| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Foss
Gård nr. 53 i Gjerpen kommune.
Overført til Skien kommune i 1964.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 21.04.2015Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.
Foss er delt mellom to forskjellige kart. Dette er utsnitt av disse to, som på beste måte er forsøkt tilpasset. G.S.
 

Lille Foss
Det opprinnelige søndre bruket av Foss. Gammelt løpenr. 139.

Landskyld 3 huder.

Første kjente leilending på lille Foss var Jacob Foss. Han var leilending her i 1606, 1620 og 1628.

Kilde: Sakefallsregisteret (bøteregisteret) for Gjerpen 1620 (avskrift: Jan Christensen).
”Annamit aff Jachop Fossis stiffsønn Anders for hand Besoff sinn festequinnde før deris Brølup, Penge – 6 ½ dr.”


Olluff
var nevnt i 1636 og Giert Iversen (borger i Skien) fra 1645 og i 1654.

Kilde: Skattematrikkelen 1647:
”Lille Foss som Giert Jffrsen (Iversen) bruger, schylder 3 huder, som Joen Berøen i Sanichedal med bøxell eyer.
Taxerit for 2 ½ fierdingsgrd for gaardsene ringe leyligh(edt), penge 3 dr. 3 mk. Joen Berøen bygger.”

I følge prestens manntall av 1664 var Truls Foss f. ca. 1631 trolig far til Ellef nedenfor.
Denne familien kom til Åsen, men flyttet siden til Skavan.
Truls kom til Åsen igjen som gammel og døde der. Se Skavan under Fossum.

Kilde: Skattematrikkelen 1670/71:
Lille Faas. Marchus (Barnholt) bruger, schylder 3 huder som hans selff med bøxell ehr ejende. Giffuer schatt 6 Rdl.

G.br., leilending
Jacob Hansen
f. ca. 1642 bg. 3/11-1689. ”Jacob Lillefos 47 aar g.”
g.m. Malene Olsdatter f. ca. 1640 bg. 31/5-1727. ”Thomas Glennes qde Malene 87 aar.”
1. Ole Jacobsen f. ca. 1670. Se N. Sem.
2. Ellen Jacobsdatter f. ca. ?
3. Karen f. 1680 bg. 2/7-1681. ”Jacob Hansen ved Lille Fos, hans d. Karen 1 aar g.”
4. Karen dpt. 2/4-1682 bg. 17/4-1682. ”Jacob lille Fosses datter Karen 14 dage g.”
-   bg. 30/8-1685. ”Jacob Lille Fosses dødfødde barn.”
Br. 1681.

Enka Malene Olsdatter ble g2g m. Thomas Torjersen. Se Glenna(1).

G.br., leilending
Ellef Trulsen
Br. ca. 1690.

Ellef Trulsen flyttet senere til Jønnevald.

Skipper, selveier
Nils Knudsen Win Munch
f. høsten 1658 bg. 26/3-1738 i Skien. ”Nils Knudsen begr. med alle Klocher, gl. 80 aar mindre 7 Moneder.”
Br. 1711.

Manntall for Skien 1712: ”Niels Knudsen Beboer, egen Gaard, eyer i Langesund et gamel Huus, og forleden Høst wed ildebrand mist i Byen et lidet Huus og waaning, eier en liden gaard udj Gierpen Sogen, farer for Salt, Skipper, og hafver under wærgemaal hans Børn og Stifbørns arve midler 880 rd. (Hustrue, 8 Børn, 1 tienistpige).

Skien Skifteprot. nr. 581a, 12/2-1739.
Niels Knudsen (død paa Lille Foss).
Sønn: Povel Brodahl.
Hans salige (avdøde) kone: Anne Maria.

Se Torkild Liers dyptpløyende slektsgransking av slekten rundt "Niels Knudsen Win Munch"
på Grenland Ættehistorielags Forum.

