| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Fjelldalen
Gård nr. 142 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 31.01.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
 

Fjelldalen 2 - Fjelldalen lille
Gammelt løpenr. 478b. Siden Norges matrikkel 1889: 142/2.  

Utskilt fra Fjelldalen(1) i 1820.


Fjelldalen bnr 2. Foto: Skannet fra Norske Gardsbruk, Telemark (Foyn forlag - 2004).


Adresse i dag: Fjelldalsv. 262, 3721 Skien.

G.br., selveier
Ole Pedersen Fjelddal
fra Fjelldalen(1) dpt. 30/5-1790 d. 31/7-1849. ”Ole Pedersen Fjelddalen, 64 aar.”
g. 8/4-1817 m. Helle Nilsdatter fra Ø. Haugerød(2) dpt. 10/8-1794 d. 3/2-1851. ”Hella Nielsd., Ole Pedersens Enke, Fjelddalen, 67 aar.”, d.a. Nils Olsen Haugerøe.
Forlovere: "Gregorius Eriksen Gravlie, Jørgen Torbjørnsen Marker."
1. Maren f. 7/7-1817.
2. Nils f. 13/1-1819.
3. Peder Olsen f. 8/11-1821. Overtok gården.
4. Maren Olsdatter f. 13/1-1826 d. før 1855. Hun fikk et ”uægte barn”, Johan, i 1847 som døde igjen 24/4-1849.
5. Helga Olsdatter f. 21/9-1828 g.m. Isak Ingebretsen. Se Berberg(8) ”Åsen”.
6. Inger Karine Olsdatter f. 16/9-1831 g.m. Søren Sørensen. Se Bjørkekollen under Doksrød.
7. Anne Olsdatter f. 4/5-1835 d. 27/2-1855. Ugift. Se skiftet nedenfor.
Br. 1820. 

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

478b

Fjelddal lille

Ole Pedersen

3 skind

0 daler - 3 ort - 17 skilling

 

7/9-1849       OLE PEDERSSEN FJELDDAHLEN     Bamble Skifteprot. nr. *)
Lille          Arvinger:                             
Fjelldalen     Enka Hella Nielsdatter og barna:
                    Laugverge: Torstein Olssen Kleven.
               1. Peder Olssen      28 år.
               2. Maren Olsdtr. 23 1/2 "             Verge for de 4:
               3. Helge Olsdtr.     21 "          Gregorius Halvorssen
               4. Inger Olsdtr.     18 "             Fjelldalen.
               5. Anne Olsdtr.  14 1/2 "
Brt: 596 - 108
Net: 481 - 106.
Jordegods: 4 1/2 skind eller 1 skylddaler 13 1/2 sk. av gd. Fjelldalen, matr.nr.120, nytt nr.153,
l.nr.478a og b. Takst 550 spd.

*) A: BS 31 s.34.
B: BS 20 s.200. C: BS 25 s.325.

29/3-1855      ANNE OLSDATTER FJELLDALEN    Bamble Skifteprot. *)
Fjelldalen     - død 27.2.1855 -                    
               Arvinger: Avdødes søsken:
               1. Peder Olssen         35 år.
               2. Helge Olsdtr.        26 " , g.m. Isak Ingebretssen.
               3. Inger Karine Olsdtr. 23 "
                  Formynder for Inger: Christian Nielssen Kleven.
Brt: 116 - 12 1/2
Net:  87 - 53 1/2

*) A: BS 30 s.83.
B: BS 106 s.142. C: BS 124 s.35.

G.br., selveier
Peder Olsen Fjelddalen
herfra f. 8/11-1821 d. 1/10-1894 i Fjelldalen.
g1g 13/12-1849 m. Maren Nilsdatter fra Skilbred(4) f. 22/5-1826 d. 17/12-1864, d.a. Nils Sigurdsen Skilbred.
g2g 24/8-1866 m. Ingeborg Nilsdatter Lia fra Knollen under N. Låvell i Sauherad f. 27/7-1843 d. mellom 1930-1940, d.a. Nils Torsteinsson og Bergit Nilsdatter fra Knollen.
1. Ingeborg Marie f. 24/4-1850 d. 16/7-1854.
2. Maren Helene Pedersdatter f. 12/3-1854
3. Ingeborg Marie f. 12/12-1855 d. 12/12-1855.
4. Ole Pedersen (Olaf) Fjelddalen f. 28/1-1857.
5. Ingeborg Marie Pedersdatter f. 17/4-1859 g.m. Halvor Gregoriusen. Se Bratsberg(70) ”Kjernen”.
6. Nils f. 20/8-1862 d. 27/3-1863.
Barn i 2. ekteskap:
7. Nils Pedersen f. 21/9-1867. Se Skyer(1).
8. Anne Maria Pedersdatter f. 22/5-1869 g.m. Christen Christiansen Skogsrød. Se Skogsrød(1).
9. Martin Pedersen Fjelddalen f. 24/1-1871. Var i 1891 mineringsarbeider og bodde her ugift. Se Limi(1).
10. Halvor Pedersen Fjelddalen f. 12/2-1873. Var i 1891 treslipereiarbeider og bodde her ug. Overtok gården.
11. Johan Petter Fjelddalen f. 19/8-1874
12. Andreas f. 21/1-1877 d. 18/3-1877.
13. Andreas Pedersen f. 4/7-1878 d. 29/1-1892 i Fjelldalen.
14. Ole Pedersen Fjelddalen (Ole Fjelddalen) f. 2/3-1882. Han var først slakter og ble siden politibetjent. Se Luksefjellv. 87 under Grini.
15. Bertel Pedersen Fjelddalen f. 2/3-1885. Se Glenna(3).
16. Isak Pedersen Fjelddalen f. 7/4-1887.
Br. 1850.

