ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Bøle
Gård nr. 67 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil og mangler bes vennligst rettet til:
post@gamlegjerpen.no.Oppdatert 21.08.2022


Snarveier
| Bøle 1865 | Bøle 1875 | Bøle 1891 | Bøle 1900 | Bøle 1910 | Bøle 1920 |

Søk på denne siden: [CONTROL] + [f]


Bøle 1900
Kilde: Folketellingen 1900. Supplert med opplysninger fra kirkebøker o.a.
Se også gårdene.

Før Fossum jernverk ble lagt ned i 1868 hadde i  flere hundre år, Fossum - Venstøp - området, vært det tettest befolkede område i Gjerpen. Da jernverket ble nedlagt rundt 1868, gikk Løvenskiold - Fossum over til foredling av tømmer. Det ble etablert tresliperi ved Aas (senere flytta til Myren under Strømdal) og vannsager på Fossum. Etter ca. 16 års drift, ble det trangt om plassen på Fossum og de så seg om etter andre steder å etablere sagbruk. Dampmaskinen hadde blitt tatt i bruk og man var ikke lenger avhengig av fossekraft til å drive sagene. Løvenskiold - Fossum kjøpte et område på Bøle med ei strandlinje på 900 meter, med gode utskipningsmuligheter. De etablerte Bøle sagbruk i 1884.

Etter dette ble det bygd adskillige hus på Bøle for arbeidere og funksjonærer og, i løpet av 10-20 års tid, var nå Bøle blitt det tettest befolkede området i Gjerpen. Vi vet at det var mange familier i Gjerpen som emigrerte til Amerika og Canada. Dette resulterte i en viss mangel på arbeidskraft. Derfor var det mye innflytting av arbeidsfolk fra andre steder i landet. Disse slo seg ned på bl.a. Bøle, Menstad og Borgestad.

Man kan se av folketellingene at det vanligste yrket på Bøle var "Sagarbeider". "Tomtearbeider" var heller ikke uvanlig, men dette betydde bare at de jobbet på sagtomta. "Bordbærer" og "bordsorterer", er yrker som også dukker opp. Bjelkehuggere var heller ikke sjelden å se. På brygga jobbet det "laere", som er det samme som sjauer/ stuer, som lastet og losset båtene.


Takk til Leif Hansen for god hjelp med Sauherad-familier.


Adresseliste Bøle 1900 (etter utskilte bnr. før 31/12-1900). Med forbehold: Enkelte adresser kan ha endret seg siden den gang.


 


Familie 1.
Bøle 1900. 67/67, Gård, Bøle(1).

Her var oppført Hans Kløcker med familie. Se Bøle(1).


Familie 2.
Bøle 1900. Under 67/1. Lekteren ”Tecla” ved Bølesaga.

Lekterfører Hans Olsen, gift, f. 1873 i Lammeland i Sverige, metodist. Fast bosted: Fredrikstad. 
og
Styrmann Otto Olavesen ugift, f. 1879 i Röshult i Sverige. Fast bosted: Borge i Smålenene (Østfold).


Familie 3.
Bøle 1900. 67/2, Gård. Ødegården(2). Slettet til fordel for hustomter og indstri.

Her var oppført g.br. og tømmermerker Per Andersen (Peder Andersen) med familie. Se Bøle(2) ”Ødegården”.
Tjenestegutt i 1900: Anton Olsen fra Gjerpen f. 1880.


Familie 4.
Bøle 1900. 67/3, Gård. Ødegården(3). Slettet til fordel for hustomter og indstri.

Småbruk. Her var oppført John Johannesen Bøhle med familie. Se Bøle(3) ”Ødegården”.


Familie 5.
Bøle 1900. 67/39, Hustomt. Sollia 14.

Sagbruksarbeider
Svend Anton Andersen
fra Sverige f. 30/4-1854 d. 14/5-1900 på Bøle.
g.m. Justine Andersen fra Bohuslän i Sverige f. 21/6-1861.
1. Anders Selmer Andersen f. 23/3-1890 på Hisøy ved Arendal
2. Hjalmar Karly Andersen f. 16/2-1892 på Hisøy ved Arendal.
3. Harald Oktavian Andersen f. 19/10-1893 på Bøle.
4. Svend Valdemar Andersen f. 16/3-1896 på Bøle.
5. Bergliot Andersen f. 30/12-1898 på Bøle.

Denne familien kom til Bøle fra Hisøy ved Arendal i 1892.


Familie 6.
Bøle 1900. 67/78, Hustomt. Gunnar Knudsensv. 12.

Her var oppført Anders Jacobsen Sørlie med familie. Se Familie 23 - Bøle 1910.


Familie 7.
Bøle 1900. 67/4, Gård, ”Ødegården.” Bølev. 180.

Her var oppført Svenke Olsen med familie. Se Bøle(4) ”Ødegården”.


Familie 8.
Bøle 1900. 67/4, Leietomt, ”Nybo”. To familier i samme hus. 1/2.

Her var oppført sagmester Johan Hansen fra Fossum f. 29/10-1858. Se Familie 13 - Bøle 1891.


Familie 9.
Bøle 1900. 67/4, Leietomt, ”Nybo”. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Reparatør ved sagbruket
Jacob Kjølsrud
fra Porsgrunn f. 1872.
g.m. Klara Margrethe fra Arendal f. 1871.
1. Arthur Kjølsrud f. 1898 i Bamble.
2. Viggo Kjølsrud f. 15/11-1900 på Bøle.

På besøk her i 1900: Nikoline Lorensen fra Porsgrunn f. 1886. Religion: Katholsk – Apostolisk.


Familie 10.
Bøle 1900. 67/72, Hustomt, "Elverhøi". Bølev. 172.

Her var oppført sagarbeider og ungkar Isak Johannessen. Se Familie 61 - Bøle 1910.


Familie 11.
Bøle 1900. 67/71, Hustomt, "Granly". Bølev. 168.

Sagarbeider, gråstensmurer, tidligere sjømann
Halvor Pedersen
fra Bratsbergkleiva i Skien f. 24/9-1857 d. 11/9-1904, s.a. Peder Halvorsen og Maren Karine Halvorsdatter på Kleiva.
g. (i Skien 1890?) m. Thora Halvorsdatter fra Holla jernverk f. 12/10-1861 d. 6/12-1935, d.a. Halvor Andersen og Anne Tronsdatter. Se Familie 92 - Verket 1865.
1. Anna Marie Pedersen f. 18/10-1890 g.m. Isak Isaksen. Bodde på Borgestad. Se Familie 72 - Borgestad 1910.
2. Hilda Pauline Pedersen f. 17/2-1893 på Bøle g.m. Arnt Isaksen f. 9/6-1897. Bodde i Eikornrødv. 81 på Bøle.
3. Einar Andreas Pedersen f. 30/11-1895. Bodde i Nedre Ilenv. 19.
4. Thoralf Pedersen f. 12/1-1898 d. 29/9-1968 g.m. Karen Pihl fra Skien f. 16/12-1899 d. 11/10-1974. Bodde i Skien. Thoralf var lokfører.
    Barn 1. Else Pedersen f. 15/1-1921 g.m. Anfinn Bratsberg fra Ulefoss f. 12/4-1919. Bosatt på Bergsland i Skien.
    Barn 2. Marit Pedersen f. 2/4-1925 g.m. Kaare Asbjørn Andersen fra Skien f. 30/9-1924. Bosatt på Fagerstrand ved Oslo.
5. Lillian f.
17/12-1899 d. 16/2-1900. Kun hjemmedøpt.
6. Haakon Pedersen f. 4/12-1902 d. 11/12-1979 g. 1926 m. Valborg Kristofa Waale fra S. Hvåle i Brunlanes f. 6/9-1900 d. 1990.
    Bodde først i Skien, deretter i Søndeled og senere i Nevlunghavn i Brunlanes.
    Barn 1. Svend Halvard (Pedersen) Waale - flyver i SAS - f. 25/11-1927 i Skien g. 1951 m. Astrid Eugenie Olsen fra Stavern f. 25/10-1929. Bosatt på Rykkin i Bærum.
    Barn 2. Svein (Pedersen) Waale f. 8/5-1936 (i Søndeled) g. 1961 m. Astrid Jonetta Pedersen fra Helle i Sannidal f. 25/10-1937. Bosatt på Helle ved Kragerø.

Denne familien losjerte hos Nils Andersen på Bøle i 1891. Under folketellinga 1900 bodde enka,
Thora Pedersen her med barna Anna, Einar, Thoralf og Haakon.


Familie 12.
Bøle 1900. 67/4, Leietomt. To familier i samme hus. 1/2.

Seilskipskaptein, styrmann
Gunder Thommesen
fra Solum f. 26/12-1852 på Brekka i Solum, s.a. arbeider Thommes Gundersen og Anne Endresdatter.
g. i Skien 4/3-1895 m. Karoline Marie Hedevig Nilsen fra Skien f. 27/12-1867 i Skien, d.a. kjøpmann Nicolai Nilsen og Benedicte Henriette Bruun.
1. Henny Thommesen f. 19/12-1895 i Skien.
2. Sigrid Gustava Bruun Thommesen f. 30/9-1899 på Klosterhaugene i Solum.
3. Sofie Thommesen f. 21/1-1903 i Solum.
4. Thommes Thommesen f. 27/4-1909 i Solum.

Kokkepike som bodde her i 1900: Andrea Jensdatter f. 1877 i Gjerpen.

Under folketellingen 1910, bodde familien i eget hus på Gjemsø i Solum.


Familie 13.
Bøle 1900. 67/4. To familier i samme hus. 2/2.

Skipsfører
Osmund Karesius Haakonsen
fra Hisøy ved Arendal f. 1858.
g.m. Thorborg Katrine Tellefsen fra Flostø ved Arendal f. 1866.
1. Sigrid Haakonsen f. 1890 på Hisøy.
2. Rolf Haakonsen f. 1893 på Hisøy.
3. Haakon Haakonsen f. 21/3-1896 på Bøle.
4. Sylvia Haakonsen f. 9/9-1898 på Bøle.
5. gutt Haakonsen f. 25/11-1900 i Gj.

I denne husstanden bodde i 1900 også føderådskone og fattiglem Regine Tellefsen f. 1838 i Arendal.
Det var nevnt i folketellinga 1900 at styrmann Haakonsen for tiden var i Australia. Han seilte kanskje sammen
med kaptein Thommesen som bodde i samme hus.


Familie 14.
Bøle 1900. 67/73, Hustomt, "Strandbo". Bølev. 166.

Her var oppført sjauearbeider og tomtearbeider Peder Isaksen (Per Isaksen) med familie. Se Familie 63 - Bøle 1910.


Familie 15.
Bøle 1900. 67/4, Leietomt. ”Aslaksborg”.

Snekker, bordsorterer ved sagbruket
Aslak Jensen Bøle
fra S. Gåsehølen under Ås f. 4/11-1853, s.a. Jens Halvorsen Gaasehølen.
g. 5/5-1878 m. Ingeborg Andrea Andersdatter fra Bjørnholt i Solum f. 1851, d.a. Anders Andersen Bjørnholt.

Ved vielsen var det nevnt at Ingeborg Andrea bodde på Frogner og Aslak bodde i Skien. Ingen barn her i 1900.
På besøk var hans far, føderådsmann og enkemann Jens Halvorsen, f. 1821. Bopel Fossum.


Familie 16.
Bøle 1900. 67/77, Hustomt, "Hafsten". Bølev. 179.

