ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


BORGESTAD - BORRESTAD
Gård nr. 74 i Gjerpen kommune, Telemark.Oppdatert 04.03.2023

Borgestad 1865
Kilde: Folketellingen for Gjerpen 1865. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter m.m.
Osebakken syd for Eriksgate ble overført til Porsgrunn kommune i 1842 og er derfor ikke med her.
Bråten ble overført til Porsgrunn kommune i 1920.

39 familier i 33 hus.

Borgestad besto i 1865, foruten gården, av Holmen, Bråten og noe i Borgeskogen.

Se også Borgestad gård.

Tips! Søk på denne siden: Hold nede [CONTROL] og trykk [F]


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
| 1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |


Familie 1.
Borgestad 1865. Bråten. ”Skipperplads.”

Kilde: Panteregisteret.
”Fæstebrev fra Realf Cappelen til Erik Nilsen og efterfølgende eiere paa en Tomt paa Skipperplads mod aarlig afgift 3 spd. og 3 mandsarbeidsdage, hvorhos fæsteren og
hustru Anne Hansdatter for levetid har fæste paa et stykke jord mod 2 spd. aarlig afgift. Dat. 22 januar 1851.”

Jordarbeider på Borgestad gård, huseier med litt jord
Erik Nilsen
fra Hasleholtet under Ballestad f. 4/1-1824, s.a. Nils Andersen og Ragnhild Andersdatter.
g. 9/12-1852 m. Anne Hansdatter fra Ballestad(3) f. 25/12-1822, d.a. Hans Jensen Ballestad.
1. Martin Eriksen f. 24/11-1856 på Borgestad. Skipstømmermann i 1875. Se Familie 57 - Borgestad 1910.
2. Nikoline Eriksdatter f. 1/10-1859 på "Borgestad Plads".
3. Hans Eriksen Braaten f. 22/4-1863 i "Borgestadbraaten", konfirmert 6/10-1878, d. 17/2-1881 i "Borgestadbraaten".


Familie 2.
Borgestad 1865.

Her var oppført Nils Olsen med familie. Se Familie 17 - Borgestad 1845.


Familie 3.
Borgestad 1865. Braaten. Eriksgade 4.

Slakter, huseier
Jacob Andersen Egeli
fra Siljan f. 11/4-1810 på Afsøla i Siljan d. 14/1-1882 på Borgestadbråten, s.a. Anders Paulsen og Dorthe Knudsdatter.
g. i Gjerpen kirke 12/8-1841 m. Karen Marie Enersdatter fra Skien f. 11/2-1812 d. 10/5-1880 på Borgestadbråten, d.a. arbeider Ener Fredriksen "Loven"(?) og Anne Aslaksdatter.
1. Maria Anne Jacobsdatter f. 7/9-1843 under Borgestad g.m. Ole J. Sørbø. Se Storgaden 226 i Porsgrunn.
2. Andreas Dortheus Jacobsen f. 23/10-1846.
3. Paulus Jonas Georg Jacobsen f. 7/6-1855.

Kilde: Innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok.
Innflyttet Foraaret 1833. Anmeldt: 1/11-1835.
Navn, alder: Uk. Jacob Andersen, 25 ½.
Hensigt: I Tieneste paa Osebakken.
Fra: Slemdal under Eidanger.
Til: Osebakken.

Kilde: Innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok.
Innflyttet: I 1837. Anmeldt: 15/7-1841.
Navn, alder: Pige Karen Marie Enersd., 29.
Hensigt: Taget Tieneste.
Fra: Skien.

Til: Egelie.

En barnedåp i Gjerpen kirke i 1841.
"
Jacob (NB), f. 24/9-1841, Pige Magrethe Amundsd. Osebakken.
Barnefader: Daværende uk. Jacob Andersen Egelie.

OBS! Vær oppmerksom på mulige feil også i kirkebøkene!
Det barnet som Ener Fredriksen og Dorthe Knudsdatter døpte i Skien kirke 1. mars 1812, står oppført som "Marthe Chistine"
og ikke Karen Marie! Hun ble konfirmert i Skien kirke 23/9-1827, som Karen Marie med fødselsdato 1. mars, som jo også er feil, for
dette er hennes dåpsdato! Men vi forstår hvertfall at det må være samme person, når vi ser hvem foreldrene er.
I tillegg kan man av konfirmasjonsinnføringen lese at morens navn skal være: Jomfru M. Henningsdatter og at barnet (Karen Marie)
var født utenfor ekteskap. (Nok en jomfrufødsel med andre ord! Også jeg som ikke trodde det gikk an! G.S.)

Av vielser i Skien, kan vi se at Ener Fredriksen "Foder"(?) og Anne Aslaksdatter, giftet seg den 6/12-1800.
Her har presten gjort flere tildels grove feil. Det som er riktig står ovenfor.

Om Jacob Andersen vet vi at han kjøpte opp slakt hos bøndene i Gjerpen og kjørte rundt i byen en gang i
uken med sin blåmalte vogn og leverte ferskt kjøtt til sine kunder. Navnet Egeli tok han etter at både han og
kona var i tjeneste der (på Ekeli) før de giftet seg.

 


Familie 4.
Borgestad 1865. Bråten.

