ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert: 19.01.2022.Østre Borge 1900
Kilde: Folketellingen 1900 for Gjerpen. Supplert med opplysninger fra kirkebøker m.m.
Folketellingen ble foretatt natt til mandag den 3/12-1900.
 

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Osebakken er ikke tatt med her, p.g.a. byutvidelsen som fant sted
i 1843 og innlemmet Osebakken i Porsgrunn kommune.

Det bodde 84 familier i 72 hus under Ø. Borge i 1900.

Enkelte bruksnummer kan ha blitt ført opp feil her. Det er alltid en rekke feil i Folketellinger. G.S.

Se også gårdene.


Familie 1.
Østre Borge 1900. Under 76/1.

Her var oppført gjærfabrikkarbeider Lars Hansen med familie. Se Familie 55 - Ø. Borge 1910.
Tjenestejente her i 1900: Anne Hansdatter f. ca. 1862 i Brunlanes.


Familie 2.
Østre Borge 1900. Under 76/1. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført Nils Hansen Borge med familie. Se Familie 3 - Ø. Borge 1891.


Familie 3.
Østre Borge 1900. Under 76/1. Hus med 2 husstander. 2/2.

Forevisning av lysbilder, leieboer
Peder Mathesen fra Vansjø i Vestfold (Østfold??) f. 1830.
Husholderske: Anna Knudsen fra Fjære i Aust-Agder f. ca. 1872. Ugift.


Familie 4.
Østre Borge 1900. Under 76/1 (76/43 "Solbakken"). Liane 12. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført enka etter Anders Asbjørnsen og familien. Se Familie 7 - Ø. Borge 1875.


Familie 5.
Østre Borge 1900. Under 76/1 (76/43 "Solbakken"). Liane 12. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført bjelkehugger Karl Johan Asbjørnsen med familie. Se Familie 59 - Ø. Borge 1910.


Familie 6.
Ø. Borge 1900. Under 76/1. Hus med 2 husstander. 1/2.

Skogsarb., huseier
Kristian Mathiasen Bjåland fra Herre f. 14/7-1856 i Kilebygda i Solum, s.a. Mathias Jonsen Bjaaland.
g. i Herre kirke 7/7-1883 m. Ingeborg Sørine Sørensdatter fra Sortebogen i Bamble f. 18/10-1859, d.a. Søren Nilsen.
Forlovere: "Nils Sørensen, Sortebogen og Abraham Nilsen Tveten-strand".
1. Martha Marie Bjaaland f. 3/12-1883 på Herre i Bamble. Var i tjeneste i Porsgrunn i 1900.
2. Sofie Mathilde Bjaaland f. 2/5-1888 på Trollsåsen.
3. Asta Kristine Bjaaland f. 13/3-1890 på Trollsåsen.
4. Margit Kristiane Bjaaland f. 18/4-1892 på Augestad.
5.
Arne Bjåland f. 1897.

F.f. Kristian Mathiesens datter Sofie Mathilde, Trollsåsen: Karen Anne Bakkeskogen, Ingeborg Karlsdatter Saltboden, faderen, Martin Olsen Bakkeskogen, Severin Sørensen Bamble.
F.f. Kristian Mathiesens datter Asta Kristine, Trollsåsen: Martin Olsen Bakkeskogen, Severin Sørensen, Hans Sørensen, Kristine Halvorsen, Karen Jacobsdatter.
F.f. Kristian Mathisens datter Margit Kristiane, Austad: Martine Halvorsen Austad, Petrea Jacobsdatter Bækkevold, faderen, Hans Sørensen Bamble, Jacob Johnsen Austad.

Da dette paret giftet seg, var Kristian arbeider på Herre. De kom til Gjerpen
rundt 1888. De forpaktet noen år Trollsåsen ved Jarseng. Deretter var de
en tid på Augestad, før de kom hit.


Familie 7.
Ø. Borge 1900. Under 76/1. Hus med 2 husstander. 2/2.

Enke, dagarbeiderske
Anne Kirstine Halvorsen (f. Christensdatter) fra Marum i Melum, Solum f. 17/4-1853, d.a. innerster Christen Carlsen og Aaste Halvorsdatter.
1. Karl Johan Halvorsen f. 22/11-1877 i Solum. Ugift møbelsnekker i 1900.

Anne Kirstine var enke etter kjører Gunnar Halvorsen Stensrød f. ca. 1846 i Solum.


