ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 30.08.2022.Østre Borge 1875
Kilde: Folketellingen 31/12-1875 for Gjerpen. Supplert med opplysninger fra kirkebøker, skifter m.m.

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Husbebyggelsen på Osebakken er ikke tatt med her, p.g.a. byutvidelsen som fant sted i 1843 og
innlemmet Osebakken i Porsgrunn kommune.

Det bodde 59 familier under Ø. Borge i 1875.


Familie 1.
Ø. Borge 1875. Borgeskogen.

Bjelkehugger, tomtearbeider, huseier
Ole Rønniksen sr.
fra Slettekolle i Siljan f. 16/4-1822 d. 30/4-1886 på Borgeskogen, s.a. husmann Rønnik Olsen og Karen Halvorsdatter.
g. 30/5-1850 m. Inger Christensdatter fra Ballestad(20) f. 4/6-1825 på Øvrumødegården, d.a. Christen Olsen.
Forlovere: "Rasmus Hansen Sølie og Ole Christensen Sølie."
1. Karl Rønniksen f. 11/6-1851. Se familie 16 - Ø. Borge 1900.
2. Maren Gurine Olsen f. 15/2-1854 g. i Gjerpen 29/11-1878 m. vognmann Johan Johannessen fra Tufte, s.a. Johannes Bjørgulfsen. Bodde i Skien.
    Deres datter Inga Johannessen f. 23/2-1878 g.m. Karl Sneltvedt. Bodde i Håvundveien på Frogner.
3. Hans Christian f. 4/12-1856 d. 1856.

4. Hans Christian Rønniksen f. 4/12-1857 g. i Gjerpen 9/2-1879 m. Ingeborg Kirstine Andersdatter fra Skien f. ca. 1855, d.a. Anders Sigurdsen.
Sjømannskokk i 1875.
5. Inger Marie Olsen f. 31/10-1858 g. 3/10-1887 m. Jacob Johnsen fra Hasledalen i Bø f. ca. 1866, s.a. husmann John Jacobsen.
    Forlovere: "Fredrik Jørgensen Gulset og Johan Johnsen Blekebakken (Bakken i Skien)".
6. Ole Rønniksen jr. f. 26/10-1860. Se Familie 1b - nedenfor.
7. Marie Anne Olsen f. 3/6-1863 g. 28/5-1888 borgerlig m. Karl Johan Simonsen f. 8/10-1861, s.a. Simon Kristoffersen Næss og Karen Marie Johansdatter.
8. Andreas Rønniksen f. 21/3-1866.
9. Martin Rønniksen f. 21/9-1868. Bodde i 1900 på hybel hos sin bror Karl i Borgeskogen.

F.f. Ole Rønniksen u. Ø. Borges Maren Gurine: Ole Christensens kone, Maren Anne W. Austad, pige Ingeborg Christensdatter Søli, Christen Olsen Søli, Ole Christensen u. Søli og faderen selv.
F.f. Ole Rønniksens sønn Hans Christian u. Borge Ø.: Marthe Christiansdt. Ø.Borge, moderen, Ole Christensen Riis, Ole Christensen Åltvedt, Hans Nilsen Løberg.
F.f. Ole Rønniksens sønn Hans Christian u. Borge: Marthe Christiansdt. Ø.Borge, moderen, Ole Christensen Riis, Ole Christensen Åltvedt, Hans Nilsen Løberg.
F.f. Ole Rønniksens datter Inger Marie på Borgeskogen: Kirsten Marie Christensdatter Åltvedt, Ingeborg Christensd. Løberg, faderen, Gunder Gundersen Ballestad, Christian Andersen Skogsrød.
F.f. Ole Rønniksens sønn Ole på Borge-eie: Moderen, Ingeborg Christensdatter Løberg, Christen Olsen Løberg, Ole Christensen og Isak Nilsen Riis.
F.f. Ole Rønniksens datter Marie Anne på Øvrum: Maren Anne Vetlesdatter Riis, Marthe Christensdatter Riis, Christen Olsen Ballestad, Isak Nilsen Riis, faderen.
F.f. Ole Rønniksens sønn Andreas på Myren: Ingeborg Christensdatter Skogsrød, pige Karen Christensdatter og Gunder Gundersen Ballestad, Rasmus Halvorsen Riis, faderen.
F.f. Ole Rønniksens sønn Martin på Søli ”Lien”: Moderen, Karen Christensdatter og Christen Olsen Ballestad, Ole Christensen Riis, Ole Christensen Åltvedt.

Da deres første barn Karl (skrevet Carl i kirkeboka) ble født, bodde familien som ”innerster” på Søli,
trolig hos hennes foreldre. I 1865 og 1866 bodde denne familien på Meensmyra.
De bodde her i 1875 og hadde en gris i husholdningen.


Familie 1b
Ø. Borge 1875. Borgeskogen.

Teglverksarbeider
Ole Rønniksen jr. herfra f. 26/10-1860 d. 24/9-1894. "
Faldt ned fra en Fjeldskrendt."
g. 11/9-1885 m. Inger Johanne Johannesdatter "fra Løberg" f. 22/3-1863 på Sørbø d. 31/1-1895 på Borgeskogen, d.a. pike Ingeborg Østensdatter og enkemann Johannes Hansen Ballestad. Se Ballestad(35).
1. Inga Olsen (Inga Rønniksen?) f. 17/8-1884 i Borgeskogen under Ø. Borge. Døpt i Gjerpen kirke.


Familie 2.
Ø. Borge 1875. Borgeskogen.

Skipsdriver, huseier
Kristian Amundsen
fra Kåsa i Eidanger f. 5/1-1841, s.a. husm. Amund Nilsen og Anne Sørensdatter på Kaasa u. prestegården i Eidanger.
g. i Eidanger kirke 6/9-1867 m. Else Marie Jacobsdatter f. 14/2-1845, d.a. husm. Jacob Hansen og Maren Eriksdatter Rønningen på Studsrød i Eidanger.
1. Anders Nikolai Kristiansen f. 5/1-1868.
2. Anna Maria f. 7/11-1869.
3. Jacob Martinius Kristiansen f. 22/11-1871.
4. Karl Kristiansen f. 12/11-1873. Se Familie xx - Søli 1900.
5. Hans Kristiansen (tvilling) f. 24/12-1875.
6. Anne Marie Kristiansdatter (tvilling) f. 24/12-1875.

Familien hadde i 1875 1 gris i husholdningen. Bodde i 1891 under Søli (trolig i Liane).
Christian festet tomt under Søli(11) og bygde hus der, som sønnen Karl siden overtok.


Familie 3.
Ø. Borge 1875. Borgeskogen.

Her var oppført skibsdriver Ole Olsen med familie. Se Familie 3 - Ø. Borge 1865.


Familie 4.
Ø. Borge 1875. Skauensg. 4.

Her var oppført enke Maren Olsdatter f. 1833 i Gjerpen. "Har brødutsalg, luder klippfisk, huseier."
Og sønnen Ole Olsen f. 1868.

Maren Olsdatter var enke etter Ole Salvesen. Se Familie 2 - Ø. Borge 1865.


Familie 5.
Ø. Borge 1875.

