jørgensdatter dpt. 25/3-1729 g.m. Anders Eriksen. Se Gravli(3) "Putten".
2. Inger dpt. 10/12-1730 bg. 26?/3-1731. ”Jørgen Grinis Inger, 16 uger.”
3. Søren Jørgensen dpt. 15/4-1732. Se N. Sem(8).
4. Ingeborg dpt. 24/10-1734 bg. 31/10-1734. ”Jørgen Grinis Ingeborg.”
5. Hans Jørgensen dpt. 6/1-1736. Se S. Berberg.
6. Dorthe Jørgensdatter dpt. 30/3-1739 g.m. Gunder Tevesen. Se N. Fossum.
7. Inger Jørgensdatter dpt. 22/3-1742 g.m. Halvor Gundersen. Se N. Jønnevald. Se også Langangen(B) under Fossum.
8. Svend Jørgensen dpt. 13/12-1744. Se M. Løberg(A).
9. Gunborg dpt. 20/8-1747 bg. 9/7-1752. ”Jørgen Klevens dtr. Gunbor 4 aar.”
Br. 1740.

F.f. Jørgen Klevens Anne: Hans Kleven, Axel Grinj, Johannes Enggraf, Søren Grinis qde., Dorte Strømdal.
F.f. Jørgen Grinis Inger: Rolf Rising, Jan Grinj, Lars Rising, Nils Janssøns qde, Anne Kleven.
F.f. Jørgen Grinis Søren: Nils Janssøn, Lars Sem, Abraham Rising, Johanes Sneltveds qde. Anne Kleven.
F.f. Jørgen Grinis Ingeborg: Rasmus Rising, Aslak Kleven, Jan Grinis qde. Signe Halvorsdatter.
F.f. Jørgen Grinis Hans: Hans Kleven, Nils Janssøn, Svend Grinj, Abraham Risings qde. Kirsten Grinj.
F.f. Jørgen Grinis Dorthe: Hans og Niels Janssøn, --- ----  Berrebergs qde. Cl-----------. (Bortslitt.)
F.f. Jørgen Klevens Inger: Jan Grinj, Per Grinj, Rønnich Jonssøn, Aslak Grinis qde.. An(ne?) Tor?sdatter.
F.f. Jørgen Klevens Svend: Jan af Grinj, Erik Sem, Aslak Grinis qde. Anne Halvorsdatter.
F.f. Jørgen Klevens pb. Giøran: Jan Grinies kone, Sara Larsdtr., Aslak Grinie, Nils Grinie, Isak Sørensen.
 

13/12-1760     JØRGEN HANSSEN KLEVEN          Bamble Skifteprot. nr. 6a, side 182.
Kleven         Arvinger: Enka Abigael Sørensdatter og barna:
               1. Søren Jørgenssen, myndig.
               2. Hans Jørgenssen,  --”--
               3. Svend Jørgenssen 14 år
               4. Anne Jørgensdtr. 30 ”
               5. Dorthe Jørgensdtr. g.m. Gunder Thoressen (Skal være Tevessen. G.S.).
               6. Inger Jørgensdtr. 18 år.
Formynder for Svend og Inger ble broren Søren.
----”---- -”- Anne ble farbroren Aslak Grini.
Laugverge for enka ble også Aslak Grini.
Brt: 296 - 2 - 16
Net: 249 - 3 -  8.
Jordegods: 10 26/55 skind med bygsel i Kleven. (Ifølge skiftebrev av 21.7.1741).

Jørgen Hansens enke Abigael Sørensdatter var selveier av hele Kleven i 1762.

G.br., selveier
Søren Jørgensen
herfra dpt. 14/4-1732, s.a. Jørgen Hansen Kleven.
g. 6/11-1760 m. Kirsten Gundersdatter fra Haatvedt i Holla dpt. 3/8-1737 bg. 3/4-1809. ”Enken Kirsten Gundersdtr. Skotten, meent at være ved 75 aar.”, d.a. Gunder Andersen.
Br. 1753.

Søren kjøpte N. Sem i 1768 og flyttet dit. Se N. Sem(8).

