ved
Gard Strøm

| HJEM | REGISTER | KILDER | LINKER | HJELP |


Kjær
Gård nr. 118 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 13.05.2024
 


Kjær 8 - Kjær søndre
Gnr. 118 - bnr 8. Gammelt løpenr. 407b. Senere 118/8.

Utskilt fra Kjær(7) ved Skyldsettingsforretning, tinglyst 7. des. 1836.


Kjær søndre. Fra venstre: Bnr 8, 7 og 1. Flyfoto fra ca. 1958. Utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.

Adresse 2024: Børsesjøv. 154, 3719 Skien.

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 173. Digitalarkivet.
"Delings- og skyldsætningsforretning, hvorved dette brug er udskilt fra bnr 7, afholdt 2. nov., tinglyst 7. des. 1836."

Skyldmark (1836): 1, 31 (1 mark, 31 øre).

Kilde: Gjerpen sorenskriveri, Panteregister nr. IV 4a, side 173. Digitalarkivet.
"Skjøde fra Gunhild Gundersdatter til stedsønnen Tyge Larsen, dateret 19. november, tinglyst 7. desember 1836."

G.br., selveier
Thyge Larsen Kjær
fra Kjær(7) f. 8/7-1818 d. 8/6-1891 på Kjær, s.a. Lars Thygesen Kjær.
g. 31/10-1839 m. Ingeborg Gregersdatter fra Tveten under Rising f. 27/8-1820 d. 16/12-1886 på Kjær, d.a. Greger Aslaksen.
1. Lars Tygesen f. 14/12-1839 på Kjær. Emigrerte til N. Amerika som ungkar den 13/4-1861. Druknet der i en mølledam. Ugift.
2. Gunder Thygesen f. 8/1-1842 på Kjær. Overtok gården.
3. Maren Thygesdatter f. 26/7-1844 på Kjær d. 14/4-1925 i Frognerv. 19 ("Kjær kolonial"), som husholderske.
4. Jørgen Thygesen f. 17/9-1846 på Kjær. Se Tveten under Risingparsellene.
5. Andreas Thygesen f. 6/9-1850 på Kjær d. i Skien 26/5-1917 g.m. Kirsten Marie Nilsdatter fra Kausanrød under Grini f. 3/9-1857 d. 4/1-1910 i Kallemsg. i Skien.
    I folketellingen 1900 for Skien skrev han seg for Andreas Tygesen Kjærra. Senere Andreas Thygesen. De bodde i Ole Kallemsgate i Skien i 1900. Han var sagarbeider og filemester. Gravlagt i Gjerpen.
6. Marie Thygesdatter f. 29/3-1853 på Kjær g.m. Kristian Hansen. Se nedenfor.
7. Ole Thygesen f. 11/12-1855 på Kjær d. 8/3-1873 av tæring.
8. Kristian Thygesen f. 21/2-1859 på Kjær d. 12/1-1932 i Gjerpen g. i Gjerpen 16/8-1884 m. Maren Sofie Knudsdatter fra Åmot f. 2/5-1859 d. 12/2-1937 i Gjerpen. Gravlagt på Gjerpen.
    Kristian Thygesen hadde eget hus i Mælagata 16 i Skien fra før 1910. Tidligere bodde de i Duestien, siden i Frognerveien hvor han hadde foretning. Siden produserte han blekk for salg.
    Barn 1. Inga Marie Thygesen (Inga Sokka) f. 6/8-1885 i Duestien i Skien g.m. Andreas Ellingsen Sokka. Se Rising Terrasse 37. Ingen barn.
    Barn 2. Knut Thygesen f. 23/5-1889 i Duestien (far var da laborant) d. 11/6-1952 g.m. Randi f. 4/4-1889 d. 25/7-1990. Bodde noen år på Gråten, men flyttet siden til Bakken i Skien.
    Gravlagt på Nordre gravlund.
    Barn 3. Laura Othilie Thygesen f. 21/12-1892 på N. Brekkejordet (Frognerv.) i Skien (far var da "kjøbmand") d. 29/3-1922 av tuberkulose. Ugift. Gravlagt på Gjerpen.
    Barn 4. Tengell Thygesen Kjær (Tengel Kjær) f. 28/10-1894 i Frognerv. i Skien (far var da "kjøbmand"). Se Rising Terrasse 17B.
    Barn 5. Gunvald Kjær Thygesen (Gunvald Thygesen) f. 13/1-1897 på N. Brekkejordet i Skien (Frognerveien. Far var da også kjøpmann). Se Rising Terrasse 81.
    Barn 6. Judith Gjertrud Thygesen f. 16/10-1899 i Frognerv. i Skien (far var da også Kjøpmann) d. 8/12-1979. Konfirmert i Skien 5/12-1915 med adresse Torvg. 22.
    Judith Thygesen bodde mange år i Sverige som kontordame. Ugift. Flyttet tilbake til Skien. Gravlagt på Gjerpen kirkegård.
    Barn 7. Maud Karny Thygesen (Maud Thygesen) f. 16/10-1903 i Frognerv. i Skien (far var da fremdeles kjøpmann) d. 27/10-1981 g.m. Simon Lund fra S. Lund f. 3/3-1894 d. 10/9-1958. Se Rising Terrasse 27.
9. Anne Larine Tygesdatter f. 29/12-1861 på Kjær.
Eier 1836.

