ved
Gard Strøm

| HJEM | INNHOLD | KILDER | LINKER | HJELP |


Østre Borge
Gård nr. 76 i Gjerpen kommune.

Dette er en interaktiv bygdebok som vil vokse og bli mer feilfri ved brukernes hjelp.
Feil, mangler og oppdateringer rettes til: post@gamlegjerpen.no ved Gard Strøm.Oppdatert 03.06.2022


Østre Borge 1801
Kilde: Folketellingen 1801. Supplert med opplysninger fra kirkebøker og skifter m.m.

Med linker til "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen - 1948), dersom familiene er nevnt der.
Boken er skannet ved Porsgrunn bibliotek. Nevnte familier er her utredet på nytt.

1685 1711 1720 1762 1782 1801 1835 1845 1865 1875 1891 1900 1910

Etter mange års arbeide med de eldste av Gjerpen kirkebøker, har jeg lært meg at Gjerpen-
prestene på 16- og  1700 - tallet, ved  begravelser, hadde en lei tendens til å sette folks
alder høyere enn virkeligheten var. Dette kan ofte sette grå hår i hodet på en slektsgransker.
Ta aldri oppgitt alder for å være helt korrekt! G.S.

Det var 75 familier på Ø. Borge i 1801. Se også gårdene og husmannsplassene.


Familie 1.
Ø. Borge 1801.

Gårdsarbeider på Ø. Borge
Halvor Johannesen
fra Bø i Luksefjell? f. ca. 1769.
g. i Holla 19/11-1795 m. Lisbeth Larsdatter fra Oterkjær under Susås i Holla dpt. 9/3-1766, d.a. Lars Sørensen Otterkiær.
Forlovere: "Klokker Dahl og Christen Isacsen Saug."
1. Kirsten Halvorsdatter f. 21/6-1796 på Bø i Helgen (i Holla).
2. Johannes Halvorsen f. 15/2-1798.

F.f. Halvor Johannisen Bøe og Lisbet Larsdatters Kirsten: Peder Andersen Skoemager, Jon Pedersen Saugbr., Rasmus Jensen Saugbr., Kirsten Arvesd. Omtved, Karen Johannisd. fra Lundeherred.
F.f. Halvor Johannissen Bøe og Lisbet Larsdatters 
Johannes: Hans Hansen Wrk., Svend Halvorsen Kolle, Eric Hansen Saugbr., Inger Olsd. Præstgrav, Anneche Andersd. Saugbr.

Denne familien flytta visstnok siden til Vallermyrene i Eidanger.

Mulig barnedåp i Gjerpen for denne Halvor Johannesen:
dpt. 7/8-1763. Johannis Andersens db. Halvor.
Test: Christen Sneltvets kone, Even Sneltvets kone, Ole Sneltvet, Ole Christophersen.


Familie 2.
Ø. Borge 1801. Husmannsplassen ”Bratsberghagen”.

Her var oppført husmann Anders Hansen Ødegaarden m/familie. Se Ø. Borge(13) ”Bratsberghagen”.


Familie 3.
Ø. Borge 1801. Ligaden 6.

Arbeider, huseier
Anders Gundersen
fra Skien
g2g 3/1-1794 m. Siri Olsdatter fra Bratsbergkleiva f. ca. 1741
1. Torkild Andersen f. ca. 1777.
2. Aslak Andersen f. ca. 1775.

Her bodde i 1801 enka Siri Olsdatter (62) med sine 2 sønner, innrullert matros Torkild (24) og Aslak Anderssønner(23).

Kilde: Skien kirkebok.
Trolovet 26/7-1777. Viet 30/9-1777.
Anders Gundersøn og Ingeborg Hellichsd.
Caveringsmænd (vitner - forlovere): Frans Rusk, Rasmus Hellichsøn.


Familie 4.
Ø. Borge 1801.

Arbeider, innerst
Halvor Asbjørnsen
f. ca. 1753 d. 6/10-1827 på Osebakken.
g1g m. Margit Halvorsdatter f. ca. 1740 bg. 19/7-1808. ”Halvor Asbjørnssøns kone Margit Halvorsdtr. f. Aasebn, sagt at være ved 70 aar.”
g2g 27/6-1810 m. enke Anne Jacobsdatter fra Vadrette under Gulset dpt. 25/3-1751 d. 11/11-1826 på Osebakken, d.a. Jacob Isaksen Vadrette.
1. Halvor Halvorsen f. ca. 1780.
2. Margit Halvorsdatter f. ca. 1782.

Margit Halvorsdatter var innflytter til Gjerpen.

Anne Jacobsdatter var enke etter Christen Larsen Lie. Se Familie 8 - Borgestad 1801.


Familie 5.
Ø. Borge 1801. Tamburplassen.

Sjømann
Herbrand Halvorsen
f. ca.
g. 16/2-1788 m. Anne Marie Jacobsdatter fra Rønningen under Ø. Borge. dpt. 10/7-1768, d.a. Jacob Christophersen.
1. Anne Lisbeth bg. 22/11-1789. ”Herbrand Halvorsens hj.db. d. Anne Lisbeth 2 dage.”
2. Anne Lisbeth bg. 3/4-1791. ”Herbrand Halvorssøns hj.db. pb. Anne Lisbeth 11/2 dag.”
3. Halvor Herbrandsen dpt. 5/2-1792 g. i Ø. Porsgrunn 27/12-1812 m. Else Andersdatter. Bodde også på Osebakken.

F.f. Herbrand Halvorssøns db. Halvor u/Østre Borge: Isak Borges k., Sara Knudsdtr., Simon Søelie, Hans Ouestad, Wilhelm Weidenauer.

Herbrand var et mye benyttet navn i Tinn/ Hovin/ Gransherad-området. I folketellingen 1801 var
det nevnt at ektemannen hadde vært i utlandet i mange år og at Anne Marie var dagarbeider.
Hennes mors søster (moster) bodde her: Johanne Maria Larsdatter(69).

Barnedåp i Gjerpen kirke den 7/1-1798:
”NB! Anne Maria Jacobsdtrs uægte db. Nils f. Tamburplads u/Østre Borge.         

Manden Herbrand Halvorssøn
har nogle aar sejlet udenlands. Til barnefader er udlagt Lars Nilssøn fra Herre.
Faddere: Lars Hanssøns k., Maren Christensdatter, Lars Hanssøn, Ole Danielssøn, Tord Tostenssøn.
Denne gutten døde etter ca. 2 måneder: Bg. 11/3-1798. ”Anne Maria Jacobsdtrs uægte db. Nils f. Tambur-Plads 2 mnd.”


Familie 6.
Ø. Borge 1801.

Her var oppført dagarbeider Thor Torstensen Doxrød med sin 1. kone, Live Hansdatter. Se Doksrød(3).


Familie 7a.
Ø. Borge 1801. Storgaden 235.

Sjømann, arbeider, huseier
Nils Hansen Riis
fra Lig. 16, dpt. 1/4-1759 d. 12/5-1819 på Osebakken, s.a. Hans Olsen Riis. Se Familie 23 - Ø. Borge 1762.
g1g 29/12-1785 m. Mette Andersdatter fra Storg. 235, dpt. 25/4-1762 bg. 13/4-1809. ”Nils Hanssøns kone Mette Andersdtr. f. Aasebn. 47 aar.”, d.a. Anders Olsen. Se Familie 41 - Ø. Borge 1762.
g2g 3/9-1811 m. enke Anne Hansdatter f. ca. 1777 d. 26/1-1821 på Oseb.
Forlovere: "Peder Limi og Aslach Tofte."
1. Gunhild Kirstine Nilsdatter dpt. 6/8-1786.
2. Hans Andreas Nilsen dpt. 20/1-1788.
3. Kirsten Christine Nilsdatter dpt. 11/12-1791.
4. Maren Hellene Nilsdatter dpt. 8/3-1795.
5. Grete Nilsdatter f. 4/2-1798 g. 1824 m. Nils Nilsen Lie.
Bodde i Skiensg. 12.
6. Ole Nilsen dpt. 9/8-1801. Bodde i Storgt. 235.
7. Jacob Nilsen dpt. 14/8-1803 g.m. Inger Olsdatter. Sønn: Nils Olaus Jacobsen f. 1829.
8. Kirsten Maria dpt. 12/8-1804 bg. 7/9-1810. ”Nils Hanssøns pb. Kirsten Maria f. Aasebn 6 1/12 aar.”
Barn i 2. ekteskap:
9. Mette Maria Nilsdatter (tvilling) f. 27/4-1812.
10. Anne Turine Nilsdatter (tvilling) f. 27/4-1812.

F.f. Nils Hansens pb. Gunnil Kistine fra Osebachen: Gregers Andersens kone, Anne Maria Nilsdtr., Nils Larsen, Ole Hansen, Ole Andersen.
F.f. Nils Hansens db. Hans Andreas fra Osebachen: Marthe Larsdtr., Lischen Andersdatter, Hans Hansen, Lars Nilsen, Engebreth Hauen?
F.f. Nils Hanssøns pb. Kirsten Christine fra Aasebakken: Marthe Laersdtr., Aagot Kittilsdtr., Laers Haagenssøn, Ole Anderssøn, Engelbert Hanssøn.
F.f. Nils Hanssøns pb. Maren Hellene fra Aasebakken: Ole Anderssøns k., Mette Nilsdtr., Hans Olessøn, Hans Hanssøn, Hans Riis.
F.f. Nils Hanssøns pb. Grete f. Aasebakken: Hans Hanssøns k., Ellen Jensdtr., Ole Halvorssøn, Ole Hanssøn, Engelbert Hanssøn.
F.f. Nils Hanssøns db. Ole f. Aasebakken: Engelbert Hanssøns k., Else Maria Henricsdtr., Jon Sande, Lars Haagenssøn, Aslak Anderssøn.
F.f. Nils Hanssøns db. Jacob f. Aasebakken: Ole Sørenssøns k., Ingebor Andersdtr., Halvor Olessøn, Hans Hanssøn, Hans Nilssøn.
F.f. Nils Hanssøns pb. Kirsten Maria f. Aasebakken: Lisken Andersdtr., Ellen Maria Larsdatter, Michel Olessøn, Christen Abrahamssøn, Hans Andreas Nilssøn.
F.f. Nils Hanssøns Tvillinger Mette Maria og Anne Turine f. Aasebakken: Mette Maria Nilsdtr., Maria Olesdtr., Christine Nilsdtr. Christine Hansdtr., Hans Hanssøn,
      Ole Halvorssøn, Halvor Anderssøn, Søren Johannissøn, Peder Olessøn, Nils Nilsøn.


Familie 7b.
Ø. Borge 1801. Storgaden 235.

Sjømann (1824)
Ole Halvorsen Riis
fra S. Riis(B) dpt. 27/10-1771 d. 31/3-1838 på Osebakken, s.a. Halvor Rasmussen Riis.
g. 3/9-1795 m. Lisken Andersdatter fra Storg. 235, dpt. 11/3-1764 d. 8/2-1836 på Osebakken, d.a. Anders Olsen. Se Familie 41 - Ø. Borge 1762.
1. Anders Olsen dpt. 21/2-1796 bg. 3/10-1806. ”Ole Halvorssøns db. Anders f. Aasebn. 10 2/3 aar.”
2. Ole dpt. 26/12-1797 bg. 9/8-1801. ”Ole Halvorssøns db. Ole f. Aasebakken 3 2/3 aar.”
3. Karen Kirstine Olsdatter dpt. 13/12-1801 d. 7/2-1824 på Osebakken. Ugift.
4. Halvor dpt. 28/4-1805 bg. 30/7-1809. ”Ole Halvorssøns db. Halvor, f. Aasebn. 4 1/4 aar.”

F.f. Ole Halvorssøns db. Anders fra Aasebakken: Halvor Riises k., Else Kirstine Jensdtr., Rasmus Halvorssøn, Ole Anderssøn, Halvor Anderssøn.
F.f. Ole Halvorssøns db. Ole fra Aasebakken: Ole Anderssøns k., Kirsten Olesdtr., Nils Hanssøn, Anders Olessøn, Peder Anderssøn.
F.f. Ole Halvorssøns pb. Karen Kirstine f. Aasebakken: Halvor Riises k., Anne Kirstine Nilsdtr., Rasmus Halvorssøn, Ole og Børre W. Anderssøn.
F.f. Ole Halvorssøns db. Halvor fra Aasebakken: Rasmus Halvorssøns k., Maria Andersdtr., Hans Nilssøn, Lars Danielssøn, Ole Halvorssøn.

Ole Riis eide dette huset fra 1800 til 1836. Han døde som ”fattiglem” på Osebakken.
Han ble aldri skrevet for Riis i kirkebøkene. Kun på skjøtet ved overtagelse av dette huset i 1800,
og på kartet som viser alle løkkene 1817.
Det ble ingen livsarvinger etter Ole og Lisken, så denne slektsgrenen døde ut.

Han var oppført som husmann med jord under Ø. Borge i 1801.


Familie 8.
Ø. Borge 1801. Vognmandsgaden 12.

Arbeider, huseier
Ole Andersen
fra Osebakken dpt. 16/11-1766 d. 22/7-1839 på Osebakken, s.a. Anders Olsen. Se Familie 41 - Ø. Borge 1762.
g. 13/6-1793 m. Aagot Aslaksdatter f. 1760 d. 12/9-1839 på Osebakken.
1. Aslak Olsen dpt. 26/1-1794.
2. Kirsten Olsdatter dpt. 3/1-1796.
3. Anders Olsen dpt. 11/3-1798.
4. Aaved Olsdatter dpt. 5/10-1800 g.m. Christen Larsen. Se Familie 18 - Ø. Borge 1835.

F.f. Ole Anderssøns db. Aslak fra Aasebakken: Tollev Anderssøns k., Lisken Andersdatter, Nils Hanssøn, Hans Matthiæsøn, Tord Halvorssøn.
F.f. Ole Anderssøns pb. Kirsten f. Aasebakken: Nils Hanssøns k., Ellen Sivertsdtr., Ole Halvorssøn, Rollev Sørenssøn, Halvor Anderssøn.
F.f. Ole Anderssøns db. Anders f. Aasebakken: Ole Halvorssøns k., Anne Karine Jonsdtr., Tollev Jonssøn, Nils Larssøn, Torjer Torkildssøn.
F.f. Ole Anderssøns pb. Aagot f. Aasebakken: Knud Jacobssøns k., Pernelle Andersdtr., Halvor Asbjørnssøn, Lars Danielssøn, Ole Gunderssøn.

Ole Andersen kjøpte huset i ca. 1800. Han kjøpte tomten av Hans Møller i 1813.
Han eide i tillegg løkke nr. 3 på Hovenga/Osebakken.

Losjerende i huset 1801: Enka Margit Petersdatter(76) og ugifte Marthe Ellingsdatter (29).
Begge ”til dels Trængende”.


Familie 9.
Ø. Borge 1801.

Sjømann
Anders Olsen
fra Helgeroa i Brunlanes, Vestfold f. ca. 1750 bg. 6/5-1808. ”Anders Olessøn Helgeroe f. Aasebn, meldt at være 58 aar.”
g.m. Kirsten Jensdatter f. ca. 1754 d. 31/10-1817 på Osebakken.
1. Børre Wilhelm Andersen f. ca. 1782.
2. Ole Andersen f. ca. 1784.
3. Jens Andersen f. ca. 1790.
4. Erik Andersen f. 1797.

Ingen av disse barna er døpt i Gjerpen. Familien må derfor ha kommet hit mellom 1797 og 1801.


Familie 10.
Ø. Borge 1801.

Her var oppført enka Berthe Torjusdatter (68) ”Lever af haandgjerning” og hennes datterdatter Anne Jensdatter(8).
Berthe Torjusdatter f. ca. 1733 d. 27/4-1822 under Borgestad.


Familie 11.
Ø. Borge 1801.

Skyss-skaffer, huseier
Nils Halvorsen
fra Kjølnesg. 5 på Osebakken dpt. 29/9-1743, s.a. Halvor Nilsen. Se Familie 4 - Ø. Borge 1762.
g1g 11/6-1767 m. Ambor Hansdatter "fra Meens-eje" f. ca. 1734 bg. 18/1-1784. ”Nils Halvorsens kone f. Oseb. 50 aar.”
g2g i Eidanger 28/10-1784 m. Mari Simonsdatter "fra Prestetangen i Eidanger" f. ca. 1732 bg. 2/6-1800. ”Nils Halvorssøns kone Maren Simonsdtr. f. Aasebakken 68 aar.”
Forlovere: "Amun Lillegaard og Jacob Gunders. Ouen."
1. Jacob Nilsen dpt. 15/1-1769.

2. Marthe Maria Nilsdatter dpt. 28/2-1773.
3. Anna Carine Nilsdatter dpt. 21/4-1776.

F.f. Nils Halvorsens db. Jacob fra Osebachen: Clemet Nilsens kone, Anne Maria Halvorsdtr., Jacob Halvorsen, Ulrich Knudsen.
F.f. Nils Halvorsens pb. Marthe Maria fra Osebachen: Knud Kiølnæses kone, Guri Svendsdtr., Hans Svindholt, Halvor Svendsen.
F.f. Nils Halvorsens pb. Anna Carine fra Osebachen: Else Larsdtr., Karen Halvorsdtr., Christen Aslaksen, Torchil Knudsen.