Familie 8.
Ø. Borge 1900. Under 76/1.

Enke, dagarbeiderske
Anne Kirstine Johnsen (f. Jensdatter) fra Søli f. 6/5-1837, d.a. Jens Jacobsen.
1. Andrea Kirstine Johnsen f. 3/8-1864 på Brua under Meen. Ugift sypike på Gunneklev i Eidanger i 1900.

Anne Kirstine var enke etter Andreas Johnsen på Brua under Meen.
Mannen døde på Brua under Meen kun 24 dager etter at de giftet seg.


Familie 9.
Ø. Borge 1900. Under 76/1.

Her var oppført enka etter Hans Olsen (Sanni). Se Familie 7 - Ø. Borge 1891.


Familie 10.
Ø. Borge 1900. Under 76/1.

Her var oppført Jacob Iversen med familie. Se Familie 2 - Ø. Borge 1891.


Familie 11.
Ø. Borge 1900. Under 76/1.

Her var oppført enka etter Abraham Jacobsen. Se Familie 9 - Ø. Borge 1891.


Familie 12.
Ø. Borge 1900. Under 76/1. Småbruk. Borgeskogen.

Her var oppført skomaker, småbruker og huseier Lars Kristian Isaksen (Ramberg) med familie. Se Familie 65 - Ø. Borge 1910.

I huset: Enka Marte Hansdatter fra Gjerpen f. ca. 1832. "lever af sin pengeformue".


Familie 13.
Ø. Borge 1900. Under 76/1.

Her var oppført bjelkehugger og huseier Edvard Andersen med familie. Se Familie 43 - Ø. Borge 1910.

I huset i 1900:
Ugift skredder Amund Knudsen (Olsen) Sundby fra S. Odalen i Hedmark.


Familie 14.
Ø. Borge 1900. Under 76/1. Borgeskogen.

Her var oppført dagarbeider på hugsteplass og huseier Nils Isaksen med familie. Se Familie 1 - Ø. Borge 1910.


Familie 15.
Ø. Borge 1900. Under 76/1.

Gråstensmurer, huseier
Harald Olsen fra Lunde i Telemark f. ca. 1864.
g.m. Anna fra Eidanger f. 1869.
1. Oskar Olsen f. 1890 i Skien.
2. Kristian Olsen f. 1892 i Eidanger.
3. Marius Olsen f. 1893 i Eidanger.
4. Charly Olsen f. 1896 i Porsgrunn.
5. Marie Olsen f. 1/7-1899 i Solum.

Ikke gift i Gjerpen, Porsgrunn eller Eidanger kirker.


Familie 16.
Ø. Borge 1900. Under 76/1.

Brødkjører, tømmerhogger, huseier
Karl Rønniksen
fra Borgeskogen f. 11/6-1857 på Øvrum d. 29/8-1899 på Ø. Borge, s.a. Ole Rønniksen. Se Familie 1 - Ø. Borge 1875.
g. 17/6-1894 m. Marthe Jacobine Johnsdatter fra Solum f. ca. 1868, d.a. John Knudsen.
1. Inger Ovidia Rønniksen f. 2/6-1895 på Ø. Borge.
2. Johan Jeremias Rønniksen f. 22/8-1897 på Ø. Borge.

I desember 1900 var det enka som bodde her med sine 2 små barn. Hun ernærte seg da av å sy.
Losjerende i 1900: Porselensarbeider Martin Rønniksen fra Gjerpen, f. 1868. Metodist.


Familie 17.
Ø. Borge 1900. Under 76/1. Skauensg. 2.

Her var oppført baandvever Ole Martinius Salvesen med familie. Se Familie 15 - Ø. Borge 1910.


Familie 18.
Ø. Borge 1900. Under 76/2. Skovbakken.

Sagarbeider, huseier
Severin Halvorsen Søli fra Nyorg under Ø. Borge f. 4/7-1874 i Gjerpen, s.a. Halvor Sørensen Søli. Se Familie 36 - Ø. Borge 1875.
g. i Gjerpen 11/8-1900 m. Ingeborg Marie Andrea Johnsdatter fra Solum f. 12/8-1861, d.a. John Knudsen.

I huset:
1. Enka Ingeborg Knudsen fra Solum f. ca. 1834. "Lever af formue og lidt dagarbeide".
2. Enka Marthe Halvorsen fra Gjerpen f. 7/4-1831. "Husfaderens moder, oholdes af husfaderen".