Her var oppført tønnebaandskjærer og huseier Hans Nilsen Løvaasen med familie. Se Familie 7 - Ø. Borge 1865.
Husdyr i 1875: 1 gris.


Familie 6.
Ø. Borge 1875.

Her var oppført skipstømmermann Nils Hansen med familie. Se Familie 3 - Ø. Borge 1891.


Familie 7.
Ø. Borge 1875. 76/43 "Solbakken". Liane 12.

Huset ble oppført ca. 1872.

Arbeider ved skipsverft, huseier
Anders Asbjørnsen
fra Klepp(9) "Eliasklepp" f. 16/6-1825 d. 29/6-1889, s.a. Asbjørn Eliasen og Ingeborg Mathiasdatter på Klepp.
g. i Skien 9/7-1865 m. Karen Kirstine Jacobsdatter fra Porsgrunn f. 12/8-1831 d. etter 1910, d.a. Jacob Ingebretsen og Ingeborg Lorentzdtr. i Kullhusb. 13.
Forlovere: "Ludvig Ludvigsen og Olaus Olsen Myra."
1. Ida Andersdatter f. 1866 i Skien. Bodde i Liane 10. Ugift.
2. Karl Johan Andersen f. 1/1-1869 i Skien. Lettmatros i 1891. Se Familie 5 - Ø. Borge 1900.
3. Ingebret Andersen f. 7/4-1872 på Borgeskogen. Gårdsgutt i 1891. Se Familie 47 - V. Borge 1910.
4. Alfred Andersen f. 30/6-1875. Var maler. Se Familie 58 - Ø. Borge 1910.

De to første barna er født i Skien. Familien flyttet hit før 7/4-1872. I 1891 var det
enka som styrte huset. En del av huset var i 1891 leid ut til enke Nella Eriksdatter
f. 1839 i Gj.

Det var nesten ikke et hus i Liane som ikke hadde et dyr og litt jord til å dyrke litt korn og
poteter på. Folketellingen 1875 forteller oss at her hadde de en gris. De satte 2 tønner
poteter, sådde 1/16 tønne hvete og 1/8 tønne havre.


Familie 8.
Ø. Borge 1875. 76/11 og 17.

Dette var et litet gårdsbruk (Løkke 4).

Vognmann, selveier
Nils Andersen
fra Svinholt under Høgset f. 21/3-1826 d. 18/12-1888 på Ø. Borge, s.a. Anders Mathisen Svinholt.
g. 24/8-1848 m. Anne Karine Nilsdatter fra Bekkevold(B) f. 17/9-1822, d.a. Nils Tollefsen.
1. Andreas Nilsen f. 23/6-1848 under Augestad. Uteseilende matros i 1875. Se Øvrum(7) "Myren".
2. Nikolai f. 20/11-1850.
3. Nikoline Marie f. 14/12-1856 d. 25/9-1857. Døde av ”Kighoste.”
4. Nikolai Nilsen f. 18/7-1859 d. 5/3-1862 på Borgeskogen.
5. Karen Guline Nilsdatter f. 9/3-1863.
6. Martin Nilsen f. 16/3-1864.
7. Anne Gurine Nilsdatter f. 14/12-1865.

Nils Andersen var tidligere gårdbruker på Øvrum(7) "Myren". Siden ble han bjelkehugger og flyttet til Ø. Borge.
Gårdens besetning i 1875: 1 hest, 2 kuer, 2 sauer og 1 gris.


Familie 9.
Ø. Borge 1875.
76/65 ”Skogli”. Liane 1.

Et litet gårdsbruk.
Byggeår: 1851/52.

G.br., arbeider, selveier
Iver Kittilsen Borge
fra Øvre Lindelia under Berge i Nes, Sauherad f. 22/12-1817 d. 26/10-1894, s.a. Kittil Knudsen og Aslaug Iversdatter.
g. i Nes kirke, Sauherad 2/11-1851 m. Kari Bjørnsdatter fra en plass under Holta i Sauherad f. 13/12-1821 d. 19/5-1894, d.a. Bjørn Mathiassen og Ingeborg Torjusdatter.
1. Kittil Iversen f. 22/12-1851 i Nes. Se Familie 46 - Ø. Borge 1891.
2. Mathias Iversen f. 17/12-1857 g.m. Anne Kirstine Johannesdatter fra Larvik f. ca. 1858. Jungmann i 1875. Denne familien emigrerte til Amerika.
    Barn 1. Karl Vendrup Iversen f. 24/1-1886.

Ifølge folketellingen 1875 hadde de 2 hester og ei ku. De dyrket litt hvete, bygg, havre og poteter.


Familie 10.
Ø. Borge 1875. "Leiegård". Hus med 5 husstander. 1/5.

Eier: Gunhild Olsdatter.

Skipstømmermann, losjerende
Lars Sørensen fra Kvelle i Hedrum, Vestfold f. ca. 1842.
g.m. Inger Mathiasdatter fra Porsgrunn f. ca. 1844.
1. Severin Larsen f. 1874 i Gjerpen. NB: d. 23/5-1904 som gift sjømann i New York. Bosted: Borgeskogen.
2. Berte Larsdatter f. 1875 i Gjerpen.

Faren var i 1875: "Skibstømmermand, Fraværende i Vestindien." 


Familie 11a.
Ø. Borge 1875. "Leiegård". Hus med 5 husstander. 2/5.

Snekker, losjerende
Sven Larsen fra Kvelle i Hedrum, Vestfold f. ca. 1816.
g.m. Berte Sørensdatter fra Kvelle f. ca. 1812.


Familie 11b.
Ø. Borge 1875. "Leiegård". Hus med 5 husstander. 3/5.

Sjauer, losjerende
Jørgen Tjøstolfsen f. 1813 i Gjerpen.
g.m. Anne Kirstine Isaksdatter fra Solum f. ca. 1805.


Familie 12.
Ø. Borge 1875. "Leiegård". Hus med 5 husstander. 4/5. 

Sjauer, losjerende, (enkemann)
Lars Jensen fra Hegna under Søli f. 1/5-1829, s.a. Jens Jacobsen.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 12/8-1860 m. Maren Karine Andersdatter fra Bamble f. ca. 1830 d. 22/4-1875 på Ø. Borge av lungebetennelse, d.a. Anders Nilsen.
Forlovere: "Ingebret Saubrække og John Jensen."
1. Marthe Marie Larsdatter f. 10/10-1860, dpt. i Ø. Porsgrunn 25/11.
2. Laurine Larsdatter f. 11/2-1862, dpt. i Ø. Porsg. 17/8.
3. Jens Larsen f. 2/2-1864, dpt. i Ø. Porsgrunn i august.
4. Knud f. 28/10-1866, dpt. i Gjerpen.
5. Inger Andrea Larsdatter f. 9/1-1870 Gjerpen.
6. Anton Larsen f. 29/8-1872 i Borgeskauen.

Denne familien kom trolig fra Porsgrunn til Borgestad i 1864.
Ved barn nr. 3, Jens Larsens dåp i Porsgrunn kirke, skrev
presten følgende: "Bor for tiden paa Braaten, men havet
Sognepræsten i Gjerpens tilladelse til at døbe her."

