ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


 

 

Oppdatert 15.11.2022

 Åsen

Tidligere husmannsplass under Fossum jernverk.


Ved salget i ca. 1948 gnr 9 bnr 4. Siden omregulert til 9/11. Åsen under Fossum, trolig på 1950-tallet. Foto Innsendt av Elbjørg Bakke.
 

 

Adresse i dag: Hyniv. 301, 3721 Skien.

 

Opprinnelig bolig for jernverksarbeidere, siden for arbeidere ved Løvenskiold - Fossum.
 

Jernverksarbeider, husmann

Nils Magnussen fra Uvdal i Rollag, Buskerud dpt. 29/9-1712 Uvdal bg. 22/6-1766. ”Nils Magnusen 54 aar.”, s.a. Magnus Kjøstolsen.

g. i Uvdal krk. 26/5-1747 m. Ingeborg Tollefsdatter dpt. 2/10-1729 i Uvdal bg. 25/3-1787. ”Nils Magnusens enke 60 aar.”, d.a. Tollef Severinsen.

1. Magnus Nilsen dpt. 25/1-1749 i Uvdal g.m. Marthe Maria Nilsdatter. Se Familie 26 - Fossum 1782.
2. Tollef Nilsen dpt. 23/5-1751 i Uvdal g. 28/12-1776 m. Jennert Pedersdatter Lien. Se
3. Ole Nilsen dpt. 1/9-1753 i Nore i Rollag. Se nedenfor.
4. Lars Nilsen dpt. 28/9-1755 i Uvdal bg. 12/6-1764. ”Nils Magnusens s. Lars 14 aar.”

5. Margrethe dpt. 31/10-1756 i Gjerpen bg. 3/3-1771. ”Nils Magnusens d. Margrethe 12 aar.”

6. Anne bg. 25/3-1759. ”Nils Magnusens d. Anne 7 dage.”

7. Anne Nilsdatter dpt. 10/2-1760.

8. Guri Nilsdatter dpt. 6/3-1763 g.m. Ole Pedersen. Se Familie 47 - Fossum 1801.

Br. 1756.
 

F.f. Niels Magnusens db. Magnus: Tov Laersen, Gregar Laersen, Peder Olsen, Anne Halvorsd., Christi Olsd.
F.f. Niels Magnusens barn Tollef: Daniel Helgesen, Jon Pergard, Ole Pedersens Kone, Erik Olsen, Kari Magnusd.
F.f. Niels Ejes Søn Ole: Tosten Kittulslands Qvinde, Steener "Orerinddahlens Qvnd., Knud Strømseje, Lars Poulsen Kiøntvedt og Sæbiørn Waale.
F.f. Niels Koggestads søn Lars: Kittil Vammens hustrue, Anjel Olsd. Vammen, Ole Beltis Brekke, Halvor Olsen Loftstuen, Nils Æderklep.
F.f. Nils Magnusens pb. Margrethe fra Fossum Ejet: Jørgen Jansens kone, Anne Svensdatter, Ole Jensen, Jon Christophersen.

F.f. Nils Magnusens pb. Anne: Johannes Nyeqvistes kone, Anne Jensdtr., Peder Knudsen, Svend Pedersen.

F.f. Nils Magnusens pb. Guri: Simon Erlandsens kone, Margrethe Pedersdtr., Ole Friderichsen, Tollef Abrahamsen.

 

Denne familien kom fra Rollag i Buskerud. Nils Magnussen er 1. gang nevnt i Gjerpen kirkebok i 1756.
Det er nok på våren 1756 han kom til Gjerpen og bosatte seg på Åsen.

 

Arbeider, innerst
Tollef Nilsen herfra dpt. 23/5-1751 i Uvdal bg. 1/6-1777. "
Tollef Nilsen f. Hytten 25 aar."
g. 28/12-1776 m. Jennert Pedersdatter fra Lia(A) under Fossum, d.a. Peder Knudsen Lien.

Enka Jennert Pedersdatter ble g2g med arbeider Johannes Andersen. Se Grønsten(A) under Bø.

 

Verksarbeider

Ole Nilsen herfra dpt. 1/9-1753 i Nore i Rollag, Buskerud bg. 30/3-1800. ”Ole Nilssøn Aasen f. Fossum Verk - henved 50 aar.”

g. 23/6-1781 m. Ingeborg Maria Nilsdatter fra Fossum dpt. 20/7-1760 d. 22/11-1835 på Fossum, d.a. Nils Engebretsen. Se Familie 33 - Fossum 1762.