Se også Familie 11 - Ø. Borge 1910.


Familie 19.
Ø. Borge 1900. Under 76/2. Skovbakken(?).

Tømmerhugger, huseier
Karl Kristensen fra Solum f. ca. 1860.
g.m. Marie fra Bamble f. ca. 1876.
1. Jacobine Kristensen f. 1898 i Eidanger.
2. Klara Ingvarda Kristiansen f. 15/4-1900 i Gjerpen.


Familie 20.
Ø. Borge 1900. Under 76/2. Skovbakken.

Gråstensmurer, huseier
Karl I. J. Norr fra Sverige f. ca. 1849 d. før desember 1910.
g.m. Marie Elise (Maren Elise?) fra Gjerpen f. 4/4-1849.
1. Jacob Mathias Norr f. 26/2-1886 i Gjerpen. Lettmatros i 1910.
2. Anne Marie Norr f. 1888 i Gjerpen.
3. Nora Elise Norr f. 10/9-1891(92?) i Porsgrunn. Fabrikkarbeiderske i 1910.


Familie 21.
Ø. Borge 1900. Under 76/2. Skovbakken.

Her var oppført sjømann, dagarbeider Kristian Kristensen med familie. Se Familie 7 - Ø. Borge 1910.
I huset 1900: Moderen: Anne Karine Christensen ("Karine Olsen") f. 7/4-1834.


Familie 22.
Ø. Borge 1900. Under 76/2. Skogbakken.

Her var oppført sadelmagerarbeider Johan Olausen med familie. Se Familie 6 - Ø. Borge 1910.


Familie 23.
Ø. Borge 1900. Under 76/2. Skogbakken.

Hans Martin Markussen fra Borgeskogen f. 1867 i Bamble d. mellom 1897 og 1900, s.a. sjømann Markus Gudmundsen.
g. i Gjerpen 1/2-1891 m. Anne Marie Halvorsdatter fra Borge f. 24/12-1868, d.a. sjømann Halvor Sørensen.
1. Mathias Markussen f. 30/10-1892 i Gjerpen. Lettmatros i 1910.
2. Olav Markussen f. 22/9-1894.
3. Hans Markussen f. 21/8-1895.
4. Marta Markussen f. 1895.
5. Hanny Marie Markussen f. 5/12-1897.


Familie 24.
Ø. Borge 1900. Under 76/2. Skogbakken.

Her er oppført Isak Olsen Borge med familie. Se Familie 16 - Ø. Borge 1875.

I huset: Ugifte Aase Maria Kittilsen f. 1820 i Bamble. Hun var mor til kona, Maren Andrea.
Hun hadde understøttelse fra Solum fattigkasse.

Mora og barna her var i 1900 medlemmer av den Evangeliske Lutherske menighet.


Familie 25.
Ø. Borge 1900. Under 76/2. Skogbakken.

Skjærsliper
Kristen Olsen Wessel fra Sverige f. ca. 1841.
g.m. Fredrikke fra Sverige f. ca. 1830.
1. Christen O. Wessel f. 8/10-1871 i Sverige. Se Familie 3 - Ø. Borge 1910.


Familie 26.
Ø. Borge 1900. Under 76/2. Skogbakken.

Her var oppført Karl Simonsen med Familie. Se Familie 4 - Ø. Borge 1910.


Familie 27.
Ø. Borge 1900. 76/3. Ligaden 8. Hus (småbruk) med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført skomaker Christen Isaksen Borge med familie. Se Familie 25 - Ø. Borge 1875.


Familie 28.
Ø. Borge 1900. 76/3. Ligaden 8. Hus (småbruk) med 2 husstander. 2/2.

Murer, leieboer
Peder Ingvard Nilsen fra Holla f. 1869, s.a. skreddersvend Nils Olsen.
g. 5/6-1900 m. enke Mariane Christophersdatter fra Søli(16) "Kapteinrønningen", d.a. murer Christopher Knudsen.

Se hennes 1. ekteskap i Familie 11b - Ø. Borge 1891. Se også Familie 67 - Ø. Borge 1910.


Familie 29.
Ø. Borge 1900. 76/4. Hovedbygningen. Gård med 4 husstander. 1/4.

Her var oppført vognmann, småbruker og selveier Karl Kristoffersen Søli med familie. Se Familie 78 - Ø. Borge 1910.
Losjerende i 1900: Gift(?) sypike Inger Halvorsen fra Gjerpen f. 1880.