Lars Jensen leide i 1891 det gamle innhuset på Augestad(2).


Familie 13.
Ø. Borge 1875. "Leiegård". Hus med 5 husstander. 5/5.

Vever, spinnerske og losjerende
Gunhild Marie Olsdatter fra Porsgrunn f. 1826. Denne kvinnen var ugift i 1875.


Familie 14.
Ø. Borge 1875.

Fraktemann, huseier
August Christian Mikalsen
fra Rygge f. ca. 1822.
g.m. Ingeborg Halvorsdatter fra Solum f. ca. 1819.
1. Andreas Martinius Augustsen f. 7/1-1859 på S. Ekornrød u. Bøle.
2. Jacob Augustsen f. 1862 i Brevik.
3. Karl Augustsen f. 1864 i Brevik.
4. Anne Augustsdatter f. 1867 i Porsgrunn.

Jeg har sjekket vielser fra 1857 i Porsgrunn, Solum og Gjerpen.

Registrert innflyttet fra Solum til S. Ekornrød under Bøle den 14/4-1857:
”August Christian Michalsen f. i Rygge (27) og
hustru Ingeborg Halvorsdatter f. i Solum (30).
For at tage arbeid.”

Familien bodde på S. Ekornrød u. Bøle fra 1857-1860. Da var August skipstømmermann.
Siden flyttet de til Brevik, hvor de bodde i noen år.
Barna kan ikke sees å ha blitt konfirmert i Gjerpen.


Familie 15.
Ø. Borge 1875. Sandbakken 9.

Sjauearbeider, bjelkehugger, huseier
Christen Olsen fra Tangen under Skilbred f. 3/1-1831 d. 13/12-1882 i Borgeskogen, s.a. Ole Christensen Tangen.
g. 22/6-1855 m. Anne Karine Svendsdatter fra Meen(47) "Lien" f. 7/4-1836 d. etter 1891, d.a. Svend Knudsen.
1. Ole Christensen f. 9/4-1856 i Meenslia. Sjømann i 1875.
2. Sophie Christensdatter f. 22/11-1857 på Meenslia g.m. Nils Andreas Eriksen. Se Familie Ø. Borge 1891???
3. Kirstine Christensdatter f. 6/1-1860 g.m. murer Andreas Jacobsen. Se Familie 47 - Ø. Borge 1891.
4. Severin Christensen f. 16/6-1863 i Meenslia. Se Ø. Borge 1900.
5. Berthea f. 13/8-1865 i Borgeskogen d. 1868 i Borgeskogen.
6. Christian Christensen f. 24/5-1869. Stuert og ”husfar” her i 1891. Se Familie 21 - Ø. Borge 1900.
7. Andreas Christensen f. 5/3-1872 i Borgeskogen. Lettmatros i 1891.
8. Berthea f. 27/5-1874 i Borgeskogen d. 5/7-1880 i Borgeskogen.
9. Peder f. 3/11-1878 i Borgeskogen d. 13/5-1879. "
Døde før hjemmedaaben blev bekræftet."

Denne familien var tidligere husmannsfolk og bodde på Meenslia. De
kjøpte hus i Borgeskogen u. V. Borge i ca. 1864. I 1875 bodde de i eget
hus under Ø. Borge.

Christian bodde her i 1891 med sin bror Andreas og deres mor som da var blitt enke.


Familie 16.
Ø. Borge 1875. Borgeskogen. Skogbakken.

Bjelkehugger og murer, huseier
Isak Olsen Borge
(Isak Olsen) fra Tangen under Skilbred f. 23/3-1835 i Gjerpen, s.a. Ole Christensen Tangen.
g1g ca. 1860 m. Birthe Kirstine Nilsdatter fra Solum f. 1827 d. 28/9-1877 på Borgeskogen.
g2g i Gjerpen 21/9-1879 m. Maren Andrea Andersdatter fra Bamble f. 23/4-1844, d.a. Anders Thygesen og Aase Maria Kittilsdatter.
1. Karen Marie Isaksdatter f. 3/8-1861 i Borgeskogen.
2. Kirstine Isaksdatter f. 23/5-1863 i Borgeskogen.
3. Olava f. 1/9-1865 i Borgeskogen d. før 1875.
4. Oluf Isaksen f. 14/8-1867 i Borgeskogen. Bodde i Eidanger.
5. Ida Berthea Isaksdatter f. 28/5-1871.
Barn i 2. ekteskap:
6. Martinius Isaksen f. 28/6-1879 i Borgeskogen.
7. Bent Isaksen f. 16/5-1885 i Borgeskogen. Se Familie 20 - Borgestad 1910.

I første ekteskap er han ikke gift i Solum i tiden 1846-1862. Heller ikke i Gjerpen.

Meldt innflyttet 3/8-1865 fra Solum til Borge i Gjerpen.
Arbeider Isak Olsen (30) f. i Gjerpen.
og Hustru Birthe Kirstine Nilsd. (38) f. i Solum.

I 1865 er familien nevnt som losjerende i Claus Thorsens hus på Bråten under Borgestad. Isak var da sjauearbeider.
Familien bodde her i 1875. Fadderne til barna var alle fra Bråten eller Borgeskauen.


Familie 17.
Ø. Borge 1875.

Sjauarb., vedhugger, huseier
Christen Pedersen Skifjeld
fra Sørbø i Siljan f. 1816 d. 1/2-1885 på Borgeskogen, s.a. Peder Hansen og Marie Christensdatter. Begge fra Austad i Siljan.
g. (ikke i Gj.) m. Karen Helene Johnsdatter fra Varnes i Hedrum f. ca. 1816 d. før 1885.
1. Ingeborg Marie Christensdatter f. 11/3-1850 på Glenna. Ugift i 1900. Drev med vasking og stryking.
2. Anne Christensdatter f. 19/1-1853 på Skifjell under Enggrav. Ugift i 1900. Drev med vasking og stryking.
3. Peder Christensen f. 30/7-1855 på Skifjell. Var lettmatros i 1875.
4. Inger Marie f. 23/10-1858 på Skifjell d. 20/3-1860 på Borgeskogen.
5. Jonas Christensen f. 27/1-1863 på Borgeskogen.
6. Hans Christensen Skifjeld f. 7/10-1866. Se Familie 1 - V. Borge 1900.
7. Inger Elise Petrea Christensdatter f. 9/2-1871.

Denne familien flyttet litt rundt der det var arbeide å få innen de kom til Borgeskogen u. V. Borge rundt 1860.
De bodde tidligere på Glenna og Skifjell. En av døtrene hadde ei datter, Othilde Olsdatter f. 1884 i Gjerpen.
Hun var ”arbeiderske ved båndfabrik" og bodde her i 1900.

Karen Helene ble forsørget av sine døtre i 1900.


Familie 18.
Ø. Borge 1875. Ved Kjølnesgaden 1. Hus (småbruk) med 2 husstander 1/2.

