ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Fossum
Gård nr. 9 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.

 

 

Oppdatert 15.11.2022
 Fossum jernverk 1720-1730

Arbeiderfamilier ved Fossum jernverk som ikke passer inn under andre folketellinger og manntall.
Kilder: Kirkebøker og skifter.
 


 

| Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Familie 1.

Fossum 1720-1730.

 

Jernverksarbeider

Christian Simonsen fra Fossum, s.a. Simon Clausen fra Ulefoss. Se Familie 5 - Fossum 1711.

g. 1/4-1716 m. Berthe Larsdatter fra Skien? eller Bolvik? Søster til Lucas Larsen.

Trolovet i Skien.

1. Else Christiansdatter dpt. 23/2-1716.

2. Lars Christiansen dpt. 25/4-1717.

3. Boel Christiansdatter dpt. 12/2-1719.

4. Simon Christiansen dpt. 21/4-1720.

5. Lisbeth Christiansdatter dpt. 26/3-1724.


F.f. Christian Simonssøns datter Else fra Hytten: Peter Janssøn, Biørn Møller, Ole Mognssøn, Jens Møllers qde., Børtings pige Karen.
F.f. Christian Simonssøns søn Lars fra Hytten: Lucas Larssøn og Anders Evenssøn og Birte Steensrød i Scheen, Hans formers datter Dorte.
F.f. Christian Simonssøns datter Boel: Anders Evenssøn, Jacob Tydsk, Jens Follou, Kirsten Nilsdatter, Anne Ditlefsdatter.
F.f. Christian Simonssøns søn Simon: Lorens Janssøn, Per Janssøn, Tron Gabrielssøn, Villum Østenssøns qde., Birte Haagensdatter.

F.f. Christian Simonsens Lisbet: Jan Lucassøn, Per Busc, Giert Fanders qde., Maren Straale.

 

Fra Fossum jernverks regnskap over utlån/ restanse 1730: ”Christian Simonsen, rømt 1724 formedelst begangen tyveri”.
Han skyldte 44 riksdaler - 7 skilling. Familien er ikke nevnt i Gjerpen kirkebok etter desember 1724.
 


 

Familie 2.

Fossum 1720-1730.

 

Gruvearbeider

Jan Pedersen Buse.

g1g m. NN

g2g ca. 1717 m. enke Cathrine Jansdatter fra Fossum f. ca. 1679 bg. 14/12-1721. ”Jan Buses qde Catrine 62 aar.”, d.a. Jan Clausen. Se Familie 5 - Fossum før 1700.

1. Per Jansen Buuse f. ca. 1705. Se nedenfor.

 

Cathrine var enke etter Jørgen Hansen Venstøb. Se M. Venstøp(A).

Barnedåp i Gjerpen krk. 12/6-1718:
U=ægte barn Anne Catrine. Moderen Jan Busces stifdatter Lisbeth. Barnefader Isak Fallejen.
Test: Lorens smed. Christopher Møller. Anders Anderssøn, Christian Simonssøns qde.
Ingebor Biørnsdatter.Familie 3.

Fossum 1720-1730. Samme hus som nedenfor.

 

Gruvearbeider

Per Jansen Buuse f. ca. 1695 bg. 9/6-1764. ”Peder Buuse 69 aar.”

g1g 27/7-1721 m. Jennert Engelsdatter fra S. Oterholt dpt. 14/7-1681 bg. 15/4-1741. ”Per Buses qde Jenert, 64 aar.”, d.a. Engel Amundsen.

Forlovere: "Kield Former og Jan Fallejen."

g2g  2/12-1741 m. Karen Pedersdatter fra Fossum f. 1711 bg. 5/12-1773. ”Peder Buses enke 64 aar.”, d.a. Peder Grubbe. Se Familie 6 nedenfor.

Forlovere: "Jan Hammersmed og Christopher Smed.”

1. Catharine Pedersdatter Buse dpt. 22/8-1723 bg. 18/5-1797. ”Catharine Pedersdtr. Buse u/Borrestad. 65 aar.” Bodde under Borgestad. Ugift.

Barn i 2. ekteskap:

2. Jan dpt. 11/11-1742 bg. 20/10-1748. ”Peder Buses s. Jan 6 aar.”

3. Margrethe Pedersdatter dpt. 23/5-1745 g.m. Christen Thomasen. Se Skriva under Bø.

4. Peder Pedersen Buse dpt. 26/12-1748. Se Familie 25a - Fossum 1801.

5. Maren dpt. 5/11-1752 bg. 21/7-1754. ”Peder Buses dtr. Maren 1 1/2 aar.”

 

F.f. Per Buskes datter Cathrine: Jan Lucassøn. Henric Mognssøn. Halvor Otterholts qde. Anne Lisbeth Limi.

F.f. Per Janssøns Jan: Jens Balserssøn, Jan Abraham, Christen Larssøn og qde. Birte Straale.

F.f. Per Buscs Margrete: Christopher Smed, Gregoris Schaven, Ole Skreder. Ole Skomags qde. Beate Persdatter.

F.f. Peder Buuses db. Peder fra Hytten: Hans Jørgensens kone, Elen Jansdatter, Zigfrid Jonasen, Hans Olsen, Ole Andersen.
F.f. Peder Buuses pb. Maren: Jon Halvorsens kone, Pernille Andersdtr., Lucas Eriksen, Christopher Smed. Herman Tronsen.