F.f. = Faddere for ...

F.f. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters Lars: Halvor Olsen Mustvedt og Kone Maria Olsd., Niels Solvesen og  Andreas Solvesen Kiær, P. Aase Larsd. Sneltvedt. HD (hjemmedøpt) af Ole Jansen Kaasa.
F.f. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters 
Gunder: Jacob Thronsen Ballestad og Kone, Kirsti Pedersd., P. Anne Gurine Gregersd. Tvedten, Gunder Larsen Kiæe, Peder Pedersen ibid. HD af Skoleholder Johan Solvesen.
F.f. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters 
Maren: Halvor Thorbjørnsen Putten, Halvor Olsen Mustvedt, Gunder Larsen Kiær, pige Anne Gurine Gregersd. Tveten og pige Aase Larsd. Semb. HD af Skoleholder Johan Solvesen.
F.f. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters 
Jørgen: Gunder Larsen Kiær, Peder Pedersen Løberg, Jørgen Pedersen Gjerpen, Anne Gurine Gregersd. Tveten, pige Maren Larsd. Kiær.
F.f. Thyge Larsen Kiær og Ingeborg Gregersdatters 
Andreas: Halvor Thorbiørnsen Putten og Kone Anne G. Gregersd., pige Aase Larsd. Kiær, Gunder Larsen ib., Ole Halvorsen Mustvedt.
F.f. Thyge Larsen Kjær og Ingeborg Gregersdatters 
Marie: Gunder Larsen Kiær og Kone Maren Johnsd., Halvor Thorbiørnsen Tveten, Ole Halvorsen Mustvedt, Pige Aase Larsd. Kiær. HD af Skolelærer Ole Hobæk.
(Ytterliggere fadderlister blir lagt til når jeg blir ferdig med å skrive av de videre av Gjerpen kirkebøker. GS 2024).

Aase Larsdatter, Thyges søster (29) bodde her i 1845. Det gjorde også deres tante (faster), Kirsti Tygesdatter Kjær dpt. 24/9-1786.
Kirsti ble født på S. Kjær (bnr 1).  Hennes nevø Thyge Larsen (ovenfor), sørget for at hun fikk føderåd på denne nyutskilte gården.
"Tante Kirsti" bodde her resten av livet. Det ble holdt skifte etter henne her på gården den 7/4-1858 (se nedenfor). 

