| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Glenna
Gård nr. 124 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.10.2018


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Glenna A - Glenna 1
Gammelt løpenr. 425. Siden Norges matrikkel 1889: 124/1.

Se også Gamle Glenna.

Landskyld 3 huder.

Adresse i dag: Holmsv. 315, 3721 Skien.

Glenna(A) var en av de få gårdene av Adeler-godset som ikke ble kjøpt opp av Løvenskiold.
Grunnen var trolig at gården ikke hadde noen skog.

G.br., leilending

Søren
NN
Br. 1680.

G.br., leilending
Jan Ingebretsen
fra Erlands Venstøp f. ca. 1662 bg. 7/3-1694. ”Jahan Ingebredsen Glenne 31 ½ aar g.”, s.a. Ingebret Jansen.
g. 9/11-1684 m. Barbara Christophersdatter trolig fra Solum f. ca. 1662 d. før 1704, ifølge skifte etter søster Maren Christophersdatter i Gråten, Solum.
1. Ingeborg Jansdatter dpt. 4/11-1683 g.m. Phillip Svendsen.
2. Margrethe Jansdatter dpt. 20/9-1685 g1g med Michel Eriksen Lerke. Se Familie 1a - Kleiva 1720.
3. Ingebret Jansen dpt. 15/7-1688. Lever i 1704.
4. Karen Jansdatter dpt. 15/10-1693 bg. 7/11-1696. ”Barbara Jan Glennis søn Jahan(!) 3 aar g.”
Br. 1688.

Jahan Ingebredsens Slegfredbarn Ingebor.
Jahan Ingebredsens d. Margrete.
Jahan Glennis s. Ingebret.

F.f. Jahan Glennes datter Karen: Hans Lund, Jens Jynge, Abrahams Kiærs qvinde, Nils Torsen Sneltvet, hans qvinde Maren, Peder Baates pige.

Jan ble av gjerpenpresten oftest skrevet for ”Jahan” på denne tiden. Dette har ofte blitt misstolket som ”Johan”.

G.br., leilending
Thomas Torjersen Glenne
fra Kleven(1) f. ca. 1651 bg. 9/6-1733. ”Thomas Glenne, 82 aar.”, s.a. Torjer Klefwen.
g1g 9/4-1695 m. enke Malene Olsdatter (Magdalene Olsdatter) f. ca. 1640 bg. 31/5-1727. ”Thomas Glennes qde Malene 87 aar.”
g2g 30/8-1727 m. Berthe Nilsdatter f. ca. 1700 bg. 13/1-1771. ”Thomas Glendes enke 70 aar.”
Forlovere: "Nils og Christen Holm."
1. Malene Thomasdatter dpt. 29/3-1728.
Barn i 2. ekteskap:
2. Nils Thomasen dpt. 16/7-1730.
Br. 1695.

F.f. Thomas Glendes Malene: Ole Sem, Christen Holm, Lars Rising, Zacharias Sanbaches qde, Karen Berrebjerg.
F.f. Tomas Glenis Nils: Nils Holm, Jan Venstøb, Even Berreberg, ...
Holms qde, - Karen ......(bortslitt).

Magdalene, eller Malene Olsdatter var tidligere gift med Jacob Hansen Lille-Foss. De  hadde sønnen
Ole Jacobsen (leilending på N. Sem i 1727) og datteren Ellen Jacobsdatter.

I 1762 bodde enka, Berthe Nilsdatter sammen med sin datter Malene Thomasdatter hos Thor Amundsen
på Bratsbergkleiva. Se Familie 45 - Kleiva 1762.

Thomas Glenne, var fadder for Jon Skilbreds barn i 1698. Ole Glennas kvinne var fadder for Thomes Limis Jon i 1734. 

