ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Tufte
Gård nr. 54 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.04.2019Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.


Tufte 11 - Mauråsen - Myraas

Landskyld: ½  skinn i 1835. L.nr. 144b. Fra 1889, brn 11 (54/11).

Skomaker, selveier (½ part)
Peder Jansen
fra Tufte(10) Mauråsen dpt. 11/9-1785 d. i USA, s.a. Jan Olsen.
g1g 5/4-1810 m. Berthe Pedersdatter fra Fjelldalen(1) dpt. 23/4-1786 d. 9/2-1837 på Mauråsen, d.a. Peder Knudsen Fjelddalen.
g2g 21/11-1839 m. enke Anne Margrethe Jensdatter fra Suttervik under Elseth i Solum dpt. 24/11-1793 d. i USA, d.a. Jens Larsen Aafosstrand.
1. Georgine Pedersdatter f. 22/4-1810 g.m. Christian Christiansen Limi. Se Familie 28 - Kleiva 1845.
2. Maria Pedersdatter f. 5/10-1812 d. 28/3-1821 på Mauråsen.
3. Hella f. 5/8-1815 d. 26/4-1818.
"
Hella Pedersd. Mauraasen under Tufte, 2 ½ Aar."
4. Nils (trilling)  f. 22/4-1818 d. 22/4-1818.
Levde i 6 timer.
5. Peder (trilling) f. 22/4-1818 d. 26/4-1818. Levde i 4 dager.
6. Jan (trilling) f. 22/4-1818 d. 28/4-1818. Levde i 6 dager.
7. Hella Pedersdatter f. 28/3-1819 g. i Skien 26/4-1846 m. Tollef Amundsen fra Solum f. ca. 1822 i Brevik. Bodde i Tangkleiva i Solum i 1865.
8. Marthe Kirstine f. 28/10-1821 d. 11/3-1825 på Mauråsen.
Br. ca. 1815.

F.f. Peder Janssøns Jørgine f. Fjelddalen: Anders Wenstøbs k., Barbara Jansdatter, Peder Fjelddalen, Ole Pederssøn, Engelbert Janssøn.
F.f. Peder Janssøns Maria f. Fjelddalen: Halvor Fjelddalens k., Torine Halvorsdtr., Peder Fjelddalen, Jan Olessøn, Børge Halvorssøn.

Denne familien bodde tidligere i Fjelldalen. Peder og Berthe fikk trillinger i 1818!

Losjerende her i 1835: Christian Christiansen, daglønner(27). 

Anne Margrethe Jensdatter var enke etter Jørgen BørresenN. Sem(9).

Peder Jansen og Anne Margrethe Jensdatter emigrerte til N. Amerika i mai 1843 med hennes stesønn
Jens Jørgensen(16).

Skomaker, leilending
Ingebret Jansen
fra Tufte(10) Mauråsen dpt. 12/10-1788 d. 17/6-1879 på Åsen under Jønnevald, s.a. Jan Olsen.
g. 16/10-1812 m. Karen Kirstine Pedersdatter fra Kjøya under Fjelldalen dpt. 26/12-1788 d. 18/12-1878 på Åsen under Jønnevald, d.a. Peder Fredriksen.
Forlovere: "Jan Olssøn, Peder Fredrikssøn."
1. Nils Ingebretsen f. 5/9-1813 d. 15/4-1839 på Mauråsen. Ugift.
2. Peder f. 22/9-1816 d. 15/11-1817.
3. Peder Ingebretsen f. 3/9-1818 d. 11/5-1839 på Mauråsen. Ugift.
4. Jan Ingebretsen f. 26/9-1821. Var skreddersvenn i 1845.
5. Isak Ingebretsen f. 2/3-1826. Se Berberg(8) "Åsen".
6. Inger Kirstine Ingebretsdatter f. 23/9-1829 g.m. sagarbeider Hans Andersen. Se Kåsa under Skilbred.
7. Anders Ingebretsen f. 25/7-1835. Se Doksrød(4) "Kroken".
Br. ca. 1812.

F.f. Engelbret Jansens og Karen Pedersdtr.s db. Nils u/Tofte: Peder Jansens k., Barbara Jansdtr., Jan Olsen, Peder og Isak Jansen.

Denne familien bodde her fra ca. 1812. De flyttet til Doksrød(4) "Kroken" før 1845. Ingebret brukte fremdeles jorda på Mauråsen.
Kona, Karen Kirstine Pedersdatter, ble født mens hennes foreldrene bodde i Luksefjell. Faren var da skogsarbeider.

Skomaker, husmann
Isak Jansen
fra Tufte(10) Mauråsen dpt. 21/5-1797 d. 13/8-1880 på Mauråsen, s.a. Jan Olsen.
g. 1/6-1823 m. Maria Larsdatter fra Follaug(1)
dpt. 15/3-1795 d. 21/10-1877 på Mauråsen, d.a. Lars Olsen.
Forlovere: "Ole Olsen Nøglegaard, Jens Henriksen Doxrød."
1. Kirstine Isaksdatter f. 18/3-1824 g.m. skomaker Jacob Thomasen. Se Plassen under Eriksrød.
2. Maria Isaksdatter f. 20/3-1826 d. 7/9-1902 på Foss fattiggård. Ugift. Døde av alderdomssvakhet.
3. Karen Isaksdatter f. 20/10-1828 g. 20/11-1856 m. Jørgen Johnsen Sannes. Bodde på N. Brekkejordet i Skien eller i Holla.
4. Lars Isaksen f. 3/1-1831 g. 26/11-1861 m. Maren Anne Pedersdatter Kjær, d.a. Peder Pedersen Kjær. Lars Isaksen var møller og bodde i Skien i 1865.
5. Peder Isaksen f. 12/2-1833.
6. Andreas Isaksen f. 6/1-1836. Trolig i tjeneste hos forvalter Ottesen på Fossum i 1865. Ugift da.
7. Ole Isaksen f. 22/8-1839.
Br. 1823.