G.br., selveier
Jacob Larsen Foss
fra Skavan dpt. 26/3-1713 bg. 4/2-1764. ”Jacob Foss 52 aar.”, s.a. Lars Nilsen Skavan.
g1g 27/5-1739 m. enke Marthe Larsdatter fra Fløtterød(A) dpt. 17/9-1693 bg. 11/1-1755. ”Jacob Fosses kone 61 aar.”, d.a. Lauritz Amundsen Fløtterød.
g2g 21/8-1755 m. enke Sara Andersdatter fra Fossum dpt. 11/12-1728 bg. 2/7-1761. ”Jacob Fosses kone 34 1/2 aar.”,  d.a. skredder Anders Olsen Lang fra Sverige. Se Familie 8 - Fossum 1720.
g3g 30/9-1762 Karen Abrahamsdatter fra N. Venstøp(C) dpt. 12/2-1741 bg. 25/8-1803. "
Enken Karen Abrahamsdtr. f. N. Ballestad 62 ½ aar.", d.a. Abraham Zachariasen.
Barn i 2. ekteskap:
1. Marthe bg. 28/7-1756. ”Jacob Fosses d. Marthe 1 dag.”
2. Marthe Jacobsdatter dpt. 27/12-1757 g.m. Jens Jonsen. Se Århus(A).
-   bg. 28/12-1759. ”Jacob Fosses dødf. db.”
-   bg. 11/6-1761. ”Jacob Fosses dødf. db.”
Br. 1746.

Hans første kone Marthe Larsdatter var enke etter Just Halvorsen Tofte. Se Tufte(1).
Hans andre kone Sara Andersdatter var enke etter Bæruld Christensen
Engelrønningen u. Ås.

Enka Karen Abrahamsdatter ble g2g m. Hans Larsen Ballestad. Se N. Ballestad(1).

18/9/1761      SARA ANDERSDATTER LILLE-FOSS          Bamble Skifteprot. nr. 6a, s. 241a.
Lille Foss     Arvinger: Enkem. Jacob Larssen og Sara Andersdtrs. 2 kull barn:
               Etter 1.ekteskap med Bærulf Christenssen:
                   a. Halvor Bærulfssen, omtr. 10 år.
                   b. Dorthea Helvig Bærulfsdtr. 12 ”
               Etter 2.ekteskap med Jacob Larssen:
                   c. Marthe Jacobsdtr. 4 år
               Formynder for Halvor og Dorthea deres farbror Hans Christenssen Lindrup.
               Formynder for Marthe ble faren.
Brt: 339 - 3 - 8
Net: 320 - 0 - 8
Jordegods: ”Gården Lille Foss, skyld 3 huder m.b. og herl. i følge skjøte dat. 2.6.1746, tinglyst 1.8.1746 fra cancelliråd Løvenskiold. Kjøpesum 221 rdlr. Nå forbedret og ny verd 250 rdlr. Niels Brodal møtte opp og protesterte mot både første skjøte og mot verdiforhøyelsen. Han mente seg odelsmann til godset”. Ingen utlodding nå. Det skulle ordnes senere.

22/2/1764      JACOB LARSSEN FOSS          Bamble Skifteprot. nr. 6b, s. 380b.
Søndre Foss    Arvinger: Enka Kari Abrahamsdatter og Jacob Larssens datter, Marthe Jacobsdtr. 7 år., i
                                       sitt 1.ekteskap med Sara Andersdatter.
                                    Formynder: Marthes farbror Gregorius Larssen Schawen.
                                    Enkas far Abraham Zakariassen, ble hennes laugverge.
Brt: 836 - 3 - 15
Net: 536 - 3 - 15
Jordegods: 3 huder m.b. i gd. Lille Foss, verd 300 rdlr.

G.br., selveier
Jens Jonsen Aarhuus
g.m. Marthe Jacobsdatter
Br. 1774. Se Århus(A).

G.br., leilending
Anders Hansen
f. ca. 1757 bg. 26/12-1797. "
Anders Hanssøn u/Tofte 40 ½ aar."
g. i Solum 10/9-1779 m. Anne Hansdatter fra Bruset i Solum dpt. 4/4-1747 i Solum d. 21/11-1831 på Svarverplass u. Tufte, d.a. Hans Tollefsen.
Br. 1785.

Denne familien flyttet til Svarverplass u. Tufte i 1788.