Garver, småbruker, selveier
Simon Andersen
fra Søli(14) f. 16/3-1831 d. 11/4-1903, s.a. Anders Jacobsen Sørlie.
g. 15/6-1869 m. Maren Gurine Johnsdatter fra Bekkevold(3) f. 1844, d.a. John Olsen Bekkevold.
1. Anders Simonsen f. 26/4-1873 på Ø. Borge. Elev ved Skiensfjordens tekniske fagskole i 1891. Maskinist tilsjøs i 1900.
2. Anna Josefine Simonsen f. 26/12-1881 g.m. skredder Nils Nilsen. Se Familie 76 - Ø. Borge 1910.
3. Simonine Marie Simonsen f. 5/5-1887 d. 8/11-1963 g. i Gjerpen 9/1-1915 m. byggmester Hjalmar Hansen fra Smedkås i Solum f. 29/9-1888 d. august 1956.
    Se deres sønn Rolf Hansen på Kjølnes.

Simon eide Bekkevold(2) fra 1869. Karen Marie Andersdatter, Simons ugifte søster, f. 1818 bodde her i 1881.
Hun levde av "renter paa sin formue".
Dyr her i 1875: 1 hest og 3 kuer.


Familie 19.
Ø. Borge 1875. Hus (småbruk) med 2 husstander 2/2.

Matros, losjerende
Ole Olsen
fra Bø i Telemark f. ca. 1836.
g.m. Marie Abrahamsdatter fra Porsgrunn f. 1838.
1. Adolf Olsen f. 1859. Kokk i 1875.
2. Tomas Olsen f. 1866.
3. Elias Olsen f. 1870.
4. Marie Olsdatter f. 1873.

Alle de fire barna ble født i Porsgrunn.


Familie 20.
Ø. Borge 1875. Hus med 2 husstander. 1/2.

Skogsarb., huseier
Jermund Jermundsen
fra Tinn f. 1842.
g.m. Anne Olsdatter fra Lunde i Tel. f. 1845.

Dyr her i 1875: 1 ku, 1 kalv og en gris.


Familie 21.
Ø. Borge 1875. Hus med 2 husstander. 2/2.

Sjauarb., losjerende
Trond Gundersen.

g2g m. Anne Gulline Tollefsdatter.
Bodde her i 1875. Se Familie 40 - Ø. Borge 1865.


Familie 22.
Ø. Borge 1875. Bratsberghagen.

Her var oppført skipsverftsarbeider og huseier Hans Andreas Hansen med familie. Se Ø. Borge(13).


Familie 23.
Ø. Borge 1875. Bratsberghagen.

Her var oppført sjauarbeider Ole Gundersen med familie. Se Ø. Borge(13).


Familie 24.
Ø. Borge 1875. Ligaden 8. Småbruk med 2 husstander. 1/2.

Ugift, matros, selveier
Nikolai Christensen f. 1815 i Gjerpen.
Husdyr i 1875: 2 kyr, 1 sau og 1 gris.


Familie 25.
Ø. Borge 1875. Ligaden 8. Småbruk med 2 husstander. 2/2.

G.br., skomaker, leieboer
Christen Isaksen Borge
fra Ø. Borge f. 23/1-1841, s.a. Isak Christensen fra Risør. Se Familie 16 - Ø. Borge 1845.
g. 19/8-1864 m. Karen Marie Mathiasdatter fra N. Ramsåsen f. 6/11-1835 d. 16/6-1908, d.a. Mathias Gundersen Ramsaasen.
1. Isak Christensen Borge f. 16/7-1868. Se Familie 11b - Ø. Borge 1891.

F.f. Christen Isaksens Isak på Borge: Moderen, Anne Karine Mathiasdatter, Jacob Iversen Borge, Isak Mathiasen Lid, Mathias Gundersen Ramsåsen.


Familie 26.
Ø. Borge 1875. Småbruk. Borgeskogen.

Skredder, huseier
Isak Nilsen
fra S. Bakken f. 25/3-1841 d. 2/2-1929, s.a. Nils Andersen Bakken.
g. 11/11-1864 m. Else Fredriksdatter fra S. Sneltvedt(D) f. 26/1-1837 d. 3/2-1913, d.a. Fredrik Larsen Sneltvedt.
1. Karen Marie Isaksdatter f. 30/11-1864 g.m. Hans Jacobsen Søli. Se Søli(4).
2. Karoline Nilsen f. 9/2-1867 g. i Gjerpen 28/12-1894 m. Herman Eriksen Wergeland.
3. Anna f. 17/9-1869 d. 8/4-1875.
4. Ida Nilsen f. 15/12-1871 g. i Gjerpen 2/4-1903 m. Hans Gustav Gundersen Venstøp. Se Venstøp(11).
5. Elise Nilsen f. 4/10-1874. Bodde ugift hjemme i 1900. Skreddersøm.
6. Andreas Nilsen f. 9/10-1878 d. 14/2-1900, 22 år gml. Ugift.

Skræddersvend Isak Nilsen(26), kona Else Fredriksdatter(30) og
deres datter Karen Marie, er registrert innflyttet til Gjerpen fra Skien
for å bosette seg på Borgeskogen etter at de hadde kjøpt hus der.
Reg. dato: 4/4-1867.

Husdyr i 1875: 1 Ku og 1 sau.


Familie 27.
Ø. Borge 1875. 76/15. Løkke 3a.

Skipper, skipsreder, g.br., selveier
Edvard Amandus Funnemark fra Osebakken f. 1823 i Gjerpen d. 24/1-1885, s.a. Ellef Hansen Funnemark.
g.m. Laura Jørgensen fra Porsgrunn f. 1833 d. 1923, d.a. sjømann Jørgen G. O. Hill og Jacobine Georgine Jørgensen Hill.
1. Elevine Funnemark f. 1856 i Ø. Porsgrunn.
2. Isak Hansen Funnemark f. 29/10-1859 i Ø. Porsgrunn.
3. Elisabeth Funnemark f. 1862 i Ø. Porsgrunn.
 

Kilde: "Den norske sjøfartshistorie", bind II, side 10.
"Kaptein Edvard Funnemark fra Porsgrund, som gik i emigrantfart, bl.a. med "Espindola" og "Maple Leaf", reddede som fører af "Catharina", der tilhørte Floods i Porsgrund, natten mellem 13de-14de september 1858 passagerer og mandskab paa det brændende tyske Emigrantskib "Austria", der, kommende fra Hamburg og England bestemt til Amerika, gik i brand under stormfuldt veir i Atlanterhavet. Et fransk fartøi, der var saa heldig at faa redde endel af passagererne, maatte, da det brændende dampskib løb med fuld fart, opgive redningsforsøget. Kaptein Funnemark fik derpaa det brændende fartøi i sigte og styrte straks ned mot det, hvorpaa baadene blev gjort klar. Det var ogsaa netop i sidste øieblik, thi passagererne hang da dels i et net, som de havde anbragt under baugsprydet, dels i taugender udenfor skandseklædningen, og mange havde ogsaa, for at redde sig fra at blive et rov for luerne, kastet sig i sjøen og forsøgte at holde sig oppe. Da redningen, der var forbunden med stor fare for Funnemarks eget skib, lykkelig var fuldført, var det mange gribende sener, som viste de forulykkede menneskers taknemlighed, idet de, klamrende sig fast til skibets mandskab, omfavnede og takkede dem for redningen. Efter ankomsten til Quebeec, blev alle der landsatte, og Funnemark modtog senere som erkjendtlighed for redningen af de mange mennesker fra Hamburg & Amerikansk Paket D/S en stor sølv-terin, samt en stor guld medalje, hvorpaa stod indgraveret: «Dem capitain E. A. Funnemark d. edlen Retter 22 passagiren der Austria». Fra Life Saving benevolent association, New York, en guldmedalje med inskription: «Presented to Edvard Funnemark, master of the norwegian ship Catarina for taking part of those saved from the burning steamer Austria at sea sept. 14 th A.D. 1858», ligesom han blev udnævnt til Æresborger af Hamburg og ridder af Den røde Ørn."

