| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Hoppestad
Gård nr. 12 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.04.2015.


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Hoppestad øvre C
Gammelt løpenr. 94. Siden Norges matrikkel 1889: 12/14.

Utskilt i ca. 1733.

Landskyld i 1835: 2 huder, 4 skinn.

G.br., leilending
Isak Aslaksen Hoppestad fra S. Kise dpt. 7/2-1706 bg. 9/3-1783. ”Isak Hoppestad 79 aar.”, s.a. Aslak Halvorsen Kise.
g. 14/10-1731 m. Anna Rasmusdatter fra Furuvald dpt. 14/2-1706 bg. 12/3-1766. ”Isak Hoppestads kone 61 aar.”, d.a. Rasmus Christensen Furuvald.
1. Rasmus dpt. 20/4-1732  bg. 16/12-1733. ”Isak Hoppestads Rasmus, 1 1/2 aar. Døde af barnekopper.”
2. Karen Isaksdatter f. 1735 g.m. Isak Guldbransen. Se N. Sætret i Luksefjell.
3. Christopher Isaksen f. mai 1738 . Se V. Haugerød.
4. Maren Isaksdatter dpt. 14/10-1742 g.m. Lucas Engebretsen. Se Svarverplass under Mo.
5. Aslak Isaksen dpt. 21/12-1746. Se Børønningen(E) under Bø.
Br. ca. 1733.

F.f. Isak Forrevals Rasmus: Per Skaven, Halvor Kiise, Halvor Faareval, Lensmandens qde., Anne Faareval.
F.f. Isak Hoppestads Karen: Halvor Aslaksøn, Christen Fossum, Mads Forval, Ingebret Dyrcols qde. Anne, Pernille Kise.
F.f. Aslak Hoppestads Christopher. (Skal nok være Isak Aslaksen Hoppestad G.S.): ------ Per Fareval, Per Bø, ---- ---ses qde. Helvig Kiise.
F.f. Isak Hoppestads Maren: Hans Aas, Halvor Kise, Per Foreval, Ingebret Dyrcolds qde. Karen, Maren Aslaksdatter.
F.f. Isak Hoppestads barn Aslak: Ingebret Dyrcols kone, Kisten Aslaksdatter, Halvor Kiise, Gunder Bøe, Morten Rasmusen.

G.br., leilending
Aslak Christensen
g.m. Anne Svendsdatter
Br. ca. 1776.

Denne familien bodde tidligere på Lia under Fossum. Se Familie 1 - Fossum 1782.

Hammersmed, husmann
Christopher Olsen
fra S. Kise dpt. 30/1-1757 bg. 21/1-1787. ”Christopher Røe 30 aar.”, s.a. Ole Aslaksen.
g. 21/9-1780 m. Aslaug Fransdatter fra Gløsmyr dpt. 29/8-1756 d. 2/4-1835 på Rød,
d.a. Frans Rasmussen.
1. Nils dpt. 4/
6-1781 bg. 23/8-1783. ”Christopher Hoppestads db. Nils 2 aar.”
2. Maren Christophersdatter dpt. 12/1-1783.
3. Nils dpt. 22/1-1786 bg. 10/9-1786.
”Christopher Røes s. Nils 3/4 aar.”
Br. ca. 1785.

F.f. Christopher Kiises db. Nils: Christen Hoppestads kone, Elen Olsdtr., Aslak Olsen, Christopher Christiansen, Halvor Fransen.
F.f. Christopher Olsen Hoppestads pb. Maren: Anders Klevas kone, Ingebor Christensdtr., Ole Kiise, Peder Hansen, Christopher Christiansen.
F.f. Christopher Olsens db. Nils u. Kiise: Peder Hansens kone, Karen Fransdatter, Peder Hansen, Erik Olsen, Rasmus Fransen.

Denne familien bodde her fra 1782-1785. De flyttet til Rød. Se Rød under Kise.

