| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Stulen
Gård nr. 19 i Gjerpen kommune. Overført til Skien kommune i 196
4.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 19.11.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Stulen vestre
Opprinnelig husmannsplass under S. Stulen.

Lå ved Svanstulvegen. Husene er revet for mange år siden.

Arbeider, husmann
Kittil f. ca. 1672 bg. 8/3-1750. ”Kittil Stulen 78 aar.”
g.m. NN (Maren?) f. ca. 1678 bg. 23/4-1752. ”Kittil Stulens enke 74 aar.”
1. Karen Kittilsdatter. Se nedenfor.
2. Sigurd Kittilsen (Siur) f. ca. 1701. Se nedenfor.
Br. ca. 1735.

Barnedåp i Gjerpen 17/8-1738:
17/8-1738 u=ægte Jon fra Stulen. Moderen Karen Kittilsdatter.
Barnefader ægtemd. Cornelius Halvorssøn Lardal.
Test: Arne Gaasehølen, Siul Kittilsson, Lars Slettens qde. Gunnild Olsdatter.

Barnedåp i Gjerpen den 11/10-1744:
”U=ægte fra Stulen Maren. Moderen Karen Kittilsdatter.
Barnefaderen udlagt Christopher Kaas fra Mo. Test: Hans Svinholt, Lars Danielssøn.”

Barnedåp i Gjerpen 24/6-1752:
Karen Kittilsdatters uægte db. Kittel fra Stulen.
Barnefader Herbrand (Halsteinssøn) Lindaas fra Sandsvær.( Se Sandsvær VI, s. 363.)
Test: Siur Stulens kone, Marthe Olsdtr., Erik Erlandsen, Borger Johannesen.”

Arbeider, husmann
Sigurd Kittilsen (Siul Kittilsen) f. ca. 1701 bg. 30/9-1781. ”Sigur Kittilsen f. Gaashølen 80 aar.”
g1g m. Guri Olsdatter dpt. 1714 bg. 13/7-1759. ”Siur Stulens kone 45 aar.”
g2g 31/12-1760 m. Berthe Larsdatter
1. Ole Sigursen dpt. 28/8-1746.
2. Hans Sigurdsen dpt. 16/8-1750 g.m. Berthe Trondsdatter. Se N. Gåshølen under Ås.
3. Maren dpt. 22/10-1752 bg. 24/12-1752. ”Siur Stuulens dtr. Maren 11 uger.”
Br. ca. 1745.

Sigurds 1. ekteskap er ikke inngått i Gjerpen, Skien, Solum, Sauherad, Holla, Tinn, Lardal eller Sandsvær.

F.f. Siur Kittilsens barn Ole: Christen Wattenbergs kone, Anna Olsdatter, Hans Fos, Tormo Aslaksen.
F.f. Siur Kittilsens db. Hans fra Stulen Ejet: Catrine Olsdtr, Anne Hansdtr., Lars Pedersen, Hans Schouen, Ole Jansen.
F.f. Siur Stulens pb. Maren: Haagen Haagensens kone, Maren Christophersdatter, Lars Haagensen, Jon Jensen.

Sigurd døde hos sin svigerdatter på N. Gåshølen under Ås.

8/1/1760 GURI OLSDATTER        Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 114a.
u/Stulen Arvinger:
Enkem. Siul Kittilssen og barna:
    1. Ole Siulssen 12 år
    2. Hans Siulssen 10 ".
Faren verge for barna.
Brt: 5 - 3 - 16
Gjeld: 5 - 3 - 16.

Arbeider, husmann
Halvor Sørensen fra Kåsa under Dyrkoll f. ca. 1733 bg. 28/4-1805. ”Halvor Sørenssøn und. Stulen 74 5/12 aar.”, s.a. Søren Hansen. Se også Sørbø(7) "N. Stensåsen".
g. 22/10-1763 m. Torborg Knudsdatter fra Nisterud under Bø f. ca. 1735 bg. 8/8-1802. ”Halvor Stulens kone Torbor Knutsdtr., anm. at være ved 67 aar.”, d.a. Knud Olsen Nisterud.
1. Søren Halvorsen dpt. 2/7-1765. Se nedenfor.
2. Gunhild Halvorsdatter dpt. 23/5-1768 g.m. Gunder Monsen. Se Furuvald(B).
Br. ca. 1770.

F.f. Halvor Sørensens db. Søren fra Dyrchol Ejet: Christopher Isaksens kone, Karen Sørensdatter, Christen Hansen, Nils Sørensen, Hans Haagensen.
F.f. Halvor Sørensens pb. Gunnil fra Dyrchol Ejet: Christopher Houerøes Kone, Karen Haagensdtr., Ole Nilsen, Nils Faareval, Aslak Pedersen.