Ambor Hansdatter ble konfirmert som 18-åring i 1752. Hun bodde da under Meen.
Alle de tre barna ovenfor er fra første ekteskap.
I 1801 bodde Nils her med sin fostersønn, Søren Sørensen(9) - f. ca. 1792.

I min søken etter Ambor Hansdatters fødested, har jeg ikke funnet henne i Gjerpen,
Siljan, Eidanger, Solum eller Holla.

 


Familie 12.
Ø. Borge 1801. Kjølnesgt. 1.

Oppsynsmann på sykehuset, huseier
Jens Petersen ”Rude”
f. 1766 d. 1833 på Fjære i Solum.
g. 9/7-1795 m. Frederika Dorthea Høeg fra Porsgrunn (Storgt. 137) f. 1761, d.a. kjøpmann Anders Høeg i Porsgrunn.
1. Jacob Jensen dpt. 30/9-1795.
2. Andreas Jensen dpt. 1/6-1797.
3. Edel Margrete dpt. 19/8-1799 bg. 4/2-1809. ”Jens Peterssøns Rudes pb. Edel Margarete f. Aasebn 9 1/12 aar.”

F.f. Jens Pederssøn Rudes db. Jacob fra V.Borge: Madame J. Aalls, Jomfrue Kruse, hr. Kamer-Herre S. Løvenskjold, Søren og Jacob Rasch, Carl Møller.
F.f. Jens Peterssøn Rude s db. Andreas: Mad. Mouritsen, jomfrue Weisner, Gotfred Schutz, Christian Jynge, Christen Kraft, Schaanning.

F.f. Jens Peterssøn Rudes pb.
Edel Margarete: Madame Aall f. Borrestad, Jomfru A. H. Kiill, Nils Aall, Jacob W. Rasch, Jacob Aall junior, Studioss Schanche.

Frederika var i tjeneste på Borgestad gård før hun giftet seg. Hennes far døde
hos dem på Osebakken i 1796 (bg. 13/12-1796. ”Andreas Høg f. Aasebakken
i sin alders 69 aar.”)

Jens Pettersen Rude kjøpte den 11/12-1806 hus, hager og engløkke for 1900 spd.

Kaptein Jens Pettersen Rude og familien bodde først i Storg. 217 fra 1793 til 1806. Han kjøpte
Kjølnesg. 1 i 1806 med grunn og drev herberge her. Samtidig eide han et par båter som gikk
på England. I 1824 overtok han Fjære Gjestgiveri i Solum etter Christoffer Blom Bomhoff.

I 1801 er Jens Petersen Rude kalt ”Sygevert paa sygehuset”. Sykehuset det er
snakk om er  ”Bratsberg Amtssygehus”, det såkalte ”Radesygehuset”, på Osebakken.

Tjenestefolk her i 1801: Inger Margrethe Sørensdatter(26), Guri Olsdatter(22),
Anne Kirstine Nilsdatter(21), Tov Tovsen(18), Anne Olsdatter (68) – enke etter
to ekteskap, Marthe Kirstine Sørensdatter(45) – ugift.
Fosterbarn: Erik Gjertsen(7).

Jens Petersen flyttet i 1824 til Fjære i Solum, hvor han overtok gjestgiveriet etter Christopher Blom.


Familie 13.
Ø. Borge 1801. Storgaden 209.

Bjelkehugger, huseier
Thor Halvorsen
fra Osebakken dpt. 14/9-1760 d. 1832, s.a. Halvor Johannesen. Se Familie 31 - Ø. Borge 1762.
g. i Skien 1/1-1797 m. enke Karen Clausdatter f. 1761.
1. Anne Dorthe Thorsdatter dpt. 27/8-1797 g.m. sjømann Johannes Hansen Taule. Se Familie 36 - Borgestad 1835.
2. Ragnhild Catharina dpt. 10/2-1799 bg. 7/4-1799. “Tord Halvorssøns pb. Ragnil Catharine f. Aasebakken 1/6 aar.”
3. Halvor dpt. 11/4-1802 bg. 2/5-1802. ”Tord Halvorssøns db. Halvor f. Aasebakken 3 uger.”

F.f. Tord Halvorssøns pb. Anne Dorthe f. Aasebakken: Hans Halvorssøns k., Live Halvorsdtr., Halvor Buer, Ole Nilssøn, Aslak Anderssøn.
F.f. Tord Halvorssøns pb. Ragnil Catharina f. Aasebakken: Hans Halvorssøns k., Anne Halvorsdtr., Jon Sande, Ole Halvorssøn,Christopher Sivertssøn.
F.f. Tord Halvorssøns db. Halvor f. Aasebakken: Even Halvorssøns k. Maren Solvesdtr. Peder Halvorssøn, Christopher Sivertssøn, Ole Nilssøn.

Thor Halvorsen kjøpte huset i 1813, ifølge grunnseddel av 13/11-1813.
Finn C. Knudsen skriver i ”Gjerpen Porsgrunn” s. 181 at Thor Halvorsen
fikk i 1830 premie av ”Selskabet for Porsgrund og Osebakkens Vel” for
havedyrking.

Barnedåp i Gjerpen 19/3-1797:
”NB! Dorthe Laersdtrs. uægte pb. Dorthe f. Aasebakken. Til barnefader udlagt Tord Halvorssøn f. Aasebakken.
Anders Hanssøns k., Sara Laersdtr., Henric Nilssøn, Jens Olessøn, Nils Olessøn.”
Barnets mor døde samme dag som barnet ble døpt: Bg. 19/3-1797. ”Dorthe Laersdtr. f. Aasebakken 28 1/2 aar.”
Barnet døde noe senere: Bg. 2/4-1797. ”Det uægte pb. Dorthe Tordsdtr. f. Aaseb., som blev døbt d.19.Martii. 3 uger.”


Familie 14.
Ø. Borge 1801. Storgaden 207.

Arbeider, huseier
Stephen Danielsen
fra Rønningen under Søli nedre dpt. 6/9-1750 bg. 23/5-1810. ”Stephen Danielssøn f. Aasebn. 59 2/3 aar.“, s.a. Daniel Stephensen.
g. 25/10-1781 m. Anne Andersdatter f. ca. 1750.
1. Anne Maria Stephensdatter dpt. 21/3-1784 g. 14/8-1806 m. Jacob Christensen. Se Familie 49 - Ø. Borge 1835.
2. Daniel dpt. 3/9-1786 bg. 14/6-1789. “Stephen Danielsens s. Daniel f. Oseb. 3 aar.“

F.f. Stephen Danielsens pb. Anne Maria fra Osebachen: Inger Danielsdtr., Anne Øjgrimsdtr., Ole Danielsen, Lars Danielsen, Nils Andersen.
F.f. Stephen Danielsens db.
Daniel fra Osebachen: Inger Danielsdtr., Anne Danielsdtr., Knud Svendsen, Knud Jonsen, Søren Christiansen, Nils Andersen.

Dette ekteparet fikk ikke flere barn.


Familie 15.
Ø. Borge 1801. Storgaden 169.

Matros
Halvor Jensen
f. 1773 d. 1801.
g. 27/12-1799 m. Anne Dorthea Thue dpt 30/9-1769, d.a. Ole Thue. Se Familie 24 - Ø. Borge 1782.
1. Kirsten Dorothea Halvorsdatter dpt. 24/8-1798.

F.f. Halvor Jenssøns pb. Kirsten Dorothea f. Aasebakken: Lave Knudssøns k., Maren Jørgenstr., Halvor Søelie, Ole Borge, Michel Halvorssøn.

Enka Anne Dorthea Thue ble g2g med Engebret Vetlesen Sanne.
Se Familie 44 - Ø. Borge 1782.

 


Familie 16.
Ø. Borge 1801. Storgaden 205. Hus med 2 husstander. 1/2.

Bjelkehugger, leieboer
Lars Danielsen
fra Rønningen under Søli nedre dpt. 6/7-1755 d. 7/6-1809. ”Lars Danielssøn f. Aasebn 53 11/12 aar.”, s.a. Daniel Stephensen.
g. 2/4-1785 m. Anne Nilsdatter f. 1755 d. 23/5-1820 på Osebakken.
0. (tvilling) bg. 22/11-1788. ”Lars Danielsens dødf. dtr.”
1. Maren Gurine (tvilling) dpt. 7/12-1788 bg. 28/12-1788. ”Lars Danielsens dtr. Maren Gurine 3 uger.“
2. Maren Larine Larsdatter dpt. 1/8-1790 g.m. Jørgen Halvorsen Wenstøb. Se Familie 6 - V. Borge 1845.
3. Daniel dpt. 12/8-1792.
4. Anne Karine Larsdatter dpt. 21/9-1794 g.m. Ole Knudsen Holmen. Se Familie 9 - Ø. Borge 1835.

F.f. Lars Danielsens pb. Maren Gurine fra Borge Ejet: Lars Christensens enke, Anne Olsdtr., Thor Halvorsen, Nils Larsen, Nils Nilsen.
F.f. Laers Danilssøns pb. Maren Larine fra Aasebakken: Stephen Danielssøns k., Tone Nilsdtr., Nils Larssøn, Knud Nilssøn, Hans Pederssøn.

F.f. Laers Danielssøns db.
Daniel fra Aasebakken: Knud Nilssøns k., Karen Olesdtr., Tord Halvorssøn, Nils Nilssøn, Anders Svenssøn.
F.f. Laers Danilssøns pb. Anne Karine fra Aasebakken: Berthe Nilsdtr., Anne Margarete Olesdtr., Nils Nilssøn, Nils Laerssøn, Ole Nilssøn.

Denne familien bodde her i 1787 og 1801.

En begravelse i Gjerpen kirke den 9/11-1799:
”Et db. Hans fra Porsgrund, født hos Lars Danielssøn, døbt i Østre Porsgrund. Moderens navn Marthe ..... f. Brevig.
Videre angaves ei ved Begravelsen om dette uægte barn. Taget i Kisten med Isak Bækkevolds kone.”


Familie 17.
Ø. Borge 1801. Storgaden 205. Hus med 2 husstander. 2/2.

Bjelkehugger, leieboer
Nils Larsen
fra Ulefoss f. ca. 1750 bg. 14/7-1808. ”Nils Larssøn Ulefos f. Aasebn, sagt at være ved 57 aar.”
g. i Porsgrunn 28/4-1785 m. Inger Danielsdatter fra Rønningen under Søli nedre dpt. 26/12-1752 bg. 23/11-1808, d.a. Daniel Stephensen.
Forlovere:
Ole Danielsen, Stephen Danielsen.
1. Lars Nilsen dpt. 1789.

Denne familien kom hit rundt 1785.

Ingers bror Lars Danielsen bodde i samme hus.


Familie 18.
Ø. Borge 1801. Storgaden 203.

Nils Larsen Lie fra Lid(A) dpt. 17/4-1746 bg. 19/8-1796. ”Nils Laerssøn Lie f. Aasebakken. 50 1/3 aar.”, s.a. Lars Hansen Lie.
g. 17/11-1774 m. Anne Vetlesdatter fra Sanni(A) dpt. 3/11-1748 d. 1830, d.a. Vetle Engebretsen Sanni.
1. Maren Nilsen dpt. 2/8-1778.
2. Vetle Nilsen dpt. 30/1-1780.
3. Hans Nilsen Lie dpt. 9/9-1781. Se Familie 25 - Ø. Borge 1835.
4. Jacob Nilsen dpt. 27/11-1784. Overtok huset. Se Familie 47 - Ø. Borge 1835.
5. Isak Nilsen dpt. 29/10-1786. Bodde i Lieg. 6. Se Familie 34 - Ø. Borge 1835.
6. Jon Nilsen dpt. 12/10-1788.
7. Lars Nilsen dpt. 28/3-1790.
8. Nils Nilsen dpt. 17/7-1791. Bodde i Skiensgt. 12 på Osebakken (u. Borgestad).
9. Karen Dorthea dpt. 20/10-1792 bg. 21/7-1793. ”Nils Laerssøns pb. Karen Dorothea f. Aasebakken 3/4 aar.”

F.f. Nils Larsens pb. Maren fra Osebachen: Engebret Vetlesens kone, Anne Hansdatter, Hans Svindholt, Vetle Larsen, Isak Larsen.
F.f. Nils Larsens db. Vetle fra Osebachen: Christen Larsens kone, Ingebor Christensdtr., Søren Erichsen, Hans Larsen, Isak og Jon Larsen.
F.f. Nils Larsens db. Hans fra Osebachen: Lars Sannies kone, Maren Nilsdtr., Christen Larsen, Vetle Sannie, Hans Olsen.
F.f. Nils Larsens db. Jacob fra Osebachen: Engebret Vetlesens kone, Gunhild Catrine Larsdtr., Christen Larsen, Vetle Larsen, Isak Larsen, Ole Larsen.
F.f. Nils Larsens db. Isak fra Osebachen: Christen Larsens kone, Berthe Nilsdtr., Hans Larsen, Hans Aaltvet, Ole Larsen.
F.f. Nils Larsens db. Jon fra Osebachen: Engebreth Vetlesens kone, Gunnil Catrine Larsdtr., Halvor Jonsen, Jon Larsen, Hans Ødegaarden.
F.f. Nils Larsens db. Lars fra Osebaken: Berte Nilsdtr., Guri Larsdtr., Tollef Rasmusen, Anders Svendsen, Knud Nilsen.
F.f. Nils Laerssøns db. Nils fra Aasebakken: Ole Laerssøns k., Gunnil Catharine Laersdtr., Jon Laerssøn, Christen Laerssøn, Thomas Franssøn.
F.f. Nils Laerssøns pb. Karen Dorothea fra Aasebakken: Ole Danielssøns k., Karen Nilsdtr., Laers Danielssøn, Tord Halvorssøn, Anders Christenssøn.

Nils Larsen Lie kjøpte Storgata 203 i 1778. Eier fra 1796 var hans enke Anne Vetlesdatter.


Familie 19a.
Ø. Borge 1801. Storgaden 199.

Sjømann?

Anders Svendsen
f. ca. 1749. Trolig borte på sjøen.
g. 4/1-1780 m. Anne Mathea Olsdatter. Se nedenfor.
1. Thor dpt. 24/9-1780 bg. 1/7-1781. Anders Svendsens s. Thor 3/4 aar.”
2. Anne Cathrine Margrethe dpt. 24/4-1785 bg. 21/8-1785. “Anders Svendsens d. f. Osebachen Anne Catrine Margithe 16 uger.”
3. Ole Eberg dpt. 5/11-1786 bg. 26/11-1786. ”Anders Svendsens s. Ole Eberg f. Oseb. 3 uger.”

F.f. Anders Svendsens db. Thor fra Osebachen: Jørgine Abrahamsdtr. Eeg, Kistine Madsdtr., Knud Svendsen, Halvor Michelsen, Hans Christensen.
F.f. Anders Svendsens pb. Anne Catrine Margrethe fra Osebachen: Anne Ellefsdtr., Asbiør Halvorsdtr., Lars Ejgilsen, Jon Olsen, Nils Amundsen.
F.f. Anders Svendsens db. Ole Eberg fra Osebachen: Helvig Olsdtr., Gunnil Olsdtr., Brynild Olsen, Halvor Olsen, Jacob Olsen.

Anders Svendsen bodde på Osebakken da han ble konf. som 18-åring i 1767.
Etter 1786 ble han borte.

Hans kone fikk senere 2 barn med kaptein Arvid Christian Storm. Se nedenfor .


Familie 19b.
Ø. Borge 1801. Storgaden 199.

Kaptein
Arvid Christian Storm
f. 1723, s.a. Arild Christian Storm.
Samboer med Anne Mathea Olsdatter (ovenfor).
1. Christiana Storm dpt. 17/7-1790 g.m. Hans Sørensen Høgset. Se Familie 28 - Ø. Borge 1845.
2. Andrea Frederica Storm dpt. 19/9-1793.

F.f. Den borteværende Anders Svendssøns kones Anne Matthæa fra Aasebakken hendes uægte dtr. Christiana. Hr. Capitaine Storm anmeldt som Barnefader.
(Faddere): Ole Evenssøns k., Anne Kirstine Mortensdtr., Friderich Christian Storm, Isak Borge, Ole Halvorssøn.
F.f. Anne Matthæa Olesdtrs uægte pb. Andrea Friderica. Til barnefader udlagt Capitaine Storm paa Aasebakken som tilforn med same kvinde 1790
i Julii har havt uægte barn til daab. (Faddere): Jon Laerssøns k., Isak Christenssøns k., Jon Laerssøn, Isak Christenssøn, Knud Jonssøn.

Arvid Chr. Storm var ugift. Han hadde 2 barn med Anne Mathea Olsdatter som egentlig var gift med Anders Svendsen på Osebakken.
Hennes ektemann hadde vært borte i mange år uten livstegn. Den pensjonerte kapteinen bodde alene i huset i 1801 som 78 - åring med
sine to døtre på 11 og 8 år, samt tjenestejenta Ingeborg Alfsdatter(17).


Familie 20.
Ø. Borge 1801. Storgaden 197.