G.br., selveier
Torkild Olsen
fra V. Bø i Luksefjell
dpt. 8/6-1749 bg. 29/7-1798. ”Torkild Olessøn f. Foss lille. 49 1/6 aar.”, s.a. Ole Anulfsen Hvammen.
g1g 10/6-1783 m. enke Christine Bjørnsdatter fra Fjelldalen store dpt. 14/10-1753 d. ca. 1794, d.a. Bjørn Bjørnsen.
g2g 27/8-1795 m. Karen Gulliksdatter fra S. Rønningen under Bø i Luksefjell f. ca. 1767 i Medals-eie i Eggedal i Sigdal bg. 14/12-1797. ”Torkild Olessøns kone Karen Gulliksdtr. f. lille Foss. 30 1/2 aar.”, d.a. Gullik Paulsen.
1. Karen dpt. 8/2-1784 bg. 28/3-1798. ”Torkild Olessøns pb. Karen f. Foss lille 14 1/12 aar.”
2. Ole Torkildsen dpt. 22/5-1785. Var i 1801 i tjeneste hos Søren Pedersen på Tufte.
3. Nils Torkildsen dpt. 12/11-1786. Vokste opp hos sin farbror Halvor Olsen på V. Bø i Luksefjell. Nils bodde på Limi i 1815 da han i Siljan
    krk. giftet seg med ”gaardmannsenke” Maren Eriksdatter f. ca. 1778 på Torsholt(1) i Siljan.
4. Anne Thurine Torkildsdatter dpt. 28/9-1788 g.m. Abraham Halvorsen fra Fjeldet. Se Hoppestad øvre(C).
5. Børre Torkildsen dpt. 17/1-1790. Vokste opp hos sin farbror Paul Olsen i Luksefjell.
6. Jon Torkildsen dpt. 25/9-1791.

7. Christian Torkildsen dpt. 25/8-1793.
Vokste opp hos Lars Svendsen på Rønningen i Luksefjell.
Barn i 2. ekteskap:    
8. Gullik dpt. 1/1-1796 bg. 19/1-1797. ”Torkild Olessøns db. Gullik f. Lille-Foss. 1 1/12 aar.”
9. Christine dpt. 23/11-1796 bg. 5/2-1797. ”Torkild Olessøns pb.
Christine f. Lille Foss 2 1/2 mnd.”
10. Gullik dpt. 6/12-1797 bg. 8/10-1810. ”Afdøde Torkild Olessøns db. Gullik f. lille Foss 12 11/12 aar.”
Br. 1778.

F.f. Torchil Limies pb. Karen: Povel Fieldets kone, Inger Gundersdatter, Povel Fieldet, Halvor Fieldet, Abraham Gundersen, Halvor Biønsen.
F.f. Torchil Limies db.
Ole: Nils Moes kone, Anne Halvorsdtr., Halvor Fieldet, Povel Fieldet, Nils Moe, Halvor Fieldalen.
F.f. Torchil Limies db.
Nils: Halvor Fieldalens kone, Anne Halvorsdtr., Povel Fjeldet, Halvor Fjeldet, Halvor Fieldalen, Anders Nilsen.
F.f. Torchild Limies pb.
Anne Thorine: Peder Limies kone, Margrethe Halvorsdatter, Halvor Jønneval, Povel Fieldet, Halvor Fieldet, Halvor Fieldalen.
F.f. Torchel Limis søn Børre: Halvor Fieldets k., Aslev Halvorsdatter, Peder Limi, Nils Moe, Halvor Fieldet, Halvor Fieldalen.
F.f. Torkild Limies db.
Jon: Søren Toftes k., Asloug Halvorsdtr., Peder Limie, Jan Tofte, Ole Olessøn.
F.f. Torkild Olessøns db. Christian fra N.Limie: Jon Vales k., Karen Halvorsdtr., Peder Limie, Daniel Jønnevald, Ole Halvorssøn.
F.f. Torkild Olessøns db. Gullik f. Nordre Limie: Halvor Leegaases kone, Berthe Gulleksdatter, Halvor Leegaas, Laers Gullikssøn, Anders Nilssøn.
F.f. Torkild Olessøns pb. Christine f. Lille Foss: Gullik Rønningens enke, Berthe Gulliksdatter, Laers og Hans Gullikssøn, Anders Christianssøn.
F.f. Torkild Olessøns db. Gullik f. Lille Foss: Aslak Toftes og Anders N.Limies koner, Aslak og Jan Tofte, Peder Limie.