Skipstømmermann, huseier
Reinholt Pedersen
fra Kongsberg f. 1/5-1834 d. 13/3-1901 på Bråten, s.a. løsarbeider Peder Jacobsen Bredlie og Anne Marthe Henriksdatter.
g. 21/4-1865 m. Berthe Hansdatter fra Ballestad(3) f. 14/6-1834 d. 23/2-1901 på Bråten, d.a. Hans Jensen Ballestad.
1. Peder Reinholtsen f. 17/10-1866 "paa Borgestadbraaten".
2. Marthe Marie Reinholtsen f. 19/7-1870 "paa Borgestadbraaten".
3. Hans Reinholtsen f. 8/2-1873 "paa Borgestadbraaten". Se Familie 50 - Borgestad 1910.

Reinholt Pedersen bodde på Bråten før han giftet seg og Berthe var i tjeneste på Borgestad.

Husdyr i 1875: 1 gris.

Reinholt og Berthe døde kort tid etter hverandre. Reinholt døde av lungebetennelse
og Berthe døde av bronkitt. Dette ifølge kirkeboka.
Da sønnen Hans giftet seg i 1894, ble Reinholt oppført som sliperiarbeider (ved tresliperi).

 


Familie 5.
Borgestad 1865. Bråten.

Skipstømmermann, huseier
John Knudsen Haavet
fra Borgestad f. 6/1-1828 d. 14/10-1892 på Bråten, s.a. Knud Johnsen Haavet. Se Familie 23 - Borgestad 1845.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 26/12-1852 m. Marie Kathrine Jacobsdatter fra Ø. Porsgrunn f. 1/6-1828, d.a. garversvend Jacob Hansen og Gunhild Johannesdatter.
Forlovere: "Niels Olsen og Ole Jensen, begge fra Borrestad i Gjerpen."
1. Carl Johnsen f. 29/9-1853 "under Borrestad".
2. Inger Hansine Johnsdatter f. 19/9-1854.
3. Gurine Johnsdatter f. 16/7-1858.
4. Josefine Johnsdatter f. 2/7-1861.
5. Severin Johnsen f. 11/6-1864.
6. Elise Marie Johnsdatter f. 5/10-1868.

Ved vielsen i Porsgrunn kirke er det nevnt: "Han født paa Osebakken, boende paa Borrestad i
Gjerpen. Hun født og boende i Porsgrund."
I 1858 seilte John Knudsen som matros. Senere ble han skipstømmermann. Huseierens mor
bodde her i 1865 og i 1875: Enke med fattigunderstøttelse Johanne Olsdatter f. 1800.
Husdyr i 1875: 2 griser.

 


Familie 6.
Borgestad 1865. Bråten.

Matros, losjerende
Peder Johnsen Braaten
fra Skien f. 25/8-1834, s.a. arbeider John Petter Hansen og Dorthe Maria Pedersdatter.
g. 31/1-1858 m. Anne Margrethe Christensdatter fra Borgestadholmen f. 11/6-1830, d.a. matros Christen Christiansen. Se Familie 25 - Borgestad 1845.
1. Christen Pedersen f. 14/7-1860.
2. John Pedersen f. 15/9-1862.
3. Hans Karenius Pedersen f. 3/8-1864. Typografsvend i 1891.
4. Dorthe Pedersdatter f. 2/11-1866.
5. Nilia Marie Pedersdatter f. 25/12-1867 g.m. Rasmus Elseth. Se Familie 45 - Borgestad 1910.
6. Peder Pedersen f. 2/10-1870.
7. Anne Pedersdatter f. ca. 1873.

Alle barna er født på Bråten. Huseieren var enka Anne Helene Jacobsdatter (Anne Margrethes mor).
Hun bodde her i 1865 med sin datter, Christine Christensdatter(14). Se Familie 25 - Borgestad 1845.
I 1875 hadde de eget hus hvor de leide ut en lieilghet. Husdyr her i 1875: 1 gris.
Se Familie 25 - Borgestad 1875. Han var enkemann i 1900. Se Familie 28 - Borgestad 1900.

 


Familie 7.
Borgestad 1865. Bråten.

Sjauarbeider, huseier
Jens Jensen
f. 10/3-1817 på Osebakken, s.a. Jens Jensen og Inger Andersdatter.
g. i Gjerpen 18/8-1842 m. enke Ingeborg Eriksdatter Riis fra Bråten f. 2/8-1811, d.a. Erik Knudsen Riis. Se Familie 37 - Borgestad 1801.
1. Maren Jensine Jensdatter f. 3/9-1841 på Osebakken d. 1921 i Chicago, g. i Racine, Wisconsin m.  Ole Peder Andersen fra Bratsbergkleiva. Se Familie 119 - Kleiva 1845.
2. Inger Hansine Jensdatter f. 3/12-1844.
3. Edvard Martinius f. 28/12-1847 d. 26/6-1852.
4. Hans Jensen f. 2/10-1851.
5. Edvard Martinius Jensen f. 30/5-1854.

Ingeborgs barn fra hennes 1. ekteskap som bodde her i 1845, var:
Martine Madsdatter f. 1834 og Lars Madsen f. 21/5-1836, Metodist.
I sitt første ekteskap med Mads Larsen fra V. Porsgrunn, giftet hun
seg i Solum kirke den 28/1-1834.