G.br., leilending
Christopher Christiansen Hoppestad fra øvre Hoppestad(B) dpt. 18/6-1752 d. 21/5-1829, s.a. Christian Willumsen Hoppestad.
g1g 9/10-1788 m. Pernille Danielsdatter fra N. Venstøp(C) dpt. 27/9-1767 bg. 4/10-1810. ”Christopher Hoppestads kone Pernelle Danielsdtr. 43 aar.”, d.a. Daniel Abrahamsen Venstøb.
g2g i Solum 1/9-1811 m. Juliana Friderica Halvorsdatter fra Lerodden i Solum dpt. 10/10-1780 d. 24/5-1848 på Hoppestad, d.a. Halvor Hansen Lerodden og Berthe Nilsdatter.
1. Inger dpt. 13/4-1789  bg. 21/6-1789. ”Christopher Hoppestads d. Inger 10 uger.”
2. Hans Christophersen dpt. 23/1-1791  d. 12/6-1824. Ugift.
3. Peder dpt. 9/12-1792  bg. 29/11-1795. ”Christopher Christianssøn Hoppestads db. Peder 3 aar.”
4. Halvor bg. 2/11-1794. ”Christopher Ø. Hoppestads hj.db. db. Halvor 2 dage.”
5. Inger Christophersdatter dpt. 7/9-1795 g.m. em. Hans Larsen. Se Bratsbergkleiva 1845. Inger hadde dessuten ei datter, Pernille Nilsdatter.
    Far: uk. Nils Jensen Lien u. Fossum. Pernille ble siden gift med Ole Olsen fra Kise. De bodde på Hoppestad(5).
6. Halvor dpt. 19/11-1797  bg. 28/1-1798. ”Christopher Christianssøns db. Halvor f. øvre Hoppestad 10 1/2 uge.”
7. Christian Christophersen dpt. 6/1-1799 d. 21/1-1820 på Hoppestad.
8. Abraham Christophersen dpt. 22/3-1801. Meldt utflyttet som ugift til Seljord i mai 1834.
9. Karen Kirstine dpt. 26/2-1804  bg. 17/2-1805. ”Christopher Hoppestads pb. Karen Kirstine, næsten 1 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
10. Halvor bg. 6/11-1814. ”Christopher Hoppestads hj.db. drengebarn Halvor 21 dage.”
11. Halvor f. 17/12-1815 d. 3/3-1816 på Hoppestad.
12. Pernille f. 12/6-1817 d. før 1830.
13. Peter f. 16/1-1820 d. 11/2-1820 på Hoppestad.
14. Maria f. 1/7-1821 d. 16/10-1821 på Hoppestad.
15. Christian Christophersen f. 5/8-1823 g. 10/4-1856 m. Anne Helvig Johnsdatter fra Stulen(A)
. De emigrerte til N. Amerika i 1856. Se Presteattest av 17/4-1856.
Br. 1785.

Kilde: Pantebok Bamble, II, s. 108A. 21 mai 1785.
Herm. V. Løvenskiold steder og fester til Christopher Christiansen og hustru 2 H 4 sk i Øvre Hoppestad, forhen brugt av
faderen Christian Willumsen, men nu for denne sin sønn avstått, dog ikke tiltredes før efter faderens død, liksom og fester
ham 1/3 parten udi Stege-pladsen med 1 rdr. avgift årlig.