Kilde: Bamble Sorenskriveri, Skifteregistreringsprotokoll 1847 - 1869. Folie 107a. Digitalarkivet.
Aar 1858 den 7de April, blev en Registrerings og Wurderingsforretning, sat paa gaarden Kjær hos Tyge Larsen, for at Registrere
og wurdere Stervboet efter hersteds wed døden den 14de (!) Febr. dette anno afdøde pige Kirsti Thygesdatter.
Forretningen betjent wed P. Pedersen i Owervær af underskrevne tilsagde Widner. Administrator fremlagde Sorenskriwer ....... den afdødes
efterladte arvinger opgives at være:
1. Ældste Broder, Lars Thygesen, død, men efterladt sig i Ægteskab:
    a.
Tyge Larsen Kjær, 39 Aar. Tilstede (Se ovenfor).
    b. Gunder Larsen, 32 Aar. Tilstede.
    c. Aaste Larsd. g.m. Christian Johannessen i America.
    d. Maren Larsd. g.m. Lars Einarssen Sneltvedt.
    e. Larine Larsd., 26 Aar.
    Tilsynsverge for c, d og e: Tyge Larssen Kjær (se ovenfor).
2. Peder Tygessen, død, efterladet sig i Ægteskab:
    a. Johannes Pedersen Graaten, 40 Aar.
    b. Jørgen Pedersen, i America.
    c. Peder Pedersen,  i America.
    d. Maria Pedersdatter, død, men efterlader i Ægteskab:
         i. Lisa Olsd. i Solum sogn, 14 Aar.
    e. Helvig Pedersdatter, død, med efterladt sig i Ægteskab med Ole Andersen Houen,
         i. Svenke Olsen, 18 Aar.
     f. Kirsti Pedersdatter g.m. Jacob Thronsen Ballestad.
    g. Karen Pedersdatter, død, men har efterladt sig i Ægteskab med Christen Myhra følgende Børn, 3 Døttre hvis navne ej vides.
    h. Lisa Pedersdatter g.m. Anders Pederssen Braanen.
        Tilsynsverge for de umyndige: Ole Anderssen Ballestad.
3. Søsteren Agnette Tygesdatter, død, men efterlod sig i Ægteskab med Niels Johnsen Løberg, følgende Børn:
    a. Lars Nielsen Løberg, i America.
    b. Jørgen Nielsen Løberg, i Amerika.
    c. Maren Nielsd. g.m. Jacob Larsen Høyset.
    d. Ingeborg Nielsd. død, men efterladte sig i Ægteskab med Anders Johnsen i America, 2 Børn hvis navn ikke vides.
    e. Marthe Nielsd. død, g.m. Ole Nielsen Skyer, med ham hun efterlod sig 1 Søn:
         i. Niels Olsen Skyer 13 Aar.
         Som Tilsynsverge for de umyndige: Gunder Larsen Kjær.