Skipper, huseier
Christian Kruuse
f. 1771 d. 3/6-1827 på Osebakken.
g. i Langesund 19/12-1797 m. Anne Susanne Erboe fra Langesund f. 1771, d.a. skipper Henrik Erboe i Langesund.
Forlovere: "Kiøbmand Michel Kruuse fra Porsgrund og Henrich Erboe, Langesund".
1. Michaeline Hedvig dpt. 9/10-1799 g.m. skipper Peder Bruun i Tønsberg.
2. Anne Erboe Kruuse dpt. 15/2-1802 g. 1828 m. skipper Anders Rougtvedt. Bodde i V. Porsgrunn.
3. Christian Kruuse f. 1807 d. 1845? g. 1835 m. Marthe Christensen. Bodde en tid i Storgt. 230.
4. Susanne Kruuse f. 28/9-1810 g. 1832 m. skredder Iver Hærkelsen Ugelstad f. 1806. Bodde i Storgata 191 på Osebakken. Se "Gjerpen - Porsgrund" (Finn C. Knudsen), side 120.

F.f. Christian Krusses pb. Michaeline Hedevig: Madame Krusse, Madame Møller, Jomfru Kiill, Henric Erboe, Lovis Vouvert, Sivert Bache.
F.f. Christian Kruuses Anne Erboe: Madame Baar og Schutz, Jomfru Aamodt, S. Mouritsen, Hans Quist, Job Kiill, Christian Paus.
F.f. Christian Kruusses pb.
Susanne: H. Erboes kone, Maren og Anne Baar, Abraham Pharo, Barth, Herman og Abraham Bruun, Munthe.

Christian Kruuse kjøpte dette huset i 1796.

Tjenestepike i 1801: Ellen Nilsdatter(22). Christian Kruuse med familie flyttet i 1810 til hans mors hus i Storgt. 191.
Losjerende i 1801: Enka Anne Olsdatter(50) og hennes sønn Ole Hansen(9).

Skipper Kruuse førte i 1796 ”De fire brødre” for Nicolai Benjamin Aall, ”Die Schwalbe” i 1806 for Jacob Aall på Borgestad.
I 1808 var han ”Maanedsløitnant” på et flåtebatteri og i 1814 var han skipper på ”Norske Prins” for Hans Møller på Åkre.
Kilde: "Gjerpen-Porsgrund" (Finn C. Knudsen).


Familie 21.
Ø. Borge 1801.

Anders Engebretsen Riis fra N. Løberg(C) dpt. 4/3-1737 bg. 29/3-1801. ”lægdslem Anders Engelbertssøn f. Aasebakken, anmeldt at være 66 aar.”, s.a. Engebret Gundersen Løberg.
g. 4/1-1768 m. Karen Christophersdatter fra Riis(13) dpt. 13/10-1737 bg. 1/11-1801. ”Anders Riises enke Karen Christophersdtr. fra Aasebakken, anm. at være 64 aar.”, d.a. Christopher Bentsen Riis.
1. Peder Andersen dpt. 7/2-1768. Konfirmert i 1784.
2. Gunhild dpt. 26/10-1777.
bg. 12/5-1793. ”Anders Engelbertssøns pb. Gunnil f. Aasebakken 15 1/2 aar.”

F.f. Anders Engebretsens db. fra Riis Peder: Sivert Riises kone, Ingebor Andersdatter, Knud Riis, Mathis Engebretsen.
F.f. Anders Riises pb. Gunhild: Sivert Hansens kone, Anne Christensdatter, Christen Løchenberg, Jørgen Andersen.


Anders og Karen bodde tidligere på Riis(13). De kom hit i 1778 og foreldrene bodde alene
under Ø. Borge i 1801, som ”fattiglemmer”.


Familie 22.
Ø. Borge 1801. Tamburpladsen.

Dagarbeider
Hans Frantsen
f. ca. 1759 bg. 13/1-1809. ”Hans Franssøn f. Bradtsb.Kl. meent at være ved 50 aar.”
g1g m. Siri Sørensdatter (Pedersd.?) f. ca. 1759 bg. 18/7-1802. ”Hans Franssøns kone Siri Sørensdtr., fra Tamburplads, anm. at være 44 aar.”
g2g 25/6-1806 m. Kirsten Olsdatter fra Bratsbergkleiva.
Forlovere: "Torsten Sondresen og Tollef Fink."

Hans Frantsen flyttet til Bratsbergkleiva under Bratsberg, etter at hans 1. kone døde. Ingen barn.


Familie 23.
Ø. Borge 1801.

Dagarbeider
Halvor Bjørnsen
f. ca. 1738 bg. 23/12-1807. ”Halvor Bjørnssøn f. Aasebn., meent at være ved 66 aar.”
g.m. Egelev Haagensdatter f. ca. 1740 bg. 3/5-1807. ”Halvor Bjørnssøns kone Ejelev Hakildsdtr. f. Aasebn, meldt at være 68 aar.”
1. Ellef Halvorsen f. ca. 1779. Se Familie 77 nedenfor.


Familie 24.
Ø. Borge 1801. Vognmandsgaden 3.

Arbeider, huseier
Even Halvorsen
fra Meen(A) dpt. 26/3-1775 d. 6/8-1838, s.a. Halvor Pedersen Meen.
g1g 24/7-1800 m. enke Anne Ellingsdatter fra Røsakerkåsa dpt. 6/11-1757 bg. 10/6-1809. ”Even Halvorssøns kone Anne Ellingsdtr. f. Aasebn 51 7/12 aar”, d.a. Elling Jensen.
Forlovere: "Stephen og Jon Enggrav."
g2g 24/4-1810 m. Ingeborg Auensdatter fra Auensplass under Strømdal dpt. 2/2-1762 d. 17/3-1832 på Osebakken.
Forlovere: "Thor Halvorsen og Christopher Enggrav."

Even Halvorsen vokste opp på Enggrav hos sin morbror J. Thorsen. Hans første kone Anne Ellingsdatter
var enke etter Knud Jonsen på Osebakken. Hun ble født på en plass i Fjelldalen. Hennes foreldre kom fra
Seljord. De bodde siden flere år i Røsakerkåsa under Røsaker. Hennes søster Ingeborg Ellingsdatter ble
gift med enkemannen Mads Nilsen. Se Familie 45 - Ø. Borge 1782.

1801: Even og Anne var begge dagarbeidere. Andre i huset: Annes søster Ingeborg Ellingsdatter (47),
Amborg Andersdatter (53) - enke etter Jacob Larsen fra Bakken - og Karen Knudsdatter (66).
Even Halvorsen hadde ingen livsarvinger. 

11/9/1838      EVEN HALVORSSEN          Bamble Skifteprot. nr. *)
Osebakken      - strandsitter, d. i aug.d.a. -      
               Arvinger: Søsken:
               1. Hans Halvorssen Tangen.
               2. Liv Halvorsdtr. Bøle.   Form.: Jon Pederssen Braanen.
               3. Anne Halvorsdtr., enke etter Christoffer Siverssen av Osebakken.
               4. Peder Halvorssen, død, etterlatt seg 4 barn:
                 a. Peder Pederssen Braanen 50 år.
                 b. John Pederssen Braanen  45 "
                 c. Dorthe Soffie Pedersdtr. g.m. Svend Knutssen Lien.
                 d. Ragnhild Pedersdtr., enke etter Peder Tykessen Kjær.
               Enkas laugverge: Broren Anders Olssen Fossejordet.
Brt:   38 - 3 -  2
Gjeld: 60 - 1 - 13 (Insolvent).
NB! Også registrert som skifte 1386.  R.Ba.
*) A: BS 18 s.124-133-168. B: BS 21 s.326b. C: BS 23 s.380.


Familie 25.
Ø. Borge 1801.

Dagarbeider
Lars Olsen
f. ca. 1736.
g. 30/5-1766 m. Maria Hansdatter f. ca. 1725 bg. 3/5-1801. ”Lars Olessøns kone Maria Hansdtr. f. Aasebakken, anmeldt at være, i det 71 aar.”
1. Sara Larsdatter dpt. 20/1-1771.
2. Ole dpt. 10/1-1773 bg. 12/8-1781. ”Lars Olsens s. Ole f. Oseb. 8 1/2 aar.”
3. Gunhild dpt. 26/12-1775 bg. 19/3-1780, ”Lars Olsens d. Gunhild 3 1/2 aar.”
4. Hans Larsen dpt. 13/12-1778.
5. Ole dpt. 11/8-1782 bg. 7/3-1784. ”Lars Olsens s. Ole f. Oseb. 1 1/2 aar.”

F.f. Lars Olsens pb. Sara fra Borrestad Ejet: Elias Amundsens kone, Maren Olsdtr., Jens Pedersen, Tollef Rasmusen, Jon Michelsen.
F.f. Lars Olsens db.
Ole: Kittil Houens kone, Berthe Torjersdatter, Knud Jonsen, Jon Thorsen.
F.f. Lars Olsens pb.
Gunhild fra V. Borge Ejet: Catrine Pedersdtr., Margrethe Eriksdatter, Zacharias Andersen, Vilhelm Engelsen.
F.f. Lars Olsens db.
Hans fra Osebachen: Maren Gregoriidatter, Maren Christensdtr., Hans Larsen, Rollef Sørensen.
F.f. Lars Olsens db.
Ole fra Osebachen: Berthe Hansdatter, Maren Sørensdtr, Hans Hansen, Jacob Olsen.


Familie 26.
Ø. Borge 1801. Vognmandsgaden 5.

Arbeider, huseier
Henrik Nilsen
fra Vattenberg under Prestegården dpt. 17/8-1766 d. 7/2-1834 på Osebakken, s.a. Nils Alfsen.
g. 17/11-1791 m. Anne Larsdatter f. 1764 d. 6/10-1820 på Osebakken.
1. Nils Henriksen dpt. 17/4-1794.
2. Ole dpt. 4/2-1798 bg. 22/12-1801. ”Henric Nilssøns db. Ole f. Aasebakken 3 11/12 aar.”
3. Johan Ulrik With dpt. 21/9-1800 bg. 20/4-1806.
“Henric Nilssøns db. Johan Ulric With fra Aasebakken 5 7/12 aar.”
4. Anders Henriksen dpt. 12/4-1804.
5. Dorthe Maria dpt. 18/9-1807.
6. ?Henrich Henriksen f. 1812.

F.f. Henric Nilssøns db. Nils fra Aasebakken: Anders Hanssøns k., Dorothea Laersdtr., Isak Borge, Tord Halvorssøn, Christopher Stephenssøn.
F.f. Henric Nilssøns db. Ole f. Asebakken: Knud Jonssøns k., Sara Larsdtr., Peder Anderssøn, Hans Anderssøn, Knud Jonssøn.
F.f. Henric Nilssøns db. Johan Ulric With f. Aasebakken: Amund Engelbertssøns k., Kirsten Olesdatter, Amund Engelbertssøn, Even Halvorssøn, Nils Tordssøn.
F.f. Henric Nilssøns db. Anders f. Aasebakken: Anne Karine Jonsdtr., Maria Andersdatter, Anders Stephenssøn, Even Halvorssøn, Amund Engelbertssøn.
F.f. Henric Nilssøns pb. Dorthe Maria f. Aasebakken: Johanne Maria Olesdtr., Marthe Hansdtr., Anders Stephenssøn, Johannes Nilssøn, Rasmus Larssøn.

Henrich Nilsen kjøpte huset i 1791. Heftelse i skjøte fra Henrich Nilsen til Hans Ingebretsen Riis i  1826 på
husvære for seg selv og sin syke sønn til han var fyllt 17 år. Henrik Nilsen døde som fattiglem på Osebakken i 1834.


Familie 27.
Ø. Borge 1801.

Smed
Christian Friderich Meyer
fra Storgt. 226, dpt. 13/11-1757 d. før 1810, s.a. Johan Herman Meyer. Se Familie 21 - Borgestad 1762.
Trol. i Ø. Porsgrunn 30/5-1792 m. Marie Halvorsdatter fra Porsgrunn? f. ca. 1765 bg. 8/8-1810. ”Enken Maria Halvorsdtr. Mejer f. Aasebn., sagt at være ved 44 1/2 aar.”
Forlovere: "Peder Calling, Rasmus Nielsen."
1. Johan Herman Meyer f. 1792 i Porsgrunn?
2. Halvor Christiansen Meyer dpt. 21/4-1794 g. i Ø. Porsgrunn 16/5-1824 m. Anne Maria Christensdatter fra Ø. Porsgrunner f. ca. 1790.
    Barn 1. Herman Meyer f. 1831.
    Barn 2. Jørgen Halvorsen Meyer f. 1827 d. 1884 g. 1856 m. Andrea Johannesd. fra Gulset f. 1832, d.a. Johan Johannesen Gulset.
    Deres
sønn: sjømann Herman Jørgensen f. 1863 g. 1887 m. Benedicte Andrea Bentsen fra Flekkefjord f. 1855.
3. Isak dpt. 7/8-1796 bg. 7/8-1799. ”Christian Mejers db.
Isak f. Aasebakken 3 aar.”
4. Maren Anne Meyer dpt. 14/7-1799.
5. Jørgen dpt. 5/7-1801 bg. 22/1-1804. ”Christian Mejers db.
Jørgen Mejer f. Aasebn 2 7/12 aar.”

F.f. Christian Meiers db. Halvor fra Aasebakken: Kittil Smeds k., Maren Elisabeth Halvorsdtr., Bendix Buchvald, Laers Jenssøn, Nils Nilssøn.
F.f. Christian Mejers db.
Isak f. Aasebakken: Jørgen Mejers k., Kirstine Halvorsdtr., Torgrim Tollevssøn, Halvor Jenssøn, Halvor Bjerketvet.
F.f. Christian Mejers pb.
Maren Anne f. Aasebakken: Jon Sandes k., Henric Hambergs k., Torjus Torkildssøn, Anders Jonssøn, Arne Arvessøn.
F.f. Christian Mejers db.
Jørgen Mejer f. Aasebakken: Jørgen Mejers Enke, Johanne Maria Larsdtr., Jon Sande, Halvor Søelie, Christen Larssøn.


Familie 28.
Ø. Borge 1801. Ligaden 7.

Her var oppført enka etter smed Asle Nilsen og barna. Se Familie 8 - Ø. Borge 1782.

Familie 29 a.
Ø. Borge 1801. Usikker adresse på Osebakken.

Christen Madsen f. ca. 1731 bg. 2/11-1783. "Christen Madsen f. Oseb. 52 aar."
g. i Gjerpen 28/12-1770 m. Berthe Olsdatter "fra Osebakken" f. ca 1751.
1. Aslaug Christensdatter dpt. 24/3-1771.
2. Ole dpt. 13/11-1774 bg. 23/7-1775. "
Christen Madsens søn Ole 3/4 aar."
3. Karen Kirstine dpt. 16/8-1778 bg. 23/7-1780. "
Christen Madsens d. Karen Kistine 2 aar."
4. Ole dpt. 9/5-1782 bg. 20/7-1783. "
Christen Madsens s. Ole Oseb., 1 1/4 aar."

F.f. Christen Madsen fra Osebachens pb. Aslov: Kisten Olsdtr, Tone Engebretsdatter, Jacob Rasmusen, Ole Olsen.
F.f. Christen Madsen fra Osebachens db. Ole: Ole Danielsens kone, Karen Jacobsdtr., Knud Svendsen, Anders Svendsen.
F.f.
Christen Madsen fra Osebachens pb. Karen Kistine: Inger Danielsdtr., Mette Andersdtr., Knud Jonsen, Ole Jonsen, Niels Andersen.
F.f.
Christen Madsen fra Osebachens db. Ole: Ole Madsens kone, Maren Olsdatter, Knud Jonsen, Ole Jonsen.

22/1-1784      CHRISTEN MADSSEN     Bamble skifteprot. nr. 10b, folie 625b.
Osebakken      Arvinger:                            
               Enka Berthe Olsdatter
               og deres eneste barn Aslaug Christensdtr.
               Enka tok Simon Bommen til laugverge.
               Formynder for Aslaug ble Mads Nielssen Sanna.
Brt: 9 - 2 - 14
Net: 2 - 2 - 14.

Enka Berthe Olsdatter ble g2g med enkemann Jacob Halvorsen. Se nedenfor.


Familie 29b.
Ø. Borge 1801. Visstnok Kjølnesgaden 5.

Sjømann, huseier
Jacob Halvorsen
fra Kjølnesgt. 5 på Osebakken dpt. 3/12-1741 bg. 20/7-1800. ”Jacob Halvorssøn, død paa Aasebakken, menes at være mod 60 aar.”, s.a. Halvor Nilsen. Se Familie 4 - Ø. Borge 1762.
g1g i Porsgrunn 20/10-1768 m. Berthe Nilsdatter fra M. Løberg(B) dpt. 12/2-1736 bg. 16/7-1775. ”Jacob Halvorsens kone f. Oseb. 41 aar.”, d.a. Nils Olsen Løberg.
Forlovere: "Christen Olsen, Lars Ledvorsen."
g2g 9/2-1786 m. enke Berthe Olsdatter fra Osebakken f. ca. 1751, enke etter Christen Madsen. Se ovenfor.
1. Kirsten dpt. 6/8-1769 bg. 20/8-1775. ”Jacob Halvorsens dtr. Kisten f. Oseb. 6 aar.”
2. Anthonette Jacobsdatter "Netten" dpt. 17/2-1771.
3. Anne Jacobsdatter dpt. 25/3-1774.
4. Karen Kistine Jacobsdatter dpt. 30/10-1785.
Barn i 2. ekteskap:
5. Ingeborg Jacobsdatter dpt. 5/4-1790.
6. Ole Jacobsen dpt. 7/10-1792. Bodde på Borgeskogen. Se Familie 7 - V. Borge 1835.
7. Jacob dpt. 13/8-1797 bg. 30/1-1803. ”afdøde Jacob Halvorssøns db. Jacob f. Aasebn. 5 1/2 aar.”

