ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjølnes
Gård nr. 77 i tidligere Gjerpen kommune.
Nytt gårdsnr. etter sammenslåing med Porsgrunn kommune i 1964: 377.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 14.03.2024


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Kjølnes
Gammelt løpenr. 276. Gnr 77 bnr 1.

Eiendommen Kjølnes ble trolig utskilt fra Ø. Borge rundt år 1000 eller noe senere.

Landskyld 1801: 1 hud.

Kjølnes ble skyldsatt som egen gård i 1819.

Adresse 2021: Grenlandsgata 11, 3914 Porsgrunn.

Navnet (Kilde: Oluf Rygh).
Navnet har trolig gården fått på samme tid, utredet etter det gammelnorske ordet
kjólr, som betyr båtkjøl, og neset, som den krappe svingen elva Leirkup utgjør, rundt
Kjølnes.

Første gang Kjølnes er nevnt i skriftlige kilder er i Gjerpen kirkebok i 1720. Før den tiden har altså gården ligget
øde. Jorda har nok vært i bruk under Ø. Borge til å begynne med, deretter under Åkre, helt frem til Hans Holmbo
(se Borgestad) skilte ut og solgte Kjølnes som egen eiendom i 1735.

Kjølnes var avlsgård i mange år og jorda ble etter hvert temmelig utarmet.

Tidligste eiere.
Se eierne av Åkre. Hans Holmbo solgte Kjølnes i 1735 til den første kjente forpakteren, Sivert Vernersen.
Anders Hansen
eide Kjølnes fra 1740, Knud Hansen fra 1748.
Dermed ble Kjølnes solgt til kanselliråd Ulrich Fredrik Schnell i 1754.
Kjøpmann Thomas Frølund fikk hjemmelen i 1771.
Aslak Nilsen Klyve
og Jørgen Pedersen kjøpte gården i sammen i 1780.
Kammerherre Severin Løvenskiold kjøpte den i 1790.
Christian Paus
i 1819. Se eiendommen Elverhøy.

Den første kjente forpakter (bruker) av Kjølnes var Sivert Vernersen Kiølnæs.

G.br., leilending, selveier
Sivert Vernersen Kiølnæs
fra S. Riis(A) f. ca. 1673 bg. 14/9-1760. ”Sivert Kiølnæs 87 aar.”, s.a. Verner Riis.
g1g i Gjerpen 21/10-1716 m. Christense Eriksdatter fra Storg. 167, dpt. 17/2-1684 bg. 2/1-1740. ”Sivert Kølnæs qde Chrestense, 55 aar.“, d.a. Erik Andersen. Se Familie 13 - Ø. Borge 1711.
Forlovere: "Verner og Søren Riis."
g2g i Eidanger 18/7-1740 m. Pernille Hansdatter fra Rød i Eidanger f. ca. 1695 bg. 17/4-1757. ”Sivert Kiølnæses kone 62 aar.”, d.a. Hans Rød.
Forlovere: "Anders Caspersøn og Helge Hansøn Lie."
1. Margrethe Sivertsdatter dpt. 22/8-1717 g1g m. Anders Hansen Se nedenfor.
2. Erik dpt. 15/9-1720 bg. 2/10-1724. ”Sivert Kølnæs søn Erik 4 aar gl.”
Bruker 1720. Eier 1735.

F.f. Siverts datter Margrete fra Osebachen: Verner Riis, Brynild Borge, Verner Riises qde., Aaste Becheval.
F.f. Zivert Kølnæses søn Eric: Hans Ericssøn, Brynild Bomen, Gunder Borges qde. Boel, Anne Sibille.


Den nygifte familien Sivert Vernersen bodde på Osebakken til de flyttet hit i 1720.
Da ble Sivert forpakter her for eieren Hans Holmboe. I 1735 fikk han kjøpe gården.

