ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |


Sem
Gård nr. 121 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 22.07.2013


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Sem 9 - Sem nordre
Gammelt løpenr. (415bc, 416ab)a.

Adresse idag: Holmsv. 88, 3721 Skien.

Denne gården ble i 1847 sammenføyd av forskjellige parter av Sem.

G.br., selveier
Børre Jørgensen
fra N. Sem dpt. 25/5-1749 i Gjerstad bg. 19/3-1799. ”Børge Jørgenssøn f. Nordre Sem 50 aar.”, s.a. Jørgen Christensen.
g. 30/9-1779 m. Anne Nilsdatter fra Gulset(B) dpt. 25/3-1759 i Sannidal bg. 8/9-1797. ”Børge Jørgenssøns kone Anne Nilsdtr. f. Nordre Sem 36 1/2 aar.”, d.a. Nils Gundersen Løvdalen/Gulseth fra Eskeland/Østerholt i Gjerstad.
1. Anne Kirstine dpt. 4/6-1780 bg. 18/6-1780. ”Børre Sems d. Anne Kistine 3 uger.”
2. Anne Kirstine dpt. 11/11-1781 bg. 25/11-1781. ”Børre Sems Anne Kistine 14 dage.”
3. Jørgen Børresen dpt. 24/11-1782. Overtok gården.
4. Anne Børresdatter dpt. 18/12-1785 g.m. Kittil Knudsen Gulseth f. på Skåtøy i 1767. Se  Gulset(7).
5. Gunhild dpt. 14/12-1788 bg. 4/10-1810. ”Pigen Gunnil Børgesdtr. f. Gulset 21 5/12 aar.”
6. Nils Børresen dpt. 2/12-1792. Se S. Venstøp(A).
7. Børre Børresen dpt. 13/3-1796. Bodde i Brevik.
Br. 1778.

F.f. Børre Sems pb. Anne Kistine: Nils Gulsets kone, Ingebor Jørgensdtr., lensmanden Christen Lund, Knud Gulset, Gunder Torgrimsen.
F.f. Børre Sems pb. Anne Kistine: Nils Gulsets kone, Anne Gregoriidtr., Knud Gulset, Simen Gregoriisen, Ellef Jørgensen.
F.f. Børre Sems db. Jørgen: Nils Gulsets kone, Karen Jacobsdatter, Jens Kolstad, Simen Lund, Daniel Gregoriisen.
F.f. Børre Sems pb. Anne: Nils Sems kone, Maren Amundsdatter, Børre Anunsen, Ellef Jørgensen, Gunder Nilsen.
F.f. Børre Sems pb. Gunhild: Halvor Fieldalens kone, Ingebor Sivertsdtr., Nils Gulset, Daniel Lund, Jon Torbiønsen Løberg.
F.f. Børge Jørgenssøn Sems db. Nils: Nils Gulsets k., Sara Lund, Tollev og Gunder Gulset, Christen Lund.
F.f. Børge Jørgenssøns Børge fra Nordre
Sem: Anders Findals k, Ingebor Nilsdtr., Simon Lund, Nils Sem, Sigvard Sem.

Det er nevnt at Børre Jørgensens dødsbo i 1801 eide en part av Sem nordre (denne gården).
Da både Børge og Anne døde veldig tidlig vokste barna opp hos sin farbror Sigvald på nabogården, N. Sem(8).

Barnedåp i Gjerpen kirke den 7/11-1783:
Abel (Abelone?) Sophia Bangs uægte db. Sivert Emeus.
Hun var kommet hid fra Friderichstad, giorde barsel paa nordre Sem, og lod til barnefader udlegge een Søefarende Peder Pettersen.
Test: Børre Sems kone, Ingebor Jørgensdatter, Børre Sem, Ellef Jørgensen.

G.br., selveier
Jørgen Børresen Semb
herfra dpt. 24/11-1782 d. 23/2-1837.
g1g 4/3-1806 m. Gunhild Simonsdatter fra Lund(2) dpt. 27/4-1788 d. 19/7-1816 i barsel, d.a. Simon Gregoriusen Lund.
Forlovere: "Kittil Gulseth og Sigvard (Sigvald) Sem."
g2g 8/4-1817 m. Gunhild Olsdatter fra Berberg dpt. 17/5-1789 d. 7/2-1825, d.a. Ole Amundsen Berreberg.
Forlovere: "Amund Sivertsen Semb, Zacharias Olsen Berreberg."
g3g i Gjerpen 14/4-1826 m. Johanne Jensdatter fra Suttervik under Elset i Solum dpt. 26/7-1789 i Solum d. 8/5-1827, d.a. Jens Larsen.

