ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Lundsåsen
Gård nr. 120 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 07.10.2020


Lundsåsen 1 - Lundsåsen søndre
Gammelt løpenummer 411. Siden Norges matrikkel 1889: 120/1.

Adresse 2020: Lundsåsen 4, 3719 Skien.

Tidligere husmannsplass under Lund.

Se også Lundsåsen nordre (husmannsplass).

Arbeider, husmann
Amund Gundersen fra Buer dpt. 12/4-1685 bg. 4/2-1757 i Solum. ”Amund Gundersøn fra Schougen Closter Eyet 72 aar.”, s.a. Gunder (Olsen?) Buer.
g. 9/4-1710 m. Kirsten Trulsdatter fra Skavan(B) under Fossum f. ca. 1682 (1686?) bg. 10/4-1754 i Solum. ”Kirsten Trulsdatter fra Schouen 72 aar.”, d.a. Truls Pedersen Skavan.
1. Nils Amundsen dpt. 11/1-1711 g. i Solum 4/10-1753 m. Berthe Jensdatter Bukta fra Solum. Bodde i V. Porsgrunn. Se Solumslekt.org.
2. Jens Amundsen dpt. 18/9-1712 g. i Solum 24/10-1742 m. Karen Christensdatter. Se Solumslekt.org.
3. Berthe Amundsdatter dpt. 29/9-1715 i Solum g.m. Henrik Evensen Hyni fra N. Hyni(A). Se Follestad under Bratsberg.
4. Lars Amundsen dpt. 29/8-1717 i Solum.
5. Truls Amundsen dpt. 14/1-1720 i Solum g. i Solum 12/6-1755 m. Maren Christensdatter fra N. Bjørntvedt. Bodde på Skauen under N. Bjørntvedt i Solum.
6. Ole dpt. 27/9-1722 i Solum bg. 10/3-1723 i Solum.
7. Maren dpt. 23/1-1724 i Solum bg. 13/4-1724 i Solum.
8. Sara dpt. 1/9-1725 i Solum bg. 27/5-1733 på Klosterskogen i Solum.
9. Peder Amundsen dpt. 17/10-1728 i Solum.
Br. ca. 1710 - ca. 1713.

F.f. Annund Gunderssøns søn Nils fra Lund eje: Peder Garver i Scheen, Halvor Lien, Peder Garvers qvinde, Karen Lyngaasen.
F.f. Amund Gunderssøns Søn Jens fra Lunds eje: Elef Jønneval, Simon Lund, Peder Garvers qde i Scheen, Anders Høymyrs qnde.
F.f. Amund Gundersøns barn nafnl. Birthe: Peder Garver, Ole Gunnersøn, Marthe Garvers, Thone Gundersdatter, Karen Torbiønsdatter.
F.f. Anund Skouens barn kaldet Lars: Peder Garver og hans Søn, Maren Biørntved, Giertrud Olsdatter, Karen Trulsdatter.
F.f. Amund Gundersøns barn kaldet Trulls: Peder Garver, Christen Abrahamsøn, Jon Larsøn, Marthe Trullsdatter, Anne Pedersdatter.
F.f. Amund Gundersøns barn kaldet Ole: Hans Anderssøn, Jon Larssøn, Anders Hengemøllen, Anne Kirstine Hansdatter, Karen Trulsdatter.
F.f. Amund Gundersens barn kaldet Maren: Christen Abrahamssøn, Lars Hanssøn, Mogns Lucassøn, Maren Biørntvedt, Ingebor Lucasdatter.
F.f. Amund Gunderssøns barn kaldet Sara: Hendrich Garver, Hans Anderssøn, Margrete Peder Garvers, Karen Trulsdatter.
F.f. Amund Gunderssøns barn kaldet Peder: Hendrich Garver, Isach Olssøn, Gunner Olssøn, Karen Eichornrød, Anne Tostensdatter.

Denne familien flyttet til Solum i ca. 1714. Bodde på Klosterskogen (Skogen under Klosteret).

