ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune. Siden 1964 en del av Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.

 

Oppdatert 15.11.2022
 


 

Lia A
Gammel husmannsplass under Fossum.

For det meste bosatt av arbeidere for Løvenskiold - Fossum.

Arbeider, husmann
Peder Knudsen fra S. Berberg dpt. 29/9-1726 bg. 3/1-1790. ”Peder Knudsen f. Fossum ejet 61 aar.”, s.a. Knud Christensen.
g1g 26/10-1751 m. Marthe Jansdatter f. ca. 1717 bg. 10/4-1774. ”Peder Knudsens kone 57 aar.”

g2g 30/9-1775 m. Mariken Clausdatter fra Hoppestad nedre (A) dpt. 6/1-1742, d.a. Claus Zachariasen Hoppestad.

1. Jan Pedersen dpt. 13/8-1752 g.m. Dorthe Maria Christensdatter. Se Familie 48 - Fossum 1782.

2. Jennert Pedersdatter dpt. 1/8-1756 g1g 28/12-1776 m. Tollef Nilsen. Se Åsen under Fossum. Jennert g2g m. Johannes Andersen. Se Grønsten(A) under Bø.

3. Ole Pedersen Lien dpt. 2/9-1759. Se nedenfor. Se Familie 47 - Fossum 1801.

Barn i 2. ekteskap:

4. Marthe dpt. 23/3-1777 bg. 6/7-1779. ”Peder Knudsens d. Marthe 2 1/4 aar.”

5. Anne Pedersdatter dpt. 20/5-1782 g.m. Gunder Halvorsen. Se Åshammeren under Ås.

 

F.f. Peder Knudsens db. Jan: Anders Rejersens kone, Marthe Nilsdtr., Knud Schouen, Lars Haagensen, Johannes Nilsen.

F.f. Peder Knudsens pb. Jennert: Christen Fossums kone, Karen Madsdtr., Erik Dyrendal, Ole Torjersen, Jacob Jansen.

F.f. Peder Knudsens db. Ole fra Fossum Ejet: Christen Fossums kone, Sidsel Madsdtr., Erik Dyrendal, Jan Bøe, Gunder Nilsen.

F.f. Peder Knudsens pb. Marthe fra Fossum Ejet: Jan Pedersens kone, Tollef Pedersens kone, Mons Hoppestad, Christen Clausen, Halvor Pedersen.

F.f. Peder Knudsens pb. Anne under Fossum: Mads Dyrendals kone, Maren Clausdatter, Mons Hoppestad, Johannes Andersen, Jan Pedersen.
 

Marthe Jansdatter er ikke døpt i Gjerpen, Siljan, Solum eller Eidanger. Kanskje fadderene ovenfor
kan sette noen på sporet?
Peder Knudsen m/ familie bodde her fra ca. 1751. I 1801 bodde enka Mariken Clausdatter her
med sin datter Anne Pedersdatter som nå var 19 år gammel.


Sagmester, husmann
Ole Pedersen herfra dpt. 2/9-1759 d. 1/7-1820 på Fossum, s.a. Peder Knudsen. Se ovenfor.
g. 28/12-1784 m. Guri Nilsdatter fra Fossum dpt. 6/3-1763 bg. 5/2-1814. ”Guri Nilsdtr, Ole Pedersens k. f. Fossum 50 aar.”, d.a. Nils Magnussen. Se Fossum 1762.
1. Peder dpt. 21/8-1785 bg. 3/9-1797. ”Ole Pederssøns db. Peder f. Fossum Verk. 12 aar.”
2. Ingeborg dpt. 17/6-1787 bg. 3/5-1809. ”Ole Pederssøns datter Ingebor und. Fossm. Verk 21 5/6 aar.”
3. Nils Olsen dpt. 22/11-1789. Se nedenfor.
4. Marthe Olsdatter dpt. 22/4-1792.
5. Maria Olsdatter dpt. 4/10-1795.
6. Karen Olsdatter dpt. 21/10-1798.
7. Pernelle Olsdatter dpt. 6/3-1803.
8. Peder bg. 24/12-1807. ”Ole Pederssøns hd. db. Peder f. Foss Verk 1 uge.”

F.f. Ole Pedersens db. Peder fra Hytten: Magnus Nilsens kone, Karen Paust, Mons Hoppestad, Johannes Grønsteen, Gunder Ellefsen.
F.f. Ole Pedersens pb. Ingebor u/Bøe: Magnus Nilsens kone, Anne Nilsdatter, Ole Nilsen, Gunder Ellefsen, Jan Jacobsen.
F.f. Ole Pedersens db. Nils fra Bøe Rønningen: Jan Pedersens kone, Maren Ellefsdtr., Gunder Ellefsen, Ole Aasen.
F.f. Ole Pederssøns pb. Marthe fra Fossum-Værk: Karen Tolvsdtr., Anne Tolvsdtr., Magnus Nilssøn, Jan Pederssøn, Ole Nilssøn.
F.f. Ole Pederssøns pb. Maria fra N. Fossum Ejet: Gunder Ellevssøns k., Maren Ellevsdatter, Ole Nilssøn, Ole Laerssøn, Isak Christenssøn.
F.f. Ole Pederssøns pb. Karen u/S. Fossum: Nils Grønsteens k., Anne Pedersdtr. Gunder Ellevssøn, Hans Jenssøn, Jens Janssøn.

