| HJEM | ALFABETISK INNHOLD | FORORD | MINE KILDER | SØKBARE KILDER | LINKER | ARTIKLER | NYTT | HJELP |


Oterholt
Gård nr.49 i tidligere Gjerpen kommune i Telemark.
Ble i 1964 innlemmet i Skien kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer bes vennligst rettet til: Gard Strøm.Oppdatert 24.06.2015


Utsnitt av Målebordsoriginal (1845-49). Original hos Statens kartverk, Hønefoss. Gjengitt med tillatelse.

Oterholt søndre
Løpenr. 129. Senere bnr 6.

Landskyld i 1664: 1 ½ hud.

Adresse i dag: Luksefjellv. 691, 3721 Skien.

G.br., leilending
Anund Rønniksen
fra Oterholt f. ca. 1621 bg. 24/2-1689. ”Anun Otterholt 85 aar.” (65 aar?), trolig s.a. Rønnik Oterholdt.
g1g m. NN
g2g m. Helje Guttormsdatter f. ca. 1633 bg. 2/6-1698. ”Helje Guttormsdatter Anun Otterholts Enke 65 aar g. fattig jord.”
1. Engel Amundsen f. ca. 1645. Se nedenfor.
Br. 1654, 1664, 1670, 1689.

Amund Oterholt hadde et buemerke som inneholdt bokstavene A. R.
Sønnen Engel må være fra det første ekteskapet.

Oterholt 1661
Jens och Anund paaboer,
Arbeidspenge – 3 m 18 s
Smørleeding – 6 m
Meell – ½ pund
Er tilsammen – 1 rdr 1 m 2 s 0 alb

Prestens manntall 1664: Otterholt. Skyld: 1 1/2 h.
Opsidder: Amund 44.

Fogdens manntall 1666: Otterholt.
Opsidder: Amund 45. Sønner: Engel 10


Berthe Guttormsdatter f. ca. 1627 bg. april 1691. ”Berte Guttormsd. en gammel Pige fra Otterholt, 64 aar g.” Trolig Heljes eldre søster.

Kilde: Skattematrikkelen 1670:
”Otterholt. Amund bruger, Schylder 3 huder som Sollum herrids Kirche med Bøxell ehr ejende. Giffuer Schat 6 Rd.”
På denne tiden var Oterholt delt i søndre og nordre, så det er nok feil i skatte matrikkelen fra 1670.

Svend Madsen bodde her i 1682/84. Han flyttet til Grinihagen u. Grini i ca. 1694.

G.br., leilending
Engel Amundsen
herfra f. ca. 1645 bg. 24/2-1714. ”Engel Otterholt 69 aar.”, s.a. Amund Otterholt.
g.m. Maren f. ca. 1650 bg. 6/5-1717. ”Engel Otterholts enche Maren 76 aar.”
1. Jennert Engelsdatter dpt. 14/7-1681 g.m. Peder Jansen Buse. Se Familie 3 - Fossum 1720.
2. Maria Engelsdatter dpt. 9/11-1684 g.m. Lars Jacobsen Jønnevald. Se S. Jønnevald.
3. Ragnhild Engelsdatter dpt. 6/1-1690.
4. Amund dpt. 24/9-1693 bg. 15/7-1694. ”Engel Otterholts søn Amun 3 fjerdings aar.”
5. Halvor Engelsen dpt. 6/10-1695. Se nedenfor.
Br. 1689.

Engel Otterholts datter Jennet.
Engel Jønnevals d. Marie. ”Engel Otterholts datter Maria.” er fadder i 1712 for Torjer Luxefields sønn Nils på Moeje.
F.f. Engel Otterholtes datter Ragnil: Christopher Kise, Hans Aas, Morten paa Kastet, Giøron Gaasehollen, Guri Ersrø og Karen Kise.
F.f. Engel Otterholts søn Amun: Amun Ersrø, Isak Mo, Margret, Nils Otterholts, Karen Glorsmyr, Mas Grams pige Berte.