Arbeider, husmann
Erik Erlandsen
f. ca. 1692 bg. 8/6-1763. ”Erik Erlandsen 71 aar.”
g1g 28/7-1725 m. Anne Pedersdatter fra Doksrød(1) dpt. 27/6-1706 bg. 29/12-1736. ”
Erik Skilbreds qde Anne, 31 aar. Døde i barselseng.”, d.a. Peder Nilsen Doxrød.
g2g 3/1-1738 m. Clarichen Andersdatter fra Kureplass under Fossum dpt. 3/10-1706 bg. 7/3-1764. ”Erik Erlandsens enke 61 aar.”, d.a. Anders Hansen Kure.
-   bg. 27/4-1726. ”Erik Erlandssøns dødfødde Pigebarn fra Hytten.”
1. Rasmus Eriksen dpt. 29/6-1727.
2. Anne dpt. 1/1-1730 bg. 3/4-1730. ”Erik Erl.søns Anne 13 uger.”
3. Dorthe dpt. 20/5-1731 bg. 11/11-1736. ”
Erik Skilbreds Dorte  6 aar.”
4. Peder Eriksen dpt. 24/1-1734.
5. Anne dpt. 23/12-1736 bg. 4/6-1741. ”Erik Erlandssøns Anne, 4 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
6. Christen Eriksen f. ca. 1738. Se Løberg(11) ”Leppen”.
7. Anders Eriksen f. juni 1739. Se Gravli(3) "Putten".
8. Kirsten dpt. 23/12-1742 bg. 20/10-1748. ”Erik Erlandsens dtr. Kirsten 4 1/4 aar.”
9. Erland Eriksen dpt. 23/5-1747. Se Familie 3 - Falkum 1782.
10. Hans Eriksen dpt. 8/2-1750. Se Rød under Kise.
Br. ca. 1747.

F.f. Erik Skilbreds Rasmus: Christopher Grinj, Hans Doxerø, Knud Fieldal, Anders svenskis qde., Anne Bøe.
F.f. Erik Erlandssøns Anne: Henric Doxerø, Ole Nøglegaard, Hans Doxerøs qde., Anne Holm.
F.f.
Erik Scilbrets Dorte: Christen Holm, Henric Doxrø, Rønnou Doxrø, Olau Holm.
F.f. Erik Erlandssøns Per: Nils Holm, Henning Doxrø, Halvor Fieldal, Ole Skilbreds qde. Anne Skilbred.
F.f. Erik Skilbreds Anne: Christian Nilssøn, Haral Berreberg, Ole Fosses qde.
Dorte Berreberg.
F.f. Erik Erlandssøns Anders: Christian Nilssøn, Anders ------søn,  Anderssøn, Anders ---- qde., Marta Vagtenberg.

F.f. Erik Erlandssøns Kirsten: Jan Holm, Hans Torstenssøn, Per Grinitejns qde., Inger Andersdatter.
F.f. Erik Erlandsens db. Erland fra Lunds Ejet: Torcel Omuths kone, Helje Elevsdatter, Torchel Omuth, Peder Grinietejen, Peder Knudsen.

F.f. Erik Erlandsens db.
Hans: Gunder Sems kone, Anne Olsdtr., Peder Grinitejen, Lars Pedersen, Anders Larsen.

Erik var ikke i noen av ekteskapene trolovet i Gjerpen. Familien bodde tidligere på Skilbred.

Etter et søk på navnet Erland i folketellinga 1801 for hele landet, var det stor overvekt av dette navnet i Oppland fylke.
Spesielt i Gausdal, Lom og Lesja. I nærheten av Telemark, var det noen i Buskerud. Både i Sigdal, Eiker og Kongsberg.