Barnedåp i Gjerpen 29/9-1715 

”U=ægte barn Erik fra Otterholt. Moderen Jennert Engelsdatter. Barnefader udlagt Solve Christenssøn fra Bøe.

Test: (Faddere): Luxas Luxefield, Johannes Dyrcol. Mads skomager. Kirsten fra Jønneval.”
Barnet, Erik Solvesen kom som voksen til Dyrendal u. Fossum.

 

Barnedåp i Gjerpen i januar 1737:

”U=ægte Jens fra Hytten. Moderen Karen Persdatter. Udlagte Berulf Holm.

Test: Per Buse, Micel Thomessøn Hytten, Østen Villumssøn, Per Olessøns (Blis?es) qde. Birte.”
Barnet: Jens Bærulfsen.


 

Kilde: Besiktigelse av jernverkets bygningsmasse i forbindelse med salg av verket.
Om hus og inventar (aug. 1726): ”Nr. 2, Beboes af mester Kield (nedenfor) og Peder Buuse, 6 laft og 12 omverv høyt.
I det ene værelse hvor Kield boer: 1 skorsten samt kakkelovn, benker, hyller og 2 sengesteder, tilligemed en
afskiøtning af deler. I det andet værelse hvor Peder Buuse bor, tilsv. 1 skorsten og 1 kakkelovn osv.”


 


 

Familie 4.

Fossum 1720-1730. Samme hus som ovenfor.

 

Masmester, former

Kjeld Sørensen f. ca. 1672 bg. 29/4-1733. ”Kield Sørenssøn Masmester, 61 aar.”

g.m. NN

1. Maria Kjeldsdatter f. ca. 1701 bg. 17/7-1768. ”Maria Kieldsdtr. 67 aar.”

2. Anne Lisbeth Kjeldsdatter g. 12/12-1723 m. Jørgen Andersen.
3. Margrethe Kjeldsdatter g. 26/11-1727 m. Jacob Mortensen.

4. Søren Kjeldsen. Fadder i 1731.

 

Han var fadder som Kiel Former i november 1711.


Kjeld Sørenssøn brukte (leide) S. Limi(B) fra 1715-1730.

 

Kilde: Besiktigelse av jernverkets bygningsmasse i forbindelse med salg av verket.
Om hus og inventar (aug. 1726): ”Nr. 2, Beboes af mester Kield og Peder Buuse (ovenfor), 6 laft og 12 omverv høyt.
I det ene værelse hvor Kield boer: 1 skorsten samt kakkelovn, benker, hyller og 2 sengesteder, tilligemed en
afskiøtning af deler. I det andet værelse hvor Peder Buuse bor, tilsv. 1 skorsten og 1 kakkelovn osv.”

 


 

Familie 5.

Fossum 1720-1730.

 

Kullskriver

Lars Sørensen fra Fossum?

g. 5/11-1713 m. Gjertrud Olsdatter fra Brekke.

Forlovere: "Søren Christensen og Jørgen Masmester."

 

Lars ble nevnt som kullskriver fra 1712-1716. Trolig flyttet fra sognet etter dette.
 


 

Familie 6.

Fossum 1720-1730. ”Den gamle Drengestue ved syndre Fossen”.

 

Stiger

Peder Grubbe f. ca. 1689 d. 23/4-1724. ”Per Stiger 35 aar.“

g.m. Margrethe Pedersdatter.

1. Beate Pedersdatter f. ca. 1708.

2. Karen Pedersdatter f. 1711 g.m. enkemann Per Jansen Buse. Se Familie 3 ovenfor.

3. Peder Pedersen f. ca. 1713.

4. Maren dpt. 14/1-1720.

5. Maren dpt. 18/5-1723 bg. 2/5-1723. ”Peder Stiers datter Maren fra Hytten, 3 uger. Døde i Krille.”

6. Maren (Mari) Pedersdatter f. ca. 1724.

F.f. Per Stiers datter Maren: Byskriver Vendelbo, Jørgen Erbo, Johannes Perssøn, Mad: Bergstæd, Christen Anderssøns datter.

F.f. Per Stiers datter Maren: Jan Lucassøn, Per Busk, Villum Østenssøns qde Maren, Kiel Limis datter Maria.

 

Enka Margrethe Pedersdatter ble g2g med Hans Olsen. Se nedenfor.

 

14/11/1727     PEDER GRUBBE, stiger.      Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 109b.

Fossum.        Skiftet ble holdt på Fossum ”udi et hus ved syndre fossen kaldet den gamle Drengestue”.

               Peder Grubbe var død for ca. 3 år siden.

               Arvinger: Enka Margrethe Peersdtr. og barna:

               1. Peder Pederssen, 14 år.

               2. Beate Pedersdtr. 19  ”

               3. Kari Pedersdtr.   16  ”

               4. Mari Pedersdtr. 4 ½  ”

Brt: 1 - en - rdl (!)

Gjeld: 114 - 2 - 20  (insolvent).

 

Hans Olsen f. ca. 1681 bg. 1/1-1761. ”Hans Olsen f. Hytten 80 aar.”

g. 29/5-1728 m. enke Margrethe Pedersdatter. Se ovenfor.
 


 

Familie 7.

Fossum 1720-1730.

