ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
Oppdatert 20.10.2017


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Nordre Bø D
Utskilt fra N. Bø B i ca. 1695. Det senere br. nr. 12 m. fl.

Landskyld 3 huder.

 

G.br., leilending

Jacob Tollefsen fra N. Bø(A) f. ca. 1661 bg. 28/7-1749. ”Jacob Bøe 88 aar.”, s.a. Tollef Hansen Bøe.

g. i Gjerpen 17/2-1695 m. Berthe Arvesdatter fra S. Vale i Valebø, Holla f. ca. 1683 bg. 22/4-1751. ”Jacob Bøes enke 85 aar.”, d.a. Arve Jonsen Wale.

1. Peder dpt. 18/3-1696 bg. 2/4-1696. ”Jacob Tolvsens søn Peder 14 dage g.”

2. Anne Jacobsdatter dpt. 18/4-1697.

3. Maren Jacobsdatter dpt. 7/5-1700.

4. Karen dpt. 14/1-1703 bg. 24/6-1703. ”Jacob Bøes barn Karen 12 uger gammel.”

5. Arve Jacobsen dpt. 1/6-1704. Se nedenfor.

6. Else Jacobsdatter dpt. 15/5-1707 g.m. Ole Jørgensen. Se Gromstulen(A) under Bø.

7. Tolf dpt. 17/1-1712 bg. 16/10-1712. ”Jacob Tolfssøns Søn Tolf fra NrBøe 3 fierdingaar.”

8. Karen Jacobsdatter dpt. 20/11-1718 g.m. Hans Larsen. Se nedenfor.

Br. ca. 1695.


F.f. Jacob Tolfsen N. Bøes søn Peder: Peder Doxrø, Christen Tolfsen, Jørgen Straale, Anne, Peders Bøes Enke, Lauritz Bøes qnde, Kiersten Nils Skavens datter.

F.f. Jacob Tolffsen Bø hans datter Anne: Haavold Olssen tien Børting, Knut Rasmussen Bø, Peder Doxrøs qnde Maren, Torjer Bøes qnde Anne, Tolv Bøes datter Margrete.

F.f. Jacob Bøes datter Maren: Christen Solvessen skredd, (?), Hans mellem Bø, Jens Hanssen hos Anders Bø, Peder Doxrøs qnd. Marn, Jørgen Straales qnde Maren, Solve Bøes datter Karen.

F.f. Jacob Bøes datter Karen: Joen Olssen fra nordre Bøe. Nils Skavens søn Lars. Jan Justsens qvinde Helie. Peder Doxrøs qvinde Maren. Anders Bøes datter Anna.

F.f. Jacob Bøes Søn Arve: Hovel Olssøn. Østen Knudsens søn Knud. Jan Justerssens qvinde Helje. Jørgen Straales qvinde Maren.

F.f. Jacob Bøes datter Else: Peder Doxerød, Anders Svenske ved Hytten. Peder Jostssøn ibid: Hovels qvinde Tore. Per Doxerøds datter Rønnou.

F.f. Jacob Tolfssøns søn Tolf fra Nr. Bø: Peder Doxerø. Jørgen Straale. Jan Sørenssøn. Jan Jostsøns qvinde Hellie. Lars Skavens qvinde.
F.f. Jacob Bøes datter Karen: Per Lensmand. Morten Bø. Rasmus Aas. Masmesterens qde. Maren Arne Straales.


Jacob og Berthe ble trolovet i Holla sogn og gift i Gjerpen. Hun kom fra søndre Vale i Valebø (Holla pr.gj.) og var datter av Arve Jonsen Vale
og Anne Nilsdatter.

Berthe Arvesdatter
hadde følgende to søstre gift i nærheten:
Maren Arvesdatter g.m. Jørgen Gundersen Straale. Se Familie 2 - Venstøp 1762 og Anne Arvesdatter g.m. Nils Torjersen Venstøp. Se M. Venstøp(A).Kilde: ...... Besigtigelse av Jernverket 1730
Nordre Bøe, sk. M. B. 12 huder, bruges af:
Morten Christensen            )

Jacob Tollefsen                  ) Hver ¼ part og svarer udi årlig

Christen Solvesen               ) landskyld tilsammen 10 dr

Solve Christensen               )

 

Derunder 4 husmannsplasser som bruges med årlig avgift:
Grumstulen bruges av Daniel Gundersen, som betaler derav 3 rdr.