1. Margrethe Olsdatter dpt. 9/6-1782 g.m. 29/8-1805 Nils Hansen. Se Hesterønningen u. Lid.

2. Kirsten Olsdatter dpt. 21/3-1784.

3. Nils dpt. 14/5-1786 bg. 4/8-1793. ”Ole Nilssøn Aasens db. Nils u/Fossum-Værk 7 1/4 aar.”

4. Ingeborg Maria Olsdatter dpt. 5/4-1790 g.m. Christen Olsen fra Fossum. Se Familie 77 - Fossum 1835.

5. Tollef Olsen dpt. 20/1-1793 g. 12/10-1816 m. Marthe Margrethe Engebretsdatter fra Fossum. (Forlovere: Isak Christensen Westermoe, Niels Olsen Fossum).

6. Nils Jacob Olsen dpt. 17/12-1797. Se Hyni 1825 og Familie 84 - Kleiva 1845.

Br. 1780.
 

Losjerende her i 1801: Enke Kirsten Sørensdatter (70) og hennes ugifte datter, Gunhild Ougensdatter (38).
Se Ougen Pedersen, Fossum 1782.

 

F.f. Ole Nilsens pb. Margrethe fra Hytten: Magnus Nilsens kone, Guri Nilsdtr., Lars Fossum, Jan Pedersen, Nils Simensen.

F.f. Ole Nilsens pb. Kisten fra Hytten: Magnus Nilsens kone, Anne Olsdtr., Lars Fossum, Jan Pedersen, Nils Simensen.

F.f. Ole Nilsens db. Nils fra Fossum Ejet: Svend Engelsens kone, Ingebor Larsdatter, Lars Fossum, Magnus Nilsen, Engebret Nilsen.

F.f. Ole Nilsens dtr. Ingeborg Maria ”Hauge” u/Fossum: Magnus Nilsens k., Karen Olsdtr., Jørgen Sørensen, Ole Pedersen, Jan Pedersen.

F.f. Ole Nilssøns db. Tollev fra Fossum-Værk: Halvor Skjolds k., Karen Magdal. Gasman, Ole og Anders Hanssøn, Frideric Halvorssøn.

F.f. Ole Nilssøns db. Nils Jacob f. Fossum Verk: Ingebor Maria Hansdtr., Marthe Pedersdatter, Søren Henricssøn, Lars Sørenssøn, Nils Magnussøn.


Gruvearb.

Aslak Pedersen fra M. Bø(A) dpt. 8/4-1760 bg. 25/3-1802. ”Aslak Pederssøn Aasen u/S. Fossum henimod fulde 42 aar.”, s.a. Peder Aslaksen Bøe.

g. 22/8-1789 m. Anne Eriksdatter fra Dyrendal under Fossum dpt. 20/2-1752 d. 14/12-1823 på Fossum, d.a. Erik Solvesen Dyrendal.

1. Peder Aslaksen dpt. 13/6-1790. Se Fossum 1835.
Br. 1789.

Tjenestepike her i 1801: Anne Rasmusdatter(13). Aslak døde 50 år gammel og enka Anne Eriksdatter giftet seg igjen
den 2/1-1812 med Jon Olsen på Midtre Foss.

F.f. Aslak Pederssøns db. Peder u/Fossum: Nils Nilssøns k., Dorthe Hedevig Andersdtr., Mads og Johannes Jansen, Mads Christenssøn.


Smed, husmann

Jacob Larsen fra Børønningen(B) under Bø dpt. 10/8-1780 d. i Skien før 1865, s.a. Lars Heljesen.

g. 7/5-1805 m. Dorthe Maria Madsdatter fra Dyrendal under Fossum dpt. 27/5-1781 d. i Skien etter 1865, d.a. Mads Eriksen Dyrendal.

1. Maria dpt. 8/9-1805 bg. 20/10-1805. ”Jacob Larssøns pb. Maria und. Fossum Verk 6 1/2 uge.”

2. Aslak dpt. 28/9-1806 bg. 4/10-1810. ”Jacob Larssøns db. Aslak und. Fossum Verk 4 aar.”

3. Maria Jacobsdatter f. 4/10-1809 g.m. Rasmus Engebretsen Dyrkoll. Se Dyrkoll.

4. Lars Jacobsen f. 31/8-1812 u. N. Sem. Smedmester g1g m. NN d. før 1865 g2g i Skien 3/5-1866 m. Anna Maria Danielsdatter fra
    Värmland i Sverige f. ca. 1836 (d.a. Daniel Danielsson). Lars hadde egen bygård i Skien. De hadde i 1865 4 kyr og 2 sauer der.
 
   Barn 1. Jacob Larsen (Smed) Se Fossum 1875 f. 1838 i Skien  g.m. Hanna Johnsdatter fra Solum f. ca. 1842.

