ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Lundsåsen
Gård nr. 120 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 20.04.2024


| Hjem | Innhold |
| Gamle Lundsåsen | N. Lundsåsen | S. Lundsåsen |
| Hustomter |


Lundsåsen nordre
Også kalt Åsen.

Opprinnelig husmannsplass under Lund. 

Arbeider, husmann
Anders Jonsen
f. ca. 1703 bg. 22/5-1785. ”Anders Jonsen f. Bradsb.kl. 82 1/2 aar.”
g1g ca. 1736 m. Berthe Ledvorsdatter "fra Ballestad"? f. ca. 1707 bg. 14/11-1760. ”Anders Jonsens kone 53 aar.”
g2g i Gjerpen 9/10-1761 m. Karen Tønnesdatter
fra Tveten i Siljan f. ca. 1741
bg. 11/3-1764.", d.a. Tønnes Tveten og Kirsten Olsdatter.
Ved trolovelsen: ”
Anders Jonsen og Karen Tønnesdtr. fra LundsEjet.”
g3g i Gjerpen 6/10-1764 m. Maren Olsdatter fra S. Eide i Lardal f. ca. 1741 bg. 6/5-1775. ”Anders Jonsens kone 34 aar.”
, d.a. Ole Tollefsen og Berthe Paulsdatter.
g4g i Gjerpen 3/11-1781 m. enke Marthe Olsdatter
f. ca. 1731 bg. 15/11-1801. ”enken Marthe Tejgen f. Bratsberg Klev, anmeldt at være ved 70 aar.”
Ved trolovelsen: ”enkemand Anders Jonsen og enke Marthe Olsdtr. fra LundsAasen.”
1. Simon Andersen dpt. 21/4-1737.
2. Inger Andersdatter dpt. 20/3-1740.
3. Margrethe Andersdatter dpt. 28/10-1742.
4. Marta Andersdatter dpt. 17/3-1743.

5. Christence dpt. 28/1-1748 bg. 10/11-1748. ”Anders Jonsens dtr. Christense 3/4 aar.”

6. Christen dpt. 26/10-1749 bg. 21/3-1751. ”Anders Jonsens s. Christen 1 1/2 aar.”

7. Maria Andersdatter dpt. 26/12-1751 g.m. Thomas Jensen. Se Løberg(11) "Leppen".
Barn i 2. ekteskap:
8. Jon Andersen dpt. 8/2-1761.

9. Simon dpt. 13/6-1762.

10. Berthe dpt. 14/7-1765 bg. 23/11-1766. ”Anders Jonsens d. Berthe 1 aar 6 mnd.”

11. Berthe Christense Andersdatter dpt. 11/10-1767.
12. Ole Andersen dpt. 26/8-1770. Var i Danmark i 1785.
13. Andreas Andersen dpt. 12/1-1774.
Br. ca. 1760.

F.f. Anders Jonssøns Simon: Simon Lund, Lars Sem, Rønnich Kleven, Jan Grinis qde., Maren Gulsæt.
F.f. Anders Jonssøns Inger: Levor Ballestad, Anders Olssøn, Matis Graflis qde., Gurid Olsdatter.
F.f. Anders Jonssøns Margrete: Arent Skræder, Tor Roligheds qde., Ingeborg Pedersdatter.
F.f. Anders Lundejes Marta: Gunder Sem, Levor Graflj, Matiis Graflis enche, Giertrud Graflj.
F.f. Anders Jonsens Christence fra Lunds Ejet: Engebret Sems kone, Anne Olsdtr., Ledvor Christensen, Ole Kittilsen.
F.f. Anders Jonsens Christen fra Lunds Ejet: Torchel Omoths kone, Helje Eliædtr., Ledvor Christensen, Christen Olsen.
F.f. Anders Jonsens Maria fra Lunds Ejet: Ole Kittelrøes kone, Johanna Jansdtr., Christen Lund, Gregorius Lund, Erik Erlandsen.
F.f. Anders Jonsens Jon fra Hytten: Nils Tronsens kone, Malene Eriksdtr., Ole Friderichsen, Nils Abrahamsen.
F.f. Anders Jonsens Simon: Maren Andersdtr., Anne Jonsdtr., Gregorius Lund, Jacob Tønnisen.
F.f. Anders Jonsens Berthe fra Lunds Ejet: Jacob Riisings kone, Anne Jensdtr., Gregorius Lund, Peder Eriksen.
F.f. Anders Jonsens Berthe Christence fra Lunds Ejet: Peder Grinitejens kone, Karen Johannisdtr., Gregorius Lund, Jens Rollefsen, Jon Andersen.
F.f. Anders Jonsens Ole fra Lunds Ejet: Siur Omuths kone, Maria Andersdatter, Jon Pedersen, Jon Andersen, Simen Gregoriisen.
F.f. Anders Jonsens Andreas fra Lunds Ejet. Lars Kiærs kone, Maria Andersdtr., Gregorius Lund, Nils Berreberg, Engebret Bouerøe.

