| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hyni
Gård nr. 7 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.


 

 

Oppdatert 25.02.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Hyni 13 - Hyni midtre
Gammelt løpenr. 56a.
Fra Norges matrikkel 1889: 7/13.

Etter leilendingen Anders Jensen Lia. Se N. Hyni A.

Sammeie med løpenr 51 fram til 1871.


N. Hyni bnr 13 sett fra Hoppestadveien. Foto: Gard Strøm 29. juni 2014.
 

Adresse i dag: Århusv. 300, 3721 Skien.

 

G.br. og selveier Gunnar Torgrimsen fra Moland kjøpte denne jorda i 1871 av Niels Aall.
Se V. Haugen under Berberg.

 

G.br., selveier

Anders Nilsen Ytterbø fra Holla f. 11/12-1832, s.a. Nils Thorleifsen og Kari Olsdatter.

g. 25/11-1874 m. Marte Andrea Andersdatter fra Bamble f. 7/3-1847 d. 18/2-1878 på Hyni, d.a. Anders Matsen.

1. Karen Andersdatter Ytterbø f. 16/12-1874 på Hyni.

2. Nils Andreas Andersen f. 9/11-1877 på Hyni.

Br. 1874.

 

Både Anders Ytterbø og Marte Andrea Andersdatter bodde på Hyni før de giftet seg.

Andre beboere her i 1875: Anders Ytterbøs mor, enka Kari Olsdatter f. 1791 i Holla.

Tjenestefolk i 1875:
Hans Olsen fra Holla f. 1855, Johannes Olsen fra Flatdal f. 1858 og Margit Haraldsdatter fra Lunde i Tel. f. 1857.

Besetning samme år: 4 hester, 7 kuer.

Da kona døde i 1878 solgte Anders Ytterbø gården og flyttet ut av sognet.


G.br., selveier

Peter Wendelbo Pedersen fra Limi(3) f. 28/12-1847 d. 26/9-1928 i Oslo, s.a. lensmann Peder Pedersen Limi.
g. i Johannes menighet i Kristiania 12/10-1893 m. Hilda Mathilde Hansdatter Sembsberget under Semb i Sør-Odal, Hedmark f. 21/2-1870.
1. Nicoline Dorthea Wendelbo f. 21/8-1894 på Hyni.
2. Anne Kathrine Wendelbo f. 7/9-1895 på Hyni.
3. Ragna Wendelbo f. 20/2-1898 på Århus.
4. Per Kristian Lund Wendelbo f. 22/11-1900 i Kristiania d. okt. 1993 i Oslo. Wendelbo var lege.
Br. 1878.

Peter Wendelbo Pedersen dro til sjøs i ungdomstiden. Siden forpakte han, som ungkar, Gjerpen Prestegård
i tiden 1875 - 1878. Han kjøpte denne gården i 1878.

Fra Norges matrikkel 1889: Landskyld 1 daler 4 ort 2 skilling (rev. til 5 mark 98 øre).
Eier: "Peter Vendelbo Pedersen."

Ugifte Peter Wendelbo Pedersen bodde her i 1891 sammen med sin søster, Nikoline Dorthea Pedersen,
f. 16/2-1837 og tjenestejenta Inger Marie Anundsdatter fra Siljan f. 1869.


Peter Wendelbo Pedersen flyttet til Kristiania i 1893 og giftet seg i Johannes kirke. Siden kom de tilbake til
Gjerpen og bodde en tid på Århus, hvor de bodde da Ragna ble født i februar 1898.
Senere samme år eller året etter, har de flyttet til Kristiania igjen. Søsteren Nikoline ble med dem.

G.br., bokholder v/ trelastforretning, selveier

Adam Albertus Høyer f. 8/10-1868 i Skien, s.a. handelsborger Olaus Høyer og h. Kirsten Marie Knudsen. 

g.m. Marie fra Arendal f. 1869.

1. Harry Høyer f. 1898 i Kristiania.

Br. 1898.

 

Losjerende tjenestefolk i 1900: Margit Evensen f. 1880 i Sauherad.Fepike og Gunhild Evensen f. 1880 i
Flåbygd, kokkepike.

 

Adam Høyer eide og bodde i Holbergsg. 15 i Skien i 1914.

 

G.br., selveier

Johannes Christensen fra S. Bø(B) f. 10/5-1852 d. 15/11-1912 på Hyni, s.a. Christen Christensen Bøe.

g. 7/11-1876 m. Ingeborg Marie Christensdatter fra Lia(B) under Bø f. 22/1-1852 d. 1934, d.a. Christen Nilsen Lia.

1. Kristen Johannesen Hyni f. 24/4-1878 på Bø. Overtok gården.

2. Kristian Johannesen Hyni f. 4/11-1882 på Bø. Se Ballestad(4).

3. Karen Marie Johannesdatter f. 1/4-1891 g.m. gartner på Fossum Rollef Nilsen Fossum. Se Fossumhaugen 10 under Venstøp.

Br. 1901.

 

Johannes og Ingeborg bodde i 1891 på Bø sammen med Johannes sin gamle far.
De bodde i ca. 30 år på N. Bø(D).

 

G.br., selveier

Kristen Johannesen Hyni herfra f. 24/4-1878 på Bø d. 16/12-1931, s.a. Johannes Christensen.

g.m. Anna Gurine Andreasdatter fra Bøle f. 30/3-1877 d. 14/4-1975, d.a. sagarbeider Andreas Olsen. Se Familie 45 - Bøle 1900.

1. Ingeborg Hyni f. 1/12-1902 g.m. Olaf P. Vale. Se Strømdal(6) "Ødegården".

2. Astrid Johanne Hyni f. 27/12-1905 g.m. Per Anders Tufte. Se S. Tufte.

3. Johannes Hyni f. 22/8-1909. Overtok gården.

4. Else Marie Hyni f. 25/6-1914 g.m. Einar Helliksen. Se Århusv. 279 under Hyni.

Br. 1913.

 

Kristen Hyni var født på N. Bø(D) i Gjerpen.

 

G.br., selveier

Johannes Hyni herfra f. 22/8-1909 d. 2/7-1963.

g.m. Astrid Knudsen fra V. Haugen under Berberg f. 25/12-1915 d. 12/6-2008, d.a. Knut og Ingeborg Haugen.

1. Kirsten Hyni f. 1942 g.m. Terje Aslak Bestul fra Århusv. 217 under Århus f. 1941 i Skien.

2. Ragnhild Hyni f. 1944 g.m. Ragnar Olsen. Se Århusv. 287 under Hyni.

3. Kristen Hyni f. 1945. Overtok bruket.

Br. 1950.

 

Johannes Hyni gikk i sin tid på Frogner Småbrukerskole.

 

Gårdens grenser beskrevet av Johannes Hyni på 1950-tallet:

”Nord og øst til T. Taraldsens eiendom. Syd til Ole N. Hyni. Vest til Eivind Vale.”

 

G.br., selveier

Kristen Hyni herfra f. 1945.

g.m. Ellen Marie Kristiansen f. 1946.

1. Tarann Hyni f. 1970.
2. Gøril Hyni f. 1973.

3. Marthe Hyni f. 1982 g. i 2008 m. Lars Kokkersvold. Bosatt i Langangen.

4. Andreas Johannes Hyni f. 1984.
Br. 1977.
 Hyni bnr 13. Våningen. Foto: Gard Strøm ca. 2010.


Hyni bnr 13. Driftsbygningen. Foto: Gard Strøm ca. 2010.Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.                Århusveien                                                                                        Hoppestadveien
Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.                                                                              Århusv.

 

(C) Gard Strøm.