5. Mads Jacobsen f. 13/9-1819 u. Grini. Smedmester g. i Skien 28/12-1848 m. Gunhild Marie Danielsdatter fra Laurdal f. ca. 1817 (d.a. Daniel Eriksen).
    Bodde i egen bygård i Skien sammen med sin familie og sin gamle mor, enke Dorthea Maria Larsen (85) f. Madsdatter i Gjerpen.
    (Hadde der i 1865 2 hester, 2 kyr, 1 sau og 1 gris)
    Barn 1. Jacob Madsen f. 1849.

    Barn 2. Daniel Madsen f. 1851.

    Barn 3. Georg Madsen f. 1853.
    Barn 4. Marie Madsdatter f. 1855.
    Barn 5. Maren Madsdatter f. 1857.
    Barn 6. Erik Madsen f. 1860. Alle barna f. og dpt. i Skien.

Br. 1806.


F.f. Jacob Larssøns pb.
Maria u/Fossum Verk: Maren Solvesdtr., Karen Madsdtr., Peder, og Rasmus Madssøn, Helge Larssøn.

F.f. Jacob Larssøns db. Aslak u/Fossum Verk: Sigfried Svendssøns k., Barbara Larsdtr., Peder og Rasmus Madssøn, Poul Olessøn.

F.f. Jacob Larssøns pb. Maria u/Fossum Verk: Barbara Larsdtr., Karen Madsdtr., Helje og Østen Larssøn, Peder Aslaksøn.

F.f. Jacob Larssøns db. Lars u/Ned. Sem: Anders Engelbertssøns k., Birthe Olesdtr., Helje og Østen Larssøn, Lars Madssøn.


Denne familien bodde på Åsen fra 1806 til de flyttet til en plass under N. Sem i 1812. I 1819 bodde de under Grini.
De flyttet til Skien mellom 1833 og 1836 (Jacob er nevnt i skifte etter sin datter Maria som ”Jacob Larsen Smed af Skien).
Sønnen Mads Jacobsen (også smed) bodde i Skien i 1865 sammen med sin familie og gamle mor, enke ”Dorthe Maria Larsen”.


Verksbetjent, sagbruksfullmektig

Jacob Pettersen fra Fossum dpt. 23/1-1774 d. 27/4-1857 på Fossum, s.a. hammersmedmester Petter Hansen. Se Fossum 1782.

g. i Ø. Porsgrunn 28/1-1802 m. Gunhild Maria Olsdatter f. ca. 1775 d. 20/3-1853 på Fossum.
Forlovere: Ingebreth Olsen, Gunder Christensen.

1. Anne Cathrine Pettersen dpt. 26/8-1804 d. 4/10-1883. Ugift. Døde som fattiglem på Fossum.

2. Andrea Pettersen dpt. 11/1-1807. Bodde her ugift med foreldrene i 1845.

3. Ole Petter Pettersen f. 4/9-1809 g. 9/11-1848 m. Marthe Karine Nilsdatter fra Br.kl f. ca. 1823.

4. Else Pettersen f. 7/3-1812.

5. John Jacob Pettersen f. 25/6-1815. Se nedenfor.

6. Gunhild Maria Pettersen f. 25/6-1815 d. 13/4-1893 på Venstøp. Ugift. Døde som ”ugift fattiglem” på Venstøp. Hun ble da skrevet som Gunhild Pettersen.

Br. 1812. 

Gunhild Maria Olsdatter var i tjeneste hos kammerherre Severin von Løvenskiold i Kammerherregården i Porsgrunn i 1801.
Denne familien hadde Åsen fra 1812. Familien er registrert på en plass under Venstøp Annen i 1845.
Flere av de gamle Venstøp - plassene ble kjøpt opp av Løvenskiold-Fossum.
Jacob var i 1845 verksbetjent. Siden ble han sagbruksfullmektig. Han døde på Fossum.
Tjenestegutt i familien i 1845: Torger Amundsen(18).

F.f. Jacob Peterssøns pb. Anne Catharine f. Fossum Verk: Anders Holsteens k., Anne Gurine Hyberdt, Amund Larssøn, Frideric Storm, Halvor Anderssøn,

F.f. Jacob Peterssøns pb. Andrea f. Fossum Verk: Lorents Larssøns k., Marthe Clarine Storm, Frans Wagner, Peter Hanssøn, Johannes Olessøn,

F.f. Jacob Peterssøns db. Ole Peter f. Fossum Verk: Anders Holsteens k., Maren Solvesdatter, Peter Hanssøn, Hans Janssøn, Ole Hanssøn Riis,

F.f. Jacob Peterssøns pb. Else f. Fossum Verk: Karen Christensdtr., Kirstine Alfsdatter, Johan Bøydler, Engelbert Olessøn, Anders Danielssøn

 

Bokholder
John Jacob Pettersen
brukte plassen sammen med foreldrene i 1812.