Familie 30.
Ø. Borge 1900. 76/4. Hovedbygningen. Gård med 4 husstander. 2/4.

Enke, leieboer
Anna Clasen (Clausen?) fra Larvik f. ca. 1849.
1. August Clasen (Clausen?) f. 1877 i Larvik. Sagarbeider i 1900.
2. Asta  Clasen (Clausen?) f. 1882 i Larvik. Typograf (sætterske) i 1900.
3. Lovise Clasen (Clausen?) f. 1886 i Larvik.

Losjerende: Ugift bokbinderiarbeider Rakel Morbæk fra Hamar f. ca. 1877.


Familie 31.
Ø. Borge 1900. 76/4. Verkstedbygningen. Gård med 4 husstander. 3/4.

Her var oppført bokbindersvenn Ole Melby med familie. Se Familie 80 - Ø. Borge 1910.


Familie 32.
Ø. Borge 1900. 76/4. Verkstedbygningen. Gård med 4 husstander. 4/4.

Her var oppført maler og leieboer Andreas Johnsen med familie. Se Familie 48 - Ø. Borge 1910.


Familie 33.
Ø. Borge 1900. 76/26. Liane 1. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført kona til Kittil Iversen. Han var bortreist eller død. Se Familie 46 - Ø. Borge 1891.


Familie 34.
Ø. Borge 1900. 76/9 "Langemyr" og 76/30. Småbruk.

Her var oppført g.br., trebånn-sko-fabrikant Karl Fredrik Friberg med familie.
Se Familie 30 - Ø. Borge 1910. Se også Familie 17 - Ø. Borge 1891.


Familie 35.
Ø. Borge 1900. 76/10. Småbruk. Ligaden 38.

Her var oppført Petter Hansen med familie. Se Familie 18 - Ø. Borge 1891.


Familie 36.
Ø. Borge 1900. 76/12. Småbruk. Bratsberghaugen.

Typograf, g.br., selveier
Jørgen Eilert Nicolai Johnsen fra Solum, f. ca. 1875.
g.m. Inga Marie fra Eidanger f. 1873.
1. Olaf Johnsen f. 1897 i Eidanger.
2. Lilly Kirstine Johnsen f. 1898 i Eidanger.
3. Alfred Johnsen f. 1899 i Gjerpen.


Familie 37.
Ø. Borge 1900. 76/14. Borgeskogen.

Her var oppført skredder Isak Nilsen med familie. Se Familie 26 - Ø. Borge 1875.


Familie 38.
Ø. Borge 1900. 76/18. Løkke 4b. Småbruk.

Her var oppført smed Anders Kristian Hansen med familie. Se familie 27 - Ø. Borge 1891.


Familie 39.
Ø. Borge 1900. 76/19. Småbruk.

Her var oppført gjærfabrikkarbeider Harald Olsen med familie. Se Familie 71 - Ø. Borge 1910.


Familie 40.
Ø. Borge 1900. 76/20. Småbruk.

Ugift gjærfabrikkarbeider, småbruker
Petter Pedersen f. ca. 1865.
Petter Pedersen bodde her sammen med sin stemor Birgitte Simonine Pedersdatter i 1900.


Familie 41.
Ø. Borge 1900. 76/21. Nyork. "Skrænten".

Porselensfabrikkarbeider, huseier
Severin Kristensen fra Gjerpen f. 18/6-1861.
g.m. Karen fra Solum f. 5/1-1863.
1. Kristen Kristensen f. 24/9-1889 i Gjerpen. Matros i 1910.
2. Astrid Maria Kristensen f. 24/12-1891.
3. Ellen Natalie Kristensen f. 8/6-1896.


Familie 42.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Her var oppført Andreas Jacobsen med familie. Se Familie 47 - Ø. Borge 1891.


Familie 43.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Bygnikssnekker, tømmermann, huseier
Mikael Martinsen fra Ø. Borge f. ca. 1877 i Porsgrunn, s.a. Martin Johnsen. Se Familie 16 - Ø. Borge 1891.
g.m. Maren Andrea fra Hedrum f. ca. 1872.

I huset: Hans mor, "Marie Jonsen".