Familie 8.
Borgestad 1865. Bråten.

Her var oppført Jens Olsen med familie. Se Familie 26 - Borgestad 1845.


Familie 9.
Borgestad 1865. Bråten.

Bjelkehugger, huseier
Hans Sørensen
fra Høgset(A) dpt. 12/3-1797 d. 3/3-1878 på ”Borrestadbraaten”, s.a. Søren Christiansen Høgseth.
g. 7/10-1818 m. Christiana Storm fra Storgaden 199 dpt. 17/7-1790 d. 31/5-1870 på ”Braaten”, d.a. kaptein Arvid Christian Storm. Se Familie 19 - Ø. Borge 1801.

Se Familie 28 - Borgestad 1845.

I 1865 bodde Hans og Christiane her med sin datter Christine Hansine og hennes datter, Hanna Nilsdatter f. 1857.
Hun var registert som fosterdatter av Hans Sørensen.


Familie 10.
Borgestad 1865. Bråten. Bråtengaden 11.

Sjauearbeider, huseier
Hans Andreas Johannessen
fra Borgestadholmen f. 7/7-1816 d. 12/10-1883 på Bråten, s.a. Johannes Andersen Nærum. Se Familie 29 - Borgestad 1845.
g. i Porsgrunn 16/6-1847 m. Kirstine Knudsdatter fra Borgeskogen f. 25/4-1822, d.a. Knud Evensen.
Forlovere: "Vægter Anders Amundsen af Porsgrund og Anders Ingebretsen af Gjerpen."
1. Karl Johan Hansen f. 31/1-1847 i Porsgrunn. Se Familie 46 - Borgestad 1910.
2. Andreas Hansen f. 7/1-1850 på Bråten. Se Familie 9 - Borgestad 1891.
3. Maren Kirstine Hansdatter f. 24/2-1853 på Bråten.
4. Martinius Hansen f. 20/5-1854 på Bråten
5. Hanna Hansdatter (tvilling) f. 2/1-1858 på Bråten g. 21/5-1878 m. Jens Peder Jensen fra Værslev ved Kalundborg, Danmark (i Porsgrunn i 1878) f. 1853. Bodde først 2-3 år på Bråten, deretter på Snipetorp i Skien.
    Barn 1. Hjalmar Værslev Jensen f. 28/3-1879 d. tidlig. Ugift, tapetserer.
    Barn 2. Hans Christian Værslev Jensen f. 16/10-1980 g. 1/11-1902 m. Gunda Mathilde Gundersen f. 1878 i Christiania. Bodde i Skien. Han var utdannet maler, men jobbet senere som fyrbøter i NSB.
    Barn 3. Peder Halfdan Værslev Jensen f. 25/1-1883. Maler. Ble gift og bodde på Bratsbergkleiva i Skien i alle år.
    Barn 4. Carl Oscar f. 9/1-1885 i Skien d. 30/3-1887 i Skien av sukkersyke.
    Barn 5. Valdemar f. 14/6-1888 i Skien d. 18/1-1889 i Skien av tyfus.
6. Kirstine Hansdatter (tvilling) f. 2/1-1858 på Bråten g. 28/10-1883 m. Lars Olsen f. 1856 i Sauherad, s.a. Ole Tufte fra Holla.
7. Marie Hansdatter f. 27/3-1866 på Bråten.

Hans Johannessen var huseier her fra ca. 1853.

Han ble født på Holmen under Borgestad. Han ble for det meste skrevet som Hans Johannessen Braathen,
hvor "Braathen" på den tiden var mer å regne som en adresse enn som et slektsnavn.

Andre her i 1865: Losjerende bjelkehugger, ”enkemand Anders Hansen Moldhaugen, 59 fra Solum.”
Losjerende i 1875: Hans broder, sjauerarbeider Nils Johannessen f. ca. 1814.

 


Familie 11.
Borgestad 1865. Bråten.

Seilmaker, huseier, forpakter av jord
Christen Jacobsen Lie
fra Teknikerg. 4 dpt. 31/8-1808 d. 16/5-1873, s.a. Jacob Christensen Lie. Se Familie 33 - Borgestad 1835.
g. i Gjerpen 21/8-1835 m. Maren Margrethe Hansdatter fra Langesund f. 13/7-1815, d.a. matros Hans Larsen og Dorthe Isaksdatter "ved Langesund".
Forlovere: Gunder Hansen Oseb., Ole Olsen Oseb.
1. Edvard Christian Christensen f. 23/9-1835 på Osebakken.

2. Dorthea Marie Christensdatter f. 16/8-1838.
3. Jacobine Christensdatter f. 28/2-1841 g.m. Jacob Iversen. Se Familie 2 - Ø. Borge 1891.
4. Hans Andreas Christensen f. 1/12-1843 på Bråten.
5. Christine f. 19/10-1846 d. 3/2-1854 på Bråten.
6. Isak (tvilling)  f. 13/3-1849 d. 25/3-1849 på Bråten.
7. Jacob (tvilling) f. 13/3-1849 d. 5/5-1849 på Bråten.
8. Martin Christensen f. 26/9-1850.
9. Marthine Christensdatter (tvilling) f. 6/8-1853.
10. Elise Christensdatter (tvilling) f. 6/8-1853.
11. Laurits Christensen f. 9/10-1857 på Bråten.