21/7-1727      MAGDALENE OLSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. 3a, side 108a.
Glende         Arvinger: Enkem. Tommes Torgeirsen og Magdalene Olsdtrs.
                   barn med sin første mann Jacob Hansen, Lille fos:
                    1. Ole Jacobssen boende på Semb, myndig,
                    2. Ellen Jacobsdtr., ugift, bor hos stedfaren. Broren Ole Jacobssen, ble hennes verge.
Brt: 46 - 1 - 21
Net:  6 - 1 - 20.

8/9-1733       TOMMES TORGEIRSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 3b, side 91b.
Glende         Arvinger: Enka Berthe Nielsdatter og barna:
                    1. Niels Tommessen,     3 år,
                    2. Magdalena Tommesdtr. 5 ”.
Brt:    38 - 1 - 16
Gjeld: 156 - 0 - 13 (insolvent).
Glende var ”de høye Adelaers arvinger tilhørende”.

Glenna(2) ble skilt ut herfra i 1710.

Landskyld av dette bruket var etter 1710 på 1 ½ hud.

Gerhard Hofgaard eide denne gården fram til 1845 da Halvor Christophersen kjøpte den.

G.br., leilending
Ole Gundersen
fra Nøklegård dpt. 1/5-1707, s.a. Gunder Trulsen.
Br. 1734. Se Sem(8).

Denne familien bodde her fra 1734 til ca. 1745. Se Sem(8).

Ole Glennas kone var fadder for Thomas Limis sønn Jon i 1734. Ole Glenne var f.f. Even Nøglegaards barn i 1734 og 1737.
Ole Glennes qde. Inger var f.f. Aslak Venstøbs barn i 1736 og for Jan Venstøbs barn i 1738.
Ole var f.f. Aslak Vensøbs barn i 1738 og 1742. Han var også fadder for Ole Vammens sønn Halvor i 1743. Ole Vammen bodde i Luksefjell.

G.br., leilending
Nils Larsen Glenna
fra Skavan under Fossum dpt. 10/11-1715 bg. 2/10-1773. ”Nils Glende 58 aar.”, s.a. Lars Nilsen Skavan.
g1g 24/9-1744 m. Guri Hansdatter f. ca. 1720 bg. 10/1-1764. ”Nils Glendes kone 44 aar.”
g2g 25/9-1764 m. Anne Olsdatter fra Dypedal under Oterholt dpt. 13/1-1734 bg. 20/1-1766. ”Nils Glendes kone 32 aar.”, d.a. Ole Fransen.
g3g 17/9-1766 m. enke Else Trondsdatter fra Bjørge i Seljord f. ca. 1727 (1733?) bg. 31/7-1803. "
Christopher Glendes kone Else Tronsdtr., meldt at være 70 aar.", d.a. Trond Gjermundsen og Asjer Sveinsdatter.
1. Ingeborg Nilsdatter dpt. 5/9-1745 g.m. Gunder Sørbye.
-   b
g. 30/3-1747. ”Nils Glendes dødf. dtr.”
2. Karen dpt. 28/4-1748 bg. 10/11-1748. ”Nils Glendes dtr.
Karen 1/2 aar.”
3. Karen Nilsdatter (Kari) dpt. 24/5-1750.
4. Lars dpt. 13/1-1753 bg. 21/1-1753. ”Nils Glendes s. Lars 8 dage.”
-   bg. 18/2-1754. ”Nils Glendes dødf. b.”
5. Lars dpt. 16/2-1755 bg. 29/1-1764. ”Nils Glendes s. Lars 7 aar.”
6. Hans Nilsen dpt. 18/12-1757. Se Familie 77 - Kleiva 1801.
Barn i 2. ekteskap:
7. Lars dpt. 12/5-1765 bg. 8/2-1766. ”Nils Glendes s. Lars 3/4 aar.”
Barn i 3. ekteskap:
8. Guri dpt. 16/8-1767 bg. 6/3-1768. ”Nils Glendes d. Guri 1/2 aar.”
9. Guri Nilsdatter dpt. 9/7-1769. Bodde her med sin mor og stefar i 1801 som 32 år gml. og ugift. Hun giftet seg senere med enkemannen Rasmus Olsen. Se Glenna(2).
Br. 1745.