Arbeider, husmann

Svend Asbjørnsen
fra Minnesjord i Flatdal, Seljord dpt. 12/7-1697 bg. 25/8-1765. ”Svend Asbiønsen 67 aar.”, s.a. Asbjørn og Saave Aasem (Åsheim).
g1g i Seljord 28/7-1737 m. Guro Svendsdatter fra Seljord f. ca. 1702 bg. 14/2-1745 i Seljord. ”Guro Svendsd., 43 aar.”
Forlovere: ”Halvor Udgaarden og Laurantz Medbøen”.
g2g i Seljord 13/7-1747 m. Gunhild Østensdatter fra Seljord f. ca. 1711 bg. i Seljord 30/7-1747. "Svend Tvingelies fæste qvinde, 36 aar.", d.a. Østen NN.
Forlovere for "Svend Asbiørns. Tvingelie og Gunild Østensd.: Saamund Rollevssøn og Thor Olssøn.”
g3g i Seljord 16/10-1748 m. Else Trondsdatter fra Bjørge i Seljord f. ca. 1727 bg. 31/7-1803. "
Christopher Glendes kone Else Tronsdtr., meldt at være 70 aar.", d.a. Trond Gjermundsen og Asjer Svendsdatter.
Forlovere: "Raamund Aarhuus og Saamund Rollevss."
1. Asbjørn Svendsen dpt. 29/12-1737 i Seljord.
2. Thor Svendsen dpt. 17/2-1740 i Seljord. Se lille Skifjell.
3. Svend Svendsen dpt. 14/2-1745 i Seljord.
Barn i 3. ekteskap:
4. Guro Svendsdatter dpt. 3/8-1749 i Seljord.
5. Asjer Svendsdatter f. ca. 1752 (ikke i Seljord) g.m. Knud Andersen. Se Løberg(11) ”Leppen”.
6. Gunhild Svendsdatter dpt. 26/12-1759 i Gjerpen g.m. Ole Monsen. Se Familie 62 - Fossum 1801.
Br. 1757.

F.f. Svend Tvingelies Asbiørn: Halvor Loftsgaarden, Tollev Meaas, min Hustru, Barbro Udgaarden og Signe Aarhuus.
F.f. Svend Tvingelies barn Thoer: Ole Loftsgaard, Erich Tvedten, Guro Medaas, Guro Loftsgaard og Inger Tvedten.
F.f. Svend Tvingelies Svend: Raamund Aarhuus, Greger Tovs., Guro Loftsgaard., Guro Andersd. Inger Tvedten.
F.f. Svend Tvingelies barn Guro: Ole Knudsen, Svend Throndsen, Peder Thorsen, Ragnild Christensd., Mari Thorsd.
F.f. Svend Asbiønsens pb. Gunnil: Nils Pedersens kone, Anne Hansdtr., Jens Gundersen, Jon Nilsen, Halvor Hansen.

Denne familien må ha bodd et annet sted mellom 1750 og 1759. De kom til Gjerpen i ca. 1757.
”Sven Asbiønsens kone” er i nov. 1757 fadder for Elling Jensens barn på Fjelldal-eiet.

Enka Else Trondsdatter ble g2g i 1766 med enkemann Nils Larsen. Se Glenna(1).

Kilde: Seljord kirkebok.
Hustru nr. 3, Else Trondsdatter, var født på Bjørge i Seljord i ca. 1727. Faren het Trond Gjermundsen f. ca. 1670 og mora Asjer Svendsdatter f. ca. 1690. (Kilde: Manntall for Seljord 1730). Trond og Asjer hadde da følgende barn:
1. Margit Trondsdatter f. ca. 1714.
2. Aslaug Trondsdatter f. ca. 1716.
3. Helge Trondsdatter f. 1718.
4. Halvor Trondsen f. ca. 1721.
5. Svend Trondsen f. ca. 1723.
6. Else Trondsdatter f. ca. 1727 (se ovenfor). Seljord KB 25/3-1728: "
Introducered: Thron Biørges qw."
7. Tollaug Tronsdatter f. ca. 1728.
8. Ingebjørg Trondsdatter g. 1753 m. Arne Thoresen. Bodde på Tvindeli i Seljord.