G.br., selveier
Anders Hansen Kiølnæs
fra Rød i Eidanger f. ca. 1707 bg. 18/3-1747. ”Anders Kiølnæs 40 aar.”, s.a. Hans Andersen Røe og Kari Kittilsdatter.
g. i Gjerpen 3/3-1735 m. Margrethe Sivertsdatter herfra dpt. 22/8-1717 bg. 24/4-1774. ”Knud Kiølnæses enke 57 aar.”, d.a. Sivert Vernersen.
Forlovere: "Lorens Hanssøn og Henric Tolfssøn."
1. Hans Andersen Kiølnes f. desember 1737. Se Familie 29b - Ø. Borge 1782.
2. Erik Andersen dpt. 1/11-1742.
3. Christense Andersdatter dpt. 20/12-1746.
Eier 1740.

F.f. Anders Kølnæs's Hans: ......modes tiener Cornelius, ........  i Ejdanger, Sivert Kølnæses qde., Anne Larsdatter.
F.f. Anders Hanssøns Eric: Peder Olssøn, Andreas Hanssøn (fra Osebakken), Anders Christenssøn, Solve Meens qde., Christense Andersdatter.
F.f. Anders Kiølnæs barn Christense: Andreas Hansens kone, Ragnil Nilsdatter, Ingebret Ingebretsen, Jacob Eriksen.

Anders Hansen hadde også følgende kjente søsken, som vi kan se av skiftene nedenfor:
1. Anne Hansdatter g.m. Thor Andersen, som i 1740 bodde i et hus under Bjørntvedt i Eidanger.
2. Cornelius Hansen, som bodde på Sundsåsen i 1747.

10.11.1741           THOR ANDERSEN    Bamble Skifteprot. nr. 4, Folie 112b.
Bjørntvet i             enke: Anne Hansdatter.
Eidanger,               Barn 1. Marte Torsdatter, 20 år, ugift.
et hus                    Enkens slekt: Anders Hansen, Kjølnes i Gjerpen (bror).

Brutto: 58-2-18.
Netto: 41-2-18.
Hvori medregnet huset på Bjørntvet grund i Eidanger - Takst 50 rd.

12/6/1747      ANDERS HANSSEN KJØLNES     Bamble Skifteprot. nr. 5, s. 71a.
Kjølnes        Arvinger:                            
               Enka Margrethe Sivertsdatter og barna:
               1. Hans Anderssen         10 år
               2. Erik Anderssen          5 ”
               3. Christense Andersdtr. 1/2 ”
               Enka tok til laugverge Gunnar Borge.
               For barna farbroren Cornelius Hanssen Sundsaasen.
Brt: 209 - 3 - 22
Net: 176 - 3 -  6
Jordegods:
a. 1 hud m.b. i Kjølnes u/ Aakre iflg. skjøte  av 22.3.1740, tingl. 4.4. samme Anno.
Dette skjøtet utgitt av enkas far Sivert Wernssen.
b. Videre skjøte dat. 5.3.1740, tingl. 21.7.s.a.
Dette skjøtet utgitt av major Holmboe til Sivert Wernssen.
Sivert Wernssen forbeholdt seg rett til for han og kona, å bo på gården i hele deres livstid.

Enka Margrethe Sivertsdatter ble g2g med Knud Hansen. Se nedenfor.

G.br., selveier (på sin frues vegne)
Knud Hansen
født rundt 1717 død før 1774.
trolovet  i Gjerpen 11/3-1748 med enke Margrethe Sivertsdatter herfra dpt. 22/8-1717 bg. 24/4-1774. ”Knud Kiølnæses enke 57 aar.”
1. Anders dpt. 3/8-1749 bg. 27/3-1750. ”Knud Kiølnæses s. Anders 1/2 aar.”
2. Anders dpt. 12/3-1751 bg. 1755. ”Knud Kiølneses s. Anders 3 1/2 aar.”
3. Hans Knudsen Kjølnes dpt. 21/7-1753. Se Familie 29a - Ø. Borge 1782.
4. Anne Sybella Knudsdatter dpt. 21/12-1755.
5. Sivert Knudsen dpt. 2/5-1759.
Eier 1748.