G.br., selveier
Zacharias Jacobsen Kleven
fra Kosi Seljord dpt. 11/3-1714 i Seljord krk. bg. 13/4-1771. ”Zacharias Kleven 56 aar.”, s.a. Jacob Jensen og Gunhild Jørgensdatter.
g. i Seljord krk. 19/10-1747 m. Ingeborg Andersdatter fra Klomset i Seljord dpt. 11/12-1718 i Seljord krk. bg. 20/2-1794. ”enken Ingebor Andersdtr. fra gd. Kleven 76 aar.”, d.a. Anders Klomseth.
1. Gunhild Zachariasdatter dpt. 3/4-1749 i Seljord krk. g.m. Ole Amundsen. Se S. Berberg.
2. Jacob Zachariassen dpt. 13/6-1751 i Seljord krk. Se Kleven(7).
3. Anders Zachariassen dpt. 21/10-1753 i Seljord krk. Overtok gården.
4. Ragnhild Zachariasdatter dpt. 18/1-1756 i Seljord krk.
5. Anne Zachariasdatter dpt. 2/8-1758 i Seljord krk.
6. Jens Zachariassen dpt. 9/3-1760 i Seljord. Overtok gården senere.
7. Knud Zachariassen dpt. 3/8-1762 i Seljord krk. Se Kleven(5).
Br. 1768.

F.f. Zacharias Kaasens barn Gunild: Christian Garvig, Tov Sønste ”Wadten”(?), Andres Knudsen, Guro Aarhuus, Kari Klomsæt.
F.f. Zacharias Kosis barn Jacob: Raamund Aarhuus, Arne Tvingelie, Guri Aarhuus, Ingebor Tvedten.
F.f. Zacharias Kaasens Søn Anders: Arne Tvingelie, Raamund Aarhus, Guro Aarhus, Marjit Ejesand, Ingeborg Trondsdatter.
F.f. Zacharias Jacobsen og Ingeborg Andersdatter Kaasens datter Ragnild: Kittil Olsen Biørge, erich Salvesen Tveten, Svend Aslachsen ibid., Guro Andersd. Aarhuus, Ingeborg Thronsd. Tvingelie.
F.f. Zacharias Jacobsen og Ingeborg Andersdatter Kaasens datter Anna: Kittil Christiansen Ejesand, Raamund Evensen Aarhuus, Peder Tallefsen Præstegaarden, Barbra Gunnersd. Lie, Aslou Østensd. Satalie.
F.f. Zacharias Jacobsen og Ingeborg Andersdatter Kaasens Drengebarn Jens: Arne Tvingelie, Thorgrim Olsen og Gunnild Thorgrimsd. Reenstul, Ingeborg Thronsd. Tvingelie, Asgier Halvorsd. Øvreland.
F.f. Zacharias Jacobsen og Ingebor Andersdatter Kaasens Søn Knud: Raamund Evensen Aarhuus, Jon Jon Thiøstolfsen Eiesand og hans Hustru Helge Olsd., Ingebor Thronsd. Tvingelie, Guro Tovsd. Præstegaarden.

Denne familien kom fra Kosi i Seljord. Zacharias Jacobsens far var s.a. Jens Pedersen Skandrup og
Magdalene Zachariasdatter Schanke, datter av sogneprest i Seljord, Zacharias Schanke.   

14/9-1771      ZAKARIAS JACOBSSEN          Bamble Skifteprot. nr. 7, side 76a.
Kleven         Arvinger: Enka Ingeborg Andersdatter og barna:
               1. Jacob Zakariassen    20 år. Formynder Halvor Løgnåsen.
               2. Anders Zakariassen   18 ”   ----”---- Gregorius Lund.
               3. Jens Zakariassen     11 ”   ----”---- Sigurd Aamot.
               4. Knut Zakariassen      9 ”   ----”---- mora selv.
               5. Gunhild Zakariasdtr. 22 ”   ----”---- -”-  -”-
Enkas laugverge Søren Falkum.
Brt: 1324 - 1 - 18
Net:  504 - 3 -  2
Jordegods: 2 huder 10 4/5 skind m.b. og h. i Kleven. Skjøte 23.1.1768.