Formann på Bøle sagbruk
Engebret Jensen
fra S. Gåsehølen under Ås f. 1/10-1851 d. 13/6-1930, s.a. Jens Halvorsen Gåsehølen.
g. 28/4-1878 m. Benedicte Olsdatter fra Grini(23) ”Berglund” f. 25/8-1856 d. 10/12-1900, d.a. Ole Pedersen.
1. Johan Bertinius Jensen f. 12/2-1879 i Skien. Se Familie xx - Bøle 1910.
2. Olaus Jensen f. 6/7-1880 i Skien d. i San Fransisco 18/9-1924. Emigrerte til N. Amerika etter 1910. Ugift. Tomtearb. på Bølesaga i 1900. Fyrbøter i 1910.
3. Andreas Jensen f. 15/7-1882 d. i Oslo 19/11-1926 g.m. Astrid Sørensen fra Hedrum f. 16/7-1897. Bodde i Oslo. Han var bokholder og skipsmegler.
    Hun var utdannet telegrafist. Fra hun ble enke arbeidet hun i en bokhandel i Oslo.
    Barn 1. Berit Jensen f. 18/10-1919 g.m. Alf Hartmann. Bosatt i Oslo.
    Barn 2. Aase Jensen f. 23/10-1921 (tannlegeassistent) g.m. arkitekt Wilhelm von Gerber fra Stockholm f. 29/6-1914.
4. Bertha Marie Jensen f. 8/12-1884 g.m. Nils Johannessen. Se Familie 35 - Bøle 1910.
5. Kirstine Sofie f. 4/7-1886 d. 15/2-1889.
6. Anna f. 18/10-1888 i Skien d. 22/9-1911 på Bøle.
7. Sofie Kristine f. 6/7-1891 i Skien d. 30/8-1903 på Bøle.
8. Otto Jensen f. 17/3-1894 i Skien d. 21/4-1966 g.m. Marie Grande fra Snåsa f. 23/3-1896. Han var tekniker i 1910. Bodde på Steinkjær. Ingen barn.
9. Ingrid Birgitte Jensen f. 7/6-1896 i Skien d. 19/4-1976 g.m. Henrik Thommessen fra Porsgrunn f. 5/5-1893 d. 28/6-1965. Hadde eget bokbinder og rammeforretning i Porsgrunn. Bodde i Hovenga under Ø. Borge.
10. Tjodvor Jensen f. 18/3-1899 i Skien g.m. Juel Andersen f. 20/12-1899. Se Sneltvedt(4).

Engebret bodde i Skien da de giftet seg. Benedicte bodde på Grini.
Denne familien kom sannsynligvis hit i 1899/1900.


Familie 17.
Bøle 1900.
67/63 og 90, Hustomt, ”Fredheim”. Eikornrødv. 59A.

Sagmester
Ole Larsen f. ca. 1850 d. før 1900.
g.m. Regine Benedicte Terjesen fra Øyestad ved Arendal, Aust Agder f. 4/8-1866 i Øyestad, d.a. g.br. Rolf Terjesen.
1. Esther Birgitte Larsen f. 6/2-1888 på Sundjordet i Porsgrunn.
2. Kathrine Larsen f. 1/7-1891 i Skien.
3. Rolf Larsen f. 20/5-1894 i Skien.

Denne familien tilhørte Metodist-menigheten. Barna ble derfor ikke innført som døpt på vanlig sted i kirkeboken, men under
døpte dissentere. De som ble født i Skien ble døpt i Metodistkirken der. De har sine egne kirkebøker.

Ole Larsen er ikke registrert død i Skien eller Gjerpen kirkebøker. Heller ikke i
dissenterlistene. Han kan heller ikke sees blant de utflytta fra Gjerpen.

Losjerende i 1900: Plankebærer Gullik Bø fra Bø i Telemark f. 1876.

Beboer her i 1910: "Bestefar" og enkemann Rolf Terjesen f. 20/3-1830 i Øyestad.


Familie 18.
Bøle 1900. 67/4 (67/90, Hustomt, "Fredheim"). Eikornrødv. 55. To familier i samme hus. 1/2.

Hustømmermann
Rolf Terjesen
fra Øyestad ved Arendal f. 20/3-1830 i Øyestad.
g.m. Elen B. Olsdatter fra "Klodeborg" i Øyestad d. før 1900.

Rolf Terjesen var bestefar (morfar) til barna i familien ovenfor. Han bodde i samme huset som
dem både i 1900 og i 1910.


Familie 19.
Bøle 1900. 67/4 (67/90, "Fredheim"). Eikornrødv. 55. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Skipskaptein
Tellef Johannesen
fra Øyestad ved Arendal f. 1859.
g.m. Emilie fra Øyestad f. 1868.
1. Marius Johannesen f. 1898 i Øyestad.

På besøk i 1900: Enke og føderådskone, Marie Eilertsen f. 1844 i Øyestad. Fast bopel i Arendal.


Familie 20.
Bøle 1900. 67/25, Hustomt. Bølebrekka 5. To familier i samme hus. 1/2.

Styrmann
Erling Lieungh
fra Kristiania f. 28/7-1862.
g.m. Marie fra Skien f. 10/7-1864.
1. Frida Lieungh f. 14/7-1888 i Skien. Fosterdatter. Kassereske i 1910.

Denne familien tilhørte Den Kristelige Dissentermenighet. Erling Lieungh var til sjøs og ”i Australien” under folketellingen.
Han var fremdeles styrmann 10 år senere.


Familie 21.
Bøle 1900. 67/25. Bølebrekka 5. Samme hus som ovenfor. 2/2.

”Losser og laster skibe”, stuer
Jacob Salvesen
fra Brevik f. 23/6-1839, s.a. matros Johan Christian Salvesen og Karen Gjertsdatter i Brevig.
g.m. Maren fra Skien f. 28/8-1828 i Skien.

Jacob Salvesen tilhørte Frelsesarmeen og Maren tilhørte Den Kristelige Dissentermenighet.


Familie 22.
Bøle 1900. 67/4, Leietomt.

Sjauearbeider
Ole Karl Hansen
fra Brevik f. 28/5-1845 på Stathelle i Bamble, s.a. sjømann/ blokkmaker Hans J. Sivertsen fra Brevik og Anne Carine Johansdatter.
g.m. Hedvig Olsdatter fra Hauen(1) f. 12/11-1851, d.a. Ole Andersen Hauen.
1. Jacob Amandus Hansen f. 19/12-1889 i Langesund. Mekaniker i 1910.

I 1900/1910: Pleiedatter Maren Anne Hauen f. 14/3-1900. Hun var d.a. gbr. Abraham Olsen Hauen og hustru Anne.
Hennes mor døde like etter fødselen. Se Hauen(1).

Ole Karl, kona og sønnen Jacob Amandus var dissentere i 1900.
De hadde jord nok til å ha noen poteter, høns, kjøkkenhage og frukthage.

Se også Familie 81 - Bøle 1910.


Familie 23.
Bøle 1900. 67/4 (senere 67/86), Hustomt, "Bøle". Bølev. 185. To familier i samme hus. 1/2.

Kilde: Panteregisteret.
Denne tomta ble bortfestet fra Svenke Olsen (67/4 "Ødegaarden") til stasjonsmester Erik Lie og baneformann H. Ødegaard
ved grunnbrev av 3/8, tinglyst 24/9-1904.
Huset ble solgt til Mathilde Skaane for kr. 4000.- 12/4-1913, tingl. 16/4.
Grunnleien ble innløst med kr. 375.- Tinglyst 18/10-1922, hvorved tomten tilhører Mathilde Skaane.


Stasjonsbetjent ved Bøle stasjon, enke, huseier
Mathilde Agnette Skaane
fra Nøtterøy i Jarlsberg (Vestfold) f. 12/1-1869 d. ca. 1931 på Bøle, d.a. Tømmermann Guttorm Olsen Nygaard og hustru Mathilde Agnette Svendsdatter.
1. Eivind Andersen f. 26/9-1889 i Larvik. Sjømann, fyrbøter i 1910.
2. Anders Andersen f. 23/1-1893 i Larvik.

F.f. Anders Andersen Skaane, Banevogter f. 1864 og hustru Mathilde Annette f. Olsen 1869, Dronningensg. 33, Thorstrand (i Larvik), Eivind: Jordemoder Inger Harbo, Pige Anne Olsen, Gaardbr. Kristen Andersen, Slagter Jan Jensen, Faderen. Anm.: Attest Gjerpen 1903.
F.f. Anders Andersen Skaane f. 1864, afgangen mand ved Jernbaneanlæg i Gudbrandsdalen og Mathilde Annette f. Guttormsen 1869, i Griffenfeltsg. 14 (i Larvik), Anders: Jordbr. Kristen Andersen med kone, Pige Grethe Andersen Skaane, Sømand Gunder Guttormsen. Anm.: Attest Gjerpen 14/4-1906.


Hennes barn fra senere forhold i Gjerpen:
1. Ester Skaane f. 16/9-1903 i Gjerpen.
2. Jon Hansen f. 21/6-1907 i Gjerpen. (Ikke funnet døpt i Gjerpen kirkebok).

F.f. Enke, stionsbetjent paa Bøle, Mathilde Anette Skaane og Enkemand, bager Teodor Simonsen fra Ulefos, Ester: Form. Peder Andersen Bøle, Laer Anders Andersen, Anne Helene Vendel, Faderen, Moderen. Anm: Anmeldt af Moderen, tilkjent Faderen.

Mathilde Skaane var oppført som enke i 1900. Hun var oppført som enke her også under folketellingen 1910.

Kilde: Panteregisteret.
Skifteskjøte fra skifteforvalteren i enkefru Mathilde Skaanes dødsbo til Georg Pettersen for kr. 8000.- datert og tinglyst 29/5-1931.


Familie 24.
Bøle 1900. 67/4 (senere 67/86), "Bøle". Bølev. 185. Se ovenfor. 2/2.

Sagbruksarbeider, tømmermann
Jacob Hansen
f. 1853.
g.m. Marie fra Holla f. 1851.
1. Hans Jacobsen f. 1879 i Porsgrunn. Var matros og i Sverige med sitt skip i 1900.
2. Achala Jacobsen f. 1883 i Skien.

Pleiesønn her i 1900: Ole Martinius Larsen fra Skien f. 1891.


Familie 25.
Bøle 1900. 67/4, Leietomt.

Skipsfører
Amund Thoresius Isaksen
(Amund Th. Isaksen) fra V. Porsgrunn f. 11/2-1871 i Eidanger, s.a. tømmermann Isak Jacobsen.
g. i Solum kirke 7/12-1894 m. Ragna Marie Erichsen fra V. Porsgrunn f. 23/3-1875 i Porsgrunn, d.a. styrmann Oluf Theodor Eriksen.
Forlovere: "Styrmand Oluf Th. Eriksen og Smed Andreas Pedersen."
1. Olaf Ingvald Isaksen f. 27/7-1895 i V. Porsgrunn.
2. Arvid Isaksen f. 3/4-1897 i Ø. Porsgrunn.
3. Caspara Marie Isaksen f. 12/10-1898 på Bøle.

Den ugifte sypiken Sofie Eriksen fra Porsgrunn f. 1877 bodde her i 1900. Dette er trolig Ragna Maries søster.


Familie 26.
Bøle 1900. 67/4, Leietomt. To familier i samme hus. 1/2.

Smed
Halvor Nilsen
fra Lerodden i Solum f. 6/7-1865 på Lerodden, s.a. flåtemann Nils Halvorsen Lerodden.
g. i Solum 29/11-1892 m. Aase Tomine Thorstensdatter fra Klovholt i Solum f. 19/10-1859, d.a. g.br. Thorsten Larsen Klovholt.
1. Nils Halvorsen f. 1895 i Solum.
2. Gunvor Halvorsen f. 1897 i Solum.

Denne familien kom til Gjerpen mellom 1898 og 1900. De tilhørte ”Den Kristelig Dissentermenighed” i 1900.
Ved vielsen var det nevnt at han tilhørte "Den Kristelige Dissentermenighed" og at hun tilhørte "Babtistene".


Familie 27.
Bøle 1900. 67/4. To familier i samme hus. 2/2.

Tomtearbeider ved sagbruk (sagarbeider)
Ole Olsen fra Skomakerplass(B) under Ås f. 19/5-1868, s.a. leilending Ole Tovsen.
g1g i Gjerpen 6/11-1892 m. Ingeborg Severine Ingebretsdatter fra Solum f. 1865, d.a. innerst Ingebret Andersen.
g2g i Gjerpen 23/4-1896 m. Marie Gulliksen fra Stokke i Vestfold f. 14/11-1860, d.a. ”Baadsmand” Mathias Gulliksen.
1. Olaf Mørk Olsen f. 3/2-1897 på Bøle.
2. Markus Olsen f. 10/11-1898 på Bøle.
3. Jon Olsen f. 19/11-1901.