F.f. Knud Kiølnæses db. Anders: Jacob Svendsens kone, Ragnil Nilsdtr., Engebret Engebretsen, Schaje Christensen.
F.f. Knud Kiølnæses db. Anders: Madselle Due, Mad.selle Rids, Jens Karhoff, Henrich Ybervasser, Hans Thomas Wejer.
F.f. Knud Kiølnæses db. Hans: Jomfrue Kisten Aall, Jomfru Pros, Anders Rasmussen, Henrich Berggreen, Hans Thomas Vejer.
F.f. Knud Kiølnæses pb. Anne Sybella: Andreas Hansens kone, Ingebor Nilsdtr., Simon Pedersen, Christen Jonsen, Jørgen Engebretsen.
F.f. Knud Kiølnæses db. Sivert: Anne Barbara Lange, Anne Susanna Kiil, Sorenskriver Tyrholm, Inspecteur Sundval, Giert Lange.

Knud Hansen solgte gården i 1754 til cansellieraadd Ulrich Schnell og fortsatte en tid som leilending av Kjølnes.
Hansen kjøpte i 1762 Storgt. 167b, som sønnen Hans Knudsen overtok i 1778. Se Familie 29a - Ø. Borge 1782.

Takst 1790:
Det ble avholdt takst på Kjølnes i 1790 i forbindelse med Severin Løvenskiolds kjøp samme år. Bygningene var "forfaldene og nedsunket i den bløde grunden". Våningshuset besto av: Stue, kjøkken og ett kammers. Uthusene besto av 2 fjøs og 2 andre uthusbygninger, begge med lader på sidene og en låve i mellom. Jorda hadde i lengere tid vært i bruk som avlsgård og jordene var ganske utarmet og de gamle grøftene rundt jordene var falt igjen.

G.br., forpakter
Gunder Christensen
fra N. Bø(C) dpt. 2/9-1770, s.a. Christen Gundersen Bøe.
g. i Ø. Porsgrunn 29/3-1796 m. Marthe Andersdatter fra Ø. Porsgrunn dpt. 30/11-1766, d.a. Anders Andersen og Kirsten Nilsdatter.
Forlovere: ”Kammerherre Severin Løwenskiold og Forvalter Moldrup.”
1. Anders Gundersen dpt. 19/6-1796.
2. Christen dpt. 9/5-1800 bg. 16/8-1801. ”Gunder Christenssøns db. Christen f. Kjølnæs 1 1/4 aar.”
3. Christen dpt. 19/8-1804 bg. 25/11-1804. ”Gunder Christenssøns db. Christen f. Kjølnæs 1/4 aar.”
4. Maren Gundersdatter dpt. 12/10-1806 g.m. Ole Larsen. Bodde på Bråten. Se Familie 24 - Borgestad 1865.
Bruker 1796.

F.f. Gunder Christenssøns db. Anders f. Kjølnæs: Anders Hegnes k., Karen Bendixdtr., Peder Laerssøn, Peder Christenssøn, Jacob Jonssøn.
F.f. Gunder Christenssøns db. Christen f. Kjølnæs: Karen Torstensdtr., Anne Ulrica Bendixdtr., Ole Olessøn Bratterue, Peder Gunderssøn, Erik Arnessøn.
F.f. Gunder Christenssøns db. Christen f. Kjølnæs: Karen Thorstensdtr., Maria Christensdtr., Lars Kittilssøn, Peder og Saamund Gunderssøn.
F.f. Gunder Christenssøns pb. Maren f. Kjølnæs: Margit Jonsdtr., Ingebor Gurine Bendixdtr., Lars Kittilssøn, Christen Østenssøn, Nils Rasmussøn.