14/2-1794      INGEBORG ANDERSDATTER        Bamble Skifteprot. 12, side 121b.
Kleven         Arvinger: Barna:
               1. Jacob Zachariassen, død, etterlatt seg 6 barn:
                 a. Zacharias Jacobssen 14 år.
                 b. Hans Jacobssen       4 ”
                 c. Ingeborg Jacobsdtr. 16 ”
                 d. Guri Jacobsdtr.     11 ”
                 e. Kristine Jacobsdtr. 11 ”
                 f. Maria Jacobsdtr.     7 ”
                    Formynder for sønnene: Lensm. Limi.
                    ----”---- -”- døtrene: Morbror Jens Zachariassen.
               2. Anders Zachariassen, død, etterlatt seg en sønn:
                 a. Zacharias Anderssen 12 år.
                    Formynder ble stefaren Nils Hougerød.
               3. Jens Zachariassen, myndig.
               4. Knut Zachariassen, --”--
               5. Gunhild Zachariasdtr. g.m. Ole Berreberg.
Brt: 47 - 0 - 8
Net: 22 - 3 - 7.
 

3 bruk ble skilt ut ved Zacharias Jacobsens død i 1771.

Se Kleven(5) og Kleven(10). Det tredje bruket var Ø. Lyngåsen (skog).

G.br., selveier
Anders Zachariassen Kleven
herfra dpt. 21/10-1753 i Seljord krk. bg. 27/7-1788. ”Anders Kleva 34 aar.”, s.a. Zacharias Jacobsen Kleven.
g. 19/10-1780 m. Maren Fransdatter fra Gløsmyr dpt. 27/2-1752, d.a. Frans Rasmussen.
1. Zacharias Andersen dpt. 2/9-1781. Bodde på S. Brekkejordet.
Se Familie 4 - S. Brekke 1810.
2. Anne dpt. 3/10-1784 bg. 7/8-1785. ”Anders Klevas dtr. Anne 3/4 aar.”
3. Anne dpt. 28/5-1787 bg. 12/12-1787. ”Anders Klevas d. Anne 1/2 aar.”
Br. 1780.

F.f. Anders Klevens db. Zacharias: Lars Schavens kone, Karen Fransdtr., Christopher Olsen, Jens og Knud Zachariasønner.
F.f. Anders Klevas pb. Anne: Christopher Riises kone, Karen Fransdtr.: Ole Berreberg, Knud Zachariasen, Rasmus Frantsen.
F.f. Anders Klevas pb. Anne: Knud Klevas kone, Maren Fransdatter, Jacob Kleva, Knud Kleva.

Anders Zachariasen Kleven var født på Kosi i Seljord og er etterkommer av den tidligere sognepresten
Zacharias Schanke i Seljord. 
 

7/11-1788      ANDERS ZACHARIASSEN        Bamble Skifteprot. nr. 11, side 376b.
Kleven        
                    Arvinger: Enka Maren Frantzdatter og deres eneste barn Zacharias Anderssen 8 år.
                    Enkas laugverge ble Peder Falchum.
                    Formynder for sønnen ble farbroren Knut Zachariassen Kleven.
Brt: 463 - 1 - 22
Net:  20 - 2 -  8
Jordegods:
Boet eier tils. 9 7/45 skind i Kleva m.b. og h. ifl. adkomst: Skjøte dat.15.9.1779 fra broren Jacob Zachariassen på 29/45 skind.
Ifølge skiftebrev etter faren Zacharias Jacobssen den 17/7-1772 der avd. fikk utlagt 1 13/45 skind, og endelig var ifølge samme
skiftebrev avd. Søren Falkum utlagd etter fordring 1 hud 11 1/5 skind i Kleven. Og etter semje mellom avd. og hans brør Jens og
Knut Zachariassønner fikk avd. innløse 1/3 mot å betale pantesummen med renter, som utgjør 7 11/15 skind.        
Vurdert for 133 - 1 - 8. NB! Ved auksjonen fikk Peder Falkum tilslaget for 416 rdl.!!

Enka Maren Fransdatter ble g2g med Nils Olsen Haugerød. Se Ø. Haugerød(2).