F.f. Engel Otterholts søn Halvor: Peder Jønneval, Isak Mo, Giøran Gaasehollen, Amun Ersrøs qvinde Guri, Nils Otterholts d. Rønne.

Engel Oterholt var fadder for Ole Clausens og Gjertruds(?) barn i 1689, for Amund Ersrøs barn i 1691.

Skoskatten 1711: Engell Otterholt Self, 5, Kone og 3 børn, 30 sk.

G.br., leilending
Halvor Engelsen
herfra dpt. 6/10-1695 bg. 30/7-1763. "Halvor Otterholt 69 aar."
g. 18/11-1716 m. Karen Ellefsdatter fra N. Jønnevald dpt. 15/2-1691 f. på Lille Foss, bg. 4/4-1761. "Halvor Otterholts kone 70 aar.", d.a. Ellef Trulsen.
1. Engel Halvorsen dpt. 12/12-1717. Se Åsen.
2. Søren Halvorsen dpt. 20/5-1720. Se Norge under Oterholt.
3. Amund Halvorsen dpt. 14/2-1723 d. før 1780 4 barn. Bodde ikke i Gjerpen.
4. Maren Halvorsdatter dpt. 17/2-1726 g.m. Halvor Svendsen. Se Søli øvre(A).
5. Isak Halvorsen dpt. 26/12-1728. Se Familie 10 - Falkum 1782.
6. Henning Halvorsen dpt. 18/11-1731. Se S. Berg.
7. Anne Halvorsdatter dpt. 6/5-1736 g1g m. Johannes Andersen. Se nedenfor.
Br. 1717.

F.f. Halvor Otterholts søn Engel: Elef Jønneval, Halvor S...?un, Rasmus qværn, Per Eresrøs qde., Jenert Otterholt.
F.f. Halvor Otterholts søn Søren: Per Eresrø, Jost Fos, Stephen Jønneval, Lars Jønnevals qde, Karen Otterholt.
F.f. Halvor Otterholts søn Amun: Elef Jønneval. Per Eresrø, Erik Otterholt. Per Buses qde., Anne Jønnevald.
F.f. Halvor Otterholts Maren: Lars Jønneval, Per Buse, Ole Grumstul. Karen Mo, Margrete Otterholt.
F.f. Halvor Otterholts Isak: Per Buse, Lars Jønnevald, Henning Jønnevalds qde., Daardj Castet.
F.f. Halvor Otterholts Henning: Zacharias Møller, Søren Kielssøn, Per Busk og qde., Maria Kieldsdatter.

F.f. Halvor Otterholts Anne: Ole Grumstulen, Halvor Aashammeren og qde., Anne Torgeirsdatter M------.

Otterholdt (Krigsstyrskatten 1720).
Niels sv. dagl. ¾ s.
Halvor
sv. dagl. 1/8 s.

Skattemanntall 1761:
Oterholt
3 huder
Tollef,
Halvor Engelsen

I skiftet som ble holdt på Jønnevald den 23/9-1780 etter Henning Ellefsen ble det nevnt at
enkens verge ble Christen Bø. Henning (Ellefsen) Berg var formynder for Jens Stephensens
sønn Isak Jensen og Anne Stephensdatters Guri Rasmusdatter. Videre var han formynder for
Amund Halvorsens mindreårige barn, Hans og Karen, samt alle de fire barna til Isak Halvorsen

G.br., leilending
Johannes Andersen
fra Sætret i Luksefjell dpt. 25/9-1735 bg. 20/9-1777. ”Johannes Otterholt 42 aar.”, s.a. Anders Torsen.
g. 28/12-1758 m. Anne Halvorsdatter herfra dpt. 6/5-1736, d.a. Halvor Engelsen.
1. Anders f. 1760 bg. 29/3-1775. ”Johannis Otterholts s. Anders 15 aar.”
2. Karen Johannesdatter (Kari) dpt. 1/12-1765 g.m. Zacharias Clausen. Se Slettene under Mo.
3. Maren dpt. 21/2-1768 bg. 29/5-1768. ”Johannis Otterholts d. Maren 14 uger.”
4. Christen Johannesen dpt. 4/3-1770.
5. Maren Johannesdatter (Marie) dpt. 4/7-1773 g.m. Jon Halvorsen. Se Venstøp(36).
Br. 1764.