Oles første kone Ingeborg Severine tilhørte ikke noe kirkesamfunn. Hun var heller ikke konfirmert.
Hun var i tjeneste på Fossum før de giftet seg. Ole var jordarbeider på Fossum i 1892.
I 1896 var han ”landbrugsarbeider”. Hans andre kone Marie ble konfirmert i Nøtterøy i 1875.


Familie 28.
Bøle 1900. 67/4, Leietomt "Lien".

Arbeider, husmann
Anders Pedersen
fra Lakåsene under Ånnerød i Solum f. 17/5-1829, s.a. hm. Peder Olsen Ånnerød og Anne Olsdatter.
g1g i Holla 9/9-1853 m. Anne Isaksdatter fra Bosli under M. Namløs i Holla f. 25/8-1822 d. 24/1-1867 på Hasleholtet under Ballestad. ”Anne Isaksd. Skottet”, d.a. Isak Kittilsen og Karen Andersdatter.
Forlovere: "Thrond Namløs og Even Halvorsen Jøntvedt."
g2g hos sorenskriveren i Gjerpen 12/2-1874 m. Anne Evensdatter fra Langesund f. 18/11-1840, d.a. Even Hansen og Thorild Nilsdatter. Begge fra Lunde i Telemark.
1. Peder Andersen f. 29/5-1854 på Bosli under M. Namløs i Holla. Flytta til Holla. Se N. Jøntvedt(1) i Helgen.
2. Isak Andersen f. 12/2-1857 på Bosli. Se Nygård(1).
3. Ole Andersen f. 3/4-1859 i Holla.
4. Karl Andersen f. 23/12-1861 på Falkum.
Barn i 2. ekteskap:
5. Anne Thorine Andersdatter f. 3/1-1875 i Lia d. 18/8-1954. Ugift.

Familien brukte jord under Buer (Lien under Meen). Anders Pedersen, hans andre kone, Anne Evensdatter og
dattra Anne Thorine bodde her i 1900.

De tilhørte den Evangeliske Lutherske Frikirke (DELK). Se også Meen(47) Lien.


Familie 29.
Bøle 1900. 67/3b, Leietomt. To familier i samme hus. 1/2.

Sagmester
Lars Jørgensen
fra Eidanger f. 12/2-1865, s.a. husmann Jørgen Christophersen Beck.
g. 27/2-1890 m. Karen Kristine Hansdatter fra N. Riis(1) f. 27/12-1868 d. 15/3-1900 på Bøle, d.a. g.br. Hans Isaksen Riis.
1. Marie Jørgensen f. 26/5-1890 i Gjerpen.
2. Helga Josefine Jørgensen f. 14/8-1892 på Bøle.
3. Hans Jørgensen f. 26/8-1894.
3. Ludvig Jørgensen f. 8/9-1896.
4. Karl Jørgensen f. 9/8-1898.
5. Mathilde f. 9/3-1900 d. 9/3-1900 på Bøle.

Hos dem i 1900 bodde også barnas bestemor, føderådskona og enka Ingeborg Larsdatter fra
Eidanger f. 1829 og det ugifte ”fattiglem” Gunhild Kirstine Kittilsdatter fra Eidanger f. 1847.
Lars Jørgensen ble konf. i Eidanger krk. i 1880.

Se også N. Riis(1).


Familie 30.
Bøle 1900. 67/3b. To familier i samme hus. 2/2.

Fyrbøter ved dampsag
Kristian Jørgensen
fra Eidanger f. 1863.
g.m. Petra Gulliksdatter fra Solum f. 1877.

Kristian Jørgensen er trolig bror til Lars Jørgensen, ovenfor.


Familie 31.
Bøle 1900. 67/14, Leietomt, "Bøle".

Gård. Her var oppført g.br. Anders Halvorsen. Se N. Bøle(14).


Familie 32.
Bøle 1900. 67/15, Leietomt, "Bøle". Eikornrødv. 64.

Sagarbeider, "bordsorterer", småbruker
Hans Olsen Hauen (Hans Hauen) fra Hauen(1) f. 13/4-1854, s.a. Ole Andersen Hauen.
g. 23/6-1882 m. Helene Halvorsdatter fra Holla f. 14/1-1856, d.a. tjenestepike Bergith Larsdatter Otterkjær og ungkar Halvor Halvorsen fra Hegna i Melum..

Dette paret fikk ingen barn. Losjerende her i 1891: Hans bror, Oluf Kløcker Olsen f. 1/12-1871 d. 12/2-1957.
Helene og Hans hadde noen kuer. Det var nok hun som stelte med dem, mens han jobbet på saga.
De hadde en pleiesønn her i 1910: Ole Hauen f. 8/8-1893. Butikkbetjent i 1910.Kilde: Varden 10/1-1934. Innsendt av Hans Aas 2016.


Familie 33.
Bøle 1900. 67/16, Hustomt på Sagbruket, "Bøle". L.nr. 232c. Eier: H. Løvenskiold i 1889. To familier i samme hus. 1/2.

Kontorfullmektig ved trelastforretning, senere disponent
Johan Gundersen
fra Skien f. 12/2-1862, s.a. g.br. Gunnar Nilsen Venstøb.
g. 30/5-1893 m. Olga Wilhelmine Wang fra Levanger f. 18/7-1866, d.a. handelsmann Ole Wang.
1. Vilhelm Kristian f. 15/5-1894 på Bøle d. 23/5-1894 på Bøle.
2. Aagot Johanne Gundersen f. 15/5-1894 på Bøle.
3. Kristiane Gundersen f. 12/7-1895 på Bøle.
4. Ole Wang Gundersen f. 15/10-1896 på Bøle.
5. Ruth Gundersen f. 20/5-1898 på Bøle.
6. Ingerid Wilhelmine Gundersen f. 15/8-1902 på Bøle.

Johan Gundersen ble konfirmert i Skien i 1878. Olga i Levanger i 1882.
Tjenestepike her i 1900: Ingeborg Johannesen fra Tuddal f. 1868.
En losjerende: Kontorist ved trelastkontor, Jørgen Kristiansen f. 1877 i Gj.
 


Familie 34.
Bøle 1900. 67/16, "Bøle". L.nr. 232c. Samme hus som ovenfor. 2/2.

Her var oppført bruksformann Gunnar Haraldsen med familie. Se Familie 27 - Bøle 1910.


Familie 35.
Bøle 1900. 67/26, Hustomt. Nedre Ilenv. 10.

Her var oppført Jacob Hansen med familie. Se Familie 35 - Bøle 1891.

Jacob var i 1900 ”Tomtearbeider ved sagbrug”. Følgende barn bodde her:
Sagmester Hans Jacobsen f. 1880 i Larvik. Ugift.
Butikkjomfru Anna Jacobsen f. 1882 i Kjose. Ugift.
Gunder Jacobsen f. 1890 i Gjerpen.
Johan Jacobsen f. 1893 i Gjerpen.

I tillegg bodde bestemoren her som ”føderaadskone”, enka Anne Dorthea Jacobsdatter f. 1820 i
Kvelde, Hedrum, samt trolig Karens søster, den ugifte Trine Gundersdatter f. 28/11-1847 i Gjerpen.
Hun syr og vasker.


Famile 36.
Bøle 1900. 67/27, Hustomt. Gregorius Dagssonsg. 176.

Her var oppført fiskehandler Jørgen Johan Hermansen med familie. Se Familie 31 - Bøle 1891.


Familie 37.
Bøle 1900. 67/28
, Hustomt. Gregorius Dagssonsg. 174. Tre familier i samme hus. 1/3.

Sagarbeider, stuer
Herman Olaus Hermansen fra Bamble f. 21/7-1862 i Solum(?).
g.m. Julia Thorine Alette Alfsdatter fra Hellemyr på Levang i Skåtøy prestegjeld f. 7/10-1867, d.a. tømmermann og g.br. Alf Johnsen og Else Johnsdatter. Se Familie 64.
1. Lovise Jørgine Hermansen f. 28/11-1891 på Skåtøy g. 1/2-1930 m. cellulosefabrikkarbeider Jonas Emil Evensen f. 5/1-1894, s.a. cellulosefabr.arb. Johan Evensen på Herre.
2. Elfine Hermansen f. 1894 i Kragerø.
3. Jørgen Hermansen f. 1896 i Kragerø.
4. Herman Anker Hermansen f. 6/7-1899 i Gj.

Denne familien kom til Gjerpen mellom 1896 og 1899. De bodde tidligere på Tåtøy i Skåtøy prestegjeld.
I følge folketellingen 1900 hadde de en sau her, poteter, kjøkkenhage og frukthage.

Se også Familie 15 - Bøle 1910.


Familie 38.
Bøle 1900. 67/28. Gregorius Dagssonsg. 174. Tre familier i samme hus. 2/3.

Sjauearbeider (stuer/ laer)
Ole Jensen
fra Kragerø f. 19/11-1871 i Drangedal.
g.m. Amalia Elise Alfsdatter fra Hellemyr på Levang i Skåtøy f. 6/7-1872 i Skåtøy, d.a. Alf Johnsen
1. Ester Jensen f. 26/2-1902 i Gjerpen.
2. Alf Jensen f. 24/2-1904 på Bøle.
3. Jenny Jensen f. 24/2-1904 på Bøle.


Familie 39.
Bøle 1900. 67/28, Hustomt. Gregorius Dagssonsg. 174. Tre familier i samme hus. 3/3.

Sagarbeider, snekker
Erik Andreas Olsen Aas
(Erik O. Aas) fra Skomakerplass(B) under Ås f. 29/10-1870, s.a. gårdsarbeider Ole Tovsen.
g. 10/9-1898 m. Augusta Elevine Hermansen fra Bøle f. 6/1-1874 i Solum, d.a. Jørgen Johan Hermansen. Se Familie 31 - Bøle 1891.

Se Familie 49a - Bøle 1910.


Familie 40.
Bøle 1900. 67/29, Hustomt. Gregorius Dagssonsg. 172.

Enka Berte Marie Vebjørnsen bodde her med sin datter Karen Vebjørnsen f. 1885. Se Familie 28 - Bøle 1891.

Hun hadde arbeide og losjerende. Pleiedatter: Olava Svendsdatter fra Skien f. 1890.

Losjerende sagarbeidere:
Halvor Knudsen fra Risør f. 1871.
Thorvald Thommesen (Thorvald Thomassen) "fra Holla" f. 20/10-1773 i Solum, som Thorvald Halvardus Thomassen.

Se Holla gård på nettstedet Gamle Holla (www.gamleholla.no).

Hans foreldre: Thomas Thomassen og Helge Asbjørnsdatter. Begge i arbeide på Holla gård i 1875.
Thorvald ble far til et barn, Otto Thoresius Thorvaldsen f. i Gjerpen 8/2-1898. Mora var Ragnhild Olsdatter. Se Familie 77 - Bøle 1910.
Otto Thorvaldsen emigrerte til USA på "begynnelsen av 1900-tallet" med sin mor. Thorvald Thomassen er ikke å finne i Norge i 1910.
Han er heller ikke funnet død i Gjerpen fram til 31/12-1910 (folketellinga).


Familie 41a.
Bøle 1900. 67/30, Hustomt. Bølehøgda 62.

