ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Dale Seter
Gård nr. 43 i Gjerpen kommune.


Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri med tiden og med brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 07.03.2023Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Høgli
Husmannsplass under Dale i Luksefjell. Trolig ryddet i ca. 1800, mest sannsynlig av Ole Knudsen Dale.
På kartet av 1845 skrevet for "Hocheli".

Eier: Løvenskiold-Fossum.


Høgli 1996 fra Bestulveien. Foto: Gard Strøm.

Skogsarbeider, husmann
Ole Knudsen Høgli
fra Dale øvre dpt. 22/5-1768 i Sandsvær d. 26/7-1851, s.a. Knud Olsen Dali.
g. 2/2-1797 m. Anne Jonsdatter fra Ø. Bø "Fjeldet" i Luksefjell dpt. 30/6-1776 d. 8/11-1852, d.a. Jon Rønniksen Fjeldet.
1. Ole Olsen dpt. 12/2-1797. Se nedenfor.
2. Knud Olsen dpt. 6/10-1799. Se Godal.
3. John Olsen dpt. 9/5-1802. Se Vassend under Mo.
4. Karen Olsdatter dpt. 28/10-1804 d. 10/4-1826 i Høgli. Ugift. Hun døde i barselseng da hun fødte sin sønn Abraham Olsen som vokste opp her
hos sine besteforeldre og som senere overtok bygselen på denne gården. Se nedenfor.
5. Abraham dpt. 26/12-1807 bg. 11/3-1810. “
Ole Knudssøn Dalis db. Abraham 2 1/3 aar.”
6. Hedevig Olsdatter dpt. 27/3-1811 g.m. Hans Jacobsen. Se Berberg(8) "Åsen".
7. Abraham Olsen dpt. 30/5-1815 g.m. Ingeborg Isaksdatter. Se Listul.
Bruker ca. 1800.

F.f. Ole Knudssøns db. Ole f. Dali i Luxefield: Ole Poulssøns k., Ingebor Halvorsdtr., Halvor Halvorssøn, Ole Poulssøn, Christen Hanssøn.
F.f. Ole Knudssøns db. Knud f. Dali i Luxefjeld: Ole Olessøns k., Berthe Andersdtr., Ole Olessøn, Anders Jonssøn, Christen Hanssøn.
F.f. Ole Knudssøn Dalis db. Jon f. Luxefjeld: Ole Olessøns k. Karen Jonsdtr. Erik Berreberg, Ole og Ellev Olessøn.

Ole Knudsen bodde tidligere på Dali. Det var trolig han som ryddet Høgli. Ifølge folketellingen 1835, var Anne Olsdatter
og Abraham Olsen pleiebarn her.

Tjenestepike her i 1845: Marthe Olsdatter (21). Det er i samme folketelling opplyst at Abraham Olsen var Ole Knudsens
dattersønn. Se barn nr. 4, Karen Olsdatter.

Inderst
Ole Olsen Høgli
herfra dpt. 12/2-1797 d. 1/3-1827 i Luksefjell.
g. i Efteløt kirke i Sandsvær 23/6-1823 m. Anne Helvig Olsdatter fra Lindåseie i Sandsvær dpt. 10/8-1794 i Hedenstad krk. d. 1/11-1873 på Godal, d.a. Ole Halvorsen Lindaaseje.
Forlovere: "Hans Fredriksen Løver, Christopher Olsen."
1. Anne Olsdatter f. 8/8-1823 i Høgli g. 24/9-1846 m. Halvor Eriksen fra Steg i Sandsvær f. ca. 1818, s.a. Erik Halvorsen under Rogstad i Sandsvær.
2. Kari Olsdatter f. 18/12-1825 i Høgli g.m. Christian Jørgensen. Se Familie 1 - Gulset 1875.

En Ole Olsen Dali fikk i 1815 i Sandsvær ei datter Gunhild Maria Olsdatter med pigen
Maren Olsdatter fra Landsverk-eie i Sandsvær. Kan det være denne Ole?

