ved

Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Sneltvedt
Gård nr. 115 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes rettet til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 24.05.2022


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Sneltvedt søndre D
Landskyld 1760: 2 huder.

Utskilt fra søndre Sneltvedt i 1760.

Bruket fikk senere løpenr. 401.

G.br., leilending

Christen Andersen Sneltvedt
f. ca. 1729 bg. 11/5-1764. ”Christen Sneltvet 35 aar.”
g. 28/12-1753 m. Dorthe Halvorsdatter f. ca. 1730.
1. Pernille Christensdatter dpt. 9/4-1758 g.m. hammersmed Anders Hansen på Fossum. Se Familie 25 - Fossum 1782.
2. Anders dpt. 23/3-1760 bg. 12/5-1760. ”Christen Sneltvets s. Anders 14 dage.”
3. Nils Christensen dpt. 13/1-1762.
Br. 1762.

F.f. Christen Sneltvets pb. Pernille: Hieronomi Jensens kone, Karen Bærulfsdtr., Christopher Venstøb, Nils Langerøe, Ole Nilsen.
F.f. Christen Sneltvets db. Anders: Ole Friderichsens kone, Tora Larsdatter, Christen Larsen, Halvor Sneltvet, Simon Erlandsen.
F.f. Christen Sneltvets Nils: Jens Sneltvets kone, Johanne Johannisdtr., Christopher Venstøb, Halvor Sneltvet, Aslak Larsen.

Hvem er dette? Sterk slektstilknytning til Siljan, Fossum Jernverk og Venstøp.

Tjenestefolk i 1762: Lucas Engebretsen og Cathrine Eriksdatter. Andre som bodde her i 1762 var
hans foreldre Lars Andersen og hans kone, samt deres datter Kirsten Larsdatter.

Christen Andersen er fadder 1. gang for Christopher Venstøps barn sommeren 1749.
Deretter er han fadder i 1750, 51, 53. Også for Nils Langerøds barn.

G.br., leilending
Engebret Johannesen
fra N. Bø(A) dpt. 13/7-1738, s.a. Johannes Jansen.
g. 11/10-1763 m. Inger Olsdatter fra Vanebu i Siljan dpt. 24/6-1748, d.a. Ole Knudsen Vanebo og Kirsten Trondsdatter.
1. Bent Engebretsen dpt. 2/7-1766.
2. Johannes dpt. 24/6-1770 bg. 3/2-1771. ”
Engebret Sneltvets s. Johannes 1/2 aar.”
3. Maren dpt. 30/8-1772 bg. 9/5-1773. ”
Engebreth Sneltvets d. Maren 3/4 aar.”
4. Maren dpt. 29/5-1774 bg. 23/7-1775. ”
Engebret Sneltvets datter Maren 1 aar 5 uger.”
5. Johannes Engebretsen dpt. 21/6-1778.
Br. 1766.

F.f. Engebret Sneltvets db. Bent: Jon Sneltvets kone, Sara Andersdtr., Jens Sneltvet, Christopher Pedersen, Jan Bøe.
F.f. Engebret Sneltvets db. Johannes: Anders Sneltvets kone, Maren Hansdatter, Jan Bøe, Christopher Bøe, Even Larsen.
F.f. Engebret Sneltvets pb. Maren: Jens Sneltvets kone, Gunnil Hansdatter, Jan Bøe, Jens Sneltvet, Nils Andersen.
F.f. Engebret Sneltvets pb. Maren: Christopher Tvetens kone, Jan Bøes kone, Christopher Tveten, Michel Christensen.
F.f. Engebret Sneltvets db. Johannes: Anders Sneltvets kone, Marthe Larsdatter, Jan Bøe, Jens Sneltvet, Christopher Tveten.

Inger Olsdatter var i tjeneste på N. Teigen under Mo i konfirmasjonsalderen. Hun var trolig hos slektninger der.