Denne familien bodde tidligere på Kåsa under Dyrkoll. Halvor Sørensen hadde ei søster,
Karen Sørensdatter som var gift på Nykås under Mo, en bror Nils Sørensen på Furuvald (A) og
en bror Christen Sørensen på Geitebua under Bø.

Halvor Sørensen ble formynder for Gunhild Olsdatter (7 år) i 1781, da mora Karen Christensdatter på
Åsen under Tufte døde.

Arbeider, husmann
Søren Halvorsen herfra dpt. 2/7-1765 d. 16/4-1826 på Stulen.
g. 11/10-1796 m. Jøran Eriksdatter f. ca. 1766 d. 16/12-1826 på Stulen.
1. Hedvig Sørensdatter dpt. 26/12-1797.
2. Maren Sørensdatter dpt. 16/3-1800 g.m. enkemann Engebret Amundsen. Se Børønningen(E) under Bø.
3. Erik Sørensen f. 9/1-1802. Se nedenfor.
4. Halvor dpt. 12/8-1804 bg. 7/4-1805. ”Søren Halvorssøns db. Halvor under Stulen. 2/3 aar.”
5. Ingeborg Sørensdatter f. 20/8-1810.
6. Halvor Sørensen f. 12/2-1814 d. 1892 på Myr under Amundrød i Brunlanes g. 1841 m. Gunhild Marie Pedersdatter fra Helgeroa (1817-1914).
    Han var hustømmermann. Barn: Se ”Brunlanes. En Bygdebok” (Astri Jahnsen), bind III, s. 779.
Br. 1806.

F.f. Søren Halvorssøns Hedevig u/Stulen: Helge Erikssøns kone, Karen Aslachsdtr., Jan Tolvssøn, Simon Aslachssøn, Helje Erikssøn.
F.f. Søren Halvorssøns Maren u/Stulen: Gunder Forevolds k., Karen Christensdtr., Mons Rasmussøn, Hans Hougerøe, Jan Tolvssøn.
F.f. Søren Halvorssøns Erik u/Stulen: Karen og Maren Aslachsdtr., Hans Hougerøe, Simon og Lucas Aslachssøn.
F.f. Søren Halvorssøns Halvor u/Stulen: Engelbert Dyrkolds k., Maren Aslachsdatter, Helje Erikssøn, Simen og Lucas Aslakssønner.
F.f. Søren Halvorssøns Ingebor u/Stulen: Halvor Janssøns k., Maren Aslachsdatter, Halvor Janssøn, Simon og Lucas Aslachssøn.
F.f. Søren Halvorsen og Jørand Eriksdatters Halvor fra Stulen: Lucas Halvorsens k., Hedevig Sørensdtr., Lucas Aslaksen, John Aslaksen, Halvor Halvorsen Holt.

Arbeider, husmann
Erik Sørensen f. 9/1-1802 d. 10/5-1830.
Br. 1827. Ugift.

Arbeider, husmann
Gregorius Aslaksen fra Stulen(A) dpt. 16/11-1794 d. 9/8-1877, s.a. Aslak Pedersen Stulen.
g. 27/9-1831 m. Anne Halvorsdatter fra N. Ås(A) dpt. 1/3-1807 d. 19/12-1880, d.a. Halvor Isaksen Aas.
Forlovere: "Niels O. Aas, Halvor C. Aas."
1. Aslak Gregoriussen (tvilling) f. 10/5-1832. Se nedenfor.
-   dødfødt pikebarn (tvilling) f. 16/5-1832.
2. Gunhild Gregoriusdatter f. 7/8-1834 g.m. Halvor Isaksen. Se S. Stulen.
3. Andrea Gregoriusdatter f. 5/3-1838 g.m. enkemann Gregorius Halvorsen Sem. Se Sem(9).
4. Halvor Gregoriussen f. 26/12-1846. Se Hus på Stulen.
Br. 1831

Tjenestepike i 1835: Thurine Nilsdatter(14).

Arbeider, husmann
Aslak Gregoriusen herfra f. 10/5-1832 d. 13/6-1886 på Venstøp fattighus.
g. 22/1-1869 m. Maren Guttormsdatter fra S. Søntvedt i Siljan f. 21/9-1840, d.a. Guttorm Larsen fra V. Bø(1) i Luksefjell og Marte Larsdatter fra S. Søntvedt.
1. Gunhild f. 23/3-1870 d. 30/3-1870 på Stulen.
2. Gregorius Aslaksen f. 16/10-1871. Var hjulmakermester da han emigrerte med D/S Angelo (Elster linjen) den 2/5-1902. Reisemål: New York.
3. Lars Aslaksen f. 7/11-1874.
4. Anna Marie Aslaksdatter f. 2/11-1877 på Stulen.
5. Sofie Aslaksdatter (tvilling) f. 27/2-1882 på Venstøp.
6. Karoline Aslaksdatter (tvilling) f. 27/2-1882 på Venstøp.
Br. 1875.

