| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Berberg
Gård nr. 123 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 05.05.2023


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Berberg 8 - Åsen
Gammelt løpenummer 424a. Siden Norges matrikkel 1889: 123/8 m.fl.

Gammel husmannsplass under Berberg.

Eier: Løvenskiold - Fossum fram til 1871.

Adresse i dag: Luksefjellv. 726, 3721 Skien.

Sammenføyd med Tufte(14) "Åsen" noe før 1950.

Jernverksarbeider, husmann
Hans Pedersen Aasen
fra Eriksrød dpt. 3/2-1709 bg. 9/11-1800. ”Hans Pederssøn fra Aas-Hamer, anmeldt at være over 80 aar.”, s.a. Peder Amundsen Eriksrød.
g. 9/4-1734 m. Barbara Christensdatter fra Kleven f. ca. 1702 bg. 22/1-1758. ”Hans Pedersens kone f. Berreberg ejet 55 aar.”
1. Anne (trolig feil dåp og faddere) dpt. 9/6-1743 bg. 8/3-1758. ”Hans Pedersens d. Anne fra Berreberg ejet 16 aar.”
2. Ole dpt. 24/10-1751 bg. 8/3-1758. ”Hans Pedersens kone f. Berreberg ejet 55 aar og søn Ole 12 aar.”
3. Just Hansen dpt. 27/12-1752.
4. Ingeborg Hansdatter dpt. 28/4-1754 g.m. Lars Hansen. Se Åshammeren under Ås. Se Øvre Sølirønningen.
Se også Familie 6 - S. Brekke 1810.
5. Reier Hansen dpt. 16/1-1757.
6. Jacob Hansen dpt. 7/5-1758. Se nedenfor.
Br. 1758.

F.f. Hans Econrøds Anne: Hans Follou, Per Halvorssøn, Knud Hanssøn, Hans Strømdals qde., Inger Hansdatter.
F.f. Hans Pedersens db. Ole fra Tofte Ejet: Anders Rejersens kone, Elen Rejersdtr., Anders Rejersen, Engel Jønnevald.
F.f. Hans Pedersens db. Just fra Tofte Ejet: Hans Pedersens kone, Inger Pedersdtr., Engel Otterholt, Isak Sørensen.
F.f. Hans Pedersens pb. Ingebor fra Tofte Ejet: Hans Pedersens kone, Inger Pedersdtr., Anders Rejersen, Hans Pedersen.
F.f. Hans Pedersens db. Rejer fra Tofte Ejet: Engel Jønnevals kone, Marthe Olsdatter, Knud Fieldalen, Anders og Niri Rejersønner.
F.f. Hans Pedersens db. Jacob fra Aasshameren: Friderich Jacobsens kone, Dorthe Nilsdatter, Hans Pedersen, Anders Rejersen.


Jernverksarbeider, husmann

Jacob Hansen Aasen
herfra dpt. 7/5-1758 d. 5/10-1821. ”Jacob Hansen, Huusmand under Berreberg, 68 aar.”
g. 24/3-1786 m. Margit Olsdatter fra Skreua under Foss f. ca. 1761 i Rollag? d. 9/12-1842 und. Berberg, d.a. Ole Halvorsen.
1. Halvor Jacobsen dpt. 28/1-1787.  Født på Åshammeren under Ås.

2. Just dpt. 5/4-1789 bg. 13/6-1789. ”Jacob Hansens s. Just, 10 uger.”

3. Ingeborg Jacobsdatter dpt. 14/11-1790 g.m. Ole Torsteinsen. Se Brånan under Eriksrød.
4. Maren Jacobsdatter dpt. 29/9-1793 d. 2/6-1839. Den første av barna som ble født her. Bodde her, ugift.
5. Live Jacobsdatter dpt. 23/10-1796 g.m. Rasmus Bærulfsen Slettene. Se Slettene under Mo.
6. Pernille Jacobsdatter dpt. 6/10-1799 g.m. Nils Levorsen. Se Haugen(A) under Berberg.
7. Hans Jacobsen f. 14/10-1802. Se nedenfor.
8. Ole Jacobsen dpt. 6/7-1806. Se Kåsa under Skilbred.
Br. ca. 1793.