F.f. Jacob Halvorsens pb. Kisten: Søren Jonsens kone, Helvig Eriksdtr., Nils Løberg, Nils Halvorsen, Jacob Olsen.
F.f. Jacob Halvorsens pb. Anthonette fra Osebachen: Nils Løbergs kone, Ingebor Eriksdtr., Nils Halvorsen, Nils Amundsen, Ulrich Knudsen.
F.f. Jacob Halvorsens pb. Anne fra Osebachen: Knud Kiølnæses kone, Karen Halvorsdatter, Hans Nilsen, Nils Halvorsen.

F.f. Jacob Halvorsens pb. Karen Kistine fra Osebachen: Halvor Nilsens kone, Margrethe Nilsdtr., Halvor Tolfsen, Lars Rønningen.
F.f. Jacob Halvorsens dtr. Ingeborg fra Osebaken: Harald Houkes k., Amborg Andersdatter, Halvor Biønsen, Jacob Larsen.
F.f. Jacob Halvorssøns db. Ole fra Aasebakken: Lisken Andersdtr., Aagot Aslaksdtr., Rasmus Halvorssøn, Ole Evenssøn, Even Olessøn.
F.f. Jacob Halvorssøns Jacob f. Aasebakken: Nils Laerssøns k., Else Nilsdtr., Erich Olessøn, Laers Danielssøn, Anders Jonssøn.

Jacob Halvorsen kjøpte huset i ca. 1788 ifølge Finn C. Knudsen.

Jacob Halvorsens enke Berthe Olsdatter bodde her med barna Karen Kistine, Ingeborg, Ole og Jacob i 1801.


Familie 30.
Ø. Borge 1801. Hallsgade 2.

Arbeider, huseier
Rasmus Nilsen Rytter
f. ca. 1749 bg. 4/11-1804. ”Rasmus Nilssøn Rytter f. Aasebn, meldt at være 57 aar.”
g. 5/6-1777 m. Anne Maria Jonsdatter fra Osebakken f. ca. 1749 bg. 16/9-1804. ”Rasmus Rytters kone, Anne Maria Jonsdtr., f. Aasebn, meldt at være 57 aar.”, d.a. Jon Saavesen i Storgt. 217. Se Familie 18 - Ø. Borge 1762.
1.  Even dpt. 27/7-1777 bg. 23/6-1793. “Rasmus Nilssøns db. Even f. Aasebakken 15 11/12 aar.”

F.f. Rasmus Nilsens db. Even fra Osebachen: Ingebor Halvorsdtr., Boel Maria Jonsdtr., Mons Aslaksen, Hans Nilsen, Nils Nilsen.

Rasmus Rytter kjøpte huset i 1777. I 1801 var han dagarbeider. De hadde i 1801 et fosterbarn: Nils Hansen(9).


Familie 31.
Ø. Borge 1801. Hallsgade 5.

Dagarbeider, huseier
Vetle Larsen Sanne
fra Sanni(A) dpt. 8/5-1755 bg. 24/5-1808. ”Vetle Larssøn Sande f. Aasebn. 53 aar.”, s.a. Lars Isaksen.
g. i Gjerpen 17/11-1781 m. Maren Nilsdatter fra Eidanger eller Porsgrunn? f. ca. 1754 bg. 24/11-1811. ”Enken Maren Nilsdtr. Sanne f. Aasebn, sagt at være i det 57. aar.”
1. Lars dpt. 17/4-1782 bg. 26/6-1785. ”Vetle Larsens s. Lars f. Oseb. 2 1/4 aar.”
2. Nils Vetlesen dpt. 18/4-1784.
3. Lars Vetlesen dpt. 15/10-1786.
4. Maren Turine Vetlesdatter dpt. 10/10-1790.
5. Hans Levor Vetlesen dpt. 2/4-1793. Bodde i Lig. 8. Se Familie 36 - Ø. Borge 1835.

F.f. Vetle Larsen Sannis db. Lars: Halvor Meens kone, Maren Christensdatter, Anders Danielsen Ballestad, Engebret Vetlesen, Isak Larsen, Christian Mejer.
F.f. Vetle Larsens db. Nils fra Osebachen: Engebret Vetlesens kone, Marthe Larsdtr., Hasle Nilsen, Jon Larsen, Ole Larsen, Christen Nilsen.
F.f. Vetle Larsens db. Lars fra Osebachen: Isak Sannies kone, Mette Maria Eriksdtr., Hasle Nilsen, Nils Larsen, Ole Christensen.
F.f. Wetle Laerssøns pb. Maren Turine fra Aasebakken: Engelbert Laerssøns k., IsakLaerssøns k., Jon Laerssøn, Ole Laerssøn, Hasle Smed.
F.f. Vetle Laerssøns db. Hans Levor fra Aasebakken: Ole Laerssøns k., Anne Maria Engelbertsdtr., Halvor Jonssøn, Jon Laerssøn, Laers Nilssøn.

Vetle Sanne eide Hallsgt. 5 fra 1784 til 1808. Deretter hans enke fram til 1811.
Maren Nilsdatter var trolig søster til smeden Asle Nilsen (Hasle Nilsen).


Familie 32a.
Ø. Borge 1801. Hallsgade 7.

Kobbersmed, huseier
Henrik Hamburg
fra Osebakken f. ca. 1763 bg. 21/7-1808. ”Henric Hamberg f. Aasebn, sagt at være 47 1/4 aar.”, trolig s.a. kaptein Hamburg. Se Familie 3 - Ø. Borge 1762.
g. 6/1-1797 m. Anne Maria Lavesdatter dpt. 19/1-1776 bg. 5/12-1807. ”Henric Hambergs kone Anne Maria Lavesdtr. f. Aasebn. 31 11/12 aar.”, d.a. Lave Knudsen. Se Familie 70 - nedenfor.

Ingen barn. Fosterbarn i 1801: Inger Margrethe Hansdatter(11).
Losjerende enkem.: Matros Halvor Johnsen(57).


Familie 32b.
Ø. Borge 1801. Hallsgade 7.

Kursmed (dyrlege)
Niels Reiersen
fra Larvik? f. ca. 1775 d. 31/5-1820 på Osebakken, 45 år gml.
g.m. Inger Hansdatter Horn fra Tønsberg f. ca. 1781 i Larvik d. 7/3-1821 på Osebakken, 40 år gml, d.a. landsfysikus Hans Iver Horn*.
1. Regine Henriche Horn Reiersen f. 29/10-1803 i Larvik.
2. Hans Horn Reiersen dpt. 27/2-1805 (født på Oseb.).
3. Anne Magdalene Reiersen dpt. 19/9-1806 g.m. enkemann og smed Erik Tronsen. Se Familie 35 - Ø. Borge 1835.
4. Nils Colstrup Reiersen dpt. 18/11-1808.
5. Maren Margrethe Reiersen f. 2/5-1810.
6. Inger Dorothea Reiersen f. 13/6-1814.
7. Helene Reiersen f. 17/7-1817.
8. Reier Reiersen f. 12/11-1819.
Beboere 1804.

F.f. Kuursmed Niels Rejersen (i Larvik krk.) og Inger Hansd. Horns Regine Henriche Horn: Andreas Larsen Hattemager, Andreas Fredrichsen, Just Hattemager, Christen Bjering, Christian Rolfsen, Mad. Maren Horn, Jfr. Henriche Hansd.
F.f.
Niels Rejerssøn fra Aasebachens Hans Horn: Magdalene Horn, Anne Kirstine Fischer, Halvor Søelie, Jon Sande, Ole Houen.
F.f. Kuur-Smed Niels Rejerssøn fra Aasebachens Anne Magdalene: Anders Sørenssøns kone, Anne Pernelle Jonsd., Ole Bratterud, Brynild Borge, Christopher Engrav, Anders Engrav.

F.f. Kuursmed Niels Rejerssøn f. Aasebakkens Nils Colstrup: Rasmus Søelies k., Marthe Margarete Hansdtr., Jon Sande, Anders Engrav, Jens Sørenssøn.
F.f. Kuursmed Neils Rejerssøn f. Aasebakkens
Maren Margarete: Elisabeth Wiegers, Maren Søelie, Chr. Møller, Jon Sande, Jens Sørenssøn, Rasmus Bjerketved.
F.f. Kuursmed Niels Reiersen og Inger Hansdtr. Horns Inger Dorthea: Madame Condrup, Laurence Johnsdtr., Sanne, Anders Sørensen Bommen, Halvor Holtong, Malermester Hovlandt, Jens Sørensen Kusk, Nils Aanesen.
F.f.
Kuursmed Niels Reiersen, Osebakken og Inger Hansdatter Horns Helene: Kone Margrete Hansd., p. Karen Andersd. Bommen, C. Condrup, Simon Bommen, Erik Trondsen. Alle af Osebakken.
F.f. Kuursmed Niels Reiersen, Osebakken og Inger Hansdatter Horns Reier:
Moderen Inger Hansd., pige Kirsten Hansd., Peder Aslaksen, Gunder Nielsen, Ole Ballestad, alle af Osebakken.

Nils Reiersen kjøpte dette huset i 1803 av Henrik Hamburg. Denne dyrlege-familien kom hit fra Larvik året etter.

*Landfysikus Hans Iver Horn (f. ca. 1758) med familie bodde i "Skolegaden" Tønsberg under folketellingen (februar) 1801.
Hans kone het Johanne Friborg f. ca. 1763. Det var nevnt at de begge var i sitt første ekteskap.


Familie 33.
Ø. Borge 1801. Hallsgade 1.

Dagarbeider, huseier
Svend Turvildsen
fra Gråten i Solum dpt. 2/8-1763 i Solum bg. 22/7-1803. ”Svend Turvildssøn f. Aasebn, meldt at være 39 aar.”, s.a. Turvild Svendsen og Marthe Vetlesdatter fra Sem i Gjerpen.
g. 24/10-1794 m. Sara Knudsdatter fra Riis(1) dpt. 27/11-1768 bg. 15/1-1809. ”Enke af Svend Turvildssøn Sara Knudsdtr. f. Aasebn. 40 1/2 aar.”, d.a. Knud Larsen Riis.
1. Marthe Svendsdatter dpt. 16/11-1794.
2. Karen Svendsdatter dpt. 4/2-1798.
3. Berthe Svendsdatter dpt. 1800 (ikke dpt. i Gjerpen).
4. Knud dpt. 25/4-1802 bg. 18/7-1802. ”Svend Turvildssøns db. Knud f. Aasebn henved 1/4 aar.”
5. Ingeborg dpt. 6/11-1803 bg. 27/11-1803. ”afdøde Svend Turvildssøns pb. Ingebor und. Ø.Borge 3 uger.”

F.f. Svend Turvildssøns pb. Marthe fra N.Riis: Laers Knudssøns k., Inger Knudsdtr., Laers og Erik Knudssøn, Johannes Jenssøn.
F.f. Svend Turvildssøns pb. Karen f. Aasebakken: Marthe Margarete Turvildsdtr., Inger Knudsdtr., Thomas Jonssøn, Erik Knudssøn, Peder Olessøn.
F.f. Svend Turvildssøns db. Knud f. Aasebakken: Hans Smiths k., Kirsten Olesdtr., Lars og Erik Knudssøn, Thomas Jonssøn.
F.f. afd. Svend Turvildssøns pb. Ingebor u/Ø. Borge: Lars Riises k., Marthe Jonsdtr., Lars og Erik Knudssøn, Thomas Jonssøn.

Svend Turvildsen kjøpte huset etter 1778. Enken Sara var eier i 1805.
Hans far eide Skiensgt. 22 på Osebakken.

Fosterbarn i 1801: Berthe Kirstine Andersdatter(1).
Losjerende: Enke Anne Kjellsdatter(63) – fattig.


Familie 34.
Ø. Borge 1801. Hallsgade 6. Hus med 2 husstander. 1/2.

Arbeider, huseier
Harald Jacobsen
fra Askildsåsen under Meen dpt. 16/11-1749 bg. 6/6-1808. ”Harald Jacobssøn fra Aasebakken 58 1/2 aar.”, s.a. Jacob Nirisen.
g. 27/12-1782 m. Maren Abrahamsdatter dpt. 5/3-1758 d. 1821, d.a. Abraham Løberg?
1. Jens Haraldsen dpt. 21/3-1784.
2. Abraham Haraldsen dpt. 29/10-1786.
3. Ingeborg Maria dpt. 21/8-1791 bg. 8/9-1793. ”Harald Jacobssøns pb. Ingebor Maria fra Aasebakken 2 aar.”
4. Ingeborg Maria dpt. 3/5-1795 bg. 26/5-1795. ”Harald Jacobssøns pb. Ingebor Maria f. Aasebakken 3 uger.”

F.f. Haral Jacobsens db. Jens fra Osebachen: Lars Buers kone, Marie Olsdtr., Nils Jacobsen, Lars Andersen.
F.f. Haral Jacobsens db.
Abraham fra Osebachen: Sara Schajesdtr., Helvig Hansdtr., Ole Hansen, Ole Halvorsen
F.f. Harald Jacobssøns pb.
Ingebor Maria fra Aasebakken: Kirsten Carlsdtr., Marthe Andersdtr., Jacob Laerssøn, Ole Hanssøn, Halvor Biørnssøn.
F.f. Harald Jacobssøns pb.
Ingebor Maria fra Aasebakken: Laers Danielssøns k., Friderica Nilsdtr., Laers Knudssøn, Hans Rasmussøn, Ole Aagessøn.

I 1801 er Halvor Jacobsen registrert som ”vanvittig mand”. Han var huseier i 1801.


Familie 35.
Ø. Borge 1801. Hallsgade 6. Hus med 2 husstander. 2/2.

Arbeider, leieboer (enka)
Boldevin Fridriksen
"fra Lid"  f. ca. 1766 bg. 11/5-1794. ”Boldevin Fridericssøn u/Lie 28 aar.“
g.m. Anne Hansdatter f. ca. 1772 d. 22/2-1831 på Osebakken.
1. Barbara dpt. 9/5-1790 bg. 22/5-1790. ”Boldevin Friderichssøns dtr. 3 uger.”
2. Barbara Boldevinsdatter dpt. 1/5-1791.
3. Karen Boldevinsdatter dpt. 11/8-1793.

F.f. Boldevin Fridericssøns pb. Barbara u/Lie: Børte Tronsdtr., Siri Knudsdtr., Laers Halvorssøn, Nils Torssøn.
F.f. Boldevin Fridericssøns pb. Barbara: Anne Maria Fridericsdtr., Siri Knudsdtr., Nils Tordssøn, Claus Wasbrække, Asle Rejersen.
F.f. Boldevin Fridericssøns, pb. Karen u/Lie: Sivert Evenssøns k., Randi Laersdtr., Sivert Evenssøn, Laers Knudssøn, Nils Nirissøn.

Annes barn født utenfor ekteskap:
Dorthe Maria dpt. 26/8-1798 bg. 22/5-1799. “enken Anne Hansdtr.'s uægte pb. Dorthe Maria f. Aasebakken 3/4 aar.”
Aase Karine dpt. 14/9-1800 bg. 12/7-1801. “enken Anne Hansdtrs uægte pb. Aase Karine f. Aasebakken. 5/6 aar.”

F.f. enken Anne Hansdtrs uægte pb. Dorthe Maria f. Aasebakken: Harald Høgsæt., Marthe Halvorsdtr, Halvor Bjørnssøn, Nils Tordssøn, Tord Doxrøe.
Udlagt til barnefader matros Hans Larssøn paa Aasebakken
F.f. Enken Anne Hansdtrs uægte pb. Aase Karine f. Aasebakken: Nils Larssøns k., Anne Sørensdtr., Halvor Bjørnssøn, Nils Anderssøn, Nils Larssøn.
Til barnefader udlagt Tollev Knudssøn, gew. Soldat i Fredericswærn

Anne ble tidlig enke. De bodde under Lid mens mannen levde.
Det er i folketellingen 1801 notert at hun: ”Fører et liderligt liv”.


Familie 36.
Ø. Borge 1801. Hallsgade 4.

Snekker, huseier
Nils Olsen Hørta
fra Hørta under Meen dpt. 30/8-1744 bg. 11/12-1808. ”Nils Olessøn Hørte f. Aasebn 64 5/12 aar.”, s.a. Ole Jacobsen Hørta.
g. 9/5-1765 m. Anne Halvorsdatter f. ca. 1739 bg. 22/11-1795. ”Nils Olessøns kone Anne Halvorsdtr. f. Aasebakken 56 aar.”
1. Anders dpt. 23/6-1765 bg. 7/7-1765. ”Nils Olsens s. Anders fra Meens ejet 14 uger.”
2. Halvor bg. 7/8-1768. ”Nils Olsens s. Halvor 2 dager.”
3. Maren dpt. 26/12-1770 bg. 6/1-1771. “Nils Olsens d. Maren 2 uger.“
4. Kirsten dpt. 4/10-1772 bg. 29/11-1778. ”Nils Olsens d. Kisten f. Meens ejet 6 aar.”
5. Halvor dpt. 12/5-1776 bg. 29/11-1778. ” og s. Halvor 2 1/2 aar.”
6. Ole bg. 2/3-1777. ”Nils Olsens s. Ole 3 uger.”
7. Nils bg. 2/3-1777. ” og Nils 3 uger.”
8. Halvor Nilsen Hørta dpt. 18/4-1779. Bodde i Hallsg. 4. Se Familie 10 - Ø. Borge 1835.