F.f. Nils Glennes Ingeborg: Helge Sneltved, Jacob Tofte, Gregor Schaven, Christen Fossums qde., Sitsel Skaven.
F.f. Nils Glendes pb. Karen: Gregorii Schavens kone, Marthe Jansdtr, Gunder Baaserøe, Abraham Thomesen, Hans Heljesen.

F.f. Nils Glendes pb.
Karen: Ole Røsagers kone, Marthe Jonsdtr., Helje Sneltvet, Christen Fossum, Jørgen Nilsen.
F.f. Nils Glendes db. Lars: Ole Aases kone, Margrethe Hansdtr., Christen Fossum, Gregorius Schaven, Gunder Baaserøe.
F.f. Nils Glendes db. Lars: Gregorii Schavens kone, Maren Christensdtr., Ole Omuth, Hans Sneltvet, Ole Aas.
F.f. Nils Glendes db.
Hans: Gregorii Schavens kone, Maren Christensdtr., Abraham Løberg, Hans Sneltvet, Christen Fossum.
F.f. Nils Glendes db.
Lars: Rasmus Faarevals kone, Ingebor Nilsdatter, Christen Fossum, Gunder Baaserøe, Lars Gregorisen.
F.f. Nils Glendes pb. Guri: Christen Fossums kone, Ingebor Nilsdtr., Gregorius Schaven, Ole Aas, Rasmus Hansen.

F.f. Nils Glendes pb. Guri: Ole Aases kone, Ingebor Svendsdtr., Gunder Baaserøe, Thor Svendsen, Rasmus Hansen.

4/6-1764       GURI HANSDATTER GLENDE     Bamble Skifteprot. nr. 6b, side 402b.
Glende         Arvinger: Enkem. Niels Larssen Glende og barna:
               1. Hans Nielssen       6 år.
               2. Ingeborg Nielsdtr. 19 ”
               3. Kari Nielsdtr.     14 ”
               Faren verger selv for sine barn.
Brt: 86 - 1 – 1.
Net: 16 - 3 – 0.

9/10-1773      NIELS LARSSEN GLENDE       Bamble Skifteprot. nr. 7, side 162b.
Glende         Arvinger:                            
               Enka Else Tronsdatter og barna:
               1. Hans Nielssen 16 år.
               2. Ingeborg Nielsdtr. g.m. Christen Sørbye.
              
3. Karen Nielsdtr. 23 år.
               4. Guri Nielsdtr.  
4 ”
               For Hans og Guri ble farbror Gregorius Schaven formynder.
               -”- Karen ble Gunder Baaserød formynder.
               Enka tok Ole Nielssen Aas til laugverge.
Brt: 120 - 2 -  4
Net:  44 - 1 - 16.

Enka Else Trondsdatter var første gang gift med enkemann Svend Asbjørnsen fra Seljord. Se S. Lundsåsen.

Enka Else Trondsdatter ble g3g med Christopher Halvorsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Christopher Halvorsen
f. ca. 1725.
g1g 10/11-1774 m. enke Else Trondsdatter fra Bjørge i Seljord f. ca. 1727(1733?) bg. 31/7-1803. ”Christopher Glendes kone Else Tronsdtr., meldt at være 70 aar.”, d.a. Trond Gjermundsen og Asjer Sveinsdatter.
g2g (ikke i Gj.) m. Inger Nilsdatter dpt. ca. 1781.
1. Halvor Christophersen dpt. 24/3-1805. Se nedenfor.
Br. 1774.

F.f. Christopher Halvorssøns db. Halvor f. Glende: Hedevig Halvorsdtr., Inger Jensdtr., Ole Nøklegaard, Peder Olessøn, Ole Rasmussøn.

Christopher Glende var fadder for Mads Halvorsens d. Guri på Habakken i 1785. Mads Halvorsen var hans bror.
Se Mads Halvorsen på Habakken under Foss.