Denne familien er registrert utflytta fra Gjerpen til Eidanger i 1815.
Gunder Christiansen, 48 og Marte Andersd., 50. Ægtefolk, Arbeidede paa Gaarden Kiølnæs.
Til Eidanger Sogn. Udstedt Præsteatt. 21/5-1815.

G.br., forpakter
Nils Isaksen Kiølnæs
fra Trollsåsen dpt. 30/10-1796 d. 24/5-1850. "Druknet i Lerkup, 53 1/2 aar gml.", s.a. husmann Isak Nilsen.
g. 25/4-1821 m. Lisbeth Kirstine Olsdatter fra S. Brekkejordet dpt. 13/3-1796 d. 23/4-1863 på Ødegården, 67 år gml., d.a. Ole Pedersen og Anne Knudsdatter. Se Familie 21 - S. Brekke 1801.
Forlovere: "Anders Knudsen, Lucas Thorsen."
1. Ole f. 21/12-1821 på Trollsås d. 21/10-1822 på Trollsås.
2. Isak Nilsen f. 5/10-1823 på Kjølnes. Se Familie 32 - V. Borge 1875.
3. Ole Nilsen f. 3/5-1826 på Kjølnes. Se Søli(21) "Ødegården". Ugift.
4. Jacob Nilsen f. 9/11-1829 på Kjølnes. Fadder for broren Isaks barn Nils døpt i Ø. Porsgrunn 1/1-1857.
5. Andreas Nilsen f. 10/12-1835 på Søli(21) "Ødegården".
Bruker 1823.

Nils Isaksen var i 1835 forpakter for Christian Paus på Søli(21) "Ødegården".

G.br., forpakter
Hans Hansen Kjølnes Riis
fra Søli(3) f. 14/3-1835, s.a. Hans Rasmussen Søli. 
g. 20/4-1865 m. Marthe Kirstine Andersdatter fra Søli(1) f. 11/12-1837, d.a. Anders Olsen Søli.
Bruker 1855. Se Riis(9).

Forpakter fra 1855 - 1865. Han kjøpte da Riis(9) og flyttet dit. Han skrev seg deretter for Hans Kjølnæs Riis.
Se alle barna på Riis(9).

Marthe Kirstine var i tjeneste på Ekely under Åkre før hun giftet seg. Hans bodde hjemme på Søli.

G.br. forpakter
Hans Carl Halvorsen
fra Rugla i Solum f. 19/11-1829, s.a. Halvor Kiøstolfsen Borgen og Karen Pedersdatter Møller.
g. i Gjerpen 25/11-1852 m. Mathea Gulliksdatter fra Ånnerød i Solum f. 15/4-1828, d.a. Gullik Ingebretsen og Marthe Halvorsdatter.
1. Hanna Karoline Hansdatter f. 1/6-1854 på Mæla d. 26/7-1920 på Lovisenberg ved Kragerø g.m. gårdbr. NN Monsen d. før 1920.
    Bodde på Lovisenberg i Skåtøy prestegjeld. Karlstad kirkegård.
2. Marthe Marie Hansdatter f. 17/8-1856 på Sem.
3. Anne Johanne Gurine Hansdatter f. 4/12-1860 på Baugerød.
4. Hanna Marie Hansdatter f. 4/6-1865 på Kjølnes.
Bruker 1865.

Den eneste Hans Carl som er født i Solum i tidsrommet 1826-1830 er Hans Carl f. 6/8-1827.
Hans foreldre var Christian Gjertsen og Anne Torstensdatter på Bjørntvedt-eie.
Den samme Hans Carl ble konfirmert i Solum kirke i 1843, boende på Moldhaugen.
Ingen andre Hans Carl ble konfirmert i Gjerpen eller Solum i rette tidsrom.