G.br., leilending

Steen Jacobsen
fra Huggeto store i Gjerstad dpt. 20/8-1752 i Gjerstad d. 1833 i Gjerstad, s.a. Jacob Olsen Høggeto.
g. i Gjerstad 9/7-1775 m. Alis Torjesdatter fra Listøl i Gjerstad dp. 25/12-1754 d. 1828 i Gjerstad, d.a. Torje Jensen og Ragnhild Torjesdatter.
1. Steen Stensen f. 1775.
2. Jacob Stensen f. 1775 g. 1799 m. Anne Haavorsdatter Huggeto. Bodde på Stemtjenndalen og Fjellstølåsen i Gjerstad.
3. Ingeborg Stensdatter f. 1778 d. 1852 g. i Gjerstad 1806 m. Ole Stiansen Hallen (1783-1810). Se Gjerstad s. 104.
4. Torje f. 1778 d. 1778.
5. Torje Stensdatter f. 1782 d. 1850 g. 1807 m. Berthe Olsdatter Sunde. Bodde først på Sunde, siden på Bråten.
6. Tone (Tonje) dpt. 31/7-1785 d. 1790.
7. Ragnhild Stensdatter dpt. 18/5-1788.
8. Jens Stensen dpt. 18/5-1788.
9. Tonje f. 1794 d. 1869 g. 1823 m. Torje Jensen Listøl f. 1789.
Br. 1784.

F.f. Steen Sneltvets pb. Tone: Morten Ballestads kone, Karen Ougensdtr., Knud Guttormsen Sneltvet, Lars Sørbøe, Lars Schejesen.
F.f. Steen Sneltvets tvillingbarn db. Jens,  pb. Ragnild: Abraham Sneltvets kone, Ingebor Mortensdtr., Marthe Larsdtr., Maren Hansdtr., Morten Ballestad,
      Ole Sørbøe, Knud Sneltvet, Nils Tollefsen, Anders Evensen.

Se denne familien i Gjerstad-hefte IX s. 1391. Steen kjøpte visstnok denne Sneltvedt-gården, som etter familietradisjonen, ble kjøpt tilbake på odel. (Dette skiftet skulle jeg likt å se, for de kjente skiftene forteller at Løvenskiold-Fossum eide hele Sneltvedt helt til salget i 1873. Gard Strøm.) De skal deretter ha kjøpt  gården Tørå i Fjære (ved Grimstad) som også ble tatt tilbake på odel. De kom siden til plassen Bråten under store Huggeto i Gjerstad.

G.br., leilending
Lars Kittilsen Sneltvedt
fra nedre Mo i Gjerstad dpt. 11/3-1764 i Gjerstad d. 26/3-1833, s.a. Kittil Toresen Mo og Kiersten Kittilsdatter Ausland. Se Gjerstad-hefte IV, s. 535.
g. i Skien 15/9-1796 m. Agnethe Cathrine Fredriksdatter Storm fra Storg. 212 på Osebakken dpt. 30/7-1769 d. 3/7-1833, d.a. Frederich Christian Storm. Se Familie 18 - Borgestad 1762.

Forlovere:
"Gregers Forbæch, Chr. Winther."
1. Kirstine Larsdatter dpt. 11/6-1797 g.m. Ole Tollefsen. Se Familie 53 - Kleiva 1845.
2. Pernille Catharine Larsdatter dpt. 8/6-1800.
3. Frederik Christian Larsen dpt. 27/5-1804. Se nedenfor.
4. Karen Kirstine dpt. 1/11-1807 bg. 27/8-1809. ”
Lars Kittilssøns pb. Karen Kirstine fra S. Sneltved 1 5/6 aar.”
5. Karen Larsdatter f. 31/12-1811.
6. Ingeborg Larsdatter f. 21/8-1816 g. 3/3-1842 m. Christian Henriksen fra Lundsåsen. Se Follestad 1845.
Br. 1792.