F.f. Isak Jansen, Maria Larsd. Mauraasen u. Tufte, Kirstine: Ole Jansens kone Mauraasen, pige Karen Larsd. Bradsbergklev, Engebret Jansen ib., Anders Olsen Nøglegaard, Peder Jansen Mauraas.
F.f. Isak Jansen, Maria Larsd. Mauraasen u. Tufte, Maria: Engebret Jansens kone u. Tufte, Barbara Jansd. ib., Ole Jansen ib., Peder Jansen ib., Jens Henriksen Doxrød.
F.f. Isak Jansen, Maria Larsd. Mauraasen u. Tufte, Karen: Jens Henriksens kone Doxrød, pige Jørgine Pedersdatter Tufte, Ole Jansen ib., Peder Jansen ib., Ingeborg Jansd. ib.
F.f. Isak Jansen, Maria Larsd. Mauraasen u. Tufte, Lars: Jens H. Doxrøds kone, pige Jørgine Pedersd. Tufte, Ole O. Nøglegaard, Ole Jansen Mauraasen, Peder Jansen ib.

Isak var jegersoldat da han giftet seg. Maria bodde tidligere på Follaug.

Arbeider, husleier på løpenr. 144b i 1845.
Ole Grimarson
fra Tho nedre i Hjartdal dpt. 15/9-1793 d. 14/3-1873 i Kverndalen i Skien, s.a. Grimar Ledvorsen og Bergit Olsdatter.
g. 17/3-1836 m. Kathrine Marie Anundsdatter fra Kongsberg (Sandsvær) f. 1802 d. 27/7-1888, som enke på Bratsbergkleiva, d.a. Anund Halvorsen.
Forlovere: "Lars Pedersen Moe og Anders Larsen Luxefield."
1. Berthe Karine Olsdatter f. 3/10-1835 g.m. Torkild Torkildsen. Se Kåsa under Bø i Luksefjell.
2. Anne Olsdatter f. 26/4-1838 g. i Skien 1/5-1864 m. Tov Olsen fra Kvitseid f. ca. 1838, s.a. Ole Aslaksen.
3. Ole Olsen f. 21/6-1840 g1g 5/12-1869 i Gjerpen m. Maren Halvorsdatter fra Vighus under Moen i Sauherad (tjenestepike på Bakken i Gjerpen i 1869) f. 7/3-1851.
    Bodde på Bratsbergkleiva i Skien. Ole ble g2g i Skien 11/10-1891 m. Anne Svendsdatter fra Seljord f. ca. 1863.
4. Maria Olsdatter f. 25/3-1843 g. 27/6-1869 m. Martin Augustiniusen fra Ø. Toten f. ca. 1842. Maria var i tjeneste på Sem før hun giftet seg. Bodde trolig i Skien.
Leieboer ca. 1845.

Denne familien bodde på Fekjan i 1835-36. I 1838-40 bodde de på Skreva under Foss. Siden kom de
til Mauråsen, hvor de leide ei lita stue under folketellingen 1845.
Ole Grimarson døde i Kverndalen i Skien som fattiglem den 17/3-1873, men ble gravlagt i Gjerpen.

Denne eiendommen var i 1845 eid av Daniel Aslaksen Tufte. Jorda ble brukt av Isak Jansen som hans underbruk.

Arbeider, leilending
Christian Olsen
fra S. Eriksrød f. 14/9-1819, s.a. Ole Halvorsen Eriksrød.
g1g 16/10-1845 m. Gunhild Maria Johnsdatter f. ca. 1821 d. 26/10-1846 på Mauråsen, d.a. John Buchvald Kleven.
g2g 27/12-1849 m. enke Karen Olsdatter fra S. Sneltvedt(A) f. 25/4-1812 d. 20/10-1850, d.a. Ole Einersen Sneltvedt.
g3g 31/5-1854 m. Kirsten Olsdatter fra Åshammeren under Ås f. 29/1-1820, d.a. Ole Olsen Aashammer.
1. Ole f. 5/6-1846 på Mauråsen d. 17/3-1847 under Eriksrød.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ole Christiansen f. 12/10-1854 på Eriksrød
3. Anne Martine Christiansdatter f. 7/10-1857 på Eriksrød-eie. Innerster.
4. Gunhild Marie Christiansdatter f. 19/8-1860 på Eriksrød-eie.
5. Carl Christiansen f. 15/12-1863 på Eriksrød.
Br. 1845.

Christian Olsen var i 1865 bosatt i Ole Nilsens bygård i Skien med sin tredje kone.

Denne plassen har visstnok vært ubebodd siden.

Sammenslått med Berberg(5) "V. Haugen" i 1966 og samtidig solgt til A/S Skien Tomteselskap.
 


(C) Gard Strøm - post@gamlegjerpen.no