Arbeider, leilending
Jens Thomasen
fra S. Limi(A) dpt. 2/9-1731 d. 19/2-1816 som innerst på Mustvedt, s.a. Thomas Torjersen Limi.
g1g 27/6-1754 m. Kirsten Gundersdatter fra S. Sneltvedt(A) dpt. 27/5-1731 bg. 20/3-1788. ”Jens Thomesens kone 55 aar.”, d.a. Gunder Jensen.
g2g 29/7-1790 m. Margit Tollefsdatter f. ca. 1748 d. 16/5-1835 på Bratsbergkleiva.
1. Thomas Jensen dpt. 29/9-1754. Se Løberg(11) "Leppen".
2. Karen Jensdatter dpt. 31/10-1756 g1g Svend Aslaksen. Se Høgli nedre under Grini.
3. Rasmus bg. 19/1-1760. ”Jens Thomesens s. Rasmus 9 dage.”
4. Inger Jensdatter dpt. 1/11-1761.
5. Anne Jensdatter dpt. 15/3-1767. Konfirmert i 1782. Bopel Lundsåsen.
6. Nils Jensen dpt. 10/6-1770.
7. Gunder Jensen dpt. 24/3-1776.
Barni 2. ekteskap:
8. Tollef Jensen dpt. 3/10-1790. Se Familie 145 - Kleiva 1845.
Br. 1776.

F.f. Jens Thomesens db. Thomas fra Luxefjeld: Guttorm Fieldets kone, Gulbrand Jislesens kone, Gunder Sneltvet, Guttorm Fieldet, Nils Olsen.
F.f. Jens Thomesens pb. Karen fra Luxefjeld: Johannis Sneltvets kone, Christence Gundersdtr., Vebiøn Fielle, Jens Gundersen, Johannes Andersen.
F.f. Jens Thommesens pb. Inger: Jens Gundersens kone, Marthe Tolfsdatter, Nils Christophersen, Ole Olsen.
F.f. Jens Thommesens pb. Anne: Anne Pedersdtr., Maria Pedersdtr., Jacob Tønnisen, Christen Pedersen.
F.f. Jens Thommesens db. Nils fra Moe Ejet: Aslak Moes kone, Ingeborg Guttormsdatter, Christopher Venstøb, Knud Guttormsen.
F.f. Jens Thommesens db. Gunder fra Lunds Ejet: Engebret Bouerøes kone, Karen Jensdtr., Knud Guttormsen, Thomes Jensen.
F.f. Jens Thomæssøns db. Tollev u/Lund: Thomas Jenssøns k., Anne Jensdtr., Torger Evenssøn, Nils Nirissøn.

Jens var født på S. Limi. Da faren døde, ble moren gift igjen med Guttorm Knudsen på V. Bø i Luksefjell.
Da Jens giftet seg bodde de først i Luksefjell. Deretter på en plass under Mo. De kom til Lundsåsen i 1776
og bodde her til ca. 1800. Som gamle bodde de i 1801 i ei stue under søndre Sneltvedt(D).

Hans andre kone, Margit Tollefsdatter, var 1. gang nevnt i Gjerpen KB den 30/10-1788 som fadder for
Nils Jonsens datter Berthe. Margit er ikke døpt i Gjerpen kirke. Hun giftet seg som pike.

G.br., selveier
Hans Eriksen
herfra dpt. 8/2-1750.
Br. 1785. Se Rød under Kise.

G.br., selveier

Christen Eriksen
herfra f. ca. 1738 d. 20/4-1826. ”Christen Eriksen, husmann under Løberg, 88 aar.”, s.a. Erik Erlandsen.
g1g 5/10-1769 m. Inger Zachariasdatter fra Mustvedt(1) dpt. 16/5-1745 bg. 11/6-1800. ”Christen Lundsaasens kone Inger Zachariædtr, 55 1/2 aar.”, d.a. Zacharias Pedersen.
g2g i Siljan 28/12-1800 m. Maren Kolbjørnsdatter fra Gurholt i Siljan f. ca. 1752 d. 2/8-1835. ”... enke efter Christen Eriksen Leppen under Løberg, 83 aar.”
Forlovere: "Anund Jacobsen Præstegaarden (i Siljan) og Solve Olsen Præstegaarden."
1. Erik Christensen dpt. 4/11-1770. Til S. Berg.
2. Marthe Clarine Christensdatter dpt. 17/11-1771 g.m. Henrik Torjersen. Se nedenfor.
Br. 1789.