F.f. Laers Kittilssøns pb. Kirstine fra S. Sneltved: Jon Sandes k., Karen Maria Nilsdtr., Kittil Riis, Jens Olessøn, Abraham Gunderssøn.
F.f. Lars Kittilssøns pb. Pernelle Catharine fra S. Sneltved: Ole Løbergs k., Dorthe Ovesdtr., Kittil Riis, Gregers Muustved, Guttorm Knudssøn.
F.f. Lars Kittilssøns db. Frideric Christian f. S. Sneltved: Ole Ejnerssøns k., Marthe Olesdtr., Jon Sande, Jens Olessøn, Kittil Kittilssøn.
F.f. Lars Kittilssøns pb. Karen Kirstine f. Sneltved: Anne Pernelle Jonsdtr., Marthe Olesdatter, Thomas Jenssøn, Kittil Kittilssøn, Jens Olessøn.
F.f. Lars Kittilssøns pb. Karen f. S. Løberg (Skal nok være Sneltv. G.S.): Jens Løbergs k., Ingebor Jonsdtr., Sondre Kittilssøn, Ole Ejnerssøn, Kittil Olessøn.

Lars Sneltvedts kone er 1. gang nevnt (som fadder) i Gjerpen kirkebok i 1796.

Lars er bror til Kittil Kittilsen Riis og Kari Kittilsdatter som var gift med Stor-Ola Huggeto,
som kjøpte N. Løberg (Ole Jensen Løberg). 

25/6-1833      LARS KITTILSSEN SNELTVET     Bamble Skifteprot. nr. *)
Sneltvet       Arvinger:                            
               Enka og barna:
               1. Fredrik Larssen, myndig.
               2? (unevnt)    Verge: Kittil Olssen Løberg.
               3? 
               Nevnt svigersønnen Ole Tollevssen.
               Enkas laugverge: Christen Knutssen Sneltvet.
Brt:    79 - 1 -  8
Gjeld: 227 - 0 - 15 (Insolvent).
*) A: BS 17 s.626. C: BS 23 s.28b.O

G.br., leilending
Frederik Christian Larsen
herfra dpt. 27/5-1804 d. 5/4-1841. ”Fredrik Larsen paa Berg 37 aar g.”
g. 27/7-1826 m.
Marthe Marie Andersdatter fra Bratsberg(18) "Skauen" dpt. 17/7-1803 d. 7/12-1890 på Ø. Borge, d.a. Anders Olsen.
Forlovere: "Ole Evensen Sørbøe, Ole Tollefsen Sneltvedt."
1. Maren Fredriksdatter f. 7/10-1826 g. 21/11-1851 m. Lars Eriksen Røe fra Skien. Bodde i 1865 på Frognerflata u. Bratsberg. I 1875 bodde de i Kongensg. 8 i Skien.
2. Andreas Fredriksen f. 30/11-1829.
3. Anne Larine Fredriksdatter f. 26/1-1837 g.m. snekker Rasmus Ellefsen Haukeraasen. Se Familie 44 - Ø. Borge 1875.
4. Else Fredriksdatter f. 26/1-1837 g.m. skredder Isak Nilsen. Bodde i Ligata 8 under Ø. Borge. Se Familie 26 - Ø. Borge 1875.
Br. i 1835.

Tjenestefolk her i 1835: Halvor Haraldsen, gift (58) og Ingeborg Larsdatter (19). Fredrik døde på Berg i 1841.
I 1845 bodde enka og tvillingene, Anne Larine og Else på "Kjær Plass" som fattiglem.

L.nr. 401a. Iflg. gårdsmatrikkelen av 1838.

Tjenestefolk her  i 1845: Nils Gundersen (27) og Ingeborg Johnsdatter (20).

”Haukeraas Brug” kjøpte skogen som tilhørte denne eiendommen.

Se Sneltvedt(7).


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no