Skomaker
Martin Olsen Wierød
fra Vierød under Gonsholt i Siljan f. 24/4-1847 i Solum d. 21/2-1925, s.a. Ole Christophersen Wierød fra Thorsaaseiet i Lardal og Oline Ellefsdatter fra Skjulstadrønningen i Lardal.
g. i Siljan ca. 1872 m. Dorthea Larsdatter fra Hauen under Høgset i Siljan f. 2/9-1849 d. 5/12-1938.
1. Ole Martinsen Wierød f. 12/10-1872 i Siljan. Bodde hjemme og var skomakerlærling i 1891. Se Familie 51 - Bøle 1910.
2. Lars f. 20/10-1874 i Siljan d. 26/9-1876.
3. Lovise Olava Martinsen Wierød f. 1876 i Siljan d. 8/11-1895.
4. Ingeborg Marie Martinsen Wierød f. 24/2-1878 i Siljan d. 22/2-1955 g.m. Jacob Andersen Sandvik. Gravlagt på Borgestad.
5. Lars Martinsen Wierød f. 2/9-1881 i Siljan d. 7/5-1959. Var Vognmann i 1900. Bodde også på Bøle. Gravlagt på Borgestad.
6. Karoline Otilie Wierød f. 12/5-1884 i Siljan g. i Gjerpen kirke 22/9-1906 m. vognmann Hans Andresen Syrrist på Osebakken, f. 1878 i Porsgrunn.
7. Magna Dorthea Wierød f. 29/9-1886 i Siljan g. i Gjerpen kirke 9/6-1907 m. baker Fredrik Pedersen f. 1886 i Lardal. Bodde i Porsgrunn.
8. Anna Wierød f. 1/12-1889 på Bøle g.m. Hans Oskar Olsen (Bjerring) f. 1884. Bodde i Hanstensg. 21 på Bakken i Skien.
9. Karoline Otilie f. 24/3-1895 i Siljan d. 25/3-1895 i Siljan.

Etter flere år som husmannsfamilie i Slemdal (Siljan), kom Martin Wierød med familie til Gjerpen i ca. 1887-88.
Se Familie 27 - Bøle 1891.


Familie 42.
Bøle 1900. 67/31, Hustomt. Bølev. 164.

Her var oppført Jørgen Olsen med familie. Se Familie 34 - Bøle 1891.


Familie 43.
Bøle 1900. 67/33, Hustomt. Eikornrødv. Sør120. To familier i samme hus. 1/2.

Vognmann, landhandler
Hans Hansen
(Hans Hansen Triseth) fra Berberg(8) f. 8/3-1853 d. 22/5-1905, s.a. Hans Jacobsen.
g. 11/11-1875 m. Elise Bertine Evensdatter fra Fossum f. 20/3-1856 d. 11/7-1904, d.a. Even Abrahamsen. Se Familie 65 - Fossum 1865.
1. Hedvig Hansen Triseth f. 2/6-1879 d. i Skien 26/4-1918 g. i Melum kirke 25/1-1907 m. g.br. Magnus Toresius Dahl f. 7/12-1879 på Kjeøya, s.a. gmd. Tor Haukenæs. Hun v
ar butikkjomfru på Bøle i 1900.
2. Hilmar Emmanuel Hansen Triseth f. 31/3-1888 d. 27/8-1972 i Oslo.
3. Remi Hysing Hansen Triseth
f. 10/6-1898 på Bøle.

Hans Hansen var vognmann og drev handel. De flytta til Triset i Solum. Han tok der navnet Hansen Triseth.
Han drev fortsatt landhandleri. De gamle her er gravlagt på Solum kirkegård.
 


Familie 44.
Bøle 1900. 67/33, Hustomt. Eikornrødv. Sør120. To familier i samme hus. 2/2.

Lastearbeider
Halvor Nicolai Halvorsen
(Halvor Halvorsen) fra Solum f. 26/7-1872 (døpt i Solum kirke), s.a. pige Nicoline Sofie Olsdatter Gjederyg (Geiteryggen) og ungkar Halvor Welliksen Stensrød.
g. i Gjerpen 9/6-1896 m. Marie Olsdatter fra Skoger i Vestfold f. 1868, d.a. Ole Jonassen.
1. Ragna Otilde Olsen f. 14/12-1890 i Gj. Ikke Halvors datter. Se *.

Halvor ble konfirmert i Solum kirke i 1887. Han var skogsarbeider på en plass under Meen i 1896.
Under folketellinga 1900, bodde de her.

* "Pigen" Marie Olsdatter bodde på Ballestad da hun fikk barnet Ragna Otilde med sagarbeider Martinius Gulliksen "fra Skien" f. ca. 1868.
 


Familie 45.
Bøle 1900. 67/34, Hustomt. Gunnar Knudsensv. 16.

Sagarbeider, bordsorterer
Andreas Olsen fra Fossum f. 3/8-1855 d. våren 1926 på Bøle, s.a. vekter Ole Knudsen. Se Familie 28 - Fossum 1865.
g. 14/3-1874 m. Anne Karine Olsdatter fra Stulen på Uthauen 5/9-1853 d. 4/9-1949, d.a. Ole Nilsen Stulen.
Forlovere: "Nils Olsen Hegna og Johannes Jensen."
1. Ingeborg Oline Andreasdatter f. 1875. Kåpesyerske. Bodde hjemme i 1900.
2. Anna Gurine Andreasdatter f. 30/3-1877 g.m. Kristen Johannesen Hyni. Se N. Hyni(13).
3. Andreas Johan Andreasen f. 1878 i Skien.
4. Olaf Anton Andreasen f. 1883 i Skien.
5. Karl August Andreasen f. 1885 i Skien.
6. Sverre Andreasen f. 5/6-1887 på Bøle.
7. Marta Marie Andreasen f. 21/12-1889 på Bøle.

Andreas var tvilling. Anne Karine var i tjeneste på Hyni før de giftet seg. Da arbeidet Andreas ved
reperbanen, som lå like ved. Se også Familie 13 - Mæla 1875.

Ved folketellingen 1900 var han oppført som ”Bordsorterer, mottar tremasse.”


Familie 46.
Bøle 1900. 67/35
, Hustomt. Bølev. 189. Tre familier i samme hus. 1/3.

Dette er det senere bnr 102 med adresse Bølev. 189, som nå er revet.

Bjelkehugger, laste- og lossearbeider ("laer"), oldermann og huseier
Andreas Andersen
fra Bøle(2) "Ødegården" f. 12/7-1859 d. 22/11-1930, s.a. Anders Pedersen Braanan.
g. i Gjerpen 29/1-1886 m. Berthine Johannesdatter fra Ulefos Jernverk i Holla f. 17/10-1858 d. 14/3-1938, d.a. arb. Johannes Gundersen. Se Familie 44a - Verket 1875.
1. Elisabeth Andersen f. 24/2-1887 på Bøle d. 24/12-1972. Vokste opp hos sin onkel Nils Andersen. Se Familie 49 - Bøle 1900.
2. Johannes Andersen f. 1/2-1890 på Bøle.
3. Karen Andersen f. 16/5-1893 på Bøle g. 26/2-1928 m. lokomotivpusser (1928) Isak Mælum f. 4/7-1894.
4. Aksel Andersen f. 16/1-1898 på Bøle d. 24/8-1962.

Bertine Johannesdatter var konfirmert i Holla den 12/10-1873. Andreas var sjauearb. i 1900.
På eiendommen hadde de i 1900 en sau eller to, samt frukthage.

Datteren Elisabeth Andersen f. 24/2-1887 vokste opp hos sin onkel Nils og hans kone i nabolaget.
Se Familie 49 - Bøle 1900. Datteren bodde her alene i Bøleveien 189 i 1969. Hun døde ugift julaften 1972.


Familie 47.
Bøle 1900. 67/35. Bølev. 189. Tre familier i samme hus. 2/3.

Her var oppført murer Olai Pettersen med familie. Se Familie 67 - Bøle 1910.


Familie 48.
Bøle 1900. 67/35. Bølev. 189. Tre familier i samme hus. 3/3.

Enke Karen Johannessen fra Holla f. 1832. ”Lever af sine midler”. Enke etter Johannes Gundersen. Se Familie 44a - Verket 1875.
Hennes sønn, enkemann Gunder Johannessen fra Holla f. 9/11-1860. ”Lever af Ulykkesforsikring”. Se Familie 10b - Verket 1891.
Hennes sønnesønn, arb. Nils Gunnarsen (Nils Johannessen - s.a. Gunder Johannessen) f. 12/9-1885.


Familie 49.
Bøle 1900. 67/36, ”Fredvang”. Bølev. 196. To familier i samme hus. 1/2.

Huset ble oppført ca. 1900 av Nils Andersen.  

Bjelkehugger
Nils Andersen
fra Bøle(2) ”Ødegården” f. 12/10-1862 d. 23/3-1943, s.a. Anders Pedersen.
g. 25/3-1886 m. Karoline Fredrikke Isaksdatter fra Ilen under Ballestad f. 19/2-1863 d. 5/5-1953, d.a. Isak Johnsen Ihlen. Se Familie 1 - Ilen 1875.
1. Anders f. 8/4-1887 d. 12/4-1887.
2. Maren Elisabeth f. 3/12-1888 d. 7/12-1888.

Ved vielsen i 1886 ble Karolines far skrevet som Isak Johnsen Ilen. I 1891 var Nils bjelkehugger.
Pleiedatter her i 1900/1910: Elisabeth Andersen f. 24/2-1887 (d.a. hans bror Andreas Andersen).
Se Familie 46 - Bøle 1900. Elisabeth bodde i Bøleveien 189 i 1969. Hun døde ugift julaften 1972.

Ved FT 1900 var Nils sjauarbeider -  ”Losser og laster skibe og kompagnion i handel.”
Andre beboere i huset: Butikkjomfru Anne Skauen f. 1875 i Skien. Bodde vanligvis på
Skauen under Bratsberg.

I tillegg leide Nils Andersen ut husrom her.

Kilde: "Det Norske Næringsliv", Telemark 1949.
Nils Andersens Eftf. (Landhandleri), Bøle P.O., Telefon 2198.
Innehaver Elisabeth Andersen (1949).
Forretningen ble startet i 1884 av Isak Johnsen og Nils Andersen under firmanavn Isak Johnsen & Co., og ble i 1908 overtatt av Nils Andersen, som innehadde forretningen til sin død i 1943. Ble samme år overtatt av Elisabeth Andersen som fremdeles driver den. Forretningen omfatter kolonial, fetevarer, glass og stentøy m.m. Forretningen er Pengelotteriets kommisjonær på stedet.

 


Familie 50.
Bøle 1900. 67/36. Bølev. 196. To familier i samme hus. 2/2.

Skipsfører, leieboer
Hildus Gunnerius Peter Thomsen Jebsen (Hildus Jebsen) f. 25/2-1867 i Skien.
g.m. Olga Eilertsen "fra Arendal" f. 22/10-1870.
1. Pauline Fredrikke Abel Jebsen "Paula" f. 12/11-1894 i "Mælagaden" i Skien.
2. Daniel Marius Jebsen f. 17/9-1897 i "Mælagaden" i Skien.
3. Fredrik Jebsen f. 14/8-1904 på Bøle.

Leieboer i 1900: Edvin Eilertsen fra Arendal f. 1883, ”Staar i butik”. Hennes bror.

Kan Eilertsen være feilskrift for Ellingsen?
Født i Arendal 20/11-1883: Elling Amandus Ellingsen. Foreldre: Styrmann Elling Ellingsen og Anna f. Simonsen.

Denne familien bodde i eget hus på Bøle i 1910. Se Bøle 1910, bnr 42.


Familie 51a.
Bøle 1900. 67/37, Hustomt. Bølev. 198.

Bjelkehugger
Edvard Andersen
fra Bøle(2) ”Ødegården” f. 29/5-1868, s.a. Anders Pedersen.
g. 2/2-1890 m. Hanna Kirstine Isaksdatter fra Ilen under Ballestad f. 20/9-1860, d.a. Isak Johnsen Ilen. Se Familie 1 - Ilen 1875.
1. Edvard f. 20/2-1889 d. 21/12-1889 på Gaupåsen under Frogner.
2. Anders E. Andersen f. 21/3-1890. Jobbet på sagbruket i 1910. Bodde i Bølev. 196.
3. Isak Andersen f. 3/2-1892. Jobbet på sagbruket i 1910.
4.
Kristian Martinius Andersen f. 5/9-1894. Jobbet på sagbruket i 1910. Se nedenfor.
5. Bernhard Andersen f. 31/8-1897 d. 24/11-1908.
Jobbet som stuer på Bøle da han døde av ”tuberkuløs hjernebetennelse” bare 10 år og 3 måneder gammel.
6. Maren Andersen f. 11/1-1903.