Alle barna er f. i Gjerpen. Christen J. Lie kommer fra Teknikergt. 4 på Osebakken.
Hans fars-slekt kommer fra gården Lid i Gjerpen.

 


Familie 12.
Borgestad 1865. Bråten.

Sjømann, huseier
Thor Johan Larsen
fra Skien f. 26/9-1820 d. 18/1-1894 i Bråten, s.a. sjømann Lars Thorsen i Skien og Aleth Pauline Olsdatter.
g. i Skien 21/5-1847 m. Andrea Isaksdatter fra Hyni(7) Ødegården f. 25/12-1815 d. 2/1-1894 i Bråten, d.a. Isak Sørensen Ødegaarden.
Forlovere: "Snedker Ole Reinholdt og Søfarende Ole Hansen. Begge af Skien."

Fosterdatter her i 1865: Elise Christensdatter(13) f. i Gjerpen.


Familie 13.
Borgestad 1865. Bråten.

Her var oppført Anders Ingebretsen Riis med familie. Se Familie 16 - Borgestad 1845.


Familie 14.
Borgestad 1865. Bråten.

Bjelkehugger, huseier
John Nilsen
fra Bekkevold(B) f. 18/12-1826 d. 29/7-1882 i Bråten, s.a. Nils Tollefsen Bekkevold.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 8/5-1859 m. Aase Larine Andersdatter fra Tanum i Brunlanes f. 13/5-1832 d. 8/12-1872 i Bråten av "tæring", d.a. Anders Andersen Sillevigen og Ingeborg Maria Christophersdatter.
Forlovere: "Peder Pedersen, under Sølie og Nils Andersen, under Sølie. Begge bosat i Gjerpen".
g2g i Gjerpen kirke 19/5-1878 m. Anne Elisabeth Thorleifsdatter f. ca. 1840 i Holla, d.a. Thorleif Hansen.
1. Anthon Nikolai Johnsen f. 28/5-1859 på Augestad.  Sjømann, kokk. Ugift i 1875.
2. Ida Karoline Johnsdatter f. 25/3-1862.
3. Johan Lauritz Johnsen f. 18/1-1864.
4. Laura Johnsdatter f. 21/3-1866.
5. Anine Johnsdatter f. 17/8-1868.
6. Theodor Johnsen f. 4/8-1871. Se Familie 42 - Borgestad 1910.
Barn i 2. ekteskap:
7. Hans Andreas Johnsen f. 23/12-1878 i Bråten.
8. Inger Andrea f. 8/7-1881 d. 2/9-1883 i Bråten.

F.f. John Nilsen på Augestads sønn Anton Nikolai: Karen Andersdatter fra Tanum, Berthe Nilsdatter og Jacob Johnsen Augestad, Iver Christensen Søli, faderen.
F.f. John Nilsen på Borges datter Ida Karoline: Foreldrene, pige Birthe Marie Nilsdatter, Nils Tollefsen og Amund Hansen Augestad.
F.f. John Nilsens sønn Johan Lauritz på Borgestadbråten: Foreldrene, Karen Johnsdatter fra Sandefjord, Lars Andersen Lillevig af Tanum, Andreas Nilsen Borge.
F.f. John Nilsens datter Laurence på Borgestad: Foreldrene, pige Marthe Maria Nilsdatter i Skien, Lars Christian Andersen Brunlanes,  ............. Nilsen Berg.
F.f. John Nilsens datter Annine Bertine på Bråten: Foreldrene, enke Anne Marie Nilsdatter, Jacob Isaksen og Jacob Johnsen Augestad.
F.f. John Nilsens sønn Theodor på Bråten: Foreldrene, Karen Jacobsdatter og Torjus Ingebretsen Borgeskogen, August Mikkelsen Borge.

John Nilsen kjøpte dette huset i 1863.
 


Familie 15.
Borgestad 1865. Bråten.

Matros, huseier
Rasmus Olsen Løvaas
fra Skovbakken i Borgeskogen f. 10/9-1825 d. 6/11-1892 i Fjelldalen, s.a. Ole Jacobsen Løvaas. Se Familie 6 - Ø. Borge 1845.
g. 8/6-1855 m. Kirsten Olsdatter fra Lunde sogn i Bø Prestegjeld i Telemark f. ca. 1817(!) d. 9/2-1892 på Borgestad, d.a. Ole Jansen (Jonsen?) Grinerud.
1. Olaus Rasmussen f. 1/10-1855 "under Borrestad".
2. Edvard f. 5/8-1859 d. 6/2-1860 i Borgeskogen.

Rasmus Løvaas var født på Løvåsen u. Skogsrød. Konas mor, Elisabeth Johnsdatter
fra Holla f. 1787, bodde her i 1865. I 1875 var Rasmus registrert som ”Sindsvag med
Amtsunderstøttelse”.

Se Familie 7 - Borgestad 1891.
 


Familie 16.
Borgestad 1865. Bråten.