F.f. Johannis Otterholts pb. Karen: Søren Otterholts kone, Karen Larsdtr., Henning Jønneval, Søren og Henning Otterholt.
F.f. Johannis Otterholts pb.
Maren: Even Sneltvets kone, Kisten Halvorsdtr., Haral Pedersen, Henning Otterholt, Peder Hansen.
F.f. Johannis Otterholts db.
Christen: Even Sneltvets kone, Kisten Halvorsdtr., Jacob Pedersen, Hans Halvorsen.
F.f. Johannis Otterholts pb.
Maren: Ole Christensens kone, Maren Johannisdatter, Henning Berg, Nils Langerøe, Even Sneltvet.

Johannes Andersen hadde i følge skiftet nedenfor en bror Nils Andersen Langerød. Se Langerød(C) på Uthaugen.

30/3/1778      JOHANNES ANDERSSEN         Bamble Skifteprot. nr. 9, s. 566b.
Otterholt      Arvinger:                             
               Enka Anne Halvorsdatter og barna:
               1. Christen Johannessen 8 år.
               2. Karen Johannesdtr.  12 "
               3. Maren Johannesdtr.   5 "
               Laugverge for enka: Ole Jonssen.
               Formynder -"- Christen: farbroren Niels Langerød.
                      
----"---- -"- Karen: Henning Halvorssen.
                      ----"---- -"- Maren: mora med laugverge.
Brt: 97 - 2 - 22
Net: 65 - 2 -  2
Herman von Løvenskiold eide gården.

Enka Anne Halvorsdatter ble g2g med Ole Jonsen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Ole Jonsen
f. ca. 1745 bg. 13/2-1779. ”Ole Otterholt 33 aar.”
g. 15/7-1778 m. enke Anne Halvorsdatter herfra dpt. 6/5-1736, d.a. Halvor Engelsen.
1. Johannes dpt. 6/1-1779 bg. 28/2-1779. ”Ole Otterholts s. Johannes 7 uger.”
Br. 1775.

F.f. Ole Otterholts db. Johannes: Henning Bergs kone, Helvig Ingvoldsdatter, Hans Halvorsen, Ole Christensen, Nils Engvoldsen.

Enka Anne Halvorsdatter ble g3g m. Nils Pedersen. Se nedenfor.

G.br., leilending
Nils Pedersen Oterholt
fra Rød under Sølland i Siljan dpt. 13/5-1753 bg. 8/4-1809. ”Nils Pederssøn f. Otterholt, sagt at være ved 56 aar.”, s.a. Peder Nilsen Søland og Inger Gudmunsdatter.
g. 9/10-1779 m. enke Anne Halvorsdatter herfra dpt. 6/5-1736 bg. 26/3-1809. ”Nils Otterholts kone Anne Halvorsdtr. 74 ¼ aar.”, d.a. Halvor Otterholt.
Br. 1780.

Nils Pedersen Otterholt brukte også N. Gåshølen under Ås i tiden 1783-1786.
Tjenestepike i 1801: Anne Nilsdatter (17).

Landskyld av S. Oterholt i 1801: 1 hud.