[Kirkebøker skjekket for Anders og Berthes vielse: Gjerpen, Skien, Siljan, Eidanger, Solum, Drangedal, Holla,
Seljord, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Gransherad, Lardal, Rollag i Buskerud. Jeg har også søkt i ”Family-Search”
uten resultat. G.S.]

Anders hadde en bror i Gjerpen: Rønnik Jonsen som giftet seg 9/12-1740 med Anne Olsdatter.
Forloverne var Ole Glenne og Jan Kittelsen.

Anders var på ”Lundejet” allerede da han giftet seg. Levor Kreppas enke bodde her som legdslem
i 1762. Svigermor i 1. ekteskap? Levor Christensen og hustru var ofte faddere for barna i 1. ekteskap.

Karen Tønnesdatter var søster til Margrethe Tønnesdatter (se Åsen under Tufte) og Jacob Tønnesen
(se Fossum 1782).
Karen og Margrethe bodde på Løberg da de ble konfirmert, mens broren Jacob var i tjeneste på Holm.

Anders Jonsen flyttet til Bratsbergkleiva i 1779. Se Familie 49a - Kleiva 1784

9/4-1779              MARI OLSDATTER    Bamble Skifteprot. nr. 9, side 664a.                         
Lundsaasen      Arvinger:                            
u/Nordre Lund  Enkem. Anders Jonssen og barna:
               1. Andreas Anderssen i 8. år.
               2. Ole Anderssen     ” 6. ”
               3. Berthe Christense Andersdtr. i 12. år.
NB! Nok har den avdøde kone etterlatt seg som 4. barn en ”sleegfredssønn” som heter Lars, 16 år.
Han opholder seg på gd. Tveten i Styrvold sogn i Laurdahls pr.gj.
Etter tillatelse var enkem. Anders Jonssen ikke tilstede, men var idag tidlig avreist til Skien under
foregivende av at han mente her var ikke noe å skifte og her er nå omtrent 4 år siden konen døde,
hvilket endelig blev anmeldt av enkem.s. etter tidl. ekteskap herværende datter Marie som er gift.
Anders kom senere tilstede.
Formynder for Lars Haagenssen ble morbror Poul Olssen Rosholt i Styrvoll i Lardal.
Formynder for Andreas, Ole og Berthe ble jorddrotten Gregorius Simonssen Lund.
Brt: 23 - 1 - 10
Net: 14 - 2 - 10.

2/6-1785       ANDERS JONSSEN LUNDSAASEN      Bamble skifteprot. nr. 11, side 80b.
Bratsberg-     Arvinger:                            
kleiva         Enka Marthe Olsdatter og barna:
               1. Ole Anderssen     16 år, oppholder seg i Danmark.
               2. Andreas Anderssen 11 ”
               3. Maria Andersdtr. g.m. Thomas Jenssen.
              
