| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Lid
Gård nr. 86 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 02.11.2014


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hesterønningen
Gammelt løpenr. (337c, 343)b. Siden Norges matrikkel 1889: 86/8.

Opprinnelig husmannsplass under Lid.

Arbeider, husmann
Ole Jermundsen
f. ca. 1728 bg. 7/1-1798. ”Ole Jermundssøn u/Lie 70 aar.”
g. 23/9-1760 m. Ingeborg Trondsdatter fra S. Gåshølen under Ås dpt. 11/5-1732 bg. 20/9-1801. ”enken Ingebor Tronsdtr. u/Lie, anmeldt at være 77 aar.”, d.a. Trond Olsen.
1. Ole Olsen dpt. 9/11-1760.
2. Jermund dpt. 21/11-1762 bg. 13/3-1763. ”
Ole Jermundsens s. Jermund 1/4 aar.”
3. Lars Olsen dpt. 29/9-1764. Se nedenfor.
4. Anders Olsen dpt. 30/8-1767.
5. Anne Olsdatter dpt. 30/6-1771.

6. Jermund dpt. 29/1-1775 bg. 1/3-1775. ”
Ole Jermundsens s. Jermund 4 uger.”

F.f. Ole Jermundsens db. Ole: Abraham Gundersens kone, Anne Arnesdatter, Tron Olsen, Jacob Arnesen.
F.f. Ole Jermundsens db. Jermund: Ole Eriksens kone, Berthe Pedersdatter, Tron Olsen, Anders Eriksen, Even Larsen.
F.f. Ole Jermundsens db. Lars fra Fossejore: Hans Svinholts kone, Thor Bachens kone, Rasmus Fløtterøe, Lars Bachen.
F.f. Ole Jermundsens db. Anders: Knud Kragetoes kone, Karen Hansdtr., Thor Bachen, Nils Andersen.
F.f. Ole Jermundsens pb. Anne fra Bache Ejet: Nils Jacobsens kone, Kisten Torjersdatter, Ole Fløtterøe, Simen Lie.
F.f. Ole Jermundsens db. Jermund fra Nærum Ejet: Ole Danielsens kone, Gunnil Christensdtr., Ole Danielsen, Christen Olsen.

Ole Jermundsen (Ole Gjermundsen) bodde på Skavan da han ble konfirmert.
Ingeborg bodde på en plass under Mo.

Denne familien bodde på forskjellige husmannsplasser i Gjerpen. Under manntallet 1762
bodde de på en plass under Gulset.
I 1764 bodde de på Fossjordet. I 1771 på Bakkeseter under Bakken og i 1775 trolig på
Trollsåsen under Nærum.

Arbeider, husmann
Lars Olsen
herfra dpt. 29/9-1764 bg. 17/2-1805. ”Lars Olessøn Hesterønningen 40 1/2 aar.”, s.a. Ole Jermundsen.
g. 30/12-1788 m. Marthe Tollefsdatter fra Høgset(B) dpt. 23/8-1761 d. 12/11-1833 på Hesterønningen, d.a. Tollef Isaksen Høyset.
1. Jacob dpt. 31/5-1789 bg. 16/10-1803. ”Lars Olessøns db.
Jacob und. Lie 14 5/12 aar.”
2. Isak Larsen dpt. 5/2-1792. Trolig død tidlig.
3. Tollef Larsen dpt. 17/5-1794. Se nedenfor.
4. Ole (tvilling) dpt. 18/2-1798 bg. 25/3-1798. ”Lars Olessøns tvilling-børn Ole og Anne Kirstine u/Lie, 5 uger.”
5. Anne Kirstine (tvilling) dpt. 18/2-1798 bg. 25/3-1798. ”Lars Olessøns tvilling-børn Ole og Anne Kirstine u/Lie, 5 uger.”
6. Anne (tvilling) dpt. 24/2-1799 bg. 1/5-1799. ”Lars Olessøns tvill. pb. Anne u/Lie 2 1/2 mnd.”
7. Ole (tvilling) dpt. 24/2-1799 bg. 22/5-1799. ”Lars Olessøns tvill. db. Ole u/Lie 1/4 aar.”
8. Ole Larsen dpt. 26/4-1801. Se Familie 24 - Borgestad 1865.
Br. ca. 1789.