6/4/1809       NIELS PEDERSSEN                       Bamble Skifteprot. nr. 15, s. 198a.
Otterholt      og ANNE HALVORSDATTER                
u/Fossum       Arvinger:
Jernverk    I. Kona Anne etter 1.ekteskap med Johannes Anderssen 2 barn:
                     1. Kari Johannesdtr. g.m. Zacharias Claussen på pl. Sletten u/Moe.
                     2. Marie Johannesdtr. g.m. John Halvorssen Venstøp.
                  II. Niels hadde flg. arvinger:
                    1. Broren Ole Pederssen i Christiania som skjærsliper.
                    2. --”--  Halvor Pederssen, myndig, bor i Slemdal.
                    3. Søstera Kari Pedersdtr. død, vært g.m. Ole Torgrimssen (Skilbred i Gjerpen), 3 barn:
                     a. Henrik Olssen, 20 år.
                     b. Inger Olsdtr. g.m. Even Nielssen Kleven.
                     c. Kirsti Olsdtr. 23 år.
                Formynder og verge svogeren Even Kleven.
                  4. Søstera Helvig Pedersdtr. g.m. Jens Kleven.
                  5. ---”--- Dorthe Pedersdtr. g.m. Sigurd Thoa i Slemdal.
                  6. Halvsøster Ingeborg Pedersdtr. g.m. Gunnuld Nilssen i Slemdal. Begge døde, etterlatt seg 1sønn:
                     a. Peder Gunnuldssen 3 år.
                    Formynder: Farbroren Even Kleven.
Brt:   206 - 0 - 6
Gjeld: 240 - 0 - 6 (Insolvent)

G.br., leilending
Anders Halvorsen
fra S. Ås(A) dpt. 12/5-1768 d. 23/11-1819 på Oterholt, s.a. Halvor Hansen Aas.
g. 22/11-1792 m. Helge Tollefsdatter f. ca. 1769 d. etter 1835 (ikke død i Gj?)
1. Hans Andersen dpt. 17/3-1793. Se nedenfor.
2. Karen Andersdatter dpt. 30/11-1794 g.m. Ole Larsen. Se Børønningen(B) under Bø.
3. Inger dpt. 14/1-1798 bg. 25/5-1800. ”Anders Halvorssøns pb. Inger u/S.Aas 2 5/12 aar.”
4. Inger Andersdatter dpt. 28/9-1800 g.m. enkem. Hans Isaksen. Se Familie 6 - Frogner 1835.
5. Lars Andersen dpt. 26/12-1803. Se Åsen under Tufte.
6. Margarethe Andersdatter dpt. 18/5-1807.
7. Randi Andersdatter f. 12/7-1810.
Br. 1809.

F.f. Anders Halvorssøns db. Hans fra S.Aas: Jon Stulens enke, Petronelle Abrahamsdtr., Laers og Hans Halvorssøn, Torgrim Tollevssøn.
F.f. Anders Halvorssøns pb. Karen u/S.Aas: Laers Halvorssøns k., Anne Hedevig Christophersdtr., Laers og Hans Halvorssøn, Hans Hougerøe.
F.f. Anders Halvorssøns Inger u/S.Aas: Lars Halvorssøns k., Askjer Tollevsdtr., Lars Halvorssøn, Ole Olessøn, Rasmus Halvorssøn.
F.f. Anders Halvorssøns Inger u/S.Aas: Lars Aases k., Inger Larsdtr., Peder Mortenssøn, Hans og Rasmus Halvorssøn.
F.f. Anders Halvorssøns db. Lars u/S.Aas: Gunnil Christophersdtr., Inger Larsdtr., Hans Halvorssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.
F.f. Anders Halvorssøns pb. Margarete u/S.Aas: Gunnil Aas, Pernelle Abrahamsdtr., Peder Mortenssøn, Hans og Lars Halvorssøn.
F.f. Anders Halvorssøns pb. Randi f. Otterholt: Gunnil Christophersdtr., Karen Nilsdatter, Rasmus Halvorssøn, Peder Mortenssøn, Mons Rasmussøn.

Denne familien bodde tidligere på Slettekåsa (Bakken) under S. Ås.
I 1835 bodde enka her sammen med sin sønn Hans som da var enkemann.

