| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.10.2016


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hoppestad nedre A
Det senere bnr 5 m.fl. Gammelt løpenummer 89, 90, 91.

G.br., leilending
Tollef Halvorsen fra Hoppestad nedre dpt. 5/3-1713 bg.
24/5-1753 i Solum. "Tollef Halvorsøn fra Closter-Ejet 43 aar.", s.a. Halvor Tollefsen Hoppestad.
g1g 9/12-1740 m. Karen Solvesdatter fra N. Bø(C) dpt. 10/12-1719 d. 1743, d.a. Solve Christensen Bøe.
Forlovere: "Mogns og Isak Hoppestad."
g2g 6/2-1744 m. Marthe Jensdatter fra Hummelskår i Melum dpt. 9/8-1716 bg. 1/6-1786 i Solum. "
Erich Lerkes kone Marthe Houene 74 aar.", d.a. Jens Eriksen og Karen Gundersdatter.
Forlovere: "Niels Hoppestad, Halvor Moe."
1. Halvor Tollefsen dpt. 23/11-1740. Ikke konfirmert i Gjerpen. Trolig i Solum.
Barn i 2. ekteskap:
2. Jens Tollefsen dpt. 20/12-1744.
Br. 1740.

F.f. Tolf Hoppestads Halvor: Per Bø, Abraham Solvessøn, Per Stenssøns qde. og Anne Halvorsdatter.
F.f. Tolf Hoppestads Jens: Per Tolfsøn, Isak Sneltved, Nils Jenssøn, Per Steenaas qde. Maren Olsdatter.

4/2/1743   KAREN SOLVESDATTER HOPPESTAD  Bamble Skifteprot. nr. 4, s. 287b.
Hoppestad      Arvinger: Enkem. Tollev Halvorssen og deres eneste barn Halvor Tollevssen 2 år.
                     Faren formynder for barnet.
Brt:    36 - 0 -  4
Gjeld: 140 - 1 - 23 (insolvent).

Tollef Halvorsen flyttet til Øya under Klosteret i Solum i ca. 1747.

Enka Marthe Jensdatter ble g2g i Solum 21/10-1757 med Erik Jacobsen Lerche. Se Solumslekt.org.

G.br., leilending
Claus Zachariasen Hoppestad fra Habakken under Foss dpt. 15/10-1713 bg. 8/1-1760. ”Claus Hoppestad 46 aar.”, s.a. Zacharias Clausen.
g. 4/1-1741 m. Anne Monsdatter fra Hoppestad nedre(B) dpt. 26/12-1713 bg. 4/8-1792. ”afdøde Claus Hoppestads enke Anne Mogensdtr. 80 aar.”, d.a. Mons Tollefsen.
1. Mariken Clausdatter dpt. 6/1-1742  g.m. enkem. Peder Knudsen. Se Familie 3 - Fossum 1762.
2. Mons Clausen dpt. 24/5-1744 . Se nedenfor.
3. Christian Clausen dpt. 21/8-1746. Se nedenfor.
4. Maren Clausdatter dpt. 17/11-1748  g.m. Isak Hansen. Se N. Bø(D).
5. Christen Clausen dpt. 24/10-1751. Bodde på Gråten i Solum. Se solumslekt.org. Datter: Anne Marie Christensdatter g.m. Johannes Hansen. Se Familie 1 - Follestad 1835.
6. Zacharias Clausen dpt. 8/9-1754 . Se Slettekås under Ås.
Br. 1747.

F.f. Claus Hoppestads Maricen: Christen Zacharisson, Tolf og Christen Hoppestad og qde. Pernille Tofte.
F.f. Claus Hoppestd
s Mogns: Claus Houen, Christen Mognssøn, Christen Saubache, Halvor Moos qde. Maren Tolfsdatter.
F.f. Clas Hoppestads barn Christian: Christen Zachariasens kone, Anna Isaksdatter, Nils Hoppestad, Christen Hoppestad, Jacob Knudsen.
F.f. Claus Hoppestads pb.
Maren: Nils Hoppestads kone, Helvig Zachariasdtr., Christen Monsen, Christen Zachariasen, Jacob Knudsen.
F.f. Claus Hoppestads db. Christen: Ole Hoppestads kone, Helvig Zachariædatter, Claus Houerøe, Erik Halvorsen, Nils Nilsen.
F.f. Claus Hoppestads db. Zacharias: Ole Hoppestads kone. Helvig Zachariasdtr., Erik Halvorsen, Just Pedersen, Christen Zachariasen.