G.br., selveier
Jens Zachariassen Kleven
herfra dpt. 9/3-1760 i Seljord d. 12/11-1821 på Kleven, s.a. Zacharias Jacobsen Kleven.
g. 2/9-1780 m. Hedevig Pedersdatter fra Rød under Sølland i Siljan dpt. 1760 d. 11/1-1815 på Kleven, d.a. Peder Nilsen og Inger Gudmundsdatter. Se Eidangerslekt.org.
1. Zacharias Jensen dpt. 22/4-1781. Overtok gården.
2. Inger dpt. 8/12-1782 bg. 29/10-1791. ”Jens Klevens pb. Inger, 8 aar.”
3. Ingeborg Jensdatter (Inger Jensdatter?) dpt. 26/12-1784 g.m. Ole Halvorsen Aas. Se Ås(6).
4. Isak dpt. 7/1-1787 bg. 12/12-1802. ”Jens Zachariæsøns db. Isak f. Kleven-gaard 15 11/12 aar.”
5. Anne Jensdatter dpt. 21/12-1788.
6. Hedevig Jensdatter dpt. 13/6-1791 g.m. enkemann Amund Olsen Berberg. Se N. Berberg.
7. Ingeborg dpt. 21/4-1793 bg. 2/4-1795. ”Jens Zachariæsøns Klevens pb. Ingebor 2 aar.”
8. Ingeborg dpt. 31/1-1796 bg. 20/7-1797. ”Jens Zachariæsøns Klevens pb. Ingebor 1 1/2 aar.”
9. Pernelle dpt. 20/8-1797 bg. 13/5-1798. ”Jens Klevens pb. Pernelle 3/4 aar.”
10. Peder dpt. 14/10-1798 bg. 31/8-1800. ”Jens Zachariæsøns db. Peder f. Kleven-gaard 1 11/12 aar.”
11. Anders Jensen dpt. 15/11-1801. Se nedenfor.
Br. 1802.

F.f. Jens Zachariasen Klevens db. Zacharias: Ole Berrebergs kone, Inger Christensdtr., Anders Houerøe, Elling Olsen, Knud Zachariasen.
F.f. Jens Klevas pb. Inger: Ole Schielbreds kone, Bergith Nilsdtr., Anders Kleva, Ole Berreberg, Knud Zachariasen.
F.f. Jens Klevas pb. Ingebor: Anders Klevas kone, Karen Johannesdtr., Nils Otterholt, Anders Kleva, Nils Olsen Hougerøe.
F.f. Jens Zachariasens db. Isak fra Kleva: Ole Torjersens kone, Karen Johannisdatter, Ole Torjersen, Knud Zachariasen.
F.f. Jens Klevas pb. Anne: Ole Skilbreds kone, Live Andersdtr., Jacob Kleva, Knud Kleva, Nils Houerøe.
F.f. Jens Klevens pb. Hedevig: Knud Klevens k., Maren Johannisdatter, Nils Olessøn, Ole Torjerssøn, Samuel Evenssøn.
F.f. Jens Zachariæsøn Klevens pb. Ingebor: Ole Skilbreds k., Berthe Andersdtr., Ole Skilbred, Knud Kleven, Amund Olessøn.
F.f. Jens Zachariæsøns pb. Ingebor fra Kleven: Nils Hougerøes k., Ingebor Jacobsdtr., Nils Hougerøe, Ole Skilbred, Zacharias Jacobssøn.
F.f. Jens Zachariæsøns pb. Pernelle fra Kleven: Knud Klevens k., Margit Andersdtr., Knud Kleven, Nils Hougerøe, Zacharias Jacobssøn.
F.f. Jens Zachariæssøns db. Peder f. Kleven gaard: Ole Berrebergs k., Gunnil Jacobsdatter, Knud Kleven, Torjer Evenssøn, Zacharias Jacobssøn.

F.f. Jens Zachariæsøns db. Anders f. Kleven gaard: Maren Olesdtr., Inger Jensdtr., Zacharias Jacobssøn, Zacharias Jenssøn, Zacharias Anderssøn.

Jens ble født på gården Kosi i Seljord før faren kjøpte hele Kleven og flyttet hit.

Gården ble i 1821 delt mellom brødrene Zacharias med 4 huder 4/5 skinn, og Anders med 3 huder 4/5 skinn.
Jens Zachariassen var etterkommer etter den kjente presten Zacharias Schanke i Seljord.

2 brukere for kortere tid.

G.br., selveier
Anders Jensen Kleven
herfra dpt. 15/11-1801, s.a. Jens Zachariasen Kleven.
g. i Siljan 21/10-1821 m. Maria Jacobsdatter fra N. Søntvedt i Siljan f. 1800, d.a. Jacob Knudsen Søntvedt.
Forlovere: "Ole Søntvet og Ingvold Høyset."
1. Hedevig f. 26/7-1822 d. 13/8-1822 på Kleven.
2. Jacob f. 3/8-1824 d. 11/12-1829. Døde av meslinger.
3. Hedevig Andersdatter f. 15/4-1826 på Kleven g. i Larvik 27/3-1857 Iver Hansen Bjerke fra Hedrum f. ca. 1830, s.a. Hans Iversen Bjerke.
4. Pernille Andersdatter f. 28/5-1829.
5. Jens Andersen f. 11/9-1832 g.m. Christiane Marie Olavia Sølsberg fra Kragerø f. 1836. Bodde i 1875 i Nygata 9 i Kristiania. Hadde sin egen buntmakerforretning der.
6. Ingeborg Maria Andersdatter  f. 29/9-1835.
Br. av 3 huder 4/5 skinn fra 1821.

