ved
Gard Strøm

| HJEM | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | HJELP |Gård nr. 10 i Gjerpen kommune. Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.

Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.
 Oppdatert 20.10.2017

Børønningen E
Husmannsplass under Bø.

Arbeider, husmann

Sigfrid Jonasen f. ca. 1706 bg. 17/1-1760. ”Sigfrid Jonæsen 54 aar.”

g. 29/12-1745 m. Anne Olsdatter fra Fossum dpt. 24/10-1723 bg. 17/2-1794. ”Tollev Abrahamssøns kone Anne Olesdtr. f. Langgangen 75  aar.”, d.a. Ole Jensen. Se Familie 25 -  Fossum 1711.

1. Ole dpt. 16/1-1746 bg. 16/2-1748. ”Sigfrid Jonæsens s. Ole 3 aar.”

2. Jonas bg. 3/11-1748. ”Sigfred Jonæsens s. Jonas 16 uger.”

3. Ole dpt. 11/1-1750 bg. 12/8-1750. ”Sigfred Jonasens s. Ole 1/2 aar.

4. Svend Sigfridsen dpt. 11/7-1751. Se Familie 61 - Fossum 1782.

5. Else Margrethe dpt. 8/6-1755 bg. 29/11-1758. ”Sigfrid Jonæsens d. Else 3 1/2 aar.”

6. Ole Sigfridsen dpt. 24/9-1758. Konf. 17 år gml. i 1775. Fadder 1778 og 1783. Siden ikke nevnt i Gjerpen KB.

Br. 1745.


F.f. Sigfri Jonasens Drengebarn Ole: Jens Olsen, Jacob Jacobsen, Just Andersen, Henriik Sørensens Kone, Margrete Andersdatter.

F.f. Sigfrid Jonasens db. Ole: Henrich Sørensens kone, Jens Olsens kone, Jacob Jacobsen, Erik Dyrendal, Ole Thorsen.

F.f. Sigfrid Jonasens db. Svend: Jacob Jacobsens kone, Maria Jansdatter, Christen Houen, Ole Christensen, Ole Olsen.

F.f. Sigfred Jonassens pb. Else Margrethe fra BøeRønningen: Jacob Jacobsens kone, Anne Larsdtr., Christen Larsen, Jens Olsen, Gunder Nilsen.
F.f. Sigfrid Jonasens db. Ole: Peder Buuses kone, Anne Larsdatter, Erik Dyrendal, Christen Sørensen, Jacob Bøe.


Sigfrid er ikke døpt i Gjerpen eller Solum. I 1801 er Sigfrid representert i Vinger HM, Ramnes VF og
i Hammerfest. En Sigfried var nevnt i Gausdal OP.
Han er nevnt 1. gang som fadder i Gjerpen kirkebok julen 1728.
Det finnes en Ole Sigfridsen i FT 1801 og det er som husmann under S. Nord i Grue pr.gj. på Hedmarken.
Han passer nøyaktig med alderen til yngste sønnen i huset her. Da har vi kanskje fars opphav?

Enka Anne Olsdatter ble g2g i 1761 m. Tollef Abrahamsen fra Bjørndalen(A) u. Bø.
Se Langangen u. Fossum.

 

Else Sigfridsdatter f. ca. 1678 bg. 29/1-1747. ”Else Sigfridsdtr. fra Bøe Rønning 69 aar.”
Dette var Sigfrid Jonasens mor. Det ser ut til at hun kom til Gjerpen sammen med sin sønn
som enke. Det finnes ingen Jonas død i Gjerpen i aktuelt tidsrom.

 

Arbeider, husmann

Aslak Isaksen fra øvre Hoppestad(C) dpt. 21/12-1746 bg. 8/10-1809. ”Aslak Isakssøn f. Bøe-Rønningene 62 3/4 aar.”, s.a. Isak Aslaksen Hoppestad.

g. 28/11-1768 m. Marthe Halvorsdatter fra Solum? f. ca. 1743 (ikke i Gj.). Konf. med adresse Hoppestad i 1762.

1. Halvor Aslaksen dpt. 1769 g1g i Solum 4/2-1796 m. Anne Margrethe Pedersdatter fra Brekke under Fjære i Solum g2g i Gj. 14/5-1799 m. Ellen Christensdatter.
    Se Familie 89 - Kleiva 1801.
2. Rasmus dpt. 3/2-1771 bg. 10/3-1771. ”Aslak Hoppestads s. Rasmus 5 uger.”

3. Anne dpt. 15/3-1772 bg. 2/3-1774. ”Aslak Hoppestads d. Anne 1 1/2 aar.”

4. Amund Aslaksen dpt. 8/5-1774. Se nedenfor.

5. Søren Aslaksen dpt. 29/9-1776 bg. 26/7-1808 i Skien g. 7/6-1804 m. Karen Kirstine Baltzersdatter fra Fossum dpt. 27/3-1774,
    d.a. Baltzer Jensen. Se Familie 18-Fossum 1782. Begge var i tjeneste ved Gimsøy kloster i 1801. De bodde i Skien.
    Karen Kirstine ble g2g 13/12-1818 m. enkemann Lars Haagensen. Se Familie 32-Fossum 1801.

   Barn 1. Inger Maria Sørensdatter dpt. 27/4-1805 i Skien (konf. i Gjerpen 1820) g.m. Ingebret Ingebretsen. Se Skavan under Fossum.