F.f. Christopher Christiansen Hoppestads pb Inger: Christian Kiises kone, Anne Christiansdtr., Daniel Venstøb. Halvor Christiansen, Halvor Hansen.
F.f. Christopher Hoppestads db. Hans: Anne Christiansdtr., Ingebor Danielsdatter, Halvor Christianssøn, Halvor Hanssøn, Nils Christenssøn.
F.f. Christopher Hoppestads db. Peder: Ingebor Danielsdtr., Margarete Christensdtr., Halvor Løberg, Halvor Hanssøn, Wilhelm Christianssøn.
F.f. Christopher Christianssøns pb. Inger fra øvre Hoppestad: Anne Christiansdtr., Karen Hansdtr., Nils Danielssøn, Nils Christenssøn, Claus Monssøn.
F.f. Christopher Christianssøns db. Halvor f. øvre Hoppestad: Willum Hoppestads k., Karen Hansdtr., Claus Monssøn, Halvor Hanssøn, Nils Danielssøn.
F.f. Christopher Christianssøns db. Christian f. øvre Hoppestad: Inger Danielsdtr., Karen Hansdtr., Wilhelm Christianssøn, Claus Monssøn, Nils Danielssøn.
F.f. Christopher Christianssøns db. Abraham f. Ø.Hoppestad: Wilhelm Hoppestads k., Margrete Christensdtr., Nils Danielssøn, Ole Aslakssøn, Claus Monssøn.
F.f. Christopher Christianssøns pb. Karen Kirstine f. Ø.Hoppestad: Willum Hoppestads k., Margarete Christensdtr., Claus Monssøn, Nils og Peder Danielssønner.

Tj. pike her i 1801: Anne Johannesdatter 18 år. I 1825 bodde enken Aavet Christensdatter her 70 år gml. Se Hoppestad øvre B.
Det gjorde også tjenestefolkene, Marte Hansdatter, 15 år og Anders Nilsen, 10 år.

30/4/1830      CHRISTOPHER CHRISTIANSSEN       Bamble skifteprot. nr. 16, s. 389b.
Ø.Hoppestad    Arvinger: Enka Juliane Halvorsdatter og avdødes barn etter 2 ekteskap:
            I. Etter 1. ekteskap med Pernille Danielsdtr. Venstøp:
               1. Abraham Christopherssen 28 år, heime.
               2. Inger Christophersdtr.  35 ” , heime og ugift.
           II. Etter 2.ekteskap med Juliane Halvorsdtr.:
               3. Christian Christopherssen 7 år.
Enkas laugverge: Claus Mogenssen Hoppestad.
Formynder for Inger og Christian: Naboen Chr. Larssen Hoppestad.
Tilstede for å overvåke sk. var morbroren Peder Danielssen Venstøp.
Brt:   115 - 2 - 11
Gjeld: 158 - 3 - 14  (Insolvent).

G.br., leilending
Abraham Halvorsen Hoppestad fra V. Bø(2) dpt. 6/7-1788 d. i USA, s.a. Halvor Olsen Fjeld.
g. i Holla 14/6-1812 m. Anne Turine Torkildsdatter fra Foss lille dpt. 28/9-1788 d. 14/11-1859 på Hoppestad, d.a. Torkild Olsen.
1. Karen Maria Abrahamsdatter f. 7/2-1813 på Bestul. Emigrerte alene til N. Amerika som "pige" 17. april 1856, 43 år gammel.
2. Halvor Abrahamsen f. 18/6-1815 på Bestul. Se V. Bø(2) i Luksefjell. Var lærer.
3. Anne Christine Abrahamsdatter f. 5/5-1817 på Bestul g.m. Christen Nilsen Hoppestad. Se Hoppestad øvre(A).
4. Torkild f. 9/4-1819 på Bestul d. 19/11-1829 på Foss. Døde av Meslinger.
5. Ingeborg Abrahamsdatter f. 9/3-1821 på Bestul g.m. Ole Nilsen fra Sauherad. Se nedenfor.
6. Ole Abrahamsen f. 21/10-1822 på Bestul. Var noen år på Gromstulen(B) under Bø. Bodde siden 1859 her som innerst. Se nedenfor.
7. Abraham Abrahamsen f. 31/10-1825 på Foss. Emigrerte alene til N. Amerika den 15. april 1850, 24 1/2 år gammel. Har etterkommere der.
8. Børre f. 1828 d. 27/11-1829 på Foss. Døde av Meslinger.
9. Torkild f. 21/4-1830 d. 26/4-1830 på Foss.
Br. 1830.

F.f. Abraham Halvorsens pb. Karen Maria f. Bestul: Halvor Halvorsens k., Ragnild Tostensdtr., Halvor Halvorsen, Nils og Børre Torkildsen.