Barnas bestemor hadde fast bopel her i 1900: Enka Kirsten Mathiasdatter f. 1831 var ”føderaadskone”.
De hadde noen poteter, kjøkkenhage og frukthage her på eiendommen i 1900.


Familie 51b.
67/37. Bølev. 198.

Lastearbeider (1926)
Kristian Martinius Andersen
herfra f. 5/9-1894 på Bøle, s.a. Edvard Andersen. Se ovenfor.
g. i Borgestad krk. 30/11-1918 m. Gudrun Johnsen fra Hella i Solum f. 27/3-1900, d.a. Johannes Martinius Johnsen.
1. Edvard Johan Andersen f. 6/2-1926 på Ilen under Ballestad.

F.f. Lastearbeider Kristian Martinius Andersens Edvard Johan: Lagerformand. Anders Johnsen, hj.v. datter Anna Kristiansen, Engrav, barnets foreldre.


Familie 52.
Bøle 1900. 67/38, Hustomt. Sollia 18.

Tomtearbeider
Martinius Halvorsen
fra Tyskland under Strømdal f. 5/10-1852, s.a. Halvor Halvorsen. Se Familie 13 - Strømdal 1865.
g.m. Karen Pedersdatter fra Bamble (Skien?) f. 27/8-1844?

Ifølge folketellingen 1900, hadde Martinius og kona litt jord til poteter, høns og en kjøkkenhage.


Familie 53.
Bøle 1900. 67/40, Hustomt. Sollia 12.

Her var nevnt maskinist Ole Pedersen med familie. Se Familie 22 - Bøle 1891.


Familie 54.
Bøle 1900. 67/40. Sollia 12.

Sagarbeider
Halvor Trondsen
fra Holla f. 31/8-1871.
g.m. Ingeborg Halvorsdatter fra Gunnarsrud under Ånås i Nes, Sauherad f. 17/7-1860, d.a. Halvor Jensen og Aaste Jensdatter.
1. Theodor Trondsen f. 6/6-1898 på Bøle.
2. Harald Trondsen f. 12/2-1900.

Under folketellingen 1910 var Halvor Trondsen oppført som "sykelig".


Familie 55.
Bøle 1900. 67/40. Sollia 12.

Sagbruksarbeider
Ellef Torjersen
fra Solum f. 1822 i Solum d. 15/6-1902 på Bøle.
g.m. Helga Andersdatter fra Solum f. 1831(1833?) d. 9/4-1903 på Borge.

Deres datterdatter som bodde her i 1900: Theodora Nilsen f. 1891 i Bamble. Ifølge kirkeboka, døde
"Ellef Torjesen" av "mavekræft". Det gjorde kona også, nesten 10 måneder senere.


Familie 56.
Bøle 1900. 67/41, Hustomt. Sollia 10. Se også Familie 15 - Bøle 1891.

Her var oppført sagarbeider Ole Nilsen med familie. Se Familie 77 - Bøle 1910.


Familie 57.
Bøle 1900. 67/42, "Solbakken". Sollia 8. To familier i samme hus. 1/2.

Sagbruksarbeider
Abraham Isaksen
fra Løberg f. 4/8-1858 på Stensåsen under Sørbø, s.a. husmann Isak Andersen og Berthe Jensdatter. Se Familie 4 - Løberg 1865.
g. 30/12-1890 m. Otilde Lovise Knutsdatter fra Ø. Porsgrunn f. 10/10-1859, d.a. skomaker Knut Andersen og Inger Marie Jensdatter.
1. Alf f. 18/9-1891 på Bøle d. 18/6-1895 på Bøle.
2. Otto Isaksen f. 14/6-1896 på Bøle.
3. Bertha Isaksen f. 8/2-1897 på Bøle.
4. Alf Isaksen f. 13/1-1898.

Abraham og Otilde var søskenbarn i det deres mødre var søsken. Abraham var konfirmert i Solum i 1874 og
Otilde ble konfirmert i Porsgrunn i 1879. Abraham var i arbeide på Bøle-saga allerede før han giftet seg.
Se også Familie 12 - Bøle 1891.

I 1900 bodde også ugifte Anne Olsdatter her. Hun var født i Eidanger i 1838 og arbeidet som veverske.


Familie 58.
Bøle 1900. 67/42. Sollia 8. To familier i samme hus. 2/2.

Sagmester, leieboer
Edvard Gundersen
fra Sætre f. 7/7-1875 i Etne, s.a. arb. Gunder Torkildsen Sørbøe i Etne og Brita Gunnarsdatter.
g. 24/3-1900 m. Anne Elise Pedersdatter fra Bamble f. 1881, d.a. Peder Pedersen. Se Familie 45 - Bøle 1910.

Edvard var konfirmert i Gjerpen i oktober 1889 og Anne Elise var konfirmert i Bamble i 1895.
Emigrant i 1903: "
Arbeider Edvard Gundersen, gift, 28 år, til Boston med "Angelo" 28 august.


Familie 59.
Bøle 1900. 67/43, Hustomt ”Grønli”. Fjellv. 3. To familier i samme hus. 1/2.

Formann ved sagbruk
Halvor Jensen
fra S. Gåsehølen under Ås f. 1/12-1849 d. 19/11-1923, s.a. Jens Halvorsen.
g. 29/12-1878 m. Maren Andersdatter fra Dybedal under Oterholt f. 18/11-1854 i Åbjørnsrød i Melum, Solum d. 7/3-1932, d.a. Anders Christensen og Ingeborg Marie Gulliksdatter.
1. Ingeborg Kristine Jensen f. 4/8-1879 i Gjerpen d. 25/5-1956 g.m. Olav Gunhildus Aspheim fra Skien f. 1/2-1886 d. 7/6-1939. De hadde egen Tobak- og fruktforretning i Skien.
    Ingeborg fortsatte driften etter at mannen døde. Bodde i Skien.
    Barn 1. Magnhild Kathrine Aspheim f. 20/6-1919 d. 12/9-2012 g.m. Dagfinn Evensen.
2. Sofie Jensen f. 31/1-1882 i Skien d. 28/2-1973 g.m. Torstein Nilsen fra Skien f. 30/10-1879 d. 15/4-1970. Bodde i Skien.
3. Johan Jensen f. 20/3-1884 i Skien d. 8/2-1936. Ugift.
4. Anna Jensen f. 15/12-1887 i Skien d. 4/4-1971 g.m. Anton Clausen fra Skåtøy ved Kragerø f. 12/2-1890 d. 21/4-1972. Hadde kolonialforretning på Falkum. Bodde i Skien.
    Barn 1. Randi Clausen f. 3/9-1915 g.m. Sverre Zachariassen fra Fevik f. 11/9-1918 d. 1/11-1961. Bosatt i Hesselberggt. 52 i Skien. Hun g2g m. Bent Ytterbøe fra Skien f. 28/4-1912. Overtok en gård i Melum på odel. Ingen barn.
    Barn 2. Ivar Clausen f. 10/6-1917 g.m. Solveig Andrea Olsen fra Onsøy i Østfold f. 8/2-1920. Han var pastor i div. frikirker, sist i Østre Frikirke i Oslo. Bosatt i Oslo.
    Barn 3. Alfhild Catrine Clausen f. 7/11-1921 g.m. Harry Hvalvik fra Bamble f. 1/11-1921. Bosatt i Ligt. 27 i Porsgrunn.
5. Lovise Jensen f. 15/7-1890 d. 9/2-1970. Bodde på Bøle. Ugift.
6. Gustav f. 20/3-1895 på Bøle d. 29/3-1916.

Denne familien bodde tidligere i Skien. De kom til Bøle mellom 1892 og 1895. De hadde jord til noen poteter,
kjøkkenhage og frukthage. I tillegg drev de med bier.


Halvor Jensen (1849-1923).                                                                            Maren Jensen f. Andersdatter (1854-1932)


Huset på Bøle, som familien bodde i. Disse bildene er innsendt av Githe Evensen.


Familie 60.
Bøle 1900. 67/43 ”Grønli”. Fjellv. 3. To familier i samme hus. 2/2.

Her var oppført "fattiglem" Peder Svennungsen Bøk fra Tuddal med familie. Se Familie 17 - Bøle 1891.
 


Familie 61.
Bøle 1900. 67/45, Hustomt. Trolig slettet.

Sagarbeider
Anund Andersen
(Anund Aasen) fra Heddal f. 24/10-1870, s.a. Anders Andersen.
g.m. Karen fra Solum f. 1874 d. før 1910.
1. Margit Andersen f. 4/2-1899 i Gj.

På eiendommen hadde de både poteter, kjøkkenhage, frukthage og høns.
De tilhørte i 1900 ”Den Frie Misjon”.

Se også Familie 55 - Bøle 1910.
 


Familie 62.
Bøle 1900. 67/46, Hustomt. Nedre Ilenv. 25.

Stuer
Ole Danielsen
f. 4/11-1853 på Hisøy v/ Arendal.
g.m. Olivia Josefine Tellefsdatter fra Kolbjørnsvik på Hisøy f. 9/12-1857, d.a. tømmermann Tellef Larsen og Kirsten Thomasdatter.
1. Kirsten Danielsen f. 3/12-1888 på Hisøy. "Syg i mange aar".
2. Dagny Danielsen f. 26/3-1892 på Hisøy.

I følge folketellingen 1900 hadde familien jord til poteter, kjøkkenhage, frukthage og høns.
 


Familie 63.
Bøle 1900. 67/47, Hustomt "Solhaug". Nedre Ilenv. 23.

Her var oppført vognmann Peder Anton Andreasen (Anton Andreassen) med familie. Se M. Bøle(19).


Familie 64.
Bøle 1900. 67/48
, Hustomt. Nedre Ilenv. 17. Tre familier i samme hus. 1/3.

Tømmermann
Alf Johnsen fra Arendal f. 6/11-1836 i Nissedal d. 22/11-1888 på Hellemyr på Levang, s.a. husmann John Halvorsen.
g. i Sannidal kirke 24/1-1867 m. Else Johnsdatter fra Hellemyr på Levang f. 3/12-1847, d.a. g.br. John Christensen Hellermyr.
Forlovere: "Skolelærer Thostolf Evensen, gaardmand Knud Andersen Hjellesmyr."
1. Julie Thorine Alette Alfsdatter f. 7/10-1867 på Hellemyr på Levang, Skåtøy g.m. Herman Olaus Hermansen. Se Familie 37.
...
3. Amalia Elise Alfsdatter f. 6/7-1872 på Hellemyr på Levang, Skåtøy g.m. Ole Jensen. Se Familie 38.
...
4. Halvor Alfsen f. 1880 i Skåtøy. Sagarbeider i 1900.
6. Martinius Alfsen f. 26/4-1883 i Skåtøy. Sagarbeider i 1900.

Alf Johnsen bodde aldri her. Han døde på Levang før enka flyttet hit.

Brødrene Halvor og Martinius Alfsen emigrerte til Nord-Amerika 30/7-1901:

Fra utflyttingslistene i kirkeboka:
Arbeider Halvor Alfsen, ugift, 21 aar, til Michigan.
Arbeider Martinius Alfsen Skaatø, 18 aar til Michigan.


Familie 65.
Bøle 1900. 67/48. Nedre Ilenv. 17. Tre familier i samme hus. 2/3.

Sjømann, sagarbeider
Jens Jensen
fra Ballestad(29) "Kaasa" f. 14/10-1841 d. 15/3-1910 på Bøle, s.a. Jens Jensen Ballestad.
g. i Solum kirke 16/7-1873 m. Maren Kirstine Tollefsdatter fra Porsgrunn f. 11/9-1844 i Solum, d.a. Tollef Gulliksen.
1. Jensine Jensdatter fra Solum f. 1/4-1874 g.m. Edvard Ellefsen. Se Familie 50 - Bøle 1910.
2. Martinius Jensen f. 28/6-1883 i Solum. Sagarbeider i 1900. Se Familie 10 - Bøle 1910.