Det ene Schreua bruges av Christen Tolfsen, som derav svarer årlig 3 rdr.

Det andet Schreua bruges av Niels Grønsteens enche, som derav betaler årlig 1 dr 48 sk.

Lien bruges af Simon Jensen, som betaler årlig avgift 1 rdr 48 sk.


G.br., leilending

Arve Jacobsen herfra dpt. 1/6-1704 bg. 2/2-1771 i Solum. ”Arve Jacobsøn Tolnæs 75 aar.”, s.a. Jacob Tolfsen. Se ovenfor.

g. i Solum krk. 29/1-1750 m. enke Anne Torbjørnsdatter fra Kolle i Holla f. ca. 1702 i Holla bg. 9/2-1783. ”Anne Tolnæs, 81 aar.”, d.a. Torbjørn Larsen Kolle og Kari Olsdatter Bjerva.

Br. 1738.


Anne Torbjørnsdatter kom til Tolnes i Solum sammen med sin første ektemann Gullik Arnesen fra Kaalstad i Helgen (Holla).
De ble gift i Holla krk. 2/11-1732.

Denne familien var nevnt i Extraskattmanntallet av 1762 under S. Bjørntvedt i Solum. Etter alt å dømme på plassen "Tolnæs".
De hadde ingen barn.

 

G.br., leilending

Hans Larsen Bøe fra N. Ås(A) dpt. 3/3-1720 bg. 9/2-1764. ”Hans Bøe 41 aar og søn Jacob 13 1/2 aar.”, s.a. Lars Gundersen Aas.

g. 15/7-1745 m. Karen Jacobsdatter herfra dpt. 20/11-1718 bg. 17/10-1790. ”enken Karen Jacobsdtr. 74 aar.”, d.a. Jacob Tolfsen Bøe. Se ovenfor.

1. Halvor dpt. 6/11-1746 bg. 15/11-1748. ”Hans Larsen Bøes s. Halvor 2 aar.”

2. Jacob dpt. 18/8-1748 bg. 9/2-1764. ”Hans Bøe 41 aar og søn Jacob 13 1/2 aar.”

3. Halvor Hansen dpt. 1/1-1751. Se nedenfor.

4. Isak Hansen dpt. 15/9-1753. Se nedenfor.

5. Lars bg. 25/4-1756. ”Hans Bøes s. Lars 5 dage.”

6. Berthe Hansdatter dpt. 31/7-1757 g.m. Ole Abrahamsen. Se Børønningen(D).

7. Lars dpt. 13/7-1760 bg. 4/4-1761. ”Hans Bøes s. Lars 1/2 aar.”

8. Lars Hansen dpt. 21/2-1762. Var fadder for sine søskens barn fram til 1793.

Br. ca. 1748.

 

F.f. Hans Larsen Aas's barn Halvor: Gunder Gulsets kone, Helvig Hansdatter, Solve Rosval, Halvor Gløssmyr, Haral Rasmusen.

F.f. Hans Bøes db. Jacob: Gunder Gulsets kone, Helvig Halvorsdatter, Solve Rosval, Halvor Aas, Christopher Halvorsen.

F.f. Hans Bøes db. Halvor: Knud Bøes kone, Anne Larsdtr., Gunder Gulset, Ole Jørgensen, Østen Knudsen.

F.f. Hans Bøes db. Isak: Halvor Aases kone, Else Jansdtr., Gunder Gulset, Ole Jørgensen, Jacob Knudsen.

F.f. Hans Bøes pb. Berthe: Erik Dyrendals kone, Margrethe Halvorsdtr., Gunder Gulset, Jacob Bøe, Nils Jansen.

F.f. Hans Bøes db. Lars: Nils Berrebergs kone, Maren Solvesdtr., Halvor Aas, Ellef Halvorsen, Christen Gundersen.
F.f. Hans Bøes db. Lars: Nils Gulsets kone, Else Halvorsdtr., Christen Fossum, Erik Dyrendal, Christen Gundersen.

 

Hans Larsen var på Ås da han giftet seg og da deres første barn Halvor ble født.
Fra ca. 1748 bodde de her.

 

Som vitne i en rettsak ang. delet mellom S. Bø og ”Giedeboen” i desember 1752. (Avskrift: Jan Christensen).