Fosterdatter i familien i 1835: Gunhild Johnsdatter(14).

Anders Kleven og hans kone, samt barna Jens(10) og Ingeborg Maria(7), flyttet til Larvik i mai 1842. Se Presteattest av 17/5-1842.

G.br., selveier
Zacharias Jensen Kleven
herfra dpt. 22/4-1781 d. 5/3-1839 på Kleven, s.a. Jens Zachariasen Kleven.
g1g 5/9-1811 m. Marthe Olsdatter f. ca. 1783 d. 17/2-1818. ”Døde af følgende af en Barselseng med Tvillinger.”
g2g i Siljan 10/10-1819 m. Anne Halvorsdatter fra Rustad under Tormodsrød i Siljan f. 1794 d. i Wisconsin, d.a. Halvor Knudsen Rustad og Maren Knudsd.
Forlovere: "Solve (Olsen) og Christen Præstegaarden (i Siljan)."
1. Kirsten f. 11/8-1812 d. 4/4-1831 på Kleven.
2. Jens Zachariassen f. 13/12-1814. Overtok gården.
3. Gunhild (tvilling) f. 29/1-1818 d. 27/2-1818.
4. Hedevig (tvilling) f. 29/1-1818 d. 5/3-1818.
Barn i 2. ekteskap:
5. Marthe Marie Zachariasdatter f. 29/11-1820. Emigrerte til N. Amerika våren 1849. Se Presteattest 30/4-1849. Gift i Wisconsin m. Ole Halvorsen (William Wilson).
6. Halvor Zachariassen f. 9/8-1822. Emigrerte til N. Amerika i januar 1845.
7. Helvig f. 23/4-1825 d. 23/4-1825. Dette barnet levde bare i 2 timer.
8. Isak Zachariassen f. 18/8-1826 g. 26/4-1848 m. Inger Karine Eriksdatter fra N. Steinsåsen.
  
Barn 1. Anne Karine Isaksdatter f. 17/5-1848.
    Barn 2. Ingeborg Maria Isaksdatter f. 24/8-1850.
    Barn 3. Zacharias Isaksen f. 8/11-1852.
    Barn 4. Maren Kirstine Isaksdatter f. 7/12-1854.
    Alle barna er født på Kleven. Familien emigrerte til N. Amerika i mai 1855 med 4 barn og Isaks mor Anne Halvorsdatter. Anne Karines foreldre og søsken hadde utvandret i 1848.
    De bosatte seg alle i Ashippun, Dodge Co., Wisconsin. Se Presteattest av 2/5-1855.
9. Knud Zachariassen f. 16/5-1829. Emigrerte til N. Amerika våren 1849. Se Presteattest 30/4-1849.
10. Hedvig Zachariasdatter f. 22/2-1832.
11. Karen Kirstine Zachariasdatter f. 20/9-1837.
Eier av 4 huder 4/5 skinn fra 1821.

I 1801 var Zacharias som 19-åring i tjeneste hos Lars Barnholdt på Fossum. Ved vielsen mellom Zacharias og
Anne Halvorsdatter i Siljan kirke i 1819, er Zacharias skrevet som husmann.

17/6-1818      MARTHE OLSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 13, side 389b.
Kleven          Arvinger: Enkem. Zacharias Jenssen og barna:
               1. Jens Zachariassen    3 år. Faren verger.
               2. Kirsti Zachariasdtr. 5 ”   --”-- --”---.
Brt: 188 - 2 -  2
Net: 107 - 4 - 22.
Jordegods: Gd.parten Kleven (matr.nr.100) av skyld 4 1/2 skind m.b. hus og tilligg. herl., vurdert for 150 spd.
Zacharias hadde 3 umyndige søstre: Inger, Anne og Helvig.