Pleiesønn i 1900 og 1910: Johannes Svendsen fra Skien f. 17/1-1894. Han ble først kokk, siden stuert.
 


Familie 66.
Bøle 1900. 67/48. Nedre Ilenv. 17. Tre familier i samme hus. 3/3.

Her var oppført sagbruksarbeider Edvard Ellefsen med familie. Se Familie 50 - Bøle 1910.


Familie 67.
Bøle 1900. 67/49
, Hustomt. Nedre Ilenv. 1. Huset ble oppført i 1894.

Sagbruksarbeider, senere kjøpmann (i 1910)
Johan Gustav Wahlstrøm
(Johan Wahlstrøm) fra Hyni(7) ”Ødegården” f. 2/4-1863 på Fartangen (Bakken) i Skien d. 19/8-1938, s.a. Esekiel Wahlstrøm.
g. ved Gjerpen sorenskriverkont. 9/11-1889 m. Marie Pedersdatter fra Holmen under Ås f. 20/3-1870 d. 20/3-1950, d.a. Peder Jacobsen.
1. Claudia Sofie Wahlstrøm f. 13/8-1890 d. 7/3-1987 g. 2/4-1910 m. Olaf Beckstrøm f. 23/6-1884 d. 31/7-1958. Bodde i Porsgrunn.
    Barn 1. Kåre Eugen Beckstrøm f. 23/1-1912.
    Barn 2. Harry Werner Beckstrøm f. 23/3-1916.
    Barn 3. Esther f. 16/12-1921 d. 13/8-1927.
3. Esther Petrea Wahlstrøm f. 18/5-1892 d. 20/4-1982 g. 3/2-1923 m. bryggearb. Ole A. Leiulfsrud f. 26/11-1884 i Heddal d. 13/8-1945, s.a. chamottefabrikkarbeider Andres Johnsen Leiulfsrud.
    Hun var butikkdame på Notodden da hun giftet seg. De bodde på Notodden.
    Barn 1. Ruth Leiulfsrud f. 30/4-1924 d. 13/1-1976 g.m. Johannes Haugerud fra Notodden f. 9/6-1922.
4. Josef Wahlstrøm f. 18/6-1894 11/1-1938 g. 26/12-1914 m. Birgithe “Britta“ Stenersen fra Kviteseid f. 16/7-1890 d. 30/12-1972.
    Bodde i Porsgrunn hvor Josef var lagerekspeditør.
    Barn 1. Elna Wahlstrøm f. 15/1-1915 på Notodden g.m. Leif Hansen fra Skien f. 15/12-1912 d. 3/6-1991.
    Barn 2. Werner Wahlstrøm f. 10/12-1916 på Notodden d. 31/8-1982 g. Solveig Johannessen fra Stavern f. 18/2-1918. Bodde i Stavern.
    Barn 3. Birger Kato Wahlstrøm f. 23/3-1922 på Notodden d. 6/7-1996 g. i Borgestad krk.sommeren 1945 m. Ellen Benedicte Thommesen fra Bøle f. 1/10-1921.
    Bodde i Porsgrunn.
5. Edith Wahlstrøm f. 18/1-1896 d. 29/4-1980 g. 4/7-1915 m. Martin Jensen fra Larvik f. 8/12-1893 d. 2/10-1972. Bodde på Gimsøy i Solum/Skien.
    Barn 1. Robert Jensen f. 15/11-1915 d. 24/11-1983 g.m. Ester Berentsen fra Kristiansand f. 12/8-1917. Bodde i Kr.s.
    Barn 2. Erna Jensen f. 24/9-1917 g. 27/1-1938 m. Henry “Hava” Aass f. 5/10-1913.
    Barn 3. Willy Jensen f. 27/10-1920 d. 2/11-1989 g.m. Ebba Hansen f. 9/12-1919 d. 5/8-1990. Bodde i Skien. Ingen barn.
    Barn 4. Gerd Eva Jensen f. 15/8-1922 g.m. Bjarne Wølner fra Notodden f. 31/12-1918 d. 30/3-1977. Bodde på Notodden.
    Barn 5. Kåre Høst Jensen f. 29/6-1924 g.m. Tordis Karlsen fra Porsgrunn f. 11/3-1925. Bosatt i Skien.
    Barn 6. Kjell Høstli f. 14/7-1927 g. i Gjerpen krk. 16/5-1953 m. Berit Andreassen fra Skien f. 28/1-1931.
6. Harry Matheus Wahlstrøm f. 10/2-1898 d. 4/3-1945.
Overtok huset. Ugift.
7. Wally Eugen Wahlstrøm f. 2/8-1901. Bodde i Engravv. 16.
8. William Wahlstrøm f. 5/12-1905 d. 23/9-1980. Bodde i Nedre Ilenv. 1 på Bøle.

Det var nevnt i folketellingen 1891 at Wahlstrøm ikke var medlem av noe trossamfunn.
Hans bror, ”Edvard Esekielsen” f. 1868 i Gjerpen, bodde her i 1891. Han var da salmakersvenn.

I 1900 tilhørte familien menigheten ”Den frie misjon” og har derfor ikke døpt sine barn i statskirken.
De hadde jord til både poteter, kjøkkenhage, frukthage og noen høner.


Familie 68.
Bøle 1900. 67/133, småbruk "Vonheim". Gregorius Dagssonsg. 114A.

Her var oppført sjauerarbeider Sigvart Larsen med familie. Se Bøle(133) ”Vonheim”.


Familie 69.
Bøle 1900. 67/50. Bølev. 160.

Her var oppført sagbruksarbeider Ole Hansen og kona fra Fossum. Se Familie 4 - Bøle 1891.


Familie 70.
Bøle 1900. 67/51, Hustomt. Nedre Ilenv. 27.

Handelsdrivende
Karen Helene Hansdatter Skauen
fra Follaug(4) f. 4/3-1846 i Gjerpen. ”Driver Handel.”, d.a. Hans Christensen Skauen.

Andre her i 1900: Karen Isaksdatter f. 1840. ”Lever af sine midler”.
og tjenestepike Margit Pedersdatter fra Hjartdal f. 1866.

Alle 3 var ugifte. De hadde høns, satte litt poteter og hadde både kjøkkenhage og frukthage.
 


Familie 71.
Bøle 1900. 67/52, Hustomt. Nedre Ilenv. 20.

Fyrbøter ved dampsag
Karl Edvard Martinsen
fra Gräbbestad ved Strømstad i Sverige f. 1870, s.a. Karl Martinsen(?).
g. 30/4-1895 m. Pauline Ovidia Pedersdatter fra Bamble f. 21/4-1873, d.a. arb. Peder Johansen.
1. Hanna Berthea Martinsen f. 18/10-1894 på Bøle.
2. Olav Immanuel Martinsen f. 14/5-1896 på Bøle.
3. Ammeli Marianne Martinsen f. 28/2-1898 på Bøle.
4. Aksel Martinsen (Karlsen?) f. 14/11-1899 på Bøle.

Karl Edvard var i 1895 allerede sagarbeider på Bøle. Pauline er registert utflytta fra Bamble i 1893.
Hun ble konfirmert i Bamble i 1887.
 
Ifølge folketellingen 1900 hadde familien både poteter, fjærkre, ”kreaturer” og kjøkkenhage.

Karl Edvard har sannsynligvis tatt hyre og/ eller reist til Amerika en gang mellom november 1900 og
oktober 1907.

Emigrerte 26/10-1907:
"Maskinist" Pouline Ovidia Martinsen, gift  (Reiser til sin mann), f. 21/4-73   til New York.
Hanna Bertha Martinsen (Reiser til sin far), f. 18/10-94 til New York.
Ammely Marianne Martinsen (Reiser til sin far), f. 14/5-96 til New York.
Axel Simon Louis Martinsen (Reiser til sin far), f. 28/2-98 til New York.

Karl Edvard Martinsen (Reiser til sin far), f. 14/11-99 til New York


Familie 72.
Bøle 1900. 67/55
, Hustomt. Gregorius Dagssonsg. 168. To familier i samme hus. 1/2.

Sagarbeider
Edvard Olsen
fra Flata under Fossum f. 22/5-1873 i Sandsvær, s.a. melkekjører Ole Ellefsen.
g. 1/1-1898 m. Karen Gundersdatter fra Sauherad f. 1/4-1875, d.a. husmann Gunder Halvorsen.
1. Ole Severin Olsen f. 8/5-1898 på Bøle.
2. Ingeborg Olsen f. 23/3-1904 i Wisconsin, USA.

Edvard Olsen var født i Sandsvær, men konfirmert i Siljan (Slemdal) i 1888. Han var i arbeide som sagarbeider på Bøle da de giftet seg.
Hun var ”fepige” på Fossum. Karen ble konfirmert i Sauherad krk. i 1889.

På eiendommen hadde de i 1900 noen høns, avlet noen poteter, hadde kjøkkenhage og frukthage.
De emigrerte til Nord-Amerika i 1903 og kom tilbake i 1910. (Kilde: Folketellingen for Solum 1910).

Denne familien bodde i 1910 på Bjørnstad i Solum.


Familie 73.
Bøle 1900. 67/55. Gregorius Dagssonsg. 168. To familier i samme hus. 2/2.

Sagarbeider
Karl Kristiansen Skogsrød
fra Skogsrød f. 12/4-1878, s.a. Christian Andersen Skogsrød.
g. 11/7-1897 m. Grethe Marie Kristiansdatter fra Åmot under Haugedal i Luksefjell f. 17/2-1873 på Høgli i Luksefj., d.a. skogsarb. Kristian Abrahamsen.
1. Kristian Skogsrød f. 16/7-1897 på Åmot i Luksefjell g. i Skien kirke 1/4-1922 m. Elvira Kornelia Karlsen fra Skien f. 1901, d.a. hotelleier Gustav Karlsen.

Grethe Marie var i tjeneste på Høgli i Luksefjell før de giftet seg. Karl var jordarbeider hjemme på Skogsrød.
Presten Johan W. Erichsen i Gjerpen var snill og skrev ”Ægte barn” i kirkeboka da deres første barn ble døpt.


Familie 74a.
Bøle 1900. 67/56, Hustomt. Nedre Ilenv. 29. 1/2.

Sagarb.
Per Pedersen
fra Olmheden i Sillerud sogn, Värmland i Sverige f. 28/12-1843, s.a. Per Anderson og Anna Pedersdotter.
g. i Bamble krk. 24/4-1874 m. Maren Andrea Berulfsdatter fra Bamble f. 13/8-1852, d.a. Bærulf Andersen og Ingebjørg Nilsdatter.
1. Peder Martinius Pedersen f. 23/4-1875 på Valle i Bamble. Var sagarb. i 1900. Se nedenfor.
2. Ingeborg Andrea Pedersen f. 10/10-1876 på Bakerovnen i Bamble.
3. Bærulf Cornelius Pedersen f. 22/3-1879 (4/4?) på Vallerønningen i Bamble d. 4/2-1972 g.m. Mari f. 21/11-1879 d. 27/1-1951. Ligger ved Borgestad kirkegård.
4. Anne Elise Pedersen f. 8/5-1881 på V. Tveten i Bamble.
5. Karl Anton Pedersen f. 9/1-1884 på Tvetenrønningen i Bamble. Døpt i Bamble krk. Var sagarb. i 1900. Se Familie 24 - Bøle 1910.
6. Anders Christen Pedersen f. 9/10-1885 på Rønningen i Bamble. Døpt i Skåtøy krk. Var sagarb. i 1900.
7. Hans Adolf Pedersen f. 9/10-1887 på Rønningen i Bamble. Døpt i Skåtøy krk.
8. Nils Emil Pedersen f. 2/8-1889 på Vallerønningen i Bamble. Døpt i Bamble krk.
9. Martin Aleksander Paust Pedersen f. 15/5-1893 på Vallerønningen i Bamble. d. 26/4-1982 g.m. Marta S. f. 25/5-1893 d. 15/1-1974.
    Barn: Sigurd Torstein Pedersen f. 19/5-1917 d. 20/8-1974. Alle tre er gravlagt på Borgestad.
10. Johan Pedersen f. 28/5-1896 på Tvetenrønningen i Bamble.