 

Jan Sørensen f. ca. 1679 bg. 7/5-1739. “Jan Sørenssøn Hytten, 60 aar.”

g. 2/2-1714 m. enke Anne Jansdatter f. ca. 1670 bg. 7/5-1741. ”Jan Sørenssøns Enche Anne, 71 aar.”, d.a. hammersmed Jan Clausen. Se Familie 5 - Fossum før 1700.

 

Jan Sørensen er første gang nevnt i Gj. KB som fadder i 1712 for Jacob Tolfsens sønn Tolf på N. Bø.
Paret kan ikke sees å ha fått barn i Gjerpen.
Anne Jansdatter var 44 år da de giftet seg. Hun var da enke etter hammersmed Anders Børgersen. Se Familie 24 - Fossum 1711.
 


 

Familie 8.

Fossum 1720-1730.

 

Skredder

Anders Olsen Lang fra Sverige f. ca. 1682 bg. 12/12-1757. ”Anders Olsen f. Hytten 75 aar.”

g. 6/2-1715 m. Pernille Isaksdatter fra Gulset(B) dpt. 18/4-1686 bg. 23/5-1770. ”Anders Olsens enke f. Hytten 78 aar.”, d.a. Isak Knudsen Gulset.

Forlovere: "Ole Hoppestad og Anders Sem."

1. Ole Andersen dpt. 7/4-1715.

2. Isak Andersen dpt. 29/11-1716.

3. Per Andersen dpt. 18/9-1718.

4. Kirsten dpt. 11/5-1721 bg. 29/11-1738. ”Anders Skræders Kirsten, 17 1/2 aar.”

5. Jacob dpt. 17/1-1723 bg. 21/1-1723. ”Anders Skræders tvillingsønner Abraham, Jacob. 14 dager gl.”

6. Abraham dpt. 17/1-1723 bg. 21/1-1723. ”Anders Skræders tvillingsønner Abraham, Jacob. 14 dager gl.”

7. Abraham Andersen dpt. 21/10-1725. Se Familie 13 - Venstøp 1762.

8. Jacob dpt. 21/10-1725 bg. 25/8-1726. ”Anders Skræders Jacob 1/3 aar.”

9. Sara Andersdatter dpt. 11/12-1728 g1g m. Bæruld Christensen. Se Engelrønningen under Ås g2g med enkemann Jacob Larsen på Lille Foss.

Br. ca. 1723.


F.f. Anders Olssøns søn Ole fra Gulsæt: Nils Gulsæt, Jacob Gulsæt, Jørgen Straales qde Rønnau, Ellen Evensdatter.

F.f. Anders skræders Søn Isak fra Gulsæt: Nils Gulsæt, Halvor og Helge Gulsæt, Levor Melums qde., Pigen paa Gulsæt.

F.f. Anders Skræders søn Per fra Gulsæt: Nils Gulsæt, Levor Melum, Halvor Gulsæts qde., Helvig Gulsæt.

F.f. Anders Loung Gulsets datter Kirsten: Levor Mele, Jacob Gulsæt, Søren Arnessøn, Helge Gulsæts qde., Tore Kittelrø.

F.f. Anders Skræders tvillinger Jacob og Abraham: Per Christenssøn, Per Bagge, Ole Jonssøn, Lange, Erbo, Præstens hustru, Vejers Kieriste, Jomfru Lange og Anne Lisbeth.

F.f. Anders Skræders tvillingsønner, Abraham og Jacob fra Hytten: Anders Linderup, Jacob Jonssøn, Jon Jonssøn, Nils Skriver, Borrings Kieriste, Per Gregerssøns datter, Vinters Kieriste Cornilidatter.
F.f. Anders skræders Sara: Nils Isakssøn, Sigfred Jonassøn, Per Janssøns qde, Johanne Danielsdatter.

 

Denne familien bodde tidligere på Gulset, trolig på gården hvor Pernille kom fra.
 


 

Familie 9.

Fossum 1720-1730. Plass under N. Fossum.

 

Smed

Anders Andersen f. ca. 1688 bg. 5/6-1731. ”Anders Anderssøn fra Hytten, 43 aar.”

g. 8/10-1713 m. Ingeborg Sørensdatter fra N. Skotland(C) under Hyni f. 1682 bg. 6/8-1772. ”Anders Andersens enke f. Hytten 90 aar.”, d.a. Søren Haagensen.

-   bg. 15/4-1714. ”Anders Anderssøns dødfødde pigebarn fra Hynj.”

1. Anders Andersen dpt. 23/6-1715 g.m. Aslaug Eriksdatter fra Gaupåsen. Se Gaupåsen øvre under Frogner.

-   bg. 21/11-1716. ”Anders Anderssøns dødfødde barn.”

-   bg. 15/5-1718. ”Anders Anderssøns dødfødde drengebarn fra Hytten.”

2. Birthe Andersdatter dpt. 30/5-1719.

3. Arve Andersen dpt. 31/5-1722.

4. Anne Andersdatter f. ca. 1725 g.m. Gunder Halvorsen. Se Tufte(7) "Åsen og Lien".


F.f. Anders Anderssøns søn Anders fra Hytten: Ole Oxrøe, Søren Suusaas, Villum Østenssøn, Jan Sørenssøns qde Anne, Børtings pige Anna.

F.f. Anders Anderssøns datter Birte fra Hytten: Ole Hanssøn Skottland, Per Jenssøn, Rasmus Skotts. qnde, Kirsten Ingebretsdatter.
F.f. Anders Anderssøns søn Arve, fra Hytten: Jan Larssøn, Hans Skotland, Per Busces qde Jennert, Sitzel Fos, Anne Micelsdatter.
 