Snekker, huseier
Lars Olsen Braaten
fra Fossjordet dpt. 15/1-1801 d. 5/4-1878 på Bråten, s.a. Ole Larsen Fossejord.
g1g 2/9-1830 m. Hedvig Catrine Arnesdatter fra Kjølnesg. 2 dpt. 7/3-1789 d. 20/3-1839 på Osebakken, d.a. Arne Tommesen Strømtangen. Se Familie 27 - Ø. Borge 1782.
Forlovere: "Jacob Bommen, Lars S. Studserøe."
g2g 10/3-1842 m. Ingeborg Marie Trondsdatter fra Frogner dpt. 9/10-1802 d. 6/9-1871 på Bråten, d.a. Trond Olsen. Se Familie 3 - Frogner 1801.
1. Halvor Larsen f. 15/7-1842 "under Borrestad". Skolelærer. Se Tufte(3).
2. Else Katrine Larsdatter f. 19/3-1844 "under Borrestad". Ugift, bodde hos faren i 1875.

Lars Olsen bodde her i både 1865 og 1875. Det var ingen barn i første ekteskap.
Han bodde i 1875 visstnok lenger ned på Osebakken.

 


Familie 17.
Borgestad 1865. Borgeskogen v/ Bråten. Hus med 4 husstander. 1/4.

Snekker, huseier
Claus Thorsen
fra Holte i Nes, Sauherad f. 16/2-1816 ble borte i Amerika, s.a. husmann under Holte, Thor Olsen og Johanne Clausdatter.
g. i Solum 13/4-1841 m. Kirsten Olsdatter fra Steinhaug under Tveitan i Melum, Solum f. 17/2-1816, d.a. Ole Evensen Stenhoug.
1. Ole Christian f. 10/4-1841 i Leroddkåsa i Melum sogn, Solum pr.gj.
2. Kirsten Johanne Clausdatter f. 7/1-1843 i Solum.
3. Thoresius Clausen f. 17/6-1845
"under Borrestad" d. 10/5-1868. Sjømann. Ugift. Døde av tæring.
4. Ole Clausen f. 19/11-1847
"under Borrestad".
5. Johanne Clausdatte f. 8/3-1850
"under Borrestad".
6. Clara f. 17/3-1852 "under Borrestad" d. 1/11-1852 "under Borrestad".
7. Clara f. 16/11-1853 "under Borrestad". 
8. Anne Marie Clausdatter f. 6/6-1859 "på Bråten".

Kilde: Innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok.

Innfl.: Høst 1843.
Anmeldt: 25/9-1845.
Navn, alder:
Claus Thorsen, 30
Kirsten Olsd., 29. Hans hustru
Kirsten Johanne Clausd., 2 ¾.
Hensigt: --- (Han var snekker. G.S.)
Fra: Født i Seufde, indfl. fra Solum hvor ogsaa konen og barnet var født.
Til: U. Borrestad.

Da de giftet seg holdt Claus Thorsen til på "Leeroddkaasa" i Melum i Solum.
Deres første barn ble født like før de giftet seg.
Da nr. 2 ble født i Solum i 1843, ble Claus nevnt som "Rokkemager".

I folketellingen 1845 er denne familien nevnt på Borgestadholmen.
”Hendes mand reist til Amerika for 3 Aar siden, uden visshed om tilbakekomst.”
Familien var tilknyttet metodistmenigheten.
De to guttene var i 1865 sjauearbeidere.

Claus Thorsen emg. alene til Amerika den 7/4-1862:
”Gift Mand, Snedker Claus Thorsen Borgeskoven 46 ½ aar.”

Losjerende her i 1865:
Pige Gunhild Olsdatter fra Solum f. 1828 og
Kittil Nilsen Grønnerød med frue
Anne Johannesdatter fra Skyer.

 


Familie 18.
Borgestad 1865. Borgeskogen v/ Bråten. Hus med 4 husstander. 2/4.

Bjelkehugger, losjerende
Jacob Halvorsen
fra Tråholt i Eidanger f. 11/12-1823, s.a. Halvor Jacobsen Traaholt.
g. i Eidanger kirke 18/1-1850 m. Gunhild Andreasdatter fra Skjelsvik i Eidanger f. 18/2-1828 d. før 1865, d.a. Andreas Mikkelsen Skjelsvig og Maria Andersdatter.
Forlovere: "Iver Larsen Traaholt og Anders Nielsen Slævolden."
1. Andreas Jacobsen f. 18/11-1851 på Tråholt i Eidanger.
2. Inger Marie Jacobsdatter f. 17/5-1856 på Tråholt.
3. Lars Jacobsen f. 4/3-1859 på Tråholt.

Jacob var enkemann i 1865. Alle var født i Eidanger. Tjenestepike: Kirsten Thorsdatter fra
Seljord f. 1833 og hennes datter Ingeborg Sørensdatter f. 1860 i Seljord.
Ingeborg ble trolig gift i 1897 m. tegleverksarbeider Kristian Bjåland. Barn: Arne Bjåland f. 21/7-1897.
 


Familie 19.
Borgestad 1865. Bråten. Hus med 4 husstander. 3/4.

Her var oppført losjerende Isak Olsen med familie. Se Familie 13 - Ø. Borge 1875.