10/2/1761      CLAUS ZAKARIASSEN HOPPESTAD     Bamble skifteprot. nr. 6a, s. 190b.
Hoppestad      Arvinger: Enka Anne Mogensdatter og barna:
               1. Mogens Classen      16 år
               2. Christian Classen   14 ”
               3. Christen Classen 9 1/2 ”
               4. Zakarias Classen     7 ”
               5. Marichen Clasdtr.   19 ”
               6. Mari Clasdtr.       12 ”
Formynder ble farbroren Christen Zakariassen Nøglegård.
Enkas laugverge Christopher Rasmussen Venstøp.
Brt:    70 - 1 - 4
Gjeld: 157 - 3 - 8 (insolvent).

Kilde: Bamble tingbok nr 16 1758, 14 juli 1758.
Besiktigelse på Nedre Hoppestad
Overværende forvalter Sr Jacob Müller Befandtes at Husbygningene paa Gaarden vare gamle og brøstfældige og bestaar af 2de Stuehuser,
2 gamle Lader, 2 gamle Staller, 2 Fæhus, gandske forraadnede, Jordveien i maadelig Stand, men ingen Skaug til Gaarden.
Skylder 9 Huder med bøxel og svarer aarlig til Herskabet 7 rdr 2 ord, ansadtb til 160 Rdr.


Inderst (leieboer med egen husholdning)
Christian Clausen
herfra dpt. 21/8-1746 bg. 3/10-1807 i Solum. "
Christian Clausen Kierlingtein 63 aar."
g1g 26/10-1775 m. Karen Halvorsdatter fra N. Ås(A) dpt. 13/12-1744 bg. 24/3-1776. ”Christian Clausen Hoppestads kone 31 aar.”, d.a. Halvor Larsen Aas.
g2g i Solum 6/6-1777 m. Anne Aasoldsdatter fra Kjerringteigen i Solum f. ca. 1750 bg. 24/9-1813 i Solum.
Forlovere: "
A. Finne (sign.) og I. Førre (sign.)"

Christian Clausen flyttet til nedre Kjerringteigen i Solum etter at hans første kone døde.
Han var bonde der i 1801. Se solumslekt.org. Se de 9 barna der.

G.br., leilending
Mons Clausen Hoppestad
herfra dpt. 24/5-1744 bg. 18/5-1793. ”Mogens Hoppestad 49 aar.”
g1g 17/10-1771 m. Karen Pedersdatter fra Bø M(A) dpt. 13/9-1750 bg. 5/6-1773. ”Mons Hoppestads kone 23 aar.”, d.a. Peder Aslaksen.
g2g 1/11-1783 m. Anne Abrahamsdatter fra Slettene under Mo dpt. 13/1-1755 d. 9/3-1822, d.a. Abraham Gundersen.
1. Claus Monsen dpt. 31/1-1773. Se nedenfor.
Barn i 2. ekteskap:
2. Anne dpt. 15/6-1784  d. før nov. 1793.
3. Hans Monsen dpt. 14/8-1785.
4. Abraham dpt. 3/8-1788  bg. 30/8-1789. ”Mons Hoppestads s. Abraham 1 aar.”
5. Isak dpt. 3/8-1788 bg. 8/11-1789. ”Mons Hoppestads s. Isak 1 1/4 aar.”
6. Karen dpt. 8/8-1790  bg. 1/11-1807. ”Pigen Karen Monsdtr. f. N.Hoppestad 17 1/4 aar.”
7. Mons Monsen dpt. 13/10-1793. Hoppestad(1).
Br. ca. 1775.