Forlovere: "Zacharias Berberg, Anund Semb."

g4g i Solum 4/7-1828 m. Anne Margrethe Jensdatter fra Suttervik under Elseth i Solum dpt. 24/11-1793 i Solum, d.a. Jens Larsen.
Forlovere: "Karl Hansen og Jens Hansen Suttervigen."
1. Anne Jørgensdatter dpt. 31/1-1808.
2. Børre Jørgensen f. 14/4-1811. Se nedenfor.
3. Karen Kirstine Jørgensdatter (tvilling) f. 26/3-1814.
4. Gunhild (tvilling) f. 26/3-1814.
Barn i 2. ekteskap:
5. Gunhild f. 1/5-1818 d. 14/5-1818.
6. Amund Jørgensen f. 3/9-1822. Emigrerte til N. Amerikai 1846. Se Emigranter 1846.
Barn i 3. ekteskap:
7. Jens Jørgensen Semb f. 21/2-1827.
Br. 1806.

F.f. Jørgen Børgessøns Anne fra Nordre Sem: Kittil Gulsets kone, Ingebor Sigvardsdatter, Simon Lund, Børge Nilssøn, Zacharias Berreberg.
F.f. Jørgen Børgessøns Børge fra nordre Sem: Zacharias Berrebergs k., Ingebor Simonsdtr., Anund Sivertssøn, Kittil Gulset, Nils Børgessøn.
F.f. Jørgen Børresen og Gunild Simensdtr's Tvillinger Karen Kirstine og Gunild, Nordre Semb: Kittil Knudsens k., Amund Sivertsens k., Ingborg Simonsdtr., Margrethe Isaksdtr., Zacharias Olsen,
      Gregorius Danielsen, Simen Danielsen, Børre Halvorsen, Lars Zachariasen, Børre Børresen.

Enka Anne Margrethe Jensdatter ble g2g med enkemann Peder Jansen. Se Tufte(11) "Mauråsen".

De giftet seg i Gjerpen den 21/11-1839 og emigrerte til N. Amerika i 1843. De hadde med seg hennes
stesønn herfra, Jens Jørgensen f. 21/2-1827. (Se ovenfor).

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved løpenr. 415b er udskilt, afholdt 21. okt., tingl. 4. mai 1831."
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved løpenr. 415c er udskilt, afholdt 23. juli, tingl. 2. sept. 1839."
"Skjøde fra Henrik Torstensen, gift med Anund Sivertsens enke, til Halvor Paulsen paa løpenr. 415b, dat. 26. okt., tingl. 6. nov. 1835."
"Skjøde fra skifteforvalteren i Halvor Paulsens bo til Arve Nilsen paa løpenr. 415b, dat. og tingl. 30. aug. 1847."
"Skjøde fra Henrik Torstensen til Arve Nilsen paa løpenr. 415c, dat. 20. juli, tingl. 2. sept. 1839."
"Auktionsskjøde til Børre Jørgensen paa løpenr. 416a, dat. 2. juni, tingl. 4. juli 1838."

  Norges Matrikel 29. desember 1838:

Løbenr.

Navn Gaard

Opsidder/eier

Gammel skyld

Ny skyld (Skylddaler)

415b

Semb nordre - Hagen

Halvor Paulsen

0 tønner 3 sættinger

0 daler - 1 ort - 17 skilling

Gårdsarbeider, selveier av l.nr. 416a
Børre Jørgensen Semb
(Borre Jerenson Semb) herfra f. 14/4-1811 d. i Ashippun, Wisconsin.
g. 17/12-1835 m. Maren Thurine Hansdatter fra Fossum f. 1/7-1813 d. i Ashippun, Wisconsin, d.a. Hans Jansen Lien. Se Familie 65 - Fossum 1801.
Forlovere: "Henrik Torstensen Semb, Gunnuld Nielsen Semb."
1. Gunhild Andrea Børresdatter Semb f. 5/11-1836 på Sem.
2. Elen Elisa Børresdatter Semb f. 3/12-1838 på Sem.
3. Hanne Børresdatter Semb f. 2/5-1841 på Sem.
4. Karen Børresdatter Semb f. 24/11-1843 på Sem.
5. Hans Jørgen Børresen Semb f. 13/6-1847 på Sem.