Familie 20.
Borgestad 1865. Bråten. Hus med 4 husstander. 4/4.

Her var oppført Kittil Nilsen Grønnerød med Familie. Se Familie 38 - Ø. Borge 1875


Familie 21.
Borgestad 1865. Borgeskogen mot Bråten.  

Her var oppført Torjus Ingebretsen med familie. Se Familie 12 - V. Borge 1875.


Familie 22.
Borgestad 1865. Bråten. Hus med 2 husstander. 1/2. 

Matros, huseier
Carl Matheus Trondsen
f. 13/3-1824 på Osebakken d. 30/4-1866. ”Faldt overbord og omkommen paa en overfart til Engeland i Nordsjøen.”, s.a. skomaker Trond Olsen og Anne Andersdatter. Se Familie 40 - Borgestad 1835.
g. i Gjerpen 24/1-1856 m. Gunhild Kirstine Knudsdatter fra Osebakken f. 25/11-1835, d.a. Knud Hansen og Kirsten Jensdatter. Se Familie 11 - Borgestad 1845.
1. Amborline Kirstine Karlsdatter f. 23/8-1856 i Bråten.
2. Anne Tomine Karlsdatter f. 4/9-1858 i Bråten.
3. Theodor Karlsen f. 9/10-1861 i Borgeskogen.
4. Kornelius Karlsen (tvilling) f. 27/10-1865 i Borgeskogen.
5. Kirstine Karlsdatter (tvilling) f. 27/10-1865 i Borgeskogen.

Gunhild og barna var metodister under folketellingen 1865.

Enka Gunhild Kirstine Knudsdatter ble g2g med Andreas Larsen. Se Haukeråsen(3).

 


Familie 23.
Borgestad 1865. Bråten. Hus med 2 husstander. 2/2.  

Matros, leieboer
Christen Pedersen
fra Borgeskogen under V. Borge f. 29/11-1836 d. etter 1909, s.a. Peder Christensen. Se Familie 16 - V. Borge 1845.
g. i Gjerpen 10/1-1864 m. Kirsten Andrea Halvorsdatter fra Ødegården i Eidanger f. 14/11-1841 d. 16/1-1872 i Borgeskogen, d.a. Halvor Ingebretsen. Se Familie 4 - Ø. Borge 1865.
1. Margrethe Sophie Christensdatter f. 10/11-1864 g. 1883 m. Carl Gustav Jonasson fra Boarp, S. Ljunga, Kronoberg, Sverige, f. 21/9-1853. Emigrerte til Amerika i 1886.
2. Hans Peter Christensen f. 4/8-1867 på Borgeskogen.

Denne familien losjerte i 1865 i huset til Carl Matheus Trondsen på Bråten under Borgestad.
Siden overtok de huset til Christens far i Borgeskogen.
Hans kone, Kirsten Andrea, døde av lungebetennelse. Christen var ikke i Gjerpen i 1891.

 


Familie 24.
Borgestad 1865. Bråten.

Tømmermann, huseier
Ole Larsen
fra Hesterønningen under Lid dpt. 26/4-1801 d. 23/6-1878 på Borgeskogen, s.a. husmann Lars Olsen.
g. 13/2-1829 m. Maren Gundersdatter fra Kjølnes dpt. 12/10-1806 d. 27/3-1883 på Borgestad, d.a. forpakter Gunder Christensen Kjølnæs.
Forlovere: "Jacob Andersen Sølie, Hans Andersen, Osebakken."
1. Gunder Olsen f. 8/6-1829 i Hesterønningen under Lid. Se Familie 29 - V. Borge 1891.
2. Marte Olsdatter f. 9/12-1831 på Augestad.
3. Lars Olsen f. 5/6-1834 under Søli. Se Familie 1 - Søli 1875.
4. Christen Olsen f. 6/3-1837 på Borgeskogen under V. Borge. Hjemmedøpt av skolelærer Kittil Riis.
5. Maren Oline Olsdatter f. 8/10-1841 under V. Borge.
6. Anne Kirstine Olsdatter f. 5/5-1850 under Borgestad.

Ole og Maren bodde tidligere flere steder. De er ført opp som beboere på Holmen i 1845.
I 1850 hadde de flyttet hit. I 1875 bodde de i et hus på Borgeskogen u. V. Borge. Ole døde
der som ”gift fattiglem” i 1878.


Familie 25.
Borgestad 1865. Bråten. Hus med 2 husstander. 1/2.

Telegraphist, huseier
Magnus Teiste (28) fra Christiania.
Denne telegrafisten kjenner jeg ikke mere til. Han har ikke giftet seg eller fått barn her.


Familie 26.
Borgestad 1865. Bråten. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført enka etter Abraham Jacobsen og sønnen Jacob Abrahamsen(24). Se Familie 1 - Ø. Borge 1835.