F.f. Christen Eriksens db. Erik fra Bugodth: Lars Kiærs kone, Anne Svensdtr., Anders Eriksen, Erland Eriksen.
F.f. Christen Eriksens pb. Marthe Carine fra Bugodth: Lars Kiærs kone, Anne Nilsdtr., Anders Eriksen, Hans Eriksen, Erland Eriksen.

Christen og Inger bodde på Bugodt under Sneltvedt i 1770 og 71. De var på Lundsåsen fra 1789 og
til hun døde i 1800. Christen og Maren bodde på Leppen under Løberg på sine gamle dager.
De kom dit før 1825.

Arbeider, innerst
Herbrand Petersen
"fra Busnes" i Gransherad f. ca. 1712 bg. 1/2-1795. ”Herbrand Peterssøn u/Lund 83 aar.”
g. i Gransherad 19/6-1757 m. Gro Kittilsdatter (Graae Kittilsdatter) "fra Sønstegaarden" i Gransherad, d.a. Kittil Sønstegaarden.
Forlovere: "Torchild Olsen Vænaas og Torchild Kittilsen Sønstegaard."
1. Bjørn Herbrandsen dpt. 16/5-1758 i Gransherad kirke. (Se Hjartdal kirkebok).
2. Mari Herbrandsdatter dpt. 27/1-1760 i Gransherad g.m. Ole Olsen Lysa. Se Sem(15) "Lysa".
3. Peter Herbrandsen dpt. 5/4-1763 i Gransherad d. før 1815 g. i Skien 26/1-1790 m. Ingeborg Olsdatter. Bodde på Bakken i Skien i 1801.
4. Siri Herbrandsdatter f. ca. 1765 g.m. Nils Knudsen. Se Rønningen under Sem.

F.f. Herbrand Petersen Svalestuens søn Biørn: John Nirisen Sønstegaard, Torgius Jacobsen Sætre, Anne Petersd. Sønstegaard, Anne Tovsd. Sønstegaard, Anloug Olsd. ...evig, Graae Kittilsd.
F.f. Herbrand Pettersen Svalestuen og qvd. Gro Kittilsdatters datter Mari: Jon Nirisen Sønstegaard, Christen Høljesen Trenderud, Anne Petersd. Sønstegaard, Aase Kittilsd. Hofden, Mari Gunlichsd. Folsland.
F.f. Herbrans Petersen Svalesten sin Søn Peter: Giermund Hansen Hofde, Knud Kittilsen Busnæs, Halvor Knudsen Sand, Thore Johnsd., Anne Halvorsd. Svalestuen, Graae Kittilsdatter.

Denne familien bodde her i 1782. 3 av barna ble alle konfirmert i Gjerpen fra 1777 – 1780 med adresse Lund.

G.br., soldat, selveier
Henrik Torjersen
fra Køyta under Grini dpt. 21/5-1769 d. 3/5-1846 på Lundsåsen, s.a. Torjer Amundsen.
g1g 17/12-1796 m. Marthe Clarine Christensdatter herfra dpt. 17/11-1771 d. 13/5-1828 på Lundsåsen, d.a. Christen Eriksen.