Inderst
Hans Andersen Oterholt
herfra dpt. 17/3-1793 (ikke død i Gj?)
g. 30/9-1824 m. Tore Larsdatter fra Sørbø(1) "S. Stensåsen" dpt. 16/10-1791 d. 6/7-1833 på Oterholt, d.a. Lars Scheiesen.
Forlovere: "Ole Otterholt, Jacob Larsen Smed."
-   f. 26/2-1825. ”Hans Larsen og Thore Larsd.s dødfødte Drengebarn, Oterholt.”
1. Margrethe Hansdatter f. 12/3-1826.
2. Anders Hansen f. 13/6-1829.
3. Marte f. 14/12-1832 d. 14/12-1832. ”Kun hjemmedøbt, 6 timer. Moderen nedkom 6 uger for tidlig.

Tore Larsdatter var født på Røsaker, men vokste opp på søndre Stensåsen.

Andre beboere her i 1835: Gift kone Marthe Larsdatter(70)  (Skal nok være
Marthe Svenkesdatter, Tores gamle mor. Hun døde her i 1836. G.S.) og
tjenestefolkene Ole Olsen(18) og Inger Hansdatter(32).

Det er usikkert hvor det ble av Hans Andersen og barna etter at kona døde i 1833.
Det var en enkemann Hans Andersen på samme alder som døde u. Borge i 1855:
Hans Andersen, enkemand, 12/8-1855, 64, u. Borge.

G.br., leilending
Nils Jensen Oterholt
fra S. Teigen under Mo f. 23/9-1811, s.a. Jens Nielsen Teien.
g1g 28/6-1838 m. Kirsten Gunbjørnsdatter fra Dypedal under Oterholt f. 12/7-1816 d. 2/12-1840 på Oterholt, d.a. Gundbiørn Olsen Dybedal.
g2g 22/7-1841 m. Gunhild Olsdatter fra N. Oterholt f. 28/3-1818, d.a. Ole Larsen Oterholt.
1. Gunhild Marie Nilsdatter f. 23/12-1838.
Barn i 2. ekteskap:
2. Ole Nilsen f. 14/6-1843.
3. Kirsten Nilsdatter f. 11/10-1845.
4. Maren Nilsdatter f. 20/12-1847.
Br. 1839.

1845: Gunhild Marie Nilsdatter, Gunhilds datter født utenfor ekteskap i 1838, var her.
Enka Helge Tollefsdatter hadde føderåd her og tjenestepike var Anne Olsdatter (20).

Nils og hans andre kone Gunhild, emigrerte til N. Amerika våren 1848 med 4 barn.
De bosatte seg trolig i Wisconsin, hvor andre av Nils Jensens slektninger tidligere
hadde bosatt seg. Se Presteattest av 27/4-1848.

8/3/1841       KIRSTEN GUNDBJØRNSDATTER           Bamble Skifteprot. nr. *)
Otterholt      - død 2.12.1840 -                    
               Arvinger:
               Enkem. Niels Jenssen
               og datter Gunhild Marie Nielsdtr. 2 1/4 år.
               Formynder ble farbroren Peder Jenssen Dybedahl.
Brt: 172 - 1 - 13
Net:  96 - 2 - 23
Jordegods: Avdødes fader- og moderarv, prioritert hos Peder Jenssen Dybedahl i 6 skind av Dybedahl, matr.nr. 126.
122 - 4 - 13.
*) A: BS 18 s.246. B: BS 21 s.446b. C: BS 23 s.446.