14/5-1839      ZACHARIAS JENSSEN KLEVEN    Bamble Skifteprot. nr. *)
Kleven        - død 5.mars s.a. -
Arvinger: Enka Anne Halvorsdatter og avdødes barn etter 2 ekteskap:
            A. Av 1.ekteskap med Marthe Olsd. :
               1. Jens Zachariassen 24 1/2 år.
                  Kurator: Halvor Paulssen Doxsrød.
            B. Av 2.ekteskap med Anne Halvorsdtr.:
               2. Halvor Zachariassen               17 år.
               3. Isak Zachariassen                 13 ”
               4. Knut Zachariassen                 10 ”
               5. Marte Marie Zachariasdtr. ca. 18 1/2 ”
               6. Helvig Zachariasdtr.               7 ”
               7. Karen Kirstine Zachariasdtr.  
1 1/2 ”
Formynder for de 6: Farbroren Anders Jenssen Kleven.
Enkas laugverge ble Erik Michelssen Haugerød.
Brt: 386 - 3 - 16
Net: 263 - 3 - 19.
Jordegods: 4 skind og 2 3/4 skinklinger av Kleven, g.nr. 100. - 300 spd.

*) A: BS 18 s.171-196-205. B: BS 21 s.344b. C: BS 23 s.416.
 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

473a

Kleven

Zacharias Jensens Enke

0 huder 4 4/5 skind

1 daler - 0 ort - 10 skilling 

473b Kleven Anders Jensen 0 h. 3 4/5 skind 0 daler - 3 ort - 22 skilling
473c Kleven Giert Ellingsen (Høimyr 2) 0 huder 1 skind 0 daler - 1 ort - 12 skilling


Enka Anne Halvorsdatter emigrerte til N. Amerika med sin sønn Isaks familie i 1855.

G.br., selveier
Jens Zachariassen Kleven
herfra f. 13/12-1814 d. i USA.
g. 1/9-1842 m. Karen Kirstine Aslaksdatter fra Høgli nedre under Grini f. 3/12-1817 d. i USA, d.a. Aslak Svendsen Høgelie.
Forlovere: "Thormod Johnsen Kikud og Peder Isaksen under Semb."
1. Marte Kirstine Jensdatter f. 18/12-1842. Emigrerte til N. Amerika i april 1869.
2. Zacharias Jensen f. 2/12-1844 d. 26/4-1877. Ugift skomaker og bodde her i 1865.
3. Anne Jensdatter f. 13/3-1847. Emigrerte til N. Amerika i april 1869.
4. Aslak Jensen f. 22/5-1849. Konf. i Gjerpen 1864. Emigrerte til N. Amerika i april 1869.
5. Olava Jensdatter f. 26/7-1851 g. i Siljan 11/1-1874 m. bødker Ole Andersen f. 5/2-1851, s.a. Anders Olsen (svenske?).
6. Marie Jensdatter f. 31/1-1854.
7. Svend f. 20/6-1856 d. 30/4-1858. ”Jens Zachariassen søn Svend, Kleven i Putten, Syg fra fødselen.”
8. Sophie Jensdatter f. 19/11-1858.
9. Isak Jensen f. 29/5-1861.
10. Hanna Jensdatter f. 7/9-1862. Emigrerte til N. Amerika med foreldrene i juli 1881.
Br. 1841.

Jens ble selveier av hele gården da hans farbror, Anders Jensen Kleven, i 1843 solgte sin part og flyttet til Larvik.

Tjenestepike i 1845: Marte Olsdatter (13). Flere av barna utvandret til N. Amerika i ung alder.
I juli 1881 reiste foreldrene etter med datteren Hanna. Familien bosatte seg i Wisconsin.
Se Presteattest av 18/7-1881.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

473a

Kleven

Jens Zachariassen

0 - 3 - 6

473b ditto Daniel Halvorsen 0 - 4 - 7
473d ditto Gunder Eriksen 0 - 2 - 3


G.br., selveier

Daniel Halvorsen Kleven
fra Lyngåsen(1) f. 24/12-1834 d. 1923, s.a. Halvor Nilsen Lyngaas.
g. 29/12-1868 m. sin kusine Anne Kristiansdatter fra Kleven(6) f. 16/4-1849 d. 1919, d.a. Christian Nilsen Kleven.
1. Halvor f. 16/8-1872 på Kleven. ”
Døde før Hjemmedaaben blev bekræftet i Kirken.”
2. Halvor Kristian f. 26/9-1873.
3. Anna Danielsdatter Kleven f. 20/1-1875 g.m. Even Olsen. Se Familie 3 - Gjerpen lille 1900.
4. Halvor Danielsen Kleven f. 1/5-1878. Emigrerte til USA. Ugift.
5. Ingeborg Kleven f. 2/12-1881 g.m. Hans Edvard Martinsen. Se Løberg(27) "Rønningen".
6. Kristian Danielsen f. 16/7-1885. Overtok gården.
7. Peder Danielsen Kleven f. 3/6-1889. Emigrerte til N. Amerika i april 1911 som ungkar. Til Wisconsin.
Br. 1875.
 