Familie 44.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Knappe-fabrikk-arbeider-formann, huseier
Heidor Chester fra Tyskland f. ca. 1860.
g.m. NN (ikke her i 1900).
1. Klara Chester f. 1896 i Tyskland.
2. Elfride Chester f. 1893 i Tyskland.


Familie 45.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Her var oppført Rasmus Halvorsen med familie. Se Familie 43 - Ø. Borge 1875.


Familie 46.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork. Hus med 2 husstander. 1/2.

Spiseforretning, huseier (holder losjerende)
Johan Allum fra Drammen f. 1834.
g.m. Julie Wilhelmine Christophersen fra Skien f. 1849.
1. Aksel Hjalmar Allum f. 1874 i Sauherad.
2. Dagmar Martha Gunhilde Allum f. 1875 i Sauherad.
2. Viktoria Allum f. 1887 i Bamble.

Losjerende:
1. Isak Høiset fra Gjerpen f. 1884. Elev ved Skiensfjordens mekaniske fagskole.
2. Olaf Sollid fra Heddal f. 1884. Elev ved Skiensfjordens mekaniske fagskole.

Johan Allum var tidligere landhandler i Hjuksebø i Sauherad (i 1875).


Familie 47.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork. Hus med 2 husstander. 2/2.

Skipsfører (bosatt midlertidig)
G. Olsen fra Brunlanes, Vestfold f. ca. 1852.
g.m. Sofie fra Larvik, Vestfold f. ca. 1853.
1. Karl Bogen (Olsen) f. 1879 i Stokke, Vestfold. Elev ved Skiensfjordens mekaniske fagskole.
2. Sigfrid Olsen f. 1881 i Stokke. Med sin far til sjøs "uden beskjed".
3. Herborg Olsen f. 1891 i Sandefjord.

Under folketellingen var skipper G. Olsen "Mellem Amerika og Frankrig".

Losjerende: Kato Larsen fra Larvik f. ca. 1881. Elev ved Skiensfjordens mekaniske fagskole.


Familie 48.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Her var oppført Andreas Andersen og hustru. Se Familie 30 - Ø. Borge 1891.


Familie 49.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Her var oppført enka etter Rasmus Laurits Larsen. Se Familie 35 - Ø. Borge 1891.


Familie 50.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Her var oppført Hans Johan Moholt med familie. Se Familie 36 - Ø. Borge 1891.


Familie 51.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Her var oppført enka etter stuert Anders Isaksen med familie. Se Familie 40 - Ø. Borge 1875.


Familie 52.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Snekker, huseier
Ole Pedersen fra Holla f. ca. 1849.
g.m. Anne NN fra Solum f. ca. 1850.
1. Salve Kornelius Pedersen f. 1883 i Kragerø. Snekker i 1900.
2. Oluf Andreas Pedersen f. 1885 i Bamble. Skredderlærling i 1900.
3. Ferdinand Eugen Pedersen f. 1891 i Kragerø.
4. Uranda Isabel Pedersen f. 1894 i Kragerø.


Familie 53.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Her var oppført Rasmus Ellefsen med familie. Se Familie 44 - Ø. Borge 1875.


Familie 54.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Her var oppført Erik Rønniksen med familie. Se Familie 40 - Ø. Borge 1891.


Familie 55.
Ø. Borge 1900. Under 76/21? Nyork?

Arbeider
Anders Olsen fra Siljan f. 1/8-1850 d. 14/4-1885 på Haukerås i Eidanger, s.a. møller Ole Andersen og Marthe Kirstine Andersdatter.
g. i Gjerpen 15/2-1880 m. Johanne Fredrikke Johannesdatter fra Sverige f. 18/6-1856, d.a. Johannes Larsson.
1. Josefine Karoline Olsen f. 17/6-1883 på Lillegårdssætret i Eidanger. Skreddersøm i 1900.
2. *Johan Adolf Andersen f. 27/7-1891 på Ø. Borge.

Anders Olsen ble konfirmert i Gjerpen 28/4-1867.
*Enka Johanne Olsen fikk sønnen Johan Adolf Andersen den 27/7-1891 med
den svenske skomakersvennen Jan Andersen. Hun levde av å vaske for folk.


Familie 56.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Enke, dagarbeider, huseier
Karen Kristiansen (som gift) fra Gjerpen f. ca. 1841.
1. Oluf Kristiansen f. 1874 i Gjerpen. Ugift møbelsnekker i 1900.


Familie 57.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Kjølnesgaden 1.