Tjenestegutt her i 1801: Halvor Larsen, 12 år gml.

Else Trondsdatter hadde en sønn Thor Svendsen på Se Skifjell lille. Hun hadde første gang vært gift
med Svend Asbjørnsen på S. Lundsåsen.

Det var ingen barn i Christophers første ekteskap. Hans bror, Mads Halvorsen, bodde først på
Habakken under Foss, siden på S. Brekkejordet.

Else Trondsdatters datter Askier (Asgerd) bodde her med sin mann, Knud Andersen, en tid før
de flyttet til Bradsbergkleiva. Senere bodde de på Leppen under Løberg

20/10-1803     ELSE TRONDSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 12, side 648b.
Glende         Arvinger: Enkem. Christopher Halvorssen (barnløse) og Elses barn etter to ekteskap:
             I. Av 1.ekteskap med Svend Asbiørnsen:
               1. Asgjerd Svendsdtr. g.m. Knut Anderssen u/Løberg.
               2. Gunhild Svendsdtr. g.m. Ole Mogenssen v/Fossum verk.
              (+ sønnen Thor Svendsen på Skifjell lille, som døde i 1789).
            II. Av 2.ekteskap med Niels Larsen Glende.
               3. Guri Nielsdtr. 23 år. Formynder Niels Gregerssen Semb.
Brt: 88 - 0 - 8
Net: 19 - 2 - 4.                 
Gården tilhørte Gimsø kloster.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

425

Glænne

Christopher Halvorsen

1 hud 6 skind

1 daler - 3 ort - 9 skilling

G.br., selveier
Halvor Christophersen Glende
herfra dpt. 24/3-1805 d. 1894 i Palmyra, Wisconsin.
g. 3/11-1830 m. Gunhild Zachariasdatter fra S. Berberg dpt. 6/3-1808
d. 29/9-1890, d.a. Zacharias Olsen Berreberg.
1. Inger f. 21/8-1831 d. 6/6-1839 på Glenna.
-   f. 4/5-1833. ”Halvor Christophersen Glende og Gunhild Zakariasd.s dødfødte Drengebarn.”
2. Zacharias Halvorsen f. 22/10-1835.
3. Maren Halvorsdatter f. 27/5-1839.
4. Inger Halvorsdatter f. 9/3-1841.
5. Ingeborg Halvorsdatter f. 22/9-1843.
6. Christian Halvorsen f. 25/2-1846.
7. Karen Kirstine f. 10/11-1848 d. 15/12-1848 på Glenna.
Br. ca. 1840.

Denne familien emigrerte til Amerika den 27/4-1849. Deres tjenestepike Marthe Pedersdatter (28) reiste med dem.
Alle Gunhilds søsken, bortsett fra Maren Zachariasdatter på Høymyr, utvandret også. De fleste i årene 1844-1849.
De bosatte seg i Palmyra twp. i Jefferson co., Wisconsin. De skrev seg der for Oliver og Gertrude Christopher.

G.br., selveier
Gullik Olsen
fra Austad i Siljan dpt. 26/2-1797 d. ca. 1858, s.a. Ole Arvesen og Ingeborg Simensdatter. (Rettet av Leif Hansen, Porsgrunn Bibliotek).
g. i Siljan 18/6-1826 m. Berthe Olsdatter fra Høyset i Siljan dpt. 29/6-1800, d.a. Ole Solvesen Højset og Kirsten Johannesdatter.
Forlovere: "Christen Præstegaarden og Anders Kjølnæs."
1. Ingeborg Gulliksdatter f. i mars 1827 i Siljan prestegård.
2. Kirsti Gulliksdatter f. 1/2-1829 i Siljan.
3. Anne Helvig f. 23/11-1830 i Siljan.
4. Maren f. 14/10-1832 i Siljan.
5. Ole Gulliksen f. 4/9-1834. Overtok gården.
6. Johannes Gulliksen f. 22/12-1836 i Siljan.
7. Maren Gulliksdatter f. 28/2-1840 i Siljan. Emigrerte til Amerika sammen med sin bror Arve den 11/4-1862.
8. Arve Gulliksen f. 18/8-1842 i Siljan. Se nedenfor.
9. Anne Helvig Gulliksdatter f. 22/3-1845 i Siljan.
Br. 1849.