F.f. Ole Pederssøns pb. Pernelle u/N. Fossum: Peder Mortenssøns k., Anne Pedersdtr., Peder Madssøn, Lars Christianssøn, Anders Johannissøn.

Denne familien bodde ved Hytten på Fossum (smeltehytta) i 1785. Fra 1787-1790 bodde de på Børønningen u. Bø.
Siden kom de til plassen Lia(A) under Fossum i 1790. Siden Ole Pedersen var sagmester og bodde her, arbeidet han
trolig ved en av vannsagene på Fossum.
I 1801 bodde også hans mor og søster her: Mariken Clausdatter (59) og Anne Pedersdatter (19).

Gruvearbeider, sagmester, husmann
Nils Olsen herfra dpt. 22/11-1789, s.a. Ole Pedersen. Se ovenfor.
g1g 29/12-1812 m. Maren Haraldsdatter fra Brånan under Ballestad dpt. 22/6-1788 d. 6/6-1825 på Fossum, d.a. Harald Halvorsen.
Forlovere: "Hans Nirisen og Jens Nilsen."
g2g i Solum 15/12-1825 m. Maren Christensdatter fra Omdalsmyra i Solum dpt. 26/5-1801, d.a. Christen Levorsen og Marthe Jonsdatter.
Forlovere: "Christen Levorsen og Levor Christensen, Omdal."
1. Andreas Nilsen f. 7/1-1817. Se nedenfor.
2. Udøpt guttebarn f. 6/10-1820 d. 13/10-1820.
3. Anne Gurine f. 1/12-1821 d. 2/2-1822.
4. Ole Nilsen f. 1/9-1823. Emigrerte til N. Amerika i mai 1845.
Barn i 2. ekteskap:
5. Maren Gurine Nilsdatter f. 24/3-1829.
6. Christen Nilsen f. 26/1-1831. Se nedenfor.
7. Marius Nilsen f. 9/9-1832.
8. Marthe Maria Nilsdatter f. 5/5-1834.
Br. 1841.

F.f. Maren Gurine i 1829: Levor Christensens kone af Solum, p. Berthe Kirstine Nielsd. Fossum, Levor Christensen af Solum, Harald Hansen, Fossum, Niels Jensen, Fossum.

19/9/1825         MAREN HANSDATTER(!!) (Skal være Haraldsdatter)     Bamble Skifteprot. nr. 16, s. 77b.
Pl. Fossum             Arvinger:
u/Fossum         Enkem. Niels Olssen og barna:
jernverk              1. Anders Nielssen 8 år. Faren verger for barna.
                         2. Ole Nielssen 2 "
                         3. Berthe Kirstine Nielsdtr. 13 "
                        Boets midler var veldig fattigslig.

Nils Olsen og Maren Christensdatter emigrerte til N. Amerika sammen med sønnen Christen og
hans familie den 8/4-1862.

Arbeider, innerst
Andreas Nilsen Lien
f. 7/1-1817 d. 21/2-1841 på Fossum, s.a. Nils Olsen Lien. Se ovenfor.
g. 27/12-1839 m. Anne Gurine Nilsdatter fra Tyskland(2) under Strømdal f. 26/12-1810, d.a. Nils Christensen Tysland.

Enka Anne Gurine Nilsdatter ble g2g med Hans Nilsen Kruse på Fossum. Se Familie 72 - Fossum 1865.

Smed
Christen Nilsen f. 26/1-1831, s.a. Nils Olsen. Se ovenfor.
g. 8/1-1858 m. Gurine Olsdatter fra Hyni(4) f. 7/7-1833, d.a. leil. Ole Nilsen Hyni.
1. Maren Anne Christensdatter f. 26/10-1858 på Fossum.
Br. 1857.

Christen, Gurine og datteren Maren Anne (3 ½) emigrerte til N. Amerika sammen med
Christens foreldre (ovenfor) registrert 8/4-1862.

Hans Olsen g.m. Margrethe Christophersdatter brukte Lia(A) fra 1871. Se Flata.

Jorda på plassen ble slått sammen med plassen Flata i 1875. Se også Flata under Fossum.

Ove Ellefsen
Br. 1900.

Ole Olsen Haukeroa
Br. 1909.

Johannes Olsen Hegna
Br. 1913.

John Eriksen
Br. 1914.

Herman O. Bø
Br. 1916.

Kristian Halvorsen
Br. 1917.

Halvor Andreasen Refsdal fra Drangedal fra 1919. Se Flata.
Arthur Johnsen g.m. Alvilde Røed fra 1946. Se Flata.

Arbeider
John E. Fjellet fra Høydalsmo f. 13/5-1929 d. 29/11-1994, s.a. g.br. Eivind Olavsen Fjellet.
g. 15/5-1954 m. Jenny Marie Høgelid fra Høydalsmo f. 27/9-1931 d. 14/8-2007, d.a. småbruker Aasmund Olavsen Høgelid.
1. Ingunn Fjellet.
2. Tom Eivind Fjellet f. 1957.
Br. 1972.

John Fjellet bodde på Fossum før han giftet seg. Familien bodde her også i 1969.
Fjellet bygde/ kjøpte siden huset Lerkeveien 30 på Gulset hvor de bodde i 1994.(C) post@gamlegjerpen.no