g2g 29/3-1831 m. Kirsten Halvorsdatter fra Godal i Luksefjell f. 18/12-1803 d. 23/11-1877 på Sem, d.a. Halvor Olsen Godal, fra Akkerhaugen i Sauherad.
1. Gunhild dpt. 29/1-1797 bg. 23/9-1798. ”Henric Torjerssøns pb. Gunnil f. Lundsaasen 1 2/3 aar.”
2. Christen dpt. 21/3-1799 bg. 2/11-1808. ”Henric Torjerssøns db. Christen f. Lundsaasen 9 7/12 aar.”
3. Torjer dpt. 15/2-1801 bg. 15/11-1801. ”Henric Torjerssøns db. Torjer f. Lundsaasen 3/4 aar.”
4. Gunhild dpt. 16/1-1803 bg. 23/10-1803. ”Henric Torjerssøns pb. Gunnil f. Lundsaasen 3/4 aar.”
5. Gunhild Henriksdatter dpt. 28/10-1804 g. 5/5-1844 m. Ole Nilsen fra Ballestad.
6. Torjer Henriksen dpt. 18/5-1807. Bodde på Bratsbergkleiva. Se Familie 15 - Kleiva 1845.
7. Inger Henriksdatter f. 24/2-1811 g.m. Ole Andersen. Se Hegnakåsa under Værstad i Holla (Nome).
8. Christian Henriksen f. 25/3-1815. Hadde Lundsåsen en tid, men solgte etter 2 år. Se Familie 8 - Follestad 1845.
Barn i 2. ekteskap:
9. Halvor d. 7/1-1833 på Lundsåsen.
10. Halvor d. 16/3-1834 på Lundsåsen.
11. Marthe Clarine Henriksdatter f. 10/4-1835. Ugift.
Br. 1803.

F.f. Henric Torjerssøns pb. Gunnil f. Lundsaas: Erik Bergs k., Bergit Jonsdtr., Kittil Gregerssøn, Ole Monssøn, Nils Sigurssøn.
F.f. Henric Torjerssøns db. Christen u/Lund: Peder Haraldssøns k., Zacharias Lies k., Lars Aarhuus, Christen Lund, Erik Berg.
F.f. Henric Torjerssøns db. Torjer f. Lundsaasen: Ole Kreppens k., Berthe Maria Nilsdatter, Christen Erikssøn, Torbjørn Halvorssøn, Gunder Larssøn.
F.f. Henric Torjerssøns pb. Gunnil f. Lundsaasen: Ole Kreppes k., Ingebor Sigursdtr., Erik Christenssøn, Halvor Jonssøn, Berthel Olessøn.
F.f. Henric Torjerssøns pb. Gunnil f. Lundsaasen: Erik Bergs k., Barbara Waldemarsdatter, Erik Berg, Torbjørn og Jens Halvorssøn.
F.f. Henric Torjerssøns db. Torjer f. Lundsaasen: Barbara Waldemarsdtr., Anne Rasmusdtr., Erik Berg, Nils Pederssøn, Mons Olessøn.
F.f. Henric Torjerssøns pb. Inger f. Lundsaasen: Anne Rasmusdtr., Maren Olesdtr., Christen Haraldssøn, Nils Halvorssøn, Lars Jessøn.
F.f. Henric Torjerssøns db. Christian: Birte Olsd., Anne Johnsd., Niels Halvorsen, Torbjørn Halvorsen, Thomas Olsen.

Ikke funnet trolovet i Gjerpen i 1. ekteskap. Henrik var soldat både da han giftet seg i 1796 og i 1801.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

411

Lundsaasen

Henrik Torjersen

0 huder 2 skind

0 daler - 2 ort - 0 skilling

15/11-1828     MARTHE CHRISTENSDATTER   Bamble skifteprot. nr. 16, side 276a.
Lundsaasen     - død 13.5.1828. -                   
               Arvinger:
               Enkem. Henrik Torgerssen og barna:
               1. Torger Henrikssen        20 år.         Faren er
               2. Christian Henrikssen 13 1/2 ”           formynder
               3. Gunhild Henriksdtr.      24 ”           for alle.
               4. Inger Henriksdtr.        17 ”
Brt: 162 - 4 - 22
Net: 136 - 0 -  8.
Jordegods: 2 skind i pl. S.Lundsaasen, taksert for 150 spd.