"Høsten 1862 fik Funnemark med «Maple Leaf» i en storm i Nordsjøen i sigte vraket af en hollandsk kof, hvor mandskabet stod surret til masten. Funnemark gik selv i baaden og fikk et par behjærtede mænd med sig. Redningen gik heldig og de 5 forulykkede matroser blev i ynkelig forfatning bragt ombord paa «Maple Leaf». For denne behjertede handling fik Funnemark af den hollandske regjering et æresflag samt flere andre utmerkelser."

Edvard Funnemark var i 1875 selveier av følgende løpenr. av Ø. Borge: 259a, 262ab, 265, 266, 311, 312, 313.

Tjenestefolk på gården i 1875:
Jacob Rasmussen f. 1856 i Gjerpen, Ingebret Larsen f. 1850 i Eidanger og Hanna Halvordatter f. 1858 i Solum.
Besetning i 1875: 2 hester, 9 kuer, 1 ungdyr.


Familie 28.
Ø. Borge 1875. Løpenr. 259a, 264. Hus med 2 husstander. 1/2.

Jordbruker, selveier
Andreas Petersson fra Svarteborg sogn, Bohuslän, Sverige f. ca. 1818.
g.m. Oline Kristensdotter fra Kville Sogn, Bohuslän, Sverige f. ca. 1816.
1. Karl Andreassen f. 1846 i Kville Sogn. Se nedenfor.
2. Johan Peter Andreassen f. 1854 i Kville Sogn, Bohuslän, Sverige. Matros i 1875. "Fraværende paa vei til Porsgrund."
3. Joel Andreassen f. 1856 i Kville Sogn. Matros i 1875. "Fraværende paa vei til Ostindien."

Losjerende vaskedame i 1875: Anne Hansdatter f. ca. 1831 i Gjerpen.


Familie 29.
Ø. Borge 1875. Hus med 2 husstander. 2/2.

Matros, losjerende
Karl Andreassen fra Kville Sogn, Bohuslän, Sverige f. 1846, s.a. Andreas Petersen, ovenfor.
g.m. Karen Polman fra Lunde i Telemark f. ca. 1845.
1. Andreas Karlsen f. 1870 Gj.
2. August Karlsen f. 1871 Gj.
3. Josefine Andreasdatter f. 1873 Gj.

4. Oline Andreasdatter f. 1875 Gj.


Familie 30.
Ø. Borge 1875.

Tomtearbeider
Anders Eigildsen fra Kviteseid f. ca. 1831, s.a. husmann Eigild Tarjesson.
g. i Sauherad kirke 27/5-1856 m. Ingeborg Olsdatter fra Stuen i Sauherad f. ca. 1830, d.a. husmann Ole Olsen.
Forlovere:
"Hans Hansen Stuen og Peder Larsen Indlæggen."
1. Anne Andersdatter f. ca. 1859 i Sauherad.
2.
Ole Andersen f. 28/9-1862 på Kallebekk under Graver i Holla.

Da de giftet seg, var det nevnt at Anders Eigildsson var i tjeneste på Dale i Sauherad.

Registrert innflyttet den 22/9-1874 fra Sauherad til Borge i Gjerpen.
Anders Egilssen f. 1831 i Hvideseid og kone
Ingeborg Olsd. f. 1830 i Saude og Datter
Anne Andersd. f. 1859 i Saude.
For at søge Arbeide.

Denne familien bodde på Kallebekk under Graver i Holla (Valebø) i 1862.


Familie 31.
Ø. Borge 1875. Ligaden 38. 

Her var oppført Peter Hansen med familie. Se Familie 18 - Ø. Borge 1891.
Husdyr: 1 Hest.


Familie 32.
Ø. Borge 1875. Nyork.

Matros
Christian Pedersen Sørlie fra Søliplassene u. Søli f. 24/1-1848, s.a. Peder Pedersen.
g. i Gjerpen kirke 12/10-1869 m. Karen Olsdatter Borge fra Ø. Borge(13) f. 3/6-1841, d.a. Ole Gundersen Borge.
1. Peder Kristiansen f. 12/9-1869 på Søliplassene.
2. Anne Kirstine f. 15/2-1873 på Nyork u. Ø. Borge. "
Død før hjemmedaaben blev bekræftet i Kirken. Hjemmedøbt af Skolelærer H. Meen."
3. Olaf Kristiansen f. 24/11-1874 på Nyork u. Ø. Borge.


Familie 33.
Ø. Borge 1875, l.nr. 259a.

Skipstømmermann, huseier
Karl Fredrik Friberg fra Porsgrunn f. 17/4-1854, s.a. Karl Fredrik Friberg.
g. i Gjerpen kirke 6/9-1874 m. Aase Marie Gundersdatter fra Eekseie i Bamble f. 24/12-1850, d.a. Gunnar Thorgeirsen.


Familie 34.
Ø. Borge 1875, l.nr. 259a. Hus med 2 husstander. 1/2.

Kommandersersjant, huseier
O. Kristensen fra Lunde i Telemark f. ca. 1837.
g.m. Anne Tobiassen fra Kristiansund f. ca. 1831.
1. Elias Martin Kristensen f. 1854 i Kristiansund. Sømand kokk.
2. Karoline Kristensen f. 1862 i Kristiansund.
3. Anna Kristensen f. 1864 i Kristiansund.
4. Thora Kristensen f. 1866 i Gj.
5. Annette Kristensen f. 1870 i Gj.


Familie 35.
Ø. Borge 1875.

Vaskekone, ugift, losjerende
Thora Hansen fra Porsgrunn f. 1850.
1. Jens Martin Paulsen f. 1874 i Porsgrunn.


Familie 36.
Ø. Borge 1875. Nyork. Hus med 2 husstander. 1/2.

Matros, huseier, jordeier
Halvor Sørensen Sølie
fra Storg. 237, f. 24/2-1822, s.a. skomaker Søren Hansen Sølie. Se Familie 53 - Ø. Borge 1835.
g. 8/12-1859 m. Marte Marie Olsdatter fra ”Skovbakken” f. 14/2-1831, d.a. Ole Jacobsen Løvaas. Se Familie 6 - Ø. Borge 1845.
1. Anne Marie (Marie Anne) f. 11/9-1860 d. 11/5-1861.
2. Severin f. 19/2-1865 d. 20/5-1871.
3. Anne Maria Halvorsdatter f. 24/12-1868.
4. Severin Halvorsen Søli f. 4/7-1874. I 1891: ”Arbeider ved sirkelsag”. Se Familie 11 - Ø. Borge 1910.