Derpaa Opgaves at Komme til Indtegte:
3. Sølvscheer --- 2 spd.
1 Kobberkaffekjedel, gml. --- 1 spd.
1 mindre ditto --- 1 ort - 12 sk.
1 Stor Gryde --- 1 spd. - 1 ort.
2 Mindre ditto --- 2 ort.
4 Tindtallerker --- 4 ort.
5 Blaarandede ditto --- 16 sk.
2 gml. Boller og 1 Stenfad  --- 8 sk.
1 Lidet Steenfad og 2 kar, Steenkanne(?)  --- 12 sk.
1 Hvidt Krus, 2 brune kopper --- 12 sk.
1 Messingstage ---12 sk.
2 Bøger og 1 Sihl --- 16 sk.
5 Melkekasse ---16 sk.
1 hvid Steenlog og 1 Bliklog --- 8 sk.
1 Spinderok --- 2 ort.
1 gml. Garnvinde og 1 Hekle --- 6 sk.
1 Holk og 1 Liden gml. Kiste ---1 ort.
1 Dragkiste --- 3 spd.
1 Klæderkiste --- 1 spd - 1 ort.
1 lidet rødt skab --- 1 spd.
1 gml. skab --- 12 sk.
1 Sort Steenkane --- 12 sk.
1 Hængeskab --- 3 ort.
1 Stor med Behør --- 3 spd.
1 lidet rødt Bord --- 12 sk.
1 Gamelt Skrin 1 ort.
1 Kubbestoel --- 6 sk.
1 Rødmalt Trækbenk --- 12 sk.
1 Kua traue ---16 sk.
1 Dundyne --- 3 spd.
1 Hovedpude --- 1 spd - 2 ort 12 sk.
1 Under dyne --- 1 spd - 2 ort - 12 sk.
1 Owerdyne --- 1 - 2 - 12.
1 Sengklede --- 1 spd.
1 Stor Lærredslagen --- 1 spd - 3 ort.
1 ditto --- 1spd - 3 ort.
1 Strje Lagen --- 3 ort.
1 Borddug --- 4 ort.
2 Pudewahr --- 4 ort.
2 Strje pudewahr -- 2 ort.
Omtr. 6 Alen Roegarn --- 3 ort.
1 blaa Roegarn Kjole --- 2 ort.
1 ditto ---1 ort - 12 sk.
2 Randede shjørt --- 1 ort.
1 Landei ---4 ort.
2 Linerder --- 1 ort.
2 ditto --- 1 ort.
2 ditto --- 1 ort.
1 Rødt Silketørklede --- 1 ort - 12 sk.
2 Rødrudede Tørklæder --- 1 ort  - 12 sk.
1 Blaat og et Lyst ditto --- 1 ort.
1 Røedt og 1 Brundt ditto --- 16 sk.
1 Sort Thoeklud og 10 Forklede --- 1 ort.
2 Blaa og hvide Forklede --- 1 ort.
2 Røde og hvide ditto --- 1 ort - 12 sk.
1 Blaa og Hvid Kjole --- 2 ort - 12 sk.
1 Grønt Skjørt --- 12 sk.
5 Kopper --- 12 sk.
1 par blaa og 1 par graa Hoser --- 1 ort - 12 sk.
1 ditto og 1 ditto --- 1 ort - 12 sk.
1 Hvid Sau med Lam --- 1 rdl. 1 ort.
5 Mel skrin --- 3 ort - 8 sk.
Derpaa opgawe endwidere at ikke indestaaende Fædrenearw i
Gaardparten Kjær --- 50 spd.
Summa Indegt --- 88 spd. - 2 ort - 20 sk.

Boet opgave at Skylde:
Tyge og Gunder Larssønner for Begrawelses omkostninger --- 19 spd - 3 ort - 2 sk.

Tyge og Gunder Larssønner Kjær formente det dog tvivlsomt om oweranmeldte 50 spd. burde tages til indtægt,
ialfald ansaa de ikke ønskeligt af Skifteforwalteren wille afgiøre sin Kjendelse i denne anledning.-
At Ingen Havde widere at erindre, Sluttede Hermed Forretningen.
Widnesmænd:
Halvor Olsen Hustvedt
Lars Larsen Kjær

Boets Wedkommende: Tyge Larsen Kjær, Gunder Larsen Kjær og Ole Andersen Hauen.
(Alle med iholden penn).


Avskrift: G.S. 2020.


Kilde: Folketellinga 1891.
1/1-1891 var Martin Jørgensen Kjær f. 1880 i tjeneste her.