Hans Carl Halvorsen forpaktet flere gårder i Gjerpen før han kom til Kjølnes. Han var på en Mæla gård allerede før
han giftet seg fra 1852, en Sem gård fra 1856, en Baugerød gård fra 1860 og Kjølnes fra 1865. På Kjølnes ble familien
boende helt til 1880-tallet.

Tjenestefolk i 1865:
Ole Fredriksen fra Solum f. ca. 1837.
Jørgen Thorsen fra Bø i Tel. f. ca. 1835.
Solveig Halvorsdatter fra Sauherad f. ca. 1836.
Inger Hansdatter fra Holla f. ca. 1845.

Doktor, selveier
Severin Johan Jacob Paus
f. 7/1-1824 d. 1906 i Brevik.
g.m. Marie Adelaide Heyerdahl "Mimi" fra Kristiansand f. 27/7-1830.
Eier 1870.

Johan Jacob Paus arvet gården i 1870. Han bodde i Brevik og forpaktet bort gården så lenge han levde.
Hans enke solgte Kjølnes til Gjerpen kommune i 1906.

G.br., forpakter
Gunnar Gunnarsen Kjølnes
 fra Brevik f. 8/11-1859 i Brevik, s.a. bjelkehugger Gunder Halvorsen (f. 26/12-1831) og Marthe Simonsdatter (f. sept. 1833).
Bruker ca. 1880. Ugift.

Det var oppgitt ved søsterens barnedåp at Gunnars foreldre ble gift 13/10-1854.Men det er ikke nevnt hvor.
Under folketellingen 1891 bodde den ugifte Gunnar Gunnarsen her sammen med sin søster Anette Lovise
Gunnarsen. Hun var født i Brevik 29/3-1871 og var tjenestepike hos sin bror.

Kilde: "Gjerpen bygds historie" (Terje Christensen) bind III, side 198.
Gunnar Kjølnes var kjent som en av de dyktigste gårdbrukerne i Gjerpen. Lenge før det ble vanlig, la han ute arealer til kulturbeite. Han var dessuten en foregangsmann innen husdyravl.


Gårdsarbeider
Andreas Christensen
fra Sanna i Eidanger f. 2/7-1862, s.a. g.br. Christen Gundersen og Karen Kirstine Andreasdatter.
g.m. Malla Gundersdatter fra Brevik f. 17/10-1863, d.a. Gunder Halvorsen. Søster til forpakteren. Se Gunnar Gunnarsens foreldre.
1. Kristen Kristensen f. 1885 i Eidanger.
2. Gunvor Marie Kristensen f. jan. 1890 i Gj.

Andreas Christensen og kona var gårdsarbeidere her i 1881. Dette var i begynnelsen av Gunnar Kjølnes sin tid på Kjølnes.
Sanna, som Andreas kom fra, er nabogården til Kjølnes.

Tjenestefolk 1891:
Aslaug Olsdatter fra Bø i Telem. f. 1870 (fepike),
Anna Olsdatter fra Kviteseid f. 1862 (fepike) og
Johan Johanson fra Bohuslän i Sverige f. 1873 (melkekjører).

Under folketellingen 1900, var det fremdeles den ugifte Gunnar Gunnersen Kjølnes
som forpaktet gården. Han hadde hele 8 tjenestefolk på gården!

Gjerpen kommune solgte størsteparten av Kjølnes i 1907 til Hans K. Bækkevold.
Denne eiendommen fikk beholde bnr 1.

G.br., selveier
Hans Kristiansen Bækkevold
fra Bekkevold(4) f. 17/3-1856 d. 1945, s.a. Christian Haraldsen Bækkevold.
g. i Gjerpen 20/9-1888 m. Ingeborg Hansdatter herfra og fra Riis(9) f. 28/9-1866 på Kjølnes d. 1952, d.a. Hans Hansen Kjølnæs Riis.
1. Kristian H. Bekkevold f. 3/3-1890.
Overtok gården.
2. Anna Marie Bekkevold f. 16/6-1896 d. 21/11-1989. Bodde her i 1971. Ugift.
Eier
1907.