Garvermester, kjøpmann
Anders A. Tangvald  f. 12/4-1860 i Ø. Porsgrunn d. 8/5-1950, s.a. garvermester Halvor Andersen. Se Familie 29 - Ø. Borge 1891.
g.m. Bertha Andresen fra Solum f. 6/9-1868 d. 4/2-1954.
1. Alf Tangvald f. 16/10-1892 d. 8/10-1973 g.m. Sofie Frønæs fra Skien f. 5/6-1915 d. 1/11-2002, d.a. Jens Frønæs.
    Drev "Alf Tangvald" jernvare og sportsforretning i Storgata i Porsgrunn.
2. Erling Tangvald f. 14/5-1896 d. 8/8-1962 g.m. Margit Mindaas fra Skien f. 1/12-1899 d. 28/11-1979, d.a. Hans Mindaas.
    Erling Tangvald var rektor v/ Skiensfjordens Tekniske Fagskole på Osebakken.
3. Tordis Tangvald f. 8/1-1897 d. 19/10-1920. Ugift.

Det var nevnt at Anders Tangvald var garvemester "efter den nye Amerikanske Chromgarving."


Familie 58.
Ø. Borge 1900. Under 76/21. Nyork.

Skomaker, teglverksarbeider, huseier
Theodor Thoresen (Theodor Sørensen) fra Eiker i Buskerud f. ca. 1870, s.a. Søren Thoresen.
g. i Gjerpen 4/11-1894 m. Ingeborg Olsdatter Braarud fra Borgeskogen f. 16/6-1867 i Sauherad, d.a. Ole Olsen Braarud. Se Familie 9 - V. Borge 1891.
1. Thorbjørg Thoresen f. 27/7-1896 på Ø. Borge.
2. Sigrid Thoresen f. 1898.
3. Olav Sverre Thoresen f. 16/7-1900 på Breidablikk.

Losjerende: Ugift arbeiderske ved båndfabrikk fra Porsgrunn f. ca. 1878.


Familie 59.
Ø. Borge 1900. 76/21. "Storhaugen". Kjølnesgaden 11. Gårdsbruk med 4 husstander. 1/4. Hovedbygningen.

Her var oppført gårdbruker og selveier Anders Christensen Lunde med familie. Se Familie 31 - Ø. Borge 1891.


Familie 60.
Ø. Borge 1900. 76/21. "Storhaugen". Gårdsbruk med 4 husstander. 2/4. Hovedbygningen.

Gift, hushjelp
Lina Vetlesen fra Åmotsdal i Seljord f. ca. 1833.
1. Gunda Halvorsen f. 1879 i Porsgrunn. Arveiderske på smørfabrikk i 1900.
2. Emilie Halvorsen f. 1876 i Porsgrunn. Sypike i 1900.
3. Harald Halvorsen f. 1888 i Porsgrunn.

Lina var trolig gift med Halvor Vetlesen, som ikke var til stede under folketellingen.


Familie 61.
Ø. Borge 1900. 76/21. "Storhaugen". Gårdsbruk med 4 husstander. 3/4. Hovedbygningen.

Maskinsnekker, leieboer
Magnus Andersen fra Skedsmo, Akershus f. ca. 1866.
g.m. Mina Kaspara fra Eiker i Buskerud f. ca. 1873.
1. Leonard Andersen f. 1897 i Skedsmo.
2. Dagmar Anette Andersen f. 19/5-1899 i Skedsmo.
3. Gutt Andersen f. 23/9-1900 i Gjerpen.

Pleiesønn: Hjalmar Hansen f. 1895 i Skedsmo.

Losjerende: Enkemann og Skredder Sven G. Lindrot fra Sverige f. ca. 1836.


Familie 62.
Ø. Borge 1900. 76/21. "Storhaugen". Gårdsbruk med 4 husstander. 4/4. Drengstuebygningen.

Skomaker, leieboer
Edvard Kristiansen fra Lårdal i Telemark f. ca. 1876.
g.m. Gunhilda Marie fra Hedrum i Vestfold f. ca. 1876.
1. Karl Harry Kristiansen f. 1897 i Eidanger f. ca. 1897.
2. Malda Konstanse Kristiansen f. 1898 i Eidanger.


Familie 63.
Ø. Borge 1900. 76/23. Løkke 8a. Småbruk.

Her var oppført Gunnar Larsen med familie. Se Familie 72 - Ø. Borge 1910.


