| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Stulen
Gård nr. 19 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 196
4.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 10.01.2019


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Søndre Stulen B
Landskyld: ½ hud (6 skinn).

Utskilt i ca. 1700 fra Stulen(A)

Former, selveier
Bæruld Arnesen
bodde her fra 1698-1700.  Se V. Haugerød.
Fr. 1698.

Arbeider, småbruker, selveier
Jens Arnesen Stulen fra N. Venstøp(A) f. ca. 1674 bg. 1/12-1755. ”Jens Stulen 81 aar.”, s.a. Arne Halvorsen.
g. 20/11-1712 m. Karen Monsdatter fra N. Tufte dpt. 4/5-1684 bg. 1/2-1768. ”Jens Stulens enke 90 aar.”, d.a. Mons Halvorsen Tofte.
1. Mons dpt.16/7-1713 bg. 23/7-1713. ”Jens Arnessøns søn Mogns fra Stulen 8 dage gl.”
2. Maren Jensdatter dpt. 2/9-1714 g.m. Peder Rasmussen. Se nedenfor.
3. Mons Jensen dpt. 22/10-1719 bg. 3/1-1760 i Skien g. 17/12-1754 m. Maren Rasmusdatter fra Strømdal Hovedgård dpt. 25/3-1720. Ingen barn. Bodde i Skien.
4. Aslak Jensen dpt. 19/1-1721 d. 26/2-1749. ”Aslak Jensen fra Stulen 28 aar.”
5. Ellen Jensdatter dpt. 21/2-1723 g1g m. Henrik Rasmussen på Furuvald g2g m. Tollef Eriksen. Se N. Oterholt.
6. Jon Jensen dpt. 11/11-1725.
7. Randi Jensdatter dpt. 20/11-1729 g1g m. Rasmus Christensen. Se Furuvald(A).
Br. ca. 1712.

Jens Arnesen kjøpte opp ½ hud i sin eiertid og landskylda ble dermed på 1 hud og begge partene av Stulen ble derfor like store.
Jens Arnesen var på Gulset i 1708. Han var dessuten bror til Bæruld Arnesen. Se ovenfor.

F.f. Jon Arnessøns søn Mogns fra Stulen: Antonius Stulen. Aslak Kise. Rasmus Strømdal. Isak Moos qde. Maren Hoppestad.
F.f. Jens Arnessøns datter Maren fra Stulen: Johannes Dyrcol. ..(borte).... Isak Moos qde Inger og pige Ingeborg.
F.f. Jens Stulens søn Mogns: Johannes Dyrcol. Herman Kise. Henning Jønneval, Mogns Hoppestads qde. Karen Moo.
F.f. Jens Stulens søn Aslak: Anton ”Antoni” i Stulen. Ingebret Rosval. Rasmus Aas. Rønnou Straale. Maren Rosval.
F.f. Jens Stulens datter Elen: Lars Aas, Jørgen Aarhuuseje, Sten Stulen, Aslak Kises qde. Jannet Stulen.
F.f. Jens Stulens søn Jon: Antonius Stulen. Søren Stulen, Lars Smed. Christen Aasejes qde. Maren Gløsmyr.
F.f. Jens Stulens Randj: Johannes Dyrcol, Søren Anunssøn, Rasmus Aases qde, Maren Aas.

Ekteparet nedenfor bodde her sammen med dem en tid. Karen Monsdatter var halvsøster til Lars Sørensen.
Siden deres farsnavn er forskjellig hadde de samme mor, men forskjellige fedre.

Arbeider, husmann
Lars Sørensen f. ca. 1647 d. mar. 1737. ”Lars Stulen, 90 aar.”, s.a. Søren NN og Marthe Larsdatter.
g.m. Marthe Larsdatter f. ca. 1651 bg. 9/4-1741. ”Lars Stulens Enche Marta, 90 aar.”

Ingen barn som levde i 1738. Lars Sørensens mor ble g2g med enkem. Mons Halvorsen på N. Tufte.
Hans søsken var: Nils Sørensen, Randi Sørensdatter og Kirsten Sørensdatter g.m. Hans Christensen.