7/8-1846       HENRIK TORGEIRSSEN      Bamble skifteprot. nr. *)
Lundsåsen      Arvinger:                            
u/Lund         Enka Kirsten Halvorsdatter  Laugverge: Daniel Olssen Kreppa.
                    og avdødes barn i 2 ekteskap:
            A. Av 1.ekteskap med Marthe Christensdtr.:
               1. Torgeir Henrikssen   40 år.
               2. Christian Henrikssen 33 ”
               3. Gunhild Henriksdtr. g.m. Ole Nielssen.
               4. Inger Henriksdtr. g.m. Ole Anderssen, bor i Helgja sokn.
            B. Av 2.ekteskap med Kirsten Halvorsdtr.:
               5. Marthe Klarine Henriksdtr. 11 år.
               Formynder: Peder Zachariassen Lund.
Brt: 167 -  43
Net:  12 - 117.
Jordegods: 2 skind eller 2 ort skyld av gaarden Lund, Lundsåsen kalt, matr.nr.67, nytt nr. 127, l.nr.411. Takst 150 spd.
*) A: BS 20 s.80. B: BS 22 s.233. C: BS 24 s.269b.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skifte efter Marthe Kristensdatter, hvorved dette brug er udlagt stervbomanden Henrik Torgersen, dat. 11. febr., tingl. 4. sept. 1829."
"Skifte efter Henrik Torgersen, hvorved dette bruk m.m. er udlagt stervboenken Kirsten Halvorsdatter og sønnen Kristian Henriksen,
hver for en halvdel, dat. 8. des. 1846, tingl. 11. jan. 1847."

Enka Kirsten Halvorsdatter og hennes datter Marthe Clarine bodde i 1865 i eget hus under N. Sem.

G.br., selveier
Christian Henriksen Lundsaasen
herfra f. 25/3-1815 d. 14/2-1862 i Follestad under Bratsberg.
g. 3/3-1842 m. Ingeborg Larsdatter fra S. Sneltvedt(D) f. 21/8-1816 d. 2/8-1874 på Bratsbergkleiva, d.a. Lars Kittilsen Sneltvedt.
Br. 1847.

Christian var i tjeneste på Hobek hos Jørgen Olsen Hobæk i 1835. I 1842 bodde det nygifte paret på Frogner.
I 1845 leide de husrom hos  Svenke Larsen på Follestad. Se Familie 8 - Follestad 1845.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Kirsten Halvorsdatter til Marie Stensdatter paa bnr 411a, dat. 13. april, tingl. 2. mai 1849."
"Skjøde fra Kristian Henriksen til John Torgersen paa bnr 411b, dat. 21. juli, tingl. 27. august 1849."

"Præsteattest paa at John Torjersen er gift med Mari Stensdatter, tingl. 1. august 1888."

G.br., selveier
John Torjersen
fra Holtan i Solum f. 7/3-1827 d. 16/7-1903 på Lundsåsen. "
Selvmord. Hengte sig da han en dag var alene.", s.a. Torjer Larsen Holtan og Gurine Johannesdatter.
g. 2/1-1851 m. Mari Stenersdatter fra Nordjordet under Årås i Sauherad f. 24/6-1816 d. 7/2-1893 på Lundsåsen, d.a. Stener Giermundsen Aaraas og Mari Halvorsdatter.
1. Maren Gurine Johnsdatter f. 1/9-1851.
2. Johan Andreas Johnsen f. 29/9-1854.
3. Gunhild Kirstine Johnsdatter f. 10/3-1858.
Br. 1849.

Andre her i 1891: Gårdsarbeider og enkemann Johan Halvorsen fra Skien f. ca. 1826.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

411a,b

Lundsaasen

John Torjusen

0 daler - 1 ort - 3 skilling

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

120

1

411a,b

Lundsaasen

Lundsaasen

Jon Torjussen

0 - 2 - 0

0 mark 58 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra John Torjersen til Johan Peter Nilsen for 4.200 kr. med forbehold: Panteret for sælgerens datter Maren Gurine
for kr. 1300.- og for sælgeren kr. 800.-, dat. 22 aug. tingl. 2. sep. 1898."

G.br., skogsarbeider, selveier
Johan Petter Nilsen
fra Larvik f. 28/7-1866, s.a. arbeider Nils Alfsen og Maren Knudsdatter.
g.m. Marie Andersdatter fra Sverige f. 1868.
1. Alma Nilsen Lundsaasen f. 1889 g. i Melum kirke 24/9-1909 m. Abraham Rasmussen Hustvedt.

2. Nils Pettersen (Nils Nilsen) Lundsaasen f. 1891.

Br. 1898.