F.f. Nils Olsens db. Anders fra Meens Ejet: Nils Aasterøes kone, Marthe Halvorsdatter, Isak Johannisen, Ole Isaksen, Jacob Olsen.
F.f. Nils Olsens pb.
Maren fra Meens Ejet: Ole Isaksens kone, Kisten Hansdatter, Jacob Olsen, Lars Hansen, Peder Gundersen.
F.f. Nils Olsens pb.
Kisten fra Meens Ejet: Jacob Olsens kone, Ragnil Olsdtr., Jacob Olsen, Gunder Olsen, Erich Gundersen.
F.f. Nils Olsens db.
Halvor fra Meens Ejet: Aslak Christensens kone, Marthe Hansdatter, Aslak Christensen, Gunder Olsen.
F.f. Nils Olsens db.
Halvor fra Meens Ejet: Aslak Christensens kone, Marthe Hansdatter, Lars Gundersen, Jacob Olsen, Isak Gundersen.

Denne familien bodde tidligere på Rønningen under Meen. Han bygde hus her i ca. 1786.
Tjenestefolk her i 1801: Hedvig Hansdatter(37) og Anne Christensdatter (36). Begge ugifte.


Familie 37.
Ø. Borge 1801. Hallsgade 2.

Matros, huseier
Ole Evensen
f. 1748 bg. 7/1-1807. ”Ole Evenssøn f. Aasebn, meldt at være 62 1/3 aar.”
g1g NN
g2g m. Gunhild Marie Michelsdatter fra Porsgr. f. 1754 d. 24/11-1819 på Oseb., d.a. seilmaker Michel Olsen i Storgt. 156.
1. Aase Kirstine Olsdatter f. ca. 1785 g.m. Anders Hansen Buer. Se Bråtengt. 8 under Borgestad.
2. Karen Jørgine bg. 28/11-1790. ”Ole Evenssøns pb. Karen Jørgine fra Aasebakken 8 uger.”
3. Marthe Marie Olsdatter dpt. 24/2-1793.
4. Hans Peder Olsen dpt. 29/9-1797. Se Familie 1 - V. Borge 1835.

F.f. Ole Evenssøns pb. Marthe Maria fra Aasebakken: Halvor Michelssøns k., Kirsten Jørgensdtr., Isak Christenssøn, Nils Olessøn, Hans Christian Weidenauer.
F.f. Ole Evenssøns db. Hans Peter f. Aasebakken: Halvor Michelssøns k., Ingebor Sigvardsdatter, Bendix Buchvald, Nils Olessøn, Nils Sivertssøn.

Ole Evensen kjøpte dette huset i 1790. Han er ikke funnet døpt i Gjerpen.
Losjerende i 1801: Fattig enke, Margrethe Hansdatter(53). Enka var huseier i 1813.

Porsgrunn: Trol. 25/8-1787 hiemme i Huuset.
Matros og uk. Ole Evensen af Herre med p. Ane Maria Jensd.
Cav: Gunder Olsen, Jens Kittelsen.

Porsgrunn: Trol. 26/5-1790.
Enkem. Ole Evensen med enke Pernille Nielsd.
Cav: Ole Andersen, Ole Nielsen.


Familie 38.
Ø. Borge 1801. Ligaden 20.

Anders Hansen Karth fra Skien? f. ca. 1734 bg. 27/7-1783. ”Anders Kart f. Oseb. 49 aar.”, trolig s.a. Hans Andersen Karth og Anne Asgautsdatter.
g. 1768 m. Else Sørensdatter fra Ligaden 1, dpt. 14/12-1748 d. 4/11-1819, d.a. Søren Rollefsen. Se Familie 35 - Ø. Borge 1762.
1. Kirstine Andersdatter dpt. 20/11-1768.
2. Hans Andersen Karth dpt. 15/7-1770 d. 1822 g1g 8/9-1792 m. Berthe Kirstine Iversdatter 1760-1795 Barn: Anders Hansen Karth f. 1792.
     g2g i Ø. Porsgrunn 20/9-1803 m. Gunhild Isaksdatter Borgersen 1776-1844. Se hans andre barn i boken ”Eidanger-Porsgrund” (Finn C. Knudsen), side 39.
3. Erik Andersen Karth dpt. 15/8-1773.
4. Ingeborg Kirstine Andersdatter dpt. 11/1-1778 g.m. Christopher Stephensen Enggrav. Se Familie 41 - Ø. Borge 1835.
5. Søren dpt. 24/9-1780 bg. 29/7-1781. "Anders Cartes søn Søren 3/4 aar."

F.f. Anders Hansens pb. Kistine fra Osebachen: Johannis Olsens kone, Anne Olsdtr., Søren Rollefsen, Rejer Pedersen.
F.f.
Anders Hansens drengebarn Hans fra Osebachen: Ole Ammundsens kone, Anne Pedersdatter, Søren Rollefsen, Niels Simensen, Niels Jensen.
F.f. Anders Hansen Carthes db.
Erik fra Osebachen: Halvor Olsens kone, Anne Olsdtr., Søren Rollefsen, Søren Eriksen, Ole Amundsen.
F.f. Anders Hansen Karts pb. Ingebor Kistine fra Osebachen: Jon Andersens kone, Ingebor Larsdatter, Nils Simensen, Halvor Jensen, Rollef Sørensen.
F.f. Anders Hansen Carts db. Søren fra Osebachen: Ingebor Olsdtr., Else Jensdtr., Søren Rollefsen, Nils Simensen, Hans Olsen.

Anders Hansen Karth kjøpte huset i 1778. Enka solgte det i 1806. Sønnen Hans var i folketellingen 1801
"søfarende enkemand" med bopel her. Barnebarnet Anders Hansen (9) bodde her med sin farmor.

Anders og Else er ikke gift i Gjerpen, Porsgrunn, Eidanger, Solum, Bamble eller Brevik. 

30/3/1784      ANDERS KARTH          Bamble Skifteprot. nr. 10b, s. ?
Osebakken      Arvinger:                           
               Enka Else Sørensdatter og barna:
               1. Hans Anderssen             14 år.
               2. Erik Anderssen              7 "
               3. Inger Christine Andersdtr. 16 "
               Enka tok sin far Søren Rollefssen til laugverge.
Brt: 141 - 0 - 0
Net: 131 - 0 - 0.


Familie 39.
Ø. Borge 1801.

Generalkrigskommisær
Bartholomeus Rasch
f. 1722 d. 1805.
g.m. Else Kirstine Løvenskiold fra Porsgrunn f. 1734 d. 1817. Se "Eidanger-Porsgrund" (Finn - C. Knudsen), side 151.

Tjenestefolk som bodde her i 1801: Anne Catharine Smith f. 1782, Karen Dorothea Mathiasdatter f. 1778 og
Torjus Torkildsen f. 1773.

Enken Madamme Rasch flyttet i 1809 til Storgt. 143 ”Risegården” i Porsgrunn.


Familie 40.
Ø. Borge 1801. Storgaden 191.

Her var oppført den gamle bjelkehuggeren Nils Simonsen og hustru. Se Familie 20 - Ø. Borge 1762.


Familie 41.
Ø. Borge 1801.

Matros, leieboer
Ole Sørensen
f. ca. 1773 d. ca. 1810 på sjøen?
g. 25/1-1798 m. Anne Maria Nilsdatter f. ca. 1764
1. Søren Olsen dpt. 16/12-1798. Bodde i Lig. 18. Se Familie 40 - Ø. Borge 1835.
2. Ingeborg Dorthea dpt. 16/8-1801 bg. 19/7-1809. “Ole Sørenssøns pb. Ingebor Dorothea 7 11/12 aar.”
3. Anne Aasille dpt. 27/2-1803 bg. 13/5-1804. ”Ole Sørenssøns pb. Anne Aasille f. Aasebn. 1 1/4 aar.”

F.f. Ole Sørenssøns db. Søren f. Aasebakken: Marthe Larsdtr., Olea Sørensdtr., Hans Olessøn, Hans Kart, Rollev Sørenssøn.
F.f. Ole Sørenssøns pb. Ingebor Dorothea f. Aasebakken: Maren Berulfsdtr., Ingebor Johannisdatter, Hans Olessøn, Nils Jacobssøn, Lars Halvorssøn.
F.f. Ole Sørenssøns pb. Anne Aasille f. Aasebakken: Maren Beruldsdtr., Severine Wærek, Hans Karth, Engelbert Hanssøn, Lars Halvorssøn.


Familie 42.
Ø. Borge 1801. Ligaden 16. Hus med 2 husstander. 1/2.

Her var oppført Hans Olsen Riis med familie. Se Familie 23 - Ø. Borge 1762.


Familie 43.
Ø. Borge 1801. Ligaden 16. Hus med 2 husstander. 2/2.

Matros, huseier
Engebret Hansen Riis
dpt. 7/2-1768 d. før 1820, s.a. Hans Olsen Riis. Se Familie 23 - Ø. Borge 1762.
g. i Porsgrunn 29/12-1795 m. Mette Kirstine Nilsdatter dpt. 1766 d. 23/2-1835 på Oseb.
Forlovere: "Lars Haagensen og Nils Hansen."
1. Gunhild Marie Engebretsdatter dpt. 1797 g.m. Christen Larsen Bakken f. 1800.
2. Karen Engebretsdatter f. ca. 1799
3. Hans Engebretsen Riis f. ca. 1801. Se Familie 16 - Ø. Borge 1835.
4. Jacob Engebretsen Riis f. ca. 1803. Se Familie 39 - Borgestad 1835.
5. Inger Kirstine Engebretsdatter f. ca. 1805 g.m. Lars Lorentzen. Se Familie 9 - Fossum 1845.

Denne familien bodde i Ligaden 16 under Ø. Borge under folketellingen 1801.
Engebret H. Riis eide dette huset fra 1803. Barna er trolig født og døpt i Porsgrunn eller Eidanger.


Familie 44a.
Ø. Borge 1801. Ligaden 16.

Bjelkehugger, huseier
Jon Andersen
f. ca. 1735 bg. 19/8-1808. ”Jon Anderssøn f. Aasebn., meldt at være 73 aar.”
g. 10/11-1774 m. enke Aslaug Andersdatter fra Skrubberød under Ballestad f. ca. 1729 (”i Tellemarchen”) bg. 20/4-1806. ”Jon Anderssøns kone Asloug Andersdtr. f. Aasebn, meldt at være 77 1/4 aar.”, d.a. Anders Isaksen.
1. Tollef Johnsen dpt. 2/4-1775.
2. Anders Johnsen dpt. 9/3-1777.
3. Anne Carine Johnsdatter dpt. 17/10-1779 g.m. Anders Stephensen. Se Familie 19 - Ø. Borge 1835.

F.f. Jon Andersens db. Tollef fra Osebachen: Lars Kittilsens kone, Karen Rasmusdtr., Jacob Rasmusen, Jens Sørensen, Rasmus Nilsen.
F.f. Jon Andersens db. Anders fra Osebachen: Anders Kast's kone, Ingebor Rasmusdtr, Nils Simonsen, Lars Haagensen, Anders Sørensen.
F.f. Jon Andersens pb. Anne Carine fra Osebachen: Lars Ouestads kone, Karen Rasmusdatter, Nils Simensen, Hans Olsen, Abraham Christensen.

Jon Andersen eide huset fra 1778-1806. Aslaug var enke etter Tollef Halvorsen på
Osebakken. Se Familie 28 - Ø. Borge 1762.


Familie 44b.
Ø. Borge 1801. Ligaden 16.

Et hus, som også lå ved samme adresse.

Høker, huseier
Hans Peter Pettersen dpt. 1774 d. 1859.
g. i Eidanger kirke 31/7-1806 m. Barbara Pedersdatter fra Eidanger f. ca. 1773 d. 1853.
Forlovere:
"Lars Rasmussen Aasen og Aasmund Andersen Saga."
1. Anne Cathrine dpt. 1806 bg. 23/11-1806. "
Hans Peter Petersens hjemmedøbte pigebarn Anne Cathrine 3 uger".
2. Anne Carine dpt. 20/3-1808 i Gjerpen bg. 26/8-1810. "
Hans Peter Peterssøns pb. Anne Karine f. Aasebn. 2 5/12 aar."
3. Peter f. 11/10-1811 bg. 23/2-1812. "
Hans Peter Peterssøns db. Peter f. Aasebn. 1/3 aar."
4. Anne Carine f. 9/6-1813.
5. Peder Hansen f. 25/2-1816 på Osebakken. Se Familie 8 - Ø. Borge 1845.
6. Anne Oline Hansdatter f. ca. 1819 d. 1865 g. 1848 m. matros Hans Jacobsen Myre f. 1823, s.a. Jacob Isaksen på Osebakken.
    Barn 1. Jørgen f. 10/4-1848 på Augestad.
    Barn 2. Othilde Marianne Hansdatter f. 1848.
    Barn 3. Hans Hansen Myre f. 13/9-1850 på Augestad d. 1869 som politibetjent.
    Barn 4. Elise Hansdatter f. 1852.
    Barn 5. Berthine Hansdatter f. 1855.

F.f. Hans Peter Peterssøns pb. Anne Karine f. Aasebakken: Halvor Riises k., Johanne Christensdatter, Peter Hanssøn, Hans Anderssøn, Christopher Condrup.
F.f. Hans Peter Petersens pb. Anne Carine f. Aasebakken: Jacob Sivertsens kone, Andreas Storm, Even og Tollef Halvorsen.
F.f. Hans Peter Peterssøns db. Peter f. Aasebakken: Rollev Halvorssøns k., Andrea Storm, Even Halvorssøn, Lars og Greger Nilssøn.

Hans Peter Pettersen drev en liten handel fra sitt eget hus. Dette gikk visstnok ikke så bra og han måtte gå fra huset.
Kilde: "Gjerpen-Porsgrund" (Finn C. Knudsen).


Familie 45.
Ø. Borge 1801. Ligt. 12.

Her var oppført los Halvor Olsen Bjerketvedt med familie. Se Familie 14 - Ø. Borge 1782.


Familie 46a.
Ø. Borge 1801. Storg. 235. Konstruert, da Gregers Andersen døde før 1797.

Gregers Andersen fra Osebakken dpt. 5/7-1760 d. før juli 1797, s.a. Anders Olsen. Se Familie 41 - Ø. Borge 1762.
g. i Gjerpen 8/7-1786 m. Else Kirstine Jensdatter fra Ligt. 16 på Osebakken dpt. 7/4-1762 d. 3/7-1836 på Osebakken, d.a. Jens Sørensen. Se Familie 26 - Ø. Borge 1762.
1. Anders Gregersen dpt. 11/2-1787 g. i Gjerpen kirke 19/12-1811 m. Maria Andersdatter "fra Osebakken".

F.f.
Gregers Andersen fra Osebachens db. Anders: Niels Hansens kone, Agnethe Jensdatter, Jon Larsen, Ole Hansen, Hans Hansen, Ole Andersen.

Enka Else Kirstine Jensdatter ble g1g med Halvor Andersen. Se nedenfor.


Familie 46b.
Ø. Borge 1801. Storg. 235.

Grenader (vervet soldat), skomaker
Halvor Andersen f. ca. 1772/1773 d. 17/7-1838 på Osebakken. "
Aflivet sig selv med Strikke, 65 aar." D.v.s. at han hengte seg.
g. 27/7-1797 m. enke Else Kirstine Jensdatter fra Ligt. 16 på Osebakken dpt. 7/4-1762 d. 3/7-1836 på Osebakken, d.a. Jens Sørensen. Se Familie 26 - Ø. Borge 1762.
1. Anders Halvorsen dpt. 3/9-1797. Se Familie 19 - Borgestad 1835.
2. Gregers dpt. 22/5-1800 bg. 2/6-1800. ”Halvor Anderssøns db. Gregers f. Aasebakken, henimod 2 uger.”
3. Gregers Halvorsen dpt. 2/2-1804. Se Familie 43 - Borgestad 1835.

F.f. Halvor Anderssøns db. Anders f. Aasebakken: Anders Olessøns kone., Anne Andersdtr., Kittil Jenssøn, Christopher Sivertssøn, Nils Aslessøn.
F.f. Halvor Anderssøn db. Gregers f. Aasebakken: Tollev Anderssøns kone., Maren Olesdtr. Tollev Anderssøn, Søren Rollevssøn, Kittil Jonssøn.
F.f. Halvor Anderssøns db. Gregers f. Aasebakken: Anne M. Hamburg, Severine Wæren, Halvor Olessøn, Torkild og Ole Anderssøn.

Halvor Andersen var grenader (vervet soldat) da han giftet seg i 1797. Det var han også i 1801.

Hvem var Halvor Andersen?
1. Halvor Andersen dpt. 7/3-1773 i Ø. Porsgrunn. Foreldre: Anders Davidsen og Gunhild Olsdatter.