Bodde her ugift med foreldrene i 1845 som kontorbetjent.
Han var bokholder ved Løvenskiold - Fossum.

 

Landhandler Christen Larsen fra Fossum m/ fam. hadde Åsen fra 1829 - 1833. Se Fossum 1835.
 

Maler og snekker

Jacob Olsen fra Fossum dpt. 23/6-1805 d. 9/2-1868 på Fossum, s.a. Ole Jacobsen. Se Familie 14 c - Fossum 1782.

g. 17/10-1833 m. Adamine Hansdatter Høyer fra Fossum dpt. 12/4-1807 d. 25/1-1869 på Venstøp, d.a. kusk Hans Jensen Moe. Se Familie 52 - Fossum 1835.

Forlovere: Hans Jensen Moe, Ole P. Bøe.

1. Karen Gurine Jacobsdatter f. 20/6-1834 g. 2/3-1855 m. Hans Christophersen Hontvedt f. ca. 1827.

2. Olaus Høyer f. 12/1-1837. Se Venstøp(35) ”Bjønnemyr”.

3. Elise Marie Jacobsdatter f. 25/7-1839 på Åsen.

4. Hulda Anette Jacobsdatter f. 11/1-1844. Bodde hos sin bror Olaus på Bjønnemyr i 1891. Ugift.

5. Sophie Mathilde Jacobsdatter f. 28/5-1846.
Br. 1833


Denne familien bodde i 1845 på en plass som i manntallet ble nevnt under Venstøp annen.
Jacob kjøpte i 1846 Venstøp(35) Bjønnemyr og flyttet dit.
I 1865 bodde de i en av Liabrakkene u. Fossum.

 

Modellsnekkerformann, leilending

Peder Aslaksen fra Børønningen(A) under Bø f. 18/7-1811 d. 10/1-1886 u. Fossum, s.a. gruvearb. Aslak Pedersen.

g. 2/9-1835 m. Maren Kirstine Madsdatter fra Fossum f. 3/7-1810, d.a. Mads Madsen på Fossum verk. Se Familie 34 - Fossum 1835.

Forlovere: "Lars Fredriksen Skavan og Nils Rasmussen Hoppestad."

1. Inger Kirstine Pedersdatter f. 1/11-1835 g.m. em. Christian Jørgensen Aarhus. Se Århus(2).

2. Aslak f. 21/4-1838 d. 17/7-1839.

3. Mads Pedersen f. 30/6-1840.

4. Nils Pedersen f. 7/3-1843 g. 27/10-1875 m. Hanne Gurine Pedersen fra Fossum f. 1846, d.a. Nils Pedersen Fossum. Se Familie 34 - Fossum 1865
    Det var nevnt at Nils bodde på ”Kil” da de giftet seg. Nils Pedersen Fossum var lærer i Sannidal da de giftet seg.

5. Simon Pedersen f. 20/9-1847 g1g i Skien 8/7-1873 med frøken Laura Elise Høyer fra Skien f. 1849, d.a. hotellvert Nils Høyer.
    Simon ble g2g i Skien 15/6-1876 m. frøken Julie Mathilde Charlotte von Deurs f. 1847 i Larvik, d.a. Gerhard van Deurs. Simon var kjøpmann i Skien.

Br. 1852. 
 

Maren Kirstine var i 1825 i tjeneste på Claus Monsens gård på Hoppestad. I 1835 bodde Peder og
Maren Kirstine hos hennes foreldre i et hus ved Fossum.

Maren Kirstine hadde en sønn med Østen Knudsen fra M. Bø(A). Christian Østensen f. 23/4-1833 d. 27/3-1848 på Åsen 15 år gammel.


Da familien bodde her i 1845 var Peder oppført som snekker. Tjenestepike her i 1865: Berthe K. Østensdatter(21).

Tjenestepike i 1875: Anne Evensdatter f. 1858. Besetning i 1875: 2 kuer og 1 sau.

 

Fløtningsformann, leilending

Mathias Mathiassen Aasen fra Geitebua i Holla f. 1853.

g.m. Maren Evensdatter fra Holla f. 1846.

Br. 1888 - 1906.
 