F.f. Halvor Sørensens Marie Anne u. Borge: Moderen, Andrea Olsdatter Borge, Peder Hansen, Ole Jacobsen og Olaus Olsen Borge.
F.f. Halvor Sørensens Severin, Nyork u. Borge: Moderen, Andrea Olsdatter og Ole Jacobsen Borge, Jens Halvorsen Porsgrunn, Herman Isaksen Skien.
F.f. Halvor Sørensens Anne Maria, Borge: Foreldrene, Anne M. Pedersdatter og Peder Hansen af Porsgrund, Ole Jacobsen Løvaas Borge.

Denne familien bodde i 1865 også på Nyork u. Ø. Borge. Senere ser de ut til å ha
bygd nytt hus i Sandbakken med adresse Sandbakken 3. Se Ø. Borge 1891.


Familie 37.
Ø. Borge 1875. Nyork. Hus med 2 husstander. 2/2.

Bjelkehugger, losjerende
Sven Johannessen fra Skien f. 1811
g.m. Elen Andersdatter fra Skien f. 1805.
 


Familie 38.
Ø. Borge 1875.

Sjømann
Laurits Rasmussen fra Solum f. ca. 1843.
g.m. Marte Marie Svendsdatter fra Kvelle i Hedrum f. ca. 1845.
1. Petrea Lauritsdatter f. 1872 Gj.
2.
Bera Lauritsdatter f. 1875 i Gj.

Laurits Rasmussen var "Fraværende, paa vei til Amerika" under folketellingen 1875.


Familie 39.
Ø. Borge 1875. 76/20.

Jordbruksarb., sagarbeider, huseier
Peder Eriksen
fra Sanni(10) "Ødesanni" f. 3/3-1828 d. 19/12-1890 på Ø. Borge, s.a. Erik Madsen og Maren Solvesdatter.
g1g i Gjerpen 8/5-1863 m. Karen Gulliksdatter f. 11/9-1823 d. 31/1-1878 på Ø. Borge, d.a. Gullik Halvorsen fra Holt Øde og Margrethe Halvorsdatter Gløsmyr.
g2g i Gjerpen 8/4-1881 m. Birgitte Simonine Pedersdatter fra Eidanger f. 1843, d.a. Peder Hansen.
1. Peter Pedersen (tvilling) f. 11/3-1865. Se Familie 2 - Falkum 1900.
2. Carl f. 11/3-1865 (tvilling)
d. 29/3-1865.

F.f. Peder Eriksens Peder under Borge: Moderen, pige Maren Anne Andersdatter Borge, Zacharias Mortensen og Iver Christensen Borge, Hans Christophersen Søli.

Karen ble født på Ekornrød under Mo. Faren tok sitt eget liv mens hun var bare noen måneder gammel.

Det var i 1865 nevnt at Peder Eriksen forpaktet jord på Kjølnes. Familien var her i 1875 og 1889.
Husdyr her i 1875: 1 ku, 1 sau og 1 gris. Enka Birgitte bodde her med sin stesønn Peter i 1891.

15/12-1880     KAREN GULLIKSDATTER       Gjerpen Skifteprot. nr. *)
u/Borge        Arvinger: Enkem. Peder Erikssen Borge
                        og sønnen Petter Pederssen, ca. 17 år.
                     - Enkem. var nå g.m. Birgitte Pedersdtr. -
Brt: Kr. 1.180,00
Net: Kr.   629,55
*) B: Gj 4 s.112. C: Gj III s.261b.


Familie 40.
Ø. Borge 1875. Nyork.

Stuert, huseier
Anders Isaksen
fra Fensgruva i Holla f. 1/4-1835 d. før 1891, s.a. Isak Isaksen og Berthe Knudsdatter.
g1g i Ø. Porsgrunn 24/11-1859 m. Inger Ingebretsdatter fra Knardalstrand i Solum f. 16/8-1825 d. 29/9-1865 i Ø. Porsgrunn, d.a. Ingebret Mathisen Svinholdt og Kirsten Torstensdatter.
Forlovere: Mathias Ingebretsen og Hans Christensen. Begge Knardalstranden.
g2g i Ø. Porsgrunn 2/6-1869 m. Jørgine Olava Mathilde Laurud fra Ø. Porsgrunn f. 19/8-1835, d.a. smed Tollef Mortensen Laurud og Caroline Olsdatter.
1. Isak Ingvard f. 18/10-1860 i Ø. Porsgrunn d. 3/9-1875 på Nyork under Ø. Borge.
2. Kirstine Berntine Andersdatter f. 16/11-1864 i Ø. Porsgrunn.
Barn i 2. ekteskap:
3. Jørgen Andreas Isaksen f. 9/2-1870 i Gjerpen. Donkeymann i 1891.

F.f. Anders Isaksens Jørgen Andreas, Nyork u. Borge: Moderen, Hanna Knudsen, Nils Petter Isaksen, Johan Hansen.

Hans første kone døde av kreft 40 år gammel, ifølge kirkeboka.

1875: Enke Karoline Ransberg fra Christiania f. 1811 bodde her (hans svigermor).
Jørgine Laurud hadde ei datter før ekteskapet: Anna Konstance Siversdatter f. 1856 i Sandefjord.
Hun bodde i Nystrand og drev kolonialhandel der i 1891. Ugift i 1891.


Familie 41.
Ø. Borge 1875. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført hustømmermann Gunder Olsen med familie. Se Familie 30 - Ø. Borge 1865.


Familie 42.
Ø. Borge 1875. Hus med 2 husstander. 2/2.

Matros
Simon Wilhelm Johannessen Kystad fra Trondhjem f. ca.
g.m. Maren Anne Petersdatter fra Osebakken f. ca. 1814.
1. Peter Wilhelm Simonsen f. 14/6-1840. Matros i 1875.

Enka losjerte her og bodde her med sin sønn i 1875.


Familie 43.
Ø. Borge 1875. Nyork.

Hustømmermann, huseier
Rasmus Halvorsen Fløtterød
fra S. Oterholt f. 15/5-1849, s.a. Halvor Rasmussen.
g. 7/5-1874 m. Anne Karine Mathiasdatter fra N. Ramsåsen f. 27/2-1850, d.a. Mathias Gundersen Ramsaasen.
1. Martin Rasmussen f. 27/2-1876 på Ø. Borge.
2. Hanna Marie Rasmusdatter f. 29/9-1883 g.m. Ole Rikard Lunde. Se Familie 32 - Ø. Borge 1910.
3. Maren Halvorsen f. 24/2-1893.

Rasmus var i 1875 huseier og hadde arbeide ved et skipsverft.

Det var ved FT (31/12-1875) følgende slektninger fra Siljan på besøk:
Ugift skomaker Lars Halvorsen f. 1849, Ole Pedersen ”hielper faderen i Slemdal”  f. 1852 og
Pernille Pedersdatter ”hos sine forældre i Slemdal” f. 1854.