Denne familien bodde tidligere på N. Limi. Torkild kjøpte lille Foss i 1778, men flyttet ikke hit før i 1796.

Enka Christine Bjørnsdatter hadde tidligere vært gift med Nils Christiansen på N. Limi.

I 1797 bodde konas søster Berthe Gulliksdatter her som tjenestepike.
Karen Gulliksdatters søster Margit Gulliksdatter var gift med Halvor Halvorsen (Leikås) Holt øde.

28/7/1798      TORKILD OLSSEN                        Bamble Skifteprot. no. 12, s. 374b.
S. Foss         og kona KARI GULLIKSDATTER           
               Han d. 26.7. d.a. Hun tidl.
               Arvinger:
               Barna etter Torkilds 2 ekteskap:
               I. med Christine Bjørnsdatter:
                 1. Nils Torkelssen     12 år.
                 2. Ole Torkelssen      13 "
                 3. Børge Torkelssen     9 "
                 4. Jon Torkelssen       7 "
                 5. Christian Torkelssen 5 "
                 6. Karen Torkelsdtr. nå død.
                
7. Anne Thorine Torkelsdtr. 10 år.
               II. med Kari Gulliksdatter:
                 8. Gullik Torkelssen 1/2 år.
               Formynder for Nils: farbror Lars Olssen Fjellet.
               ----"---- -"- Ole: farbror Poul Olssen Fjellet.
               ----"---- -"- Børge: farbror Halvor Olssen Fjellet.
               ----"---- -"- Jon: morbror Halvor Bjørnssen Fjelldalen.
               ----"---- -"- Christian: morbror Niels Anderssen Moe.
               ----"---- -"- Anne: Jon Olssen Wahle i Wahlebøe av Holla pr.gj., g.m. myndlingens morsøster.
               Formynder for Gullik: Halvor Halvorssen Leekaas, g.m. barnets morsøster.
Brt: 1569 - 1 -  4
Net:  345 - 3 - 19
Jordegods: Gd. søndre Foss, skyld 3 huder m.b. vurdert for 600 rdl.

Det ble holdt skifte på Hoppestul i Sandsvær (i Luksefjell) i 1797 etter den ugifte Else Gulliksdatter.
Hennes mor, Marie Olsdatter fra Gj. og 12 søsken/halvsøsken m.m. var nevnt.

Helsøsken:

1. Ole Gulliksen I bodde i Sigdal.
2. Ole Gulliksen II satt på Akershus festning (fengsel).
3. Lars Gulliksen bodde i Gjerpen.
4. Hans Gulliksen var i Fredriksværn (Stavern).
5. Helga Gulliksdatter g.m. Lars Nilsen i Eggedal.
6. Margit Gulliksdatter g.m. Halvor Halvorsen (Holt) i Gjerpen.
7. Kari Gulliksdatter g.m. Torkild Foss i Gjerpen.
8. Berthe (Kirstine?) Gulliksdatter tjente hos Torkild Foss

Halvsøsken:

1. Paul Gulliksen bodde ved Larvik.
2. Even Gulliksen bodde ved Larvik.
3. Torgun Gulliksdatter g.m. Halvor Svendsen, bodde på Hoppestul i Sandsvær.
4. Gunhild Gulliksdatter g.m. Gulbrand Nilsen i Eggedal. (Gulbrand kan være bror til Lars som var g.m. Gunhilds halvsøster Helga.)


Innerst i 1782
Ole Gundersen
fra N. Nøklegård(1) dpt. 1/5-1707 bg. 3/5-1789. ”Ole Gundersen f. lille Foss 73 aar.”, s.a. Gunder Trulsen.
Han var som ”Ole Lillefoss” nevnt som fadder for sin bror Aslak Gundersen Venstøps barn i 1734.
Han bodde tidligere på Glenna(1) og siden på N. Sem(8). Se der.


Paul Olsen Fjeldet
eide og brukte hele Lille-Foss fra 1798 til 1799.

Grunneiere fra 1799:
Aslak Halvorsen Tufte
med 1 ½ hud (1 hud 6 skinn) og broren, Jahn Halvorsen Tufte med 1 ½ hud.

Se heretter Foss(3) "Kutterød", Foss(8) Foss lille og Foss(7).

(C) Gard Strøm.