F.f. Jacob Hansens db. Halvor fra Aas hammeren: Lars Hansens kone, Anne Hansdtr., Lars Hansen, Rejer Andersen, Nils Jensen.
F.f. Jacob Hansens db. Just u/S.Aass: Lars Hansens kone, Ingebor Olsdtr., Peder Hansen, Rejer Andersen, Ole Pedersen.
F.f. Jacob Hanssøns pb. Ingebor u/Aas: Peder Hanssøns k., Ingebor Olesdtr., Nils Monssøn, Peder Hanssøn, Rejer Anderssøn.
F.f. Jacob Hanssøns pb. Maren u/Berreberg: Ingebor Olesdtr., Zarche Olesdtr., Peder Hanssøn, Rejer Anderssøn, Laers Christenssøn.
F.f. Jacob Hanssøns Live u/Berreberg: Ingebor Olesdtr., Zarche Olesdtr., Ole Pederssøn, Laers Christenssøn, Jørgen Hermanssøn.
F.f. Jacob Hanssøns Pernelle u/Berreberg:Tore Skreuas k. Asloug Eriksdatter, Jacob Halvorssøn, Ole Pederssøn, Lars Christenssøn.
F.f. Jacob Hanssøns Hans u/Berreberg: Tore Halvorssøns k., Ellen Halvorsdtr., Ole Pederssøn, Tore Halvorssøn, Tord Jacobssøn.
F.f. Jacob Hanssøns Ole u/Berreberg: Anders Erikssøns k., Maren Andersdtr., Matthias Gaashølen, Halvor Jacobssøn, Thor Jacobssøn.

Under folketellingen 1835 bodde enka Margith her med følgende barn, som alle var blitt voksne:
Hans Jacobsen(33), Ole Jacobsen(29, enkemann) og Maren Jacobsdatter(40).
Et barn Jacob Olsen på 4 år var her. Det var s.a. enkemannen Ole Jacobsen (se nedenfor).
Videre holdt det til en gammel enkemann på 68 år her ved navn Engebret Haslesen.
Det var nevnt at han var ”daglønner”. Han hadde trolig losji i huset.

Jernverksarbeider, leilending
Hans Jacobsen
herfra f. 14/10-1802 d. 3/11-1881 på Fossum, s.a. Jacob Hansen.
g1g 1/11-1838 m. Hedevig Olsdatter (Helvig Olsdatter) fra Høgli under Dale i Luksefjell f. 27/3-1811 d. 4/6-1853 på Åsen, d.a. Ole Knudsen Høgeli.
Forlovere: "Ole Halvorsen Eriksrød, Ole Halvorsen under Foss."
g2g 31/8-1854 m. Magnhild Eriksdatter fra Sanni(10) f. 18/2-1813 d. 22/2-1901, d.a. Erik Madsen Sanden.
Forlovere: "Ole Jensen Berberg, Erik Rasmussen Haugen."
1. Karen Maria Hansdatter f. 29/7-1839 g.m. enkem. Peder Hansen Aas. Se S. Ås(A).
2. Jacob Hansen f. 7/9-1841 d. 2/4-1923. Bodde i Skien.
3. Halvor Hansen f. 15/10-1843 d. 14/10-1916. Emigrerte til Amerika den 8/4-1872 som ungkar, 28 år gammel.
4. Udøpt tvillingsønn d. 17/11-1844, 4 uker gammel.
5. Anne Helvig Hansdatter f. 12/4-1850 på Åsen g1g m. Kristian Augensen. Se Familie 107 - Kleiva 1845. Hun ble g2g m. enkemann Lars Olsen Ekornrød. Se Ekornrød under Bratsberg.
6. Hans Hansen (Hans Hansen Triseth) f. 8/3-1853. Se Familie 43 - Bøle 1900.
Br. 1845.

F.f. Hans Jacobsen u. Berberg og Helvig Olsddatters Karen Maria: Knud Olsens kone, Gurine Thorsdatter Godal, p. Karen Torkildsdatter u. Tufte, Ole Torstensen u. Eriksrød,
      Ole Jacobsen u. Berberg, Lars Pettersen Aashammer.


I 1875 bodde Hans og Mathilde alene i en av Liabrakkene på Fossum.

Kilde: Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra kammerherre Løvenskiold til Isak Engebretsen paa dette brug og brn 7, dateret 15., tingl. 22. april 1872."

G.br., skomaker, selveier
Isak Ingebretsen Aasen
fra Tufte(11) "Maueråsen" f. 2/3-1826 d. 30/7-1913 på Åsen under Berberg, s.a. Ingebret Jansen.
g1g 28/12-1852 m. Helga Olsdatter fra Fjelldalen(2) f. 21/9-1828 d. 4/12-1882 på Åsen, d.a. Ole Pedersen Fjelddal.
g2g 30/12-1884 m. Kjersti Nilsdatter (Kirsti) fra Foss(4) f. 29/3-1845 på Lommerud i Sauherad d. 6/2-1921 på Åsen under Berberg, d.a. Nils Rollefsen Lommerud.
1. Nils Isaksen f. 14/12-1855 på Doksrød. Skomaker i 1875 og bodde hjemme. Han skrev seg for Nils Aasen. Se Ås(2).
2. Johan f. 13/4-1859 d. 6/6-1859.
3. Johan Petter Isaksen Aasen (Petter J. Aasen) f. 22/9-1860 d. 20/10-1943. Ugift i 1891 og bodde hjemme som skog og jordarbeider. Ble veivokter. Gravlagt på Johannes kirkegård i Skien.
4. Ole Isaksen (tvilling) f. 24/9-1863. Ugift i 1891 og bodde hjemme som skog og jordarbeider. Bodde siden i Skien.
5. Carl (tvilling) f. 24/9-1863 d. 31/10-1863.
6. Karen Kirstine (tvilling) f. 26/3-1866 d. 22/3-1868.
7. Anne Helene (tvilling) f. 26/3-1866 d. 13/4-1868.
8. Carl Isaksen f. 6/7-1870 d. 11/7-1870 på Åsen.
9. Karen Kirstine Isaksdatter f. 28/2-1872 g.m. Martin Nilsen Langerød. Se Berberg(6) ”Langerød”.
Barn i 2. ekteskap:
10. Helga Isaksen f. 3/10-1886 g.m. Anton Karenius Olsen. Se nedenfor.
Br. 1870.