 

Familie 10.

Fossum 1720-1730.

 

Hammersmed

Jan Lucassen fra Sverige f. på 1660-70-tallet.

g.m. Inger bg. 28/5-1729. ”Jan Lucassøns qde Inger, 80 (heller 60) aar 9 dager.”

1. Ellen f. ca. 1701 i Bamble d. 1705 i Bamble.

2. Annichen dpt. 21/10-1703 i Bamble d. 1707 i Bamble.

3. Peter Jansen dpt. 31/10-1706 i Bamble.

4. Anne Jansdatter dpt. 9/12-1708 i Bamble.

5. Margrete Jansdatter dpt. 1/3-1711 i Bamble. Fadder i 1720 - årene.

6. Lucas dpt. 17/12-1713 i Bamble d. 1714 i Bamble (tvilling).

7. Ellen dpt. 17/12-1713 i Bamble d. 1714 i Bamble (tvilling).

8. Maria dpt. 14/1-1716 i Bamble bg. 3/6-1721. ”Jan Lucassøns datter Maria fra Hytten, 5 aar 5 maandr. Døde i barnekopper.”

 

Brødre:

Hammersmed Erik Lucasen på Åskverna under Ås, Gustav Lucassen ved Moss Jernverk og Jacob Lucasen ved Bolvik jernverk,
som døde i Gjerpen: Begravet 9/6-1745. ”Jacob Lucassøn, 72 aar.” - f. ca. 1673.

 

Jan Lucasen arbeidet tidligere ved Bolvik Jernverk i Solum. Alle barna ble døpt i Bamble kirke. Han ble første gang nevnt i Gjerpen
kirkebok i november 1720 som fadder for ”Villum Østensens datter Giertrud”. Han var videre fadder i Gjerpen flere ganger i 1723,
1724, 1726 og 1727.


I 1725 ble han visstnok hentet til Baasland verk (senere Næs Jernverk) i Holt pr.gj. – som hammersmed. Året etter var
han tilbake i Gjerpen. Etter konas død i 1729 ble han borte fra Gjerpen KB.


Innvandrerarkivet til Tore H. Vigerust (R.I.P.) nevner en Jan Lucasen Sem i oversikten over svensker i Jarlsberg
grevskap i 1734. Han skal være innflyttet fra Sverige i 1692 og er i 1734 hammersmedsvenn ved Eidsfoss Verk ved
Hoff i Vestfold.

 

Ingeborg Fløystads doktoravhandling om arbeiderlevekår ved Baaseland/Næs jernverk på 1700-tallet. "Arbeidsmandens Lod. Det nødtørftige Brød", 1979, Fløystad, side 147:
"Ca 1710 kom brødrene Gustav, Erich og Jacob Lucassen som hammerarbeidere til verket [Baaseland/Næs]. De var svenske, men om de kom via et annet norsk verk er ukjent. Broren Jan var ved Fossum, og da driften ble redusert ved Baaseland i begynnelsen av 1720-årene, dro de tre førstnevnte også til Fossum. - De nye eierne av 1725 fikk Jan Lucassen til verket (Baaseland) som mester, men han ble gitt avskjed i 1726.  Gustav Lucassen ble deretter mester. Han befant seg da ved Moss."


[For å unngå missforståelser: "Afskjediget" betyr bare at arbeidsforholdet ble avsluttet, ikke at vedkommende ble oppsagt eller fikk "sparken". Jfr. uttrykket "afskjediget soldat" som betyr dimittert soldat. Gard Strøm].

 


 

Familie 11a.

Fossum 1720-1730.

 

Hammersmed

Peter Jansen

g.m. Anne Sibelle Jensdatter.

1. Maria Petersdatter dpt. 19/9-1717.

2. Jens Petersen dpt. 1/11-1719.

3. Daniel dpt. 30/3-1721 bg. 27/4-1721. “Per Janssøns søn Daniel 4 uger.“

4. Daniel Pedersen dpt. 12/7-1722.

 

F.f. Peter Janssøns datter Maria fra Hytten: Hans former, Jørgen Straale, Hans formers søn, Peter Masmesters qde., Anna Andersdatter.
F.f. Peter Janssøns søn Jens: Baltser Møller, Jan Hammersmed, Lars Olssøn, Jens Møllers enche, Jørgen Straales datter.

F.f. Per Janssøns søn Daniel fra Hytten: Peter Gasmand, Jørgen Straale, Per Busk, Giert Fanders qde, Karen Lorensdatter.
F.f. Per Janssøns søn Daniel Hytten: Jørgen Straale, Peter Janssøn, Tron Møller, Lorens Janssøns qde., Gurj Værnsdatter.

En dåp i Gjerpen. Dom:26 Trin: 21/11-1717  Hans Venstøbs tvillingsønner Jacob (og) Svend.
Test: Nils Venstøb. Jan Faltinssøn.
Søren hos Mad: Børting. Søren Klocher. Jørgen Masmesters qde. Anne. Peter Janssøns qde Anne Sibille. Gert Fanders datter Karen.

De fleste hammersmeder på Fossum på denne tiden hadde svenskt opphav.Familie 11b.

Fossum 1720-1730.