Denne familien bodde her til de emigrerte til N. Amerika i mai 1849. Han kjøpte jord i Ashippun township, Dodge county,
Wisconsin. I USA brukte han navnet "Borre Jerenson Semb". Se Presteattest av 10/5-1849.


Kista som Børre Jørgensen Semb brakte med seg til Amerika i 1849. Foto: Gard Strøm, 2. okt. 2013.
Kista er utstilt i the Townhall, Ashippun, Dodge county, Wisconsin.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skjøde fra Børre Jørgensen til Arve Nilsen paa løpenr. 416b, dat. 2. juni, tingl. 5. sept. 1838."
"Skjøde fra Børre Jørgensen til Arve Nilsen paa løpenr. 416a, dat. 16. april, tingl. 2. mai 1849."
"Delings og Skyldsætningsforretning, hvorved bnr 10 er udskilt, afholdt og tingl. 5. juli 1852."

Arve Nilsen Berberg kjøpte gården i 1847. Han solgte den til sin svigersønn, Gregorius Putten, i 1854.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Arve Nilsen til svigersønnen Gregorius Halvorsen, med forbehold for sælgeren af brugsret til eiendommen,
dat. 4. tingl. 7. november 1854."

G.br., selveier
Gregorius Halvorsen Sem
fra Gravli(3) "Putten" f. 13/4-1825 d. 24/2-1884 på Sem, s.a. Halvor Eriksen Putten.
g1g 1/10-1846 m. Margrethe Arvesdatter fra Berberg(A) f. 30/12-1821 d. 25/7-1863 på Sem, d.a. Arve Nilsen Berberg.
g2g 1/12-1865 m. Andrea Gregoriusdatter fra V. Stulen f. 5/4-1838 d. 9/10-1911 av "vattersott" på Sem, d.a. Gregorius Aslaksen.
1. Halvor Gregoriusen f. 16/1-1848. Se Gravli(3) "Putten".
2. Andreas Gregoriusen f. 4/8-1849. Se S. Berberg. Overtok denne gården i 1865.
3. Erik Gregoriusen f. 3/3-1852 i Putten under Gravli d. 6/6-1897 på Langgård under Grini. Bodde på Sem i mange år.
Ugift.
4. Thorine f. 30/9-1854 d. 12/8-1857.
5. Karen Thorine f. 24/2-1858 d. 9/1-1866.
6. Mathias f. 7/2-1861 d. 18/4-1862.
7. Martin f. 25/7-1863 d. 11/9-1863.

Barn i 2. ekteskap:
8. Anne Marie Gregoriusdatter f. 6/11-1867 g.m. Nils Olsen fra Modalen under Kiste i Siljan f. 1863. Bodde på Tolnes i Solum. Se også Familie 17 - Gjerpen lille 1900.
    Barn 1. Gudrun Modalen f. 30/9-1899.
    Barn 2. Oskar Modalen f. 30/9-1899.
    Barn 3. Anlaug Modalen f. 30/4-1908.
    Barn 4. Nils Martin Modalen f. 30/9-1910.
9. Gurine Gregoriusdatter f. 31/3-1869 d. 20/9-1900 på Sem g. 20/9-1891 m. fabrikkarbeider Hans Jacob Nilsen Øya fra Gorningsøya under Kiste i Siljan f. 1862.
    Barn 1. Nils Øya f. 28/7-1893.
    Barn 2. Georg Øya f. 25/6-1896 g.m. Lilly Therese Svendsen.
10. Gregorius Gregoriussen f. 16/4-1875. Overtok denne gården etter broren Andreas.
Br. 1854.

Hans første kone Margrethe Arvesdatter døde i barselseng på N. Sem.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Deklaration fra Arve Nilsen om at der af Ole Kristensens hustomt skal svares aarlig afgift 8 skilling, dateret 5., tingl. 6. mai 1857."

"Skjøde fra Ole Kristensen til Gregorius Halvorsen paa udstederens fra nytt af opført vaaningshus med smedig (smie) og tomt,
dat. 2., tingl. 3. juni 1857."

Se den tidligere festetomta Sem(12) "Semsgaten".

"Skifte efter Margrethe Arvesdatter, hvorved dette brug er udlagt sønnen Andreas Gregoriusen, med forbehold af brugsret for faderen
Gregorius Halvorsen
, dat. 25. nov., tingl. 6. des. 1865."