Denne familien forpaktet tidligere Siljan Prestegård, hvor alle barna er født.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Gullik Olsen
og hustru, hvorved dette brug er udlagt sønnen Ole Gulliksen, dat. 19., tinglyst 25. mai 1858."

G.br., selveier

Ole Gulliksen Glenna
herfra f. 4/9-1834 d. 16/9-1858 på Glenna.
Br. 1858.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skifte efter Ole Gulliksen, hvorved dette brug er udlagt broderen Arve Gulliksen, dat. 3., tinglyst 16. mai 1859."

G.br., selveier
Arve Gulliksen
(Gullikson) herfra f. 18/8-1842 i Siljan d. 2/2-1915 i New Hope, Portage co., Wisconsin.
g. i New Hope m. Johanne Margrethe Pedersdatter fra Foss(4) f. 8/5-1840 på Jønnevald d. 18/3-1925 i New Hope.
1. Mary Gullikson f. okt. 1866 i New Hope g.m. Arne N. Berg.
2. Gilbert A. Gullikson f. 1869 i New Hope d. 18/6-1948 i Stevens Point g.m. Regina Tomine Thompson.
3. Olaf Gullikson f. 28/11-1870 i New Hope d. 8/1-1908 i Iola, Waupaca co., Wisconsin g.m. Jeannette Amelia Svenson.
4. Peder A. Gullikson f. 21/10-1872 i Stevens Point, Wisconsin d. i mars 1953 i Rosholt, Wisconsin g.m. Emma Hotvedt.
5. Carl Martin Gullikson f. mai 1875 i Stevens Point g.m. Agnes Olena Hoverson.
6. Amanda J. Gullikson f. 1879 i Stevens Point d. etter 1940 g.m. Oscar A. Solverud.
7. Ida Gullikson f.? i Stevens Point g.m. Roy Soverud.
Br. 1859.

Arve Gulliksen emigrerte til N. Amerika den 11/4-1862, sammen med sin søster Maren Gulliksdatter.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skjøde fra Arve Gulliksen til Ole Peter Anderssen, dat. 10., tinglyst 28. april 1862."

G.br., skomaker, selveier
Ole Peter Anderssen
fra N. Limi f. 7/7-1820 d. 11/7-1868 på Glenna, s.a. Anders Nilsen Limi.
g. 13/3-1857 m. Anne Helvig Christophersdatter fra Hoppestad øvre(B) f. 2/10-1828 d. 22/12-1873 på Glenna, d.a. Christopher Larsen Hoppestad.
Forlovere: Halvor Hansen Tufte og Harald Andersen Limi.
1. Karen Marie Olsdatter f. 27/12-1857 g.m. Ingebret Jansen. Se nedenfor.
2. Inger Andrea Olsdatter f. 14/2-1866.
Br. 1862.

F.f. G.br. Ole Peter Andersen og Anne Helvig Christophersdatter Lunds Karen Marie: Foreldrene, Margrethe Christophersdatter Hopestad, Gunder Andersen og Harald Andersen Limi.
F.f. Ole Peter Andersen og Anne Helvig Christophersdatter Glendes Inger Andrea: Maren Dorthea Thomasd. Tufte, pige Margrethe Christophersd. og Hans Christophers. Hoppestad, Harald Andersen Limi, Christen Olsen Tufte.

Denne familien bodde tidlige på Lund. De fikk ingen barn i Gjerpen mellom 1858-1865.
Ole Peter Andersen døde etter en tids sykdom. 