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

407b

Kjær søndre

Thyge Larsen

1 hud

2 daler - 0 ort - 8 skilling

Kilde: Matrikkelgrunnlaget 1865 ("Blåboka").
Kjær. Eier: Thyge Larsen Matr.no: 125/ Løbeno: 407B
Ager og dyrkede Eng: 75 maal ganske god Leirmuld
Naturlig Eng(e)land ved Gaarden: 3 sknd simpelt Starhøe langs Bøssesøe (siv, rørgrass).
Udslaater og Fjeldslaatter: Svar: Nei
Udsæd: 2 Td. Havre, 1/2 Td Byg, 1/2 Td. Hvede, 4 Td. Poteter
Avling: 14 Td. Havre, 8 Td. Byg, 1 3/4 Td. Hvede, 12 Td., Poteter, 56 Skpd. Hø (1 skipund = ca. 539 kg)
Kreaturhold: 1 Hest, 3 Kjør, 4 Faar Vinterfødes.
Gaardens Havnegang: Svar: Havn neppe for 1 Ko.
Skov til Husbrug? Svar: Halvt til Brænde.
Mere end almindelig let- eller tungbrugt? Svar: Letbrugt
Frostlændt eller behæftet med andre Mangler? Svar: Nei
Udyrket Jord skikket til Opdyrkning: Svar: Nei
Let eller vanskelig adkomst til vei, sø eller Afsætningssted? Svar: 1/2 mil lidt tung og simpel Vei til Skien.
Haves Fiskeri eller anden Hærlighed? Svar: Nei
Hvorlædes dyrket? Svar: Temmelig godt
Nuværende Skyld: 2 Daler 8 Skilling
Forslag til Skyld: 2 daler 1 skilling

 
  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

407b

Kjær

Thyge Larsen

1 daler - 4 ort - 9 skilling


  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

118

8

407b

Kjær

Kjær søndre

Tyge Larsen

2 - 0 - 8

4 mark 84 øre


G.br., selveier

Gunder Tygesen Kjær
(Gunnar Tygesen Kjær) herfra f. 8/1-1842 d. 18/5-1895 på Kjær.
Br. i 1891. Ugift.

Kilde: Tinglysingsprotokoll, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skjøde fra Tyge Larsens arvinger til Gunnar Tygesens dødsbo, dat. 21. des. 1896, tingl. 9. januar 1897."
"Skifte efter Gunder Tygesen, hvorved dette brug for 12.000 kr. er udlagt Kristian Hansen, dat. 17. des. 1896, tingl. 9. jan. 1897."

G.br., selveier (på konas vegne)
Kristian Hansen Kjær
(”Krestian Skauen”) fra Follaug(4) f. 26/12-1848 d. 6/2-1919 på Kjær, s.a. Hans Christensen Skauen.
g. 26/5-1885 m. Marie Thygesdatter Kjær herfra f. 29/3-1853 d. 7/3-1910 på Kjær, d.a. Thyge Larsen Kjær.
1. Hans Tomas Kjær f. 4/10-1886 på Kleiva i Skien. Se nedenfor.
2. Ole Martinus Kjær f. 4/4-1890 på Kleiva i Skien. Bodde på Søtvedt i Solum.
3. Ingeborg Marie Kjær f. 22/1-1893 på Kleiva i Skien g.m. Ole O. Sneltvedt fra Sneltvedt(7). De bodde i Frognerv. 19 og drev der forretningen "Kjær kolonial".
Br. 1897.

Det er litt spesielt at Kristian ble kalt for "Krestian Skauen". Han var riktignok født på Skauen under Bratsberg, men
han vokste opp på Follaug og bodde der til han giftet seg i 1885. Han hadde nok en sterk personlighet.


Brudebilde av Kristian og Marie Kjær.                                      Familiebilde med barna (fra venstre), Ingeborg Marie, Hans og Ole.
Begge originalfoto utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.

Se folketellingen 1900.

Andre på gården i 1900:
Tjenestepike, gårdsstell, Anna Thygesdatter (herfra) f. 29/12-1861.
Jordarbeider, enkemann Østen Olsen fra Sauherad f. ca. 1827, midlertidig (på besøk).
Tjenestepike, husgjerning, Laura Jørgensdatter f.ca. 1885 i Gjerpen.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

118

8

Kjær

Kjær søndre

Kristian Hansen

4 mark 84 øre

Se folketellingen 1910.

Pleiesønn i 1910: Olaf Jørgensen Kjær f. 2/2-1897 i Gjerpen. Han var sønn av Jørgen Thygesen på Tveten i Puttane.
Han var sønnesønn til Thyge Larsen Kjær. Se ovenfor.