Else Kirstine Jensdatter var enke etter Gregers Andersen. Se ovenfor.

Halvor Andersen eide også Skiensgt. 9 og Kullhusbakken 11. Begge disse eiendommene lå under Borgestad.


Familie 47.
Ø. Borge 1801. Ligaden 10. Hus med 2 husstander. 1/2.

Arbeider, huseier
Lars Haagensen Augestad
fra Riis(1) f. sommeren 1738 bg. 26/2-1811. ”Lars Haagenssøn f. Aasebn. 72 ¾ aar.”, s.a. Haagen Larsen Riis.
g. 27/6-1765 m. Gunhild Olsdatter fra Augestad(2) f. febr. 1737 d. 28/6-1820 på Osebakken, d.a. Ole Solvesen Augestad.
1. Marthe Larsdatter dpt. 27/4-1766 g.m. Hans Hansen Riis. Se nedenfor.
2. Kisten Larsdatter dpt. 11/2-1770.

F.f. Lars Ouestads pb. Marthe: Lars Sannies kone, Gunhild Haagensdatter, Halvor Aaltvet, Jacob Olsen, Nils Olsen.
F.f. Lars Haagensen Ouestads pb. Kisten: Hans Olsens kone, Anne Olsdatter, Nils Simensen, Simen Gundersen, Engebret Vetlesen.

Lars var tjenestedreng hos Ole Solvesen i 1762. Han giftet seg senere med datteren
Gunhild Olsdatter. Lars Haagensen kjøpte Ligata 10 i ca. 1776.


Familie 48.
Borge Ø. 1801. Ligaden 10. Hus med 2 husstander. 2/2.

Matros, leieboer - senere huseier
Hans Hansen Riis
fra Lig. 16, dpt. 28/10-1764 d. 1850, s.a. bjelkehugger Hans Olsen Riis. Se Familie 23 - Ø. Borge 1762.
g. 28/12-1790 m. Marthe Larsdatter herfra dpt. 27/4-1766 d. 1848., d.a. Lars Haagensen. Se ovenfor.
1. Ole Hansen Riis dpt. 25/9-1791 g. 19/6-1818 m. Dorthea Larsdatter fra Århus (i Gj.) f. ca. 1789. Ole H. Riis var kjøpmann i Brevik.
2. Gunhild Kirstine Hansdatter dpt. 9/2-1794 g.m. Anders L. Meyer. Se Familie 33 - Ø. Borge 1835.
3. Maren Kirstine dpt. 15/1-1797 bg. 1/7-1806. ”Hans Hanssøns pb. Maren Kirstine f. Aasebn. 9 1/2 aar.”
4. Kirsten Hansdatter dpt. 3/11-1799.
5. Lars Hansen dpt. 17/10-1802. Overtok huset. Se Familie 37 - Ø. Borge 1835.
6. Anne Guline Hansdatter dpt. 6/10-1805 d. 22/4-1828. Ugift.

F.f. Hans Hanssøns db. Ole fra Aasebakken: Simon Søelies k., Anne Maria Nilsdtr., Hans Olessøn, Nils Simonssøn, Laers Simonssøn.
F.f. Hans Hanssøns pb. Gunnil Kirstine fra Aasebakken: Mette Andersdtr., Mette Nilsdtr., Nils Simonssøn, Laers Simonssøn, Engelbert Hanssøn.
F.f. Hans Hanssøns pb. Maren Kirstine f. Aasebakken: Mette Kirstine Nilsdtr., Kirsten Simonsdtr., Nils Hanssøn, Laers Simonssøn, Ole Sørenssøn.
F.f. Hans Hanssøns pb. Kirsten f. Aasebakken: Nils Hanssøns k., Kirsten Simonsdatter, Lars Haagenssøn, Lars Simonssøn, Christopher Sivertssøn.
F.f. Hans Hanssøns db. Lars f. Aasebakken: Engelbert Hanssøns k., Gunnil Nilsdtr., Nils Anderssøn, Lars Simonssøn, Christen Abrahamssøn.
F.f. Hans Hanssøns pb. Anne Guline f. Aasebakken: Kirsten Simonsdtr., Karen Maria Olesdatter, Engelbert Hanssøn, Jacob Anderssøn, Hans Andreas Nilssøn.

Hans Hansen m/familie bodde her sammen med sine svigerforeldre i 1801. Han kjøpte huset i 1813.


Familie 49.
Ø. Borge 1801. Ligt. 8.

Matros
Johan Andreas Storm
dpt. 2/9-1764, s.a. løintnant Frederich Christian Storm i Storgt. 212.
g. i Porsgrunn 22/4-1787 m. Gunhild Jensdatter f. ca. 1767
Forlovere: "Hans Birchetved, Joen Sande."
1. Pernille Storm dpt. 1787.
2. Mette Sørine dpt. 30/5-1790.
3. Mette Sørine Storm dpt. 22/7-1792.
4. Dorthe Maria dpt. 23/11-1794.
5. Jens Andreas Storm dpt. 11/6-1797 g. i Solum febr. 1817 m. Maren Sophia Amundsdatter fra Gråten i Solum (25 aar).
    Det står følgende i Solum kirkebok (1814-1833, folie 195): ”Han Reiste strax til Engeland og kom ikke mere igjen.”
6. Anders Storm dpt. 26/1-1800.

F.f. Andreas Johan Storms pb. Mette Sørine: Ellen Abrahamsdtr., Karen Marie Realfsdtr., Friderich Christian Storm, Ole Halvorssøn, Laers Nilsen.
F.f. Andreas Johan Fridericssøn Storms pb.
Mette Sørine: Anders Olessøns k., Aganete Storm, Jon Sannie, Søren Olessøn, Abraham Nilssøn.
F.f. Andreas Johan Storms pb.
Dorthe Maria fra Aasebakken: Åse Maria Henricsdtr., Ellen Johanne Halvorsdtr., Anders Olessøn, Michel Michelssøn, Tord Halvorssøn.
F.f. Andreas Johan Storms db.
Jens Andreas f. Aasebakken: Kirsten Jonsdtr., Maren Olsdtr., Michel Michelssøn, Christopher Sivertssøn, Søren Hanssøn.
F.f. Andreas Johan Storms db.
Anders f. Aasebakken: Kirsten Jensdtr., Anne Karine Jonsdatter, Anders Jacobssøn, Gunder Jonssøn, Even Olessøn.

Storm eide dette huset fra 1800 – 1813. Enka etter Amund Waller, Ingeborg Olsdatter(80), hadde losji her i 1801.


Familie 50.
Ø. Borge 1801. Vognmandsgaden 8.

Arbeider, huseier
Christopher Sivertsen
fra S. Riis(A) dpt. 28/4-1776 d. 6/1-1834 på Osebakken, s.a. Sivert Hansen Riis.
g. 20/11-1800 m. Anne Halvorsdatter dpt. 1775 d. 27/11-1842 på Osebakken, d.a. Halvor NN.

1. Maren Christophersdatter dpt. 8/2-1801.
2. Syvert Christophersen dpt. 12/4-1807.
3. Ellen Dorthea Christophersdatter dpt. 12/4-1807 g.m. Jens Torkildsen. Se Familie 16 - Ø. Borge 1865.

F.f. Christopher Sivertssøns Maren f. Aasebakken: Tord Halvorssøns k., Karen Sivertsdtr., Halvor Buer, Even og Hans Halvorssøn.
F.f. Christopher  Sivertssøns Tvillinger Sivert og Ellen Dorothea f. Aasebakken: Even og Rollev Halvorssøns koner, Marthe Hansdtr., Karen Jacobsdatter, Peder, Hans, Even og Thor Halvorssønner, Amund Waller, Berulf Solvesson.

Christopher Sivertsen var første gang nevnt i Gjerpen KB i september 1798. I 1801 var Christopher
dagarbeider og ”National Soldat”. Hans mor, enka Aslaug Christophersdatter f. ca. 1736  og hans
søster Christence Sivertsdatter f. ca. 1770, bodde her.

Ei fattig losjerende enke i 1801: Ingeborg Olsdatter(80).


Familie 51.
Ø. Borge 1801. Kjølnesgaden 5.

Bjelkehugger, huseier
Daniel Gundersen Becheval
fra Bekkevold(A) dpt. 27/5-1765, s.a. Gunder Nilsen Bekkevald.
g. i Eidanger kirke 3/6-1789 m. Anne Christensdatter fra S. Lunde i Eidanger dpt. 19/5-1766, d.a. Christen Torjusen Lunde og Ingeborg Larsdatter.
Forlovere: "Iver Lunde og Amun Flochstad."
1. Nils dpt. 1/11-1789 bg. 18/2-1802. ”Daniel Gunderssøns db. Nils f. Aasebn.
12 1/3 aar.”
2. Ingebor Maria Danielsdatter dpt. 30/10-1791.
3. Gunhild Danielsdatter dpt. 13/4-1794.
4. Christine Danielsdatter dpt 14/5-1797.
5. Gunder Danielsen dpt. 25/8-1799.
6. Christen dpt. 23/5-1802 bg. 4/9-1803. ”Daniel Gunderssøns db. Christen fra Aasebn 1 1/4 aar.”
7. Inger dpt. 16/9-1804 bg. 27/4-1805. ”Daniel Gunderssøns pb. Inger fra Aasebn 7/12 aar.”
8. Inger Danielsdatter dpt. 20/7-1806.

F.f. Daniel Beckevals db. Nils: Halvor Aaltvets kone, Marthe Christensdtr., Ole Larsen, Lars Halvorsen, Lars Christensen.
F.f. Daniel Bækkevalds pb. Ingebor Maria: Turjus Christensens kone, Marthe Christensdatter, Søren Christianssøn, Torjus Christenssøn, Jacob Nilssøn.
F.f. Daniel Gunderssøn Bechevalds pb. Gunnil: Anne Hansdtr, Ambor Christensdatter, Torjus Christenssøn, Ole Jacobssøn, Jacob Nielssøn.
F.f. Daniel Gunderssøns Christine f. Aasebakken: Laers Christenssøns k., Olea Sørensdtr., Laers Christenssøn, OleGunderssøn, Jacob Isaachssøn.
F.f. Daniel Gunderssøns Gunder f. Aasebakken: Torjus Lundes k., Maren Olesdtr., Christopher Sivertssøn, Gunder Nielssøn, Ole Flogstad.
F.f. Daniel Gunderssøns Christen f. Aasebakken: Christence Sivertsdtr., Ellen Nielsdtr., Christen Engelbertssøn, Lars Sørenssøn, Gunder Jenssøn.
F.f. Daniel Gunderssøns Inger f. Aasebakken: Marthe Christensdtr., Marthe Andersdtr., Niels Thorssøn, Amund Engelbertssøn, Hans Isaacssøn.
F.f. Daniel Gunderssøns Inger f. Aasebakken: Torjus Lundes k., Kirsten Evensdtr., Lars Christenssøn, Engelbert Jacobssøn, Gunder Torjerssøn.

Daniel Gundersen Becheval kjøpte huset i ca. 1805. I 1801 bodde de her sammen med
en losjerende Hans Halvorsen(39) som var ugift matros.


Familie 52.
Ø. Borge 1801. Ligaden 2.

Skipstømmermann
Abraham Christensen
fra Storgt. 195, dpt. 19/1-1755 d. 27/11-1814 på Oseb., s.a. smed Christen Larsen. Se Familie 14 - Ø. Borge 1720.
g. i Ø. Porsgrunn kirke 5/2-1782 m. enke Birthe Christine Andersdatter fra Porsgrunn f. ca. 1754 bg. 3/6-1812. ”Abraham Christenssøns kone Birthe Kirstine Andersdtr. f. Aasebn, sagt at være 56 1/6 aar.”
Forlovere: "Rasmus Biørnsen, Ole Andersen."
1. Niels Juul f. ca. 1783 bg. 25/9-1790. “Abraham Christenssøns s. Nils Juell 7 aar.“
2. Christen Abrahamsen dpt. 1785.
Overtok huset sammen med broren Hans Andreas.
3. Agathe f. ca. 1787 bg. 25/9-1790. “og hans dtr. Agathe 3 aar.”
4. Anne Karine Abrahamsdatter dpt. 25/10-1789 g.m. Ole Andersen Ødegaarden. Se Familie 32 - Ø. Borge 1835.
5. Nils dpt. 4/3-1792 bg. 25/5-1792. “Abraham Christenssøns db. Nils f. Aasebakken 12 uger.“

6. Nils bg. 14/7-1793. ”Abraham Christenssøns hj.db. db.
Nils f. Aasebakken 6 dage.”
7. Anders dpt. 23/9-1795 bg. 5/10-1795. ”Abraham Christenssøns db. Anders f. Aasebakken, 2 uger.”
8. Hans Andreas Abrahamsen dpt. 29/1-1797
. Overtok huset sammen med broren Christen.

F.f. Abraham Christensens pb. Anne Karine fra Osebachen: Ole Amundsens kone, Else Jensdtr., Ole Andersen, Solve Berulfsen.
F.f. Abraham Christenssøns db. Nils fra Aasebakken: Karen Gundersdtr., Ellen Rasmusdatter, Solve Beruldssøn, Ole Anderssøn, Ole Amundssøn.
F.f. Abraham Christenssøns db. Anders fra Aasebakken: Karen Knudsdtr., Ellen Rasmusdtr., Hans Hanssøn, Ole Amundssøn, Ole Anderssøn.
F.f. Abraham Christenssøns db. Hans Andreas f. Aasebakken: Ingebor Olesdtr., Gunnil Maria Rasmusdatter, Ole Amundssøn, Hans Halvorssøn, Gunder Anderssøn.

Birthe Kirstine Andersdatter var enke etter Niels Jensen Juul i Porsgrunn. Abraham var matros i 1801.
Tjenestepike her i 1801: Gunhild Ambrosdatter(23).


Familie 53.
Ø. Borge 1801. Ligaden 1.

Rollef Sørensen fra Ligt. 1. dpt. 9/6-1754, s.a. Søren Rollefsen. Se Familie 35 - Ø. Borge 1762.
g. 18/8-1781 m. Ingeborg Olsdatter f. ca. 1755 d. 5/2-1831 på Osebakken.
1. Ole Rollefsen dpt. 17/3-1782.
2. Søren Rollefsen dpt. 3/8-1783 d. 1854 på Osebakken. Trolig ugift. Se Familie 31 - Ø. Borge 1835.
3. Anders dpt. 21/11-1784 bg. 12/11-1786. ”Rollef Sørensens s. Anders 2 aar.”
4. Ingeborg Marie dpt. 21/10-1787.
5. Berthe Andrea dpt. 18/9-1791 bg. 17/5-1795. “Rollev Sørenssøns pb. Berthe Andrea f. Aasebakken 3 2/3 aar.”
6. Anders Rollefsen dpt. 11/2-1798. Se Familie 31 - Ø. Borge 1835.

F.f. Rollef Sørensens db. Ole fra Osebachen: Anders Karthes kone, Karen Kistine Bentsdatter, Søren Olsen, Jens Olsen, Povel Thommesen.
F.f. Rollef Sørensens db. Søren fra Osebachen: Hans Kielsens kone, Else Jensdtr., Halvor Olsen, Isak Christensen, Tolf Svendsen.
F.f. Rollef Sørensens db. Anders fra Osebachen: Søren Olsens kone, Mette Andersdtr., Jest Olsen, Nils Hansen, Christen Gundersen.
F.f. Rollef Sørensens pb. Ingebor Marie fra Osebachen: Lisbeth Olsdtr., Karen Rejersdatter, Lars Engelsen, Giert Olsen, Hans Hansen.
F.f. Rollev Sørenssøns pb. Berthe Andrea fra Aasebakken: Berthe Iversdtr., Sara Isaksdtr., Søren Olessøn, Ole Anderssøn, Tollev Anderssøn.
F.f. Rollev Sørenssøns db. Anders f. Aasebakken: Abraham Christenssøns k., Ingebor Kirstine Andersdtr., Ole og Poul Sørenssøn, Ole Rollevssøn.


Familie 54.
Ø. Borge 1801.

Skomaker, huseier
Mikkel Mikkelsen Woxvold f. ca. 1773 bg. 3/5-1809. ”Michel Woxvold, skoemager f. Aasebn. sagt at være ved 37 aar.”
g. 1/5-1794 m. Anne Olsdatter f. ca. 1773 d. 6/3-1835 på Osebakken.
1. Hans Mikkelsen f. ca. 1794.
2. Anne Maria dpt. 10/4-1796 bg. 1/5-1796. ”Michel Michelssøns pb.
Anne Maria f. Aasebakken 3 uger.”
3. Maren Kirstine dpt. 5/6-1797 bg. 18/10-1797. “Michel Michelssøns pb.
Maren Kirstine f. Aasebakken 4 1/2 mnd.”
4. Maren Kirstine dpt. 9/9-1798 bg. 23/9-1798. “Michel Michelssøns pb.
Maren Kirstine f. Aasebakken 2 uger.”
5. Ole Mikkelsen dpt. 21/11-1799.
6. Peder Mikkelsen dpt. 9/5-1802.
7. Gjøe Lorentzia Woxvold dpt. 21/10-1804 bg. 11/11-1804. ”Michel Michelssøn Woxvolds pb. Gjøe Lorentsia f. Aasebn 3 uger.”
8. Halvor Woxvold dpt. 12/1-1806.