Familie 64.
Ø. Borge 1900. 76/24. Småbruk. Nyork.

Her var oppført Hans Nilsen Løvaasen med familie. Se Familie 7 - Ø. Borge 1865.


Familie 65.
Ø. Borge 1900. 76/24 (21). Hustomt. Nyork.

Her var oppført Nils Andersen Vibeto med familie. Se Familie 54 - Ø. Borge 1910.


Familie 66.
Ø. Borge 1900. 76/25. Nyork.

Her var oppført muremester Peter Martin Monsen med familie. Se Familie 50 - Ø. Borge 1910.


Familie 67.
Ø. Borge 1900. 76/26. Liane 1. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført enka etter Kittil Iversen. Se Familie 46 - Ø. Borge 1891.


Familie 68.
Ø. Borge 1900. 76/26. Liane 1. Hus med 2 husstander. 2/2.

Sjømann, leieboer
Severin Mathias Larsen fra Gjerpen f. 1874.
g.m. Helena Bertea fra Bamble f. ca. 1851.


Familie 69.
Ø. Borge 1900. 76/27. Hus med 2 husstander. 1/2.

Hustømmermann, huseier
Karl Halvorsen Søli (Soli?) fra Gjerpen f. 1858.
g.m. Hansine fra Porsgrunn f. ca. 1862.
1. Haakon Halvorsen f. 1886 i Porsgrunn.
2. Ingvald Halvorsen f. 1891 i Gjerpen.
3. Oskar Halvorsen f. 1896.


Familie 70.
Ø. Borge 1900. 76/27. Hus med 2 husstander. 2/2.

Her var oppført snekker Simon Andersen med familie. Se Familie 18 - Ø. Borge 1875.


Familie 71.
Ø. Borge 1900. 76/31.

Vognmann, huseier
Jacob Ellefsen fra Gjerpen f. 1836.
g.m. Karen Maria fra Eidanger f. ca. 1830.

Pleiebarn: Peder Alfred Pedersen fra Gjerpen f. 1891.


Familie 72.
Ø. Borge 1900. 76/31.

Ugift rentenist, huseier
Mathilde Møller fra Åkre f. 28/9-1840, d.a. Hans E. Møller d.y.

Tjenestepike: Anne Braarud fra Gjerpen f. ca. 1878.


Familie 73.
Ø. Borge 1900. 76/32.

Lærer ved folkeskole
Rasmus Brattestaa (R. Brattestaa) fra Brattestå under Håtvedt i Nes, Sauherad f. 17/2-1863, s.a. lærer Rasmus Jensen og Gunhild Nilsdatter.
g. i Seljord 9/8-1890 m. Anne Hansdatter fra Li i Seljord f. 18/2-1867, d.a. Hans Knutsen Li og Thone Thorsdatter.
1. Jens Brattestaa f. 1891 i Seljord.
2. Hans Brattestaa f. 1893 i Seljord.
3. Tone Brattestaa f. 1895 i Gjerpen.
4. Gunhild Brattestaa f. 1897.
5. Aagot Brattestaa f. 1898.

Tjenestepike: Josefine Olsen fra Lårdal i Telemark f. ca. 1876.


Familie 74.
Ø. Borge 1900. 76/33. Kjønesgaden 13.

Her var oppført enkemannen Severin Hansen Riis. Se Familie 10 - Ø. Borge 1891.
og enke og gårdeier Berte Marie Øvrum f. ca. 1810 i Solum.


Familie 75.
Ø. Borge 1900. 76/34. Kjølnesgaden 11.

Bryggearbeider, kjører, huseier
Karl Johan Øvrum fra Kjølnesg. 11, f. 26/8-1860, s.a. Erik Christiansen Øvrum. Se Familie 58 - Ø. Borge 1875.
g. i Gjerpen 20/3-1883 m. Ingeborg Telline Halvorsdatter fra S. Oterholt f. 1/11-1859, d.a. Halvor Rasmussen.
1. Hans Johansen f. 22/6-1883 i Gjerpen. Slakter i 1900.
2. Erik Johansen f. 12/10-1885. Visergutt i 1900. Stuert i 1910.
3. Karen  Øvrum f. 4/10-1897.

Før de giftet seg var Ingeborg Telline tjenestepike på Kjølnes.

I huset 1900: Hans moder, enka Petronelle Gundersen fra Gjerpen f. ca. 1828.