Skogsarbeider, husmann med jord
Abraham Olsen Høgli
herfra f. 7/4-1826 d. 23/6-1883 på Høgli, s.a. gift mann Ole Sigurdsen Bødkerplads og pige Karen Olsdatter Høgli, herfra.
g. 24/9-1846 m. Grethe Marie Pedersdatter fra Hillestad i Sandsvær f. 6/1-1816 d. 10/1-1884 på Høgli, d.a. Peder Nilsen Bosserud under Hillestad i Sandsvær og Gunhild Olsdatter..
Forlovere: "Knud Olsen Godal og Halvor Eriksen Steg."
1. Christian Abrahamsen f. 24/1-1847 g.
1/9-1872 m. Karen Olsdatter. Se Åmot under Haugedal.
2. Peder Abrahamsen f. 24/8-1849. Se Kåsa under Bø.
3. Ole Abrahamsen (tvilling) f. 27/4-1851 g. 1/9-1872 m. Andrea Knudsdatter. Se Lia under Godal. Flyttet i 1899 til Glenna(3).
4. Anders (tvilling) f. 27/4-1851 d. 30/3-1853 i Høgli.
5. Maren Andrea Abrahamsdatter f. 14/3-1854 g. 1/9-1872 m. Knut Olsen. Se Solum.
6. Karen Abrahamsdatter f. 5/5-1857 g.m. Torkild Torkildsen. Se nedenfor.
Bruker 1846.

F.f. Abraham Olsen og Grethe Maria Pedersd. Høgelies Christian: Erik Engebretsen Gromstul, John Rasmussen og Niels Rasmussen Bestul, p. Ingeborg Rasmusdatter Bestul, moderen selv.
F.f. Tvillingene Anders og Ole: Anders Nielsen Dahle og k. Marith Torgrimsd., Ole Olsen Fekjend, Niels Pedersen Flittig, p. Thurine Torgrimsd. Dahle,
      og Jacob Knudsen Kaste, Marius Gundersen Aashammer, p. Maren Haraldsd. Limie, begge forældrene selv.
F.f. Abraham Olsen og Grethe Maria Pedersd. Høgelies Maren Andrea: Abraham Olsen Liestul, Anders Rasmussen Luxefield, Christian Jørgensens k. Karen Olsdatter Gulseth, p. Thurine Torgrimsdatter i Skien.

Abraham Olsen var sønn av Ole Sigurdsen på Bødkerplassen/Vestermo under Mo. Ole Sigurdsen var gift med en annen
kvinne den gangen Abraham ble unnfanget. Moren var piken Karen Olsdatter ”fra Luxefield” som døde i barselseng.
Abraham vokste opp her hos sin morfar, Ole Knudsen Høgeli.

Da Abraham og Grethe giftet seg i 1846, var det nevnt at hun også holdt til på Godal.

Her ble det holdt trippelbryllup den 1/9-1872, da sønnene Christian, Ole og deres søster Maren Andrea giftet seg.

Fra Gjerpen kirkebok:
”Abraham Olsen (uægte) f. 7/4-1826. Moder: Pige Karen Olsd. Luksefield. Død i Barselseng.
Barnefader: Ole Sigurdsen under Moe. Gift Mand., Luksefield.”

Skogsarbeider, leilending
Torkild Torkildsen Høgli
fra Kåsa under Bø i Luksefjell f. 19/2-1855 d. 7/8-1917, s.a. Torkild Torkildsen.
g. 18/2-1877 m. Karen Abrahamsdatter herfra f. 5/5-1857 d. 1/1-1936, d.a. Abraham Olsen.
Forlovere: "Torkild Torkildsen Kaasa og Ole Olsen Haukeroa."
1. Berta Marie Høgli f. 11/5-1877. Emigrerte til Amerika, der gift med en Lund fra Sjåk i Ottadalen.
2. Grete Karine Høgli f. 28/6-1878. Emigrerte til Amerika. Ugift.
3. Maren Andrea Høgli f. 22/11-1879 g.m. Ole Pedersen Haugerød.
Se Stulenv. 432 under Stulen.
4. Thea Olava Høgli f. 12/7-1882. Bodde her med sine 2 brødre Hjalmar og Anders. Ugift.
5. Abraham Torkildsen Høgli f. 20/11-1884. Se øvre Dali.
6. Karen Høgli f. 14/11-1886 g.m. Hans Lübech. Bodde i Saggrenda i Sandsvær.
7. Olaus Høgli f. 20/11-1888 d.
20/9-1906. "Skjøt sig sig selv ved uforsiktighed med et haglegevær, som gik af." Han omkom altså ved et vådeskudd under skogsarbeide i Luksefjell.
8. Hjalmar Høgli f. 21/7-1892. Bodde her med sine søsken Thea og Anders. Ugift.
9. Theodor f. 9/2-1895. Døde ung.
10. Anders Høgli f. 25/4-1897. Bodde her med sine søsken Thea og Hjalmar. Ugift.
11. Helga Høgli f. 6/6-1899 g.m. Karl Bernhard Borgersen Solum. Se Godal nedre.
12. Emma Høgli f. 4/6-1901 d. 8/9-1992 g.m. Bernhard K. Solum f. 1/12-1889 d. 30/8-1977. Bodde på Ljøterud(16) ”Flenderud” i Sandsvær, s.a. Knut Olsen Solum. Se også Godal nedre.
Bruker 1882.