Da de giftet seg var Ingeborg Hansdatter tjenestepike på Klepp. Denne familien bodde tidligere på Bekkevold(4). 

G.br., kjøpmann, selveier
Kristian H. Bækkevold
herfra f. 3/3-1890 på Bekkevold d. 30/11-1961, s.a. Hans K. Bækkevold.
g. 25/8-1917 m. Marie Langerød fra Berberg(6) ”Langerød” (ikke Langerød ved Jarseng) f. 20/12-1892 d. 8/12-1966, d.a. g.br. Martin Nilsen Langerød.
1. Harald Bækkevold f. 1/11-1919. Overtok bruket.
2. Ingeborg Bækkevold f. 18/9-1922 g.m. Rolf Hansen. Se nedenfor.
Bruker 1942.

Eiendommens grenser på 1950-tallet, iflg. Kristian Bækkevold:
”Syd Eidanger, vest mot Leirkupelven og Porsgrunn, nord Gjerpen kommune, øst Eidanger.”

Kristian Bækkevold informerte bygdebokkomiteen på 1950-tallet om at gården var
blitt flyttet i forhold til opprinnelig plassering.

Gravlagt på Borgestad.

G.br., forpakter

Harald Bækkevold
herfra f. 1/11-1919 d. 21/12-2002, s.a. Kristian H. Bækkevold.
g.m. Minnie Lia fra Menstad f. 5/3-1917 d. 2/11-1984, d.a. Hans Olsen Lia. Se Familie 82 - Borgestad 1910.
1. Hans Kristian Bækkevold f. 1955.
2. Dag Harald Bækkevold f. 1959.
Bruker 1954.

Foreldrene er gravlagt på Borgestad.


Kjølnes gård sommeren 2008. Foto: Gard Strøm.

Kjølnes gård ble solgt i 1968 til Porsgrunn kommune. Mesteparten av eiendommen har blitt delt opp til skoler,
idrettsanlegg og hustomter. Gårdsbygningene ligger like bak Tennishallen.

Rolf Hansen
fra Porsgrunn f. 12/9-1922 d. 23/7-2005, s.a. byggmester Hjalmar Hansen fra Smedkås i Solum og Simonine Marie Simonsen fra Ø. Borge. Se Familie 18 - Ø. Borge 1875.
g.m. Ingeborg Bækkevold herfra f. 18/9-1922.
1. Ingunn Bækkevold Hansen f. 1956.
2. Øyvind Bækkevold Hansen f. 1960.

En del av gården, bl.a. "Elverhøy", ble overført til Porsgrunn kommune i 1920.
Resten ble overført til Porsgrunn kommune i 1967.

Inn- og uthuset har i dag blitt utskilt til 377/137. Det som er igjen av jorda (i 2012), har bnr 139.

Området er i dag nesten fullstendig utbygd (2012).

Mail fra Kjell Ivar Brynsrud 20/7-2020:
Hei Dutte (Gard Strøm).
Kjølnes lå i gamle Gjerpen og som riktig skrevet så ble en del av gården (i VEST) lagt til Porsgrunn I 1920. 
Men resten av gården ble liggende i Gjerpen som ble til Skien i 1964.
Først etter grenseregulering som fant sted 1. januar 1968 ble Kjølnes overført til Porsgrunn sammen med resten av Hovenga, Borgeskogen og Breidablikk. 
Dette kan jeg mye om fordi jeg var sekretær i aksjonskomiteen fra velforeningene. Det var vi som tok initiativet til denne reguleringen som fant sted etter flere 
års krangel med Skien kommune og Telemark fylke v/fylkesmann Tiedemann Evensen (også en god skiensmann).
Mvh
Kjell Ivar Brynsrud mob. 9876 44 841


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no