6. Anne Kirstine dpt. 10/1-1779 bg. 21/10-1780. ”Aslak Isaksens d. Anne Kistine 1 3/4 aar.”

7. Rasmus Aslaksen dpt. 1/8-1781 g. i Solum 4/11-1808 m. Anne Mathea Olsdatter. Se Rasmus Aslaksen Holtan.

8. Anne Aslaksdatter dpt. 25/1-1784.

9. Maren dpt. 14/1-1787 bg. 10/5-1788. ”Aslak Isaksens d. Maren 1 1/4 aar.”

10. Kirsten Aslaksdatter dpt. 14/8-1791.

Br. ca. 1780.


F.f. Aslak Hoppestads db. Rasmus: Christopher Houerøes kone, Karen Olsdtr., Christopher Houerøe, Mons Clausen, Christopher Christiansen.

F.f. Aslak Hoppestads pb. Anne: Christian Hoppestads kone, Marichen Clausdtr., Christopher Houerøe, Lucas Engebretsen, Christen Olsen.

F.f. Aslak Hoppestads db. Amun: Christian Hoppestads kone, Maren Fransdtr., Christopher Houerøe, Christen Hoppestad, Christopher Christiansen.

F.f. Aslak Hoppestads db. Søren: Christen Hoppestads kone, Anne Jensdatter, Christopher Houerøe, Ole Heljesen, Christen Clausen.

F.f. Aslak Hoppestads pb. Anne Kistine: Frans Glørsmyrs kone, Karen Olsdatter, Christopher Houerøe, Knud Guttormsen, Hans Sørensen.

F.f. Aslak Isaksens db. Rasmus fra Bøe Rønningen: Hans Biøndalens kone, Ingebor Olsdtr., Christopher Isaksen, Ole Heljesen, Hans Biøndalen.

F.f. Aslak Isaksens pb. Anne under Bøe: Jens Lias kone, Elen Olsdatter, Ole Heljesen, Christopher Isaksen, Peder Hansen.

F.f. Aslak Isaksens pb. Maren u/Bøe: Aslak Nilsens kone, Gunnil Christophersdtr., Ole Heljesen, Hans Christophersen, Nils Hansen.
F.f. Aslak Isakssøns pb. Kirsten u/Bøe: Peder Gunderssøns k., Anne Maria Gundersdtr., Hans Nilssøn, Christopher Hougerøe, Biørguf Olessøn.

 

Denne familien bodde på Hoppestad i ca. 10 år før de kom til Børønningen.
Andre beboere her i 1801: Deres barnebarn Isak Halvorsen(6).


Bjørguv Olsen f. ca. 1761 bodde på Børønningen under N. Bø med sin familie fra ca. 1792. Han er nevnt under S. Bø i FT 1801.
Han var da nevnt som innerst og daglønner. I sitt andre ekteskap bodde han først en tid u. Oterholt, deretter på en plass u. Tufte,
hvor han ble boende til sin død. Se Lien u. Tufte.

 

Arbeider, husmann

Amund Aslaksen herfra dpt. 8/5-1774 d. 10/3-1839 under Bø, s.a. Aslak Isaksen. Se ovenfor.

g. 2/10-1800 m. Dorthe Pedersdatter fra M. Bø(A) dpt. 5/3-1775 d. 5/8-1832 under M. Bø, d.a. Peder Engebretsen.

1. Engebret Amundsen dpt. 29/11-1801. Se nedenfor.

2. Maren Amundsdatter dpt. 3/3-1805 g.m. Jan Jensen. Se Fossum 1845.

3. Aslak f. 7/9-1811 bg. 15/3-1812. ”Amund Aslakssøns db. Aslak und. Ml. Bøe 1/2 aar.”

 

F.f. Amund Aslakssøns db. Engelbert u/Ml. Bøe: Dorthe Maria Jansdtr., Anne Aslaksdatter, Ole Heljessøn, Engelbert Pederssøn, Rasmus Aslakssøn.

F.f. Amund Aslakssøns pb. Maren u/Mell, Bøe: Engelbert Pederssøns k., Anne Aslaksdtr., Søren Aslakssøn, Jan Pederssøn, Poul Olessøn.
F.f. Amund Aslakssøns db. Aslak  u/Ml, Bøe: Anne Lucædtr, Kirsten Aslaksdatter, Poul Olessøn, Jan og Jens Pederssøn.

 

I 1835 bodde også hans svigerdatter her som også var blitt enke, Maren Sørensdatter f. ca. 1805 og hennes stebarn Aslak Engebretsen f. 1825
og Marthe Engebretsdatter f. 1828. Maren flyttet siden til Stulen hvor hun døde i 1837.

 

Arbeider, husmann

Engebret Amundsen herfra dpt. 29/11-1801 d. 7/5-1833 u. N. Bø, s.a. Amund Aslaksen.

g1g 25/8-1825 m. Maren Kirstine Larsdatter fra Kolkinn u. Follaug dpt. 21/4-1799 d. 28/1-1830 u. Bø, d.a. Lars Auensen.

Forlovere: Lars Halvorsen, Jan Pedersen.

g2g 15/9-1831 m. Maren Sørensdatter fra V. Stulen dpt. 16/3-1800 d. 27/8-1837 på Stulen, d.a. Søren Halvorsen.

Forlovere: Abraham Nielsen Bøe, Jan Pedersen Bøe.

1. Aslak Engebretsen f. 5/10-1825. Se Fossum 1875.

2. Marthe Maria Engebretsdatter f. 2/2-1829 g.m. Hans Andreas Hansen. Se Fossum 1865.

Barn i 2. ekteskap:

3. Maren Kirstine d. 26/2-1832. Kun hjemmedøpt. Døde 8 uker gammel.

4. Søren f. 2/3-1833 d. 26/2-1834 på Børønningen.
Br. ca. 1825.


(C) Gard Strøm.