G.br., selveier
Andreas Gregoriusen Berberg
herfra f. 4/8-1849.
Br. 1865. Se S. Berberg.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skjøde fra Andreas Gregoriusen til faderen Gregorius Halvorsen, dat. 15., tingl. 21. sept. 1875."

"Skjøde fra Gregorius Halvorsen til hans myndige søn Gregorius Gregoriusen for 2.400 kr. og Føderaad til enken Andrea Gregoriusdatter,
dat. 17., tingl. 21. januar 1884."

  Norges Matrikel november 1874:

Løbenr.

Eiendommens navn

Eier - bruger

Revidert skyld (Skylddaler)

415b,c (416a,b) d

Semb nordre

Andreas Gregoriussen

1 daler - 0 ort - 2 skilling

G.br., selveier
Gregorius Gregoriusen Sem
herfra f. 16/4-1875, s.a. Gregorius Halvorsen Sem.
g.
22/1-1898 m. Gunhild Marie Olsdatter fra Plassen under Dyrkoll f. 7/9-1880, d.a. Margith Torkildsdatter Dyrkoll og arbeider Ole Olsen.
1. Trygve Sem f. 12/10-1898. Overtok gården.
2. Martin Sem f. 7/7-1904.
3. Gudrun Andrea Sem f. 11/1-1906 g.m. anleggsarbeider Sigurd Olsen
. Barn: Oddbjørn Sem. Se nedenfor.
Br. 1884.

  Norges Matrikel 31. desember 1889:

Gnr

Brn

Løbenr.

Navn

Br. navn

Eier

Matrikelskyld

Revidert skyld

121

9

Se ovenfor

Sem

Sem nordre

Gregorius Halvorsen(!)

1 daler - 3 ort - 4 sk.

2 mark 62 øre

Gunhild var tjenestepike på Sem før hun giftet seg med Gregorius som allerede var gårdbruker her.

Se folketellingen 1900.

Fra Tinglysingsprotokollen:
"Skylddeling, hvorved fra dette brug er udskilt 2 parter:
1. Semsgaten af skyld 0 mark 02 øre (121/12).
2. Fagerheim af skyld 0 mark 02 øre (121/13).
Afholdt 29. januar, tingl. og afhjemlet den 6. mars 1901."
"Skylddeligsforretning afholdt 25. febr., tingl. 5. mars 1902, hvorved en part "Fagerheim" af skyld 0 mark 05 øre er udskilt (121/14)."


  Norges Matrikel 1. april 1905:

Gnr

Brn

Gaardens navn

Brugets  navn

Eier

Matrikelskyld

121

9

Sem

Sem nordre

G. Gregoriussen

2 mark 53 øre

121 12 Sem Semsgaten Jens Pedersen Lunds enke 0 mark 02 øre
121 13 Sem Fagerheim Gjerpens frisindedes u-lag 0 mark 02 øre
121 14 Sem ditto ditto 0 mark 05 øre

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning, hvorved til Halvor N. Sem er fraskildt en parcel Nordre Myren av skyld 0 mark 10 øre, avholdt 4/7,
tinglyst 15/7-1908 (121/18)."

Se folketellingen 1910.

Fra Tinglysingsprotokollen.
"Skylddelingsforretning avholdt 22. oktober, tingl. 17. november 1920, hvorved til Gjerpens frisindede ungdomslag er utskilt
Fagerheim
av skyld 0 mark 01 øre (121/24)."

  Matrikkelutkastet 1950:

Gnr

Brn

Navn

Eier

Skyldmark

121 

9

Sem nordre

Gregorius Gregoriussen

2 mark 42 øre

121 24 Sem - Fagerheim ditto 0 mark 01 øre

G.br., selveier
Trygve Sem
herfra f. 12/10-1898 d. 24/3-1974.
Br. 1954. Ugift.

Fra Grunnboka: "Andel av Holmsvegen 88 (Gnr 121, bnr 9) er overdradd til Oddbjørn Sem (23.05.1972)."

Selveier

Oddbjørn Sem
f. 1934 i Solum, s.a. Sigurd Olsen og Gudrun Andrea Sem (herfra).
g. i Skien kirke 1/12-1957 m. Vera Irene Mathisen fra Oskarsg. 27 i Skien f. 1938, d.a. Trygve Myrvold og Ruth Mathisen.

Br. 1972.


N. Sem bnr 9. Foto: Gard Strøm 27.02.2013.


Fra Grenland-kommunenes eiendomskart 2012.

(C) Gard Strøm.