Denne familien flyttet siden til Melfald i Melum. Hans bror Magnus overtok Lundsåsen.

Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

120

1

Lundsaasen

Lundsaasen

Johan Peter Nilsen

0 mark 58 øre


Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Petter Nilsen til Magnus Nilsen for kr. 5000.-, dat. 18., tingl. 26. mai 1906."

G.br., selveier
Magnus Lundsåsen
(Nils Magnus Nilsen Lundsaasen) f. 8/1-1873 i Larvik d. nov. 1958, s.a. arbeider Nils Alfsen fra Røsholt i Lardal f. 11/2-1833 d. før 1912 og Maren Knudsdatter fra Gonsholt i Siljan f. 21/3-1833.
g. i Gjerpen 28/12-1912 m. Sigrid Herjusdatter fra Flaten i Vinje f. 10/4-1873 i Vinje, d.a. Herjus Olsen Flaten og Anne Eriksdatter.
Forlovere: "Severin Grini, Halvor Grini."
1. Anna Marie Lundsåsen f. 9/8-1913 g.m. Olaf Olsen Grini. Se nedenfor.
Br. 1906.

Se folketellingen 1910.

Da Magnus og Sigrid giftet seg, var det nevnt at han var født i Larvik og konfirmert i Svarstad (Lardal).
Det siste er feil. Han ble konfirmert i Styrvold kirke 2/10-1887. Da boende på Bø i Styrvold sogn, Lardal.

Påskrift av presten i Styrvold senere: "Sendt 8/11-1912 dåbs- og konfirmationsattest og om ikke vielse her, sendt til Skien,
adv. Johan Grini. Vedkommende er paa Lundsaasen i Gjerpen."


Sigrid var tjenestepike på Lyngåsen før hun giftet seg. Hun ble konfirmert i Vinje i 1887.

Anne Gurine Lundsåsen d. mars 1949. Samme gravsted som Magnus. Kone nr. 2? Til dette trenger jeg hjelp!

Fra 1915 ble det utskilt og solgt en del hus- og hyttetomter herfra.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Erklæring om at dette brug er solgt ved tvangsauksjon og antagelsen av budet stadfestet, dat. 14/12-1934, tingl. 21/12-1934."
"Ausjonsskjøte til fru Anna Marie Lundsaasen Grini f. 9/8-1913, for kr. 6500, dat. 6/2-1937, tingl. 8/2-1937."

G.br., selveier
Anne Marie Lundsåsen herfra f. 9/8-1913 d. 1/12-1982, d.a. Magnus Lundsåsen.
g. i Gjerpen 9/11-1935 m. Olaf Olsen Grini fra Lardal f. 26/2-1910 d. 9/1-2002, s.a. snekker Anton Olsen og Karoline Duvholt.
Forlovere: "Olaf Skårdal, Ulefoss og Åsta Heibø, Skien."
1. Kari Synnøve Grini f. 1937 g.m. Kai Fredrik Andreassen Bergan. Overtok gården.
Br. 1937.

Før de giftet seg var Olaf jordarbeider på Grini. Det var da han tok navnet Grini. Kona Anna Marie
kjøpte gården på tvangsauksjon i 1937.


Olaf Olsen Grini i fotballaget Tiger.

Det ble videre skilt ut en rekke tomter herfra og solgt utover på 1940-tallet.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

120

1

Lundsåsen

 Anna Marie Lundsåsen Grini

0 mark 29 øre


Kai Fredrik A. Bergan f. 17/9-1934 d. 20/5-1999.
g. i Gjerpen 15/6-1957  m. Kari Synnøve Grini herfra f. 1937.
1. Sjur Enok Bergan f. 28/5-1958 d. 16/5-2003.
2. Lars Andre Bergan f. 1971.

Br. før 1996.

Fra Grunnboka: "Lundsåsen 4 (Gnr 120, bnr 1) er overdradd fra Karin Synnøve Bergan til Lars Andre Bergan
(10.06.1996) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 120, bnr 55."

Lars Andre Bergan herfra f. 1971.
Br. 1996. Bosatt i Lundsåsen 6.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.
 


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no