F.f. Michel Michelssøns pb. Anne Maria f. Aasebakken: Gunnil Jensdtr., Anne Maria Lavesdatter, Christian Mejer, Erik, Karl, Johan Rosenstet?
F.f. Michel Michelssøns pb.
Maren Kirstine f. Aasebakken: Ellen Johanne Halvorsdtr., Inger Kirstine Andersdtr., Hans Bernstof, Anders Jonssøn, Nils Aslessøn.
F.f. Michel Michelssøns pb. Maren Kirstine f. Aasebakken: Abraham Christenssøns k., Anne Halvorsdatter, Joh. Frid. Storm, Christopher Sivertssøn, Anders Nilssøn.
F.f. Michel Michelssøns db. Ole f. Aasebakken: Jon Larssøns k., Søverine Wærech, Abraham Christenssøn, Anders Jonssøn, Christen Hanssøn.
F.f. Michel Michelssøns db. Peder f. Aasebakken: Else Maria Olesdtr., Anne Pernelle Jonsdtr., Christopher Sivertssøn, Engelbert Aslessøn, Christen Larssøn
F.f. Michel Michelssøns pb. Gjøe Lorentsia Woxvold f. Aasebakken: Anders Bomens k., Birgit Larsdtr., Halvor Olessøn, Christen Schildrup, Ole Houen.
F.f. Michel Michelssøns db. Halvor Woxvold f. Aasebakken: Maren Olesdtr., Aase Olesdtr., Anders Sørenssøn, Anders Jonssøn, Christen Abrahamssøn.

Den eneste gården i Norge som het ”Voxvold” i FT 1801 var i Vanse prestegjeld i Vest-Agder.


Familie 55.
Ø. Borge 1801. Storgaden 195.

Arbeider, huseier
Erik Olsen Klepp
fra Eidanger dpt. 22/6-1749 d. 2/4-1819 på Osebakken, s.a. Ole Larsen Smekkerød og Elen Eriksdatter. Se Eidangerslekt.org.
g. 14/10-1773 m. Karen Nilsdatter fra Klepp(5) dpt. 30/11-1749 bg. 1/6-1809. ”Erich Kleps kone 59 ½ aar”, d.a. Nils Gundersen.
1. Tone Eriksdatter dpt. 17/4-1774. Var fadder den 12/12-1802 for Jacob Nilsen på Klepps datter Anne.
2. Maren Eriksdatter dpt. 10/3-1776. Var fadder i 1805 for sin søster Tones barn Ole.
3. Christen dpt. 29/3-1778 bg. 17/3-1782. “Erik Kleps s. Christen 4 aar.“
4. Nils Eriksen dpt. 3/12-1780.
Se Familie 2 - Ø. Borge 1845.
5. Elen dpt. 14/4-1784 bg. 18/4-1784. ”Erik Kleps d. Elen 5 uger.”
-   bg. 5/2-1786. ”Erik Kleps dødf. dtr.”
Br. 1795.

F.f. Erik Kleps datter Tone: Jon Kleps kone, Ingebor Evensdtr., Tollef Højset, Lars Larsen, Stoe Olsen.
F.f. Erik Kleps pb.
Maren: Lars Buers kone, Ingebor Evensdtr., Hans Aaltvet, Stoe Olsen.
F.f. Erich Kleps db.
Christen: Christen Kleps enke, Anne Larsdatter, Niels Olsen fra Ramsaasen, Lars Buer, Stoe Olsen Smucherøe.
F.f. Erich Kleppes db. Niels: Christian Højsets kone, Anne Nielsdatter, Halvor Aaltvet, Jacob Andersen, Knud Nielsen.

Denne familien kom hit i  ca. 1795 fra gården Klepp(5). I 1801 hadde de her en fostersønn ved navn Ole Andersen(8).
En enkemann, Ole Hansen(55) og hans sønn, Jost Olsen(13) bodde også her.

Eriks foreldre giftet seg i Eidanger kirke den 12/11-1739. Se ellers Eidanger Bygdebok, bind I, side 148.

Barnedåp i Gjerpen kirke 23/6-1805: F.f. Tone Eriksdtrs uægte db. Ole f. Aasebakken:
Faddere: Nils Larssøns k., Maren Eriksdtr., Nils Erikssøn, Knud og Jacob Nilssøn.
Til barnefader udlagt Anders Nilssøn, Væstlending Matros.


Familie 56.
Ø. Borge 1801.

Her er oppført enke Berthe Hansdatter(41) og hennes sønn, Hans Hansen(12).


Familie 57.
Ø. Borge 1801. Storgaden 191.

Her var oppført skipper Michel Kruuse og hustru. Se Familie 1 - Ø. Borge 1782.

Bodde her i 1801 med følgende tjenestefolk:
Enkemann Simon Rollefsen(44) og pikene Ellen Sivertsdatter(32) og Karen Jensdatter(20).


Familie 58.
Ø. Borge 1801. Storgaden 187.

Skipper, huseier
Sivert Mauritzen
fra Drammen f. ca. 1757 d. 1810.
g. 1795 m. enke
Antonette Eleonora Karhoff fra Fossum dpt. 20/7-1749, d.a. forvalter Jens Karhoff ved Fossum. Se Familie 4 - Fossum 1762.
Eier 1797.

Dette ekteparet fikk ingen barn sammen. Anne Karhoff var enke etter Jens Nicolai Fischer fra Porsgrunn.
De bodde her i 1801 med hennes barn: Magdalene Charlotte Fischer(20), Anthon Fischer(15) og Anne Kirstine Fischer(12).
Tjenestefolk: Karen Nielsdatter(25) og Anne Ellingsdatter(52).

Taksering av huset i 1807:
"Huset er en etages 35 x 17 1/2 alen. 7 værelser med 4 ovne, 16 fag vinduer og udhus. Taxt: 3000 Rdl."


Familie 59.
Ø. Borge 1801.

Her var oppført Anders Sørensen med familie. Se Familie 40 - Borgestad 1801.

Denne familien var feilaktig oppført under Ø. Borge, men bodde i Storg. 181 og hører dermed under Borgestad.


Familie 60.
Ø. Borge 1801. Storgt. 169.

Her var oppført Ole Thues enke med barn. Se Familie 24 - Ø. Borge 1782.

Enka hadde ”huusnæring”. Tjenestepike: Anne Dorthea Christensdatter(18).
Til opphold: Den ugifte Anne Tallaksdatter(83).


Familie 61.
Ø. Borge 1801. Storgaden 167a.

Sjømann, røyert, huseier
Bendix Andreassen
fra Osebakken dpt. 19/6-1746 bg. 12/8-1799. ”Bendix Andreæsøn f. Aaseb., 53 1/6 aar.”, s.a. Andreas Hansen Duus. Se Familie 11 - Ø. Borge 1762.
g. i Porsgrunn 12/10-1777 m. Birthe Frantzdatter dpt. 31/8-1755 i Eidanger d. 17/9-1828. ”Berthe Frantsdatter, Osebakken, 77 aar, Bendix Andreasens Enke.”, d.a. Ingeborg Andersdatter og soldat Frantz Simensen. Se nedenfor.
Forlovere: "Sannes, Andreas Hansen."
1. Karen Pernille Storm Bendixen dpt. 23/10-1777 i Ø. Porsgrunn d. 1853 g. 1804 m. Erik Arnesen fra Fossum. Se Familie 16 - Fossum 1782. Bodde på Vold i Solum. Se Solumslekt.org.
2. Anne Ulriche Bendixen dpt. 19/3-1779 bg. 11/1-1803 i Ø. Porsgrunn g. i Ø. Porsgrunn 13/10-1802 m. Ole Olsen Bratterud. Se Solumslekt.no.
3. Frantz dpt. 29/7-1781 i Ø. Porsgrunn bg. 5/9-1781 i Ø. Porsgrunn. "Bendix Andreasens barn Frantz 8 uger."
4. Frantz Bendixen dpt. 17/11-1782 i V. Porsgrunn.
Se Familie 43 - Ø. Borge 1835.
5. Mette Marie Bendixen dpt. 16/12-1784. Født på Osebakken g.1813 m. Ole Olsen. Bodde visstnok i Ligaden 22.
6. Andreas dpt. 8/10-1786 bg. 31/12-1786. ”Bendix Andreasens s. Andreas 12 uger.”
7. Ingeborg Gurine Bendixen dpt. 25/11-1787 d. 29/11-1824 på Herre g. 20/10-1823 m. fullmektig ved Herre hammerverk Jens Tollefsen. Se Solumslekt.org.
8. Andrea Bendixen (dpt. i Porsgrunn?) f. 1789 d. 1859 g.m. Gartner Peder Paus. Se boka "Eidanger - Porsgrund" (Finn C. Knudsen), side 130. Storgaden 110.
9. Anne Elisabeth Møller Bendixen dpt. 23/12-1792 g1g på Kongsberg i 1832 m. Helge Reiersen fra Holla f. 1806. Hun ble g2g 1841 m. enkemann og høker Hans Jensen på Fossum f. 1792.
10. Benedicte Wilhelmine Birgitte Bendixen dpt. 25/9-1796 g. 15/10-1833 m. skomaker Tollef Pedersen fra Rafnes f. 1807.
       Benedicte var i tjeneste på Fossum da hun giftet seg 1. gang. Hadde en sønn Herman Pedersen f. 1834 i Gjerpen (konf. i Vestre Porsgrunn krk. i april 1848).
       Familien bodde på Vestsiden i Porsgrunn hvor Tollef var skomaker i 1848.
11. Susanne Marie Bendixen dpt. 16/9-1798.

F.f. Bendix Andreasen og Birthe Fransdatters barn Karen Storm: Frue Benedicta Henricha Løvenskiold, Frøken Charlotte Løvenskiold, Cancellieraad Deichmand, Lieutenant Scrøder, Tolder Rasch.
F.f. Bendix Andersen og Birthe Frantzdatters barn Ane Ulricha: Justiceraad Raschs frue Adelheide, Jomf. Ane Dorthea Rasch, Kammerjunker Søren v. Løvenskiold, Taxandeur Alexander Borch, Mons. Winholdt.
F.f. Bendix Andersen og Birthe Frantzdatters barn Frantz: Ane Malene Olsdatter, Anne Birthe Matthiasdatter, Bærulf Tangen, Jacob Thomesen, Svend Engelbrichsen.
F.f. Bendix Andersen og Birthe Frantzdatters barn Frantz: Ane Malene Olsdatter, Karen Løcke, Bæruf Tangen, Jacob Thomesen, Svend Ingebrichsen, Solve Bærufsen.

F.f. Bendix Andreasens pb. Mette Maria fra Osebachen: Anne Malene Olsdtr., Inger Sommer, Jacob Thommesen, Knud Svendsen, Lars Hansen, Svend Knudsen.
F.f. Bendix Andreasens db. Andreas fra Osebachen: Hans Berulfsens kone, Anne Svendsdatter, Svend Engelsen, Knud Svendsen, Peder Tolfsen.
F.f. Bendix Andreasens pb. Ingebor Gurine fra Osebachen: Malene Olsdtr., Helvig Halvorsdtr., Knud Svendsen, Peder Tollefsen, Svend Engebretsen, Gunder Olsen.
F.f. Bendix Andreæsøns pb. Anne Elisabeth-Møller fra Aasebakken: Mariken Amundsdtr., Lovise Ludvigsdtr., Brynild Borge, Peder Tolfssøn, Svend Engelbertssøn.
F.f. Bendix Andreæssøns pb.
Benedicte Wilhelmine Birgitte: Thore Christensdtr., Ulrica Bendixdtr., Engelbert Olessøn, Ole Borge, Jacob Jonssøn.
F.f. Bendix Andreæsøns pb. Susanne Marie f. Aasebakken: Gunnil Marie Olesdtr., Karen Bendixdtr., Jacob Jonssøn, Erik Arnessøn, Frans Bendixsøn.

Fra Eidanger kirkebok etter at Berthe Frantzdatter ble født:
"Barnedaap 31/8-1755.
Ingeborg Andersdatters uægte og hiemmedøbte barn navnl. Berthe.
Barnefader: Frands Simensen.
Faddere: Solve Tangens kone, Lisbeth Erichsdatter, Kiøstol Simensen, Lars Olsen."
Publice absolution 21. des 1755 i Eidanger kirke:
Ingeborg Andersdatter fra Porsgrund for begangen lejermaal med Frands Simensen hos Deichmændens.”

Bendix Andreassen kjøpte dette huset i 1805. Det er kun barna født etter 1784 som er døpt i Gjerpen.
1801: Enka bodde her med barn 7, 10 og 11, samt sin mor, ugifte, Ingeborg Andersdatter (69). 

28/4/1800      BENDIX ANDREASSEN          Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 458b.
Osebakken      Arvinger:                            
               Enka Berthe Bertelsdatter og barna:
               1. Frantz Bendixsen             18 år.
               2. Karen Bendixdtr.             22 ”
               3. Anne Ulrikka Bendixdtr.      20 ”
               4. Mette Marie Bendixdtr.       16 ”
               5. Ingeborg Gurine Bendixdtr.   13 ”
               6. Andrea Bendixdtr.           
10 ”
               7. Anne Elisabeth Bendixdtr.    
7 ”
               8. Benedicta Welemine Bendixdtr.
4 ”
               9. Susanna Marie Bendixdtr.      2 ”
               Laugverge for enka ble hr. Jacob Aalborg i Porsgrunn.
               Formynder for alle barna ble kammerherre Løvenskiold.
Brt: 316 - 0 - 20
Net:  13 - 2 - 18  
”Disse ca. 13 - 14 rdl. ble innsat hos enka, men tilhører avdødes søster Anne Magrethe som
fyllestgjøring for noe av hennes innestående arv i boet.”
Jordegods: Stervbohuset samt en engløkke under Ø.Borge, vurdert for 300 rdl.


Familie 62.
Ø. Borge 1801. Storgt. 167b.

Sjømann, huseier
Halvor Simensen Bruun
f. ca. 1752 d. mellom 1801 og 1818. Han ble trolig borte på sjøen.
g. 25/11-1780 m. Anne Maria Buchvald fra Storgt. 210, f. 1755 d. 31/8-1818, d.a. Christen Gude Nielsen Buchvald. Se Familie 20 - Borgestad 1801.

De hadde ingen barn selv, men en fostersønn i 1801, Søren Olsen(12).


Familie 63.
Ø. Borge 1801. Kjølnesgade 1. Hus med 2 husstander. 1/2.

Kontorist, huseier
Christian Arweschoug Jynge
f. 1761 d. 25/6-1823, s.a. Isak Clemmetsen ynge. Se Familie 25 - Ø. Borge 1782.
g. i Porsgrunn 5/7-1799 m. Maren Quist fra Storgt. 204, f. 1776 bg. 28/2-1812. ”Christian Jynges kone Maren Qvist, sagt at være ved 36 1/4 aar.”, d.a. skipper Simon Quist.
Forlovere: "Severin Løvenskiold, Jacob Aall."
1. Isak Kristinius Jynge dpt. 22/7-1800.
2. Simon Elias Jynge f. 27/12-1803.
3. Severine Henriette Jynge f. 17/9-1806.

F.f. Christian Jynges db. Isak Kirstinus: Forvalter Jynges k., jomfru A. B. Qvist, jomfru A. H. Kiill, forvalter Møldrup, J. Aalborg, C. Bruun, C. Kraft.
F.f. Christian Jynges db. Simon Elias: Madm K. T. Qvist, Madm Kraft, jfr. Inger Manal, L. Vouvert, J. Petersen, Christen Paus.
F.f. Christian Jynges pb. Severine Henriette: Kamer-Herinde Løvenskjold, Jørgen Aalls kone, Birgitte Wright, Inspecteur Hammond, Jacob Aall, Carl Møller.

Christian A. Jynge kjøpte huset den 19/7-1794. Det ble i hans tid påbygd annen etasje på huset.
Da Jynge solgte huset i 1806 flyttet de til Storgt. 200b.

Andre folk i huset i 1801: Christians bror, Clemet Jynge(53) ”skrøbelig”.
Tjenestefolk: Svanaug Pedersdatter(26) og Bergit Larsdatter(24).


Familie 64.
Ø. Borge 1801. Kjølnesgt. 1. Hus med 2 husstander. 2/2.

Kjøpmann, leieboer
Peder (Christen?) Elster
f. ca. 1763.

Tjenestefolk i 1801: Christen Nilsen(18), Jon Torjussen(15) og Ellen Engebretsdatter(50).


Familie 65.
Ø. Borge 1801. Kjølnesgt. 2.

Her var oppført Arne Thommesen Strømtangen med familie. Se Familie 27 - Ø. Borge 1782.


Familie 66.
Ø. Borge 1801. Kjølnesg. 3.

Sjømann, huseier
Bent Bentsen
f. ca. 1772.
g. 2/5-1798 m. enke Anne Jonsdatter fra Sørbø(2) dpt. 29/8-1762, d.a. Jon Nilsen Sørbø.
1. Bent Bentsen dpt. 21/10-1798.
2. Tollev Bentsen dpt. 4/3-1804.

F.f. Bent Bentssøns db. Bent f. Aasebakken: Mette Maria Bentsdtr., Berthe Karine Pedersdtr., Torjer Tollevssøn, Ole Torjussøn, Herman Ludvigssøn.
F.f. Bent Bentssøns db. Tollev f. Aasebakken: Mette Maria Bentsdtr., Marthe Maria Pedersdtr., Johan Scov, Halvor Pederssøn, Lars Peter Arnesson.

