| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Glenna
Gård nr. 124 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 23.10.2015


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

Glenna 3 - med Kåsa
Utskilt fra Glenna(2) i 1889. 124/3 (gnr/bnr).

Adresse i dag: Holmsv. 318, 3721 Skien.

Kilde: Tinglysingsprotokollen. "Skjøde fra A. Halvorsen som bestyrer i David Jacobsen Skilbreds konkursbo til Ingebret Nilsen Venstøb
paa dette brug og løbenr. [(420,421,422,423a)d og 426]a og c, samt l.nr. 430a, for kr. 11.800 kroner, dateret 14., tingl. 15. Marti 1889."

Ingebret Nilsen Skilbred
Br. 1889.

Kilde: Tinglysingsprotokollen. "Skjøde fra Ingebret Nilsen Skilbred til Anders Nilsen Glenne for kr. 3.000, dat. 18. November., tingl. 1. December 1891."

G.br., skomaker, selveier
Anders Nilsen
fra S. Bakken f. 1/12-1836
d. 7/3-1917 på Kjølnes, s.a. Nils Andersen Bakken.
g. 24/11-1865 m. Ingeborg Marie Andersdatter fra
Søli(1) f. 1842 d. 28/7-1896 på Glenna, d.a. Anders Olsen Søli.
Br. 1891. Se Familie 5 - Ø. Borge 1865.

Dette ekteparet hadde ingen barn.

Det var ingen beboere her under folketellingen 1891.

Kilde: Tinglysingsprotokollen. "Skjøde fra Anders Nilsen Glenna til Daniel Pedersen Glenna paa denne eiendom for kr. 6.600, dat. 22., tingl. 24. april 1897."

G.br., arbeider, selveier

Daniel Pedersen
fra N. Grinilia under Bø i Luksefjell f. 13/5-1859, s.a. Peder Johannesen.
Br. 1897. Se Kleven(11) ”Storhaug”.

Kilde: Tinglysingsprotokollen. "Skjøde fra Daniel Pedersen Glenna til Engebret Jansen Grini paa denne eiendom for 7400 kroner, dat. 21. nov., tingl. 1. des. 1898."

G.br., selveier

Ingebret Jansen Grini

Br. 1898.

Kilde: Tinglysingsprotokollen. "Skjøde fra Ingebret Jansen til Ole Abrahamsen for 7.300 kroner, dat. 12., tingl. 13. desember 1899."

G.br., skomaker, selveier
Ole Abrahamsen Godal
(tvilling) fra Høgli under Dale i Luksefjell f. 27/4-1851 d. 31/1-1935, s.a. Abraham Olsen Høgli.
g. 1/9-1872 m. Andrea Knudsdatter fra Godal f. 28/5-1848 d. 16/10-1909 på Glenna, d.a. Knud Olsen Godal.
1. Anton Kristian Godal f. 14/9-1872 på Høgli d. 25/2-1891 på Lia.
2. Gustava Marie Godal f. 10/1-1874 på Lia under Godal.
3. Grete Kirstine f. 18/7-1875 på Lialøkka d. 8/4-1878 på Lialøkka.
4. Ole A. Godal f. 1/2-1877 på Lia d. 15/6-1953.
5. Grete Kirstine Godal f. 13/3-1879 på Lialøkka.
6. Anders Godal f. 25/11-1880 på Lialøkka under Godal.
7. Theodor Godal f. 25/5-1882 på Lia.
8. Thea Andrea Godal f. 14/2-1884 på Lia g. i Solum 7/12-1907 m. Johan August Johannessen (dissentere - metodister?).
9. Olaves f. 23/9-1885 på Lia.
10. Olaus Olsen Glenna f. 21/4-1888 på Lia under Godal. Se Gulsetv. 16 på Strømdal.
Br. 1899.

Ole var leilending hos Løvenskiold og var samtidig skomaker. Han kjøpte Glenna i 1899.
Noen av barna skrev seg for Glenna, mens andre skrev seg for Godal.

Se folketellingen 1900.

   Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

124

1

Glenne

Glenne

Karen Jansen

2 mark 52 øre

124 2 Glenne Glenne m/ Løkken og Kaasa Ingebret N. Skilbred 2 mark 48 øre
124 3 Glenne Glenne m/ Kaasa Ole Abrahamsen 1 mark 32 øre
124 4 Glenne Glenne m/ Løkken M. Nilsen Langerød 0 mark 16 øre

Se folketellingen 1910.