Familie 76.
Ø. Borge 1900. 76/35. Kjølnesgaden 13. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført skipper Christian Olsen Øvrum med familie. Se Familie 49 - Ø. Borge 1891.


Familie 77.
Ø. Borge 1900. 76/35. Kjølnesgaden 13. Hus med 2 husstander. 2/2.

Sjømann, leieboer
Jens Larsen fra Gjerpen f. 1864.
g.m. Thora Knudsdatter fra Holla(?) f. ca. 1869.
1. Asborg Marie Larsen f. 3/11-1900 i Lilleelvgata i Gjerpen.


Familie 78.
Ø. Borge 1900. 76/36.

Her var oppført Ole Martin Olsen med familie. Se Familie 42 - Ø. Borge 1891.


Familie 79.
Ø. Borge 1900. 76/37. Hus med 2 husstander. 1/2.

Tømmermann
Anders Ellefsen fra Haukeråsen f. 31/3-1847 d. 3/7-1900 på Ø. Borge, s.a. Ellef Helgesen.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 1/11-1872 m. Oline Nilsen fra Skien f. 15/2-1848, d.a. Nils Abrahamsen.
Forlovere: "Jacob Ellefsen fra Gjerpen og Ole Jacobsen."
1. Ellevine Antonia Andersen f. 24/3-1874.
2. Anna Margrete Andersen f. 22/6-1875 g.m. Johan Olsen (Johan Halvorsen) f. ca. 1871.
3. Inga Marie Andersen f. 10/9-1880.
4. Olga Kirstine Andersen f. 12/12-1882.
5. Kristine Elisabeth Andersen f. 28/2-1885. Datter: Eva Hansen f. 30/5-1907 i Gjerpen.
6. Nikoline Hansine Andersen f. 26/4-1887.

F.f. Tømmernand Anders Ellefsen og hustru Oline f. Nilsens Olga Kirstine: Arbeider Lars Ellefsen, Vognmand Jacob Ellefsen, moderen, Karen Hansen.
 

Ved vielsen var det nevnt at Anders Ellefsen da var vognmann. Anders var vognmann også i 1875. De fikk ingen barn i tiden mellom 1875 og 1880. Han ble i 1880 kalt for skipstømmermann. Det er derfor nærliggende å tro at han kan ha vært til sjøs i noen år her. Denne familien brukte Ø. Porsgrunn kirke. Alle barna var døpt der. Oline var enke i 1900 og drev med vask og stryking. Hun bodde her sammen med sine 3 yngste døtre.

 


Familie 80.
Ø. Borge 1900. 76/37. Hus med 2 husstander. 2/2.

Skredder, leieboer
Daniel Jensen fra Porsgrunn f. ca. 1873.
g.m. Inga Marie fra Porsgrunn f. ca. 1880.

Daniel Jensen var metodist, mens Inga Marie tilhørte Statskirken.


Familie 81.
Ø. Borge 1900. 76/39.

Skomaker, huseier
Nils Torgersen Sollie fra Solli under Fossjordet f. 6/4-1854, s.a. Torger Johnsen Sollie.
g.m. Maren Gurine Olsdatter fra Solum f. 22/12-1857.

Pleiedatter: Gunda Kristiane Olsen f. 19/10-1885 i Solum. Husarbeide. Se også Familie 34 - Ø. Borge 1910.

Losjerende:
1. Ole Todderud fra Stange i Hedmark f. ca. 1879. Elev ved Skiensjordens tekniske fagskole.
2. Benjamin Enebo fra Lesjaskogen i Oppland f. ca. 1879. Elev ved Skiensjordens tekniske fagskole.


Familie 82.
Ø. Borge 1900. 76/40. Hus med 2 husstander. 1/2.

Snekker, tømmermann
Hans Jørgen Hansen fra Herre f. ca. 1849.
g.m. Olea Johanne fra Solum f. ca. 1856.
1. Karl Hansen f. 1889 på Herre.


Familie 83.
Ø. Borge 1900. 76/40. Hus med 2 husstander. 2/2.

Maler
Gunnar A. Otterkjær (Gunder A. Otterkjær) fra Oterkjær under Susås i Holla f. 28/10-1879, s.a. Anders Gundersen Otterkjær.
g.m. Anne Margrethe Bakken fra Røros f. ca. 1878.
1. Ragnhild Marie Otterkjær f. 21/11-1900 på Borge i Gjerpen.
2.