Anne Jonsdatter var enke etter Knud Olsen ”Kræppen”. De bodde på plassen ”Kullebund” under Limi.
Bentsen var sjømann i 1801.
I 1808 bodde denne familien ved Arendal, ifølge skiftet etter hennes søster på Se Sørbø(7) "N. Stensåsen" i 1808.


Familie 67.
Ø. Borge 1801.

Tømmermann, huseier
Jacob Halvorsen f. ca. 1738 d. 22/4-1818 på Osebakken.
g. i Porsgrunn 16/8-1776 m. Karen Pedersdatter f. ca. 1736 bg. 4/11-1804. ”Jacob Halvorssøns kone Karen Pedersdtr. f. Aasebn, meldt at være 64 aar.”
Forlovere: Lave Knudsen, Halvor Christensen.

Jacob var tømmermann i 1801. Tjenestepike 1801: Sidsel Sørensdatter(54).
Ved Jacobs død står det i KB: ”I sin ungdom Søfarende, 82 aar.”


Familie 68.
Ø. Borge 1801. Kjølnesgaden. 7a.

Nils Amundsen fra Brevik? dpt. 1752 bg. 14/2-1796. ”Nils Amundssøn f. Aasebakken. 44 aar.”
g. 23/10-1777 m. Siri Andersdatter fra Kjølnesgt. 7a, dpt. 15/4-1754 d. etter 1803, d.a. Anders Olsen.
1. Anne Lisbeth Nilsdatter dpt. 4/1-1778.
2. Amund Nilsen dpt. 28/2-1779.
3. Maren dpt. 12/11-1780 bg. 22/8-1781. ”Nils Amundsens d. Maren f. Oseb. 3/4 aar.”
4. Anders Nilsen dpt. 11/8-1782.
5. Maren Nilsdatter dpt. 3/10-1784.
6. Jon dpt. 25/2-1787 bg. 14/3-1787. ”Nils Ammundsens s. Halvor(??) f. Oseb. 14 dage.”
7. Jon dpt. 21/9-1788 bg. 12/6-1796. ”afdøde Nils Amundssøns db.
Jon f. Aasebakken. 7 3/4 aar.”
8. Ole Nilsen dpt. 18/3-1792. Overtok huset.
9. Isak Nilsen dpt. 18/10-1795.

F.f. Nils Anundsens pb. Anne Lisbeth fra Osebachen: Evert Nilsens kone, Berthe Kistine Olsdtr., Søren Olsen, Anders Anundsen, Tolf Svendsen.
F.f. Nils Amundsens db.
Amund fra Osebachen: Ole Jacobsens kone, Ingebor Danielsdtr., Lars Kiørholt, Ole Kiørholt, Anders Svendsen.
F.f. Nils Anundsens pb.
Maren fra Osebachen: Lave Knudsens kone, Inger Catrine Jacobsdtr., Ole Jacobsen, Mads Nilsen.
F.f. Nils Amundsens db. Anders fra Osebachen: Halvor Bruuns kone, Karen Bentsdtr., Christopher Hybert, Rasmus Knudsen, Anders Carlsen.
F.f. Nils Amundsens pb. Maren fra Osebachen: Hans Kiølnæses kone, Inger Danielsdatter, Ole Jacobsen, Nils Larsen, Andreas Johan Storm.
F.f. Nils Amundsens db.
Jon fra Osebachen: Halvor Ramsaasens kone, Børthe Eriksdtr., Anders Carlsen, Jacob Amundsen, Hans Halvorsen.
F.f. Nils Amundsens db.
Jon fra Osebachen: Berthel Knudsens kone, Gunnil Hansdatter, Jacob Amundsen, Ole Amundsen.
F.f. Nils Amundssøns db. Ole fra Aasebakken: Ole Torjerssøns k., Gunnil Maria Rasmusdtr., Jacob Halvorssøn, Anders Sørenssøn, Ole Olessøn.
F.f. Nils Amundssøns db.
Isak fra Aasebakken: Ole Torjerssøns k., Anne Lisbeth Nilsdatter, Ole Rasmussøn, Jens Anderssøn, Even Olessøn.

Nils Amundsen kjøpte huset i 1778. 

Enka Siri Andersdatter ble g2g 13/2-1803 med Nils Hjort.
Forlovere: ”Poul Anderssøn og Ole Christophersen.” 

18/4/1796      NILS AMUNDSSEN        Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 211a.
Osebakken      Arvinger: Enka Sigrid Andersdatter og barna:
               1. Amund Nilssen         17 år og i sjøfart.
               2. Anders Nilssen        14 ”
               3. Jon Nilssen            8 ”
               4. Ole Nilssen            4 ”
               5. Isak Nilssen         1/2 ”
               6. Anne Lisbeth Nilsdtr. 18 ”
               7. Maren Nilsdtr.        11 ”
Enka fikk Lave Knutssen Seilmaker til laugverge.
Formynder for alle barna ble farbror Anders Amundssen i Brevik.
Brt: 95 - 0 - 4
Net:  7 - 3 - 8.


Familie 69.
Ø. Borge 1801.

Enka etter Erik Olsen, Berthe Larsdatter f. ca. 1720 bodde her med sin ugifte datter, Mette Maria Eriksdatter(42) og
hennes datter, Helvig Kirstine Berthelsdatter(12). Se Familie 7 - Ø. Borge 1762.


Familie 70.
Ø. Borge 1801. Kjølnesgt. 9.

Seilmaker, huseier
Lave Knudsen Berg
f. ca. 1744 bg. 2/1-1813. ”Lave Knudsen Berg fra Aasebakken 69 aar.”, s.a. Knud Lavesen Berg og Maren Paulsdatter.
g1g 8/3-1772 m. Anne Karine Hansdatter fra Osebakken f. ca. 1751 bg. 21/7-1804. ”Lave Knudssøns Kone Anne Karine Hansdatter 53 1/4 aar.”, d.a. Hans Engebretsen Bratsberg. Se Familie 1 - Ø. Borge 1762.
g2g m. Anne Marie Wrensted fra Brevik f. ca.
1. Knud dpt. 3/2-1773 bg. 18/4-1773. ”Lave Knudsens s. Knud 2 1/2 mnd.”
2. Anne Maria Lavesdatter dpt. 19/1-1776 g. 1797 m. Henrik Hamburg. Se Familie 32 - ovenfor.

F.f. Lave Knudsens db. Knud: Halvor Knudsens kone, Margrethe Halvorsdtr., Engebret Hansen, Søren Knudsen, Berthel Knudsen.
F.f. Lave Knudsens pb. Anne Maria fra Osebachen: Svend Borgs kone, Marthe Larsdtr., Halvor Meen, Halvor Knudsen, Gunder Bradsberg, Hans Bradsberg.

Lave Knudsen Berg er første gang nevnt i KB som fadder i 1768. Han har ingen befatning med Berg i Gjerpen.
Andre i huset i 1801: Hans gamle mor, enke Maren Paulsdatter(82), fosterbarn Peder Olsen(10) og tjenestepike
Kirsten Halvorsdatter(20).


Familie 71.
Ø. Borge 1801. Kjølnesgade 10.

Bjelkehugger, huseier
Ole Torjussen Øvrum d.e.
fra Mostad i Gjerstad dpt. 4/4-1764 bg. 7/3-1808. ”Ole Torjussøn Øvrum, meldt at være ved 44 aar.”, s.a. Torjus Olsen og Torbor Olsdatter.
g. 29/5-1788 m. Anne Marie Jensdatter fra S. Ballestad(B) f. ca. 1756 d. 20/4-1829, d.a. Jens Andersen Ballestad.
1. Karen Olsdatter dpt. 7/6-1789 g.m. Christian Østensen. Bodde i Kjølnesgt. 13. Se Familie 54 - Ø. Borge 1835.
2. Kirsten Olsdatter dpt. 2/1-1791 g.m. Rasmus Madsen Øvrum. Se Øvrum(A).

F.f. Ole Torjusens pb. Karen fra Ballestad: Gunder Torgrimsens enke, Anne Haralsdtr., Torgrim Ballestad, Ole Torjusen, Thor Heljesen.
F.f. Ole Torjussøns pb. Kirsten fra Aasebakken: Ingebor Jensdtr., Karen Jensdtr., Ole Kittilssøn, Ole Torjussøn, Ole Helgessøn.

Ole Torjussen Øvrum kjøpte dette huset i ca. 1788. Han eide også løkke nr. 11, som enka Anne Marie Jensdatter
senere solgte til svigersønnen Christian Østensen i 1812 og hvor han bygde Kjølnesgt. 13.

Ole hadde en bror med samme navn som bodde på Øvrum hos deres stefar, Erik Kittilsen Øvrum og mor Torbor Olsdatter.
I 1801 hadde familien boende hos seg en ung skomaker, Jacob Alfsen, ugift og 22 år gml. Trolig en slektning.


Familie 72.
Ø. Borge 1801. Kjølnesgade 10.

Arbeider, huseier
Ole Olsen
f. ca. 1763 bg. 2/12-1792. ”Ole Olessøn f. Aasebakken 29 aar.”
g. 28/12-1784 m. Maren Sørensdatter f. ca. 1752 bg. 13/10-1811. ”Enken Maren Sørensdtr. Kjølnæs, sagt at være 59 1/2 aar.”
1. Halvor Olsen f. ca. 1785.
2. Søren Olsen dpt. 10/5-1789.
3. Ole Olsen (Ole Grinden) dpt. 2/12-1792. Se Familie 41 - Borgestad 1835.

F.f. Ole Olsens db. Søren fra Osebachen: Nils Amundsens kone, Anne Kistine Nilsdtr., Ole Rasmusen, Henrich Olsen.
F.f. Ole Olessøns db. Ole fra Aasebakken: Lave Knudssøns k., Ole Torjussøns k., Halvor Jermundssøn, Ole Rasmussøn, Gullik Hanssøn.

En av ektefellene bodde på Borgestad før de giftet seg. Under FT 1801 bodde
enka(50) her med sine barn Halvor(15) og Ole(8). 

28/2/1793      OLE OLSSEN           Bamble Skifteprot. nr. 12, s. 28a.
Osebakken      Arvinger:                            
               Enka Mari Sørensdatter og barna:
               1. Halvor Olssen 7 år.
               2. Søren Olssen  4 "
               3. Ole Olssen 13 uker.
               Enka fikk Laue (Lave) Knutssen til laugverge.
               Han ble også formynder for alle barna.
Brt:   37 - 0 - 18
Gjeld: 37 - 0 - 18.
 


Familie 73.
Ø. Borge 1801. Skiensgade 2b.

Denne familien er feilført og hører egentlig under Borgestad 1801.

Sjømann
Stephen Gulbrandsen
fra Skiensgt. 2b under Borgestad, dpt. 9/11-1749, s.a. Gulbrand Stephensen. Se Familie 7 - Borgestad 1762.
g. 28/1-1779 m. Anne Cathrine Olsdatter f. ca. 1761.
1. Boel Gulline Stephensdatter dpt. 21/11-1779.
2. Nils Petter dpt. 28/10-1781 bg. 1/5-1785. ”Stephen Gulbrandsens s. Nils Petter f. Oseb. 3 1/2 aar.”
3. Ole Stephensen dpt. 29/2-1784.
4. Gulbrand dpt. 19/8-1787 bg. 25/6-1797. ”Stephen Guldbrandssøns db. Guldbrand f. Aasebakken. 9 5/6 aar.”
5. Kirsten Stephensdatter dpt. 14/8-1791.
6. Nils Petter dpt. 21/9-1794 bg. 13/3-1796. ”Stephen Guldbrandssøns db. Nils Peter f. Aasebakken 1 1/2 aar.”

F.f. Stephen Gulbrandsens pb. Boel Gulline fra Osebachen: Christen Olsens kone, Margrethe Halvorsdtr., Halvor Christensen, Ole Pedersen, Rasmus Knudsen, Aslak Olsen.
F.f. Stephen Gulbrandsens db. Nils Petter fra Osebachen: Aslak Olsens kone, Inger Christensdtr., Christen Olsen, Aslak Olsen, Arne Thomesen, Friderich Olsen.
F.f. Stephen Gulbrandsens db. Ole fra Osebachen: Arne Thomesens kone, Anne Thomesdtr., Clemet Nilsen, Johan Wilhelmsen, Rasmus Knudsen.
F.f. Stephen Gulbrandsens db. Gulbrand fra Osebachen: Friderich Moes kone, Helvig Halvorsdatter, Arne Thomesen, Berthel Knudsen, Jacob Amundsen.
F.f. Stephen Gulbrandssøns pb. Kirsten fra Aasebakken: Lave Knudssøns k., Guri Laersdtr., Wilhelm Weidenauer, Tollev Rasmussøn, Gullik Christenssøn.
F.f. Stephen Guldbrandssøns db. Nils Peter fra Aasebakken: Anne Jensdtr., Christiana Halvorsdtr., Halvor Jermundssøn, Tollev Rasmussøn, Hans Jenssøn.

Under FT 1801 var Stephen Gulbrandsen bortreist til Engeland. Enka bodde her med to av sine barn,
Ole(16) og Kirsten(10). Stephen Guldbrandsen ble trolig borte på sjøen en gang mellom 1797 og 1801.


Familie 74.
Ø. Borge 1801. Hus med 2 husstander 1/2.

Anders Jensen f. ca.  
g. 20/10-1763 m. Inger Hansdatter f. ca. 1740.
1. Jens Andersen dpt. 14/4-1771. Se nedenfor.

F.f. Anders Jensens db. Jens fra Follestad: Lyder Gunvaldsens kone, Anne Eriksdatter, Hans Pedersen, Peder Hansen.

Bodde tidligere i Follestad.


Familie 75.
Ø. Borge 1801. Hus med 2 husstander 2/2.

Soldat
Jens Andersen
dpt. 14/4-1771, s.a. Anders Jensen. Se ovenfor.
g.m. Cathrine Olsdatter f. ca. 1774.
1. Inger Helene Jensdatter dpt. 6/1-1799 i Ø. Porsgrunn.

F.f. Jens Andersen og Anne Cathrine Pedersdatters barn Inger Helene: pigen Inger Andersdatter, pigen Elen Olsdatter, Gunder Axelsen, Sivert Nielsen, Hans Olsen Lillie.

Jens Andersen var grenader (vervet soldat) under folketellingen 1801.


Familie 76. Kulhusbakken 8.
Ø. Borge 1801.

Garver
Thor Andreassen
f. ca. 1742 bg. 24/2-1813. ”Thor Andreasen Garver 70 aar.”
g1g 4/4-1787 m. Siri Madsdatter f. ca. 1757 bg. 16/1-1803. ”Thor Garvers kone Siri Madsdtr, f. Aasebn, sagt at være 45 aar.”
g2g 26/2-1805 m. enke Ingeborg Hansdatter f. ca. 1764 bg. 28/5-1809. ”Thor Andreæsøns kone Ingebor Hansdtr. f. Aasebn, sagt at være 45 aar.”
1. Nils Thorsen dpt. 17/11-1786.
Barn i 2. ekteskap:    
2. Hans Andreas dpt. 1/9-1805 bg. 21/1-1808. ”Thor Andreæsøns Garvers db. Hans Andreas f. Aasebn. 2 5/12 aar.”

F.f. Thor Andreasens db. Nils fra Osebachen: Asle Nilsens kone, Agnethe Friderichsdatter, Anders Carlsen, Bendix Buchval, Nils Madsen, Christian Mejer.
F.f. Thor Andreæsøns db. Hans Andreas f. Aasebakken: Christen Pederssøns k., Karen Nilsdtr., Knud Evenssøn, Christen Larssøn, Jens Olessøn.

Thor Andreassen kjøpte dette huset i 1804.

Ingeborg Hansdatter var enke etter Jan Ingebretsen fra S. Baugerød(1). De bodde fra 1799 - ca. 1802, i et hus under
N. Ballestad og flyttet deretter til Osebakken. Han druknet på Osebakken i 1803. Deres eneste barn druknet året etter.

Losjerende i 1801: Dreier Hans Nicolai Drewetz(39). Ugift.


Familie 77.
Ø. Borge 1801. Konstruert.

Arbeider
Ellef Halvorsen fra Osebakken f. ca. 1779, s.a. Halvor Bjørnsen. Se Familie 23 ovenfor.
g1g 12/4-1803 m. Berthe Ellingsdatter fra Røsakerkåsa dpt. 21/4-1765 bg. 30/9-1804. Døde i barsel, d.a. Elling Jensen.
g2g i Ø. Porsgrunn 20/10-1805 m. Anne Gundersdatter "fra Ø. Porsgrund".
Forlovere: "Andreas Zimmermann og Niels Jacobsen."
1. Berthel Ellevsen dpt. 30/9-1804 bg. 4/5-1806. "
Ellev Halvorssøns db. Berthel f. Aasebn 1 7/12 aar."
Barn i 2. ekteskap:
2. Birthe Maria dpt. 6/7-1807 i Ø. Porsgrunn.


Denne familien bodde på Osebakken i 1804.


Til toppen av siden: Trykk [HOME]

(C) webmaster@gamlegjerpen.no