Familie 27.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Skipstømmermann, huseier med jord
Lorents Daniel Isaksen
fra Borgestad f. 8/6-1827 i Gjerpen d. 4/1-1900 på Borgestadholmen, s.a. Isak Isaksen. Se Familie 1 - Borgestad 1835.
g. i Gjerpen 5/10-1854 m. Anne Sophie Larsdatter f. 27/8-1827 i Skien d. 10/10-1886 på Borgestadholmen, d.a. Lars Hartvigsen. Se Familie 2 - Borgestad 1845.
1. Laura Danielsdatter f. 31/7-1855 på "Baarrestadholmen" g.m. Thorsten Halvorsen. Se Familie 81 - Borgestad 1891.
2. Isak Danielsen f. 22/5-1859 på Holmen.
3. Ludvig Martinius f. 7/2-1862 på Holmen.
4. Berte Maria Danielsdatter f. 6/10-1865 på Holmen.

Anne Sophie var søster til Herman Larsen på Holmen (se nedenfor). Deres mor Berthe Maria Knudsdatter
kom fra plassen Holmen. Hun flyttet dit med sine barn da hun ble enke.
Dyr her i 1875: 2 kuer, 1 sau og 1 gris.

 


Familie 28.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Dagarb., mure- og jordarb., huseier
Herman Larsen
fra Borgestad f. 28/1-1826 i Skien død etter 1900, s.a. Lars Hartvigsen. Se Familie 2 - Borgestad 1845.
g. i Gjerpen 6/5-1855 m. Inger Hansdatter fra Solum f. 1831, d.a. Hans Olsen.
1. Lovise Hansine f. 29/6-1855 på "Borrestad" d. 9/7-1855. "
Lovise Hansine Hermandsd., 13 dage, Borrestad."
2. Marie Hermansdatter f. 8/10-1856 på Borgestad g.m. Nils Berulfsen. Se Familie 69 - Borgestad 1910.
3. Lars f. 9/7-1859 d. 7/6-1863 på Borgestad.
4. Hans Hermansen f. 20/5-1864 på Borgestadholmen.
Ugift teglverksarbeider i 1900.
5. Ingebret Hermansen f. 2/10-1866 på Borgestadholmen d. 29/9-1906 i Cardif, England. Ugift sjømann. Seilte i mange år på engelske skuter.

Hans mor, enke Berthe Marie Knudsdatter bodde hos dem i "alle år".

 
 


Familie 29.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Her var oppført Ole Knudsen og frue. Se Familie 3 - Borgestad 1835.


Familie 30.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Arbeider, huseier
Hans Andersen Fossjord
fra Fossjordet f. 13/12-1813 d. 27/12-1881 i Ø. Porsgrunn, s.a. Anders Olsen Fossjordet.
g. i Gjerpen 15/11-1844 m. Allaug Christine Johnsdatter fra Ø. Porsgrunn f. 19/3-1813 d. før 1875, d.a. John Abrahamsen og Karen Kirstine Tollefsdatter.
1. Isak Hansen f. 11/12-1844 i Bakken under Bjørntvedt. Døpt i Ø. Porsgrunn kirke.
2. Johanne Kirstine Hansdatter f. 30/3-1846 i Ø. Porsgrunn.
3. Anne Cathrine Hansdatter f. 17/11-1847 på Osebakken (døpt i Porsgrunn kirke) g.m. snekker Thorsen. Emigrerte til N. Amerika før 1884.
4. Amborline Hansdatter f. 4/9-1849 på Osebakken.
5. Tollef Hansen f. 12/11-1851 på Osebakken.

Hans Fossjord bodde i Porsgrunn før de giftet seg og Allaug Christine tjente på Åkre.

Den første tiden etter at de giftet seg bodde de i Bakken under Bjørntvedt i Eidanger.
På den tiden regnet til Porsgrunn by. I ca. 1846 kom de til Osebakken, som nå lå til
Porsgrunn kommune.

Hans Fossjord kjøpte dette huset av Johan Holm ifølge skjøte tinglyst 28/12-1843.
Skipsreder Gunnar Knudsen kjøpte huset av boet etter Hans Fossjordet i 1882.
Han solgte det til en ny eier, ifølge tinglyst skjøte av 23/4-1884.

 


Familie 31.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Engebret Hansen fra Borgestad f. 18/3-1836, s.a. Hans Peter Andersen. Se Familie 4b - Borgestad 1845.
g.m. Marie Hansdatter fra Porsgrunn f. 1834.

Bodde her i 1865. Ingen barn da.


Familie 32.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Her var oppført Nils Knudsen med familie. Se Familie 2 - Borgestad 1835.


Familie 33.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Sjømann, losjerende
Markus Reiersen
fra Porsgrunn f. 15/4-1834, s.a. Reier Christensen og Maren Christensdatter.
g. (i Porsgrunn?) Gunhild Kirstine Gundersdatter fra Borgestad f. 28/8-1838, d.a. Gunder Andersen Rønningen. Se Familie 5 - Borgestad 1835.
1. Maren Markusdatter f. ca. 1864.
2. Anton Richard f. 15/12-1873.

Svigermor bodde også her i 1865. Det var huseieren Anne Johannesdatter (68).
Denne familien tilhørte metodistkirken i Porsgrunn.

 


Familie 34.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Huseier, enke Anne K. Larsdatter fra Gjerpen (67).