”5. vitne: Hans Larsen, boende på Nordre Bøe, cancellieraadens gaard, fød på N. Aas, 30 år gammel. For en 6 år siden hadde Giedebomanden hugget inde på Bøe gårds skoger, da vitnet sa dem at de ikke så måtte gjøre, kom en af Anders Gjedeboens sønner til ham og bad ham at han ikke vilde tale om hugsten, så vilde de betale ham, men vitnet torde ikke dølge det, men sagde sin husbond cancellieraaden samme.

 

Enka Karen Jacobsdatter ble g2g m. Gullik Tovsen. Se nedenfor.

 

6/6/1764       HANS LARSSEN BØE            Bamble Skifteprot. Nr. 6b.s. 412a.

N. Bøe          Arvinger:                            

               Enka Kari Jacobsdatter og barna:

               1. Halvor Hanssen 12 år,

               2. Isak Hanssen    8 "

               3. Lars Hanssen    2 "

               4. Berthe Hansdtr. 6 "

Enka tok til laugverge mannens bror Halvor Aass. Han ble og formynder for eldste sønn.

For de andre barna ble Gunder Gulset utpekt til formynder.

Brt:        69 rdlr.

Gjeld:    over 90 rdlr. (insolvent).

Skogsarbeider, husmann

Gullik Tovsen fra Hjartdal? f. ca. 1724 bg. 6/2-1780. ”Gullich Bøe 56 aar.”

g1g m. NN f. ca. 1739 bg. 12/7-1763. ”Gunlich Tovsens kone 24 aar.”

g2g 2/11-1764 m. enke Karen Jacobsdatter herfra dpt. 20/11-1718 bg. 17/10-1790. ”enken Karen Jacobsdtr. 74 aar.”

1. Marthe Gulliksdatter f. ca. 1758 g.m. Ole Hansen. Se Familie 14 - Fossum 1801.

2. Nils dpt. 18/5-1760 bg. 20/5-1764. ”Gunleich Tovsens s. Nils 3 1/2 aar.“

3. Ole Gulliksen dpt. 27/2-1763. Konfirmert i Gjerpen.

Br. 1764.

Gullik er trolig fra Hjartdal i Telemark, samme sted som Ole Levorsen på Flittig under Mo.
Gullik kom til Gjerpen i ca. 1759/60. Han  bodde på Plasstua under Eriksrød med sin første kone i 1762.

F.f. Gunlich Thovsens db. Nils: Ole Ersrøes kone, Helje Halvorsdatter, Halvor Ersrøe, Ole Ersrøe.

F.f. Gunlich Tovsens db. Ole fra Ersrøe: Engel Jønnevals kone, Maren Lisbeth Jansdtr., Engel Jønneval, Halvor Pedersen.

17/2/1780      GULLIK TOVSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 10a, s. 198b.
Bøe            Arvinger:                            
               Enka Karen Jacobsdatter og barna:
               1. Ole Gullikssen     17 år.
               2. Marthe Gulliksdtr. 22 "
               Enkas laugverge: Isak Hanssen Bøe.
               Formynder for barna ble Halvor Hanssen Bøe (Se neste bruker).
Brt:   67 - 2 -  5
Gjeld: 80 - 0 - 17 (insolvent).
Fra arvingene i boet; Halvor Tovssen Aachre og Rollef Tovssen Bøe i Flatdal i Seljord pr. gj.,
var kommet krav om auksjon i boet. 4. mars 1780 ble auksjon holdt.

Arbeider, husmann med jord

Halvor Hansen Bøe herfra dpt. 1/1-1751 d. 20/9-1822 på Bø, s.a. Hans Larsen Bøe. Se ovenfor.

g. 24/10-1771 m. Maren Haagensdatter fra Øvre Gaupåsen under Frogner dpt. 16/6-1743 d. 25/4-1823 på Bø, d.a. Haagen Eriksen Goupaasen.  

1. Hans dpt. 30/8-1772 bg. 1/4-1774. ”Halvor Bøes s. Hans 1 1/2 aar.”

2. Hans dpt. 22/1-1775 bg. 1/10-1780. ”Halvor Hansen Bøes s. Hans 6 aar.”

3. Else Halvorsdatter dpt. 8/6-1777 g.m. Knud Østensen. Se S. Bø(A).

4. Hans Halvorsen dpt. 5/8-1781. Se nedenfor.

5. Lars Halvorsen dpt. 1/1-1785. Se Familie 18 - Fossum 1835.

Br. 1771.

 

F.f. Halvor Hansen Bøes db. Hans: Jan Bøes kone, Marthe Gundersdatter, Mads Eriksen, Knud Haagensen, Isak Hansen.