Kilde: Tinglysingsprotokoll, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Kjøpekontrakt fra Kristian Hansen Kjær til sønnen Hans Kr. Kjær for kr. 15.336,00, hvorav for løsøre kr. 3000, dat. 12. april 1911,
tinglyst 12. mars 1919."
"Skjøte fra Kristian Hansens arvinger ifølge paategnet attest og fuldmakt til, samt dermed til medarving Hans Kristiansen Kjær,
for kr. 12.336, som er avgjort paa den i Kjøpekontrakten anførede maate, dateret sept. 1919, tinglyst 27. sept. 1919."


Kristian "Skauen" Kjær på vei fra Sneltvedt mot Frogner. Karen bak er trolig Per Frogner (farfar til Willy). Utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.

G.br., selveier

Hans Tomas Kristiansen Kjær (Hans K. Kjær) herfra f. 4/10-1886 i Skien d. 31/10-1954 på Kjær.
g1g 18/3-1911 m. Ragna Sofie Jørgensdatter fra Kjær(1) f. 16/12-1888 d. 28/5-1927, d.a. Jørgen Amundsen Kjær.
g2g 16/12-1933 m. Gunhild Olette Venstøp fra Venstøp(10) ”Buslåtten” f. 3/7-1890 d. 20/12-1934, d.a. John Knudsen Venstøp.
1. Kristian Johannes Kjær f. 20/9-1911. Overtok gården.
2. Jørgen Kaare Kjær f. 23/4-1913. Se Eikåsen. Etter 20 år der bygde han hus på utskilt hustomt i Kjær skog ved Åmot. Siljanv. 131, 3719 Skien.
3. Martin Kjær f. 28/11-1917. Se Kjær(7).
4. Ingebjørg Margareth Kjær f. 10/4-1919 d. 9/3-2006. Bodde i Gamlegrensa. Ugift.
Br. 1911.

Han skrev seg ofte for Hans K. Kjær. Alle barna er fra 1. ekteskap.

Se Folketellinga 1920.


Brudebilde av Hans og Ragna Kjær. Utlånt av Solbjørg Realfsen.


Hans Kjær (1886-1954) og hans første kone Ragna Sofie Jørgensdatter Kjær (1888-1927). Originalfoto utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.

Kilde: Tinglysingsprotokollen, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelningsforretning avholdt 12., tingl. 14. juli 1920, hvorved til Olaf J. Berg er utskilt "Fredheim" av skyld 1 mark 20 øre (bnr 21)."

Hans K. Kjær solgte i 1923 en part av eiendommen som ble kalt ”Myra” (118/21) til Gregorius Olsen Kjær.

"Skylddelingsforretning avholdt 6/9-1929, tingl. 27/9-1929, hvorved til Ole Brynhildsens barn er utskilt "Roheim" (118/23) av skyld 0 mark 03 øre."
"Skylddelingsforretning avholdt 22/2-1932, tingl. 26/2-1932, hvorved til Anton Rimstad er utskilt "Briskestua" (118/24) av skyld 0 mark 07 øre."

"Overenskomst og skjønn i anledning oprenskning og vedlikehold av Børsesjøkanalen. For det årlige tilskudd til vedlikehold har
Kanalselskapet pant for kr. 145.-, dateret henholdsvis aug. 1926 og 31/8-1931, tinglyst 29/4-1932."

"Hjemmelsdokument paa skifte efter avdøde Ragna Sofie Kjær og gjenlevende mann Hans K. Kjær, hvorved dette bruk er utlagt
enkemannen for kr. 14.000.-, mot at tilsvare følgende panterettsutlegg:
1. Kristian Johannes Kjær, Adresse Folkestad, Gvarv kr. 460,48.
2. Jørgen Kaare Kjær f. 23/4-1913 v/ verge lærer O. Sporastøyl, Gjerpen kr. 460,48.
3. Martin Kjær f. 28/1-1917 v/ samme verge, kr. 460,47.
4. Ingebjørg Margrethe Kjær f. 10/4-1919 v/ samme verge, kr. 460, 47.
Tilsammen kr. 1841,90, dateret 28/11-1933, tinglyst 1/12-1933.