Familie 35.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Arbeider, husmann uten jord, huseier
Knud Larsen
f. 3/7-1815 d. 11/3-1866 på Holmen, s.a. Lars Mathisen.
g1g i Gjerpen 15/6-1849 m. Maren Amundsdatter fra Brånan under Ballestad f. 3/7-1815 d. 30/7-1852 på Ballestad, d.a. Amund Jensen Braanen.
g2g i Gjerpen 25/8-1853 m. Johanne Andersdatter fra Rønningen under Meen dpt. 17/7-1903 d. 22/3-1868 på Holmen, d.a. Anders Hansen.
1. Lars f. 16/9-1849 på Bekkevold.
2. Andreas Knudsen f. 19/10-1851.

Knud Larsen bodde på Ballestad i 1. ekteskap. Johanne Olsdatter var i tjeneste på
Osebakken før hun giftet seg som 49-åring med enkemannen Knud Larsen. 

30/11/1868    Strandsitter   KNUT LARSSEN                      Gjerpen Skifteprot. nr. *)
Borrestad-     og hustru JOHANNE ANDERSDATTER 
holmen            Arvinger:
u/Borge     A. Mannens sønn, Andreas Knutssen 16 1/2 år.
                  B. Konas søsken:
               a. Isak Anderssen, myndig, bor i ”New York” på Osebakken i Porsgrunn.
               b. Kirsten Andersdtr. myndig, fattiglem, Borgeskogen.
               c. Marie Andersdr. myndig, enke, ukjent oppholdssted.
Brt: 70 - 16
Net: 43 - 35

*) B: Gj 2 s.173-208. C: Gj I s.354.
 

 


Familie 36.
Borgestad 1865. Borgestadholmen. Hus med 2 husstander. 1/2.

Sjømann, leieboer
Ole Amundsen
fra Skien f. 16/6-1818, s.a. søfarende Amund Amundsen og Karen Sophie Olsdatter.
g. i Solum kirke 9/8-1857 m. enke Kirsten Andrea Andersdatter fra Skjelbred i Solum f. 15/8-1822, d.a. Anders Andersen Schelbred og Kirsten Hansdatter.
1. Caroline Sofie Olsdatter f. 5/3-1858 i Gråten.
2. Lars Andreas Olsen f. 23/8-1860 i Gråten.

Ole Amundsen og Kirsten Andrea Andersdatter bodde begge i Gråten før de giftet seg.
Hun hadde fra sitt første ekteskap sønnen Christen Larsen f. 1852.
 


Familie 37.
Borgestad 1865. Borgestadholmen. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført Lars Jensen med familie. Se Familie 12 - Ø. Borge 1875.


Familie 38.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Skipstømmermann, huseier
Lars Isaksen
fra Åltvedt(1) f. 16/11-1834, s.a. Isak Larsen Aaltvedt.
g. 18/8-1859 m. Anne Andersdatter fra Holla f. 22/5-1831 i Jorsnæs under Søve, d.a. husmann Anders Andersen og Kirsten Andersdatter.
1. Anna Lovise Larsdatter f. 10/11-1859 på Holmen.
2. Isak Larsen f. 16/3-1862 på Holmen.
3. Anders Larsen f. 7/4-1865 på Holmen. (Andreas Larsen?).

 


Familie 39.
Borgestad 1865. Borgestadholmen.

Oldermann
Knud Guttormsen
fra Bratsbergkleiva f. 24/9-1815 på Kleiva, s.a. Guttorm Knudsen. Se Familie 117 - Kleiva 1845.
g. i Skien 10/12-1844 m. Caroline Asbjørnsen fra Skien f. 22/7-1822 i Skien, d.a. tobakspinder Ole Asbjørnsen og Maren Hansdatter..
Forlovere: "O. Asbjørnsen, Joh. Nielsen".
1. Karen Hedevig Knudsdatter f. 11/2-1845 i Skien.
2. Georg Olaus Guttormsen f. 19/8-1849 i Skien.
3. Magnus Hagbart Guttormsen f. 12/3-1855 på Borgestadholmen.
4. Caroline Camilla Guttormsdatter f. 16/10-1857 g.m. NN Børsting. Hun bodde som enke i Hjelmsg. 2 B i Uranienborg menighet i Oslo i 1923.
5. Hanna f. 27/1-1861 d. 8/2-1861 på Borgestadholmen.
6. Karl Emmanuel Guttormsen f. 26/11-1862.
7. Anne Sofie Guttormsdatter f. 19/4-1865.
8. Otto Andreas Guttormsen f. 16/12-1867.

Kilde: Innflyttingslistene i Gjerpen kirkebok.

Innflyttet Høst 1850. Anmeldt: 21/6-1854.
Navn, alder, fødested:
Knud Guttormsen, 39, Br.kl.
Caroline Asbiørnsen, hans Kone, 33, Skien.
Karen Hedevig, børn, 8 ¼, Skien.
Georg Olavus, børn, 5, Skien.
Hvorfra indflyttet: Skien. Att.: Sognepr. Lammers, dat. 20/6-1854.
Til: Borrestadholmen.

Denne familien kom til ”Borrestadholmen” fra Skien høsten 1850.
Tjenestepike i 1865: Elen Karine Albrechtsdatter fra Siljan f. 1844.
De andre er alle født i Gjerpen.


Borgestad i andre manntall/ folketellinger
|
1685 | 1711 | 1720 | 1762 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 1900 | 1910 | 1920 |


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) post@gamlegjerpen.no