F.f. Mons Hoppestads db. Claus: Lars Bøes kone, Maren Clausdatter, Lars Bøe, Christen Clausen, Zacharias Clausen.
F.f. Mons Hoppestads pb.
Anne: Christen Clausens kone, Karen Abrahamsdtr., Christian Clausen, Zacharias Clausen, Isak Hansen.
F.f. Mons Hoppestads db. Hans: Christen Clausens kone, Karen Abrahamsdtr., Christen Clausen, Zacharias Clausen, Isak Hansen Bøe.
F.f. Mons Hoppestads tvillingsønner Abraham og Isak: Christen Clasens kone, Christian Clasens kone, Christen Olsens kone, Zacharias Clasens kone,
      Christen Clasen, Christian Clasen, Zacharias Clasen, Peder Knudsen, Abraham Slettene, Isak Bøe.
F.f. Mons Hoppestads pb. Karen: Christen Claussøns k., Else Abrahamsdatter, Christian Claussøn, Isak Hanssøn, Ole Levorssøn.
F.f. afgangne Mons Claussøn Nedre Hoppestads db. Mons: Ole Flittigs k., Pernelle Abrahamsdtr., Ole Flittig, Christen og Christian Claussøn.

Enka Anne Abrahamsdatter ble g2g med enkemann Henrik Pedersen. Se nedenfor.

20/11/1793     MOGENS CLAUSSEN       Bamble skifteprot. nr. 12, s. 94a.
Hoppestad      Arvinger:                            
               Enka Anne Abrahamsdatter og barna:
               1. Etter 1.ekteskap med Kari Pedersdatter:
                  a. Claus Monssen 21 år.
               2. Etter 2.ekteskap med Anne Abrahamsdatter:
                  b. Hans Monssen 8 år.
                  c. Mons Monssen 6 uker.
                  d. Karen Monsdtr. 3 år.
Enkas laugverge ble Christen Nilssen Hoppestad.
Formynder for barna ble farbroren Christen Claussen boende u/Klosteret i Solum sogn.
Brt: 123 - 2 - 14
Net:  68 - 3 -  4.

Enka Anne Abrahamsdatter ble g2g med enkemann Henrik Pedersen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Henrik Pedersen Hoppestad fra Stulen(B) dpt. 18/11-1753 d. 18/3-1831 på Hoppestad, s.a Peder Rasmussen fra Furuvald.
g1g 28/12-1775 m. Maren Aslaksdatter fra Åshammeren under Ås dpt. 18/12-1757 bg. 5/5-1794. ”Henric Pederssøns kone u/Stulen Maren Aslaksdtr. 36 1/2 aar.”, d.a. Aslak Gundersen.
g2g 7/6-1796 m. enke Anne Abrahamsdatter fra Slettene under Mo dpt. 13/1-1755 d. 9/3-1822. Se ovenfor.
1. Jens dpt. 28/4-1776  bg. 18/7-1779. ”Henrich Stulens s. Jens 3 aar.”
2. Karen Helvig dpt. 15/5-1780  bg. 4/2-1797. ”Henric Pederssøns pb. Karen Hedevig f. Hoppestad nedre. 16 3/4.”
3. Aslak Henriksen dpt. 29/5-1783.
4. Maren Henriksdatter dpt. 1/1-1791 g.m. Ole Pedersen. Se N. Gaasehølen under Ås.
Br. 1796.

F.f. Henrich Pedersens db. Jens fra Stulen: Isak Aases kone, Karen Fransdtr., Frans Glørsmyr, Nils Faareval, Aslak Pedersen.
F.f. Henrich Stulens pb.
Karen Helvig: Aslak Stulens kone, Karen Fransdtr., Isak Aas, Hans Aslaksen, Jon Pedersen.
F.f. Henrich Stulens b. Aslak: Jon Stulens kone, Karen Fransdatter, Isak Aas, Aslak Stulen, Mons Rasmusen.
F.f. Henric Pederssøn Stulens pb. Maren: Aslak Stulens k., Gunnil Halvorsdatter, Mons Rasmussøn, Søren Halvorssøn, Hans Aslakssøn.