Isak kjøpte gården av Løvenskjold-Fossum i 1870. Familien bodde tidligere på Doksrød(4) "Kroken".

I 1875 bodde Isaks foreldre her. På plassen hadde de da 2 kuer, en kalv og 3 sauer.

Kilde:
Tinglysingsprotokollen:
"Skifte efter Helga Olsdatter Aasen, hvorved dette brug og bnr 7 for kr. 2.400, er udlagt stervboenkemanden Isak Ingebretsen
med paahefte af Panteretsudlæg til,
Nils Isaksen for arv                 kr. 127,66
Johan Peter Isaksen for arv     kr.
127,66
Ole Isaksen for arv                 kr. 127,66
Karen Kirstine Isaksd. for arv  kr. 127,66,
dateret 24. des. 1884, tinglyst 8. januar 1885."

Kirsti Nilsdatters mor, enka Ingeborg Hansdatter døde her den 4/4-1899. Se Foss(4).

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

123

7

423d

Bæreberg

Aasen

Isak Ingebretsen

0 - 0 - 17

0 mark 21 øre

123 8 424a Bæreberg Aasen ditto 0 - 2 - 0 1 mark 16 øre


Se folketellingen 1900.

  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

123

7

Bæreberg

Aasen

Isak Ingebretsen

0 mark 21 øre

123 8 ditto ditto ditto 1 mark 16 øre


Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøte fra Isak Engebretsen Aasen til Anton Olsen paa dette bruk og bnr 7 og gnr. 54 bnr 14 m.v. for kr. 8.600, hvorav for besætning,
gaardsredkaper og avling, kr. 2.600, dat. 16., tinglyst 30. mars 1912."

G.br., selveier
Anton Carenius Olsen Aasen
(Anton Aasen) fra plassen Tufte(10) "Mauråsen" f. 23/8-1880 d. 17/2-1968 i Gjerpen, s.a. Ole Amundsen.
g. 11/4-1912 m. Helga Isaksen Aasen herfra f. 3/10-1886 d. 23/7-1972 i Gjerpen, d.a. Isak Ingebretsen.
Forlovere: "Martin Langerød og Ole Th. Foss."
1. Ingeborg Aasen f. 30/3-1913 i Åsen under Berberg.
2. Kjersti Aasen f. 30/8-1914 i Åsen d. 30/12-2001.
3. Astrid Aasen f. 10/6-1916 i Åsen.
4. Isak Aasen f. 27/6-1917 i Åsen.
5. Olaf Aasen f. 6/9-1919 i Åsen.
6. Ruth Aasen f. 26/12-1921 i Åsen d. 21/4-1991.
7. Einar Aasen f. 25/7-1923 i Åsen. Overtok gården.

8. Annie Helene Aasen f. 24/5-1925 i Åsen.
9. Nils Aasen f. 22/7-1929 i Åsen.
Br. 1912.

G.br. selveier.
Einar Aasen
herfra f. 25/7-1923 d. 2/10-1974.
g. 26/7-1952 m.
Gunda Gro Teigen fra Ekornrød lille under Mo f. 17/1-1932 i Mo i Telemark d. 9/1-2012, d.a. Gjermund Knudsen Teigen.
Br. 1950. Se Tufte(14) "Åsen".

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

123

7

Bæreberg - Åsen

Einar Aasen

0 mark 21 øre

123 8 ditto ditto 1 mark 16 øre
54 14 Tufte - Lien ditto 0 mark 14 øre


Anton Aasen beskrev på 1950-tallet gårdens grenser slik:
”Øst: Skrehelleliene. Sør: Myhra. Vest: Sandbakken. Nord: Skreua.”
Han nevnte dessuten at det var 2 gamle hustufter på eiendommen.

Denne eiendommen er siden sammenføyd med Tufte(14) "Åsen" og deler derfor samme kart og adresse.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.