6/1-1870       OLE PETTER ANDERSSEN GLÆNNA     Bamble Skifteprot. nr. *)
Glenna         - gaardmann -
               Arvinger: Enka Anne Kristoffersdatter og barna:
               1. Karen Marie Olsdtr. Glænna 12 år.
               2. Inger Andrea Olsdtr. Glænna 4 ”
Verge: Harald Anderssen Limi.
Brt:   800 -   0
Gjeld: 818 - 104 (Insolvent).
Jordegods: Gd. Glænde, matr.nr.134, l.nr.425 av skyld 1 daler 3 ort 9 sk., takst 750 spd.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skifte efter Ole Peter Anderssen, hvorved dette brug er udlagt stervboenken Anne Kristoffersdatter, dat. 7., tingl. 24. januar 1870.

Enka Anne Helvig Christophersdatter ble g2g med enkemann Ole Nilsen. Se nedenfor.

G.br., selveier
Ole Nilsen Glenna
fra Skilbred(4) f. 5/10-1824 d. 28/10-1894 på Glenna, s.a. Nils Sigurdsen Skilbred.
g1g 15/9-1853 m. Maren Hansdatter fra Stubberød f. 19/7-1828 d. ca. 1868-hvor?, d.a. Hans Andersen Stubberød.
g2g 18/2-1870 m. enke Anne Helvig Christophersdatter fra Hoppestad øvre(B) f. 2/10-1828 d. 22/12-1873 på Glenna, d.a. Christopher Larsen Hoppestad.
Forlovere: "Gregorius Nilsen og Peder Steinuldsen Skilbred."
1. Ole Olsen Glenna f. 9/11-1871 d. 31/8-1885 på Glenna.
Br. 1870.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

425

Glænde

Ole P. Andersens enke

0 daler - 4  ort - 21 skilling

Ole Nilsen bodde i sitt første ekteskap på Sagplassen under Skifjell.
Ole Glenna hadde føderåd her til han døde i 1894.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

124

1

425

Glenne

Glenne

Ole Peter Andersens enke(!)

1 - 3 - 9

2 mark 52 øre


Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Ole Nilsen Glenne g.m. Anne Kristoffersdatter, til Ingebret Jansen Grini for 1768 kroner, dat. 6., tingl. 22. juni 1889."

G.br., selveier
Ingebret Jansen Glenna
fra Grini(9) f. 5/8-1854 d. 29/5-1900 på N. Grini, s.a. Jan Solvesen Grini.
g. 2/11-1888 m. Karen Marie Olsdatter herfra f. 27/12-1857 d. 18/3-1933, d.a. Ole Peter Andersen.
Forlovere: "Johan Jansen Grini, Nils J. Grini."
1. Anne Hedvig Glenna f. 20/8-1889 d. 18/7-1922 g. 3/12-1921 m. Hans Johan Hansen Egtvedt f. 9/7-1885 d. 15/3-1974. Bodde i Skien.
2. Johan Ingebretsen Glenna f. 2/6-1891. Overtok gården.
3. Olga Glenna f. 1/6-1892 d. 24/12-1960 g. 15/10-1915 m. Karl August Larsen f. 5/12-1891 d. 4/4-1921. Gravlagt på Borgestad.
4. Karl I. Glenna f. 3/1-1894 d. 22/1-1982 g. 24/9-1916 m. Helga Langerød fra Berberg(6) ”Langerød” f. 17/1-1896 d. 28/9-1967.
5. Otto Glenna f. 1/1-1896 d. 16/3-1916.
6. Sofie Glenna f. 17/7-1897 g.m. Morten Kristensen f. 19/10-1890.
    Barn 1. Ivar Kristensen Glenna f. 22/1-1931. Ugift.
    Barn 2. Arne Kristensen Glenna f. 20/4-1932 g.m. Else Vaag f. 8/8-1932. Bosatt i Limistien 17.
    Barn 3. Bjørn Kristensen Glenna f. 11/12-1934 g.m. Inger Klara Allum f. 1/4-1941. Bosatt?
7. Ingvald Glenna f. 9/2-1900. Se hustomt.
Br. 1889.