4. Berthe Andersdtr. 19 år.
Enka tok Christen Nielssen til laugverge.
Formynder for barna ble farbroren Simon Jonssen.
Brt:   2 - 3 -  4
Gjeld: 4 - 2 - 12 (insolvent).

 Jon Andersen f. ca. 1732 bg. 11/5-1777. ”Jon Andersen fra Lundsaasen 45 aar.”

Skredder, innerst
Augustinus Olsen
f. ca. 1767 bg. 5/6-1814. ”Augustinus Olsen skredder under Lund. 46 aar.”
g. 27/12-1798 m. Gunhild Petersdatter fra Kastdalen under Sem f. ca. 1768 d. 13/2-1830 i Lundsåsen, d.a. Peter Halvorsen fra Gransherad.
1. Peter dpt. 28/7-1799 bg. 11/8-1799. ”Augustinus Olessøns db. Peter f. Nord. Sem, henimod 3 uger.”

F.f. Augustinus Olessøns Peter f. Nordre Sem: Guri Olesdtr., Hedevig Halvorsdtr., Ole Monssøn, Simon Jonssøn, Jon Peterssøn.

Denne familien bodde i 1801 som inderster (losjerende) i Kastdalen under N. Sem. De kom hit noe senere.

Enka Gunhild Petersdatter ble g2g med Christen Pedersen. Se nedenfor.

Arbeider, husmann
Christen Pedersen
fra Baugerød(1) dpt. 20/5-1792 d. 6/11-1853 i Lundsåsen, s.a. Peder Nilsen Bauerød.
g1g 19/12-1814 m. enke Gunhild Pedersdatter fra Kastdalen under Sem f. 1768 d. 13/2-1830 i Lundsåsen, d.a. Peter Halvorsen fra Gransherad.
Forlovere: "Isak Holm og Sigurd Sigurdsen under Sem."
g2g 21/7-1830 m. Karen Evensdatter fra Kleven(10) dpt. 2/4-1804 d. 15/3-1868 i Lundsåsen, d.a. Even Nilsen.
Forlovere: "Halvor P. Doxrød, Johannes Baurød."
1. Gunder Christensen f. 22/7-1832 i Lundsåsen. Se Langerød(2).
2. Inger Andrea f. 27/12-1833 i Lundsåsen d. 18/12-1838 i Lundsåsen.
3. Karen f. 28/3-1836 i Lundsåsen.
4. Ellen Gurine f. 30/3-1838 i Lundsåsen.
5. Inger Andrea Christensdatter f. 1/11-1840 i Lundsåsen.
Br. 1829.

Gunhild Pedersdatter var enke etter skredder Augustinus Olsen. Christen Pedersen
bodde her før 1830. Inderst her i 1835: enka Else Knudsdatter f. ca. 1767.


Andre på Lundsåsen i følge Gjerpen kirkebøker
:
Jon Andersen f. ca. 1732 bg. 11/5-1777. ”
Jon Andersen fra Lundsaasen 45 aar.”
Marta f. ca. 1700 bg. 24/4-1740. ”
Jens Lundsejs qde Marta, 40 aar.”
Even Gundersen Lundseje f. ca. 1700 bg. 30/10-1768. “
Even Gundersen f. Lunds ejet 67 aar.“
Gro Kittilsdatter f. ca. 1719 bg. 31/3-1799. ”enken Groe Kittilsdtr. Lundsaas, angivet at være henved 80 aar.”
Hun kan ikke sees å ha vært viet i Gjerpen.
Ole Andersen:
Marthe, Ole Andersens barn, d. 21/8-1838, 6 uger, Lundsaasen.
Gunhild Jansdtr., ugift., d. 15/9-1897 Lundsaasen, f. 1858 Lundsaasen.
Anna Stine Svendsen, Enke, d. 20/12-1905 Lundsaasen, f. 1838 Sverige.
Gurine Johannesd., Enke, 19/7-1863, 58, Lundsaasen.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no