"Ektepakt mellem frk. Gunhild Olette Johnsen Venstøp og g.br. Hans Thomas Kristiansen Kjær, hvorved særeie oprettes,
dat. 11/12-1933, tingl. 22/12-1933."


Dødsannonsen etter Hans Kjærs 2. kone.

Kilde: Tinglysingsprotokoll, Gjerpen sorenskriveri, Gjerpen tinglag.
"Skylddelningsforretning avholdt 13/4-1935, tinglyst 26/4-1935, hvorved til fru Marie Halvorsen er utskilt "Skogly" av skyld 0 mark 03
øre (118/25.)"

G.br., selveier
Kristian Johannes H. Kjær (Kristian Kjær) herfra f. 20/9-1911 d. 23/12-1998.
g. i Borgestad kirke 1943 m. Bergljot Alvilde Limi fra Tufte(32) "Bjørklund" f. 24/1-1916 i Granheim på Skotfoss d. 28/1-1993, d.a. papirfabrikkarbeider Laurits Kristoffer Limi.
1. Ragnar Kjær f. 1944. Overtok gården.
2. Marit Liv Kjær f. 1948. Bosatt i Drangedal.
Br. 1950.


Bergljot og Kristian Kjær. Begge originalfoto utlånt av
Sonja og Ragnar Kjær.

   Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

118

8

Kjær søndre

Kristian H. Kjær

3 mark 42 øre

118 29 Heimtun ditto 0 mark 03 øre
118 30 Fjelly ditto 0 mark 03 øre


Bonde, fengselsbetjent, selveier
Ragnar Kjær
herfra f. 1944.
g. 2/7-1968 m. Sonja Rasmussen fra Kvelde i Hedrum f. 1946 i Hetland, Høyland på Jæren, Rogaland, d.a. Harry Rasmussen og Margit Serine f. Soma.
Forlovere: "Fengselsbetjent Bjørn Benterud i Skien og husmor Ragnhild Wolden, Mæla, Skien."
1. Geir Kjær f. 1969.
2. Iren Kjær. f. 1973.
Br. 1973.

Her har Sonja Kjær dyrket økologiske grønnsaker av mange slag i flere år. Gårdsutsalg hele uka.
Nytt bygg til dette formål med eget kjølerom
, møterom og kjøreport oppført i 2016.


Sonja og Ragnar Kjær. Foto utlånt av Sonja og Ragnar Kjær.

Sameie med Kjær(1) fra 1964.

Da Sonja og Ragnar giftet seg var han fengselsbetjent, mens Sonja var ekspeditrise ved en kjøttforretning.
Sonja ble født på Åmøy i Hetland kommune i Rogaland. Foreldrene flyttet til Soma da hun var bare 3 måneder
gammel. I 1949 flyttet familien til gården Hafstad ved Grimstad. Til Lista i 1952 og til Kvelle i Hedrum i 1954.

Genos avlsstatuett år 2000.

Sonja og Ragnar Kjær mottok i år 2000 denne avlsstatuetten fra GENO etter å ha avlet fram en premieokse. Den eneste avlsstatuett tildelt en gård i Telemark noensinne!
Teksten lyder:
GENO'S AVLSSTATUETT ÅR 2000 TILDELT SONJA OG RAGNAR KJÆR FOR OKSEN 4843 KJÆR.


Denne gårdens eiere har siden Tyge Thorsen Kjær sin tid, eid en teig syd for Toras Hytte som var en part
av den gamle, nedlagte husmannsplassen ”Griniteigen” under S. Grini. Se kart nedenfor.

Ragnar og Sonja Kjær eier også nedre Gaupåsen seter og har ei hytte i området.


Hjemme hos Sonja og Ragnar Kjær. Foto: Gard Strøm 7. september 2012.


Kjær bnr. 8. Foto: Gard Strøm 25 april 2013.Kjær bnr 1 og 8 (sameie) med alle teiger. Kart fra Nibio 2021.


Griniteigen og del av Kjæråsen.

Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2011.


(C) post@gamlegjerpen.no