Denne familien bodde tidligere på Vallerønningen og Tvetenrønningen i Bamble. Han arbeidet da som gruvearbeider.
De kom til Gjerpen mellom juni 1896 og desember 1900. På eiendommen hadde de noen høns og litt jord til noe poteter.


Familie 74b.
Bøle 1900. 67/56. Nedre Ilenv. 29. 2/2.

Peder Martinius Pedersen herfra f. 23/4-1875 på Valle i Bamble.
g.m. Jensine fra Tromsø f. 18/1-1872.
1. Paulus Pedersen f. 23/10-1904 i Gjerpen.


Familie 75.
Bøle 1900. 67/57
, Hustomt. Nedre Ilenv. 21.

Byggeår: 1898.

Sagbruksarbeider
Hans Simonsen Marker
fra Marker(C) under Grini f. 24/9-1866 d. 6/3-1949, s.a. gbr. Simon Olsen Marker.
g. 8/9-1889 m. Stina Mathilde Olsdatter fra Meen(16) ”Smedplassen” f. 29/3-1865 d. 12/3-1939, d.a. smed Ole Nilsen Wattenberg.
1. *Olaf Severin Hansen f. 29/5-1890 på Li i Skien.
2. Ingeborg Dorthea Hansen f. 7/9-1891 på Kleiva i Skien.
3. Ingeborg Elisabeth Hansen f. 1/7-1893 på Kleiva i Skien.
4. Paula Emilie Hansen f. 3/8-1895 på S. Brekkejordet i Skien.
5. Harald Mathias Hansen f. 16/6-1897 på S. Brekkej. i Skien.
6. Astrid Hansen f. 2/12-1899 på Bøle.
7. Aagot Sofie Simonsen f. 10/2-1902 på Bøle d. 31/8-1987. Ugift. Bodde her i 1969.
8. Ingrid Simonsen f. 31/12-1903.
9. Minda Simonsen f. 13/4-1904.

*Olaf Severin er s.a. snekker Kristian Simonsen (Marker) og hustru Petrea Olsen som bodde på Li i Skien i 1890.
Det ser ut til at han vokste opp her hos sin onkel og tante.
Denne familien hadde i desember 1899 flyttet til Bøle. I følge FT 1900 hadde de tomt stor nok  til å dyrke noe poteter
samt en kjøkkenhage. Dessuten hadde de en sau eller to. Dette var ikke uvanlig på den tiden.

Under folketellingen 1910 er det nevnt at moren her, Stina, hadde vært sengeliggende i flere år.

Landskyld 1950: 0 mark 04 øre. Eier: Enkefru Paula Kolbu.


Familie 76.
Bøle 1900. 67/58, Hustomt. Nedre Ilenv. 19.

”En hustomt”. Huset er trolig oppført i 1895 - 1896.

Sagarbeider
Johan Kristian Anundsen Strandgaard
(Kristian A. Strandgaard) fra Strandgård i Kjose, Brunlanes f. 24/1-1862 på Bredal i Hedrum d. 19/4-1949 på Bøle, s.a. Anund Strandgaarden.
g. i Kvelde i Hedrum 11/11-1888 m. Anne Olea Andersdatter fra Oklungen i Eidanger f. 1868 på Bakke i Hedrum d. 31/5-1902 på Bøle, d.a. Anders Kristian Aaklungen.
Forlovere: "Hans A. Strandgaarden og Hans Johannes Aaklungen."
1. Asta Marie Strandgaard  f. 9/12-1889 på Bøle.
2. Anny Constanse Strandgaard f. 27/8-1891 på Strandgården i Kjose i Brunlanes.
3. Randi Helene Strandgaard f. 27/2-1894 i Kjose i Brunlanes.
4. Kaspara Ofelia Strandgaard f. 12/9-1896 på Bøle g.m. Einar A. Pedersen. Se nedenfor.
5. Lilly Strandgaard f. 18/8-1899 på Bøle.

Anne Olea ble konfirmert i Kvelde i 1883. Johan Kristian ble konfirmert i Kvelde i 1876.
Han skrev seg for Kristian Strandgaarden.

Denne familien kom til Gjerpen første gang i 1889. Deres eldste datter ble født på Bøle i desember 1889.
Deretter flyttet de tilbake til Strandgård som pga grenseforandringer da lå i Brunlanes i 1891.
I1895/1896 bodde de igjen på Bøle. Anne Olea døde av tuberkulose.


Nedre Ilenv. 19.
67/58.

Overkonduktør NSB
Einar Andreas Pedersen
fra Bøle f. 30/11-1895 d. 27/4-1980, s.a. Halvor Pedersen. Se Familie 11 - Bøle 1900.
g. 28/12-1918 m. Kaspara Ofelia Strandgaard herfra f. 12/9-1896 d. 17/7-1963, d.a. sagarbeider Johan Kristian Strandgaarden. Se ovenfor.
Forlovere: "Haakon Pedersen og Chr. A. Strandgaarden."
1. Ivar Pedersen Strandgård (Ivar Strandgaard) f. 25/5-1919. Se Engravveien 24.
2. Kjell Henning Pedersen f. 24/11-1924 g.m. Inger Margrethe Haagensen fra Oslo f. 1/1-1925. Bosatt på Hasle i Oslo.
    Barn 1. Kari Pedersen f. 1956.
    Barn 2. Grethe Pedersen f. 1959.
3. Einar Pedersen f. 23/9-1927. Overtok huset.

Da Einar og Kaspara giftet seg i 1918, var han stasjonsbetjent og bodde på Bøle.
Einar Pedersen kjøpte huset av sin mor i 1949/50.

Landskyld 1950: 0 mark 03 øre. Eier: Einar Pedersen.


Nedre Ilenv. 19.
67/58.

Urmaker
Einar Pedersen
herfra f. 23/9-1927.
g. 16/2-1952 m. Astrid Nikolaisen fra Skien f. 27/7-1932, d.a. Ragnvald Bernhard Nikolaisen.
Forlovere: "Ass. Andreas Grønnerød, Ibsensg. 8, Skien og hustru Ragna Grønnerød."
1. Ellen Pedersen f. 1952 g.m. Johan Isaksen fra Skien f. 1950.
2. Morthen Pedersen f. 1954.

3. Anne Merethe Pedersen f. 1962.


Familie 77.
Bøle 1900. 67/97, Hustomt, "Nordhaven". Gunnarsv. 87. På folkemunne kalt "Kongsberg'n".

Her var oppført Anton Mathisen fra Kongsberg med familie. Se Bøle(97) "Nordhaven".


Familie 78.
Bøle 1900. 67/61
, Hustomt. To familier i samme hus. 1/2.

Bjelkehugger
Anders Grorud
(Anders Andersen) fra Øvre Grorud i Siljan f. 1846 på Hoppestul i Sandsvær d. innen folketellingen 1910, s.a. Anders Andersen fra Gjerpen og Maria Isaksdatter fra Hoppestul i Sandsvær.
g.m. Maren Andrine fra Sandsvær f. 8/8-1851(1852?) d. etter des. 1910.
1. Petra Grorud f. 6/4-1887 i Siljan g.m. Halvor Herman Hermansen fra Bøle. Se Familie 83b - Bøle 1910.
2. Alma Grorud f. 15/5-1891 i Skien.

Denne familien bodde tidligere på Blekebakken i Skien. Anders tilhørte Statskirken, mens
Maren Andrine og barna tilhørte Metodistkirken (i 1900). Han skrev seg for Anders Grorud.
I 1910 var datteren Alma Grorud tjenestepike på Notodden.
 


Familie 79.
Bøle 1900. 67/61. To familier i samme hus. 2/2.

Bjelkehugger
Peder Johnsen
fra Sauherad f. 23/12-1871 i Kaasene under Jonsås, s.a. John Johnsen og Anne Pedersdatter Kaasene.
g.m. Anna Marie fra Sandsvær f. 1877.
1. Josef Pedersen f. 25/5-1899.

I sammmen med dem bodde bestefaren med føderåd, enkemannen John Johnsen fra Sauherad f. 1826.
Han tilhørte den Jarlsbergske menighet, mens resten av familien var metodister.


Familie 80.
Bøle 1900. 67/62, Hustomt. Gunnar Knudsensv. 14.

Sagbruksarbeider
Martin Hansen
fra Sandsvær f. 19/1-1865, s.a. arb. Hans Olsen.
g. 18/2-1897 m. Thorbjørg Thoresdatter ”Tora” fra Kviteseid f. 4/10-1872, d.a. arb. Thore Mikkelsen.
1. Trygve Hansen f. 26/3-1897 i Gjerpen.
2. Bjarne Andreas Hansen f. 27/11-1898 på Bøle.
3. Borghild Hansen f. 7/10-1900.
4. Gudrun Hansen f. 10/10-1902.
5. Øyolf Hansen (Eyolf Hansen) f. 16/6-1904 d. 10/1-1985.
6. William Hansen f. 7/1-1906.
7. Edle Hansen f. 27/4-1908.

Martin var sliperiarbeider og bodde på Rising før han giftet seg. Han ble konfirmert i 1880 i
Sandsvær. Thorbjørg ble konfirmert i Kviteseid i 1886.

Eier i 1950: Martin Hansen.


Familie 81.
Bøle 1900. 67/64, Hustomt, "Ekornrød." Bølev. 162. To familier i samme hus. 1/2.

Bjelkehugger
Andreas Andersen
fra Ulefoss Sagbruk f. 29/12-1832, s.a. Anders Halvorsen. Se Familie 8 - Saga 1835.
g. i Holla 4/7-1862 m. Aavet Laurine Pedersdatter fra Ulefoss Sagbruk f. 25/6-1838, d.a. Peder Pedersen. Se Familie 13 - Saga 1835.
Forlovere: "
Anders Tronsen Vrk. og Anders Halvorsen Saugbr."
1. Mari Anne Andreasdatter f. 2/10-1862.
2. Anders Andreassen f. 23/7-1864.
3. Petter Andreassen f. 20/11-1866.
0. Dødfødt Pigebarn f. 26/2-1869.

F.f. Andreas Andersen Saugbr. og Laurine Pedersdatters Mari Anne: Anne Thronsd. Vrk., Anne Andersd. Vrk., Anders Halvorsen Vrk., Gullik Pedersen Vrk., Halvor Johnsen Vrk.
F.f. Andreas Larsen(!) Saugbr. og Aavet Laurine Pedersdatters
Anders. Fadd: Anne Andreasd. Saugbr., Magrethe Rasmusd. ditto, Anders Halvorsen Saugbr., Lars Andersen ditto, Halvor Andersen Vrk.
F.f. Andreas Andersen Saugbr. og Aavet Laurine Pedersdatters
Petter: Anne Tronsd. Vrk., Magrethe Rasmusd. Uhlefoss, Anders Halvorsen Saugbr., Halvor Johnsen Vrk., Thomas Jensen Saugbr.

Denne familien bodde i 1865 på Ulefoss Sagbruk. Se Familie 28 - Saga 1865.


Familie 82.
Bøle 1900. 67/64, "Ekornrød." Bølev. 162. To familier i samme hus. 2/2.

Sagbruksarbeider
Halvor Gundersen
fra Bakkane i Solum f. 26/1-1872, s.a. arbeider Gunder Hansen og Aaste Halvorsdatter.
g. borgerlig 27/7-1893 m. Hanna Johnsdatter fra Bugten i Solum f. 19/1-1869, d.a. John Petter Larsen og Ingeborg Svenungsdatter.
1. Gunvar Johan Gundersen f. 5/9-1893 i Solum.
2. Herman Gundersen f. 8/10-1895 i Solum.
3. Aagot Gundersen f. 20/5-1898 i Skien.
4. Hjalmar Gundersen f. 23/1-1900 på Bøle.
5. Trygve Gundersen f. 31/12-1902 på Bøle.
6. Lilly Gundersen f. 24/7-1903 på Bøle.
7. Solveig Gundersen f. 24/11-1905 på Bøle.