 

En Peter Jansen til, som også ble kalt Morel:

Hammersmed

Peter Jansen Morel

g. 1/10-1726 m. Maren Larsdatter Tved.

Cautionister: "Jan og Erik Lucassønner."

1. Kirstine Maria dpt. 24/5-1727 bg. 8/6-1727. ”Peter Morels Kirstine Maria 6 uger.”

2. Lars dpt. 1/8-1728.

3. Lars Petersen dpt. 2/4-1733 i Eiker.

4. Maren dpt. 13/8-1738 i Eiker.

5. Maren Petersdatter dpt. 23/10-1740 i Eiker.


De var begge ved Fossum jernverk da de giftet seg.

Det er spekulert i om Peter Jansen Morel kan ha vært sønnen til Jan Lucassen (i så fall født 1706 i Bamble).
Hvis han ikke var det, er det mulig at han kan ha vært samme person som den Peter Jansen som er nevnt
over i et tidligere ekteskap.

 

F.f. Peter Morels Kirstine Maria: Jan Lucassøn. Peter Gasmnd. Halvor Olssøn. Erik Lucassøns qde. Margrete Jansdatter.
F.f. Peter Morels Lars: Nils Janssøn, Per Perssøn, Jens Sørenssøn, Elkiærs hustru og datter.


Peter Jansen Morel fikk sannsynligvis arbeide ved Hassel jernverk i Eiker som hammersmed i 1733.
Se forøvrig en artikkel av Oddbjørn Johannessen i mars nummeret 2006 av medlemsbladet til
Grenland Ættehistorielag, "Ætt og annet".

Videre gransking kan kanskje fortelle oss med sikkerhet om Peter Jansen Morels opphav.

De fleste hammersmeder og masmestere på Fossum jernverk på denne tiden så ut til å ha svenskt opphav.

Begravelse i Gjerpen 2/3-1698. "Gunnil Morel, 71 aar g." (f. ca. 1627).

 

I følge fortegnelse over gjeld til Fossum Jernverk (se nedenfor) rømte Peter Morel herfra i 1729.
Kona og barna var igjen i 1730.

 

Gjeld til Fossum Jernverk 1730:

Peder Morel, forrige hammersmedsvend undvigte nest forskined aar 1729 udi august maaned, men forvalteren sagde strax ved tvende mænd, at have taget udi forvaring fra hans hustru som var tilbage, en del sengklæder og videre, som han formener meste delen kunde beløbe til hans gjelds afbetaling 18 dlr.-1 ort - 21 sk.


Christopher Gabrielsen
forrige hammersmedsvend, ligeledes bortrømt samme aar 1729 om natte tider, som forvalter Elkier sagde hammersmeden ved Aas hammer Erich Lucassen at have været aarsag til og derfor forventelig bør svare til hans gjeld 27 dlr. - 18 sk.


 Familie 12.

Fossum 1720-1730. Samme hus som nedenfor.

 

Hytteknegt

Arent Mathisen f. ca. 1653 bg. 14/7-1743. ”Arent Matissøn, 90 aar.”

g1g m. Kirsten? (p.g.a. tradisjonell oppkalling)

g2g 5/6-1724 m. Karen Monsdatter fra Fossum dpt. 17/8-1690 bg. 31/5-1729. ”Arent Matissøns qde fra Hytten, Karen, 38 aar.”, d.a. Mons Willadsen. Se Familie 1 - Fossum 1711.

Forlovere: ”Kield Limj. Even Hynj.”

g3g 24/1-1733 m. Siri Torgersdatter bg. 26/3-1744. ”Arent Matiissøns Enche.”

Forlovere: ”Kield Masmester, Søren Susaas.”

1. Knud Arentsen f. ca. 1705 g.m. Maren Thorsdatter. Se Bjørndalen(B) under Bø.

2. Dorthe Arentsdatter f. ca. 1718.

Barn i 2. ekteskap:

3. Kirsten Arentsdatter dpt. 14/1-1725 g.m. Ole Thorsen. Se Familie 24 - Fossum 1762.

4. Anne Arentsdatter dpt. 3/3-1726.

5. Peter Arentsen dpt. 3/4-1729.

F.f. Arent Matises datter Kirsten fra Hytten: Peder Gasman, Lorens Janssøn, Henric Skotland, Kield Limis qde., Arentes datter.
F.f. Arentes Anne fra Hytten: Kield Limi, Ole Five, Børger Tomas, Hans Smids qde., Gurj Skotland.
F.f. Arentes Peter: Per Busk, Henric Mognssøn, Christen Larssøn, Villums Anne, Dorte Arensdatter.

Arent Mathisen hadde ei datter i 1725 (fra første ekeskap) som var gammel nok til å være fadder.
 

Kilde: Besiktigelse av jernverkets bygningsmasse i august 1726 i forbindelse med salg av verket.
”Verkets huse: som 1723 og 1724 skal være opbygde og til delt fløttede. Nr. 1 Hvor Arent Mathiesen og
Ole Hansen
iboer. 6 laft 12 omverv høyt, loft og tag af deler med deri stående 2 skorstene og 2 kakkelovne.”


 


 

Familie 13.

Fossum 1720-1730. Samme hus som ovenfor.

 

Verksarbeider
Ole Hansen
fra N. Skotland(C) u. Hyni dpt. 2/2-1693 bg. 14/10-1753. ”Ole Hansen f. Hytten 63 aar.”, s.a. pike Dorthe Sørensdatter Skotland og soldat Hans Christensen Borrestad.

g. 6/10-1720 m. Ingeborg Bjørnsdatter f. ca. 1687 bg. 18/4-1762. ”Ole Hansens enke f. Hytten 75 aar.”