F.f. Ingebret Jansen Glendes Karl: Moderen, Margrethe Aasterød i Skien, Johan Grini, August Høgelid i Skien, Gustav Haugerød i Skien.
F.f. Ingebret Jansen Glendes Otto: Moderen, Sofie Sakariasdatter Hol, Anders Nilsen Glenna, Kristian Hansen Fossum, Faderen.
F.f. Ingebret Jansen Glennes Sofie: Johan Grini, Peder Myra, Jørgen Amundsen Kjær.

Ingebret forpaktet nordre Grini samtidig som han drev denne gården.
Tjenestepike her i 1891: Anne Julie Gulliksdatter ”Gjeterjente”, f. 1879.
Under folketellingen 1900 bodde enka og de fleste barna i forpakterboligen på N. Grini.

Fra Tinglysingsprotokollen: Skjøte fra Skifteforvalteren i Ingebret Jansen Glennas konkursbo til Ingebret Jansens enke (hustru!),
Karen Marie Glenna for kr. 9000, hvorav for løsøre kr. 1300, dat. 16. des. 1911, tinglyst 13. jan. 1912."

Skogsarbeider, forpakter
Hans Jørgen Sørensen
fra Ådalen under Omholt i Sandsvær f. 26/8-1832 på Berknes i Sandsvær d. 11/11-1915 på Åsen, s.a. skomaker Søren Andersen Aadalen fra Bjerknes og Aase Marie Jørgensdatter fra Vitnes i Sandsvær.
g. i Efteløt krk. 28/12-1868 m. Anne Oline Clausdatter f. 20/2-1841 i Løverkroken i Lardal d. 1926 på Rønningen under Mo, d.a. Claus Tommesen.
1. Syvert Martin f. 1869 d. 1872.
2. Karl Anton Hansen f. 19/4-1871 på Ådalen i Sandsvær d. 4/4-1946 g.m. Anna Lunde. Bodde på Omdalen i Sandsvær.
3. Severine Mathilde Hansdatter f. 26/9-1874 g.m. Amund Rønningen. Se Rønningen under Mo.
4. Regine Anette Hansen f. 16/2-1876 på Ådalen i Sandsvær.
5. Olaves Hansen f. 19/3-1878 på Ådalen. Se Furuvald(1).
6. Hans Martin Hansen f. 21/12-1880 på Rønningen i Sandsvær.
7. Berte Marie Hansen f. 31/1-1883 på Veierud i Sandsvær.
Br. rundt 1900.

Familien var oppført som innerster på Rønningen (under Ånnestad?) i 1881. De bodde deretter på Veierud under
Omholt inntil familien flyttet til Gjerpen i 1885.

Se folketellingen 1900.

Kilde: Luksefjellminner.
Hans Jørgen Sørensen med familie kom først til Brennseter under Mo. I 1892 ble han oppsagt på grunn av en sak på kontoret hos Løvenskiold. Han kom dit for å hente sin lønning. Da ble det opplyst at den var hentet. Det var visstnok kasserer Adam Høier som hadde tilvendt seg denne. Men Hans Jørgen ble jo ikke trodd på, og han ble oppsagt og måtte flytte fra Brennseter snarest mulig.
De reiste da til en gård i Melum, og var der en tid, men kom så tilbake til Gjerpen og bodde på Oterholt. Så flyttet de til Grønli, en liten gård opp for Jønnnevald. Derfra flyttet de til Glenna og siden til Åsen hvor de bodde sine siste år. Hans Jørgen døde der i 1915. Anne Oline flyttet så til Oterholt igjen, men litt senere flyttet hun til sin datter på Rønningen under Mo hvor hun døde i 1926.

 
Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

124

1

Glenne

Glenne

Karen Jansen

2 mark 52 øre

124 2 Glenne Glenne m/ Løkken og Kaasa Ingebret N. Skilbred 2 mark 48 øre
124 3 Glenne Glenne m/ Kaasa Ole Abrahamsen 1 mark 32 øre
124 4 Glenne Glenne m/ Løkken M. Nilsen Langerød 0 mark 16 øre

Se folketellingen 1910.