Maren bodde i 1891 som enke på Venstøp fattighus med sine 2 døttre. Siden Aslak døde på Venstøp som ”fattiglem” i 1886
hadde de nok allerede bodd der en tid. "Fattighus" var den tidens gamlehjem.
Under folketellingen 1910 bodde datteren Anna Marie ("Anna Stuhlen") og mora, i en kvistleilighet i Løvenskioldsgate i Skien.
 

Skogsarb., leilending
Thore Halvorsen fra Orekåsa(B) under Oterholt f. 27/2-1851 d. 29/5-1915 på N. Stulen, s.a. Halvor Gundersen d.y.
g. 11/7-1880 m. Inger Karine Pedersdatter fra Sverige under Mo f. 5/12-1859 d. 5/3-1921 på Stulen, d.a. Peder Torgersen.
Forlovere: "Jens S. Mo og Brudens Fader."
1. Karen Marie Toresdatter f. 26/1-1881 i Sverige under Mo d. 19/4-1925.
2. Hans Thoresen Stulen f. 24/3-1883 i V. Stulen. Se Hus på Stulen.
3. Inger Kirstine Stulen f. 26/4-1885 g.m. Andreas K. Stulen. Se nedenfor.
4. Peder Thoresen Stulen f. 3/10-1887. Se N. Stulen. Se også Hoppestadv. 415 under Hoppestad.
5. Gunhild f. 30/5-1890 i V. Stulen d. 5/3-1895.
6. Johannes Thoresen Stulen f. 12/3-1895. Se N. Stulen.
7. Anna f. 15/5-1897 d. 24/5-1898.
8. Nils f. 12/6-1899 d. 24/7-1899 i Stulen.
9. Hilda Thoresen Stulen f. 15/12-1900 i V. Stulen d. 2/7-1960. Bodde i Hoppestadv. 415 under Hoppestad
Br. 1882.

Thore Halvorsen ble født på en plass under Ås hvor hans mor var i tjeneste. Foreldrene giftet seg senere samme år og
de ble boende på Åshammeren i mange år. De var på Orekåsa u. Oterholt et par år fra 1865. Siden bodde de på
Venstøp en kort tid (i 1869). Thore var i 1875 i tjeneste hos Jens Svenkesen på søndre Mo.
I folketellingen 1900 er de nevnt som beboere på ”østre” Stulen, hvor sønnen hans var skogsarbeider og bodde hjemme
sammen med sine søsken Inger Kirstine, Peder og Johannes. De flyttet i 1912 til Nordre Stulen.

Skogsarbeider, leilending
Ingebret Halvorsen Holt.
Br. 1912-1919.

Ingebret H. Holt  bodde på N. Gåshølen fra 1908 - 1912. Han flyttet til Lille Ekornrød under Mo i 1919.

Skogsarbeider, leilending
Andreas Stulen (Andreas Kristensen) fra Gløsmyr f. 18/1-1883, s.a. pige Inger Marie Aslaksdatter Gaasehølen og uk. Kristen Torkildsen fra Plassen under Dyrkoll.
g. 3/7-1904 m. Inger Kristine Stulen herfra f. 26/4-1885, d.a. Thore Halvorsen Stulen.
Br. 1919.

Andreas Stulen bygde hus på Dyrkoll i 1946. Se Stulenv. 287 under Dyrkoll.

G.br., leilending
Albert A. Kiste fra Siljan f. 13/7-1898 d. 27/11-1992, s.a. Anton Kiste og Inger Johanne (begge fra Lardal).
g.m. Hanna Fritzen fra Gromstul i øvre Luksefjell f. 13/10-1905 i Skien d. 17/7-1971, d.a. Anders Fritzen.
1. Albert Harry Kiste f. 30/1-1929 d. 11/6-1995. Se Åmotv. 22 under Åmot.
2. Asbjørn Henry Kiste f. 31/8-1930 d. 30/11-2011 g.m. Ragnhild f. 1941. Se Høgliv. 36 under Åmot.
3. Inger Irene Kiste f. 1933 g.m. Asbjørn Jens Jørgensen f. 1926. Se Høgliv. 38 under Åmot.
Br. 1946.

Denne familien flyttet til Stulenv. 432 under Stulen i 1957.

Arne Grytten f. 30/1-1925 d. 31/10-2007.
g.m. Aase f. 1926 d. 2015.
1. Vigdis Grytten.
2. Trond Grytten f. 1950.
3. Ann Berit Grytten f. 1954.
Br. ca. 1960.

Denne familien flyttet til Schaaningsg. 97 under Bøle i ca. 1966.
De er gravlagt på Nordre gravlund i Skien.

Vestre Stulen grenset til Løvenskiolds skog på alle kanter.

(C) Gard Strøm.