Som regel hadde folk ett og annet husdyr. Denne familien hadde en gris i 1875.


Familie 44.
Ø. Borge 1875. Nyork.

Arbeider ved skipsverft, bygningssnekker, huseier
Rasmus Ellefsen Haukaraasen
fra Haukeråsen f. 3/3-1842 på Buer i Eidanger d. 8/4-1921, s.a. Ellef Helgesen Haukeraasen.
g. i Gjerpen 22/6-1866 m. Anne Larine Fredriksdatter fra S. Sneltvedt(D) f. 26/1-1837 d. før 1921, d.a. Fredrik Christian Larsen.
1. Ellen Marie Rasmusdatter f. 28/6-1867.
2. Anna Fredrikke Rasmusdatter f. 10/1-1871.
3. Maren Rasmusdatter f. 1873. Bodde her i 1891. Drev med husstell.

F.f. Rasmus Ellefsens Ellen Marie på Borge: Moderen, Jette Abrahamsdatter i Porsgrund, Isak Jensen Borge, Lars Ellefsen og Anders Ellefsen Haukeråsen.
F.f. Rasmus Ellefsens Anna Fredrikke på Borge: Marie Henriksdatter, Hans Ellefsen og Anders Ellefsen i Porsgrunn, Karen Hansdatter Haukeråsen, Isak Nilsen Borge.

Hans svigermor, Marthe Maria Andersdatter, døde her i 1890, 88 år gammel.
Rasmus var enkemann og pensjonist da han døde av bronkitt i 1921.
Husdyr i 1875: 1 ku, 2 griser.


Familie 45.
Ø. Borge 1875.

Tønne-bånd-stake-skjærer, huseier
Andreas Christensen fra Opsal i Valebø, Holla f. 5/5-1835 d. 10/4-1900 under Ø. Borge, s.a. Christen Nilsen Opsal og Kirsten Olsdatter.
g1g i Holla 21/6-1861 m. Dorthe Olsdatter fra Nes i Sauherad f. 5/12-1834 d. 31/12-1875 under Ø. Borge, d.a. Ole Gunuldsen Løvboholta og Margit Augonsdatter.
g2g i Gjerpen 22/11-1876 m. Ingeborg Thurine Haraldsdatter fra Åltvedt(9) f. 22/11-1836 d. 16/1-1877, d.a. Harald Mathiasen Aaltvedt.
g3g i Gjerpen 15/8-1878 m. Karen Andrea Rønniksdatter fra Venstøp f. 29/6-1836 d. 1/7-1888 under Ø. Borge, d.a. Rønnik Christensen. Se Familie 27 - Venstøp 1845.
1. Maria Andreasdatter f. 20/7-1861 i Dalekåsa under Lunde i Valebø.
2. Anne Christine Andreasdatter f. 15/7-1864 under Søli.
3. Kirsten Marie Andreasdatter f. 17/5-1868 under Ø. Borge g.m. Edvard Andersen. Se Familie 13 - Ø. Borge 1900.
4. Anna Dorthea Andreasdatter f. 7/11-1875 u
nder Ø. Borge.
Barn i 2. ekteskap:
 
5. Harald f. 4/1-1877 d. 20/1-1877 u
nder Ø. Borge.
Barn i 3. ekteskap:

6. Anne Regine f. 7/9-1878 d. 23/12-1879 under Ø. Borge.

Da dette ekteparet var nygifte flyttet de inn i Dalekåsa under Lunde i Valebø.
Husdyr her i 1875:
1 gris.


Familie 46.
Ø. Borge 1875.

Her var oppført Erik Rønniksen med familie. Se Familie 40 - Ø. Borge 1891.


Familie 47.
Ø. Borge 1875. Hus med 2 husstander. 1/2.

Smed, huseier
Jacob Olsen
fra Gjerpen f. 1840 Gj.
Klaudia Olsdatter f. ca. 1848 i Gj. ”Styrer huset for broderen.”


Familie 48.
Ø. Borge 1875. Hus med 2 husstander. 2/2.

Bjelkehugger, tømrer, losjerende
Kittil Nilsen Skyer
fra Grønnerød(3) f. 16/10-1821 d. 15/2-1898 på Borgeskogen, s.a. Nils Pedersen Grønnerød.
g1g 7/9-1843 m. Anne Johannesdatter fra Skyer(4) f. 16/3-1821 d. 25/5-1867 på Borge, d.a. Johannes Olsen Skyer.
Forlovere: "Lars Kittilsen Grønnerød, Ole Nilsen Skyer."
g2g 25/9-1870 m. Anne Larsdatter fra Sagplassen under Skifjell f. 15/10-1835 d. etter 1898, d.a. Lars Thorsen.
1. Anne Dorthea Kittilsdatter f. 22/5-1844. Se nedenfor.
2. Johannes Kittilsen f. 21/3-1846.
3. Gunhild Maria f. 31/1-1849 d. 4/2-1856.
4. Elisabeth Kittilsdatter f. 20/5-1853.
5. Andreas f. 1854 d. 11/2-1868 på Borge.
6. Martin Kittilsen f. 26/9-1857 på Borge.
Barn i 2. ekteskap:
7. Andreas Kittilsen f. 16/12-1871 på Borge.
8. Mathias Kittilsen f. 22/4-1874 på Ø. Borge.
9. Johannes Kittilsen Skyer f. 23/10-1877. Se Familie 86 - Ø. Borge 1910.

Kittil Nilsen hadde gården Skyer fra 1842-1861. De losjerte i huset hos Kirsten Olsdatter på Bråten under Borgestad i 1865.
I 1875 losjerte de her hos den ugifte smeden Jacob Olsen.

Den eldste datteren her, Anne Dorthea, fikk et barn med en svensk sjømann i 1868.

Fra Gjerpen kirkebok:
Andreas, f. 26/12-1868 (Uægte), Moder Pige Anne Dorthea Kittilsd., Borge.
Fader: Matros uk, Lars Normsson(?), Sundsvall i Sverige.”

Barnet vokste opp som Andreas Larsen Wabakken. Han giftet seg i ca. 1916 med en
ung dame fra Nevlunghavn, Emma Elvira Johannessen (1886-1967). De overtok hennes
fars hus i Nevnlunghavn. Se Brunlanes, en bygdebok (Astri Jahnsen) bind III, s. 757.
Andreas døde i 1924. Han hadde 2 barn: Edvin Wabakken f. 1917 og Andreas Wabakken f. 1924.


Familie 49.
Ø. Borge 1875. 76/17. "Stormehaven".

Her var oppført Hans Kristoffersen med familie. Se Ø. Borge(17) "Stormehaven".


Familie 50.
Ø. Borge 1875. 76/18 m.fl. Løkke 4b. Et småbruk.

Arbeider skipsverft, selveier
Lars Haraldsen Bakken
fra Bekkevold(4) f. 2/3-1837 d. 18/3-1881 på Borge, s.a. Harald Olsen Bækkevold.
g. 24/8-1865 m. Serine Knudsdatter fra Bråten under Borgestad f. 11/4-1833, d.a. Knud Johnsen Haave. Se Familie 23 - Borgestad 1845.