I 1910 hadde enka og barna flyttet tilbake hit. Se ovenfor.

Fra Tinglysingsprotokollen: Skjøte fra Karen Marie Jansen Glenna til Johan Ingebretsen Glenna for kr. 23.000, hvorav for løsøre kr. 8.000,
føderaad for selgersken verdsatt til kr. 2000 og hvorav kr. 10.000 henstaar med pant i eiendommen, dat. 15., tinglyst 17. des. 1924.
Føderaadet er ikke inbefattet i de nevnte kr. 10.000."

G.br., selveier
Johan Ingebretsen Glenna
herfra f. 2/6-1891 d. 30/8-1945.
g.m. Marie Stensrød fra Skyer(4) f. 6/1-1896 d. 27/9-1973, d.a. Lars Olsen Stensrød.
1. Klara Marie Glenna f. 5/3-1927 g.m. Birger Haukeli. Se nedenfor.
Br. 1924.

Klara var enebarn.

Fra Tinglysingsprotokollen: "Skylddelingsforretning avholt 19/11-1927, tingl. 23/11-1927, hvorved til Ingvald Glenna er utskilt bnr 5 "Bjørkelund" av
skyld 0 mark 03 øre."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

124

1

Glenne

Johan Ingebretsen Glenna

2 mark 49 øre

G.br., selveier
Birger Haukeli
fra Lund(5) f. 27/1-1923, s.a. Ole Olsen Haukeli.
g. 2/5-1952 m. Klara Marie Glenna herfra f. 5/3-1927 d. 27/12-1978.
1. Ellen Glenna Haukeli f. 1963 g.m. Bjørn Trolldalen. Ellen overtok gården.
Br. 1963.


Brudebilde av Klara f. Glenna og Birger Haukeli 2. mai 1952.   Privat.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 315 (Gnr 124, bnr 1) er overdradd for kr 260.000 til Ellen Glenna Trolldalen (20.12.1985)."

Selveier
Ellen Glenna Trolldalen
herfra f. 1963.
g.m. Bjørn Trolldalen f. 1963.
Br. 1985.

Jorda er i dag for det meste forpaktet bort. 


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.


Hustomt utskilt i 1927.

124/5 "Bjørkelund".

Adresse i dag: Holmsv. 274, 3721 Skien.

Tømrer, huseier
Ingvald Glenna fra Glenna(1) f. 9/2-1900 d. 1/8-1975, s.a. Ingebret Jansen Glenna.
g.m. Dorthea Marie Kleven fra Kleven(10) f. 4/1-1904 d. 18/5-1985, d.a. Isak Olsen Kleven fra Stendalen i Siljan.
1. Ingebjørg Glenna f. 25/1-1928 g.m. Oddmund Severin Severinsen. Se Luksefjellv. 584 under Jønnevald.
2. Otto Morgan Glenna (Otto Glenna) f. 1933 g.m. Berna Irene Oterholt. Se Luksefjellv. 153 under Grini.
3. Rakel Glenna f. 1934 g.m. Birger Norborg. Se Luksefjellv. 605 under Jønnevald.
Br. 1927.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 274 (Gnr 124, bnr 5) er overdradd for kr 370.000 til Turid Glenna Forsbakk og Leif Johan Forsbakk (29.08.1985)."

Huseiere
Leif Johan Forsbakk
fra Bjørn Olavssonsv. 13 under Gjerpen lille f. 1955, s.a. Kaurin E. Forsbakk.
g.m. Turid Glenna fra Luksefjellv. 153 under Grini f. 1956, d.a. Otto Glenna.
1. Mona Forsbakk f. ca. 1980.
2. Marte Forsbakk f. 1985. Bosatt i Bjørn Olavssonsv. 13, 3715 Skien.
Br. 1985.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.                                             Holmsveien

(C) Gard Strøm.