F.f. Lars Olsens db. Jacob u/Lie: Tollef Højsæts kone, Anne Halvorsdatter, Christen Fløtterøe, Hans Halvorsen.
F.f. Laers Olessøns db. Isaac u/Lie: Zacharias Lies k., Anne Evensdtr., Anders Olessøn, Anders Gunderssøn, Laers Halvorssøn.
F.f. Laers Olessøns db. Tollev u/Lie: Solve Sandes k., Anne Svensdtr., Even og Søren Høyset, Laers Halvorssøn.

F.f. Lars Olessøn u/Lies Tvillinger Ole og Anne Kirstine: Søren Høysets k., Anne Evensdatter, Anne Bjørnsdtr., Maren Solvesdtr., Even Høyset, Hans Lie, Lars Halvorssøn,
      Even Anderssøn, Christen Fløtterøe, Anders Olessøn.
F.f. Lars Olessøns Tvillinger pb. Anne: Live Matthiædtr., Anne Bjørnsdtr., Jacob Anderssøn, Lars Halvorssøn, Christen Larssøn.
F.f. Lars Olessøns Tvillinger db. Ole u/Lie: Rasmus Søelies k., Siri Knudsdatter, Lars Simonssøn, Even Høyset, Jon Svendssøn.

F.f. Lars Olessøns db.
Ole u/Lie: Hans Ouestads k., Maren Halvorsdtr., Even Lie, Peder Sivertssøn, Harald Matthiæssøn.

Lars Olsen ble født på Fossjordet. Hans foreldre bodde på forskjellige husmannsplasser.
Lars Olsen bodde her da disse barna ble født og i 1801. Da bodde også ”mannens moder”
her. Det var enka Ingeborg Trondsdatter 62 år. Hans far Ole Jermundsen døde her i 1798.

Arbeider, husmann
Tollef Larsen
herfra dpt. 17/5-1794 d. 16/4-1857 under Lid, s.a. Lars Olsen.
g. 5/1-1821 m. Maren Gurine Larsdatter (Maria Larsdatter) f. ca. 1795 d. 19/7-1869 på Leppen under Løberg.

Forlovere: "Harald Rasmussen Lie, Ole Eriksen Lie."

1. Lars Tollefsen f. 1/5-1821.
2. Isak Tollefsen f. 6/10-1823. Se nedenfor.
3. Even Tollefsen f. 13/2-1827. Se Hongården under Riis.
4. Hans Tollefsen f. 28/12-1829. Se Familie 7 - Søli 1875.
5. Karen Kirstine Tollefsdatter f. 10/2-1833.
6. Jacob Tollefsen f. 15/5-1837.

F.f. Tollev Larsen Lie-Ejets Lars: Jacob Lies kone, pige Margrethe Olsd. Lie, Anders Lie, Ole Hansen Lie, Ole Larsen Lie.
F.f. Tollef Larsen, Maren Larsd. under Lie, Isak: Harald Lies kone, p. Marthe Larsd. Ramsaas, Christen Pedersen Lie, Sara Gundersd. Lie, Ole Larsen Lie.
F.f. Tollev Larsen og Maren gurine Larsd. u. Lie, Even: Harald Lies kone, pige Maren Johannesd. Lie, Christen P. Lie, Ole Larsen Lie, Ole Nielsen Lie.
F.f. Tollef Larsen og Maren Gurine Larsd. under Lie, Hans: Kone Maren Gundersd. Ødegaarden, pige Anne Marie Hansd. Ramsaas, Ole Hansen Ramsaas, Ole Hansen Lie, Rasmus Pedersen Ødegaarden.
F.f. Tollef Larsen og Maren Larsd. u. Lie, Karen Kirstine: Ole Hansens kone Lie, p. Anne Jacobsd. Klep, Ole Hansen Lie, Zakarias Gundersen Lie, Rasmus Haraldsen Lie.
F.f. Tollef Larsen und. Lie og Maren Gurine Larsdatters Jacob: Ole Eriksen Lie og kone Kari Johnsd., Lars Tollefsen u. Lie, pige Johanne Sivertsd., Osebakken.

Maren Gurine var i tjeneste på Lid før de giftet seg. Hun var ikke døpt i Gjerpen, Siljan,
eller Eidanger. De bodde i huset sammen med Tollefs mor til 1833.
Tollef døde av lungebetennelse, ifølge kirkeboka.