Kilde: Tinglysingsprotokollen. "Skjøde fra Ole A. Glenna til Bertel Pedersen Fjelddalen for kr. 9.000, dat. 18. mai, tingl. 5. juni 1912."

G.br., selveier

Bertel Pedersen Fjelddalen
fra Fjelldalen(2) f. 2/3-1885 d. 24/8-1965, s.a. Peder Olsen Fjelldalen.
g1g 6/9-1913 m. Aslaug Tomine Johnsdatter fra Drangedal f. 1894 (konf. i Drangedal 1909) d. 1932, d.a. husmann John Abrahamsen Lillekaas.
g2g 28/3-1932 m. Hanna Sofie Hansen (Stulen) fra Bamble f. 17/9-1890 d. 17/5-1970, d.a. skogsarb. Hans Jacob Hansen.
Forlovere: Laurits Limi, Sem og Marte Hogstad, Skien.
1. Peder Glenna f. 17/3-1914. Overtok gården.
2. Anne Glenna (tvilling) f. 1921 g.m. Karsten Haugerød. Se Tuftev. 14 under Tufte.
3. Ingeborg Glenna  (tvilling) f. 1921.
Br. 1912.

Kilde: Tinglysingsprotokollen. "Hjemmelsbrev på skifte efter avdøde Aslaug Jahnsen Glenna og gjenlevende mann Berthel Glenna,
hvorefter dette bruk er utlagt enkemannen for kr. 12.000, mot at tilsvare følgende panteutlegg:
1. Peder Glenna, 17 år - kr. 386, 44,
2. Anne Glenna, 9 år - kr. 386, 43,
3. Ingeborg Glenna, 9 år - kr. 386, 43.
Tilsammen kr. 1159, 30, datert 21/5-1932, tingl. 23/5-1932.

Hanna Sofie var trikotasjearbeider i Skien da hun giftet seg med enkemannen Bertel Fjelldalen.

Kilde: Tinglysingsprotokollen. "Skjøte fra Bertil Fjelddalen Glenna til sønn Peder Glenna for kr. 3.000, hvorav for løsøre kr. 4.000,
i det selgeren har forbeholt sig panterett for kr. 13.000, datert 24/5-1947, tingl. 9/6-1947."

G.br., selveier
Peder Glenna
herfra f. 17/3-1914 d. 17/10-1998.
g.m. Aasta Heimholt fra
Foss(2) "Heimholt" f. 3/4-1918 d. 24/6-1996, d.a. Nils Olaus Christiansen Heimholt.
1. Aslaug Marie Glenna f. 1942 g.m. Olav Tvedt. Overtok gården.
2. Ragnhild Synnøve Glenna f. 12/10-1947 d. 12/5-1979 g.m. Bjørn Nilssen f. 1946. Bodde i Øvreg. i Skien.
3. Aase Berit Glenna f. 1952 g.m. Gisle Meen fra Meen(1) f. 1950. Bosatt på Åfoss.
Br. 1947.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

124 

3

Glenne m/ en del av Kåsa

Peder Glenna

1 mark 32 øre


Fra Grunnboka
: "Andel av Holmsvegen 318 (Gnr 124, bnr 3) er overdradd til Aslaug Marie Tvedt (05.05.1978)
."

Selveier (Aslaug Marie Tvedt)
Olav Tvedt
fra Melum f. 1937.
g.m. Aslaug Marie Glenna herfra f. 1942, d.a. Peder Glenna.
1. Jan Inge Tvedt f. 1962. Bosatt i Skien.
2. Anne Grethe Tvedt f. 1965 g.m. Geir Øksenholt f. 1964. Bosatt i Siljan.
3. Per Roger Tvedt f. 1967. Overtok gården.

Br. 1978.

Olav Tvedt bygde nytt hus på andre siden av veien - Holmsv. 321 (124/7).

Fra Grunnboka: "Holmsvegen 318 (Gnr 124, bnr 3) er overdradd for kr 250.000 fra Aslaug Marie Tvedt til Per Roger Tvedt (27.01.1994)."

Selveier
Per Roger Tvedt (Per Tvedt) herfra f. 1967.
samboer med Eva Malen Meistrand fra Porsgrunn.
1. Ole Jørgen Meistrand Tvedt f. 2008.
2. Magnus Meistrand Tvedt (tvilling) f. 2012.
3. Elise Meistrand Tvedt (tvilling) f. 2012.
Br. 1994.


Glenna bnr 3 på 1980-tallet. Foto: Familien.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.