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

141

1

473a

Kleven

Kleven

Daniel Halvorsen

0 - 2 - 12

1 mark 48 øre

141 2 473b ditto ditto ditto 0 - 3 - 22 2 mark 21 øre
141 3 473d ditto ditto Gunder Eriksen 0 - 2 - 14 1 mark 10 øre
141 4 473e ditto Hogstet Nils Jonsen Kausanrød 0 - 0 - 8 0 mark 19 øre


Kårfolk som bodde her i 1891: Halvor Nilsen f. 1804 og Ingeborg Danielsdatter, hans hustru
(søskenbarn), f. 1807.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

141

1

Kleven

Kleven

Daniel Halvorsen

1 mark 48 øre

141 2 ditto ditto ditto 2 mark 21 øre
141 3 ditto ditto Kristian Gundersen 1 mark 10 øre
141 4 ditto Hogstet John Nilsen 0 mark 19 øre


Se folketellingen 1910.

G.br., skogsarb., selveier
Kristian Danielsen Kleven
herfra f. 16/7-1885 d. 1971.
g.m. Kirsten Marie Kise fra Kleven(5) f. 24/3-1883 d. 1979, d.a. Kristian Rasmussen Kise på Kleven.
1. Rakel Kleven f. 14/4-1912 g.m. Sverre Skilbred. Se Skilbred(1).
2. Hjørdis Kleven f. 14/4-1912 g.m. Arne Reiersdalen. Se Ås(26) ”Nordås” under Ås.
3. Agnes Kleven f. 1/8-1914 g.m. Thorleif Gravli. Se Gravli(1).
Br. 1906.

I 1952 bygde Kristian D. Kleven hus på utskilt tomt ved gården Gravli og flyttet dit.

Kristian Kleven beskrev gårdens grenser i ca. 1950 slik:
”Mot vest: Kleven, mot nord: Kleven og Haugerød, mot øst: Haugerød og Høgli, mot syd: Kausanrød og Høymyr.”

G.br., selveier
Leif Nygård
f. 13/8-1926 i Sandar, Vestfold d. 18/11-2005, s.a. gbr. Samuel Samuelsen Nygaard.
g. 29/3-1952 m. Julie Kleven fra Kleven(5) f. 1928, d.a. Hans K. Kleven.
1. Torhild Marie Nygård f. 1954. Bosatt på Gulset.
2. Eva-Hilde Nygård f. 1959. Bosatt på Tollnes.
3. Dag Vidar Nygård f. 1962. Bosatt i Skien.
Br. 1951.

Denne familien flyttet i ca. 1961 til Heddalsv. 9 i Skien.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

141

1

Kleven

Leif Nygård

1 mark 48 øre

141 2 ditto ditto 2 mark 07 øre

G.br., selveier
John Oddmar J. Kleven
fra Kleven(7) f. 13/5-1924 d. 6/1-1979, s.a. John K. Kleven.
g. 12/12-1953 m. Magnhild Høgli fra Høgli nedre under Grini f. 6/7-1929, d.a. Otto A. Høgli.
Forlovere: "Aslak Høgeli og Gerd Lund."
1. Solveig Kleven f. 1954. Bosatt i Skien.
2. Jon Kleven f. 1958. Se nedenfor.

Br. 1961.

Telemontør, selveier
Jon Kleven herfra f. 1958.

g.m. Wenche R. Mesics f. 1957.
1. Hilde Kleven f. 1988.

2. Jon Inge Kleven f. 1993.
Br. 1982.

Bnr 7 ble utskilt herfra i ca. 1804.
Bnr 2 ble utskilt herfra i 1821.
Bnr 3 ble utskilt herfra i 1855.Kart fra Skog og Landskap 2014.

(C) Gard Strøm.