Mathias og Maren bodde på Simonsjordet under Fossum fra 1885. De kom til Åsen i 1888.
Andre som bodde her i 1891: Pleiesønnen Martin Olsen f. 1882, tjenestepike Kristine Vessel fra Stavanger f. 1873.
To losjerende: Gråsteinsmurer Alfred Johannesen fra Bohuslän i Sverige f. 1856 og gråsteinsmurer Ole Olsen fra
Nord fron i Gudbrandsdalen f. 1861. Begge ugifte.

På Åsen i 1900: Pleiesønnen Martin Olsen f. 1882 i Holla. Martin var ”konorist ved træmasse fabrikk - kontor.”
Andre her i 1900: Marens søster, Marie Evensdatter f. 1855 i Holla og tjenestepike Aaste Jensdatter f. 1886 i Holla.

Kittil Sigurdsen Bjørndalen hadde Åsen fra 1906-1913. Se Bjørndalen(A) u. Bø.

Oskar Kittilsen fra 1913. Se Hyni(12).

Gunnar Nilsen Kværnes kom hit fra Simonsjordet i 1917.

Peder Olsen Bøe fra 1919.

 

G.br., forpakter (1921), selveier (ca. 1948)

Peder Bernhard Halvorsen Bøe (Peder Bøe) fra M. Bø(12) f. 24/12-1891 d. 31/3-1962, s.a. agronom Halvor Olsen Bøe.

g. 16/4-1919 m. Ingebjørg Nilsen fra Mæla f. 6/11-1898 på M. Sem d. 7/1-1997 på Gulset, d.a. Erik Gunnulfsen Nilsen.
Forlovere: "Daniel Bø på Mæla og arbeider Kristian Andersen på Falkum."

1. Halvor Ingar Bøe f. 18/11-1921. Se Hyniv. 288 under Fossum.

2. Margot Lovise Bøe f. 24/3-1923 g.m. Wagner Dohme. Se Holmen under Ås.

3. Grete Bøe f. 1927 g.m. Paul Ivan Pedersen f. 1926. Bosatt i Bergliv. 2 under V. Borge "på Borgestad."

Br. ca. 1940.

 

Peder H. Bøe kjøpte Åsen av Løvenskiold - Fossum i ca. 1948.

 

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

9

4

Fossum - Aasen

Peder H. Bø.

1 mark 00 øre

 

 


Brudebilde av Peder og Ingebjørg Bøe 16/4-1919. Innsendt av Elbjørg Bakke.

 

Peder og Ingebjørg giftet seg i sakristiet i Gjerpen kirke. Før de giftet seg bodde Ingebjørg på Falkum med sine fosterforeldre
og Peder var jordbruksarbeider på Bø i Gjerpen. Peder Bø kjøpte denne plassen av Løvenskiold-Fossum i ca. 1940 med
hjemmel i en lov som sa at en leilending som hadde bodd på plassen i mer enn 20 år hadde rett til å kjøpe den.
Ingebjørgs pleieforeldre var hennes tante Sofie Olsdatter fra Skreua under Bø og Kristian Andersen på Falkum.


Åsen ble utskilt som gnr 9 bnr 4 i 1948 og samtidig solgt til Peder Halvorsen Bøe.
 

Plassens grenser på 1950-tallet:

Nord: Damjordet og Poppeplassen. Øst: Bøelva. Syd: Skottlandsplassene under Hyni. Vest: Fossumskogen.

 

Nils Fjeld kjøpte eiendommen i 1962. Se Venstøp(72) ”Vestly”.

Dette bruket ble drevet sammen med Venstøp(72) ”Vestly” fra 1962.

Hustomta 9/11 "Aasen" ble i 1972 skilt ut og solgt i 1972.

Fra Grunnboka: "Andel av Hynivegen 301 (Gnr 9, bnr 11) er overdradd til Sigurd William Andresen (19.09.1972)."

Sigurd William Andresen (Sigurd Andresen) fra Nenset i Bamble f. 1935, s.a. Reino Andresen fra Søli(14).
g.m. NN. Ekteskapet oppløst.
1. Kirsten Andresen.
2. Wenche Beate Andresen.
3. Lillian Andresen.
Eier 1972.

Fre Grunnboka: "Hynivegen 301 (Gnr 9, bnr 11) er overdradd fra Sigurd William Andresen til Kirsten Norderud, Wenche Beate Sagabakken
og Lillian Mjølnerød
(10.06.1998)."
Fra Grunnboka: "Hynivegen 301 (Gnr 9, bnr 11) er solgt for kr 720.000 fra Kirsten Norderud, Wenche Beate Sagabakken og Lillian
Mjølnerød
til Øystein Schønning Holtskog og Aud Randi Schønning (10.06.1998)."(C) post@gamlegjerpen.no