Før folketellingen 1910 hadde de flyttet til Notodden, hvor Halvor Gundersen hadde arbeide
som sagmester ved Tinnfoss fabrikker.
 


Familie 83.
Bøle 1900. 67/65
, Hustomt, ”Stalsberg”. (NB. Denne kan være feilført!)

Sagbruksarbeider
Johannes Tidemansen
fra Ristvedt(5) i Sandsvær f. 22/8-1868 d. 31/12-1937, s.a. selveier Tidemand Svendsen og Laurine Andersdatter.
g. 3/1-1892 m. Ragnhild Olsdatter fra Langkås i Bø i Telemark f. 14/10-1867 d. 27/10-1945, d.a. selveier Ole Halvorsen Langkaas.
1. Laurine Tidemansen f. 22/4-1892 g.m. Andreas Bjørnsen. Se Nedre Ilenv. 2.
2. Kirstine Tidemansen f. 3/4-1894.
3. Theodor Tidemansen f. 6/4-1896 på Fossum.
4. Olava Tidemansen f. 30/11-1899.
5. Ragna Tidemansen f. 7/4-1902.
6. Sigrid Tidemansen f. 29/12-1904.
7. Jenny Tidemansen f. 30/1-1906.

Da de giftet seg var Johannes kjører og bodde på Bø i Gjerpen. Han var nevnt som kjører på Fossum i 1896.
Johannes og Ditlef (nedenfor) hadde også broren Anders Tidemandsen på Venstøp.


Familie 84.
Bøle 1900. 67/88, Hustomt ”Grønli”. Nedre Ilenv. 7.

Her var oppført sagarbeider Ditlef Tidemansen fra Ristvedt(5) i Sandsvær f. 15/8-1875, s.a. selveier Tidemand Svendsen og Laurine Andersdatter.
Ingen barn i 1900. Se Familie 12 - Bøle 1910.

Johannes og Ditlef sin mor, enke Laurine Andersdatter fra Brenne-eie i Sandsvær f. 1839, bodde her i 1900.
Alle kom til Gjerpen i 1891. Laurine var enke etter Tidemand Svendsen fra Saga i Sandsvær f. 1837. Han var
jordbruker og tømmerfløter.
I 1865 bodde familien på Langerudåsen, i 1875 var Tidemand selveier på Ristvedt(5).
Se Sandsvær VI, s. 38. Gamle Tidemand var umyndiggjort i 1888 (i følge skifte etter hans onkel Gisle Dyresøn Haugnes).


Familie 85.
Bøle 1900. 67/65
, Hustomt, ”Stalsberg”.  Nedre Ilenv. 4.

Tomtearbeider, leieboer
Johannes Olsen
fra Solum f. 22/10-1874, s.a. husmann Ole Johannessen og Margit Olsdatter.
g. 12/11-1898 m. Ingeborg Haakonsdatter fra Skifjell(6) "Ryggen" f. 29/11-1870, d.a. murer Haakon Jonassen. 

Da de giftet seg var Johannes sagarbeider på Bøle. Han ble født i Solum,
men konfirmert i Holla i 1889 mens han bodde på Graver i Valebø.
Denne familien leide trolig bare rom her i 1900.

Folketellingen 1910 har plassert familien på Ekornrød under Bratsberg (63/84).

Johannes Olsen med familie slo seg siden ned på Hørta under Meen.


Familie 86.
Bøle 1900. 67/66, "Haug". Bølebrekka 1. To familier i samme hus. 1/2.

Her var oppført sagbruksarbeider Martin Lauritz Markussen (Martin Markussen) med familie. Se Familie 20 - Bøle 1910.


Familie 87.
Bøle 1900. 67/66, "Haug". Bølebrekka 1. To familier i samme hus. 2/2.

Sagbruksarbeider
Theodor Ellefsen
(tvilling) fra Herre i Bamble f. 18/3-1870 på Herre d. 30/1-1961, s.a. arbeider Ellef Torjussen og Helga Andersdatter. Begge fra Helgen i Holla.
g. 24/11-1900 m. Karen Marie Hansdatter fra Baugerød(1) f. 18/3-1878 d. 18/2-1946, d.a. arbeider Hans Eriksen Doksrød.
1. Hans Ellefsen f. 21/3-1903.
2. Øyvind Ellefsen f. 4/11-1905 d. august 1944. Skutt av tyskerne på Frierfjorden.
3. Paul Ellefsen f. 7/2-1913.

Theodor Ellefsen ble konfirmert i Bamble kirke i 1886 med bosted Herre. De er gravlagt på Herre kirkegård.

Under folketellinga 1910, var han cellulosearbeider ved Herre papirfabrikk og losjerte alene hos Ole Andersens
familie i Siljanbukta ved Herre i Bamble.

Gudmund Kverndalen: Theodor Ellefsen og hans familie flyttet til Svarvareide (Svarvereide) i Kilebygda i 1927. Han kunne huske at kruttmølla ved Mevannet gikk i lufta i 1873!

Svarvareidet i Kilebygda med Theodor Ellefsen. Innsendt av Gudmund Kverndalen 2015.

Theodor Ellefsen 65 år (bilde): Telemark Arbeiderblad (Skien) (nb.no)
Kona døde i 1946: Porsgrunns Dagblad (nb.no)
Dødsannonsen hennes: Porsgrunns Dagblad (nb.no)

Se stort intervju i Porsgrunns Dagblad lørdag 17/9-1955, side 8 m.m.
Porsgrunns Dagblad (nb.no)

Minneord 1961 PD: Porsgrunns Dagblad (nb.no)


Familie 88.
Bøle 1900. 67/67
, Hustomt, "Nyhus". Bølebrekka 3. To familier i samme hus. 1/2.

Sagarbeider
Isak Andersen
fra Tveitan i Melum, Solum pr.gj. f. 7/9-1838, s.a. Anders Isaksen.
g1g i Melum kirke 14/3-1862 m. Anne Marie Carlsdatter fra Bergan i Melum, Solum pr.gj. f. 1829 d. 7/6-1867 på Tveitan, d.a. Carl Nilsen Bergan.
g2g i Melum kirke 1/5-1875 m. Severine Nilsdatter fra Bruset plass i Melum, Solum f. 5/2-1852, d.a. Nils Pedersen Bruseth.
1. Anders Isaksen f. 6/7-1875 på Lerodden i Melum, Solum.
2. Anne Marie Isaksen f. 2/3-1878 på Lerodden i Melum g.m. Johan Godthard Johansen. Se nedenfor.
3. Nils Isaksen f. 31/3-1879 i Solum.
Matros på en båt som var i Skotland i 1900. Se Familie 2 - Bøle 1910.
4. Ingeborg Andersen f. 25/3-1882 på Lerodden i Melum, Solum. Syerske i 1900.
5. Isak Isaksen f. 25/2-1884 i Melum. Arbeider ved sagbruket i 1900.
6. Maren Isaksen f. 21/2-1898 i Melum.

Isak var "tømmerfløter" ved Bølesaga i 1899. De hadde jord nok til to sauer, høns, kjøkkenhage og litt poteter.

I Solum:
Isak Andersen bodde som innerst hos sine foreldre på Lerodden da han giftet seg første gang i 1862.
De drev tydligvis Tveitan, for han ble kalt "gaardmand" i årene 1862-1867.
I 1882 var han oppført som tømmermerker. Ellers ble han oftest nevnt som flåtemann.
I 1892 bodde familien i Lergravsstrand i Melum sogn, Solum prestegjeld.
 


Familie 89.
Bøle 1900. 67/67, "Nyhus". Bølebrekka 3. To familier i samme hus. 2/2.

Tømmerfløter
Johan Godthard Johansen
fra Vinje i Bamble f. 22/6-1875, s.a. skredder Johan Alfred Johansen og Aaste Marie Reiersdatter.
g. 22/4-1899 m. Anne Marie Isaksen (Andersen) fra Bøle f. 2/3-1878 på Lerodden i Melum, Solum, d.a. Isak Andersen. Se ovenfor.
1. Sigrid Marie Johansen f. 29/7-1899 i Gj.

Johan Godthard ble konfirmert i Bamble krk. i 1890 og Anne Marie ble konf. i Solum i 1892.
 


Familie 90.
Bøle 1900. 67/68
, Hustomt, ”Solberg”. Bølehøgda 58A. 1/2.

Festetomt under bnr 19 fra 1899. Huset ble trolig oppført i 1899.

Smed, maskinist og fyrbøter
Oluf Ellingsen
(Ole Magnussen) fra Vikersund i Modum f. 4/1-1866 d. 10/1-1903 på Bøle, s.a. smed Magnus Ellingsen f. 26/1-1839 og Trine Andrine Olsdatter Kjølstad f. 29/5-1841.
g. 5/7-1891 m. Jørgine Louise Hermandsen fra Bøle f. 28/3-1866 i Bamble d. 28/12-1959, d.a. Jørgen Johan Hermansen. Se Familie 31 - Bøle 1891.
1. Jørgen Meyer Ellingsen f. 9/11-1892 på Bøle d. 8/10-1983.
2. Magna Therese Ellingsen f. 29/1-1897 g.m. Halvor Kjær. Bodde i Eikornrødv. 97 på Bøle.
3. Trygve Ellingsen f. 15/2-1902 d. 30/8-1943.

Oluf Ellingsen var maskinist ved Bøle sagbruk. Jørgine Lovise var født i Bamble og konfirmert i Solum i 1880.
Hennes familie flyttet til Bøle på 1880-tallet. I 1900 hadde de noen høns på eiendommen, noe som var
ganske vanlig på den tiden. I tillegg hadde de noen poteter til eget bruk, kjøkkenhage og frukthage.
Oluf Ellingsen døde hjemme på Bøle av lungebetennelse, ifølge kirkeboka.


Familie 91.
Bøle 1900. 67/68
, Hustomt, ”Solberg”. Bølehøgda 58A. 2/2.

Sagarbeider, leieboer
Jonas Severin Sivertsen
(Severin Sivertsen) fra Solum f. 1874, s.a. Sivert Thygesen.
g. i Gjerpen 7/5-1899 m. Kristiane Kristiansdatter fra Ekornrød under Bratsberg f. 28/1-1876 på Kleiva, d.a. Kristian Augensen og Anne Helvig Hansdatter. Se Familie 107 - Kleiva 1845.
1. Christian Eugen Sivertsen f. 31/3-1901. Se nedenfor.
2. Alma Gunhilde Sigfrida Sivertsen f. 9/3-1903 g. 28/4-1923 m. blylodder Arthur Johannes Espedal fra Solum f. 16/4-1898, s.a. tømmermerker Jørgen Svennungsen Espedal.
3. Sivert Sivertsen f. 14/7-1906. Bodde i Bølev. 135.
4. Sigurd Walter Sivertsen f. 23/6-1908 på Ekornrød under Bøle. Bodde i Gregorius Dagsonsg. 184.

Han skrev seg for Severin Sivertsen. Severin ble konfirmert i Solum i 1889. Kristiane bodde på Ekornrød da de
giftet seg. Severin var allerede i arbeide som sagarbeider ved Bølesaga.

Ved folketellingen 1900 er det nevnt at han ”Losser og laster skibe”.

Sagbruksarbeider
Christian Eugen Sivertsen
herfra f. 31/3-1901 d. 28/7-1975, s.a. sagbr.arb. Severin Sivertsen.
g. 5/7-1924 m. Dagmar Josine Johansen fra Borgestad f. 9/9-1900 d. 2/12-1967, d.a. teglverksarb. Alfred Johansen.
1. Helge Sivertsen f. 10/12-1924. Bodde i Engravv. 25 u. Engrav.


Til toppen på siden: [CONTROL] + [HOME]

(C) Gard Strøm.