5/1-1865       MAREN NIELSDATTER     Bamble Skifteprotokoll nr. *)
Fjelldalen     - død 17.12.1864 -                    
lille          Arvinger:
               Enkem. Peder Olssen, umyndiggjort, og barna:
               Verge: Zacharias Nielssen Skjelbred.
              
1. Ole Olssen(!) (Peders.)                             8 år.  Formynder: Morbror
               2. Maren Helene Olsdtr.(!) (Pedersd.)      11             "           Gregorius Nielssen
               3. Ingeborg Marie Olsdtr.(!) (Pedersd.) 5 1/2           "           Skjelbred.
               Det står Olssen og Olsdtr. men det er "deres sammenavlede børn."
Brt: 1009 - 4 - 7
Net:  597 - 1 - 3.
Jordegods: 1 daler 13 1/2 sk. skyld i Lille Fjelldalen, matr.nr.153, løpenr.478b og c.
Taksert for 900 spd.

*) A: BS 30 s.163.
B: BS 107 s.382-473. C: ?

Ingeborg Nilsdatter her hadde sin bror Ole Nilsen (Sommerfryd) på Kjøyta under Grini.

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

478b og c

Fjelddal lille

Peder Olsen

1 - 0 - ?


Gjerpen kommune stod som eier av dette bruket fra 1883 til 1896.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

142 

142

278b,c

Fjelddal

Fjelddal lille

Kommunen

0 - 3 - 19

1 mark 76 øre


G.br., selveier
Martin Pedersen Fjeldalen Limi
herfra f. 24/1-1871 d. 12/4-1950, s.a. Peder Olsen Fjelddalen.
g.m. Inger Karine Pedersdatter fra Kjøya under Fjelldalen f. 23/6-1876 d. 2/3-1955, d.a. skredder Peder Pedersen og Anne Vetlesdatter.
Br. 1896. Se Limi(1).

Martin kjøpte i 1905 nordre Limi(1) og flyttet dit. Han skrev seg deretter for Martin Fjeldalen Limi.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

142

2

Fjelddal

Fjelddal lille

Martin Pedersen

1 mark 76 øre

G.br., veiarbeider, selveier
Halvor Pedersen Fjeldalen
herfra f. 12/2-1873 d. 10/12-1961, s.a. Peder Olsen Fjelddalen.
g. 5/11-1892 m. Ida Andrea Ingvaldsdatter fra Sem(15) "Lysa" f. 16/8-1870 d. 7/3-1953, d.a. Ingvald Hansen Teigen.
1. Inga Fjeldalen f. 11/3-1890 g.m. Karl Nikolai Skilbred. Se Fjelldalen(1).
2. Ingeborg Fjeldalen f. 7/4-1893 g.m. Oskar Kittilsen f. 26/8-1888. Se Hyni(12).
3. Thora Fjeldalen f. 3/12-1895 d. 21/4-1981 g.m. Magnus Kittilsen f. 7/5-1892 d. 28/4-1953. Se Lien(B) under Fossum.
4. Anne Fjeldalen f. 19/12-1898 g.m. Halvor Ambrossen. Se Venstøp(59).
5. Ingvald Fjeldalen f. 28/4-1902. Se Fjelldalen(4).
6. Hans A. Halvorsen Fjelddalen f. 19/3-1911. Se nedenfor.
Br. 1905.


Fjelldalen bnr. 2 med familien og et viktig "familiemedlem"; hesten. Innsendt via Facebook av Gregorius Skilbred jr. 2013.


Et delvis ødelagt foto fra Fjelldalen bnr 2. Innsendt via Facebook av Annette Reiersen 2013.

Bak fra venstre: Halvor P. Fjeldalen, Halvor Ambrossen, Magnus Kittilsen (med "avkappede hoder").
I Midten: Kari Kittilsen, Ivar Karsten Kittilsen, Anne Ambrossen f. Fjeldalen, Halvor Kittilsen (død 6 år gml.), Tora Kittilsen f. Fjeldalen og Ida Andrea.
Foran: Ingeborg Kittilsen gift med Jon Aas, Oddmar Kittelsen, Hans Fjelldalen, Hjørdis Andrea Kittilsen og Klara Kittilsen gift med Reiersen.

G.br., selveier
Hans A. Halvorsen Fjelldalen
herfra f. 19/3-1911 d. 17/12-1975.
g.m. Judith Kastet fra Bøle f. 28/3-1920 i Skien d. 27/12-2000, d.a. Anders Andersen Kastet og Olga Karlsen fra Gjelsmyr i Sandsvær.
1. Halvard Fjelldalen f. 1939. Overtok gården.
2. Arvid Fjelldalen f. 1944.
3. Jorunn Synnøve Fjelldalen f. 1949.
Br. 1946.

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

142

2

Fjelldal lille

Hans H. Fjelldalen

1 mark 74 øre


Selveier

Halvard Fjelldalen
herfra f. 1939.
g. 1960 m. Wenche Therese Torsen f. 1942.
1. Hege Fjelldalen f. 1961.
2. Eva Fjelldalen f. 1963.
3. Eirin Fjelldalen f. 1965. Bosatt i Fjelldalsv. 266. Sønn med Geir Kjær fra Kjær(8): Stian Kjær f. 2001.
2. Arve Fjelldalen f. 1967. Overtok gården.

Takk til Gregorius Skilbred jr. for hjelp til oppdateringer i denne familien.

Fra Grunnboka: "
Fjelldalsvegen 262 (Gnr 142, bnr 2) er solgt for kr 600.000 fra Halvard Fjelldalen til Arve Fjelldalen (10.06.1997)."

Selveier
Arve Fjelldalen
herfra f. 1967.
Br. 1997.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2013. 

(C) Gard Strøm.