F.f. Halvor Hansen Bøes db. Hans: Isak Abrahamsens kone, Berthe Hansdatter, Mads Eriksen, Knud Haagensen, Isak Hansen.

F.f. Halvor Hansen Bøes pb. Else: Mads Eriksens kone, Anne Jansdtr., Jacob Gaupaasen, Isak Hansen, Knud Haagensen.

F.f. Halvor Hansen Bøes db. Hans: Ole Abrahamsens kone, Anne Jansdtr., Jacob Gaupaasen, Lars Hansen.
F.f. Halvor Hansen Bøes db. Lars: Knud Gaupaasens kone, Karen Haagensdtr., Jacob Gaupaasen, Isak Hansen, Lars Hansen.


I 1801 var det to tjenestepiker her: Inger Olsdatter 20 år og Karen Olsdatter 15 år. Dessuten bodde Lene Olsdatter 7 år her ”til opfostring”.
De er alle tre fosterbarn og døtre av Ole Abrahamsen på Børønningen(D) og kona, som døde tidlig fra sine barn.

 

Gruvearbeider, husmann med jord

Isak Hansen Bøe herfra dpt. 15/9-1753 bg. 26/9-1810. ”Isak Hanssøn und. N. Bøe, slaget død ved at nedfalde i en grube, lidt over 57 aar.”, s.a. Hans Larsen Bøe.

g1g 18/10-1783 m. Maren Clausdatter fra Nedre Hoppestad(A) dpt. 17/11-1748 bg. 29/9-1784. ”Isak Hansen Bøes kone 34 aar.”, d.a. Claus Zachariasen Hoppestad.

g2g 28/10-1786 m. Kirsten Nilsdatter fra N. Berg f. ca. 1762 i Siljan d. 23/2-1831 på Bø, d.a. Nils Alexandersen Berg/ Thorsholt-bakken/ Serkeland.

1. Anne dpt. 26/9-1784 bg. 3/12-1786. ”Isak Hansen Bøes dtr. Anne 2 aar.”

2. Maren Isaksdatter dpt. 26/9-1784 g.m. enkemann Mads Madsen. Se Familie 34 - Fossum 1835.

Barn i 2. ekteskap:

3. Karen Isaksdatter dpt. 29/7-1787.

4. Nils Isaksen dpt. 18/10-1789 g.m. enke Asgerd Aslaksdatter. Se M. Bø(B).

5. Hans Isaksen dpt. 4/8-1793. Var gruvearbeider. Se Grønsten(A) under Bø.

6. Berthe Isaksdatter dpt. 12/6-1796 g.m. Anders Johnsen. Se Familie 5 - Venstøp 1865.

F.f. Isak Hansen Bøes tvillingdøtter Anne og Maren: Ole Abrahamsens kone, Mons Hoppestads kone, Anne Jansdtr., Karen Abrahamsdtr., Halvor Hansen Bøe,
      og  Mons Hoppestad, Christen Clasen, Christian Clasen, Zacharias Clasen, Johannes Jansen.

F.f. Isak Hansen Bøes pb. Karen: Jens Lias kone, Anne Jensdtr., Lars Jansen, Peder Gundersen, Lars Hansen.

F.f. Isak Hansen Bøes db. Nils: Mons Hoppestads kone, Anne Jensdtr., Halvor Hansen Bøe, Ole Abrahamsen, Jens Nilsen.

F.f. Isak Hanssøns db. Hans u/N, Bøe: Else Matthiædtr., Else Halvorsdtr., Halvor og Laers Hanssøn, Claus Monssøn.
F.f. Isak Hanssøns Berthe u/N, Bøe: Jens Liens k., Dorthe Pedersdtr., Halvor Hanssøn, Peder Gunderssøn, Knud Østenssøn.

Kirsten Nilsdatter hadde trolig ei søster, Anne Nilsdatter f. ca. 1757. Hun var g2g m. Jens Nilsen på Lia(B) u. Bø.
Jeg antok først at de var døtrene til Nils Alexandersen på Berg(A) - senere til Serkeland i Siljan, men det ser ikke ut
til å stemme. Hjelp!

Dåp i Gjerpen: 28/12-1760  Nils Halvorsens (Berg) pb. Kisten Nilsdatter.

Test: Søren Klevens kone, Anne Jensdatter, Bent Larsen, Anders Gundersen.