Arbeider, fisker
Isak Tollefsen
herfra f. 6/10-1823, s.a. Tollef Larsen.
g. 3/7-1846 m. Maren Kirstine Fredriksdatter "fra Brunlanes" f. ca. 1818, d.a. Fredrik Eriksen.
1. Inger Marie Isaksdatter f. 21/4-1846.

Isak og Maren Kirstine flyttet til Larvik den 24/10-1845. De kom tilbake til Gjerpen den
8/4-1846. Da kom Maren Kirstine i tjeneste på Fossum. Den 3/7-1846 giftet de seg i
Gjerpen og flyttet igjen til Larvik.

I 1885 bodde de på Stathelle hvor Isak var fisker.

Arbeider, husmann
Nils Hansen
f. 1781 (ikke i Gj.) d. 11/5-1838 på Hesterønningen.
g. 29/8-1805 m. Margrethe Olsdatter fra Åsen under Fossum dpt. 9/6-1782 d. 4/3-1846 under Lid, d.a. Ole Nilsen.
1. Anne Hedevig dpt. 19/1-1806 bg. 28/7-1807. ”Nils Hanssøns pb. Anne Hedevig f. Stulen ved Lie 1 1/2 aar.”
2. Ole Nilsen dpt. 13/3-1808. Se Familie 12 - Mæla 1845.
3. Anne Hedevig f. 2/8-1810 bg. 4/10-1810. ”Nils Hanssøns pb.
Anne Hedevig und. Lie 8 uger.”
4. Anne Hedevig Nilsdatter f. 28/11-1811.
5. Ragnhild Maria Nilsdatter f. 14/7-1814 g.m. Jacob Torgersen. Se Skottet under Lid.

F.f. Nils Hanssøns pb. Anne Hedevig f. Stulen ved Lie: Maren Hansdtr., Gunnil Solvesdtr., Even Anderssøn, Ole Olessøn, Hans Halvorssøn.
F.f. Nils Hanssøns db. Ole u/Lie: Karen Knudsdtr., Maren Magnusdatter, Hans Halvorssøn, Nils Olessøn, Lars Knudssøn.
F.f. Nils Hanssøns pb. Anne Hedevig u/Lie: Anders Bakkens k., Aaste Maria Jensdtr., Anders Bakken, Erik Svendssøn, Hans Halvorssøn.
F.f. Nils Hanssøns pb. Anne Hedevig u/Lie: Erik Svendssøns k., Ingebor Olesdatter, Lars Halvorssøn, Isak Christenssøn, Erik Svendssøn.
F.f. Nils Hansen og Margrete Olsdtr.'s Ragnhild Maria u/Lie: Hans Halvorsens k., Inger Torgersdatter, Tollef Olsen, Hans Gundersen, Erik Madsen.


Denne familien bodde under Lid fra ca. 1806. 

Hans fosterforeldre? Rasmus Nilsen og Anne Maria Jonsd. på Ø. Borge 1801.

Da de giftet seg var det nevnt at de kom fra Osebakken. De var nok i tjeneste der begge to.
Denne familien bodde tidligere på Stulen. Enka(!?) Margrethe Olsdatter bodde her sammen
med fattiglemmet, Helvig Torkildsdatter(81) i 1835.

Ingen beboere i 1845.
"Pladsen Hesterønningen Bruges af Harald Rasmussen Lie".

1865: " Ubeboet. Eies af Harald Lid."

Ang. dette bruk ifølge panteregisteret:
Skjøte fra Harald Rasmussens enke og myndige arvinger til Karl Johan Haraldsen i 1873.
Skjøte fra Karen Marie Rasmussen Lie til Mathias Isaksen Saubrekka i 1910. Det ble siden stadfestet at hun ikke hadde hjemmel.
Auksjonsskjøte til Peder H. Meen i 1912.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

86 

8

(337c, 343)b

Li

Hesterydningen

Karl Haraldsen

0 daler - 0 ort - 16 skilling

0 mark 47 øre

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

86

8

Li

Hesterydningen

Karl Haraldsen

0 mark 47 øre

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

86

8

Li - Hesterydningen

Peder H. Meen

0 mark 47 øre

Se Peder H. Meen på Sanni(3).

Jeg kjenner ikke til flere beboere på Hesterønningen etter Nils Hansen. Gard Strøm.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.

(C) Gard Strøm.