G.br., leilending
Halvor Rasmussen
fra Hogstad i Siljan f. 3/9-1819 d. 11/11-1879 på Borge, s.a. Rasmus Halvorsen fra S. Ås(A) i Gjerpen.
g. 10/8-1848 m. Ingeborg Pedersdatter fra S. Høgset i Siljan f. 15/1-1817 d. 17/12-1884 på Borge, d.a. Peder Jacobsen og Taran Nilsdatter.
1. Peder f. 5/5-1849 på Oterholt. ”Død før Hjemmedaabens Bekræftelse.”
2. Rasmus Halvorsen f. 5/5-1849 på Oterholt. Se Familie 43 - Ø. Borge 1875.
3. Maren f. 27/6-1851 d. 28/1-1853 på Oterholt
4. Thorine f. 2/10-1852 d. 16/1-1853. ”Tvilling med Søsteren der ligsom samme døde i kighoste.” (Men de var da ikke tvillinger herr sogneprest! G.S.)
5. Peder Halvorsen f. 31/1-1854 på Oterholt.
6. Maren Halvorsdatter f. 21/3-1856 på Oterholt d. 21/4-1889 på Borge. Ugift. Bodde med foreldrene.
7. Ingeborg Telline Halvorsdatter f. 1/11-1859 på Oterholt g.m. Karl Johan Øvrum. Se Familie 75 - Ø. Borge 1900.
Br. ca. 1850.

Både Halvor og Ingeborg bodde på Oterholt før de giftet seg. I 1865 og 1875 bodde de på en
plass under Hofgaards Løberg som ble kalt ”Bakkane”. Se Familie 2 - Løberg 1865.
Senere på 1870-tallet flyttet de til Ø. Borge. Halvor døde som fattiglem på Borge i 1879.

G.br., skogsarbeider, leilending
Kristian Gundersen
(Christian Gundersen) fra Søntvedt i Siljan f. 27/8-1833 på Avsøla, s.a. Gunder Aslaksen Afsøla og Ingeborg Andersdatter.
g. i Siljan 29/3-1864 m. Anne Helvig Pedersdatter fra Island i Siljan f. 9/3-1838 på Island d. 1915, d.a. Peder Nilsen Island og Mari Nilsdatter Skilbred.
Br. 1863.

Tjenestefolk i 1865: Martin Jensen fra Gjerpen(17) og Berthe K. Nilsdatter fra Sandsvær(25).

Denne familien flytta i 1867 til Listul i Luksefjell.

Sigurd Olsen
g.m. Christine Christensdatter.
Br. 1869.

Hele Oterholt (med ”Orekåsa” og ”Norge”) var ubebodd i 1875 og eid av Nils L. Hauen.

Det var en større omreguleringer i eiendommene her i 1905.
Søndre Oterholt ble
bnr 6.

G.br., selveier
Jørgen Torkildsen Oterholt
f. 10/12-1856 i Sauh. d. 27/4-1960, s.a. Torkild Tovsen på Tuftedalen under Haugedal i Luksefjell.
g. 15/5-1881 m. Berthe Olsdatter fra Frogner f. 16/8-1854 på Åsen under Jønnevald d. 14/12-1940, d.a. Ole Thomassen. Se Familie 1 - Frogner 1875.
Forlovere: Brudens fader og Thomas O. Frogner.
1. Torkild Oterholt f. 10/12-1882 d. 7/4-1956 g. 30/3-1912 m. Agda Gustava Hansen f. 28/2-1888 d. 10/10-1954.
   
Barn 1. Judith Oterholt f. 17/1-1913 g.m. Rolf Bringsvær f. 27/8-1909. Deres eneste barn: Tor Åge Bringsvær f. 1939. Bosatt i Oslo-området.
     Barn 2. Else Johanne Oterholt f. 31/7-1924. Ugift.
2. Ole Oterholt f. 21/6-1884 d. 24/4-1980 g.m. Helga Bystrøm f. 28/11-1884 d. 31/8-1978. Emg. til USA.
     Barn 1. Rakel Oterholt f. 18/8-1907 g.m. Hugo Beck f. 4/1-1906. 
    Barn 2. Ada Oterholt f. 26/5-1910 g.m. Samson Ness f. 18/7-1907 d. 24/5-1982.
   