Abraham og Anne Turine giftet seg i Holla. Anne Turine bodde på Vale i Valebø som tjenestejente og Abraham
holdt til på Bestul.

Abraham og Anne Turine bodde tidligere flere år på Bestul i øvre Luksefjell. Denne familien er registrert utflyttet fra Gjerpen til Eidanger i juni/juli 1824, hvor Abraham Halvorsen skulle ha kjøpt gården Valler.
Det må ha gått dårlig med dette kjøpet, for i 1825 bor de på Foss og fra 1830 bor de på Hoppestad.
Det er ikke skrevet et ord om ham i Eidangerboka under Valler, så det ble nok kke noe av det planlagte kjøpet.

Tjenestedreng på gården i 1865: John Halvorsen fra Sauherad (18 år gml.).

Abraham utvandret til N. Amerika, 80 år gml., i april 1868 sammen med sine svigersønners familier: Christen Nilsen
og Ole Nilsen, begge øvre Hoppestad.

Gårdsarb., innerst
Ole Abrahamsen Hoppestad herfra f. 21/10-1822 på Bestul d. 20/11-1861 på Hoppestad, s.a. Abraham Halvorsen Hoppestad.
g. 18/10-1850 m. Ingeborg Halvorsdatter fra V. Bø(2) i Luksefjell f. 22/5-1826 d. 15/11-1861 på Hoppestad, d.a. Halvor Halvorsen Fjeld.
1. Anne Turine Olsdatter f. 10/10-1851 på Hoppestad. Til N. Amerika i 1868 med sin onkel og tante som hun vokste opp hos.
2. Karen Marie Olsdatter f. 7/2-1853 på Gromstulen under Bø. Til N. Amerika i 1868 med sin onkel og tante som hun vokste opp hos.
3. Helvig Olsdatter f. 15/12-1854 på Gromstulen under Bø. Til N. Amerika i 1868 med sin onkel og tante som hun vokste opp hos.
4. Christine f. 3/9-1856 på Hoppestad d. 19/8-1857 på Hoppestad.
5. Abraham Olsen f. 12/10-1861 på Hoppestad d. i Luksefjell 14/5-1862.

Denne familien bodde på Gromstul(B) u. Bø fra 1852-1856. De flyttet da tilbake til Oles farsgård på Hoppestad.
Begge foreldrene døde her mens barna var mindreårige. Sønnen Abraham kom til slektninger i Luksefjell, men
døde bare et halvt år gammel.
Jentene ble tatt hånd om av sin onkel Ole Nilsen og faster (fars søster) Ingeborg Abrahamsdatter (nedenfor).
De hadde ikke barn selv og emigrerte alle til Amerika i 1868.

Gårdsarbeider, innerst
Ole Nilsen (tvilling) fra Knollen under N. Låvell, Sauherad f. 20/7-1832 d. i USA, s.a. Nils Rollefsen og Ingeborg Olsdatter.
g. 6/4-1858 m. Ingeborg Abrahamsdatter herfra f. 9/3-1821 d. i USA, d.a. Abraham Halvorsen Hoppestad.

I 1865: 3 fosterbarn, barna etter Ole Abrahamsen Hoppestad (ovenfor) bodde her og var ”bortsatt paa Fattigkassen.” 
Familien emigrerte til N. Amerika den 8. april 1868, sammen med Ingeborgs far og hennes svoger Christen Nilsen Hoppestad.

Eiere fra 1870: Christopher Knudsen og Nils Peter Knudsen
Eier i 1875: Sveinung Hansen Hem (fra Sauherad). Se Hoppestad(14).

G.br., leilending
Knud Petter Christophersen fra Kongsberg f. ca. 1811
g.m. Karen Ivarsdatter fra Solum f. 1811

Beboer her i 1875: Ungkar Jørgen Herman Olsen, legdslem, f. 1813.
Dyr her 1875: 1 Hest, 3 kuer.

Se heretter Hoppestad 14.

(C) Gard Strøm.