1. Maria Olsdatter dpt. 6/4-1721.

2. Maren Olsdatter dpt. 11/4-1723.

3. Hans Olsen dpt. 4/11-1725. Se Familie 23 - Fossum 1762.

 

Ingeborg var ikke født i Gjerpen. Hennes opphav er uvisst.


F.f. Ole Hanssøns datter Maria fra Hytten: Even Hyni. Anders Anderssøn. Henric Monssøn. Rasmus Mortenssøns qde. Maren Skotld. (Skotland).

F.f. Ole Hanssøns datter Maren fra Hytten: Per Skaven, Per Janssøn, Søren Stensaasens qde., Zidsel Andersdatter.

F.f. Ole Hanssøns søn Hans fra Hytten: Arent Matissøn. Ole Olssøn Fieldet, Henric Skotland. Per Buskes qde. Maren Sørensdatter fra Hytten.
 Familie 14.

Fossum 1720-1730.

 

Ole Tive (Tevesen?)
 

Kilde: Besiktigelse av jernverkets bygningsmasse (aug. 1726) i forbindelse med salg av verket.
”Nr. 4 Beboes af Ole Tive, 6 laft og 13 omverv høut, loft og tag af deler. 1 kakkelovn og 1 skorsten. 1 avskiøtning av deler til spise-kammer, samt 1 sengested, samt 3 døre med gangjern og Klinker alt sammen i god stand.”

 

 


 

Familie 15.

Fossum 1720-1730. Damjordet.

 

Hammersmed

Lars Christensen

Var bruker av denne plassen i 1726.

 

Kilde: Besiktigelse av jernverkets bygningsmasse (aug. 1726) i forbindelse med salg av verket.
"Nr. 5. Beboes af Lars Christensen, skal være den smide som tilforn stod på Langgangsgruben,
men nu efter den sal. geh. råd Adelers ordre, forfløttet til Dam Jordet, den består af 6 laft og tekt med deler. 1 jernkakkelovn."

 

 


 

Familie 16.

Fossum 1720-1730.
 

Lars Bronvald fra Brunvall i Brunlanes? Trolig ungkar i 1726.
 

Kilde: Besiktigelse av jernverkets bygningsmasse (aug. 1726) i forbindelse med salg av verket.
"Hus nr. 3 Beboes af Hans Pedersen Smed (nedenfor) og Lars Bronvald, 6 laft og 13 omverv høyt, laftet med taget af deler, 2 skorsten og 2 kakkelovne, 2 sengesteder og nogle små benker."


 


 

Familie 17.

Fossum 1720-1730.

 

Smed

Hans Pedersen Doxrød/ Dyrendal fra Doksrød(1) dpt. 28/1-1700, s.a. Peder Nilsen Doxerø.

g1g 28/5-1721 m. Torborg Iversdatter fra Skien? f. ca 1688 bg. 14/2-1728. ”Hans Doxrøs qde Torbor 40 aar døde i barselseng, uforløst.”, d.a. Iver NN.

g2g i Solum krk. 7/7-1728 m. Anne Nilsdatter f. ca. 1700.

0. bg. 8/2-1722. ”Hans Doxerøs dødfødde drengebarn.”

1. Iver dpt. 6/1-1724 bg. 21/1-1724. ”Hans Doxerøs søn Iver 17 dage.”

2. Marte Hansdatter dpt. 18/2-1725.

Barn i 2. ekteskap:

3. Nils dpt. 26/7-1729 bg. 24/8-1729. ”Hans Doxerøs Nils, 4 uger.”

4. Peder Hansen dpt. 1/4-1731.

 

Hans og Torborg ble trolovet i Skien kirke, men gift i Gjerpen kirke.
 

F.f. Hans Doxerøs søn Iver: Anders Gulbretssøn, Henric Bouerø, Ole Janssøn. Per Skavens qde. Anne Doxerø.

F.f. Hans Doxerøs datter Marta: Christopher Møller, Ole Janssøn. Anders Svenskes qde, Anne Bø.

F.f. Hans Doxerøs Nils: Henric Doxerø, Christian H..ssøn, Lars Nilssøn, Per Skavens qde, Helvig Bøeje.

F.f. Hans Doxerøs Per: Elkiær, Capelen, Asleu, Holmbos frue Ma...

30/6/1728      TORBER IVARSDATTER       Bamble Skifteprot. nr. 3a, s. 126b.

Husm, plass     Arvinger:                             

u/N. Fossum     Enkem. Hans Pederssen og deres datter Marte Hansdtr.

Brt: 57 - 3 - 12

Net: 31 - 0 - 12

 

Kilde: Besiktigelse av jernverkets bygningsmasse (aug. 1726) i forbindelse med salg av verket.
"Nr. 3 Beboes af Hans Pedersen Smed og Lars Bronvald (ovenfor), 6 laft og 13 omverv høyt, laftet med taget af deler, 2 skorsten og 2 kakkelovne, 2 sengesteder og nogle små benker."


Hans Pedersen flyttet til Solum og giftet seg på nytt i 1728, 5 måneder etter han var blitt enkemann. Fra ca. 1739
var de bosatt i Dyrendal under Vindalen i Solum med flere barn født i Solum. Se Solumslekt.org.
 