F.f. Arbeider Thorkel Thorkelsen og Karen Abrahamsd. Høgelids Berta Marie: Ingeborg Svenkesd. Sætret, Gurine Knudsd. Goddal, Ole Larsen Sætret, Anders Halvorsen Sætret, Abraham Halvorsen Bø.
F.f. Arbeider Thorkel Thorkelsen og Karen Abrahamsd. Høgelids Grete Karine: Grete Olsd. Vasenden, Gurine Knudsd. Goddal, Erik Hansen Dali, Thorkel Olsen Griniliden, Peder Andersen Bø.
F.f. Arbeider Thorkel Thorkelsen og Karen Abrahamsd. Høgelids Maren Andrea: Andrea Knudsd. Lidaløkka, Ingeborg Andersd. Bestul, Ole Abrahamsen Lidaløkka, Aslak Andersen Bestul, Gunnar Andersen Bestul.
F.f. Arbeider Thorkel Thorkelsen og Karen Abrahamsd. Høgelids Thea Olava: Andrea Knudsd. Liden, Maren Halvorsd. Sætret, Thorkel Thorkelsen Bestul, Ole Thorkelsen Bestul, Ole Halvorsen.
F.f. Arbeider Thorkel Thorkelsen og Karen Abrahamsd. Høgelids Olaus: Kristian Abrahamsen Aamot leil., Isak Aslaksen Hoppestul skomager, Kristian Olsen Vasenden arb., Karen Olsd. Aamot, Ingeborg Kristiansd. Aamot.
F.f. Arbeider Thorkel Thorkelsen og Karen Abrahamsd. Høgelids Theodor: Moderen, Maren Toresd. Økter, Anders Gudbrandsen Fjeldet, Peder A. Økter, Jacob Kristiansen Romsdalen (i Slemdal).

Ifølge kirkeboka, skal Torkild være født på Økter. I 1900 hadde familien en losjerende tømmerhogger her:
Ugifte Olaves H. Torsteinsen fra Sandsvær f. 1856.

Hjalmar T. Høgli herfra f. 21/7-1892 d. 14/2-1941.
Thea Olava Høgli
herfra f. 12/6-1882 d. 23/7-1967.
Anders T. Høgli
herfra f. 25/4-1897 d. 15/6-1980.
Bruker ca. 1917.

Disse var ugifte søsken som bodde her sammen.

Skogsarbeider, forpakter
Anders T. Høgli
herfra f. 25/4-1897 d. 15/6-1980, s.a. Torkild Torkildsen Høglid.
Bruker 1941.

I 1960 bodde Anders Høgli her med sin søster Thea.

Trond Ihle fra Askim f. 1963.
g.m.
Kari Lise Ballestad fra Venstøp(1) f. 1964, d.a. Steinar Ballestad.

Denne familien har brukt Høgli som fritidseiendom i flere år. De tilbringer mye tid her oppe og Trond Ihle har reddet
bygningene fra forråtnelse og har gjort et stort arbeide med restaurering av Høgli. Se Luksefjellv. 703 under Oterholt.


Høgli på 1980-tallet. Foto: Helge Aarhus Markussen.


Høgli vinteren 2013. Foto: Kari Lise Ihle.


(C) post@gamlegjerpen.no