Henrik Pedersen bodde på S. Stulen(B) i sitt første ekteskap. Han ble enkemann i 1794 og
giftet seg to år senere med enka her.

G.br., leilending
Claus Monsen Hoppestad herfra dpt. 31/1-1773 d. 1/12-1857 på Hoppestad, s.a. Mons Clausen Hoppestad.
g. 15/9-1796 m. Anne Christiansdatter fra Hoppestad øvre(B) dpt. 18/10-1761 d. 14/10-1836 på Hoppestad, d.a. Christian Wilhelmsen Hoppestad.
1. Karen dpt. 5/2-1797  bg. 5/3-1797. ”Claus Monssøns pb. Karen f. N.Hoppestad. 1 mnd.”
2. Inger dpt. 27/10-1799  bg. 23/2-1800. ”Claus Monssøns pb. Inger f. N.Hoppestad. 1/3 aar.”
3. Mons dpt. 26/12-1801  bg. 27/5-1802. ”Claus Monssøns db. Mons f. N.Hoppestad 1/2 aar.”
4. Inger dpt. 26/12-1801 bg. 6/9-1810. ”Claus Monssøns pb. Inger f. N.Hoppestad 9 2/3 aar.”
5. Karen Clausdatter dpt. 8/7-1804 g.m. Nils Rasmussen som kjøpte en part av denne gården i 1846. Se Hoppestad(5).
Br. 1795.

F.f. Claus Monssøns pb. Karen f. N. Hoppestad: Zacharias Slettenes k., Karen Hansdtr., Christopher og Wilhelm Hoppestad, Halvor Hanssøn.
F.f. Claus Monssøns pb. Inger f. N. Hoppestad: Willum Hoppestads k., Karen Hansdatter, Christopher Hoppestad, Zacharias Claussøn, Ole Gullikssøn.
F.f. Claus Monssøns Tvillinger Mons og Inger NB! Fødte paa N. Hoppestad.
For Mons: Wilhelm Hoppestads og Christen Claussøns k. Karen Madsdtr. og Maren Isaksdtr., Christopher Hoppestad.
For Inger: Halvor Kiise, Hans Monssøn, Aslach Aasen, Christen og Zacharias Claussøn.

F.f. Claus Monssøns pb. Karen f. N. Hoppestad: Wilhelm Hoppestads k., Karen Hansdatter, Christopher Hoppestad, Halvor Hanssøn, Hans Monssøn.

Claus og Anne hadde ingen barn som levde under folketellingen 1801.
Tjenestefolk 1801: Maren Isaksdatter f. ca. 1783 og Ole Olsen f. 1785.
Tjenestefolk i 1825: Maren Kirstine Madsdatter (15).

Kilde: Tinglysingsprotokoll for protokollnr. IV 1, side 325a, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Dokument, hvorved Fredr. G. Adler tillader Amtmand Løvenskiold at bryde den ler (leire) eller kalksten Fossum jernværk behøver
med aarlig afgift 26 Speciedaler, lesket kalk, dat. 29. okt. 1808, tinglyst 1. matrs 1809."
"Skifte efter Diderik von Cappelen, hvorved dette m.fl. brug er udlagt datteren Elise Kathrine Cappelen, dat. 2. jan., tinglyst 26. juni 1832."
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 2 er udskilt, afholdt 7. sept. 1838, tinglyst 5. okt. 1842." Se Hoppestad(2).
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 3 er udskilt, afholdt 7. sept. 1838, tinglyst 5. okt. 1842." Se Hoppestad(3).
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved bnr 5 er udskilt, afholdt 7. sept. 1838, tinglyst 5. okt. 1842." Se Hoppestad(5).

"Skyldsætning over denne eiendom, der angives solgt til Mons Monsen, afholdt 7. sept. 1838, tinglyst 11. juli 1845". Se Hoppestad(1).
"Skjøde fra N.B. Herlofsen angivelig gift med Elise Kathrine Cappelen til Erik Olsen, dat. 17. marts, tinglyst 6. mai 1846."

Se heretter Hoppestad(1).

(C) Gard Strøm.