Barn 3. Eva Oterholt f. 18/7-1921 g.m. Knut Scanke Wright f. 3/10-1910.
3. Karl f. ca. 1886. Døde som liten.
4. Karl J. Oterholt f. 18/12-1887. Se Luksefjellv. 730 under Foss.
5. Jørgen J. Oterholt f. 27/6-1890. Se Åshammeren 73 under Ås.
6. Martin J. Oterholt f. 21/8-1892. Overtok gården.
7. Maren Oterholt f. 10/1-1895 g. 9/3-1918 m. Johan Sigvard Eriksrød fra Sandbakken under Tufte f. 14/6-1891. Bodde visstnok på Jønnevald.
    Barn 1. Tormod Eriksrød f. 2/4-1919 g.m. Karen Alma Mathisen f. 18/3-1932.
    Barn 2. Borgny Eriksrød f. 8/5-1922 d. 17/12-1966 g.m. Nikolai Olsen f. 28/11-1920 d. 30/3-1969.
    Barn 3. Terese Eriksrød f. 11/5-1925 g.m. Arne Halvorsen f. 17/3-1921.
    Barn 4. Margot Eriksrød f. 24/11-1928 g.m. Håkon Bergan f. 1/10-1925.
    Barn 5. Jørgen Eriksrød f. 1930. Ugift.
    Barn 6. Edith Eriksrød f. 1934 g.m. Kåre Edvardsen f. 1935.
    Barn 7. Jorunn Eriksrød f. 1939 g.m. Finn Abrahamsen f. 1927.
8. Bernhard J. Oterholt ”Bernt” f. 10/1-1895. Se nedenfor.
9. Gustav J. Oterholt f. 18/9-1898 i Gåshølen. Overtok N. Oterholt.
10. Olga f. 1900 d. 1906.
Br. 1906.

Denne familien bodde i Gåshølen(1) fra 1888.

Veivokter
Bernhard J. Oterholt
herfra f. 10/1-1895 d. 22/9-1961, s.a. Jørgen Torkildsen Oterholt.
g.m. Ingeborg Fjeldalen fra Limi(1) f. 6/1-1901 d. 19/3-1966, d.a. Martin Pedersen Fjeldalen Limi.
Br. 1931.

Bernhard bodde her noen år før han bygde huset ”Solbakken” under Foss. Se Luksefjellv. 740.

G.br., anleggsarbeider (1917), selveier
Martin J. Oterholt
herfra f. 21/8-1892 d. 13/12-1987, s.a. Jørgen Torkildsen Oterholt.
g. 29/12-1917 m. Gunhild Rønningen fra Rønningen under Mo f. 2/3-1898 d. 20/12-1987, d.a. Anund Aslaksen Rønningen.
Forlovere: Johan P. Eriksrød og Bernhard Oterholt.
1. Borghild Oterholt f. 5/7-1918 g.m. Torbjørn Holmbakken. Se Luksefjellv. 703 under Oterholt.
2. Synnøve Oterholt f. 15/12-1920 d. 12/7-2013. Ugift. Bodde i Limiløkka 70.
3. Greta Marie Oterholt f. 1935 g.m. Halvard Grinilia. Se Luksefjellv. 573 under Foss.

4. Anund Jørgen Oterholt f. 1944. Overtok gården.

Br. 1931.

G.br., selveier
Anund Jørgen Oterholt herfra f. 1944, s.a. Martin J. Oterholt.
g. 1964 m. Kari Knutsen fra Doksrød(9) f. 1944, d.a. Einar Charles Knutsen.
1. Arild Oterholt f. 1965. Overtok gården
.
2. Bente Oterholt f. 1967 g.m. Svein Thoresen. Se Doksrød(9).
Br. 1964.

Selveier
Arild Oterholt herfra f. 1965.
g.m. Janna Dalsbotten fra Gulset(6) f. 1966, d.a. Knut Dalsbotten.
1. Per-Martin Oterholt f. 1991.
2. Joakim Oterholt f. 1996.

Ekteskapet er oppløst. Janna Dalsbotten og barna har nå (2011) nedre Hvala i Valebø, sammen med
hennes nye mann.


(C) Gard Strøm.