18/2/1738 LARS SØRENSSEN Bamble Skifteprot. nr. 3b, s. 333b.
u/Stulen Arvinger:
                Enka Marthe Larsdatter
                og den sal. manns søskens barn:
    a. Broren Niels Sørenssens barn:
        1. Søren Nielssen 26 år (verger for sine søsken).
        2. Torstein Nielssen 23 "
        3. Maren Nielsdtr. 30 " g.m. Hans Halvorssen.
        4. Maria Nielsdtr. 19 "
        5. Ingeborg (Amborg?) Nielsdtr. 28 " g.m. Hans Petterssen.
    b. Søsteren Kirsten Sørensdtr. 60 år g.m. Hans Christenssen.
                Dertil den sal. manns halvsøsken:
    c. Karen Mogensdtr. 51 år g.m. Jens Arnessen,
    d. Ingeborg Mogensdtr. 48 " g.m. Herman Halvorssen.
Enka fikk Lars Anderssen Sem til verge.
Brt: 58 - 3 - 7.
Net: 33 - 3 – 23.

G.br., selveier
Peder Rasmussen fra Furuvald dpt. 2/7-1715 bg. 30/12-1793. ”Peder Rasmusen Stulen 78 1/2 aar.”, s.a. Rasmus Christensen Furuvald.
g. 3/1-1744 m. Maren Jensdatter herfra dpt. 2/9-1714 bg. 25/1-1782. ”Peder Stulens kone 61 aar.”
1. Inger Pedersdatter f. mai 1739 g.m. Isak Halvorsen på N. Ås(A).
2. Karen dpt. 24/9-1747 bg. 23/10-1748. ”Peder Fossums dtr. Karen 1 1/4 aar.”
3. Aslak Pedersen dpt. 17/8-1749. Se Stulen(A).
4. Henrik dpt. 10/12-1752 bg. 21/1-1753. ”Peder Fossums s. Henrich 6 uger.”
5. Henrik Pedersen dpt. 18/11-1753. Se nedre Hoppestad(A).
6. Jon dpt. 11/9-1757 bg. 25/9-1757. ”Peder Stulens s. Jon 14 dage.”
7. Jens dpt. 11/9-1757 bg. 25/9-1757. ”Peder Stulens s. Jens 14 dage.”
8. Jon Pedersen dpt. 1/7-1759. Se Stulen(A).
Br. 1757.

F.f. Per Bergs Inger: Gunder Sneltved, Hans Goupaasen, Helje Tveds qde. Karen Kieldsdatter Løberg.
F.f. Peder Fossums pb. Karen: Engebret Dyrchols kone, Elen Jensdtr, Christen Fossum, Gregorius Schaven, Mons Jensen.
F.f. Peder Fossums db. Aslak: Christen Fossums kone, Elen Jensdatter, Engebret Dyrchol, Gregorius Schaven, Henrich Rasmusen.
F.f. Peder Fossums db. Henrich: Christen Fossums kone, Randi Jensdatter, Gregorius Schaven, Morten Faareval, Jon Stulen.
F.f. Peder Fossums db. Henrich: Henrich Faarevalds enke. Maren Engebretsdatter, Morten og Frans Faareval, Mons Jensen.
F.f. Peder Stulens tvillingsønner Jens og Jon: Christen Fossums kone, Morten Faarevals kone, Maren Engebretsdatter, Anne Halvorsdatter, Halvor Faareval, Frans Glørsmyr, Tollef Otterholt, Rasmus Dyrchol, Nils Sørensen.
F.f. Peder Stulens db. Jon: Christen Fossums kone, Karen Sørensdatter, Morten Houerøe, Rasmus Faareval, Halvor Sørensen.

Denne familien holdt til på N. Fossum fra ca. 1746 og til de kom hit i 1757, før tvillingene ble født.

2/7/1782 MAREN JENSDATTER Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. 452a.
Stulen Arvinger:
Enkem. Peder Rasmussen og barna:
    1. Aslak Pederssen, myndig.
    2. Henrik Pederssen, --"--.
    3. Jon Pederssen 23 år.
    4. Inger Pedersdtr. g.m. Isak Aas.
Faren ble verge for sønnen Jon.
Brt: 218 - 1 - 4
Net: 81 - 3 - 12
Jordegods: 10 skind i Stulen (unntatt skogen). Vurdert for 150 rdlr.

Fra ekstraskattmanntallet 1762:
Gaardens nafn: Stulen
Eier: Selvejer. og Cap. Rasch
Mand og kone: Peder Rasmussen og Kone.
Barn over 12 aar: Aslach Pedersen, Inger Pedersdatter
Tjenestedrenge: Hans Haagensen. Andre hosboende: Jens Stulens enche (Karen Monsdatter).

(Husmannsplasser under denne gaarden):

Pladsens nafn: under Stulen
Mand og kone: husmand Tollef Jansen og Kone.
Tjenestepiger: Randi Larsdatter.

Pladsens nafn: under Stulen
Mand og kone: husmand Siur Kittilsen og Kone.

(C) Gard Strøm.