 

Familie 19.

Fossum 1720-1730.

 

Spikersmed

Anders Monsen Bradstage fra Fossum dpt. 31/7-1692 d. 1736.”…… Bradstage fra Hytten, 46 aar.”, s.a. Mons Bradstage. Se Familie 11 - Fossum før 1700.

g. 31/12-1714 m. Marthe Osmundsdatter f. ca. 1679 bg. 22/6-1749. ”Anders Bradstages enke 70 aar.“ (Trolig feil alder.)

Forlovere: Peter Janssøn og Lorens Smed.

1. Mons Andersen Bradstage f. ca. 1716. Se Familie 20 - Fossum 1762.

2. Hans Andersen?

 

Jeg kan ikke se noen andre kirkehandlinger i Gjerpen med denne familien (G.S.).

 

Kilde: Besiktigelse av jernverkets bygningsmasse (aug. 1726) i forbindelse med salg av verket.
"
Nr. 8: Beboes af Anders Mogensen Brastæge er et lidet gammelt hus 6 alen lang og 4 alen breet."
Tillegg under besigtigelse 1730: "1 skorsten uden støtte, en gammel dør) (Huset var ca. 3, 77 x 2, 51 m = knapt 9, 5 m2)."

 


 

Familie 20.

Fossum 1720-1730.


Verksarbeider 

Lars Hansen fra Fossum dpt. 25/9-1701, s.a. Hans Lauritzen Lindrup. Se Familie 10 - Fossum 1711.

g. 21/12-1728 m. Margrethe Jonasdatter fra Holla?

Forlovere: "Rasmus Mortenssøn. Søren Henricsøn Saasaas (Susås i Holla)."

1. Anne Larsdatter dpt. 20/2-1729 g.m. Mads Eriksen Bøe. Se N. Bø(C).

2. Jonas Larsen dpt. 24/6-1731. Ikke konf. i Gjerpen.


F.f. Lars Hanssøns Anne: Rasmus Mortenssøn, Lars Jonassøn, Søren Susaas, Per Busks qde, Birte Skotland.

F.f. Lars Hanssens Jonas: Søren Suusaas, Per Buscs qvinde, Jonas --, ---T---------. (Bortslitt ).


 

Kilde: Besiktigelse av jernverkets bygningsmasse (14/1-1730) i forbindelse med salg av verket til Grev Gyldenløwe i Laurvig.
"
Nr. 9: Beboes af Laers Hansen er ligeledes gammel og med døren samt vinduerne brøstfældig, derudi 1 gl. Kakkelovn på 1 skpd.”

 

Familiene nedenfor er funnet i besiktigelser på Fossum 1728 – 1730 i forbindelse med salget av Jernverket med tilliggende
gods til Grev Gyldenløve i Larvik. Supplert med opplysninger fra kirkebøkene.

 

Familie 21.

Fossum 1720-1730. ”Børtinggården”.

 

Forvalter Jens Elkiær fra Danmark. Se Forvaltergården.
 


 

Familie 22.

Fossum 1720-1730.

 

Forvalter Lars Winter. Se Forvaltergården.
 Familie 23.

Fossum 1720-1730. Husmannsplass under Søndre Fossum. ”Skotland”.

 

Hans Sørensen. Se N. Skotland(C) under Hyni.


Skotland har alltid vært boplasser/ husmannsplasser under Hyni. Hyni har fra jernverkstiden vært eid av eierene av Fossum jernverk.
Derfor har det i flere tellinger sett ut til at Skotlandsplassene lå under Fossum verk, mens de hele tiden har ligget under gård nr 7 Hyni.
 Familie 24.

Fossum 1720-1730. Husmannsplass under Søndre Fossum. ”Børtingjordet A”.

 

Børtingjordet lå like syd for ”Børtinggården”.

 

Verksarbeider, husmann

Ole Monsen fra Fossum dpt. 12/2-1688 bg. 9/6-1743. ”Ole Limi, 58 aar.”, s.a. Mons Villadsen på Fossum verk. Se Familie 1 - Fossum 1711.

g. 7/6-1718 m. Karen Larsdatter f. ca. 1681 bg. 23/6-1743. ”Ole Limis qde, Karen, 62 aar.”

1. Margrethe Olsdatter dpt. 19/6-1718 kanskje g.m. Søren Olsen Waller. Se Familie 9 - Borgestad 1762.

2. Christen bg. 23/2-1721. ”Ole Mognssøns hiemdøbte Christen, 4 dager gl.”

-   bg. 17/1-1722. ”Ole Mognssøns dødfødde pigebarn.” 