Ingen barn i 1875. De hadde følgende dyr her i 1875: 1 ku, 2 sauer og 1 gris.


Familie 51.
Ø. Borge 1875.

Her var oppført enka etter Ole Haraldsen. Se Familie 38 - Ø. Borge 1865.


Familie 52.
Ø. Borge 1875. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført enkemann, vedhugger og selveier Anders Eriksen Sande dpt. 22/2-1807 d. 11/9-1876 på Ødesanni.

Se Ødesanni under Sanni.

Husdyr i 1875: 1 ku, 1 kalv og 1 sau.


Familie 53.
Ø. Borge 1875. Hus med 2 husstander. 2/2.

Matros, losjerende
Ole Anton Andreassen
fra Kville Sogn i Bohuslän, Sverige f. 2/10-1849.
g. i Gjerpen 18/1-1872 m. Maren Anne Andersdatter fra Ødesanni f. 19/7-1838, d.a. Anders Eriksen Sande. Se ovenfor.
 


Familie 54.
Ø. Borge 1875.

Et gammelt ektepar med delvis understøttelse:
Jens Torkildsen f. 1804 i Gjerpen.
g.m. Ragnild Olsdatter f. 1812 i Gj.

Hustruen "Plukker Bær". 

OBS! Selv om folketellinga forteller oss at de begge var født i Gjerpen, kan slike opplysninger være høyst usikkere.


Familie 55.
Ø. Borge 1875.

Skolelærer, meierikasserer
Hans Pedersen Meen fra Meen(17) f. 27/9-1842 d. 12/11-1891, s.a. Peder Hansen Meen.
g. 29/12-1875 m. Inger Andrea Andersdatter fra S. Tufte f. 1/11-1854 d. 1937, d.a. Anders Pedersen Tufte.

Se Meen(17).


Familie 56.
Ø. Borge 1875. Kjølnesgaden 13. Hus med 2 husstander. 1/2.

Vognmann, småbruker, selveier
Ole Christiansen Øvrum
f. 2/6-1812 d. 13/3-1889, s.a. kusk Christian Østensen Kjølnes. Se Familie 54 - Ø. Borge 1835.
g. i Porsgrunn 14/1-1840 m. Berte Marie Andersdatter fra Skilbred i Solum f. 1810 d. 1903, d.a. Anders Hansen.
Forlovere: "Hans Andersen, Lars Sølie, Gjerpen."
1. Karen Kirstine Olsdatter f. 12/12-1840 g.m. styrmann Severin Hansen fra Riis. Se Familie 10 - Ø. Borge 1891.
2. Christian Olsen f. 20/11-1842.
Overtok huset. Se nedenfor.
3. Anders Olsen f. 8/11-1844 g.m. Mathea Kristin Hansen f. ca. 1849. Styrmann i 1875. De først på Skotfoss, siden i Skien.
    Hun drev først spiseforretning på Skotfoss i Solum, siden på Bakken i Skien.
4. Kirsten Maria Olsdatter f. 6/10-1847.

Ved vielsen i Porsgrunn kirke i januar 1840, var det nevnt at Ole var matros.
Denne familien bodde her fra ca. 1841. Husdyr i 1875: 1 hest og 1 ku med kalv.


Familie 57.
Ø. Borge 1875. Kjølnesgaden 13. Hus med 2 husstander. 2/2.

Styrmann, losjerende
Christian Olsen
herfra f. 20/11-1842, s.a. Ole Christiansen Øvrum.
g. 27/6-1873 m. Christiane Eriksdatter fra Kjølnesg. 11, f. 12/5-1851, d.a. Erik Christiansen Øvrum.

Christian Olsen var under folketellingen 1875, ”Styrmand og fraværende til sjøs”. Se Familie 49 - Ø. Borge 1891.


Familie 58.
Ø. Borge 1875. 76/34. Kjølnesgaden 11.


Kjølnesg. 11 og 13, langs Leirkup (Lilleelva). Innsendt av Thor Øvrum.

Vognmann, selveier
Erik Christiansen Øvrum
fra Kjølnesg. 13, f. 22/9-1821 d. 24/9-1900 på Ø. Borge, s.a. kusk Christian Østensen Kjølnes. Se Familie 54 - Ø. Borge 1835.
g1g i Porsgrunn 2/5-1848 m. Inger Nilsdatter fra Sagene i Holla f. 16/8-1815 d. 8/4-1858 av ”Nærvefeber”, d.a  Nils Jensen. Se Familie 47 - Sagene 1822.
Forlovere: "Ole Christiansen og Lars Jacobsen Sølie, begge af Gjerpen."
g2g i Gjerpen 17/12-1858 m. Petronelle Gundersdatter (Nella Øvrum) fra Goberg(5) under Århus f. 21/3-1827 d. 25/1-1911 på Foss gamlehjem, d.a. skomaker Gunder Nilsen.
Forlovere: "Gårdmann Lars Jacobsen Sørli og skibstømmermann Ole Christensen Borge."
1. Karen f. 30/3-1849 d. 3/4-1849.
2. Christiane Eriksdatter f. 12/5-1851 g.m. sin fetter, skipsfører Christian Olsen. Se ovenfor.
3. Karen f. 11/3-1854 d. 20/9-1856 av ”Nærvefeber”.
Barn i 2. ekteskap:
4. Karl Johan Eriksen f. 26/8-1860 på Ø. Borge. Overtok huset. Se Familie 75 - Ø. Borge 1900.
5. Anton Eriksen f. 17/9-1865 d. 1918
6. Inger Elise Eriksdatter f. 16/6-1869 på Ø. Borge g.m. Oluf Andersen. Se Familie 35 - Ø. Borge 1910.

Erik Christiansen førte opp dette huset i ca. 1850 og brukte halve løkka
etter sin far (l.nr. 274a) hvor han drev litt gårdsbruk.

Denne familien bodde her fra ca. 1849. På plassen hadde de i 1875,
1 hest, 1 ku og 2 sauer.

Hans andre hustru, Petronelle Gundersdatter var i 1845 tjenestepike hos
stiger Andreas Paulsen på Gulset. Hun vokste opp på N. Hyni. 

25/10/1858     INGER NIELSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. *)
Borge          - død 8.4.1858 -                     
               Arvinger: Enkem. Erik Christianssen Borge
               og en datter Christiane Eriksdtr. 7 1/2 år.
               Formynder: Morbroren Hans Nielssen Bentsrud i Brunlanes ved Larvik.
Brt: 910 -  0
Net: 508 - 92
Jordegods: a. 2 ort 1 sk. av gd. Sanden u/Bjerketvedt, matr.nr.31, nytt nr.46, l.nr.113 i Eidanger, verdsatt for 500 spd.
                 b. 1 ort 6 sk. av gd. østre Borge, matr.nr.5, nytt nr.80, l.nr.274 med hefte for Karen Olsdtr. bruksrett. 300 spd.
*) A: ? B: BS 106 s.437. C: BS 124 s.332.


Familie 59.
Ø. Borge 1875. Kjølnesgaden 10.

Her var oppført hjulmaker og huseier Jens Kittilsen Riis. Se Familie 35 - Ø. Borge 1865.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no