Gruvearbeider

Hans Halvorsen Bøe herfra dpt. 5/8-1781 d. 3/5-1847 på N. Bø, s.a. Halvor Hansen Bø. Se ovenfor.

g. 5/9-1805 m. Dorthe Maria Olsdatter fra Nisterud dpt. 8/11-1778, d.a. Ole Amundsen.

1. Lars dpt. 20/10-1805 bg. 28/6-1809. ”Hans Halvorssøns db. Lars f. N, Bøe 3 2/3 aar.”

2. Maren Hansdatter f. 1/4-1812 g.m. Andreas Olsen Bøe. Se nedenfor.

3. Ole f. 13/2-1817 d. 19/2-1817.

4. Magnhild Hansdatter f. 28/8-1819 g.m. Nils Christophersen Gromstul. Se Gromstul(A) under Bø.

Br. ca. 1819.

F.f. Hans Halvorssøns db. Lars f. N. Bøe: Knud Bøes k., Karen Olesdtr., Isak Hanssøn, Lars Halvorssøn, Solve Olessøn.
F.f. Hans Halvorssøns pb. Maren f. N, Bøe: Mads Bøes k., Karen Olesdtr., Mads Christenssøn, Knud Østenssøn, Nils Anderssøn.

 

I 1835 bodde også Anne Jacobsdatter 60 år her (f. ca. 1775). Dorthe Maria emigrerte til N. Amerika med sin datter,
Magnhilds familie i april 1849.

 

Arbeider, innerst

Andreas Olsen Bøe fra Århus(B) dpt. 10/3-1808 i Skien, s.a. Ole Alfsen Aarhuus.

g. 6/9-1832 m. Maren Hansdatter herfra f. 1/4-1812, d.a. Hans Halvorsen Bø.

Forlovere: "Lars Halvorsen Bøe, Jahn Pedersen Bøe."

1. Nils Andreasen f. 12/12-1832 g. 1858 i Ashippun m. Anne Karine Hansdatter (Danielson) fra Båserød(2) som emigrerte til samme sted i 1844.

2. Ole Olsen f. i Ashippun d. 23 juli eller juni 1891 i Ashippun g.m. Maren (Mary) Berthea Christophersdatter f. 13/10-1856 d. 13/6-1908 (d.a. Jens Christophersen og Amalie Eriksdatter.).

 

Denne familien bodde her til de emigrerte til N. Amerika våren 1849 sammen med Marens mor,
enka Dorthe Maria Olsdatter og deres tjenestepike Anne Thorine Thorkelsdatter (25 ½).
De bosatte seg i Ashippun, Wisconsin. Se Presteattest av 30/4-1849.
Se også kart over Ashippun.
 

G.br., leilending

Christen Christensen fra S. Bø(B) f. 2/6-1816 på Nedre Hoppestad(B), s.a. Christen Christensen Bøe og Kirstine Alfsdatter fra Århus.  

g. 16/9-1841 m. Anne Maria Johannesdatter fra N. Bø(A) f. 7/11-1813, d.a. Johannes Jansen Bøe.

Br. ca. 1850. Se S. Bø(B).

 

G.br., leilending

Johannes Christensen fra S. Bø(B) f. 1853 d. 1912, s.a. Christen Christensen.

g.m. Ingeborg Marie Christensdatter fra Lia(B) u. Bø f. 22/1-1852 d. 1934, d.a. Christen Nilsen.

1. Kristen Johannesen f. 24/4-1878 på Bø. Overtok bruket.

2. Kristian Johannesen f. 4/4-1882 på Bø. Se Ballestad(4).

3. Karen Marie Johannesdatter f. 1/4-1891 g.m. gartner på Fossum Rollef Nilsen Fossum. Bodde i Fossumhaugen 10 under Venstøp.

Br. ca. 1870.

 

Johannes kjøpte i 1901 gården Hyni(13). Familien flyttet da dit. Tjenestefolk her i 1900: Kirstine Johannesdatter f. 1877 og
Marie Ambrosdatter f. 1887. I tillegg bodde her ugift fattiglem Lars Olsen f. 1836. Se Hyni(13).

 

Agronom Halvor Olsen Bø brukte denne eiendommen fra 1901. Se Familie 15 - Fossum 1891.

Bruket ble sammenføyd med de andre Bø-brukene i 1918 til bnr 1. Deretter igjen utskilt til de nåværende 4 Bø-gårder.
Ett av dem ble Nordangs bruk. Se Bø (12).

(C) Gard Strøm.