3. Anne Lisbeth Olsdatter dpt. 19/9-1723.

4. Karen bg. 8/12-1725. ”Ole Mognssøns barn Karen 14 dager gl.”

5. Anne Olsdatter dpt. 22/12-1726.
6. Karen dpt. 13/2-1729 bg. 5/5-1729. ”Ole Mognssøns Karen, 11 uger.”

7. Lars Olsen dpt. 1/11-1730.

8. Mons Olsen dpt. 22/11-1733.

F.f. Ole Mognessøns datter Margrete fra Hytten: Lars Christopherssøn, Jan Micelssøn, Ole Peterssøn, Jan Micelssøns Kiæriste Georgina, Annicen Erbo.
F.f. Ole Mogenssøns Anne Lisbeth: Nils Venstøb, Per Busk, Henric Mogenssøn, Nils Hynis qde, Gurj Mogensdatter.
F.f. Ole Mogenssøns Karen: Gasman, Ole Jenssøn, Jacob Mognssøn, Peters Kirsten, Søren Skotlands datter.
F.f. Ole Mognssøns Anne fra Hytten: Per Busk, Ole Larssøn, Peter Janssøns qde., Gurj Skotland.
F.f. Ole Mognssøns Lars: Tevis Mognssøn, Jan Møller, Erik Staalske og qde, Clarichen Petersd.
F.f. Ole Limis Mogns: Henric Mogenssøn, Per Busk, Jens Ballestad, Thomas Limis qde. Helvig Venstøb.

Hellie f. ca. 1629 bg. 31/12-1729. ”Ole Mognssøns værmoder Hellie, 100 aar.”
 Familie 25.

Fossum 1720-1730. En husmannsplass.

 

Her var oppført en arbeider og husmann Nils Isaksen med familie. Jeg vet foreløpig ikke mer om dem.
 


 

Familie 26.

Fossum 1720-1730. En husmannsplass.

 

Her var oppført tømmermann Willum Østensen med familie. Se Familie 13 - Venstøp 1711.
 


 

Familie 27.

Fossum 1720-1730. Møllerbolig.

 

Møller

Tron Gabrielsen fra Gabriels plass under Foss dpt. 30/7-1699 bg. 5/7-1772. ”Tron Gabrielsen 74 aar.”, s.a. Gabriel Foss.

g. 27/11-1723 m. enke Lisbeth Jansdatter dpt. 2/7-1687 bg. 19/10-1757. ”Tron Gabrielsens kone 70 aar.”, d.a. hammersmed Jan Clausen. Se Familie 5 - Fossum før 1700.

1. Jens Trondsen dpt. 27/2-1724. Se Familie 2 - Fossum 1740.

2. Karen Trondsdatter dpt. 9/6-1726 g.m. Jon Halvorsen. Se Familie 28 - Fossum 1762.

3. Herman Trondsen dpt. 29/3-1728. Se Familie 13 - Fossum 1762.


F.f. Tron Møllers Jens: Per Gasmand, Claus Gabrielssøn, Zacharias Qværnen, Peters Kirsten, Maren Gabrielsdatter.

F.f. Tron Møllers Karen: Peter Gasmand, Claus Ballestad, Ole Kusk, Hellie Fos, Maren Gabrielsdatter.

F.f. Tron Møllers Herman: Søren Gandrup, Alsing, Elkiærs Kieriste, Per Olsøns datter Ellen.

 


Familie 28.
Fossum 1720-1730.

Masmester

Petter Hansen Gasmann f. ca. 1683 bg. 12/9-1754. ”Petter Gasman 79 aar.”, s.a. Hans Gilliusson Gasmann ved Egelands verk

g.m. Maren Christensdatter f. ca. 1690 bg. i Skien 13/12-1760. "Peter Gassmands Encke i Kirkens Jord Kl. 12, gl. 70 aar."

1. Christian Gasmann f. ca. 1714. Se S. Venstøp (B).

2. Anne-Maria f. ca. 1716 bg. 8/6-1731. ”Peder Gasmans Anne-Maria  15 aar 17 uger.”

3. Johanna Gasmann dpt. 24/6-1720 g.m. Knud Pedersen Smed.

Br. ca. 1719.
 

F.f. Peter Gasmans datter Johanna: Per Christenssøn, Ole Jonssøn, Anders Erbo, Bergsteds Kieriste, Racel Gram.


Petter Gasmann er 1. gang nevnt i Gjerpen kirkebok i mars 1720 som fadder ved en barnedåp.
Han er skrevet Petter, Peter og Peder om hverandre i kildene.

 

Petter Gasmann var tidligere ved Egelands jernverk i Søndeled hvor han var verkets første masmester. Han skal,
ifølge Oddbjørn Johannessen, være født
ved Bråfalls jernhytte, Silvberg, Södra Dalarna i Sverige i 1683.

Se forøvrig artikkel i "Ætt og Annet" - "Gasmann - en gammel svensk bergmannsslekt med stor spredning ved
norske jernverk. Del. 1",  ved Oddbjørn Johannessen.


P. Gasmann eide i 1723 en eiendom med en landskyld på 1 hud i nordre Mæla. Han
kjøpte i ca. 1735 to huder i
S. Venstøp av de Adlerske Arvinger.

 

Fra en grensetvist angående plassen Gieteboens grenser (under Bø) september 1753:

Gasmann hadde vært kjent der i skoven en 38-aars tid, saasom han har hatt med grubearbeidet at bestille, baade udi Adelaers, grev Laurvigs og senere eieres tid.”

Se hele saken på Geitebua under Bø.


Siden har jeg forstått at Geitebua IKKE ligger under Bø i Gjerpen, men er egen gård i Holla, beliggende i østre Helgen sogn på Norsjøs østside. Men det er Løvenskiold-Fossum, som fremdeles eier nevnte gård. Jeg vil rette opp dette i fremtiden. G.S.
 

 | Fossum før 1700 |
| 1711 | 1720 | 1740 | 1762 | 1782 | 1801 | 1835 | 1845 | 1865 | 1875 | 1891 | 1900 | 1910 | 1920 |

 


 

Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no